Garmin | GPSMAP® 8008 MFD | Installation guide | Garmin GPSMAP® 8008 MFD Installationsvejledning

Garmin GPSMAP® 8008 MFD Installationsvejledning
• Fil og sandpapir
• Marineforsegler (valgfri)
Montering af komponenterne
GPSMAP® 8000 serien
Overvejelser om montering
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen.‍ Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp.‍ at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga.‍ brand eller
overophedning.‍ Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den
korrekte sikring på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.‍
ADVARSEL
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.‍
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.‍
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.‍
Kontakt til Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/‍support og klik på Contact Support
for at få oplysninger om support i de forskellige lande.‍
• I USA skal du ringe på (913) 397,8200 eller (800) 800,1020.‍
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 2380000.‍
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870,8501241.‍
Opdatering af enhedens software
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det
nyeste software til et hukommelseskort.‍
1 Slå plotteren til.‍
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.‍
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.‍
Enheden vender tilbage til normal drift, når opdateringen er
fuldført.‍
5 Fjern hukommelseskortet.‍
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.‍
Nødvendigt værktøj
BEMÆRK
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for
ekstreme temperaturer eller betingelser.‍ Temperaturområdet for
denne enhed er angivet i produktspecifikationerne.‍ Længere
tids påvirkning ved temperaturer uden for det angivne
temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl
på enheden.‍ Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes
ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.‍
Ved hjælp af de medfølgende monteringsdele og skabelonen
kan du montere enheden på én af to metoder.‍ Du kan bruge det
medfølgende beslag og udstyr til at montere enheden med
monteringsbøjle, eller du kan bruge den medfølgende skabelon
og det medfølgende udstyr til at planmontere enheden.‍ Hvis du
vil montere enheden ved brug af en alternativ metode, hvor den
flugter med fronten af instrumentbrættet, skal du købe et sæt til
planmontering (sælges separat, professionel installation
anbefales) hos din Garmin® forhandler.‍
Når du vælger et monteringssted, skal du tage højde for
nedenstående:
BEMÆRK: Ikke alle monteringsmetoder kan bruges til alle
modeller.‍ Se det specifikke afsnit om monteringstyper for at få
flere oplysninger om din model.‍
• Placeringen skal give optimal visning, mens du betjener
fartøjet.‍
• Placeringen skal give let adgang til alle enhedens
grænseflader, f.‍eks.‍ tastatur, berøringsskærm og kortlæser,
hvis det er relevant.‍
• Placeringen skal være stærk nok til at understøtte enhedens
vægt og beskytte den mod kraftige vibrationer eller stød.‍
• For at undgå forstyrrelse af et magnetisk kompas, må
enheden ikke placeres tættere på et kompas end den
sikkerhedsafstand for kompas, der er angivet i produktets
specifikationer.‍
• Placeringen skal give plads til føring og tilslutning af alle
kabler.‍
Bøjlemontering af enheden
BEMÆRK
Hvis du monterer beslaget på fiberglas med skruer, anbefales
det at bruge et forsænkningshoved til at bore en
frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat.‍ Dette
modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.‍
Bøjlemonteringsudstyr (skruer eller møtrikker, pakskiver og
bolte) er ikke inkluderet.‍ Hullerne i monteringsbøjlen er 7,9 mm
(5/16 tommer) i diameter.‍ Før du kan montere enheden i bøjlen,
skal du vælge monteringsudstyr, som passer til hullerne i
monteringsbøjlen, og fastgør det på den bedste måde til din
specifikke monteringsoverflade.‍ Størrelsen af det forboringshul,
der skal bruges, afhænger af det monteringsudstyr, du vælger.‍
Du kan kun bøjlemontere modellerne på otte og tolv tommer.‍ På
grund af størrelsen af modellerne på femten tommer skal du
montere dem ved hjælp af metoden til planforsænkning eller
planmontering.‍
1 Anvend det medfølgende beslag til bøjlemontering À som
skabelon til at markere placeringen af de fire forboringshuller
Á.‍
• Boremaskine og bor
• Nummer 2 Philips skruetrækker
• Nedstryger eller rotationsværktøj
August 2014
Trykt i Taiwan
190-01557-76_0B
3 Brug et 13 mm (½ tomme) borehoved til at bore et eller flere
huller i hjørnerne af den fuldt optrukne linje på skabelonen
for at forberede udskæringen af monteringsoverfladen.‍
4 Brug en nedstryger til at save monteringsfladen langs
indersiden af den fuldt optrukne linje, der er tegnet på
skabelonen.‍
5 Placer enheden i udskæringen for at afprøve pasningen.‍
6 Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse
udskæringens størrelse.‍
7 Når enheden passer korrekt i udskæringen, skal du sikre, at
enhedens monteringshuller flugter med de større 7,2 mm
(9/32 tommer) huller på skabelonen.‍
8 Hvis monteringshullerne på enheden ikke flugter, skal du
markere de nye hulplaceringer.‍
9 Brug et 7,2 mm (9/32 tommer) borehoved til at bore
styrehullerne.‍
10 Start i et hjørne af skabelonen, og anbring en møtrikskive À
over det større hul Á, du borede i trin 9.‍
2 Brug et passende borehoved til dit monteringsudstyr til at
bore de tre forboringshuller.‍
3 Fastgør beslaget til bøjlemontering til overfladen med dit
monteringsudstyr Â.‍
4 Montér knopperne til bøjlemontering à på siderne af
enheden.‍
5 Placer enheden til beslaget til bøjlemontering, og stram
knopperne til bøjlemontering.‍
Sikring af enheden
Du kan låse enheden til bådens skrog, så du får større
sikkerhed (valgfrit).‍
1 Monter enheden på en monteringsbøjle (Bøjlemontering af
enheden).‍
2 Brug et vævet stålkabel med belægning (medfølger ikke) og
en lås (medfølger ikke) til at fastgøre bagsiden af kabinettet
À til bådens skrog.‍
Det mindre 3,5 mm (9/64 tomme) hul  på møtrikskiven skal
flugte med det mindre hul på skabelonen.‍
11 Hvis det mindre 3,5 mm (9/64 tomme) hul på møtrikskiven
ikke flugter med det mindre hul på skabelonen, skal den nye
hulplacering markeres.‍
12 Gentag trin 10–11 for at bekræfte placeringen af de
resterende møtrikskiver og huller på skabelonen.‍
13 Brug et 3,5 mm (9/64 tomme) borehoved til at bore
styrehullerne.‍
14 Fjern skabelonen fra monteringsoverfladen.‍
15 Start i et hjørne af monteringsstedet, og anbring en
møtrikskive à bag på monteringsoverfladen, så den flugter
med de store og små huller.‍
Den hævede del af møtrikskiven skal passe ind i det større
hul.‍
Planmontering af enheden
BEMÆRK
Vær omhyggelig, når du skærer hullet til planmontering af
enheden.‍ Der er kun en lille frigang mellem kassen og
monteringshullerne, og hvis der skæres et hul, som er for stort,
kan det ødelægge enhedens stabilitet, efter at den er monteret.‍
Den medfølgende skabelon og de medfølgende beslag kan
bruges til planmontering af enheden i instrumentbrættet.‍ Hvis
du vil montere enheden, så skærmen flugter med
instrumentbrættet, skal du købe et planmonteringssæt fra
Garmin forhandleren.‍
1 Tilpas skabelonen, og sørg for, at den passer på den plads,
hvor enheden skal monteres.‍
2 Fjern bagbeklædningen fra bagsiden af skabelonen, og sæt
den på det sted, hvor du vil montere enheden.‍
2
16 Fastgør møtrikskiven til monteringsoverfladen ved at
fastspænde en medfølgende M3-skrue Ä gennem det
mindre 3,5 mm (9/64 tomme) hul.‍
17 Gentag trin 15–16 for at fastgøre de resterende møtrikskiver
til monteringsoverfladen.‍
18 Montér gummipakningen Å på bagsiden af enheden.‍
Gummipakningsstykkerne har klæbemiddel på bagsiden.‍
Kontroller, at du har fjernet beskyttelsen, før du monterer
stykkerne på enheden.‍
19 Hvis ikke du har adgang til bagsiden af enheden, efter at du
har monteret den, skal du tilslutte alle de nødvendige kabler
til enheden, inden du anbringer den i det udskårne hul.‍
BEMÆRK: For at forhindre korrosion på metalkontakterne
skal ubrugte stik dækkes med de medfølgende vejrhætter.‍
20 Anbring enheden i det udskårne hul.‍
21 Fastgør enheden til monteringsoverfladen ved hjælp af de
medfølgende M4-skruer Æ.‍
22 Sæt de medfølgende propper på alle M4-skruehovederne.‍
23 Montér dekorationsrammen ved at trykke den på plads rundt
om enhedens hjørner.‍
Monteringsovervejelser for kortlæser
BEMÆRK
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for
ekstreme temperaturer eller betingelser.‍ Temperaturområdet for
denne enhed er angivet i produktspecifikationerne.‍ Længere
tids påvirkning ved temperaturer uden for det angivne
temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl
på enheden.‍ Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes
ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.‍
Kortlæseren kan planmonteres i instrumentbrættet ved hjælp af
det medfølgende udstyr.‍ Når du vælger et monteringssted, skal
du tage højde for nedenstående:
• Kortlæseren skal monteres på et tilgængeligt sted.‍ Du skal
være i stand til at få adgang til kortlæseren, når det er
nødvendigt, så du kan indsætte og fjerne hukommelseskort,
der indeholder yderligere kort- og enhedsopdateringer, og
ved overførsel af brugerdata.‍
• For at undgå forstyrrelse af et magnetisk kompas, må
enheden ikke placeres tættere på et kompas end den
sikkerhedsafstand for kompas, der er angivet i produktets
specifikationer.‍
• Placeringen skal give plads til føring og tilslutning af
kablerne.‍
Montering af kortlæseren
BEMÆRK
Vær omhyggelig, når du skærer hullet til planmontering af
enheden.‍ Der er kun en lille frigang mellem kassen og
monteringshullerne, og hvis der skæres et hul, som er for stort,
kan det ødelægge enhedens stabilitet, efter at den er monteret.‍
Hvis du monterer beslaget på fiberglas med skruer, anbefales
det at bruge et forsænkningshoved til at bore en
frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat.‍ Dette
modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.‍
Den medfølgende skabelon og de medfølgende beslag kan
bruges til planmontering af enheden på den valgte placering.‍
1 Klik skabelonen til planmontering til, og sørg for, at den
passer på den plads, hvor enheden skal monteres.‍
2 Fjern bagbeklædningen fra bagsiden af skabelonen, og sæt
den på det sted, hvor du vil montere enheden.‍
3 Brug et 6 mm (¼ tommer) borehoved til at bore et eller flere
huller i hjørnerne af den fuldt optrukne linje på skabelonen
for at forberede udskæringen af monteringsoverfladen.‍
4 Brug en nedstryger til at save monteringsfladen langs
indersiden af den fuldt optrukne linje, der er tegnet på
skabelonen.‍
5 Placer enheden i udskæringen for at afprøve pasningen.‍
6 Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse
udskæringens størrelse.‍
7 Når enheden À passer korrekt i udskæringen, skal du sikre,
at enhedens monteringshuller flugter med forboringshullerne
Á på skabelonen.‍
8 Hvis monteringshullerne på enheden ikke flugter, skal du
markere placeringerne af de nye forboringshuller.‍
9 Brug en kørner til at afmærke forboringshullerne, og bor en
frigangsforsænkning gennem gelcoatlaget, som vist i
bemærkningen.‍
10 Fjern skabelonen fra monteringsoverfladen.‍
11 Hvis ikke du har adgang til bagsiden af enheden, efter at du
har monteret den, skal du tilslutte alle de nødvendige kabler
til enheden, inden du anbringer den i det udskårne hul.‍
12 Anbring enheden i det udskårne hul.‍
13 Fastgør enheden til monteringsoverfladen ved hjælp af de
medfølgende skruer Â.‍
14 Montér dekorationsrammen ved at trykke den på plads rundt
om enhedens hjørner.‍
Overvejelser om antennemontering
Du kan montere antennen på en flad overflade, installere den
under fiberglasset eller fastgøre den til en standard 1 tomme
OD, 14 gevind pr.‍ tomme, gevindstage (ikke inkluderet).‍ Du kan
føre kablet på ydersiden af stagen eller gennem stagen.‍ For at
opnå optimal ydeevne skal du overveje følgende, når du vælger
monteringssted til antennen.‍
• Du sikrer den bedste modtagelse ved at montere antennen
et sted, hvor der er klart og frit udsyn til himmelen i alle
retninger À.‍
• Antennen bør ikke monteres på et sted, hvor der er skygge
fra bådens overbygning Á, en radarantenne eller en mast.‍
• Antennen bør ikke monteres i nærheden af motoren eller
andre kilder af elektromagnetisk interferens (EMI) Â.‍
• Hvis der er monteret en radar, skal antennen monteres over
radarens bane Ã.‍ Hvis det er nødvendigt, kan antennen
monteres under radarens bane Ä.‍
3
• Antennen bør ikke monteres direkte i radarens bane Å.‍
• Monter antennen mindst 1 m (3 fod) væk fra (helst over)
banen for en radarstråle eller en VHF-radioantenne Æ.‍
6 Brug de medfølgende M4-skruer til at fastgøre
planmonteringsbeslaget til monteringsfladen.‍
7 Før kablet  gennem hullet på 25 mm (1 tomme), og slut det
til antennen.‍
8 Kontroller, at den store pakning à er på plads nederst på
antennen, og sæt antennen på planmonteringsbeslaget, og
drej den med uret for at låse den på plads.‍
9 Fastgør antennen til monteringsbeslaget med den
medfølgende M3-sætskrue Ä.‍
10 Før kablet væk fra kilder til elektrisk interferens.‍
Montering af antennen med kabelføring på ydersiden af
stagen
Før du monterer antennen permanent, skal du kontrollere, om
den fungerer korrekt på monteringsstedet (Overvejelser om
antennemontering).‍
1 Før kablet gennem adapteren til stagemontering À, og
placer kablet i det lodrette hul Á langs basen for adapteren til
stagemontering.‍
Test af monteringssted
1 Fastgør antennen midlertidigt der, hvor du ønsker at montere
den, og kontroller, om den fungerer korrekt.‍
2 Hvis du oplever interferens med andre elektriske apparater,
skal du finde en ny placering og kontrollere igen.‍
3 Gentag trin 1–2, indtil du opnår fuld eller acceptabel
signalstyrke.‍
4 Fastgør antennen permanent.‍
Planmontering af antennen
BEMÆRK
Hvis du monterer beslaget på fiberglas med skruer, anbefales
det at bruge et forsænkningshoved til at bore en
frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat.‍ Dette
modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.‍
Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og
overspændes.‍ Garmin anbefaler, at man påfører skruerne et
rustfrit ikke-limende smøremiddel, før de monteres.‍
Før du monterer antennen permanent, skal du kontrollere, om
den fungerer korrekt på monteringsstedet (Overvejelser om
antennemontering).‍
1 Brug planmonteringsskabelonen À som din
monteringsskabelon, og afmærk placeringen af de tre
forboringshuller, og lokaliser kabelhullet i midten af beslaget.‍
2 Skru adapteren til stagemontering på en standard 1 tomme
3
4
5
6
7
8
2 Læg planmonteringsbeslaget væk.‍
Bor ikke gennem beslaget.‍
3 Bor de tre 3,2 mm (1/8 tommer) forboringshuller.‍
4 Brug en 25 mm (1 tomme) hulsav til at save kabelhullet i
midten.‍
5 Placer forseglingsskiven Á i bunden af
planmonteringsbeslaget, mens du justerer skruehullerne.‍
4
OD, 14 gevind pr.‍ tomme, gevindstage (medfølger ikke).‍
Stram ikke adapteren på stagen for hårdt.‍
Forbind kablet med antennen.‍
Sæt antennen på adapteren til stagemontering, og drej den
med uret for at låse den fast.‍
Fastgør antennen til adapteren med den medfølgende M3sætskrue Â.‍
Når antennen er monteret på stageholderen, skal du fylde
det lodrette hul med marineforsegler (valgfrit).‍
Fastgør stagen til båden, hvis den ikke allerede er fastgjort.‍
Før kablet væk fra kilder til elektrisk interferens.‍
Montering af antennen med kablet ført gennem stagen
Før du monterer antennen permanent, skal du kontrollere, om
den fungerer korrekt på monteringsstedet (Overvejelser om
antennemontering).‍
1 Placer en standard 1 tomme OD, 14 gevind pr.‍ tomme,
gevindstage (medfølger ikke) der, hvor du ønsker at montere
den, og aftegn den omtrentlige midte af stagen.‍
2 Bor et hul med et 19 mm (3/4 tomme) borehoved, så kablet
kan komme igennem.‍
3 Fastgør stagen til båden.‍
4 Fastgør adapteren til stagemontering på stagen.‍
Stram ikke adapteren for hårdt.‍
5 Før kablet gennem stagen, og slut det til antennen.‍
6 Sæt antennen på adapteren til stagemontering, og drej den
med uret for at låse den fast.‍
7 Fastgør antennen til adapteren med den medfølgende M3sætskrue À.‍
• Strøm-, NMEA® 0183-,og Garmin Marine Network-kablerne
er pakket uden monterede låseringe for at lette kabeltrækket.‍
Du bør trække kablerne, før du monterer låseringene.‍
• Når du tilslutter en låsering til et kabel, skal du sikre, at
ringen er tilsluttet forsvarligt, og at o-ringen sidder på plads,
så strøm- og dataforbindelsen forbliver sikker.‍
• Enheden skal tilsluttes til den samme strømkilde som
kortlæseren.‍ Hvis det ikke er muligt, skal enhederne tilsluttes
til den samme jordforbindelse.‍
Overvejelser om stationsforbindelse
8 Når antennen er installeret på stageholderen, skal du udfylde
det lodrette kabelhak Á med marineforsegler (valgfrit).‍
9 Før kablet væk fra kilder til elektrisk interferens.‍
Montering af antennen under dækket
BEMÆRK
Før du anvender monteringsbeslaget til skjult montering, skal du
kontrollere, at de vedlagte skruer ikke går gennem overfladen.‍
Hvis de vedlagte skruer er for lange, skal du købe skruer, der
passer til overfladen, før du kan gennemføre monteringen.‍
Før du monterer antennen permanent, skal du kontrollere, om
den fungerer korrekt på monteringsstedet (Overvejelser om
antennemontering).‍
Da antennen har svært ved at opfange signaler gennem metal,
kan den kun monteres under en fiberglasoverflade.‍
1 Placer de selvklæbende puder À på monteringsbeslaget til
montering under dækket Á.‍
Denne enheden kan opsættes i forbindelse med andre
kompatible Garmin enheder, så den fungerer som en station.‍
Når du planlægger stationer, skal du tage højde for
nedenstående:
• Enheder tidligere end GPSMAP 8000 serien og GPSMAP
8500 serien kan ikke bruges i en station.‍
• Selv om det ikke er nødvendigt, anbefales det, at du
installerer alle de enheder, du planlægger at bruge i en
station, i nærheden af hinanden.‍
• Der kræves ingen specielle tilslutninger for at oprette en
station, så længe alle enhederne er forbundet til Garmin
Marine Network (Garmin Marine Network - overvejelser).‍
• Stationer oprettes og ændres ved hjælp af enhedens
software.‍ Se den brugervejledning, der fulgte med enheden,
for at få yderligere oplysninger.‍
Tilslutning af strøm
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen.‍ Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp.‍ at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga.‍ brand eller
overophedning.‍ Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den
korrekte sikring på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.‍
1 Før strømkablet til en strømkilde og til enheden.‍
2 Tilslut den røde ledning til den positive (+) batteriterminal, og
tilslut den sorte ledning til den negative (-) batteriterminal.‍
Montér låseringen og o-ringen på enden af strømkablet.‍
3
4 Tilslut strømkablet til enheden ved at dreje låseringen med
uret.‍
Strømkabelforlængelser
Strømkablet kan eventuelt forlænges ved hjælp af passende
ledningsmål til forlængelsen.‍
2 Placer antennen i monteringsbeslaget til montering under
3
4
5
6
dækket.‍
Fastklæb monteringsbeslaget til monteringsfladen.‍
Fastgør monteringsbeslaget til montering under dækket til
monteringsfladen ved hjælp af skruer.‍
Forbind kablet med antennen Â.‍
Før kablet væk fra kilder til elektrisk interferens.‍
Overvejelser om kabel og tilslutning
BEMÆRK
Der medfølger en blå gummipakning til hver DVI-port på
enheden.‍ Pakningen skal monteres mellem hver DVI-port og
hvert DVI-kabelstik for at undgå beskadigelse af stikkene.‍
Vare
À
Á
Â
Beskrivelse
Sikring
Batteri
1,8 m (6 fod) uden forlængelse
Vare Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Splejsning
• 12 AWG (3,31 mm²) forlængelsesledning op til 4,6 m (15 fod)
• 10 AWG (5,26 mm²) forlængelsesledning op til 7 m (23 fod)
• 8 AWG (8,36 mm²) forlængelsesledning op til 11 m (36 fod)
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
5
Vare Beskrivelse
Ä
Å
Æ
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
11 m (36 fod) maksimal forlængelse
Yderligere overvejelser om jording
Enheden skulle ikke have behov for yderligere jording til stel i
de fleste installationer.‍ Hvis der opleves interferens, kan
jordingsskruen på huset bruges til at forbinde enheden til
bådens vandjordingskredsløb for at undgå interferensen.‍
en GPS-antenne eller en VHF-radio.‍ De medfølgende NMEA
2000 kabler og stik giver dig mulighed for enten at tilslutte
enheden til dit eksisterende NMEA 2000 netværk eller at oprette
et grundlæggende NMEA 2000 netværk, hvis det er nødvendigt.‍
Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, bør du læse kapitlet
"NMEA 2000 Grundlæggende om netværk" i Teknisk reference
for NMEA 2000 produkter.‍ Du kan finde dette dokument ved
hjælp af linket "Manuals" (Vejledninger) på produktsiden til din
enhed på www.garmin.com.‍
Porten, der er mærket NMEA 2000, bruges til at tilslutte
enheden til et NMEA 2000 standardnetværk.‍ Porten, der er
mærket ENGINE og HOUSE, er reserveret til fremtidig brug og
må ikke tilsluttes til et NMEA 2000 standardnetværk.‍
Garmin Marine Network - overvejelser
Enheden kan tilsluttes til yderligere Garmin Marine Networkenheder, der deler data, f.‍eks.‍ radar, sonar og detaljerede kort.‍
Når du tilslutter Garmin Marine Network-enheder til denne
enhed, skal du tage højde for nedenstående:
• Der skal bruges et Garmin Marine Network-kabel til alle
Garmin Marine Network-tilslutninger.‍
◦ Der må ikke bruges CAT5-kabel og RJ45-stik fra
tredjepart til Garmin Marine Network-forbindelser.‍
◦ Du kan købe yderligere Garmin Marine Network-kabler og
-stik hos din Garmin forhandler.‍
• Der er NETWORK-porte på enheden, der hver fungerer som
en netværksswitch.‍ En hvilken som helst kompatibel enhed
kan tilsluttes til en hvilken som helst NETWORK-port, så det
er muligt at dele data med alle enheder på båden, der er
tilsluttet med et Garmin Marine Network-kabel.‍
NMEA 2000® Overvejelser
BEMÆRK
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000 netværk på din båd,
skulle det allerede være tilsluttet strømforsyningen.‍ Du må ikke
tilslutte NMEA 2000 strømkablet til et eksisterende NMEA 2000
netværk, eftersom der kun bør være tilsluttet én strømkilde til et
NMEA 2000 netværk.‍
Hvis du monterer et NMEA 2000 strømkabel, skal du tilslutte det
til bådens tændingskontakt eller gennem en anden
serieafbryder.‍ NMEA 2000 enheder vil dræne batteriet, hvis
NMEA 2000 strømkablet tilsluttes direkte til batteriet.‍
Enheden kan tilsluttes til et NMEA 2000 netværk på din båd, så
den kan dele data fra NMEA 2000 kompatible enheder, f.‍eks.‍
Vare
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Beskrivelse
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhed
GPS-antenne
Tænding eller serieafbryder
NMEA 2000 strømkabel
NMEA 2000 dropkabel
12 V DC-strømkilde
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
NMEA 2000 T-stik
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
NMEA 0183 - Overvejelser om tilslutning
• Den installationsvejledning, der fulgte med din NMEA 0183kompatible enhed bør indeholde de oplysninger, du behøver
for at identificere sendeledningerne (Tx) og
modtagerledningerne (Rx) A (+) og B (-).‍
• Når NMEA 0183-enheder tilsluttes med to sendeledninger og
to modtagerledninger, er det ikke nødvendigt, at NMEA 2000
bussen og NMEA 0183-enheden er sluttet til fælles jord.‍
• Når du tilslutter en NMEA 0183-enhed, der kun har én
sendeledning (Tx) eller én modtagerledning (Rx), skal NMEA
2000 bussen og NMEA 0183-enheden være tilsluttet fælles
jord.‍
Grundlæggende NMEA 0183-tilslutninger
Disse diagrammer viser den grundlæggende NMEA 0183-tilslutning, der bruges til at tilslutte din enhed til NMEA 0183-kompatible
enheder.‍ Du kan finde flere oplysninger om NMEA enhedens 0183-funktionalitet under Avancerede NMEA 0183-tilslutninger.‍
6
Standardenhed NMEA, der er 0183-kompatibel
Vare
À
Á
Â
Ã
Beskrivelse
12 V DC strømkilde
Strømkabel
NMEA 0183-kompatibel enhed
NMEA 0183-kabel
Vare
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Garmin ledningsfunktion
Garmin ledningsfarve
NMEA 0183 - Funktion af
ledninger
Strøm
Rød
Strøm
Strøm jord
Sort
Strøm jord
Data jord
Sort
Data jord
Modtag A (+)
Hvid
Send A (+)
Modtag B (-)
Orange/hvid
Send B (-)
Send A (+)
Grå
Modtag A (+)
Send B (-)
Lyserød
Modtag B (-)
Enkeltlednings NMEA 0183-kompatibel enhed
Vare
À
Á
Â
Ã
Vare
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Beskrivelse
12 V DC strømkilde
Strømkabel
NMEA 0183-kompatibel enhed
NMEA 0183-kabel
Garmin ledningsfunktion
Garmin ledningsfarve
NMEA 0183 - Funktion af
ledninger
Strøm
Rød
Strøm
Strøm jord
Sort
Strøm jord
Data jord
Sort
Data jord
Modtag B (-)
Orange/hvid
Ikke relevant
Modtag A (+)
Hvid
Send
7
Vare
Ï
Ð
Garmin ledningsfunktion
Garmin ledningsfarve
NMEA 0183 - Funktion af
ledninger
Send A (+)
Grå
Modtag
Send B (-)
Lyserød
Ikke relevant
• Hvis den NMEA 0183-kompatible enhed kun har én indgangsledning (RX) (ingen A, B, + eller -), skal du ikke tilslutte den
lyserøde ledning.‍
• Hvis den NMEA 0183-kompatible enhed kun har én udgangsledning (ingen A, B, + eller -), skal du tilslutte den orange/hvide
ledning til jord.‍
• Se i installationsvejledningen til din NMEA 0183-kompatible enhed for at identificere udgangsledningerne A (+) og B (-) og
indgangsledningerne A (+) and B (-).‍
• Brug 28-AWG-ledninger, der er skærmede og snoede, hvis du behøver længere ledninger.‍
• Lod alle forbindelser, og forsegl dem med varmekrymperør.‍
Avancerede NMEA 0183-tilslutninger
Der er fire interne NMEA 0183-indgangsporte (RX-porte) og to interne NMEA 0183-udgangsporte (TX-porte) på det medfølgende
NMEA 0183-datakabel.‍ Du kan tilslutte én NMEA 0183-enhed for hver intern RX-port, så du kan sende data til din Garmin enhed,
og du kan tilslutte op til tre NMEA 0183-enheder parallelt til hver intern TX-port, så de kan modtage dataoutput fra din Garmin
enhed.‍ Hver intern RX- og TX-port har to ledninger, med påskriften A (+) og B (-) ifølge NMEA 0183-konventionen.‍ De tilsvarende
ledninger A (+) og B (-) i hver intern port skal forbindes til ledningerne A (+) og B (-) på din NMEA 0183-kompatible enhed.‍ Se
tabellen og ledningsdiagrammet, når du forbinder datakablet til NMEA 0183-enheder.‍
Se installationsvejledningen til din NMEA 0183-kompatible enhed for at identificere udgangsledningerne (TX) A (+) og B (-) og
modtageledningerne (RX) A (+) og B (-).‍ Brug 28-AWG-ledninger, der er skærmede og snoede, hvis du behøver længere ledninger.‍
Lod alle forbindelser, og forsegl dem med varmekrymperør.‍
• Til 2-vejskommunikation med en NMEA 0183-enhed er de interne porte på NMEA 0183-datakablet ikke kædet sammen.‍ Hvis
indgangen på den NMEA kompatible enhed er forbundet til den interne udgangsport 1 på datakablet, kan du forbinde
udgangsporten på din NMEA 0183-kompatible enhed til de interne indgangsporte (port 1, port 2, port 3 eller port 4) på
ledningsnettet.‍
• Jordledningerne på NMEA 0183-datakablet og din NMEA 0183-kompatible enhed skal begge være tilsluttet jord.‍
• Se Specifikationer for at få vist en liste over de godkendte NMEA 0183-sætninger, der sendes fra og til din enhed.‍
• De interne NMEA 0183-porte og kommunikationsprotokoller konfigureres på den tilsluttede Garmin enhed.‍ Se NMEA 0183afsnittet eller kommunikationsafsnittet i den brugervejledning, der fulgte med din Garmin enhed, for at få flere oplysninger.‍
Bagbord
Ledningsfunktion
Ledningsfarve
Indgangsport 1
RX/A (+)
Hvid
RX/B (-)
Orange/hvid
RX/A (+)
Brun
RX/B (-)
Brun/hvid
RX/A (+)
Violet
RX/B (-)
Violet/hvid
RX/A (+)
Sort/hvid
RX/B (-)
Rød/hvid
TX/A (+)
Grå
TX/B (-)
Lyserød
TX/A (+)
Blå
TX/B (-)
Blå/hvid
Garmin GPS-indgang (ubrugt)
Hvid/grøn
Indgangsport 2
Indgangsport 3
Indgangsport 4
Udgangsport 1
Udgangsport 2
Ikke relevant
8
Ben-nummer
Bagbord
Ledningsfunktion
Ledningsfarve
Ikke relevant
Garmin GPS-udgang (ubrugt)
Grøn
Ikke relevant
Alarm
Gul
Ikke relevant
Tilbehør til
Orange
Ikke relevant
Jord (afskærmning)
Sort
Ikke relevant
Ekstra
Ikke relevant
Ikke relevant
Ekstra
Ikke relevant
Ben-nummer
Standard NMEA 0183-kompatibel enhed tilsluttet til 2-vejs kommunikation
Vare
Beskrivelse
12 V DC-strømkilde
À
Á
Â
Ã
Vare
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Strømkabel
NMEA 0183-kompatibel enhed
NMEA 0183-kabel
Garmin ledningsfunktion
Garmin ledningsfarve
NMEA 0183 - Funktion af ledninger
Strøm
Rød
Strøm
Strøm jord
Sort
Strøm jord
Data jord
Sort
Data jord
RxA (+)
Hvid
TxA (+)
RxB (-)
Orange/hvid
TxB (-)
TxA (+)
Grå
RxA (+)
TxB (-)
Lyserød
RxB (-)
Standard NMEA 0183-kompatibel enhed tilsluttet til envejs kommunikation
BEMÆRK: Dette diagram viser både tilslutninger til afsendelse og modtagelse.‍ Se elementerne Ê, Ë, Ì, Í og Î, når du tilslutter
Garmin enheden for at modtage oplysninger fra en NMEA 0183-kompatibel enhed, og se elementerne Ê, Ë, Ì, Ï og Ð, når du
tilslutter Garmin enheden for at sende oplysninger til en NMEA 0183-kompatibel enhed.‍
9
Vare
Beskrivelse
12 V DC-strømkilde
À
Á
Â
Ã
Vare
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Strømkabel
NMEA 0183-kompatibel enhed
NMEA 0183-kabel
Garmin ledningsfunktion
Garmin ledningsfarve
NMEA 0183 - Funktion af ledninger
Strøm
Rød
Strøm
Strøm jord
Sort
Strøm jord
Data jord
Sort
Data jord
RxA (+)
Hvid
TxA (+)
RxB (-)
Orange/hvid
TxB (-)
TxA (+)
Grå
RxA (+)
TxB (-)
Lyserød
RxB (-)
NMEA 0183-kompatibel enhed med en enkelt modtagelsesledning tilsluttet til modtagelse af data
Vare
Beskrivelse
12 V DC-strømkilde
À
Á
Â
Ã
Vare
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Strømkabel
NMEA 0183-kompatibel enhed
NMEA 0183-kabel
Garmin ledningsfunktion
Garmin ledningsfarve
NMEA 0183 - Funktion af ledninger
Strøm
Rød
Strøm
Strøm jord
Sort
Strøm jord
Data jord
Sort
Data jord
TxA (+)
Grå
RxA
TxB (-)
Lyserød
Ikke relevant
NMEA 0183-kompatibel enhed med en enkelt modtagelsesledning tilsluttet til afsendelse af data
10
Vare
Beskrivelse
12 V DC-strømkilde
À
Á
Â
Ã
Vare
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Strømkabel
NMEA 0183-kompatibel enhed
NMEA 0183-kabel
Garmin ledningsfunktion
Garmin ledningsfarve
NMEA 0183 - Funktion af ledninger
Strøm
Rød
Strøm
Strøm jord
Sort
Strøm jord
Data jord
Sort
Data jord
RxB (-)
Orange/hvid
Ikke relevant
RxA (+)
Hvid
TxA (+)
Lampe- eller horntilslutninger
Enheden kan bruges med en lampe, et horn eller begge dele for
at afgive en lyd eller et lysglimt, når plotteren viser en
meddelelse.‍ Dette er valgfrit, og alarmledningen er ikke
nødvendig, for at enheden fungerer normalt.‍ Når du tilslutter
enheden til en lampe eller et horn, skal du tage højde for
nedenstående:
Vare Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Vare
Ê
Ë
Ì
10–35 V DC strømkilde
Strømkabel
Horn
Lampe
NMEA 0183-kabel
Relæ (100 mA spolestrøm)
Tænd og sluk kontakterne for at aktivere og deaktivere advarsler
med lampe eller horn
Ledningsfarve
Ledningsfunktion
Rød
Strøm
Sort
Jord
Gul
Alarm
Overvejelser om videoinput og -output
Denne enhed kan modtage videoinput fra kilder med composite,
component og digital video, afhængigt af modellen, og sende
videooutput til en monitor.‍ Når du tilslutter kilder med videoinput
og -output, skal du tage højde for nedenstående:
• Modellerne på otte og tolv tommer har to compositevideoporte, der er mærket CVBS 1 IN og CVBS 2 IN.‍
Modellerne på femten tommer har fire composite-videoporte,
• Alarmkredsløbet skifter til en tilstand med lav spænding, når
alarmen lyder.‍
• Den maksimale strøm er 100 mA, og der kræves et relæ for
at begrænse strømmen fra plotteren til 100 mA.‍
• Hvis du vil skifte manuelt mellem visuelle alarmer og
lydalarmer, kan du installere enpolede SPST-afbrydere.‍
der er mærket CVBS 1 IN, CVBS 2 IN, CVBS 3 IN og CVBS
4 IN.‍
• Modeller på femten tommer har én component-videoport, der
er mærket COMPONENT IN (480i/576i).‍
◦ Composite- og component-videoportene bruge BNC-stik.‍
Du kan bruge en BNC til RCA-adapter til at forbinde en
composite-videokilde med RCA-stik til disse porte.‍
◦ Videoen fra kilder, der er forbundet til disse porte, kan kun
vises på enheden eller på en ekstra monitor, der er
tilsluttet til enheden.‍ Composite- eller component-video
deles ikke over Garmin Marine Network eller NMEA 2000
netværket.‍
• Modellerne på femten tommer har én videoport, der er
mærket DVI-I VIDEO IN, som kan modtage video fra digitale
eller analoge kilder ved hjælp af et DVI-D- eller DVI-I-kabel.‍
◦ Hvis der er behov for det, kan du bruge en HDMI til DVID-adapter til at tilslutte en HDMI-kompatibel kilde til denne
enhed.‍
◦ Hvis der er behov for det, kan du bruge en VGA til DVI-Iadapter til at tilslutte en VGA-kilde til denne port.‍
• Du kan forbinde en skærm til DVI-I VIDEO OUT-porten for at
få vist et spejlbillede af skærmbilledet på en computerskærm
eller et HD TV ved hjælp af et DVI-D- eller DVI-I-kabel.‍
11
◦ Hvis der er behov for det, kan du bruge en DVI-D til
HDMI-adapter til at oprette forbindelse til et HD TV eller
en anden HDMI-kompatibel skærm.‍
◦ Hvis der er behov for det, kan du bruge en DVI-I til VGAadapter til at oprette forbindelse til en computerskærm
eller en anden VGA-kompatibel skærm.‍
• Selv om det anbefales at bruge DVI-kabler, der sælges af
Garmin, kan DVI-kabler af høj kvalitet fra tredjepart bruges.‍
Du skal teste DVI-kablet ved at forbinde enhederne, før du
trækker kablet.‍
Overvejelser om pakninger til videostik
Der medfølger gummipakninger til alle DVI- og VGA-tilslutninger
på enheden.‍ Disse pakninger skal monteres mellem hver DVIeller VGA-port og hvert kabelstik for at undgå beskadigelse af
stikkene.‍ Når du udfører DVI- eller VGA-tilslutninger, bør du
være opmærksom på dette.‍
Specifikationer
Fysiske specifikationer
Enhed
Specifikation
Mål
Modeller på
otte tommer
Mål (B×H×D)
265 × 190 × 115 mm (107/16 ×
731/64 × 417/32 tommer)
Displaystørrelse
(B×H)
171 × 130 mm (647/64 tommer ×
51/8 tommer)
Vægt
3,23 kg (7,12 lbs)
Mål (B×H×D)
333 × 247 × 97 mm (137/64 ×
923/32 × 313/36 tommer)
Displaystørrelse
(B×H)
245 × 184 mm (921/32 tommer ×
7¼ tommer)
Vægt
4,95 kg (10,91 lbs)
Mål (B×H×D)
403 × 306 × 94 mm (157/8 ×
123/64 × 345/64 tommer)
Displaystørrelse
(B×H)
304 × 228 mm (1131/32 tommer
× 863/64 tommer)
Vægt
7,6 kg (16,76 lbs)
Temperaturområde
Fra fra -15 til 55 °C (5 til 131
°F)
Materiale
Kabinet i trykstøbt aluminium
og polycarbonatplast
Modeller på
tolv tommer
Modeller på
femten
tommer
Alle modeller
Strømspecifikationer
Enhed
Specifikation
Mål
Alle modeller
Inputeffekt
10–35 V DC
Sikring
7,5 A, 42 V
hurtigvirkende
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000-forbrug
75 mA maks.‍
• Blå pakninger medfølger til brug med DVI-tilslutninger.‍
• Grå pakninger medfølger til brug med VGA-tilslutninger.‍
• Når pakningen installeres mellem et VGA-kabelstik og en
port, skal pilen på siden af pakningen pege mod enheden.‍
Kortlæserforbindelser
Modeller på otte
tommer
Typisk strømforbrug ved 12
V DC
Tilslutning af strøm
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen.‍ Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp.‍ at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga.‍ brand eller
overophedning.‍ Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den
korrekte sikring på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.‍
Sikkerhedsafstand for
kompas
Modeller på tolv
tommer
12
1,6 A
Maks.‍ strømforbrug ved 12 V 3,5 A
DC
Sikkerhedsafstand for
kompas
Modeller på
femten tommer
460 mm
(18,11 tommer)
Maks.‍ strømforbrug ved 10 V 47 W
DC
Typisk strømforbrug ved 12
V DC
Tilslutning af kortlæseren til Garmin Marine Network
Kortlæseren er ikke kompatibel med Garmin plottere før
GPSMAP 8000-serien og GPSMAP 8500.‍
Tilslut kortlæseren til en Garmin enhed på Garmin Marine
Network ved hjælp af et Garmin Marine Network-kabel.‍
Data på kort, der indsættes i kortlæseren deles med alle
kompatible enheder på Garmin Marine Network.‍
310 mm
(12,2 tommer)
Maks.‍ strømforbrug ved 10 V 35 W
DC
Typisk strømforbrug ved 12
V DC
tilslut den sorte ledning til den negative (-) batteriterminal.‍
uret.‍
1,3 A
Maks.‍ strømforbrug ved 12 V 2,8 A
DC
1 Før strømkablet til en strømkilde og til enheden.‍
2 Tilslut den røde ledning til den positive (+) batteriterminal, og
3 Montér låseringen og o-ringen på enden af strømkablet.‍
4 Tilslut strømkablet til enheden ved at dreje låseringen med
Maks.‍ strømforbrug ved 10 V 28 W
DC
2,5 A
Maks.‍ strømforbrug ved 12 V 4,7 A
DC
Sikkerhedsafstand for
kompas
460 mm
(18,11 tommer)
GPS 19x antennespecifikationer
Mål
Specifikation
Mål (diameter × højde)
91,6 × 49,5 mm (319/32 tommer × 115/16
tommer)
Vægt
201 g (7,1 oz)
Temperaturområde
-30 ° til 80 °C (-22 ° til 176 °F)
Kabinetmateriale
Fuldt tætnet, robust plastlegering,
vandtæt iht.‍ standarden IEC 60529
IPX7.‍
Mål
Specifikation
Sikkerhedsafstand for
kompas
Sætning
Beskrivelse
150 mm (5,91 tommer)
GPGGA
GGA - Global Positioning Systemdatarettelse
Strømkilde
9–16 V DC
GPGLL
Strømtilførsel
40 mA ved 12 V DC
GLL: Geografisk position (bredde- og
længdegrad)
NMEA 2000LEN
2
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive satellitter
100 mA maks.‍
GPGSV
GSV: GNSS kan ses
GPRMB
RMB: Anbefalet minimum for
navigationsoplysninger
GPRMC
RMC: Anbefalet minimum for
specifikke GNSS-data
GPRTE
RTE: Ruter
GPVTG
VTG - Kurs over grunden og
grundhastighed
126208 NMEA: Kommando, anmodning og
anerkendelse af gruppefunktion
GPWPL
WPL: Waypoint-position
126464 Send og modtag gruppefunktion for PGNoversigt
GPXTE
XTE: Cross Track-fejl
PGRME
E: Estimeret fejl
PGRMM
M: Kortdatum
PGRMZ
Z: Højde
SDDBT
DBT: Dybde under transducer
SDDPT
DPT: Dybde
SDMTW
MTW: Vandtemperatur
SDVHW
VHW: Fart gennem vand og kurs
DPT
Dybde
DBT
Dybde under transducer
MTW
Vandtemperatur
VHW
Fart gennem vand og kurs
WPL
Waypoint-position
DSC
Oplysninger om digitalt selektivt
opkald
DSE
Udvidet digitalt selektivt opkald
HDG
Kurs, afvigelse og variation
HDM
Kurs, magnetisk
MWD
Vindretning og -hastighed
MDA
Meteorologisk sammensat
MWV
Vindhastighed og -vinkel
VDM
AIS VHF datalink-besked
NMEA 2000Forbrug
Type
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Type
PGN
Beskrivelse
Send og modtag 059392 ISO-bekræftelse
059904 ISO-anmodning
060928 ISO-adressekrav
126996 Produktoplysninger
129026 COG/SOG: Hurtig opdatering
129029 GNSS-positionsdata
129540 GNSS kan ses
130306 Vinddata
130312 Temperatur
Send
127250 Fartøjsretning
127258 Magnetisk variation
128259 Hastighed: I forhold til vand
128267 Vanddybde
129025 Position: Hurtig opdatering
129283 Cross Track-fejl
129284 Navigationsdata
129285 Navigationsrute og waypoint-oplysninger
Modtag
126992 Systemtid
127250 Fartøjsretning
127489 Motorparametre: Dynamiske
127488 Motorparametre: Hurtig opdatering
127493 Gearparametre: Dynamiske
127505 Væskeniveau
128259 Hastighed: I forhold til vand
128267 Vanddybde
Modtag
Du kan købe de komplette oplysninger om National Marine Electronics
Association-formatet (NMEA) og -sætninger hos: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
129025 Position: Hurtig opdatering
129038 AIS Klasse A - positionsrapport
129039 AIS Klasse B - positionsrapport
129040 AIS Klasse B - udvidet positionsrapport
129539 GNSS DOP'er
129794 AIS Klasse A - statiske og trafikrelaterede
data
129809 AIS Klasse B "CS" - statisk datarapport, del
A
129810 AIS Klasse B "CS" - statisk datarapport, del
B
130310 Miljøparametre
130311 Miljøparametre (forældet)
130313 Fugtighed
130314 Faktisk tryk
NMEA 0183-oplysninger
Type
Sætning
Beskrivelse
Send
GPAPB
APB: Kurs- eller sporkontrol
(autopilot) sætning "B"
GPBOD
BOD: Pejling (start til destination)
GPBWC
BWC: Pejling og distance til waypoint
13
Garmin®, Garmin logoet og GPSMAP® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande.
NMEA®, NMEA 2000® og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende National Marine Electronics Association.
© 2013–2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising