Garmin | GPSMAP® 620 | Garmin GPSMAP® 620 lynvejledning

Garmin GPSMAP® 620 lynvejledning
Biltilstand: Beskrivelse af din GPSMAP 620/640
Biltilstand: Tilføjelse af et stop
Bemærk: Kort over Nordamerika er forudindlæst på GPSMAP 640. For at bruge bilfunktionerne i
GPSMAP 620 kræves bilsættet GPSMAP 620.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
GPS-signalstyrke.
Anvendelsesmåde. Tryk på dette ikon for at ændre
tilstand.
Batteristatus.
Aktuel tid. Tryk for at ændre tidsindstillinger.
Tryk for at finde en destination.
Tryk for at få vist kortet.
Tryk for at justere lydstyrken.
Tryk for at bruge værktøjer som Indstillinger og
Brugerdefinerede ruter.
Du kan tilføje et stop (kaldet et viapunkt) til din rute. Din GPSMAP 620/640 giver dig
retningsanvisninger til viapunktet og derefter til din endelige destination.
GPSMAP® 620/640
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på Menu > Find.
➊
➋
➌ ➍
➎
➏
➐
➑
Biltilstand: Siden Menu
Biltilstand: ���������������������������
Søgning ������������������
efter destination
Menuen Find indeholder flere forskellige kategorier, som du kan bruge, når du søger efter adresser,
byer og øvrige positioner. De detaljerede kort (som enten er forudindlæst på din GPSMAP 640, eller
som er indlæst på din GPSMAP 620 som ekstraudstyr) indeholder millioner af interessepunkter som
f.eks. restauranter, hoteller og autoværksteder.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på Kør!.
4. Tryk på Tilføj som via punkt, hvis du vil tilføje dette stop før din destination. Tryk på Indsæt
som ny destination for at gøre dette til din endelige destination.
Biltilstand: Valg af en omvej
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på Menu.
2. Tryk på Omvej.
GPSMAP 620/640 forsøger at komme tilbage til din oprindelige rute så hurtigt som muligt. Hvis
den rute, du aktuelt befinder dig på, er den eneste fornuftige mulighed, beregner GPSMAP 620/640
muligvis ingen omvej.
Biltilstand: Afbrydelse af en rute
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på Menu.
2. Tryk på Stop.
Biltilstand: Justering af lydstyrken
På menusiden skal du trykke på Lydstyrke. Tryk på og
Tryk på boksen ved siden af Tavs for at slå al lyd fra.
for at justere lydstyrken.
Biltilstand: Indstilling af en hjemmeposition
1. Tryk på Find.
2. Vælg en kategori.
Indstil hjemmepositionen til det sted, som du oftest vender tilbage til.
1. Tryk på Find > Kør hjem.
2. Vælg en funktion:
• Indtast din adresse.
• Brug din aktuelle position.
3. Vælg en underkategori.
4. Vælg en destination.
• Vælg på en liste over nyligt fundne positioner.
Biltilstand: Kør hjem
Hvis du vil køre hjem, efter at du har angivet din hjemmeposition, skal du trykke på Find >
Kør hjem.
5. Tryk på Kør!.
Tip: Tryk på
og
for at få vist flere valgmuligheder.
© 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
lynvejledning
Marinetilstand: Lagring af din aktuelle position
Anbring din GPSMAP 620/640 i monteringsholderen
Marinetilstand: Lokalisering af satellitter
2. Sæt enhedens bund i holderen.
2. Tænd for din GPSMAP 620/640.
3. Vip enheden tilbage, indtil den stopper.
Lokalisering af satellitter kan tage nogle få minutter. Søjlerne
indikerer signalstyrken.
Når mindst én af søjlerne er grøn, har GPSMAP 620/640 lokaliseret satellitsignaler. Du kan
nu vælge en destination og navigere til den.
1. Tryk på Marker på skærmen Hjem.
Marinetilstand: Beskrivelse af din GPSMAP 620/640
➊ Anvendelsesmåde. Et bådikon
➊ ➋ ➌➍ ➎
1. Tryk på Find på skærmen Hjem > Waypoints.
1. Vip låsetappen oven på monteringsholderen op.
4. Vip låsetappen ned, så enheden sidder fast i
monteringsholderen.
Sådan tager du GPSMAP 620/640 ud af monteringsholderen:
1. Vip låsetappen oven på monteringsholderen op.
2. Vip enheden fremad, og løft den ud af monteringsholderen.
Placering af
GPSMAP 620/640 i
monteringsholderen
Tænd og sluk for GPSMAP 620/640
Sådan tændes GPSMAP 620/640:
• Hvis monteringsholderen på din båd eller i din bil er sluttet til en strømkilde, tændes enheden,
når du sætter den i holderen.
• Hvis du vil tænde enheden manuelt, skal du trykke på knappen
indtil Garmin-logoet vises på skærmen.
Tænd/sluk og holde den nede,
Advarsel: Hvis marinemonteringsholderen ikke er sluttet til tændingen eller en kontakt, får GPSMAP
620 strøm fra bådbatteriet, selv når den er slukket. Fjern enheden fra monteringsholderen for at undgå at
dræne bådbatteriet.
Isætning af et SD-kort
➌
➍
➎
➏
repræsenterer marinetilstand,
og et bilikon repræsenterer biltilstand.
Tryk på dette ikon for at ændre tilstand.
XM®-signalstyrke (kun tilgængelig på
GPSMAP 640 ved anvendelse af en
➏
GXM™ 40 XM-antenne (ekstraudstyr)).
GPS-signalstyrke.
Batteristatus.
Marinetilstand: Skærmen Hjem
Aktuel tid.
Kategorier og handlinger på skærmen Hjem. Tryk på et ikon for at få vist den tilknyttede
menu eller for at udføre den tilknyttede handling.
Marinetilstand: Navigation direkte til en destination
1. Tryk på Kort > Navigationskort på skærmen Hjem.
2. Tryk på det sted, du vil navigere til, på navigationskortet.
Bemærk: Tryk på
og
for at panorere på kortet.
1. Drej låseringen, og fjern batteripakken. SD-kortstikket befinder
sig i bunden af batterirummet, på den modsatte side af
batterikontakterne.
3. Tryk på Naviger til > Gå til, når
for at zoome ind og ud. Tryk et vilkårligt sted på kortet, og træk det
pileikonet er ved den position, du vil navigere til.
4. Følg den magentarøde linje, der er trukket mellem din aktuelle position og din destination.
Vær forsigtig, når du navigerer. Undgå landmasser og forhindringer, når du følger linjen til
din destination.
2. Placer et SD-kort i åbningen, så man kan se mærket,
og så SD-kortkontakterne vender væk fra batterikontakterne.
3. Skub SD-kortet ind i SD-kortstikket, og tryk, indtil det klikker
på plads.
4. Isæt batteripakken.
Isætning af et SD-kort
2. Tryk på Rediger Waypoint > Navn, hvis du vil navngive waypoint’et.
Marinetilstand: Navigation direkte til en gemt position
2. Tryk på det waypoint, du vil navigere til.
3. Tryk på Naviger til > Gå til.
4. Følg den magentarøde linje, der er trukket mellem din aktuelle position og din destination.
Vær forsigtig, når du navigerer. Undgå landmasser og forhindringer, når du følger linjen til
din destination.
Marinetilstand: Anvendelse af MOB-waypoints
(mand over bord)
Brug et MOB-waypoint til både at oprette et waypoint med et internationalt MOB-symbol (
og med det samme begynde at navigere til MOB-waypoint’et med en direkte kurs.
)
Sådan markerer du et MOB-waypoint:
1. Tryk på Marker i det øverste venstre hjørne af et vilkårligt skærmbillede, bortset fra skærmen Hjem.
Dette markerer med det samme din aktuelle position som et waypoint.
2. Tryk på Mand over bord. Dette angiver waypoint’et som et MOB-waypoint og påbegynder
automatisk navigation.
Bemærk: Du kan også trykke på Mand over bord på skærmen Hjem for at markere et MOB-waypoint
og begynde navigation med det samme.
Marinetilstand: Afbrydelse af navigation
1. Tryk på Menu fra navigationskortet under navigering.
2. Tryk på Stop navigation.
Bemærk: Du kan også stoppe navigation fra Find-skærmen.
1. Tryk på knappen
Navigationsoplysninger
Position og retning
2. Tryk ind på SD-kortet, indtil det klikker og frigøres fra SD-kortstikket.
Hvis du vil gemme en position, f.eks. din marina eller et godt fiskested, skal du markere det som et
waypoint.
Marinetilstand: Justering af baggrundslyset
Retningsangivelser
til destination
Sådan fjerner du et SD-kort:
1. Tag batteriet ud.
3. Fjern SD-kortet.
➋
Tænd/sluk og holde den nede,
Sådan slukkes GPSMAP 620/640:
• Når du fjerner enheden fra monteringsholderen, bliver du bedt om at fortsætte på batteridrift.
Tryk på Sluk for at slukke enheden.
• Hvis du vil slukke enheden manuelt, skal du trykke på knappen
indtil enheden slukkes.
1. Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.
Navigation direkte til en destination
Tænd/sluk, og slip den hurtigt igen, fra et vilkårligt skærmbillede.
2. Tryk og træk baggrundslysets glidepanel mod venstre for at formindske lysstyrken og mod højre for
at forøge lysstyrken. Boksen til højre for baggrundslysets glidepanel viser niveauet af baggrundslys
som en procentdel.
Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
Gå ind på www.garmin.com for at få yderligere oplysninger og dokumentation.
December 2008
Varenummer 190-01006-56 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising