Garmin | GPSMAP® 8530 Black Box | Garmin GPSMAP® 8530 Black Box Asennusohjeet

Garmin GPSMAP® 8530 Black Box Asennusohjeet
VAROITUS
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.‍
GPSMAP® 8500 -asennusohjeet
GPSMAP 8500 on veneilynavigointi- ja tietojärjestelmä, jota voi
mukauttaa merkittävästi.‍ Näissä ohjeissa esitellään järjestelmän
osien liitännät, jotta voit suunnitella ja asentaa järjestelmän
optimaalisesti veneen mukaan.‍
Lisäksi näissä ohjeissa esitellään ensisijaisen GPSMAP 8500
laitteen kiinnitys ja liitännät.‍
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.‍
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.‍
Välttääksesi henkilövahingot ja tuotteen vahingoittumisen
tulipalon tai ylikuumenemisen vuoksi, asianmukaisen sulakkeen
on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa paikassa.‍
Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista sulaketta
mitätöi tuotteen takuun.‍
ILMOITUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.‍
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.‍
• Siirry osoitteeseen http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.‍
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen
• Osoitteesta www.garmin.com/‍support voit tarkistaa
maakohtaiset tukitiedot valitsemalla Contact Support.‍
• Soita Yhdysvalloissa numeroon (913) 397.‍8200 tai (800)
800.‍1020.‍
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 2380000.‍
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870.‍8501241.‍
Osat
GPSMAP 8500 -järjestelmä voidaan määrittää useilla tavoilla tarpeiden ja veneen rakenteen mukaan.‍
GPSMAP 8500 on GPSMAP 8500 -järjestelmän aivot, ja se muodostaa yhteyden muihin veneen laitteisiin ja GPSMAP 8500
‑järjestelmiin.‍ GPSMAP 8500 laitetta voi ohjata liitetystä GMM™ näytöstä, GRID™ syöttölaitteesta tai molemmista.‍
Helmikuu 2013
190-01558-77_0A
Painettu Taiwanissa
Kohde Nimi
À
Á
GMM
Kuvaus
GMM on kosketusnäyttö, joka liitetään kohteeseen GPSMAP 8500 ja joka toimii näyttönä ja käyttöliittymänä tai
näyttönä ilman kosketustoimintoja.‍ Kaksi GMM laitetta voi liittää yhteen kohteeseen GPSMAP 8500, mutta laitetta
GPSMAP 8500 voi ohjata kosketusnäytön kautta vain yhdestä.‍
GARMIN PROCESSOR Tämä Garmin® Marine Network -portti mahdollistaa kohteen GMM kosketusnäyttötoimintojen käyttämisen
BOX -portti
laitteesta GPSMAP 8500.‍ Asianmukainen toiminta edellyttää, että tähän porttiin liitettävä GMM liitetään myös
MAIN DVI VIDEO IN -porttiin DVI-D-kaapelilla.‍
Â
MAIN DVI VIDEO IN
‑portti
Tähän DVI-videoporttiin liitetään ainoastaan GMM, josta ohjataan laitteen GPSMAP 8500 toimintoja.‍ Toiminnan
varmistamiseksi tähän porttiin liitettävä GMM on liitettävä myös kohteeseen GPSMAP 8500 GARMIN
PROCESSOR BOX -portin kautta Garmin Marine Network -kaapelilla.‍ Kolmannen osapuolen näyttö voidaan
liittää tähän porttiin, mutta kosketusnäyttötoimintoja ei tueta.‍
Ã
GRID
GRID on etäsyöttölaite, joka ohjaa kohteen GPSMAP 8500 toimintoja.‍ GRID liitetään kohteeseen GPSMAP 8500
tavallisella Garmin Marine Network -kaapelilla.‍ Jos veneessä on useita järjestelmiä, GRID liitetään tiettyyn
kohteeseen GPSMAP 8500 ohjelmiston määrityksissä.‍
Virtajohto
Kaikki GPSMAP 8500 -järjestelmän osat kannattaa liittää samaan 10–35 Vdc:n virtalähteeseen.‍
GARMIN MONITOR
‑portti
Tämän Garmin Marine Network -portin kautta GMM voi ohjata laitteen GPSMAP 8500 toimintoja.‍ Asianmukainen
toiminta edellyttää, että tähän porttiin liitettävä GMM liitetään myös MAIN DVI-I VIDEO OUT -porttiin DVI-Dkaapelilla.‍
Æ
MAIN DVI-I VIDEO
OUT -portti
Tähän DVI-videoporttiin liitetään GMM, josta ohjataan kohteen GPSMAP 8500 toimintoja.‍ Asianmukainen
toiminta edellyttää, että tähän porttiin liitettävä GMM liitetään myös GARMIN MONITOR -porttiin Garmin Marine
Network -kaapelilla.‍
Ç
Kortinlukija
Kortinlukijan avulla voidaan käyttää muistikorttitoimintoja kaikissa Garmin Marine Networkin laitteissa.‍ Voit
käyttää Premium-karttoja, päivittää laitteen ohjelmiston ja siirtää tietoja.‍
È
NMEA 2000® -portti
GPSMAP 8500 liitetään tavalliseen NMEA 2000 verkkoon, jonka kautta se on yhteydessä NMEA 2000 laitteisiin,
kuten GPS-antenniin tai VHF-radioon.‍ ENGINE- ja HOUSE-portti on tarkoitettu tulevaan käyttöön, laitetta ei saa
liittää niiden avulla NMEA 2000 vakioverkkoon.‍
É
NETWORK-portti (×4)
Garmin Marine Network liittää kohteen GPSMAP 8500 muihin Garmin laitteisiin, kuten tutkaan tai luotaimeen, ja
muihin GPSMAP laitteisiin, jos laitteessa on useita GPSMAP laitteita.‍
Ä
Å
2
Huomioitavaa kiinnitysvaiheessa
ILMOITUS
Jos laite kiinnitetään pystysuuntaisesti, on tärkeää, että liittimet
osoittavat alaspäin.‍ Se estää veden kerääntymistä liittimien
ympärille.‍
Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu äärilämpötiloille tai
-olosuhteille.‍ Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat mainittu
laitteen teknisissä tiedoissa.‍ Pitkäaikainen altistuminen
määritettyä kylmemmille tai kuumemmille olosuhteille voi
aiheuttaa laitevikoja sekä varastointi- että käyttöolosuhteissa.‍
Takuu ei kata äärilämpötilojen aiheuttamia vikoja ja seurauksia.‍
• Laite on kiinnitettävä paikkaan, jossa se ei jää veden alle.‍
• Laite on kiinnitettävä paikkaan, jossa on riittävä tuuletus ja
jossa se ei altistu äärilämpötiloille.‍
• Laite kannattaa kiinnittää vaakasuuntaisesti siten, että
jäähdytyslevy on ylöspäin.‍
• Jos laite on kiinnitettävä pystysuuntaisesti, se on
asennettava niin, että liittimet osoittavat alaspäin.‍
Laitteen kiinnittäminen
1 Kun olet valinnut kiinnityskohdan, määritä pinnan mukaiset
2
3
4
5
6
7
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä.‍ Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.‍
Voit kiinnittää laitteen valitsemaasi paikkaan mukana toimitetun
mallin ja tarvikkeiden avulla.‍
1 Tasaa tasokiinnitysmalli ja varmista, että se mahtuu kohtaan,
johon haluat kiinnittää laitteen.‍
2 Irrota mallin takana oleva tarran suojus ja kiinnitä tarra
laitteen asennuspaikkaan.‍
3 Valmistele kiinnityspinta sahaamista varten poraamalla
vähintään yksi reikä mallissa olevan yhtenäisen viivan
kulmien sisäpuolelle ¼ tuuman (6 mm:n) poranterällä.‍
4 Sahaa kiinnityspintaan mallin yhtenäisen viivan mukainen
aukko kuviosahalla.‍
5 Testaa sopivuus asettamalla laite sahaamaasi aukkoon.‍
6 Viimeistele aukon koko tarvittaessa viilalla ja hiekkapaperilla.‍
7 Kun laite À sopii aukkoon, varmista, että laitteen
kiinnitysreiät osuvat mallin aloitusreikien Á kohtaan.‍
kiinnitystarvikkeet.‍
Laitteen mukana toimitetaan kiinnitystarvikkeet, mutta ne
eivät välttämättä sovellu kiinnityspintaan.‍
Aseta laite kiinnityspaikkaan ja merkitse aloitusreikien
sijainnit.‍
Poraa asianmukainen aloitusreikä yhtä laitteen kulmaa
varten.‍
Kiinnitä laite löysästi kiinnityspintaan yhdestä kulmasta ja
tarkista muiden aloitusreikien merkit.‍
Merkitse tarvittaessa uudet aloitusreikien paikat ja irrota laite
kiinnityspinnasta.‍
Poraa asianmukaiset aloitusreiät kolmen muun merkin
kohtaan.‍
Kiinnitä laite kiinnityspaikkaan.‍
Huomioitavaa kiinnitettäessä kortinlukijaa
ILMOITUS
Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu äärilämpötiloille tai
-olosuhteille.‍ Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat mainittu
laitteen teknisissä tiedoissa.‍ Pitkäaikainen altistuminen
määritettyä kylmemmille tai kuumemmille olosuhteille voi
aiheuttaa laitevikoja sekä varastointi- että käyttöolosuhteissa.‍
Takuu ei kata äärilämpötilojen aiheuttamia vikoja ja seurauksia.‍
Kortinlukijan voi tasokiinnittää kojelautaan mukana toimitettavilla
tarvikkeilla.‍ Huomioi seuraavat seikat, kun valitset
kiinnityspaikkaa.‍
• Kiinnitä kortinlukija paikkaan, jossa sitä on helppo käyttää.‍
Kortinlukijaan on voitava asettaa ja siitä on voitava poistaa
tarvittaessa muistikortteja, jotka sisältävät lisäkarttoja ja
laitepäivityksiä ja joilla voidaan siirtää käyttäjän tietoja.‍
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.‍
• Paikassa on oltava tarpeeksi tilaa kaapeleiden ohjaamiseen
ja liittämiseen.‍
Kortinlukijan kiinnittäminen
ILMOITUS
Ole varovainen, kun sahaat aukkoa laitteen tasokiinnitystä
varten.‍ Kotelon ja kiinnitysreikien väli on pieni, ja liian suuri
aukko voi heikentää laitteen vakautta kiinnitettynä.‍
8 Jos laitteen kiinnitysreiät eivät osu reikien kohtaan, merkitse
aloitusrei'ille uudet paikat.‍
9 Merkitse aloitusreiät naskalilla ja senkkaa reiät
pintakerroksen läpi ilmoituksen mukaisesti.‍
10 Irrota malli kiinnityspinnasta.‍
11 Jos laitteen taustapuoli jää ulottumattomiin kiinnityksen
jälkeen, liitä kaikki tarvittavat kaapelit laitteeseen, ennen kuin
asetat sen aukkoon.‍
12 Aseta laite aukkoon.‍
13 Kiinnitä laite kiinnityspintaan mukana toimitetuilla ruuveilla Â.‍
14 Asenna koristekehys napsauttamalla se paikalleen laitteen
reunoihin.‍
Huomioitavaa liitännän yhteydessä
ILMOITUS
Mukana toimitetaan sininen kumitiiviste kutakin laitteen DVIporttia varten.‍ Tiiviste on kiinnitettävä kunkin DVI-portin ja DVIkaapeliliitännän väliin, jotta liitännät eivät vahingoitu.‍
Kun liität GPSMAP 8500 laitetta virtalähteeseen, GMM
laitteeseen ja muihin Garmin laitteisiin, huomioi nämä seikat.‍
• Vaikka on suositeltavaa käyttää Garmin DVI -kaapeleita,
myös laadukkaita kolmannen osapuolen DVI-kaapeleita voi
käyttää.‍ Testaa DVI-kaapeli ennen sen pujottamista
paikalleen liittämällä laitteet sillä toisiinsa.‍
3
• GPSMAP 8500 on liitettävä samaan virtalähteeseen kuin
liitetty GMM ja GRID.‍ Jos se ei ole mahdollista, laitteet on
liitettävä samaan maadoitukseen.‍
• Tarkista, että virta- ja maadoitusliitännät akkuun ovat tukevia
eivätkä pääse löystymään.‍
• GPSMAP 8500 laitetta voidaan ohjata kosketusnäytöstä
jommallakummalla liitetyllä GMM laitteella.‍
◦ GMM, josta GPSMAP 8500 laitetta ohjataan, on liitettävä
sekä GARMIN MONITOR- että MAIN DVI-I VIDEO
‑porttiin GPSMAP 8500 laitteessa Garmin Marine
Network- ja DVI-D-kaapelilla.‍
◦ GMM tai jokin muu MIRROR DVI-I VIDEO OUT -porttiin
liitetty näyttö näyttää saman kuvan kuin GMM
päälaitteessa, mutta kosketusnäyttöohjaus ei ole
mahdollista.‍
• Garmin Marine Network -laitteita voi liittää kaikkiin muihin
NETWORK-portteihin paitsi GARMIN MONITOR -porttiin,
joka on varattu ensisijaiselle GMM laitteelle.‍
• Kaapelien ohjauksen helpottamiseksi virtajohdon sekä
NMEA® 0183- ja Garmin Marine Network ‑kaapelin
lukitusrenkaat eivät ole valmiiksi paikoillaan.‍ Ohjaa kaapelit
paikoilleen, ennen kuin kiinnität lukitusrenkaat.‍
• Kun olet kiinnittänyt lukitusrenkaan kaapeliin, varmista että
rengas ja o-rengas ovat tukevasti paikoillaan, jotta virta- tai
dataliitäntä ei pääse irtoamaan.‍
Kohde Kuvaus
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Liitos
• 12 AWG:n (3,31 mm²:n) jatkojohto, pituus enintään 15
jalkaa (4,6 m)
• 10 AWG:n (5,26 mm²:n) jatkojohto, pituus enintään 23
jalkaa (11 m)
• 8 AWG:n (8,36 mm²:n) jatkojohto, pituus enintään 36 jalkaa
(11 m)
Sulake
8 tuumaa (20,3 cm)
Akku
8 tuumaa (20,3 cm)
36 jalkaa (11 m) jatkojohdon enimmäispituus
Maadoitukseen liittyvää huomioitavaa
Useimmissa asennustilanteissa tämän laitteen ei pitäisi tarvita
erillistä rungon maadoitusta.‍ Jos häiriöitä ilmenee, laite voidaan
liittää veneen maadoitukseen laitteen mukana toimitetulla
maadoitusruuvilla À häiriöiden välttämiseksi.‍
Huomioitavaa asemaliitännän yhteydessä
Tämä laite voidaan määrittää muiden yhteensopivien Garmin
laitteiden kanssa toimimaan asemana.‍ Huomioi nämä seikat,
kun suunnittelet asemia veneeseen.‍
• GPSMAP 8000- ja GPSMAP 8500 -sarjaa vanhempia
laitteita ei voi käyttää asemana.‍
• Samassa asemassa käytettäviä laitteita ei ole pakko asentaa
lähekkäin, mutta se on suositeltavaa.‍
• Aseman luomiseen ei tarvita erityiskytkentöjä, kunhan kaikki
laitteet ovat yhteydessä Garmin Marine Networkiin
(sivu 5).‍
• Asemia luodaan ja muokataan laitteen ohjelmistolla.‍
Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.‍
Virtaliitäntä
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.‍
Välttääksesi henkilövahingot ja tuotteen vahingoittumisen
tulipalon tai ylikuumenemisen vuoksi, asianmukaisen sulakkeen
on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa paikassa.‍
Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista sulaketta
mitätöi tuotteen takuun.‍
1 Ohjaa virtajohto virtalähteeseen ja laitteeseen.‍
2 Liitä punainen johto akun plusnapaan (+) ja musta johto akun
miinusnapaan (-).‍
3 Asenna lukitusrengas ja o-rengas virtajohdon päihin.‍
4 Liitä virtajohto laitteeseen kääntämällä lukitusrengasta
myötäpäivään.‍
Virtajohdon jatkaminen
Virtajohtoa voi tarvittaessa jatkaa käyttämällä oikean paksuista
johtoa.‍
Kohde
À
Á
Â
4
Kuvaus
Sulake
Akku
6 jalkaa (1,8 m), ei jatkoa
GMM laitteen liittäminen GPSMAP 8500 laitteeseen
Yhden GMM laitteen voi liittää GPSMAP 8500 laitteeseen
kosketusnäyttöohjauksella, ja toinen GMM tai kolmannen
osapuolen näyttö voidaan liittää GPSMAP 8500 laitteeseen
ensisijaisen näytön peilikuvaksi.‍
HUOMAUTUS: nämä ohjeet koskevat ainoastaan GMM laitteen
kolmannen osapuolen näytön video- ja dataliitäntöjä.‍ Katso
virtaliitäntöjen tiedot GMM laitteen ja kolmannen osapuolen
näytön ohjeista.‍
1 Ohjaa Garmin Marine Network -kaapeli ja DVI-D-kaapeli
ensisijaiseen GMM laitteeseen ja GPSMAP 8500 laitteeseen.‍
2 Ohjaa DVI-D-kaapeli toiseen GMM laitteeseen tai
asianmukainen kaapeli kolmannen osapuolen näyttöön
(valinnainen).‍
3 Asenna lukitusrengas ja o-rengas Garmin Marine Network
‑kaapelin päihin.‍
4 Liitä Garmin Marine Network -kaapeli GARMIN MONITOR
‑porttiin GPSMAP 8500 laitteessa ja GARMIN PROCESSOR
BOX -porttiin GMM laitteessa.‍
5 Liitä DVI-D-kaapeli MAIN DVI-I VIDEO OUT -porttiin
GPSMAP 8500 laitteessa ja MAIN DVI VIDEO IN -porttiin
GMM laitteessa.‍
6 Liitä asianmukainen kaapeli MIRROR DVI-I VIDEO OUT
‑porttiin GPSMAP 8500 ja toiseen GMM laitteeseen tai
kolmannen osapuolen näyttöön (valinnainen).‍
Garmin Marine Network - huomioitavaa
GPSMAP 8500 voidaan liittää muihin Garmin Marine Network
‑laitteisiin tietojen (kuten tutka- ja luotaintiedot sekä
yksityiskohtaiset karttatiedot) jakamiseksi.‍ Huomioi nämä seikat,
kun liität Garmin Marine Network -laitteita GPSMAP 8500
laitteeseen.‍
• Garmin Marine Network -kaapelia on käytettävä kaikkiin
Garmin Marine Network -liitäntöihin.‍
◦ Kolmannen osapuolen CAT5-kaapelia ja RJ45-liitäntöjä ei
saa käyttää Garmin Marine Network -liitäntöihin.‍
◦ Voit ostaa lisää Garmin Marine Network -kaapeleita ja liittimiä Garmin jälleenmyyjältä.‍
• GPSMAP 8500 laitteessa on neljä NETWORK-porttia, jotka
kaikki toimivat verkkokytkiminä.‍ Mikä tahansa yhteensopiva
laite voidaan liittää mihin tahansa NETWORK-porttiin tietojen
jakamiseksi.‍
◦ Kaikki yhteensopivat tunnistimet, kuten tutka- tai
luotainlaitteet, jotka on liitetty GPSMAP 8500 laitteen
NETWORK-porttiin, jakavat tunnistimen tiedot muiden
Garmin karttaplotterien tai GPSMAP 8500 asemien
kanssa, jotka on liitetty GPSMAP 8500 laitteen
NETWORK-porttiin.‍
◦ Viides liitäntä, jossa on merkintä GARMIN MONITOR, on
varattu ensisijaiselle GMM laitteelle.‍ Siihen ei voi liittää
Garmin Marine Network -laitteita.‍
Huomioitavaa NMEA 2000 -liitännän yhteydessä
ILMOITUS
Jos veneessä on valmis NMEA 2000 ‑verkko, se on
todennäköisesti jo liitetty virtalähteeseen.‍ Älä liitä mukana
toimitettua NMEA 2000 ‑virtajohtoa nykyiseen NMEA 2000
‑verkkoon, koska NMEA 2000 ‑verkkoon saa liittää vain yhden
virtalähteen.‍
Jos asennat mukana toimitettua NMEA 2000 ‑virtajohtoa, se on
kiinnitettävä veneen käynnistyskytkimeen tai toisen johtoon
sisältyvän kytkimen kautta.‍ NMEA 2000 ‑laitteet kuluttavat akun
virtaa, jos NMEA 2000 ‑virtajohto liitetään akkuun suoraan.‍
GPSMAP 8500 voi yhdistää NMEA 2000 verkkoon veneessä ja
jakaa tietoja NMEA 2000 yhteensopivista laitteista, kuten GPSantennista tai VHF-radiosta.‍ Mukana toimitetuilla NMEA 2000
kaapeleilla ja liittimillä voit liittää kohteen GPSMAP 8500
nykyiseen NMEA 2000 verkkoon tai luoda NMEA 2000
perusverkon tarvittaessa.‍
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lue NMEA 2000 -verkon
perusteet -luku NMEA 2000 -tuotteiden tekninen käsikirja -
oppaassa mukana toimitetulla CD-levyllä tai valitse laitteen
Manuals-linkki osoitteessa www.garmin.com.‍
NMEA 2000 -portin avulla GPSMAP 8500 voidaan liittää NMEA
2000 vakioverkkoon.‍ ENGINE- ja HOUSE-portti on tarkoitettu
tulevaan käyttöön, laitetta ei saa liittää niiden avulla NMEA 2000
vakioverkkoon.‍
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Kuvaus
GPSMAP 8500
NMEA 2000 yksittäiskytkentäkaapeli
NMEA 2000 virtajohto
Käynnistyskytkin tai johtoon sisältyvä kytkin
12 Vdc:n virtalähde
NMEA 2000 päätevastus
NMEA 2000 T -liitäntä
NMEA 2000 runkokaapeli
Huomioitavaa NMEA 0183 -liitännän yhteydessä
• NMEA 0183 -yhteensopivan laitteesi mukana toimitettujen
asennusohjeiden pitäisi sisältää tarvittavat tiedot lähettävien
(Tx) ja vastaanottavien (Rx) A (+)- ja B (-) -johtimien
tunnistamiseen.‍
• Kun liität NMEA 0183 ‑laitteita, joissa on kaksi lähettävää ja
kaksi vastaanottavaa johdinta, NMEA 2000 ‑väylää ja NMEA
0183 ‑laitetta ei tarvitse liittää samaan maadoitukseen.‍
• Kun liität NMEA 0183 ‑laitetta, jossa on vain yksi lähettävä
(Tx) tai vastaanottava (Rx) johdin, NMEA 2000 ‑väylä ja
NMEA 0183 ‑laite on liitettävä samaan maadoitukseen.‍
NMEA 0183 ‑peruskytkennät
Nämä kaaviot sisältävät NMEA 0183 ‑peruskytkennät, joilla laite liitetään NMEA 0183 ‑yhteensopiviin laitteisiin.‍ Katso lisätietoja
laitteen NMEA 0183 ‑ominaisuuksista kohdasta sivu 7.‍
5
Tavallinen NMEA 0183 ‑yhteensopiva laite
Kohde
À
Á
Â
Ã
Kohde
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Kuvaus
12 Vdc:n virtalähde
Virtajohto
NMEA 0183 ‑yhteensopiva laite
NMEA 0183 ‑kaapeli
Garmin-johtimen tarkoitus
Garmin-johtimen väri
NMEA 0183 ‑laitteen johtimen
toiminto
Virta
Punainen
Virta
Virtamaadoitus
Musta
Virtamaadoitus
Datamaadoitus
Musta
Datamaadoitus
Vastaanottava A (+)
Valkoinen
Lähettävä A (+)
Vastaanottava B (-)
Oranssi/valkoinen
Lähettävä B (-)
Lähettävä A (+)
Harmaa
Vastaanottava A (+)
Lähettävä B (-)
Vaaleanpunainen
Vastaanottava B (-)
Yksipäinen NMEA 0183 ‑yhteensopiva laite
Kohde
À
Á
Â
Ã
Kohde
Ê
Ë
Ì
Í
Î
6
Kuvaus
12 Vdc:n virtalähde
Virtajohto
NMEA 0183 ‑yhteensopiva laite
NMEA 0183 ‑kaapeli
Garmin-johtimen tarkoitus
Garmin-johtimen väri
NMEA 0183 ‑laitteen johtimen
toiminto
Virta
Punainen
Virta
Virtamaadoitus
Musta
Virtamaadoitus
Datamaadoitus
Musta
Datamaadoitus
Vastaanottava B (-)
Oranssi/valkoinen
-
Vastaanottava A (+)
Valkoinen
Lähetys
Kohde
Ï
Ð
Garmin-johtimen tarkoitus
Garmin-johtimen väri
NMEA 0183 ‑laitteen johtimen
toiminto
Lähettävä A (+)
Harmaa
Vastaanotto
Lähettävä B (-)
Vaaleanpunainen
-
• Jos NMEA0183 ‑yhteensopivassa laitteessa on vain yksi tulojohdin (ei A, B, + tai -), jätä vaaleanpunainen johdin kytkemättä.‍
• Jos NMEA 0183 ‑yhteensopivassa laitteessa on vain yksi lähtöjohdin (ei A, B, + tai -), kytke oranssi/valkoinen johdin
maadoitukseen.‍
• Tarkista NMEA 0183 ‑yhteensopivan laitteen asennusohjeista A(+)- ja B(-)-lähtöjohtimet sekä A(+)- ja B(-)-tulojohtimet.‍
• Voit jatkaa kaapeleita tarvittaessa suojatulla, kierretyllä 28 AWG ‑kaapelilla.‍
• Juota kaikki liitännät ja tiivistä ne kutistemuovilla.‍
NMEA 0183 ‑lisäkytkennät
Mukana toimitetussa NMEA 0183 ‑datakaapelissa on neljä sisäistä NMEA 0183 ‑tuloporttia (RX) ja kaksi sisäistä NMEA 0183
‑lähtöporttia (TX).‍ Voit liittää yhden NMEA 0183 ‑laitteen kuhunkin sisäiseen RX-porttiin tietojen tuomiseksi Garmin laitteeseen.‍
Lisäksi voit liittää enintään kolme NMEA 0183 ‑laitetta rinnakkain kuhunkin sisäiseen TX-porttiin tietojen vastaanottamiseksi Garmin
laitteella.‍ Kussakin sisäisessä RX- ja TX-portissa on 2 johdinta, joissa on NMEA 0183 ‑käytännön mukaiset merkinnät A (+) ja B (-).‍
Liitä kunkin sisäisen portin vastaavat A (+)- ja B (-) ‑johtimet NMEA 0183 ‑yhteensopivan laitteen A (+)- ja B (-) ‑johtimiin.‍ Katso
taulukkoa ja kytkentäkaavioita, kun liität datakaapelin NMEA 0183 ‑laitteisiin.‍
Tarkista NMEA 0183 ‑yhteensopivan laitteen asennusohjeista lähettävät (TX) A (+)- ja B (-) ‑johtimet sekä vastaanottavat (RX) A
(+)- ja B (-) ‑johtimet.‍ Voit jatkaa kaapeleita tarvittaessa suojatulla, kierretyllä 28 AWG ‑kaapelilla.‍ Juota kaikki liitännät ja tiivistä ne
kutistemuovilla.‍
• NMEA 0183 ‑datakaapelin sisäiset portit eivät ole yhteydessä toisiinsa, jotta kaksisuuntainen viestintä NMEA 0183 ‑laitteiden
kanssa onnistuu.‍ Jos esimerkiksi NMEA yhteensopivan laitteen tuloliitäntä on liitetty datakaapelin sisäiseen tuloporttiin 1, voit
liittää NMEA 0183 ‑yhteensopivan laitteen tuloliitännän mihin tahansa johdinsarjan sisäiseen tuloporttiin (1, 2, 3 tai 4).‍
• Sekä NMEA 0183 ‑datakaapelin että NMEA 0183 ‑yhteensopivan laitteen maadoitusjohto on liitettävä maadoitukseen.‍
• Katso kohdasta sivu 11 hyväksytyt laitekohtaiset NMEA 0183 ‑määritykset.‍
• Sisäiset NMEA 0183 ‑portit ja yhteysprotokollat määritetään liitetyssä Garmin laitteessa.‍ Katso lisätietoja NMEA 0183 ‑kohdasta
tai viestintämääritysosasta Garmin laitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.‍
Portti
Johtimen toiminto
Johtimen väri
Tuloportti 1
RX/A (+)
Valkoinen
RX/B (-)
Oranssi/valkoinen
RX/A (+)
Ruskea
RX/B (-)
Ruskea/valkoinen
RX/A (+)
Violetti
RX/B (-)
Violetti/valkoinen
RX/A (+)
Musta/valkoinen
RX/B (-)
Punainen/valkoinen
TX/A (+)
Harmaa
TX/B (-)
Vaaleanpunainen
TX/A (+)
Sininen
TX/B (-)
Sininen/valkoinen
-
Ylimääräinen
-
-
Ylimääräinen
-
-
Ylimääräinen
-
Tuloportti 2
Tuloportti 3
Tuloportti 4
Lähtöportti 1
Lähtöportti 2
Nastan numero
7
Portti
Johtimen toiminto
Johtimen väri
-
Hälytys
Keltainen
-
Lisävarusteliitäntä
Oranssi
-
Maadoitus
Musta
-
Ylimääräinen
-
Nastan numero
Tavallinen NMEA 0183 ‑yhteensopiva laite, joka on liitetty kaksisuuntaista viestintää varten
Kohde
À
Á
Â
Ã
Kohde
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Kuvaus
12 Vdc:n virtalähde
Virtajohto
NMEA 0183 ‑yhteensopiva laite
NMEA 0183 ‑kaapeli
Garmin-johtimen tarkoitus
Garmin-johtimen väri
NMEA 0183 ‑laitteen johtimen
toiminto
Virta
Punainen
Virta
Virtamaadoitus
Musta
Virtamaadoitus
Datamaadoitus
Musta
Datamaadoitus
RxA (+)
Valkoinen
TxA (+)
RxB (-)
Oranssi/valkoinen
TxB (-)
TxA (+)
Harmaa
RxA (+)
TxB (-)
Vaaleanpunainen
RxB (-)
Tavallinen NMEA 0183 ‑yhteensopiva laite, joka on liitetty yksisuuntaista viestintää varten
HUOMAUTUS: tämä kaavio sisältää sekä lähetys- että vastaanottoliitännät.‍ Katso kohtia Ê, Ë, Ì, Í ja Î, kun liität Garmin laitetta
tietojen vastaanottamiseksi NMEA 0183 ‑yhteensopivasta laitteesta.‍ Katso kohtia Ê, Ë, Ì, Ï ja Ð, kun liität Garmin laitetta tietojen
siirtämiseksi NMEA 0183 ‑yhteensopivaan laitteeseen.‍
8
Kohde
À
Á
Â
Ã
Kohde
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Kuvaus
12 Vdc:n virtalähde
Virtajohto
NMEA 0183 ‑yhteensopiva laite
NMEA 0183 ‑kaapeli
Garmin-johtimen tarkoitus
Garmin-johtimen väri
NMEA 0183 ‑laitteen johtimen
toiminto
Virta
Punainen
Virta
Virtamaadoitus
Musta
Virtamaadoitus
Datamaadoitus
Musta
Datamaadoitus
RxA (+)
Valkoinen
TxA (+)
RxB (-)
Oranssi/valkoinen
TxB (-)
TxA (+)
Harmaa
RxA (+)
TxB (-)
Vaaleanpunainen
RxB (-)
NMEA 0183 ‑yhteensopiva laite, jossa on yksi liitetty vastaanottava johdin tietojen vastaanottamiseksi
Kohde
À
Á
Â
Ã
Kohde
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Kuvaus
12 Vdc:n virtalähde
Virtajohto
NMEA 0183 ‑yhteensopiva laite
NMEA 0183 ‑kaapeli
Garmin-johtimen tarkoitus
Garmin-johtimen väri
NMEA 0183 ‑laitteen johtimen
toiminto
Virta
Punainen
Virta
Virtamaadoitus
Musta
Virtamaadoitus
Datamaadoitus
Musta
Datamaadoitus
TxA (+)
Harmaa
RxA
TxB (-)
Vaaleanpunainen
-
NMEA 0183 ‑yhteensopiva laite, jossa on yksi liitetty lähettävä johdin tietojen lähettämiseksi
9
Kohde
Kuvaus
12 Vdc:n virtalähde
À
Á
Â
Ã
Virtajohto
NMEA 0183 ‑yhteensopiva laite
NMEA 0183 ‑kaapeli
Kohde
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Garmin-johtimen tarkoitus
Garmin-johtimen väri
NMEA 0183 ‑laitteen johtimen
toiminto
Virta
Punainen
Virta
Virtamaadoitus
Musta
Virtamaadoitus
Datamaadoitus
Musta
Datamaadoitus
RxB (-)
Oranssi/valkoinen
-
RxA (+)
Valkoinen
TxA (+)
Lampun tai torven liitännät
Laitetta voi käyttää lampun, torven tai molempien kanssa
hälytyksen antamiseksi, kun laite näyttää ilmoituksen.‍ Tämä on
valinnaista, ja laitteen normaali toiminta ei edellytä
hälytyskohtimen käyttöä.‍ Huomioi seuraavat seikat, kun liität
laitetta lamppuun tai torveen.‍
• Hälytyspiiri siirtyy pienjännitteiseen tilaan, kun hälytys kuuluu
laitteesta.‍
Kohde Kuvaus
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Kohde
Ê
Ë
Ì
10–35 Vdc:n virtalähde
Virtajohto
Torvi
Lamppu
NMEA 0183 ‑kaapeli
Rele (100 mA:n käämin virta)
Kytkimet, joilla otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä lampun
tai torven hälytyksiä
Johtimen väri
Johtimen toiminto
Punainen
Virta
Musta
Maadoitus
Keltainen
Hälytys
Videotuloon ja -lähtöön liittyvää huomioitavaa
GPSMAP 8500 tukee videotuloa neljästä komposiittilähteestä ja
videolähtöä kahteen digitaaliseen tai analogiseen näyttöön.‍
Huomioi nämä seikat, kun liität videotulo- ja -lähtölähteitä.‍
• Komposiittivideoporteissa on merkinnät CVBS 1 IN, CVBS 2
IN, CVBS 3 IN ja CVBS 4 IN.‍
10
• Enimmäisvirta on 100 mA, ja relettä tarvitaan karttaplotterista
tulevaksi sähkövirraksi 100 mA.‍
• Jos haluat vaihdella visuaalisten hälytysten ja äänihälytysten
välillä manuaalisesti, asenna SPST (single-pole, singlethrow) ‑kytkimet.‍
◦ Näissä porteissa on BNC-liittimet.‍ Näihin portteihin voi
liittää RCA-liitäntäisiä komposiittivideolähteitä BNC-RCAsovittimen avulla.‍
◦ Näihin portteihin liitettyjen lähteiden videokuva näkyy
ainoastaan kohteessa GMM tai lisänäytössä, joka on
liitetty samaan kohteeseen GPSMAP 8500.‍
Komposiittivideota ei jaeta Garmin Marine Networkissa tai
NMEA 2000 verkossa.‍
• DVI-I-tuloporteissa on merkinnät MAIN DVI-I VIDEO OUT ja
MIRROR DVI-I VIDEO OUT.‍ Näissä kahdessa portissa on
DVI-I-liittimet, ja ne ovat yhteensopivia monenlaisten
digitaalisten ja analogisten liittimien ja sovittimien kanssa.‍
◦ Voit käyttää DVI-D-kaapelia liittämiseen kohteeseen GMM
tai muuhun DVI-yhteensopivaan digitaaliseen näyttöön.‍
Tarvittaessa liittäminen HD TV -näyttöön tai muuhun
HDMI-yhteensopivaan näyttöön DVI-D-HDMI-sovittimen
avulla.‍
◦ DVI-I-kaapelilla liittäminen onnistuu tietokoneen näyttöön
tai muuhun DVI-I-yhteensopivaan näyttöön.‍ Tarvittaessa
liittäminen VGA-yhteensopivaan näyttöön onnistuu DVI-IVGA-sovittimen avulla.‍
• MAIN DVI-I VIDEO OUT -portti on tarkoitettu käytettäväksi
ensisijaisen kohteen GMM kanssa.‍ Lisätietoja on kohdassa sivu 4.‍ Kolmannen osapuolen näyttö voidaan liittää tähän
porttiin, mutta laitteen kosketusnäyttöä ei voi käyttää.‍
• MIRROR DVI-I VIDEO OUT -portin avulla voit näyttää MAIN
DVI-I VIDEO OUT -liitännän kuvan peilikuvana liitetyssä
näytössä.‍
Tyyppi
PGN
Kuvaus
126208 NMEA: komento/pyyntö/
kuittausryhmätoiminto
126464 Lähetyksen ja vastaanoton PGNluetteloryhmätoiminto
126996 Tuotetiedot
129026 COG ja SOG: nopea päivitys
Kortinlukijan liitännät
129029 GNSS-sijaintitiedot
Virtaliitäntä
130306 Tuulitiedot
129540 GNSS-satelliitit näkyvissä
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.‍
Välttääksesi henkilövahingot ja tuotteen vahingoittumisen
tulipalon tai ylikuumenemisen vuoksi, asianmukaisen sulakkeen
on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa paikassa.‍
Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista sulaketta
mitätöi tuotteen takuun.‍
130312 Lämpötila
Lähetys
127250 Aluksen suunta
127258 Magneettinen eranto
128259 Nopeus: vesiviittaus
128267 Veden syvyys
129025 Sijainti: nopea päivitys
129283 Cross Track Error -virhe
1 Ohjaa virtajohto virtalähteeseen ja laitteeseen.‍
2 Liitä punainen johto akun plusnapaan (+) ja musta johto akun
miinusnapaan (-).‍
3 Asenna lukitusrengas ja o-rengas virtajohdon päihin.‍
4 Liitä virtajohto laitteeseen kääntämällä lukitusrengasta
myötäpäivään.‍
129284 Navigointitiedot
129285 Navigointireitin ja reittipisteen tiedot
Vastaanotto
126992 Järjestelmän aika
127250 Aluksen suunta
127489 Moottorin parametrit: dynaaminen
127488 Moottorin parametrit: nopea päivitys
Kortinlukijan liittäminen Garmin Marine Network
‑verkkoon
127493 Lähetysparametrit: dynaaminen
127505 Nestetaso
Kortinlukija ei ole yhteensopiva GPSMAP 8000- ja GPSMAP
8500 ‑sarjaa vanhempien Garmin karttaplottereiden kanssa.‍
Liitä kortinlukija Garmin laitteeseen Garmin Marine Network
‑verkossa Garmin Marine Network ‑kaapelilla.‍
Kortinlukijaan asetettujen muistikorttien tiedot jaetaan
kaikkiiin yhteensopiviin laitteisiin Garmin Marine Network
‑verkossa.‍
128259 Nopeus: vesiviittaus
128267 Veden syvyys
129025 Sijainti: nopea päivitys
129038 AIS-luokan A sijaintiraportti
129039 AIS-luokan B sijaintiraportti
129040 AIS-luokan B laajennettu sijaintiraportti
129539 GNSS-DOPit
Liite
129794 AIS-luokan A staattiset tiedot ja
matkakohtaiset tiedot
Tekniset tiedot
129809 AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen
raportti, osa A
Fyysiset tiedot
129810 AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen
raportti, osa B
Tekniset tiedot Mittatiedot
Mitat (K × L × S)
1563/64
×
455/
mm)
64
×
927/
64
Paino
10,85 paunaa (4,92 kg)
Lämpötila-alue
5 - 131 °F (-15 - 55 °C)
Materiaali
Alumiini
tuumaa (406 × 123,5 × 239,5
130310 Ympäristöparametrit
130311 Ympäristöparametrit (vanhentunut)
130313 Ilmankosteus
130314 Todellinen ilmanpaine
NMEA 0183 -tiedot
Virtatiedot
Mittatiedot
Tekniset tiedot
Syöttöteho
10–35 Vdc
Sulake
7,5 A, 42 V, nopea
Virran enimmäiskäyttö (10 Vdc)
17 W
Tyypillinen virrankulutus (12 Vdc)
0,8 A
Enimmäisvirrankulutus (12 Vdc)
1,7 A
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 -virrankulutus
Enintään 75 mA
Kompassin turvaväli
5½ tuumaa (140 mm)
NMEA 2000 ‑PGN-tiedot
Tyyppi
PGN
Lähetys ja
vastaanotto
059392 ISO-kuittaus
Kuvaus
059904 ISO-pyyntö
060928 ISO-osoiteväite
Tyyppi
Määritys
Kuvaus
Lähetys
GPAPB
APB: suunnan tai reitin hallinnan
(automaattiohjaus) määritys "B"
GPBOD
BOD: suuntima (alkuperäisestä
määränpäähän)
GPBWC
BWC: suuntima ja matka
reittipisteeseen
GPGGA
GGA: GPS (Global Positioning
System) -sijaintitiedot
GPGLL
GLL: maantieteellinen sijainti
(leveysaste ja pituusaste)
GPGSA
GSA: GNSS DOP ja aktiiviset
satelliitit
GPGSV
GSV: GNSS-satelliitit näkyvissä
GPRMB
RMB: suositellut navigoinnin
vähimmäistiedot
GPRMC
RMC: suositellut GNSS-kohtaiset
vähimmäistiedot
11
Tyyppi
Vastaanotto
Määritys
Kuvaus
GPRTE
RTE: reitit
GPVTG
VTG: suunta pohjaan nähden ja
maantason nopeus
GPWPL
WPL: reittipisteen sijainti
GPXTE
XTE: Cross Track Error
PGRME
E: arvioitu virhe
PGRMM
M: karttadatum
PGRMZ
Z: korkeus
SDDBT
DBT: syvyys kaikuanturin alla
SDDPT
DPT: syvyys
SDMTW
MTW: veden lämpö
SDVHW
VHW: nopeus veteen ja suunta
DPT
Syvyys
DBT
Syvyys anturin alla
MTW
Veden lämpö
VHW
Nopeus veteen ja suunta
WPL
Reittipisteen sijainti
DSC
DSC (Digital Selective Calling)
‑tiedot
DSE
Laajennettu Digital Selective
Calling
HDG
Suunta, poikkeama ja vaihtelu
HDM
Suunta, magneettinen
MWD
Tuulen suunta ja nopeus
MDA
Meteorologinen yhdistelmä
MWV
Tuulen nopeus ja kulma
VDM
AIS VHF ‑datalinkin viesti
Voit ostaa täydelliset NMEA (National Marine Electronics Association)
‑muotoilutiedot ja määritykset ottamalla yhteyden
osoitteeseen:NMEASeven Riggs AvenueSeverna Park, MD 21146
USA (www.nmea.org)
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin®, Garmin-logo ja GPSMAP® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja
muissa maissa. GMM™ ja GRID™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman
Garminin nimenomaista lupaa.
NMEA®, NMEA 2000® ja NMEA 2000 ‑logo ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
© 2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising