Garmin | GPSMAP® 8008 MFD | Garmin GPSMAP® 8008 MFD Aloitusopas

Garmin GPSMAP® 8008 MFD Aloitusopas
GPSMAP 8000 -sarja
®
Aloitusopas
Maaliskuu 2013
190-01557-57_0A
Painettu Taiwanissa
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.‍
GPSMAP 8000 -sarjan laite edestä
Kohteiden sijainti vaihtelee mallin mukaan.‍ Alla olevat kuva ja
taulukko esittävät GPSMAP 8000 -sarjan laitteita.‍
À
Á
Â
Virtapainike
Automaattinen taustavalotunnistin
Kosketusnäyttö
Vinkit ja pikavalikot
• Voit palata aloitusnäyttöön mistä tahansa näytöstä
valitsemalla Aloitus.‍
• Voit avata päänäytön lisäasetukset mistä tahansa
päänäytöstä valitsemalla Valikko.‍
• Voit säätää taustavaloa ja lukita kosketusnäytön painamalla
-painiketta.‍
• Voit käynnistää ja sammuttaa karttaplotterin painamalla painiketta pitkään.‍
GPS-satelliittisignaalit
Kun käynnistät karttaplotterin, GPS-vastaanottimen on
määritettävä nykyinen sijainti keräämiensä satelliittitietojen
avulla.‍ Kun karttaplotteri löytää satelliittisignaaleja, -kuvake
näkyy aloitusnäytön yläreunassa.‍ Kun karttaplotteri kadottaa
satelliittisignaalin,
-kuvake häipyy näkyvistä ja vilkkuva
kysymysmerkki tulee näkyviin karttaan -merkin päälle.‍
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com
/‍aboutGPS.‍
Kosketusnäytön käyttäminen
•
•
•
•
Valitse kohde napauttamalla näyttöä.‍
Panoroi tai vieritä näyttöä vetämällä sormea näytöllä.‍
Loitonna nipistämällä kahta sormea yhteen.‍
Lähennä liu'uttamalla kahta sormea erilleen.‍
Kosketusnäytön lukitseminen
Voit estää tahattomat kosketukset lukitsemalla kosketusnäytön.‍
1 Valitse .‍
2 Valitse Lukitse kosketusnäyttö.‍
Taustavalon säätäminen
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Taustavalo.‍
VIHJE: voit avata taustavalon asetukset painamalla missä
tahansa näytössä -painiketta.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Säädä taustavalon tasoa.‍
• Valitse Automaattinen taustavalo käyttöön tai
Automaattinen.‍
2
Väritilan säätäminen
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Väritila.‍
2 Valitse vaihtoehto.‍
Muistikortin asettaminen
Voit käyttää karttaplotterissa valinnaisia muistikortteja.‍
Asettamalla laitteeseen karttatietoja sisältävän muistikortin voit
tarkastella tarkkoja satelliittikuvia ja ilmakuvia satamista,
venesatamista ja muista kohdepisteistä.‍ Tyhjän muistikortin
avulla voit siirtää esimerkiksi reittipisteitä, reittejä ja jälkiä
toiseen yhteensopivaan Garmin-karttaplotteriin tai
tietokoneeseen.‍
1 Avaa muistikortinlukijan kansi À.‍
2 Aseta muistikortti Á niin, että sen merkintä on poispäin
kannesta.‍
3 Työnnä korttia sisäänpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.‍
4 Sulje kortinlukijan kansi.‍
Reittipisteet
Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.‍
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi
Valitse missä tahansa näytössä Merkitse.‍
Reittipisteen luominen toiseen sijaintiin
1 Valitse Navigointitiedot > Tietojen hallinta > Reittipisteet
> Luo reittipiste.‍
Valitse
vaihtoehto:
2
• Jos haluat luoda reittipisteen käyttämällä koordinaatteja,
valitse Syötä koordinaatit ja anna sitten koordinaatit.‍
• Jos haluat luoda reittipisteen kartan avulla, valitse Käytä
karttaa, valitse sijainti ja valitse sitten Siirrä reittipiste.‍
Mies yli laidan -sijainnin merkitseminen ja navigointi
siihen
Kun merkitset reittipisteen, voit määrittää sen mies yli laidan
(MOB, Man Overboard) -sijainniksi.‍
Valitse vaihtoehto:
• Valitse missä tahansa näytössä Merkitse > Mies yli
laidan > Kyllä.‍
• Valitse missä tahansa näytössä Mies yli laidan > Kyllä.‍
Kansainvälinen MOB-symboli merkitsee aktiivisen MOBpisteen, ja karttaplotteri määrittää suoran reitin takaisin
merkittyyn sijaintiin.‍
Navigointi
Navigoiminen kartan pisteeseen
VAROITUS
Auto Guidance perustuu sähköisiin karttatietoihin.‍ Tiedot eivät
takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää.‍ Vertaa
reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta vältät
reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja
muut esteet.‍
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti
saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita.‍ Tarkkaile
visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet,
matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.‍
HUOMAUTUS: avomeren kalastuskartta on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.‍
HUOMAUTUS: auto Guidance on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.‍
1 Valitse sijainti navigointikartassa tai kalastuskartassa.‍
2 Valitse tarvittaessa Select.‍
3 Valitse Navigoi.‍
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat navigoida suoraan sijaintiin, valitse Siirry.‍
• Jos haluat luoda sijaintiin reitin käännöksineen, valitse
Reitti.‍
• Jos haluat käyttää Auto Guidance -toimintoa, valitse
Opastus.‍
5 Tarkista purppuranpunaisella värillä merkitty reitti.‍
HUOMAUTUS: kun käytät Auto Guidance -toimintoa,
magentan värisen viivan sisällä mahdollisesti oleva harmaa
viiva osoittaa, että Auto Guidance ei voi laskea osaa Auto
Guidance -viivasta.‍ Tämä johtuu veden
minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen
minimikorkeusasetuksesta.‍
6 Seuraa purppuranpunaisella merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.‍
Reitin luominen ja navigoiminen nykyisestä
sijainnista
Voit luoda reitin navigointi- tai kalastuskarttaan ja navigoida sen
heti.‍ Reitti- tai reittipistetietoja ei tallenneta.‍
HUOMAUTUS: avomeren kalastuskartta on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.‍
1 Valitse määränpää navigointikartassa tai kalastuskartassa.‍
2 Valitse Navigoi > Reitti.‍
3 Valitse viimeisen käännöksen sijainti ennen määränpäätä.‍
4 Valitse Lisää käännös.‍
5 Voit tarvittaessa lisätä käännöksiä toistamalla vaiheita 3 ja 4.‍
Aloita määränpäästä ja siirry aluksen nykyistä sijaintia kohti.‍
Lisää viimeiseksi käännös, jonka teet ensimmäiseksi
nykyisen sijaintisi jälkeen.‍ Sen pitäisi olla alusta lähimpänä
oleva käännös.‍
6 Valitse tarvittaessa Valikko.‍
7 Valitse Navigoi reitti.‍
8 Tarkista purppuranpunaisella värillä merkitty reitti.‍
9 Seuraa purppuranpunaisella merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.‍
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)1805-427646-880
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 902 007 097
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin®, Garmin-logo, BlueChart®, g2 Vision® ja GPSMAP®
ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista
lupaa.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
© 2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising