Garmin | GPSMAP® 8008 MFD | Garmin GPSMAP® 8008 MFD Lynstartvejledning

Garmin GPSMAP® 8008 MFD Lynstartvejledning
GPSMAP serije 8000
®
Priručnik za brzo pokretanje
Ožujak 2013
190-01557-66_0A
Tiskano u Tajvanu
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.‍
GPSMAP serije 8000 – pregled sprijeda
Lokacija značajki ovisi o modelu.‍ Ova slika i tablica
predstavljaju uređaje GPSMAP serije 8000.‍
À
Á
Â
Tipka napajanja
Senzor automatskog pozadinskog osvjetljenja
Zaslon osjetljiv na dodir
Savjeti i prečaci
• Odaberite Početni zaslon s bilo kojeg zaslona za povratak
na početni zaslon.‍
• Odaberite Izbornik s bilo kojeg glavnog zaslona za pristup
dodatnim postavkama.‍
• Pritisnite za podešavanje pozadinskog osvjetljenja i
zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir.‍
• Držite kako biste uključili ili isključili uređaj za iscrtavanje.‍
Signali GPS satelita
Kad uključite uređaj za iscrtavanje, GPS prijemnik mora prikupiti
satelitske podatke i odrediti trenutni položaj.‍ Kada uređaj za
iscrtavanje primi satelitske signale, na vrhu početnog zaslona
prikazuje se
.‍ Kada uređaj za iscrtavanje izgubi satelitski
signal,
nestaje i na karti iznad ikone prikazat će se
bljeskajući upitnik.‍
Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na adresi
www.garmin.com/‍aboutGPS.‍
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir
•
•
•
•
Dodirnite zaslon kako biste odabrali stavku.‍
Za kretanje povucite prst preko zaslona.‍
Za smanjivanje približite dva prsta.‍
Za povećavanje raširite dva prsta.‍
Zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir
Zaslon osjetljiv na dodir možete zaključati kako biste spriječili
slučajno dodirivanje zaslona.‍
1 Odaberite .‍
2 Odaberite Zaključaj dodirni zaslon.‍
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja
1 Odaberite Postavke > Sustav > Prikaz > Pozadinsko
osvjetljenje.‍
SAVJET: Za pristup postavkama pozadinskog osvjetljenja
pritisnite na bilo kojem zaslonu.‍
2 Odaberite opciju:
• Podesite razinu pozadinskog osvjetljenja.‍
• Odaberite Omogući automatsko pozadinsko
osvjetljenje ili Automatski.‍
2
Podešavanje rada boja
1 Odaberite Postavke > Sustav > Prikaz > Način rada boja.‍
2 Odaberite opciju.‍
Umetanje memorijske kartice
U uređaju za iscrtavanje možete koristiti dodatne memorijske
kartice.‍ Kartice s kartama omogućuju prikaz satelitskih slika i
zračnih referentnih točaka poput luka, marina i drugih točaka
interesa u visokoj rezoluciji.‍ Možete koristiti prazne memorijske
kartice za prijenos podataka poput međutočaka, ruta i trasa do
drugog kompatibilnog Garmin uređaja za iscrtavanje ili
računala.‍
1 Otvorite vrata À na čitaču memorijske kartice.‍
2 Umetnite memorijsku karticu Á tako da naljepnica gleda od
vrata.‍
3 Pritišćite karticu sve dok ne sjedne.‍
4 Zatvorite vrata čitača kartica.‍
Međutočke
Međutočke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj.‍
Označavanje trenutne lokacije kao međutočke
Na bilo kojem zaslonu dodirnite Označi.‍
Stvaranje međutočke na drugoj lokaciji
1 Odberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Međutočke > Stvori međutočku.‍
2 Odaberite opciju:
• Za stvaranje međutočke na temelju koordinata odaberite
Upiši koordinate i unesite koordinate.‍
• Za stvaranje međutočke pomoću karte odaberite Koristi
kartu, odaberite lokaciju i odaberite Pomakni
međutočku.‍
Označavanje i navigacija do MOB lokacije
Kad označite međutočku možete je označiti kao lokaciju čovjeka
u moru (MOB).‍
Odaberite opciju:
• Na bilo kojem zaslonu dodirnite Označi > Čovjek u moru
> Da.‍
• Na bilo kojem zaslonu dodirnite Čovjek u moru > Da.‍
Međunarodni MOB simbol označava aktivnu MOB točku i uređaj
za iscrtavanje određuje izravan kurs natrag do označene
lokacije.‍
Navigacija
Kretanje prema odredištu na karti
OPREZ
Značajka Auto Guidance temelji se na elektroničkim
kartografskim podacima.‍ Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje
prepreka i premale dubine.‍ Pažljivo usporedite kurs s onim što
vizualno uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge
prepreke koje bi vam se mogle naći na putu.‍
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode.‍ Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije i usmjeravanje.‍
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.‍
NAPOMENA: Značajka Auto Guidance dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.‍
1 Odaberite lokaciju s navigacijske ili ribolovne karte.‍
2 Prema potrebi odaberite Select.‍
3 Odaberite Navigiraj do.‍
4 Odaberite opciju:
• Za izravno navigiranje do lokacije Idi na.‍
• Za stvaranje rute s uključenim skretanjima do lokacije
odaberite Ruta do.‍
• Za upotrebu usluge Auto Guidance odaberite
Automatsko navođenje.‍
5 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.‍
NAPOMENA: Kada koristite Auto Guidance, siva linija
unutar bilo kojeg dijela grimizne linije znači da Auto
Guidance ne može izračunati dio Auto Guidance linije.‍ To se
događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i
minimalnu sigurnu visinu prepreke.‍
6 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.‍
Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije
Na navigacijskoj karti ili ribolovnoj karti možete stvoriti rutu i
odmah njome navigirati.‍ Ovaj postupak ne sprema rutu ili
podatke o međutočki.‍
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.‍
1 Odaberite odredište s navigacijske ili ribolovne karte.‍
2 Odaberite Navigiraj do > Ruta do.‍
3 Odaberite lokaciju za posljednje skretanje prije odredišta.‍
4 Odaberite Dodaj skretanje.‍
5 Prema potrebi ponovite korake 3 i 4 te dodajte još skretanja,
krećući se unatrag od odredišta do trenutne lokacije plovila.‍
Posljednje skretanje koje ćete dodati trebalo bi biti prvo
skretanje koje ćete obaviti ploveći s trenutne lokacije.‍ To bi
trebalo biti skretanje koje je najbliže vašem plovilu.‍
6 Po potrebi odaberite Izbornik.‍
7 Odaberite Navigiraj rutom.‍
8 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.‍
9 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.‍
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)1805-427646-880
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 902 007 097
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, SAD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Ujedinjena Kraljevina
Garmin®, logotip tvrtke Garmin, BlueChart®, g2 Vision® i
GPSMAP® registrirani su trgovački znakovi tvrtke Garmin Ltd.
ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se
koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising