Garmin | GPSMAP® 8008 MFD | Garmin GPSMAP® 8008 MFD Asennusohjeet

Garmin GPSMAP® 8008 MFD Asennusohjeet
• merivedenkestävää tiivistysainetta (valinnainen)
Osien kiinnittäminen
GPSMAP® 8000 sarjan asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.‍
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.‍
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa.‍ Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.‍
VAROITUS
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.‍
ILMOITUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.‍
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.‍
• Siirry osoitteeseen http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.‍
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen
• Osoitteesta www.garmin.com/‍support voit tarkistaa
maakohtaiset tukitiedot valitsemalla Contact Support.‍
• Soita Yhdysvalloissa numeroon (913) 397.‍8200 tai (800)
800.‍1020.‍
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 2380000.‍
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870.‍8501241.‍
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille.‍
1 Käynnistä karttaplotteri.‍
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.‍
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.‍
3 Seuraa näytön ohjeita.‍
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.‍
Laite palaa normaaliin toimintatilaan, kun ohjelmistopäivitys
on valmis.‍
5 Poista muistikortti.‍
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite
on käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.‍
Huomioitavaa kiinnitysvaiheessa
ILMOITUS
Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu äärilämpötiloille tai
-olosuhteille.‍ Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat on
ilmoitettu laitteen teknisissä tiedoissa.‍ Pitkäaikainen
altistuminen suositeltua matalammille tai korkeammille
lämpötiloille varastoinnin tai käytön aikana saattaa vioittaa
laitetta.‍ Takuu ei kata äärilämpötilojen aiheuttamia vikoja ja
seurauksia.‍
Laitteen voi kiinnittää kahdella tavalla mukana toimitettujen
tarvikkeiden ja mallin avulla.‍ Sen voi kiinnittää mukana
toimitetun sankatelineen ja varusteiden avulla taikka sen voi
kiinnittää kojelautaan käyttämällä mukana toimitettua mallia ja
tarvikkeita.‍ Jos haluat kiinnittää laitteen siten, että näyttö on
kojelaudan suuntainen, osta vastaava kiinnityssarja (myydään
erikseen, ammattimaista asennusta suositellaan) Garmin®
myyjältä.‍
Huomioi seuraavat seikat, kun valitset kiinnityspaikkaa.‍
HUOMAUTUS: kaikkia laitemalleja ei voi kiinnittää kaikilla
tavoilla.‍ Katso mallikohtaiset tiedot kiinnitystyyppejä
käsittelevästä kohdasta.‍
• Kiinnityspaikkaan on oltava hyvä näkyvyys, kun ohjaat
venettä.‍
• Kaikkien laitteen käyttöliittymien, kuten näppäimistön,
kosketusnäytön ja kortinlukijan, on oltava käytettävissä, kun
laite on kiinnitetty.‍
• Kiinnityspaikan on kestettävä ohjausnäytön paino ja
suojattava laitetta tärinältä.‍
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.‍
• Paikassa on oltava tarpeeksi tilaa kaapeleiden ohjaamiseen
ja liittämiseen.‍
Laitteen sankakiinnitys
ILMOITUS
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä.‍ Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.‍
Sankakiinnitystarvikkeita (ruuveja ja aluslaattoja tai muttereita,
aluslaattoja ja pultteja) ei toimiteta laitteen mukana.‍
Sankatelineen reikien halkaisija on 5/16 tuumaa (7,9 mm).‍
Valitse ennen laitteen sankakiinnitystä kiinnitystarvikkeet, jotka
vastaavat sankatelineen reikiä ja joista voit kiinnittää telineen
valitsemaasi pintaan tukevasti.‍ Tarvittavan poranterän koko
määräytyy valittujen kiinnitystarvikkeiden perusteella.‍
Sankakiinnitystä voi käyttää vain 8- ja 12-tuumaisten mallien
kanssa.‍ 15-tuumaisten mallien yhteydessä on käytettävä
tasokiinnitystä tai kojelaudan suuntaista kiinnitystä.‍
1 Käytä mukana toimitettua sankatelinettä À mallina ja
merkitse neljän aloitusreiän Á kohdat.‍
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
pora ja poranteriä
ristipääruuvitaltta (nro 2)
kuviosaha tai monitoimihiomakone
viila ja hiekkapaperia
Elokuu 2014
Painettu Taiwanissa
190-01557-77_0B
5 Testaa sopivuus asettamalla laite sahaamaasi aukkoon.‍
6 Viimeistele aukon koko tarvittaessa viilalla ja hiekkapaperilla.‍
7 Kun laite sopii aukkoon, varmista että laitteen kiinnitysreiät
osuvat mallissa olevien suurempien 7,2 mm:n (9/32 tuuman)
reikien kohtaan.‍
8 Jos laitteen kiinnitysreiät eivät osu reikien kohtaan, merkitse
rei'ille uudet paikat.‍
9 Poraa suuremmat reiät 7,2 mm:n (9/32 tuuman) poranterällä.‍
10 Aseta mutterilevy À yhden vaiheessa 9 poraamasi
suuremman reiän Á päälle.‍
2 Poraa aloitusreiät käyttämällä kiinnitystarvikkeiden mukaista
poranterää.‍
3 Kiinnitä sankateline pintaan kiinnitystarvikkeilla Â.‍
4 Kiinnitä sankatelineen nupit à laitteen sivuille.‍
5 Aseta laite sankatelineeseen ja kiristä sen nupit.‍
Laitteen kiinnittäminen tukevasti
Voit parantaa laitteen vakautta lukitsemalla sen veneen
rakenteisiin (valinnainen).‍
1 Kiinnitä laite sankatelineellä (Laitteen sankakiinnitys).‍
2 Kiinnitä laite sen kotelon taustapuolelta À päällystetyn
teräspunosvaijerin (lisävaruste) ja lukon (lisävaruste) avulla
veneen rakenteisiin.‍
Mutterilevyssä olevan pienemmän 3,5 mm:n (9/64 tuuman)
reiän  pitäisi osua mallin pienemmän reiän kohtaan.‍
11 Jos mutterilevyssä oleva pienempi 3,5 mm:n (9/64 tuuman)
reikä ei osu mallin pienemmän reiän kohtaan, merkitse
reiälle uusi paikka.‍
Varmista
muiden mutterilevyjen ja reikien sijainti mallissa
12
toistamalla vaiheita 10 – 11.‍
13 Poraa pienemmät reiät 3,5 mm:n (9/64 tuuman) poranterällä.‍
14 Irrota malli kiinnityspinnasta.‍
15 Aloita kiinnityskohdan yhdestä kulmasta ja aseta mutterilevy
à kiinnityspinnan taakse siten, että suuri ja pieni reikä ovat
kohdakkain.‍
Mutterilevyn korkeamman osan pitäisi sopia suurempaan
reikään.‍
16 Kiinnitä mutterilevy kiinnityspintaan kiristämällä mukana
toimitettu M3-ruuvi Ä pienempään 3,5 mm:n (9/64 tuuman)
Laitteen tasokiinnitys
ILMOITUS
Ole varovainen, kun sahaat aukkoa laitteen tasokiinnitystä
varten.‍ Kotelon ja kiinnitysreikien väli on pieni, ja liian suuri
aukko voi heikentää laitteen vakautta kiinnitettynä.‍
Voit tasokiinnittää laitteen kojelautaan mukana toimitetun mallin
ja tarvikkeiden avulla.‍ Jos haluat kiinnittää laitteen siten, että
näyttö on kojelaudan suuntainen, osta vastaava kiinnityssarja
Garmin myyjältä.‍
1 Tasaa malli ja varmista, että se mahtuu kohtaan, johon
haluat kiinnittää laitteen.‍
2 Irrota mallin takana oleva tarran suojus ja kiinnitä tarra
laitteen asennuspaikkaan.‍
3 Valmistele kiinnityspinta sahaamista varten poraamalla
vähintään yksi reikä mallissa olevan yhtenäisen viivan
kulmien sisäpuolelle 13 mm:n (½ tuuman) poranterällä.‍
4 Sahaa kiinnityspintaan mallin yhtenäisen viivan mukainen
aukko kuviosahalla.‍
2
reikään.‍
17 Kiristä jäljellä olevat mutterilevyt kiinnityspintaan toistamalla
vaiheita 15 – 16.‍
18 Asenna kumitiiviste Å karttaplotterin taakse.‍
Kumitiivisteen osien taustapuolella on tarra.‍ Irrota tarran
suojus, ennen kuin kiinnität tiivisteen osia laitteeseen.‍
19 Jos laitteen taustapuoli jää ulottumattomiin kiinnityksen
jälkeen, liitä kaikki tarvittavat kaapelit laitteeseen, ennen kuin
asetat sen aukkoon.‍
HUOMAUTUS: peitä käyttämättömät metalliliitännät
korroosion estämiseksi mukana toimitetuilla suojuksilla.‍
20 Aseta laite aukkoon.‍
21 Kiinnitä laite kiinnityspintaan mukana toimitetuilla M4ruuveilla Æ.‍
22 Aseta mukana toimitetut tulpat M4-ruuvinkantoihin.‍
23 Asenna koristekehys napsauttamalla se paikalleen laitteen
reunoihin.‍
Huomioitavaa kiinnitettäessä kortinlukijaa
ILMOITUS
Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu äärilämpötiloille tai
-olosuhteille.‍ Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat on
ilmoitettu laitteen teknisissä tiedoissa.‍ Pitkäaikainen
altistuminen suositeltua matalammille tai korkeammille
lämpötiloille varastoinnin tai käytön aikana saattaa vioittaa
laitetta.‍ Takuu ei kata äärilämpötilojen aiheuttamia vikoja ja
seurauksia.‍
Kortinlukijan voi tasokiinnittää kojelautaan mukana toimitettavilla
tarvikkeilla.‍ Huomioi seuraavat seikat, kun valitset
kiinnityspaikkaa.‍
• Kiinnitä kortinlukija paikkaan, jossa sitä on helppo käyttää.‍
Kortinlukijaan on voitava asettaa ja siitä on voitava poistaa
tarvittaessa muistikortteja, jotka sisältävät lisäkarttoja ja
laitepäivityksiä ja joilla voidaan siirtää käyttäjän tietoja.‍
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.‍
• Paikassa on oltava tarpeeksi tilaa kaapeleiden ohjaamiseen
ja liittämiseen.‍
Kortinlukijan kiinnittäminen
ILMOITUS
Ole varovainen, kun sahaat aukkoa laitteen tasokiinnitystä
varten.‍ Kotelon ja kiinnitysreikien väli on pieni, ja liian suuri
aukko voi heikentää laitteen vakautta kiinnitettynä.‍
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä.‍ Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.‍
Voit kiinnittää laitteen valitsemaasi paikkaan mukana toimitetun
mallin ja tarvikkeiden avulla.‍
1 Tasaa tasokiinnitysmalli ja varmista, että se mahtuu kohtaan,
johon haluat kiinnittää laitteen.‍
Irrota
mallin takana oleva tarran suojus ja kiinnitä tarra
2
laitteen asennuspaikkaan.‍
3 Valmistele kiinnityspinta sahaamista varten poraamalla
vähintään yksi reikä mallissa olevan yhtenäisen viivan
kulmien sisäpuolelle 6 mm:n (¼ tuuman) poranterällä.‍
Sahaa
kiinnityspintaan mallin yhtenäisen viivan mukainen
4
aukko kuviosahalla.‍
5 Testaa sopivuus asettamalla laite sahaamaasi aukkoon.‍
6 Viimeistele aukon koko tarvittaessa viilalla ja hiekkapaperilla.‍
7 Kun laite À sopii aukkoon, varmista, että laitteen
kiinnitysreiät osuvat mallin aloitusreikien Á kohtaan.‍
8 Jos laitteen kiinnitysreiät eivät osu reikien kohtaan, merkitse
aloitusrei'ille uudet paikat.‍
9 Merkitse aloitusreiät naskalilla ja senkkaa reiät
pintakerroksen läpi ilmoituksen mukaisesti.‍
10 Irrota malli kiinnityspinnasta.‍
11 Jos laitteen taustapuoli jää ulottumattomiin kiinnityksen
jälkeen, liitä kaikki tarvittavat kaapelit laitteeseen, ennen kuin
asetat sen aukkoon.‍
12 Aseta laite aukkoon.‍
13 Kiinnitä laite kiinnityspintaan mukana toimitetuilla ruuveilla Â.‍
14 Asenna koristekehys napsauttamalla se paikalleen laitteen
reunoihin.‍
Huomioitavaa kiinnitettäessä antennia
Antennin voi kiinnittää tasaiseen pintaan, asentaa lasikuidun
alle tai kiinnittää tavalliseen 1 tuuman kierreputkikiinnitykseen
(14 kierrettä tuumalla – lisävaruste).‍ Kaapelin voi ohjata pylvään
ulko- tai sisäpuolelta.‍ Takaa paras mahdollinen toiminta
huomioimalla nämä ohjeet, kun valitset antennin
kiinnityspaikkaa.‍
• Varmista paras mahdollinen vastaanotto kiinnittämällä
antenni paikkaan, josta on hyvä näkyvyys taivaalle kaikkiin
suuntiin À.‍
• Älä kiinnitä antennia paikkaan, jossa se jää veneen
kansirakenteiden Á, tutka-antennin tai maston varjoon.‍
• Älä asenna antennia moottorin tai muiden
sähkömagneettisten häiriöiden  aiheuttajien lähelle.‍
• Jos käytössä on tutka, kiinnitä antenni tutkakeilan yläpuolelle
Ã.‍ Antennin voi tarvittaessa kiinnittää tutkakeilan alapuolelle
Ä.‍
• Älä kiinnitä antennia suoraan tutkakeilan kohtaan Å.‍
3
• Kiinnitä antenni vähintään 1 metrin (3 jalan) päähän
(mieluiten yläpuolelle) tutkakeilasta tai VHF-radioantennista
Æ.‍
6 Kiinnitä pintakiinnityspidike kiinnityspintaan mukana
toimitetuilla M4-ruuveilla.‍
7 Ohjaa kaapeli  25 mm:n (1 tuuman) reiästä ja kiinnitä se
antenniin.‍
8 Varmista, että suuri tiiviste à on paikallaan antennin
alaosassa.‍ Aseta antenni pintakiinnityspidikkeeseen ja
lukitse se paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään.‍
9 Kiinnitä antenni kiinnityspidikkeeseen mukana toimitetulla
M3-ruuvilla Ä.‍
10 Ohjaa kaapeli poispäin sähköisten häiriöiden lähteistä.‍
Antennin kiinnittäminen siten, että kaapeli ohjataan pylvään
läpi
Ennen kuin kiinnität antennin pysyvästi, testaa sen toiminta
kiinnityspaikassa (Huomioitavaa kiinnitettäessä antennia).‍
1 Ohjaa kaapeli pylväskiinnityssovittimen À läpi ja aseta
kaapeli sovittimen alaosassa olevaan pystyaukkoon Á.‍
Kiinnityspaikan testaaminen
1 Kiinnitä antenni väliaikaisesti valitsemaasi kiinnityspaikkaan
ja testaa, että se toimii oikein.‍
2 Jos muut elektroniikkalaitteet aiheuttavat häiriöitä, siirrä
antennia ja testaa se uudelleen.‍
3 Toista vaiheita 1 – 2, kunnes signaalin voimakkuus on täysi
tai hyväksyttävä.‍
4 Kiinnitä antenni pysyvästi.‍
Antennin pintakiinnitys
ILMOITUS
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä.‍ Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.‍
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit saattavat
jumiutua, kun niitä käytetään lasikuitupinnassa ja niitä
kiristetään liikaa.‍ Garmin suosittelee, että levität ruuviin
juuttumista estävää voiteluainetta ennen käyttöä.‍
Ennen kuin kiinnität antennin pysyvästi, testaa sen toiminta
kiinnityspaikassa (Huomioitavaa kiinnitettäessä antennia).‍
1 Merkitse kolmen aloitusreiän kohdat ja merkitse lyijykynällä
kaapelinreikä pidikkeen keskikohdassa käyttämällä
pintakiinnityspidikettä À kiinnitysmallina.‍
2 Kierrä pylväskiinnityssovitin tavalliseen 1 tuuman
3
4
5
6
7
8
2 Aseta pintakiinnityspidike sivuun.‍
Älä poraa pidikkeen läpi.‍
3 Poraa kolme 3,2 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreikää.‍
4 Sahaa kaapelinreikä keskikohtaan 25 mm:n (1 tuuman)
reikäsahalla.‍
5 Aseta tiivistepehmuste Á pintakiinnityspidikkeen alle siten.‍
Kohdista ruuvinreiät.‍
4
kierreputkikiinnitykseen (14 kierrettä tuumalla—lisävaruste).‍
Älä kiristä sovitinta liian tiukalle pylvääseen.‍
Liitä kaapeli antenniin.‍
Aseta antenni pylvässovittimeen ja lukitse antenni paikalleen
kääntämällä sitä myötäpäivään.‍
Kiinnitä antenni sovittimeen mukana toimitetulla M3-ruuvilla
Â.‍
Kun antenni on asennettu pylväskiinnitykseen, tuki kaapelin
pystyhahlo merivedenkestävällä tiivistysaineella
(valinnainen).‍
Kiinnitä pylväs veneeseen, jos et ole jo tehnyt niin.‍
Ohjaa kaapeli poispäin sähköisten häiriöiden lähteistä.‍
Antennin kiinnittäminen siten, että kaapeli ohjataan pylvään
läpi
Ennen kuin kiinnität antennin pysyvästi, testaa sen toiminta
kiinnityspaikassa (Huomioitavaa kiinnitettäessä antennia).‍
1 Aseta tavallinen 1 tuuman kierreputkikiinnitys (14 kierrettä
tuumalla—lisävaruste) valitsemaasi paikkaan ja merkitse
pylvään keskikohta suunnilleen.‍
2 Poraa kaapelia varten reikä 19 mm:n (3/4 tuuman)
poranterällä.‍
3 Kiinnitä pylväs veneeseen.‍
4 Kierrä pylväskiinnityssovitin pylvääseen.‍
Älä kiristä sovitinta liian tiukalle.‍
5 Ohjaa kaapeli pylvään läpi ja liitä se antenniin.‍
6 Aseta antenni pylvässovittimeen ja lukitse antenni paikalleen
kääntämällä sitä myötäpäivään.‍
7 Kiinnitä antenni sovittimeen mukana toimitetulla M3-ruuvilla
À.‍
• Kun olet kiinnittänyt lukitusrenkaan kaapeliin, varmista että
rengas ja o-rengas ovat tukevasti paikoillaan, jotta virta- tai
dataliitäntä ei pääse irtoamaan.‍
• Liitä laite samaan virtalähteeseen kuin kortinlukija.‍ Jos se ei
ole mahdollista, laitteet on liitettävä samaan maadoitukseen.‍
Huomioitavaa asemaliitännän yhteydessä
8 Kun antenni on asennettu pylväskiinnitykseen, tuki kaapelin
pystyhahlo Á merivedenkestävällä tiivistysaineella
(valinnainen).‍
9 Ohjaa kaapeli poispäin sähköisten häiriöiden lähteistä.‍
Antennin kiinnittäminen kannen alle
ILMOITUS
Varmista, että mukana toimitetut ruuvit eivät läpäise pintaa,
ennen kuin kiinnität telineen.‍ Jos mukana toimitetut ruuvit ovat
liian pitkät, osta pintaan sopivat ruuvit.‍
Ennen kuin kiinnität antennin pysyvästi, testaa sen toiminta
kiinnityspaikassa (Huomioitavaa kiinnitettäessä antennia).‍
Koska antenni ei saa signaalia metallin läpi, sen voi asentaa
vain lasikuitupinnan alle.‍
1 Kiinnitä tarrat À kannen alle kiinnitettävään telineeseen Á.‍
Tämä laite voidaan määrittää muiden yhteensopivien Garmin
laitteiden kanssa toimimaan asemana.‍ Huomioi nämä seikat,
kun suunnittelet asemia veneeseen.‍
• GPSMAP 8000 ja GPSMAP 8500 sarjaa vanhempia laitteita
ei voi käyttää asemana.‍
• Samassa asemassa käytettäviä laitteita ei ole pakko asentaa
lähekkäin, mutta se on suositeltavaa.‍
• Aseman luomiseen ei tarvita erityiskytkentöjä, kunhan kaikki
laitteet ovat yhteydessä Garmin Marine Network verkkoon
(Garmin Marine Network - huomioitavaa).‍
• Asemia luodaan ja muokataan laitteen ohjelmistolla.‍
Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.‍
Virtaliitäntä
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.‍
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa.‍ Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.‍
1 Ohjaa virtajohto virtalähteeseen ja laitteeseen.‍
2 Liitä punainen johto akun plusnapaan (+) ja musta johto akun
miinusnapaan (-).‍
3 Asenna lukitusrengas ja o-rengas virtajohdon päihin.‍
4 Liitä virtajohto laitteeseen kääntämällä lukitusrengasta
myötäpäivään.‍
Virtajohdon jatkaminen
Virtajohtoa voi tarvittaessa jatkaa käyttämällä oikean paksuista
johtoa.‍
Kohde
2
3
4
5
6
Aseta antenni kannen alle kiinnitettävään telineeseen.‍
Kiinnitä teline kiinnityspintaan tarroilla.‍
Kiinnitä teline kiinnityspintaan ruuveilla.‍
Liitä kaapeli antenniin Â.‍
Ohjaa kaapeli poispäin sähköisten häiriöiden lähteistä.‍
Kaapeleihin ja liitäntöihin liittyvää
huomioitavaa
Sulake
Akku
1,8 m (6 jalkaa) ilman jatkojohtoa
Kohde Kuvaus
À
Á
ILMOITUS
Mukana toimitetaan sininen kumitiiviste kutakin laitteen DVIporttia varten.‍ Tiiviste on kiinnitettävä kunkin DVI-portin ja DVIkaapeliliitännän väliin, jotta liitännät eivät vahingoitu.‍
• Kaapelien ohjauksen helpottamiseksi virtajohdon sekä
NMEA® 0183- ja Garmin Marine Network ‑kaapelin
lukitusrenkaat eivät ole valmiiksi paikoillaan.‍ Ohjaa kaapelit
paikoilleen, ennen kuin kiinnität lukitusrenkaat.‍
Kuvaus
À
Á
Â
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Liitos
• 12 AWG:n (3,31 mm²:n) jatkojohto, pituus enintään 4,6 m
(15 jalkaa)
• 10 AWG:n (5,26 mm²:n) jatkojohto, pituus enintään 7 m
(23 jalkaa)
• 8 AWG:n (8,36 mm²:n) jatkojohto, pituus enintään 11 m
(36 jalkaa)
Sulake
20,3 cm (8 tuumaa)
Akku
20,3 cm (8 tuumaa)
11 m (36 jalkaa) jatkojohdon enimmäispituus
5
Maadoitukseen liittyvää huomioitavaa
Useimmissa asennustilanteissa tämän laitteen ei pitäisi tarvita
erillistä rungon maadoitusta.‍ Jos häiriöitä ilmenee, laite voidaan
liittää veneen maadoitukseen laitteen kotelossa olevalla
maadoitusruuvilla häiriöiden välttämiseksi.‍
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lisätietoja on NMEA
2000 verkon perusteet -kohdassa NMEA 2000 tuotteiden
tekninen käsikirja -oppaassa.‍ Voit etsiä oppaan laitteen
tuotesivun Manuals-linkistä osoitteessa www.garmin.com.‍
NMEA 2000 portin avulla laite voidaan liittää NMEA 2000
vakioverkkoon.‍ ENGINE ja HOUSE portti on tarkoitettu tulevaan
käyttöön, laitetta ei saa liittää niiden avulla NMEA 2000
vakioverkkoon.‍
Garmin Marine Network - huomioitavaa
Laite voidaan liittää muihin Garmin Marine Network laitteisiin
tietojen (kuten tutka- ja luotaintiedot sekä yksityiskohtaiset
karttatiedot) jakamiseksi.‍ Huomioi nämä seikat, kun liität Garmin
Marine Network laitteita laitteeseen.‍
• Garmin Marine Network kaapelia on käytettävä kaikkiin
Garmin Marine Network liitäntöihin.‍
◦ Kolmannen osapuolen CAT5-kaapelia ja RJ45-liitäntöjä ei
saa käyttää Garmin Marine Network liitäntöihin.‍
◦ Voit ostaa lisää Garmin Marine Network kaapeleita ja
liittimiä Garmin jälleenmyyjältä.‍
• Laitteessa on neljä NETWORK porttia, jotka kaikki toimivat
verkkokytkiminä.‍ Mikä tahansa yhteensopiva laite voidaan
liittää mihin tahansa NETWORK porttiin tietojen jakamiseksi
kaikkiin veneessä oleviin laitteisiin, jotka on liitetty Garmin
Marine Network kaapelilla.‍
NMEA 2000® - huomioitavaa
ILMOITUS
Jos veneessä on valmis NMEA 2000 verkko, se on
todennäköisesti jo liitetty virtalähteeseen.‍ Älä liitä NMEA 2000
virtajohtoa nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, koska NMEA 2000
verkkoon saa liittää vain yhden virtalähteen.‍
Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen
käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen
kautta.‍ NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA
2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.‍
Tämän laitteen voi yhdistää NMEA 2000verkkoon veneessä ja
jakaa tietoja NMEA 2000 yhteensopivista laitteista, kuten GPSantennista tai VHF-radiosta.‍ Mukana toimitetuilla NMEA 2000
kaapeleilla ja liittimillä voit liittää laitteen nykyiseen NMEA 2000
verkkoon tai luoda NMEA 2000 perusverkon tarvittaessa.‍
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Kuvaus
NMEA 2000 yhteensopiva Garmin laite
GPS-antenni
Käynnistyskytkin tai johtoon sisältyvä kytkin
NMEA 2000 virtajohto
NMEA 2000 yksittäiskytkentäkaapeli
12 Vdc:n virtalähde
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
NMEA 2000 T liitäntä
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
Huomioitavaa NMEA 0183 -liitännän yhteydessä
• NMEA 0183 ‑yhteensopivan laitteesi mukana toimitettujen
asennusohjeiden pitäisi sisältää tarvittavat tiedot lähettävien
(Tx) ja vastaanottavien (Rx) A (+)- ja B (-) -johtimien
tunnistamiseen.‍
• Kun liität NMEA 0183 ‑laitteita, joissa on kaksi lähettävää ja
kaksi vastaanottavaa johdinta, NMEA 2000 ‑väylää ja NMEA
0183 ‑laitetta ei tarvitse liittää samaan maadoitukseen.‍
• Kun liität NMEA 0183 ‑laitetta, jossa on vain yksi lähettävä
(Tx) tai vastaanottava (Rx) johdin, NMEA 2000 ‑väylä ja
NMEA 0183 ‑laite on liitettävä samaan maadoitukseen.‍
NMEA 0183 ‑peruskytkennät
Nämä kaaviot sisältävät NMEA 0183 ‑peruskytkennät, joilla laite liitetään NMEA 0183 ‑yhteensopiviin laitteisiin.‍ Katso lisätietoja
laitteen NMEA 0183 ‑ominaisuuksista kohdasta NMEA 0183 lisäkytkennät.‍
6
Tavallinen NMEA 0183 ‑yhteensopiva laite
Kohde
À
Á
Â
Ã
Kohde
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Kuvaus
12 Vdc:n virtalähde
Virtajohto
NMEA 0183 ‑yhteensopiva laite
NMEA 0183 ‑kaapeli
Garmin johtimen tarkoitus
Garmin johtimen väri
NMEA 0183 ‑laitteen johtimen
toiminto
Virta
Punainen
Virta
Virtamaadoitus
Musta
Virtamaadoitus
Datamaadoitus
Musta
Datamaadoitus
Vastaanottava A (+)
Valkoinen
Lähettävä A (+)
Vastaanottava B (-)
Oranssi/valkoinen
Lähettävä B (-)
Lähettävä A (+)
Harmaa
Vastaanottava A (+)
Lähettävä B (-)
Vaaleanpunainen
Vastaanottava B (-)
Yksipäinen NMEA 0183 ‑yhteensopiva laite
Kohde
À
Á
Â
Ã
Kohde
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Kuvaus
12 Vdc:n virtalähde
Virtajohto
NMEA 0183 ‑yhteensopiva laite
NMEA 0183 ‑kaapeli
Garmin johtimen tarkoitus
Garmin johtimen väri
NMEA 0183 ‑laitteen johtimen
toiminto
Virta
Punainen
Virta
Virtamaadoitus
Musta
Virtamaadoitus
Datamaadoitus
Musta
Datamaadoitus
Vastaanottava B (-)
Oranssi/valkoinen
-
Vastaanottava A (+)
Valkoinen
Lähetys
7
Kohde
Ï
Ð
Garmin johtimen tarkoitus
Garmin johtimen väri
NMEA 0183 ‑laitteen johtimen
toiminto
Lähettävä A (+)
Harmaa
Vastaanotto
Lähettävä B (-)
Vaaleanpunainen
-
• Jos NMEA0183 ‑yhteensopivassa laitteessa on vain yksi tulojohdin (ei A, B, + tai -), jätä vaaleanpunainen johdin kytkemättä.‍
• Jos NMEA 0183 ‑yhteensopivassa laitteessa on vain yksi lähtöjohdin (ei A, B, + tai -), kytke oranssi/valkoinen johdin
maadoitukseen.‍
• Tarkista NMEA 0183 ‑yhteensopivan laitteen asennusohjeista A(+)- ja B(-)-lähtöjohtimet sekä A(+)- ja B(-)-tulojohtimet.‍
• Voit jatkaa kaapeleita tarvittaessa suojatulla, kierretyllä 28 AWG ‑kaapelilla.‍
• Juota kaikki liitännät ja tiivistä ne kutistemuovilla.‍
NMEA 0183 lisäkytkennät
Mukana toimitetussa NMEA 0183 datakaapelissa on neljä sisäistä NMEA 0183 tuloporttia (RX) ja kaksi sisäistä NMEA 0183
lähtöporttia (TX).‍ Voit liittää yhden NMEA 0183 laitteen kuhunkin sisäiseen RX-porttiin tietojen tuomiseksi Garmin laitteeseen.‍
Lisäksi voit liittää enintään kolme NMEA 0183 laitetta rinnakkain kuhunkin sisäiseen TX-porttiin tietojen vastaanottamiseksi Garmin
laitteella.‍ Kussakin sisäisessä RX- ja TX-portissa on 2 johdinta, joissa on NMEA 0183 käytännön mukaiset merkinnät A (+) ja B (-).‍
Liitä kunkin sisäisen portin vastaavat A (+)- ja B (-) ‑johtimet NMEA 0183 yhteensopivan laitteen A (+)- ja B (-) ‑johtimiin.‍ Katso
taulukkoa ja kytkentäkaavioita, kun liität datakaapelin NMEA 0183 laitteisiin.‍
Tarkista NMEA 0183 yhteensopivan laitteen asennusohjeista lähettävät (TX) A (+)- ja B (-) ‑johtimet sekä vastaanottavat (RX) A (+)ja B (-) ‑johtimet.‍ Voit jatkaa kaapeleita tarvittaessa suojatulla, kierretyllä 28 AWG ‑kaapelilla.‍ Juota kaikki liitännät ja tiivistä ne
kutistemuovilla.‍
• NMEA 0183 datakaapelin sisäiset portit eivät ole yhteydessä toisiinsa, jotta kaksisuuntainen viestintä NMEA 0183 laitteiden
kanssa onnistuu.‍ Jos esimerkiksi NMEA yhteensopivan laitteen tuloliitäntä on liitetty datakaapelin sisäiseen tuloporttiin 1, voit
liittää NMEA 0183 yhteensopivan laitteen tuloliitännän mihin tahansa johdinsarjan sisäiseen tuloporttiin (1, 2, 3 tai 4).‍
• Sekä NMEA 0183 datakaapelin että NMEA 0183 yhteensopivan laitteen maadoitusjohto on liitettävä maadoitukseen.‍
• Katso kohdasta Tekniset tiedot hyväksytyt laitekohtaiset NMEA 0183 määritykset.‍
• Sisäiset NMEA 0183 portit ja yhteysprotokollat määritetään liitetyssä Garmin laitteessa.‍ Katso lisätietoja NMEA 0183 kohdasta
tai viestintämääritysosasta Garmin laitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.‍
Portti
Johtimen toiminto
Johtimen väri
Tuloportti 1
RX/A (+)
Valkoinen
RX/B (-)
Oranssi/valkoinen
RX/A (+)
Ruskea
RX/B (-)
Ruskea/valkoinen
RX/A (+)
Violetti
RX/B (-)
Violetti/valkoinen
RX/A (+)
Musta/valkoinen
RX/B (-)
Punainen/valkoinen
TX/A (+)
Harmaa
TX/B (-)
Vaaleanpunainen
TX/A (+)
Sininen
TX/B (-)
Sininen/valkoinen
-
Garmin GPS tulo (ei käytössä)
Valkoinen, vihreä
-
Garmin GPS lähtö (ei käytössä)
Vihreä
-
Hälytys
Keltainen
Tuloportti 2
Tuloportti 3
Tuloportti 4
Lähtöportti 1
Lähtöportti 2
8
Nastan numero
Portti
Johtimen toiminto
Johtimen väri
-
Lisävarusteliitäntä
Oranssi
-
Maadoitus (suojaus)
Musta
-
Ylimääräinen
-
-
Ylimääräinen
-
Nastan numero
Tavallinen NMEA 0183 yhteensopiva laite, joka on liitetty kaksisuuntaista viestintää varten
Kohde
Kuvaus
12 Vdc:n virtalähde
À
Á
Â
Ã
Kohde
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Virtajohto
NMEA 0183 yhteensopiva laite
NMEA 0183 kaapeli
Garmin johtimen tarkoitus
Garmin johtimen väri
NMEA 0183 laitteen johtimen toiminto
Virta
Punainen
Virta
Virtamaadoitus
Musta
Virtamaadoitus
Datamaadoitus
Musta
Datamaadoitus
RxA (+)
Valkoinen
TxA (+)
RxB (-)
Oranssi/valkoinen
TxB (-)
TxA (+)
Harmaa
RxA (+)
TxB (-)
Vaaleanpunainen
RxB (-)
Tavallinen NMEA 0183 yhteensopiva laite, joka on liitetty yksisuuntaista viestintää varten
HUOMAUTUS: tämä kaavio sisältää sekä lähetys- että vastaanottoliitännät.‍ Katso kohtia Ê, Ë, Ì, Í ja Î, kun liität Garmin laitetta
tietojen vastaanottamiseksi NMEA 0183 yhteensopivasta laitteesta.‍ Katso kohtia Ê, Ë, Ì, Ï ja Ð, kun liität Garmin laitetta tietojen
siirtämiseksi NMEA 0183 yhteensopivaan laitteeseen.‍
Kohde
À
Á
Kuvaus
12 Vdc:n virtalähde
Virtajohto
9
Kohde
Kuvaus
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Â
Ã
Kohde
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
NMEA 0183 kaapeli
Garmin johtimen tarkoitus
Garmin johtimen väri
NMEA 0183 laitteen johtimen toiminto
Virta
Punainen
Virta
Virtamaadoitus
Musta
Virtamaadoitus
Datamaadoitus
Musta
Datamaadoitus
RxA (+)
Valkoinen
TxA (+)
RxB (-)
Oranssi/valkoinen
TxB (-)
TxA (+)
Harmaa
RxA (+)
TxB (-)
Vaaleanpunainen
RxB (-)
NMEA 0183 yhteensopiva laite, jossa on yksi liitetty vastaanottava johdin tietojen vastaanottamiseksi
Kohde
Kuvaus
12 Vdc:n virtalähde
À
Á
Â
Ã
Kohde
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Virtajohto
NMEA 0183 yhteensopiva laite
NMEA 0183 kaapeli
Garmin johtimen tarkoitus
Garmin johtimen väri
NMEA 0183 laitteen johtimen toiminto
Virta
Punainen
Virta
Virtamaadoitus
Musta
Virtamaadoitus
Datamaadoitus
Musta
Datamaadoitus
TxA (+)
Harmaa
RxA
TxB (-)
Vaaleanpunainen
-
NMEA 0183 yhteensopiva laite, jossa on yksi liitetty lähettävä johdin tietojen lähettämiseksi
Kohde
À
Á
10
Kuvaus
12 Vdc:n virtalähde
Virtajohto
Kohde
Kuvaus
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Â
Ã
Kohde
Ê
Ë
Ì
Í
Î
NMEA 0183 kaapeli
Garmin johtimen tarkoitus
Garmin johtimen väri
NMEA 0183 laitteen johtimen toiminto
Virta
Punainen
Virta
Virtamaadoitus
Musta
Virtamaadoitus
Datamaadoitus
Musta
Datamaadoitus
RxB (-)
Oranssi/valkoinen
-
RxA (+)
Valkoinen
TxA (+)
Lampun tai torven liitännät
Laitetta voi käyttää lampun, torven tai molempien kanssa
hälytyksen antamiseksi, kun laite näyttää ilmoituksen.‍ Tämä on
valinnaista, ja laite toimii normaalisti, vaikka hälytysjohdinta ei
liitetä.‍ Huomioi seuraavat seikat, kun liität laitetta lamppuun tai
torveen.‍
• Hälytyspiiri siirtyy pienjännitteiseen tilaan, kun hälytys kuuluu
laitteesta.‍
Kohde Kuvaus
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Kohde
Ê
Ë
Ì
10–35 Vdc:n virtalähde
Virtajohto
Torvi
Lamppu
NMEA 0183 kaapeli
Rele (100 mA:n käämin virta)
Kytkimet, joilla otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä lampun
tai torven hälytyksiä
Johtimen väri
Johtimen toiminto
Punainen
Virta
Musta
Maadoitus
Keltainen
Hälytys
Videotuloon ja ‑lähtöön liittyvää huomioitavaa
Tämä laite tukee mallin mukaan videotuloa komposiitti- ja
komponenttivideolähteistä sekä digitaalisista videolähteistä ja
videolähtöä näyttöön.‍ Huomioi nämä seikat, kun liität videotuloja -lähtölähteitä.‍
• 8- ja 12-tuumaisissa malleissa on kaksi
komposiittivideoliitäntää, joissa on merkintä CVBS 1 IN ja
CVBS 2 IN.‍ 15-tuumaisissa malleissa on neljä
komposiittivideoporttia, joissa on merkintä CVBS 1 IN, CVBS
2 IN, CVBS 3 IN ja CVBS 4 IN.‍
• Enimmäisvirta on 100 mA, ja relettä tarvitaan rajoittamaan
karttaplotterista tulevaksi sähkövirraksi 100 mA.‍
• Jos haluat vaihdella visuaalisten hälytysten ja äänihälytysten
välillä manuaalisesti, asenna SPST (single-pole, singlethrow) ‑kytkimet.‍
• 15-tuumaisissa malleissa on yksi komponenttivideoportti,
jossa on merkintä COMPONENT IN (480i/576i).‍
◦ Komposiitti- ja komponenttivideoporteissa on BNCliitännät.‍ Näihin portteihin voi liittää RCA-liitäntäisiä
komposiittivideolähteitä BNC-RCA-sovittimen avulla.‍
◦ Näihin portteihin liitettyjen lähteiden videokuva näkyy
ainoastaan laitteessa tai lisänäytössä, joka on liitetty
laitteeseen.‍ Komposiitti- ja komponenttivideota ei jaeta
Garmin Marine Network ‑verkossa tai NMEA 2000
verkossa.‍
• 15-tuumaisissa malleissa on yksi videoportti, jossa on
merkintä DVI-I VIDEO IN ja joka tukee videota digitaalisista
tai analogisista lähteistä DVI-D- tai DVI-I-kaapelin kautta.‍
◦ Tarvittaessa tähän laitteeseen voi liittää HDMIyhteensopivan lähteen HDMI-DVI-D-sovittimella.‍
◦ Tarvittaessa tähän porttiin voi liittää VGA-lähteen VGADVI-I-sovittimella.‍
• DVI-I VIDEO OUT ‑porttiin voi liittää näytön ja näyttää näytön
kuvan peilikuvana tietokoneen näytössä tai HD TV:ssä DVID- tai DVI-I-kaapelin kautta.‍
◦ Tarvittaessa liittäminen HD TV ‑näyttöön tai muuhun
HDMI-yhteensopivaan näyttöön DVI-D-HDMI-sovittimen
avulla.‍
11
◦ Tarvittaessa liittäminen tietokoneen näyttöön tai muuhun
VGA-yhteensopivaan näyttöön onnistuu DVI-I-VGAsovittimen avulla.‍
• Vaikka on suositeltavaa käyttää Garmin DVI ‑kaapeleita,
myös laadukkaita kolmannen osapuolen DVI-D-kaapeleita
voi käyttää.‍ Testaa DVI-kaapeli liittämällä laitteet, ennen kuin
ohjaat kaapelin paikalleen.‍
Videoliittimen tiivisteeseen liittyvää huomioitavaa
Kaikkia laitteen DVI- ja VGA-liitäntöjä varten toimitetaan
kumitiivisteet.‍ Tiiviste on kiinnitettävä kunkin DVI- tai VGA-portin
ja kaapeliliitännän väliin, jotta liitännät eivät vahingoitu.‍ Huomioi
seuraavat seikat, kun teet DVI- tai VGA-liitäntöjä.‍
Laite
12 tuuman
mallit
15 tuuman
mallit
Kaikki mallit
Tekniset
tiedot
Mittatiedot
Paino
7,12 paunaa (3,23 kg)
Mitat (L×K×S)
137/64 × 923/32 × 313/36 tuumaa (333 ×
247 × 97 mm)
Näytön koko
(L×K)
921/32 × 7¼ tuumaa (245 × 184 mm)
Paino
10,91 paunaa (4,95 kg)
Mitat (L×K×S)
157/8 × 123/64 × 345/64 tuumaa (403 ×
306 × 94 mm)
Näytön koko
(L×K)
1131/32 × 863/64 tuumaa (304 × 228 mm)
Paino
16,76 paunaa (7,6 kg)
Lämpötila-alue -15 - 55 °C (5 - 131 °F)
Materiaali
Muotoonvalettu alumiini ja
polykarbonaattimuovi
Virtatiedot
• Siniset tiivisteet on tarkoitettu DVI-liitäntöihin.‍
• Harmaat tiivisteet on tarkoitettu VGA-liitäntöihin.‍
• Kun asennat tiivistettä VGA-kaapeliliitännän ja -portin välille,
tiivisteen sivulla olevan nuolen on osoitettava laitetta kohti.‍
Laite
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Kaikki mallit
Syöttöteho
10–35 Vdc
Sulake
7,5 A, 42 V, nopea
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 ‑virrankulutus
Enintään 75 mA
8 tuuman mallit Virran enimmäiskäyttö (10
Vdc)
Kortinlukijan liitännät
Virtaliitäntä
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.‍
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa.‍ Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.‍
12 tuuman
mallit
1 Ohjaa virtajohto virtalähteeseen ja laitteeseen.‍
2 Liitä punainen johto akun plusnapaan (+) ja musta johto akun
15 tuuman
mallit
miinusnapaan (-).‍
3 Asenna lukitusrengas ja o-rengas virtajohdon päihin.‍
4 Liitä virtajohto laitteeseen kääntämällä lukitusrengasta
myötäpäivään.‍
Kortinlukijan liittäminen Garmin Marine Network
‑verkkoon
Kortinlukija ei ole yhteensopiva GPSMAP 8000- ja GPSMAP
8500 ‑sarjaa vanhempien Garmin karttaplottereiden kanssa.‍
Liitä kortinlukija Garmin laitteeseen Garmin Marine Network
‑verkossa Garmin Marine Network ‑kaapelilla.‍
Kortinlukijaan asetettujen muistikorttien tiedot jaetaan
kaikkiiin yhteensopiviin laitteisiin Garmin Marine Network
‑verkossa.‍
Tyypillinen virrankulutus (12
Vdc)
1,3 A
Enimmäisvirrankulutus (12
Vdc)
2,8 A
Kompassin turvaväli
310 mm
(12,2 tuumaa)
Virran enimmäiskäyttö (10
Vdc)
35 W
Tyypillinen virrankulutus (12
Vdc)
1,6 A
Enimmäisvirrankulutus (12
Vdc)
3,5 A
Kompassin turvaväli
460 mm
(18,11 tuumaa)
Virran enimmäiskäyttö (10
Vdc)
47 W
Tyypillinen virrankulutus (12
Vdc)
2,5 A
Enimmäisvirrankulutus (12
Vdc)
4,7 A
Kompassin turvaväli
460 mm
(18,11 tuumaa)
GPS 19x ‑antennin tekniset tiedot
Mittatiedot
Tekniset tiedot
Mitat (halkaisija x
korkeus)
319/32 × 115/16 tuumaa (91,6 × 49,5 mm)
Paino
7,1 unssia (201 g)
Lämpötila-alue
-22 - 176 °F (-30 - 80 °C)
Kotelon materiaali
Täysin koteloitu, kestävä muoviseos,
vesitiivis IEC 60529 IPX7 ‑standardin
mukaan.‍
Kompassin turvaväli
150 mm (5,91 tuumaa)
Virran tulolähde
9–16 Vdc
Tulovirta
40 mA ( 12 Vdc)
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 kulutus
100 mA enintään
Tekniset tiedot
Fyysiset tiedot
Laite
8 tuuman
mallit
12
Tekniset
tiedot
Mittatiedot
Mitat (L×K×S)
107/16 × 731/64 × 417/32 tuumaa (265 ×
190 × 115 mm)
Näytön koko
(L×K)
647/
64
×
51/8
tuumaa (171 × 130 mm)
28 W
NMEA 2000 ‑PGN-tiedot
Tyyppi
Määritys
Kuvaus
GPGSV
GSV: GNSS-satelliitit näkyvissä
GPRMB
RMB: suositellut navigoinnin
vähimmäistiedot
GPRMC
RMC: suositellut GNSS-kohtaiset
vähimmäistiedot
GPRTE
RTE: reitit
GPVTG
VTG: suunta pohjaan nähden ja
maantason nopeus
GPWPL
WPL: reittipisteen sijainti
GPXTE
XTE: Cross Track Error
PGRME
E: arvioitu virhe
PGRMM
M: karttadatum
PGRMZ
Z: korkeus
SDDBT
DBT: syvyys kaikuanturin alla
SDDPT
DPT: syvyys
SDMTW
MTW: veden lämpö
SDVHW
VHW: nopeus veteen ja suunta
DPT
Syvyys
DBT
Syvyys anturin alla
MTW
Veden lämpö
VHW
Nopeus veteen ja suunta
WPL
Reittipisteen sijainti
DSC
DSC (Digital Selective Calling)
‑tiedot
DSE
Laajennettu Digital Selective
Calling
127488 Moottorin parametrit: nopea päivitys
HDG
Suunta, poikkeama ja vaihtelu
127493 Lähetysparametrit: dynaaminen
HDM
Suunta, magneettinen
127505 Nestetaso
MWD
Tuulen suunta ja nopeus
128259 Nopeus: vesiviittaus
MDA
Meteorologinen yhdistelmä
128267 Veden syvyys
MWV
Tuulen nopeus ja kulma
129025 Sijainti: nopea päivitys
VDM
AIS VHF ‑datalinkin viesti
Tyyppi
PGN
Kuvaus
Lähetys ja
vastaanotto
059392 ISO-kuittaus
059904 ISO-pyyntö
060928 ISO-osoiteväite
126208 NMEA: komento/pyyntö/
kuittausryhmätoiminto
126464 Lähetyksen ja vastaanoton PGNluetteloryhmätoiminto
126996 Tuotetiedot
129026 COG ja SOG: nopea päivitys
129029 GNSS-sijaintitiedot
129540 GNSS-satelliitit näkyvissä
130306 Tuulitiedot
130312 Lämpötila
Lähetys
127250 Aluksen suunta
127258 Magneettinen eranto
128259 Nopeus: vesiviittaus
128267 Veden syvyys
129025 Sijainti: nopea päivitys
129283 Cross Track Error -virhe
129284 Navigointitiedot
129285 Navigointireitin ja reittipisteen tiedot
Vastaanotto
126992 Järjestelmän aika
127250 Aluksen suunta
Vastaanotto
127489 Moottorin parametrit: dynaaminen
129038 AIS-luokan A sijaintiraportti
129039 AIS-luokan B sijaintiraportti
129040 AIS-luokan B laajennettu sijaintiraportti
Voit ostaa täydelliset NMEA (National Marine Electronics Association)
‑muotoilutiedot ja määritykset ottamalla yhteyden osoitteeseen: NMEA
Seven Riggs Avenue Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
129539 GNSS-DOPit
129794 AIS-luokan A staattiset tiedot ja
matkakohtaiset tiedot
129809 AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen
raportti, osa A
129810 AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen
raportti, osa B
130310 Ympäristöparametrit
130311 Ympäristöparametrit (vanhentunut)
130313 Ilmankosteus
130314 Todellinen ilmanpaine
NMEA 0183 -tiedot
Tyyppi
Määritys
Kuvaus
Lähetys
GPAPB
APB: suunnan tai reitin hallinnan
(automaattiohjaus) määritys "B"
GPBOD
BOD: suuntima (alkuperäisestä
määränpäähän)
GPBWC
BWC: suuntima ja matka
reittipisteeseen
GPGGA
GGA: GPS (Global Positioning
System) -sijaintitiedot
GPGLL
GLL: maantieteellinen sijainti
(leveysaste ja pituusaste)
GPGSA
GSA: GNSS DOP ja aktiiviset
satelliitit
13
Garmin®, Garmin-logo ja GPSMAP® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
NMEA®, NMEA 2000® ja NMEA 2000 ‑logo ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
© 2013–2014 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising