Garmin | GPSMAP® 8530 Black Box | Installation guide | Garmin GPSMAP® 8530 Black Box Installationsvejledning

Garmin GPSMAP® 8530 Black Box Installationsvejledning
ADVARSEL
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.‍
GPSMAP® 8500 Installationsvejledning
GPSMAP 8500 er et system til marinenavigation og -information
med høj tilpasningskapacitet.‍ Denne vejledning forklarer
tilslutningerne mellem systemets forskellige komponenter, så du
kan planlægge og installere det system, der passer bedst til din
båd.‍
Desuden dækker denne vejledning monteringen af og
kabelføringen for den primære GPSMAP 8500 enhed.‍
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen.‍ Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp.‍ at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga.‍ brand eller
overophedning.‍ Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den
korrekte sikring på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.‍
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.‍
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.‍
Kontakt til Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/‍support og klik på Contact Support
for at få oplysninger om support i de forskellige lande.‍
• I USA skal du ringe på (913) 397,8200 eller (800) 800,1020.‍
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 2380000.‍
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870,8501241.‍
Forklaring af komponenterne
GPSMAP 8500-systemet kan konfigureres på forskellige måder afhængigt af dine behov og bådens konstruktion.‍
GPSMAP 8500 er hjernen i et GPSMAP 8500-system og tilsluttes til andre enheder og GPSMAP 8500-systemer på båden.‍
GPSMAP 8500 kan betjenes via en tilsluttet GMM™ skærm, en tilsluttet GRID™ indgangsenhed eller en kombination af disse to.‍
Februar 2013
190-01558-76_0A
Trykt i Taiwan
Vare Navn
Beskrivelse
À
GMM
GMM er en berøringsskærm, som tilsluttes til GPSMAP 8500 for at fungere som skærm og grænseflade eller som
skærm uden grænsefladekapacitet.‍ Du kan tilslutte to GMM enheder til én GPSMAP 8500, selvom kun én af dem vil
give mulighed for betjening af GPSMAP 8500 via berøringsskærm.‍
Á
Porten GARMIN
PROCESSOR BOX
Denne Garmin® Marine Network-port giver mulighed for, at berøringsskærmsfunktionerne fra en GMM kan bruges af
GPSMAP 8500.‍ For at fungere korrekt skal GMM, som tilsluttes denne port, også tilsluttes til porten MAIN DVI VIDEO
IN med et DVI-D-kabel.‍
Â
Porten MAIN DVI
VIDEO IN
Denne DVI-videoport bruges kun til tilslutning af GMM, som styrer funktionerne i GPSMAP 8500.‍ For at fungere
korrekt skal GMM, som tilsluttes denne port, også tilsluttes til GPSMAP 8500 via porten GARMIN PROCESSOR BOX
med et Garmin Marine Network-kabel.‍ Der kan tilsluttes en tredjepartsskærm til denne port, men
berøringsskærmsinput understøttes ikke.‍
Ã
GRID
GRID er en fjernbetjent indgangsenhed, der kontrollerer funktionerne i GPSMAP 8500.‍ GRID tilsluttes til GPSMAP
8500 med et Garmin Marine Network-standardkabel.‍ Hvis der er mere end ét system på båden, tilknyttes GRID til en
specifik GPSMAP 8500 i softwarekonfigurationen.‍
Strømkabel
Det anbefales, at du tilslutter alle GPSMAP 8500-systemkomponenterne til den samme 10–35 V DC-strømkilde.‍
Porten GARMIN
MONITOR
Denne Garmin Marine Network-port giver mulighed for, at en GMM kan kontrollere funktionerne i GPSMAP 8500.‍ For
at fungere korrekt skal GMM, som tilsluttes denne port, også tilsluttes til porten MAIN DVI-I VIDEO OUT med et DVID-kabel.‍
Æ
Porten MAIN DVI-I
VIDEO OUT
Denne DVI-videoport tilsluttes til GMM, som kontrollerer funktionerne i GPSMAP 8500.‍ For at fungere korrekt skal
GMM, som tilsluttes denne port, også tilsluttes til porten GARMIN MONITOR med et Garmin Marine Network-kabel.‍
Ç
Kortlæser
Kortlæseren gør det muligt at bruge hukommelseskortfunktionerne på tværs af alle enheder i Garmin Marine Network.‍
Du kan bruge højkvalitetskort, opdatere enhedssoftware og overføre data.‍
È
NMEA 2000® port
GPSMAP 8500 tilsluttes til et NMEA 2000 standardnetværk for at kommunikere med NMEA 2000 enheder som f.‍eks.‍
en GPS-antenne eller en VHF-radio.‍ Portene med mærkerne ENGINE og HOUSE er reserveret til fremtidig brug og
bør ikke tilsluttes til et NMEA 2000 standardnetværk.‍
É
Porten NETWORK
(×4)
Garmin Marine Network tilslutter GPSMAP 8500 til andre Garmin enheder som f.‍eks.‍ en radar eller et ekkolod og til
andre GPSMAPenheder, hvis der er mere end én GPSMAP enhed på båden.‍
Ä
Å
2
Overvejelser om montering
Montering af kortlæseren
BEMÆRK
Hvis enheden monteres lodret, er det vigtigt at installere den, så
stikkene vender nedad.‍ Dette forebygger potentiel
vandopsamling omkring stikkene.‍
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for
ekstreme temperaturer eller betingelser.‍ Temperaturområdet for
denne enhed er angivet i produktspecifikationerne.‍ Længere
tids påvirkning ved temperaturer uden for det angivne
temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl
på enheden.‍ Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes
ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.‍
BEMÆRK
Vær omhyggelig, når du skærer hullet til planmontering af
enheden.‍ Der er kun en lille frigang mellem kassen og
monteringshullerne, og hvis der skæres et hul, som er for stort,
kan det ødelægge enhedens stabilitet, efter at den er monteret.‍
BEMÆRK: Hvis du monterer beslaget på fiberglas med skruer,
anbefales det at bruge et forsænkningshoved til at bore en
frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat.‍ Dette
modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.‍
• Enheden skal monteres et sted, hvor den ikke vil komme
under vand.‍
• Enheden skal monteres et sted med tilstrækkelig ventilation,
hvor den ikke bliver udsat for ekstreme temperaturer.‍
• Det er bedst at montere enheden vandret, så kølelegemet
vender opad.‍
• Hvis enheden skal monteres lodret, skal den installeres, så
stikkene vender nedad.‍
Montering af enheden
1 Når du har valgt et monteringssted, skal du finde ud af,
2
3
4
5
6
7
hvilket monteringsudstyr der skal bruges til det valgte
monteringsunderlag.‍
Der følger monteringsudstyr med til enheden, men det er
ikke sikkert, at det er egnet til det pågældende
monteringsunderlag.‍
Placer enheden på monteringsstedet, og afmærk
placeringen af forboringshullerne.‍
Bor et passende forboringshul til det ene hjørne af enheden.‍
Fastgør enheden løst på monteringsoverfladen med ét
hjørne, og undersøg de tre andre forboringsmærker.‍
Afmærk om nødvendigt nye forboringshuller, og fjern
enheden fra monteringsoverfladen.‍
Bor passende forboringshuller til de andre tre afmærkninger.‍
Fastgør enheden på monteringsstedet.‍
Den medfølgende skabelon og de medfølgende beslag kan
bruges til planmontering af enheden på den valgte placering.‍
1 Klik skabelonen til planmontering til, og sørg for, at den
passer på den plads, hvor enheden skal monteres.‍
2 Fjern bagbeklædningen fra bagsiden af skabelonen, og sæt
den på det sted, hvor du vil montere enheden.‍
3 Brug et ¼ tomme (6 mm) borehoved til at bore et eller flere
huller i hjørnerne af den fuldt optrukne linje på skabelonen
for at forberede udskæringen af monteringsoverfladen.‍
4 Brug en nedstryger til at save monteringsfladen langs
indersiden af den fuldt optrukne linje, der er tegnet på
skabelonen.‍
5 Placer enheden i udskæringen for at afprøve pasningen.‍
6 Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse
udskæringens størrelse.‍
7 Når enheden À passer korrekt i udskæringen, skal du sikre,
at enhedens monteringshuller flugter med forboringshullerne
Á på skabelonen.‍
Monteringsovervejelser for kortlæser
BEMÆRK
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for
ekstreme temperaturer eller betingelser.‍ Temperaturområdet for
denne enhed er angivet i produktspecifikationerne.‍ Længere
tids påvirkning ved temperaturer uden for det angivne
temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl
på enheden.‍ Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes
ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.‍
Kortlæseren kan planmonteres i instrumentbrættet ved hjælp af
det medfølgende udstyr.‍ Når du vælger et monteringssted, skal
du tage højde for nedenstående:
• Kortlæseren skal monteres på et tilgængeligt sted.‍ Du skal
være i stand til at få adgang til kortlæseren, når det er
nødvendigt, så du kan indsætte og fjerne hukommelseskort,
der indeholder yderligere kort- og enhedsopdateringer, og
ved overførsel af brugerdata.‍
• For at undgå forstyrrelse af et magnetisk kompas, må
enheden ikke placeres tættere på et kompas end den
sikkerhedsafstand for kompas, der er angivet i produktets
specifikationer.‍
• Placeringen skal give plads til føring og tilslutning af
kablerne.‍
8 Hvis monteringshullerne på enheden ikke flugter, skal du
markere placeringerne af de nye forboringshuller.‍
9 Brug en kørner til at afmærke forboringshullerne, og bor en
frigangsforsænkning gennem gelcoatlaget, som vist i
bemærkningen.‍
10 Fjern skabelonen fra monteringsoverfladen.‍
11 Hvis ikke du har adgang til bagsiden af enheden, efter at du
har monteret den, skal du tilslutte alle de nødvendige kabler
til enheden, inden du anbringer den i det udskårne hul.‍
12 Anbring enheden i det udskårne hul.‍
13 Fastgør enheden til monteringsoverfladen ved hjælp af de
medfølgende skruer Â.‍
14 Montér dekorationsrammen ved at trykke den på plads rundt
om enhedens hjørner.‍
3
Overvejelser om tilslutning
2 Tilslut den røde ledning til den positive (+) batteriterminal, og
BEMÆRK
Der medfølger en blå gummipakning til hver DVI-port på
enheden.‍ Pakningen skal monteres mellem hver DVI-port og
hvert DVI-kabelstik for at undgå beskadigelse af stikkene.‍
3 Montér låseringen og o-ringen på enden af strømkablet.‍
4 Tilslut strømkablet til enheden ved at dreje låseringen med
Når GPSMAP 8500 sluttes til en strømkilde, til en GMM og til
andre Garmin enheder, skal du være opmærksom på disse
forhold.‍
• Selvom det anbefales at bruge de DVI-kabler, der følger med
Garmin, kan du også bruge tredjeparts-DVI-kabler af høj
kvalitet.‍ Før kabelføring skal DVI-kablet testes ved at bruge
kablet til at forbinde enhederne.‍
• GPSMAP 8500 bør tilsluttes til den samme strømkilde som
en tilsluttet GMM og GRID.‍ Hvis dette ikke er muligt, skal
enhederne tilsluttes den samme jording.‍
• Strøm- og jordingsforbindelserne til batteriet skal kontrolleres
for at sikre, at de sidder godt fast og ikke kan blive løse.‍
• GPSMAP 8500 kan kontrolleres via berøringsskærm vha.‍ én
af de to mulige tilsluttede GMM enheder.‍
◦ GMM, som bruges til at kontrollere GPSMAP 8500, skal
tilsluttes til både GARMIN MONITOR- og MAIN DVI-I
VIDEO-porten på GPSMAP 8500 vha.‍ et Garmin Marine
Network-kabel og et DVI-D-kabel.‍
◦ En GMM eller en anden skærm, der er tilsluttet til porten
MIRROR DVI-I VIDEO OUT, vil vise det samme billede
som på den primære GMM, men giver ikke mulighed for
kontrol via berøringsskærm.‍
• Garmin Marine Network-enheder kan tilsluttes til enhver af
NETWORK-portene, undtagen porten GARMIN MONITOR,
som er reserveret til brug sammen med den primære GMM.‍
• For at gøre kabelføringen nemmere leveres kablerne til
strøm, NMEA® 0183 og Garmin Marine Network uden
installerede låseringe.‍ Kablerne bør trækkes, før låseringene
monteres.‍
• Når du monterer en låsering på et kabel, skal du sikre, at
ringen er tilsluttet forsvarligt, og at o-ringen sidder på plads,
så strøm- og dataforbindelsen forbliver sikker.‍
tilslut den sorte ledning til den negative (-) batteriterminal.‍
uret.‍
Strømkabelforlængelser
Strømkablet kan eventuelt forlænges ved hjælp af passende
ledningsmål til forlængelsen.‍
Vare
À
Á
Â
Beskrivelse
Sikring
Batteri
6 fod (1,8 m) ingen forlængelse
Vare Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Splejsning
• 12 AWG (3,31 mm²) forlængelsesledning op til 15 fod (4,6 m)
• 10 AWG (5,26 mm²) forlængelsesledning op til 23 fod (11 m)
• 8 AWG (8,36 mm²) forlængelsesledning op til 36 fod (11 m)
Sikring
8 tommer (20,3 cm)
Batteri
8 tommer (20,3 cm)
36 fod (11 m) maksimal forlængelse
Yderligere overvejelser i forbindelse med jording
Denne enhed skulle ikke have behov for yderlige jording af
kabinettet i de fleste installationsforhold.‍ Hvis der opleves
interferens, kan den medfølgende jordingsskrue À bruges til at
forbinde enheden med bådens bund for at undgå interferensen.‍
Overvejelser om stationstilslutning
Denne enhed kan konfigureres sammen med andre kompatible
Garmin enheder til at fungere samlet som en station.‍ Når du
planlægger stationer på båden, skal du være opmærksom på
disse forhold.‍
• Enheder, der er ældre end GPSMAP 8000-serien og
GPSMAP 8500, kan ikke bruges i en station.‍
• Selvom det ikke er nødvendigt, anbefales det, at du
installerer alle de enheder, du planlægger at bruge i én
station, tæt på hinanden.‍
• Der kræves ingen særlige tilslutninger for at oprette en
station, så længe alle enhederne er tilsluttet til Garmin
Marine Network (side 5).‍
• Stationer oprettes og ændres vha.‍ enhedssoftwaren.‍ Se
brugervejledningen, der fulgte med enheden, for at få flere
oplysninger.‍
Tilslutning af strøm
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen.‍ Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp.‍ at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga.‍ brand eller
overophedning.‍ Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den
korrekte sikring på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.‍
1 Før strømkablet til en strømkilde og til enheden.‍
4
Tilslutning af en GMM til GPSMAP 8500
Én GMM kan tilsluttes til GPSMAP 8500 med
berøringsskærmskontrol, og en ekstra GMM eller en
tredjepartsskærm kan tilsluttes til GPSMAP 8500 som et
spejlbillede af den primære skærm.‍
BEMÆRK: Disse instruktioner dækker kun video- og
datatilslutningerne til GMM og tredjepartsskærme.‍ Se de
instruktioner, der fulgte med din GMM og tredjepartsskærmen
for at få oplysninger om strømtilslutninger.‍
1 Før et Garmin Marine Network-kabel og et DVI-D-kabel til
den primære GMM og GPSMAP 8500.‍
Før
et DVI-D-kabel til en ekstra GMM eller et passende kabel
2
til en tredjepartsskærm (ekstraudstyr).‍
3 Installer låseringen og o-ringen i enderne af Garmin Marine
Network-kablet.‍
4 Tilslut Garmin Marine Network-kablet til porten GARMIN
MONITOR på GPSMAP 8500 og til porten GARMIN
PROCESSOR BOX på GMM.‍
Tilslut
DVI-D-kablet til porten MAIN DVI-I VIDEO OUT på
5
GPSMAP 8500 og til porten MAIN DVI VIDEO IN på GMM.‍
6 Tilslut det relevante kabel til porten MIRROR DVI-I VIDEO
OUT på GPSMAP 8500 og til en anden GMM eller til en
tredjepartsskærm (ekstraudstyr).‍
Garmin Marine Network-overvejelser
GPSMAP 8500 kan tilsluttes til yderligere Garmin Marine
Network-enheder for at dele data som f.‍eks.‍ radar, sonar og
detaljeret kortlægning.‍ Når Garmin Marine Network-enheder
tilsluttes til GPSMAP 8500, skal du være opmærksom på de
følgende forhold.‍
• Der skal bruges et Garmin Marine Network-kabel til alle
Garmin Marine Network-tilslutninger.‍
◦ CAT5-kabler og RJ45-stik fra tredjeparter må ikke bruges
til Garmin Marine Network-tilslutninger.‍
◦ Du kan købe flere Garmin Marine Network-kabler og -stik
hos din Garmin forhandler.‍
• Der er fire NETWORK-porte på GPSMAP 8500, som hver
især fungerer som en netværkskontakt.‍ Enhver kompatibel
enhed kan tilsluttes til enhver NETWORK-port for at dele
data.‍
◦ Enhver kompatibel sensor, f.‍eks.‍ en radar- eller
sonarenhed, som tilsluttes til en af NETWORK-portene på
GPSMAP 8500, deler sensordata med andre Garmin
plottere eller GPSMAP 8500 stationer, som er tilsluttet til
GPSMAP 8500 via en NETWORK-port.‍
◦ Det femte stik, som er mærket GARMIN MONITOR, er
reserveret til brug sammen med den primære GMM og
kan ikke bruges til tilslutning af Garmin Marine Networkenheder.‍
NMEA 2000 Overvejelser om tilslutning
BEMÆRK
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000 netværk på din båd,
skulle det allerede være tilsluttet strømforsyningen.‍ Du må ikke
tilslutte det medfølgende NMEA 2000 strømkabel til et
eksisterende NMEA 2000 netværk, eftersom der kun bør være
tilsluttet én strømkilde til et NMEA 2000 netværk.‍
Hvis du monterer det medfølgende NMEA 2000 strømkabel,
skal du tilslutte det til bådens tændingskontakt eller gennem en
anden serieafbryder.‍ NMEA 2000 enheder vil dræne batteriet,
hvis NMEA 2000 strømkablet tilsluttes direkte til batteriet.‍
GPSMAP 8500 kan sluttes til et NMEA 2000-netværk på båden
for at dele data fra NMEA 2000-kompatible enheder som f.‍eks.‍
en GPS-antenne eller en VHF-radio.‍ De medfølgende NMEA
2000-kabler og -stik giver mulighed for enten at tilslutte
GPSMAP 8500 til det eksisterende NMEA 2000-netværk eller
oprette et grundlæggende NMEA 2000-netværk, hvis det er
nødvendigt.‍
Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, skal du sørge for at
læse kapitlet "Grundlæggende om NMEA 2000-netværk" i
Teknisk reference for NMEA 2000-produkter på den
medfølgende cd-rom eller klikke på linket "Manuals" (Manualer)
på produktsiden for din enhed på www.garmin.com.‍
Porten med mærket NMEA 2000 bruges til at tilslutte GPSMAP
8500 til et NMEA 2000-standardnetværk.‍ Portene med
mærkerne ENGINE og HOUSE er reserveret til fremtidig brug
og bør ikke tilsluttes til et NMEA 2000 standardnetværk.‍
Vare
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Beskrivelse
GPSMAP 8500
NMEA 2000 dropkabel
NMEA 2000 strømkabel
Tænding eller serieafbryder
12 V DC-strømkilde
NMEA 2000 afslutningsstik
NMEA 2000 T-stik
NMEA 2000 backbonekabel
NMEA 0183 - Overvejelser om tilslutning
• Den installationsvejledning, der fulgte med din NMEA 0183kompatible enhed bør indeholde de oplysninger, du behøver
for at identificere sendeledningerne (Tx) og
modtagerledningerne (Rx) A (+) og B (-).‍
• Når NMEA 0183-enheder tilsluttes med to sendeledninger og
to modtagerledninger, er det ikke nødvendigt, at NMEA
2000-bussen og NMEA 0183-enheden er sluttet til fælles
jord.‍
• Når du tilslutter en NMEA 0183-enhed, der kun har én
sendeledning (Tx) eller én modtagerledning (Rx), skal NMEA
2000-bussen og NMEA 0183-enheden være tilsluttet fælles
jord.‍
Grundlæggende NMEA 0183-tilslutninger
Disse diagrammer viser den grundlæggende NMEA 0183-tilslutning, der bruges til at tilslutte din enhed til NMEA 0183-kompatible
enheder.‍ Du kan finde flere oplysninger om NMEA enhedens 0183-funktionalitet under side 7.‍
5
Standardenhed NMEA, der er 0183-kompatibel
Vare
À
Á
Â
Ã
Beskrivelse
12 V DC strømkilde
Strømkabel
NMEA 0183-kompatibel enhed
NMEA 0183-kabel
Vare
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Garmin-ledningsfunktion
Garmin-ledningsfarve
NMEA 0183 - Funktion af
ledninger
Strøm
Rød
Strøm
Strøm jord
Sort
Strøm jord
Data jord
Sort
Data jord
Modtag A (+)
Hvid
Send A (+)
Modtag B (-)
Orange/hvid
Send B (-)
Send A (+)
Grå
Modtag A (+)
Send B (-)
Lyserød
Modtag B (-)
Enkeltlednings NMEA 0183-kompatibel enhed
Vare
À
Á
Â
Ã
Vare
Ê
Ë
Ì
Í
Î
6
Beskrivelse
12 V DC strømkilde
Strømkabel
NMEA 0183-kompatibel enhed
NMEA 0183-kabel
Garmin-ledningsfunktion
Garmin-ledningsfarve
NMEA 0183 - Funktion af
ledninger
Strøm
Rød
Strøm
Strøm jord
Sort
Strøm jord
Data jord
Sort
Data jord
Modtag B (-)
Orange/hvid
Ikke relevant
Modtag A (+)
Hvid
Send
Vare
Ï
Ð
Garmin-ledningsfunktion
Garmin-ledningsfarve
NMEA 0183 - Funktion af
ledninger
Send A (+)
Grå
Modtag
Send B (-)
Lyserød
Ikke relevant
• Hvis den NMEA 0183-kompatible enhed kun har én indgangsledning (RX) (ingen A, B, + eller -), skal du ikke tilslutte den
lyserøde ledning.‍
• Hvis den NMEA 0183-kompatible enhed kun har én udgangsledning (ingen A, B, + eller -), skal du tilslutte den orange/hvide
ledning til jord.‍
• Se i installationsvejledningen til din NMEA 0183-kompatible enhed for at identificere udgangsledningerne A(+) og B(-) og
indgangsledningerne A(+) and B(-).‍
• Brug 28-AWG-ledninger, der er skærmede og snoede, hvis du behøver længere ledninger.‍
• Lod alle forbindelser, og forsegl dem med varmekrymperør.‍
Avancerede NMEA 0183-tilslutninger
Der er fire interne NMEA 0183-indgangsporte (RX-porte) og to interne NMEA 0183-udgangsporte (TX-porte) på det medfølgende
NMEA 0183-datakabel.‍ Du kan tilslutte én NMEA 0183-enhed for hver intern RX-port, så du kan sende data til din Garmin enhed,
og du kan tilslutte op til tre NMEA 0183-enheder parallelt til hver intern TX-port, så de kan modtage dataoutput fra din Garmin
enhed.‍ Hver intern RX- og TX-port har to ledninger, med påskriften A (+) og B (-) ifølge NMEA 0183-konventionen.‍ De tilsvarende
ledninger A (+) og B (-) i hver intern port skal forbindes til ledningerne A (+) og B (-) på din NMEA 0183-kompatible enhed.‍ Se
tabellen og ledningsdiagrammet, når du forbinder datakablet til NMEA 0183-enheder.‍
Se installationsvejledningen til din NMEA 0183-kompatible enhed for at identificere udgangsledningerne (TX) A (+) og B (-) og
modtageledningerne (RX) A (+) og B (-).‍ Brug 28-AWG-ledninger, der er skærmede og snoede, hvis du behøver længere ledninger.‍
Lod alle forbindelser, og forsegl dem med varmekrymperør.‍
• Til 2-vejskommunikation med en NMEA 0183-enhed er de interne porte på NMEA 0183-datakablet ikke kædet sammen.‍ Hvis
indgangen på den NMEA kompatible enhed er forbundet til den interne udgangsport 1 på datakablet, kan du forbinde
udgangsporten på din NMEA 0183-kompatible enhed til de interne indgangsporte (port 1, port 2, port 3 eller port 4) på
ledningsnettet.‍
• Jordledningerne på NMEA 0183-datakablet og din NMEA 0183-kompatible enhed skal begge være tilsluttet jord.‍
• Se side 11 for at få vist en liste over de godkendte NMEA 0183-sætninger, der sendes fra og til din enhed.‍
• De interne NMEA 0183-porte og kommunikationsprotokoller konfigureres på den tilsluttede Garmin enhed.‍ Se NMEA 0183afsnittet eller kommunikationsafsnittet i den brugervejledning, der fulgte med din Garmin enhed, for at få flere oplysninger.‍
Bagbord
Ledningsfunktion
Ledningsfarve
Indgangsport 1
RX/A (+)
Hvid
RX/B (-)
Orange/hvid
RX/A (+)
Brun
RX/B (-)
Brun/hvid
RX/A (+)
Violet
RX/B (-)
Violet/hvid
RX/A (+)
Sort/hvid
RX/B (-)
Rød/hvid
TX/A (+)
Grå
TX/B (-)
Lyserød
TX/A (+)
Blå
TX/B (-)
Blå/hvid
Ekstra
Ikke relevant
Indgangsport 2
Indgangsport 3
Indgangsport 4
Udgangsport 1
Udgangsport 2
Ikke relevant
Ben-nummer
7
Bagbord
Ledningsfunktion
Ledningsfarve
Ikke relevant
Ekstra
Ikke relevant
Ikke relevant
Ekstra
Ikke relevant
Ikke relevant
Alarm
Gul
Ikke relevant
Tilbehør til
Orange
Ikke relevant
Jord
Sort
Ikke relevant
Ekstra
Ikke relevant
Ben-nummer
Standard NMEA 0183-kompatibel enhed tilsluttet til 2-vejs kommunikation
Vare
À
Á
Â
Ã
Vare
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Beskrivelse
12 V DC strømkilde
Strømkabel
NMEA 0183-kompatibel enhed
NMEA 0183-kabel
Garmin-ledningsfunktion
Garmin-ledningsfarve
NMEA 0183 - Funktion af
ledninger
Strøm
Rød
Strøm
Strøm jord
Sort
Strøm jord
Data jord
Sort
Data jord
RxA (+)
Hvid
TxA (+)
RxB (-)
Orange/hvid
TxB (-)
TxA (+)
Grå
RxA (+)
TxB (-)
Lyserød
RxB (-)
Standard NMEA 0183-kompatibel enhed tilsluttet til 1-vejs kommunikation
BEMÆRK: Dette diagram viser både tilslutninger til afsendelse og modtagelse.‍ Se elementerne Ê, Ë, Ì, Í og Î, når du tilslutter
Garmin enheden for at modtage oplysninger fra en NMEA 0183-kompatibel enhed, og se elementerne Ê, Ë, Ì, Ï og Ð, når du
tilslutter Garmin enheden for at sende oplysninger til en NMEA 0183-kompatibel enhed.‍
8
Vare
À
Á
Â
Ã
Beskrivelse
12 V DC strømkilde
Strømkabel
NMEA 0183-kompatibel enhed
NMEA 0183-kabel
Vare
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Garmin-ledningsfunktion
Garmin-ledningsfarve
NMEA 0183 - Funktion af
ledninger
Strøm
Rød
Strøm
Strøm jord
Sort
Strøm jord
Data jord
Sort
Data jord
RxA (+)
Hvid
TxA (+)
RxB (-)
Orange/hvid
TxB (-)
TxA (+)
Grå
RxA (+)
TxB (-)
Lyserød
RxB (-)
NMEA 0183-kompatibel enhed med en enkelt modtagelsesledning tilsluttet til modtagelse af data
Vare
À
Á
Â
Ã
Vare
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Beskrivelse
12 V DC strømkilde
Strømkabel
NMEA 0183-kompatibel enhed
NMEA 0183-kabel
Garmin-ledningsfunktion
Garmin-ledningsfarve
NMEA 0183 - Funktion af
ledninger
Strøm
Rød
Strøm
Strøm jord
Sort
Strøm jord
Data jord
Sort
Data jord
TxA (+)
Grå
RxA
TxB (-)
Lyserød
Ikke relevant
NMEA 0183-kompatibel enhed med en enkelt modtagelsesledning tilsluttet til afsendelse af data
9
Vare
Beskrivelse
12 V DC strømkilde
À
Á
Â
Ã
Strømkabel
NMEA 0183-kompatibel enhed
NMEA 0183-kabel
Vare
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Garmin-ledningsfunktion
Garmin-ledningsfarve
NMEA 0183 - Funktion af
ledninger
Strøm
Rød
Strøm
Strøm jord
Sort
Strøm jord
Data jord
Sort
Data jord
RxB (-)
Orange/hvid
Ikke relevant
RxA (+)
Hvid
TxA (+)
Lygte- eller horntilslutninger
Enheden kan bruges med en lygte, et horn eller begge dele for
at afgive en lyd eller et lysglimt, når plotteren viser en
meddelelse.‍ Dette er valgfrit, og alarmledningen behøver ikke at
blive brugt, for at enheden fungerer normalt.‍ Når du tilslutter
enheden til en lygte eller et horn, skal du tage højde for
nedenstående:
Vare Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Vare
Ê
Ë
Ì
10–35 V DC strømkilde
Strømkabel
Horn
Lygte
NMEA 0183-kabel
Relæ (100 mA spolestrøm)
Tænd og sluk kontakterne for at aktivere og deaktivere advarsler
med lygte eller horn
Ledningsfarve
Ledningsfunktion
Rød
Strøm
Sort
Jord
Gul
Alarm
Overvejelser om videoindgang og -udgang
GPSMAP 8500 muliggør videoindgang fra fire kompositkilder og
videoudgang til to digitale eller analoge skærme.‍ Når du
tilslutter videoindgangs- og videoudgangskilder, skal du være
opmærksom på disse forhold.‍
• De fire kompositvideoporte er mærket CVBS 1 IN, CVBS 2
IN, CVBS 3 IN og CVBS 4 IN.‍
10
• Alarmkredsløbet skifter til en tilstand med lav spænding, når
alarmen lyder.‍
• Den maksimale strøm er 100 mA, og der kræves et relæ for
at begrænse strømmen fra plotteren til 100 mA.‍
• Hvis du vil skifte manuelt mellem visuelle alarmer og
lydalarmer, kan du installere enpolede SPST-afbrydere.‍
◦ Disse fire porte bruger BNC-stik.‍ Du kan bruge en BNC til
RCA-adapter til at tilslutte en kompositvideokilde med
RCA-stik til disse porte.‍
◦ Videoen fra kilderne, der er tilsluttet disse porte, kan kun
vises på GMM eller på en ekstra skærm, der tilsluttet den
samme GPSMAP 8500.‍ Kompositvideo deles ikke på
tværs af Garmin Marine Network eller NMEA 2000netværket.‍
• De to DVI-I-udgangsporte er mærket MAIN DVI-I VIDEO
OUT og MIRROR DVI-I VIDEO OUT.‍ Disse to porte bruger
DVI-I-stik og er kompatible med en lang række digitale og
analoge stik og adaptere.‍
◦ Du kan bruge et DVI-D-kabel til at tilslutte en GMM eller
en anden DVI-kompatibel digital skærm.‍ Om nødvendigt
kan du bruge en DVI-D til HDMI-adapter til at tilslutte til et
HD TV eller en anden HDMI-kompatibel skærm.‍
◦ Du kan bruge et DVI-I-kabel til at tilslutte en
computerskærm eller en anden DVI-I-kompatibel skærm.‍
Om nødvendigt kan du bruge en DVI-I til VGA-adapter til
at tilslutte en VGA-kompatibel skærm.‍
• Porten MAIN DVI-I VIDEO OUT er beregnet til brug sammen
med den primære GMM.‍ Se side 4 for at få flere oplysninger.‍
En skærm fra tredjepart kan tilsluttes denne port, men der vil
ikke være mulighed for berøringsskærmsgrænseflade med
enheden.‍
• Porten MIRROR DVI-I VIDEO OUT giver dig mulighed for at
få vist et spejlbillede af MAIN DVI-I VIDEO OUT på en
tilsluttet skærm.‍
Type
PGN
Beskrivelse
129026 COG/SOG: hurtig opdatering
129029 GNSS-positionsdata
129540 GNSS kan ses
130306 Vinddata
130312 Temperatur
Kortlæserforbindelser
Send
Tilslutning af strøm
127250 Fartøjsretning
127258 Magnetisk variation
128259 Hastighed: i forhold til vand
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen.‍ Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp.‍ at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga.‍ brand eller
overophedning.‍ Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den
korrekte sikring på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.‍
1 Før strømkablet til en strømkilde og til enheden.‍
2 Tilslut den røde ledning til den positive (+) batteriterminal, og
128267 Vanddybde
129025 Position: hurtig opdatering
129283 Cross Track-fejl
129284 Navigationsdata
129285 Navigationsrute og waypoint-oplysninger
Modtag
126992 Systemtid
127250 Fartøjsretning
127489 Motorparametre: dynamiske
tilslut den sorte ledning til den negative (-) batteriterminal.‍
3 Montér låseringen og o-ringen på enden af strømkablet.‍
4 Tilslut strømkablet til enheden ved at dreje låseringen med
uret.‍
127488 Motorparametre: hurtig opdatering
127493 Gearparametre: dynamiske
127505 Væskeniveau
128259 Hastighed: i forhold til vand
Tilslutning af kortlæseren til Garmin Marine Network
128267 Vanddybde
Kortlæseren er ikke kompatibel med Garmin plottere før
GPSMAP 8000-serien og GPSMAP 8500.‍
Tilslut kortlæseren til en Garmin enhed på Garmin Marine
Network ved hjælp af et Garmin Marine Network-kabel.‍
Data på kort, der indsættes i kortlæseren deles med alle
kompatible enheder på Garmin Marine Network.‍
129025 Position: hurtig opdatering
129038 AIS Klasse A - positionsrapport
129039 AIS Klasse B - positionsrapport
129040 AIS Klasse B - udvidet positionsrapport
129539 GNSS DOP'er
129794 AIS Klasse A - statiske og trafikrelaterede
data
Appendiks
129809 AIS Klasse B "CS" - statisk datarapport, del
A
Specifikationer
Fysiske specifikationer
129810 AIS Klasse B "CS" - statisk datarapport, del
B
Specifikation
Mål
130310 Miljøparametre
Mål (H×B×D)
1563/64 × 455/64 × 927/64" (406 × 123,5 × 239,5
mm)
130311 Miljøparametre (forældet)
Vægt
10,85 lbs (4,92 kg)
130313 Fugtighed
130314 Faktisk tryk
Temperaturområde Fra 5 °F til 131 °F (fra -15 °C til 55 °C)
Materiale
NMEA 0183-oplysninger
Aluminum
Strømspecifikationer
Type
Sætning
Beskrivelse
Send
GPAPB
APB: Kurs- eller sporkontrol
(autopilot) sætning "B"
Mål
Specifikation
Inputeffekt
10–35 V DC
GPBOD
BOD: Pejling (start til destination)
Sikring
7,5 A, 42 V hurtigtvirkende
GPBWC
BWC: Pejling og distance til waypoint
Maks.‍ strømforbrug ved 10 V DC
17 W
GPGGA
Typisk strømforbrug ved 12 V DC
0,8 A
GGA - Global Positioning Systemdatarettelse
Maks.‍ strømforbrug ved 12 V DC
1,7 A
GPGLL
NMEA 2000 LEN
2
GLL: Geografisk position (bredde- og
længdegrad)
NMEA 2000-forbrug
75 mA maks.‍
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive satellitter
Sikkerhedsafstand for kompas
5½ tommer (140 mm)
GPGSV
GSV: GNSS kan ses
GPRMB
RMB: Anbefalet minimum for
navigationsoplysninger
GPRMC
RMC: Anbefalet minimum for
specifikke GNSS-data
GPRTE
RTE: Ruter
GPVTG
VTG - Kurs over grunden og
grundhastighed
126208 NMEA: Kommando, anmodning og
anerkendelse af gruppefunktion
GPWPL
WPL: Waypoint-position
126464 Send og modtag gruppefunktion for PGNoversigt
GPXTE
XTE: Cross Track-fejl
PGRME
E: Estimeret fejl
PGRMM
M: Kortdatum
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Type
PGN
Beskrivelse
Send og modtag 059392 ISO-bekræftelse
059904 ISO-anmodning
060928 ISO-adressekrav
126996 Produktoplysninger
11
Type
Modtag
Sætning
Beskrivelse
PGRMZ
Z: Højde
SDDBT
DBT: Dybde under transducer
SDDPT
DPT: Dybde
SDMTW
MTW: Vandtemperatur
SDVHW
VHW: Fart gennem vand og kurs
DPT
Dybde
DBT
Dybde under transducer
MTW
Vandtemperatur
VHW
Fart gennem vand og kurs
WPL
Waypoint-position
DSC
Oplysninger om digitalt selektivt
opkald
DSE
Udvidet digitalt selektivt opkald
HDG
Kurs, afvigelse og variation
HDM
Kurs, magnetisk
MWD
Vindretning og -hastighed
MDA
Meteorologisk sammensat
MWV
Vindhastighed og -vinkel
VDM
AIS VHF datalink-besked
Du kan købe de komplette oplysninger om National Marine Electronics
Association-formatet (NMEA) og -sætninger hos: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin®, Garmin-logoet og GPSMAP® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre
lande. GMM™, and GRID™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes
uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
NMEA®, NMEA 2000® og NMEA 2000-logoet er registrerede varemærker tilhørende National Maritime Electronics Association.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising