Garmin | GPSMAP® 8530 Black Box | Garmin GPSMAP® 8530 Black Box Installatie-instructies

Garmin GPSMAP® 8530 Black Box Installatie-instructies
LET OP
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een
stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.‍
GPSMAP® 8500 installatie-instructies
De GPSMAP 8500 is een volledig aanpasbaar
watersportnavigatie- en informatiesysteem.‍ In deze instructies
worden de verbindingen tussen de verschillende componenten
van het systeem nader verklaard, zodat u het beste systeem
voor uw boot kunt plannen en installeren.‍
Daarnaast beschrijven deze instructies ook de montage en
bedrading van het primaire GPSMAP 8500-toestel.‍
Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.‍
Verwijder bij het aansluiten van de voedingskabel niet de
geïntegreerde zekeringhouder.‍ Om het risico van letsel of
schade aan het product door brand of oververhitting te
voorkomen, dient de juiste zekering te worden gebruikt, zoals
vermeld in de productspecificaties.‍ Als de voedingskabel wordt
aangesloten zonder gebruik van de juiste zekering, vervalt de
garantie op het product.‍
KENNISGEVING
Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de
andere kant van het oppervlak bevindt.‍
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter
kunnen helpen.‍
• Ga naar http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
veilige plek.‍
Contact opnemen met Garmin Product
Support
• Ga naar www.garmin.com/‍support en klik op Contact
Support voor ondersteuningsinformatie in uw regio.‍
• Bel in de VS met (913) 397.‍8200 of (800) 800.‍1020.‍
• Bel in het VK met 0808 2380000.‍
• Bel in Europa met +44 (0) 870.‍8501241.‍
Informatie over de componenten
Het GPSMAP 8500-systeem kan op verschillende manieren worden geïnstalleerd, afhankelijk van uw behoeften en de indeling van
uw boot.‍
De GPSMAP 8500 is het brein van een GPSMAP 8500-systeem en wordt aangesloten op de andere toestellen en GPSMAP 8500systemen op uw boot.‍ De GPSMAP 8500 kan worden bestuurd door een aangesloten GMM™ monitor, een aangesloten GRID™
invoertoestel, of een combinatie van de twee.‍
Februari 2013
190-01558-75_0A
Gedrukt in Taiwan
Onderdeel Naam
À
Á
GMM
Beschrijving
De GMM een aanraakschermmonitor die kan worden aangesloten op de GPSMAP 8500 en fungeert als een
display en interface, of als een display zonder interfacefunctionaliteit.‍ U kunt twee GMM-toestellen aansluiten op
één GPSMAP 8500, maar u kunt slechts met één toestel de GPSMAP 8500 met aanraakbediening besturen.‍
GARMIN
Met deze Garmin® Marine Network-poort kunnen de aanraakschermfuncties van een GMM worden gebruikt door
PROCESSOR BOX- de GPSMAP 8500.‍ Voor een juist gebruik van deze functie, moet de GMM die op deze poort is aangesloten ook
poort
worden aangesloten op de MAIN DVI VIDEO IN-poort met een DVI-D-kabel.‍
Â
MAIN DVI VIDEO
IN-poort
Deze DVI-videopoort wordt alleen gebruikt voor het aansluiten van de GMM die de functies van de GPSMAP
8500 bestuurt.‍ Voor een juist gebruik van deze functie, moet de GMM die op deze poort is aangesloten, ook
worden aangesloten op de GPSMAP 8500 via de GARMIN PROCESSOR BOX-poort met een Garmin Marine
Network-kabel.‍ Er kan een monitor van een ander merk worden aangesloten op deze poort, maar dan wordt de
aanraakfunctionaliteit niet ondersteund.‍
Ã
GRID
De GRID is een extern invoertoestel waarmee de functies van de GPSMAP 8500 worden bestuurd.‍ De GRID
wordt aangesloten op de GPSMAP 8500 met een standaard Garmin Marine Network-kabel.‍ Indien er zich
meerdere systemen op uw boot bevinden, wordt de GRID toegewezen aan een bepaalde GPSMAP 8500 in de
softwareconfiguratie.‍
Ä
Voedingskabel
Het is raadzaam om alle GPSMAP 8500-systeemcomponenten aan te sluiten op dezelfde voedingsbron van
10-35 V gelijkstroom.‍
Å
GARMIN MONITOR- Met deze Garmin Marine Network-poort kunt u een GMM de functies van de GPSMAP 8500 laten besturen.‍
poort
Voor een juist gebruik hiervan moet de GMM die op deze poort is aangesloten, ook worden aangesloten op de
MAIN DVI-I VIDEO OUT-poort met een DVI-D-kabel.‍
Æ
MAIN DVI-I VIDEO
OUT-poort
Deze DVI-videopoort wordt gebruikt om de GMM aan te sluiten, waarmee de functies van de GPSMAP 8500
worden bestuurd.‍ Voor een juist gebruik hiervan moet de GMM die op deze poort is aangesloten, ook worden
aangesloten op de GARMIN MONITOR-poort met een Garmin Marine Network-kabel.‍
Ç
Kaartlezer
Met behulp van de kaartlezer kunt u geheugenkaartfuncties gebruiken voor alle toestellen op het Garmin Marine
Network.‍ U kunt eersteklas kaarten gebruiken, software van toestellen bijwerken en gegevens overbrengen.‍
2
Onderdeel Naam
Beschrijving
È
NMEA 2000® poort
De GPSMAP 8500 wordt aangesloten op een standaard NMEA 2000-netwerk om te kunnen communiceren met
NMEA 2000-toestellen, zoals een GPS-antenne of een marifoon.‍ De poorten met de labels ENGINE en HOUSE
zijn gereserveerd voor toekomstig gebruik en mogen niet worden aangesloten op een standaard NMEA 2000netwerk.‍
É
NETWORK-poort
(×4)
Via het Garmin Marine Network kan de GPSMAP 8500 worden aangesloten op andere Garmin-toestellen, zoals
een radar of een echolood, en op andere GPSMAP-toestellen, indien er meer dan een GPSMAP-toestel op de
boot aanwezig is.‍
Montageoverwegingen
rekening met deze overwegingen wanneer u een
montagelocatie selecteert.‍
• De kaartlezer moet worden gemonteerd op een toegankelijke
locatie.‍ U moet, wanneer nodig, toegang hebben tot de
kaartlezer om geheugenkaarten met aanvullende kaart- en
toestelupdates te kunnen plaatsen en verwijderen en om
gebruikersgegevens over te kunnen zetten.‍
• Teneinde interferentie met een magnetisch kompas te
voorkomen, mag het toestel niet dichter bij een kompas
worden geïnstalleerd dan op de kompasveilige afstand die in
de productspecificaties is vermeld.‍
• De locatie moet ruimte laten voor het geleiden en aansluiten
van de kabels.‍
KENNISGEVING
Indien het toestel verticaal wordt gemonteerd, is het belangrijk
om het te installeren met de connectors naar beneden gericht.‍
Hiermee wordt voorkomen dat er mogelijk water rondom de
connectors blijft staan.‍
Dit toestel dient te worden gemonteerd op een locatie die niet
wordt blootgesteld aan extreme temperaturen of
omstandigheden.‍ Het temperatuurbereik voor dit toestel wordt
vermeld in de productspecificaties.‍ Langdurige blootstelling aan
temperaturen boven het opgegeven temperatuurbereik, in
opslag- of gebruiksomstandigheden, kan tot storingen in het
toestel leiden.‍ Schade door extreme temperaturen en
gerelateerde gevolgen vallen niet onder de garantie.‍
De kaartlezer monteren
• Het toestel moet worden gemonteerd op een locatie waar het
niet zal worden ondergedompeld.‍
• Het toestel moet worden gemonteerd op een locatie met
voldoende ventilatie waar het niet wordt blootgesteld aan
extreme temperaturen.‍
• Het toestel kan het beste horizontaal worden gemonteerd,
met het koelblok naar boven gericht.‍
• Als het toestel verticaal moet worden gemonteerd, moet het
worden geïnstalleerd met de connectors naar beneden
gericht.‍
KENNISGEVING
Wees voorzichtig wanneer u het gat zaagt om het toestel
verzonken te monteren.‍ Er is slechts weinig ruimte tussen de
behuizing en de montagegaten.‍ Als u het gat te groot zaagt, kan
het toestel mogelijk niet stabiel worden bevestigd.‍
Als u de beugel met schroeven bevestigt op glasvezel, kunt u
het beste bij het boren met een kleine verzinkboor alleen in de
bovenste gellaag een kleine verdieping aanbrengen.‍ U
voorkomt hiermee dat er scheuren in de gellaag ontstaan als de
schroeven worden aangedraaid.‍
Het toestel bevestigen
1 Bepaal na het kiezen van de montagelocatie welk
De meegeleverde sjabloon en het meegeleverde
bevestigingsmateriaal kunnen worden gebruikt om het toestel
verzonken te monteren op de geselecteerde locatie.‍
1 Snijd de sjabloon voor verzonken montage uit en controleer
of deze past op de locatie waar u het toestel wilt monteren.‍
2 Verwijder de beschermfolie van de zelfklevende achterzijde
van de sjabloon en breng deze aan op de locatie waar u het
toestel wilt monteren.‍
3 Maak met een boor van ¼ inch (6 mm) een of meer gaten in
de hoeken van de ononderbroken lijn op de sjabloon om het
montageoppervlak voor te bereiden voor zagen.‍
4 Zaag met een decoupeerzaag het montageoppervlak uit
langs de binnenkant van de ononderbroken lijn op de
sjabloon.‍
5 Plaats het toestel in de opening om te testen of dit past.‍
6 Gebruik indien nodig een vijl en schuurpapier om de opening
heel precies op maat te krijgen.‍
7 Als het toestel À goed in de opening past, dient u te
controleren of de montagegaten op het toestel zijn uitgelijnd
met de boorgaten Á op de sjabloon.‍
2
3
4
5
6
7
bevestigingsmateriaal u daarvoor nodig hebt.‍
Het bij het toestel geleverde bevestigingsmateriaal is
mogelijk niet geschikt voor het montageoppervlak.‍
Plaats het toestel op de gewenste montagelocatie en
markeer de locatie van de montagegaten.‍
Boor het desbetreffende montagegat voor één hoek van het
toestel.‍
Bevestig deze hoek van het toestel losjes aan het
montageoppervlak en controleer de andere drie markeringen
van de montagegaten.‍
Markeer eventueel opnieuw de montagegaten en verwijder
het toestel van het montageoppervlak.‍
Boor de montagegaten voor de andere drie markeringen.‍
Bevestig het toestel aan het montageoppervlak.‍
Overwegingen bij montage van kaartlezer
KENNISGEVING
Dit toestel dient te worden gemonteerd op een locatie die niet
wordt blootgesteld aan extreme temperaturen of
omstandigheden.‍ Het temperatuurbereik voor dit toestel wordt
vermeld in de productspecificaties.‍ Langdurige blootstelling aan
temperaturen boven het opgegeven temperatuurbereik, in
opslag- of gebruiksomstandigheden, kan tot storingen in het
toestel leiden.‍ Schade door extreme temperaturen en
gerelateerde gevolgen vallen niet onder de garantie.‍
De kaartlezer kan verzonken in het dashboard worden
gemonteerd met behulp van het meegeleverde materiaal.‍ Houd
3
◦ Een GMM of ander display dat is aangesloten op de
MIRROR DVI-I VIDEO OUT-poort toont hetzelfde beeld
dat wordt weergegeven op de hoofd- GMM, maar biedt
geen besturing via het aanraakscherm.‍
• Garmin Marine Network-toestellen kunnen op alle
NETWORK-poorten worden aangesloten, behalve op de
GARMIN MONITOR-poort.‍ Deze is gereserveerd voor
gebruik met de primaire GMM.‍
• De voedings-, NMEA® 0183- en Garmin Marine Networkkabels zijn verpakt zonder dat de borgringen zijn
geïnstalleerd, zodat de kabels eenvoudiger kunnen worden
bevestigd.‍ De kabels moeten worden doorgevoerd voordat
de borgringen worden bevestigd.‍
• Na het bevestigen van een borgring aan een kabel, moet u
ervoor zorgen dat de ring goed is vastgezet en de afdichtring
is aangebracht, zodat de voedings- of gegevensverbinding
niet losraakt.‍
Overwegingen voor stationverbindingen
8 Als de montagegaten op het toestel niet zijn uitgelijnd,
markeert u de nieuwe locaties van de boorgaten.‍
9 Druk met een priem door de boorgaten en breng met een
kleine verzinkboor alleen in de gellaag een kleine verdieping
aan, zoals is beschreven in de opmerking.‍
10 Verwijder de sjabloon van het montageoppervlak.‍
11 Als u geen toegang hebt tot de achterzijde van het toestel
nadat u dit hebt gemonteerd, verbindt u alle benodigde
kabels met het toestel voordat u dit in de opening plaatst.‍
12 Plaats het toestel in de opening.‍
13 Bevestig het toestel aan het montageoppervlak met de
meegeleverde schroeven Â.‍
14 Bevestig de decoratieve ring door deze op zijn plaats te
klikken rondom het toestel.‍
Verbindingsoverwegingen
KENNISGEVING
Een blauwe rubberen verzegeling wordt meegeleverd voor elke
DVI-poort op het toestel.‍ Deze verzegeling moet worden
geïnstalleerd tussen elke DVI-poort en de DVI-kabelconnectors
om schade aan de connectors te voorkomen.‍
Bij het aansluiten van de GPSMAP 8500 op de voeding, op een
GMM en op andere Garmin-toestellen, dient u de volgende
overwegingen in acht te nemen.‍
• Hoewel het raadzaam is om de meegeleverde Garmin DVIkabels te gebruiken, kunt u ook DVI-kabels van goede
kwaliteit van een ander merk gebruiken.‍ Voordat een DVIkabel wordt doorgevoerd, dient deze te worden getest door
er apparaten op aan te sluiten.‍
• De GPSMAP 8500 moet worden aangesloten op dezelfde
voedingsbron als een aangesloten GMM en GRID.‍ Als dat
niet mogelijk is, moeten de toestellen worden aangesloten op
dezelfde aarding.‍
• De voedings- en aardingsverbindingen naar de accu moeten
worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze veilig
zijn en niet kunnen losraken.‍
• De GPSMAP 8500 kan worden bestuurd door een
aanraakscherm met behulp van een van de twee mogelijk
aangesloten GMM-toestellen.‍
◦ De GMM waarmee de GPSMAP 8500 wordt bestuurd,
moet zijn aangesloten op zowel de GARMIN MONITORals de MAIN DVI-I VIDEO-poort op de GPSMAP 8500
met behulp van een Garmin Marine Network-kabel en een
DVI-D-kabel.‍
4
Dit toestel kan worden geïnstalleerd in combinatie met andere
compatibele Garmin-toestellen om samen te werken als een
station.‍ Bij het plannen van stations op uw boot, moet u deze
punten in overweging nemen.‍
• Eerdere toestellen dan de GPSMAP 8000-serie en GPSMAP
8500 kunnen niet in een station worden gebruikt.‍
• Hoewel dit niet is vereist, is het raadzaam om alle toestellen
die u in een station wilt gaan gebruiken, naast elkaar te
installeren.‍
• Er zijn geen speciale aansluitingen nodig voor het opzetten
van een station, mits alle toestellen zijn verbonden met het
Garmin Marine Network (pagina 5).‍
• Stations worden opgezet en gewijzigd met de software van
het toestel.‍ Raadpleeg de gebruikershandleiding van het
toestel voor meer informatie.‍
Verbinden met voeding
WAARSCHUWING
Verwijder bij het aansluiten van de voedingskabel niet de
geïntegreerde zekeringhouder.‍ Om het risico van letsel of
schade aan het product door brand of oververhitting te
voorkomen, dient de juiste zekering te worden gebruikt, zoals
vermeld in de productspecificaties.‍ Als de voedingskabel wordt
aangesloten zonder gebruik van de juiste zekering, vervalt de
garantie op het product.‍
1 Leid de voedingskabel naar de voedingsbron en het toestel.‍
2 Sluit de rode draad aan op de positieve pool van de accu (+)
en de zwarte draad op de negatieve pool van de accu (-).‍
3 Plaats de borg- en O-ring aan het uiteinde van de
voedingskabel.‍
Verbind
de voedingskabel met het toestel door de borgring
4
naar rechts te draaien.‍
Voedingskabel verlengen
Zo nodig kunt u de voedingskabel verlengen met een kabel van
de juiste dikte en lengte.‍
Onderdeel
À
Á
Â
Beschrijving
Zekering
Batterij
6 ft.‍ (1,8 m) geen verlenging
Overwegingen voor het Garmin Marine Network
Onderdeel Beschrijving
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Verbinding
• Verlengdraad van 12 AWG (3,31 mm²), maximaal 15 ft.‍
(4,6 m)
• Verlengdraad van 10 AWG (5,26 mm²), maximaal 23 ft.‍
(7 m)
• Verlengdraad van 8 AWG (8,36 mm²), maximaal 36 ft.‍
(11 m)
Zekering
8 inch (20,3 cm)
Batterij
8 inch (20,3 cm)
36 ft.‍ (11 m) maximale verlenging
Extra overwegingen voor aarding
Dit toestel hoeft in de meeste installatietoepassingen niet extra
te worden geaard aan het chassis.‍ Indien er interferentie
optreedt, kan de meegeleverde aardverbindingsschroef À
worden gebruikt om het toestel te verbinden met de
wateraarding van de boot, om zo interferentie te voorkomen.‍
De GPSMAP 8500 kan worden aangesloten op andere Garmin
Marine Network-toestellen voor het delen van gegevens, zoals
radar, echolood en gedetailleerde kaarten.‍ Wanneer u Garmin
Marine Network-toestellen aansluit op de GPSMAP 8500, dient
u de volgende overwegingen in acht te nemen.‍
• Er moet een Garmin Marine Network-kabel worden gebruikt
voor alle Garmin Marine Network-aansluitingen.‍
◦ Er mogen geen CAT5-kabel en RJ45-stekkers van andere
merken worden gebruikt voor Garmin Marine Networkaansluitingen.‍
◦ Andere Garmin Marine Network-kabels en -stekkers zijn
verkrijgbaar bij uw Garmin dealer.‍
• Er bevinden zich vier NETWORK-poorten op de GPSMAP
8500, die allemaal fungeren als een netwerkswitch.‍ Een
willekeurig compatibel toestel kan worden aangesloten op
een van de NETWORK-poorten voor het delen van
gegevens.‍
◦ Als een willekeurige compatibele sensor, zoals een radarof echoloodtoestel, wordt aangesloten op een van de
NETWORK-poorten op de GPSMAP 8500, worden
sensorgegevens gedeeld met andere Garminkaartplotters of GPSMAP 8500-stations die zijn
aangesloten op de GPSMAP 8500 via een NETWORKpoort.‍
◦ De vijfde aansluiting, met de label GARMIN MONITOR, is
gereserveerd voor gebruik met de primaire GMM en kan
niet worden gebruikt voor het aansluiten van Garmin
Marine Network-toestellen.‍
Overwegingen betreffende de NMEA 2000-verbinding
Een GMM aansluiten op de GPSMAP 8500
Er kan één GMM worden aangesloten op de GPSMAP 8500
met aanraakbediening, en er kan een extra GMM of display van
een ander merk worden aangesloten op de GPSMAP 8500 om
de primaire display te spiegelen.‍
OPMERKING: Deze instructies gelden alleen voor de video- en
gegevensaansluitingen van de GMM en display van een ander
merk.‍ Raadpleeg de instructies bij uw GMM en display van een
ander merk voor informatie over de voedingsaansluitingen.‍
1 Voer een Garmin Marine Network-kabel en een DVI-D-kabel
naar de primaire GMM en de GPSMAP 8500.‍
2 Voer een DVI-D-kabel naar een extra GMM of een geschikte
kabel naar een display van een ander merk (optioneel).‍
3 Installeer de borgring en afdichtring op de uiteinden van de
Garmin Marine Network-kabel.‍
4 Sluit de Garmin Marine Network-kabel aan op de GARMIN
MONITOR-poort op de GPSMAP 8500 en op de GARMIN
PROCESSOR BOX-poort op GMM.‍
5 Sluit de DVI-D-kabel aan op de MAIN DVI-I VIDEO OUTpoort op de GPSMAP 8500 en op de MAIN DVI VIDEO INpoort op de GMM.‍
6 Sluit een geschikte kabel op de MIRROR DVI-I VIDEO OUTpoort op de GPSMAP 8500 aan op een andere GMM of op
een display van een ander merk (optioneel).‍
KENNISGEVING
Als u beschikt over een bestaand NMEA 2000-netwerk op uw
boot, hoort dit reeds te zijn aangesloten op de voeding.‍ Sluit de
meegeleverde NMEA 2000-voedingskabel niet aan op een
bestaand NMEA 2000-netwerk omdat er slechts één
voedingsbron mag worden aangesloten op een NMEA 2000netwerk.‍
Als u de meegeleverde NMEA 2000-voedingskabel installeert,
moet u deze verbinden met de contactschakelaar van de boot
of via een andere onderbrekingsschakelaar.‍ NMEA 2000toestellen zullen uw accu leegtrekken indien de NMEA 2000voedingskabel rechtstreeks is aangesloten op de accu.‍
De GPSMAP 8500 kan een verbinding maken met een NMEA
2000-netwerk op uw boot om gegevens te delen van met NMEA
2000-compatibele toestellen zoals een GPS-antenne of een
marifoon.‍ Met de meegeleverde NMEA 2000-kabels en
connectors kunt u de GPSMAP 8500 verbinden met uw
bestaande NMEA 2000-netwerk of eventueel een basis NMEA
2000-netwerk creëren.‍
Als u niet bekend bent met NMEA 2000, raadpleeg dan het
hoofdstuk over de basisbeginselen van NMEA 2000-netwerken
in de Technische handleiding voor NMEA 2000-producten op de
meegeleverde cd-rom of klik op de koppeling “Handleidingen”
op de productpagina voor uw toestel op www.garmin.com.‍
De poort met de label NMEA 2000 wordt gebruikt om de
GPSMAP 8500 te verbinden met een standaard NMEA 2000netwerk.‍ De poorten met de labels ENGINE en HOUSE zijn
gereserveerd voor toekomstig gebruik en mogen niet worden
verbonden met een standaard NMEA 2000-netwerk.‍
5
Onderdeel
Ä
Å
Æ
Ç
Beschrijving
Voedingsbron van 12V gelijkstroom
NMEA 2000-afsluitweerstand
NMEA 2000-T-connector
NMEA 2000-backbonekabel
Overwegingen betreffende NMEA 0183-verbinding
Onderdeel
À
Á
Â
Ã
Beschrijving
GPSMAP 8500
NMEA 2000-netwerkkabel
NMEA 2000-voedingskabel
Startschakelaar of onderbrekingsschakelaar
• Raadpleeg de installatie-instructies die bij uw NMEA 0183compatibele toestel zijn geleverd voor informatie over hoe u
de polen A (+) en B (-) van de zendende (Tx) en
ontvangende draad (Rx) kunt herkennen.‍
• Als u NMEA 0183-toestellen aansluit met twee zendende en
twee ontvangende draden, is het niet nodig om de NMEA
2000-bus en het NMEA 0183-toestel op een
gemeenschappelijke aarding aan te sluiten.‍
• Als u een NMEA 0183-toestel met slechts één zendende
draad (Tx) of slechts één ontvangende draad (Rx) aansluit,
moeten de NMEA 2000-bus en het NMEA 0183-toestel wel
op een gemeenschappelijke aarding worden aangesloten.‍
Elementaire NMEA 0183-verbindingen
Met deze diagrammen wordt elementaire NMEA 0183-bedrading geïllustreerd waarmee uw toestel wordt aangesloten op NMEA
0183-compatibele toestellen.‍ Zie voor meer informatie over de NMEA 0183-mogelijkheden van het toestel pagina 7.‍
Standaard NMEA 0183-compatibel toestel
Onderdeel
À
Á
Â
Ã
Onderdeel
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
6
Beschrijving
Voedingsbron van 12 V gelijkstroom
Voedingskabel
NMEA 0183-compatibel toestel
NMEA 0183-kabel
Functie van Garmin-draad
Kleur van Garmin-draad
Functie van draad NMEA 0183toestel
Voeding
Rood
Voeding
Aarding stroom
Zwart
Aarding stroom
Aarding gegevens
Zwart
Aarding gegevens
A ontvangen (+)
Wit
A verzenden (+)
B ontvangen (-)
Oranje/wit
B verzenden (-)
A verzenden (+)
Grijs
A ontvangen (+)
B verzenden (-)
Roze
B ontvangen (-)
Single-Ended NMEA 0183-compatibel toestel
Onderdeel
À
Á
Â
Ã
Onderdeel
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Beschrijving
Voedingsbron van 12 V gelijkstroom
Voedingskabel
NMEA 0183-compatibel toestel
NMEA 0183-kabel
Functie van Garmin-draad
Kleur van Garmin-draad
Functie van draad NMEA 0183toestel
Voeding
Rood
Voeding
Aarding stroom
Zwart
Aarding stroom
Aarding gegevens
Zwart
Aarding gegevens
B ontvangen (-)
Oranje/wit
N.‍v.‍t.‍
A ontvangen (+)
Wit
Zenden
A verzenden (+)
Grijs
Ontvangen
B verzenden (-)
Roze
N.‍v.‍t.‍
• Laat de roze draad onaangesloten als het NMEA 0183-compatibele toestel slechts één ontvangende draad (Rx) heeft (geen A,
B, + of -).‍
• Sluit de oranje/witte draad aan op aarde als het NMEA 0183-compatibele toestel slechts één verzendende draad (TX) heeft
(geen A, B, + of -).‍
• Raadpleeg de installatie-instructies van uw NMEA 0183-compatibele toestel om de verzendende en ontvangende A(+)- en B(-)draden te bepalen.‍
• Gebruik beschermde AWG 28-bedrading met een getwist aderpaar voor lange bedradingslengten.‍
• Soldeer alle verbindingen en verzegel deze met krimpkousen.‍
Geavanceerde NMEA 0183-verbindingen
Er zijn vier interne NMEA 0183-invoerpoorten (Rx) en twee interne NMEA 0183-uitgangspoorten (Tx) op de meegeleverde NMEA
0183-gegevenskabel.‍ U kunt verbinding maken met één NMEA 0183-toestel per interne Rx-poort om gegevens in te voeren op uw
Garmin-toestel en u kunt maximaal drie NMEA 0183-toestellen tegelijkertijd verbinden met elke interne Tx-poort om
gegevensuitvoer van uw Garmin-toestel te ontvangen.‍ Elke interne Rx- en Tx-poort heeft twee kabels met het label A(+) en B(-)
overeenkomstig de NMEA 0183-conventie.‍ De bijbehorende A(+)- en B(-)-draden van elke interne poort dienen te worden
verbonden met de A(+)- en B(-)-kabels van uw NMEA 0183-compatibele toestel.‍ Raadpleeg de tabel en bedradingsschema's
wanneer u de gegevenskabel verbindt met NMEA 0183-apparaten.‍
Raadpleeg de installatie-instructies voor uw NMEA 0183-compatibele toestel om de A(+)- en B(-)-uitvoerdraden (Tx) en de A(+)- en
B(-)-invoerdraden (Rx) te bepalen.‍ Gebruik beschermde 28 AWG-bedrading met een getwist aderpaar voor lange
bedradingslengten.‍ Soldeer alle verbindingen en verzegel deze met krimpkousen.‍
• Voor tweewegscommunicatie met een NMEA 0183-toestel kunnen de interne poorten op de NMEA 0183-gegevenskabel niet
worden gekoppeld.‍ Als bijvoorbeeld de invoer van het NMEA-compatibele toestel is verbonden met de interne uitvoerpoort 1 op
de gegevenskabel, kunt u de uitvoerpoort van uw NMEA 0183-compatibele toestel verbinden met een van de interne
invoerpoorten (poort 1, 2, 3 of 4) op de kabel.‍
• De aardedraden op de NMEA 0183-gegevenskabel en uw NMEA 0183-compatibele toestel moeten beide zijn verbonden met
aarde.‍
• Zie pagina 12 voor een lijst met de goedgekeurde NMEA 0183-telegramuitvoer vanaf en -invoer naar uw toestel.‍
• De interne NMEA 0183-poorten en communicatieprotocollen worden geconfigureerd op het verbonden Garmin-toestel.‍ Zie voor
meer informatie de sectie NMEA over 0183 of over de configuratie van communicatie in de gebruikershandleiding die is
meegeleverd met uw Garmin-toestel.‍
7
Poort
Functie van draad
Kleur van draad
Invoerpoort 1
Rx/A (+)
Wit
Rx/B (-)
Oranje/wit
Rx/A (+)
Bruin
Rx/B (-)
Bruin/wit
Rx/A (+)
Paars
Rx/B (-)
Paars/wit
Rx/A (+)
Zwart/wit
Rx/B (-)
Rood/wit
Tx/A (+)
Grijs
Tx/B (-)
Roze
Tx/A (+)
Blauw
Tx/B (-)
Blauw/wit
N.‍v.‍t.‍
Reserve
N.‍v.‍t.‍
N.‍v.‍t.‍
Reserve
N.‍v.‍t.‍
N.‍v.‍t.‍
Reserve
N.‍v.‍t.‍
N.‍v.‍t.‍
Alarm
Geel
N.‍v.‍t.‍
Accessoire ingeschakeld
Oranje
N.‍v.‍t.‍
Aarding
Zwart
N.‍v.‍t.‍
Reserve
N.‍v.‍t.‍
Invoerpoort 2
Invoerpoort 3
Invoerpoort 4
Uitvoerpoort 1
Uitvoerpoort 2
Standaard NMEA 0183-compatibel toestel verbonden voor tweewegscommunicatie
Onderdeel
À
Á
Â
Ã
8
Beschrijving
Voedingsbron van 12 V gelijkstroom
Voedingskabel
NMEA 0183-compatibel toestel
NMEA 0183-kabel
Pinnummer
Onderdeel
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Functie van Garmin-draad
Kleur van Garmin-draad
NMEA Functie van draad 0183toestel
Voeding
Rood
Voeding
Aarding stroom
Zwart
Aarding stroom
Aarding gegevens
Zwart
Aarding gegevens
RxA (+)
Wit
TxA (+)
RxB (-)
Oranje/wit
TxB (-)
TxA (+)
Grijs
RxA (+)
TxB (-)
Roze
RxB (-)
Standaard NMEA 0183-compatibel toestel verbonden voor eenwegscommunicatie
OPMERKING: In dit diagram worden zowel verzendende als ontvangende verbindingen geïllustreerd.‍ Raadpleeg item Ê, Ë, Ì, Í
en Î wanneer u het Garmin-toestel verbindt om gegevens te ontvangen vanaf een NMEA 0183-compatibel toestel en raadpleeg
item Ê, Ë, Ì, Ï en Ð wanneer u het Garmin-toestel verbindt om gegevens te verzenden naar een NMEA 0183-compatibel toestel.‍
Onderdeel
À
Á
Â
Ã
Onderdeel
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Beschrijving
Voedingsbron van 12 V gelijkstroom
Voedingskabel
NMEA 0183-compatibel toestel
NMEA 0183-kabel
Functie van Garmin-draad
Kleur van Garmin-draad
NMEA Functie van draad 0183toestel
Voeding
Rood
Voeding
Aarding stroom
Zwart
Aarding stroom
Aarding gegevens
Zwart
Aarding gegevens
RxA (+)
Wit
TxA (+)
RxB (-)
Oranje/wit
TxB (-)
TxA (+)
Grijs
RxA (+)
TxB (-)
Roze
RxB (-)
NMEA 0183-compatibel toestel met één ontvangende draad die is verbonden om gegevens te ontvangen
9
Onderdeel
À
Á
Â
Ã
Onderdeel
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Beschrijving
Voedingsbron van 12 V gelijkstroom
Voedingskabel
NMEA 0183-compatibel toestel
NMEA 0183-kabel
Functie van Garmin-draad
Kleur van Garmin-draad
NMEA Functie van draad 0183toestel
Voeding
Rood
Voeding
Aarding stroom
Zwart
Aarding stroom
Aarding gegevens
Zwart
Aarding gegevens
TxA (+)
Grijs
RxA
TxB (-)
Roze
N.‍v.‍t.‍
NMEA 0183-compatibel toestel met één verzendende draad die is verbonden om gegevens te verzenden
Onderdeel
À
Á
Â
Ã
Onderdeel
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Beschrijving
Voedingsbron van 12 V gelijkstroom
Voedingskabel
NMEA 0183-compatibel toestel
NMEA 0183-kabel
Functie van Garmin-draad
Kleur van Garmin-draad
NMEA Functie van draad 0183toestel
Voeding
Rood
Voeding
Aarding stroom
Zwart
Aarding stroom
Aarding gegevens
Zwart
Aarding gegevens
RxB (-)
Oranje/wit
N.‍v.‍t.‍
RxA (+)
Wit
TxA (+)
Lamp- of hoornverbindingen
Het toestel kan worden gebruikt met een lamp en/of hoorn om
een geluid of visueel signaal weer te geven wanneer op de
kaartplotter een bericht wordt weergegeven.‍ Dit is optioneel en
het toestel werkt ook normaal wanneer u de alarmdraad niet
gebruikt.‍ Houd rekening met de volgende overwegingen
wanneer u het toestel verbindt met een lamp of hoorn.‍
10
• Het alarmcircuit schakelt over naar laagspanning wanneer
het alarm afgaat.‍
• De maximumstroom is 100 mA en u hebt een relais nodig
om de stroom vanaf de kaartplotter te beperken tot 100 mA.‍
• Als u handmatig wilt schakelen tussen visuele signalen en
geluiden, kunt u eenpolige aan-uitschakelaars installeren.‍
Onderdeel Beschrijving
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Onderdeel
Ê
Ë
Ì
Stroombron van 10–35 V gelijkstroom
Voedingskabel
Hoorn
Lamp
NMEA 0183-kabel
Relais (spoelstroom van 100 mA)
Zet schakelaars om als u lamp- of hoornmeldingen wilt inen uitschakelen
VGA-adapter gebruiken om een VGA-compatibel display
aan te sluiten.‍
• De poort MAIN DVI-I VIDEO OUT is bedoeld voor gebruik
met de primaire GMM.‍ Zie pagina 5 voor meer informatie.‍ Er
kan een monitor van een ander merk op deze poort worden
aangesloten, maar dan is er geen aanraak-interface met dit
toestel mogelijk.‍
• Met de poort MIRROR DVI-I VIDEO OUT kunt u een
spiegelbeeld van de MAIN DVI-I VIDEO OUT weergeven op
een aangesloten display.‍
Kleur van draad
Functie van draad
Rood
Voeding
Zwart
Aarding
Verbinden met voeding
Geel
Alarm
WAARSCHUWING
Verwijder bij het aansluiten van de voedingskabel niet de
geïntegreerde zekeringhouder.‍ Om het risico van letsel of
schade aan het product door brand of oververhitting te
voorkomen, dient de juiste zekering te worden gebruikt, zoals
vermeld in de productspecificaties.‍ Als de voedingskabel wordt
aangesloten zonder gebruik van de juiste zekering, vervalt de
garantie op het product.‍
Aandachtspunten voor video-invoer en -uitvoer
Met de GPSMAP 8500 is video-invoer van vier compositebronnen en video-uitvoer naar twee digitale of analoge displays
mogelijk.‍ Houd rekening met het volgende wanneer u videoinvoerbronnen en -uitvoerbronnen aansluit.‍
• De vier composite-videopoorten hebben de volgende labels
CVBS 1 IN, CVBS 2 IN, CVBS 3 IN en CVBS 4 IN.‍
◦ Deze vier poorten maken gebruik van BNC-connectors.‍ U
kunt een BNC-naar-RCA-adapter gebruiken om een
composite-videobron met RCA-connectors aan te sluiten
op deze poorten.‍
◦ Het videosignaal van bronnen die op deze poorten zijn
aangesloten, is alleen beschikbaar voor weergave op de
GMM of op een extra monitor die is aangesloten op
dezelfde GPSMAP 8500.‍ Composite-video wordt niet
gedeeld via het Garmin Marine Network of NMEA 2000netwerk.‍
• De twee DVI-I-uitvoerpoorten hebben de volgende labels:
MAIN DVI-I VIDEO OUT en MIRROR DVI-I VIDEO OUT.‍
Deze twee poorten maken gebruik van DVI-I-connectors en
zijn compatibel met een groot aantal digitale en analoge
connectors en adapters.‍
◦ U kunt een DVI-D-kabel gebruiken om een GMM of een
ander DVI-compatibel digitaal display aan te sluiten.‍ U
kunt eventueel een DVI-D-naar-HDMI-adapter gebruiken
om een HD-TV of ander HDMI-compatibel display aan te
sluiten.‍
◦ U kunt een DVI-I-kabel gebruiken om een
computermonitor of ander DVI-I-compatibel digitaal
display aan te sluiten.‍ U kunt eventueel een DVI-I-naar-
Verbindingen van kaartlezer
1 Leid de voedingskabel naar de voedingsbron en het toestel.‍
2 Sluit de rode draad aan op de positieve pool van de accu (+)
en de zwarte draad op de negatieve pool van de accu (-).‍
3 Plaats de borg- en O-ring aan het uiteinde van de
voedingskabel.‍
4 Verbind de voedingskabel met het toestel door de borgring
naar rechts te draaien.‍
De kaartlezer verbinden met het Garmin Marine
Network
De kaartlezer is niet compatibel met Garmin-kaartplotters
voorafgaand aan de GPSMAP 8000-serie en GPSMAP 8500.‍
Verbind de kaartlezer met een Garmin-toestel in het Garmin
Marine Network via een Garmin Marine Network-kabel.‍
Gegevens van kaarten die worden geplaatst in de kaartlezer,
worden gedeeld met alle compatibele toestellen in het
Garmin Marine Network.‍
11
Appendix
Type
PGN
Beschrijving
Specificaties
129794 AIS-klasse A vaste gegevens en
vaargegevens
Fysieke specificaties
129809 AIS-klasse B “CS” rapport met vaste
gegevens, deel A
Specificatie
Waarden
129810 AIS-klasse B “CS” rapport met vaste
gegevens, deel B
Afmetingen (H×B×D) 1563/64 × 455/64 × 927/64 inch (406 × 123,5 ×
239,5 mm)
Gewicht
10,85 lbs (4,92 kg)
Temperatuurbereik
Van 5° tot 131°F (van -15° tot 55°F)
Materiaal
Aluminium
130310 Omgevingsparameters
130311 Omgevingsparameters (verouderd)
130313 Vochtigheid
130314 Actuele druk
Voedingspecificaties
NMEA 0183-informatie
Waarden
Specificatie
Ingangsspanning
10–35 V gelijkstroom
Zekering
7,5 A, 42 V snel reagerend
Max.‍ vermogen bij 10 V gelijkstroom
17 W
Nominale opgenomen stroom bij 12 V
gelijkstroom
0,8 A
Max.‍ opgenomen stroom bij 12 V
gelijkstroom
1,7 A
NMEA 2000 LEN
2
Stroomverbruik NMEA 2000
75 mA max.‍
Kompasveilige afstand
5½ inch (140 mm)
Type
Telegram
Beschrijving
Zenden
GPAPB
APB: Koers- of spoorcontrole
(stuurautomaat) telegram "B"
GPBOD
BOD: Richting (vertrekpunt naar
bestemming)
GPBWC
BWC: Richting en afstand tot
waypoint
GPGGA
GGA: GPSpositiebepalingsgegevens
GPGLL
GLL: Geografische positie
(breedtegraad en lengtegraad)
GPGSA
GSA: GNSS DOP en actieve
satellieten
GPGSV
GSV: GNSS-satellieten in
weergavemodus
GPRMB
RMB: Aanbevolen minimum
navigatie-informatie
060928 ISO-adresreservering
GPRMC
126208 NMEA: opdracht, aanvraag en
bevestiging van groepfunctie
RMC: Aanbevolen minimum
specifieke GNSS-gegevens
NMEA 2000 PGN-informatie
Type
PGN
Zenden en
ontvangen
059392 ISO-bevestiging
Zenden
Beschrijving
059904 ISO-aanvraag
GPRTE
RTE: Routes
126464 PGN List Group-functie verzenden en
ontvangen
GPVTG
VTG: Koers over de grond en
snelheid over de grond
126996 Productinformatie
GPWPL
WPL: Waypoint-locatie
129026 COG en SOG: snelle update
GPXTE
XTE: Koersfout
129029 GNSS-positiegegevens
PGRME
E: Geschatte fout
129540 GNSS-satellieten in weergavemodus
PGRMM
M: Kaartdatum
130306 Windgegevens
PGRMZ
Z: Hoogte
130312 Temperatuur
SDDBT
DBT: Diepte onder transducer
127250 Voorliggende koers van vaartuig
SDDPT
DPT: Diepte
127258 Magnetische variatie
SDMTW
MTW: Watertemperatuur
SDVHW
VHW: Watersnelheid en koers
DPT
Diepte
129025 Positie: snelle update
DBT
Diepte onder de transducer
129283 Koersfout
MTW
Watertemperatuur
129284 Navigatiegegevens
VHW
Watersnelheid en koers
129285 Navigatieroute en waypoint-informatie
WPL
Waypoint-locatie
126992 Systeemtijd
DSC
Digital Selective Calling-gegevens
127250 Voorliggende koers van vaartuig
DSE
Uitgebreide Digital Selective Callinggegevens
127488 Motorparameters: snelle update
HDG
Koers, afwijking en variatie
127493 Transmissieparameters: dynamisch
HDM
Koers, magnetisch
127505 Vloeistofniveau
MWD
Windrichting en snelheid
128259 Snelheid: door het water
MDA
Meteorologische samenstelling
128267 Waterdiepte
MWV
Windsnelheid en -hoek
129025 Positie: snelle update
VDM
AIS VHF data-link-bericht
128259 Snelheid: door het water
128267 Waterdiepte
Ontvangen
Ontvangen
127489 Motorparameters: dynamisch
129038 AIS-klasse A positierapport
129039 AIS-klasse B positierapport
129040 AIS-klasse B uitgebreid positierapport
129539 GNSS DOP's
12
U kunt de volledige informatie over NMEA (National Marine Electronics
Association)-indeling en telegrammen aanschaffen bij: NMEA, Seven
Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd
Koninkrijk
Garmin®, het Garmin-logo en GPSMAP® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de
Verenigde Staten en andere landen. GMM™ en GRID™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze
handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
NMEA®, NMEA 2000® en het NMEA 2000-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de National Maritime Electronics Association.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)
© 2013 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising