Garmin | GPSMAP® 8008 MFD | Garmin GPSMAP® 8008 MFD Installationsinstruktioner

Garmin GPSMAP® 8008 MFD Installationsinstruktioner
• Fil och sandpapper
• Marint tätningsmedel (valfritt)
Montera komponenterna
GPSMAP® 8000 serien –
installationsinstruktioner
Viktigt vid montering
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som
medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren.‍ Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning.‍ Se
produktspecifikationerna.‍ Om du ansluter strömkabeln utan rätt
säkring gäller inte heller garantin.‍
VARNING
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.‍
MEDDELANDE
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.‍
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.‍
• Gå till http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.‍
Kontakta Garmin produktsupport
• Gå till www.garmin.com/‍support och klicka på Contact
Support för att få lokal supportinformation.‍
• I USA ringer du (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannien ringer du 0808 2380000.‍
• I Europa ringer du +44 (0) 870 8501241.‍
MEDDELANDE
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts
för extrema temperaturer eller förhållanden.‍ Godkänt
temperaturintervall för enheten framgår av
produktspecifikationerna.‍ Längre tids exponering för
temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid
förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på
enheten.‍ Skador och följdproblem som beror på extrema
temperaturer täcks inte av garantin.‍
Med hjälp av medföljande monteringsmaterial och mall kan du
montera enheten på två olika sätt.‍ Du kan använda det
medföljande fästet och monteringsmaterialet för att montera
enheten med bygelfäste, eller använda den medföljande mallen
och monteringsmaterialet för infälld montering i
instrumentpanelen.‍ Om du vill montera enheten med en annan
metod så att den tycks ligga plant med instrumentpanelen
måste du köpa en sats för plan montering (säljs separat,
professionell installation rekommenderas) från din Garmin®
återförsäljare.‍
Tänk på följande när du väljer monteringsplats.‍
OBS! Alla monteringsmetoder kan inte användas för alla
enhetsmodeller.‍ Mer information om just din modell hittar du i
avsnittet som beskriver specifika monteringstyper.‍
• Platsen bör ge optimal sikt för manövrering av båten.‍
• Det ska vara lätt att komma åt alla enhetsgränssnitt såsom
knappsats, pekskärm och kortläsare (i förekommande fall).‍
• Platsen måste vara tillräckligt stadig för att hantera enhetens
vikt och skydda den från kraftiga vibrationer och stötar.‍
• För att förhindra störningar från en magnetisk kompass ska
enheten inte installeras närmare kompassen än det
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.‍
• Se till att du har tillräckligt med utrymme på
installationsplatsen för att dra och ansluta alla kablar.‍
Montera enheten med bygelfäste
Uppdatera enhetsprogramvaran
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort.‍
1 Slå på plottern.‍
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
visas.‍
OBS! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.‍
3 Följ instruktionerna på skärmen.‍
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.‍
Enheten återgår till normalläget när programuppdateringen
är klar.‍
5 Ta bort minneskortet.‍
OBS! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.‍
MEDDELANDE
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet.‍ På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.‍
Monteringsmaterialet för bygelfästet (skruvar och muttrar,
brickor och bultar) medföljer inte.‍ Hålen på bygelfästet är
7,9 mm (5/16 tum) i diameter.‍ Innan du kan montera enheten
med bygelfästet måste du välja monteringsmaterial som passar
för hålen i bygelfästet och som kan fästa enheten säkert på din
avsedda monteringsyta.‍ Storleken på rikthålen beror på vilket
monteringsmaterial du använder.‍
Du kan endast montera modeller på 8 och 12 tum med
bygelfästet.‍ Modellerna på 15 tum ska på grund av sin storlek
monteras infällt eller plant.‍
1 Använd bygelfästet À som mall och märk ut platserna för de
fyra rikthålen Á.‍
Verktyg som behövs
• Borrmaskin och borrar
• Stjärnmejsel nr 2
• Sticksåg eller multiverktyg
Augusti 2014
Tryckt i Taiwan
190-01557-79_0B
4 Såga ut monteringsytan med en figursåg längs med insidan
av linjen på mallen.‍
5 Placera enheten i utskärningen för att testa passformen.‍
6 Fila och sandpappra utskärningens kanter till rätt storlek vid
behov.‍
7 När enheten har passats in i utskärningen ska du se till att
monteringshålen på enheten ligger i linje med de större
hålen på 7,2 mm (9/32 tum) på mallen.‍
8 Om monteringshålen på enheten inte ligger i linje ska de nya
hålplaceringarna märkas upp.‍
9 Använd en borrspets på 7,2 mm (9/32 tum) och borra de
större hålen.‍
10 Börja i ett hörn av mallen och placera en mutterplatta À över
det större hålet Á du borrade i steg 9.‍
2 Använd en borrspets som passar monteringsmaterialet och
borra rikthålen.‍
3 Fäst bygelfästet i ytan med monteringsmaterialet Â.‍
4 Montera rattarna till bygelfästet à på enhetens sidor.‍
5 Placera enheten i bygelfästet och dra åt rattarna.‍
Säkra enheten ytterligare
Du kan låsa fast enheten i båtens struktur för ännu högre
säkerhet (valfritt).‍
1 Montera enheten med bygelfäste (Montera enheten med
bygelfäste).‍
2 Lås fast baksidan av höljet À i båtens struktur med en
ytbehandlad, flätad stålkabel (ingår inte) och ett lås (ingår
inte).‍
Det mindre hålet  på mutterplattan, på 3,5 mm (9/64 tum),
ska ligga i linje med det mindre hålet på mallen.‍
11 Om det mindre hålet på 3,5 mm (9/64 tum) på mutterplattan
inte ligger i linje med det mindre hålet på mallen ska den nya
hålplaceringen märkas upp.‍
12 Upprepa steg 10–11 för att kontrollera placeringen av
återstående mutterplattor och hål på mallen.‍
13 Använd en borrspets på 3,5 mm (9/64 tum) och borra de
mindre hålen.‍
14 Ta bort mallen från monteringsytan.‍
15 Börja i ett hörn av monteringsplatsen och placera en
mutterplatta à på baksidan av monteringsytan så att de
stora och små hålen ligger i linje med varandra.‍
Den upphöjda delen av mutterplattan ska passa in i det
större hålet.‍
Montera enheten infälld
MEDDELANDE
Var mycket noggrann när du skär ut hålet för infälld montering
av enheten.‍ Det finns endast ett begränsat utrymme mellan
höljet och monteringshålen.‍ Om hålet görs för stort kan det
påverka enhetens stabilitet efter monteringen.‍
Mallen och monteringsmaterialet som medföljer enheten kan
användas för att montera den infälld i din instrumentpanel.‍ För
att montera enheten så att skärmen ligger plant med
instrumentpanelen måste du köpa till en sats för plan montering
från din Garmin återförsäljare.‍
1 Beskär mallen och se till att den passar där du vill montera
enheten.‍
2 Ta bort skyddstejpen från baksidan av mallen och placera
den på platsen där du vill montera enheten.‍
Förbered
monteringsytan för utskärning genom att borra ett
3
eller flera hål vid hörnen innanför linjen på mallen.‍ Använd
en borrspets på 13 mm (½ tum).‍
2
16 Fäst mutterplattan på monteringsytan genom att skruva fast
en medföljande M3-skruv Ä genom det mindre hålet på
3,5 mm (9/64 tum).‍
17 Upprepa steg 15–16 för att fästa återstående mutterplattor
på monteringsytan.‍
Montera
gummipackningen Å på enhetens baksida.‍
18
Gummipackningens delar har självhäftande fästen på
baksidan.‍ Se till att dra bort skyddstejpen innan de monteras
på enheten.‍
19 Om du inte kan komma åt enhetens baksida när den har
monterats måste du ansluta alla nödvändiga kablar till
enheten innan du placerar den i utskärningen.‍
OBS! För att förhindra att metallkontakterna korroderar ska
du täcka över anslutningar som inte används med de
medföljande väderskydden.‍
20 Placera enheten i utskärningen.‍
21 Fäst enheten på monteringsytan med de medföljande M4skruvarna Æ.‍
22 Sätt på de medföljande kåporna på varje M4-skruvhuvud.‍
23 Installera dekorationsringen genom att knäppa den på plats
runt kanten på enheten.‍
Viktigt vid montering av kortläsare
MEDDELANDE
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts
för extrema temperaturer eller förhållanden.‍ Godkänt
temperaturintervall för enheten framgår av
produktspecifikationerna.‍ Längre tids exponering för
temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid
förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på
enheten.‍ Skador och följdproblem som beror på extrema
temperaturer täcks inte av garantin.‍
Kortläsaren kan monteras infällt i instrumentpanelen med hjälp
av det medföljande monteringsmaterialet.‍ Tänk på följande när
du väljer monteringsplats.‍
• Kortläsaren ska monteras på en åtkomlig plats.‍ Se till att du
kan komma åt kortläsaren för att sätta in och ta ut
minneskort med extra kartor och enhetsuppdateringar samt
för att överföra användardata.‍
• För att förhindra störningar från en magnetisk kompass ska
enheten inte installeras närmare kompassen än det
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.‍
• Se till att du har tillräckligt med utrymme på
installationsplatsen för att dra och ansluta kablarna.‍
Montera kortläsaren
MEDDELANDE
Var mycket noggrann när du skär ut hålet för infälld montering
av enheten.‍ Det finns endast ett begränsat utrymme mellan
höljet och monteringshålen.‍ Om hålet görs för stort kan det
påverka enhetens stabilitet efter monteringen.‍
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet.‍ På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.‍
Mallen och monteringsmaterialet som medföljer kan användas
för att montera enheten infällt på en utvald plats.‍
1 Beskär mallen för infälld montering och se till att den passar
på platsen där du vill montera enheten.‍
2 Ta bort skyddstejpen från baksidan av mallen och placera
den på platsen där du vill montera enheten.‍
3 Förbered monteringsytan för utskärning genom att borra ett
eller flera hål vid hörnen innanför linjen på mallen.‍ Använd
en borrspets på 6 mm (¼ tum).‍
4 Såga ut monteringsytan med en figursåg längs med insidan
av linjen på mallen.‍
5 Placera enheten i utskärningen för att testa passformen.‍
6 Fila och sandpappra utskärningens kanter till rätt storlek vid
behov.‍
7 När enheten À har passats in i utskärningen måste du se till
att monteringshålen på enheten ligger i linje med rikthålen Á
på mallen.‍
8 Om monteringshålen på enheten inte ligger i linje ska de nya
hålplaceringarna märkas upp.‍
9 Märk ut rikthålen med en körnare och borra en
avståndsförsänkning genom geltäckskiktet på det sätt som
beskrivs i anmärkningen.‍
10 Ta bort mallen från monteringsytan.‍
11 Om du inte kan komma åt enhetens baksida när den har
monterats måste du ansluta alla nödvändiga kablar till
enheten innan du placerar den i utskärningen.‍
12 Placera enheten i utskärningen.‍
13 Fäst enheten på monteringsytan med de medföljande
skruvarna Â.‍
14 Installera dekorationsringen genom att knäppa den på plats
runt kanten på enheten.‍
Viktigt vid antennmontering
Du kan montera antennen på en plan yta, installera den under
glasfiber eller ansluta den till en rörgängad mast (ingår inte)
med en ytterdiameter på 1 tum och 14 gängor per tum.‍ Du kan
leda kabeln på utsidan av masten eller genom masten.‍ För
bästa prestanda bör du ta hänsyn till följande riktlinjer när du
väljer monteringsplats för antennen.‍
• För bästa mottagning bör antennen monteras på en plats där
sikten mot himlen är obehindrad i alla riktningar À.‍
• Antennen bör inte monteras där den skuggas av båtens yttre
struktur Á, en radomantenn eller masten.‍
• Antennen bör inte monteras i närheten av motorn eller andra
källor till elektromagnetisk strålning (EMI) Â.‍
• Om båten har en radaranläggning bör antennen monteras
ovanför radarstrålens väg Ã.‍ Om det är nödvändigt kan
antennen även monteras under radarstrålens väg Ä.‍
3
• Antennen bör dock inte placeras direkt i radarstrålens väg Å.‍
• Montera antennen minst 1 m (3 fot) från (och helst ovanför)
radarstrålens eller en VHF-radioantenns väg Æ.‍
7 Led kabeln  genom hålet på 25 mm (1 tum) och anslut den
till antennen.‍
8 Kontrollera att den stora packningen à sitter på plats längst
ned på antennen.‍ Placera antennen på ytmonteringsfästet
och vrid den medurs tills den låses fast.‍
Fäst
antennen på monteringsfästet med den medföljande
9
M3-inställda skruven Ä.‍
10 Led kabeln bort från källor till elektroniska störningar.‍
Montera antennen med kabeln dragen på utsidan av
masten
Innan du monterar antennen permanent måste du testa att
monteringsplatsen fungerar som den ska (Viktigt vid
antennmontering).‍
1 Led kabeln genom mastfästesadaptern À placera kabeln i
det lodräta spåret Á tillsammans med basen på
mastfästesadaptern.‍
Testa monteringsplatsen
1 Sätt fast antennen tillfälligt på önskad monteringsplats och
testa att den fungerar som den ska.‍
2 Om du upplever störningar med annan elektronik flyttar du
antennen till en annan plats och testar den igen.‍
3 Upprepa steg 1–2 tills du får full eller godtagbar signalstyrka.‍
4 Montera antennen permanent.‍
Ytmontera enheten
MEDDELANDE
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet.‍ På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.‍
Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt
för hårt.‍ Garmin rekommenderar att du applicerar ett
antikärvningsmedel på skruvarna innan du fäster dem.‍
Innan du monterar antennen permanent måste du testa att
monteringsplatsen fungerar som den ska (Viktigt vid
antennmontering).‍
1 Använd ytmonteringsfästet À som monteringsmall, märk upp
de tre rikthålen och leta upp kabelhålets mitt på fästet.‍
2 Skruva fast den mastmonterade adaptern på en rörgängad
3
4
5
6
7
8
2 Ställ undan ytmonteringsfästet.‍
3
4
5
6
4
Borra inte genom fästet.‍
Borra de tre rikthålen på 3,2 mm (1/8 tum).‍
Använd en hålsåg på 25 mm (1 tum) för att klippa kabelhålet
i mitten.‍
Placera tätningsplattan Á längst ned på ytmonteringsfästet
och passa in skruvhålen.‍
Med hjälp av de medföljande M4-skruvarna ansluter du
ytmonteringsfästet på monteringsytan.‍
mast med en ytterdiameter på 1 tum och 14 gängor per tum
(ingår inte).‍
Dra inte åt adaptern för hårt på masten.‍
Anslut kabeln till antennen.‍
Placera antennen på mastfästesadaptern och vrid den
medurs tills den låses fast.‍
Fäst antennen på adaptern med den medföljande M3inställda skruven Â.‍
När antennen har monterats på mastfästet fyller du i det
återstående mellanrummet i det lodräta kabelspåret med ett
marint tätningsmedel (tillval).‍
Fäst masten på båten om det inte redan är gjort.‍
Led kabeln bort från källor till elektroniska störningar.‍
Montera antennen med kabeln dragen genom masten
Innan du monterar antennen permanent måste du testa att
monteringsplatsen fungerar som den ska (Viktigt vid
antennmontering).‍
1 Placera en rörgängad mast med en ytterdiameter på 1 tum
och 14 gängor per tum (ingår inte) på vald plats och märk ut
mastens ungefärliga mitt.‍
2 Borra ett hål med en 19 mm (3/4 tum) borrspets för kabelns
genomföring.‍
3 Sätt fast masten på båten.‍
4 Trä mastfästesadaptern på masten.‍
Dra inte åt adaptern för hårt.‍
5 Led kabeln genom masten och anslut den till antennen.‍
6 Placera antennen på mastfästesadaptern och vrid den
medurs tills den låses fast.‍
7 Fäst antennen på adaptern med den medföljande M3inställda skruven À.‍
paketerade utan monterade låsringar.‍ Dra kablarna innan du
monterar låsringarna.‍
• Kontrollera efter montering av låsringen att ringen sitter
ordentligt fast och att O-ringen sitter på plats, så att strömeller datoranslutningen förblir säker.‍
• Enheten ska anslutas till samma strömkälla som kortläsaren.‍
Om detta inte är möjligt ska enheterna anslutas till samma
jord.‍
Viktigt vid anslutning av stationen
8 När antennen har monterats på mastfästet fyller du det
lodräta kabelspåret Á med ett marint tätningsmedel (tillval).‍
9 Led kabeln bort från källor till elektroniska störningar.‍
Montera antennen under däck
MEDDELANDE
Innan du fäster monteringsfästet under däck måste du
kontrollera att de medföljande skruvarna inte går igenom ytan.‍
Om de medföljande skruvarna är för långa måste du köpa
skruvar som passar för att slutföra monteringen.‍
Innan du monterar antennen permanent måste du testa att
monteringsplatsen fungerar som den ska (Viktigt vid
antennmontering).‍
Eftersom antennen inte kan hämta signaler genom metall får
den bara monteras under en glasfiberyta.‍
1 Placera de självhäftande plattorna À på monteringsfästet
under däck Á.‍
Denna enhet kan konfigureras tillsammans med andra
kompatibla Garmin enheter för att fungera tillsammans som en
station.‍ Tänk på följande när du planerar stationer på din båt.‍
• Enheter som är äldre än GPSMAP 8000 serien och
GPSMAP 8500 serien kan inte användas i en station.‍
• Även om det inte är nödvändigt, rekommenderar vi att du
installerar alla enheter som du planerar att använda i en
station nära varandra.‍
• Det behövs inga specialanslutningar för att skapa en station
förutsatt att alla enheter är anslutna till Garmin marina
nätverk (Viktigt beträffande Garmin marina nätverk).‍
• Du skapar och ändrar stationer genom att använda enhetens
programvara.‍ Mer information finns i användarhandboken
som medföljer enheten.‍
Koppla till ström
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren.‍ Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning.‍ Se
produktspecifikationerna.‍ Om du ansluter strömkabeln utan rätt
säkring gäller inte heller garantin.‍
1 Dra strömkabeln till strömkällan och till enheten.‍
2 Anslut den röda ledningen till batteriets pluspol (+) och den
svarta ledningen till batteriets minuspol (-).‍
3 Installera låsringen och O-ringen i änden av strömkabeln.‍
4 Anslut strömkabeln till enheten genom att vrida låsringen
medurs.‍
Strömkabelförlängningar
Om det behövs kan du förlänga strömkabeln genom att
använda en lämplig ledningsdimension för förlängningen.‍
Objekt
2 Placera antennen i monteringsfästet under däck.‍
3 Fäst monteringsfästet under däck på monteringsytan.‍
4 Fäst monteringsfästet under däck på monteringsytan med
Beskrivning
Säkring
À
Á
Â
Batteri
1,8 m (6 fot) utan förlängning
skruvar.‍
5 Anslut kabeln till antennen Â.‍
6 Led kabeln bort från källor till elektroniska störningar.‍
Viktigt vid anslutning av kablar
MEDDELANDE
För varje DVI-port på enheten medföljer det en blå
gummitätning.‍ Tätningarna ska monteras mellan DVI-porten och
DVI-kabelkontakten för att förhindra skador på kontakterna.‍
• För att underlätta placeringen av kablarna är strömkablar,
NMEA® 0183-kablar och Garmin marina nätverkskablar
Objekt Beskrivning
À
Á
Â
Ã
Ä
Skarv
• 12 AWG (3,31 mm²) förlängningskabel, upp till 4,6 m
(15 fot)
• 10 AWG (5,26 mm²) förlängningskabel, upp till 7 m (23 fot)
• 8 AWG (8,36 mm²) förlängningskabel, upp till 11 m (36 fot)
Säkring
20,3 cm (8 tum)
Batteri
5
Objekt Beskrivning
Å
Æ
20,3 cm (8 tum)
11 m (36 fot) max.‍ förlängning
Ytterligare saker att tänka på vid jordning
Den här enheten ska inte behöva extra chassijordningar i de
flesta installationssituationer.‍ Vid störningar kan
jordningsskruven på höljet användas för att koppla enheten till
vattenjordningen och på så sätt motverka störningen.‍
befintliga NMEA 2000 nätverk eller skapa ett grundläggande
NMEA 2000 nätverk vid behov.‍
Om du är obekant med NMEA 2000 bör du läsa
kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000 nätverk” i Teknisk Referens
för NMEA 2000 produkter.‍ Du kan hitta det här dokumentet via
länken ”Manuals” (handböcker) på produktsidan för din enhet
på www.garmin.com.‍
Porten som är märkt NMEA 2000 används för att ansluta
enheten till ett NMEA 2000 standardnätverk.‍ Portarna som är
märkta ENGINE och HOUSE är förbehållna framtida
användning och ska inte anslutas till något NMEA 2000
standardnätverk.‍
Viktigt beträffande Garmin marina nätverk
Den här enheten kan anslutas till fler Garmin marina nätverk för
att dela data såsom radar, ekolod och detaljerade kartor.‍ Tänk
på följande när du ansluter Garmin marina nätverksenheter till
enheten.‍
• En Garmin marin nätverkskabel måste användas för alla
Garmin marina nätverksanslutningar.‍
◦ Tredje parts CAT5-kablar och RJ45-kopplingar får inte
användas för Garmin marina nätverksanslutningar.‍
◦ Extra Garmin marina nätverkskablar och kontakter finns
hos din Garmin återförsäljare.‍
• Det finns fyra NETWORK portar på enheten som vardera
kan fungera som en nätverksswitch.‍ Alla kompatibla enheter
kan anslutas till valfri NETWORK-port för att dela data med
alla enheter på båten som är anslutna via en Garmin marin
nätverkskabel.‍
NMEA 2000® – viktigt att tänka på
MEDDELANDE
Om du har ett befintligt NMEA 2000 nätverk på båten bör det
redan vara anslutet till strömförsörjningen.‍ Anslut inte NMEA
2000 strömkabeln till ett befintligt NMEA 2000 nätverk eftersom
endast en strömkälla bör anslutas till ett NMEA 2000 nätverk.‍
Om du installerar en NMEA 2000 strömkabel måste den
anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan
kabelmonterad omkopplare.‍ NMEA 2000 enheter laddar ur
batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.‍
Den här enheten kan anslutas till ett NMEA 2000 nätverk på din
båt för att dela data från NMEA 2000 kompatibla enheter såsom
en GPS-antenn eller VHF-radio.‍ Med de medföljande NMEA
2000 kablarna och kopplingarna kan du ansluta enheten till ditt
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Beskrivning
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
GPS-antenn
Tändnings- eller kabelmonterad brytare
NMEA 2000 strömkabel
NMEA 2000 droppkabel
Likströmskälla, 12 VDC
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
NMEA 2000 T-koppling
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
NMEA Att tänka på inför anslutning av 0183
• Installationsinstruktionerna som medföljer din NMEA 0183
kompatibla enhet ska innehålla den information som du
behöver för att identifiera ledningarna för sändning (Tx) och
mottagning (Rx) A (+) och B (-).‍
• När du ansluter NMEA 0183 enheter med två sändnings- och
två mottagningsledningar måste inte NMEA 2000 bussen
och NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam jord.‍
• När du ansluter en NMEA 0183 enhet som endast har en
sändningsledning (Tx) eller endast en mottagningsledning
(Rx), måste NMEA 2000 bussen och NMEA 0183 enheten
anslutas till gemensam jord.‍
Grundläggande NMEA 0183-anslutningar
Dessa diagram visar de grundläggande NMEA 0183-ledningarna som används för att ansluta din enhet till NMEA 0183-kompatibla
enheter.‍ Mer information om enhetens NMEA 0183-kompatibilitet finns under Avancerade NMEA 0183 anslutningar.‍
6
Standard NMEA 0183-kompatibel enhet
Objekt
À
Á
Â
Ã
Objekt
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Beskrivning
12 V-likströmskälla
Strömkabel
NMEA 0183-kompatibel enhet
NMEA 0183-kabel
Garmin ledningens funktion
Garmin ledningens färg
NMEA 0183-enhetsledningens
funktion
Ström
Röd
Ström
Strömjord
Svart
Strömjord
Datajord
Svart
Datajord
Mottagning A (+)
Vit
Sändning A (+)
Mottagning B (-)
Orange/vit
Sändning B (-)
Sändning A (+)
Grå
Mottagning A (+)
Sändning B (-)
Rosa
Mottagning B (-)
Envägs NMEA 0183-kompatibel enhet
Objekt
À
Á
Â
Ã
Objekt
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Beskrivning
12 V-likströmskälla
Strömkabel
NMEA 0183-kompatibel enhet
NMEA 0183-kabel
Garmin ledningens funktion
Garmin ledningens färg
NMEA 0183-enhetsledningens
funktion
Ström
Röd
Ström
Strömjord
Svart
Strömjord
Datajord
Svart
Datajord
Mottagning B (-)
Orange/vit
Ej tillämpligt
Mottagning A (+)
Vit
Sändning
7
Objekt
Ï
Ð
Garmin ledningens funktion
Garmin ledningens färg
NMEA 0183-enhetsledningens
funktion
Sändning A (+)
Grå
Ta emot
Sändning B (-)
Rosa
Ej tillämpligt
• Om den NMEA 0183-kompatibla enheten bara har en ingående (RX) ledning (ingen A, B, + eller -) ansluter du inte den rosa
ledningen.‍
• Om den NMEA 0183-kompatibla enheten bara har en utgående (TX) ledning (ingen A, B, + eller -) ansluter du den
orangefärgade/vita ledningen till jord.‍
• I installationsinstruktionerna till den NMEA 0183-kompatibla enheten finns uppgifter om hur du identifierar de utgående
ledningarna A (+) och B (-) samt de ingående ledningarna A (+) och B (-).‍
• Använd ett skärmat 28 AWG partvinnat kablage för långa kabellängder.‍
• Löd alla kontakter och täta dem med krympslang.‍
Avancerade NMEA 0183 anslutningar
Det finns fyra interna NMEA 0183 ingående portar (RX-portar) och två interna NMEA 0183 utgående portar (TX-portar) på den
medföljande NMEA 0183 datakabeln.‍ Du kan ansluta en NMEA 0183 enhet per intern RX-port för att ta emot data i din Garmin
enhet och du kan ansluta upp till tre NMEA 0183 enheter parallellt till varje intern TX-port för att skicka data från din Garmin enhet.‍
Varje RX- och TX-port har två ledningar som är märkta A (+) och B (-) i överensstämmelse med NMEA 0183 konventionen.‍ Anslut A
(+)- och B (-)-ledningen för respektive port till A (+)- och B (-)-ledningarna på din NMEA 0183 kompatibla enhet.‍ Studera tabellen
och kabelschemana när du ansluter datakabeln till NMEA 0183 enheter.‍
I installationsinstruktionerna till den NMEA 0183 kompatibla enheten finns uppgifter om hur du identifierar de utgående (TX)
ledningarna A (+) och B (-) samt de ingående (RX) ledningarna A (+) och B (-).‍ Använd ett skärmat 28 AWG partvinnat kablage för
långa kabellängder.‍ Löd alla kontakter och täta dem med krympslang.‍
• Vid tvåvägskommunikation med en NMEA 0183 enhet är de interna portarna på NMEA 0183 datakabeln inte sammankopplade.‍
Om du till exempel ansluter ingången på den NMEA kompatibla enheten till den interna utgående porten 1 på datakabeln, så kan
du ansluta den utgående porten på den NMEA 0183 kompatibla enheten till en valfri ingående port (port 1, port 2, port 3 eller
port 4) på kabelhärvan.‍
• Jordledningarna på NMEA 0183 datakabeln och den NMEA 0183 kompatibla enheten ska båda anslutas till jord.‍
• På Specifikationer finns en lista över godkända NMEA 0183 meningar för data till och från din enhet.‍
• De interna NMEA 0183 portarna och kommunikationsprotokollen konfigureras på den anslutna Garmin enheten.‍ Mer information
finns i avsnittet om NMEA 0183 eller i konfigurationsavsnittet i användarhandboken som medföljer din Garmin enhet.‍
Port
Kabelfunktion
Ledningsfärg
Ingående port 1
RX/A (+)
Vit
RX/B (-)
Orange/vit
RX/A (+)
Brun
RX/B (-)
Brun/vit
RX/A (+)
Lila
RX/B (-)
Lila/vit
RX/A (+)
Svart/vit
RX/B (-)
Röd/vit
TX/A (+)
Grå
TX/B (-)
Rosa
TX/A (+)
Blå
TX/B (-)
Blå/vit
Garmin GPS-ingång (används inte)
Vit/grön
Ingående port 2
Ingående port 3
Ingående port 4
Utgående port 1
Utgående port 2
Ej tillämpligt
8
Stiftnummer
Port
Kabelfunktion
Ledningsfärg
Ej tillämpligt
Garmin GPS-utgång (används inte)
Grön
Ej tillämpligt
Larm
Gul
Ej tillämpligt
Tillbehör på
Orange
Ej tillämpligt
Jord (skärmad)
Svart
Ej tillämpligt
Reserv
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Reserv
Ej tillämpligt
Stiftnummer
Standard NMEA 0183 kompatibel enhet ansluten för tvåvägskommunikation
Objekt
Beskrivning
Likströmskälla, 12 VDC
À
Á
Â
Ã
Objekt
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Strömkabel
NMEA 0183 kompatibel enhet
NMEA 0183 kabel
Garmin ledningens funktion
Garmin ledningens färg
NMEA 0183 enhetsledningens funktion
Ström
Röd
Ström
Strömjord
Svart
Strömjord
Datajord
Svart
Datajord
RxA (+)
Vit
TxA (+)
RxB (-)
Orange/vit
TxB (-)
TxA (+)
Grå
RxA (+)
TxB (-)
Rosa
RxB (-)
Standard NMEA 0183 kompatibel enhet ansluten för envägskommunikation
OBS! Det här diagrammet visar både anslutningar för sändning och mottagning.‍ Se objekten Ê, Ë, Ì, Í och Î när Garmin
enheten ansluts för att ta emot information från en NMEA 0183 kompatibel enhet och se objekten Ê, Ë, Ì, Ï och Ð när Garmin
enheten ansluts för att sända information till en NMEA 0183 kompatibel enhet.‍
9
Objekt
Beskrivning
Likströmskälla, 12 VDC
À
Á
Â
Ã
Objekt
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Strömkabel
NMEA 0183 kompatibel enhet
NMEA 0183 kabel
Garmin ledningens funktion
Garmin ledningens färg
NMEA 0183 enhetsledningens funktion
Ström
Röd
Ström
Strömjord
Svart
Strömjord
Datajord
Svart
Datajord
RxA (+)
Vit
TxA (+)
RxB (-)
Orange/vit
TxB (-)
TxA (+)
Grå
RxA (+)
TxB (-)
Rosa
RxB (-)
NMEA 0183 kompatibel enhet med en mottagningsledning ansluten för att ta emot data
Objekt
Beskrivning
Likströmskälla, 12 VDC
À
Á
Â
Ã
Objekt
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Strömkabel
NMEA 0183 kompatibel enhet
NMEA 0183 kabel
Garmin ledningens funktion
Garmin ledningens färg
NMEA 0183 enhetsledningens funktion
Ström
Röd
Ström
Strömjord
Svart
Strömjord
Datajord
Svart
Datajord
TxA (+)
Grå
RxA
TxB (-)
Rosa
Ej tillämpligt
NMEA 0183 kompatibel enhet med en sändningsledning ansluten för att skicka data
10
Objekt
Beskrivning
Likströmskälla, 12 VDC
À
Á
Â
Ã
Objekt
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Strömkabel
NMEA 0183 kompatibel enhet
NMEA 0183 kabel
Garmin ledningens funktion
Garmin ledningens färg
NMEA 0183 enhetsledningens funktion
Ström
Röd
Ström
Strömjord
Svart
Strömjord
Datajord
Svart
Datajord
RxB (-)
Orange/vit
Ej tillämpligt
RxA (+)
Vit
TxA (+)
Anslutning av lampa och signalhorn
Den här enheten kan användas tillsammans med en lampa, ett
signalhorn eller både och för att avge en ljud- eller ljussignal när
plottern visar ett meddelande.‍ Det här är ett valfritt tillägg och
larmkabeln är inte nödvändig för att enheten ska fungera
normalt.‍ Tänk på följande om du ansluter enheten till en lampa
eller ett signalhorn.‍
Objekt Beskrivning
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Objekt
Ê
Ë
Ì
Likströmskälla, 10–35 V
Strömkabel
Signalhorn
Lampa
NMEA 0183 kabel
Relä (100 mA spolström)
Växlar mellan larmsignal från lampan eller signalhornet
Ledningsfärg
Kabelfunktion
Röd
Ström
Svart
Jord
Gul
Larm
Viktigt beträffande video-indata och -utdata
Den här enheten gör det möjligt att, beroende på modell, ta
emot video från komposit-, komponent- och digitalvideokällor
och sända video via en monitor.‍ Tänk på följande när du
ansluter källor för video-indata och -utdata.‍
• Modellerna på 8 eller 12 tum har två kompositvideoportar
som är märkta CVBS 1 IN och CVBS 2 IN.‍ Modellerna på 15
tum har fyra kompositvideoportar som är märkta CVBS 1 IN,
CVBS 2 IN, CVBS 3 IN och CVBS 4 IN.‍
• Larmkretsen växlar till ett lågspänningsläge när larmet
utlöses.‍
• Maximal ström är 100 mA och ett relä behövs för att
begränsa strömmen från plottern till 100 mA.‍
• Om du vill växla mellan visuella larm och ljudlarm manuellt
kan du montera enpoliga envägsomkopplare.‍
• Modellerna på 15 tum har en komponentvideoport som är
märkt COMPONENT IN (480i/576i).‍
◦ Komposit- och komponentvideoportar använder BNCkontakter.‍ Du kan använda en adapter från BNC till RCA
för att ansluta en kompositvideokälla med RCA-kontakter
till dessa portar.‍
◦ Video från källor som är anslutna till dessa portar kan
endast visas på enheten eller på en extern monitor som
ansluts till enheten.‍ Komposit- eller komponentvideo
delas inte via Garmin marina nätverk eller NMEA 2000
nätverket.‍
• Modellerna på 15 tum har en videoport som är märkt DVI-I
VIDEO IN och som kan ta emot video från digitala eller
analoga källor via en DVI-D- eller DVI-I-kabel.‍
◦ Vid behov kan du använda en omvandlare från HDMI till
DVI-D för att ansluta en HDMI-kompatibel källa till
enheten.‍
◦ Vid behov kan du använda en adapter från VGA till DVI-D
för att ansluta en VGA-kompatibel källa till porten.‍
• Du kan ansluta en bildskärm till porten DVI-I VIDEO OUT
och spegla visningen på en datormonitor eller HD TV med
hjälp av en DVI-D- eller DVI-I-kabel.‍
11
◦ Vid behov kan du använda en adapter från DVI-D till
HDMI för att ansluta till en HD-TV eller annan HDMIkompatibel bildskärm.‍
◦ Vid behov kan du använda en adapter från DVI-D till VGA
för att ansluta till en CGA-kompatibel bildskärm.‍
• Vi rekommenderar att du använder DVI-kablar som säljs av
Garmin, men det är även möjligt att använda tredje parts
DVI-kablar av hög kvalitet.‍ Du bör ansluta enheten och testa
DVI-kabeln innan kabeldragningen görs.‍
Viktigt beträffande videokontaktpackningar
Gummipackningar medföljer till alla DVI- och VGA-anslutningar
på enheten.‍ Packningarna måste monteras mellan varje DVIeller VGA-port och kabelkontakt för att förhindra skador på
kontakterna.‍ Tänk på följande när du gör DVI- eller VGAanslutningar.‍
Specifikationer
Fysiska specifikationer
Enhet
Specifikation
Mått
Modeller på 8
tum
Mått (B × H × D)
265 × 190 × 115 mm (107/16 ×
731/64 × 417/32 tum)
Skärmstorlek (B × H) 171 × 130 mm (647/64 tum × 51/8
tum)
Vikt
3,23 kg (7,12 lbs)
Modeller på 12 Mått (B × H × D)
tum
333 × 247 × 97 mm (137/64 ×
923/32 × 313/36 tum)
Skärmstorlek (B × H) 245 × 184 mm (921/32 tum × 7¼
tum)
Vikt
4,95 kg (10,91 lbs)
Modeller på 15 Mått (B × H × D)
tum
403 × 306 × 94 mm (157/8 ×
123/64 × 345/64 tum)
Skärmstorlek (B × H) 304 × 228 mm (1131/32 tum ×
863/64 tum)
Alla modeller
Vikt
7,6 kg (16,76 lbs)
Temperaturområde
Från -15 till 55 °C (från 5 till
131 °F)
Material
Gjutet hölje i aluminium och
polykarbonatplast
Strömspecifikationer
• Blå packningar medföljer för användning med DVIanslutningar.‍
• Grå packningar medföljer för användning med VGAanslutningar.‍
• När du monterar packningen mellan en VGA-kabelkontakt
och en port måste pilen på sidan av tätningen peka mot
enheten.‍
Enhet
Specifikation
Mått
Alla modeller
Ineffekt
10–35 V likström
Säkring
7,5 A, 42 V snabb
respons
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000-förbrukning
Max 75 mA
Maximal strömanvändning på
10 V likström
28 W
Modeller på 8 tum
Kortläsaranslutningar
Typisk strömförbrukning på 12 1,3 A
V likström
Koppla till ström
Maximal strömförbrukning på
12 V likström
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren.‍ Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning.‍ Se
produktspecifikationerna.‍ Om du ansluter strömkabeln utan rätt
säkring gäller inte heller garantin.‍
Säkerhetsavstånd till kompass 310 mm
(12,2 tum)
Modeller på 12 tum Maximal strömanvändning på
10 V likström
svarta ledningen till batteriets minuspol (-).‍
Maximal strömförbrukning 12
V likström
Modeller på 15 tum Maximal strömanvändning på
10 V likström
47 W
Typisk strömförbrukning på 12 2,5 A
V likström
Maximal strömförbrukning 12
V likström
Ansluta kortläsaren till Garmin marint nätverk
12
3,5 A
Säkerhetsavstånd till kompass 460 mm
(18,11 tum)
medurs.‍
Kortläsaren är inte kompatibel med Garmin plottrar som
tillverkats före GPSMAP 8000-serien och GPSMAP 8500serien.‍
Anslut kortläsaren till en Garmin enhet på Garmin marint
nätverk med hjälp av en Garmin marin nätverkskabel.‍
Data från kort som sitter i kortläsaren delas med alla
kompatibla enheter i Garmin marint nätverk.‍
35 W
Typisk strömförbrukning på 12 1,6 A
V likström
1 Dra strömkabeln till strömkällan och till enheten.‍
2 Anslut den röda ledningen till batteriets pluspol (+) och den
3 Installera låsringen och O-ringen i änden av strömkabeln.‍
4 Anslut strömkabeln till enheten genom att vrida låsringen
2,8 A
4,7 A
Säkerhetsavstånd till kompass 460 mm
(18,11 tum)
Specifikationer för GPS 19x-antenn
Mått
Specifikation
Mått (diameter x höjd)
91,6 × 49,5 mm (319/32 tum × 115/16
tum)
Vikt
201 g (7,1 oz)
Temperaturområde
-30° till 80°C (-22° till 176°F)
Material i höljet
Helt tätad, stöttålig plastlegering,
vattentät enligt IEC 60529 IPX7normer.‍
Mått
Specifikation
Typ
Säkerhetsavstånd till kompass 150 mm (5,91 tum)
Sats
Beskrivning
GPBWC
BWC: Riktning och avstånd till
waypoint
Ingående strömkälla
9–16 V likström
Ingående ström
40 mA vid 12 V likström
GPGGA
GGA: GPS-fixdata
NMEA 2000 LEN
2
GPGLL
NMEA 2000 förbrukning
Max.‍ 100 mA
GLL: Geografisk position (latitud och
longitud)
GPGSA
GSA: GNSS, DOP och aktiva
satelliter
GPGSV
GSV: GNSS-satelliter i sikte
GPRMB
RMB: Rekommenderad
minimiinformation för navigering
GPRMC
RMC: Rekommenderat minimum för
specifika GNSS-data
GPRTE
RTE: Rutter
GPVTG
126464 Sända och ta emot PGN-lista med
gruppfunktion
VTG: Kurs över mark och
markhastighet
GPWPL
WPL: Waypoint-plats
126996 Produktinformation
GPXTE
XTE: Avvikelse från utlagd kurs
129026 COG och SOG: Snabb uppdatering
PGRME
E: Beräknat fel
129029 GNSS-positionsdata
PGRMM
M: Kartdatum
129540 GNSS-satelliter i vy
PGRMZ
Z: Höjd
130306 Vinddata
SDDBT
DBT: Djup under givare
130312 Temperatur
SDDPT
DPT: Djup
127250 Fartygets kurs
SDMTW
MTW: Vattentemperatur
127258 Magnetisk variation
SDVHW
VHW - Fart genom vattnet och kurs
DPT
Djup
128267 Vattendjup
DBT
Djup under omvandlare
129025 Position snabb uppdatering
MTW
Vattentemperatur
129283 Avvikelse från utlagd kurs
VHW
Fart genom vattnet och kurs
129284 Navigationsdata
WPL
Waypointens plats
129285 Navigationsrutt och Waypointinformation
DSC
Digital selektiv anropsinformation
126992 Systemtid
DSE
Utökat digitalt selektivt anrop
127250 Fartygets kurs
HDG
Kurs, avvikelse och variation
127489 Motorparametrar: Dynamiska
HDM
Kurs, magnetisk
127488 Motorparametrar: Snabb uppdatering
MWD
Vindriktning och -hastighet
127493 Transmissionsparametrar: Dynamiska
MDA
Meteorologisk sammansättning
127505 Vätskenivå
MWV
Vindhastighet och vinkel
128259 Hastighet: I förhållande till vattnet
VDM
AIS, VHF-datalänkmeddelande
NMEA 2000 PGN-information
Typ
PGN
Beskrivning
Sända och
mottaga
059392 ISO-erkännande
059904 ISO-begäran
060928 ISO-adresskrav
126208 NMEA: Gruppfunktion för kommando,
begära och godkänna
Sända
128259 Hastighet: I förhållande till vattnet
Ta emot
128267 Vattendjup
129025 Position snabb uppdatering
129038 AIS klass A positionsrapport
Ta emot
Du kan köpa fullständig information om National Marine Electronics
Association (NMEA) format och meningar från: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
129039 AIS klass B positionsrapport
129040 AIS klass B utökad positionsrapport
129539 GNSS DOP: Er
129794 AIS klass A statiskt relaterade och
reserelaterade data
129809 AIS klass B "CS" statisk datarapport, del
A
129810 AIS klass B "CS" statisk datarapport, del
B
130310 Miljöparametrar
130311 Miljöparametrar (används inte längre)
130313 Luftfuktighet
130314 Faktiskt tryck
NMEA 0183-information
Typ
Sats
Beskrivning
Sända
GPAPB
APB: Kurs eller spårstyrning
(autopilot) mening "B"
GPBOD
BOD: Riktning (ursprung till
destination)
13
Garmin®, Garmin logotypen och GPSMAP® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder.
NMEA®, NMEA 2000® och NMEA 2000 logotypen är registrerade varumärken som tillhör National Marine Electronics Association.
© 2013–2014 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising