Garmin | GPSMAP® 8008 MFD | User guide | Garmin GPSMAP® 8008 MFD Användarhandbok

Garmin GPSMAP® 8008 MFD Användarhandbok
GPSMAP® 8000/8500-SERIEN
Användarhandbok
© 2013–2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen, BlueChart , g2 Vision , GPSMAP , FUSION , quatix , Ultrascroll och VIRB är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA
och andra länder. ActiveCaptain™, ECHOMAP™, Fantom™, FUSION-Link™, Garmin ClearVü™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Helm™, Garmin LakeVü™, Garmin Nautix™, Garmin
Quickdraw™, GCV™, GMR™, GRID™, GXM™, HomePort™, MotionScope™, OneChart™, Panoptix™, Shadow Drive™ och SmartMode™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
Apple är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Android™ är ett varumärke som tillhör Google™ Inc. Bluetooth märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG,
Inc. och all användning av sådana märken av Garmin är licensierad. CZone™ är ett varumärke som tillhör Power Products, LLC. FLIR är ett registrerat varumärke som tillhör FLIR Systems, Inc.
SiriusXM är ett registrerat varumärke som tillhör SiriusXM Radio Inc. Wi‑Fi är ett registrerat märke som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och andra länder. Alla övriga varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.
®
®
®
®
®
®
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Översikt över enheten ................................................................. 1
Använda pekskärmen ............................................................ 1
Skärmknappsats .................................................................... 1
Låsa och låsa upp pekskärmen ............................................. 1
Tips och genvägar ...................................................................... 1
Komma åt användarhandboken på plottern ............................... 1
Hämta handböcker ..................................................................... 1
Garmin Supportcenter ................................................................ 2
Sätta in ett minneskort ................................................................ 2
Söka efter GPS-satellitsignaler ................................................... 2
Välja GPS-källa ...................................................................... 2
Anpassa plottern............................................................ 2
Hemskärm .................................................................................. 2
Lägga till ett objekt i Favoriter ................................................ 2
Anpassa sidor ............................................................................. 2
Anpassa layout för en SmartMode eller kombinationssida .... 2
Lägga till en SmartMode layout ............................................. 2
Skapa en ny kombinationssida .............................................. 3
Ta bort en kombinationssida .................................................. 3
Anpassa dataöverlagringar .................................................... 3
Återställa stationslayouter ...................................................... 3
Förinställningar ........................................................................... 3
Spara en ny förinställning ...................................................... 3
Hantera förinställningar .......................................................... 3
Ställa in båttyp ............................................................................ 3
Justera belysningen .................................................................... 3
Justera färgläget ......................................................................... 4
Anpassa startskärmen ................................................................ 4
Starta plottern automatiskt .......................................................... 4
Stänga av systemet automatiskt ................................................. 4
ActiveCaptain™ App ...................................................... 4
ActiveCaptain roller ..................................................................... 4
Komma igång med ActiveCaptain appen ................................... 4
Uppdatera programvara med ActiveCaptain appen ................... 4
Uppdatera sjökort med ActiveCaptain ........................................ 4
Kommunikation med trådlösa enheter......................... 5
Wi‑Fi nätverk ............................................................................... 5
Ställa in det trådlösa Wi‑Fi nätverket ..................................... 5
Ansluta en trådlös enhet till plottern ....................................... 5
Byta trådlös kanal .................................................................. 5
Ändra Wi‑Fi värd .................................................................... 5
Sjökort och 3D-sjökortsvyer......................................... 5
Navigationssjökort och fiskekort ................................................. 5
Zooma in och ut med pekskärmen ......................................... 6
Sjökortssymboler ................................................................... 6
Mäta ett avstånd på sjökortet ................................................. 6
Skapa en waypoint på sjökortet ............................................. 6
Visa positions- och objektinformation på ett sjökort ............... 6
Visa information om sjömärken .............................................. 6
Navigera till en punkt på sjökortet .......................................... 6
Premiumsjökort ........................................................................... 6
Visa tidvattensstationsinformation ......................................... 7
Animerade indikatorer för tidvatten och strömmar ............ 7
Indikatorer som visar tidvatten och strömmar ................... 7
Visa satellitbilder på navigationssjökortet .............................. 7
Visa flygfoton av landmärken ................................................. 7
AIS (Automatic Identification System) ........................................ 7
AIS-spårningssymboler .......................................................... 7
Kurs och projekterad kurs för aktiverade AIS-objekt ............. 8
Aktivera ett objekt för en AIS-farkost ..................................... 8
Visa information om en spårad AIS-farkost ....................... 8
Avaktivera ett objekt för en AIS-farkost ............................. 8
Innehållsförteckning
Visa en lista över AIS- och MARPA-hot ................................. 8
Ställa in kollisionslarm för säker zon ...................................... 8
AIS-nödanrop ......................................................................... 8
Navigera till en nödanropssändning .................................. 8
AIS-nödanropsenhetens spårningssymboler .................... 8
Aktivera larm för AIS-sändningstest .................................. 8
Stänga av AIS-mottagning ..................................................... 8
Sjökortsmeny .............................................................................. 9
Sjökortslager .......................................................................... 9
Lagerinställningar för sjökort ............................................. 9
Lagerinställningar för djup ................................................. 9
Lagerinställningar för min farkost ...................................... 9
Inställningar för layline-linjer .............................................. 9
Lagerinställningar för användardata ................................. 9
Lagerinställningar för andra farkoster ............................. 10
Lagerinställningar för vatten ............................................ 10
Lagerinställningar för väder ............................................. 10
Inställningar för överlagrad radarbild .............................. 10
Sjökortsinställningar ............................................................. 10
Inställningar för Fish Eye 3D ................................................ 10
Kartor som stöds ....................................................................... 10
Garmin Quickdraw Contours – kartor ........................ 10
Kartera ett vattendrag på kartan med hjälp av konturfunktionen
Garmin Quickdraw .................................................................... 11
Lägga till en etikett på en Garmin Quickdraw Contours karta .. 11
Garmin Quickdraw gruppen ...................................................... 11
Ansluta till Garmin Quickdraw gruppen med
ActiveCaptain ....................................................................... 11
Hämta Garmin Quickdraw gruppkartor med
ActiveCaptain .................................................................. 11
Dela Garmin Quickdraw Contours kartor med Garmin
Quickdraw gruppen med hjälp av ActiveCaptain ............ 11
Ansluta till Garmin Quickdraw gruppen med Garmin
Connect™ ............................................................................ 11
Dela Garmin Quickdraw Contours kartor med Garmin
Quickdraw gruppen med hjälp av Garmin Connect ........ 11
Hämta Garmin Quickdraw gruppkartor med Garmin
Connect ........................................................................... 11
Garmin Quickdraw Contours – inställningar ............................. 12
Djupområdesskugga ............................................................ 12
Navigera med en plotter.............................................. 12
Grundläggande frågor om navigering ....................................... 13
Destinationer ............................................................................. 13
Söka efter en destination via dess namn ............................. 13
Välja en destination med navigationssjökortet ..................... 13
Söka efter en marin servicedestination ................................ 13
Avbryta navigering ............................................................... 13
Waypoints ................................................................................. 13
Markera din aktuella position som en waypoint ................... 13
Skapa en waypoint vid en annan position ........................... 13
Markera en SOS-plats ......................................................... 13
Visa en lista med alla waypoints .......................................... 13
Redigera en sparad waypoint .............................................. 13
Flytta en sparad waypoint .................................................... 13
Bläddra efter och navigera till en sparad waypoint .............. 13
Ta bort en waypoint eller en MÖB-plats ............................... 14
Ta bort alla waypoints .......................................................... 14
Ange och följa en direkt kurs med hjälp av Gå till ................ 14
Rutter ........................................................................................ 14
Skapa och navigera längs en rutt från din aktuella
position ................................................................................. 14
Skapa och spara en rutt ....................................................... 14
Visa en lista med rutter och automatiska
vägledningsrutter ................................................................. 14
Redigera en sparad rutt ....................................................... 14
Bläddra efter och navigera längs en sparad rutt .................. 14
i
Bläddra efter och navigera parallellt till en sparad rutt ......... 15
Ta bort en sparad rutt .......................................................... 15
Ta bort alla sparade rutter .................................................... 15
Automatisk vägledning .............................................................. 15
Ange och följa en Automatisk vägledning ............................ 15
Skapa och spara en Automatisk vägledning ........................ 15
Justera en sparad Automatisk vägledning ........................... 15
Avbryta en pågående beräkning av Automatisk
vägledning ............................................................................15
Ställa in Tidsangiven ankomst ............................................. 15
Konfiguration av automatiska vägledningsrutter .................. 16
Justera avstånd till kustlinje ............................................ 16
Spår .......................................................................................... 16
Visa spår .............................................................................. 16
Ställa in färg för det aktiva spåret ........................................ 16
Spara det aktiva spåret ........................................................ 16
Visa en lista med sparade spår ............................................ 16
Redigera ett sparat spår ...................................................... 17
Spara ett spår som en rutt ................................................... 17
Bläddra efter och navigera till ett registrerat spår ................ 17
Ta bort ett sparat spår .......................................................... 17
Ta bort alla sparade spår ..................................................... 17
Följa det aktiva spåret .......................................................... 17
Rensa det aktiva spåret ....................................................... 17
Hantera spårminnet under inspelning .................................. 17
Konfigurera inspelningsintervall för spårloggen ................... 17
Gränser ..................................................................................... 17
Skapa en gräns .................................................................... 17
Omvandla en rutt till en gräns .............................................. 17
Omvandla ett spår till en gräns ............................................ 17
Ändra en gräns .................................................................... 17
Koppla en gräns till en SmartMode layout ........................... 17
Ställa in gränslarm ............................................................... 18
Ta bort en gräns ................................................................... 18
Synkronisera användardata i Garmin marint nätverk ............... 18
Ta bort alla sparade waypoints, rutter och spår ....................... 18
Seglingsfunktioner....................................................... 18
Ställa in båttyp .......................................................................... 18
Seglingstävling ..........................................................................18
Vägledning för startlinje ....................................................... 18
Ställa in startlinje ............................................................. 18
Använda vägledning för startlinje .................................... 18
Starta tävlingstiduret ............................................................ 18
Stoppa tävlingstiduret .......................................................... 18
Ställa in avståndet mellan bogen och GPS-antennen ......... 18
Inställningar för layline-linjer ..................................................... 19
Ställa in kölkompensation ......................................................... 19
Använda autopiloten på segelbåt ............................................. 19
Fast vindvinkel ..................................................................... 19
Ställa in typ av fast vindvinkel ......................................... 19
Aktivera fast vindvinkel .................................................... 19
Aktivera Fast vindvinkel från Kurshållning ...................... 19
Ändra fast vindvinkel med autopiloten ............................ 19
Kryssa och gippa ................................................................. 20
Kryssning och gippning från kurshållningen ................... 20
Kryssning och gippning från den fasta vindvinkeln ......... 20
Ställa in kryssnings- och gippningsfördröjning ................ 20
Aktivera gippningsbegränsare ........................................ 20
Riktningslinje och fiskeplatsmarkeringar ................................... 20
Ställa in riktningslinjen och fiskeplatsmarkeringarna ........... 20
Ekolod med fishfinder.................................................. 20
Avbryta sändningen av ekolodssignaler ................................... 20
Ändra ekolodsbild ..................................................................... 20
Vanliga ekolodssida .................................................................. 20
Delad frekvensbild som ekolodssida ................................... 20
Delad zoombild av ekolodsvisningen ................................... 21
ii
Garmin ClearVü ekolodssida .................................................... 21
SideVü ekolodssida .................................................................. 21
SideVü skanningsteknik ....................................................... 21
Mäta avstånd på ekolodsskärmen ....................................... 21
Panoptix ekolodssidor ............................................................... 21
LiveVü nedåt ekolodssida .................................................... 21
LiveVü framåt ekolodssida ................................................... 22
RealVü 3D framåt ekolodssida ............................................ 22
RealVü 3D nedåt ekolodssida ............................................. 22
RealVü 3D historik ekolodssida ........................................... 22
FrontVü ekolodssida ............................................................ 22
Välja givartyp ............................................................................ 22
Kalibrera kompassen ........................................................... 22
Skapa en waypoint på ekolodsskärmen ................................... 23
Pausa ekolodsvisningen ........................................................... 23
Visa ekolodshistorik .................................................................. 23
Ekolodsdelning ......................................................................... 23
Välja en ekolodskälla ........................................................... 23
Byta namn på en ekolodskälla ............................................. 23
Justera detaljnivån .................................................................... 23
Justera färgintensiteten ............................................................ 23
Ekolodsinspelningar .................................................................. 23
Spela in ekolodsvisningen ................................................... 23
Avbryta ekolodsinspelningen ............................................... 24
Ta bort en ekolodsinspelning ............................................... 24
Spela upp ekolodsinspelningar ............................................ 24
Traditionell, Garmin ClearVü och SideVü ekolodsinställning ... 24
Ställa in zoomnivån för ekolodsskärmen ............................. 24
Ställa in bildhastigheten ....................................................... 24
Justera djup- eller breddskalans mätområde ....................... 24
Inställningar för brusavvisning för ekolod ............................ 24
Inställningar för ekolodets utseende .................................... 25
Ekolodslarm ......................................................................... 25
Avancerade ekolodsinställningar ......................................... 25
Vanliga, Garmin ClearVü och SideVü inställning för
givarinstallation .................................................................... 25
Ekolodsfrekvenser ............................................................... 26
Välja frekvens .................................................................. 26
Skapa en förinställd frekvens .......................................... 26
Slå på realtidsvyn ................................................................. 26
Panoptix ekolodsinställningar ................................................... 26
Justera RealVü betraktningsvinkeln och
zoomningsgraden ................................................................ 26
Justera RealVü svephastigheten ......................................... 26
Ekolodsmeny för LiveVü framåt och FrontVü ...................... 26
Ställa in LiveVü och FrontVü givarnas
sändningsvinkel ............................................................... 27
Ställa in FrontVü djuplarmet ............................................ 27
LiveVü och FrontVü inställningar för utseende .................... 27
RealVü inställningar för utseende ........................................ 27
Inställningar för Panoptix givarinstallation ........................... 27
Ställa in bogkompensation .............................................. 28
Radar ............................................................................. 28
Radartolkning ............................................................................28
Överlagrad radarbild ............................................................ 28
Överlagrad radarbild och sjökortsdatajustering ................... 28
Sända radarsignaler ................................................................. 28
Avbryta sändningen av radarsignaler .................................. 28
Ställa in tidsbegränsat sändningsläge ................................. 29
Aktivera och justera en No-Xmit-zon för radar ..................... 29
Justera radarräckvidden ........................................................... 29
Tips för att välja radarräckvidd ............................................. 29
MotionScope™ dopplerradarteknik .......................................... 29
Aktivera en säkerhetszon ......................................................... 29
Definiera en rund säkerhetszon ........................................... 29
Definiera en partiell säkerhetszon ....................................... 29
Innehållsförteckning
Avaktivera en säkerhetszon ................................................. 29
MARPA ..................................................................................... 30
MARPA-spårningssymboler ................................................. 30
Tilldela ett objekt en MARPA-tagg ....................................... 30
Ta bort en MARPA-tagg från ett målobjekt .......................... 30
Visa information om ett MARPA-taggat objekt .................... 30
Visa en lista över AIS- och MARPA-hot ............................... 30
Visa AIS-farkoster på radarskärmen .................................... 30
VRM och EBL ...................................................................... 30
Visa VRM och EBL .......................................................... 30
Justera VRM och EBL ..................................................... 30
Mäta avstånd och bäring till ett målobjekt ....................... 30
Ekospår .....................................................................................30
Slå på ekospår ..................................................................... 30
Justera längden på ekospåren ............................................ 30
Rensa ekospåren ................................................................. 31
Optimera radarvisningen .......................................................... 31
Radarkänslighet och radarklotter ......................................... 31
Automatisk justering av känslighet på radarskärmen ..... 31
Manuell justering av känslighet på radarskärmen ........... 31
Minimera störning från närliggande stora objekt ............. 31
Minimera sidlobsstörningar på radarskärmen ................. 31
Automatisk justering av sjöeko på radarskärmen ........... 31
Manuell justering av sjöeko på radarskärmen ................ 31
Justera regneko på radarskärmen .................................. 31
Minska störningsklutter på radarskärmen ....................... 32
Menyn Alternativ för radar .................................................... 32
Menyn Radarinställning ....................................................... 32
Inställningar för radarns utseende ....................................... 32
Inställningar för radarinstallation .......................................... 32
Kompensation för förstäven ............................................ 32
Ange ett eget parkeringsläge .......................................... 33
Välja en annan radarkälla ......................................................... 33
Ändra radarläge ........................................................................ 33
Autopilot........................................................................ 33
Öppna autopilotskärmen .......................................................... 33
Autopilotskärmen ...................................................................... 33
Ställa in ökningar av stegstyrningsstorlek ............................ 33
Ställa in energisparläget ...................................................... 33
Aktivera Shadow Drive™ ..................................................... 33
Överlagringsindikator för autopilot ............................................ 33
Aktivera autopiloten .................................................................. 33
Justera kursen med rodret ................................................... 33
Ställa in kursen med plottern i stegstyrningsläget ............... 34
Styrmönster .............................................................................. 34
Följa U-svängsmönstret ....................................................... 34
Ställa in och följa cirkelmönstret .......................................... 34
Ställa in och följa sicksackmönstret ..................................... 34
Följa Williamson-girmönstret ................................................ 34
Följa ett varvmönster ........................................................... 34
Ställa in och följa klöverbladsmönstret ................................ 34
Ställa in och följa ett sökmönster ......................................... 34
Avbryta ett styrmönster ........................................................ 34
DSC (Digital Selective Calling).................................... 34
Nätverksansluten plotter och VHF-radiofunktioner ................... 34
Aktivera DSC ............................................................................ 35
DSC-lista ................................................................................... 35
Visa DSC-listan .................................................................... 35
Lägga till en DSC-kontakt .................................................... 35
Inkommande nödanrop ............................................................. 35
Navigera till ett fartyg i nöd .................................................. 35
Man överbord-nödanrop initierade från en VHF-radio ......... 35
Man överbord- och SOS-nödanrop initierade från plottern .. 35
Positionsspårning ..................................................................... 35
Visa en positionsrapport ...................................................... 35
Navigera till en spårad farkost ............................................. 35
Innehållsförteckning
Skapa en waypoint vid positionen för en spårad farkost ..... 35
Redigera information i en positionsrapport .......................... 35
Ta bort ett positionsrapportanrop ......................................... 35
Visa farkostspår på navigationssjökortet ............................. 35
Individuella rutinanrop .............................................................. 35
Välja en DSC-kanal .............................................................. 36
Göra ett individuellt rutinanrop ............................................. 36
Göra ett individuellt rutinanrop till ett AIS-objekt .................. 36
Mätare och diagram..................................................... 36
Visa mätarna ............................................................................. 36
Ändra vilka data som visas i mätaren .................................. 36
Anpassa mätarna ................................................................. 36
Anpassa gränsvärden för motor- och bränslemätare .......... 36
Visa Motor- och bränslemätare ................................................. 36
Välja antal motorer som visas som mätare .......................... 36
Anpassa vilka motorer som visas som mätare .................... 36
Aktivera statuslarm för motormätare .................................... 36
Aktivera vissa mätarstatuslarm ............................................ 36
Ställa in bränslelarm ................................................................. 37
Ställa in båtens bränslekapacitet ......................................... 37
Synkronisera bränsledata med faktisk bränslemängd för
båten .................................................................................... 37
Visa vindmätare ........................................................................ 37
Konfigurera seglingsvindmätaren ........................................ 37
Konfigurera hastighetskällan ............................................... 37
Konfigurera riktningskällan för vindmätaren ........................ 37
Anpassa den högupplösta vindmätaren .............................. 37
Visa trippmätare ........................................................................ 37
Återställa trippmätare ........................................................... 37
Visa diagram ............................................................................. 37
Ställa in diagramområde och tidsskalor ............................... 37
Batterihantering ........................................................................ 37
Sidan Ställa in batterihanteringen ........................................ 37
Information om tidvatten, strömmar och
astronomi...................................................................... 38
Tidvattensstationsinformation ................................................... 38
Strömstationsinformation .......................................................... 38
Astronomiinformation ................................................................ 38
Visa information om tidvattenstation, aktuell station eller
astronomiinformation för ett annat datum ................................. 38
Visa information för en annan tidvatten- eller strömstation ...... 38
Visa almanacksinformation från sjökortet ................................. 38
Varningshanterare ........................................................ 38
Visa meddelanden .................................................................... 38
Sortera och filtrera meddelanden ............................................. 38
Spara meddelanden till ett minneskort ..................................... 38
Rensa alla meddelanden .......................................................... 38
Mediespelare ................................................................. 38
Starta mediespelaren ................................................................ 38
Ikoner ................................................................................... 38
Välja mediekälla ........................................................................ 38
Spela musik .............................................................................. 39
Söka efter musik .................................................................. 39
Aktivera alfabetisk sökning .............................................. 39
Ställa in upprepning av en låt .............................................. 39
Ställa in upprepning av alla låtar .......................................... 39
Ställa in att låtar ska blandas ............................................... 39
Ställa in volymen ....................................................................... 39
Stänga av ljudet för media ................................................... 39
Aktivera och avaktivera zoner .............................................. 39
VHF-radio ................................................................................. 39
Söka VHF-kanaler ................................................................ 39
Justera VHF-dämpning ........................................................ 39
Radio ........................................................................................ 39
Ställa in mottagarregion ....................................................... 39
iii
Byta radiokanal .................................................................... 39
Ändra kanalväljarläge .......................................................... 39
Förinställningar .................................................................... 39
Spara en kanal som förinställd ........................................ 39
Välj en förinställning ........................................................ 39
Ta bort en förinställning ................................................... 39
DAB-uppspelning ...................................................................... 39
Ställa in DAB-mottagarregion .............................................. 39
Söka efter DAB-stationer ..................................................... 39
Ändra DAB-stationer ............................................................ 40
Välja DAB-kanal från en lista .......................................... 40
Välja en DAB-kanal från en kategori ............................... 40
DAB-förinställningar ............................................................. 40
Spara en DAB-kanal som förinställd ............................... 40
Välja DAB-förinställning från en lista ............................... 40
Ta bort DAB-förinställningar ............................................ 40
SiriusXM Satellite Radio ........................................................... 40
Hitta ett SiriusXM radio-id .................................................... 40
Aktivera ett SiriusXM abonnemang ...................................... 40
Anpassa kanalguiden .......................................................... 40
Spara en SiriusXM kanal i snabbvalslistan .......................... 40
Låsa upp föräldrakontroll för SiriusXM ................................. 40
Ställa in föräldrakontroll för radiokanaler på SiriusXM .... 40
Ändra en kod för föräldrakontroll på en SiriusXM radio .. 40
Återställa standardinställningarna för föräldrakontroll ..... 40
Rensa alla låsta kanaler på en SiriusXM Radio .............. 41
Ställa in enhetsnamn ................................................................ 41
Uppdatera programvaran Media Player ................................... 41
Väder SiriusXM............................................................. 41
SiriusXM utrustnings- och abonnemangskrav .......................... 41
Väderdatasändningar ............................................................... 41
Ändra väderkartan .................................................................... 41
Visa nederbördsinformation ...................................................... 41
Nederbördsvyer ................................................................... 41
Information om stormcell och åskväder .................................... 41
Orkaninformation ...................................................................... 41
Vädervarningar och väderrapporter .......................................... 41
Prognosinformation ................................................................... 42
Visa prognosinformation för en annan tidsperiod ................ 42
Väderfronter och tryckcentra ................................................ 42
Visa en marin väderprognos eller en offshoreväderprognos ....................................................................... 42
Ortsprognoser ...................................................................... 42
Visa havsförhållanden .............................................................. 42
Ytvindar ................................................................................ 42
Våghöjd, vågperiod och vågriktning ..................................... 42
Visa prognosinformation för havsförhållanden för en annan
tidsperiod ............................................................................. 42
Visa fiskeinformation ................................................................. 42
Yttryck och vattentemperaturdata ........................................ 42
Prognoser för fiskeplatser .................................................... 43
Ändra färgintervall för vattenytans temperatur ..................... 43
Siktinformation .......................................................................... 43
Visa prognosens siktinformation för en annan tidsperiod .... 43
Visa bojrapporter ...................................................................... 43
Visa lokal väderinformation nära en boj ............................... 43
Överlagrade väderbilder ........................................................... 43
Slå på överlagrad väderbild för ett sjökort ........................... 43
Inställningar för överlagrade väderbilder på sjökortet .......... 43
Inställningar för överlagrade väderbilder på fiskekortet ....... 43
Visa information om väderprenumerationen ............................. 43
Visa video ...................................................................... 43
Välja en videokälla .................................................................... 43
Alternera mellan flera videokällor ......................................... 44
Nätverksanslutna videoenheter ................................................ 44
iv
Använda videoförinställningar på nätverksanslutna
videokameror ....................................................................... 44
Sparar videoförinställningar på en nätverksansluten
videokamera .................................................................... 44
Namnge videoförinställningar på en nätverksansluten
videokamera .................................................................... 44
Aktivera videoförinställningar på en nätverksansluten
videokamera .................................................................... 44
Kamerainställningar ............................................................. 44
Videoinställningar ................................................................. 44
Koppla kameran till en videokälla ........................................ 44
Styra videokamerans rörelse ............................................... 44
Styra videokameror med hjälp av reglage på skärmen ... 44
Styra en videokamera med gester .................................. 44
Konfigurera utseendet på video ................................................ 45
Konfigurera PC-skärmen .......................................................... 45
Gå ur PC-visningsläge ......................................................... 45
Garmin VIRB® actionkameror .................................................. 45
Ansluta en VIRB 360 actionkamera ..................................... 45
Ansluta en VIRB actionkamera ............................................ 45
Styra VIRB actionkameran med plottern ......................... 45
VIRB actionkamera – inställningar .................................. 45
VIRB actionkamera – videoinställningar ......................... 45
Lägga till VIRB actionkamerakontrollerna på andra
skärmar ........................................................................... 46
Styr VIRB actionkamerans videouppspelning ................. 46
Starta ett VIRB videobildspel .......................................... 46
Enhetskonfiguration.....................................................46
Systeminställningar ................................................................... 46
Ljud och skärminställningar ................................................. 46
GPS-inställningar ................................................................. 46
Stationsinställningar ............................................................. 46
Visa systemprograminformation .......................................... 46
Visa händelseloggen ....................................................... 47
Inställningar .............................................................................. 47
Enhetsinställningar ............................................................... 47
Navigeringsinställningar ....................................................... 47
Konfiguration av automatiska vägledningsrutter ............. 47
Justera avstånd till kustlinje ............................................ 47
Kommunikationsinställningar .................................................... 48
NMEA Inställningar för 0183 ................................................ 48
Konfigurera NMEA 0183-utsatser ................................... 48
Ställa in kommunikationsformatet för varje NMEA 0183port .................................................................................. 48
NMEA 2000 inställningar ..................................................... 48
Namnge enheter och givare i nätverket .......................... 48
Marint nätverk ...................................................................... 48
Ställa in larm ............................................................................. 48
Navigationslarm ................................................................... 48
Ställa in ankringslarmet ................................................... 48
Systemlarm .......................................................................... 48
Ekolodslarm ......................................................................... 48
Ställa in väderlekslarm ......................................................... 49
Ställa in bränslelarm ............................................................ 49
Inställningar för Min farkost ....................................................... 49
Ställa in kölkompensation .................................................... 49
Ställa in vattentemperaturkompensationen ......................... 49
Kalibrera en givare för fart genom vatten ............................ 50
Övriga farkostinställningar ........................................................ 50
Inställningar som är synkroniserade på det Garmin marina
nätverket ................................................................................... 50
Återställa till ursprungliga fabriksinställningar för plottern ........ 50
Dela och hantera användardata .................................. 50
Kopiera waypoints, rutter och spår från HomePort till en
plotter ........................................................................................ 50
Välja en filtyp för waypoints och rutter från tredje part ............. 50
Innehållsförteckning
Kopiera användardata från ett minneskort ............................... 51
Kopiera användardata till ett minneskort .................................. 51
Kopiera inbyggda kartor till ett minneskort ............................... 51
Säkerhetskopiera data till en dator ........................................... 51
Återställa säkerhetskopierade data till en plotter ...................... 51
Spara systeminformation till ett minneskort .............................. 51
Bilaga............................................................................. 51
Registrera enheten ................................................................... 51
Programuppdatering ................................................................. 51
Läsa in den nya programvaran på ett minneskort ............... 52
Uppdatera enhetsprogramvaran .......................................... 52
Digital switching ........................................................................ 52
Para ihop din GRID fjärrkontroll med plottern ........................... 52
Para ihop GRID enheten med plottern via plottern .............. 52
Para ihop GRID enheten med plottern via GRID enheten ... 52
Rotera GRID joysticken ....................................................... 52
Rengöra skärmen ..................................................................... 52
Visar bilder från ett minneskort ................................................. 52
Skärmbilder ............................................................................... 52
Ta skärmbilder ..................................................................... 52
Kopiera skärmbilder till en dator .......................................... 53
Felsökning ................................................................................ 53
Enheten tar inte emot GPS-signaler .................................... 53
Enheten slås inte på eller stängs av hela tiden ................... 53
Enheten skapar inte waypoints på rätt plats ........................ 53
Kontakta Garmin support .......................................................... 53
Specifikationer .......................................................................... 53
Specifikationer ..................................................................... 53
NMEA 2000 PGN-information .............................................. 54
NMEA 0183-information ....................................................... 54
Index.............................................................................. 56
Innehållsförteckning
v
Introduktion
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Obs! Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller.
På webbplatsen för Garmin på www.garmin.com hittar du
aktuell information om produkten. Supportsidorna ger svar på
vanliga supportfrågor, och du kan hämta programvara och
kartuppdateringar. Det finns även kontaktinformation till Garmin
support om du har några frågor.
®
Översikt över enheten
Placeringen av objekten kan variera beroende på modell.
Knapp Funktion
Öppnar justeringsmenyn för regneko på radarn
Slår på och av ekospår på radarn
Väljer ett radarmål och börjar spåra det
Visar och anger linjen för VRM/EBL
Öppnar menyn för sidan eller funktionen
Öppnar menyn Väder för sidan eller funktionen
Öppnar menyn Radar för sidan eller funktionen
Öppnar menyn Förinställning. för sidan eller funktionen
Låsa och låsa upp pekskärmen
Lås pekskärmen för att förhindra oavsiktliga nedtryckningar på
skärmen.
1 Välj > Lås pekskärm för att låsa skärmen.
2 Välj för att låsa upp skärmen.
Tips och genvägar
À
Á
Â
Pekskärm
Strömknapp
Automatisk sensor för belysning
Använda pekskärmen
• Välj ett objekt genom att trycka på skärmen.
• Dra eller svep med fingret över skärmen om du vill panorera
eller bläddra.
• Nyp ihop två fingrar om du vill zooma ut.
• Dra isär två fingrar om du vill zooma in.
Skärmknappsats
De här knapparna kan visas på vissa skärmar och funktioner.
Vissa knappar kan bara nås på en kombinationssida eller
SmartMode™ layout eller när tillbehör, såsom radar, är anslutna.
• Tryck på om du vill slå på plottern.
• Välj Home från alla skärmar om du vill återgå till
Hemskärmen.
• Välj Menu för att öppna fler inställningar för den skärmen.
• Välj Menu för att stänga menyn när du är klar.
• Tryck på för att öppna fler alternativ, till exempel om du vill
reglera bakgrundsbelysningen och låsa pekskärmen.
• Tryck på och välj Stäng av > Stäng av systemet, eller håll
ned tills indikatorn Stäng av systemet fylls för att stänga
av plottern.
• Tryck på och välj Stäng av > Stationsviloläge för att ställa
in plottern i standbyläge.
• På hemskärmen på vissa modeller drar du uppåt eller nedåt
på kategoriknapparna längs den högra sidan för att visa
extraknapparna.
På vissa modeller är inte alla kategoriknappar på skärmens
högra sida synliga. Pilarna längst upp eller längst ned på
knapparna visar att inte alla knappar är synliga.
• På vissa menyknappar trycker du på knapp À för att aktivera
alternativet.
Knapp Funktion
Rensar ikonerna på skärmen och centrerar om skärmen på
båten
Öppnar en helskärmsvisning av objektet
Skapar en ny waypoint
Skapar en rutt, med girar, till destinationen
Lägger till en gir i rutten vid den valda platsen
Tar bort den sista giren som lagts till från rutten
Skapar en direkt rutt, utan girar, till destinationen
En grön lampa på ett alternativ visar att alternativet är
aktiverat Á.
• När det är aktiverat trycker du på pilarna  för att öppna
menyn.
På vissa knappar visas menypilarna  när ett alternativ är
valt Á.
Skapar en automatisk vägledningsrutt till destinationen
Komma åt användarhandboken på plottern
Startar navigering
1 Välj Info > Användarhandbok.
2 Välj en handbok.
3 Välj Öppen.
Avslutar navigeringen
Stoppar och startar radarsändningen
Öppnar justeringsmenyn för radarkänslighet
Öppnar justeringsmenyn för sjöeko på radarn
Introduktion
Hämta handböcker
Du kan hämta den senaste användarhandboken och översatta
handböcker från webbplatsen Garmin.
1 Gå till garmin.com/manuals/GPSMAP8000.
1
2 Hämta användarhandboken.
Garmin Supportcenter
Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel
produkthandböcker, vanliga frågor, videor,
programuppdateringar och kundsupport.
Sätta in ett minneskort
Du kan använda extra minneskort med plottern. Med hjälp av
minneskort med karta kan du visa högupplösta satellitbilder och
flygfoton av hamnar, marinor och andra intressanta platser. Du
kan använda tomma minneskort om du vill spela in Garmin
Quickdraw™ Contours kartor, spela in ekolod (med en
kompatibel givare) och överföra data som waypoints och rutter
till en annan kompatibel plotter eller en dator.
Den här enheten stöder minneskort på upp till 32 GB, FAT32formaterat.
1 Öppna luckan À på minneskortläsaren.
Alla alternativ längs nederkanten av hemskärmen är synliga på
alla andra skärmar, förutom knappen Inställningar. Knappen
Inställningar kan endast nås på hemskärmen.
När du visar en annan skärm kan du återgå till hemskärmen
genom att välja Home.
När det finns flera skärmar installerade i Garmin marina nätverk
kan du gruppera dem i en station. Med en station kan
skärmarna användas tillsammans istället för som flera separata
skärmar. Du kan anpassa sidlayouten för varje skärm så att
varje sida ser olika ut på varje skärm. När du ändrar layouten för
en sida på en skärm visas ändringarna endast på den skärmen.
När du ändrar namnet på och symbolen för layouten visas de
ändringarna på alla skärmar i stationen för ett fortsatt
konsekvent utseende.
SmartMode objekten är inriktade mot en aktivitet, t.ex.
navigation eller förankring. Om du väljer en SmartMode knapp
på hemskärmen kan varje skärm i stationen visa unik
information. Om du t.ex. väljer Navigation på hemskärmen kan
en skärm visa navigationssjökortet medan en annan visar
radarskärmen.
Lägga till ett objekt i Favoriter
1 På hemskärmen väljer du en av kategorierna till höger.
2 Håll ned en knapp till vänster.
Objektet läggs till i kategorin Favoriter på hemskärmen.
Anpassa sidor
2 Sätt in minneskortet Á med etiketten vänd bort från luckan.
3 Tryck in kortet tills du hör ett klick.
4 Stäng korthållarens lucka.
Söka efter GPS-satellitsignaler
Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen för att
hämta satellitsignaler. Tid och datum ställs in automatiskt utifrån
GPS-positionen.
1 Sätt på enheten.
2 Vänta medan enheten söker satelliter.
Det kan ta 30–60 sekunder att söka efter satellitsignaler.
När enheten hittar satellitsignaler visas
överst på
hemskärmen.
Om enheten förlorar satellitsignaler försvinner
och ett
blinkande frågetecken visas ovanför på sjökortet.
Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.
Om du behöver hjälp med att hämta satellitsignaler, se Enheten
tar inte emot GPS-signaler, sidan 53.
Välja GPS-källa
Du kan välja önskad källa för GPS-data om det finns mer än en
GPS-källa.
1 Välj Inställningar > System > GPS > Källa.
2 Välj källa för GPS-data.
Anpassa plottern
Hemskärm
Hemskärmen på plottern ger dig åtkomst till alla funktioner i
plottern. Funktionerna är beroende av de tillbehör du har anslutit
till plottern. Du kanske inte har alla alternativ och funktioner som
omnämns i den här handboken.
Kategorierna längs skärmens högra sida ger snabb åtkomst till
huvudfunktionerna i din plotter. Till exempel visar kategorin
Ekolod de vyer och sidor som gäller ekolodsfunktionen. Du kan
spara objekt som du ofta använder i kategorin Favoriter.
2
Anpassa layout för en SmartMode eller kombinationssida
Du kan anpassa layouten och de data som visas i
kombinationssidorna och SmartMode layouterna. När du ändrar
layouten för en sida på en skärm du använder visas ändringen
endast på den skärmen, med undantag för SmartMode namnet
och symbolen. När du ändrar SmartMode namnet eller
symbolen för layouten visas det nya namnet eller den nya
symbolen på alla skärmar i stationen.
1 Öppna en sida som du vill anpassa.
2 Välj Menu.
3 Välj Ändra layout eller Redigera kombination.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra namnet väljer du Namn eller Namn och
symbol > Namn, anger ett nytt namn och väljer Klar.
• Om du vill ändra SmartMode symbolen väljer du Namn
och symbol > Symbol och väljer en ny symbol.
• Ändra antal funktioner som visas och layout för skärmen
genom att välja Layout och välja ett alternativ.
• Vill du ändra funktionen för en del av skärmen markerar
du det fönster du vill ändra och väljer en funktion i listan till
höger.
• Om du vill ändra hur skärmarna är uppdelade drar du
pilarna till en ny plats.
• Om du vill ändra data som visas på sidan och ytterligare
datafält väljer du Överlagringar och väljer ett alternativ.
• Om du vill tilldela en förinställning till en del av SmartMode
skärmen väljer du Förinställning. > Inkludera och väljer
en förinställning från listan till höger.
Lägga till en SmartMode layout
Du kan lägga till SmartMode layouter så att det passar dina
behov. Om du gör en anpassning av en SmartMode layout för
hemskärmen i en station så visas denna på alla skärmar i
stationen.
1 På hemskärmen väljer du SmartMode™ > Menu > Lägg till
layout.
Anpassa plottern
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra namnet väljer du Namn och symbol >
Namn, anger ett nytt namn och väljer Klar.
• Om du vill ändra SmartMode symbolen väljer du Namn
och symbol > Symbol och väljer en ny symbol.
• Ändra antal funktioner som visas och layout för skärmen
genom att välja Layout och välja ett alternativ.
• Vill du ändra funktionen för en del av skärmen markerar
du det fönster du vill ändra och väljer en funktion i listan till
höger.
• Om du vill ändra hur skärmarna är uppdelade drar du
pilarna till en ny plats.
• Om du vill ändra data som visas på sidan och ytterligare
datafält väljer du Överlagringar och väljer ett alternativ.
• Om du vill tilldela en förinställning till en del av SmartMode
skärmen väljer du Förinställning. > Inkludera och väljer
en förinställning från listan till höger.
Skapa en ny kombinationssida
Du kan skapa en anpassad kombinationssida som passar dina
behov.
1 Välj Kombinationer > Menu > Lägg till kombination.
2 Välj ett fönster.
3 Välj en funktion för fönstret.
4 Upprepa dessa steg för varje fönster på sidan.
5 Dra pilarna för att ändra storlek på fönstren.
6 Håll ett fönster för att ordna om det.
7 Håll ett datafält för att välja nya data.
8 Välj Layout och välj en layout.
• För att anpassa den information som visas när du
navigerar väljer du Navigation och därefter ett alternativ.
• Aktivera andra datafält, som mediekontrollerna, genom att
välja Övre stapel eller Nedre fält och välja nödvändiga
alternativ.
3 Välj Klar.
Återställa stationslayouter
Du kan återställa standardlayouter för samtliga stationer.
Välj Inställningar > System > Stationsinformation >
Återställ stationer.
Förinställningar
En förinställning är en samling inställningar som optimerar
skärmen eller presentationen. Du kan använda förinställningar
till att optimera grupper med inställningar för din aktivitet. Till
exempel kan vissa inställningar passa vid fiske, medan andra
passar för navigering. Förinställningar är tillgängliga på vissa
sidor, t.ex. sjökort, ekolodssidor och radarvyer.
Om du vill välja en förinställning för en kompatibel sida väljer du
Menu >
och väljer förinställningen.
När du använder en förinställning och gör ändringar i
inställningarna eller visningen kan du spara ändringarna för
förinställningen eller skapa en ny förinställning baserad på de
nya anpassningarna.
Spara en ny förinställning
När du har anpassat inställningarna och visningen av en sida
kan du spara anpassningarna som en ny förinställning.
1 Från en kompatibel sida ändrar du inställningarna och
visningen.
> Spara > Ny.
2 Välj Menu >
3 Ange ett namn och välj Klar.
Hantera förinställningar
9 Välj Namn, ange ett namn på sidan och välj Klar.
10 Välj Överlagringar och välj vilka data som ska visas.
11 Välj Klar när du är klar med anpassningen av sidan.
Ta bort en kombinationssida
1 Välj Kombinationer > Menu > Ta bort kombination.
2 Välj en kombination.
Anpassa dataöverlagringar
Du kan anpassa informationen som visas på en skärmbild.
1 Välj ett alternativ utifrån den typ av skärm du visar:
• Från en helskärmsvy väljer du Menu > Redigera
överlagringar.
• Från en kombinationsskärm väljer du Menu > Redigera
kombination > Överlagringar.
• Från en SmartMode skärm väljer du Menu > Ändra
layout > Överlagringar.
TIPS: Håll ned överlagringsrutan för att snabbt ändra data
som visas i en överlagringsruta.
2 Välj ett objekt för att anpassa data och datafältet:
• Ändra data som visas i en överlagringsruta genom att
välja överlagringsrutan, markera de nya data som ska
visas och välj Back.
• För att välja plats och layout för dataöverlagringsfältet
väljer du data och därefter ett alternativ.
Anpassa plottern
Du kan anpassa de förinlästa förinställningarna och redigera
förinställningar som du har skapat själv.
> Hantera.
1 Från en kompatibel skärm väljer du Menu >
2 Välj en förinställning.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra namnet på en förinställning väljer du Byt
namn, anger ett namn och väljer Klar.
• Redigera förinställningen genom att välja Ändra och
uppdatera förinställningen.
• Ta bort förinställningen genom att välja Ta bort.
• Återställ alla förinställningar till fabriksinställningarna
genom att välja Nollställ allt.
Ställa in båttyp
Du kan välja båttyp för att konfigurera plotterinställningarna och
använda funktioner som är anpassade efter din båttyp.
1 Välj Inställningar > Min farkost > Typ av farkost.
2 Välj ett alternativ.
Justera belysningen
1 Välj Inställningar > System > Visning >
Bakgrundsbelysning.
2 Justera belysningen.
TIPS: Du kan trycka på flera gånger från vilken skärm som
helst för att bläddra igenom ljusstyrkenivåerna. Detta kan
vara användbart när ljusstyrkan är så lågt att du inte kan se
skärmen.
3
Justera färgläget
Funktion
Ägare Gäst
1 Välj Inställningar > System > Avisering och display >
Färgläge.
TIPS: Välj > Färgläge från valfri skärm för att öppna
färginställningarna.
2 Välj ett alternativ.
Registrera enhet, inbyggda kartor och tilläggskartkort till
konto
Ja
Uppdatera programvara
Ja
Anpassa startskärmen
Du kan anpassa välkomstbilden på plottern.
1 Sätt in ett minneskort som innehåller den bild du vill använda.
2 Välj Inställningar > System > Avisering och display >
Startbild > Välj bild.
3 Välj minneskortplats.
4 Välj bild.
För bästa resultat bör du använda en bild som är 50 MB eller
mindre.
5 Välj Ställ in som startbild.
Om du vill visa välkomstbilden med den nya bilden stänger du
av plottern och slår på den igen.
Starta plottern automatiskt
Du kan ställa in plottern så att den startas automatiskt när
strömförsörjning finns. Annars måste du starta plottern genom
att trycka på .
Välj Inställningar > System > Automatisk start.
Obs! Om Automatisk start är På och plottern stängs av med
, och strömmen sedan slås av och på inom 2 minuter kan
du behöva trycka på för att starta om plottern.
Stänga av systemet automatiskt
Du kan ställa in att plottern och hela systemet stängs av
automatiskt när de har varit i viloläge under den valda tiden.
Annars måste du hålla ned för att stänga av systemet
manuellt.
1 Välj Inställningar > System > Autostart av.
2 Välj ett alternativ.
ActiveCaptain™ App
OBSERVERA
Den här funktionen gör det möjligt för användare att skicka
information. Garmin gör inga utfästelser rörande riktighet,
fullständighet eller aktualitet för den information som skickas av
användare. All användning av eller tilltro till informationen som
skickas av användare sker på egen risk.
Obs! Du måste ansluta plottern till en Wi‑Fi adapter för att
kunna använda ActiveCaptain funktionen.
Med ActiveCaptain appen kan du ansluta till din GPSMAP
enhet, sjökort, kartor och gruppen för en ansluten båtupplevelse.
På din mobila enhet med ActiveCaptain appen kan du hämta,
köpa och uppdatera kartor och sjökort. Du kan använda appen
för att snabbt och enkelt överföra användardata som waypoints
och rutter, ansluta till Garmin Quickdraw Contours gruppen och
uppdatera enhetens programvara. Du kan också planera din
resa och visa och styra GPSMAP enheten med appen.
Du kan ansluta till ActiveCaptain gruppen för uppdaterad
feedback om marinor och andra intressanta platser. Appen kan
skicka push-smartaviseringar, som samtal och sms, till plotterns
display när enheterna parats ihop.
®
ActiveCaptain roller
Din interaktionsnivå med GPSMAP enheten via ActiveCaptain
appen beror på din roll.
4
Ja
Automatiskt överföra Garmin Quickdraw konturer som du Ja
har hämtat eller skapat
Push smartaviseringar
Ja
Automatisk överföring av användardata som waypoints
och rutter
Ja
Börja navigera till en specifik waypoint eller navigera
längs en specifik rutt och skicka den waypointen eller
rutten till GPSMAP enheten
Ja
Ja
Ja
Komma igång med ActiveCaptain appen
Obs! Funktionen ActiveCaptain är endast tillgänglig på modeller
som har Wi‑Fi teknik.
Du kan ansluta en mobil enhet till GPSMAP enheten med
ActiveCaptain appen. Appen ger dig ett snabbt och enkelt sätt
att interagera med plottern och slutföra uppgifter såsom att dela
data, registrera och uppdatera enhetens programvara och ta
emot aviseringar på den mobila enheten.
1 Från GPSMAP enheten väljer du ActiveCaptain.
2 Från ActiveCaptain väljer du Wi-Fi-nätverk > Wi-Fi > På.
3 Ange namn och lösenord för det här nätverket.
4 Installera och öppna ActiveCaptain appen från
applikationsbutiken på din mobila enhet.
5 Håll den mobila enheten inom 32 m (105 fot) från GPSMAP
enheten.
6 Från din mobila enhets inställningar öppnar du sidan för
Wi‑Fi anslutningar och ansluter till Garmin enheten genom att
ange det namn och lösenord som du angav i Garmin
enheten.
Uppdatera programvara med ActiveCaptain
appen
Om enheten har Wi‑Fi teknik kan du använda ActiveCaptain
appen för att hämta och installera de senaste
programvaruuppdateringarna för din enhet.
OBS!
Programvaruuppdateringar kan kräva att appen hämtar stora
filer. Vanliga datagränser eller avgifter från internetleverantören
gäller. Kontakta din internetleverantör för mer information om
gränser eller avgifter.
Installationsprocessen kan ta flera minuter.
1 Anslut mobilenheten till GPSMAP enheten (Komma igång
med ActiveCaptain appen, sidan 4).
2 När en programuppdatering finns tillgänglig och du har
tillgång till internet på din mobila enhet väljer du Software
Updates > Download.
ActiveCaptain appen hämtar uppdateringarna till den mobila
enheten. När du återansluter appen till GPSMAP enheten
överförs uppdateringen till enheten. När överföringen är
slutförd uppmanas du att installera uppdateringen.
3 När du uppmanas av GPSMAP enheten väljer du ett
alternativ för att installera uppdateringen.
• Om du vill uppgradera programvaran omedelbart väljer du
OK.
• Om du vill fördröja uppdateringen väljer du Stoppa. När
du är redo att installera uppdateringen väljer du
ActiveCaptain > Programvaruuppdat. > Installera nu.
Uppdatera sjökort med ActiveCaptain
Du kan använda ActiveCaptain appen för att hämta och överföra
de senaste sjökortsuppdateringarna för din enhet. För att spara
ActiveCaptain™ App
utrymme på din mobila enhet och på ActiveCaptain kortet och
för hämtningstiden bör du tänka på att använda ActiveCaptain
appen endast för att hämta de sjökortsområden som du
behöver.
Om du hämtar ett helt sjökort kan du använda Garmin Express™
appen för att hämta kartdata till ett minneskort. Garmin Express
appen hämtar stora sjökort snabbare än ActiveCaptain appen.
Mer information finns på garmin.com/express.
OBS!
Sjökortsuppdateringar kan kräva att appen hämtar stora filer.
Vanliga datagränser eller avgifter från internetleverantören
gäller. Kontakta din internetleverantör för mer information om
gränser eller avgifter.
1 Anslut mobilenheten till GPSMAP enheten (Komma igång
med ActiveCaptain appen, sidan 4).
2 När en sjökortsuppdatering finns tillgänglig och du har
tillgång till internet på din mobila enhet väljer du OneChart >
My Charts.
3 Välj den karta som ska uppdateras.
4 Välj det område du vill hämta.
5 Välj Download
ActiveCaptain appen hämtar uppdateringarna till den mobila
enheten. När du återansluter appen till GPSMAP enheten
överförs uppdateringen till enheten. När överföringen är klar
är de uppdaterade sjökorten tillgängliga att använda.
Kommunikation med trådlösa enheter
Plottrarna kan skapa ett trådlöst nätverk som du kan ansluta
trådlösa enheter till.
Innan du kan skapa ett Wi‑Fi nätverk måste du ansluta plottern
till en Wi‑Fi adapter.
När du ansluter trådlösa enheter kan du använda Garmin appar,
såsom ActiveCaptain.
Wi‑Fi nätverk
Ställa in det trådlösa Wi‑Fi nätverket
Plottrarna kan skapa ett Wi‑Fi nätverk som du kan ansluta
trådlösa enheter till. Första gången som du visar inställningarna
för det trådlösa nätverket uppmanas du att ställa in nätverket.
1 Välj Inställningar > Kommunikationer > Wi-Fi-nätverk >
Wi-Fi > På > OK.
2 Vid behov anger du ett namn på det här trådlösa nätverket.
3 Ange ett lösenord.
Du behöver det här lösenordet för att komma åt det trådlösa
nätverket från en trådlös enhet. Lösenordet är
skiftlägeskänsligt.
Ansluta en trådlös enhet till plottern
Innan du kan ansluta en trådlös enhet till plotterns trådlösa
nätverk måste du först konfigurera plotterns trådlösa nätverk
(Ställa in det trådlösa Wi‑Fi nätverket, sidan 5).
Du kan ansluta flera trådlösa enheter till plottern för att dela
data.
1 Från den trådlösa enheten aktiverar du Wi‑Fi teknik och
söker efter trådlösa nätverk.
2 Välj namnet på din plotters trådlösa nätverk (Ställa in det
trådlösa Wi‑Fi nätverket, sidan 5).
3 Ange nätverkslösenord.
Byta trådlös kanal
Du kan ändra den trådlösa kanalen om du får svårigheter med
att hitta eller ansluta till en enhet, eller om du upplever
störningar.
Kommunikation med trådlösa enheter
1 Välj Inställningar > Kommunikationer > Wi-Fi-nätverk >
Avancerat > Kanal.
2 Ange en ny kanal.
Du behöver inte ändra den trådlösa kanalen för enheter som är
anslutna till det här nätverket.
Ändra Wi‑Fi värd
Du kan ändra vilken plotter som används som Wi‑Fi värd. Det
kan vara till hjälp om du har problem med Wi‑Fi
kommunikationen. Genom att ändra Wi‑Fi värden kan du välja
en plotter som fysiskt befinner sig närmare din mobila enhet.
1 Välj Inställningar > Kommunikationer > Wi-Fi-nätverk >
Avancerat > Wi-Fi-värd.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Vilka sjökort och 3D-sjökortsvyer som är tillgängliga beror på
vilka kartdata och tillbehör som används.
Du kommer åt sjökort och 3D-sjökortsvyer genom att välja
Sjökort.
Navigationssjökort: Visar navigationsdata som finns på
förladdade kartor och på tilläggskartor, om sådana finns.
Data inkluderar bojar, fyrar, kablar, djup, marinor och
tidvattenstationer i en översiktsvy.
Perspective 3D: Ger ett fågelperspektiv över och bakom båten
(baserat på din kurs) som ett visuellt navigationshjälpmedel.
Den här vyn är användbar när du navigerar över besvärliga
rev, under broar och i kanaler, och är dessutom användbar
när du försöker identifiera infarter och utfarter i obekanta
hamnar.
Mariner’s Eye 3D: Visar en detaljerad, tredimensionell vy över
och bakom båten (baserat på din kurs) som ett visuellt
navigationshjälpmedel. Den här vyn är användbar när du
navigerar över besvärliga rev, under broar och i kanaler, och
är dessutom användbar när du försöker identifiera infarter
och utfarter i obekanta hamnar.
Obs! 3D-sjökortsvyer är tillgängliga med premiumsjökort i
vissa områden.
Fish Eye 3D: Tillhandahåller en undervattensvy som visuellt
återger havsbotten utifrån sjökortets information. När en
ekolodsgivare är ansluten anges svävande mål (t.ex. fisk)
med röda, gröna och gula sfärer. Rött anger de största målen
och grönt anger de minsta.
Fiskekort: Ger en detaljerad vy av bottenkonturerna och djupen
på sjökortet. Det här kortet tar bort navigationsdata från
sjökortet, tillhandahåller detaljerade batymetriska data och
förstärker bottenkonturer för djupavläsning. Det här sjökortet
är bäst för djuphavsfiske.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt i vissa områden om du
använder premiumsjökort.
Överlagrad radarbild: Lägger radarinformation på
navigationssjökortet eller fiskekortet när plottern är ansluten
till en radar. Den här funktionen är inte tillgänglig med alla
modeller.
Navigationssjökort och fiskekort
Obs! Fiskekortet är tillgängligt i vissa områden om du använder
premiumsjökort.
Navigationssjökort är optimerat för navigering. Du kan planera
din kurs, visa kartinformation och använda sjökortet som ett
navigeringshjälpmedel. Om du vill öppna Navigationssjökort
väljer du Sjökort > Navigationssjökort.
5
Obs! Fiskekortet är tillgängligt i vissa områden om du använder
premiumsjökort.
Obs! 3D-sjökortsvyer är tillgängliga med premiumsjökort i vissa
områden.
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du ett sjömärke.
2 Välj sjömärkets namn.
Navigera till en punkt på sjökortet
Fiskekort ger en detaljerad vy med mer bottendetaljer och
fiskeinnehåll. Det här sjökortet fungerar mycket bra vid fiske.
Om du vill öppna Fiskekort väljer du Sjökort > Fiskekort.
Zooma in och ut med pekskärmen
Du kan snabbt zooma in och ut på många skärmar, t.ex. vyerna
för sjökort och ekolod.
• Nyp ihop två fingrar om du vill zooma ut.
• Dra isär två fingrar om du vill zooma in.
Sjökortssymboler
Den här tabellen innehåller en del av de vanliga symboler som
visas på de detaljerade sjökorten.
Ikon
Beskrivning
Boj
Information
Marin service
Tidvattenstation
Strömstation
Foto ovanifrån finns
Perspektivfoto finns
Övriga funktioner som är gemensamma för de flesta sjökort är
djupkonturlinjer, tidvattenzoner, lodade djup (som de visas på
papperssjökortet), navigationshjälpmedel och -symboler,
undervattensstenar och kabelområden.
Mäta ett avstånd på sjökortet
Välj Mät distans.
En kartnål visas på skärmen på din aktuella plats. Avståndet
och vinkeln från nålen anges i hörnet.
TIPS: Om du vill återställa kartnålen och mäta från markörens
aktuella plats väljer du Select.
Skapa en waypoint på sjökortet
1 Välj en plats eller ett objekt på ett sjökort.
2 Välj .
Visa positions- och objektinformation på ett sjökort
Du kan visa information, såsom tidvatten, strömmar, astronomi,
sjökortstext eller lokala tjänster, om en plats eller ett objekt på
navigationssjökortet eller fiskekortet.
1 På navigationssjökortet eller fiskekortet väljer du en plats
eller ett objekt.
En lista med alternativ visas längst upp på sjökortet. Visade
alternativ varierar beroende på den position eller det objekt
du valt.
2 Om det behövs väljer du .
3 Välj Information.
Visa information om sjömärken
Från navigationssjökortet, fiskekortet, sjökortsvyerna
Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D kan du visa information
om olika typer av navigationshjälpmedel, bland annat fasta
sjömärken, fyrar och hinder.
6
OBSERVERA
Funktionen Auto Guidance bygger på information från
elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att rutten är fri
från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig. Jämför noga
kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt
vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad
kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och
farliga föremål.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt i vissa områden om du använder
premiumsjökort.
Obs! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsjökort i vissa
områden.
1 Välj en plats på navigationssjökortet eller fiskekortet.
2 Om det behövs väljer du Navigera till.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera direkt till platsen väljer du Gå till eller
.
• Om du vill skapa en rutt till platsen, inklusive girar, väljer
du Rutt till eller
.
• Om du vill använda Auto Guidance väljer du Automatisk
vägledning eller
.
4 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
Obs! När du använder Auto Guidance anger ett grått
segment i någon del av den magentafärgade linjen att Auto
Guidance inte kan beräkna en del av Auto Guidance-linjen.
Det beror på inställningarna för minsta säkra vattendjup och
minsta säkra höjd för hinder.
5 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land,
grunt vatten och andra hinder.
Premiumsjökort
OBSERVERA
Funktionen Auto Guidance bygger på information från
elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att rutten är fri
från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig. Jämför noga
kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt
vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
Obs! Kartor kan inte användas i alla modeller.
Med tillvalspremiumsjökort, t.ex. BlueChart g2 Vision , kan du få
ut mesta möjliga av din plotter. Förutom detaljerade marina
sjökort kan premiumsjökort innehålla följande funktioner, som är
tillgängliga i vissa områden.
Mariner’s Eye 3D: Visar en vy över och bakom båten som ett
tredimensionellt navigationshjälpmedel.
Fish Eye 3D: Visar en undervattensvy i 3D som visuellt återger
havsbotten utifrån sjökortets information.
Fiskekort: Visar sjökortet med utökade bottenkonturer och utan
navigationsdata. Det här sjökortet fungerar bra för
djuphavsfiske.
Högupplösta satellitbilder: Högupplösta satellitbilder
tillhandahålls för en realistisk vy av land och vatten på
navigationssjökortet (Visa satellitbilder på
navigationssjökortet, sidan 7).
®
®
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Flygfoton: Visar flygfoton på marinor och andra viktiga
navigationspunkter som hjälper dig att visualisera
omgivningen (Visa flygfoton av landmärken, sidan 7).
Detaljerade vägar och POI-data: Visar detaljerade data om
vägar och intressanta platser (POI). Dessa data innefattar
mycket detaljerade kustvägar och intressanta platser, t.ex.
restauranger, logi och lokala sevärdheter.
Automatisk vägledning: Använder angiven information om
båten och sjökortsdata för att bestämma den bästa vägen till
din destination.
Visa tidvattensstationsinformation
på sjökortet anger en tidvattenstation. Du kan visa ett
detaljerat diagram för en tidvattenstation, som hjälper dig att
förutsäga tidvattennivåer på olika tider eller olika dagar.
Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.
1 På navigationssjökortet eller fiskekortet väljer du en
tidvattenstation.
Information om tidvattenriktning och tidvattennivå visas nära
.
Välj
stationsnamnet.
2
Animerade indikatorer för tidvatten och strömmar
Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.
Du kan visa animerade indikatorer för tidvattenstation och
strömriktning på navigationssjökortet eller fiskekortet. Du måste
också aktivera animerade ikoner i sjökortsinställningarna
(Indikatorer som visar tidvatten och strömmar, sidan 7).
En indikator för en tidvattenstation visas på sjökortet som en
vertikal stapel med en pil. En röd pil som pekar nedåt anger
fallande tidvatten, och en blå pil som pekar uppåt anger
stigande tidvatten. När du för markören över indikatorn för
tidvattenstation visas tidvattnets höjd vid stationen över
stationsindikatorn.
Indikatorer för strömriktning visas som pilar på sjökortet. Varje
pils riktning anger strömmens riktning på en viss plats på
sjökortet. Strömpilens färg anger strömmens fartintervall på
platsen. När du för markören över indikatorn för strömriktning
visas strömmens specifika fart på platsen över
riktningsindikatorn.
Färg
Strömmens fartintervall
Gul
0 till 1 knop
Orange
1 till 2 knop
Röd
2 knop eller mer
Indikatorer som visar tidvatten och strömmar
Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.
Du kan visa statiska eller animerade indikatorer för tidvattenoch strömstationer på navigationssjökortet eller fiskekortet.
1 På navigationssjökortet eller fiskekortet väljer du Menu >
Lager > Sjökort > Tidvatten, strömmar.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa animerade indikatorer för tidvattenstation
och animerade indikatorer för strömriktning på sjökortet
väljer du Animerad.
• För att aktivera skjutreglaget för tidvatten och strömmar,
som ställer in tiden för när tidvatten och strömmar visas på
kartan, väljer du Skjutreglage.
Visa satellitbilder på navigationssjökortet
Du kan lägga över högupplösta satellitbilder på landdelen, eller
på både land- och havsdelen av navigationssjökortet.
Obs! När den här funktionen är aktiverad är de högupplösta
satellitbilderna bara tillgängliga vid lägre zoomnivåer. Om du
inte kan visa högupplösta bilder i din extra sjökortsregion kan du
välja för att zooma in. Du kan också ställa in detaljnivån på ett
högre värde genom att ändra kartans zoomdetaljer.
1 På navigationssjökortet väljer du Menu > Lager >
Satellitfoton.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Endast land för att visa standardsjökortsinformation
på vatten med foton som läggs över land.
• Välj Fotokarta för att visa foton på både vatten och land
med angiven genomskinlighet. Använd skjutreglaget för
att justera fotots genomskinlighet. Ju högre procentvärde
du anger, desto mer täcker satellitfotona land och vatten.
Visa flygfoton av landmärken
Innan du kan visa flygfoton på navigationssjökortet måste du
aktivera inställningen Satellitfoton på sjökortet.
Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.
Du kan använda flygfoton av landmärken, marinor och hamnar
för att orientera dig efter omgivningarna eller för att bekanta dig
med en marina eller hamn innan du kommer dit.
1 På sjökortet väljer du en kameraikon:
• Om du vill visa ett foto ovanifrån väljer du
.
• Om du vill visa ett perspektivfoto väljer du
. Fotot togs
från kamerans plats, riktad i konens riktning.
2 Välj Flygfoto.
AIS (Automatic Identification System)
Med AIS (Automatic Identification System) kan du identifiera och
spåra andra fartyg samt få varningar om trafik i området. När
plottern är ansluten till en extern AIS-enhet kan den visa viss
AIS-information om andra fartyg som finns inom räckhåll, som är
utrustade med transponder och som aktivt sänder AISinformation.
Den information som rapporteras för varje fartyg inkluderar
MMSI (Maritime Mobile Service Identity), position, GPS-fart,
GPS-KÖG, tiden som förflutit sedan fartygets senaste position
rapporterades, närmaste ankomst och tiden för närmaste
ankomst.
Vissa plottermodeller kan användas med Blue Force Tracking.
Fartyg som spåras med Blue Force Tracking anges på plottern
med blågrön färg.
AIS-spårningssymboler
Symbol Beskrivning
AIS-fartyg. Fartyget rapporterar AIS-information. Riktningen
som triangeln pekar i anger den riktning som AIS-fartyget rör
sig i.
Målet har valts.
Målet har aktiverats. Objektet visas större på sjökortet. En
grön linje fäst vid objektet anger dess kurs. Fartygets MMSI,
fart och riktning visas under objektet om detaljinställningen
ställts in på Visa. Om AIS-sändningen från fartyget försvinner
visas en meddelanderam.
Målet har försvunnit. Ett grönt X anger att AIS-sändningen
från fartyget försvunnit och plottern visar en meddelanderam
med frågan om fartyget ska fortsätta att spåras. Om du
avbryter fartygsspårningen försvinner symbolen för förlorat
objekt från sjökortet eller 3D-sjökortsvyn.
Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
7
Symbol Beskrivning
Farligt objekt i området. Objektet blinkar medan en larmsignal
ljuder och en meddelanderam visas. Efter att larmet
bekräftats anger en röd triangel med en röd linje fäst vid den
objektets position och kurs. Om kollisionslarmet för säker zon
ställts in på Av blinkar objektet, men ljudlarmet hörs inte och
meddelanderamen visas inte. Om AIS-sändningen från
fartyget försvinner visas en meddelanderam.
Farligt mål har försvunnit. Ett rött X anger att AIS-sändningen
från fartyget försvunnit och plottern visar en meddelanderam
med frågan om fartyget ska fortsätta att spåras. Om du
avbryter fartygsspårningen försvinner symbolen för förlorat
farligt objekt från sjökortet eller 3D-sjökortsvyn.
Den här symbolens position anger den närmaste ankomstpunkten till ett farligt objekt, och siffrorna i närheten av
symbolen anger tiden till den närmaste ankomstpunkten till
objektet.
Obs! Fartyg som spåras med funktionen Blue Force Tracking
anges med blågrön färg oavsett deras status.
Kurs och projekterad kurs för aktiverade AIS-objekt
När ett aktiverat AIS-objekt anger information om kurs och kurs
över grund visas objektets kurs på ett sjökort som en linje fäst
vid AIS-objektsymbolen. En riktningslinje visas inte på en 3Dsjökortsvy.
Den projekterade kursen för ett aktiverat AIS-objekt visas som
en streckad linje på ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy. Längden
på den projekterade kurslinjen baseras på värdet på
inställningen för den projekterade kursen. Om ett aktiverat AISobjekt inte sänder fartinformation, eller om farkosten inte rör sig
visas ingen projekterad kurslinje. Ändringar i informationen om
fart, kurs över grund eller girvinkel som farkosten sänder kan
påverka beräkningen av den projekterade kurslinjen.
När ett aktiverat AIS-objekt anger information om kurs över
grund, kurs och girvinkel beräknas den projekterade kursen för
objektet baserat på informationen om kurs över grund och
girvinkel. Riktningen som objektet girar i, som också baseras på
informationen om girvinkel, anges av hakens riktning i slutet av
kurslinjen. Hakens längd ändras inte.
Kollisionslarmet för säker zon används endast med AIS och
MARPA. MARPA-funktionen fungerar med radar. Den säkra
zonen används för att undvika kollisioner och kan anpassas.
1 Välj Inställningar > Larm > Kollisionslarm > På.
En meddelanderam visas och en larmsignal avges när ett
MARPA-taggat objekt eller en AIS-aktiverad farkost kommer
in i säkerhetszonområdet runt båten. Objektet märks också
som farligt på skärmen. När larmet är av inaktiveras
meddelanderamen och ljudlarmet, men objektet är
fortfarande märkt som farligt på skärmen.
2 Välj Avstånd.
3 Välj ett avstånd för säkerhetsområdets radie kring din farkost.
4 Välj Tid till.
5 Välj en tid när larmet ljuder om ett mål upptäcks inom
säkerhetsområdet.
Om du till exempel vill få ett meddelande om ett mål som på
väg in i säkerhetsområdet 10 minuter innan det är sannolikt
att det inträffar, ställ in Tid till på 10 om du vill att larmet ska
ljuda 10 minuter innan farkosten hamnar inom
säkerhetsområdet.
AIS-nödanrop
Fristående AIS-nödanropsenheter sänder ut positionsrapporter
om nödsituationer när de är aktiverade. Plottern kan ta emot
signaler från räddningsgivaren (SART), EPIRB (Emergency
Position Indicating Radio Beacons) och andra signaler för man
över bord. Nödanropssändningar skiljer sig från standard-AISsändningar och visas därför annorlunda på plottern. Istället för
att spåra en nödanropssändning för att undvika kollisioner
spårar du den för att lokalisera och hjälpa en farkost.
Navigera till en nödanropssändning
När du tar emot en nödanropssändning visas ett larm för
nödanrop.
Välj Granska > Gå till för att börja navigera till
nödanropssändningen.
AIS-nödanropsenhetens spårningssymboler
Symbol Beskrivning
AIS-nödanropsenhetens sändning. Välj den här om du vill
visa mer information om sändningen och börja navigera.
Sändningen förlorades.
När ett aktiverat AIS-objekt anger information om kurs över
grund och kurs, men information om girvinkel inte anges
beräknas objektets projekterade kurs baserat på informationen
om kurs över grund.
Aktivera ett objekt för en AIS-farkost
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du AIS-fartyg.
2 Välj AIS-fartyg > Aktivera objekt.
Visa information om en spårad AIS-farkost
Du kan visa AIS-signalstatus, MMSI, GPS-fart, GPS-KÖG och
annan information som rapporteras om en spårad AIS-farkost.
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du AIS-fartyg.
2 Välj AIS-fartyg.
Avaktivera ett objekt för en AIS-farkost
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du AIS-fartyg.
2 Välj AIS-fartyg > Avaktivera.
Visa en lista över AIS- och MARPA-hot
1 På ett sjökort väljer du Menu > Lager > Andra farkoster >
Lista > Visa.
2 Välj vilka slags hot som ska ingå i listan.
Ställa in kollisionslarm för säker zon
Innan du kan ställa in ett kollisionslarm måste du ha en
kompatibel plotter som är ansluten till en AIS-enhet eller radar.
8
Sändningstest. Visas när ett fartyg initierar ett test av sin
nödanropsenhet och är inte tecken på en verklig nödsituation.
Sändningstestet förlorades.
Aktivera larm för AIS-sändningstest
Om du vill undvika ett stort antal testlarm och symboler i
områden där det finns många människor, t.ex. marinor, kan du
välja att ta emot eller ignorera AIS-testmeddelanden. Om du vill
testa en AIS-nödsituationsenhet måste du aktivera plottern för
att kunna ta emot testlarm.
1 Välj Inställningar > Larm > AIS.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ta emot eller ignorera EPRIB-testsignaler
(Emergency Position Indicating Radio Beacon) väljer du
AIS-EPIRB-test.
• Om du vill ta emot eller ignorera MÖB-testsignaler (Man
överbord) väljer du AIS-MOB-test.
• Om du vill ta emot eller ignorera testsignaler för
räddningsgivare (SART) väljer du AISräddningsgivartest.
Stänga av AIS-mottagning
AIS-signalmottagning är som standard påslagen.
Välj Inställningar > Andra farkoster > AIS > Av.
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Alla AIS-funktioner på alla sjökort och 3D-sjökortsvyer
avaktiveras. Det inkluderar AIS-farkostspårning,
kollisionslarm som härrör från AIS-farkostspårning och
visning av information om AIS-farkoster.
Sjökortsmeny
Obs! Alla inställningar gäller inte för alla sjökort. För vissa
alternativ krävs premiumkartor eller anslutna tillbehör, t.ex.
radar.
På ett sjökort väljer du Menu.
Lager: Justerar visningen av de olika objekten på sjökorten
(Sjökortslager, sidan 9).
Quickdraw Contours: Aktiverar ritning av bottenkonturer och
låter dig skapa etiketter för fiskekartor (Garmin Quickdraw
Contours – kartor, sidan 10).
Inställningar: Justerar sjökortsinställningarna
(Sjökortsinställningar, sidan 10).
Redigera överlagringar: Justerar de data som visas på
skärmen (Anpassa dataöverlagringar, sidan 3).
Sjökortslager
Med lagren på sjökorten kan du slå på och av och anpassa
sjökortens funktioner. Varje inställning är specifik för det sjökort
eller den sjökortsvy som används.
Obs! Alla inställningar gäller inte för alla sjökort och
plottermodeller. För vissa alternativ krävs premiumkartor eller
anslutna tillbehör.
På ett sjökort väljer du Menu > Lager.
Sjökort: Visar och döljer sjökortsrelaterade objekt
(Lagerinställningar för sjökort, sidan 9).
Min farkost: Visar och döljer objekt relaterade till båten
(Lagerinställningar för min farkost, sidan 9).
Egna data: Visar och döljer användardata, såsom waypoints,
gränser och spår samt öppnar listor över användardata
(Lagerinställningar för användardata, sidan 9).
Andra farkoster: Justerar hur andra farkoster visas
(Lagerinställningar för andra farkoster, sidan 10).
Vatten: Visar och döljer djupobjekt (Lagerinställningar för vatten,
sidan 10).
Quickdraw Contours: Visar och döljer Garmin Quickdraw data
(Garmin Quickdraw Contours – inställningar, sidan 12).
Spår: Visar och döljer spår på 3D-sjökortsvyn.
Avståndsringar: Visar och konfigurerar utseendet för
avståndsringarna på 3D-sjökortsvyn. Avståndsringar hjälper
till att visualisera avstånd i vissa sjökortsvyer.
Lagerinställningar för sjökort
På ett sjökort väljer du Menu > Lager > Sjökort.
Satellitfoton: Visar högupplösta satellitbilder på land eller över
både land och hav på navigationssjökortet när vissa
premiumkartor används (Visa satellitbilder på
navigationssjökortet, sidan 7).
Tidvatten, strömmar: Visar indikatorer för strömstationer och
tidvattensstationer på sjökortet (Indikatorer som visar
tidvatten och strömmar, sidan 7) och aktiverar skjutreglaget
för tidvatten och strömmar, som ställer in tiden för när
tidvatten och strömmar visas på kartan.
Sjömärken: Visar navigeringshjälpmedel på sjökortet.
Sevärt på land: Visar intressanta platser på land.
fotopunkter: Visar kameraikoner för flygfoton (Visa flygfoton av
landmärken, sidan 7).
Servicepunkter: Visar platser för marina tjänster.
Djup: Justerar objekten på djuplagret (Lagerinställningar för
djup, sidan 9).
Sjökort och 3D-sjökortsvyer
Lagerinställningar för djup
På ett sjökort väljer du Menu > Lager > Sjökort > Djup.
Djupskugga: Anger ett övre och nedre djup att visa skuggor
mellan.
Skuggning för grund: Ställer in skuggor från kusten till angivet
djup.
Djupsiffror: Aktiverar lodade djup och ställer in farligt djup.
Djupsiffror som är lika med eller grundare än det farliga
djupet indikeras med röd text.
Fiskedjupkurvor: Ställer in zoomnivån för en detaljerad översikt
över bottenkonturer och djuplodning. Kartvisningen är
enklare och en mycket bra hjälp vid fisketurer.
Lagerinställningar för min farkost
På ett sjökort väljer du Menu > Lager > Min farkost.
Riktningslinje: Visar och justerar riktningslinjen, som är en linje
som ritas på kartan från båtens bog i färdriktningen (Ställa in
riktningslinjen och fiskeplatsmarkeringarna, sidan 20).
Aktiva spår: Visar det aktiva spåret på sjökortet och öppnar
menyn Aktivt spår, alternativ.
Vindros: Visar en visuell återgivning av vindvinkeln eller
riktningen som tillhandahålls av den anslutna vindsensorn
och ställer in vinddatakällan.
Kompassros: Visar en kompassros runt båten som anger
kompassriktningen efter båtens riktning. Genom att aktivera
det här alternativet inaktiveras alternativet Vindros.
Fartygsikon: Anger vilken ikon som visar din nuvarande
position på sjökortet.
Inställningar för layline-linjer
För att kunna använda layline-funktioner måste du ansluta en
vindgivare till plottern.
När du är i seglingslägetStälla in båttyp, sidan 3 kan du visa
layline-linjer på navigationssjökortet. Layline-linjer kan vara
mycket användbara vid tävling.
På navigationssjökortet väljer du Menu > Lager > Min farkost >
Riktningslinjer > Inställning.
Skärm: Anger hur layline-linjer och båtar visas på sjökortet och
justerar layline-linjernas längd.
Seglingsvinkel: Här kan du välja hur enheten beräknar laylinelinjer. Alternativet Faktiska beräknar layline-linjer med hjälp
av den uppmätta vindvinkeln från vindsensorn. Alternativet
Manuell beräknar layline-linjer genom att använda manuellt
angivna lovarts- och läsidesvinklar.
Lovartvinkel: Ange en layline-linje baserat på lovartvinkeln vid
segling.
Läsidesvinkel: Ange en layline-linje baserat på läsidesvinkeln
vid segling.
Tidvattenskorr.: Korrigerar layline-linjer baserat på tidvattnet.
Filter för layline: Filtrerar layline-data baserat på det angivna
tidsintervallet. För en jämnare layline som filtrerar bort vissa
förändringar i båtens kurs eller faktisk vindvinkel anger du en
högre siffra. För layline-linjer som visar en högre känslighet
för förändringar i båtens kurs eller faktisk vindvinkel anger du
en lägre siffra.
Lagerinställningar för användardata
Du kan visa användardata, såsom waypoints, gränser och spår,
på sjökorten.
På ett sjökort väljer du Menu > Lager > Egna data.
Waypoints: Visar waypoints på sjökortet och öppnar listan över
waypoints.
Gränser: Visar gränser på sjökortet och öppnar listan över
gränser.
Spår: Visar spår på sjökortet.
9
Lagerinställningar för andra farkoster
Obs! För de här alternativen krävs anslutna tillbehör som en
AIS-mottagare, radar eller VHF-radio.
På ett sjökort väljer du Menu > Lager > Andra farkoster.
DSC: Ställer in hur DSC-farkoster och spår visas på sjökortet
och visar DSC-listan.
AIS: Ställer in hur AIS-farkoster och spår visas på sjökortet och
visar AIS-listan.
MARPA: Ställer in hur MARPA-farkoster och spår visas på
sjökortet och visar MARPA-lista.
Information: Visar annan farkostinformation på sjökortet.
Proj. kurs: Ställer in den projekterade kursens tid för AISaktiverade och MARPA-taggade farkoster.
Kollisionslarm: Ställer in kollisionslarm för säker zon (Ställa in
kollisionslarm för säker zon, sidan 8).
Lagerinställningar för vatten
På ett sjökort väljer du Menu > Lager > Vatten.
Djupskugga: Anger ett övre och nedre djup att visa skuggor
mellan.
Skuggning för grund: Ställer in skuggor från kusten till angivet
djup.
Djupsiffror: Aktiverar lodade djup och ställer in farligt djup.
Djupsiffror som är lika med eller grundare än det farliga
djupet indikeras med röd text.
Fiskedjupkurvor: Ställer in zoomnivån för en detaljerad översikt
över bottenkonturer och djuplodning. Kartvisningen är
enklare och en mycket bra hjälp vid fisketurer.
Reliefskuggning: Visar bottens lutning med skugga. Den här
funktionen är endast tillgänglig med vissa premiumkartor.
Ekolodsbilder: Visar ekolodsbilder så att du kan se bottens
densitet. Den här funktionen är endast tillgänglig med vissa
premiumkartor.
Sjönivå: Anger den aktuella vattennivån i sjön. Den här
funktionen är endast tillgänglig med vissa premiumkartor.
Lagerinställningar för väder
På navigationssjökortet eller fiskekortet väljer du Menu > Lager
> Sjökort > Väder > .
På ett vädersjökort väljer du Menu > Lager > Sjökort > Väder.
Lager för observerat väder: Ställer in vilka observerade
väderobjekt som visas. Observerat väder är de nuvarande
väderförhållandena som för tillfället är synliga.
Väderprognoslager: Ställer in vilka väderprognosobjekt som
visas.
Lagerläge: Visar information om väderprognos eller observerat
väder.
Slinga: Visar en slinga av information om väderprognos eller
observerat väder.
Teckenförklaring: Visar väderteckenförklaringen med
förhållandenas allvarlighetsgrad som ökar från vänster till
höger.
Väderprenumeration: Visar information om
väderprenumerationen.
Återställ: Återställer väderinställningarna till
fabriksinställningarna.
Redigera överlagringar: Justerar de data som visas på
skärmen (Anpassa dataöverlagringar, sidan 3).
Inställningar för överlagrad radarbild
På navigationssjökortet eller fiskekortet väljer du Menu > Lager
> Radar > .
På en radarskärm väljer du Menu.
Rdr t. standby: Stoppar radarsändningen.
10
Känslighet: Justerar känsligheten (Automatisk justering av
känslighet på radarskärmen, sidan 31).
Sjöeko: Justerar sjöekot (Automatisk justering av känslighet på
radarskärmen, sidan 31).
Alternativ för radar: Öppnar menyn för radaralternativ (Menyn
Alternativ för radar, sidan 32).
Andra farkoster: Anger hur andra fartyg visas på
radarvisningen (Lagerinställningar för andra farkoster,
sidan 10).
Radarinställning: Öppnar skärminställningarna för radar
(Menyn Radarinställning, sidan 32).
Redigera överlagringar: Justerar de data som visas på
skärmen (Anpassa dataöverlagringar, sidan 3).
Sjökortsinställningar
Obs! Alla inställningar gäller inte för alla sjökort och 3Dsjökortsvyer. För vissa inställningar krävs externa tillbehör eller
tillämpliga premiumsjökort.
På ett sjökort väljer du Menu > Inställningar.
Orientering: Anger kartans perspektiv.
Detaljer: Justerar detaljnivån på kartan med olika zoomgrader.
Världskarta: Använder antingen en vanlig världskarta eller en
skuggad reliefkarta på sjökortet. Dessa skillnader är endast
synliga vid så stor utzoomning att detaljer i sjökortet inte
syns.
Startlinje: Ställer in startlinjen för seglingstävlingen.
Minikort: Visar en liten karta som är centrerad på din aktuella
plats.
Inställningar för Fish Eye 3D
Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.
På sjökortsvyn Fish Eye 3D väljer du Menu.
Visa: Ställer in 3D-sjökortsvyns perspektiv.
Spår: Visar spår.
Ekolodskon: Visar en kon som anger det område som täcks av
givaren.
Fisksymboler: Visar svävande mål.
Kartor som stöds
För att du ska kunna vara säker och ha roligt på sjön stöder
Garmin enheter endast officiella kartor framställda av Garmin
eller en godkänd tredjepartsframställare.
Du kan köpa kartor från Garmin. Om du köper kartor från en
annan försäljare än Garmin ska du kontrollera försäljaren före
köpet. Var extra försiktig med försäljare online. Om du har köpt
en karta som inte stöds returnerar du den till försäljaren.
Garmin Quickdraw Contours – kartor
VARNING
Med kartfunktionen Garmin Quickdraw Contours kan användare
skapa kartor. Garmin gör inga utfästelser rörande riktighet,
tillförlitlighet, fullständighet eller aktualitet för kartorna som
skapats av tredje part. All användning av eller tilltro till kartorna
som skapats av tredje part sker på egen risk.
Med kartfunktionen Garmin Quickdraw Contours kan du direkt
skapa kartor med konturer och djupmarkeringar i vilket
vattenområde som helst.
När Garmin Quickdraw Contours registrerar data syns en färgad
ring runt båtikonen. Ringen motsvarar det ungefärliga område
på kartan som skannas av varje gång.
Garmin Quickdraw Contours – kartor
En grön cirkel anger bra djup och GPS-position och en hastighet
under 9 knop (10 mph). En gul cirkel anger bra djup och GPSposition och en hastighet mellan 9 och 18 knop (10 och
20 mph). En röd cirkel anger dåligt djup eller dålig GPS-position
och en hastighet över 18 knop (20 mph).
Du kan visa Garmin Quickdraw Contours på en
kombinationsskärm eller som enskild vy på kartan.
Kartera ett vattendrag på kartan med hjälp av
konturfunktionen Garmin Quickdraw
Innan du kan använda konturfunktionen Garmin Quickdraw
måste du ha ekolodsdjup, din GPS-position och ett minneskort
med ledigt utrymme.
1 På en sjökortssida väljer du Menu > Quickdraw Contours >
Starta inspelning.
2 När inspelningen är klar väljer du Menu > Quickdraw
Contours > Stoppa inspelning.
3 Välj Hantera > Namn och ange ett namn på kartan.
Lägga till en etikett på en Garmin Quickdraw
Contours karta
Du kan lägga till etiketter på en Garmin Quickdraw Contours
karta för att markera faror och intressanta platser.
1 Välj en plats på navigationssjökortet.
2 Välj Lägg till Quickdraw-etikett.
3 Ange text för etiketten och välj Klar.
Garmin Quickdraw gruppen
Garmin Quickdraw gruppen är en kostnadsfri, offentlig
onlinegrupp där du kan dela dina Garmin Quickdraw Contours
kartor med andra. Du kan också hämta kartor som andra
användare har skapat.
Om din enhet har Wi‑Fi teknik kan du använda ActiveCaptain
appen för att gå till Garmin Quickdraw gruppen (Ansluta till
Garmin Quickdraw gruppen med ActiveCaptain, sidan 11).
Ansluta till Garmin Quickdraw gruppen med
ActiveCaptain
1 På den mobila enheten öppnar du ActiveCaptain appen och
ansluter till GPSMAP enheten (Komma igång med
ActiveCaptain appen, sidan 4).
2 I appen väljer du Quickdraw Community.
Du kan hämta konturer från andra i gruppen (Hämta Garmin
Quickdraw gruppkartor med ActiveCaptain, sidan 11) och dela
konturerna du har skapat (Dela Garmin Quickdraw Contours
kartor med Garmin Quickdraw gruppen med hjälp av
ActiveCaptain, sidan 11).
Hämta Garmin Quickdraw gruppkartor med ActiveCaptain
Du kan hämta Garmin Quickdraw Contours kartor som andra
användare har skapat och delat med Garmin Quickdraw
gruppen.
1 Från ActiveCaptain appen på din mobila enhet väljer du
Quickdraw Community > Search for Contours.
Använd
kart- och sökfunktioner för att hitta ett område att
2
hämta.
Garmin Quickdraw Contours – kartor
De röda punkterna representerar Garmin Quickdraw
Contours kartor som har delats för området.
3 Välj Select Download Region.
4 Dra i rutan för att välja det område som du vill hämta.
5 Dra hörnen för att ändra hämtningsytan.
6 Välj Download Area.
Nästa gång du ansluter ActiveCaptain appen till GPSMAP
enheten överförs de nedladdade konturerna till enheten
automatiskt.
Dela Garmin Quickdraw Contours kartor med Garmin
Quickdraw gruppen med hjälp av ActiveCaptain
Du kan dela Garmin Quickdraw Contours kartor som du har
skapat med andra i Garmin Quickdraw gruppen.
När du delar en konturkarta är det bara konturkartan som delas.
Dina waypoints delas inte.
När du konfigurerar din ActiveCaptain app kan du ha valt att
dela dina konturer med gruppen automatiskt. Om inte, följ dessa
steg för att aktivera delning.
Från ActiveCaptain appen på din mobila enhet väljer du
Quickdraw Community.
Nästa gång du ansluter ActiveCaptain appen till GPSMAP
enheten överförs konturkartorna till gruppen automatiskt.
Ansluta till Garmin Quickdraw gruppen med Garmin
Connect™
1 Gå till connect.garmin.com.
2 Välj Sätt igång > Quickdraw Community > Sätt igång.
3 Om du inte redan har ett Garmin Connect konto skapar du ett
konto.
4 Logga in på ditt Garmin Connect konto.
5 Välj Marint längst upp till höger för att öppna Garmin
Quickdraw widgeten.
TIPS: Kontrollera att du har ett minneskort i datorn för att dela
Garmin Quickdraw Contours kartor.
Dela Garmin Quickdraw Contours kartor med Garmin
Quickdraw gruppen med hjälp av Garmin Connect
Du kan dela Garmin Quickdraw Contours kartor som du har
skapat med andra i Garmin Quickdraw gruppen.
När du delar en konturkarta är det bara konturkartan som delas.
Dina waypoints delas inte.
1 Ta ut minneskortet från kortläsaren.
2 Sätt in minneskortet i datorn.
3 Gå till Garmin Quickdraw gruppen (Ansluta till Garmin
Quickdraw gruppen med Garmin Connect™, sidan 11).
4 Välj Dela dina konturer.
5 Bläddra till minneskortet och välj mappen /Garmin.
6 Öppna mappen Quickdraw och välj filen ContoursLog.svy.
När filen har överförts tar du bort filen ContoursLog.svy från
minneskortet för att undvika problem med kommande
överföringar. Dina data går inte förlorade.
Hämta Garmin Quickdraw gruppkartor med Garmin Connect
Du kan hämta Garmin Quickdraw Contours kartor som andra
användare har skapat och delat med Garmin Quickdraw
gruppen.
Om din enhet inte har Wi‑Fi teknik kan du gå till Garmin
Quickdraw gruppen via Garmin Connect webbplatsen.
Om din enhet har Wi‑Fi teknik ska du gå till Garmin Quickdraw
gruppen via ActiveCaptain appen (Ansluta till Garmin Quickdraw
gruppen med ActiveCaptain, sidan 11).
1 Sätt in minneskortet i datorn.
2 Gå till Garmin Quickdraw gruppen (Ansluta till Garmin
Quickdraw gruppen med Garmin Connect™, sidan 11).
11
3 Välj Sök efter konturer.
4 Använd kart- och sökfunktioner för att hitta ett område att
hämta.
De röda punkterna representerar Garmin Quickdraw
Contours kartor som har delats för området.
5 Välj Välj det område du vill hämta.
6 Dra i rutans kanter för att välja det område som du vill hämta.
7 Välj Påbörja hämtningen.
8 Spara filen på minneskortet.
TIPS: Om du inte hittar filen letar du i mappen Hämtningar.
Webbläsaren kan ha sparat filen där.
9 Ta bort minneskortet från datorn.
10 Sätt i minneskortet i kortläsaren.
Plottern identifierar automatiskt konturkartorna. Det kan ta
några minuter att läsa in kartorna.
Garmin Quickdraw Contours – inställningar
På ett sjökort väljer du Menu > Quickdraw Contours >
Inställningar.
Skärm: Visar Garmin Quickdraw Contours. Alternativet
Användarkonturer visar dina egna Garmin Quickdraw
Contours kartor. Alternativet Gruppkonturer visar de kartor
som du har hämtat från Garmin Quickdraw gruppen.
Inspelningskomp.: Ställer in avståndet mellan ekolodets djup
och konturregistreringens djup. Om vattennivån har ändrats
sedan den senaste inspelningen justerar du den här
inställningen så att inspelningsdjupet är detsamma för båda
inspelningarna.
Om den senaste inspelningen till exempel hade ett
ekolodsdjup på 3,1 m (10,5 fot) och dagens ekolodsdjup är
3,6 m (12 fot) anger du -0,5 m (-1,5 fot) för värdet
Inspelningskomp..
Anv.visn.komp.: Ställer in skillnader i konturdjup och
djupmarkeringar på dina egna konturkartor för att
kompensera för förändringar i en vattenmassas vattennivå
och djupfel på kartor med inspelade djup.
Visn.komp. för grupp: Ställer in skillnader i konturdjup och
djupmarkeringar på gruppkonturkartorna för att kompensera
för förändringar i en vattenmassas vattennivå och djupfel på
kartor med inspelade djup.
Kartläggningsfärger: Ställer in färgen på Garmin Quickdraw
Contours skärmen. När den här inställningen är aktiverad
anger färgerna kvaliteten på inspelningen. När inställningen
är inaktiverad har konturområdena kartans standardfärger.
Grönt anger bra djup och GPS-position och en hastighet
under 9 knop (10 mph). Gult anger bra djup och GPSposition och en hastighet mellan 9 och 18 knop (10 och
20 mph). Rött anger dåligt djup eller dålig GPS-position och
en hastighet över 18 knop (20 mph).
Djupskugga: Anger de minsta och största djupen för ett
djupområde samt vilken färg djupområdet har.
Djupområdesskugga
Du kan ställa in färgområden på kartan som visar vattendjupen
där din önskade fisksort nappar för närvarande. Du kan ställa in
djupare områden för att övervaka hur snabbt bottendjupet
förändras inom ett visst djupområde. Du kan skapa upp till tio
djupområden. För inlandsfiske kan maximalt fem djupområden
hjälpa till att göra kartan mindre rörig.
12
Röd
Från 0 till 1,5 m (från 0 till 5 fot)
Orange
Från 1,5 till 3 m (från 5 till 10 fot)
Gul
Från 3 till 4,5 m (från 10 till 15 fot)
Grön
Från 4,5 till 7,6 m (från 15 till 25 fot)
Navigera med en plotter
OBSERVERA
Om båten har ett autopilotsystem måste en särskild styrdisplay
för autopilot installeras vid varje styrplats om du vill avaktivera
autopilotsystemet.
Funktionen Auto Guidance bygger på information från
elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att rutten är fri
från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig. Jämför noga
kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt
vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad
kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och
farliga föremål.
Obs! En del sjökortsvyer är tillgängliga med premiumsjökort i
vissa områden.
Om du vill navigera måste du välja en destination, ange en kurs
och skapa en rutt, och följa kursen eller rutten. Du kan följa
kursen eller rutten på navigationssjökortet, fiskekortet samt på
sjökortsvyerna Perspective 3D och Mariner’s Eye 3D.
Du kan ange och följa en kurs till en destination med någon av
de tre metoderna Gå till, Rutt till och Automatisk vägledning.
Gå till: Tar dig direkt till destinationen. Det här är
standardalternativet för att navigera till en destination.
Plottern skapar en rak kurs eller navigeringslinje till
destinationen. Färdvägen kan sträcka sig över land och
andra hinder.
Rutt till: Skapar en rutt från din plats till en destination, så att du
kan lägga till girar längs vägen. Det här alternativet ger en
rak kurs till destinationen, men du kan lägga till girar längs
rutten för att undvika land och andra hinder.
Automatisk vägledning: Använder angiven information om
båten och sjökortsdata för att bestämma den bästa vägen till
din destination. Det här alternativet är bara tillgängligt när du
använder ett kompatibelt premiumsjökort i en kompatibel
plotter. Det ger en turn-by-turn-navigeringsrutt till
destinationen och undviker land och andra hinder
(Automatisk vägledning, sidan 15).
När du använder en kompatibel Garmin autopilot ansluten till
plottern med NMEA 2000 följer autopiloten den automatiska
vägledningsrutten.
Obs! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsjökort i
vissa områden.
®
Navigera med en plotter
Grundläggande frågor om navigering
Fråga
Svar
Hur får jag plottern att
peka ut den riktning som
jag vill färdas i (bäring)?
Navigera med Gå till (Ange och följa en
direkt kurs med hjälp av Gå till, sidan 14).
Hur får jag enheten att
vägleda mig längs en rät
linje (minimera avvikelse)
till en position med hjälp av
den kortaste distansen från
aktuell position?
Bygg en rutt med endast en sträcka och
navigera längs den med hjälp av Navigera
till (Skapa och navigera längs en rutt från
din aktuella position, sidan 14).
Hur får jag enheten att
vägleda mig till en position
och samtidigt undvika
kartlagda hinder?
Bygg en rutt med flera sträckor och
navigera längs den med hjälp av Navigera
till (Skapa och navigera längs en rutt från
din aktuella position, sidan 14).
Hur får jag enheten att
styra min autopilot?
Navigera med hjälp av Rutt till (Skapa och
navigera längs en rutt från din aktuella
position, sidan 14).
Kan enheten skapa en
färdväg åt mig?
Om du har premiumsjökort med funktioner
för Auto Guidance och befinner dig i ett
område som täcks av Auto Guidance
navigerar du med hjälp av Auto Guidance
(Ange och följa en Automatisk vägledning,
sidan 15).
Hur ändrar jag inställning- Se Konfiguration av automatiska vägledarna för Auto Guidance för ningsrutter, sidan 16.
båten?
Destinationer
Du kan välja destinationer med hjälp av olika sjökort och 3Dsjökortsvyer, eller med hjälp av listorna.
Söka efter en destination via dess namn
Du kan söka efter sparade waypoints, sparade rutter, sparade
spår och marina servicedestinationer per namn.
1 Välj Info > Tjänster > Sök efter namn.
2 Ange minst en del av destinationens namn.
3 Vid behov väljer du Klar.
De 50 närmaste destinationerna som innehåller dina
sökvillkor visas.
4 Välj destination.
Välja en destination med navigationssjökortet
Välj destination på navigationssjökortet.
Söka efter en marin servicedestination
Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa
områden.
Plottern innehåller information för tusentals destinationer som
tillhandahåller marina tjänster.
1 Välj Info > Tjänster.
2 Välj Intressanta platser eller Inlandsservice.
3 Om det behövs väljer du den marina servicekategorin.
Plottern visar en lista med de närmaste platserna samt
avstånd och bäring till dem.
4 Välj ett mål.
Du kan välja Nästa sida eller Föregående sida om du vill visa
mer information eller visa platsen på ett sjökort.
Avbryta navigering
Medan du navigerar väljer du ett alternativ på
navigationssjökortet eller fiskekortet:
• Välj Menu > Stoppa navigering.
• När du navigerar med Automatisk vägledning väljer du
Menu > Navigeringsalternativ > Stoppa navigering.
Navigera med en plotter
Waypoints
Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din
enhet. Waypoints kan markera var du befinner dig, vart du ska
eller var du har varit. Du kan lägga till information om platsen,
exempelvis namn, höjd och djup.
Markera din aktuella position som en waypoint
Välj Mark från valfri skärm.
Skapa en waypoint vid en annan position
1 Välj Info > Egna data > Waypoints > Ny waypoint.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill skapa en waypoint genom att ange koordinater
väljer du Ange koordinater och anger koordinaterna.
• Om du vill skapa en waypoint med hjälp av ett sjökort
väljer du Använd sjökort, markerar platsen och väljer
Select.
Markera en SOS-plats
Du kan markera en SOS- eller MÖB-plats (man överbord).
1 Håll SOS intryckt i en sekund.
2 Välj SOS-typ.
3 Vid behov väljer du OK för att navigera till man överbordplatsen.
Om du har valt OK anger plottern en direkt kurs tillbaka till
platsen. Om du har valt en annan SOS-typ skickas
anropsdetaljer till VHF-radion. Du måste skicka anropet via
radio.
Visa en lista med alla waypoints
Välj Info > Egna data > Waypoints.
Redigera en sparad waypoint
1 Välj Info > Egna data > Waypoints.
2 Välj en waypoint.
3 Välj Granska > Ändra.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till ett namn väljer du Namn och anger
namnet.
• Om du vill ändra symbolen väljer du Symbol.
• Om du vill ändra djupet väljer du Djup.
• Om du vill ändra vattentemperaturen väljer du
Vattentemperatur.
• Om du vill ändra kommentaren väljer du Kommentar.
Flytta en sparad waypoint
1 Välj Info > Egna data > Waypoints.
2 Välj en waypoint.
3 Välj Granska > Flytta.
4 Indikera en ny position för waypointen:
• Om du vill flytta waypointen när du använder ett sjökort
väljer du Använd sjökort, markerar en ny plats och väljer
Flytta waypoint.
• Om du vill flytta waypointen med koordinater väljer du
Ange koordinater och anger de nya koordinaterna.
Bläddra efter och navigera till en sparad waypoint
OBSERVERA
Funktionen Auto Guidance bygger på information från
elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att rutten är fri
från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig. Jämför noga
kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt
vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad
kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella
13
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och
farliga föremål.
Obs! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsjökort i vissa
områden.
Innan du kan navigera till en waypoint måste du skapa en
waypoint.
1 Välj Info > Egna data > Waypoints.
2 Välj en waypoint.
3 Välj Navigera till.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera direkt till platsen väljer du Gå till.
• Om du vill skapa en rutt till platsen, inklusive girar, väljer
du Rutt till.
• Om du vill använda Auto Guidance väljer du Automatisk
vägledning.
Granska
kursen som visas med den magentafärgade linjen.
5
Obs! När du använder Auto Guidance anger ett grått
segment i någon del av den magentafärgade linjen att Auto
Guidance inte kan beräkna en del av Auto Guidance-linjen.
Det beror på inställningarna för minsta säkra vattendjup och
minsta säkra höjd för hinder.
6 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land,
grunt vatten och andra hinder.
Ta bort en waypoint eller en MÖB-plats
1 Välj Info > Egna data > Waypoints.
2 Välj en waypoint eller en MÖB-plats.
3 Välj Granska > Ta bort.
Ta bort alla waypoints
Välj Info > Egna data > Ta bort användardata > Waypoints
> Alla.
Ange och följa en direkt kurs med hjälp av Gå till
OBSERVERA
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad
kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella
iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och
farliga föremål.
Du kan ange och följa en direkt kurs från din nuvarande position
till en vald destination.
1 Välj en destination (Destinationer, sidan 13).
2 Välj Navigera till > Gå till.
En magentafärgad linje visas. Mitt på den magentafärgade
linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den
korrigerade kursen från den aktuella platsen till destinationen.
Den korrigerade kursen är dynamisk, och flyttas med båten
när du hamnar ur kurs.
3 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land,
grunt vatten och andra hinder.
4 När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad
kurs) för att komma till målet eller styr tillbaka till den
magentafärgade linjen (direkt kurs).
Rutter
Skapa och navigera längs en rutt från din aktuella
position
Du kan skapa och omedelbart navigera längs en rutt på
navigationssjökortet eller fiskekortet. Med den här metoden
sparas inte rutten eller waypointdata.
1 Välj en destination på navigationssjökortet eller fiskekortet.
2 Välj Rutt till.
3 Markera platsen för sista giren före destinationen.
14
4 Välj Lägg till gir.
5 Om det behövs upprepar du för att lägga till fler girar, arbeta
6
7
8
9
dig bakåt från destinationen till båtens nuvarande position.
Den sista giren du lägger till bör vara den första du gör, med
start från din aktuella position. Det bör vara den gir som är
närmast din farkost.
Vid behov väljer du Menu.
Välj Klar.
Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land,
grunt vatten och andra hinder.
Skapa och spara en rutt
Med den här proceduren sparar du rutten och alla waypoints på
den. Startpunkten kan vara den aktuella positionen eller en
annan position.
Du kan lägga till upp till 250 waypoints eller girar i en rutt.
1 Välj Info > Egna data > Rutter och automatiska
vägledningsrutter > Ny > Rutt med hjälp av sjökort.
2 Välj startplats för rutten.
3 Välj Lägg till gir.
4 Markera platsen för nästa gir på sjökortet.
5 Välj Lägg till gir.
Plottern markerar girens plats med en waypoint.
6 Om det behövs upprepar du steg 4 och 5 för att lägga till fler
girar.
7 Välj slutdestination.
Visa en lista med rutter och automatiska vägledningsrutter
1 Välj Info > Egna data > Rutter och automatiska
vägledningsrutter.
2 Om det behövs väljer du Filtrera för att se endast rutter eller
endast automatiska vägledningsrutter.
Redigera en sparad rutt
Du kan ändra namn på en rutt eller ändra vilka girar en rutt
innehåller.
1 Välj Info > Egna data > Rutter och automatiska
vägledningsrutter.
2 Välj en rutt.
3 Välj Granska > Ändra i rutt.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra namnet väljer du Namn och anger
namnet.
• Om du vill välja en waypoint från girlistan väljer du Ändra
svängar > Använd girlista och väljer en waypoint från
listan.
• Om du vill välja en gir när du använder ett sjökort väljer du
Ändra svängar > Använd sjökort och välj en plats från
sjökortet.
Bläddra efter och navigera längs en sparad rutt
Innan du kan bläddra i en lista med rutter och navigera till någon
av dem, måste du skapa och spara minst en rutt.
1 Välj Info > Egna data > Rutter och automatiska
vägledningsrutter.
2 Välj en rutt.
3 Välj Navigera till.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera längs rutten från den startpunkt som
användes när rutten skapades väljer du Framåt.
Navigera med en plotter
• Om du vill navigera längs rutten från den
destinationspunkt som användes när rutten skapades
väljer du Omvänd.
En magentafärgad linje visas. Mitt på den magentafärgade
linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den
korrigerade kursen från din nuvarande position till
destinationen. Den korrigerade kursen är dynamisk, och
flyttas med båten när du hamnar ur kurs.
5 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
6 Följ den magentafärgade linjen längs varje ruttsträcka och
styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
7 När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad
kurs) för att komma till målet eller styr tillbaka till den
magentafärgade linjen (direkt kurs).
Bläddra efter och navigera parallellt till en sparad rutt
Innan du kan bläddra i en lista med rutter och navigera till någon
av dem, måste du skapa och spara minst en rutt.
1 Välj Info > Egna data > Rutter och automatiska
vägledningsrutter.
2 Välj en rutt.
3 Välj Navigera till.
4 Välj Kompensation för att navigera parallellt med rutten med
en förskjutning från den med ett visst avstånd.
5 Indikera hur du ska navigera längs rutten:
• Om du vill navigera längs rutten från startpunkten som
användes när rutten skapades och till vänster om den
väljer du Framåt - Babord.
• Om du vill navigera längs rutten från startpunkten som
användes när rutten skapades och till höger om den väljer
du Framåt - Styrbord.
• Om du vill navigera längs rutten från destinationspunkten
som användes när rutten skapades och till vänster om den
väljer du Bakåt - Babord.
• Om du vill navigera längs rutten från destinationspunkten
som användes när rutten skapades och till höger om den
väljer du Bakåt - Styrbord.
6 Vid behov väljer du Klar.
En magentafärgad linje visas. Mitt på den magentafärgade
linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den
korrigerade kursen från din nuvarande position till
destinationen. Den korrigerade kursen är dynamisk, och
flyttas med båten när du hamnar ur kurs.
7 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.
8 Följ den magentafärgade linjen längs varje ruttsträcka och
styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.
9 När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad
kurs) för att komma till målet eller styr tillbaka till den
magentafärgade linjen (direkt kurs).
Ta bort en sparad rutt
1 Välj Info > Egna data > Rutter och automatiska
vägledningsrutter.
2 Välj en rutt.
3 Välj Granska > Ta bort.
Ta bort alla sparade rutter
Välj Info > Egna data > Ta bort användardata > Rutter och
automatiska vägledningsrutter.
Automatisk vägledning
OBSERVERA
Funktionen Auto Guidance bygger på information från
elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att rutten är fri
från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig. Jämför noga
Navigera med en plotter
kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt
vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.
Obs! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsjökort i vissa
områden.
Du kan använda Automatisk vägledning för att plotta den bästa
färdvägen till din destination. I funktionen Automatisk vägledning
används din plotter för att söka igenom sjökortsdata, till exempel
vattendjup och kända hinder, och en föreslagen färdväg
beräknas. Du kan justera färdvägen under navigering.
Ange och följa en Automatisk vägledning
1 Välj en destination (Destinationer, sidan 13).
2 Välj Navigera till > Automatisk vägledning.
3 Granska rutten som visas med den magentafärgade linjen.
4 Välj Starta navigering.
5 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land,
grunt vatten och andra hinder.
Obs! När du använder Auto Guidance anger ett grått
segment i någon del av den magentafärgade linjen att Auto
Guidance inte kan beräkna en del av Auto Guidance-linjen.
Det beror på inställningarna för minsta säkra vattendjup och
minsta säkra höjd för hinder.
Skapa och spara en Automatisk vägledning
1 Välj Info > Egna data > Rutter och automatiska
vägledningsrutter > Ny > Automatisk vägledning.
2 Välj en startpunkt och välj sedan Nästa.
3 Välj en destination och välj sedan Nästa.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa en fara och justera rutten i närheten av
faran väljer du Granska faror.
• Justera rutten genom att välja Justera sökväg och följa
instruktionerna på skärmen.
• Om du vill ta bort rutten väljer du Avbryt autom.
vägledning.
• Om du vill spara rutten väljer du Klar.
Justera en sparad Automatisk vägledning
1 Välj Info > Egna data > Rutter och automatiska
2
3
4
5
6
vägledningsrutter.
Välj en rutt och välj Granska > Ändra > Justera sökväg.
TIPS: När du navigerar längs en Automatisk vägledning
väljer du rutten på navigationssjökortet och väljer Justera
sökväg.
Välj en plats längs rutten.
Dra punkten till en ny plats.
Välj vid behov en punkt och välj Ta bort.
Välj Klar.
Avbryta en pågående beräkning av Automatisk
vägledning
Välj Menu > Stoppa på sjökortet.
TIPS: Om du snabbt vill avbryta beräkningen kan du välja
Back.
Ställa in Tidsangiven ankomst
Du kan använda den här funktionen på en rutt eller en
Automatisk vägledning för att få information om när du bör
ankomma en vald punkt. Det gör att du kan anpassa tiden för
din ankomst till en plats, t.ex. en broöppning eller en startlinje för
en tävling.
1 På navigationssjökortet väljer du Menu.
2 Om det behövs väljer du Navigeringsalternativ.
3 Välj Angiv. ank.tid.
15
TIPS: Du kan snabbt öppna menyn för Angiv. ank.tid genom
att välja en punkt på rutten.
Konfiguration av automatiska vägledningsrutter
OBSERVERA
Inställningarna för Valt djup och Vertikalt utrymme påverkar hur
plottern beräknar en Automatisk vägledning. Om ett område har
ett okänt vattendjup eller en okänd höjd till hinder, beräknas inte
någon Automatisk vägledning i det området. Om ett område i
början eller slutet av en Automatisk vägledning är grundare än
det Valt djup eller lägre än det Vertikalt utrymme kommer den
Automatisk vägledning eventuellt inte att beräknas i det
området, beroende på kartdata. På sjökortet visas kursen
genom sådana områden som en grå linje eller en randig linje i
magenta och grått. När båten inträder i ett sådant område visas
ett varningsmeddelande.
Obs! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsjökort i vissa
områden.
Obs! Alla inställningar gäller inte för alla kartor.
Du kan ange vilka parametrar plottern ska använda vid
beräkning av Automatisk vägledning.
Valt djup: Ställer in minsta vattendjup som din båt säkert kan
åka över, utifrån sjökortets djupdata.
Obs! Minsta vattendjup för premiumsjökorten (tillverkade
tidigare än 2016) är 3 fot. Om du anger ett värde på mindre
än 3 fot använder sjökorten endast djup på 3 fot för att
beräkna rutter med Automatisk vägledning.
Vertikalt utrymme: Ställer in minimihöjd för broar och hinder
som båten säkert kan åka under, utifrån sjökortets data.
Avstånd till kustlinje: Ställer in hur nära land du vill att den
Automatisk vägledning ska placeras. Den Automatisk
vägledning kan flyttas om du ändrar den här inställningen
medan du navigerar. De tillgängliga värdena för den här
inställningen är relativa, inte absoluta. Du kan kontrollera att
den Automatisk vägledning är placerad på lämpligt avstånd
från land med hjälp av en eller flera bekanta destinationer
som kräver navigering genom en smal vattenled (Justera
avstånd till kustlinje, sidan 16).
Justera avstånd till kustlinje
Inställningen Avstånd till kustlinje anger hur nära land du vill att
den Automatisk vägledning ska placeras. Den Automatisk
vägledning kan flyttas om du ändrar den här inställningen
medan du navigerar. De tillgängliga värdena för inställningen
Avstånd till kustlinje är relativa, inte absoluta. För att vara säker
på att den Automatisk vägledning är placerad på lämpligt
avstånd från land kan du kontrollera placeringen av den
Automatisk vägledning med hjälp av en eller flera bekanta
destinationer som kräver navigering genom en smal vattenled.
1 Förtöj fartyget eller kasta ankar.
2 Välj Inställningar > Inställningar > Navigation >
Automatisk vägledning > Avstånd till kustlinje > Normal.
3 Välj en destination som du har navigerat till tidigare.
4 Välj Navigera till > Automatisk vägledning.
5 Granska placeringen av den automatiska vägledningsrutten
och fastställ om rutten på ett säkert sätt undviker kända
hinder och girarna möjliggör en effektiv färd.
6 Välj ett alternativ:
• Om du är nöjd med placeringen av den automatiska
vägledningsrutten väljer du Menu >
Navigeringsalternativ > Stoppa navigering och
fortsätter till steg 10.
• Om den automatiska vägledningsrutten är för nära kända
hinder väljer du Inställningar > Inställningar >
Navigation > Automatisk vägledning > Avstånd till
kustlinje > Långt bort.
16
• Om girarna i den automatiska vägledningsrutten är för
breda väljer du Inställningar > Inställningar >
Navigation > Automatisk vägledning > Avstånd till
kustlinje > Nära.
7 Om du valde Nära eller Långt bort i steg 6 granskar du
placeringen av den automatiska vägledningsrutten och
fastställer om rutten på ett säkert sätt undviker kända hinder
och girarna möjliggör en effektiv färd.
Med Automatisk vägledning upprätthålls en god frigång från
hinder på öppet vatten, även om du ställer in Avstånd till
kustlinje på Nära eller Närmast. Som ett resultat kanske inte
plottern positionerar om den Automatisk vägledning, såvida
inte den destination som valdes kräver navigering genom en
smal vattenled.
8 Välj ett alternativ:
• Om du är nöjd med placeringen av den automatiska
vägledningsrutten väljer du Menu >
Navigeringsalternativ > Stoppa navigering och
fortsätter till steg 10.
• Om den automatiska vägledningsrutten är för nära kända
hinder väljer du Inställningar > Inställningar >
Navigation > Automatisk vägledning > Avstånd till
kustlinje > Längst bort.
• Om girarna i den automatiska vägledningsrutten är för
breda väljer du Inställningar > Inställningar >
Navigation > Automatisk vägledning > Avstånd till
kustlinje > Närmast.
9 Om du valde Närmast eller Längst bort i steg 8 granskar du
placeringen av den Automatisk vägledning och fastställer
om rutten på ett säkert sätt undviker kända hinder och
girarna möjliggör en effektiv färd.
Med Automatisk vägledning upprätthålls en god frigång från
hinder på öppet vatten, även om du ställer in Avstånd till
kustlinje på Nära eller Närmast. Som ett resultat kanske inte
plottern positionerar om den Automatisk vägledning, såvida
inte den destination som valdes kräver navigering genom en
smal vattenled.
10 Upprepa steg 3 till 9 minst en gång, med olika destinationer
varje gång, tills du känner till hur inställningen Avstånd till
kustlinje fungerar.
Spår
Ett spår är en inspelning av den väg som båten har färdats. Det
spår som för tillfället spelas in kallas för det aktiva spåret och
kan sparas. Du kan visa spår på varje sjökort och 3D-vy.
Visa spår
Från valfritt sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du Menu >
Waypoints och spår > Spår > På.
En spårlinje på sjökortet anger ditt spår.
Ställa in färg för det aktiva spåret
1 Välj Info > Egna data > Spår > Aktivt spår, alternativ >
Spårfärg.
2 Välj en spårfärg.
Spara det aktiva spåret
Spåret som för tillfället spelas in kallas för det aktiva spåret.
1 Välj Info > Egna data > Spår > Spara aktivt spår.
2 Välj ett alternativ:
• Välj tiden då det aktiva spåret började.
• Välj Hela registret.
3 Välj Spara.
Visa en lista med sparade spår
Välj Info > Egna data > Spår > Sparade spår.
Navigera med en plotter
Redigera ett sparat spår
1 Välj Info > Egna data > Spår > Sparade spår.
2 Välj ett spår.
3 Välj Ändra i spår.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Namn och ange det nya namnet.
• Välj Spårfärg och välj en färg.
Spara ett spår som en rutt
1 Välj Info > Egna data > Spår > Sparade spår.
2 Välj ett spår.
3 Välj Select > Ändra i spår > Spara rutt.
Bläddra efter och navigera till ett registrerat spår
Innan du kan bläddra i en lista med spår och navigera till dem,
måste du registrera och spara minst ett spår (Spår, sidan 16).
1 Välj Info > Egna data > Spår > Sparade spår.
2 Välj ett spår.
3 Välj Följ spår.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera längs spåret från den startpunkt som
användes när spåret skapades väljer du Framåt.
• Om du vill navigera längs spåret från den
destinationspunkt som användes när spåret skapades
väljer du Omvänd.
5 Granska kursen som visas med den färgade linjen.
6 Följ linjen längs varje ruttsträcka och styr för att undvika land,
grunt vatten och andra hinder.
Konfigurera inspelningsintervall för spårloggen
Du kan indikera den frekvens med vilken spårplottningen spelas
in. Inspelning av mer frekventa plottningar blir mer exakt, men
fyller spårregistret snabbare. Upplösning rekommenderas då
den utnyttjar minnet på bästa sätt.
1 Välj Info > Egna data > Spår > Aktivt spår, alternativ >
Intervall > Intervall.
Välj
ett alternativ:
2
• Om du vill spela in spåret baserat på ett avstånd mellan
punkter väljer du Distans > Ändra och anger avståndet.
• Om du vill spela in spåret baserat på ett tidsintervall väljer
du Tid > Ändra och anger tidsintervallet.
• Om du vill spela in spårplottningen baserat på en
missvisning från kursen väljer du Upplösning > Ändra
och anger det största fel som tillåts från den sanna kursen
innan en spårpunkt spelas in. Det här är det
rekommenderade inspelningsalternativet.
Gränser
Med gränser kan du undvika eller stanna kvar i angivna
vattenområden. Du kan ställa in ett larm som varnar dig när du
kommer in i eller lämnar en gräns.
Du kan skapa gränsområden, -linjer och -cirklar med hjälp av
kartan. Du kan också omvandla sparade spår och rutter till
gränslinjer. Du kan skapa ett gränsområde med waypoints
genom att skapa en rutt från waypoints och omvandla rutten till
en gränslinje.
Du kan välja en gräns som ska fungera som aktiv gräns. Du kan
lägga till information om den aktiva gränsen i datafälten på
sjökortet.
Ta bort ett sparat spår
1 Välj Info > Egna data > Spår > Sparade spår.
2 Välj ett spår.
3 Välj Select > Ta bort.
Skapa en gräns
1 Välj Info > Egna data > Gränser > Ny gräns.
2 Välj en gränsform.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Ta bort alla sparade spår
Omvandla en rutt till en gräns
Välj Info > Egna data > Ta bort användardata > Sparade
spår.
Följa det aktiva spåret
Spåret som för tillfället spelas in kallas för det aktiva spåret.
1 Välj Info > Egna data > Spår > Följ aktivt spår.
2 Välj ett alternativ:
• Välj tiden då det aktiva spåret började.
• Välj Hela registret.
3 Granska kursen som visas med den färgade linjen.
4 Följ den färgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten
och andra hinder.
Rensa det aktiva spåret
Välj Info > Egna data > Spår > Ta bort aktivt spår.
Spårminnet rensas och det aktiva spåret fortsätter att spelas
in.
Hantera spårminnet under inspelning
1 Välj Info > Egna data > Spår > Aktivt spår, alternativ.
2 Välj Registreringsläge.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill spela in ett spårregister tills minnet tar slut
väljer du Fyll.
• Om du kontinuerligt vill spela in ett spårregister och
ersätta äldsta spårdata med nya data väljer du Börja om.
Innan du kan omvandla en rutt till en gräns måste du skapa och
spara minst en rutt (Skapa och spara en rutt, sidan 14).
1 Välj Info > Egna data > Rutter och automatiska
vägledningsrutter.
2 Välj en rutt.
3 Välj Granska > Ändra i rutt > Spara som gräns.
Omvandla ett spår till en gräns
Innan du kan omvandla ett spår till en gräns måste du spela in
och spara minst ett spår (Spara det aktiva spåret, sidan 16).
1 Välj Info > Egna data > Spår > Sparade spår.
2 Välj ett spår.
3 Välj Select > Ändra i spår > Spara som gräns.
Ändra en gräns
1 Välj Info > Egna data > Gränser.
2 Välj en gräns.
3 Välj Granska > Redigera gräns.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra utseende på gränsen på sjökortet väljer
du Visningsalternativ.
• Om du vill ändra gränslinjer eller namn väljer du Redigera
gräns.
• Om du vill ändra gränslarmet väljer du Alarm.
Koppla en gräns till en SmartMode layout
Du kan koppla en gräns till en SmartMode layout för att
automatiskt öppna layouten när du kommer in i eller lämnar
gränsen. Du kan till exempel ställa in en gräns runt din
Navigera med en plotter
17
hemmahamn och automatiskt öppna layouten Förankring när du
närmar dig hamnen.
1 Välj Info > Egna data > Gränser.
2 Välj en gräns.
3 Välj Granska > Koppla SmartMode™ > SmartMode™.
4 Välj Kommer in i och välj en layout.
5 Välj Lämnar och välj en layout.
Ställa in gränslarm
Gränslarmen signalerar att du befinner dig inom ett definierat
avstånd från en angiven gräns.
1 Välj Info > Egna data > Gränser.
2 Välj en gräns.
3 Välj Alarm > På.
4 Ange ett avstånd.
Ta bort en gräns
1 Välj Info > Egna data > Gränser.
2 Välj en gräns.
3 Välj Granska > Redigera gräns > Ta bort.
Synkronisera användardata i Garmin marint
nätverk
OBS!
Innan du synkroniserar användardata i nätverket bör du
säkerhetskopiera dina användardata för att förhindra möjlig
dataförlust. Se Säkerhetskopiera data till en dator, sidan 51.
Du kan dela waypoints, spår och rutter för alla kompatibla
enheter som är anslutna till det Garmin marina nätverket
(Ethernet) automatiskt.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla modeller.
Välj Inställningar > Inställningar > Delning av
användardata > På.
Om du gör en ändring av en waypoint, ett spår eller en rutt på
en plotter synkroniseras dessa data automatiskt i alla plottrar i
Ethernet-nätverket.
Ta bort alla sparade waypoints, rutter och
spår
Välj Info > Egna data > Ta bort användardata > Alla > OK.
Seglingsfunktioner
Ställa in båttyp
Du kan välja båttyp för att konfigurera plotterinställningarna och
använda funktioner som är anpassade efter din båttyp.
1 Välj Inställningar > Min farkost > Typ av farkost.
2 Välj ett alternativ.
Seglingstävling
Du kan använda enheten för att öka chansen för att båten
korsar startlinjen för en seglingtävling exakt när den börjar. När
du synkroniserar tävlingstiduret med den officiella
nedräkningstimern för seglingstävlingen meddelas du med en
minuts intervall när loppets starttid närmar sig. När du
kombinerar tävlingstiduret med den virtuella startlinjen mäter
enheten hastighet, kurs och återstående tid på
nedräkningstimern. Enheten använder den här informationen för
att ange om båten kommer att korsa startlinjen före, efter eller
på rätt tid för seglingstävlingens start.
18
Vägledning för startlinje
Vägledning för seglingsstartlinje är en visuell återgivning av
information som du behöver för att korsa startlinjen vid optimal
tid och med optimal hastighet.
När du ställt in styrbords och babords startlinjemarkeringar,
målfart och -tid och när du startat tävlingstiduret visas en
förutsagd linje. Den förutsagda linjen sträcker sig från din
aktuella position mot startlinjen och layline-linjerna som sträcker
sig från vardera markeringen.
Slutpunkten och färgen på den förutsagda linjen anger var båten
kommer att befinna sig vid tidslutet, baserat på båtens
nuvarande hastighet.
När slutpunkten är före startlinjen är linjen vit. Det indikerar att
båtens hastighet måste öka för att nå startlinjen i tid.
När slutpunkten är förbi startlinjen är linjen röd. Det indikerar att
båtens hastighet måste minska för att undvika straff för att ha
nått startlinjen före tidslutet.
När slutpunkten är på startlinjen är linjen vit. Det indikerar att
båten rör sig med optimal hastighet för att nå startlinjen till
tidslutet.
Som standard visas fönstren för vägledning för startlinje och
tävlingstiduret på kombinationsskärmen Seglingstävling.
Ställa in startlinje
Fönstret för vägledning för startlinje läggs som standard till på
kombinationsskärmen Seglingstävling.
1 På kombinationsskärmen Seglingstävling väljer du Menu >
Vägledning för startlinje > Startlinje.
2 Välj ett alternativ:
• Markera babords och styrbords startlinjemärken när du
seglar förbi dem genom att välja Pingmärken.
• Om du vill markera babords och styrbords startlinjemärken
genom att ange koordinater väljer du Ange koordinater.
• Om du vill växla position på babords och styrbords
märken efter att du har ställt in dem väljer du Byt babord
och styrbord Märken.
Använda vägledning för startlinje
Du kan använda funktionen Vägledning för startlinje för att få
hjälp med att korsa startlinjen med optimal hastighet under en
seglingstävling.
1 Markera startlinjen (Ställa in startlinje, sidan 18).
2 På kombinationsskärmen Seglingstävling väljer du Menu >
Vägledning för startlinje > Målfart och väljer din målfart när
du korsar startlinjen.
3 Välj Måltid och välj måltid för att korsa startlinjen.
4 Välj Back.
5 Starta tävlingstiduret (Starta tävlingstiduret, sidan 18).
Starta tävlingstiduret
Tävlingstiduret läggs som standard till på kombinationsskärmen
Seglingstävling.
1 På kombinationsskärmen Seglingstävling väljer du Start.
Obs! Du kommer också åt denna från skärmen Segling
SmartMode och navigationssjökortet.
2 Vid behov väljer du Synka för att synkronisera med det
officiella tävlingstiduret.
Stoppa tävlingstiduret
På kombinationsskärmen Seglingstävling väljer du Stopp.
Ställa in avståndet mellan bogen och GPS-antennen
Du kan ange avståndet mellan båtens bog och GPS-antennens
plats. På så sätt säkerställer du att båtens bog korsar startlinjen
exakt på starttiden.
1 På ett navigationssjökort väljer du Menu > Segling >
Startlinje > GPS-bogkompensation.
Seglingsfunktioner
2 Ange avståndet.
3 Välj Klar.
Inställningar för layline-linjer
För att kunna använda layline-funktioner måste du ansluta en
vindgivare till plottern.
När du är i seglingslägetStälla in båttyp, sidan 3 kan du visa
layline-linjer på navigationssjökortet. Layline-linjer kan vara
mycket användbara vid tävling.
På navigationssjökortet väljer du Menu > Lager > Min farkost >
Riktningslinjer > Inställning.
Skärm: Anger hur layline-linjer och båtar visas på sjökortet och
justerar layline-linjernas längd.
Seglingsvinkel: Här kan du välja hur enheten beräknar laylinelinjer. Alternativet Faktiska beräknar layline-linjer med hjälp
av den uppmätta vindvinkeln från vindsensorn. Alternativet
Manuell beräknar layline-linjer genom att använda manuellt
angivna lovarts- och läsidesvinklar.
Lovartvinkel: Ange en layline-linje baserat på lovartvinkeln vid
segling.
Läsidesvinkel: Ange en layline-linje baserat på läsidesvinkeln
vid segling.
Tidvattenskorr.: Korrigerar layline-linjer baserat på tidvattnet.
Filter för layline: Filtrerar layline-data baserat på det angivna
tidsintervallet. För en jämnare layline som filtrerar bort vissa
förändringar i båtens kurs eller faktisk vindvinkel anger du en
högre siffra. För layline-linjer som visar en högre känslighet
för förändringar i båtens kurs eller faktisk vindvinkel anger du
en lägre siffra.
Ställa in kölkompensation
Du kan ange en kölkompensation för att kompensera för
vattendjupavläsningen för givarens installationsplats. Detta ger
dig möjlighet att visa vattendjupet under kölen eller det faktiska
vattendjupet, beroende på dina behov.
Om du vill veta vattendjupet under kölen eller den lägsta
punkten för båten och givaren är installerad vid vattenytan eller
någonstans över kölens spets mäter du avståndet från givarens
plats till båtens köl.
Om du vill veta det faktiska vattendjupet och givaren är
installerad under vattenytan mäter du avståndet från givarens
underkant upp till vattenytan.
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt när du har giltiga
djupdata.
1 Mät avståndet:
• Om givaren är installerad vid vattenytan À eller
någonstans över kölens spets mäter du avståndet från
givarens plats till båtens köl. Ange värdet som ett positivt
tal.
• Om givaren är installerad vid kölens spets Á och du vill
veta det faktiska vattendjupet mäter du avståndet från
givaren till vattenytan. Ange värdet som ett negativt tal.
2 Välj Inställningar > Min farkost > Djup och ankring >
Kölkompensation.
om givaren är installerad vid vattenytan, eller välj
om givaren är installerad vid kölens spets.
4 Ange det avstånd som uppmättes i steg 1.
3 Välj
Använda autopiloten på segelbåt
OBSERVERA
När autopiloten är aktiverad styr den enbart rodret. Du och din
besättning är fortsatt ansvariga för seglen när autopiloten är
aktiverad.
Autopiloten kan förutom att hålla kursen även bibehålla en fast
vindvinkel. Autopiloten kan även användas för att styra rodret
under kryssning och gippning.
Fast vindvinkel
Det går att ställa in autopiloten för att bibehålla en särskild
bäring i förhållande till den aktuella vindvinkeln. Enheten måste
vara ansluten till en vindsensor som är kompatibel med NMEA
2000 eller NMEA 0183 för att en vindvinkel eller en vindbaserad
kryssning/gippning ska kunna utföras.
®
Ställa in typ av fast vindvinkel
Innan du kan aktivera typ av fast vindvinkel måste du ansluta en
NMEA 2000 eller NMEA 0183 vindsensor till autopiloten.
För avancerade autopilotinställningar, se
installationsinstruktionerna som medföljer autopiloten.
1 På autopilotskärmen trycker du på Menu >
Autopilotinställning > Typ av fast vindvinkel.
2 Välj Skenbar eller Faktisk.
Aktivera fast vindvinkel
Innan du kan aktivera typ av fast vindvinkel måste du ansluta en
NMEA 2000 eller NMEA 0183-vindsensor till autopiloten.
När autopiloten är i standbyläge väljer du Fast vindvinkel.
Aktivera Fast vindvinkel från Kurshållning
Innan du kan aktivera typ av fast vindvinkel måste du ansluta en
NMEA 2000 eller NMEA 0183-vindsensor till autopiloten.
Med kurshållningen aktiverad väljer du Menu > Fast
vindvinkel.
Ändra fast vindvinkel med autopiloten
Den fasta vindvinkeln kan ändras på autopiloten när fast
vindvinkel är aktiverad.
• För att justera den fasta vindvinkeln med 1° i taget väljer du
eller .
• För att justera den fasta vindvinkeln med 10° i taget väljer du
eller .
Seglingsfunktioner
19
Kryssa och gippa
Det går att ställa in så att autopiloten utför en kryssning eller
gippning när kurshållning eller fast vindvinkel är aktiverad.
Då visas både kurslinje och COG-linje på kartan.
4 Välj Visning och välj ett alternativ:
• Välj Distans > Distans och ange längden på linjen som
visas på sjökortet.
• Välj Tid > Tid och ange den tid som ska användas för att
beräkna avståndet som din båt ska åka under angiven tid i
aktuell hastighet.
Kryssning och gippning från kurshållningen
1 Aktivera kurshållning (Aktivera autopiloten, sidan 33).
2 Välj Menu.
3 Välj ett alternativ.
Autopiloten styr din båt genom kryssning eller gippning.
Kryssning och gippning från den fasta vindvinkeln
Innan du kan aktivera den fasta vindvinkeln måste du ha en
vindsensor installerad.
1 Aktivera fast vindvinkel (Aktivera fast vindvinkel, sidan 19).
2 Välj Menu.
3 Välj ett alternativ.
Autopiloten styr din båt genom kryssning eller gippning.
Information om hur det går med kryssningen eller gippningen
visas på skärmen.
Ställa in kryssnings- och gippningsfördröjning
Med kryssnings- och gippningsfördröjningen kan du aktivera en
fördröjning av kryssnings-/gippningsstyrningen efter att
manövern initierats.
1 På autopilotskärmen väljer du Menu > Autopilotinställning
> Seglingsinställningar > Kryssn.-fördröj..
2 Välj längden på fördröjningen.
3 Vid behov väljer du Klar.
Aktivera gippningsbegränsare
Obs! Gippningsbegränsaren hindrar dig inte från att utföra en
gipp för hand med rodret eller stegstyrningen.
Gippningsbegränsaren förhindrar att autopiloten utför en
gippning.
1 På autopilotskärmen trycker du på Menu >
Autopilotinställning > Seglingsinställningar > Gippn.begrä..
2 Välj Aktiverad.
Riktningslinje och fiskeplatsmarkeringar
Riktningslinjen är en förlängning som ritas på kartan från båtens
för i färdriktningen. Fiskeplatsmarkeringar indikerar den relativa
positionen från stäven eller kurs över grund, vilket är användbart
för kastfiske och för att hitta referenspunkter.
Ställa in riktningslinjen och fiskeplatsmarkeringarna
Riktningslinjen är en förlängning som ritas på kartan från båtens
för i färdriktningen. Fiskeplatsmarkeringar indikerar den relativa
positionen från stäven eller kurs över grund, vilket är användbart
för kastfiske och för att hitta referenspunkter.
Du kan visa kurslinje och linje för kurs över grund (COG) på
sjökortet.
COG är din rörelseriktning. Kurs är riktningen som båtens bog
pekar mot när en kurssensor är ansluten.
1 På ett sjökort väljer du Menu > Lager > Min farkost >
Riktningslinje.
2 Fiskeplatsmarkeringar
3 Vid behov väljer du Källa, och väljer ett alternativ:
• Om du vill använda tillgänglig källa automatiskt väljer du
Au.
• Om du vill använda GPS-antennriktning för COG väljer du
GPS-kurs över grund.
• Om du vill använda uppgifter från en ansluten
riktningssensor väljer du Nordlig referens.
• Om du vill använda data från både en ansluten kurssensor
och GPS-antenn väljer du Kurs över grund och riktning.
20
Ekolod med fishfinder
När enheten är korrekt ansluten till en givare kan din kompatibla
plotter användas som fishfinder. För plottermodeller utan xsv
eller xs i namnet krävs en Garmin ekolodsmodul och givare för
att visa ekolodsinformation.
Om du vill ha information om vilken givare som lämpar sig bäst
för dina behov, gå till www.garmin.com/transducers.
Olika ekolodssidor kan hjälpa dig att visa fisken i området.
Ekolodssidorna som finns tillgängliga varierar beroende på
vilken typ av givare och ekolodsmodul som är ansluten till
plottern. Du kan till exempel bara visa vissa Panoptix™
ekolodsskärmar om en kompatibel Panoptix givare är ansluten.
Det finns fyra grundläggande typer av ekolodssidor tillgängliga:
Helskärmsbild, delad skärmvy som kombinerar två eller flera
sidor, en delad zoombild och delad frekvenssida som visar två
olika frekvenser. Du kan anpassa inställningarna för varje sida
på skärmen. Om du till exempel visar delad frekvenssida kan du
justera känsligheten för varje frekvens separat.
Om placeringen av ekolodssidorna inte passar dina behov kan
du skapa en anpassad kombinationsskärm (Skapa en ny
kombinationssida, sidan 3) eller en SmartMode layout (Lägga till
en SmartMode layout, sidan 2).
Avbryta sändningen av ekolodssignaler
Från en kompatibel ekolodsskärm väljer du Menu > Sända.
Ändra ekolodsbild
1 På en kombinationsskärm eller SmartMode layout med
ekolod väljer du det fönster du vill ändra.
2 Välj Menu > Ändra ekolod.
3 Välj en ekolodsbild.
Vanliga ekolodssida
Det finns flera helskärmssidor tillgängliga, beroende på ansluten
utrustning.
Helskärmssidan av Vanligaekolodssida visar en stor bild av
ekolodsavläsningar från en givare. Mätområdesskalan till höger
på skärmen visar djupet för de identifierade objekten samtidigt
som skärmen rullar från höger till vänster.
À
Á
Â
Djupinformation
Svävande mål eller fisk
Vattenområdets botten
Delad frekvensbild som ekolodssida
I den delade frekvensbilden som ekolodsida visas ett
helskärmsdiagram av högfrekvensekolodsdata på ena sidan av
skärmen och ett helskärmsdiagram av lågfrekvensekolodsdata
på den andra sidan av skärmen.
Ekolod med fishfinder
Obs! För delad frekvensbild som ekolodssida krävs att du
använder en givare med två frekvenser.
Delad zoombild av ekolodsvisningen
Delad zoombild av ekolodsvisningen visar ett helskärmsdiagram
av ekolodsavläsningar och en förstorad del av diagrammet på
samma skärm.
SideVü skanningsteknik
I stället för en vanlig konisk stråle använder SideVü givaren en
plan stråle för att söka av vattnet och botten vid sidorna av
båten.
Garmin ClearVü ekolodssida
Obs! För att ta emot Garmin ClearVü ekolod med
skanningteknik behöver du en kompatibel plotter eller Fishfinder
och en kompatibel givare. Mer information om kompatibla givare
finns på www.garmin.com/transducers.
Garmin ClearVü ekolod med hög frekvens ger en tydlig bild av
båtens omgivande fiskevatten med en detaljerad återgivning av
strukturer som båten passerar över.
Traditionella givare avger en konisk stråle. Garmin ClearVü
ekolod med skanningteknik avger två smala strålar som liknar
formen på strålen i en kopieringsmaskin. Strålarna ger en
tydligare, bildlik vy av det som finns under båten.
Mäta avstånd på ekolodsskärmen
Du kan mäta avståndet mellan två punkter på SideVü
ekolodssidan.
1 På SideVü ekolodssidan väljer du en plats på skärmen.
2 Välj Mät.
En knappnål visas på skärmen på den valda platsen.
3 Välj en till plats.
Avståndet och vinkeln från knappnålen anges i det övre
vänstra hörnet.
TIPS: Om du vill återställa knappnålen och mäta från
knappnålens aktuella plats väljer du Mät.
Panoptix ekolodssidor
SideVü ekolodssida
Obs! Alla modeller har inte inbyggd SideVü ekolodsfunktion.
Om din modell inte har inbyggt SideVü ekolod behöver du en
kompatibel ekolodsmodul och en kompatibel SideVü givare.
Om din modell har inbyggt SideVü ekolod behöver du en
kompatibel SideVü givare.
SideVü ekolod med skanningsteknik visar en bild av vad som
finns vid sidorna av båten. Du kan använda detta som ett
sökverktyg för att hitta strukturer och fisk.
Obs! Alla modeller har inte stöd för Panoptix givare.
För att ta emot Panoptix ekolod behöver du en kompatibel
plotter och en kompatibel givare.
Med Panoptix ekolodssidorna kan du se runt hela båten i realtid.
Du kan också se agn under vattnet och stim framför och under
båten.
Med LiveVü ekolodssidor får du en bild av rörelse antingen
framför eller under båten. Skärmen uppdateras mycket snabbt,
vilket innebär att ekolodssidorna mer ser ut som livevideo.
Med RealVü 3D ekolodssidor får du tredimensionella vyer över
antingen det som finns framför eller under båten. Skärmen
uppdateras med varje svep av givaren.
För att se alla fem Panoptix ekolodssidorna behöver du en
givare för att visa vyerna nedåt och en andra givare för att visa
vyerna framåt.
Du öppnar Panoptix ekolodssidorna genom att välja Ekolod och
välja en sida.
LiveVü nedåt ekolodssida
Den här ekolodssidan visar en tvådimensionell vy över vad som
finns under båten och kan användas för att se en betesboll och
fisk.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Vänster sida av båten
Höger sida av båten
Givaren på din båt
Träd
Gamla däck
Stockar
Avstånd från sidan av båten
Vatten mellan båten och botten
Ekolod med fishfinder
21
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Historik för Panoptix med vy nedåt på en bläddrande ekolodssida
Båt
Räckvidd
Spår
Drop shot rig
Botten
LiveVü framåt ekolodssida
Den här ekolodssidan visar en tvådimensionell vy över vad som
finns framför båten och kan användas för att se en betesboll och
fisk.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Färgkodning
Båt
Räckvidd
Botten
Struktur
Fisk
FrontVü ekolodssida
Båt
À
Á
Â
Ã
Ä
Räckvidd
Fisk
Spår
Botten
Panoptix FrontVü ekolodssidan ökar din situationsberedskap
genom att visa hinder under vattnet, upp till 91 meter (300 fot)
framför båten.
Förmågan att effektivt undvika hinder framför båten med hjälp
av FrontVü ekolod minskar när hastigheten överstiger 8 knop.
Om du vill se FrontVü ekolodssidan måste du installera och
ansluta en kompatibel givare, t.ex. en PS21 givare. Du kan
behöva uppdatera givarprogramvaran.
RealVü 3D framåt ekolodssida
Den här ekolodssidan visar en tredimensionell vy över vad som
finns framför givaren. Den här vyn kan användas när du står
stilla och du måste kunna se botten och den fisk som närmar sig
båten.
Välja givartyp
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Färgkodning
Båt
Pingindikator
Fisk
Botten
Räckvidd
RealVü 3D nedåt ekolodssida
Den här ekolodssidan visar en tredimensionell vy över vad som
finns under givaren och kan användas när du står stilla och vill
se vad som finns runt båten.
RealVü 3D historik ekolodssida
Den här ekolodssidan ger en tredimensionell vy över vad som
finns bakom båten medan du rör dig och visar hela
vattenpelaren i 3D, från botten till vattenytan. Den här vyn
används för att hitta fisk.
22
Innan du kan välja givartyp måste du ta reda på vilken sorts
givare du har.
Den här plottern är kompatibel med en rad olika tillbehörsgivare,
bland andra Garmin ClearVü™ givarna som finns på
www.garmin.com/transducers.
Om du ansluter en givare som inte medföljde plottern kan det
hända att du måste ange givartyp för att ekolodet ska fungera
på rätt sätt. Om enheten upptäcker givaren automatiskt visas
inte detta alternativ.
1 På en ekolodssida väljer du Menu > Ekolodsinställningar >
Installation > Givartyp.
2 Välj ett alternativ:
• Om du har en givare med två strålar och 200/77 kHz väljer
du Två strålar (200/77 kHz).
• Om du har en givare med två frekvenser och 200/50 kHz
väljer du Två frekvenser (200/50 kHz).
• Om du har en annan typ av givare väljer du den i listan.
Kalibrera kompassen
Innan du kan kalibrera kompassen måste givaren vara
installerad på skaftet tillräckligt långt från trollingmotorn för att
magnetiska störningar ska kunna undvikas, och givaren måste
vara placerad i vattnet. Kalibreringen måste vara av tillräckligt
hög kvalitet för att den inbyggda kompassen ska aktiveras.
Obs! Du måste montera givaren på skaftet för att kunna
använda kompassen. Kompassen fungerar inte om du monterar
givaren på motorn.
Ekolod med fishfinder
Obs! Kompasskalibrering är endast tillgänglig för givare med en
inbyggd kompass, till exempel PS21-TR givare.
Du kan börja svänga båten innan du kalibrerar, men du måste
rotera båten helt 1,5 gånger under kalibreringen.
1 På en lämplig ekolodssida väljer du Menu >
Ekolodsinställningar > Installation.
2 Om det behövs väljer du Använd AHRS för att aktivera
AHRS-sensorn.
3 Välj Kalibrera kompass.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Skapa en waypoint på ekolodsskärmen
1
2
3
4
På en ekolodssida drar du skärmen eller väljer .
Välj en plats.
Välj Ny waypoint eller .
Om det behövs redigerar du waypointinformationen.
Pausa ekolodsvisningen
På en ekolodssida väljer du .
Visa ekolodshistorik
Du kan skrolla på ekolodsskärmen för att visa historiska
ekolodsdata.
Obs! Alla givare sparar inte historik över ekolodsdata.
1 På en ekolodssida drar du skärmen till höger.
2 Välj Back för att avsluta historiken.
Ekolodsdelning
Den här funktionen är kanske inte tillgänglig på alla
plottermodeller.
Du kan visa ekolodsdata från alla kompatibla källor på Garmin
marint nätverk. Du kan visa ekolodsdata från en kompatibel
extern ekolodsmodul, t.ex. en GCV™ ekolodsmodul. Dessutom
kan du visa ekolodsdata från andra plottrar som har en inbyggd
ekolodsmodul.
Varje plotter i nätverket kan visa ekolodsdata från varje
kompatibel ekolodsmodul och givare i nätverket, oavsett var på
båten plottrarna och givarna är monterade. Från exempelvis en
givare med Garmin ClearVü monterad längst bak på båten kan
du visa ekolodsdata med GPSMAP 8212 monterad längst fram
på båten.
När du delar med dig av ekolodsdata kommer värdena för en del
ekolodsinställningar, t.ex. Avstånd och Känslighet, att
synkroniseras mellan enheterna i nätverket. Värdena för andra
ekolodsinställningar, t.ex. inställningar för Utseende,
synkroniseras inte och ska konfigureras på varje enskild enhet.
Dessutom synkroniseras bildhastigheten för de olika traditionella
ekolodssidorna och Garmin ClearVü ekolodssidorna så att de
delade vyerna blir mer sammanhängande.
Obs! Om flera givare används samtidigt kan det skapa
störningar, vilka går att få bort genom att man justerar
ekolodsinställningen Störningar.
Välja en ekolodskälla
Den här funktionen är kanske inte tillgänglig på alla modeller.
När du använder mer än en ekolodsdatakälla för en viss
ekolodssida kan du välja vilken källa du vill använda för den
ekolodssidan. Om du till exempel har två källor för Garmin
ClearVü kan du välja vilken källa du vill använda på Garmin
ClearVü ekolodssidan.
1 Öppna den ekolodssida där du vill ändra källan.
2 Välj Menu > Ekolodsinställningar > Källa.
3 Välj källa för den här ekolodssidan.
Ekolod med fishfinder
Byta namn på en ekolodskälla
Du kan byta namn på en ekolodskälla för att enkelt kunna
identifiera källan. Du kan exempelvis använda "För" som namnet
på givaren i båtens för.
Källans namnbyte gäller endast aktuell vy. Om du till exempel
vill byta namn på Garmin ClearVü ekolodskällan måste du
öppna Garmin ClearVü ekolodssidan.
1 På ekolodssidan väljer du Menu > Ekolodsinställningar >
Källa > Byt namn på källor.
2 Ange namnet.
Justera detaljnivån
Du kan justera detaljnivån och störningar som visas på
ekolodsskärmen antingen genom att justera känsligheten för
traditionella givare eller genom att justera ljusstyrkan för Garmin
ClearVü givare.
Om du vill visa resultaten av signaler med högsta intensitet på
skärmen kan du minska känsligheten eller ljusstyrkan för att ta
bort resultat med lägre intensitet och störningar. Om du vill visa
all resultatinformation kan du öka känsligheten eller ljusstyrkan
för att visa mer information på skärmen. Detta ökar också
störningarna och kan göra det svårare att upptäcka faktiska
resultat.
1 På en ekolodssida väljer du Menu.
2 Välj Känslighet eller Ljusstyrka.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill öka eller minska känsligheten eller ljusstyrkan
manuellt väljer du Upp eller Ned.
• Om du vill att plottern justerar känsligheten eller
ljusstyrkan automatiskt väljer du ett automatiskt alternativ.
Justera färgintensiteten
Du kan justera intensitet på färgerna och markera intressanta
områden på ekolodsskärmen genom att justera färgmättnad för
traditionella givare eller kontrast för Garmin ClearVü och
SideVü/ClearVü givare. Den här inställningen fungerar bäst när
du har justerat detaljnivån som visas på skärmen med
inställningarna för känslighet eller ljusstyrka.
Om du vill markera mindre fiskmål eller skapa en visning av ett
mål med högre intensitet kan du öka inställningarna för
färgmättnad eller kontrast. Detta orsakar en förlust av
differentieringen av resultaten med hög intensitet längst ned.
Om du vill minska intensiteten för resultatet kan du minska
färgmättnad eller kontrast.
1 Från en ekolodssida väljer du Menu.
2 Välj ett alternativ:
• När du är på Garmin ClearVü eller SideVü ekolodssidan
väljer du Kontrast.
• När du är på en Panoptix LiveVü ekolodssida väljer du
Färgökning.
• Från en annan ekolodssida väljer du
Ekolodsinställningar > Avancerat > Färgökning.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill öka färgintensiteten manuellt väljer du Upp eller
Ned.
• Om du vill använda standardinställningen väljer du
Standard.
Ekolodsinspelningar
Spela in ekolodsvisningen
Obs! Ekolodsinspelning kan inte användas i alla modeller.
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
23
2 På en ekolodssida väljer du Menu > Ekolodsinställningar >
Ekolodsinspelning > Spela in ekolod.
15 minuters ekolodsinspelning använder cirka 200 MB
diskutrymme på det isatta minneskortet. Du kan spela in
ekolod tills kortet nått sin kapacitet.
Avbryta ekolodsinspelningen
Innan du kan avbryta inspelningen av ekolod måste du börja
spela in den (Spela in ekolodsvisningen, sidan 23).
På en ekolodssida väljer du Menu > Ekolodsinställningar >
Ekolodsinspelning > Stoppa inspelning.
Ta bort en ekolodsinspelning
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
2 På en ekolodssida väljer du Menu > Ekolodsinställningar >
Ekolodsinspelningar > Visa inspelningar.
3 Välj en inspelning.
4 Välj Ta bort.
Spela upp ekolodsinspelningar
Innan du kan spela upp ekolodsinspelningar måste du hämta
och installera programmet HomePort™ och spela in ekolodsdata
på ett minneskort.
1 Ta ut minneskortet från enheten.
2 Sätt in minneskortet i en kortläsare som är ansluten till en
dator.
3 Öppna programmet HomePort.
4 Välj en ekolodsinspelning från enhetslistan.
5 Högerklicka på ekolodsinspelningen i den nedre rutan.
6 Välj Uppspelning.
Traditionell, Garmin ClearVü och SideVü
ekolodsinställning
Obs! Alla alternativ och inställningar gäller inte för alla modeller,
ekolodsmoduler och givare.
Obs! Dessa inställningar gäller inte för Panoptix givare.
På en ekolodssida väljer du Menu > Ekolodsinställningar.
Bildhastighet: Ställer in den takt med vilken ekolodet rör sig
från höger till vänster (Ställa in bildhastigheten, sidan 24).
På grunt vatten kan du välja en långsammare bildhastighet
för att förlänga den tid som informationen visas på skärmen.
På djupt vatten kan du välja en snabbare bildhastighet.
Automatisk bildhastighet justerar bildhastigheten till den
hastighet som båten färdas i.
Brusavvisning: Reducerar störningar och mängden eko som
visas på ekolodsskärmen (Inställningar för brusavvisning för
ekolod, sidan 24).
Utseende: Konfigurerar ekolodsskärmens utseende
(Inställningar för ekolodets utseende, sidan 25).
Larm: Ställer in ekolodslarm (Ekolodslarm, sidan 25).
Avancerat: Konfigurerar olika inställningar för ekolodsskärmen
och datakällan (Avancerade ekolodsinställningar, sidan 25).
Ej tillämpligt för Garmin ClearVü eller SideVü ekolodssidor.
Installation: Konfigurerar givaren (Vanliga, Garmin ClearVü och
SideVü inställning för givarinstallation, sidan 25).
Ställa in zoomnivån för ekolodsskärmen
1 På en ekolodssida väljer du Menu > Zoom.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill zooma in på ekolodsdata från bottendjupet
väljer du Låst botten.
• Om du vill ställa in djupräckvidden på det förstorade
området manuellt väljer du Ställ in zoom, väljer Visning
upp eller Visning ned för att ställa in djupräckvidden på
det förstorade området och väljer Zooma in eller Zooma
24
ut för att öka eller minska förstoringen på det förstorade
området.
• Om du vill ställa in djup och zoomning automatiskt väljer
du Ställ in zoom > Au.
• För att avbryta zoomningen väljer du Ingen zoom.
Ställa in bildhastigheten
Du kan ställa in den takt med vilken ekolodsbilden rör sig över
skärmen. En högre bildhastighet visar fler detaljer, speciellt när
du rör dig och vid trolling. En lägre bildhastighet visar
ekolodsinformation på skärmen längre. När du ställer in
bildhastigheten på en ekolodssida används den för alla
ekolodssidor.
1 På en ekolodssida väljer du Menu > Ekolodsinställningar >
Bildhastighet.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill att bildhastigheten justeras automatiskt med
hjälp av data om fart över grund eller fart genom vatten
väljer du Au.
Inställningen Auto väljer en bildhastighet som motsvarar
båtens hastighet, så att mål i vattnet ritas med rätt
bildförhållande och ser mindre förvrängda ut. När du visar
Garmin ClearVü eller SideVü ekolodssidor bör du
använda inställningen Auto.
• Om du vill använda en mycket snabb bildhastighet väljer
du Ultrascroll®.
Alternativet Ultrascroll visar snabbt nya ekolodsdata, men
med lägre bildkvalitet. I de flesta fall ger alternativet Snabb
bra balans mellan en snabbt visad bild och mål som är
mindre förvrängda.
Justera djup- eller breddskalans mätområde
Du kan justera djupskalans mätområde traditionellt och Garmin
ClearVü ekolodssidor samt breddskalans mätområde för SideVü
ekolodssidor.
Om enheten justerar området automatiskt hålls botten inom den
nedre tredjedelen av ekolodsskärmen och det kan vara
användbart för att spåra botten som har minimala eller måttliga
ändringar i terrängen.
Med manuell justering av området kan du visa ett visst område,
vilket kan vara användbart för att spåra en botten som har stora
ändringar i terrängen, t.ex. djupa kanter eller klippor. Botten kan
visas på skärmen så länge den visas inom det område som du
har ställt in.
1 På en ekolodssida väljer du Menu > Avstånd.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill att plottern automatiskt ska justera området
väljer du Au.
• Om du vill öka eller minska området manuellt väljer du
Upp eller Ned.
TIPS: Från ekolodsskärmen kan du välja eller om du
manuellt vill justera området.
TIPS: När du visar flera ekolodsskärmar kan du välja Select
för att välja den aktiva skärmen.
Inställningar för brusavvisning för ekolod
På en ekolodssida väljer du Menu > Ekolodsinställningar >
Brusavvisning.
Störningar: Justerar känsligheten för att minska effekten av
störningar från bruskällor i närheten.
Den lägsta störningsinställningen som ger önskad förbättring
bör användas för att ta bort störningar från skärmen. Det
bästa sättet att eliminera störningar är att korrigera
installationsproblemen som orsakar störningar.
Färggräns: Döljer en del av färgpaletten för att eliminera fält
med svagt störeko.
Ekolod med fishfinder
Genom att ställa in färggränsen till färgen på icke önskvärda
ekon, kan du eliminera visningen av icke önskvärda ekon på
skärmen.
Utjämning: Tar bort brus som inte är del av ett normalt
ekolodseko och justerar visningen av ekon, t.ex. botten.
När utjämningen är inställd på hög blir mer av de låga
störningsnivåerna kvar än om du använder
störningskontrollen, men ljudet är mer dämpat på grund av
medelvärdesberäkning. Utjämning kan ta bort fläckar från
botten. Utjämning och störningar fungerar tillsammans för att
eliminera låga störningsnivåer. Du kan justera störnings- och
utjämningsinställningarna stegvis för att ta bort oönskat ljud
från skärmen.
Ytstörningar: Döljer ytstörningar för att minska mängden klotter.
Bredare strålbredd (lägre frekvenser) kan visa fler mål, men
generera mer ytstörningar.
TVG (Time-Varying Gain): Justerar TVG, vilket kan minska
brus.
Den här kontrollen passar bäst för situationer när du vill styra
och undertrycka klotter eller brus nära vattenytan. Den gör
det också möjligt att visa mål nära ytan, som annars döljs av
ytstörningar.
Inställningar för ekolodets utseende
På en ekolodssida väljer du Menu > Ekolodsinställningar >
Utseende.
Färg: Ställer in färgpalett och färgkänslighet.
Överlagrade data: Ställer in de data som visas på
ekolodsskärmen.
Realtid: Visar en vertikal realtidsbild längs skärmens högra sida
som direkt visar avståndet till objekt längs en skala.
Djuplinje: Visar en djuplinje som snabbreferens.
Edge: Framhäver den starkaste signalen från botten för att
definiera signalens hårdhet eller mjukhet.
Bildutveckling: Gör att ekolodsbilden avancerar snabbare
genom att rita mer än en datakolumn på skärmen för varje
kolumn med ekolodsdata som tas emot. Det här är särskilt
användbart när du använder ekolodet på djupt vatten
eftersom det tar längre tid för ekolodssignalen att färdas till
botten och tillbaka till givaren.
Med inställningen 1/1 ritas en kolumn med information på
skärmen per ekolodseko. Med inställningen 2/1 ritas två
kolumner med information på skärmen per ekolodseko och
så vidare för inställningarna 4/1 och 8/1.
Ekolodslarm
Obs! Alla alternativ finns inte på alla givare.
På en ekolodssida väljer du Menu > Ekolodsinställningar >
Larm.
Du kan också öppna ekolodslarmen genom att välja
Inställningar > Larm > Ekolod.
Grunt vatten: Ställer in ett larm som ljuder när djupet är mindre
än det angivna värdet.
Djupt vatten: Ställer in ett larm som ljuder när djupet är större
än det angivna värdet.
FrontVü Larm: Ställer in ett larm som ljuder när djupet framför
fartyget är mindre än det angivna värdet, vilket gör att du kan
undvika grundstötning (Ställa in FrontVü djuplarmet,
sidan 27). Detta larm är endast tillgängligt med Panoptix
FrontVü givare.
Vattentemperatur: Ställer in ett larm som ljuder när givaren
rapporterar en temperatur som är 1,1 °C (2 °F) över eller
under den angivna temperaturen.
Kontur: Ställer in ett larm som ljuder när givaren upptäcker ett
svävande objekt inom det angivna djupet från vattenytan och
från botten.
Ekolod med fishfinder
Fisk: Ställer in ett larm som ljuder när enheten upptäcker ett
svävande mål.
• Med
ställer du in larmet så att det ljuder när fisk i alla
storlekar upptäcks.
• Med
ställer du in larmet så att det ljuder endast när
medelstora eller stora fiskar upptäcks.
• Med ställer du in larmet så att det ljuder endast när
stora fiskar upptäcks.
Avancerade ekolodsinställningar
Från en Vanliga ekolodssida väljer du Menu >
Ekolodsinställningar > Avancerat.
Skift: Här kan du ställa in djupområdet som ekolodet fokuserar
på. Det gör att du kan zooma i en högre upplösning i det
fokuserade djupet.
När du använder skift kanske inte bottenspårning fungerar
effektivt, eftersom ekolodet söker efter data inom det
fokuserade områdets djupområde, som kanske inte innefattar
botten. Om du använder skift kan detta också påverka
bildhastigheten, eftersom data utanför det fokuserade
områdets djupområde inte har bearbetats, vilket minskar den
tid som krävs för att ta emot och visa data. Du kan zooma in
på det fokuserade området, vilket gör det möjligt att närmare
utvärdera objekt med en högre upplösning än om du enbart
zoomar.
Echo-sträcka: Justerar storleken på ekon på skärmen så att det
blir lättare att se separata ekon på skärmen.
När objekten är svåra att se À gör Echo-sträcka ekon från
objekt tydligare och lättare att se på skärmen. Om värdet för
Echo-sträcka är för högt blandas objekten ihop. Om värdet är
för lågt Á är objekten små och svårare att se.
Du kan använda Echo-sträcka och filterbredd tillsammans för
att få bästa upplösning och brusreducering. Om Echo-sträcka
och filterbredd har ställts in till lågt har skärmen den högsta
upplösningen, men är mer känslig för ljud. Om Echo-sträcka
har ställts in till högt och filterbredd till lågt, har skärmen en
lägre upplösning, men bredare mål. Om Echo-sträcka och
filterbredd har ställts in till högt har skärmen den lägsta
upplösningen, men är minst känslig för ljud. Det
rekommenderas inte att man ställer in Echo-sträcka till lågt
och filterbredd till högt.
Vanliga, Garmin ClearVü och SideVü inställning för
givarinstallation
På en Vanliga, Garmin ClearVü eller SideVüekolodssida väljer
du Menu > Ekolodsinställningar > Installation.
Sändhastighet: Anger tid mellan ekolodspingar. Om du ökar
sändhastigheten ökar bildhastigheten, men det kan även öka
själv-interferensen.
Om du minskar sändhastigheten ökar avståndet mellan
sändningspulser och kan åtgärda själv-interferens. Det här
alternativet är bara tillgängligt på Vanliga ekolodssidan.
Sändningseffekt: Minskar givarringningar nära ytan. Ett lägre
sändningseffektvärde minskar givarringningarna, men kan
också minska styrkan på ekon. Det här alternativet är bara
tillgängligt på Vanliga ekolodssidan.
25
Filterbredd: Definierar objektets kanter. Ett kortare filter
definierar objektens kanter tydligare men kan ge mer brus.
Ett längre filter skapar mjukare kanter på objekten och kan
även minska brus. Det här alternativet är bara tillgängligt på
Vanliga ekolodssidan.
Rotera vä/hö: Byter SideVü vyorientering från vänster till höger.
Det här alternativet är bara tillgängligt på
SideVüekolodssidan.
Ställ in som startbild: Återställer ekolodsinställningarna till
fabriksinställningar.
Givardiagnostik: Visar detaljerad information om givaren.
Ekolodsfrekvenser
Obs! Vilka frekvenser som är tillgängliga beror på plotter, ekolod
och givare som används.
Genom att justera frekvensen kan du anpassa ekolodet efter
dina särskilda mål och aktuellt vattendjup.
Högre frekvenser använder en smal konvinkel och är bättre vid
snabba hastigheter och hårda havsförhållanden. Bottendefinition
och termoklindefinition kan bli bättre när du använder en högre
frekvens.
Lägre frekvenser använder en bredare konvinkel som gör att
fiskaren kan se flera mål, men kan även skapa mer ytstörningar
och minska bottensignalens kontinuitet vid hårda
havsförhållanden. Bredare konvinkel skapar större bågar för
ekon från fiskmål, vilket gör dem perfekta för att hitta fisk. Med
bredare konvinkel blir dessutom prestandan bättre i djupt vatten,
eftersom en lägre frekvens går igenom djupt vatten bättre.
Med CHIRP frekvenser kan du svepa varje puls genom ett urval
frekvenser, vilket resulterar i bättre objektseparation i djupt
vatten. CHIRP kan användas för att exakt identifiera mål, t.ex.
enskilda fiskar i ett stim, och vid tillämpningar i djupt vatten.
CHIRP har i allmänhet bättre prestanda än en
frekvenstillämpning. Eftersom vissa fiskmål kan visas tydligare
med en fast frekvens bör du ta hänsyn till dina mål och
vattenförhållanden när du använder CHIRP frekvenser.
Vissa Black Box-ekolod och givare ger dig även möjlighet att
anpassa förinställda frekvenser för varje givarelement, vilket gör
att du kan ändra frekvensen snabbt med hjälp av förinställningar
när vattnet och dina mål ändras.
Om du visar två frekvenser samtidigt med bilden för delad
frekvens kan du se djupare med det lågfrekventa ekot och
samtidigt se fler detaljer från det högfrekventa ekot.
Välja frekvens
Obs! Det går inte att justera frekvensen för alla ekolodsbilder
och givare.
Du kan ange vilka frekvenser som ska visas på
ekolodsskärmen.
1 På en ekolodssida väljer du Menu > Frekvens.
2 Välj en frekvens som passar dina behov och vattendjupet.
Mer information om frekvenser finns under
(Ekolodsfrekvenser, sidan 26).
Skapa en förinställd frekvens
Obs! Inte tillgängligt med alla givare.
Du kan skapa en förinställning för att spara en specifik
ekolodsfrekvens som gör att du kan ändra frekvenser snabbt.
1 På en ekolodssida väljer du Menu > Frekvens.
2 Välj Hantera frekvenser > Ny förinställning.
3 Ange en frekvens.
Slå på realtidsvyn
Obs! Den här funktionen är tillgänglig på Vanliga ekolodssidan.
Realtid är en vertikal realtidsbild längs höger sida av bilden, som
visar vad som finns under givaren just nu. Du kan använda
realtidsvyn för att identifiera ekon från objekt som kan missas
26
när ekolodsdata visas snabbt på skärmen, t.ex. när båten rör sig
med hög hastighet. Den kan även vara användbar för att
upptäcka fisk som är nära botten.
I realtidsvyn ovan visas ekon från fiskar À och en mjuk botten
Á.
1 På en ekolodssida väljer du Menu > Ekolodsinställningar >
Utseende > Realtid > På.
2 Välj en kvardröjningstid.
Du kan öka kvardröjningstiden för att öka tiden som ekon
visas.
Panoptix ekolodsinställningar
Justera RealVü betraktningsvinkeln och zoomningsgraden
Du kan ändra betraktningsvinkel för RealVü ekolodssidorna. Du
kan även zooma in och ut ur vyn.
På en RealVü ekolodssida väljer du ett alternativ:
• Justera betraktningsvinkeln diagonalt genom att välja
.
• Justera betraktningsvinkeln horisontellt genom att välja
.
• Justera betraktningsvinkeln vertikalt genom att välja .
• Justera betraktningsvinkeln genom att dra skärmen i valfri
riktning.
• Zooma in genom att dra isär med två fingrar.
• För att zooma ut nyper du ihop fingrarna.
Justera RealVü svephastigheten
Du kan uppdatera hur snabbt givaren sveper fram och tillbaka.
En högre svephastighet skapar en mindre detaljerad bild, men
skärmen uppdateras snabbare. En lägre svephastighet skapar
en mer detaljerad bild, men skärmen uppdateras långsammare.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för RealVü 3D-historik
ekolodssidan.
1 På en RealVüekolodssida väljer du Menu > Svephastighet.
2 Välj ett alternativ.
Ekolodsmeny för LiveVü framåt och FrontVü
På LiveVü framåt eller FrontVü ekolodssidan väljer du Menu.
Känslighet: Styr detaljnivån och brusnivån som visas på
ekolodsskärmen.
Om du vill visa resultaten av signaler med högsta intensitet
på skärmen kan du minska känsligheten för att ta bort
resultat med lägre intensitet och störningar. Om du vill visa all
resultatinformation kan du öka känsligheten för att visa mer
information på skärmen. Detta ökar också störningarna och
kan göra det svårare att upptäcka faktiska resultat.
Djupräckvidd: Justerar djupskalans mätområde.
Om enheten justerar området automatiskt hålls botten inom
den nedre delen av ekolodsskärmen och det kan vara
användbart för att spåra botten som har minimala eller
måttliga ändringar i terrängen.
Med manuell justering av området kan du visa ett visst
område, vilket kan vara användbart för att spåra en botten
som har stora ändringar i terrängen, t.ex. djupa kanter eller
Ekolod med fishfinder
klippor. Botten kan visas på skärmen så länge den visas
inom det område som du har ställt in.
Räckvidd framåt: Justera framåtskalans mätområde.
Om enheten justerar området automatiskt justeras
framåtskalan i förhållande till djupet. Om du justerar området
manuellt kan du visa ett visst område. Botten kan visas på
skärmen så länge den visas inom det område som du har
ställt in. Att manuellt sänka det här alternativet kan minska
effektiviteten hos FrontVü Larm och minska din reaktionstid
för låga djupavläsningar.
Sändningsvink.: Justerar givarens fokus åt styrbords eller
babords sida. Detta är endast tillgängligt med RealVü
kompatibla Panoptix FrontVü givare, till exempel PS30, PS31
och PS60.
Sända: Gör att givaren slutar att sända.
FrontVü Larm: Ställer in ett larm som ljuder när djupet framför
fartyget är mindre än det angivna värdet (Ställa in FrontVü
djuplarmet, sidan 27). Detta är endast tillgängligt med
Panoptix FrontVü givare.
Ekolodsinställningar: Justerar givarens inställningar och
utseendet på ekon.
Redigera överlagringar: Justerar de data som visas på
skärmen (Anpassa dataöverlagringar, sidan 3).
Ställa in LiveVü och FrontVü givarnas sändningsvinkel
Denna funktion är endast tillgänglig med Panoptix LiveVü och
FrontVü givare.
Du kan ändra givarens sändningsvinkel för att rikta givaren mot
ett särskilt intressant område. Du kan till exempel rikta givaren
för att följa en betesboll eller fokusera på ett träd när du
passerar det.
1 På en LiveVü eller FrontVü ekolodssida väljer du Menu >
Sändningsvink..
2 Välj ett alternativ.
Ställa in FrontVü djuplarmet
VARNING
FrontVü djuplarmet är ett verktyg enbart för situationsberedskap
och kan inte förhindra grundstötning under alla omständigheter.
Det åligger båtens förare att säkerställa att båten framförs
säkert.
Detta larm är endast tillgängligt med Panoptix FrontVü givare.
Du kan ange att ett larm ska ljuda när djupet är under ett angivet
värde. För bästa resultat bör du ställa in bogkompensationen
när du använder det främre kollisionslarmet (Ställa in
bogkompensation, sidan 28).
1 På FrontVü ekolodssidan väljer du Menu > FrontVü Larm.
2 Välj På.
3 Ange det djup vid vilket larmet utlöses och välj Klar.
På FrontVü skärmen visare en djuplinje det djup vid vilket larmet
är inställt. Linjen är grön när du befinner dig på säkert djup.
Linjen blir gul när du kör fortare än räckvidden framåt ger dig tid
att reagera (10 sekunder). Den blir röd och ett larm ljuder när
systemet upptäcker ett hinder eller djupet är mindre än det
angivna värdet.
OBSERVERA
Förmågan att effektivt undvika grundstötning med hjälp av
FrontVü ekolod minskar när hastigheten överstiger 8 knop.
LiveVü och FrontVü inställningar för utseende
På en LiveVü eller FrontVü Panoptix ekolodssida väljer du
Menu > Ekolodsinställningar > Utseende.
Färgpalett: Ställer in färgpaletten.
Färgökning: Justera intensiteten på färgerna som visas på
skärmen.
Ekolod med fishfinder
Du kan välja ett högre färgmättnadsvärde för att se mål högre
upp i vattenpelaren. Ett högre färgmättnadsvärde gör också
att du kan differentiera resultat med låg intensitet högre upp i
vattenpelaren, men detta orsakar förlust av differentieringen
av resultaten vid botten. Du kan välja ett lägre
färgmättnadsvärde när målen är nära botten så att du kan
skilja mellan mål och resultat med hög intensitet, som sand,
sten och lera.
Spår: Anger hur länge spåren visas på skärmen. Spåren visar
objektets rörelse.
Bottenfyllning: Färgar botten brun för att skilja den från
vattenekon.
Rutnätsöverlagr.: Visar ett rutnät med intervallinjer.
Bläddra i historik: Visar ekolodshistorik på en traditionell
ekolodssida.
RealVü inställningar för utseende
På en RealVü ekolodssida väljer du Menu >
Ekolodsinställningar > Utseende.
Punktfärger: Ställer in en annan färgpalett för ekolodets
ekopunkter.
Bottenfärger: Anger färgpalett för botten.
Bottenformat: Anger stil för botten. När du är på djupt vatten
kan du välja alternativet Punkter och manuellt ställa in
området på ett grundare värde.
Färgknapp: Visar en förklaring över vilka djup färgerna
motsvarar.
Inställningar för Panoptix givarinstallation
På en Panoptix ekolodssida väljer du Menu >
Ekolodsinställningar > Installation.
Installationsdjup: Ställer in det djup under vattenytan på vilket
Panoptix givaren är monterad. Om du anger det faktiska djup
på vilket givaren är monterad leder det till en mer noggrann
visuell presentation av vad som finns i vattnet.
Bogkompens.: Ställer in avståndet mellan fören och
installationsplatsen för Panoptix givare med framåtvy. Detta
gör att du kan visa avståndet framåt från fören i stället för
givarens plats.
Det här gäller för Panoptix givare på FrontVü, LiveVü framåt
och RealVü 3D framåt ekolodssidor.
Konvinkel: Anger bredden på konvinkeln för Panoptix givare
med nedåtvy. Smala konvinklar gör att du kan se djupare och
längre. Bredare konvinklar gör att du kan se ett större
täckningsområde.
Det här gäller för Panoptix givare på FrontVü, LiveVü nedåt
och LiveVü framåt ekolodssidor.
Använd AHRS: Gör det möjligt för det interna riktnings- och
referenssystemets (AHRS) sensorer att upptäcka Panoptix
givarens monteringsvinkel automatiskt. När den här
inställningen är avaktiverad kan du ange den specifika
monteringsvinkeln för givaren med hjälp av inställningen
Lutningsvinkel. Många givare med framåtvy är monterade i
45 graders vinkel och givare med nedåtvy är monterade i 0
graders vinkel.
Vänd: Anger riktningen för Panoptix ekolodspresentationen när
givaren för nedåtvy är installerad så att kablarna pekar mot
babords sida av båten.
Det här gäller för Panoptix givare på LiveVü nedåt, RealVü
3D nedåt och RealVü 3D historik ekolodssidor.
Kalibrera kompass: Kalibrerar den inbyggda kompassen i
Panoptix givaren (Kalibrera kompassen, sidan 22).
Det här gäller för Panoptix givare med en inbyggd kompass,
till exempel PS21-TR givare.
Ställ in som startbild: Återställer ekolodsinställningarna till
fabriksinställningar.
27
Ställa in bogkompensation
För Panoptix givare med framåtvy kan du ange en
bogkompensation för att kompensera för avståndsavläsningen
framåt för givarens installationsplats. Detta gör att du kan visa
avståndet framåt från fören i stället för givarens
installationsplats.
Den här funktionen gäller för Panoptix givare på FrontVü,
LiveVü framåt och RealVü 3D framåt ekolodssidor.
1 Mät det horisontella avståndet À från givaren till fören.
På skärmbilden nedan är den överlagrade radarbilden aktiverad.
Skärmbilden visar även en videobild. Vi kan enkelt identifiera
några objekt på radarskärmen.
À
Á
Land
Fartyg
Överlagrad radarbild
När du ansluter plottern till en Garmin marinradar (tillval) kan du
använda den överlagrade radarinformationen på
navigationssjökortet eller fiskekortet.
Data som visas på överlagrad radarbild baseras på det senast
använda radarläget och alla inställningskonfigurationer som
tillämpats på den överlagrade radarbilden tillämpas också på det
senast använda radarläget.
Överlagrad radarbild och sjökortsdatajustering
2 På tillämplig ekolodssida väljer du Menu >
Ekolodsinställningar > Installation > Bogkompens..
3 Ange det uppmätta avståndet och välj Klar.
På tillämplig ekolodssida ändras räckvidden framåt med det
avstånd du angav.
Radar
VARNING
Marinradarn sänder mikrovågsenergi som kan vara skadlig för
människor och djur. Kontrollera att området runt radarn är fritt
innan du påbörjar radarsändningen. Radarn sänder en stråle
cirka 12° över och 12° under en horisontell linje från radarns
mittpunkt.
Titta inte rakt mot antennen på nära håll när radarn sänder –
ögonen är den del av kroppen som är känsligast för
elektromagnetisk energi.
När du ansluter din kompatibla plotter till en Garminmarinradar
(tillval) som till exempel en GMR™ Fantom™ 6 radar eller en
GMR 24 xHD kan du få mer information om omgivningen.
Radarn sänder en smal stråle med mikrovågsenergi i ett 360°mönster. När strålen träffar ett mål reflekteras en del av energin
tillbaka till radarn.
Radartolkning
Det krävs övning för att läsa och tolka radarvisningen. Ju mer du
använder radarn, desto bättre blir du på att förlita dig på
radarvisningen när du verkligen behöver det.
Radarn kan vara användbar i många situationer, exempelvis för
att undvika kollision när sikten är begränsad (t.ex. när det är
mörkt eller dimmigt), spåra väder, upptäcka vad som finns
framför dig och hitta fåglar och fisk.
Funktionen för överlagrad radarbild kan hjälpa dig att lättare
tolka radarvisningen, eftersom den överlagrar radarekon ovanpå
sjökortet. Detta kan hjälpa dig att identifiera skillnaden mellan ett
radareko av en landmassa, brygga eller regnmoln. Att visa AISfartyg på den överlagrade radarbilden kan också hjälpa dig att
identifiera funktioner på radarvisningen.
28
När du använder överlagrad radarbild justerar plottern radardata
med sjökortsdata baserat på båtens kurs, vilken som standard
baseras på data från en magnetisk kurssensor ansluten med ett
NMEA 0183 eller NMEA 2000 nätverk. Om det inte finns någon
kurssensor tillgänglig baseras båtens kurs på GPSspårningsdata.
GPS-spårningsdata anger den riktning som båten rör sig i, inte
den riktning dit båten pekar. Om båten driver bakåt eller åt sidan
på grund av strömmar eller vind kan det hända att den
överlagrade radarbilden inte kan justeras perfekt med
sjökortsdata. Du bör undvika den här situationen genom att
använda båtkursdata från en elektronisk kompass.
Om båtens kurs baseras på data från en magnetisk kurssensor
eller en autopilot kan kursdata försämras på grund av felaktig
inställning, mekaniskt fel, magnetisk störning eller andra
faktorer. Om kursdatan försämras kan det hända att den
överlagrade radarbilden inte kan justeras perfekt med
sjökortsdata.
Sända radarsignaler
Obs! Som säkerhetsåtgärd sätts radarn i viloläge när den är
uppvärmd. På så sätt kan du kontrollera att området runt radarn
är fritt innan du påbörjar radarsändningen.
1 Stäng av plottern och anslut radarn så som beskrivs i
installationsanvisningarna för radarn.
2 Slå på plottern.
Om det behövs värms radarn upp och en
nedräkningsmekanism anger när radarn är klar.
3 Välj Radar.
4 Välj ett radarläge.
Ett nedräkningsmeddelande visas medan radarn startar.
5 Välj Menu > Sänd radar.
Avbryta sändningen av radarsignaler
På en radarskärm väljer du Menu > Rdr t. standby.
TIPS: Tryck på > Rdr t. standby på valfri skärm om du
snabbt vill stoppa radarsändningen.
Radar
Ställa in tidsbegränsat sändningsläge
För att bidra till att spara ström kan du ställa in tidsintervall i vilka
radarn kommer att sända och inte sända (standby)
signalsändningar.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i dubbla radarlägen.
1 På en radarskärm väljer du Menu > Alternativ för radar >
Tidsbegr sändning.
2 Välj Tidsbegr sändning för att aktivera alternativet.
3 Välj Vilotid, ange tidsintervallet mellan
radarsignalsändningar och välj Klar.
4 Välj Sändningstid, ange varaktigheten för varje
radarsignalsändning och välj Klar.
MotionScope funktionen markerar rörliga mål på radarskärmen
så att du kan navigera runt andra båtar eller hårt väder, eller mot
fiskeställen där det finns fåglar på vattenytan.
De rörliga målen är färgkodade så att du snabbt kan se vilka mål
som är på väg mot dig och vilka som är på väg bort från dig. På
de flesta färgscheman anger grönt att målet rör sig bort från dig
och rött anger att målet rör sig mot dig.
Aktivera och justera en No-Xmit-zon för radar
Du kan ange områden inom vilket radarn inte sänder ut signaler.
Obs! GMR Fantom och xHD2 radarmodeller har stöd för två
sändningsfria zoner. Andra GMR radarmodeller har stöd för en
sändningsfri zon.
1 På en radarskärm väljer du Menu > Radarinställning >
Installation > Aktivera zon utan sändning.
Den sändningsfria zonen anges som ett skuggat område på
radarskärmen.
2 Välj .
3 Välj Justera zon utan sändning > Flytta zon utan
sändning.
4 Välj Vinkel 1 och välj den nya platsen för den första vinkeln.
5 Välj Vinkel 2 och välj den nya platsen för den andra vinkeln.
6 Välj Klar.
Justera radarräckvidden
Räckvidden på radarsignalen anger längden på den pulserande
signal som sänds och tas emot av radarn. När räckvidden ökar
sänder radarn längre pulser för att nå avlägsna objekt. Mer
närbelägna objekt, speciellt regn och vågor, reflekterar också de
långa pulserna vilket kan lägga till brus på radarskärmen.
Visning av information om mål på större avstånd kan minska det
tillgängliga utrymmet på radarskärmen för visning av information
om mål på kortare avstånd.
• Välj för att minska räckvidden.
• Välj för att öka räckvidden.
Tips för att välja radarräckvidd
• Bestäm vilken information du behöver se på radarskärmen.
Behöver du exempelvis information om närbelägna
väderförhållanden eller objekt och trafik, eller är du mer
intresserad av väderförhållanden längre bort?
• Kontrollera de miljöförhållanden som radarn används i.
Speciellt vid hårt väder kan radarsignaler med längre
räckvidd öka radarklotter på radarskärmen och göra det svårt
att visa information om mer närliggande objekt. Vid regn kan
radarsignaler med kortare räckvidd göra det möjligt att på ett
effektivare sätt visa information om närliggande objekt, om
regnekoinställningen konfigurerats optimalt.
• Välj den kortaste effektiva räckvidden med utgångspunkt i din
anledning till att använda radarn och nuvarande
miljöförhållanden.
MotionScope™ dopplerradarteknik
GMR Fantom radarn använder dopplereffekten till att upptäcka
och markera rörliga mål för att hjälpa dig att undvika potentiella
kollisioner, hitta fågelflockar och spåra väderinformation.
Dopplereffekten är frekvensförändringen i radarekot på grund av
målets relativa rörelse. Den gör att mål som rör sig mot eller från
radarn direkt kan upptäckas.
Radar
Aktivera en säkerhetszon
Du kan aktivera en säkerhetszon för att varna dig när något
kommer inom ett angivet område runt båten.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i dubbla radarlägen.
På en radarskärm väljer du Menu > Alternativ för radar >
Aktivera säkerhetszon.
Definiera en rund säkerhetszon
Innan du kan definiera gränserna för säkerhetszonen måste du
aktivera en säkerhetszon (Aktivera en säkerhetszon, sidan 29).
Du kan definiera en rund säkerhetszon som omger hela båten.
1 På en radarskärm väljer du Menu > Alternativ för radar >
Justera säkerhetszon > Justera säkerhetszon > Cirkel.
2 Välj positionen för säkerhetszonens yttre cirkel.
3 Välj positionen för säkerhetszonens inre cirkel för att
definiera säkerhetszonens bredd.
Definiera en partiell säkerhetszon
Innan du kan definiera gränserna för säkerhetszonen måste du
aktivera en säkerhetszon (Aktivera en säkerhetszon, sidan 29).
Du kan definiera gränserna för en säkerhetszon som inte omger
hela båten.
1 På en radarskärm väljer du Menu > Alternativ för radar >
Justera säkerhetszon > Justera säkerhetszon > Hörn 1.
2 Tryck på och dra positionen för den yttre säkerhetszonens
hörn À.
3 Välj Hörn 2.
4 Tryck på positionen för den inre säkerhetszonens hörn Á för
att definiera säkerhetszonens bredd.
5 Välj Klar.
Avaktivera en säkerhetszon
Du kan avaktivera en säkerhetszon.
På en radarskärm väljer du Menu > Alternativ för radar >
Justera säkerhetszon > Avaktivera säkerhetszon.
Konfigurationen av säkerhetszon sparas så att du kan aktivera
den igen när det behövs.
29
MARPA
MARPA (Mini-automatic radar plotting aid) gör det möjligt att
identifiera samt spåra mål och används främst för att undvika
kollisioner. Om du vill använda MARPA tilldelar du ett objekt en
MARPA-tagg. Radarsystemet spårar automatiskt det taggade
objektet och ger dig information om objektet, bland annat
avstånd, bäring, fart, GPS-KÖG, närmaste ankomst och tid till
närmaste ankomst. MARPA anger status för varje taggat objekt
(hämtar, förlorad, spårar eller farligt) och plottern kan avge ett
kollisionslarm om objektet kommer in i säkerhetszonen.
MARPA-spårningssymboler
Ett objekt hämtas. Koncentriska, streckade gröna ringar sänds
ut från objektet medan radarn låser fast vid det.
Målet har hämtats. En heldragen grön ring anger positionen för
ett objekt som radarn låst fast vid. En streckad grön linje fäst vid
cirkeln anger objektets projekterade kurs över grund eller GPSKÖG.
Farligt objekt i området. En röd ring blinkar från objektet
samtidigt som en larmsignal ljuder och en meddelanderam
visas. Efter att larmet bekräftats anger en röd punkt med en
streckad röd linje fäst vid den objektets position och projekterad
kurs över grund eller GPS-KÖG. Om kollisionslarmet för säker
zon ställts in på Av blinkar objektet, men ljudlarmet hörs inte och
meddelanderamen visas inte.
Objektet förlorat. En heldragen grön ring med ett X i anger att
radarn inte kunde låsa fast vid objektet.
Närmaste ankomstpunkt och tid till närmaste ankomstpunkt till
ett farligt objekt.
Tilldela ett objekt en MARPA-tagg
Innan du kan använda MARPA måste du ha en kurssensor
ansluten och en aktiv GPS-signal. Kurssensorn måste
tillhandahålla NMEA 2000 parametergruppnumret (PGN)
127250 eller NMEA 0183 HDM- eller HDG-meningar.
1 På en radarskärm väljer du ett objekt eller en plats.
2 Välj Sök mål > MARPA-objekt.
Ta bort en MARPA-tagg från ett målobjekt
1 Välj ett MARPA-objekt på radarskärmen.
2 Välj MARPA-objekt > Ta bort.
Visa information om ett MARPA-taggat objekt
Du kan visa avstånd, bäring, fart och annan information om ett
MARPA-taggat objekt.
1 Välj ett målobjekt på en radarskärm.
2 Välj MARPA-objekt.
• Om du vill ange avståndet från din position inom vilken
AIS-fartyg visas väljer du Visningsomr och väljer ett
avstånd.
• Om du vill visa detaljer om AIS-aktiverade fartyg väljer du
Information > Visa.
• Om du vill ställa in den projekterade kursens tid för AISaktiverade fartyg väljer du Proj. kurs och anger tiden.
• Om du vill visa spår från AIS-fartyg väljer du Spår och
väljer längden på det spår som visas.
VRM och EBL
Med VRM (Variable Range Marker) och EBL (Electronic Bearing
Line) mäter du avstånd och bäring från din båt till ett målobjekt.
På radarskärmen visas VRM som en cirkel med båtens aktuella
position som mittpunkt, och EBL visas som en linje som börjar
vid båtens aktuella position och som skär VRM.
Skärningspunkten är målet för VRM och EBL.
Visa VRM och EBL
På en radarskärm väljer du Menu > Alternativ för radar >
Visa VRM/EBL.
Justera VRM och EBL
Innan du kan justera VRM och EBL måste du visa dem på
radarskärmen (Visa VRM och EBL, sidan 30).
Du kan justera diametern för VRM och vinkeln för EBL, vilket
flyttar skärningspunkten för VRM och EBL. Den VRM och EBL
som konfigurerats för ett läge tillämpas på alla andra radarlägen.
1 På en radarskärm väljer du en ny position för
skärningspunkten för VRM och EBL.
2 Välj Ange VRM/EBL.
3 Välj Avbryt pekning.
Mäta avstånd och bäring till ett målobjekt
Innan du kan justera VRM och EBL måste du visa dem på
radarskärmen (Visa VRM och EBL, sidan 30).
1 På en radarskärm väljer du målplatsen.
2 Välj Mät distans.
Avstånd och bäring till målplatsen visas uppe till vänster på
skärmen.
Ekospår
Med funktionen för ekospår kan du spåra båtars förflyttning på
radarskärmen. När ett fartyg rör sig kan du se ett svagt spår À
av fartygets kölvatten. Du kan ändra hur lång tid spåret visas.
Visa en lista över AIS- och MARPA-hot
Du kan visa och anpassa utseendet för en lista över AIS- och
MARPA-hot från valfri radarskärm eller överlagrad radarbild.
1 På en radarskärm väljer du Menu > Lager > Andra
farkoster > Lista > Visa.
2 Välj vilka slags hot som ska ingå i listan.
Visa AIS-farkoster på radarskärmen
AIS kräver att en extern AIS-enhet används samt aktiva
transpondersignaler från andra farkoster.
Du kan konfigurera hur andra farkoster visas på radarskärmen.
Om en inställning (förutom AIS-visningsområdet) har
konfigurerats för ett radarläge, tillämpas den inställningen på
alla andra radarlägen. De inställningar för detaljer och
projekterad kurs som konfigurerats för ett radarläge tillämpas på
alla andra radarlägen och på överlagrad radarbild.
1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du
Menu > Andra farkoster > Visningsinställningar.
2 Välj ett alternativ:
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den inställning
som konfigurerats för användning i ett radarläge antingen
tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på
överlagrad radarbild.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på xHD öppen radar
eller HD/HD+ radardom modeller.
Slå på ekospår
På en radarskärm väljer du Menu > Alternativ för radar >
Ekospår > Skärm.
Justera längden på ekospåren
1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du
Menu > Alternativ för radar > Ekospår > Tid.
30
Radar
2 Välj spårets längd.
Rensa ekospåren
Du kan ta bort ekospåren från radarskärmen för att göra
skärmen mindre rörig.
Från en radarskärm väljer du Menu > Alternativ för radar >
Ekospår > Rensa spår.
Optimera radarvisningen
Du kan justera radarvisningsinställningarna för minskat klotter
och ökad träffsäkerhet.
Obs! Du kan optimera radarvisningen för varje radarläge.
1 Välj en radarskala (Justera radarräckvidden, sidan 29).
2 Återställ känslighetsinställningens standardvärde (Automatisk
justering av känslighet på radarskärmen, sidan 31).
3 Justera känslighetsinställningen manuellt (Manuell justering
av känslighet på radarskärmen, sidan 31).
Radarkänslighet och radarklotter
Automatisk justering av känslighet på radarskärmen
Den automatiska känslighetsinställningen för varje radarläge är
optimerad för det läget och kan skilja sig från den automatiska
känslighetsinställningen som används för ett annat läge.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den
känslighetsinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra
radarlägen eller på överlagrad radarbild.
Obs! Alla alternativ är inte tillgängliga på alla radarmodeller.
1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du
Menu > Känslighet.
2 Välj ett alternativ:
• Justera känsligheten automatiskt för ändrade förhållanden
genom att välja Auto låg eller Auto hög.
• Om du vill justera känsligheten automatiskt så att fåglar
över vattenytan visas väljer du Autom, fågel.
Obs! Det här alternativet är inte tillgängligt på xHD öppen
radar eller HD/HD+ radardom modeller.
Manuell justering av känslighet på radarskärmen
För att få optimal radarprestanda kan du justera känsligheten
manuellt.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den
känslighetsinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra
radarlägen eller på överlagrad radarbild.
1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du
Menu > Känslighet.
2 Välj Upp för att öka känsligheten tills ljusfläckar syns på
radarskärmen.
Data på radarskärmen uppdateras med några få sekunders
intervall. Effekten av den manuellt justerade känsligheten
syns därför kanske inte direkt. Justera känsligheten
långsamt.
3 Välj Ned för att minska känsligheten tills fläckarna försvinner.
4 Om båtar, land eller andra objekt finns inom räckhåll väljer du
Ned för att minska känsligheten tills objekten börjar blinka.
5 Välj Upp för att öka känsligheten tills båtar, land eller andra
objekt visas med fast sken på radarskärmen.
6 Minimera vid behov visningen av närliggande stora objekt.
7 Minimera vid behov visningen av sidlobsekon.
Minimera störning från närliggande stora objekt
Närliggande objekt av betydande storlek, som vågbrytare, kan
göra att en mycket ljus bild av objektet visas på radarskärmen.
Den här bilden kan dölja mindre objekt som ligger i dess närhet.
Radar
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den
känslighetsinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra
radarlägen eller på överlagrad radarbild.
1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du
Menu > Känslighet.
2 Välj Ned för att minska känsligheten tills de mindre objekten
syns tydligt på radarskärmen.
Att minska känsligheten för att få bort störningar från
närliggande stora objekt kan göra att mindre eller avlägsna
objekt börjar blinka eller försvinner från radarskärmen.
Minimera sidlobsstörningar på radarskärmen
Sidlobsstörningar kan se ut som strimmor som sträcker sig ut
från objektet i ett halvcirkelformigt mönster. Du kan undvika
sidlobseffekter genom att minska känsligheten eller minska
radarräckvidden.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den
känslighetsinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra
radarlägen eller på överlagrad radarbild.
1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du
Menu > Känslighet.
2 Välj Ned för att minska känsligheten tills det
halvcirkelformiga, strimmiga mönstret försvinner från
radarskärmen.
Att minska känsligheten för att få bort sidlobsstörningar kan
göra att mindre eller avlägsna objekt börjar blinka eller
försvinner från radarskärmen.
Automatisk justering av sjöeko på radarskärmen
Du kan ställa in att plottern automatiskt ska justera visningen av
sjöklutter som orsakas av krabb sjö.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den
sjöekoinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra
radarlägen eller på överlagrad radarbild.
Obs! Alla alternativ och inställningar är inte tillgängliga på alla
radar- och plottermodeller.
1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du
Menu > Sjöeko.
2 Välj Förinställning. eller Au.
3 Välj en inställning som speglar nuvarande havsförhållanden.
När du använder en kompatibel radarmodell justerar plottern
sjöekot automatiskt baserat på havsförhållandena.
Manuell justering av sjöeko på radarskärmen
Du kan justera visningen av sjöklutter som orsakas av krabb sjö.
Sjöklutterinställningen påverkar visningen av närliggande
sjöklutter och objekt mer än det påverkar visningen av avlägsna
sjöklutter och objekt. En högre sjöklutterinställning minskar
visningen av sjöklutter orsakade av närliggande vågor, men kan
också minska eller ta bort visningen av närliggande objekt.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den
sjöklutterinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra
radarlägen eller på överlagrad radarbild.
1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du
Menu > Sjöeko.
2 Välj Upp eller Ned för att justera visningen av sjöklutter tills
övriga objekt syns tydligt på radarskärmen.
Sjöklutter som orsakas av havsförhållanden kan fortfarande
synas.
Justera regneko på radarskärmen
Du kan justera visningen av radarklotter som orsakas av regn.
Att minska radarräckvidden kan också minimera regneko
(Justera radarräckvidden, sidan 29).
31
Regnekoinställningen påverkar visningen av närliggande
regneko och objekt mer än det påverkar visningen av avlägsna
regneko och objekt. En högre regnekoinställning minskar
visningen av radarklotter orsakat av regn i närheten, men kan
också minska eller ta bort visningen av närliggande objekt.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan de
regnekoinställningar som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra
radarlägen eller på den överlagrade radarbilden.
1 På en radarskärm väljer du Menu > Alternativ för radar >
Regneko.
2 Välj Upp eller Ned för att minska eller öka visningen av
närliggande regneko tills andra objekt syns tydligt på
radarskärmen.
Radarklotter som orsakas av regn kan fortfarande synas.
Minska störningsklutter på radarskärmen
Du kan minska visningen av sjöklutter som orsakas av
störningar från andra närliggande radarkällor när
avstörningsinställningen är på.
Obs! Beroende på vilken radar som används kan den
avstörningsinställning som konfigurerats för användning i ett
radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra
radarlägen eller på överlagrad radarbild.
På en radarskärm eller på den överlagrade radarbilden väljer
du Menu > Radarinställning > Störn.-avvisn..
Menyn Alternativ för radar
På en radarskärm väljer du Menu > Alternativ för radar.
MotionScope™: Använder dopplereffekten till att upptäcka och
markera rörliga mål för att hjälpa dig att undvika potentiella
kollisioner, hitta fågelflockar och spåra väderinformation
(MotionScope™ dopplerradarteknik, sidan 29). Det här
alternativet är bara tillgängligt på Fantom modeller.
Pulsexpansion: Ökar varaktigheten för sändningspulsen, vilket
hjälper till att maximera energin som riktas mot målen. Detta
bidrar till att förbättra upptäckt och identifiering av mål. Det
här alternativet är inte tillgängligt på xHD öppen radar eller
HD/HD+ radardom modeller.
Målets storlek: Justerar storleken på mål genom att justera
pulskomprimeringsbearbetningen. Välj mindre mål för en
skarp radarbild med hög upplösning. Välj större mål för att
visa större ekon för punktmål, som båtar och bojar. Det här
alternativet är bara tillgängligt på Fantom modeller.
Ekospår: Gör det möjligt att spåra båtars förflyttning på
radarskärmen. Det här alternativet är inte tillgängligt på xHD
öppen radar eller HD/HD+ radardom modeller.
Regneko: Minskar ekot som orsakas av regn (Justera regneko
på radarskärmen, sidan 31).
Visa VRM/EBL: Visar cirkeln för VRM (Variable Range Marker)
och EBL (Electronic Bearing Line) så att du kan mäta
avstånd och bäring från din båt till ett målobjekt (VRM och
EBL, sidan 30).
Aktivera säkerhetszon: Ställer in en säker zon runt båten och
avger ett larm när något kommer in i zonen (Aktivera en
säkerhetszon, sidan 29).
Tidsbegr sändning: Bidrar till att spara energi genom att sända
radarsignaler vid bestämda tidpunkter med inställda intervall.
Menyn Radarinställning
På en radarskärm väljer du Menu > Radarinställning.
Källa: Väljer radarkällan när fler än en radar är ansluten till
nätverket.
Visa sjökort: Visar sjökortet under radarbilden. När den
aktiveras visas menyn Lager.
Orientering: Ställer in radarvisningens perspektiv.
32
Störn.-avvisn.: Minskar visningen av radarklotter som orsakas
av störningar från andra närliggande radarkällor.
Rotationshast.: Ställer in önskad rotationshastighet för radarn.
Alternativet Hög fart kan användas för att öka
uppdateringsfrekvensen. I vissa situationer roterar radarn
automatiskt med normal hastighet för att förbättra detektion,
t.ex. när en längre räckvidd har valts eller när MotionScope
eller Dual Range används.
Utseende: Ställer in utseende för färgpalett, radarfart och
navigation.
Installation: Här kan du konfigurera radarn för installationen,
t.ex. ställa in fören på båten och antennens parkeringsläge.
Inställningar för radarns utseende
På en radarskärm väljer du Menu > Radarinställning >
Utseende.
Obs! De här inställningarna gäller inte för överlagrad radarbild.
Bakgrundsfärg: Anger färg för bakgrunden.
Förgrundsfärg: Anger färgpalett för radarekon.
Radarfart: Flyttar automatiskt din nuvarande position i riktning
mot skärmens nederkant när farten ökar. Ange
topphastigheten för att få bäst resultat.
Riktningslinje: Visar en förlängning från båtens för i
färdriktningen på radarskärmen.
Avståndsringar: Visar avståndsringarna som hjälper till att
visualisera avstånd på radarskärmen.
Bäringsring: Visar en bäring relativ till din kurs eller baserat på
en nordlig referens som hjälper dig att avgöra bäringen till ett
föremål som visas på radarskärmen.
Navigationslinjer: Visar navigationslinjerna som anger den kurs
du ställt in med Rutt till, Automatisk vägledning eller Gå till.
Waypoints: Visar waypoints på radarskärmen.
Inställningar för radarinstallation
Båtens för: Kompenserar för radarns fysiska plats när den inte
är på båtens axel (Kompensation för förstäven, sidan 32).
Antennkonfiguration: Ställer in radarns antennstorlek och
ställer in positionen i vilken radarn stannar (Ange ett eget
parkeringsläge, sidan 33).
Aktivera zon utan sändning: Ställer in området i vilket radarn
inte sänder ut signaler (Aktivera och justera en No-Xmit-zon
för radar, sidan 29).
Kompensation för förstäven
Kompensation för förstäven kompenserar för radardomens
fysiska placering på båten om radardomen inte är justerad med
längslinjen.
Mäta potentiell kompensation för förstäven
Kompensation för förstäven kompenserar för radardomens
fysiska placering på båten om radardomen inte är justerad med
längslinjen.
1 Med hjälp av en magnetisk kompass tar du en optisk bäring
av ett fast mål som finns inom räckhåll.
2 Kontrollera målbäringen på radarn.
3 Om bäringen avviker mer än +/- 1° ställer du in
kompensationen för förstäven.
Ställa in kompensation för förstäven
Innan du kan ställa in kompensationen för förstäven måste du
mäta den potentiella kompensationen för förstäven.
Den kompensation för förstäven som konfigurerats för
användning i ett radarläge tillämpas på alla andra radarlägen
och på överlagrad radarbild.
1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du
Menu > Radarinställning > Installation > Båtens för.
2 Välj Upp eller Ned för att justera kompensationen.
Radar
Ange ett eget parkeringsläge
Om du har fler än en radar på din båt måste du visa
radarskärmen för den radar som du vill justera.
Som standard stannar antennen vinkelrätt mot piedestalen när
den inte snurrar. Du kan justera det här läget.
1 På radarskärmen väljer du Menu > Radarinställning >
Installation > Antennkonfiguration > Parkeringsläge.
2 Använd skjutreglaget för att justera antennens placering när
den står stilla och välj Back.
Autopilotskärmen
Välja en annan radarkälla
1 Välj ett alternativ:
• På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer
du Menu > Radarinställning > Källa.
• Välj Inställningar > Kommunikationer > Standardkällor
> Radar.
2 Välj radarkälla.
Ändra radarläge
À
Á
Â
Ã
1 På en kombinationsskärm eller SmartMode layout med radar
väljer du Menu > Radarmeny > Ändra radar.
2 Välj ett radarläge.
Faktisk kurs
Inställd kurs (kurs som autopiloten håller)
Faktisk kurs (i standbyläge)
Inställd kurs (i aktiverat läge)
Roderpositionsindikator (Den här funktionen är endast tillgänglig när
en rodersensor är ansluten.)
Ställa in ökningar av stegstyrningsstorlek
1 På autopilotskärmen väljer du Menu > Autopilotinställning
> Steggirsstorlek.
Autopilot
VARNING
Du kan använda autopilotfunktionen endast vid en station som
är installerad bredvid en styrplats, gasreglage och kontrollenhet.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Autopiloten är ett verktyg som hjälper dig att hantera båten.
Den befriar dig inte från ansvaret för att framföra din båt säkert.
Undvik farlig navigering och lämna aldrig styrplatsen utan
uppsikt.
Var alltid beredd på att snabbt återgå till att styra båten
manuellt.
Lär dig att använda autopiloten i stilla och riskfria vatten utan
några faror.
Var försiktig när du använder autopiloten nära hinder i vattnet,
till exempel hamnar, pålverk och andra båtar.
Autopilotsystemet anpassar kontinuerligt styrningen av din båt
för att hålla en fast kurs (kurshållning). Systemet möjliggör även
manuell styrning och olika automatiska styrningsfunktioner och mönster.
När plottern är ansluten till ett kompatibelt Garmin
autopilotsystem kan du aktivera och styra autopiloten från
plottern.
Mer information om kompatibla Garmin autopilotsystem finns på
www.garmin.com.
2 Välj en storlek.
Ställa in energisparläget
Du kan justera nivån av roderaktivitet.
1 På autopilotskärmen trycker du på Menu >
Autopilotinställning > Inställning av strömläge >
Energisparfunk.
2 Välj en procentandel.
Om du ställer in en högre procentandel minskar
roderaktiviteten och kurshållningen. Ju högre procentandel,
desto mer avviker kursen innan autopiloten korrigerar den.
TIPS: I krabb sjö vid låga hastigheter minskar
roderaktiviteten om du ökar Energisparfunk procentandel.
Aktivera Shadow Drive™
Obs! Funktionen Shadow Drive är bara tillgänglig på
hydrauliska styrsystem.
På autopilotskärmen väljer du Menu > Autopilotinställning
> Shadow Drive > Aktiverad.
Överlagringsindikator för autopilot
Faktisk kurs
Öppna autopilotskärmen
À
Á
Â
Innan du kan öppna autopilotskärmen måste du ha en
kompatibel Garmin autopilot installerad och konfigurerad.
Välj A/V, mät, kontr > Autopilot.
Aktivera autopiloten
Inställd kurs (kurs som autopiloten håller)
Faktisk kurs (i standbyläge)
Inställd kurs (i aktiverat läge)
När du aktiverar autopiloten tar den över styrningen av rodret
och styr båten med bibehållen kurs.
Välj Aktivera på valfri skärm.
Din inställda kurs visas mitt på autopilotskärmen.
Justera kursen med rodret
Obs! Du måste aktivera funktionen Shadow Drive innan du kan
justera kursen med hjälp av rodret (Aktivera Shadow Drive™,
sidan 33).
Styr båten manuellt med autopiloten aktiverad.
Autopiloten aktiverar läget Shadow Drive.
Autopilot
33
När du släpper rodret och håller en fast kurs manuellt under
några sekunder återtar autopiloten styrningen av den nya
kursen.
Ställa in kursen med plottern i stegstyrningsläget
Innan du kan styra båten med hjälp av knapparna längst ner på
autopilotskärmen måste du aktivera autopiloten (Aktivera
autopiloten, sidan 33).
• Tryck på <1° eller 1°> för att initiera en gir på 1°.
• Tryck på <<10° eller 10°>> för att initiera en gir på 10°.
• Håll ned <1° eller 1°> för att initiera en hastighetskontrollerad
gir.
Båten fortsätter att gira tills du släpper knappen.
• Håll ned <<10° eller 10°>> för att initiera en sekvens med
girar på 10°.
Styrmönster
VARNING
Du ansvarar själv för att båten framförs på ett säkert sätt.
Aktivera bara mönsterstyrning när du är säker på att vattnet är
fritt från hinder.
Autopiloten kan styra båten enligt förinställda mönster för fiske
och dessutom utföra andra specialmanövrer som U-svängar och
Williamson-girar.
Följa U-svängsmönstret
Du kan använda U-svängsmönstret för att gira båten 180 grader
och bibehålla den nya kursen.
1 På autopilotskärmen väljer du Menu > Mönsterstyrning > Usväng.
2 Välj Aktivera babord eller Aktivera styrbord.
Ställa in och följa cirkelmönstret
Du kan använda cirkelmönstret till att styra båten i en oavbruten
cirkel, i angiven riktning och med angivet tidsintervall.
1 På autopilotskärmen väljer du Menu > Mönsterstyrning >
Cirklar.
2 Om det behövs väljer du Tid och väljer en tid som autopiloten
ska slutföra en cirkel på.
3 Välj Aktivera babord eller Aktivera styrbord.
Ställa in och följa sicksackmönstret
Du kan använda sicksackmönstret till att styra båten från babord
till styrbord och tillbaka, under angiven tid och med angiven
vinkel, längs den aktuella kursen.
1 På autopilotskärmen väljer du Menu > Mönsterstyrning >
Sicksack.
2 Om det behövs väljer du Amplitud och väljer grader.
3 Om det behövs väljer du Period och väljer en tidsperiod.
4 Välj Aktivera sicksack.
Följa Williamson-girmönstret
Du kan använda Williamson-giren till att styra båten tillbaka så
att den färdas längs med den plats där Williamson-girmönstret
aktiverades. Williamson-girmönstret kan användas i man
överbord-situationer.
1 På autopilotskärmen väljer du Menu > Mönsterstyrning >
Williamson-gir.
2 Välj Aktivera babord eller Aktivera styrbord.
Följa ett varvmönster
Du kan använda varvmönstret till att styra båten i en oavbruten
cirkel runt den aktiva waypointen. Cirkelns storlek bestäms av
avståndet från den aktiva waypointen när du aktiverar
varvmönstret.
34
1 På autopilotskärmen väljer du Menu > Mönsterstyrning >
Omloppsbana.
2 Välj Aktivera babord eller Aktivera styrbord.
Ställa in och följa klöverbladsmönstret
Du kan använda klöverbladsmönstret till att styra båten så att
den gång på gång passerar förbi en aktiv waypoint. När du
aktiverar klöverbladsmönstret styr autopiloten båten till den
aktiva waypointen för att därefter påbörja klöverbladsmönstret.
Det går att ställa in avståndet mellan waypointen och platsen
där autopiloten girar båten för att köra tillbaka genom
waypointen. Med standardinställningen girar båten vid ett
avstånd på 300 m (1 000 fot) från den aktiva waypointen.
1 På autopilotskärmen väljer du Menu > Mönsterstyrning >
Klöverblad.
2 Om det behövs väljer du Längd och väljer sedan en sträcka.
3 Välj Aktivera babord eller Aktivera styrbord.
Ställa in och följa ett sökmönster
Du kan använda sökmönstret till att styra båten i allt större
cirklar ut från den aktiva waypointen och forma ett
spiralmönster. När du aktiverar sökmönstret styr autopiloten
båten till den aktiva waypointen och styr sedan enligt mönstret.
Det går att ställa in avståndet mellan varje cirkel i spiralen.
Standardavståndet mellan cirklar är 20 m (50 fot).
1 På autopilotskärmen väljer du Menu > Mönsterstyrning >
Sök.
2 Om det behövs väljer du Sökningsmellanrum och väljer
sedan en sträcka.
3 Välj Aktivera babord eller Aktivera styrbord.
Avbryta ett styrmönster
• Styra båten manuellt.
Obs! Shadow Drive måste vara aktiverad för att du ska
kunna avbryta ett styrmönster genom att styra båten
manuellt.
• Välj eller för att avbryta ett mönster med hjälp av
stegstyrningsläget.
• Välj (STBY) Viloläge.
DSC (Digital Selective Calling)
Nätverksansluten plotter och VHF-radiofunktioner
Om du har en NMEA 0183 VHF-radio eller en NMEA 2000 VHFradio ansluten till plottern, så är de här funktionerna aktiverade.
• Plottern kan överföra din GPS-position till radion. Om radion
har funktioner för det, överförs GPS-positionsinformation
tillsammans med DSC-anrop.
• Plottern kan ta emot DSC-anrop (Digital Selective Calling)
och positionsinformation från radion.
• Plottern kan spåra positionerna för farkoster som sänder ut
positionsrapporter.
Om du har en Garmin NMEA 2000 VHF-radio ansluten till
plottern, så är de här funktionerna också aktiverade.
• Med plottern kan du snabbt ställa in och skicka individuella
rutinanropsdetaljer till din Garmin VHF-radio.
• När du initierar ett man överbord-nödanrop från radion visar
plottern man överbord-skärmen och uppmanar dig att
navigera till man överbord-platsen.
• När du initierar ett man överbord-nödanrop från plottern visar
radion sidan Nödanrop för att initiera ett man överbordnödanrop.
DSC (Digital Selective Calling)
Aktivera DSC
Välj Inställningar > Andra farkoster > DSC.
DSC-lista
DSC-listan är en logg med de senaste DSC-anropen och andra
DSC-kontakter som du har angett. DSC-listan kan innehålla upp
till 100 poster. DSC-listan visar de senaste anropen från en båt.
Om ett ytterligare anrop tas emot från samma båt ersätter det
första anropet i anropslistan.
Visa DSC-listan
Innan du kan visa DSC-listan måste plottern anslutas till en
VHF-radio som har funktioner för DSC.
Välj Info > DSC-lista.
Lägga till en DSC-kontakt
Du kan lägga till en farkost i DSC-listan. Du kan göra anrop till
en DSC-kontakt från plottern.
1 Välj Info > DSC-lista > Lägg till kontakt.
2 Ange MMSI (Maritime Mobile Service Identity) för farkosten.
3 Ange farkostens namn.
Inkommande nödanrop
Om din kompatibla plotter och VHF-radio har anslutits med
NMEA 0183 eller NMEA 2000 så meddelar plottern dig när VHFradion tar emot ett DSC-nödanrop. Om positionsinformation
skickades tillsammans med nödanropet, registreras den
informationen och blir tillgänglig med anropet.
anger ett nödanrop i DSC-listan och markerar positionen för
en farkost på navigationssjökortet vid tidpunkten för DSCnödanropet.
Navigera till ett fartyg i nöd
anger ett nödanrop i DSC-listan och markerar positionen för
en farkost på navigationssjökortet vid tidpunkten för DSCnödanropet.
1 Välj Info > DSC-lista.
2 Välj ett positionsrapportanrop.
3 Välj Granska > Navigera till.
4 Välj Gå till eller Rutt till.
Man överbord-nödanrop initierade från en VHF-radio
När plottern är ansluten till en VHF-radio som är kompatibel med
NMEA 2000 och du initierar ett man överbord DSC-nödanrop
från radion, visar plottern man överbord-skärmen och uppmanar
dig att navigera till man överbord-punkten. Om du har ett
kompatibelt Garmin autopilotsystem anslutet till nätverket,
uppmanar plottern dig att påbörja en Williamsons-sväng till man
överbord-punkten.
Om du avbryter man överbord-nödanropet på radion visas inte
längre skärmen som uppmanar dig att aktivera navigeringen till
man överbord-platsen.
Man överbord- och SOS-nödanrop initierade från
plottern
När plottern är ansluten till en radio som är kompatibel med
Garmin NMEA 2000 och du markerar en SOS- eller man
överbord-plats, så visar radion sidan Nödanrop där du snabbt
kan initiera ett nödanrop.
Information om hur man gör nödanrop från radion finns i
användarhandboken till VHF-radion. Mer information om
markering av en MÖB- eller SOS-plats finns i Markera en SOSplats, sidan 13.
Positionsspårning
När du ansluter plottern till en VHF-radio med NMEA 0183, kan
du spåra farkoster som skickar positionsrapporter.
DSC (Digital Selective Calling)
Den här funktionen är även tillgänglig med NMEA 2000, när
farkosten skickar rätt PGN-data (PGN 129808; DSCanropsinformation).
Alla positionsrapportanrop som tas emot loggas i DSC-listan
(DSC-lista, sidan 35).
Visa en positionsrapport
1 Välj Info > DSC-lista.
2 Välj ett positionsrapportanrop.
3 Välj Granska.
4 Välj ett alternativ:
• Växla till ett sjökort där platsen är uppmärkt genom att
välja Nästa sida.
• Visa detaljer för positionsrapporten genom att välja
Föregående sida.
Navigera till en spårad farkost
1 Välj Info > DSC-lista.
2 Välj ett positionsrapportanrop.
3 Välj Granska > Navigera till.
4 Välj Gå till eller Rutt till.
Skapa en waypoint vid positionen för en spårad
farkost
1 Välj Info > DSC-lista.
2 Välj ett positionsrapportanrop.
3 Välj Granska > Skapa waypoint.
Redigera information i en positionsrapport
1 Välj Info > DSC-lista.
2 Välj ett positionsrapportanrop.
3 Välj Granska > Ändra.
• Om du vill ange namnet på fartyget väljer du Namn.
• Om du vill välja en ny symbol väljer du Symbol, om det
finns.
• Om du vill ange en kommentar väljer du Kommentar.
• Om du vill visa en spårlinje för farkosten, om radion spårar
farkostens position väljer du Spår.
• Om du vill välja en färg för spårlinjen väljer du Spårlinje.
Ta bort ett positionsrapportanrop
1 Välj Info > DSC-lista.
2 Välj ett positionsrapportanrop.
3 Välj Granska > Rensa rapport.
Visa farkostspår på navigationssjökortet
Du kan visa spår för alla spårade fartyg på vissa sjökortsvyer.
Som standard anger en svart linje fartygets bana, en svart punkt
varje tidigare rapporterad position för en spårad farkost och en
blå flagga farkostens senast rapporterade position.
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du Menu > Lager
> Andra farkoster > DSC > DSC-spår.
2 Välj det antal timmar som spårade farkoster ska visas på
sjökortet.
Om du till exempel väljer 4 timmar visas alla spårpunkter som
är nyare än fyra timmar för alla spårade farkoster.
Individuella rutinanrop
När du ansluter plottern till en Garmin VHF-radio kan du
använda plotterns gränssnitt och ställa in ett individuellt
rutinanrop.
När du ställer in ett individuellt rutinanrop från plottern kan du
välja vilken DSC-kanal som du vill kommunicera på. Radion
sänder denna begäran med ditt anrop.
35
Välja en DSC-kanal
Obs! Valet av DSC-kanal är begränsat till de kanaler som finns
tillgängliga i alla frekvensband. Standardkanalen är 72. Om du
väljer en annan kanal använder plottern den kanalen för
efterföljande anrop, tills du anropar med en annan kanal.
1 Välj Info > DSC-lista.
2 Välj en farkost eller en station att anropa.
3 Välj Granska > Anrop med radio > Kanal.
4 Välj en tillgänglig kanal.
Göra ett individuellt rutinanrop
Obs! Om radion inte har ett MMSI-nummer programmerat tar
radion inte emot anropsinformation vid initiering av ett anrop från
en plotter.
1 Välj Info > DSC-lista.
2 Välj en farkost eller en station att anropa.
3 Välj Granska > Anrop med radio.
4 Om det behövs väljer du Kanal, och väljer sedan en ny
kanal.
5 Välj Sänd.
Plottern skickar information om anropet till radion.
6 På din Garmin VHF-radio väljer du Ring.
Göra ett individuellt rutinanrop till ett AIS-objekt
1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du ett AIS-objekt.
2 Välj AIS-fartyg > Anrop med radio.
3 Om det behövs väljer du Kanal, och väljer sedan en ny
kanal.
4 Välj Sänd.
Plottern skickar information om anropet till radion.
5 På din Garmin VHF-radio väljer du Ring.
Mätare och diagram
Mätarna och diagrammen ger olika information om motorn och
miljön. En kompatibel givare eller sensor måste vara ansluten till
nätverket för att du ska kunna visa informationen.
Visa mätarna
1 Välj A/V, mät, kontr.
2 Välj en mätare.
3 Välj eller för att välja en annan mätarsida.
Ändra vilka data som visas i mätaren
1 Tryck på en mätare på en mätarskärm.
2 Välj Byt ut data.
3 Välj en datatyp.
4 Välj de data du vill visa.
Anpassa mätarna
Du kan ändra layout på mätarsidorna, hur mätarsidorna visas
och data i varje mätare.
1 Öppna en mätarsida.
2 Välj Menu > Redigera mätarsidor.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill ändra data som visas i en mätare väljer du
mätaren.
• Om du vill ändra layout på mätarna på sidan väljer du
Ändra layout.
• Om du vill lägga till en sida till den här uppsättningen
mätarsidor väljer du Lägg till sida.
• Om du vill ändra ordning och flytta den här sidan till en
annan plats i den här uppsättningen med mätarsidor väljer
du Flytta sida åt vänster eller Flytta sida åt höger.
• Om du vill återställa den här sidan till de ursprungliga
visningsinställningarna väljer du Återställ
standardvisning.
Anpassa gränsvärden för motor- och bränslemätare
Du kan ställa in övre och nedre gränser och intervall för önskad
standarddrift för en mätare.
Obs! Alla alternativ är inte tillgängliga för alla mätare.
1 På en lämplig mätarskärm väljer du Menu > Installation >
Ange gränser för mätare.
2 Välj den mätare du vill anpassa.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in ett lägsta värde för
standarddriftintervall väljer du Nominellt min.
• Om du vill ställa in ett högsta värde för
standarddriftintervall väljer du Nominellt max.
• Om du vill ställa in ett lägre mätarvärde än nominellt min.
väljer du Skala min.
• Om du vill ställa in den övre gränsen för mätaren på ett
värde som är högre än det nominella maxvärdet väljer du
Skala max.
4 Välja gränsvärde.
5 Upprepa steg 4 och 5 om du vill ställa in ytterligare
mätargränsvärden.
Visa Motor- och bränslemätare
Innan du kan visa motor- och bränslemätare måste du vara
ansluten till ett NMEA 2000 nätverk som kan läsa av motor- och
bränsledata. Se installationsinstruktionerna för detaljer.
Välj A/V, mät, kontr > Motorer.
Välja antal motorer som visas som mätare
Du kan visa information om upp till fyra motorer.
1 På motormätarskärmen väljer du Menu > Installation >
Motorval > Antal motorer.
2 Välj ett alternativ:
• Välj antal motorer.
• Välj Konfigurera automatiskt för att detektera antalet
motorer automatiskt.
Anpassa vilka motorer som visas som mätare
Innan du kan anpassa hur motorerna ska visas i mätarna måste
du välja antalet motorer manuellt (Välja antal motorer som visas
som mätare, sidan 36).
1 På motormätarskärmen väljer du Menu > Installation >
Motorval > Ändra motorer.
2 Välj Första motorn.
3 Välj motor som ska visas i den första mätaren.
4 Upprepa för resterande motorstaplar.
Aktivera statuslarm för motormätare
Du kan aktivera visning av motorstatuslarm på plottern.
På motormätarskärmen väljer du Menu > Installation >
Statuslarm > På.
När ett motorlarm utlöses visas ett larmmeddelande om
mätarstatus och mätaren kan bli röd, beroende på vilken typ av
larm det är.
Aktivera vissa mätarstatuslarm
1 På motormätarskärmen väljer du Menu > Installation >
Statuslarm > Egna.
2 Välj ett eller flera larm för motormätare som du vill inaktivera.
36
Mätare och diagram
Ställa in bränslelarm
Innan du kan ställa in ett bränslenivålarm måste du ansluta en
kompatibel bränsleflödesgivare till plottern.
Du kan ställa in ett larm som ljuder när den totala mängden
återstående bränsle ombord når en angiven gräns.
1 Välj Inställningar > Larm > Bränsle > Ange totalt bränsle
ombord > På.
2 Ange mängd återstående bränsle som ska utlösa larmet och
välj Klar.
Ställa in båtens bränslekapacitet
1 Välj Inställningar > Min farkost > Bränslekapacitet.
2 Ange hur stor kapacitet bränsletankarna har tillsammans.
Synkronisera bränsledata med faktisk bränslemängd
för båten
Du kan synkronisera bränslenivåerna på plottern med aktuell
bränslemängd för båten när du fyller på båten med bränsle.
1 Välj A/V, mät, kontr > Motorer > Menu.
2 Välj ett alternativ:
• När du har fyllt alla bränsletankar på båten väljer du Fyll
alla tankar. Bränslenivån återställs till maximal kapacitet.
• När du har fyllt på med bränsle utan att fylla hela tanken
väljer du Lägg till bränsle till båt och anger den mängd
du har fyllt på med.
• Om du vill ange hur mycket bränsle det finns totalt för alla
bränsletankar väljer du Ange totalt bränsle ombord och
anger total mängd bränsle i tankarna.
Visa vindmätare
Innan du kan visa vindinformation måste du ansluta en
vindsensor till plottern.
Välj A/V, mät, kontr > Vind.
Konfigurera seglingsvindmätaren
Du kan konfigurera seglingsvindmätaren så att den visar faktisk
eller skenbar vindhastighet och -vinkel.
1 På vindmätaren väljer du Menu > Seglingsvindmätare.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa faktisk eller skenbar vindvinkel väljer du
Visare och väljer ett alternativ.
• Om du vill visa faktisk eller skenbar vindhastighet väljer du
Vindhastighet och väljer ett alternativ.
Konfigurera hastighetskällan
Du kan ange om de hastighetsdata för båten som visas på
mätaren och används för att beräkna vind ska baseras på fart
genom vattnet eller GPS-hastighet.
1 På vindmätaren väljer du Menu > Kompassmätare >
Hastighetsvisn..
Välj
ett alternativ:
2
• Om du vill beräkna hastighet baserat på data från sensorn
för vattenhastighet väljer du Fart genom vatten.
• Om du vill beräkna hastighet baserat på GPS-data väljer
du GPS-fart.
Konfigurera riktningskällan för vindmätaren
Du kan ange källa för den rubrik som visas på vindmätaren.
Magnetisk kurs är de kursdata som tas emot från en kurssensor
och GPS-kursdata beräknas i plotterns GPS (kurs över grund).
1 På vindmätaren väljer du Menu > Kompassmätare >
Riktningskälla.
2 Välj GPS-kurs eller Magnetisk.
Obs! Vid förflyttning i låg hastighet eller vid stillastående är
den magnetiska kompasskällan noggrannare än GPS-källan.
Mätare och diagram
Anpassa den högupplösta vindmätaren
Du kan ange intervall för den högupplösta vindmätaren för både
motvindsskalan och medvindsskalan.
1 På vindmätaren väljer du Menu > Kompassmätare >
Mätartyp > Högupplöst vindmätare.
2 Välj ett alternativ:
• För att ställa in högsta och lägsta värden som visas när
den högupplösta vindmätaren för motvind visas ska du
välja Ändra motvindsskala och ange vinklarna.
• För att ställa in högsta och lägsta värden som visas när
den högupplösta vindmätaren för medvind visas ska du
välja Ändra medvindsskala och ange vinklarna.
• Om du vill visa faktisk eller skenbar vind väljer du Vind
och väljer ett alternativ.
Visa trippmätare
Trippmätarna visar information för sträcka, hastighet, tid och
bränsle för den aktuella trippen.
Välj Info > Resa och diagram > Tripp.
Återställa trippmätare
1 Välj Info > Resa och diagram > Tripp.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in alla avlästa värden för aktuell tripp på
noll väljer du Nollställ tripp.
• Om du vill ställa in värdet för maxfart på noll väljer du
Nollställ maximal fart.
• Om du vill ställa in trippmätaren på noll väljer du Nollställ
Tot. Distans.
• Om du vill ställa in alla värden på noll väljer du Nollställ
allt.
Visa diagram
Innan du kan visa grafer av olika förändringar i miljön, såsom
temperatur, djup och vind, måste du ha en lämplig givare eller
sensor ansluten till nätverket.
Välj Info > Resa och diagram > Diagram.
Ställa in diagramområde och tidsskalor
Du kan ange tidslängd och område för djup som visas i djupoch vattentemperaturdiagrammen.
1 Välj Diagraminställning på ett diagram.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in en skala för förfluten tid väljer du
Varaktighet. Standardinställningen är 10 minuter. Om du
ökar skalan för förfluten tid kan du visa variationer över en
längre tidsperiod. Om du minskar skalan för förfluten tid
kan du visa fler detaljer över en kortare tidsperiod.
• Välj Skala för att ställa in skalan. Om du ökar skalan kan
du visa större variation i avläsningar. Om du minskar
skalan kan du visa fler detaljer för variationen.
Batterihantering
Du kan visa batteri och andra strömkällor, samt de enheter som
använder dessa källor.
Batterier visas längs den övre delen av skärmen. Andra
strömkällor, som solpaneler, generator, omvandlare och
vindgenerator, visas längs den vänstra sidan. Objekten längs
den högra sidan av skärmen är enheter som använder batterier
och andra strömkällor.
Sidan Ställa in batterihanteringen
1 Välj A/V, mät, kontr > Batterihantering > Menu > Redigera
enheter.
2 Välj ett objekt.
37
3 Välj Enhet och välj ett objekt i listan.
4 Om det behövs väljer du Namn, anger ett namn för enheten
3 Välj Tidvatteninformation, Strömmar eller Astronomi.
och väljer Klar.
Varningshanterare
5 Om det behövs väljer du Byt ikon, väljer en ny symbol och
väljer Klar.
6 Upprepa steg 2 till 5 för varje enhet.
Information om tidvatten, strömmar
och astronomi
Tidvattensstationsinformation
Du kan visa information om en tidvattenstation för ett visst
datum och klockslag, inklusive tidvattenhöjd och när nästa flod
och ebb inträffar. Som standard visar plottern
tidvatteninformation för den senast visade tidvattenstationen,
aktuellt datum och senaste timmen.
Välj Info > Tidvatten, strömmar > Tidvatteninformation.
Strömstationsinformation
Obs! Information för aktuell station visas med vissa detaljerade
kartor.
Du kan visa information om en aktuell station för ett visst datum
och klockslag, inklusive information om aktuell hastighet och
strömnivå. Som standard visar plottern ströminformation för den
senast visade strömstationen och för aktuellt datum och
klockslag.
Välj Info > Tidvatten, strömmar > Strömmar.
Astronomiinformation
Du kan visa information om sol- och månuppgång/-nedgång,
månfas och ungefärlig himlavalvsplats för solen och månen.
Mitten av skärmen representerar himlen och de yttersta ringarna
representerar horisonten. Som standard visar plottern
astronomiinformation för aktuellt datum och klockslag.
Välj Info > Tidvatten, strömmar > Astronomi.
Visa information om tidvattenstation, aktuell
station eller astronomiinformation för ett
annat datum
1 Välj Info > Tidvatten, strömmar.
2 Välj Tidvatteninformation, Strömmar eller Astronomi.
3 Välj ett alternativ.
• Om du vill visa information för ett annat datum väljer du
Ändra datum > Manuell och anger ett datum.
• Om du vill visa information för idag väljer du Ändra datum
> Aktuellt.
• Om det är tillgängligt kan du välja Nästa dag för att visa
information om dagen efter.
• Om det är tillgängligt kan du välja Föregående dag för att
visa information om dagen innan.
Visa information för en annan tidvatten- eller
strömstation
1
2
3
4
Välj Info > Tidvatten, strömmar.
Välj Tidvatteninformation eller Strömmar.
Välj Närliggande stationer.
Välj en station.
Visa almanacksinformation från sjökortet
1 Välj en plats på ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
2 Välj Information.
38
Visa meddelanden
1 Välj Info > Varningshanterare.
2 Välj ett meddelande.
3 Välj Granska.
Sortera och filtrera meddelanden
1 Välj Info > Varningshanterare > Sortera/filtrera.
2 Välj ett alternativ för sortering eller filtrering av
meddelandelistan.
Spara meddelanden till ett minneskort
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
2 Välj Info > Varningshanterare > Spara till minneskort.
Rensa alla meddelanden
Välj Info > Varningshanterare > Rensa varningshanterare.
Mediespelare
Obs! Mediespelarfunktionen är inte kompatibel med alla
plottermodeller.
Obs! Alla funktioner är inte tillgängliga i alla anslutna
mediespelare.
Om du har en kompatibel stereo ansluten till NMEA 2000
nätverket kan du styra stereon via plottern. Plottern identifierar
normalt mediespelaren när den ansluts för första gången.
Du kan spela upp media från källor som är anslutna till
mediespelaren och källor som är anslutna till NMEA 2000
nätverket.
Starta mediespelaren
Innan du kan öppna mediespelaren måste du ansluta en
kompatibel enhet till plottern.
Välj A/V, mät, kontr > Media.
Ikoner
Obs! Alla enheter har inte de här ikonerna.
Ikon
Beskrivning
Sparar eller tar bort en förinställd kanal
Upprepar alla låtar
Upprepar en låt
Söker efter kanaler eller hoppar över låtar
Blandar
Välja mediekälla
När du har flera medieenheter anslutna till ett nätverk, t.ex. ett
NMEA 2000 nätverk, kan du välja vilken mediekälla du vill styra
via plottern.
Obs! Du kan bara spela upp media från källor som är anslutna
till enheten.
Obs! Alla funktioner är inte tillgängliga i alla mediekällor.
1 På medieskärmen väljer du Källa.
Obs! Källmenyn visas bara för enheter som har stöd för flera
mediekällor.
2 Välj en källa.
Information om tidvatten, strömmar och astronomi
Spela musik
Söka efter musik
1 På medieskärmen väljer du Bläddra eller Menu > Bläddra.
2 Välj Select eller välj ett alternativ.
Aktivera alfabetisk sökning
Du kan aktivera den alfabetiska sökfunktionen för att hitta en låt
eller ett album i en stor lista.
På medieskärmen väljer du Menu > Installation >
Bokstavssökn..
Ställa in upprepning av en låt
1 När du spelar en låt väljer du Menu > Upprepa.
2 Vid behov väljer du En låt.
Ställa in upprepning av alla låtar
På medieskärmen väljer du Menu > Upprepa > Alla.
Ställa in att låtar ska blandas
1 På medieskärmen väljer du Menu > Blanda.
2 Välj ett alternativ om det behövs.
Ställa in volymen
Stänga av ljudet för media
1 På medieskärmen väljer du .
2 Om det behövs väljer du Select.
Aktivera och avaktivera zoner
Om du har trådanslutit farkostens högtalare i zoner kan du
avaktivera zoner som inte används.
1 På medieskärmen väljer du Menu > Ljudnivåer > Aktivera/
avaktivera zoner.
2 Välj en zon.
VHF-radio
Söka VHF-kanaler
Innan du kan söka efter VHF-kanaler måste du ställa in källan
på VHF.
Du kan övervaka VHF-kanaler som har sparats som
förinställningar för att se när de blir aktiva och automatiskt växla
till aktiva kanaler.
På VHF-medieskärmen väljer du Skanna.
Justera VHF-dämpning
Obs! Mediespelaren måste stödja VHF-radio för att kunna
använda den här funktionen.
1 På VHF-källsidan väljer du Menu > Squelch.
2 Justera VHF-dämpningen med hjälp av skjutreglaget.
Radio
För att lyssna på AM- eller FM-radio måste du ha en lämplig
marin AM/FM-antenn ordentligt ansluten till stereon och inom
räckhåll från en sändningsstation. Anvisningar om hur du
ansluter en AM/FM-antenn finns i stereons
installationsinstruktioner.
Om du vill lyssna på SiriusXM radio måste du ha lämplig
utrustning och abonnemang (SiriusXM Satellite Radio,
sidan 40). Anvisningar om hur du ansluter en SiriusXM
Connect fordonsmottagare finns i stereons
installationsinstruktioner.
Om du vill lyssna på DAB-kanaler måste du ha lämplig
utrustning (DAB-uppspelning, sidan 39). Instruktioner om hur
du ansluter en DAB-adapter och -antenn finns i
installationsinstruktionerna som medföljde adaptern och
antennen.
®
Mediespelare
Ställa in mottagarregion
1 På medieskärmen väljer du Menu > Installation >
Mottagarregion.
2 Välj ett alternativ.
Byta radiokanal
1 På medieskärmen väljer du en lämplig källa, t.ex. FM.
2 Välj eller för att ställa in en kanal.
Ändra kanalväljarläge
Du kan ändra hur du väljer en kanal för vissa medietyper, t.ex.
FM- eller AM-radio.
Obs! Alla kanalväljarlägen är inte tillgängliga för alla
mediekällor.
1 På medieskärmen väljer du Menu > Mottagningsläge.
2 Välj ett alternativ.
3 Om det behövs väljer du Select.
Förinställningar
Du kan spara dina AM/FM-favoritstationer som förinställningar
för enkel åtkomst.
Du kan spara dina favoritkanaler SiriusXM om du är ansluten till
en SiriusXM tillvalsmottagare och antenn.
Spara en kanal som förinställd
1 Från en lämplig medieskärm ställer du in den kanal som ska
sparas som förinställd.
2 Välj Förinställning. > Lägg till aktuell kanal.
Välj en förinställning
1 Välj Förinställning. från en lämplig medieskärm.
2 Välj en förinställning i listan.
3 Välj Ställ in kanal.
Ta bort en förinställning
1 Välj Förinställning. från en lämplig medieskärm.
2 Välj en förinställning i listan.
3 Välj Ta bort aktuell kanal.
DAB-uppspelning
När du ansluter en kompatibel DAB-modul (Digital Audio
Broadcasting) och antenn, t.ex. FUSION MS-DAB100A till en
kompatibel stereo kan du ställa in och spela DAB-kanaler
Om du vill använda DAB-källan måste du befinna dig i en region
där DAB är tillgänglig och välja mottagarregionen (Ställa in DABmottagarregion, sidan 39).
®
Ställa in DAB-mottagarregion
Du måste välja den region du befinner dig i för att ta emot DABstationer på rätt sätt.
1 På medieskärmen väljer du Menu > Installation >
Mottagarregion.
2 Välj den region du befinner dig i.
Söka efter DAB-stationer
Innan du kan söka efter DAB-kanaler måste du ansluta en
kompatibel DAB-modul och -antenn (medföljer inte) till stereon.
Eftersom DAB-signalerna endast sänds i utvalda länder måste
du även ställa in mottagarregionen på en plats där DAB-signaler
sänds.
1 Välj DAB-källa.
2 Välj Skanna för att söka efter tillgängliga DAB-stationer.
När sökningen är klar börjar den första tillgängliga stationen i
den första gruppen att spelas upp.
Obs! När den första sökningen är klar kan du välja Skanna
igen för att göra en omsökning efter DAB-kanaler. När
omsökningen är klar börjar systemet spela den första
39
stationen i gruppen du lyssnade på när du startade
omsökningen.
Ändra DAB-stationer
1 Välj DAB-källa.
2 Välj vid behov Skanna för att söka efter lokala DAB-stationer.
3 Välj eller för att ändra stationen.
När du når slutet av den aktuella ensemblen ändrar stereon
automatiskt till den första tillgängliga stationen i nästa
ensemble.
Välja DAB-kanal från en lista
1 Från DAB-medieskärmen väljer du Bläddra > Stationer.
2 Välj en kanal i listan.
Välja en DAB-kanal från en kategori
1 Från DAB-medieskärmen väljer du Bläddra > Kategorier.
2 Välj en kategori i listan.
3 Välj en kanal i listan.
DAB-förinställningar
Du kan spara dina DAB-favoritstationer som förinställningar för
enkel åtkomst.
Du kan spara upp till 15 förinställda DAB-stationer.
Spara en DAB-kanal som förinställd
1 Från en DAB-medieskärmen väljer du den kanal som ska
sparas som förinställd.
2 Välj Bläddra > Förinställning. > Spara aktuell.
Välja DAB-förinställning från en lista
1 Från DAB-medieskärmen väljer du Bläddra >
Förinställning. > Visa förinställningar.
2 Välj en förinställning i listan.
Ta bort DAB-förinställningar
1 Från DAB-medieskärmen väljer du Bläddra >
Förinställning..
2 Välj ett alternativ:
• Ta bort en förinställning genom att välja Ta bort
förinställning och välja förinställningen.
• För att ta bort alla förinställningar väljer du Ta bort alla
förinställningar.
SiriusXM Satellite Radio
När du har en stereo med funktioner för FUSION-Link™ och en
SiriusXM anslutningsmottagare installerad och ansluten till
plottern så kan du ha åtkomst till SiriusXM satellitradio,
beroende på vad du har för abonnemang.
Hitta ett SiriusXM radio-id
Innan du kan aktivera ditt abonnemang på SiriusXM måste du
ha tillgång till radio-id:t för din SiriusXM anslutningsmottagare.
Du hittar SiriusXM radio-id:t på baksidan av SiriusXM
anslutningsmottagaren, på baksidan av förpackningen eller
genom att ställa in kanal 0 för plottern.
1 Välj Media > Källa > SiriusXM.
2 Ställ in kanal 0.
SiriusXM radio-id:t innehåller inte bokstäverna I, O, S eller F.
Aktivera ett SiriusXM abonnemang
1 När du har valt källan SiriusXM ställer du in kanal 1.
Du bör kunna höra presentationskanalen. Om inte
kontrollerar du SiriusXM anslutningsmottagarens och
antennens installation och anslutningar och försöker igen.
2 Välj kanal 0 för att hitta radio-id:t.
3 Kontakta kundtjänst för SiriusXM via telefon på nummer
(866) 635-2349 eller gå till www.siriusxm.com/activatenow
40
om du vill teckna ett abonnemang i USA. Kontakta SiriusXM
via telefon på nummer (877) 438-9677 eller gå till
www.siriusxm.ca/activatexm om du vill teckna ett
abonnemang i Kanada.
4 Ange radio-id:t.
Aktiveringsprocessen tar vanligtvis ungefär 10 till 15 minuter,
men kan ta upp till en timme. Om din SiriusXM
anslutningsmottagare ska kunna ta emot
aktiveringsmeddelandet måste den vara påslagen och ta
emot signalen för SiriusXM.
5 Om tjänsten inte aktiveras inom en timme går du till
http://care.siriusxm.com/refresh eller kontaktar SiriusXM via
telefon på nummer 1-855-MYREFRESH (697-3373).
Anpassa kanalguiden
SiriusXM radiokanalerna är indelade i kategorier. Du kan välja
vilka kategorier med kanaler som visas i kanalguiden.
Välj ett alternativ:
• Om medieenheten är en stereo med funktioner för
FUSION-Link väljer du Media > Bläddra > Kanal.
• Om medieenheten är en GXM™ antenn, väljer du Media >
Kategori.
Spara en SiriusXM kanal i snabbvalslistan
Du kan spara dina favoritkanaler i snabbvalslistan.
1 Välj Media.
2 Välj en kanal som du vill spara som snabbval.
3 Välj ett alternativ:
• Om medieenheten är en stereo med funktioner för
FUSION-Link väljer du Bläddra > Förinställning..
• Om medieenheten är en GXM antenn väljer du Menu >
Förinställning. > Lägg till aktuell kanal.
Låsa upp föräldrakontroll för SiriusXM
1 På medieskärmen väljer du Bläddra > Föräldrakontroll >
Lås upp.
2 Ange din kod.
Standardkoden är 0000.
Ställa in föräldrakontroll för radiokanaler på SiriusXM
Innan du kan ställa in föräldrakontroll måste du låsa upp
funktionen.
Med funktionen för föräldrakontroll kan du begränsa åtkomsten
till kanaler på SiriusXM, exempelvis sådana med olämpligt
material. När du har aktiverat funktionen måste du ange en kod
om du vill visa de låsta kanalerna.
Välj Bläddra > Föräldrakontroll > Lås/lås upp.
En lista med kanaler visas. Låsta kanaler visas med en
markering.
Obs! Listan med kanaler visas annorlunda när du har ställt in
föräldrakontroll:
•
anger en låst kanal.
•
anger en olåst kanal.
Ändra en kod för föräldrakontroll på en SiriusXM radio
Innan du kan ändra koden måste du låsa upp funktionen för
föräldrakontroll.
1 På medieskärmen väljer du Bläddra > Föräldrakontroll >
Byt PIN-kod.
2 Ange din kod och tryck på Klar.
3 Ange en ny kod.
4 Bekräfta den nya koden.
Återställa standardinställningarna för föräldrakontroll
Den här proceduren raderar alla inställningar du har angett. När
du återställer inställningarna för föräldrakontroll till
standardvärdena återställs kodvärdet till 0000.
Mediespelare
1 På medieskärmen väljer du Installation >
Fabriksinställningar.
2 Välj Ja.
Rensa alla låsta kanaler på en SiriusXM Radio
Innan du kan rensa alla låsta kanaler måste du låsa upp
funktionen för föräldrakontroll.
1 På medieskärmen väljer du Bläddra > Föräldrakontroll > Ta
bort alla låsta.
2 Ange din kod.
Ställa in enhetsnamn
1 På medieskärmen väljer du Menu > Installation > Ange
enhetens namn.
2 Ange ett enhetsnamn.
3 Välj Select eller Klar.
Uppdatera programvaran Media Player
Du kan uppdatera programvaran på kompatibla anslutna
stereoanläggningar och tillbehör.
1 Gå till www.fusionentertainment.com/marine och hämta
uppdateringen av programvaran till en USB-flashenhet.
Programvaruuppdateringar och instruktioner finns på
produktsidan för enheten.
2 Sätt i USB-flashminnet i USB-porten på stereon.
3 På plotterns medieskärm väljer du Menu > Installation >
Uppdatera programvara.
4 Välj det objekt som ska uppdateras.
Väder SiriusXM
VARNING
Den väderinformation som tillhandahålls via den här produkten
kan råka ut för avbrott, innehålla felaktig eller gammal
information och du ska följaktligen inte lita helt på den. Använd
alltid sunt förnuft när du navigerar och kontrollera alternativa
källor till väderinformation innan du fattar beslut som kan
påverka säkerheten. Du godkänner att du är personligen
ansvarig för användning av väderinformationen och för alla dina
beslut vad gäller att navigera i det aktuella vädret. Garmin
ansvarar inte för några följder av användningen av SiriusXM
väderinformationen.
Obs! SiriusXM data är inte tillgängligt i alla områden.
En Garmin SiriusXM satellitvädermottagare och antenn tar emot
Satellite Weather-data och visar dem sedan på olika Garmin
enheter, inklusive sjökortet på en kompatibel plotter.
Väderinformationen för varje funktion kommer från
välrenommerade väderdatacentra, t.ex. National Weather
Service och Hydrometeorological Prediction Center. För mer
information, gå till www.siriusxm.com/sxmmarine.
SiriusXM utrustnings- och abonnemangskrav
För att använda Satellite Weather måste du ha en kompatibel
satellitvädermottagare. För att använda SiriusXM Satellite Radio
måste du ha en kompatibel satellitradiomottagare. Gå till
www.garmin.com om du vill ha mer information. Du måste också
ha ett giltigt abonnemang för mottagning av satellitväder och radio. Det finns mer information i instruktionerna för utrustningen
för satellitväder och -radio.
Väderdatasändningar
Väderinformation sänds vid olika intervall för varje
väderfunktion. Exempelvis sänds radar ut med
femminutersintervaller. När Garmin mottagaren är påslagen eller
när en annan väderfunktion väljs, måste mottagaren ta emot ny
Väder SiriusXM
information innan den kan visas. Du kan uppleva en fördröjning
innan väderinformation eller någon annan funktion visas på
sjökortet.
Obs! Utseendet på väderfunktioner kan ändras när du byter
informationskälla.
Ändra väderkartan
1 Från en kombinationsskärm eller SmartMode layout med en
väderkarta väljer du Menu > Väder-menyn > Ändra väder.
2 Välj en väderkarta.
Visa nederbördsinformation
Nederbörd täcker in allt från väldigt lätt regn och snö upp till
kraftiga åskstormar, och de anges med olika skuggor och färger.
Nederbörd visas antingen enskilt eller tillsammans med annan
väderinformation.
Välj Sjökort > Nederbörd.
Tidsstämpeln i det övre vänstra hörnet på skärmen anger hur
lång tid som förflutit sedan leverantören av väderinformation
uppdaterade informationen.
Nederbördsvyer
På nederbördskartan väljer du Menu.
RADAR-urval: Visar nederbördsinformation som en bild av den
senaste uppdateringen eller som en animerad slinga utifrån
de senaste uppdateringarna. Tidsstämpeln anger hur lång tid
som förflutit sedan leverantören genererade den
väderradarbild som visas på skärmen.
Molntäcke: Visar molntäckesinformation.
Waypoints: Visar waypoints.
Trafiktext: Visar väderbeskrivningen.
Information om stormcell och åskväder
Stormceller representeras av
på nederbördskartan. De anger
både den aktuella positionen för en storm och den projicerade
banan för den stormen för den närmaste framtiden.
Röda koner visas med en stormcellsikon och den bredaste
delen av varje kon pekar i stormcellens projicerade riktning. De
röda linjerna i varje kon anger var stormen mest sannolikt
kommer att befinna sig den närmaste tiden. Varje linje betecknar
15 minuter.
Blixtnedslag betecknas av . Blixtar visas på nederbördskartan
om nedslag registrerats under de senaste sju minuterna. Det
markbaserade nätverket för registrering av blixtnedslag
upptäcker bara blixtar som går från moln till mark.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla enheter eller i
alla abonnemang.
Orkaninformation
Nederbördskartan kan visa den aktuella positionen för en orkan
, en tropisk storm eller ett tropiskt lågtryck. En röd linje som
sträcker sig ut ur en orkanikon anger den projicerade banan för
orkanen. Mörkare punkter på den röda linjen anger de
projicerade platser genom vilka orkanen kommer att passera,
utifrån den information som tagits emot från
väderdataleverantören.
Vädervarningar och väderrapporter
När en sjövädervarning, väderbevakning,
väderrekommendation, väderrapport eller annan
väderinformation utfärdas, anger skuggningen det område som
informationen gäller. Vattenlinjerna på sjökortet anger gränserna
för marina sjöprognoser, kustprognoser och offshore-prognoser.
Väderrapporter kan bestå av antingen väderbevakningar eller
väderrekommendationer.
41
Om du vill visa information om varningen eller rapporten väljer
du det skuggade området.
Färg
Marin vädergrupp
Cyan
Flodvåg
Blå
Översvämning
Röd
På sjön
Gul
Allvarlig storm
Röd
Tornado
Symbol Väder
Symbol Väder
Blåsigt
Dimma
Åska
Snö (snöbyar, byigt, snöstorm,
drivande snö, snöblandat regn,
underkylt regn, underkylt
duggregn)
Smog (dammigt,
disigt)
Visa havsförhållanden
Prognosinformation
På prognoskartan visas ortsprognoser, marina väderprognoser,
varningar, orkanvarningar, METAR-rapporter, regionsvarningar,
väderfronter och tryckcentrum, yttryck och väderbojar.
Visa prognosinformation för en annan tidsperiod
1 Välj Sjökort > Väderprognos.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa väderprognosen för de kommande 48
timmarna, i 12-timmarssteg, väljer du Nä. vdrprogn. flera
gånger.
• Om du vill visa väderprognosen för de föregående 48
timmarna, i 12-timmarssteg, väljer du Föregående
väderprognos flera gånger.
Med funktionen Förhållanden till havs visas information om
ytförhållanden, inklusive vindar, våghöjd, vågperiod och
vågriktning.
Välj Sjökort > Förhållanden till havs.
Ytvindar
Ytvindvektorer visas på sjökortet Havsförhållanden med
vindpilar som anger från vilken riktning vinden blåser. En vindpil
är en cirkel med en svans. Linjen eller flaggan ansluten till
svansen betecknar vindhastigheten. En kort linje betecknar 5
knop, en lång linje betecknar 10 knop och en triangel betecknar
50 knop.
Vindpil
Vindhastighet
Vindpil
Vindhastighet
Lugnt
20 knop
Väderfronter och tryckcentra
5 knop
50 knop
Väderfronter visas som linjer som anger den främre kanten av
en luftmassa.
10 knop
65 knop
Frontsymbol
15 knop
Beskrivning
Kallfront
Varmfront
Stillastående front
Ocklusionsfront
Lågtrycksområde
Tryckcentrumsymboler visas ofta nära väderfronter.
Tryckcentrumsymbol
Beskrivning
Anger ett lågtryckscentrum, som är en region med
relativt lågt tryck. När du flyttar dig bort från ett
lågtryckscentrum ökar trycket. Vindarna strömmar
moturs runt lågtryckscentra på det norra halvklotet.
Anger ett högtryckscentrum, som är en region med
relativt högt tryck. När du flyttar dig bort från ett
högtryckscentrum faller trycket. Vindarna strömmar
medurs runt högtryckscentra på det norra halvklotet.
Visa en marin väderprognos eller en offshoreväderprognos
1 Välj Sjökort > Väderprognos.
2 Panorera sjökortet till en offshore-plats.
Alternativen Marin väderprognos eller Offshore-väderprognos
visas när prognosinformation finns tillgänglig.
3 Välj Marin väderprognos eller Offshore-väderprognos.
Ortsprognoser
Ortsprognoser visas som vädersymboler. Prognosen visas i 12timmarssteg.
Symbol Väder
42
Symbol Väder
Delvis molnigt
Uppehåll (soligt, varmt, klart)
Molnigt
Regn (duggregn, snöblandat
regn, skurar)
Våghöjd, vågperiod och vågriktning
Våghöjder för ett område visas som variationer i färg. Olika
färger anger olika våghöjder, i enlighet med det som visas i
beskrivningen.
Vågperioden anger tiden (i sekunder) mellan närliggande vågor.
Vågperiodlinjer anger områden som har samma vågperiod.
Vågriktningar visas på sjökortet med röda pilar. Riktningen på
varje pil pekar i den riktning som en våg rör sig.
Visa prognosinformation för havsförhållanden för en
annan tidsperiod
1 Välj Sjökort > Förhållanden till havs.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa prognostiserade havsförhållanden för de
kommande 36 timmarna, i 12-timmarssteg, väljer du Nä.
vdrprogn. flera gånger.
• Om du vill visa de prognostiserade havsförhållandena för
de föregående 36 timmarna, i 12-timmarssteg, väljer du
Föregående väderprognos flera gånger.
Visa fiskeinformation
På väderfiskekortet visas den aktuella vattentemperaturen,
aktuella yttrycksförhållanden och fiskeprognoser.
Välj Sjökort > Fiske.
Yttryck och vattentemperaturdata
Information om yttryck visas som tryckisobarer och
tryckcentrum. Isobarer ansluter punkter med samma tryck.
Tryckavläsningar kan hjälpa dig fastställa väder- och
vindförhållanden. Högtrycksområden är vanligen associerade
med bra väder. Lågtrycksområden är vanligen associerade med
moln och risk för nederbörd. Isobarer som är packade nära
varandra visar på en kraftig tryckgradient. Kraftiga
tryckgradienter är associerade med områden av kraftiga vindar.
Tryckenheter visas i millibar (mb), tum kvicksilver (inHg) eller
hektopascal (hPa).
Väder SiriusXM
Färgade skuggor anger vattnets yttemperatur, på det sätt som
definieras i beskrivningen i hörnet av skärmen.
Prognoser för fiskeplatser
Du kan visa områden som har optimala väderförhållanden för
vissa fiskarter.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla enheter eller i
alla abonnemang.
1 På väderkartan för fiske väljer du Menu > Fiskearter.
2 Välj en fiskart.
3 Välj På.
4 Upprepa steg 2 och 3 för att visa områden med optimala
väderförhållanden för ytterligare fiskarter.
Skuggade områden anger optimala fiskeområden. Om du har
valt flera fiskarter kan du välja ett skuggat område för att visa
de fiskarter som ingår i det skuggade området.
Ändra färgintervall för vattenytans temperatur
Du kan byta färgintervall dynamiskt för att visa avläsningar av
vattenytans temperatur i högre upplösning.
1 På väderkartan för fiske väljer du Menu > Vattentemperatur.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill att plottern automatiskt ska justera
temperaturintervallet väljer du Konfigurera automatiskt.
Plottern hittar automatiskt det övre och undre gränserna
för den aktuella skärmen och uppdaterar temperatur-/
färgskalan.
• För att ange de övre och undre gränserna för
temperaturintervallet väljer du Nedre gräns eller Övre
gräns och anger nedre eller övre gräns.
Siktinformation
Sikten är prognosens maximala horisontella avstånd som du
kan se på ytan, så som visas i beskrivningen till vänster på
skärmen. Variationer i siktskuggningen visar prognosens
förändring i ytsikten.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla enheter eller i
alla abonnemang.
Välj Sjökort > Sikt.
Visa prognosens siktinformation för en annan
tidsperiod
1 Välj Sjökort > Sikt.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa siktprognosen för de kommande 36
timmarna, i 12-timmarssteg, väljer du Nä. vdrprogn. flera
gånger.
• Om du vill visa siktprognosen för de föregående 36
timmarna, i 12-timmarssteg, väljer du Föregående
väderprognos flera gånger.
Visa bojrapporter
Rapportavläsningarna tas från bojar och
kustobservationsstationer. Dessa avläsningar används för att
fastställa lufttemperatur, daggpunkt, vattentemperatur, tidvatten,
våghöjd och -period, vindriktning och -hastighet och
barometriskt tryck.
1 Välj från en väderkarta.
2 Välj Boj.
Visa lokal väderinformation nära en boj
Du kan välja ett område nära en boj om du vill visa
prognosinformation.
1 Välj en plats på en väderkarta.
2 Välj Lokalt väder.
Visa video
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa aktuella väderförhållanden från en lokal
vädertjänst väljer du Aktuella förhållanden.
• Om du vill visa en lokal väderprognos väljer du
Väderprognos.
• Om du vill visa information om ytvindar och barometriskt
tryck väljer du Havsyta.
• Om du vill visa vind- och våginformation väljer du Marin
rapport.
Överlagrade väderbilder
Den överlagrade väderbilden visar väderinformation och
väderrelaterad information på sjökortet, fiskekortet och
sjökortsvyn Perspective 3D. Sjökortet och fiskekortet kan visa
väderradar, höjden på molntoppar, blixtar, väderbojar,
regionsvarningar och orkanvarningar. Sjökortsvyn Perspective
3D kan visa väderradar.
Inställningar för överlagrad väderbild som konfigurerats för ett
sjökort används inte för andra sjökort. Inställningar för
överlagrad väderbild för varje sjökort måste konfigureras
separat.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt i vissa områden om du använder
premiumsjökort.
Slå på överlagrad väderbild för ett sjökort
Välj Menu > Lager > Väder > Väder > På från
navigationssjökortet eller fiskekortet.
Inställningar för överlagrade väderbilder på sjökortet
På navigationssjökortet väljer du Menu > Lager > Väder.
Väder: Slår på och av väderbilder.
Nederbörd: Visar nederbördsdata.
Molntäcke: Visar molntäckesinformation.
Sikt: Visar siktdata.
Bojar: Visar väderbojar.
Trafiktext: Visar väderbeskrivningen.
Inställningar för överlagrade väderbilder på
fiskekortet
På fiskekortet väljer du Menu > Lager > Väder.
Nederbörd: Visar nederbördsradar.
Vattentemperatur: Visar vattentemperaturdata.
Bojar: Visar väderbojar.
Trafiktext: Visar väderbeskrivningen.
Visa information om väderprenumerationen
Du kan visa information om de vädertjänster du prenumererar
på och hur många minuter som förflutit sedan informationen för
varje tjänst uppdaterades.
Välj Menu > Väderprenumeration från en väderkarta.
Visa video
Innan du kan visa video måste du ansluta en kompatibel källa.
Kompatibla enheter är bland annat videoenheter anslutna till
portarna på plottern eller till det marina Garmin nätverket, samt
nätverksvideokameror som stöds (IP-baserade), video encoderenheter och värmekameror.
Välj A/V, mät, kontr > Video.
Välja en videokälla
1 På videoskärmen väljer du Menu > Källa.
2 Välj källan för video.
43
Alternera mellan flera videokällor
Om du har två eller flera videokällor kan du alternera mellan
dem med hjälp av ett bestämt tidsintervall.
1 På videoskärmen väljer du Menu > Källa > Alternativ.
2 Välj Tid och välj hur länge varje video ska visas.
3 Välj Källa och välj de videokällor som ska läggas till den
alternerande sekvensen.
Nätverksanslutna videoenheter
OBS!
En Garmin PoE-isoleringskoppling (Power over Ethernet, P/N
010-10580-10) måste användas när du ansluter en PoE-enhet,
t.ex. en FLIR kamera, till ett Garmin marint nätverk. Anslutning
av en PoE-enhet direkt till ett Garmin marint nätverks plotter
skadar Garmin plottern och kan skada PoE-enheten.
®
Innan du kan visa och styra video-enheter, t.ex. IP-kameror,
kodare och värmekameror, med hjälp av din plotter måste en
kompatibel videoenhet anslutas till din plotter, och du måste ha
en PoE-isoleringskoppling (Power over Ethernet) för marin
nätverkskabel. Gå till www.garmin.com för en lista över
kompatibla enheter eller för att köpa en PoE-isoleringskoppling.
Du kan ansluta flera videokameror som stöds och upp till två
videokodare till det Garmin marina nätverket. Du kan välja och
visa upp till fyra videokällor samtidigt. Plottrar med flera
inbyggda komposit-videoingångar kan endast visa en enda
inbyggd videoingång. När kameror är anslutna känner nätverket
av dem automatiskt och visar dem i källistan.
Använda videoförinställningar på nätverksanslutna
videokameror
Du kan spara, namnge och aktivera videoförinställningar för alla
nätverksanslutna videokällor.
Sparar videoförinställningar på en nätverksansluten
videokamera
1 På videoskärmen trycker du på skärmen.
Videoreglagen visas på skärmen.
2 Håll ned en videoförinställningsknapp.
Ett grönt ljus anger att inställningen lagrats.
Namnge videoförinställningar på en nätverksansluten
videokamera
1 På videoskärmen väljer du Menu > Videoinställningar >
Förinställning..
2 Välj en förinställning.
3 Välj Byt namn.
4 Ange förinställningsnamn.
Aktivera videoförinställningar på en nätverksansluten
videokamera
På nätverksanslutna kameror kan du snabbt gå tillbaka till
förinställda värden.
1 På videoskärmen trycker du på skärmen.
Videoreglagen visas på skärmen.
2 Välj en videoförinställning.
Kameran återställer de videoinställningar som sparats för
förinställningen.
TIPS: Du kan också spara och aktivera förinställningar med
videomenyn.
Kamerainställningar
Vissa kameror har ytterligare alternativ för att styra
kameravisningen.
Obs! Alla alternativ är inte tillgängliga på alla kamera- och
plottermodeller. I kamerahandboken finns en lista över
tillgängliga funktioner. Du kan behöva uppdatera kamerans
programvara för att kunna använda den här funktionen.
44
På den infraröda videoskärmen väljer du Menu.
IR/synlig: Visar en infraröd eller synlig kamerabild.
Skanna: Undersöker det omgivande området.
Stanna: Pausar kamerabilden.
Ändra färger: Väljer färgschema på den infraröda bilden.
Ändra motiv: Väljer det infraröda bildläget, t.ex. dag, natt, MÖB,
eller dockning.
Videoinställningar: Öppnar fler videoalternativ.
Videoinställningar
Vissa kameror har ytterligare inställningsalternativ.
Obs! Alla alternativ är inte tillgängliga på alla kamera- och
plottermodeller. Du kan behöva uppdatera kamerans
programvara för att kunna använda den här funktionen.
På videoskärmen väljer du Menu > Videoinställningar.
Ställ in ingång: Kopplar kameran till en videokälla.
Spegel: Reflekterar bilden som en backspegel.
(STBY) Viloläge: Placerar kameran i viloläge för att spara ström
och skydda objektivet när det inte används.
Utgångsläge: Ställer in kamerans utgångsläge.
Sökhastighet: Anger hur snabbt kameran rör sig under en
sökning.
Sökbredd: Anger bredden på bilden som lästs av med kameran
under en sökning.
Namn: Gör att du kan ange ett nytt namn för den här kameran.
FLIR™-meny: Ger åtkomst till kamerans inställningar.
Koppla kameran till en videokälla
Du kan behöva koppla kameran till en videokälla.
1 På videoskärmen väljer du Menu > Källa.
2 Välj kamera.
3 Välj Videoinställningar > Ställ in ingång.
4 Välj videoingång.
Styra videokamerans rörelse
OBS!
Rikta inte kameran mot solen eller mycket ljusa föremål. Skador
på objektivet kan uppstå.
Använd alltid reglagen eller knapparna på plottern för att
panorera eller vinkla kameran. Ändra inte läge på
kameraenheten manuellt. Skador kan uppstå på kameran om
den förflyttas manuellt.
Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig när en kompatibel
kamera är ansluten. Du kan behöva uppdatera kamerans
programvara för att kunna använda den här funktionen.
Du kan styra rörelserna för anslutna videokameror som har stöd
för panorering, vinkling och zoomning.
Styra videokameror med hjälp av reglage på skärmen
Med reglage på skärmen kan du styra PTZ-kameror (panorera,
vinkla, zooma). I kamerahandboken finns en lista över
tillgängliga funktioner.
1 På videoskärmen trycker du på skärmen.
Videoreglagen visas på skärmen.
2 Välj ett alternativ:
• Använd zoomknappen om du vill zooma in eller ut.
• Använd kompassrosen om du vill panorera eller luta
kameran.
TIPS: Håll i kompassrosen om du vill fortsätta flytta
kameran i önskad riktning.
Styra en videokamera med gester
När en nätverksansluten videokamera har stöd för gestrespons
kan du styra PTZ-kameror med gester direkt på plotterskärmen.
Visa video
Titta i kamerans användarhandbok för en lista över tillgängliga
funktioner.
TIPS: Genom att använda gester kan du styra videokameran
utan att visa videoreglagen.
1 På videoskärmen trycker du på skärmen.
2 Välj ett alternativ:
• Använd gester för att nypa och zooma om du vill zooma in
och ut med kameran.
• Svep över skärmen i önskad riktning om du vill panorera
eller luta kameran.
Konfigurera utseendet på video
Obs! Alla alternativ är inte tillgängliga på alla kamera- och
plottermodeller.
1 På videoskärmen väljer du Menu > Videoinställningar.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa video med utsträckt bildförhållande väljer
du Förhållande > Sträcka. Videobilden kan inte sträckas
bortom de mått som tillhandahålls av den anslutna
videoenheten, och den kanske inte fyller hela skärmen.
• Om du vill visa video med standardbildförhållande väljer
du Förhållande > Standard.
• Om du vill justera ljusstyrkan väljer du Ljusstyrka och
väljer Upp, Ned eller Au.
• Om du vill justera färgmättnaden väljer du Mättnad och
väljer Upp, Ned eller Au.
• Om du vill justera kontrasten väljer du Kontrast och väljer
Upp, Ned eller Au.
• Om du vill att plottern väljer källformatet automatiskt väljer
du Standard > Au.
Konfigurera PC-skärmen
Innan du kan konfigurera PC-visningsläget måste du ställa in
analog eller digital PC som videokälla.
1 Peka var som helst på skärmen när du är i PC-visningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill justera skärmens ljusstyrka väljer du pilarna för
ljusstyrka.
• Om du vill justera skärmens kontrast väljer du pilarna för
kontrast.
Gå ur PC-visningsläge
1 Peka var som helst på skärmen när du är i PC-visningsläge.
2 Välj ikonen för visningsläge i det övre vänstra hörnet.
Videokällan ändras till Video 1.
Garmin VIRB actionkameror
®
De flesta VIRB actionkameror ansluter till plottern på
kameramenyn (Ansluta en VIRB actionkamera, sidan 45).
VIRB 360-kameran ansluts via VIRB appen (Ansluta en VIRB
360 actionkamera, sidan 45).
I den här handboken syftar begreppet ”VIRB actionkamera” på
alla modeller utom VIRB 360-kameran. ”VIRB 360-kamera”
syftar endast på 360-modellen.
Ansluta en VIRB 360 actionkamera
1 Hämta och öppna GarminVIRB appen på din mobila enhet.
2 Håll ned Wi-Fi i två sekunder för att aktivera Wi‑Fi tekniken
på kameran.
Om
du använder en mobil enhet från Apple öppnar du Wi‑Fi
3
inställningar och ansluter till kamerans åtkomstpunkt med
namn och lösenord på kameraskärmen.
4 På din mobila enhet startar du GarminVIRB appen.
®
Visa video
Appen söker efter din kamera.
5 Om du använder en mobil enhet med Android™ anger du
lösenordet för kamerans åtkomstpunkt när
säkerhetsmeddelandet visas.
TIPS: Åtkomstpunktens namn och lösenord visas på
kameraskärmen.
Appen ansluter till kameran.
6 Ställ in plotterns Wi‑Fi nätverk.
7 I GarminVIRB appen väljer du > Wi-Fi-anslutningar.
En lista med Wi‑Fi-åtkomstpunkter i närheten visas.
8 Väj plotterns Wi‑Fi nätverk och ange nätverkslösenordet.
Appen och kameran ansluter till plotterns Wi‑Fi nätverk.
Ansluta en VIRB actionkamera
Du ansluter en VIRB actionkamera till plottern via
kamerainställningen. Du ansluter en VIRB 360-kamera via VIRB
appen (Ansluta en VIRB 360 actionkamera, sidan 45).
1 Ställ in plotterns Wi‑Fi nätverkStälla in det trådlösa Wi‑Fi
nätverket, sidan 5.
2 På VIRB kamerans huvudmeny väljer du Trådlöst > Wi-Fi >
Status för att slå på trådlös Wi‑Fi teknik.
3 Välj Läge > Anslut.
4 Välj Lägg till nytt.
Kameran söker efter Wi‑Fi nätverk i närheten.
5 Väj plotterns Wi‑Fi nätverk och ange nätverkslösenordet.
Appen och kameran ansluter till plotterns Wi‑Fi nätverk.
Du kan styra kameran med plottern.
Styra VIRB actionkameran med plottern
Innan du kan styra en VIRB actionkamera med plottern måste
du ansluta enheterna via en trådlös anslutning (Ansluta en
trådlös enhet till plottern, sidan 5).
Du kan ansluta upp till fem VIRB actionkameror till plottern.
När du har anslutit VIRB actionkameran till plottern läggs ett nytt
alternativ till i A/V, mät, kontr. Du kan starta och stoppa
inspelningen på VIRB actionkameran med hjälp av plottern.
Obs! VIRB bilden som visas på plottern har en lägre upplösning
än den VIRB actionkameran spelar in i. Om du vill visa
högupplöst video ska du visa videon på en dator eller tv.
1 Välj A/V, mät, kontr > VIRB®.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ta en stillbild väljer du .
• Välj för att starta inspelning.
När du spelar in visas återstående inspelningsminne.
• Om du vill stoppa inspelningen väljer du igen.
• Om du har fler än en VIRB actionkamera ansluten trycker
du på pilarna för att välja att styra en annan actionkamera.
• Välj
för att visa lagrade videor eller bilder.
VIRB actionkamera – inställningar
Välj A/V, mät, kontr > VIRB® > Menu.
Namn: Här kan du ange ett nytt namn för VIRB actionkameran.
Spelar in: Starta och stoppa inspelningen.
Ta foto: Ta en stillbild.
Viloläge: VIRB actionkameran går in i energisparläge för att
spara på batteriet.
VIRB actionkamera – videoinställningar
Välj A/V, mät, kontr > VIRB® > Menu > Videoinställningar.
Förhållande: Ställer in bildförhållande för video.
Videoläge: Ställer in videoläget. Du kan till exempel välja
alternativet Slow motion-HD om du vill spela in video i slow
motion.
45
Videoupplösn.: Anger storleken eller pixelstorleken på videor.
Video FPS: Anger bildrutor per sekund.
Bildstorlek: Anger storleken eller pixelstorleken på foton.
Visningsfält: Ställer in zoomgraden.
Lägga till VIRB actionkamerakontrollerna på andra skärmar
Innan du kan styra en VIRB actionkamera med plottern måste
du ansluta enheterna via en trådlös anslutning (Ansluta en
trådlös enhet till plottern, sidan 5).
Du kan lägga till VIRB actionkamerans kontrollfält på andra
skärmar. Det gör att du kan starta och stoppa inspelningen från
andra funktioner i plottern.
1 Öppna den skärm där du vill lägga till VIRB actionkamerans
kontrollfält.
2 Välj Menu > Redigera överlagringar > Nedre fält > VIRBfält.
När du visar en skärm som har VIRB actionkamerakontrollerna
kan du välja
för att öppna helskärmsvisning av VIRB
actionkameran.
Styr VIRB actionkamerans videouppspelning
Du kan visa video och bilder från VIRB actionkameran med hjälp
av plottern.
Obs! VIRB uppspelningen på plottern visas i samma kvalitet
som realtidsvisningen på plottern. Om du vill visa högupplöst
video ska du visa videon på en dator eller tv.
1 Från skärmen VIRB® väljer du .
2 Vänta några sekunder medan miniatyrbilderna läses in.
3 Välj en video eller bild.
4 Styr uppspelningen med hjälp av knapparna på skärmen eller
menyalternativ:
• Välj för att stoppa videon.
• Välj för att pausa videon.
• Välj för att spela upp videon igen.
• Välj för att spela upp videon.
• Dra i reglaget för att hoppa framåt eller bakåt i videon.
Ta bort en VIRB video
Du kan ta bort en video eller en bild från VIRB actionkameran.
1 Öppna VIRB videon eller bilden för att ta bort.
2 Välj Menu > Ta bort fil.
Starta ett VIRB videobildspel
Du kan visa ett bildspel av videor och bilder på VIRB
actionkameran.
1 Från skärmen VIRB® väljer du .
2 Vänta några sekunder medan miniatyrbilderna läses in.
3 Välj en video eller bild.
4 Välj Menu > Starta bildspel.
Stoppa bildspelet genom att välja Menu > Avsluta bildspel.
Enhetskonfiguration
Systeminställningar
Välj Inställningar > System.
Avisering och display: Justerar inställningar för display och
ljud.
GPS: Ger information om GPS-satelliter och inställningar.
Systeminformation: Tillhandahåller information om enheterna i
nätverket och programvaruversion.
Stationsinformation: Justerar stationsinställningen.
Automatisk start: Styr vilken av enheterna som startas
automatiskt när det finns ström.
46
Autostart av: Stänger automatiskt av systemet när det har varit
i viloläge under den valda tiden.
Simulator: Aktiverar och inaktiverar simulatorn och gör det
möjligt att ställa in tid, datum, hastighet och simulerad plats.
Ljud och skärminställningar
Välj Inställningar > System > Avisering och display.
Summer: Aktiverar och inaktiverar signalen som hörs för larm
och val.
Bakgrundsbelysning: Ställer in bakgrundsbelysningens
ljusstyrka. Du kan välja alternativet Au om du vill justera
bakgrundsbelysningen automatiskt utifrån det omgivande
ljuset.
Synk. av bakgrundsbelysn.: Synkroniserar
bakgrundsbelysningens ljusstyrka av andra plottrar i
stationen.
Färgläge: Ställer in enheten så att den visar dagsljus- eller
nattljusfärger. Du kan välja alternativet Au om du vill att
enheten ställer in dagsljus- och nattljusfärger automatiskt
beroende på vad klockan är.
Startbild: Ställer in bilden som visas när du startar enheten.
GPS-inställningar
Välj Inställningar > System > GPS.
Himlavalv: Visar GPS-satelliters relativa position på himlen.
Inställningar > Hastighetsfaktor: Visar farkostens
snitthastighet över en kort tidsperiod för jämnare
hastighetsvärden.
Inställningar > WAAS/EGNOS: Inaktiverar WAAS (i
Nordamerika) eller EGNOS (i Europa) vilket kan ge mer exakt
GPS-positionsinformation. När du använder WAAS eller
EGNOS tar det dock längre tid för enheten att hitta satelliter.
Inställningar > GLONASS: Aktiverar eller inaktiverar
användning av GLONASS (ett ryskt satellitsystem). Om
systemet används i situationer med dålig sikt mot himlen kan
inställningen användas tillsammans med GPS för en mer
noggrann positionsinformation.
Källa: Här kan du välja källa för GPS.
Stationsinställningar
Välj Inställningar > System > Stationsinformation.
Ändra station: Konfigurerar hela stationen med en ny
uppsättning standardinställningar baserat på platsen för
stationen. Du kan också välja att använda den här skärmen
som en fristående individuell skärm, istället för att gruppera
den tillsammans med andra skärmar i en station.
GRID™-ihopparning: Du kan para ihop en GRID™ fjärrenhet
med den här stationen.
Skärmordning: Konfigurerar skärmordningen, vilket är viktigt
när du använder en GRID fjärrenhet.
Autopilot aktiverad: Du kan styra autopiloten från den här
enheten.
Återställ layouter: Återställer standardvyn för samtliga layouter
i stationen.
Återställ stationer: Återställer standardlayouterna för samtliga
skärmar i stationen.
Visa systemprograminformation
Du kan visa programvaruversion, baskartversion, all
tilläggskartinformation (om sådan finns), programvaruversion för
en Garmin radar (om sådan finns) och enhetens ID-nummer.
Den här informationen kan behövas om du vill uppdatera
systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartinformation.
Välj Inställningar > System > Systeminformation >
Programvaruinformation.
Enhetskonfiguration
Visa händelseloggen
I händelseloggen visas en lista med systemhändelser.
Välj Inställningar > System > Systeminformation >
Händelselogg.
Inställningar
Välj Inställningar > Inställningar.
Enheter: Välj måttenheter.
Språk: Inställning för att välja språk på skärmen.
Navigation: Anger navigationsinställningar.
Tangentbordslayout: Organiserar tangenterna på skärmens
tangentbord.
Registrering av skärmbild: Gör att enheten kan spara bilder av
skärmen.
Delning av användardata: Här kan du dela waypoints och
rutter via Garmin marina nätverk. Alla plottrar som delar
waypoints och rutter måste ha den här inställningen
aktiverad.
Menyradsvisning: Visar eller döljer automatiskt menyraden när
du inte använder den.
Enhetsinställningar
Välj Inställningar > Inställningar > Enheter.
Systemenheter: Ställer in enhetsformat för enheten.
Variation: Anger den magnetiska missvisningen, vinkeln mellan
magnetisk norr och geografisk norr, för din aktuella plats.
Nordlig referens: Ställer in referens som används vid beräkning
av kursinformation. Faktisk anger geografisk norr som nordlig
referens. Rutnät anger norr i rutnätet som nordlig referens
(000º). Magnetisk anger den magnetiska nordpolen som
nordlig referens.
Positionsformat: Ställer in positionsformatet som en given
platsavläsning visas i. Ändra inte den här inställningen om du
inte använder en karta eller en plotter som anger ett annat
positionsformat.
Kartreferenssystem: Ställer in koordinatsystemet för kartan.
Ändra inte den här inställningen om du inte använder en
karta eller en plotter med ett annat kartdatum.
Tid: Ställ in tidsformatet, tidszon och sommartid.
Navigeringsinställningar
Obs! För vissa inställningar och alternativ krävs ytterligare
plottrar eller maskinvara.
Välj Inställningar > Inställningar > Navigation.
Ruttetiketter: Ställer in vilken typ av etiketter som ska visas
med girar på kartan.
Gir för övergång: Justerar hur plottern övergår till nästa gir,
sträcka eller till rutten. Du kan ställa in om övergången ska
baseras på tid eller avstånd innan giren. Du kan öka tiden
eller avståndet för att förbättra autopilotens noggrannhet vid
navigering längs en rutt eller en Auto Guidance-linje med
många girar eller vid högre hastigheter. Om du sänker det
här värdet kan det förbättra autopilotens noggrannhet vid
rakare rutter eller lägre hastigheter.
Fartkällor: Ställer in källan för hastighetsavläsningar.
Automatisk vägledning: Ställer in mått för Valt djup, Vertikalt
utrymme och Avstånd till kustlinje när du använder vissa
premiumkartor.
Start på rutt: Väljer en startpunkt för ruttnavigering.
Konfiguration av automatiska vägledningsrutter
OBSERVERA
Inställningarna för Valt djup och Vertikalt utrymme påverkar hur
plottern beräknar en Automatisk vägledning. Om ett område har
ett okänt vattendjup eller en okänd höjd till hinder, beräknas inte
någon Automatisk vägledning i det området. Om ett område i
Enhetskonfiguration
början eller slutet av en Automatisk vägledning är grundare än
det Valt djup eller lägre än det Vertikalt utrymme kommer den
Automatisk vägledning eventuellt inte att beräknas i det
området, beroende på kartdata. På sjökortet visas kursen
genom sådana områden som en grå linje eller en randig linje i
magenta och grått. När båten inträder i ett sådant område visas
ett varningsmeddelande.
Obs! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsjökort i vissa
områden.
Obs! Alla inställningar gäller inte för alla kartor.
Du kan ange vilka parametrar plottern ska använda vid
beräkning av Automatisk vägledning.
Valt djup: Ställer in minsta vattendjup som din båt säkert kan
åka över, utifrån sjökortets djupdata.
Obs! Minsta vattendjup för premiumsjökorten (tillverkade
tidigare än 2016) är 3 fot. Om du anger ett värde på mindre
än 3 fot använder sjökorten endast djup på 3 fot för att
beräkna rutter med Automatisk vägledning.
Vertikalt utrymme: Ställer in minimihöjd för broar och hinder
som båten säkert kan åka under, utifrån sjökortets data.
Avstånd till kustlinje: Ställer in hur nära land du vill att den
Automatisk vägledning ska placeras. Den Automatisk
vägledning kan flyttas om du ändrar den här inställningen
medan du navigerar. De tillgängliga värdena för den här
inställningen är relativa, inte absoluta. Du kan kontrollera att
den Automatisk vägledning är placerad på lämpligt avstånd
från land med hjälp av en eller flera bekanta destinationer
som kräver navigering genom en smal vattenled (Justera
avstånd till kustlinje, sidan 16).
Justera avstånd till kustlinje
Inställningen Avstånd till kustlinje anger hur nära land du vill att
den Automatisk vägledning ska placeras. Den Automatisk
vägledning kan flyttas om du ändrar den här inställningen
medan du navigerar. De tillgängliga värdena för inställningen
Avstånd till kustlinje är relativa, inte absoluta. För att vara säker
på att den Automatisk vägledning är placerad på lämpligt
avstånd från land kan du kontrollera placeringen av den
Automatisk vägledning med hjälp av en eller flera bekanta
destinationer som kräver navigering genom en smal vattenled.
1 Förtöj fartyget eller kasta ankar.
2 Välj Inställningar > Inställningar > Navigation >
Automatisk vägledning > Avstånd till kustlinje > Normal.
3 Välj en destination som du har navigerat till tidigare.
4 Välj Navigera till > Automatisk vägledning.
5 Granska placeringen av den automatiska vägledningsrutten
och fastställ om rutten på ett säkert sätt undviker kända
hinder och girarna möjliggör en effektiv färd.
6 Välj ett alternativ:
• Om du är nöjd med placeringen av den automatiska
vägledningsrutten väljer du Menu >
Navigeringsalternativ > Stoppa navigering och
fortsätter till steg 10.
• Om den automatiska vägledningsrutten är för nära kända
hinder väljer du Inställningar > Inställningar >
Navigation > Automatisk vägledning > Avstånd till
kustlinje > Långt bort.
• Om girarna i den automatiska vägledningsrutten är för
breda väljer du Inställningar > Inställningar >
Navigation > Automatisk vägledning > Avstånd till
kustlinje > Nära.
7 Om du valde Nära eller Långt bort i steg 6 granskar du
placeringen av den automatiska vägledningsrutten och
fastställer om rutten på ett säkert sätt undviker kända hinder
och girarna möjliggör en effektiv färd.
Med Automatisk vägledning upprätthålls en god frigång från
hinder på öppet vatten, även om du ställer in Avstånd till
47
kustlinje på Nära eller Närmast. Som ett resultat kanske inte
plottern positionerar om den Automatisk vägledning, såvida
inte den destination som valdes kräver navigering genom en
smal vattenled.
8 Välj ett alternativ:
• Om du är nöjd med placeringen av den automatiska
vägledningsrutten väljer du Menu >
Navigeringsalternativ > Stoppa navigering och
fortsätter till steg 10.
• Om den automatiska vägledningsrutten är för nära kända
hinder väljer du Inställningar > Inställningar >
Navigation > Automatisk vägledning > Avstånd till
kustlinje > Längst bort.
• Om girarna i den automatiska vägledningsrutten är för
breda väljer du Inställningar > Inställningar >
Navigation > Automatisk vägledning > Avstånd till
kustlinje > Närmast.
9 Om du valde Närmast eller Längst bort i steg 8 granskar du
placeringen av den Automatisk vägledning och fastställer
om rutten på ett säkert sätt undviker kända hinder och
girarna möjliggör en effektiv färd.
Med Automatisk vägledning upprätthålls en god frigång från
hinder på öppet vatten, även om du ställer in Avstånd till
kustlinje på Nära eller Närmast. Som ett resultat kanske inte
plottern positionerar om den Automatisk vägledning, såvida
inte den destination som valdes kräver navigering genom en
smal vattenled.
10 Upprepa steg 3 till 9 minst en gång, med olika destinationer
varje gång, tills du känner till hur inställningen Avstånd till
kustlinje fungerar.
Kommunikationsinställningar
NMEA Inställningar för 0183
Välj Inställningar > Kommunikationer > NMEA 0183inställning.
Porttyper: Se Ställa in kommunikationsformatet för varje NMEA
0183-port, sidan 48.
Utdatasats: Se Konfigurera NMEA 0183-utsatser, sidan 48.
Pos.noggr.: Du kan justera antalet siffror till höger om
decimaltecknet för överföring av NMEA ut.
XTE-noggrannhet: Du kan justera antalet siffror till höger om
decimaltecknet för NMEA störningsfelutdata.
Waypoint-ID: Ställer in enheten så att den överför
waypointnamn eller nummer via NMEA 0183 när du
navigerar. Genom att använda nummer kan du lösa
kompatibilitetsproblem med äldre NMEA 0183 autopiloter.
Förval: Återställer inställningarna för NMEA 0183 till de
ursprungliga fabriksinställningarna.
Diagnostik: Visar diagnostikinformation för NMEA 0183.
Konfigurera NMEA 0183-utsatser
Du kan aktivera och avaktivera NMEA 0183-utsatser.
1 Välj Inställningar > Kommunikationer > NMEA 0183inställning > Utdatasats.
2 Välj ett alternativ.
3 Välj en eller flera NMEA 0183-utsatser och välj sedan Back.
4 Upprepa steg 2 och 3 för att aktivera eller inaktivera
ytterligare utsatser.
Ställa in kommunikationsformatet för varje NMEA 0183-port
Du kan konfigurera kommunikationsformatet som ska användas
för varje inbyggd NMEA 0183-port när du ansluter plottern till
externa NMEA 0183-enheter, en dator eller andra Garmin
enheter.
1 Välj Inställningar > Kommunikationer > NMEA 0183inställning > Porttyper.
48
2 Välj en indata- eller utdataport.
3 Välj ett format:
• Välj NMEA standard som stöd för in- eller utdata för
vanliga NMEA 0183-data, DSC och NMEA ekolodsindata
för DPT-, MTW- och VHW-satser.
• Välj NMEA, högfart som stöd för in- och utdata av vanliga
NMEA 0183-data för de flesta AIS-mottagare.
• Välj Garmin som stöd för in- och utdata av Garmin data
vid kommunikation med Garmin programvara.
4 Upprepa steg 2–3 om du vill konfigurera ytterligare indata-/
utdataportar.
NMEA 2000 inställningar
Välj Inställningar > Kommunikationer > Ställa in NMEA 2000.
Enhetslista: Visar vilka enheter som är anslutna till nätverket.
Märk enheter: Ändrar namn på de anslutna enheter som är
tillgängliga.
Namnge enheter och givare i nätverket
Du kan namnge enheter och givare som är anslutna till Garmin
marina nätverk och NMEA 2000 nätverket.
1 Välj Inställningar > Kommunikationer.
2 Välj Marint nätverk eller Ställa in NMEA 2000 >
Enhetslista.
3 Välj en enhet i listan till vänster.
4 Välj Byt namn.
5 Ange namnet och välj Klar.
Marint nätverk
Med marint nätverk kan du snabbt och enkelt dela data från
Garmin kringutrustning med plottrar. Du kan ansluta en plotter
till ett marint nätverk för att ta emot data från och dela data med
andra enheter och plottrar som är kompatibla med det marina
nätverket.
Välj Inställningar > Kommunikationer > Marint nätverk.
Ställa in larm
Navigationslarm
Välj Inställningar > Larm > Navigation.
Ankomst: Ställer in ett larm som avges när du kommer inom ett
visst avstånd eller tid från en gir eller en destination.
Ankringslarm: Ställer in ett larm som ska avges när du
överskrider ett angivet driftavstånd vid ankring.
Ur kurs: Ställ in ett larm som avges när du befinner dig ur kurs
med ett visst avstånd.
Ställa in ankringslarmet
Du kan ange att ett larm ska ljuda när du har förflyttat dig längre
än en tillåten sträcka. Det här är mycket användbart när du
ankrar för natten.
1 Välj Inställningar > Larm > Navigation > Ankringslarm.
2 Välj Alarm för att aktivera larmet.
3 Välj Ange radie och välj sedan ett avstånd på sjökortet.
4 Välj Back.
Systemlarm
Alarm: Ställer in ett klocklarm.
Enhetsspänning: Ställer in ett larm som ljuder när batteriet når
ett inställt lågspänningsvärde.
GPS-noggrannhet: Ställer in ett larm som ljuder när GPSpositionens noggrannhet hamnar utanför det
användardefinierade värdet.
Ekolodslarm
Obs! Alla alternativ finns inte på alla givare.
Enhetskonfiguration
På en ekolodssida väljer du Menu > Ekolodsinställningar >
Larm.
Du kan också öppna ekolodslarmen genom att välja
Inställningar > Larm > Ekolod.
Grunt vatten: Ställer in ett larm som ljuder när djupet är mindre
än det angivna värdet.
Djupt vatten: Ställer in ett larm som ljuder när djupet är större
än det angivna värdet.
FrontVü Larm: Ställer in ett larm som ljuder när djupet framför
fartyget är mindre än det angivna värdet, vilket gör att du kan
undvika grundstötning (Ställa in FrontVü djuplarmet,
sidan 27). Detta larm är endast tillgängligt med Panoptix
FrontVü givare.
Vattentemperatur: Ställer in ett larm som ljuder när givaren
rapporterar en temperatur som är 1,1 °C (2 °F) över eller
under den angivna temperaturen.
Kontur: Ställer in ett larm som ljuder när givaren upptäcker ett
svävande objekt inom det angivna djupet från vattenytan och
från botten.
Fisk: Ställer in ett larm som ljuder när enheten upptäcker ett
svävande mål.
• Med
ställer du in larmet så att det ljuder när fisk i alla
storlekar upptäcks.
• Med
ställer du in larmet så att det ljuder endast när
medelstora eller stora fiskar upptäcks.
• Med ställer du in larmet så att det ljuder endast när
stora fiskar upptäcks.
Systemprofiler: Låter dig spara systemprofilen till ett
minneskort och importera systemprofilinställningar från ett
minneskort. Det här kan vara användbart för charter- och
flottfartyg, eller när du vill dela din konfiguration med någon
annan.
Ställa in kölkompensation
Du kan ange en kölkompensation för att kompensera för
vattendjupavläsningen för givarens installationsplats. Detta ger
dig möjlighet att visa vattendjupet under kölen eller det faktiska
vattendjupet, beroende på dina behov.
Om du vill veta vattendjupet under kölen eller den lägsta
punkten för båten och givaren är installerad vid vattenytan eller
någonstans över kölens spets mäter du avståndet från givarens
plats till båtens köl.
Om du vill veta det faktiska vattendjupet och givaren är
installerad under vattenytan mäter du avståndet från givarens
underkant upp till vattenytan.
Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt när du har giltiga
djupdata.
1 Mät avståndet:
• Om givaren är installerad vid vattenytan À eller
någonstans över kölens spets mäter du avståndet från
givarens plats till båtens köl. Ange värdet som ett positivt
tal.
• Om givaren är installerad vid kölens spets Á och du vill
veta det faktiska vattendjupet mäter du avståndet från
givaren till vattenytan. Ange värdet som ett negativt tal.
Ställa in väderlekslarm
Innan du kan ställa in väderlekslarm måste du ansluta en
kompatibel plotter till en väderenhet, t.ex. en GXM enhet och ha
en giltig väderprenumeration.
1 Välj Inställningar > Larm > Väder.
2 Aktivera larm för specifika väderhändelser.
Ställa in bränslelarm
Innan du kan ställa in ett bränslenivålarm måste du ansluta en
kompatibel bränsleflödesgivare till plottern.
Du kan ställa in ett larm som ljuder när den totala mängden
återstående bränsle ombord når en angiven gräns.
1 Välj Inställningar > Larm > Bränsle > Ange totalt bränsle
ombord > På.
2 Ange mängd återstående bränsle som ska utlösa larmet och
välj Klar.
Inställningar för Min farkost
Obs! För vissa inställningar och alternativ krävs ytterligare
plottrar eller maskinvara.
Välj Inställningar > Min farkost.
Djup och ankring: Här kan du ange information om kölen
(Ställa in kölkompensation, sidan 19) och ankaret.
Temp.-komp.: Här kan du ange ett kompensationsvärde för att
kompensera för vattentemperaturavläsningen från en NMEA
0183 vattentemperatursensor eller en givare med
temperaturfunktion (Ställa in
vattentemperaturkompensationen, sidan 49).
Kalibrera fart genom vatten: Kalibrerar den fartavkännande
givaren eller sensorn (Kalibrera en givare för fart genom
vatten, sidan 50).
Bränslekapacitet: Ställer in den sammanlagda
bränslekapaciteten på alla båtens bränsletankar (Ställa in
båtens bränslekapacitet, sidan 37).
Typ av farkost: Aktiverar vissa plotterfunktioner baserade på
båttyp.
CZone™: Ställer in kretsarna för digital switching.
Enhetskonfiguration
2 Välj Inställningar > Min farkost > Djup och ankring >
Kölkompensation.
om givaren är installerad vid vattenytan, eller välj
om givaren är installerad vid kölens spets.
4 Ange det avstånd som uppmättes i steg 1.
3 Välj
Ställa in vattentemperaturkompensationen
Innan du kan ställa in vattentemperaturen måste du ha en
vattentemperatursensor för NMEA 0183 eller en givare med
temperaturfunktion för att mäta vattentemperaturen.
Temperaturkompensationen kompenserar för
temperaturavläsningen från en temperaturgivare.
1 Mät vattentemperaturen med den temperaturgivare eller
givare med temperaturfunktion som är ansluten till plottern.
Mät
vattentemperaturen med en annan temperaturgivare
2
eller termometer som du vet mäter rätt.
3 Subtrahera vattentemperaturen som du mätte i steg 1 från
vattentemperaturen som du mätte i steg 2.
Det här är temperaturkompensationen. Ange värdet i steg 5
som ett positivt tal om givaren som är ansluten till plottern
49
mäter vattentemperaturen som kallare än den faktiskt är.
Ange värdet i steg 5 som ett negativt tal om givaren som är
ansluten till plottern mäter vattentemperaturen som varmare
än den faktiskt är.
4 Välj Inställningar > Min farkost > Temp.-komp..
5 Ange temperaturkompensationen som du beräknade i steg 3.
Kalibrera en givare för fart genom vatten
Om en hastighetsavkännande givare är ansluten till plottern kan
du kalibrera den för att förbättra noggrannheten för
vattenhastighetsdata som visas på plottern.
1 Välj Inställningar > Min farkost > Kalibrera fart genom
vatten.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Om båten inte rör sig snabbt nog eller om fartgivaren inte
registrerar en hastighet visas ett meddelande om ”för låg
fart”.
3 Välj OK och öka båtens hastighet.
4 Om meddelandet visas igen stannar du båten och
kontrollerar att fartgivaren inte har fastnat.
5 Kontrollera kabelanslutningarna om hjulet snurrar fritt.
6 Kontakta Garmins Garmin produktsupport om problemet
kvarstår.
Övriga farkostinställningar
När en kompatibel plotter är ansluten till en AIS-enhet eller VHFradio kan du konfigurera hur andra farkoster ska visas på
plottern.
Välj Inställningar > Andra farkoster.
AIS: Aktiverar och inaktiverar AIS-signalmottagning.
DSC: Aktiverar och inaktiverar DSC (Digital Selectiv Calling).
Kollisionslarm: Ställer in kollisionslarm (Ställa in kollisionslarm
för säker zon, sidan 8).
AIS-EPIRB-test: Aktiverar testsignaler från Emergency Position
Indicating Radio Beacons (EPRIB).
AIS-MOB-test: Aktiverar testsignaler från MÖB-enheter (man
över bord).
AIS-räddningsgivartest: Aktiverar sändningstest från
räddningsgivare (SART).
Inställningar som är synkroniserade på det
Garmin marina nätverket
Följande enheter synkroniserar vissa inställningar när de är
anslutna till Garmin det marina nätverket.
• echoMAP™ 70 serien
• GPSMAP 507 serien (programvaruversion 3.0 eller senare)
• GPSMAP 701 serien (programvaruversion 3.0 eller senare)
• GPSMAP 702 serien
• GPSMAP 800 serien
• GPSMAP 902 serien
• GPSMAP 1000 serien
• GPSMAP 1002 serien
• GPSMAP 1202 serien
• GPSMAP 7400/7600 serien
• GPSMAP 8400/8600 serien
Följande inställningar synkroniseras, om tillämpligt, till enheten.
Larminställningar (synkroniserar även larmbekräftelse):
• Ankomst
• Ankringslarm
• Ur kurs
• GPS-noggrannhet
50
•
•
•
•
Grunt vatten
Djupt vatten (inte tillgänglig i GPSMAP 8400/8600 serien)
Vattentemperatur
Kontur (inte tillgängligt i echoMAP 70s och GPSMAP 507/701
serien)
• Fisk
• Kollisionslarm
Allmänna inställningar:
• Automatisk vägledning Valt djup
• Automatisk vägledning Vertikalt utrymme
• Summer
• Färgläge
• Tangentbordslayout
• Språk
• Kartreferenssystem
• Nordlig referens
• Positionsformat
• Systemenheter
• Kalibrera fart genom vatten
• Radarns antennstorlek
Sjökortsinställningar
• Kortgränser
• Färg på faror
• Riktningslinje
• Sevärt på land
• Fyrsektorer
• Sjömärkesstl.
• Sjömärkestyp
• Fotopunkter
• Valt djup
• Skuggning för grund
• Servicepunkter
• Fartygsikon (kan inte synkroniseras mellan alla modeller)
Återställa till ursprungliga fabriksinställningar för plottern
Obs! Den här proceduren raderar all inställningsinformation som
du har angett.
1 Välj Inställningar > System > Systeminformation >
Fabriksinställning.
2 Välj ett alternativ.
Dela och hantera användardata
Kopiera waypoints, rutter och spår från
HomePort till en plotter
Innan du kan kopiera data till plottern måste du ha den senaste
versionen av HomePort programmet inläst på datorn och ett
minneskort installerat i plottern.
Kopiera data från HomePort till det förberedda minneskortet.
Mer information finns i hjälpfilen till HomePort.
Välja en filtyp för waypoints och rutter från
tredje part
Du kan importera och exportera waypoints och rutter från
enheter från tredje part.
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
Dela och hantera användardata
2 Välj Info > Egna data > Dataöverföring > Filtyp.
3 Välj GPX.
Om du vill överföra data med Garmin enheter igen väljer du
ADM filtypen.
Kopiera användardata från ett minneskort
Du kan överföra användardata från andra enheter med ett
minneskort. Användardata inkluderar waypoints, rutter,
automatiska vägledningsrutter, spår och gränser.
Obs! Endast gränsfiler med filtillägget .adm stöds.
1 Sätt i ett minneskort i en kortplats.
2 Välj Info > Egna data > Dataöverföring.
3 Välj vid behov att kopiera data till minneskortet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill överföra data från minneskortet till plottern och
slå ihop dem med befintliga egna data väljer du Slå ihop
från minneskort.
• Om du vill överföra data från minneskortet till plottern och
skriva över befintliga egna data väljer du Byt ut från kort.
5 Välj filnamnet.
Kopiera användardata till ett minneskort
Du kan spara användardata till ett minneskort om du vill överföra
till andra enheter. Användardata inkluderar waypoints, rutter,
automatiska vägledningsrutter, spår och gränser.
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
2 Välj Info > Egna data > Dataöverföring > Spara till
minneskort.
3 Vid behov, välj det minneskort som data ska kopieras till.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill skapa en ny fil väljer du Lägg till ny fil och
anger ett namn.
• Om du vill lägga till informationen i en befintlig fil väljer du
filen från listan och väljer Spara till minneskort.
Kopiera inbyggda kartor till ett minneskort
Du kan kopiera kartor från plottern till ett minneskort för
användning med HomePort.
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
2 Välj Info > Egna data > Dataöverföring.
3 Välj Kopiera inbyggd karta.
Säkerhetskopiera data till en dator
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
2 Välj Info > Egna data > Dataöverföring > Spara till
3
4
5
6
7
minneskort.
Välj ett filnamn i listan eller välj Lägg till ny fil.
Välj Spara till minneskort.
Ta bort minneskortet och sätt in det i en kortläsare som är
ansluten till en dator.
Öppna mappen Garmin\UserData på minneskortet.
Kopiera säkerhetskopieringsfilen på kortet och klistra in det
på valfri plats i datorn.
Återställa säkerhetskopierade data till en
plotter
1 Sätt in ett minneskort i en kortläsare som är ansluten till
datorn.
2 Kopiera säkerhetskopieringsfilen från datorn till minneskortet,
till en mapp med namnet Garmin\UserData.
3 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
Bilaga
4 Välj Info > Egna data > Dataöverföring > Byt ut från kort.
Spara systeminformation till ett minneskort
Du kan spara systeminformation till ett minneskort som ett
felsökningsverktyg. En representant för produktsupport kan be
dig använda den här informationen för att hämta data om
nätverket.
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
2 Välj Inställningar > System > Systeminformation >
Garmin-enheter > Spara till minneskort.
3 Välj vid behov att kopiera systeminformation till minneskortet.
4 Ta bort minneskortet.
Bilaga
Registrera enheten
Obs! Du bör använda ActiveCaptain appen för att registrera
enheten (Komma igång med ActiveCaptain appen, sidan 4).
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag! Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i kortläsaren.
2 Vänta en liten stund.
Plottern öppnar korthanteringssidan och skapar en fil som
heter GarminDevice.xml i Garmin mappen på minneskortet.
3 Ta bort minneskortet.
4 Sätt in minneskortet i datorn.
5 Gå in på garmin.com/express från datorn.
6 Följ anvisningarna på skärmen för att hämta, installera och
öppna Garmin Express programmet.
7 Välj > Lägg till en enhet.
8 Medan programmet söker väljer du Logga in bredvid Har du
marina sjökort eller enheter? nära den nedre delen av
skärmen.
9 Skapa konto eller logga in på ditt Garmin konto.
10 Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera din båt.
11 Välj > Lägg till.
Garmin Express programmet söker igenom minneskortet
efter enhetsinformationen.
12 Välj Lägg till enhet för att lägga till enheten.
När registreringen är klar söker Garmin Express programmet
efter ytterligare kartor och kartuppdateringar för din enhet.
När du lägger till enheter till plotterns nätverk upprepar du de
här stegen för att registrera de nya enheterna.
Programuppdatering
Obs! Du kan använda ActiveCaptain appen för att uppdatera
enhetens programvara (Uppdatera programvara med
ActiveCaptain appen, sidan 4).
Du kan behöva uppdatera enhetens programvara när du
installerar enheten eller lägger till ett tillbehör till enheten.
Programuppdateringen kräver att antingen en Garmin
minneskortläsare eller annan Garmin plotter ansluts via det
Garmin marina nätverket.
Den här enheten stöder minneskort på upp till 32 GB, FAT32formaterat.
Innan du uppdaterar programvaran kan du kontrollera vilken
programvaruversion som är installerad på din enhet (Visa
systemprograminformation, sidan 46). Sedan kan du gå till
www.garmin.com/support/software/marine.html, välja Se alla
enheter i det här paketet och jämföra den installerade
51
programvaruversionen med programvaruversionen för
produkten.
Om programvaran på enheten är äldre än den version som
anges på webbplatsen följer du stegen nedan för att läsa in
programvaran på ett minneskort (Läsa in den nya programvaran
på ett minneskort, sidan 52) och sedan uppdatera enhetens
programvara (Uppdatera enhetsprogramvaran, sidan 52).
Läsa in den nya programvaran på ett minneskort
Du måste kopiera programvaruuppdateringen till ett minneskort
med hjälp av en dator med Windows programvara.
Obs! Du kan kontakta Garmin kundsupport för att beställa ett
förprogrammerat programvaruuppdateringskort om du inte har
en dator med Windows programvara.
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.
2 Gå till www.garmin.com/support/software/marine.html.
TIPS: Du kan även hämta den uppdaterade
användarhandboken och läsa den till plottern från den här
webbplatsen.
3 Välj GPSMAP serien med SD-kort.
4 Välj Hämta bredvid GPSMAP serien med SD-kort.
5 Läs och godkänn villkoren.
6 Välj Hämta.
7 Välj en plats och välj Spara.
8 Dubbelklicka på den hämtade filen.
En Garmin mapp som innehåller programvaruuppdateringen
skapas på den valda platsen. En dialogruta öppnas och leder
dig genom överföringen av programvaruuppdateringen till
minneskortet.
9 Nästa.
10 Välj den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa >
Slutför.
En Garmin mapp som innehåller programvaruuppdateringen
skapas på minneskortet. Programvaruuppdateringen kan ta flera
minuter att ladda in på minneskortet.
®
Uppdatera enhetsprogramvaran
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort (Läsa in den nya programvaran
på ett minneskort, sidan 52).
1 Slå på plottern.
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
visas.
Obs! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.
5 När du uppmanas till det ska du låta minneskortet vara kvar
och starta om plottern manuellt.
6 Ta bort minneskortet.
Obs! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.
Digital switching
Plottern kan användas för att övervaka eller styra kretsar när ett
kompatibelt system är anslutet.
Du kan t.ex. kontrollera innerbelysningen och navigeringsljusen
på fartyget. Du kan också övervaka betestankskretsar.
För att få åtkomst till digital switching-kontroller väljer du Info >
Kretskontroll.
52
Om du vill ha mer information om hur du köper och konfigurerar
ett digital switching-system kan du kontakta du din Garmin
återförsäljare.
Para ihop din GRID fjärrkontroll med plottern
Innan du kan använda en GRID fjärrkontroll tillsammans med en
plotter måste du para ihop enheterna med varandra.
Du kan starta ihopparningen av enheterna via plottern eller via
GRID fjärrkontroll.
Para ihop GRID enheten med plottern via plottern
1 Välj Inställningar > System > Stationsinformation >
GRID™-ihopparning > Lägg till.
På
GRID fjärrkontrollen trycker du på SELECT.
2
Para ihop GRID enheten med plottern via GRID
enheten
1 På GRID fjärrkontrollen trycker du på + och HOME samtidigt.
En urvalssida öppnas på alla plottrar i Garmin marina
nätverk.
2 Vrid på ratten på GRID fjärrkontrollen för att markera Select
på den plotter du vill styra med GRID fjärrkontrollen.
3 Tryck på SELECT.
Rotera GRID joysticken
För vissa installationssituationer kan du rotera riktningen på
GRID joysticken.
1 Välj Inställningar > Kommunikationer > Marint nätverk.
2 Välj GRID enheten.
Rengöra skärmen
OBS!
Rengöringsmedel som innehåller ammoniak kan skada det
reflexfria skiktet.
Enheten är täckt med ett särskilt reflexfritt skikt som är mycket
känsligt för vax och slipande rengöringsmedel.
1 Använd ett rengöringsmedel avsett för glasögon som
godkänts för reflexfria skikt på trasan.
Torka
försiktigt av skärmen med en mjuk, ren och luddfri
2
trasa.
Visar bilder från ett minneskort
Du kan visa bilder som sparats på ett minneskort. Du kan visa
filer i JPG-, PNG- och BMP-format.
1 Sätt i ett minneskort med bilder i kortplatsen.
2 Välj Info > Bildvisare.
3 Välj mappen där bilderna finns.
4 Vänta några sekunder medan miniatyrbilderna läses in.
5 Välj en bild.
6 Bläddra igenom bilderna med hjälp av pilarna.
7 Om det behövs väljer du Menu > Starta bildspel.
Skärmbilder
Du kan ta en skärmbild av alla skärmvyer som visas på plottern
som en bitmappfil (.BMP). Du kan sedan överföra skärmbilderna
till din dator. Du kan även visa skärmbilden i bildvisaren (Visar
bilder från ett minneskort, sidan 52).
Ta skärmbilder
1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
2 Välj Inställningar > Inställningar > Registrering av
skärmbild > På.
3 Gå till den skärm som du vill ta en bild av.
4 Håll ner Home i minst sex sekunder.
Bilaga
Kopiera skärmbilder till en dator
1 Ta bort minneskortet från plottern och sätt in det i en
kortläsare som är ansluten till en dator.
2 Från Utforskaren i Windows öppnar du mappen Garmin\scrn
på minneskortet.
3 Kopiera en .bmp-fil från kortet och klistra in den på valfri plats
på datorn.
Felsökning
Enheten tar inte emot GPS-signaler
Det kan finnas flera orsaker till att enheten inte tar emot
satellitsignaler. Om enheten har flyttats ett stort avstånd sedan
senaste gången den tog emot satellitsignaler eller om den varit
avstängd mer än några veckor eller månader kan det hända att
enheten inte kan ta emot satellitsignaler korrekt.
• Kontrollera att enheten har den senaste programvaran. Om
inte, uppdatera enhetens programvara.
• Om enheten har en inbyggd GPS-antenn kontrollerar du att
enheten har fri sikt mot himlen så att den inbyggda antennen
kan ta emot GPS-signalen. Om den är monterad i en hytt ska
den vara placerad nära ett fönster så att den kan ta emot
GPS-signalen. Om enheten är monterad i en hytt och inte
kan placeras på en plats där enheten kan ta emot
satellitsignaler ska du använda en extern GPS-antenn.
• Om enheten använder en extern GPS-antenn kontrollerar du
att antennen är ansluten till plottern eller NMEA nätverket.
Vid behov läser du installationsinstruktionerna för GPSantennen för information om anslutningar och diagram.
• Om enheten använder en extern GPS-antenn ansluten via
NMEA 2000 nätverket väljer du Inställningar >
Kommunikationer > Ställa in NMEA 2000 > Enhetslista.
Kontrollera att antennen finns med i listan. Om den inte gör
det kontrollerar du antennens installation och NMEA 2000
nätverksinstallationen.
• Om enheten har mer än en GPS-antennkälla kan du välja en
annan källa (Välja GPS-källa, sidan 2).
punkten inte visas där punkten ska vara kanske enhetens
kartreferenssystem och positionsformat inte stämmer överens
med det kartreferenssystem och positionsformat som
ursprungligen användes för att markera waypointen.
Positionsformat är det sätt på vilket GPS-mottagarens position
visas på skärmen. Visas vanligtvis som latitud/longitud i grader
och minuter med alternativ för grader, minuter och sekunder,
endast grader eller ett av flera rutnät.
Ett kartreferenssystem är en matematisk modell som avbildar en
del av jordens yta. Latitud- och longitudlinjer på en papperskarta
refererar till ett specifikt kartreferenssystem.
1 Ta reda på vilket kartreferenssystem och positionsformat som
använts när den ursprungliga waypointen skapades.
Om den ursprungliga waypointen togs från en karta bör det
finnas text på kartan som visar vilket kartreferenssystem och
positionsformat som använts för att skapa kartan. Oftast finns
det i närheten av kartnyckeln.
2 Välj Inställningar > Inställningar > Enheter.
3 Välj rätt inställningar för kartreferenssystem och
positionsformat.
4 Skapa waypointen igen.
Kontakta Garmin support
• Hjälp och information finns på support.garmin.com, till
exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och
kundsupport.
• I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
• I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
Specifikationer
Specifikationer
Enhet
Specifikation
Modeller på 8 tum Mått (B × H × D)
Enheten slås inte på eller stängs av hela tiden
Om enheten slås av eller startar på ett oberäkneligt sätt kan det
tyda på problem med strömförsörjningen till enheten. Kontrollera
följande delar för att försöka hitta orsaken till strömproblemet.
• Kontrollera att strömkällan genererar ström.
Det finns flera sätt att kontrollera det här på. Du kan till
exempel kontrollera om andra enheter som drivs av källan
fungerar.
• Kontrollera säkringen i strömkabeln.
Säkringen ska finnas i en hållare som är en del av den röda
tråden i strömkabeln. Kontrollera att en säkring med rätt
storlek är installerad. Läs på etiketten på kabeln eller i
installationsinstruktionerna för att se exakt vilken
säkringsstorlek som krävs. Kontrollera säkringen att det
fortfarande finns en anslutning inuti säkringen. Du kan testa
säkringen med en multimeter. Om säkringen är hel visar
multimetern 0 ohm.
• Kontrollera att enheten tar emot minst 10 V. Vi
rekommenderar dock 12 V.
För att kontrollera spänningen mäter du likspänningen för
honkontakten och jord på strömkabeln. Om spänningen är
mindre än 10 V startar inte enheten.
• Om enheten får tillräckligt med ström men inte slås på
kontaktar du Garmin produktsupport på support.garmin.com.
Enheten skapar inte waypoints på rätt plats
Du kan ange en waypointplats manuellt för att överföra och dela
med dig av data från en enhet till en annan. Om du har angett
en waypoint manuellt med hjälp av koordinater och platsen för
Bilaga
Mått
265 × 190 × 115 mm
(107/16 × 731/64 ×
417/32 tum)
Skärmstorlek (B × H)
171 × 130 mm (647/64 ×
51/8 tum)
Vikt
3,23 kg (7,12 lb.)
Maximal strömanvändning 28 W
vid 10 V DC
Typisk strömförbrukning
vid 12 V DC
1,3 A
Maximal strömförbrukning 2,8 A
på 12 V DC
Modeller på 12
tum
Säkerhetsavstånd till
kompass
310 mm (12,2 tum)
Mått (B × H × D)
333 × 247 × 97 mm
(137/64 × 923/32 × 313/36
tum)
Skärmstorlek (B × H)
245 × 184 mm (921/32 ×
7¼ tum)
Vikt
4,95 kg (10,91 lb.)
Maximal strömanvändning 35 W
vid 10 V DC
Typisk strömförbrukning
vid 12 V DC
1,6 A
Maximal strömförbrukning 3,5 A
på 12 V DC
Modeller på 15
tum
Säkerhetsavstånd till
kompass
460 mm (18,11 tum)
Mått (B × H × D)
403 × 306 × 94 mm
(157/8 × 123/64 × 345/64
tum)
53
Enhet
Specifikation
Mått
Ta emot
Skärmstorlek (B × H)
(304 × 228 mm (1131/32
x 863/64 tum)
PGN
Vikt
7,6 kg (16,76 lb.)
Maximal strömanvändning 47 W
vid 10 V DC
Typisk strömförbrukning
vid 12 V DC
Alla modeller
2,5 A
Beskrivning
065030 Generatorns vanliga grundläggande AC-kvantiteter (GAAC)
126992 Systemtid
127251 Girvinkel
127257 Läge
127498 Motorparametrar: statiska
Maximal strömförbrukning 4,7 A
på 12 V DC
127503 AC-ingångsstatus (används inte längre)
Säkerhetsavstånd till
kompass
460 mm (18,11 tum)
127506 Detaljerad status om likström
Temperaturområde
Område från 5° till
131°F (från -15° till
55°C)
Material
Gjutet hölje i aluminium
och polykarbonatplast
Spänningsmatning
10 till 35 V likström
Säkring
7,5 A, 42 V snabb
respons
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 förbrukning
Max. 75 mA
NMEA 2000 PGN-information
Sända och ta emot
PGN
Beskrivning
059392
ISO-erkännande
059904
ISO-begäran
060160
ISO-transportprotokoll: Dataöverföring
060416
ISO-transportprotokoll: Anslutningshantering
060928
Begärd ISO-adress
065240
Begärd adress
126208
Begär gruppfunktion
126996
Produktinformation
126998
Konfigurationsinformation
127237
Kurs/spårstyrning
127250
Fartygets kurs
127258
Magnetisk variation
127488
Motorparametrar: Snabb uppdatering
127489
Motorparametrar: Dynamiska
127493
Transmissionsparametrar: Dynamiska
127505
127508
128259
Hastighet: I förhållande till vattnet
128267
Vattendjup
129025
Position snabb uppdatering
129026
COG och SOG: Snabb uppdatering
129029
GNSS-positionsdata
129283
Avvikelse från utlagd kurs
129284
Navigationsdata
129539
127504 AC-utgångsstatus (används inte längre)
127507 Laddarstatus
127509 Omformarstatus
128275 Distanslogg
129038 AIS klass A positionsrapport
129039 AIS klass B positionsrapport
129040 AIS klass B utökad positionsrapport
129044 Datum
129285 Navigering: Rutt-/waypointinformation
129794 AIS klass A statiskt relaterade och reserelaterade data
129798 AIS SAR, rapport om flygplansposition
129799 Radiofrekvens/läge/ström
129802 AIS Säkerhetsrelaterat utsändningsmeddelande
129808 DSC-samtalsinformation
129809 AIS klass B "CS" statisk datarapport, del A
129810 AIS klass B "CS" statisk datarapport, del B
130313 Luftfuktighet
130314 Faktiskt tryck
130316 Temperatur: Utökat intervall
130576 Trimplansstatus
130577 Riktningsdata
NMEA 0183-information
Typ
Sats
Beskrivning
Sända
GPAPB
APB: Kurs eller spårstyrning
(autopilot) mening "B"
GPBOD
BOD: Riktning (ursprung till
destination)
GPBWC
BWC: Riktning och avstånd till
waypoint
Vätskenivå
GPGGA
GGA: GPS-fixdata
Batteristatus
GPGLL
GLL: Geografisk position (latitud
och longitud)
GPGSA
GSA: GNSS, DOP och aktiva
satelliter
GPGSV
GSV: GNSS-satelliter i sikte
GPRMB
RMB: Rekommenderad minimiinformation för navigering
GPRMC
RMC: Rekommenderat minimum
för specifika GNSS-data
GNSS DOP:er
GPRTE
RTE: Rutter
129540
GNSS-satelliter i vy
GPVTG
130306
Vinddata
VTG: Kurs över mark och markhastighet
130310
Miljöparametrar (används inte längre)
GPWPL
WPL: Waypoint-plats
130311
Miljöparametrar (används inte längre)
GPXTE
XTE: Avvikelse från utlagd kurs
130312
Temperatur (används inte längre)
PGRME
E: Beräknat fel
PGRMM
M: Kartdatum
PGRMZ
Z: Höjd
SDDBT
DBT: Djup under givare
SDDPT
DPT: Djup
SDMTW
MTW: Vattentemperatur
Sända
PGN
Beskrivning
126464
Sända och ta emot PGN-lista med gruppfunktion
127497
Reseparametrar: Motor
54
Bilaga
Typ
Ta emot
Sats
Beskrivning
SDVHW
VHW - Fart genom vattnet och
kurs
DPT
Djup
DBT
Djup under omvandlare
MTW
Vattentemperatur
VHW
Fart genom vattnet och kurs
WPL
Waypointens plats
DSC
Digital selektiv anropsinformation
DSE
Utökat digitalt selektivt anrop
HDG
Kurs, avvikelse och variation
HDM
Kurs, magnetisk
MWD
Vindriktning och -hastighet
MDA
Meteorologisk sammansättning
MWV
Vindhastighet och vinkel
VDM
AIS, VHF-datalänkmeddelande
Du kan köpa fullständig information om National Marine Electronics
Association (NMEA) format och meningar från: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Bilaga
55
Index
A
ActiveCaptain 4
quickdraw 11
uppdatera programvaran 4
uppdatera sjökort 4
AIS 7, 8, 10
aktivera 50
hot 8, 30
nödanropsenhet 8
radar 30
räddningsgivare 8
spårning 7, 8
alarm 18
AM 39
andra farkoster
AIS 10
spår 10
animerade strömmar, tidvatten 7
ankare 48
ankomstlarm 48
ankringslarm 48
antenn, GPS 2
användardata
synkronisera 18
ta bort 18
astronomiinformation 38
Automatisk vägledning 12, 13, 15, 16, 47
avstånd till kustlinje 16, 47
rutter 15
autopilot 33
aktivera 33
cirkelmönster 34
klöverbladsmönster 34
minska roderaktiviteten 33
mönsterstyrning 34
Shadow Drive 33
sicksackmönster 34
styrmönster 34
styrningsstorlek 33
ställa in kursen 33, 34
sökmönster 34
U-svängsmönster 34
varvmönster 34
Williamson-girmönster 34
av 4
avstånd till kustlinje 16, 47
avståndsringar 9
B
bakgrundsbelysning 3
batteri, hantering 37
bilder 4, 52
bojrapporter 43
bränslekapacitet 37
bränslemätare 36, 37
statuslarm 37, 49
synkronisera med faktisk bränslemängd 37
D
DAB 39, 40
data
alternativ 51
hantering 50
kopiera 51
dela data 50
destinationer
navigationssjökort 13
välja 13
diagram
atmosfäriskt tryck 37
djup 37
konfigurera 37
lufttemperatur 37
vattentemperatur 37
vindhastighet 37
vindvinkel 37
digital switching 52
56
djuplogg 37
djupskugga 9, 10, 12
DSC. Se DSC (Digital Selective Calling)
DSC (Digital Selective Calling) 34, 35
aktivera 35, 50
individuellt rutinanrop 35, 36
kanaler 36
kontakter 35
E
EBL 30
justera 30
mäta 30
visa 30
EGNOS 46
ekolod 20, 23, 25
bildhastighet 24
bottenlås 24
brus 23
dela 23
djup 24
djupskala 24
frekvenser 26
FrontVü 22
färgavvisning 25
färgmättnad 23
Garmin ClearVü 21
inspelning 23, 24
kon 10
källa 23
känslighet 23
larm 25, 48
mäta avstånd 21
Panoptix 21, 22, 26, 27
realtid 25, 26
SideVü 21
siffror 3
störningar 24
svävande mål 25
utseende 25
waypoint 23
whiteline 25
visning 21
vyer 20
ytstörningar 24
zoom 24
enhet
registrering 51
rengöra 52
enhets-ID 46
EPIRB 8
F
fabriksinställningar 50
stationer 3
farkostspår 10, 35
fast vindvinkel 19, 20
justera 19
favoriter 2
felsökning 53
Fish Eye 3D
ekolodskon 10
spår 10
svävande mål 10
fishfinder. Se ekolod
fiskekort 5, 43
flygfoton 7
FM 39
foton, flyg- 7
färgläge 4
förinställningar 3, 39, 40
DAB 40
förskjutning, båtens för 32
G
Garmin ClearVü 21
Garmin marint nätverk 18, 48
Garmin produktsupport. Se produktsupport
gippa. Se kryssa och gippa
givare 20, 22, 25, 27
GLONASS 46
GPS 53
EGNOS 46
GLONASS 46
källa 2
signaler 2
WAAS 46
GPS-noggrannhet 48
GRID 52
GRID ihopparning 46
gränser
kopiera 51
koppla till SmartMode layout 17
visa 9
gränslinje 17, 18
gränslinjer 17
Gå till 13, 14
H
handboksvisning 1
hemskärm 2
anpassa 2
egna 2, 3
hjälp. Se produktsupport
händelselogg 47
I
infälld navigationsruta 3
inställningar 12, 46, 47
radarvisning 32
systeminformation 46
J
joystick 52
K
kamera 45
konfiguration 44
pausa 44
styra 44–46
utgångsläge 44
viloläge 44
kartor. Se sjökort
klocka 48
larm 48
kollisionslarm 8, 50
kollisionslarm för säker zon 8, 50
kombinationer 3
kompass
inforuta 3
ros 9
kretsar 52
kryssa och gippa 20
fast vindvinkel 19
kurshållning 20
kurs 33
hålla 33
justera 33
kurshållning 19
linje 9, 20
Shadow Drive 33
kurser 12
kölkompensation 19, 49
L
larm 48
ankomst 48
ankringslarm 48
bränsle 37, 49
djupt vatten 25, 48
ekolod 25, 48
grunt vatten 25, 48
kollision 8, 50
motor 36
mätare 36
navigering 48
ur kurs 48
vattentemperatur 25, 48
väder 49
låsa, sida 1
låsa upp, sida 1
Index
M
R
man överbord 13, 34, 35
marin service 13
Markera plats 13
MARPA
hot 8, 30
märkt objekt 30
navigationssjökort 10
spårning 30
mediespelare 38–41
alfabetisk sökning 39
blanda 39
DAB 39, 40
enhetsnamn 41
FUSION-Link 38
förinställa 39, 44
kanalväljarläge 39
källa 38
mottagarregion 39
radio 40
SiriusXM Satellite Radio 40
stänga av ljud 39
upprepning 39
VHF 39
zoner 39
minneskort 51
detaljerade kartor 51
installera 2
MOB, enhet 8
motorbåt 3, 18
motormätare 36
konfigurera 36
statuslarm 36
musikspelare 38, 40, 41. Se mediespelare
måttenheter 47
mäta avstånd 21
sjökort 6
mätare 36
bränsle 36, 37
gränser 36
motor 36
statuslarm 36
tripp 37
vind 37
radar 28–33
AIS 30
avståndsringar 32
bird mode 31
eget parkeringsläge 33
ekospår 30, 31
färgpalett 32
klotter 31
kompensation för förstäven 32
källa 33
känslighet 31
MARPA 8
optimera visningen 31
radarklotter 31
räckvidd 29
sjöklutter 31, 32
synfält 32
säkerhetszon 29
sända 28
tidsbegränsad sändning 29
waypoints 32
överlagring 10
överlagringsskärm 28
radio 39
AM 39
FM 39
SiriusXM 40, 41
registrera enheten 51
Rutt till 12, 13
rutter 13, 17
kopiera 50, 51
navigera 14
navigera parallellt med 15
redigera 14
skapa 14
synkronisera 18
ta bort 15
waypoints 50
visa lista med 14
räddningsgivare 8
N
navigationslarm 48
navigationssjökort 5, 7, 13
farkostspår 10, 35
marina servicepunkter 13
MARPA 10
överlagrad radarbild 28
NMEA 0183 34, 48
NMEA 2000 34, 48
nummervisning 3
nätverk. Se marint nätverk
nödanrop 35
nödanropsenhet 8
P
para ihop GRID 52
pekskärm 1
Perspective 3D 43
position, spåra 35
positionsrapport 35
premiumsjökort 6, 7
Fish Eye 3D 10
flygfoton 7
indikatorer för tidvatten och strömmar 7
produktregistrering 51
produktsupport 2, 53
programvara
uppdatera 4, 51, 52
uppdateringar 41, 52
Q
quickdraw 11
inställningar 12
Index
S
satellitbilder 7
satellitsignaler, söka 2
segelbåt 3, 18
segla 9, 18, 19
startlinje 18
tävlingstidur 18
seglingsmätare 37
seglingsstartlinje 18
Shadow Drive, aktivera 33
sida
ljusstyrka 3
låsa 1
låsa upp 1
SideVü 21
SiriusXM 39, 41
Satellitradio 40
SiriusXM Satellite Radio 40
SiriusXM satellitradio 39–41
sjökort 5, 7, 9–11, 43
detaljer 6
fiske 5
inställningar 9, 10
lager 9, 10
mäta avstånd 6
navigation 5, 6
navigering 7
quickdraw 10, 11
radar 10
symboler 6
uppdatera 4
utseende 9, 10
sjömärken 6
skärmbilder 53
registrera 52
SmartMode layout, koppla till gräns 17
SOS 13, 35
språk 46, 47
spår 16, 17
inspelning 17
kopiera 50, 51
lista 16
navigera 17
redigera 17
rensa 17
spara 16
spara som rutt 17
ta bort 17
visa 9, 16
spårning 30
spänning 48
standarddatakälla 33
stationer 2
anpassa hemskärmen 2
ordna skärmar 46
återställa layout 3, 46
ändra station 46
strömknapp 1, 4
strömstationer 38
indikatorer 7
support. Se produktsupport
svävande mål 10
symboler 7
synkronisera, användardata 18
systeminformation 46, 51
säker höjd 47
säkert djup 47
T
ta bort, alla användardata 18
tangentbord 47
tidvattenstationer 7, 38
indikatorer 7
trippmätare 37
trådlösa enheter 5, 45, 46
ansluta en trådlös enhet 5
ansluta till en trådlös enhet 4
nätverkskonfiguration 5
U
uppdatera
programvara 4
sjökort 4
uppdateringar, programvara 51, 52
ur kurs-larm 48
V
varningshanterare 38
meddelanden 38
vatten
fart 50
temperaturkompensation 49
Vattentemperatur 37
Vattentemperatur 37
VHF-radio 34
anropa ett AIS-objekt 36
DSC-kanal 36
individuellt rutinanrop 35, 36
nödanrop 35
video 43–46
konfigurera 44, 45
källa 43, 44
visa 44
vind, ros 9
vindhastighetsdiagram 37
vindmätare 37
vindriktningsdiagram 37
VIRB kamera 46
VRM 30
justera 30
mäta 30
visa 30
väder 41, 42
abonnemang 41, 43
fiske 42, 43
fiskekort 43
förhållanden till havs 42
larm 49
57
navigationssjökort 43
nederbörd 41
prognos 41–43
sikt 43
sjökort 10, 41, 43
sändningar 41
vattentemperatur 42, 43
vindar 42
våginformation 42
yttryck 42
överlagring 43
överlägg 43
W
WAAS 46
waypoints 13, 53
ekolod 23
kopiera 50, 51
man överbord 13
navigera till 13
redigera 13
skapa 6, 13
spårad farkost 35
synkronisera 18
ta bort 14
visa 9
visa lista med 13
Wi‑Fi 4
Wi‑Fi teknik 5
Z
zoom
ekolod 24
sjökort 6
Å
återställa
inställningar 40
stationslayouter 3
Ö
överlagrad radarbild 28
58
Index
support.garmin.com
Oktober 2017
190-01557-39_0L
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising