Garmin | GPSMAP 640 | User guide | Garmin GPSMAP 640 Kayttoopas

Garmin GPSMAP 640 Kayttoopas
GPSMAP® 620
GPSMAP 640
-käyttöopas
© 2008-2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta
myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen
tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän
tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman
velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä
ja toiminnasta on Garminin sivustossa (www.garmin.com).
Garmin®, Garmin-logo, GPSMAP®, BlueChart®, g2 Vision® ja MapSource® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Windows® ja Windows NT® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Mac® on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki.
Johdanto
Johdanto
GPSMAP® 620 ja GPSMAP 640 ovat GPS-navigaattoreita, jotka
on tarkoitettu sekä vene- että autoilukäyttöön. Kun asetat laitteen
veneeseen asennettuun telineeseen, laite käynnistyy veneilytilassa.
Kun asetat laitteen autotelineeseen, laite käynnistyy autoilutilassa.
Huomautus: GPSMAP 620 -laitetta voi käyttää autoilutilassa
ainoastaan, jos laitteeseen on ostettu ja asennettu valinnaisia City
Navigator NT -karttoja.
Tämä käyttöopas on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa
kuvataan, miten GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -laitetta käytetään
veneilytilassa. Toisessa osassa kuvataan laitteen käyttöä autoilutilassa.
Osat on merkitty paperin reunoihin, jotta käyttötilat on helpompi
erottaa toisistaan.
 VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Garminin® yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja GPSMAP 620- tai GPSMAP 640 -laitteen
käyttämisestä, ota yhteys Garminin tuotetukeen. Yhdysvallat:
www.garmin.com/support tai puhelin (Garmin USA): (913) 397.8200
tai (800) 800.1020.
Iso-Britannia: Garmin (Europe) Ltd.:n puhelin: 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com/support voit tarkistaa
maakohtaiset tukitiedot valitsemalla Contact Support. Vastaavasti
voit soittaa numeroon +44 (0) 870 8501241 (Garmin Europe Ltd.).
Oppaan merkintätavat
Kun oppaassa neuvotaan koskettamaan jotakin, kosketa mainittua
kohdetta näytössä sormella. Tekstissä olevat pienet nuolet (>)
kehottavat koskettamaan useita kohteita peräkkäin. Jos tekstissä lukee
esimerkiksi “Valitse Kartat > Merikartta,” kosketa Kartat-painiketta
näytössä ja sen jälkeen Merikartta-kohtaa.
Tuotteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään. Siirry
osoitteeseen http://my.garmin.com. Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen
kopio turvallisessa paikassa.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
i
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
Johdanto.................................................................................... i
Tuotteen rekisteröiminen..................................................................... i
Garminin® yhteystiedot........................................................................ i
Oppaan merkintätavat......................................................................... i
Aloitus....................................................................................... 1
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -laitteen ominaisuudet.....................1
Telineen ominaisuudet........................................................................1
Telineen käyttäminen..........................................................................2
Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen.......................................3
Akun irrottaminen ja asettaminen.......................................................3
SD (Secure Digital) -kortin asettaminen ja irrottaminen......................4
Veneilytila: Aloitus.................................................................... 5
Vaihe 1: PSMAP 620- tai GPSMAP 640 -laitteen kiinnittäminen........5
Vaihe 2: Laitteen määrittäminen.........................................................5
Vaihe 3: Satelliittien etsiminen............................................................5
Vaihe 4: GPSMAP 620- tai GPSMAP 640 -laitteen käyttäminen........5
Navigoiminen kohteeseen suoraan....................................................6
Nykyisen sijainnin tallentaminen.........................................................6
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin suoraan.....................................6
Navigoinnin pysäyttäminen.................................................................7
Äänenvoimakkuuden säätäminen.......................................................7
Taustavalon säätäminen.....................................................................7
ii
Veneilytila: Karttojen käyttäminen.......................................... 8
Merikartan käyttäminen......................................................................8
Merikartan kohteiden käyttäminen......................................................9
Kohteiden tai kartan lisätietojen käyttäminen.....................................9
Perspective 3D -näkymän käyttäminen............................................10
BlueChart g2 Vision -korttien käyttäminen........................................10
Mariner’s Eye 3D -näkymän käyttäminen......................................... 11
Fish Eye 3D -näkymän käyttäminen................................................. 11
Kalastuskarttojen käyttäminen.......................................................... 11
Tarkkojen satelliittikuvien ottaminen käyttöön...................................12
Veneilytila: Navigointi............................................................ 13
Vaihe 1: Määränpään valitseminen...................................................13
Vaihe 2: Reitin määrittäminen ja seuraaminen.................................13
Veneilytila: Minne?................................................................. 19
Veneilypalvelujen etsiminen..............................................................19
Reittipisteiden etsiminen...................................................................19
Tallennettujen reittien etsiminen.......................................................19
Tallennettujen jälkien etsiminen........................................................20
Etsiminen nimellä..............................................................................20
Veneilytila: Reittipisteiden ja jälkien käyttäminen............... 21
MOB(Man Overboard) -reittipisteiden käyttäminen..........................21
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi...............................21
Reittipisteen luominen merikarttaan.................................................22
Reittipisteen tietojen muokkaaminen................................................22
Jälkien käyttäminen..........................................................................22
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Sisällysluettelo
Veneilytila: Kojelaudan käyttäminen.................................... 24
Kompassinäytön käyttäminen...........................................................24
Numeronäytön käyttäminen..............................................................25
Matkanäytön käyttäminen.................................................................25
Veneilytila: Kalenteritietojen tarkasteleminen..................... 26
Vuorovesiasemien tietojen tarkasteleminen.....................................26
Virtaustietojen tarkasteleminen.........................................................26
Taivaankappaleiden tietojen tarkasteleminen...................................27
Veneilytila: Käyttäjätietojen hallinta..................................... 28
Veneilytietojen (reittipisteiden, reittien, jälkien) siirtäminen
SD-kortille tai -kortilta.....................................................................28
Veneilytietojen varmuuskopioiminen tietokoneeseen.......................28
MapSource®-veneilytietojen kopioiminen tai yhdistäminen
GPSMAP 620- tai GPSMAP 640 -laitteeseen................................29
Veneilytila: Muiden alusten tietojen hallinta........................ 30
AIS-tietojen tarkasteleminen.............................................................30
DSC-tietojen tarkasteleminen...........................................................34
Veneilytila: Lisäasetukset...................................................... 38
Järjestelmän asetusten määrittäminen.............................................38
Mittayksikön vaihtaminen..................................................................39
Yhteysasetusten määrittäminen.......................................................40
Hälytysasetusten määrittäminen.......................................................41
Oman veneen määrittäminen...........................................................42
Muiden alusten määrittäminen..........................................................43
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Navigointiasetusten määrittäminen...................................................43
Merikartan asetusten määrittäminen................................................45
Perspective 3D- ja Mariner’s Eye 3D -asetusten
määrittäminen................................................................................50
Fish Eye 3D -asetukset.....................................................................51
Kalastuskartan asetukset..................................................................51
Aktiivisen jäljen asetusten määrittäminen.........................................52
Numeronäytön määrittäminen..........................................................52
Autoilutila: Aloitus.................................................................. 53
Vaihe 1: GPSMAP 620- tai GPSMAP 640 -laitteen
kiinnittäminen.................................................................................53
Vaihe 2: Laitteen määrittäminen.......................................................53
Vaihe 3: Satelliittien etsiminen..........................................................53
Vaihe 4: Laitteen käyttäminen...........................................................53
Määränpään etsiminen.....................................................................54
Pysähdyksen lisääminen..................................................................54
Kiertotien käyttäminen......................................................................54
Reitin pysäyttäminen........................................................................54
Autoilutila: Minne?................................................................. 55
Osoitteen etsiminen..........................................................................55
Kotisijainnin asettaminen..................................................................55
Aja -sivun asetukset..........................................................................56
Paikan etsiminen nimellä .................................................................56
Paikan etsiminen jonkin toisen sijainnin äheltä.................................56
Viimeksi löytyneiden paikkojen etsiminen.........................................56
Suoikit...............................................................................................57
Paikan löytäminen kartan avulla.......................................................58
iii
Sisällysluettelo
Mukautettujen reittien käyttäminen...................................................58
Koordinaattien antaminen.................................................................59
Navigoiminen poissa tieltä................................................................59
Autoilutila: Kartan käyttäminen............................................ 60
Seuraava käännös............................................................................60
Risteysluettelo..................................................................................60
Ajotietokone......................................................................................61
Autoilutila: Tiedostojen hallinta............................................ 62
Tiedostojen kopioiminen laitteeseen.................................................62
Autoilutietojen kopioiminen laitteeseen MapSourcen avulla.............63
Autoilutiedostojen poistaminen ........................................................63
Autoilutila: Työkalujen käyttäminen..................................... 64
Asetukset..........................................................................................64
Nykysijainti........................................................................................64
Kuvien katselu..................................................................................64
Omat tiedot.......................................................................................64
Autoilutila: Lisäasetukset...................................................... 65
Järjestelmän asetusten muuttaminen...............................................65
Navigointiasetusten muuttaminen.....................................................65
Näyttöasetusten muuttaminen..........................................................65
Äänenvoimakkuuden säätäminen.....................................................66
Taustavalon säätäminen...................................................................66
Aika-asetusten päivittäminen............................................................66
Kielten määrittäminen.......................................................................66
Kartta-asetusten muuttaminen..........................................................67
iv
Suojausasetusten muuttaminen.......................................................67
Kaikkien asetusten palauttaminen....................................................67
Liite.......................................................................................... 68
Näytön kalibroiminen........................................................................68
PSMAP 620- tai GPSMAP 640 -laitteen nollaaminen.......................68
Ohjelmiston päivittäminen.................................................................68
Käyttäjätietojen poistaminen.............................................................68
Akkujen tiedot ..................................................................................68
GPSMAP 620- tai GPSMAP 640 -laitteen lataaminen......................69
Autotelineen sulakkeen vaihtaminen................................................69
Laitteen huoltaminen........................................................................69
Lisäkartat..........................................................................................70
Tietoja GPS-satelliittisignaaleista......................................................70
Ekstrat ja lisävarusteet......................................................................70
Tekniset tiedot...................................................................................71
Vaatimustenmukaisuusvakuutus......................................................71
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus....................................................71
Vianmääritys ....................................................................................72
Ilmoitukset ja hälytykset (veneilytila).................................................73
Hakemisto............................................................................... 74
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Aloitus
Aloitus
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -laitteen
ominaisuudet
➊
➋
Telineen ominaisuudet
➍
➌
➎
➌
Vene-teline
➏
➍
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➊
Virtapainike—laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen
manuaalisesti.
DC in -liitäntä—laitteen lataaminen ja liittäminen ulkoiseen
virtalähteeseen virtajohdolla.
MCX-liitäntä—liittäminen ulkoiseen GPS-antenniin.
USB-liitäntä—laitteen liittäminen tietokoneeseen.
Akun lukitusrengas—akun irrottaminen nostamalla rengasta ja
kiertämällä sitä vastapäivään.
Akku—irrotettava, ladattava litiumioniakku.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
➍
➋
➌
Auto-teline
➊
Pallokiinnityssovitin—venetelineen liittäminen veneen
pallokiinnitykseen.
➋
Pallokantasovitin—liitä telinesovitin yhteensopivaan auton
kojelautatelineeseen. (Autosarja on GPSMAP 620- ja
GPSMAP 640 -laitteen valinnainen lisävaruste).
Äänilähtö—laitteen liittäminen äänilähteeseen 1/8 tuuman (3,5
mm) vakiostereoliittimellä.
Lukituskieleke—laitteen lukitseminen telineeseen.
➌
➍
1
Aloitus
 MUISTUTUS
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -laitteen pallokantasovitin ei ole
yhteensopiva muiden Garmin-autotelineiden kuin laitteen mukana
toimitetun telineen kanssa. Älä kiinnitä laitetta tuulilasiin.
Ilmoitus
Kun irrotat GPSMAP 620- tai GPSMAP 640 -laitteen venetelineestä,
kuivaa metalliliitännät ja käytä laitteen suojusta ruostumisen
estämiseksi.
Telineen käyttäminen
Ilmoitus
Älä käytä autotelinettä veneessä. Virtaliitäntä ja kaiutinosa eivät ole
vedenkestäviä, joten ne eivät sovellu veneilykäyttöön. Älä käytä
veneessä myöskään autotelineen alustaa. Autotelineen alustaa ei
voi kiinnittää kojelautaan kiinnitysvarusteilla, joten se ei ole tukeva
veneilyolosuhteissa.
Lisätietoja venetelineen asentamisesta veneeseen on
GPSMAP 620/640 -laitteen venetelineen asennusohjeissa.
HUOMAUTUS: GPSMAP 620- tai GPSMAP 640 -laitteen
kiinnittäminen veneen konsoliin edellyttää GPSMAP 600 -sarjan
tasoasennussarjan ostamista osoitteesta www.garmin.com.
2
Autotelineen asentaminen autoon:
1. Aseta autotelineen alusta kojelaudalle ja paina kaikkia sivuja
alaspäin. Alusta taipuu ja mukautuu kojelautaan.
2. Napsauta teline kiinni autotelineen varteen.
3. Liitä virtajohto auton virtaliitäntään.
Vihje: jos autotelineen alapinta luistaa kojelaudalla kerääntyneen
pölyn ja lian vuoksi, pyyhi telineen alapinta märällä liinalla.
GPSMAP 620- tai GPSMAP 640
-laitteen asettaminen
telineeseen:
1. Käännä telineen yläosassa oleva
lukituskieleke ylöspäin.
2. Aseta laitteen alaosa
telineeseen.
3. Kallista laitetta taaksepäin niin
pitkälle kuin se menee.
4. Lukitse laite telineeseen
kääntämällä lukituskieleke alas.
GPSMAP 620- tai
GPSMAP 640 -laitteen
asettaminen telineeseen
Laitteen irrottaminen telineestä:
1. Käännä telineen yläosassa oleva lukituskieleke ylöspäin.
2. Kallista laitetta eteenpäin ja nosta se telineestä.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Aloitus
Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen
Akun irrottaminen ja asettaminen
• Laite käynnistyy saadessaan ulkoista virtaa DC IN -liitännästä.
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit estää vioittumisen irrottamalla
laitteen poistuessasi ajoneuvosta tai veneestä tai säilyttämällä sitä
poissa suorasta auringonvalosta.
GPSMAP 620- tai GPSMAP 640 -laitteen käynnistäminen:
• Jos veneessä tai autossa oleva teline on liitetty virtalähteeseen,
laite käynnistyy, kun asetat sen telineeseen.
• Voit käynnistää laitteen manuaalisesti painamalla
kunnes Garmin-logo tulee näyttöön.
-painiketta,
GPSMAP 620- tai GPSMAP 640 -laitteen sammuttaminen:
• Kun irrotat laitteen telineestä tai katkaiset virran DC IN -liitännästä,
saat kehotteen jatkaa käyttöä akkuvirralla. Voit katkaista laitteesta
virran valitsemalla Sammuta.
• Voit sammuttaa laitteen manuaalisesti painamalla
kunnes laite sammuu.
-painiketta,
Huomautus: jos sammutat laitteen manuaalisesti, kun se on
liitetty virtalähteeseen, laite jatkaa akun lataamista.
Ilmoitus
Ilmoitus
Akun irrottaminen:
1. Irrota GPSMAP 620 tai GPSMAP 640 telineestä.
2. Nosta laitteen taustapuolella oleva akun lukitusrengas ylöspäin ja
käännä sitä vastapäivään.
3. Kallista akkua poispäin laitteesta ja irrota se.
Akun asettaminen paikalleen:
1. Työnnä akun alaosa GPSMAP 620- tai GPSMAP 640 -laitteeseen
sen taustapuolelta.
2. Kallista akkua laitetta kohti, kunnes se on tiukasti paikallaan.
3. Lukitse akku paikalleen kääntämällä lukitusrengasta myötäpäivään.
Jos venetelinettä ei ole kytketty käynnistyksen tai kytkimen kautta,
GPSMAP 620- tai GPSMAP 640 -laite käyttää veneen akun virtaa
myös sammutettuna. Irrota laite telineestä, jotta se ei käytä veneen
akun virtaa.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
3
Aloitus
Tärkeitä huomautuksia akusta:
• Lataa GPSMAP 620- tai GPSMAP 640 -laitteen akkua vähintään
kuusi tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.
• Laitteen litiumioniakku on ensisijaisesti varavirtalähde. Käytä
laitetta telineessä ulkoisella verkkovirralla aina, kun se on
mahdollista.
2. Aseta SD-kortti paikkaan tarra näkyvissä ja SD-kortin liitännät
poispäin akun liitännöistä.
3. Työnnä SD-kortti SD-korttipaikkaan ja paina sitä varovasti, kunnes
se napsahtaa ja lukittuu paikalleen.
4. Aseta akku paikalleen.
• Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan (yli viikkoon), irrota akku.
Ilmoitus
GPSMAP 620 ja GPSMAP 640 ovat vesitiiviitä IPX7-standardin
mukaan ainoastaan, kun akku on liitetty ja lukittu paikalleen. Ole
erityisen varovainen, kun irrotat akkua laitteesta veden lähellä.
SD (Secure Digital) -kortin asettaminen ja
irrottaminen
Jotta GPSMAP 620 tai GPSMAP 640 pysyisi IPX7-vesitiiviinä, SDkorttipaikka sijaitsee akun alla.
SD-kortin asettaminen paikalleen:
1. Irrota akku. SD-korttipaikka on akkulokeron pohjassa vastakkaisella
puolella kuin akun liitännät.
4
SD-kortin asettaminen
SD-kortin irrottaminen:
1. Irrota akku.
2. Paina SD-korttia sisäänpäin, kunnes se napsahtaa hiljaa ja irtoaa
SD-korttipaikasta.
3. Irrota SD-kortti.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Veneilytila: Aloitus
Veneilytila: Aloitus
Vaihe 1: PSMAP 620- tai GPSMAP 640
-laitteen kiinnittäminen
Vaihe 4: GPSMAP 620- tai GPSMAP 640
-laitteen käyttäminen
➊
➋➌ ➍
1. Asenna veneteline veneeseen GPSMAP 620/640 -laitteen
venetelineen asennusohjeiden mukaisesti.
2. Aseta laite venetelineeseen (sivu 2).
➎
Vaihe 2: Laitteen määrittäminen
Jos laite ei käynnisty automaattisesti, käynnistä se painamalla
-painiketta, kunnes Garmin-logo tulee näyttöön. Määritä veneilytilan
asetukset ensimmäisen kerran näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
Sammuta GPSMAP 620 tai GPSMAP 640 painamalla -painiketta
pitkään.
Vaihe 3: Satelliittien etsiminen
1. Mene ulos aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden
luota.
2. Käynnistä GPSMAP 620 tai GPSMAP 640.
Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä muutama minuutti.
-palkit osoittavat satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun ainakin yksi
palkeista on vihreä, laite vastaanottaa satelliittisignaaleja. Nyt voit
valita määränpään ja navigoida sinne.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Veneilytila: Aloitusnäyttö
➊
➋
➌
➍
➎
Käyttötila. Venekuvake osoittaa veneilytilan ja autokuvake
autoilutilan. Koskettamalla tätä kuvaketta voit vaihtaa tilaa.
GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
Akun tila.
Nykyinen aika.
Aloitusnäytön luokat ja toiminnot. Koskettamalla kuvaketta voit
avata vastaavan valikon tai tehdä vastaavan toiminnon.
5
Veneilytila: Aloitus
Navigoiminen kohteeseen suoraan
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta.
2. Valitse merikartasta paikka, johon haluat navigoida.
• Voit loitontaa ja lähentää koskettamalla - ja -painiketta.
Voit panoroida karttaa koskettamalla sitä ja siirtämällä sormea.
Sijainti ja
suunta
Navigointitiedot
Suunta
määränpäähän
• Lisätietoja karttojen käyttämisestä on sivulla 8.
osoitinkuvake on paikassa, johon haluat navigoida, valitse
3. Kun
Navigoi > Siirry.
Navigoiminen kohteeseen suoraan
4. Seuraa nykyisen sijainnin ja määränpään välistä magentan väristä
viivaa. Navigoi varovasti. Vältä maamassoja ja esteitä seuratessasi
viivaa määränpäähän.
Nykyisen sijainnin tallentaminen
Vinkkejä:
• Suoran kohteeseen navigoinnin lisäksi voit luoda reitin tai antaa
laitteen luoda reitin. Tietoja navigoinnin lisävaihtoehdoista on
sivulla 13.
1. Valitse aloitusnäytössä Merkitse.
• Kompassinäytössä voit lisäksi navigoida määränpäähän
seuraamalla kompassiosoitinta. Lisätietoja on sivulla 24.
Voit tallentaa sijainnin, kuten haluamasi venesataman tai hyvän
kalastuspaikan, merkitsemällä sen reittipisteeksi.
2. Jos haluat nimetä reittipisteen, valitse Muokkaa reittipistettä >
Nimi. Näyttönäppäimistöllä voit antaa reittipisteelle jonkin muun
nimen kuin oletusarvoisen numeron.
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin
suoraan
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? > Reittipisteet.
2. Kosketa reittipistettä, johon haluat navigoida.
3. Valitse Navigoi > Siirry.
4. Seuraa nykyisen sijainnin ja määränpään välistä magentan väristä
viivaa. Navigoi varovasti. Vältä maamassoja ja esteitä seuratessasi
viivaa määränpäähän.
6
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Veneilytila: Aloitus
Vinkkejä:
• Suoran kohteeseen navigoinnin lisäksi voit luoda reitin tai antaa
laitteen luoda reitin. Tietoja navigoinnin lisävaihtoehdoista on
sivulla 13.
• Kompassinäytössä voit lisäksi navigoida määränpäähän
seuraamalla kompassiosoitinta. Lisätietoja on sivulla 24.
Navigoinnin pysäyttäminen
1. Kosketa navigoinnin aikana merikartassa Valikko-kohtaa.
2. Valitse Navigoinnin lopettaminen.
Taustavalon säätäminen
1. Paina
-painiketta lyhyesti missä tahansa näytössä.
2. Voit vähentää taustavalon kirkkautta vetämällä sen liukusäädintä
vasemmalle ja lisätä kirkkautta vetämällä sen liukusäädintä
oikealle. Kirkkaus näkyy taustavalon liukusäätimen oikealla puolella
olevassa ruudussa prosenttilukuna.
Kun kosketat Väritila-kohtaa, voit valita Päivävärit- tai Yöväritvaihtoehdon. Automaattinen-asetuksella tila vaihtuu automaattisesti
vuorokaudenajan mukaan.
Huomautus: voit lopettaa navigoinnin myös Minne? -näytössä.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
1. Paina
-painiketta lyhyesti missä tahansa näytössä.
2. Valitse Äänenvoimakkuus.
3. Voit vähentää äänenvoimakkuutta vetämällä sen liukusäädintä
vasemmalle ja lisätä voimakkuutta vetämällä sen liukusäädintä
oikealle. Äänenvoimakkuus näkyy liukusäätimen oikealla puolella
olevassa ruudussa prosenttilukuna.
Voit mykistää laitteen äänet koskettamalla äänenvoimakkuuden
liukusäätimen oikealla puolella olevaa ruutua. Äänenvoimakkuuden
prosenttiluvun tilalla näkyy sana Mykistys.
Huomautus: laite on liitettävä ulkoiseen äänilähteeseen, jotta
äänihälytyksiä voi käyttää veneilytilassa.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
7
Veneilytila: Karttojen käyttäminen
Veneilytila: Karttojen käyttäminen
GPSMAP 620 -laitteessa on ladattuna maailman peruskuvakartta.
GPSMAP 640 -laitteessa on ladattuna maailman peruskuvakartta
ja yksityiskohtaiset Yhdysvaltojen vesialueiden BlueChart® g2
-rannikkokartat.
Voit hyödyntää laitetta tehokkaimmin valinnaisten, esiohjelmoitujen
BlueChart g2 Vision® -SD-korttien avulla. Lisätietoja
BlueChart g2 Vision -korteista on sivu 10.
Voit tarkastella karttoja neljällä tavalla:
• Merikartta—näyttää maailmanlaajuisen peruskuvakartan ylhäältä
sekä valinnaisia BlueChart g2 Vision -karttoja ja -valokuvia.
• Perspective 3D—näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta
navigoinnin tueksi (sivu 10).
• Mariner’s Eye 3D—yksityiskohtainen, kolmiulotteinen näkymä
takaviistosta veneen yläpuolelta navigoinnin tueksi (sivu 11).
• Kalastuskartta—näyttää kartan ilman navigointitietoja siten, että
ainoastaan pohjan pinnanmuodot ja syvyysluotaukset näkyvät
(sivu 11).
• Fish Eye 3D—vedenalainen 3D-näkymä, jossa meren tai
järven pohja näkyy kartan tietojen mukaisesti (sivu 11).
8
Huomautus: Mariner’s Eye 3D- ja Fish Eye 3D -karttanäkymät
ovat käytettävissä ainoastaan, jos käytät BlueChart g2 Vision SD
-korttia (sivu 10). Kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart
g2 Vision -SD-korttia tai BlueChart g2 -SD-korttia tai jos laitteen
sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
Merikartan käyttäminen
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta.
Merikartassa voit luoda reitin (sivu 13) ja tarkastella karttatietoja.
Lisäksi voit käyttää karttaa visuaalisena navigoinnin apuna.
Merikartan vierittäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta.
2. Voit tarkastella kartan muita alueita koskettamalla karttaa ja
vetämällä sormea sen päällä.
3. Valitsemalla Lopeta vieritys voit palauttaa merikartan nykyiseen
sijaintiin.
Merikartan lähentäminen ja loitontaminen
Kartan alareunassa oleva mittakaava (
) osoittaa zoomaustason.
Luvun alapuolella oleva palkki osoittaa mittakaavan mukaisen
etäisyyden kartassa.
Voit lähentää ja loitontaa merikarttaa
- ja
-painikkeella.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Veneilytila: Karttojen käyttäminen
Merikartan kohteiden käyttäminen
1. Kosketa jotakin kohtaa merikartassa.
2. Kosketa jotakin vaihtoehtoa:
Huomautus: näkyvät vaihtoehdot ovat dynaamisia ja määräytyvät
koskettamasi kohdan mukaan.
• Katso—näytä osoittimen lähellä olevien karttakohteiden tiedot.
(Katso-kohta näkyy ainoastaan, jos osoittimen lähellä kartassa
on useita kohteita—jos osoittimen lähellä on ainoastaan yksi
kohde, sen nimi näkyy Katso-tekstin sijasta.)
Kohteiden tai kartan lisätietojen
käyttäminen
1. Kosketa kartan kohdetta tai aluetta.
2. Valitse Infopiste ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:
• Vuorovedet—tarkastele kartan kohdetta tai aluetta lähimpänä
olevan vuorovesiaseman tietoja (sivu 26).
• Virtaukset—tarkastele kartan kohdetta tai aluetta lähimpänä
olevan virtausaseman tietoja (sivu 26).
• Navigoi—tarkastele navigointivaihtoehtoja (sivu 13).
• Taivaankappaleet—tarkastele kartan kohteen tai alueen
auringonnousu- ja -laskutietoja (sivu 27).
• Luo reittipiste—merkitsee osoittimen kohtaan reittipisteen
(sivu 22).
• Paikalliset palvelut—tarkastele kartan kohdetta tai aluetta
lähimpänä olevien venesatamien ja veneilypalvelujen luetteloa.
• Infopiste—näytä lisätietoja kartan kohteesta tai alueesta.
• Karttamerkinnät—tarkastele kohteen sisältävän kartan NOAA
(National Oceanic and Atmospheric Administration) -tietoja.
• Laske etäisyys—näytä kohteen etäisyys ja suunta nykyisestä
sijainnista. Tiedot näkyvät näytön vasemmassa yläkulmassa
olevassa ikkunassa. Valitsemalla Aseta viite voit laskea
etäisyyden jostakin muusta paikasta kuin nykyisestä sijainnista.
Huomautus: voit koskettaa osoitinta ja vetää sen uuteen sijaintiin.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
9
Veneilytila: Karttojen käyttäminen
Ilmakuvien katseleminen
Käyttäessäsi BlueChart g2 Vision -SD-korttia voit tarkastella
venesatamien ja muiden navigoinnin kannalta merkittävien
maamerkkien ilmakuvia.
1. Kosketa kamerakuvaketta merikartassa.
• Vakiokamerakuvake (
kuvaa.
) merkitsee ylhäältä päin otettua
), merkitsee
• Kamerakuvake, jossa on kartio (
perspektiivivalokuvaa. Kuva on otettu kameran sijainnista
kartion osoittamaan suuntaan.
2. Valitse Ilmavalokuva.
Perspective 3D -näkymän käyttäminen
Perspective 3D -näkymä on näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta
navigoinnin tueksi.
Navigoinnin aikana Perspective 3D -näkymä helpottaa reitin
seuraamista, koska se näkyy korostettuna. Lisätietoja navigoinnista on
sivu 13.
Voit avata Perspective 3D -näkymän valitsemalla aloitusnäytössä
Kartat > Perspective 3D.
BlueChart g2 Vision -korttien käyttäminen
Valinnaisten, esiohjelmoitujen BlueChart g2 Vision -SD-korttien
avulla voit hyödyntää laitetta tehokkaimmin. Yksityiskohtaisten
merikarttojen lisäksi BlueChart g2 Vision sisältää seuraavat
ominaisuudet:
• Mariner’s Eye 3D—näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta
navigoinnin tueksi. BlueChart g2 Visionin Mariner's Eye 3D
-näkymä on tarkempi kuin Perspective 3D -perusnäkymä.
• Fish Eye 3D—vedenalainen näkymä, jossa meren tai järven pohja
näkyy kartan tietojen mukaisesti.
• Kalastuskartat—kartan näyttäminen ilman navigointitietoja
pohjan muodot korostettuina. Tämä kartta soveltuu hyvin
rannikkokalastukseen syvemmissä vesissä.
• Tarkat satelliittikuvat—tarkkojen satelliittikuvien avulla maa- ja
vesialueet voidaan näyttää todenmukaisesti merikartassa.
• Yksityiskohtaiset tie- ja POI-tiedot—rannikolla olevien teiden,
ravintoloiden ja muiden kohdepisteiden tarkasteleminen.
• Automaattiopastus—ehdottaa määritettyjen turvallisen
syvyyden ja korkeuden sekä karttatietojen avulla parhaan reitin
määränpäähän.
Valitsemalla voit siirtää näkymän lähemmäs venettä ja
vedenpintaa. Valitsemalla voit siirtää näkymän kauemmas
veneestä. Tämän osoittaa näytön alareunassa oleva mittakaavan osoitin
(
).
10
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Veneilytila: Karttojen käyttäminen
Mariner’s Eye 3D -näkymän käyttäminen
Mariner’s Eye 3D -näkymää voi käyttää käytettäessä BlueChart
g2 Vision -SD-korttia. Mariner’s Eye 3D -näkymä on muuten
samanlainen kuin Perspective 3D -näkymä (sivu 10), mutta siinä kuva
on todellisen kolmiulotteinen. Näkymä on hyödyllinen navigoitaessa
vaikeakulkuisia matalikkoja, riuttoja, siltoja tai kanavia sekä
yritettäessä tunnistaa vieraiden satamien tai ankkurointipaikkojen tuloja lähtöväyliä. Mariner’s Eye 3D näyttää rannikon ja merenpohjan
kolmiulotteisina.
Voit avata Mariner's Eye 3D -näkymän valitsemalla aloitusnäytössä
Kartat > Mariner's Eye 3D.
Kuten Perspective 3D -näkymässä, voit siirtyä lähemmäs venettä
ja vettä koskettamalla -painiketta. Valitsemalla voit siirtää
näkymän kauemmas veneestä. Tämän osoittaa näytön aikana hetken
näkyvä mittakaava (
).
Voit panoroida 3D-näkymää koskettamalla ja vetämällä karttaa
vasemmalle tai oikealle.
Voit avata Fish Eye 3D -näkymän valitsemalla aloitusnäytössä
Kartat > Fish Eye 3D.
Huomautus: navigoitaessa magentanvärinen viiva ei näy Fish Eye
3D -näkymässä, mutta kaikki käytössä olevat navigoinnin tietopalkit
näkyvät.
Kalastuskarttojen käyttäminen
Kalastuskartassa voit tarkastella yksityiskohtaisia pohjan
pinnanmuotoja ja syvyysluotauksia. Kalastuskartassa ei ole
merimerkkejä, kuten poijuja ja loistoja.
Kalastuskartta sisältää erittäin yksityiskohtaisia syvyysmittaustietoja ja
soveltuu parhaiten rannikkokalastukseen syvissä vesissä.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart
g2 Vision -SD-korttia tai BlueChart g2 -SD-korttia tai jos laitteen
sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
Fish Eye 3D -näkymän käyttäminen
Fish Eye 3D näyttää vedenalaisen näkymän meren tai järven pohjasta
BlueChart g2 Vision -kartan pohjaviivojen avulla. Näkymää voi
säätää - ja -painikkeella samalla tavalla kuin Mariner's Eye 3D
-näkymää.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Kalastuskartta
Merikartta
11
Veneilytila: Karttojen käyttäminen
Voit avata kalastuskartan valitsemalla aloitusnäytössä Kartat >
Kalastuskartta.
Voit lähentää ja loitontaa kalastuskarttaa
- ja
-painikkeella.
Voit navigoida kalastuskartan avulla samalla tavalla kuin merikartan
avulla.
Tarkat satelliittikuvat näkyvät ainoastaan käytettäessä alhaista
zoomaustasoa. Jos tarkat kuvat eivät näy BlueChart g2 Vision
-alueella, lähennä -painikkeella tai lisää yksityiskohtien määrää
valitsemalla Valikko > Merikartan asetukset > Kartan ulkoasu >
Yksityiskohta.
Tarkkojen satelliittikuvien ottaminen
käyttöön
Tarkkoja satelliittikuvia voi tarkastella merikartan maa- tai merialueen
tai molempien osien päällä käytettäessä esiohjelmoitua BlueChart g2
Vision -SD-korttia.
Satelliittikuvien ottaminen käyttöön:
1. Valitse merikartassa Valikko > Merikartan asetukset > Valokuvat.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Ei käytössä—kartassa näytetään kartan vakiotiedot.
• Vain maata—veden kohdassa näytetään kartan vakiotiedot ja
maan päällä valokuvia.
• Valok.kartan yhdist.—veden ja maan päällä näytetään
valokuvia, joiden läpinäkyvyys on määritettävissä. Satelliittikuvat
peittävät maata ja vettä sitä enemmän, mitä suuremmaksi
prosenttiluku määritetään.
12
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Veneilytila: Navigointi
Veneilytila: Navigointi
Voit navigoida GPSMAP 620- tai GPSMAP 640 -laitteen avulla
valitsemalla määränpään ja luomalla sen jälkeen reitin määränpäähän.
Seuraa reittiä merikartassa tai Perspective 3D- tai Mariner’s Eye 3D
-näkymässä.
VIHJE: voit seurata reittiä merikartassa tai Perspective 3D- tai
Mariner’s Eye 3D -näkymässä myös kompassinäkymän avulla.
Lisätietoja on sivulla 24.
Vaihe 1: Määränpään valitseminen
Valitse määränpää merikartasta tai Minne? -valikosta.
Määränpään valitseminen Minne?-valikosta
1. Valitse aloitusnäytössä Minne?
2. Valitse luokka:
• Reittipisteet—tarkastele aiemmin merkitsemiesi paikkojen
luetteloa (sivu 19).
• Reitit—tarkastele aiemmin tallentamiesi reittien luetteloa
(sivu 19).
• Jäljet—tarkastele tallennettujen jälkien luetteloa (sivu 20).
• Avomeren palvelut—tarkastele läheisten venesatamien
ja muiden avomeren kohdepisteiden luetteloa läheisyyden
mukaan (sivu 19).
• Etsi nimellä—etsi läheisiä venesatamia ja muita avomeren
kohdepisteitä nimellä (sivu 20).
Määränpään valitseminen merikartasta
3. Kosketa paikkaa, johon haluat navigoida.
2. Valitse merikartasta paikka, johon haluat navigoida. Osoitinkuvake
näyttää määränpään kartassa.
Vaihe 2: Reitin määrittäminen ja
seuraaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta.
Vihje: voit lähentää ja loitontaa - ja -painikkeella. Voit
panoroida karttaa koskettamalla sitä ja siirtämällä sormea. Lisätietoja
karttojen käyttämisestä on sivulla 8.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Reitin voi määrittää kolmella tavalla:
• Siirry—(suora reitti) luo suoran linjan nykyisestä sijainnista
määränpäähän (sivu 14).
• Reitti—luo reitti määränpäästä nykyiseen sijaintiin ja lisää
käännöksiä matkan aikana (sivu 15).
13
Veneilytila: Navigointi
• Opastus—anna laitteen ehdottaa automaattisesti reittiä nykyisestä
sijainnista määränpäähän BlueChart g2 Vision -SD-kortin
karttatietojen perusteella (sivu 17).
Kun olet määrittänyt reitin, voit seurata sitä merikartassa tai
Perspective 3D- tai Mariner’s Eye 3D -näkymässä.
Suoran reitin määrittäminen (Siirry)
Kun osoitinkuvake on paikassa, johon haluat navigoida, tai olet
valinnut määränpään Minne?-valikosta, valitse Navigoi > Siirry.
Suoran reitin (Siirry) seuraaminen
merikartassa tai Perspective 3D- tai Mariner’s Eye
3D -näkymässä
Magentanvärisen viivan keskikohdassa on ohuempi purppuranvärinen
viiva, joka osoittaa korjatun reitin nykyisestä sijainnista
lopetuspisteeseen. Korjattu reittiviiva on dynaaminen ja siirtyy veneen
mukana, jos siirryt pois reitiltä.
1. Kun olet määrittänyt reitin, valitse aloitusnäytössä Kartat ja
Merikartta, Mariner's Eye tai Perspective 3D.
2. Seuraa magentanväristä viivaa (suora reitti).
3. Ohjaa pois reitiltä, jotta vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja
muut vedessä olevat esteet.
4. Kun olet poissa reitiltä, seuraa purppuranväristä viivaa (korjattu
reitti) määränpäähän tai ohjaa takaisin magentanvärisen viivan
kohtaan (suora reitti).
Kun olet määrittänyt reitin Siirry-kohdassa, magentanvärinen viiva
osoittaa suoran reitin aloituspisteestä lopetuspisteeseen. Viiva ei siirry,
vaikka poistuisit reitiltä.
 MUISTUTUS
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti saattavat
ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita. Tarkkaile visuaalisia
merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja
muut vaaralliset kohteet.
14
Suora reitti
Korjattu reitti
Aloituspiste
Suoran reitin seuraaminen
merikartassa
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Veneilytila: Navigointi
Suora reitti
2. Kosketa kohtaa, johon haluat asettaa viimeisen käännöksen
määränpäätä kohti.
Korjattu reitti
Suoran reitin seuraaminen
Mariner's Eye 3D -näkymässä
Huomautus: kun seuraat reittiä, tärkeitä navigointitietoja näkyy
tietopalkissa kartan yläreunassa. Lisätietoja tietopalkin asetusten
säätämisestä on sivulla 46.
Reitin luominen (Reitti)
1. Kun -osoitinkuvake on paikassa, johon haluat navigoida, tai olet
valinnut määränpään Minne?-valikosta, valitse Navigoi > Reitti.
Viimeisen käännöksen lisääminen
3. Valitse Lisää käännös.
4. Voit lisätä käännöksen koskettamalla edelleen kohtaa, johon haluat
lisätä käännöksen (siirry aina määränpäästä lähtöpistettä kohti)
ja valitsemalla Lisää käännös. Reitille voi lisätä enintään 250
käännöstä.
Lisäkäännöksen lisääminen
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
15
Veneilytila: Navigointi
5. Valitsemalla Valmis voit luoda reitin loppuun ja valitsemalla
Peruuta reitti voit poistaa reitin.
 MUISTUTUS
Vaikka luot reitin huolellisesti, etapit voivat ylittää maa-alueita tai
matalia vesialueita. Tarkkaile visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että
vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
Kun siirryt pois reitiltä, oranssi nuoli opastaa takaisin reittietapille
seuraavaan käännökseen. Oranssi nuoli on ohjaus reitille.
Koko reitti
Luodun reitin tallentaminen (Reitti)
Laitteeseen voi tallentaa enintään 50 reittiä ja kullekin reitille enintään
250 käännöstä.
1. Kun olet luonut reitin, valitse Valikko > Navigoinnin lopettaminen.
2. Valitsemalla Kyllä voit tallentaa nykyisen aktiivisen reitin.
Reitin (Reitti) seuraaminen merikartassa tai
Perspective 3D- tai Mariner’s Eye 3D -näkymässä
1. Kun olet luonut reitin Reitti-toiminnolla tai valinnut tallennetun reitin
Minne? -valikosta, valitse aloitusnäytössä Kartat ja Merikartta,
Perspective 3D tai Mariner’s Eye 3D.
2. Seuraa magentan- ja purppuranväristä viivaa (reittietappi)
aloituspisteestä ensimmäiseen käännökseen.
3. Kun saavut ensimmäiseen käännökseen, seuraa magentanja purppuranväristä viivaa (reittietappi) kuhunkin seuraavaan
käännökseen, kunnes saavut lopetuspisteeseen.
4. Ohjaa pois reitiltä, jotta vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja
muut vedessä olevat esteet.
Kun olet luonut reitin Reitti-toiminnolla tai valinnut tallennetun
reitin Minne? -valikosta, magentan- ja purppuranvärinen viiva
ilmestyy aloituspisteen ja ensimmäisen käännöksen välille ja jatkuu
siitä seuraaviin käännöksiin. Viiva osoittaa reittietapin (käännöksestä
käännökseen) eikä siirry, vaikka siirtyisit pois reitiltä.
16
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Veneilytila: Navigointi
5. Kun olet poissa reitiltä, seuraa oranssia nuolta (ohjaus reitille)
takaisin magentan- ja purppuranvärisen viivan (reittietappi)
kohtaan.
Reitin
käännös
Ohjaus reitille
Reittietappi
Aloituspiste
Kun käytät esiohjelmoitua BlueChart g2 Vision -SD-korttia, voit
luoda automaattisella opastustoiminnolla reittiehdotuksen BlueChart
g2 Vision -karttatietojen avulla. Lisätietoja veneen automaattisen
opastuksen määrittämisestä on sivulla 42.
Kun osoitinkuvake on paikassa, johon haluat navigoida, tai olet
valinnut määränpään Minne?-valikosta, valitse Navigoi > Opastus.
 MUISTUTUS
BlueChart g2 Vision -SD-kortin automaattinen opastustoiminto
käyttää sähköisiä karttatietoja. Vertaa reittiä huolellisesti kaikkiin
näkyviin merkkeihin, jotta vältät reitillä mahdollisesti olevat maaalueet, matalat vesialueet ja muut esteet.
Reitin seuraaminen merikartassa
Reitin
käännös
Ohjaus reitille
Reittietappi
Automaattisen reitin määrittäminen (Opastus)
Reitin seuraaminen
Mariner's Eye 3D -näkymässä
Automaattisen reitin (Opastus) seuraaminen
merikartassa tai Perspective 3D- tai Mariner’s Eye
3D -näkymässä
Kun olet luonut automaattisen reitin Opastus-toiminnolla, näyttöön
tulee magentanvärinen viiva. Viiva on reittiehdotus aloituspisteestä
lopetuspisteeseen. Se ei siirry, vaikka siirtyisit pois reitiltä.
Huomautus: kun seuraat reittiä, tärkeitä navigointitietoja näkyy
tietopalkissa kartan yläreunassa. Lisätietoja tietopalkin asetusten
säätämisestä on sivulla 46.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
17
Veneilytila: Navigointi
1. Kun olet määrittänyt automaattisen reitin Opastus-toiminnolla,
valitse aloitusnäytössä Kartat ja Merikartta, Perspective 3D tai
Mariner’s Eye 3D.
2. Seuraa magentanväristä viivaa aloituspisteestä lopetuspisteeseen.
3. Ohjaa pois reitiltä, jotta vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja
muut vedessä olevat esteet.
4. Kun olet poissa reitiltä, ohjaa takaisin magentanvärisen viivan
kohtaan, kun reitti on selvä.
Huomautus: kun seuraat reittiä, tärkeitä navigointitietoja näkyy
tietopalkissa kartan yläreunassa. Lisätietoja tietopalkin asetusten
säätämisestä on sivulla 46.
18
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Veneilytila: Minne?
Veneilytila: Minne?
Aloitusnäytön Minne? -valikon avulla voit etsiä läheisiä
huoltoasemia, korjaamoita ja muita palveluja sekä reittipisteitä ja
reittejä ja navigoida niihin.
Veneilypalvelujen etsiminen
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? > Avomeren palvelut.
2. Valitse haluamasi veneilypalveluluokka. Näyttöön tulee lähimpien
50 kohteen luettelo sekä kunkin kohteen etäisyys ja kulkusuunta.
3. Valitse haluamasi veneilypalvelukohde.
4. Valitse haluamasi veneilypalvelu määränpääksi valitsemalla Siirry,
Reitti tai Opastus. Lisätietoja navigoimisesta määränpäähän on
sivulla 13.
2. Kosketa reittipistettä, johon haluat navigoida.
3. Valitsemalla Navigoi voit määrittää valitun reittipisteen navigoinnin
määränpääksi. Lisätietoja navigoimisesta määränpäähän on
sivulla 13.
Tallennettujen reittien etsiminen
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? > Reitit.
2. Valitse tallennettu reitti, jota haluat seurata.
3. Valitsemalla Navigoi voit seurata valittua reittiä haluamallasi
tavalla. Lisätietoja reittien navigoimisesta on sivulla 16.
• Eteenpäin—navigoi reitti aloituspisteestä lopetuspisteeseen.
• Takaperin—navigoi reitti käänteisessä järjestyksessä
lopetuspisteestä aloituspisteeseen.
• Siirtymä—navigoi reitti, joka on rinnakkainen reitin kanssa ja
tietyn matkan päässä reitistä. Valitse aluksi siirtymän suunta ja
puoli ja määritä siirtymäetäisyys reitistä.
Reittipisteiden etsiminen
Huomautus: reittipisteitä on luotava, ennen kuin niitä voi etsiä tai
niihin voi navigoida.
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? > Reittipisteet. Näyttöön tulee
etäisyyden mukaan lajiteltu tallennettujen reittipisteiden luettelo,
jossa näkyy kunkin reittipisteen etäisyys ja kulkusuunta.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
19
Veneilytila: Minne?
Tallennettujen jälkien etsiminen
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? > Jäljet.
2. Valitse tallennettu jälki, jota haluat seurata.
3. Navigoi valittu tallennettu jälki valitsemalla Seuraa jälkeä.
Lisätietoja jäljistä on sivulla 22.
Etsiminen nimellä
Etsi nimellä -valikosta voit etsiä kaikkia veneilypalveluja, reittipisteitä
sekä tallennettuja reittejä ja jälkiä.
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? > Etsi nimellä.
2. Kirjoita näyttönäppäimistöllä veneilypalvelun, reittipisteen,
tallennetun reitin tai tallennetun jäljen nimi tai sen osa ja valitse
Valmis.
20
3. Näyttöön tulee tulosluettelo. Kosketa kohdetta, johon haluat
navigoida. Kunkin merkinnän kohdassa on kuvake, joka osoittaa
merkinnän luokan:
•
•
—veneilypalvelukuvake
—reittipisteen oletuskuvake. Tämän kuvakkeen voi vaihtaa
reittipisteen ominaisuuksista (sivu 22).
•
—tallennetun reitin kuvake
•
—tallennetun jäljen kuvake
4. Aloita navigointi valitsemalla Navigoi tai Seuraa jälkeä. Lisätietoja
navigoimisesta määränpäähän on sivulla 13. Lisätietoja jäljistä on
sivulla 22.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Veneilytila: Reittipisteiden ja jälkien käyttäminen
Veneilytila: Reittipisteiden ja jälkien
käyttäminen
Voit luoda reittipisteitä paikkoihin, joihin haluat palata, kuten oma
venesatama tai hyvä kalastuspaikka. Laitteeseen voi tallentaa enintään
1500 veneilyreittipistettä. Käyttäjä voi valita kunkin reittipisteen
nimen, symbolin, syvyyden ja veden lämpötilan.
Jälki on kulkemasi matkan tallenne. Kullakin hetkellä tallennettava
jälki on aktiivinen jälki. Voit tallentaa aktiivisen jäljen.
MOB(Man Overboard) -reittipisteiden
käyttäminen
Käyttämällä MOB (Man Overboard) -reittipistettä voit luoda
reittipisteen, jossa on kansainvälinen MOB-symboli ( ) ja aloittaa
navigoinnin kyseiseen MOB-reittipisteeseen suoraan (Siirry).
MOB-reittipisteen merkitseminen aloitusnäytössä:
1. Valitse Mies yli laidan. Nykyinen sijaintisi merkitään MOBreittipisteeksi.
MOB-reittipisteen merkitseminen muissa näytöissä:
1. Valitse Merkitse minkä tahansa muun näytön paitsi aloitusnäytön
vasemmasta yläkulmasta. Nykyinen sijaintisi merkitään
reittipisteeksi.
2. Valitse Mies yli laidan. Reittipiste merkitään MOB-reittipisteeksi, ja
laite aloittaa navigoinnin siihen automaattisesti.
Nykyisen sijainnin merkitseminen
reittipisteeksi
1. Valitse missä tahansa näytössä Merkitse. Nykyinen sijainti
merkitään reittipisteeksi, jolla on automaattisesti luotu nimi.
2. Valitse seuraavista vaihtoehdoista:
• Muokkaa reittipistettä—nimen, symbolin, veden syvyyden,
veden lämpötilan tai sijainnin määrittäminen.
• Poista—poista reittipiste.
• Mies yli laidan—määrittää nykyisen sijainnin Mies yli laidan
(MOB) -reittipisteeksi.
• Takaisin—palaaminen edelliseen näyttöön.
2. Aloita navigointi MOB-reittipisteeseen valitsemalla Kyllä.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
21
Veneilytila: Reittipisteiden ja jälkien käyttäminen
Reittipisteen luominen merikarttaan
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta.
2. Kosketa paikkaa, jonka haluat merkitä reittipisteeksi. Osoitin
näyttää sijainnin.
3. Valitse Luo reittipiste.
Reittipisteen tietojen muokkaaminen
1. Valitsemalla aloitusnäytössä Infopiste > Käyttäjätiedot >
Reittipisteluettelo voit näyttää kaikki reittipisteet. Voit myös valita
reittipisteen merikartasta.
2. Valitse muokattavan reittipisteen nimi.
3. Valitse Muokkaa reittipistettä.
4. Kosketa muutettavaa reittipisteen ominaisuutta.
5. Määritä uusi nimi, symboli, arvo tai kommentti.
Reittipisteen sijainnin vaihtaminen
1. Valitsemalla aloitusnäytössä Infopiste > Käyttäjätiedot >
Reittipisteet voit näyttää kaikki reittipisteet. Voit myös valita
reittipisteen merikartasta.
2. Valitse siirrettävän reittipisteen nimi.
3. Valitse Muokkaa reittipistettä > Sijainti.
5. Jos valitsit koordinaatit, kirjoita reittipisteen uudet koordinaatit
näyttönäppäimistöllä. Jos käytät karttaa, kosketa uutta sijaintia ja
valitse Siirrä reittipiste.
Reittipisteen tai MOB-reittipisteen poistaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Infopiste > Käyttäjätiedot >
Reittipisteluettelo.
2. Valitse poistettavan reittipisteen tai MOB-reittipisteen nimi.
3. Valitse Poista ja vahvista reittipisteen poistaminen valitsemalla OK.
Jälkien käyttäminen
Kartassa näkyvä viiva osoittaa aktiivisen jäljen. Aktiivisessa jäljessä
voi olla 10 000 jälkipistettä. Voit määrittää, loppuuko aktiivinen
jälki 10 000 jälkipisteen kohdalla vai alkaako se sen jälkeen korvata
vanhimpia pisteitä (sivu 52).
Voit ottaa jälkien näyttämisen käyttöön tai poistaa sen käytöstä
valitsemalla merikartassa Valikko > Reittipisteet ja jäljet > Jäljet.
Voit poistaa jälkien tallentamisen käytöstä valitsemalla aloitusnäytössä
Infopiste > Käyttäjätiedot > Jäljet > Aktiivisen jäljen asetukset >
Tallennustila > Ei käytössä.
4. Valitse Käytä karttaa tai Anna koordinaatit.
22
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Veneilytila: Reittipisteiden ja jälkien käyttäminen
Aktiivisen jäljen tallentaminen
Laitteeseen voi tallentaa enintään 20 jälkeä ja kuhunkin enintään
700 pistettä.
1. Valitse aloitusnäytössä Infopiste > Käyttäjätiedot > Jäljet >
Tallenna aktiivinen jälki.
2. Valitse nykyisen jäljen aloitusaika tai Koko loki.
Aktiivisen jäljen tyhjentäminen
Valitse aloitusnäytössä Infopiste > Käyttäjätiedot > Jäljet >
Tyhjennä aktiivinen jälki > OK. Jälkimuisti tyhjennetään ja
nykyisen jäljen tallennusta jatketaan.
Aktiivisen jäljen seuraaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Infopiste > Käyttäjätiedot > Jäljet >
Seuraa aktiivista jälkeä.
2. Valitse nykyisen jäljen aloitusaika tai Koko loki.
Tallennetun jäljen navigoiminen
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? > Jäljet.
2. Valitse sen tallennetun jäljen nimi, jota haluat seurata.
3. Valitse Seuraa jälkeä.
4. Seuraa jälkeä haluamaasi suuntaan valitsemalla Eteenpäin tai
Takaperin.
Huomautus: voit navigoida tallennettua jälkeä myös
tallennettujen jälkien luettelosta (Infopiste > Käyttäjätiedot >
Jäljet > Tallennetut jäljet).
Tallennetun jäljen muokkaaminen tai poistaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Infopiste > Käyttäjätiedot > Jäljet >
Tallennetut jäljet.
2. Valitse muokattava tai poistettava jälki.
3. Valitse Muokkaa jälkeä
• Nimi—vaihda tallennetun jäljen nimi.
• Jäljen väri—vaihda tallennetun jäljen väri.
• Tallenna reitti—tallenna tallennettu jälki tallennetuksi reitiksi.
• Poista—poista tallennettu jälki.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
23
Veneilytila: Kojelaudan käyttäminen
Veneilytila: Kojelaudan käyttäminen
Kojelaudan avulla voit tarkastella tärkeitä tietoja, kuten navigointi- ja
matkatietoja samassa näytössä ilman karttanäyttöjä.
Kompassinäytön käyttäminen
Voit avata kompassinäytön koskettamalla aloitusnäytössä kohtia
Kojelauta > Kompassi.
Suoran reitin tai reitin seuraaminen
kompassinäytön avulla
Kun olet määrittänyt reitin Siirry Reitti-toiminnolla, voit seurata
reittiä kompassinäytössä.
Kompassinäytössä voit tarkastella kulkusuuntaa ja korjattua reittiä.
Kun siirryt pois reitiltä, nykyisen kulkusuunnan ja korjatun reitin väliä
nimitetään ohjaukseksi reitille, ja se näkyy oranssina varjostuksena
kartalla.
 MUISTUTUS
Kuten merikartassakin, suora reitti ja korjattu reitti saattavat kulkea
maa-alueen tai matalan vesialueen kautta. Tarkkaile visuaalisia
merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja
muut vaaralliset kohteet.
24
Ohjaus reitille
Nykyinen
kulkusuunta
Korjattu reitti
Suoran reitin seuraaminen
kompassinäytössä
Suoran reitin seuraaminen kompassinäytössä:
1. Kun olet määrittänyt reitin, valitse aloitusnäytössä Kojelauta >
Kompassi.
2. Seuraa oranssia korjatun reitin osoitinta ja ohjaa pois reitiltä, jotta
vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja muut vedessä olevat
esteet.
3. Kun olet pois reitiltä, käänny oranssia korjatun reitin osoitinta kohti,
jotta oranssilla varjostettu ohjaus reitille pienenee, ja jatka reitin
seuraavaan käännökseen tai määränpäähän.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Veneilytila: Kojelaudan käyttäminen
Numeronäytön käyttäminen
Voit tarkastella tärkeitä navigointilukuja, kuten kulkusuuntaa ja GPSnopeutta koskettamalla aloitusnäytössä kohtia Kojelauta > Numerot.
Lisätietoja numeronäytön määrittämisestä on sivulla 52.
Matkanäytön käyttäminen
Matkanäytössä on hyödyllisiä tilastotietoja matkasta.
Voit avata matkanäytön koskettamalla aloitusnäytössä kohtia
Kojelauta > Matka.
Matkanäytön tietojen nollaaminen
1. Valitse matkanäytössä Valikko.
2. Voit nollata tietyn tietoluokan tiedot koskettamalla kyseistä kohdetta
tai Nollaa kaikki -kohtaa.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
25
Veneilytila: Kalenteritietojen tarkasteleminen
Veneilytila: Kalenteritietojen
tarkasteleminen
Tietonäytössä voit katsoa kalenterista vuorovesi- ja virtaus- sekä
aurinko- ja kuutietoja (taivaankappaleet).
Voit myös valita tietyn aseman vuorovesi-, virtaus- ja
taivaankappaletietoja suoraan merikartasta. Kosketa haluamasi
aseman lähellä olevaa kohtaa. Kun osoitinkuvake on haluamasi
aseman lähellä, valitse Infopiste ja Vuorovedet, Virtaukset tai
Taivaankappaleet.
Vuorovesiasemien tietojen tarkasteleminen
Voit tarkastella vuorovesitietoja valitsemalla aloitusnäytössä
Infopiste > Vuorovedet. Viimeksi tarkastellun vuorovesiaseman
tiedot tulevat näyttöön.
Vuorovesiasema
Vuoroveden
korkeus
paikallista
aikaa
Paikallinen
aika
• Voit tarkastella vuoroveden korkeutta eri aikoina koskettamalla
vuorovesikäyrän eri kohtia. Voit myös vierittää siirtämällä sormea
käyrää pitkin.
• Voit tarkastella läheisiä vuorovesiasemia koskettamalla Asemia
lähistöllä -kohtaa.
• Voit tarkastella jonkin muun päivän vuorovesitietoja valitsemalla
Muuta päivä > Manuaalinen.
• Valitsemalla Näytä raportti voit näyttää valitun aseman
vuorovesiraportin.
Virtaustietojen tarkasteleminen
Voit tarkastella virtaustietoja valitsemalla aloitusnäytössä Infopiste >
Virtaukset. Viimeksi tarkastellun virtausaseman tiedot tulevat
näyttöön.
• Voit tarkastella virtauksia eri aikoina koskettamalla käyrän eri
kohtia. Voit myös vierittää siirtämällä sormea käyrää pitkin.
• Voit tarkastella läheisiä virtausasemia koskettamalla Asemia
lähistöllä -kohtaa.
• Voit tarkastella jonkin muun päivän virtaustietoja valitsemalla
Muuta päivä > Manuaalinen.
• Valitsemalla Näytä raportti voit näyttää valitun aseman
virtausraportin.
Vuorovesiaseman käyrä
26
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Veneilytila: Kalenteritietojen tarkasteleminen
Taivaankappaleiden tietojen
tarkasteleminen
Voit tarkastella taivaankappaleiden kalenteritietoja nykyisessä
sijainnissa. Voit tarkastella kuun- ja auringonnousujen ja -laskujen,
kuunkierron sekä auringon ja kuun sijaintiarviotietoja taivaalla.
Voit tarkastella taivaankappaleiden tietoja valitsemalla aloitusnäytössä
Infopiste > Taivaankappaleet.
• Voit tarkastella jonkin muun päivän tietoja valitsemalla Muuta
päivä > Manuaalinen.
• Valitsemalla
ja
voit tarkastella taivaankappaleiden
tietoja saman päivän eri kellonaikoina.
• Valitse Näytä kuun vaihe, jos haluat nähdä kuun vaiheen tiettynä
päivän ja kellonaikana. Kun olet valinnut Näytä kuun vaihe, voit
palata taivasnäkymään valitsemalla Näytä taivasnäkymä.
• Koskettamalla Seuraava päivä- tai Edellinen päivä -kohtaa voit
tarkastella jonkin toisen päivän taivaankappaletietoja.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
27
Veneilytila: Käyttäjätietojen hallinta
Veneilytila: Käyttäjätietojen hallinta
Voit tarkastella ja hallita käyttäjätietoja valitsemalla aloitusnäytössä
Infopiste > Käyttäjätiedot.
• Reittipisteluettelo—tarkastele kaikkien tallennettujen
reittipisteiden luetteloa.
• Reitit—tarkastele tallennettujen reittien luetteloa.
• Jäljet—tarkastele tallennettujen jälkien luetteloa.
• Tiedonsiirto—reittipisteiden, reittien ja jälkien siirtäminen SDkortille ja -kortilta.
• Poista käyttäjätiedot—kaikkien käyttäjän määrittämien
reittipisteiden, reittien ja jälkien poistaminen.
HUOMAUTUS: veneily- ja autoilutilassa ei käytetä samoja
käyttäjätietoja (reittipisteet, reitit ja jäljet).
3. Valitse vaihtoehto:
• Tallenna kortille—tallenna reittipisteitä, reittejä ja jälkiä SDkortille.
• Yhdistä kortin tiedot—siirrä tietoja SD-kortilta laitteeseen ja
liitä ne aiempiin käyttäjätietoihin.
• Korvaa kortin tiedoilla—korvaa laitteessa olevat kohteet.
• Kopioi sis. kartta—kopioi laitteeseen esiladattu peruskartta
SD-kortille käytettäväksi yhteensopivien Garminin
tietokoneohjelmistojen kanssa.
Veneilytietojen varmuuskopioiminen
tietokoneeseen
1. Aseta SD-kortti laitteeseen (sivu 4).
2. Valitse aloitusnäytössä Infopiste > Käyttäjätiedot >
Tiedonsiirto > Tallenna kortille. Käyttäjän luomien tiedostojen
luettelo tulee näyttöön.
Veneilytietojen (reittipisteiden, reittien,
jälkien) siirtäminen SD-kortille tai -kortilta
3. Luo kortille uusi tiedosto, jos et ole luonut tiedostoa aiemmin.
Valitse Lisää uusi tiedosto ja kirjoita tiedoston nimi.
2. Valitse aloitusnäytössä Infopiste > Käyttäjätiedot Tiedonsiirto.
5. Avaa Windowsin® Resurssienhallinnassa SD-kortin Garmin\
UserData-kansio.
1. Aseta SD-kortti laitteeseen (katso sivu 4).
4. Poista SD-kortti laitteesta ja aseta se tietokoneen SD-kortinlukijaan.
6. Kopioi <filename>.ADM-tiedosto kortilta ja liitä se haluamaasi
kansioon tietokoneessa.
28
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Veneilytila: Käyttäjätietojen hallinta
Varmuuskopioitujen veneilytietojen palauttaminen
laitteeseen
3. Aseta SD-kortti tietokoneen SD-kortinlukijaan.
2. Aseta SD-kortti laitteeseen.
6. Valitse Lähetä. MapSource siirtää USERDATA.adm-tiedoston SDkortille.
1. Kopioi <filename>.ADM-tiedosto tietokoneesta SD-kortin kansioon
Garmin\UserData.
3. Valitse laitteen aloitusnäytössä Infopiste > Käyttäjätiedot >
Tiedonsiirto > Korvaa kortin tiedoilla.
4. Kosketa palautettavan tiedoston nimeä.
MapSource®-veneilytietojen kopioiminen
tai yhdistäminen GPSMAP 620- tai
GPSMAP 640 -laitteeseen
Käyttämällä SD-korttia:
1. Aseta SD-kortti GPSMAP 620- tai GPSMAP 640 -laitteeseen. Laite
lisää kortille tiedoston, jonka tietojen avulla MapSource muotoilee
tiedot. Tämä tarvitsee tehdä vain ensimmäisellä kerralla, kun
kopioit tai yhdistät MapSource-tietoja karttapiirturiin tietyltä SDkortilta.
2. Tarkista MapSource-versio tietokoneessa valitsemalla Ohje >
Tietoja MapSourcesta. Jos versio on vanhempi kuin 6.12.2,
päivitä se uusimpaan versioon valitsemalla Ohje > Tarkista
ohjelmistopäivitykset tai siirtymällä Garminin sivustoon
osoitteessa www.garmin.com.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
4. Valitse MapSourcessa Siirrä > Lähetä laitteeseen.
5. Valitse Lähetä laitteeseen -ikkunassa SD-kortinlukijan asema ja
laitteeseen kopioitavien tietojen tyypit.
7. Aseta SD-kortti laitteeseen.
8. Valitse laitteen aloitusnäytössä Infopiste > Käyttäjätiedot >
Tiedonsiirto.
9. Kopioi tai yhdistä tiedot laitteeseen valitsemalla Korvaa kortin
tiedoilla tai Yhdistä kortin tiedot.
Laitteen liittäminen tietokoneeseen suoraan:
1. Käynnistä laite veneilytilassa tai siirry veneilytilaan.
2. Liitä laite tietokoneeseen mini-USB-kaapelilla.
3. Valitse MapSourcessa Siirrä > Lähetä laitteeseen.
4. Valitse Lähetä laitteeseen -ikkunassa GPSMAP 620 tai
GPSMAP 640.
5. Valitse Lähetä.
29
Veneilytila: Muiden alusten tietojen hallinta
Veneilytila: Muiden alusten
tietojen hallinta
Infopiste-näytössä voit tarkastella ja hallita muiden veneiden tietoja.
Huomautus: Muiden veneiden tietojen tarkasteleminen edellyttää
laitteeseen liitettyä ulkoista AIS (Automatic Identification System)- tai
DSC (Digital Selective Calling) -laitetta.
AIS-tietojen tarkasteleminen
AIS-järjestelmä (Automatic Identification Järjestelmä) auttaa
tunnistamaan ja jäljittämään muita aluksia.
Tietoja AIS-järjestelmästä
AIS ilmoittaa alueen liikenteestä. Ollessaan yhteydessä ulkoiseen
AIS-laitteeseen karttaplotteri voi näyttää joitakin AIS-tietoja muista
alueella olevista aluksista, joissa on transponderi ja jotka lähettävät
AIS-tietoja aktiivisesti. Tällaisesta aluksesta raportoitavia tietoja
ovat MMSI-tunnus (Maritime Mobile Service Identity), sijainti,
GPS-nopeus, GPS-suunta, aika, joka aluksen sijainnin edellisestä
raportoinnista on kulunut, lähin sijainti omaan veneeseen nähden ja
siihen kuluva aika.
30
AIS-alus
Menetetty
kohde
Vaarallinen
kohde
Vaarallinen
kohde on
menetetty
Aktivoitu
AIS-kohde
AIS-kohde merikartassa
AIS-kohdesymbolit
Symboli
Kuvaus
AIS-alus. Alus lähettää AIS-tietoja. Suunta, johon kolmio
osoittaa, näyttää AIS-aluksen kulkusuunnan.
Kohde on valittu.
AIS-kohde on aktivoitu. Kohde näkyy kartassa suurempana.
Kohteessa kiinni oleva vihreä viiva näyttää sen kulkusuunnan.
Aluksen MMSI-tieto, nopeus ja suunta näkyvät kohteen alla, jos
yksityiskohta-asetuksena on Näytä (sivu 32). Jos aluksen AISlähetyksen signaali katoaa, näyttöön tulee tähän liittyvä ilmoitus.
Kohde on menetetty. Vihreä X tarkoittaa, että aluksen AISlähetyksen signaalia ei saada, ja karttaplotterin näyttöön tulee
ilmoitus, jossa kysytään, haluatko jatkaa aluksen jäljittämistä.
Jos et jatka aluksen jäljittämistä, kadonneen kohteen symboli
poistuu kartasta tai 3D-karttanäkymästä.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Veneilytila: Muiden alusten tietojen hallinta
Vaarallinen kohde alueella. Kohteen symboli vilkkuu, laitteesta
kuuluu äänimerkki, ja näyttöön tulee varoitus. Kun hälytys on
kuitattu, punaisella viivalla varustettu punainen kiinteä kolmio
näyttää kohteen sijainnin ja kulkusuunnan. Jos AIS-hälytyksen
turva-alueen määrityksenä on Ei käytössä, kohde vilkkuu, mutta
äänimerkki ei soi eikä varoitusta näytetä. Jos aluksen AISlähetyksen signaali katoaa, näyttöön tulee tähän liittyvä ilmoitus.
Vaarallinen kohde on menetetty. Punainen X tarkoittaa, että
aluksen AIS-lähetyksen signaalia ei saada, ja karttaplotterin
näyttöön tulee ilmoitus, jossa kysytään, haluatko jatkaa
aluksen jäljittämistä. Jos et jatka aluksen jäljittämistä,
kadonneen vaarallisen kohteen symboli poistuu kartasta tai
3D-karttanäkymästä.
Tämän symbolin sijainti ilmaisee vaarallisen kohteen lähimmän
lähestymispisteen, ja symbolin vieressä olevat numerot näyttävät
kulkuajan tähän pisteeseen.
Aktivoidun AIS-kohteen kulkusuuntatiedot ja projisoitu reitti
Kun aktivoitu AIS-kohde antaa kulkusuunnan ja suuntaviivan
pohjaan nähden, kohteen kulkusuuntatiedot näkyvät kartassa AISkohdesymboliin kiinnittyneenä kiinteänä viivana. Keulaviiva ei näy
3D-karttanäkymässä.
Aktivoidun AIS-kohteen projisoitu reitti näkyy katkoviivana
kartassa tai 3D-karttanäkymässä. Projisoidun navigointiviivan pituus
perustuu projisoidun kulkusuunta-asetuksen arvoon (sivu 33). Jos
aktivoitu AIS-kohde ei lähetä nopeustietoja tai alus ei liiku, projisoitu
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
navigointiviiva ei näy. Muutokset nopeudessa, suuntaviivassa pohjaan
nähden tai kääntymistiedot, joita alus lähettää, voivat vaikuttaa
projisoidun navigointiviivan laskentaan.
Kun aktivoitu AIS-kohde lähettää suuntaviivan pohjaan nähden,
kulkusuunnan ja kääntymistiedot, kohteen projisoitu reitti lasketaan
suuntaviivasta pohjaan nähden ja kääntymistiedoista. Suunta,
johon kohde on kääntymässä, mikä perustuu myös saatuihin
kääntymistietoihin, ilmaistaan keulaviivan päässä näkyvällä väkäsellä.
Väkäsen pituus ei muutu.
Projisoitu reitti
Aktivoitu
AIS-kohde
Väkänen
Keulaviiva
Kohde ja projisoitu suunta, kulkusuunta
ja käännöksen suunta
31
Veneilytila: Muiden alusten tietojen hallinta
Kun aktivoitu AIS-kohde lähettää suuntaviivan pohjaan nähden ja
kulkusuunnan, mutta ei ROT-tietoja, kohteen projisoitu reitti lasketaan
suuntaviivasta pohjaan nähden.
Projisoitu reitti
Aktivoitu
AIS-kohde
Keulaviiva
Kohde ja projisoitu suunta ja kulkusuunta
AIS-vastaanoton poistaminen käytöstä
AIS-signaalin vastaanotto on oletuksena käytössä.
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Muut alukset > AIS > Ei
käytössä.
Kaikkien karttojen ja 3D-karttanäkymien AIS-toiminnot poistetaan
käytöstä. Tämä sisältää AIS-alusten seurannan ja jäljityksen,
törmäyshälytykset, joita AIS-alusten seurannan ja jäljityksen
perusteella lasketaan, ja AIS-alusten tiedot.
AIS-alusten näyttäminen kartassa tai 3D-karttanäkymässä
AIS edellyttää, että käytössä on ulkoinen AIS-laite ja laite vastaanottaa
aktiivisia transponderisignaaleja muista aluksista.
Voit määrittää tavan, jolla muut alukset näkyvät kartassa tai
3D-karttanäkymässä. Näyttöalue, joka on määritetty yhdelle
kartalle tai 3D-karttanäkymälle, koskee vain kyseistä karttaa tai
3D-karttanäkymää. Tiedot, projisoitu kulkusuunta ja jäljitysasetukset,
jotka on määritetty yhdelle kartalle tai 3D-karttanäkymälle, koskevat
kaikkia karttoja tai kaikkia 3D-karttanäkymiä.
Huomautus: Mariner’s Eye 3D -kartta on käytettävissä, jos käytät
BlueChart g2 Vision -SD-korttia. Kalastuskartta on käytettävissä, jos
käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia tai BlueChart g2 -SD-korttia
tai jos laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta, Kalastuskartta, Perspective 3D tai Mariner's
Eye 3D.
3. Valitse Valikko > Muut alukset > AIS-näytön asetukset.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse AIS-näyttöalue, kun haluat nähdä etäisyyden omasta
sijainnistasi muihin AIS-aluksiin. Valitse etäisyys tai valitse
Näytä kaikki.
• Valitse Infopiste > Näytä, kun haluat nähdä tiedot AISaktivoiduista aluksista.
32
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Veneilytila: Muiden alusten tietojen hallinta
• Valitse Projisoitu suunta, määritä AIS-aktivoitujen alusten
projisoidun suunnan aika ja valitse Valmis.
• Näytä AIS-alusten jäljet valitsemalla Polut ja valitse polkua
käytettäessä näkyvän jäljen pituus.
Kohteen aktivointi AIS-alukseksi
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta, Kalastuskartta, Perspective 3D tai Mariner's
Eye 3D.
3. Valitse AIS-alus.
4. Valitse AIS-alus > Aktivoi kohde.
Seurattavan AIS-aluksen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella tietoja, kuten AIS-signaalin tila, MMSI, GPS-nopeus
ja GPS-suunta sekä muita seurattavasta AIS-aluksesta raportoitavia
tietoja.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta, Kalastuskartta, Perspective 3D tai Mariner's
Eye 3D.
3. Valitse AIS-alus.
4. Valitse AIS-alus.
Aktivoinnin poistaminen AIS-alukselta
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
3. Valitse AIS-alus.
4. Valitse AIS-alus > Poista kohde käytöstä.
AIS-hälytyksen määrittäminen
AIS-hälytystä käytetään törmäyksen estämiseksi, ja sen voi mukauttaa.
Kaikkia AIS-hälytysasetuksia käytetään kaikissa kartoissa ja kaikissa
3D-karttanäkymissä.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Muut alukset > AIS-hälytys >
Käytössä.
Kun AIS-aktivoitu alus tulee venettä ympäröivälle
turvavyöhykkeelle, näyttöön tulee varoitus. Lisäksi kohde merkitään
näytössä vaaralliseksi. Ei käytössä -asetus estää varoituksen
näyttämisen ja äänimerkin, mutta kohde merkitään näytössä
edelleen vaaralliseksi.
2. Valitse Alue, kun haluat muuttaa turva-aluerenkaan mitatun
halkaisijan välillä 500 jalkaa - 2,0 nm (tai 150 m - 3,0 km tai
500 jalkaa - 2,0 mailia).
3. Valitse etäisyys.
4. Valitsemalla Aikaa jäl. laite antaa äänimerkin, jos AIS havaitsee,
että kohde osuu turvavyöhykkeelle määritetyn ajan kuluessa
(1 - 24 min).
5. Valitse aika.
2. Valitse Merikartta, Kalastuskartta, Perspective 3D tai Mariner's
Eye 3D.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
33
Veneilytila: Muiden alusten tietojen hallinta
AIS-kohdeluettelon näyttäminen
Huomautus: Mariner’s Eye 3D -kartta on käytettävissä, jos käytät
BlueChart g2 Vision -SD-korttia. Kalastuskartta on käytettävissä, jos
käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia tai BlueChart g2 -SD-korttia
tai jos laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta, Kalastuskartta, Perspective 3D tai
Mariner's Eye 3D.
3. Valitse Valikko > Muut alukset > AIS-luettelo.
DSC-tietojen tarkasteleminen
DSC-luettelo on viimeisimpien DSC-kutsujen ja muiden DSCyhteystietojen loki. DSC-luettelossa näkyy viimeisin kutsu veneestä.
Jos samasta veneestä tulee toinen kutsu, se korvaa ensimmäisen
kutsun luettelossa.
DSC-luettelon tarkasteleminen
Jos haluat nähdä DSC-luettelon, karttaplotterin on oltava liitettynä
DSC-järjestelmää tukevaan VHF-radioon.
DSC-luettelon lajitteleminen
DSC-luettelo lajitellaan oletusarvoisesti nimen mukaan. Voit muuttaa
DSC-luettelon lajittelua valitsemalla Valikko ja luokka, jonka mukaan
lajitellaan:
• Lajittele nimen mukaan—(oletus) näytä DSC-kutsujen ja
-raporttien aakkosnumeerinen luettelo lajiteltuna nimen mukaan.
• Lajittele tyypin mukaan—erottele hätäkutsut sijaintiraporteista ja
näytä uusimmat kutsut tai raportit aikajärjestyksessä.
• Lajittele MMSI:n mukaan—näytä kutsujen ja raporttien
aakkosnumeerinen luettelo lajiteltuna MMSI-numeron mukaan.
• Lajittele ajan mukaan—näytä viimeisimmät vastaanotetut DSCkutsut ja -raportit lajiteltuna ajan ja päivämäärän mukaan. Samaan
aikaan ja samana päivänä tulleilla kutsuilla ja raporteilla on samat
tiedot luettelossa.
• Lajittele matkan mukaan—näytä aakkosnumeerinen luettelo
kutsuista ja raporteista lajiteltuna matkan mukaa nykyisestä
sijainnista.
Valitsemalla aloitusnäytössä Infopiste > Muut alukset >
DSC-luettelo voit tarkastella kaikkien vastaanotettujen DSChätäkutsujen ja -sijaintiraporttien luetteloa.
34
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Veneilytila: Muiden alusten tietojen hallinta
DSC-tietojen käyttäminen
Voit muokata tai käyttää DSC-hätäkutsuja ja -sijaintiraportteja
valitsemalla kutsun tai raportin DSC-luettelosta.
• Muokkaa—lisää DSC-kutsuun tai -raporttiin nimi, jotta tunnistat
veneen paremmin MMSI-numeron perusteella.
• Navigoi—määritä valittu DSC-kutsu tai -raportti navigoinnin
määränpääksi. Lisätietoja navigoimisesta määränpäähän on
sivu 13.
• Luo reittipiste—merkitse reittipiste valitun DSC-kutsun tai
-raportin kohtaan. Lisätietoja reittipisteistä on sivu 21.
• Tyhjennä raportti—poista valittu DSC-kutsu tai -raportti.
DSC-yhteystiedon lisääminen
Voit lisätä aluksen DSC-luetteloon DSC-yhteystiedoksi.
Kaikkien vastaanotettujen DSC-tietojen
poistaminen
Valitsemalla aloitusnäytössä Infopiste > Muut alukset > DSCluettelo > Valikko > Poista kaikki voit poistaa kaikki vastaanotetut
DSC-hätäkutsut ja -sijaintiraportit.
Tulevat hätäpuhelut
Jos Garmin-karttaplotteri ja VHF-radio on liitetty NMEA 0183
-verkon kautta, karttaplotteri hälyttää, kun VHF-radio vastaanottaa
DSC-hätäkutsun. Jos hätäkutsun mukana lähetettiin sijaintitietoja,
myös ne ovat käytettävissä, ja ne tallennetaan kutsun kanssa.
Navigointi hätäkutsun lähettäneen aluksen luo
-symboli osoittaa hätäkutsun DSC-luettelossa ja merkitsee aluksen
sijainnin merikartassa hätäkutsun lähetysaikana.
1. Valitse aloitusnäytössä Infopiste > Muut alukset > DSC-luettelo >
Lisää yhteys.
2. Anna aluksen MMSI-tunnus (Maritime Mobile Service Identity).
3. Valitse Valmis.
4. Anna aluksen nimi.
5. Valitse Valmis.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
35
Veneilytila: Muiden alusten tietojen hallinta
Sijainnin seuranta
Kun liität Garmin-karttaplotterin VHF-radioon NMEA 0183 -verkon
kautta, voit seurata sijaintiraportteja lähettäviä aluksia.
Kaikki vastaanotetut sijaintiraportit kirjataan DSC-luetteloon.
Sijaintiraportin näyttäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Infopiste > Muut alukset > DSC-luettelo.
2. Valitse sijaintiraporttikutsu.
tai
, kun haluat siirtyä sijaintiraportin tietojen
3. Valitse
ja merikartan merkintäkohdan välillä.
Sijaintiraportin tietojen muokkaaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Infopiste > Muut alukset > DSC-luettelo.
2. Valitse sijaintiraporttikutsu.
3. Valitse Muokkaa.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Nimi. Anna aluksen nimi. Valitse Valmis.
• Valitse Symboli. Valitse uusi symboli. Valitse Valmis.
HUOMAUTUS: symbolia ei voi vaihtaa, jos sijaintiraporttikutsu
on hätäkutsu.
• Valitse Kommentti. Kirjoita kommentti. Valitse Valmis.
Navigointi jäljitettyyn alukseen
1. Valitse aloitusnäytössä Infopiste > Muut alukset > DSC-luettelo.
• Valitse Polku > Näytä, jos haluat näyttää aluksen polun, mikäli
radiosi jäljittää aluksen sijaintia.
2. Valitse sijaintiraporttikutsu.
• Valitse Polkuviiva. Valitse polun viivan väri.
3. Valitse Navigoi.
4. Valitse Mene tai Reitti.
Reittipisteen luominen hätäkutsun lähettäneen aluksen
sijainnista
1. Valitse aloitusnäytössä Infopiste > Muut alukset > DSC-luettelo.
Sijaintiraporttikutsun poistaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Infopiste > Muut alukset > DSC-luettelo.
2. Valitse sijaintiraporttikutsu.
3. Valitse Tyhjennä raportti.
2. Valitse sijaintiraporttikutsu.
3. Valitse Luo reittipiste.
36
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Veneilytila: Muiden alusten tietojen hallinta
Alusten polut merikartassa
Voit näyttää kaikkien jäljitettyjen alusten polut merikartassa,
kalastuskartassa ja Mariner's Eye 3D -näkymässä. Jäljitetyn aluksen
kukin ilmoitettu sijainti näkyy oletuksena mustana pisteenä, ja sininen
lippusymboli näyttää aluksen viimeisimmän ilmoitetun sijainnin.
Lisäksi aluksen polku näkyy kartassa mustana viivana.
Kaikkien jäljitettyjen alusten polun kestoajan määrittäminen ja
näyttäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta, Kalastuskartta, Perspective 3D tai Mariner's
Eye 3D.
3. Valitse Valikko > Muut alukset > DSC-reitit.
4. Valitse tuntimäärä, jonka ajan haluat jäljitettyjen alusten jäljen
näkyvän kartassa tai 3D-karttanäkymässä.
Aluksen viimeisin
ilmoitettu sijainti
Esimerkki: jos valitset 4 tuntia, kaikki alle neljä tuntia vanhat jäljet
näkyvät kaikista jäljitetyistä aluksista.
Aiemmin ilmoitetut
aluksen sijainnit
Jäljitetyn aluksen polkuviivan näyttäminen
Voit näyttää tietyn jäljitetyn aluksen polkuviivan.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta, Kalastuskartta, Perspective 3D tai Mariner's
Eye 3D.
Aluksen polku merikartassa
Ota käyttöön DSC-polut-asetus, jos haluat nähdä jäljitettyjen alusten
polut.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
3. Valitse Valikko > Muut alukset > DSC-luettelo.
4. Valitse alus.
5. Valitse Muokkaa > Polku > Näytä.
37
Veneilytila: Lisäasetukset
Veneilytila: Lisäasetukset
Määritä-valikosta voit määrittää laitteen yleiset asetukset.
Näppäimistöasettelu—valitse tietokoneen näppäimistöä muistuttava
asettelu valitsemalla QWERTY tai aakkosellinen asettelu valitsemalla
ABCDE.
Kunkin karttanäytön valikosta voit määrittää karttakohtaisia tietoja.
Hälytin/näyttö—määritä hälyttimen ja näytön asetukset.
Järjestelmän asetusten määrittäminen
• Hälytin—valitsemalla Hälytin voit määrittää, milloin laitteesta
kuuluu äänimerkkejä. Vaihtoehdot ovat Ei käytössä, Vain
hälytykset ja Käytössä (painike ja hälytykset) (oletus).
• Näyttö—valitsemalla Näyttö voit avata näyttövalikon.
◦◦ Taustavalon liukusäädin—säädä taustavalon kirkkautta.
◦◦ Väritila—valitsemalla ensin Väritila voit valita Päivävärit
tai Yövärit. Kun valitset Automaattinen, laite vaihtaa värit
automaattisesti.
◦◦ Äänenvoimakkuus—säädä äänenvoimakkuutta.
• Kuvaotos—ota kuvaotostoiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
Kun kuvaotostoiminto on käytössä, voit ottaa kuvaotoksen mistä
tahansa näytöstä painamalla Koti-painiketta pitkään. Kuvaotos
tallennetaan laitteeseen asetetulle SD-kortille.
• Äänilähtö—valitsemalla Korkea-Z saat parhaan äänenlaadun,
jos stereolaitteessa on suuren impedanssin tuloliitäntä. Jos ääni
särkyy, voit yrittää parantaa äänentoistoa kokeilemalla vuorotellen
Matala-Z- ja Korkea-Z-asetusta.
• Kaibroi kosketusnäyttö—kalibroi kosketusnäyttö koskettamalla
näyttöön tulevia pisteitä.
Valitse aloitusnäytössä Määritä ja sitten > Järjestelmä.
Simulaattori—valitse simulointitilan asetukseksi Käytössä tai Ei
käytössä.
Valitsemalla Asennusohjelma voit määrittää simulaattorin asetukset.
• Nopeus—määritä veneen nopeus simulointitilassa ja valitse
Valmis.
• Jäljenhallinta—valitsemalla Automaattinen jälki voit antaa
karttaplotterin asettaa kulkusuunnan automaattisesti ja valitsemalla
Käyttäjän jälki voit asettaa kulkusuunnan manuaalisesti.
• Määritä sijainti—valitse veneen simuloitu sijainti ja valitse
Valitse.
• Aseta aika—määritä simuloitu aika ja valitse Valmis.
• Aseta päiväys—määritä simuloitu päiväys ja valitse Valmis.
Kieli—valitse näyttökieli.
38
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Veneilytila: Lisäasetukset
GPS—tarkastele GPS-tietoja ja muuta GPS-asetuksia.
• Taivasnäkymä—tarkastele GPS-satelliittiryhmää.
• WAAS/EGNOS—ota WAAS (Pohjois-Amerikassa)- tai EGNOS
(Euroopassa) -ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä. WAAS/
EGNOS parantaa GPS-sijaintietojen tarkkuutta, mutta sitä
käytettäessä satelliittisignaalien haku kestää tavallista kauemmin.
• Nopeussuodatin—nopeussuodatin laskee veneen nopeuden
keskiarvon lyhyellä ajanjaksolla nopeusarvojen tasoittamiseksi.
Käytössä pitää nopeussuodattimen jatkuvasti käytössä.
Automaattinen sallii laitteen määrittää optimaalisen suorituskyvyn
tilanteen mukaan esimerkiksi liikuttaessa tasaisella nopeudella tai
usein vaihtuvalla nopeudella.
Järjestelmätiedot—tarkastele järjestelmätietoja, palauta
tehdasasetukset, tarkastele tapahtumalokia ja tallenna
järjestelmätietoja.
• Tehdasasetukset—poista kaikki käyttäjäasetukset ja palauta
laitteen oletusasetukset.
• Tapahtumaloki—näyttää järjestelmän tapahtumien luettelon. Voit
tarkastella tietyn tapahtuman tietoja valitsemalla tapahtuman.
• Tallenna kortille—tallenna järjestelmätiedot muistikortille
vianmääritystyökaluksi. Garminin tuotetuen edustaja voi pyytää
saada nämä tiedot verkon tietojen lataamiseksi.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Nopeuslähteet—määritä, luetaanko laskettu tuulen nopeustieto
Nopeus veteen -anturista, perustuuko se GPS-nopeuteen vai
valitseeko karttaplotteri nopeustiedon lähteen automaattisesti. Nopeus
veteen -tieto on veden nopeusanturin tuottama nopeuslukema, ja GPSnopeus lasketaan veneen GPS-sijainnin perusteella.
Käyttötila—siirtyminen autoilutilaan.
Mittayksikön vaihtaminen
Valitse aloitusnäytössä Määritä ja sitten > Yksiköt.
Järjestelmän yksiköt—määritä koko järjestelmän mittayksiköt:
Maili (mh, ft, ºF), Metrimitta (kh, m, ºC), Merenkulku (kt, ft, ºF) tai
Mukautettu. Valitsemalla Mukautettu voit määrittää mittayksiköt
yksittäin:
• Syvyys—valitse mittayksiköksi Jalkaa, Syltä tai Metriä.
• Lämpötila—valitse lämpötilan mittayksiköksi Fahrenheit (ºF) tai
Celsius (ºC).
• Etäisyys—määritä etäisyyslukemien mittayksikkö (Mailia,
Kilometriä tai Merenkulku).
• Nopeus—määritä Aluksen nopeuden ja Tuulen nopeuden
mittayksikkö (Mailia tunnissa, Kilometriä tunnissa tai Solmua).
39
Veneilytila: Lisäasetukset
• Korkeus—määritä korkeuslukemien mittayksikkö (Jalkaa tai
Metriä).
• Ilmanpaine—määritä ilmanpainelukemien mittayksikkö
(Millibaaria tai Elohopeatuumaa).
Kulkusuunta—kulkusuuntatietojen laskennassa käytetyn viittauksen
määrittäminen.
Aika—muuta aika-asetuksia.
• Autom. pohjoinen—määritä sijainnin magneettinen deklinaatio
automaattisesti.
• Tosi—määrittää todellisen pohjoisen suuntaviittaukseksi.
• Ruudukko—määrittää pohjoisgridin suuntaviittaukseksi (000º).
• Käyttäjän pohjoinen—määritä mukautettu magneettisen
vaihtelun arvo.
Sijaintimuoto—valitse koordinaattijärjestelmä, jonka mukaan tietyn
sijainnin lukema näytetään. Vaihda sijaintimuotoa ainoastaan, jos
käyttämässäsi kartassa määritetään jokin muu sijaintimuoto.
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet.
Karttadatum—vaihda kartan rakenteen määrittävä
koordinaattijärjestelmä. Oletusasetus on WGS 84. Muuta
karttadatumia vain, jos käyttämässäsi kartassa tarvitaan jotakin tiettyä
sijaintimuotoa.
40
• Ajan esitys—määritä ajan esitysmuoto (12 tuntia, 24 tuntia tai
UTC).
• Aikavyöhyke—määritä aikalukemien aikavyöhyke.
Yhteysasetusten määrittäminen
NMEA-portti 1 tai NMEA-portti 2—valitse liitäntämuoto (Garmintiedonsiirto, NMEA Std. tai NMEA High Speed), kun laite liitetään
ulkoisiin NMEA-laitteisiin, tietokoneeseen tai muihin Garminlaitteisiin.
• Garmin-tiedonsiirto—Garminin oma tiedonsiirtoprotokolla, jota
käytetään Garminin tietokoneohjelmistojen yhteydessä.
• NMEA Std.—NMEA 0183 -vakio- ja DSC-tietojen lähetys- tai
vastaanottotuki DPT-, MTW- ja VHW-lauseille.
• NMEA High Speed—tukee useimpien AIS-vastaanotinten NMEA
0183 -vakiotietojen lähettämistä ja vastaanottamista.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Veneilytila: Lisäasetukset
NMEA-asetukset—ota käyttöön tai poista käytöstä NMEA 0183
-lähetyslauseita reitti- ja järjestelmälauseita ja Garmin NMEA
-asetusten säätämistä varten.
• Sijainti tarkkuus—säädä NMEA-lähetyksen desimaalien määrä
(Kaksi merkkiä, Kolme merkkiä tai Neljä merkkiä).
• Reittipistetunnukset—valitse, miten laite näyttää reittipisteiden
tunnisteet (Nimet tai Numerot).
• Diagnostiikka—työkalu, jonka avulla asentajat voivat varmistaa,
että NMEA 0183 -tietoja lähetetään järjestelmässä.
NMEA 0183 -lähetyslauseiden ottaminen käyttöön
tai poistaminen käytöstä
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > NMEA-asetukset.
2. Valitse asetus (Reitti, Järjestelmä tai Garmin).
3. Valitse NMEA-lähetyslause.
4. Poista NMEA 0183 -lähetyslause käytöstä valitsemalla Ei käytössä
tai ota se käyttöön valitsemalla Käytössä.
Hälytysasetusten määrittäminen
Laitteen voi määrittää hälyttämään tiettyjen tapahtumien yhteydessä.
Navigointihälytysten määrittäminen
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Navigointi.
Saavut—määritä laite hälyttämään, kun saavut ennalta määritettyyn
paikkaan.
• Tyyppi—määritä hälytysasetukseksi Vain määränpää tai
Määränpää ja käännökset (navigoitaessa reittiä, jolla on
käännöksiä).
• Aktivointi—määritä hälytyksen ehdot. Käytettäessä Etäisyysasetusta laite hälyttää, kun olet tietyn matkan päässä määränpäästä.
Käytettäessä Aika-asetusta laite hälyttää, kun olet tietyn
matkustusajan päässä määränpäästä.
• Muuta matka / Muuta aika—määritä etäisyys tai matkustusaika,
jonka päässä laite hälyttää.
Ankkurin laahaus—määritä laite hälyttämään, kun vene on kulkenut
tietyn matkan päähän nykyisestä sijainnista.
Suuntapoikk.—määritä laite hälyttämään, kun siirryt tietyn
etäisyyden päähän nykyiseltä reitiltä.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
41
Veneilytila: Lisäasetukset
Järjestelmän hälytysten määrittäminen
Oman veneen määrittäminen
Kello—määritä hälytys järjestelmän kellon (GPS) avulla. Laitteen
virran on oltava kytkettynä, jotta kellohälytys toimii.
Köliasetus—määritä pintalukeman tasoitus kölin syvyyden mukaan,
jotta voit mitata syvyyden kölin pohjasta kaikuanturin sijainnin
sijasta. Antamalla positiivisen luvun voit määrittää kölin tasoituksen.
Antamalla negatiivisen luvun voit kompensoida suuren uppouman
alusta, joka saattaa uida muutaman metrinkin syvyydessä
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Järjestelmä.
GPS-tarkkuus—hälytys, joka ilmoittaa, kun GPS-sijaintitarkkuus on
määritettyä arvoa pienempi.
Luotaimen hälytysten määrittäminen
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Luotain.
Matala vesi / Syvä vesi—määritä hälytysäänimerkki kuulumaan, kun
syvyys on NMEA 0183 -vedensyvyysanturin mukaan suurempi tai
pienempi kuin määritetty arvo.
Veden lämpötila—määritä hälytys, joka ilmoittaa, kun lämpötila on
NMEA 0183 -anturin mukaan 2 °F (1,1 °C) yli tai alle määritetyn
lämpötilan.
42
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Oma vene.
Köliasetuksen säätäminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Oma vene > Köliasetus.
2. Määritä asetus näyttönäppäimistöllä.
• Jos mittaat alaspäin köliin asti (kaikuanturi asennettu
vesirajaan), anna positiivinen (+) luku.
• Jos mittaat ylöspäin vesilinjaan asti (Intelliducer-laite asennettu
köliin), anna negatiivinen (-) luku.
3. Hyväksy luku valitsemalla Valmis.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Veneilytila: Lisäasetukset
Muiden alusten määrittäminen
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Muut alukset.
HUOMAUTUS: muiden veneiden AIS- tai DSC-tietojen määrittäminen edellyttää yhteyttä laitteesta ulkoiseen AIS- tai DSC-laitteeseen.
AIS—ota AIS käyttöön tai poista se käytöstä. AIS ilmoittaa alueen
liikenteestä antamalla tunnus-, sijainti-, kurssi- ja nopeustietoja
alueella olevista veneistä, joissa on lähetin-vastaanotin.
DSC—ota DSC käyttöön tai poista se käytöstä.
AIS-hälytys (vain AIS)—näyttöön tulee ilmoitus ja laitteesta kuuluu
äänimerkki, kun AIS-aktivoitu alus tulee venettäsi ympäröivälle
varoalueelle. Lisäksi kohde merkitään näytössä vaaralliseksi. Ei
käytössä -asetus estää varoituksen näyttämisen ja äänimerkin, mutta
kohde merkitään näytössä edelleen vaaralliseksi.
• Alue—muuta turva-aluerenkaan mitattu halkaisija välillä
500 jalkaa - 2,0 nm (tai 150 m - 3 km eli 500 jalkaa - 2,0 mailia).
• Aikaa jäl.—laite antaa äänimerkin, jos AIS havaitsee, että kohde
osuu turva-alueelle määritetyn ajan kuluessa (1 - 24 min).
Huomautus: muita AIS- ja DSC-määritysasetuksia on
käytettävissä merikartan asetuksista. Katso sivulla 45.
Navigointiasetusten määrittäminen
Reittimerkinnät—määrittää, osoitetaanko tallennettujen reittien
käännökset luvuilla (käännös 1, käännös 2 ja niin edelleen) vai
reittipisteen nimellä, vai piilotetaanko käännösten kuvaukset.
utomaattiopastus—voit määrittää parametrit, joita karttaplotteri
käyttää laskiessaan automaattisen opastuksen reittiä.
 MUISTUTUS
Turvallinen syvyys- ja Turvallinen korkeus -asetukset vaikuttavat
siihen, kuinka karttaplotteri laskee automaattisen opastuksen reitin.
Jos alueen veden syvyyttä tai esteiden minimikorkeutta ei tunneta,
järjestelmä ei laske automaattisen opastuksen reittiä kyseiseltä
alueelta. Jos automaattisen opastuksen reitin alussa tai lopussa
olevalla alueella on matalampaa kuin asetuksena oleva veden
minimiturvasyvyys, tai asetettu esteen minimikorkeus ei siellä riitä,
järjestelmä ei laske automaattisen opastuksen reittiä kyseiseltä
alueelta. Kartassa kyseiset alueet läpäisevä reitti näkyy harmaana
viivana. Kun vene tulee tällaiselle alueelle, näyttöön tulee varoitus.
• Turvallinen syvyys—määritä sallittu vähimmäissyvyys (kartan
syvyystiedot) automaattisen opastusreitin laskemisen yhteydessä.
Alle yhden metrin turvallinen syvyys ei kelpaa, kun käytetään
automaattista reititystä.
• Turvallinen korkeus—määritä sellaisen sillan vähimmäiskorkeus
(kartan korkeustiedot), jonka alitse vene voi kulkea turvallisesti.
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Navigointi.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
43
Veneilytila: Lisäasetukset
• Rantaviivan etäisyys—määritä, miten lähellä rantaa
haluat kulkea: Lähin, Lähellä, Tavallinen, Kaukana tai
Kauimmaisin. Rantaviivan etäisyys -asetuksella määritetään,
miten lähelle rantaviivaa automaattiopastusviiva sijoitetaan.
Automaattiopastusviiva voi siirtyä, jos muutat tätä asetusta
navigoinnin aikana.
Rantaviivaetäisyyden määrittäminen
Rantaviivan etäisyys -asetuksen käytettävissä olevat arvot (Lähin,
Lähellä, Tavallinen, Kaukana ja Kauimmaisin) ovat suhteellisia,
eivät ehdottomia. Voit sijoittaa automaattiopastusviivan sopivalle
etäisyydelle rantaviivasta ja arvioida viivan sijoittelua käyttämällä
tutumpia määränpäitä, joihin on navigoitava kapean vesiväylän kautta.
1. Aja laituriin tai pudota ankkuri.
2. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Navigointi >
Automaattiopastus > Rantaviivan etäisyys > Tavallinen.
3. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta.
4. Valitse määränpää, johon olet navigoinut aikaisemmin.
5. Valitse Navigoi > Opastus.
6. Tarkista automaattiopastusviivan sijainti. Tarkista, väistääkö
viiva tunnetut esteet turvallisesti ja mahdollistavatko käännökset
tehokkaan navigoinnin.
44
7. Valitse jokin seuraavista:
• Jos automaattiopastusviiva on oikeassa kohdassa, valitse
Valikko > Navigoinnin lopettaminen. Jatka vaiheesta 11.
• Jos automaattiopastusviiva on liian lähellä tunnettuja
esteitä, valitse aloitusnäytössä Määritä > Navigointi >
Automaattiopastus > Rantaviivan etäisyys > Kaukana.
• Jos automaattiopastusviivan käännökset ovat liian
leveitä, valitse aloitusnäytössä Määritä > Navigointi >
Automaattiopastus > Rantaviivan etäisyys > Lähellä.
8. Jos valitsit vaiheessa 7 Lähellä tai Kaukana, tarkista
automaattiopastusviivan sijainti. Tarkista, väistääkö viiva tunnetut
esteet turvallisesti ja mahdollistavatko käännökset tehokkaan
navigoinnin.
Automaattinen opastus säilyttää riittävän etäisyyden esteisiin
avovesillä, vaikka rantaviivan etäisyysasetuksena olisikin Lähellä
tai Lähin. Siksi karttaplotteri ei ehkä muuta automaattisen
opastuksen reitin viivaa, ellei vaiheessa 3 valittu määränpää
edellytä navigointia kapean vesitien kautta.
9. Valitse jokin seuraavista:
• Jos automaattiopastusviiva on oikeassa kohdassa, valitse
Valikko > Navigoinnin lopettaminen. Jatka vaiheesta 11.
• Jos automaattiopastusviiva on liian lähellä tunnettuja
esteitä, valitse aloitusnäytössä Määritä > Navigointi >
Automaattiopastus > Rantaviivan etäisyys > Kauimmaisin.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Veneilytila: Lisäasetukset
• Jos automaattiopastusviivan käännökset ovat liian
leveitä, valitse aloitusnäytössä Määritä > Navigointi >
Automaattiopastus > Rantaviivan etäisyys > Lähin.
10. Jos valitsit vaiheessa 9 Kauimmaisin tai Lähin, tarkista
automaattiopastusviivan sijainti. Tarkista, väistääkö viiva tunnetut
esteet turvallisesti ja mahdollistavatko käännökset tehokkaan
navigoinnin.
Automaattinen opastus säilyttää riittävän etäisyyden esteisiin
avovesillä, vaikka rantaviivan etäisyysasetuksena olisikin Lähellä
tai Lähin. Siksi karttaplotteri ei ehkä muuta automaattisen
opastuksen reitin viivaa, ellei vaiheessa 4 valittu määränpää
edellytä navigointia kapean vesitien kautta.
11. Toista vaiheet 1-10 vielä vähintään kerran käyttämällä joka kerta
eri määränpäätä, kunnes tiedät, miten Rantaviivan etäisyys -asetus
toimii.
Reitin käännössiirtojen määrittäminen
Määritä, miten paljon ennen käännöstä siirryt seuraavalle etapille.
Tämän arvon lisääminen voi parantaa automaattiohjauksen
tarkkuutta navigoitaessa reittiä tai automaattiohjausviivaa, jolla
on usein käännöksiä, tai suurella nopeudella. Jos reitti on suora
tai nopeus hitaampi, tämän arvon vähentäminen voi parantaa
automaattiohjauksen tarkkuutta.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Aika > Käännössiirron aika ja anna aika.
• Valitse Etäisyys > Käännöksen siirtomatka ja anna etäisyys.
3. Valitse Valmis.
Merikartan asetusten määrittäminen
Valitse merikartassa Valikko.
eittipisteet ja jäljet—äytä reittipisteiden ja jälkien tietojen
pikavalintoja. Lisätietoja reittipisteistä ja jäljistä on sivulla 21.
• Jäljet—ota käyttöön ja poista käytöstä jäljet.
• Reittipisteluettelo—tarkastele kaikkien tallennettujen
reittipisteiden luetteloa.
• Uusi reittipiste—merkitse uusi reittipiste.
• Aktiiviset jäljet—muuta aktiivisen jäljen asetuksia, tyhjennä
aktiivinen jälki, seuraa aktiivista jälkeä tai tallenna aktiivinen jälki.
• Tallennetut jäljet—tarkastele tallennettujen jälkien luetteloa.
• Jälkinäyttö—näytä tai piilota jälkiä kartassa värin mukaan.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Navigointi > Käännössiirron
aktivointi.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
45
Veneilytila: Lisäasetukset
• Reittipisteen näyttö—valitse, näytetäänkö reittipisteiden
merkinnöissä symboli ja reittipisteen nimi tai kommentti vai
vain symboli. Voit myös piilottaa reittipisteitä kartoissa symbolin
mukaan. Näin voit näyttää kartassa nopeasti ainoastaan nykyistä
toimintoa koskevat reittipisteet.
Muut alukset—äytä AIS- ja DSC-pikavalintoja sekä karttakohtaisia
AIS-näyttöasetuksia.
• AIS-luettelo—tarkastele AIS-luetteloa. Katso sivulla 34.
• DSC-luettelo—tarkastele DSC-luetteloa. Katso sivulla 34.
• AIS-näytön asetukset—määritä karttakohtaiset AISnäyttöasetukset.
◦◦ AIS-näyttöalue—määritä merikartassa, miten kaukana
veneestäsi olevat AIS-kuvakkeet ovat näkyvissä.
◦◦ Projisoitu suunta—määritä, miten pitkän ajan päähän AISkohteen edelle AIS-kohteen suunta projisoidaan.
◦◦ Infopiste—näytä tai piilota AIS-tiedot merikartassa.
◦◦ Polut—näytä muiden alusten sijaintihistoria merikartassa
näyttämällä polut AIS-kuvakkeiden perässä. Määritä
aikamäärä, jonka verran polkua näkyy kunkin AIS-kuvakkeen
perässä.
46
◦◦ DSC-polut—valitse, miten monen tunnin ajan seuratut
alukset näkyvät merikartassa. Jos valitset esimerkiksi 4 tuntia,
kaikki seurattujen alusten reittipisteet (alle neljä tuntia sitten
ilmoitetut) näkyvät. Aluksen polku näkyy kartassa mustana
viivana, kukin ilmoitettu sijainti mustana pisteenä ja viimeisin
ilmoitettu sijainti sinisenä lippusymbolina. Valitsemalla
Ei käytössä voit poistaa käytöstä kaikkien alusten polut.
• AIS-hälytys—määritä AIS-hälytys. Katso sivulla 43.
Navigoinnin lopettaminen—lopeta aktiivinen navigointi.
Merikartan asetusten ja ulkoasun määrittäminen
Valitse merikartassa Valikko > Merikartan asetukset.
Valokuvat—ota käyttöön ja määritä tarkat BlueChart g2 Vision
-satelliittikuvat. Katso sivulla 12.
Vuorovedet/Virtaukset—ota vuorovesi- ja virtausvesiasemien
kuvakkeet käyttöön tai poista ne käytöstä.
Palvelupisteet—ota veneilypalvelujen kuvakkeet käyttöön tai poista
ne käytöstä.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Veneilytila: Lisäasetukset
Ruusut—osoittavat kompassin suunnan, tosituulen suunnan tai
suhteellisen tuulen suunnan veneen kulkusuuntaan nähden.
Todellisen tuulen tai suhteellisen tuulen suunta näkyy, jos laite on
liitetty yhteensopivaan merituulitunnistimeen. Tosituuli näyttää tuulen
suunnan mitatun ilmavirtauksen perusteella veneen ollessa paikallaan.
Näennäinen tuuli näyttää tuulen suuntatiedot mitatun ilmavirtauksen
perusteella veneen ollessa liikkeessä.
Kosketa Ei mitään -kohtaa, jos et halua näyttää ruusua kartassa.
Huomautus: todellisen ja näennäisen tuulen ruusujen näyttäminen
edellyttää valinnaisen NMEA 0183 -tuulianturin liittämistä.
Tietopalkit—määritä, miten karttanumerot näkyvät näytössä.
Numeroita voi näyttää ja piilottaa luokan mukaan. Kun asetus on
Automaattinen, päällekkäiset numerot näkyvät ainoastaan, kun
kyseinen luokka on aktiivinen.
• Liiketiedot: GPS-nopeus ja GPS-suunta.
◦◦ Tietopalkin asetukset—määritä tietopalkin sijainti
merikartassa ja kenttien sisältö.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
• Navigointi: GPS-nopeus, etäisyys määränpäähän, saapuminen
(aika), suuntapoikkeama, suuntima (määränpäähän) ja GPS-suunta.
Kun asetus on Automaattinen, numerot näkyvät ainoastaan
navigoitaessa määränpäähän.
◦◦ Tietopalkin asetukset—ota käyttöön tai poista käytöstä
Reittietappi-tietokenttä (siinä näkyy reitin lisätietoja) ja
määritä, miten navigointitiedot näkyvät kussakin tietokentässä
(ajan tai etäisyyden mukaan).
• Kalastus: syvyys, veden lämpötila ja nopeus veteen ovat
käytettävissä, jos asianmukainen NMEA 0183 -anturi on liitetty.
• Purjehdus: nopeus veteen, tuulen nopeus, tuulen kulma ja tuulen
nopeuden edut (VMG). Tuulen nopeus, tuulen kulma ja VMG ovat
käytettävissä ainoastaan, kun valinnainen NMEA 0183 -tuulianturi
on liitetty. sivulla 49 on lisätietoja siitä, miten karttaplotteri näyttää
tuulen ja reittipisteen nopeuden edut.
◦◦ Tuuli—valitse purjehdustietokentissä käytetty tuulitietojen
tyyppi (näennäinen tai todellinen).
47
Veneilytila: Lisäasetukset
• ompassinauha: näyttää nykyisen kulkusuunnan. Navigoinnin
aikana näkyvissä on osoitin, joka näyttää halutun reitin mukaisen
suuntiman.
Kun siirryt pois reitiltä, nykyisen kulkusuunnan ja korjatun
reitin väliä nimitetään ohjaukseksi reitille, ja se näkyy oranssina
varjostuksena kompassinauhassa.
Suuntiman
osoitin
Kulkusuunnan
osoitin
Kompassinauha – suuntapoikkeama
Kartan ulkoasu—mukauta merikartan ulkoasua.
• Suuntaus—muuta kartan erspektiiviä.
◦◦ Pohjoinen ylös—pohjoissuunta näkyy kartan yläreunassa.
◦◦ Suunta ylös—määritä GPS-kulkusuunta näkymään
kartan yläreunassa. Jos keulaviiva näkyy näytössä, se on
pystysuorassa. Jos laite on liitetty
NMEA 0183 -suuntatunnistimeen, kartta pysyy GPSkulkusuunnan suuntaisena (suunta pohjaan nähden), mutta
aluksen kuvake kääntyy anturin magneettisen ohjaussuunnan
mukaan.
◦◦ Suunta ylös—kartan navigointisuunta on aina ylöspäin.
• Yksityiskohta—voit säätää kartan yksityiskohtaisuutta.
• Keulaviiva—jatkaa veneen keulaa matkustussuuntaan.
◦◦ Ei käytössä—poista keulaviiva käytöstä.
◦◦ Etäisyys—näyttää etäisyyden keulaviivan päässä.
◦◦ Aika—näyttää ajan, joka kuluu, ennen kuin saavutat
keulaviivan pään.
Kompassinauha – reitillä
48
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Veneilytila: Lisäasetukset
• Maailmankartta—vaihda maailmankartan peruskarttaversio ja
täydellinen maailmankartta vuorotellen.
◦◦ Maailman peruskartassa näkyvät maailman rantaviivat. Maaalueet näkyvät keltaisina.
◦◦ Täydellisessä maailman kartassa näkyvät maailman rantaviivat.
Maa-alueiden päällä on pienitarkkuuksinen valokuva.
• Pistesyvyydet—syvyysarvojen ottaminen käyttöön ja vaarallisen
syvyyden määrittäminen.
• Turvavarjostus (yhteensopivat BlueChart g2 Vision -kortit)—
alueet, jotka ovat määritettyä arvoa matalampia, näkyvät
varjostettuina sinisellä ja määritettyä arvoa syvemmät alueet
näkyvät varjostettuina valkoisella. Laite piirtää käyrän aina
vähintään valitun syvyyden kohtaan tai sitä syvempään
kohtaan. Valitse Manuaalinen ja määritä syvyys. Valitsemalla
Automaattinen voit käyttää g2 Vision -kartan syvyyttä.
• Symbolit—mukauta merikartassa näkyviä symboleita.
◦◦ Merimerkin koko—säädä kartassa näkyvien symbolien
kokoa.
◦◦ Merimerkin tyyppi—määritä merimerkkien merkistö: NOAA
(National Oceanic and Atmospheric Administration) tai IALA
(International Association of Lighthouse Authorities).
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
◦◦ POI:t maalla—ota käyttöön tai poista käytöstä maalla näkyvät
kohdepistekuvakkeet (käytettävissä ainoastaan, kun käytetään
BlueChart g2 Vision -SD-korttia).
◦◦ Valosektorit—näyttää sektorin, jossa näkyy navigointivalo.
Valitse Käytössä, jos haluat valosektoreiden näkyvän aina,
tai valitse Automaattinen, kun haluat antaa karttaplotterin
suodattaa valosektoreiden näyttämistä zoomaustason mukaan
automaattisesti.
◦◦ Karttarajat—näyttävät, minkä alueen kartat kattavat, kun
käytetään BlueChart g2 Vision -muistikorttia.
Tuulen nopeuden etujen ja reittipisteen nopeuden
etujen näyttäminen tietopalkeissa
Karttaplotteri näyttää automaattisesti tuulen nopeuden edut ja
reittipisteen nopeuden edut tietopalkeissa.
Reittipisteen nopeuden edut näkyvät seuraavissa tilanteissa:
• Reittipisteen nopeuden edut näkyvät reittietapin tietopalkissa, kun
navigoit reittiä tai automaattisen opastuksen viivaa pitkin.
• Reittipisteen nopeuden edut näkyvät reittietapin tietopalkissa, kun
navigoit reittiä tai automaattisen opastuksen viivaa pitkin ja poistat
reittietapin tietopalkin käytöstä.
49
Veneilytila: Lisäasetukset
Tuulen nopeuden edut näkyvät seuraavissa tilanteissa:
• Tuulen nopeuden edut näkyvät purjehduksen tietopalkissa, kun et
navigoi reittiä tai automaattisen opastuksen viivaa pitkin.
• Purjehduksen tietopalkki näyttää tuulen nopeuden edut, kun
Reittietappi-tietopalkki on käytössä ja navigoit pitkin reittiä.
Perspective 3D- ja Mariner’s Eye 3D
-asetusten määrittäminen
Valitse Perspective 3D- tai Mariner’s Eye 3D -näytössä Valikko.
Reittipisteet ja jäljet—mahdollistaa reittipisteiden ja jälkien tietojen
pikavalinnat, kuten merikartassa. Katso sivulla 45.
Huomautus: Jälkinäyttö-määritysvaihtoehto ei ole käytettävissä
Perspective 3D -näkymässä. Ominaisuus edellyttää BlueChart g2
Vision -SD-korttia.
Muut alukset—mahdollistaa AIS- ja DSC-pikavalintojen ja
karttakohtaisten AIS-näyttöasetusten käyttämisen, kuten merikartassa.
Katso sivulla 45.
Kartan ulkoasu—mukauta Perspective 3D- tai Mariner’s Eye 3D
-näytön ulkoasua.
• Tyyli—(vain Mariner’s Eye 3D) valitse, miten karttatiedot näkyvät
3D-maastossa.
• Vaaran värit—(vain Mariner’s Eye 3D) ota käyttöön tai poista
käytöstä vaaran värit.
◦◦ Käytössä-asetus näyttää matalan veden ja maa-alueet
värillisinä. Sininen merkitsee syvää vettä, keltainen matalaa
vettä ja punainen erittäin matalaa vettä.
◦◦ Ei käytössä-asetus näyttää maan vedestä katsottuna.
• Aluerenkaat—ota käyttöön tai poista käytöstä aluerenkaat.
• Turvallinen syvyys—(vain Mariner's Eye 3D -näkymä) säädä
syvyyttä, josta lähtien vesi merkitään punaisella matalaksi.
• Väylän leveys—säädä navigointiviivan leveyttä. Tämä asetus
vaikuttaa suoraan navigointiin (Siirry) ja reitteihin (Reitti), mutta ei
automaattiseen opastukseen (Opastus).
Tietopalkit—määritä, miten karttanumerot näkyvät näytössä, kuten
merikartassa. Katso sivulla 46.
50
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Veneilytila: Lisäasetukset
Fish Eye 3D -asetukset
Valitse Fish Eye 3D -näytössä Valikko.
Kalastuskartan asetusten ja ulkoasun
määrittäminen
Näytä—muuta näkökulmaa. Valitse suunta, johon haluat osoittaa
kameran. Jos valitset esimerkiksi Paapuuri, kamera siirtyy
tyyrpuuriin ja osoittaa veneen yli paapuuriin.
Ruusut—ota käyttöön venekuvakkeen ympärillä näkyvät tietoruusut,
kuten merikartassa. Katso sivulla 46.
Jäljet—ota käyttöön ja poista käytöstä jäljet.
Tietopalkit—määritä, miten karttanumerot näkyvät näytössä, kuten
merikartassa. Katso sivulla 47.
Kalastuskartan asetukset
Valitse kalastuskartassa Valikko.
Reittipisteet ja jäljet—käytä reittipisteiden ja jälkien tietojen
pikavalintoja, kuten merikartassa. Katso sivulla 45.
Muut alukset—mahdollistaa AIS- ja DSC-pikavalintojen ja
karttakohtaisten AIS-näyttöasetusten käyttämisen, kuten merikartassa.
Katso sivulla 46.
Merimerkit—ota käyttöön tai poista käytöstä kaikki merimerkit,
kuten loistot ja poijut.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Valitse kalastuskartassa Valikko > Kalastuskartan asetukset.
Tietopalkit—määritä, miten karttanumerot näkyvät näytössä, kuten
merikartassa. Katso sivulla 47. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
myös kompassinauhan (sivu 48).
Kartan ulkoasu—mukauta kalastuskartan ulkoasua.
• Suuntaus—vaihtaa karttanäytön perspektiivin, kuten merikartassa.
Katso sivulla 48.
• Infopiste—säädä kartan yksityiskohtien määrää.
• Keulaviiva—jatkaa veneen keulaa matkustussuuntaan, kuten
merikartassa. Katso sivulla 48.
• Merimerkin koko—säädä kartassa näkyvien symbolien kokoa.
• Merimerkin tyyppi—määritä merimerkin merkistö (NOAA tai
IALA).
51
Veneilytila: Lisäasetukset
Aktiivisen jäljen asetusten määrittäminen
Valitse aloitusnäytössä Infopiste > Käyttäjätiedot > Jäljet >
Aktiivisen jäljen asetukset.
Tallennustila—valitse Ei käytössä, Täytä tai Kierrä.
• Ei käytössä—ei tallenna jälkilokia.
• Täytä—tallentaa jälkilokia, kunnes jälkimuisti täyttyy.
• Kierrä—tallentaa jälkilokia jatkuvasti ja korvaa vanhimmat
jälkitiedot uusilla tiedoilla.
Väli—määrittää jälkipisteiden piirtotiheyden. Jälkiloki on sitä
tarkempi, mitä tiheämmin pisteitä tallennetaan, mutta se myös täyttyy
nopeammin.
• Väli—aikavälin määrittäminen etäisyyden, ajan tai tarkkuuden
mukaan. (Voit määrittää määrän valitsemalla Muuta.)
◦◦ Etäisyys—tallentaa jäljen pisteiden välisen etäisyyden
mukaan.
◦◦ Aika—tallentaa jäljen aikavälin mukaan.
◦◦ Tarkkuus—tallentaa jäljen erannon mukaan. Tämä asetus
käyttää muistia tehokkaimmin. Etäisyysarvo (Muuta) on suurin
sallittu poikkeama todelliselta reitiltä, ennen kuin laite tallentaa
jälkipisteen.
52
• Muuta—aseta aikavälin arvo.
Jäljen väri—määritä jäljen väri.
Numeronäytön määrittäminen
Valitse aloitusnäytössä Kojelauta > Numerot > Valikko > Määritä.
1. Valitse numeronäytön kenttien määrä. Numeronäytössä on
muokattavia tietokenttiä.
2. Kosketa tietokenttää, jota haluat muuttaa.
3. Kosketa tietotyyppiä, jota haluat käyttää valitussa tietokentässä.
4. Toista vaiheita 3 ja 4, kunnes kaikissa tietokentissä näkyvät
haluamasi tiedot.
5. Valitse Valmis.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Autoilutila: Aloitus
Autoilutila: Aloitus
Vaihe 1: GPSMAP 620- tai GPSMAP 640
-laitteen kiinnittäminen
Vaihe 3: Satelliittien etsiminen
Mene ulos aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden
luota, ja käynnistä GPSMAP 620 tai GPSMAP 640.
2. Napsauta teline ajoneuvon kojelautatelineen varteen ja aseta
GPSMAP 620 tai GPSMAP 640 telineeseen (sivu 2).
Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä muutama minuutti.
-palkit osoittavat satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun vähintään
yksi palkeista on vihreä, laite vastaanottaa satelliittisignaaleja. Nyt
voit valita määränpään ja navigoida sinne.
3. Liitä kaiutin-/virtajohto ajoneuvon virtaliitäntään. Laite käynnistyy
automaattisesti autoilutilassa, jos se on liitetty ja ajoneuvo on
käynnissä.
Vaihe 4: Laitteen käyttäminen
➊
➋
➌
1. Kiinnitä ajoneuvon kojelautateline ajoneuvon kojelautaan.
Huomautus: GPSMAP 620 -laitetta voi käyttää autoilutilassa
ainoastaan, jos laitteeseen on ostettu ja asennettu valinnaisia City
Navigator NT -karttoja.
➎
Vaihe 2: Laitteen määrittäminen
Jos laite ei käynnisty automaattisesti, paina -painiketta, kunnes
laite käynnistyy. Seuraa näytön ohjeita. Sammuta laite painamalla
-painiketta pitkään.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
➍
➏
➐
➑
Autoilutila: Valikkosivu
➊
➋
➌
➍
GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
Käyttötila. Koskettamalla tätä kuvaketta voit vaihtaa tilaa.
Akun tila.
Paikallinen aika. Koskettamalla tätä voit muuttaa aika-asetuksia.
53
Autoilutila: Aloitus
➎
➏
➐
➑
Pysähdyksen lisääminen
Etsi määränpää koskettamalla tätä.
Reitin varrelle voi lisätä pysähdyksen (kauttakulkupisteen).
GPSMAP 620- tai GPSMAP 640 -laite näyttää ajo-ohjeen
kauttakulkupisteeseen ja määränpäähän.
Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla tätä.
Koskettamalla tätä voit käyttää työkaluja, kuten Asetukset ja
Mukautetut reitit.
Määränpään etsiminen
Minne? -valikossa on useita eri luokkia, joiden avulla voit etsiä
osoitteita, kaupunkeja ja muita kohteita. Laitteeseen ladatut
yksityiskohtaiset kartat sisältävät miljoonia kohdepisteitä, kuten
ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.
1. Valitse Minne?.
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko > Minne?.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse Aja.
4. Voit lisätä pysähdyspaikan ennen määränpäätä valitsemalla Lisää
kauttakulkupisteeksi. Muuta tämä piste lopulliseksi määränpääksi
valitsemalla Aseta uudeksi määränpääksi.
Kiertotien käyttäminen
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko.
2. Valitse Kiertotie.
2. Valitse luokka.
GPSMAP 620- tai GPSMAP 640 -laite yrittää palata alkuperäiselle
reitille mahdollisimman pian. Jos nykyinen reitti on ainoa järkevä
vaihtoehto, laite ei ehkä laske kiertotietä.
3. Valitse aliluokka.
Reitin pysäyttäminen
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko.
4. Valitse ajokohde.
Vihje: Katso lisää vaihtoehtoja valitsemalla
54
2. Valitse Pysäytä.
5. Valitse Aja.
ja
.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Autoilutila: Minne?
Autoilutila: Minne?
Minne? -valikossa on luokkia, joiden avulla voit etsiä paikkoja.
Lisätietoja yksinkertaisesta hausta on sivulla 54.
Osoitteen etsiminen
huomautus: painikkeiden nimet voivat vaihdella ja jotkin vaiheet
saatetaan suorittaa eri järjestyksessä laitteeseen tallennettujen karttojen
versioiden mukaan.
1. Valitse Minne? > Osoite.
2. Vaihda tarvittaessa osavaltio, maa tai osavaltio.
3. Valitse Kirjoita kaupunki, syötä paikkakunta/postinumero ja
valitse Valmis. Valitse kaupunki tai postinumero luettelosta. (Kaikki
karttatiedot eivät sisällä postinumerohaun mahdollisuutta.) Jos et
ole varma kaupungista, valitse Etsi kaikki.
4. Kirjoita osoitteen numero ja valitse Valmis.
5. Anna kadun nimi ja valitse Valmis.
6. Valitse tarvittaessa luettelosta oikea katu.
7. Valitse tarvittaessa osoite.
Kotisijainnin asettaminen
Voit määrittää kotipaikaksi paikan, johon useimmiten palaat.
1. Valitse Minne? > Menen kotiin.
2. Valitse vaihtoehto:
• Kirjoita osoite.
• Käytä nykyistä sijaintia.
• Valitse jokin viimeksi löydetyistä paikoista.
Palaaminen kotiin
Voit ajaa kotiin kotisijainnin määrittämisen jälkeen valitsemalla
Minne? > Menen kotiin.
Kotisijainnin muuttaminen
Kotisijainnin vaihtaminen:
1. Valitse Työkalut > Omat tiedot > Aseta kotisijainti.
2. Valitse vaihtoehto:
• Kirjoita osoite.
• Käytä nykyistä sijaintia.
• Valitse jokin viimeksi löydetyistä paikoista.
Kotisijainnin muokkaaminen:
1. Valitse Minne? > Suosikit > Kaikki suosikit > Koti.
2. Valitse Muokkaa, tee muutokset ja valitse Valmis.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
55
Autoilutila: Minne?
Aja -sivun asetukset
Lisää välilyönti koskettamalla -kohtaa. Siirrä kohdistinta - ja
-painikkeilla. Poista merkki -painikkeella. Voit poistaa merkinnän
kokonaan pitämällä -painiketta painettuna.
➊
➋
➌
➍
Aja -sivu
➊
➋
➌
➍
Valitsemalla tämän voit avata yksityiskohtaisen kartan sijaintiin.
Valitsemalla tämän voit luoda yksityiskohtaisen reitin paikkaan.
Valitsemalla tämän voit näyttää sijainnin kartassa.
Voit tallentaa paikan suosikkeihin koskettamalla tätä.
Paikan etsiminen nimellä
Jos tiedät etsimäsi kohteen nimen, voit kirjoittaa sen
näyttönäppäimistöllä. Voit rajoittaa hakua kirjoittamalla nimen
sisältämiä kirjaimia.
1. Valitse Minne? > Kohdepisteet > Kirjoita nimi.
2. Kirjoita kohteen nimeä näyttönäppäimistöllä. Valitse Valmis.
Näyttönäppäimistön käyttäminen
Koskettamalla &?%-kohtaa voit kirjoittaa välimerkkejä ja muita
erikoismerkkejä.
Paikan etsiminen jonkin toisen sijainnin
äheltä
1. Valitse Minne? > Lähellä.
2. Valitse vaihtoehto:
• Missä nyt olen—hae nykyisen sijainnin läheltä.
• Toisesta kaupungista—hae paikkoja haluamasi kaupungin
läheltä.
• Lähellä nykyistä reittiä—hakee paikkoja nykyisen reitin
läheltä.
• Määränpää—hae määränpään läheltä.
Viimeksi löytyneiden paikkojen etsiminen
Laite tallentaa viimeisimmät 50 löydettyä paikkaa viimeksi
löytyneiden paikkojen luetteloon. Viimeksi tarkastellut sijainnit
näkyvät luettelon alussa. Valitsemalla Minne? > Viimeksi löydetyt
voit tarkastella hiljattain löydettyjä paikkoja.
Kun näyttöön tulee näppäimistö, voit kirjoittaa kirjaimen tai numeron
koskettamalla sitä.
56
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Autoilutila: Minne?
Viimeksi löytyneiden paikkojen poistaminen
Voit poistaa kaikki viimeksi löytyneiden paikkojen luettelon sijainnit
valitsemalla Tyhjennä > Kyllä.
Huomautus: kaikki kohteet poistetaan luettelosta, kun Tyhjennä
valitaan. Sijaintia ei siis poisteta laitteesta.
Suoikit
Suosikit-kohtaan voi tallentaa paikkoja, jotka voidaan etsiä nopeasti ja
joihin voidaan luoda reittejä. Myös kotisijainti tallennetaan Suosikitkohtaan.
Nykyisen sijainnin tallentaminen
Kosketa karttasivulla ajoneuvokuvaketta (
sijainnin valitsemalla Tallenna sijainti.
). Voit tallentaa nykyisen
Tallennettujen sijaintien muokkaaminen
1. Valitse Minne? > Suosikit.
2. Valitse luokka ja muokattava sijainti.
3. Valitse Muokkaa.
4. Kosketa ja muokkaa:
• Vaihda nimi—anna uusi nimi ja valitse Valmis.
• Liitä valokuva—liitä paikkaan valokuva, jonka olet ladannut
-laitteeseen tai SD-muistikortille.
• Vaihda karttasymboli—valitse uusi karttasymboli kyseiselle
paikalle koskettamalla uutta symbolia.
• Vaihda puhelinnumero—kirjoita puhelinnumero ja valitse
Valmis.
• Vaihda luokkaa—valitse paikalle toinen luokka.
• Poista—valitsemalla Kyllä voit poistaa kohteen suosikeista.
Löydettyjen ajokohteiden tallentaminen
1. Valitse Aja- sivulla Tallenna.
2. Kosketa OK-painiketta. Sijainti tallennetaan Suosikit-kohtaan.
Tallennettujen paikkojen etsiminen
1. Valitse Minne?.
2. Valitse Suosikit. Tallennetut paikat tulevat näyttöön.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
57
Autoilutila: Minne?
Paikan löytäminen kartan avulla
Mukautettujen reittien käyttäminen
Vihjeitä kartan selaamiseen
Mukautetun reitin luominen
Siirry kartan eri osiin kartan selaussivulla. Valitse Minne? > Etsi
kartalta.
• Voit siirtyä kartan eri osiin koskettamalla ja vetämällä karttaa.
• Voit loitontaa ja lähentää koskettamalla - ja -painiketta.
• Kosketa mitä tahansa kohtaa kartalla. Paikan kohtaan ilmestyy
nuoli. Tallenna sijainti painamalla Tallenna-painiketta.
• Valitse Aja ja navigoi paikkaan.
• Jos GPS-tila ei ole käytössä, määritä sijainniksi nykyinen paikka
koskettamalla As. sij -kohtaa (katso sivu 65).
Valitse Minne? > Mukautetut reitit. Valitse reitti, jota haluat käyttää,
ja valitse Aja.
Laitteella voit luoda ja tallentaa reittejä ennen seuraavaa matkaa. Voit
tallentaa enintään 10 reittiä.
1. Valitse Minne? (tai Työkalut) > Mukautetut reitit > Uusi.
2. Valitse Lisää uusi aloituspiste.
3. Etsi sijainti päätepisteeksi ja valitse Valitse.
4. Valitse Lisää uusi päätepiste.
5. Etsi sijainti päätepisteeksi ja valitse Valitse.
6. Voit lisätä reitille toisen sijainnin valitsemalla
koskettamalla -painiketta.
. Poista sijainti
7. Voit laskea reitin ja tarkastella sitä kartassa valitsemalla Seuraava.
8. Tallenna reitti ja poistu painamalla Tallenna-painiketta.
58
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Autoilutila: Minne?
Mukautettujen reittien muokkaaminen
1. Valitse Minne? (tai Työkalut) > Mukautetut reitit.
2. Valitse muokattava reitti.
3. Valitse Muokkaa.
4. Muokkaa reittiä valitsemalla vaihtoehto:
Koordinaattien antaminen
Jos tiedät määränpään maantieteelliset koordinaatit, voit ajaa laitteen
avulla mihin tahansa paikkaan pituus- ja leveyspiirin koordinaattien
tai muiden koordinaattien avulla. Tämä on erityisen hyödyllistä
geokätkennässä.
• Vaihda nimi—anna uusi nimi ja valitse Valmis.
1. Valitsemalla Minne? > Koordinaatit.
• Lisää tai poista pisteitä—voit lisätä tai poistaa välietappeja
reitiltä.
2. Valitsemalla Muoto voit valita käyttämäsi kartan tyypin mukaisen
koordinaattimuodon.
• Järjestä pisteet itse—muuta reitin pisteiden järjestystä.
3. Voit valita uuden suunnan koskettamalla suuntakenttää.
• Järjestä pisteet optimaalisesti—järjestä pisteet
automaattisesti.
4. Kosketa lukukenttää, anna koordinaatit ja valitse Valmis.
• Laske uudelleen—voit muuttaa reittisuositusta siten, että laite
laskee reitit lyhyemmän ajan, lyhyemmän matkan tai tieltä
poistumisen mukaan.
• Poista—poista reitti.
• Muutokset tallennetaan automaattisesti, kun poistut joltakin
reitinmuokkaussivulta.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
5. Kun olet antanut oikeat koordinaatit, valitse Seuraava.
Navigoiminen poissa tieltä
Jos et navigoi teitä pitkin, käytä Pois tieltä -tilaa. Valitse Työkalut >
Asetukset > Navigointi > Reittisuositus > Pois tieltä > OK.
59
Autoilutila: Kartan käyttäminen
Autoilutila: Kartan käyttäminen
Reitti on merkitty magenta-värillä. Ajaessasi GPSMAP 620 tai
GPSMAP 640 ohjaa sinut päämäärääsi puhuttujen ohjeiden, kartalla
olevien nuolien ja karttasivun yläosassa olevien ohjeiden avulla.
Määränpää on merkitty mustavalkoruudullisella lipulla. Jos poikkeat
alkuperäiseltä reitiltä, laite laskee reitin uudelleen ja antaa ohjeita
uudelle reitille.
➊
➊
➋
➌
➍
➎
Kosketa tätä, jos haluat näyttää seuraavan käännöksen.
Kosketa kuvaketta, jos haluat avata käännösluettelon.
Lähennä ja loitonna koskettamalla tätä.
Valitsemalla ajoneuvokuvakkeen voit näyttää Nykysijainti- sivun.
Avaa ajotietokone koskettamalla tätä.
Seuraava käännös
➋
➌
➍
➎
Autoilutila: Karttasivu
Vihje: Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake, kun ajat pääteillä.
Kuvake osoittaa kyseisen kantatien nopeusrajoituksen.
Kun navigoit reittiä, seuraavan käännöksen sivulla näkyy risteys,
josta käännytään seuraavaksi, sekä etäisyys ja jäljellä oleva ajoaika
risteykseen.
Voit tarkastella tulevaa käännöstä kartalla koskettamalla karttasivulla
Käänny-kuvaketta tai koskettamalla mitä tahansa käännöstä
risteysluettelosivulla.
Risteysluettelo
Kun navigoit reittiä, käännösluettelossa näkyvät koko reitin
yksityiskohtaiset ajo-ohjeet ja käännösten väliset etäisyydet.
Voit avata käännösluettelosivun koskettamalla karttasivun yläreunan
tekstipalkkia. Koskettamalla jotakin luettelon käännöstä voit avata sen
tietosivun. Valitsemalla Etsi kartalta -sivulla Näytä kartta voit näyttää
koko reitin kartassa.
60
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Autoilutila: Kartan käyttäminen
Ajotietokone
Ajotietokone näyttää ajonopeuden ja antaa hyödyllisiä matkaa
koskevia tietoja. Voit avata ajotietokonesivun koskettamalla
karttasivulla Nopeus-painiketta.
Jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi, jotta se voi mitata
matkalla kuluneen ajan tarkasti.
Ajotietokoneen nollaaminen
Nollaa ajotietokone aina ennen matkaa. Valitse kartassa Nopeuskenttä. Voit nollata ajotietokoneen tiedot valitsemalla Nollaa matka.
Voit nollata enimmäisnopeuden valitsemalla Noll. maks.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
61
Autoilutila: Tiedostojen hallinta
Autoilutila: Tiedostojen hallinta
GPSMAP 620- tai GPSMAP 640 -laitteen sisäiseen muistiin tai SDkortille voi tallentaa tiedostoja, kuten JPEG-kuvia.
Huomautus: GPSMAP 620 ja GPSMAP 640 eivät ole
yhteensopivia Windows® 95-, 98-, Me- ja Windows NT®
-käyttöjärjestelmien kanssa. Ne eivät toimi myöskään Mac® OS 10.3
-käyttöjärjestelmissä tai niitä vanhemmissa. Tämä on useimpien USBmassamuistilaitteiden yleinen rajoitus.
GPSMAP 620 ja GPSMAP 640 tukevat seuraavia tiedostotyyppejä:
• JPEG- ja JPG-kuvatiedostot.
• Kartat ja GPX-reittipistetiedostot MapSourcesta: katso sivu 70.
HUOMAUTUS: veneily- ja autoilutilassa ei käytetä samoja
käyttäjätietoja (reittipisteet, reitit ja jäljet).
Tiedostojen kopioiminen laitteeseen
1. Aseta SD-kortti (lisävaruste) GPSMAP 620- tai GPSMAP 640
-laitteeseen.
2. Liitä mini-USB-liitin laitteen taustapuolelle.
3. Kytke kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin. Laite ja
muistikortti näkyvät Windows-tietokoneiden Resurssienhallinnassa
siirrettävinä levyinä ja Mac®-tietokoneissa liitettynä taltiona.
HUOMAUTUS: GPSMAP 620- tai GPSMAP 640 -asemat eivät
ehkä näy kaikissa käyttöjärjestelmissä tai tietokoneissa, joissa
on useita verkkoasemia. Lisätietoja asemien liittämisestä on
käyttöjärjestelmän ohjeessa.
4. Etsi kopioitava tiedosto tietokoneesta. Voit kopioida JPEG- ja
JPG-kuvatiedostoja tai karttoja ja GPX-reittipistetiedostoja
MapSourcesta.
5. Korosta tiedosto ja valitse Muokkaa > Kopioi.
6. Avaa Garmin-asema tai muistikorttiasema/-taltio.
7. Valitse Muokkaa > Liitä. Tiedosto näkyy laitteen muistin tai
muistikortin tiedostoluettelossa.
8. Kun olet siirtänyt tiedostot, valitse Windows-tietokoneessa
ilmaisinalueella Poista laite turvallisesti -kuvake tai vedä taltion
symboli Mac-tietokoneessa roskakoriin.
9. Irrota GPSMAP 620 tai GPSMAP 640 tietokoneesta.
62
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Autoilutila: Tiedostojen hallinta
Autoilutietojen kopioiminen laitteeseen
MapSourcen avulla
1. Tarkista MapSource-versio tietokoneessa valitsemalla Ohje >
Tietoja MapSourcesta. Jos versio on vanhempi kuin 6.12.2,
päivitä se uusimpaan versioon valitsemalla Ohje > Tarkista
ohjelmistopäivitykset tai siirtymällä Garminin sivustoon
osoitteessa www.garmin.com.
2. Kytke mini-USB-liitin GPSMAP 620- tai GPSMAP 640 -laitteen
taustapuolelle.
3. Kytke kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin. Laite ja
muistikortti näkyvät Windows-tietokoneiden Resurssienhallinnassa
siirrettävinä levyinä ja Mac®-tietokoneissa liitettynä taltiona.
HUOMAUTUS: GPSMAP 620- tai GPSMAP 640 -asemat eivät
ehkä näy kaikissa käyttöjärjestelmissä tai tietokoneissa, joissa
on useita verkkoasemia. Lisätietoja asemien liittämisestä on
käyttöjärjestelmän ohjeessa.
7. Valitse Windows-tietokoneessa ilmaisinalueella Poista laite
turvallisesti -kuvake tai vedä taltion symboli Mac-tietokoneessa
roskakoriin.
8. Irrota GPSMAP 620 tai GPSMAP 640 tietokoneesta.
Autoilutiedostojen poistaminen
Liitä GPSMAP 620 tai GPSMAP 640 tietokoneeseen ja avaa laite
tai SD-korttiasema/-taltio. Korosta poistettava tiedosto ja paina
tietokoneen Delete-näppäintä.
Ilmoitus
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä. Laitteen
muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa poistaa.
4. Valitse MapSourcessa Siirrä > Lähetä laitteeseen.
5. Valitse Lähetä laitteeseen -ikkunassa GPSMAP 620- tai
GPSMAP 640 -asema ja karttapiirturiin kopioitavien tietojen tyypit.
6. Valitse Lähetä. MapSource siirtää Temp.gpx-tiedoston laitteen
Garmin\GPX-hakemistoon.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
63
Autoilutila: Työkalujen käyttäminen
Autoilutila: Työkalujen käyttäminen
Työkaluvalikko sisältää useita toimintoja, joista voi olla hyötyä
matkalla. Pääset työkaluvalikkoon valitsemalla valikkosivulla
Työkalut.
Asetukset
Lisätietoja asetuksista on sivulla 65.
Nykysijainti
Valitsemalla Nykysijainti voit tarkastella nykyisen sijainnin
tietoja, kuten sairaaloita, poliisiasemia ja huoltoasemia. Tämä on
hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi esimerkiksi
ensiapuhenkilökunnalle. Voit tallentaa nykyisen sijainnin valitsemalla
Tallenna sijainti.
Diaesityksen tarkasteleminen
Valitsemalla Diaesitys voit käynnistää diaesityksen eli näyttää jokaista
kuvaa vuorotellen muutaman sekunnin ajan.
Voit lopettaa diaesityksen koskettamalla jotakin näytön kohtaa. Palaa
kuvaluetteloon valitsemalla Pysäytä. Jatka diaesitystä valitsemalla
Jatka. Lähennä valitsemalla ja loitonna valitsemalla .
Navigoiminen kuvan sijaintiin
Jos kuva sisältää sijaintitietoja, voit luoda reitin kuvan sijaintiin
valitsemalla Info ja Aja.
Omat tiedot
Valitsemalla Työkalut > Omat tiedot voit hallita ja poistaa
tallennettuja tietoja, kuten suosikkeja.
Kuvien katselu
Voit tarkastella laitteeseen tai SD-muistikortille tallennettuja kuvia
kuvienkatseluohjelmalla.
Lisätietoja kuvien lataamisesta laitteeseen on sivulla 62.
1. Valitse Työkalut > Kuvien katselu.
2. Kuvaa koskettamalla voit näyttää sen suurempana.
3. Voit näyttää kaikki kuvat koskettamalla nuolia.
64
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Autoilutila: Lisäasetukset
Autoilutila: Lisäasetukset
1. Valitse Työkalut > Asetukset.
Navigointiasetusten muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Navigointi.
2. Kosketa muutettavaa asetusta.
Reittisuositus—valitse reitin laskenta-asetus:
3. Muuta asetusta valitsemalla asetuksen nimen kohdalla oleva
painike.
• Lyhyempi aika—laske reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka
etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.
• Lyhyempi matka—laske reittejä, joiden pituus on lyhin
mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.
• Pois tieltä—voit laskea reittejä pisteestä pisteeseen (ilman teitä).
Vältettävät—valitse reittien vältettävät tietyypit.
Järjestelmän asetusten muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Järjestelmä.
Simuloitu GPS—simulaattoritilassa voit poistaa GPS-ominaisuuden
käytöstä, simuloida navigointia ja/tai säästää akun virtaa.
Käyttötila—siirtyminen veneilytilaan.
Yksikkö—mittayksikön muuttaminen arvoksi Kilometrit tai Mailit.
Näppäimistö—valitse tietokoneen näppäimistöä muistuttava asettelu
valitsemalla QWERTY tai aakkosellinen asettelu valitsemalla ABC.
Tietoja—voit tarkastella laitteen ohjelmiston versionumeroa,
aitetunnusta ja ääniversionumeroa. Tarvitset tietoja järjestelmän
ohjelmiston päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen (katso sivu 70).
Palauta—alkuperäisten järjestelmäasetusten palauttaminen.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Palauta—alkuperäisten navigointiasetusten palauttaminen.
Näyttöasetusten muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Näyttö.
Väritila—valitsemalla Päivätila voit ottaa käyttöön vaalean taustan,
valitsemalla Yötila tumman taustan ja valitsemalla Automaattinen
voit vaihtaa vaalean ja mustan taustan välillä automaattisesti.
Kuvaotos—siirry kuvaotostilaan. Voit ottaa kuvaotoksen valitsemalla
. Kuva tallennetaan bittikarttana GPSMAP 620- tai GPSMAP 640
-aseman Garmin\Screenshot-kansioon.
65
Autoilutila: Lisäasetukset
Kirkkaus—säädä taustan kirkkautta. Taustan kirkkauden
vähentäminen lisää akun käyttöaikaa.
Kielten määrittäminen
Vihje: voit säätää kirkkautta missä tahansa näytössä myös
painamalla -painiketta lyhyesti.
Ääni—valitse äänikehotteiden kieli.
Palauta—alkuperäisten näyttöasetusten palauttaminen.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Valitse Valikko-sivulta Voimakk.. Säädä äänenvoimakkuustasoa
ja -painikkeilla. Voit mykistää äänet valitsemalla Mykistysvalintaruudun.
Taustavalon säätäminen
1. Paina
Valitse Työkalut > Asetukset > Kieli.
Teksti—muuttaa kaiken näytössä olevan tekstin valitulle kielelle.
Tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai
karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
Näppäimistö—valitse näppäimistö valitulle kielelle. Voit muuttaa
näppäimistön kielitilan kaikista näppäimistöistä painamalla Tilapainiketta.
Palauta—alkuperäisten kieliasetusten palauttaminen.
-painiketta lyhyesti missä tahansa näytössä.
2. Säädä taustavaloa
- ja
-painikkeilla.
Aika-asetusten päivittäminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Aika.
Ajan esitys—valitse 12 tai 24 tunnin järjestelmä tai UTC-aika.
Nykyinen aika—määritä laitteen aika manuaalisesti. Kun valitset
Automaattinen, GPSMAP 620 tai GPSMAP 640 määrittää ajan
sijainnin mukaan.
Palauta—alkuperäisten aika-asetusten palauttaminen.
66
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Autoilutila: Lisäasetukset
Kartta-asetusten muuttaminen
Suojausasetusten muuttaminen
Kartan yksityiskohdat—voit säätää kartan yksityiskohtaisuutta.
Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piirtyy
uudelleen.
Turvallisuustila—voit ottaa turvallisuustilan käyttöön tai poistaa
sen käytöstä. Kun ajoneuvo on liikkeessä, turvallisuustila poistaa
käytöstä kaikki laitteen toiminnot, jotka edellyttävät käyttäjän toimia
ja saattaisivat häiritä ajamista.
Valitse Työkalut > Asetukset > Kartta.
Kartan esitystapa—valitse kartan perspektiivi.
• Jälki ylös—voit tarkastella karttaa kaksiulotteisena ajosuunta
ylöspäin.
• Pohjoinen ylös—voit tarkastella karttaa kaksiulotteisena pohjoinen
ylöspäin.
• 3D—voit tarkastella karttaa kolmiulotteisena ajosuunta ylöspäin.
Ajoneuvo—valitsemalla Vaihda voit vaihtaa kuvakkeen, joka osoittaa
sijainnin kartassa. Valitse haluamasi kuvake ja sen jälkeen OK. Voit
ladata lisää ajoneuvokuvakkeita osoitteesta www.garmingarage.com.
Valitse Työkalut > Asetukset > Turva.
Palauta—alkuperäisten turva-asetusten palauttaminen.
Kaikkien asetusten palauttaminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset.
2. Valitse Palauta.
3. Valitse Kyllä.
Matkaloki—näytä tai piilota matkalokit. Tyhjennä matkalokit
valitsemalla Työkalut > Omat tiedot > Tyhjennä matkaloki.
Kart.info—voit tarkastella laitteeseen tallennettuja karttoja ja niiden
versiotietoja. Voit ottaa kartan käyttöön (valintamerkki) tai poistaa
kartan käytöstä (ei valintamerkkiä) koskettamalla karttaa.
Palauta—alkuperäisten kartta-asetusten palauttaminen.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
67
Liite
Liite
Näytön kalibroiminen
Käynnistä laite veneilytilassa tai siirrä se veneilytilaan.
Kalibrointiohjeet ovat sivulla 38.
PSMAP 620- tai GPSMAP 640 -laitteen
nollaaminen
Jos GPSMAP 620 tai GPSMAP 640 lakkaa vastaamasta, sammuta se
ja käynnistä se uudelleen. Jos se ei auta, nollaa laite irrottamalla akku
ja kiinnittämällä se uudelleen.
Ohjelmiston päivittäminen
1. Lataa WebUpdater tietokoneeseen osoitteesta
www.garmin.com/products/webupdater.
2. Liitä GPSMAP 620 tai GPSMAP 640 tietokoneeseen mini-USBkaapelilla.
3. Suorita WebUpdater ja noudata näytön ohjeita.
Kun olet vahvistanut haluavasi päivityksen, WebUpdater lataa
päivityksen automaattisesti ja asentaa sen laitteeseen.
68
Käyttäjätietojen poistaminen
TÄRKEÄÄ: tämä toiminto poistaa kaikki käyttäjän antamat tiedot.
1. Pidä sormea GPSMAP 620- tai GPSMAP 640 -laitteen oikeassa
alakulmassa käynnistyksen aikana.
2. Pidä sormea näytöllä, kunnes ponnahdusikkuna tulee näyttöön.
3. Poista kaikki käyttäjätiedot valitsemalla Kyllä.
Kaikki alkuperäiset asetukset palautetaan. Kaikki tallentamasi kohteet
poistetaan.
Akkujen tiedot
Älä jätä GPSMAP 620- tai GPSMAP 640 -laitetta suoraan
auringonpaisteeseen tai kuumaan paikkaan pitkäksi ajaksi. Näin
varmistat akun mahdollisimman pitkän käyttöiän.
Valikkosivun ja aloitusnäytön kulmassa oleva akkukuvake osoittaa
GPSMAP 620- tai GPSMAP 640 -laitteen akun tilan. Voit parantaa
tilan tarkkuutta tyhjentämällä akun aina kokonaan ja lataamalla sen
uudelleen. Irrota GPSMAP 620 tai GPSMAP 640 vasta, kun se on
täysin latautunut.
Huomautus: jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan (yli viikkoon),
irrota akku.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Liite
GPSMAP 620- tai GPSMAP 640 -laitteen
lataaminen
• Lataa akkua vähintään kuusi tuntia, ennen kuin käytät laitetta
ensimmäisen kerran.
• Aseta laite telineeseen, joka on liitetty virtalähteeseen. Auton tai
veneen virta-avain on ehkä käännettävä ON/ACC-asentoon, jotta
GPSMAP 620 tai GPSMAP 640 alkaa latautua.
• Vaihtoehtoisesti voit liittää laitteen mukana toimitettu muuntaja
GPSMAP 620- tai GPSMAP 640 -laitteeseen ja pistorasiaan.
Autotelineen sulakkeen vaihtaminen
Ilmoitus
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että kiinnität
ne takaisin paikoilleen.
Jos laite ei lataannu ajoneuvossa, ajoneuvosovittimen kärjessä oleva
sulake on ehkä vaihdettava.
1. Kierrä musta, pyöreä kärkiosa irti.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
2. Irrota sulake (lasinen ja hopeinen lieriö) ja vaihda se 1,5 A:n
pikasulakkeeseen.
3. Kiinnitä hopeoitu kärki mustaan kärkiosaan. Kierrä musta kärkiosa
paikalleen.
Laitteen huoltaminen
Laitteen kotelo on valmistettu erittäin laadukkaista materiaaleista eikä
se vaadi muuta kunnossapitoa kuin puhdistamista.
Kotelon puhdistaminen
Puhdista järjestelmän kotelon ulkopinta (näyttöä lukuun ottamatta)
mietoon pesuaineeseen kostutetulla liinalla ja pyyhi kuivaksi.
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
Näytön puhdistaminen
Laitteen linssin pinnassa on erityinen häikäisynestopinnoite, joka
on herkkä ihon rasvalle, vahoille ja hankauspuhdistusaineille.
Ammoniakkia, alkoholia, hankaavia aineita tai rasvanpoistoaineita
sisältävät puhdistusaineet vahingoittavat häikäisynestopinnoitetta.
Linssi on puhdistettava silmälasien linssinpuhdistusaineella (joka
on määritetty turvalliseksi häikäisynestopinnoille) ja puhtaalla,
nukkaamattomalla kankaalla.
69
Liite
Upottaminen veteen
Laite on vesitiivis IEC-standardin 60529 IPX7 mukaan. Se kestää
upottamista 1 metrin syvyyteen 30 minuutin ajan. Pidempi upotus
saattaa vahingoittaa laitetta. Pyyhi ja kuivaa laite ilmavassa paikassa
upottamisen jälkeen.
Varkauksien välttäminen
• Voit estää varkauksia irrottamalla laitteen ja sen telineen ja
säilyttämällä niitä poissa näkyvistä, kun et käytä laitetta.
• Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
• Rekisteröi laite osoitteessa http://my.garmin.com.
Lisäkartat
Voit ostaa MapSource-karttatietoja Garminilta ja ladata kartat
GPSMAP 620- tai GPSMAP 640 -laitteen sisäiseen muistiin tai
valinnaiselle muistikortille.
Voit tarkistaa laitteeseen ladattujen karttojen version avaamalla
valikkosivun. Valitse Työkalut > Asetukset > Kartta > Kart.info.
Tarkista osoitteesta www.garmin.com/unlock/update.jsp, onko
karttaohjelmistoon saatavissa päivitys. Lisäkarttojen käyttöönottoa
varten tarvitaan laitetunnus (sivu 65) ja sarjanumero (virtaliitännän
lähellä).
70
Voit ladata karttoja tai reittipisteitä laitteen muistiin tai muistikortille
valitsemalla GPSMAP 620- tai GPSMAP 640 -aseman tai
muistikorttiaseman nimen. Lisätietoja on MapSource-ohjeessa.
Tietoja GPS-satelliittisignaaleista
GPSMAP 620 tai GPSMAP 640 tarvitsee navigointiin GPSsatelliittisignaaleja. Laite ei ehkä pysty hakemaan satelliitteja, jos
olet sisätiloissa, korkeiden rakennusten tai puiden lähettyvillä tai
pysäköintihallissa. Käytä laitetta aukealla paikalla, jossa ei ole
korkeita esteitä.
Kun GPSMAP 620 tai GPSMAP 640 on löytänyt satelliittisignaaleja,
aloitusnäytön (tai valikkosivun) signaalin voimakkuuden osoittavat
palkit ovat vihreitä. Kun laite ei pysty vastaanottamaan signaaleja,
palkit muuttuvat punaisiksi tai katoavat kokonaan.
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa
www.garmin.com/aboutGPS.
Ekstrat ja lisävarusteet
Lisätietoja lisävarusteista on osoitteessa http://buy.garmin.com
ja www.garmin.com/extras. Voit myös ottaa yhteyden Garminjälleenmyyjään.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Liite
Tekniset tiedot
Mitat: L × K × S: 6 × 4 × 1 / tuumaa
(151 × 102,49 × 47,25 mm)
Paino: 17,3 unssia (490,4 g)
Näyttö: 5 3/16 tuumaa (132 mm), 800 × 480 kuvapistettä, kirkas
vaakasuuntainen WVGA-näyttö, valkoinen taustavalo,
kosketusnäyttö
Kotelo: vesitiivis IEC 529-IPX-7 -standardin mukaisesti
Käyttölämpötila: 5–131 °F (-15–55 °C)
Latauslämpötila: 32–113 °F (0–45 °C)
Tiedon tallennus: sisäinen muisti ja valinnainen, irrotettava SD-kortti.
Tallennetut tiedot säilyvät laitteessa.
Tietokoneliitäntä: USB 2.0 high-speed- ja full-speed-massamuisti
Käyttöjärjestelmä: Garmin
Latausaika: noin 6 tuntia
Virrantulo: 11–32 Vdc, virta ajoneuvosta ajoneuvon virtajohdolla tai
AC-virta laitteen mukana toimitetulla AC-sovittimella.
Käyttö: enintään 12 W
Akunkesto: enintään 9 tuntia, kun taustavalo on himmeimmillään, ja
enintään 5 tuntia, kun taustavalo on kirkkaimmillaan.
7 8
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Akun tyyppi: käyttäjän vaihdettavissa, ladattava litiumioniakku
GPS-vastaanotin: erittäin herkkä
Hakuajat*:
Lämmin: <1 s
Kylmä: <33 s
Tehdasnollaus: <36 s
*Keskimäärin, kun vastaanotin on paikallaan ja taivas on kirkas
Kompassin turvaväli: 17 tuumaa (43,18 cm)
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY
olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen.
Katso koko vaatimustenmukaisuusvakuutus osoitteesta
www.garmin.com/compliance.
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ GPSMAP 620- TAI GPSMAP 640
-LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN OHJELMISTON
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE TÄMÄ SOPIMUS
HUOLELLISESTI.
71
Liite
Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt (Garmin) myöntävät käyttäjälle
rajallisen käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon
(Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen
normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garminin ja/tai sen
kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaama.
Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka lähdekoodia ei
toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää Garminin ja/tai sen
kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaita liikesalaisuuksia
ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy Garminin ja/tai sen
kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaana liikesalaisuutena.
Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä takaisin tai muunna
ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen luettavaan muotoon tai luo
sen perusteella johdannaisteoksia. Käyttäjä myöntyy siihen, että
ei vie tai jälleenvie ohjelmistoa mihinkään maahan Yhdysvaltojen
vienninvalvontalakien vastaisesti.
72
Vianmääritys
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
Laite ei vastaanota
satelliittisignaaleja.
Vie GPSMAP 620 tai GPSMAP 640 ulos
pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai
puiden läheltä. Pysy paikallasi muutaman minuutin
ajan.
GPSMAP 620 tai
GPSMAP 640 ei
lataudu ajoneuvossa.
Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (sivu 69).
Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa
virtaa virtalähteeseen.
Laitetta voi ladata vain 32–113 °F:n (0–45 °C)
lämpötilassa. Jos laite on paikassa, jossa se
altistuu suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle,
sen akku ei lataudu.
Miten voin poistaa
kaikki käyttäjätiedot?
Pidä sormea GPSMAP 620- tai GPSMAP 640
-laitteen näytön oikeassa alakulmassa
käynnistyksen aikana. Pidä sormi paikallaan,
kunnes ilmoitus tulee näyttöön. Poista kaikki
käyttäjätiedot valitsemalla Kyllä.
Akun varaustila ei näy
oikein.
Anna varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku
sitten kokonaan keskeytyksittä.
Kosketusnäyttö ei
vastaa kosketukseen.
Kalibroi kosketusnäyttö sivulla 38 ohjeiden
mukaan.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Liite
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
Mistä tiedän, että
GPSMAP 620 tai
GPSMAP 640 on USBmassamuistitilassa?
Kun laite on USB-massamuistitilassa, näytössä
on tietokoneeseen liitetyn GPSMAP 620- tai
GPSMAP 640 -laitteen kuvake. Lisäksi Oma
tietokone -kohdassa näkyy kaksi uutta siirrettävää
levyä.
Tietokone ei havaitse
GPSMAP 620- tai
GPSMAP 640 -laitetta.
1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
2. Sammuta GPSMAP 620 tai GPSMAP 640.
3. Liitä USB-kaapeli tietokoneen USBporttiin ja laitteeseen. GPSMAP 620 tai
GPSMAP 640 käynnistyy automaattisesti
USB-massamuistitilassa. Varmista, että
GPSMAP 640 on liitetty USB-porttiin eikä
USB-keskittimeen.
Asemaluettelossa ei
näy uusia siirrettäviä
levyjä.
Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita
verkkoasemia, Windows ei välttämättä pysty
määrittämään GPSMAP 620- tai GPSMAP 640
-asemien tunnuskirjaimia. Lisätietoja asemien
liittämisestä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Miten etsin ravintoloita
sellaisen hotellin
läheltä, jossa aion
yöpyä myöhemmin?
1. Valitsemalla Minne? > Lähellä > Toisesta
kaupungista.
2. Etsi hotelli ja valitse Aja.
3. Valitse Valikko > Minne? > Lähellä >
Määränpää.
4. Etsi ravintoloita. Lähinnä hotellia sijaitsevat
ravintolat näkyvät luettelossa ensimmäisinä.
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Ilmoitukset ja hälytykset (veneilytila)
Vene ei liiku riittävän nopeasti kalibrointiin—(nopeustunnistin)
näkyy nopeus veteen -kalibroinnin yhteydessä. Tarkista, että
nopeuskiekko ei ole juuttunut, ja kalibroi uudelleen. Jos kiekko on
kunnossa, kalibroi uudelleen ja lisää nopeutta.
Ei voi lukea muistikorttia—kortin lukeminen ei onnistu
käyttäjätietojen siirtämisyrityksen yhteydessä.
Karttoja ei voi avata—kartat on lukittu. Niitä ei voi käyttää tässä
laitteessa.
Ei voi tallentaa muistikortille—tallentaminen kortille ei onnistu
käyttäjätietojen siirtämisyrityksen yhteydessä.
Tietokantavirhe—yleinen tietokantavirhe. Ota yhteys tuotetukeen.
Satelliittiyhteys katkennut—laitteen satelliittiyhteys on katkennut.
Varmista, että paikassa on hyvä näkyvyys taivaalle.
Kaikki kartat eivät mahdu, jotkin kartat jäävät piirtämättä—SDkortilla on enemmän karttoja kuin laite pystyy tukemaan. Joitakin
kortilla olevia karttoja ei piirretä tai niiden avulla ei etsitä kartan
ominaisuuksia.
73
Hakemisto
Hakemisto
A
äänen kieli 66
äänenvoimakkuus, säätäminen 7, 38, 54
äänilähtö 1, 38
äänimerkkiasetukset 38
ääniversio 65
aika 40
Aikaa jäljellä 43
aika-asetukset 66
aikavyöhyke 40, 66
AIS 30, 43
tähtääminen 30
AIS-näyttöalue 32
Aja -sivun asetukset 56
ajoneuvokuvake 67
ajo-ohjeet 60
ajotietokone, autoilu 61
akku 68
lukitusrengas 1
tila 5, 72
vaihtaminen 3
aktiiviset jäljet 45
akun tiedot 68
aloitusnäyttö 5
aluerenkaat 50
alusten polut 37
ankkurihälytys 41
asemia lähistöllä 26
74
asetukset, palauttaminen 67
auringonnousu/auringonlasku 27
Automaattinen opastus 10, 17, 43
automaattinen pohjoinen 40
H
diagnostiikka, NMEA 0183 41
digital selective calling 34, 43
DSC 34, 43
luettelon muokkaaminen 35
navigointi kohteeseen 35
polut 37
DSC-luettelo
lajitteleminen 34
poistaminen 35
DSC-luettelon lajitteleminen 34
DSC-yhteys 35
hakualue 56
hälytykset 73
ankkurin laahaus 41
GPS-tarkkuus 42
järjestelmä 42
kala 42
kello 42
matala vesi 42
saapuminen 41
suuntapoikkeama 41
syvä vesi 42
törmäys 30
veden lämpö 42
hätäkutsu
navigointi kohteeseen 35
tuleva 35
E
I
D
ekstrat 70–71
F
Fish Eye 3D 11
G
Garmin-tiedonsiirto 40
geokätkentä 59
GPS 39
pois käytöstä/käytössä 65
tietoja GPS-signaaleista 5, 70
K
ilmoitukset 73
J
jäljet
muokkaaminen tai poistaminen 23
tallentaminen 23
jälkinäyttö 45
järjestä pisteet manuaalisesti 59
järjestä pisteet optimaalisesti 59
järjestelmäasetukset 65
järjestelmän yksiköt 39
järjestelmätiedot, veneily 39
JPEG-kuvatiedostot 62
käännösluettelo 60
käännössiirrot, reitit 45
kaksi-, kolmiulotteinen karttanäkymä 67
kalastus 47
kalibroiminen, kosketusnäyttö 38
kartan selaaminen 58
kartan ulkoasu
kalastuskartta 51
mariner&apos;s eye 3D 50
merikartta 48
Perspective 3D 50
kartat
kalastus 8, 10
navigointi 8
kartta
asetukset 67
Kart.info-painike 67
lisääminen 70
päivittäminen 70
selaaminen 58
tarkasteleminen 67
versio 67
yksityiskohtaisten karttojen
käyttöönotto 67
yksityiskohtien määrä 67
zoomaaminen 58
karttadatum 40
karttarajat, BlueChart 49
kauttakulkupiste, lisääminen 54
käyttäjän pohjoinen 40
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Hakemisto
käyttäjätiedot
poistaminen 28, 68
käyttäjätietojen poistaminen 28
käyttötila 5, 39, 65
kellohälytys 42
keulaviiva 48
kieliasetukset 66
kieli, vaihtaminen 38
kiertotie 54
kilometrit 65
kirkkaus, näyttö
autoilu 66
veneily 7
kohdepisteet 56
kojelauta 24
köliasetus, säätäminen 42
kompassi
turvaväli 71
kompassinauha 48, 51
koordinaatit 59
kopioi sisäinen kartta 28
korkeusyksikköasetukset 40
korvaa kortin tiedoilla 28
kosketusnäyttö
asetukset 66
kalibroiminen 38, 72
kuunkierto 27
kuvan liittäminen sijaintiin 57
kuvaotos
autoilu 65
veneily 38
kuvien katselu 64
L
lähtö, ääni 66
laitteen kiinnittäminen 2
autoilu 53
merenkulku 5
laitteen lataaminen 69, 72
laitteen tunnus 65
lämpötila 39
laske uudelleen 59
liiketiedot 47
lisää käännös 15
lisäkartat 70
lisävarusteet 70
litiumioniakku 68, 71
lopeta navigointi 7, 46
M
maailmankartta 49
määrittäminen 5, 53
mailit 65
maksiminopeus, nollaaminen 61
MapSource 62, 70
MapSource-tiedot 29
matalanveden hälytys 42
matkaloki 67
matkanäyttö, veneily 25
matkatiedot, nollaaminen 61
meneminen kotiin 55
menetetty kohde, AIS 30
merikartta 8
merkitse-painike 6, 21
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
mies yli laidan (MOB) 21
poistaminen 22
Minne?
autoilu 55–59
veneily 13, 19
mittayksiköt 39
muuttaminen 39
muut veneet 43
mykistys, ääni 66
N
näppäimistö
autoilu 56, 65
kielitila
veneily 38
navigointi 47, 60
asetukset 65
tila 65
näytä raportti 26
näyttöalue, AIS 32
näyttöasetukset 38, 65
näyttö, kirkkaus
autoilu 66
veneily 7
näyttönäppäimistö 56
NMEA-asetukset 41
NMEA high speed 40
NMEA STD. 40
nollaaminen
enimmäisnopeus 61
laite 68
matkatiedot 61
nopeusrajoituskuvake 60
nopeussuodatin 39
nopeusyksikköasetukset 39
numerot, kojelauta 25
nykyinen sijainti, tallentaminen 57
Nykysijainti 64
O
ohjelmisto
käyttöoikeussopimus 71
päivittäminen 68
versio 65
omat tiedot 64
Opastus 17
osoitteet 55
P
paikkojen etsiminen 6
nimellä 56
osoitteella 55
postinumeron mukaan 55
tallennetut paikat (suosikit) 57
toisen paikan lähellä 56
viimeisimmät valinnat
paineyksikköasetukset 40
päivittäminen
kartat 70
ohjelmisto 68
palvelupisteet 46
peittonumerot 39
pohjoinen ylös 48
pohjoisgrid 40
75
Hakemisto
poistaminen
kaikki käyttäjätiedot 68
merkki 56
reitti 59
Suosikit 57, 59
tiedostot 63
viimeksi löydettyjen luettelo 57
pois tieltä, reititys 59, 65
POI:t maalla 49
polut
AIS 33, 46
DSC 37, 46
porttityypit 40
projisoitu kulkusuunta, AIS 33, 46
puhdistaminen 69
purjehdus-tietopalkki 47
QWERTY-näppäimistö 38, 65
reitit, veneily
luominen 15
peruuttaminen 16
pysäyttäminen 7
seuraaminen 16
tallennettujen näyttäminen 28
tallentaminen 16
tarkasteleminen 28
reittietapin tietokenttä 47
reittimerkinnät 43
reittipisteet
luettelo 45
luominen 9
merkinnät 46
poistaminen 21, 22
tarkasteleminen 28
rekisteröiminen 70
renkaat 50
ruusut 47
R
S
Q
rantaviivan etäisyys 44
raportin tyhjentäminen 35
reitin simuloiminen 65
reitit, autoilu
asetukset 65
mukautettu 58–59
pois tieltä 65
pysähdyksen lisääminen 54
pysäyttäminen 54
simuloiminen 65
76
satelliittikuvat 10, 12
satelliittisignaalit 70
SD-kortit
käyttäminen 28
lisääminen ja korvaaminen 4
seuraava käännös 60
sijainnin asettaminen 58
sijainti 40
sijaintikuvake 67
sijaintiraportit, DSC 36
sijaintitarkkuus 41
simulointitila
veneily 38
suhteellinen tuuli 47
sulake, vaihtaminen 69
suojausasetukset 67
Suosikit 57
suunta 40
suuntaus 48
suunta ylös 48
symbolit
AIS-kohteet 30
autoilukartta 57
DSC-alukset 36
DSC-reitit 46
merikartassa 49
MOB 21
reittipiste 46
syvänveden hälytys 42
syvyys 39, 49
T
tallenna kortille 28, 39
tallennetut jäljet 45
tallentaminen
löydetyt paikat 57
nykyinen sijainti 57, 58, 64
tapahtumaloki 39
tarkasteleminen
käyttäjän tiedot 28
virtaukset 26
tarkat satelliittikuvat 10
taustavalo, veneily 7
taustaväri
autoilu 65
merenkulku 7
tehdasasetukset 39
tekniset tiedot 71
teline 1
tiedonsiirto 28
tiedostot 62–63
poistaminen 63
tuetut tyypit 62
tiedot taivaankappaleista 27
tietojen siirtäminen 28
tietojen varmuuskopioiminen 28
tietopalkit
Mariner&apos;s Eye 3D 50
merikartta 47
Perspective 3D 50
VMG 49
todellinen pohjoinen 40
törmäyshälytys 30
tosituuli 47
tuetut tiedostotyypit 62
tunnusnumero
reittipisteet 41
turva-alue 43
turvallinen korkeus 43
turvallinen syvyys 43, 50
turvallisuustila 67
turvavarjostus 49
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
Hakemisto
tuuli
nopeus 47
suhteellinen 47
tosi 47
työkalut 64
tyyli, Mariner&apos;s Eye 3D 50
U
USB 1, 73
massamuistitila 62
V
vaarallinen kohde, AIS 31
vaaran värit 50
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 71
vain maata 12
valikkosivu 5, 53
valokuvat
ilma- 10
kopioiminen laitteeseen 62
kuvien katselu 64
liittäminen sijainteihin 57
satelliittikuvat 12, 46
valosektorit 49
välttäminen
tietyypit 65
varkaus 70
väritila
autoilu 65
veneily 7
värit, vaara 50
varmuuskopioitujen veneilytietojen
palauttaminen 29
väylän leveys 50
veden lämpötilahälytys 42
vianmääritys 72
vieritys 8
virtapainike 1
VMG 47
vuorovedet/virtaukset 46
vuorovesiasema 26
W
WAAS/EGNOS 39
WebUpdater 68
Y
yhdistä kortin tiedot 28
yhdistelmä 12
yhteysasetukset 40
yhteystiedon lisääminen (DSC) 35
yksityiskohtainen reitti 60
yksityiskohtaiset kartat 67
Z
zoomaaminen 8, 10, 11, 58
GPSMAP 620- ja GPSMAP 640 -käyttöopas
77
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivitykset
(karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2008-2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Huhtikuu 2011
Osanumero 190-01006-37 Rev. C
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising