Garmin | GPSMAP® 8008 MFD | Installation guide | Garmin GPSMAP® 8008 MFD Instrukcja instalacji

Garmin GPSMAP® 8008 MFD Instrukcja instalacji
Instrukcja instalacji urządzenia serii
GPSMAP® 8000
Niezbędne narzędzia
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.‍
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego.‍ Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu
wskutek pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany
odpowiedni bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu.‍
Poza tym, podłączenie przewodu zasilającego bez
zastosowanego odpowiedniego bezpiecznika spowoduje
unieważnienie gwarancji na produkt.‍
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.‍
UWAGA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.‍
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.‍
• Odwiedź stronę http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.‍
Kontakt z działem pomocy technicznej firmy
Garmin
• Odwiedź stronę www.garmin.com/‍support i kliknij opcję
Contact Support, aby uzyskać informacje o pomocy
technicznej dostępnej w poszczególnych krajach.‍
• Jeśli znajdujesz się w USA, zadzwoń pod numer (913) 397
8200 lub (800) 800 1020.‍
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 2380000.‍
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 8501241.‍
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci.‍
1 Włącz ploter nawigacyjny.‍
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.‍
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.‍
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.‍
4 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.‍
Sierpień 2014
Po zakończeniu procesu aktualizacji oprogramowania
urządzenie powróci do normalnej pracy.‍
5 Wyjmij kartę pamięci.‍
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.‍
•
•
•
•
•
Wiertarka i wiertła
Wkrętak krzyżowy nr 2
Wyrzynarka lub narzędzie obrotowe
Pilnik i papier ścierny
Środek uszczelniający do zastosowań morskich
(opcjonalnie)
Montaż elementów
Uwagi dotyczące montażu
UWAGA
Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest
narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych
warunków.‍ Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany
w danych technicznych produktu.‍ Długotrwałe wystawianie
urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu
(dotyczy przechowywania i użytkowania) może spowodować
uszkodzenie urządzenia.‍ Uszkodzenia spowodowane
działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie
są objęte gwarancją.‍
Używając dostarczonego osprzętu i szablonu, urządzenie
można zamontować wykorzystując jedną z dwóch metod.‍
Można użyć dostarczonego uchwytu i osprzętu, by zamontować
urządzenie na uchwycie pałąkowym lub można użyć
dostarczonego szablonu i osprzętu, by zamontować urządzenie
na płasko na desce rozdzielczej.‍ Jeśli urządzenie ma zostać
zamontowane przy pomocy alternatywnej metody, w której jest
umieszczone na płasko z przodu deski rozdzielczej, należy
kupić u sprzedawcy firmy Garmin® zestaw do montażu
płaskiego (do nabycia osobno wraz z zalecanym
profesjonalnym montażem).‍
Wybierając miejsce montażu, należy zwrócić uwagę na
następujące kwestie.‍
UWAGA: Nie wszystkie metody montażu są dostępne dla
wszystkich modeli urządzeń.‍ Więcej informacji na temat danego
modelu zawiera sekcja dotycząca określonego typu montażu.‍
• Miejsce montażu powinno umożliwić wygodną obsługę
urządzenia podczas podróży łodzią.‍
• Miejsce montażu powinno zapewniać łatwy dostęp do
wszystkich interfejsów urządzenia, takich jak klawiatura,
ekran dotykowy i czytnik kart, jeśli są używane.‍
• Powierzchnia montażowa powinna być wystarczająco
mocna, aby zapewnić podparcie dla ciężaru urządzenia oraz
chronić je przed nadmiernymi wibracjami lub wstrząsami.‍
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia
nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.‍
• Miejsce musi umożliwiać doprowadzenie i podłączenie
wszystkich przewodów.‍
Montaż urządzenia na uchwycie pałąkowym
UWAGA
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy
użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem
stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko
Wydrukowano na Tajwanie
190-01557-80_0B
w górnej warstwie żelkotu.‍ Pozwoli to uniknąć popękania
warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.‍
Osprzęt do montażu na uchwycie pałąkowym (śruby i podkładki
lub nakrętki, podkładki i sworznie) należy zakupić osobno.‍
Otwory we wsporniku do montażu na uchwycie pałąkowym
mają średnicę 7,9 mm (5/16 cala).‍ Zanim będzie możliwe
zamontowanie urządzenia na uchwycie pałąkowym, należy
wybrać osprzęt montażowy pasujący do otworów we wsporniku
i umożliwiający bezpieczne przymocowanie do określonej
powierzchni montażowej.‍ Wymagany rozmiar otworów
prowadzących jest zależny od wybranego osprzętu do montażu.‍
Montaż na uchwycie pałąkowym umożliwiają tylko modele 8i 12-calowe.‍ Ze względu na rozmiary modele 15-calowe należy
zamontować przy użyciu metody płaskiego montażu lub
płaskiego montażu na desce rozdzielczej.‍
1 Używając dołączonego wspornika do montażu na uchwycie
pałąkowym À jako szablonu, zaznacz położenie czterech
otworów prowadzących Á.‍
2 Nawierć otwory prowadzące, używając wiertła
odpowiedniego do zastosowanego materiału.‍
3 Przymocuj wspornik do montażu na uchwycie pałąkowym do
powierzchni przy użyciu osprzętu do montażu Â.‍
4 Z boku urządzenia zainstaluj pokrętła do montażu na
uchwycie pałąkowym Ã.‍
5 Umieść urządzenie we wsporniku do montażu na uchwycie
pałąkowym i dokręć pokrętła.‍
Płaski montaż urządzenia
UWAGA
Należy zachować ostrożność podczas wycinania otworu w celu
płaskiego montażu urządzenia.‍ Między obudową a otworami
montażowymi istnieje niewielki odstęp, a wycięcie zbyt dużego
otworu może spowodować problemy ze stabilnością urządzenia
po jego zamontowaniu.‍
Dostarczony szablon i osprzęt umożliwiają płaski montaż
urządzenia na desce rozdzielczej.‍ Aby zamontować urządzenie
w taki sposób, że ekran będzie umieszczony płasko na desce
rozdzielczej, należy kupić u dealera firmy Garmin zestaw do
montażu płaskiego.‍
1 Przytnij szablon i upewnij się, że pasuje do miejsca,
w którym chcesz wykonać montaż urządzenia.‍
2 Odklej warstwę ochronną z tyłu szablonu i przyklej go
w miejscu, w którym chcesz zamontować urządzenie.‍
3 Używając wiertła o średnicy 13 mm (½ cala) wywierć jeden
lub więcej otworów w rogach linii ciągłej na szablonie, aby
przygotować się do wycinania powierzchni montażowej.‍
4 Za pomocą wyrzynarki przetnij powierzchnię montażową
wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii ciągłej oznaczonej na
szablonie.‍
5 Umieść urządzenie w wycięciu, aby sprawdzić dopasowanie.‍
6 W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego
w celu dostosowania rozmiaru wycięcia.‍
Po
dopasowaniu urządzenia do wycięcia upewnij się, że
7
otwory montażowe urządzenia są wyrównane z większymi
otworami o średnicy 7,2 mm (9/32 cala) na szablonie.‍
8 Jeśli otwory montażowe urządzenia nie są wyrównane,
zaznacz nowe położenie otworów.‍
9 Używając wiertła o średnicy 7,2 mm (9/32 cala), wywierć
większe otwory.‍
10 Zaczynając od jednego rogu szablonu, umieść podkładkę À
nad większym otworem Á wywierconym w kroku 9.‍
Zabezpieczanie urządzenia
Urządzenie można opcjonalnie przymocować do struktury łodzi
w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.‍
1 Zamontuj urządzenie na uchwycie pałąkowym (Montaż
urządzenia na uchwycie pałąkowym).‍
2 Używając powlekanego przewodu plecionego ze stali (do
nabycia osobno) i kłódki (do nabycia osobno), przymocuj
tylną część obudowy À do struktury łodzi.‍
Mniejszy otwór o średnicy 3,5 mm (9/64 cala) Â na podkładce
powinien być wyrównany z mniejszym otworem na
szablonie.‍
11 Jeśli mniejszy otwór o średnicy 3,5 mm (9/64 cala) na
podkładce nie jest wyrównany z mniejszym otworem na
szablonie, zaznacz nowe położenie otworów.‍
12 Powtórz kroki 10–11, aby sprawdzić umiejscowienie
pozostałych podkładek i otworów na szablonie.‍
2
13 Używając wiertła o średnicy 3,5 mm (9/64 cala), wywierć
mniejsze otwory.‍
14 Usuń szablon z powierzchni montażowej.‍
15 Zaczynając od jednego rogu powierzchni montażowej,
umieść podkładkę Ã z tyłu powierzchni montażowej,
wyrównując duży i mały otwór.‍
Wysunięta część podkładki powinna pasować do większego
otworu.‍
16 Przymocuj podkładkę do powierzchni montażowej,
przykręcając dostarczoną śrubę M3 Ä przez mniejszy otwór
o średnicy 3,5 mm (9/64 cala).‍
17 Powtórz kroki 15–16, aby przymocować pozostałe podkładki
do powierzchni montażowej.‍
18 Zamocuj gumową uszczelkę Å z tyłu urządzenia.‍
Gumowa uszczelka ma warstwę samoprzylepną na spodzie.‍
Przed zamocowaniem uszczelki na urządzeniu należy
odkleić warstwę ochronną.‍
19 Jeśli po zamontowaniu urządzenia nie będzie można
uzyskać dostępu do jego tylnej części, podłącz wszystkie
niezbędne kable do urządzenia przed umieszczeniem go
w wycięciu.‍
UWAGA: Aby zapobiec korozji metalowych styków, należy
zasłonić nieużywane złącza przy użyciu dostarczonych
zatyczek ochronnych.‍
20 Umieść urządzenie w wycięciu.‍
21 Przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej przy
użyciu dostarczonych śrub M4 Æ.‍
22 Załóż dołączone zaślepki na wszystkie łby śrub M4.‍
23 Zamocuj ramkę dekoracyjną, zatrzaskując ją wokół krawędzi
urządzenia.‍
• Miejsce musi umożliwiać doprowadzenie i podłączenie
przewodów.‍
Montaż czytnika kart
UWAGA
Należy zachować ostrożność podczas wycinania otworu w celu
płaskiego montażu urządzenia.‍ Między obudową a otworami
montażowymi istnieje niewielki odstęp, a wycięcie zbyt dużego
otworu może spowodować problemy ze stabilnością urządzenia
po jego zamontowaniu.‍
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy
użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem
stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko
w górnej warstwie żelkotu.‍ Pozwoli to uniknąć popękania
warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.‍
Dostarczony szablon i osprzęt umożliwiają płaski montaż
urządzenia w wybranym miejscu.‍
1 Przytnij szablon i upewnij się, że pasuje do miejsca,
w którym chcesz wykonać montaż urządzenia.‍
2 Odklej warstwę ochronną z tyłu szablonu i przyklej go
w miejscu, w którym chcesz zamontować urządzenie.‍
3 Używając wiertła o średnicy 6 mm (½ cala) wywierć jeden
lub więcej otworów w rogach linii ciągłej na szablonie, aby
przygotować się do wycinania powierzchni montażowej.‍
4 Za pomocą wyrzynarki przetnij powierzchnię montażową
wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii ciągłej oznaczonej na
szablonie.‍
5 Umieść urządzenie w wycięciu, aby sprawdzić dopasowanie.‍
6 W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego
w celu dostosowania rozmiaru wycięcia.‍
7 Po dopasowaniu urządzenia À do wycięcia upewnij się, że
otwory montażowe urządzenia są wyrównane z otworami
prowadzącymi Á na szablonie.‍
Uwagi dotyczące montażu czytnika kart
UWAGA
Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest
narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych
warunków.‍ Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany
w danych technicznych produktu.‍ Długotrwałe wystawianie
urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu
(dotyczy przechowywania i użytkowania) może spowodować
uszkodzenie urządzenia.‍ Uszkodzenia spowodowane
działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie
są objęte gwarancją.‍
Czytnik kart można zamontować płasko na desce rozdzielczej
przy użyciu dostarczonego osprzętu.‍ Wybierając miejsce
montażu, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.‍
• Czytnik kart należy zamontować w dostępnym miejscu.‍
Dostęp do czytnika kart jest wymagany w przypadku
konieczności włożenia lub wyjęcia kart pamięci
zawierających dodatkowe mapy i aktualizacje urządzenia,
a także przeniesienia danych użytkownika.‍
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia
nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.‍
8 Jeśli otwory montażowe urządzenia nie są wyrównane,
zaznacz nowe położenie otworów prowadzących.‍
9 Używając punktaka, przebij otwory prowadzące i nawierć
otwory przejściowe w warstwie żelkotu zgodnie
z przedstawioną uwagą.‍
10 Usuń szablon z powierzchni montażowej.‍
11 Jeśli po zamontowaniu urządzenia nie będzie można
uzyskać dostępu do jego tylnej części, podłącz wszystkie
niezbędne kable do urządzenia przed umieszczeniem go
w wycięciu.‍
12 Umieść urządzenie w wycięciu.‍
3
13 Przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej przy
użyciu dostarczonych wkrętów Â.‍
14 Zamocuj ramkę dekoracyjną, zatrzaskując ją wokół krawędzi
urządzenia.‍
Uwagi dotyczące montażu anteny
Antenę można zamontować na płaskiej powierzchni,
zamontować pod powierzchnią z włókna szklanego lub
przymocować do standardowego słupka z gwintowanej rury
o średnicy zewnętrznej 1 cala i 14 rowkami na każdy cal (do
nabycia osobno).‍ Przewód można poprowadzić przez słupek
lub na zewnątrz.‍ Aby uzyskać najlepszą wydajność, podczas
wyboru miejsca montażu anteny należy wziąć pod uwagę
następujące wskazówki.‍
• W celu uzyskania najlepszego odbioru antenę należy
zamontować w miejscu, w którym widok nieba nie jest
przesłonięty w żadnym kierunku przez jakiekolwiek
przeszkody À.‍
3 Powtarzaj kroki 1–2, aż siła sygnału będzie maksymalna lub
akceptowalna.‍
4 Zamontuj trwale antenę.‍
Montaż powierzchniowy anteny
UWAGA
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy
użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem
stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko
w górnej warstwie żelkotu.‍ Pozwoli to uniknąć popękania
warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.‍
Śruby ze stali nierdzewnej mogą się zakleszczyć, gdy zostaną
wkręcone w włókno szklane i zbyt mocno dokręcone.‍ Firma
Garmin zaleca zastosowanie smaru przeciw zacieraniu się
przed dokręcaniem śrub.‍
Przed trwałym zamontowaniem anteny należy sprawdzić
poprawność jej działania w miejscu montażu (Uwagi dotyczące
montażu anteny).‍
1 Używając wspornika do montażu powierzchniowego À jako
szablonu montażowego, zaznacz położenie trzech otworów
prowadzących i prześledź otwór przewodu w środku
wspornika.‍
• Anteny nie należy montować w miejscu znajdującym się
w cieniu struktury łodzi Á, anteny radiolokatora lub masztu.‍
• Anteny nie należy montować w pobliżu silnika lub innych
źródeł zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) Â.‍
• Jeśli obecny jest radar, antenę należy zamontować powyżej
ścieżki radaru Ã.‍ W razie potrzeby antenę można
zamontować poniżej ścieżki radaru Ä.‍
2 Odłóż wspornik do montażu powierzchniowego.‍
Nie wierć otworów przez wspornik.‍
• Anteny nie należy montować bezpośrednio w ścieżce radaru
Å.‍
• Antenę należy zamontować w odległości przynajmniej 1 m (3
stóp) od ścieżki wiązki radarowej lub anteny radiowej VHF (a
najlepiej powyżej nich) Æ.‍
Testowanie miejsca montażu
1 Przymocuj tymczasowo antenę w wybranym miejscu
montażu i sprawdź poprawność jej działania.‍
2 Jeśli występują zakłócenia powodowane przez inne
urządzenia elektroniczne, przenieś antenę w inne miejsce
i wykonaj ponownie test.‍
4
3 Wywierć trzy otwory prowadzące o średnicy 3,2 mm
(1/8 cala).‍
4 Użyj piły walcowej o średnicy 25 mm (1 cala) i wytnij
w środku otwór na przewód.‍
5 Umieść podkładkę uszczelki Á na spodzie wspornika do
montażu powierzchniowego, wyrównując otwory śrub.‍
6 Za pomocą dostarczonych śrub M4 przykręć wspornik do
montażu powierzchniowego do powierzchni montażowej.‍
7 Przeprowadź przewód  przez otwór o średnicy 25 mm
(1 cala) i podłącz go do anteny.‍
8 Upewnij się, że duża uszczelka à znajduje się na spodzie
anteny, umieść antenę na wsporniku do montażu
powierzchniowego i przekręć ją w prawo, aby zablokować.‍
9 Przykręć antenę do wspornika montażowego przy użyciu
dołączonej śruby ustalającej M3 Ä.‍
10 Poprowadź przewód z dala od źródeł zakłóceń
elektronicznych.‍
Montaż anteny z przewodem poprowadzonym na zewnątrz
słupka
Przed trwałym zamontowaniem anteny należy sprawdzić
poprawność jej działania w miejscu montażu (Uwagi dotyczące
montażu anteny).‍
1 Przeprowadź przewód przez adapter mocowany na słupku À
i umieść go w pionowym rowku Á wzdłuż podstawy
adaptera.‍
2 Przykręć adapter mocowany na słupku do standardowego
3
4
5
6
7
8
słupka z gwintowanej rury o średnicy zewnętrznej 1 cala i 14
rowkami na każdy cal (do nabycia osobno).‍
Adaptera nie należy dokręcać zbyt mocno do słupka.‍
Podłącz przewód do anteny.‍
Umieść antenę w adapterze mocowanym na słupku
i przekręć w prawo, aby ją zablokować.‍
Przykręć antenę do adaptera przy użyciu dołączonej śruby
ustalającej M3 Â.‍
Po zamocowaniu anteny na słupku wypełnij pozostałe
miejsce w pionowym rowku przewodu środkiem
uszczelniającym do zastosowań morskich (opcjonalnie).‍
Przymocuj słupek do łodzi, jeśli jeszcze nie zostało to
zrobione.‍
Poprowadź przewód z dala od źródeł zakłóceń
elektronicznych.‍
Montaż anteny z przewodem poprowadzonym przez słupek
Przed trwałym zamontowaniem anteny należy sprawdzić
poprawność jej działania w miejscu montażu (Uwagi dotyczące
montażu anteny).‍
1 Umieść standardowy słupek z gwintowanej rury o średnicy
zewnętrznej 1 cala i 14 rowkami na każdy cal (do nabycia
osobno) w wybranym miejscu, a następnie zaznacz
przybliżony środek słupka.‍
2 Korzystając z wiertła o średnicy 19 mm (3/4 cala), wywierć
otwór przelotowy dla przewodu.‍
3 Przymocuj słupek do łodzi.‍
4 Przykręć do słupka adapter mocowany na słupku.‍
Adaptera nie należy dokręcać zbyt mocno.‍
5 Poprowadź przewód przez słupek i podłącz do go anteny.‍
6 Umieść antenę w adapterze mocowanym na słupku
i przekręć w prawo, aby ją zablokować.‍
7 Przykręć antenę do adaptera przy użyciu dołączonej śruby
ustalającej M3 À.‍
8 Po zamocowaniu anteny na słupku wypełnij pionowy rowek
przewodu Á środkiem uszczelniającym do zastosowań
morskich (opcjonalnie).‍
9 Poprowadź przewód z dala od źródeł zakłóceń
elektronicznych.‍
Montaż anteny pod pokładem
UWAGA
Przed przymocowaniem wspornika montażowego pod
podkładem upewnij się, że dostarczone śruby nie spowodują
penetracji powierzchni.‍ Jeśli dostarczone śruby są zbyt długie,
należy kupić śruby odpowiednie dla powierzchni, aby
przeprowadzić instalację.‍
Przed trwałym zamontowaniem anteny należy sprawdzić
poprawność jej działania w miejscu montażu (Uwagi dotyczące
montażu anteny).‍
Ponieważ antena nie może odbierać sygnałów przez metal,
można ją zamontować tylko pod powierzchnią z włókna
szklanego.‍
1 Umieść podkładki samoprzylepne À na wsporniku do
montażu pod pokładem Á.‍
2 Umieść antenę we wsporniku do montażu pod pokładem.‍
3 Przyklej wspornik do montażu pod pokładem do powierzchni
montażowej.‍
4 Za pomocą śrub przymocuj wspornik do montażu pod
pokładem do powierzchni montażowej.‍
5 Podłącz przewód do anteny Â.‍
6 Poprowadź przewód z dala od źródeł zakłóceń
elektronicznych.‍
Uwagi dotyczące przewodów i połączeń
UWAGA
Dla każdego portu DVI urządzenia dołączona jest niebieska
gumowa uszczelka.‍ Uszczelkę należy zamocować między
5
każdym portem DVI a złączem przewodu DVI w celu uniknięcia
uszkodzeń złączy.‍
• Aby ułatwić doprowadzenie, przewody zasilający, interfejsu
NMEA® 0183 i sieci morskiej Garmin zostały dołączone bez
zainstalowanych kółek blokujących.‍ Należy doprowadzić
kable przed zainstalowaniem kółek blokujących.‍
• Po podłączeniu kółka blokującego do kabla należy upewnić
się, że kółko jest prawidłowo podłączone, a także że obecna
jest okrągła uszczelka w celu zapewnienia bezpieczeństwa
połączenia zasilania lub danych.‍
• Urządzenie powinno być podłączone do tego samego źródła
zasilania co czytnik kart.‍ Jeśli nie jest to możliwe, urządzenia
należy podłączyć do tego samego uziemienia.‍
Uwagi dotyczące połączeń stacji
To urządzenie można skonfigurować w połączeniu z innymi
zgodnymi urządzeniami firmy Garmin do wspólnej pracy jako
stacja.‍ Podczas planowania stacji na łodzi należy zwrócić
uwagę na następujące kwestie.‍
• W stacji nie można używać urządzeń w wersji wcześniejszej
niż GPSMAP 8000 i GPSMAP 8500.‍
• Wprawdzie nie jest to wymagane, ale zaleca się instalację
obok siebie wszystkich urządzeń, które będą używane
w ramach jednej stacji.‍
• W celu utworzenia stacji nie są potrzebne żadne specjalne
połączenia pod warunkiem, że wszystkie urządzenia są
podłączone do sieci Garmin Marine Network (Uwagi
dotyczące sieci Garmin Marine Network).‍
• Stacje są tworzone i modyfikowane przy użyciu
oprogramowania urządzeń.‍ Więcej informacji zawiera
podręcznik użytkownika dołączony do urządzenia.‍
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Splot
• Przedłużacz 12 AWG (3,31 mm²), do 4,6 m (15 stóp)
• Przedłużacz 10 AWG (5,26 mm²), do 7 m (23 stóp)
• Przedłużacz 8 AWG (8,36 mm²), do 11 m (36 stóp)
Bezpiecznik
20,3 cm (8 cali)
Bateria
20,3 cm (8 cali)
Maksymalna długość przedłużacza 11 m (36 stóp)
Dodatkowe uwagi dotyczące uziemienia
W przypadku większości sposobów instalacji to urządzenie nie
wymaga dodatkowego uziemienia obudowy.‍ Jeśli występują
zakłócenia, można użyć śruby uziemienia na obudowie, aby
podłączyć urządzenie do wodnego uziemienia łodzi
i wyeliminować zakłócenia.‍
Podłączanie zasilania
OSTRZEŻENIE
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego.‍ Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu
wskutek pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany
odpowiedni bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu.‍
Poza tym, podłączenie przewodu zasilającego bez
zastosowanego odpowiedniego bezpiecznika spowoduje
unieważnienie gwarancji na produkt.‍
1 Poprowadź przewód zasilający do źródła zasilania
i urządzenia.‍
2 Podłącz czerwony przewód do dodatniego (+) zacisku
akumulatora, a czarny przewód do ujemnego (-) zacisku
akumulatora.‍
3 Zamocuj kółko blokujące i okrągłą uszczelkę na końcu
przewodu zasilającego.‍
4 Podłącz przewód zasilający do urządzenia poprzez
obróćenie kółka blokującego w prawo.‍
Przedłużanie przewodu zasilającego
W razie potrzeby przewód zasilający można przedłużyć przy
użyciu innego przewodu o odpowiedniej grubości w stosunku do
wymaganej długości.‍
Element
À
Á
Â
6
Opis
Bezpiecznik
Bateria
1,8 m (6 stóp) bez przedłużacza
Uwagi dotyczące sieci Garmin Marine Network
To urządzenie można podłączyć do dodatkowych urządzeń
sieci morskiej Garmin Marine Network w celu udostępniania
danych, takich jak radar, sonar i szczegółowe mapy.‍ Podczas
podłączania urządzeń sieci Garmin Marine Network do tego
urządzenia należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.‍
• Przewód sieciowy Garmin Marine Network musi być
używany dla wszystkich połączeń sieci Garmin Marine
Network.‍
◦ Dla połączeń sieci Garmin Marine Network nie należy
używać przewodów CAT5 i złączy RJ45 innych firm.‍
◦ Dodatkowe przewody i złącza sieci Garmin Marine
Network są dostępne u dealera firmy Garmin.‍
• Na urządzeniu znajdują się cztery porty NETWORK,
z których każdy działa jako przełącznik sieciowy.‍ Wszystkie
zgodne urządzenia można podłączyć do dowolnego portu
NETWORK w celu udostępniania danych dla wszystkich
urządzeń na łodzi, które są połączone przewodem
sieciowym Garmin Marine Network.‍
Uwagi dotyczące sieci NMEA 2000®
UWAGA
Jeśli na łodzi jest zainstalowana sieć NMEA 2000, powinna być
już podłączona do zasilania.‍ Nie podłączaj przewodu
zasilającego NMEA 2000 do zainstalowanej już sieci NMEA
2000, ponieważ tylko jedno źródło zasilania powinno być
podłączone do sieci NMEA 2000.‍
Przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć do stacyjki
łodzi lub przez inny wbudowany przełącznik.‍ Urządzenia NMEA
2000 rozładują akumulator, jeśli ich przewody zasilające NMEA
2000 zostaną podłączone bezpośrednio do akumulatora.‍
To urządzenie można podłączyć do sieci NMEA 2000 na łodzi,
aby udostępniać dane z urządzeń zgodnych z siecią NMEA
2000, takich jak antena GPS lub radio VHF.‍ Dostarczone
przewody i złącza sieci NMEA 2000 umożliwiają podłączenie
urządzenia do istniejącej sieci NMEA 2000 lub utworzenie
prostej sieci NMEA 2000, jeśli to konieczne.‍
Aby uzyskać podstawowe informacje o standardzie NMEA
2000, należy zapoznać się z rozdziałem „Podstawowe
informacje dotyczące sieci NMEA 2000” w dokumencie
Informacje techniczne dla produktów NMEA 2000.‍ Dokument
można znaleźć po kliknięciu łącze „Podręczniki” na stronie
urządzenia w serwisie www.garmin.com.‍
Port oznaczony jako NMEA 2000 służy do podłączania
urządzenia do standardowej sieci NMEA 2000.‍ Porty
oznaczone jako ENGINE i HOUSE są zarezerwowane do
użytku w przyszłości i nie należy ich podłączać do standardowej
sieci NMEA 2000.‍
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Opis
Urządzenie firmy Garmin zgodne z siecią NMEA 2000
Antena GPS
Stacyjka lub wbudowany przełącznik
Przewód zasilający sieci NMEA 2000
Kabel podłączeniowy NMEA 2000
Źródło zasilania 12 V DC
Terminator lub przewód szkieletu sieci NMEA 2000
Trójnik NMEA 2000
Terminator lub przewód szkieletu sieci NMEA 2000
Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA 0183
• Instrukcja instalacji dostarczona wraz ze zgodnym
z interfejsem NMEA 0183 urządzeniem powinna zawierać
informacje wymagane do zidentyfikowania przewodu
przesyłowego oraz (Tx) odbiorczego (Rx) A (+) i B (-).‍
• Podczas podłączania zgodnych z interfejsem NMEA 0183
urządzeń z dwoma przewodami przesyłowymi i dwoma
przewodami odbiorczymi, nie jest konieczne podłączanie
magistrali NMEA 2000 oraz urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA 0183 do wspólnego uziemienia.‍
• Podczas podłączania zgodnego z interfejsem NMEA 0183
urządzenia z jednym przewodem przesyłowym (Tx) i jednym
przewodem odbiorczym (Rx), magistralę NMEA 2000 oraz
urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 należy
podłączyć do wspólnego uziemienia.‍
Podstawowe połączenia interfejsu NMEA 0183
Te schematy przedstawiają podstawowe połączenia przewodów interfejsu NMEA 0183 służące do podłączania tego urządzenia do
urządzeń zgodnych z interfejsem NMEA 0183.‍ Więcej informacji na temat obsługi interfejsu NMEA 0183 przez to urządzenie
zawiera sekcja Zaawansowane połączenia interfejsu NMEA 0183.‍
Standardowe urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Pozycja
À
Á
Â
Ã
Pozycja
Ê
Ë
Opis
Źródło zasilania 12 V DC
Przewód zasilający
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Przewód NMEA 0183
Funkcja przewodu firmy Garmin
Kolor przewodu firmy Garmin
Funkcja przewodu urządzenia
zgodnego z interfejsem NMEA
0183
Zasilanie
Czerwony
Zasilanie
Uziemienie zasilania
Czarny
Uziemienie zasilania
7
Pozycja
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Funkcja przewodu firmy Garmin
Kolor przewodu firmy Garmin
Funkcja przewodu urządzenia
zgodnego z interfejsem NMEA
0183
Uziemienie danych
Czarny
Uziemienie danych
Odbiór A (+)
Biały
Transmisja A (+)
Odbiór B (-)
Pomarańczowy/biały
Transmisja B (-)
Transmisja A (+)
Szary
Odbiór A (+)
Transmisja B (-)
Różowy
Odbiór B (-)
Urządzenie zgodne z jednostronnym interfejsem NMEA 0183
Pozycja
À
Á
Â
Ã
Pozycja
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Opis
Źródło zasilania 12 V DC
Przewód zasilający
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Przewód NMEA 0183
Funkcja przewodu firmy Garmin
Kolor przewodu firmy Garmin
Funkcja przewodu urządzenia
zgodnego z interfejsem NMEA
0183
Zasilanie
Czerwony
Zasilanie
Uziemienie zasilania
Czarny
Uziemienie zasilania
Uziemienie danych
Czarny
Uziemienie danych
Odbiór B (-)
Pomarańczowy/biały
niedostępne
Odbiór A (+)
Biały
Transmisja
Transmisja A (+)
Szary
Odbiór
Transmisja B (-)
Różowy
niedostępne
• Jeśli urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 ma tylko jeden przewód wejściowy (RX) (bez A, B, + lub -), pozostaw
niepodłączony różowy przewód.‍
• Jeśli urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 ma tylko jeden przewód wyjściowy (TX) (bez A, B, + lub -), podłącz
pomarańczowy/biały przewód do uziemienia.‍
• Zapoznaj się z instrukcją instalacji urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183, aby zidentyfikować przewody wyjściowe
A (+) i B (-) oraz przewody wejściowe A (+) i B (-).‍
• Jeśli konieczne jest przedłużenie kabli, należy użyć ekranowanej skrętki 28 AWG.‍
• Zlutuj wszystkie połączenia i zabezpiecz je termokurczliwą izolacją.‍
Zaawansowane połączenia interfejsu NMEA 0183
Dostępne są cztery wewnętrzne porty wejściowe interfejsu NMEA 0183 (porty RX) i dwa wewnętrzne porty wyjściowe interfejsu
NMEA 0183 (porty TX) na dołączonym przewodzie danych interfejsu NMEA 0183.‍ Do każdego wewnętrznego portu RX można
podłączyć jedno urządzenie NMEA 0183 w celu przesyłania danych do urządzenia firmy Garmin.‍ Do każdego wewnętrznego portu
TX można podłączyć równolegle do trzech urządzeń NMEA 0183 w celu odbierania danych przesyłanych przez urządzenie firmy
Garmin.‍ Każdy wewnętrzny port RX i TX ma dwa przewody oznaczone jako A (+) i B (-) zgodnie z konwencją standardu NMEA
0183.‍ Odpowiednie przewody A (+) i B (-) poszczególnych portów wewnętrznych należy podłączyć do przewodów A (+) i B (-)
urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183.‍ Podczas podłączania przewodów danych do urządzeń NMEA 0183 zapoznaj się
z tabelą i schematami połączeń.‍
Zapoznaj się z instrukcją instalacji urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183, aby zidentyfikować przewody wyjściowe (TX)
A (+) i B (-) oraz przewody wejściowe (RX) A (+) i B (-).‍ Jeśli konieczne jest przedłużenie kabli, należy użyć ekranowanej skrętki
28 AWG.‍ Zlutuj wszystkie połączenia i zabezpiecz je termokurczliwą izolacją.‍
• W przypadku dwukierunkowej komunikacji z urządzeniem NMEA 0183 porty wewnętrzne na przewodzie danych interfejsu NMEA
0183 nie zostają połączone.‍ Jeśli na przykład wejście urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA jest podłączone do
8
wewnętrznego portu wyjściowego 1 na przewodzie danych, można podłączyć port wyjściowy urządzenia zgodnego z interfejsem
NMEA 0183 do dowolnego wewnętrznego portu wejściowego (port 1, port 2, port 3 lub port 4) w wiązce przewodów.‍
• Przewody uziemienia przewodu danych interfejsu NMEA 0183 i urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183 muszą być
podłączone do uziemienia.‍
• Sekcja Dane techniczne zawiera listę zatwierdzonych sentencji interfejsu NMEA 0183 przesyłanych z i do urządzenia.‍
• Wewnętrzne porty interfejsu NMEA 0183 i protokoły komunikacji są konfigurowane na podłączonym urządzeniu firmy Garmin.‍
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją dotyczącą interfejsu NMEA 0183 lub konfiguracji komunikacji
w podręczniku użytkownika dołączonym do urządzenia firmy Garmin.‍
Port
Funkcja przewodu
Kolor przewodu
Port wejściowy 1
RX/A (+)
Biały
RX/B (-)
Pomarańczowy/biały
RX/A (+)
Brązowy
RX/B (-)
Brązowy/biały
RX/A (+)
Fioletowy
RX/B (-)
Fioletowy/biały
RX/A (+)
Czarny/biały
RX/B (-)
Czerwony/biały
TX/A (+)
Szary
TX/B (-)
Różowy
TX/A (+)
Niebieski
TX/B (-)
Niebieski/biały
niedostępne
Wejście Garmin GPS (nieużywane)
Biały/zielony
niedostępne
Wyjście Garmin GPS (nieużywane)
Zielony
niedostępne
Alarm
Żółty
niedostępne
Akcesorium włączone
Pomarańczowy
niedostępne
Uziemienie (ekran)
Czarny
niedostępne
Zapasowy
niedostępne
niedostępne
Zapasowy
niedostępne
Port wejściowy 2
Port wejściowy 3
Port wejściowy 4
Port wyjściowy 1
Port wyjściowy 2
Numer styku
9
Standardowe urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 połączone w celu komunikacji dwukierunkowej
Element
Opis
Źródło zasilania 12 V DC
À
Á
Â
Ã
Przewód zasilający
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
NMEA Przewód 0183
Element Funkcja przewodu firmy Garmin Kolor przewodu firmy Garmin Funkcja przewodu urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA
0183
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Zasilanie
Czerwony
Zasilanie
Uziemienie zasilania
Czarny
Uziemienie zasilania
Uziemienie danych
Czarny
Uziemienie danych
RxA (+)
Biały
TxA (+)
RxB (-)
Pomarańczowy/biały
TxB (-)
TxA (+)
Szary
RxA (+)
TxB (-)
Różowy
RxB (-)
Standardowe urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 połączone w celu komunikacji jednokierunkowej
UWAGA: Ten schemat przedstawia połączenia służące zarówno do wysyłania, jak i odbierania.‍ Zapoznaj się z elementami Ê, Ë,
Ì, Í i Î podczas podłączania urządzenia firmy Garmin w celu odbierania informacji z urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA
0183.‍ Zapoznaj się z elementami Ê, Ë, Ì, Ï i Ð podczas podłączania urządzenia firmy Garmin w celu przesyłania informacji do
urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183.‍
Element
À
Á
Â
Ã
10
Opis
Źródło zasilania 12 V DC
Przewód zasilający
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
NMEA Przewód 0183
Element Funkcja przewodu firmy Garmin Kolor przewodu firmy Garmin NMEA Funkcja przewodu urządzenia zgodnego z interfejsem
0183
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Zasilanie
Czerwony
Zasilanie
Uziemienie zasilania
Czarny
Uziemienie zasilania
Uziemienie danych
Czarny
Uziemienie danych
RxA (+)
Biały
TxA (+)
RxB (-)
Pomarańczowy/biały
TxB (-)
TxA (+)
Szary
RxA (+)
TxB (-)
Różowy
RxB (-)
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 z pojedynczym przewodem odbiorczym podłączonym w celu odbierania danych
Element
Opis
Źródło zasilania 12 V DC
À
Á
Â
Ã
Przewód zasilający
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
NMEA Przewód 0183
Element Funkcja przewodu firmy Garmin Kolor przewodu firmy Garmin NMEA Funkcja przewodu urządzenia zgodnego z interfejsem
0183
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Zasilanie
Czerwony
Zasilanie
Uziemienie zasilania
Czarny
Uziemienie zasilania
Uziemienie danych
Czarny
Uziemienie danych
TxA (+)
Szary
RxA
TxB (-)
Różowy
niedostępne
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 z pojedynczym przewodem nadawczym podłączonym w celu przesyłania danych
Element
À
Á
Opis
Źródło zasilania 12 V DC
Przewód zasilający
11
Element
Opis
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Â
Ã
NMEA Przewód 0183
Element Funkcja przewodu firmy Garmin Kolor przewodu firmy Garmin NMEA Funkcja przewodu urządzenia zgodnego z interfejsem
0183
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Zasilanie
Czerwony
Zasilanie
Uziemienie zasilania
Czarny
Uziemienie zasilania
Uziemienie danych
Czarny
Uziemienie danych
RxB (-)
Pomarańczowy/biały
niedostępne
RxA (+)
Biały
TxA (+)
Połączenia lampy lub brzęczyka
Urządzenie może być używane z lampą lub brzęczykiem (bądź
z obydwoma urządzeniami jednocześnie) w celu emitowania
alertu dźwiękowego lub świetlnego, kiedy ploter nawigacyjny
wyświetla komunikat.‍ Jest to opcjonalne, a przewód alarmu nie
jest konieczny do prawidłowego działania urządzenia.‍ Podczas
podłączania lampy lub brzęczyka do tego urządzenia należy
zwrócić uwagę na następujące kwestie.‍
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Element
Ê
Ë
Ì
Źródło zasilania 10–35 V DC
Przewód zasilający
Brzęczyk
Lampa
Przewód NMEA 0183
Przekaźnik (natężenie cewki 100 mA)
Przełączniki do włączania i wyłączania alertów lampy lub
brzęczyka
Kolor przewodu
Funkcja przewodu
Czerwony
Moc
Czarny
Uziemienie
Żółty
Alarm
Uwagi dotyczące wejścia i wyjścia wideo
To urządzenie obsługuje wejście wideo z kompozytowych,
komponentowych i cyfrowych źródeł wideo (w zależności od
modelu) oraz wyświetlanie wideo na monitorze.‍ Podczas
podłączania źródeł wejściowych wideo i wyjścia wideo należy
zwrócić uwagę na następujące kwestie.‍
• Modele ośmio- i dwunastocalowe mają dwa porty
kompozytowego wideo oznaczone jako CVBS 1 IN i CVBS 2
IN.‍ Modele piętnastocalowe mają cztery porty
12
• Obwód alarmu przełącza się do stanu niskiego napięcia
podczas emitowania sygnału dźwiękowego alarmu.‍
• Maksymalne natężenie wynosi 100 mA; wymagany jest
przekaźnik w celu ograniczenia natężenia z plotera
nawigacyjnego do 100 mA.‍
• Aby ręcznie przełączać alerty dźwiękowe i świetlne, można
zainstalować jednobiegunowe przełączniki jednokrotne.‍
kompozytowego wideo oznaczone jako CVBS 1 IN, CVBS 2
IN, CVBS 3 IN i CVBS 4 IN.‍
• Modele piętnastocalowe mają jeden port komponentowego
wideo oznaczony jako COMPONENT IN (480i/576i).‍
◦ Porty kompozytowego i komponentowego wideo używają
złączy BNC.‍ Istnieje możliwość użycia adaptera BNC–
RCA w celu podłączenia do tych portów źródła
kompozytowego wideo ze złączami RCA.‍
◦ Wideo ze źródeł podłączonych do tych portów można
wyświetlać tylko na tym urządzeniu lub dodatkowym
monitorze podłączonym do urządzenia.‍ Kompozytowe lub
komponentowe wideo nie jest udostępniane w sieci
morskiej Garmin ani w sieci NMEA 2000.‍
• Modele piętnastocalowe mają jeden port wideo oznaczony
jako DVI-I VIDEO IN, który obsługuje wideo ze źródeł
cyfrowych lub analogowych przy użyciu przewodu DVI-D lub
DVI-I.‍
◦ W razie potrzeby można użyć konwertera HDMI-DVI-D
w celu podłączenia do urządzenia źródła zgodnego ze
standardem HDMI.‍
◦ W razie potrzeby można użyć adaptera VGA-DVI-I w celu
podłączenia źródła VGA do tego portu.‍
• Do portu DVI-I VIDEO OUT można podłączyć wyświetlacz
w celu wyświetlania zdublowanego obrazu z ekranu na
monitorze komputerowym lub telewizorze HD przy użyciu
przewodu DVI-D lub DVI-I.‍
◦ W razie potrzeby można użyć adaptera DVI-D-HDMI
w celu podłączenia telewizora HD lub innego
wyświetlacza zgodnego ze standardem HDMI.‍
◦ W razie potrzeby można użyć adaptera DVI-I-VGA w celu
podłączenia monitora komputerowego lub innego
wyświetlacza zgodnego ze standardem VGA.‍
• Zaleca się użycie przewodów DVI sprzedawanych przez
firmę Garmin, ale możliwe jest także użycie przewodów DVI
wysokiej jakości innych firm.‍ Przed poprowadzeniem
przewodu DVI należy go przetestować poprzez połączenie
urządzeń.‍
Uwagi dotyczące uszczelki złącza wideo
W przypadku tego urządzenia dostępne są uszczelki dla
wszystkich złączy DVI i VGA.‍ Uszczelki należy zamocować
między każdym portem DVI lub VGA a złączem przewodu
w celu uniknięcia uszkodzeń złączy.‍ Należy o tym pamiętać
podczas podłączania przewodów do złączy DVI lub VGA.‍
Dane z kart włożonych do czytnika kart są udostępniane dla
wszystkich zgodnych urządzeń w sieci morskiej Garmin.‍
Dane techniczne
Fizyczne dane techniczne
Urządzenie
Dane techniczne
Wielkość
Modele
ośmiocalowe
Wymiary (szer.‍ ×
wys.‍ × gł.‍)
265 × 190 × 115 mm (107/16
× 731/64 × 417/32 cala)
Rozmiar
wyświetlacza
(szer.‍ × wys.‍)
171 × 130 mm (647/64 cala ×
51/8 cala)
Masa
3,23 kg (7,12 funta)
Wymiary (szer.‍ ×
wys.‍ × gł.‍)
333 × 247 × 97 mm (137/64 ×
923/32 × 313/36 cala)
Rozmiar
wyświetlacza
(szer.‍ × wys.‍)
245 × 184 mm (921/32 ×
7¼ cala)
Masa
4,95 kg (10,91 funta)
Wymiary (szer.‍ ×
wys.‍ × gł.‍)
403 × 306 × 94 mm (157/8 ×
123/64 × 345/64 cala)
Rozmiar
wyświetlacza
(szer.‍ × wys.‍)
304 × 228 mm (1131/32 cala
× 863/64 cala)
Masa
7,6 kg (16,76 funta)
Modele
dwunastocalowe
Modele
piętnastocalowe
Wszystkie modele
Zakres temperatur Od -15° do 55°C (od 5° do
131°F)
Materiał
• Niebieskie uszczelki są przeznaczone do złączy DVI.‍
• Szare uszczelki są przeznaczone do złączy VGA.‍
• Podczas mocowania uszczelki między złączem przewodu
VGA i portem należy zwrócić uwagę, aby strzałka z boku
uszczelki była ustawiona w kierunku urządzenia.‍
Dane techniczne zasilania
Urządzenie
Dane techniczne
Wielkość
Wszystkie modele
Moc wejściowa
10–35 V DC
Bezpiecznik
7,5 A, 42 V
szybkodziałający
NMEA 2000 — LEN
2
NMEA 2000 — pobór
75 mA maks.‍
Maks.‍ zużycie energii
przy 10 V DC
28 W
Typowy pobór prądu
przy 12 V DC
1,3 A
Połączenia czytnika kart
Podłączanie zasilania
OSTRZEŻENIE
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego.‍ Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu
wskutek pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany
odpowiedni bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu.‍
Poza tym, podłączenie przewodu zasilającego bez
zastosowanego odpowiedniego bezpiecznika spowoduje
unieważnienie gwarancji na produkt.‍
Modele ośmiocalowe
Maks.‍ pobór prądu przy 2,8 A
12 V DC
Modele
dwunastocalowe
1 Poprowadź przewód zasilający do źródła zasilania
i urządzenia.‍
2 Podłącz czerwony przewód do dodatniego (+) zacisku
akumulatora, a czarny przewód do ujemnego (-) zacisku
akumulatora.‍
3 Zamocuj kółko blokujące i okrągłą uszczelkę na końcu
przewodu zasilającego.‍
4 Podłącz przewód zasilający do urządzenia poprzez
obróćenie kółka blokującego w prawo.‍
Podłączanie czytnika kart do sieci morskiej Garmin
Czytnik kart nie jest zgodny z ploterami nawigacyjnymi firmy
Garmin w wersji wcześniejszej niż seria GPSMAP 8000 i GPSMAP 8500.‍
Podłącz czytnik kart do urządzenia firmy Garmin w sieci
morskiej Garmin przy użyciu przewodu sieci morskiej
Garmin.‍
Odlewane ciśnieniowo
aluminium i tworzywo
poliwęglanowe
Bezpieczny dystans dla
kompasu
310 mm (12,2 cala)
Maks.‍ zużycie energii
przy 10 V DC
35 W
Typowy pobór prądu
przy 12 V DC
1,6 A
Maks.‍ pobór prądu przy 3,5 A
12 V DC
Modele
piętnastocalowe
Bezpieczny dystans dla
kompasu
460 mm (18,11 cala)
Maks.‍ zużycie energii
przy 10 V DC
47 W
Typowy pobór prądu
przy 12 V DC
2,5 A
Maks.‍ pobór prądu przy 4,7 A
12 V DC
Bezpieczny dystans dla
kompasu
460 mm (18,11 cala)
13
Dane techniczne anteny GPS 19x
Wielkość
Typ
Opis
130313 Wilgotność
Dane techniczne
(319/
PGN
130314 Rzeczywiste ciśnienie
Wymiary (średnica x
wysokość)
91,6 × 49,5 mm
Masa
201 g (7,1 uncji)
Zakres temperatur
Od -30° do 80°C (od -22° do 176°F)
Typ
Sentencja
Opis
Obudowa
W pełni uszczelniony, bardzo odporny na
uderzenia stop plastiku, wodoodporny
według standardów IEC 60529-IPX7
Transmisja
GPAPB
APB: Sentencja „B” kontrolera
kierunku lub trasy (autopilota)
GPBOD
BOD: Namiar (początek do celu)
Bezpieczny dystans dla
kompasu
150 mm (5,91 cala)
GPBWC
BWC: Namiar i dystans do
punktu
Źródło zasilania
9–16 V DC
GPGGA
Natężenie wejściowe
40 mA przy 12 V DC
GGA: Dane pozycji systemu
GPS
NMEA 2000 LEN
2
GPGLL
NMEA 2000 pobór
100 mA maks.‍
GLL: Pozycja geograficzna
(szerokość i długość)
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktywne
satelity
GPGSV
GSV: Widoczne satelity GNSS
GPRMB
RMB: Zalecane minimalne
informacje dotyczące nawigacji
GPRMC
RMC: Zalecane minimalne dane
specyficzne dla satelitów GNSS
126208 NMEA grupowa funkcja Polecenie/
Żądanie/Potwierdzenie
GPRTE
RTE: Trasy
GPVTG
VTG: Kurs i prędkość nad dnem
126464 Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie
listy PGN
GPWPL
WPL: Pozycja punktu
GPXTE
XTE: Błąd zejścia z trasy
PGRME
E: Szacowany błąd
PGRMM
M: Układ odniesienia
PGRMZ
Z: Wysokość
SDDBT
DBT: Głębokość poniżej
przetwornika
130312 Temperatura
SDDPT
DPT: Głębokość
127250 Kierunek łodzi
SDMTW
MTW: Temperatura wody
127258 Deklinacja magnetyczna
SDVHW
VHW: Prędkość i kierunek wody
32
×
115/16
cala)
Informacje o interfejsie NMEA 0183
Informacje o PGN NMEA 2000
Typ
PGN
Opis
Transmisja i odbiór 059392 Potwierdzenie ISO
059904 Żądanie ISO
060928 Uzyskanie adresu ISO
126996 Informacje o produkcie
129026 COG i PND: Szybka aktualizacja
129029 Dane pozycji GNSS
129540 Widoczne satelity GNSS
130306 Dane o wietrze
Transmisja
128259 Prędkość względem wody
Odbiór
DPT
Głębokość
128267 Głębokość wody
DBT
Głębokość poniżej przetwornika
129025 Pozycja: Szybka aktualizacja
MTW
Temperatura wody
129283 Błąd zejścia z trasy
VHW
Prędkość i kierunek wody
129284 Dane nawigacji
WPL
Pozycja punktu
129285 Informacje o trasie i punktach
DSC
Informacje cyfrowego wywołania
selektywnego
DSE
Rozszerzone cyfrowe wywołanie
selektywne
HDG
Kierunek, zboczenie i deklinacja
HDM
Kierunek, magnetyczny
MWD
Kierunek i prędkość wiatru
MDA
Złożone informacje
meteorologiczne
MWV
Prędkość i kąt wiatru
VDM
Komunikat łącza danych AIS
VHF
126992 Godzina systemowa
127250 Kierunek łodzi
127489 Parametry silnika: Dynamiczne
127488 Parametry silnika: Szybka aktualizacja
127493 Parametry transmisji: Dynamiczne
127505 Poziom płynu
128259 Prędkość względem wody
128267 Głębokość wody
129025 Pozycja: Szybka aktualizacja
129038 Raport pozycji A klasy AIS
129039 Raport pozycji B klasy AIS
129040 Rozszerzony raport pozycji B klasy AIS
129539 GNSS DOP
129794 Dane statyczne i związane z podróżą
A klasy AIS
129809 Raport danych statycznych „CS” B klasy
AIS, część A 129810 Raport danych statycznych „CS” B klasy
AIS, część B
130310 Parametry środowiskowe
130311 Parametry środowiskowe
(zdezaktualizowane)
14
Odbiór
Można wykupić kompletne informacje o formacie danych oraz
zdaniach organizacji National Marine Electronics Association (NMEA):
NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
Garmin®, logo Garmin oraz GPSMAP® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
NMEA®, NMEA 2000® i logo NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji National Marine Electronics Association.
© 2013–2014 Garmin Ltd. lub jej oddziały
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising