Garmin | GPSMAP® 8530 Black Box | Installation guide | Garmin GPSMAP® 8530 Black Box Instrukcja instalacji

Garmin GPSMAP® 8530 Black Box Instrukcja instalacji
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.‍
UWAGA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.‍
Instrukcja instalacji plotera
nawigacyjnego GPSMAP® 8500
Ploter GPSMAP 8500 to morskie urządzenie nawigacyjne
i system informacyjny o dużych możliwościach dostosowania.‍
Te instrukcje objaśniają połączenia między różnymi
komponentami systemu i umożliwiają sporządzenie planu oraz
instalację najlepszego systemu dla łodzi.‍
Poza tym, instrukcje zawierają informacje o montażu
i okablowaniu głównego urządzenia GPSMAP 8500.‍
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.‍
Nie wolno zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika
z przewodu zasilającego w przypadku podłączania przewodu
zasilającego.‍ Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu
wskutek pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany
odpowiedni bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu.‍
Oprócz tego podłączenie przewodu zasilającego bez
zastosowanego odpowiedniego bezpiecznika spowoduje
unieważnienie gwarancji na produkt.‍
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.‍
• Odwiedź stronę http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.‍
Kontakt z działem pomocy technicznej firmy
Garmin
• Odwiedź stronę www.garmin.com/‍support i kliknij opcję
Contact Support, aby uzyskać informacje o pomocy
technicznej dostępnej w poszczególnych krajach.‍
• Jeśli znajdujesz się w USA, zadzwoń pod numer (913) 397
8200 lub (800) 800 1020.‍
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 2380000.‍
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 8501241.‍
Opis komponentów
System GPSMAP 8500 można skonfigurować na różne sposoby, zależnie od potrzeb użytkownika oraz od schematu łodzi.‍
Urządzenie GPSMAP 8500 to mózg systemu GPSMAP 8500, który łączy się z innymi urządzeniami oraz systemami GPSMAP 8500
na łodzi.‍ Sterowanie urządzeniem GPSMAP 8500 jest możliwe za pośrednictwem podłączonego monitora GMM™, podłączonego
urządzenia wejściowego GRID™ lub obu tych urządzeń.‍
Luty 2013
190-01558-80_0A
Wydrukowano na Tajwanie
Pozycja Nazwa
Opis
À
GMM
GMM to monitor dotykowy, który po podłączeniu do urządzenia GPSMAP 8500 może pełnić rolę wyświetlacza
oferującego funkcje interfejsu lub pozbawionego tych funkcji.‍ Istnieje możliwość podłączenia dwóch monitorów
GMM do jednego plotera nawigacyjnego GPSMAP 8500, choć tylko jedno z podłączonych urządzeń będzie
umożliwiało sterowanie ploterem nawigacyjnym GPSMAP 8500 za pośrednictwem interfejsu dotykowego.‍
Á
Port GARMIN
PROCESSOR BOX
Port Garmin® sieci morskiej umożliwia korzystanie z funkcji dotykowych monitora GMM w ploterze nawigacyjnym
GPSMAP 8500.‍ Aby zapewnić prawidłowe działanie monitora GMM podłączonego do tego portu, należy
podłączyć je także do portu MAIN DVI VIDEO IN, korzystając z przewodu DVI-D.‍
Â
Port MAIN DVI VIDEO Ten port wideo DVI służy do podłączenia monitora GMM umożliwiającego sterowanie funkcjami plotera
IN
nawigacyjnego GPSMAP 8500.‍ Aby zapewnić prawidłowe działanie monitora GMM podłączonego do tego portu,
należy podłączyć je także do plotera nawigacyjnego GPSMAP 8500 za pośrednictwem portu GARMIN
PROCESSOR BOX IN, korzystając z przewodu sieci morskiej firmy Garmin.‍ Do tego portu można podłączyć
monitor innego producenta, w takim przypadku funkcja interfejsu dotykowego nie będzie jednak obsługiwana.‍
Ã
GRID
GRID to urządzenie do zdalne urządzenie wejściowe, które umożliwia sterowanie funkcjami urządzenia GPSMAP
8500.‍ Do podłączenia urządzenia GRID do sieci GPSMAP 8500 służy standardowy przewód sieci morskiej firmy
Garmin.‍ Jeśli na łodzi jest zainstalowany więcej niż jeden system, urządzenie wejściowe GRID jest podczas
konfiguracji oprogramowania przypisywane do konkretnego plotera nawigacyjnego GPSMAP 8500.‍
Ä
Przewód zasilający
Zaleca się podłączenie wszystkich komponentów systemu GPSMAP 8500 do tego samego źródła zasilania 10–
35 V DC.‍
Å
Port GARMIN
MONITOR
Port Garmin sieci morskiej umożliwia sterowanie funkcjami urządzenia GPSMAP 8500 za pośrednictwem
urządzenia GMM.‍ Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia GMM podłączonego do tego portu, należy
podłączyć je także do portu MAIN DVI-I VIDEO OUT, korzystając z przewodu DVI-D.‍
Æ
Port MAIN DVI-I
VIDEO OUT
Ten port wideo DVI służy do podłączenia urządzenia GMM umożliwiającego sterowanie funkcjami urządzenia
GPSMAP 8500.‍ Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia GMM podłączonego do tego portu, należy
podłączyć je także do portu GARMIN MONITOR, korzystając z przewodu sieci morskiej firmy Garmin.‍
Ç
Czytnik kart
Czytnik kart umożliwia korzystanie z funkcji wymagających obsługi kart pamięci we wszystkich urządzeniach
należących do sieci morskiej Garmin.‍ Można korzystać z wysokiej jakości map, aktualizować oprogramowanie
urządzenia i przesyłać dane.‍
2
Pozycja Nazwa
Opis
È
Port NMEA 2000®
Port GPSMAP 8500 służy do podłączenia do standardowej sieci NMEA 2000 w celu umożliwienia komunikacji
z urządzeniami NMEA 2000 takimi jak antena GPS lub radio VHF.‍ Porty z oznaczeniami ENGINE i HOUSE są
przeznaczone do przyszłego użytku i nie podłączać ich do standardowej sieci NMEA 2000.‍
É
Port NETWORK (×4)
Przewód sieci morskiej Garmin służy do podłączenia urządzenia GPSMAP 8500 do innych urządzeń Garmin
takich jak radar lub echosonda oraz do innych urządzeń GPSMAP, jeśli na łodzi znajduje się więcej niż jedno
urządzenie GPSMAP.‍
Uwagi dotyczące montażu
UWAGA
Jeśli urządzenie zostało zamontowane pionowo, należy
upewnić się, że złącza są skierowane w dół.‍ Pozwoli to uniknąć
potencjalnego zatrzymywania się wody wokół złącz.‍
Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest
narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych
warunków.‍ Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany
w danych technicznych produktu.‍ Długotrwałe wystawianie
urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu
(dotyczy przechowywania i użytkowania) może spowodować
uszkodzenie urządzenia.‍ Uszkodzenia spowodowane
działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie
są objęte gwarancją.‍
• Urządzenia nie należy montować w miejscu zanurzenia.‍
• Urządzenie należy zamontować w miejscu oferującym
dostateczną wentylację, gdzie nie będzie narażone na
działanie skrajnych temperatur.‍
• Optymalnym rozwiązaniem jest poziomy montaż urządzenia
z radiatorem skierowanym w górę.‍
• Jeśli urządzenie zostało zamontowane pionowo, jego złącza
muszą być skierowane w dół.‍
Montowanie urządzenia
1 Po wybraniu miejsca montażu należy określić, jakich
2
3
4
5
6
7
elementów montażowych użyć w przypadku danej
powierzchni.‍
Elementy montażowe zostały dołączone do urządzenia,
mogą jednak nie być odpowiednie dla powierzchni montażu
wybranej przez użytkownika.‍
Umieść urządzenie w miejscu montażu i oznacz położenie
otworów prowadzących.‍
Wywierć odpowiedni otwór prowadzący w miejscu, w którym
ma się znaleźć jeden z rogów urządzenia.‍
Luźno przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej
w jednym rogu i sprawdź położenie pozostałych trzech
otworów prowadzących.‍
W razie potrzeby oznacz nowe otwory prowadzące,
a następnie zdejmij urządzenie z powierzchni montażowej.‍
Wywierć odpowiednie otwory prowadzące w trzech
pozostałych oznaczonych miejscach.‍
Zabezpiecz urządzenie na powierzchni montażowej.‍
Uwagi dotyczące montażu czytnika kart
Czytnik kart można zamontować płasko na desce rozdzielczej
przy użyciu dostarczonego osprzętu.‍ Wybierając miejsce
montażu, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.‍
• Czytnik kart należy zamontować w dostępnym miejscu.‍
Dostęp do czytnika kart jest wymagany w przypadku
konieczności włożenia lub wyjęcia kart pamięci
zawierających dodatkowe mapy i aktualizacje urządzenia,
a także przeniesienia danych użytkownika.‍
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia
nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.‍
• Miejsce musi umożliwiać doprowadzenie i podłączenie
przewodów.‍
Montaż czytnika kart
UWAGA
Należy zachować ostrożność podczas wycinania otworu w celu
płaskiego montażu urządzenia.‍ Między obudową a otworami
montażowymi istnieje niewielki odstęp, a wycięcie zbyt dużego
otworu może spowodować problemy ze stabilnością urządzenia
po jego zamontowaniu.‍
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy
użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem
stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko
w górnej warstwie żelkotu.‍ Pozwoli to uniknąć popękania
warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.‍
Dostarczony szablon i osprzęt umożliwiają płaski montaż
urządzenia w wybranym miejscu.‍
1 Przytnij szablon i upewnij się, że pasuje do miejsca,
w którym chcesz wykonać montaż urządzenia.‍
2 Odklej warstwę ochronną z tyłu szablonu i przyklej go
w miejscu, w którym chcesz zamontować urządzenie.‍
3 Używając wiertła o średnicy ¼ cala (6 mm) wywierć jeden
lub więcej otworów w rogach linii ciągłej na szablonie, aby
przygotować się do wycinania powierzchni montażowej.‍
4 Za pomocą wyrzynarki przetnij powierzchnię montażową
wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii ciągłej oznaczonej na
szablonie.‍
5 Umieść urządzenie w otworze, aby sprawdzić dopasowanie.‍
6 W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego
w celu dostosowania rozmiaru wycięcia.‍
7 Po dopasowaniu urządzenia À do wycięcia upewnij się, że
otwory montażowe urządzenia są wyrównane z otworami
prowadzącymi Á na szablonie.‍
UWAGA
Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest
narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych
warunków.‍ Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany
w danych technicznych produktu.‍ Długotrwałe wystawianie
urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu
(dotyczy przechowywania i użytkowania) może spowodować
uszkodzenie urządzenia.‍ Uszkodzenia spowodowane
działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie
są objęte gwarancją.‍
3
◦ W urządzeniu GMM lub na innym wyświetlaczu
podłączonym do portu MIRROR DVI-I VIDEO OUT
zostanie wyświetlony ten sam obraz, który jest
wyświetlany w głównym urządzeniu GMM, nie będzie
jednak możliwa obsługa dotykowa.‍
• Urządzenia sieci morskiej firmy Garmin mogą zostać
podłączone dowolnego portu NETWORK z wyjątkiem portu
GARMIN MONITOR, który jest wykorzystywany wyłącznie do
użytku z głównym urządzeniem GMM.‍
• Aby ułatwić doprowadzenie, przewody zasilający, interfejsu
NMEA® 0183 i sieci morskiej Garmin zostały dołączone bez
zainstalowanych kółek blokujących.‍ Przewody należy
doprowadzić przed zainstalowaniem kółek blokujących.‍
• Po podłączeniu kółka blokującego do przewodu należy
upewnić się, że kółko jest prawidłowo podłączone, a także że
obecna jest okrągła uszczelka w celu zapewnienia
bezpieczeństwa połączenia zasilania lub danych.‍
Uwagi dotyczące podłączania stacji
8 Jeśli otwory montażowe urządzenia nie są wyrównane,
zaznacz nowe położenie otworów prowadzących.‍
9 Używając punktaka, przebij otwory prowadzące i nawierć
otwory przejściowe w warstwie żelkotu zgodnie
z przedstawioną uwagą.‍
10 Usuń szablon z powierzchni montażowej.‍
11 Jeśli po zamontowaniu urządzenia nie będzie można
uzyskać dostępu do jego tylnej części, podłącz wszystkie
niezbędne kable do urządzenia przed umieszczeniem go
w wycięciu.‍
12 Umieść urządzenie w wycięciu.‍
13 Przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej przy
użyciu dostarczonych śrub Â.‍
14 Zamocuj ramkę dekoracyjną, zatrzaskując ją wokół krawędzi
urządzenia.‍
Uwagi dotyczące podłączania
UWAGA
Dla każdego portu DVI urządzenia dołączona jest niebieska
uszczelka gumowa.‍ Uszczelkę należy zamocować między
każdym portem DVI a złączem przewodu DVI w celu uniknięcia
uszkodzeń złączy.‍
Podłączając urządzenie GPSMAP 8500 do zasilania, do
monitora GMM oraz do innych urządzeń Garmin, należy
uwzględnić następujące uwagi.‍
• Choć zaleca się korzystanie z dołączonych przewodów DVI
firmy Garmin, można korzystać także z wysokiej jakości
przewodów DVI innych producentów.‍ Przed
doprowadzeniem przewodu DVI należy sprawdzić jego
sprawność, podłączając go do urządzeń.‍
• Urządzenie GPSMAP 8500 należy podłączyć do tego
samego źródła zasilania co urządzenia GMM i GRID.‍ Jeśli
nie jest to możliwe, urządzenia należy podłączyć do tego
samego uziemienia.‍
• Należy upewnić się, że przewód zasilania i uziemienia są
odpowiednio zabezpieczone i nie poluzują się.‍
• Sterowanie urządzeniem GPSMAP 8500 za pośrednictwem
ekranu dotykowego jest możliwe z użyciem jednego
z maksymalnie dwóch podłączonych urządzeń GMM.‍
◦ Urządzenie GMM wykorzystywane do sterowania
urządzeniem GPSMAP 8500 należy podłączyć zarówno
do portu GARMIN MONITOR, jak i portu MAIN DVI-I
VIDEO urządzenia GPSMAP 8500, korzystając
z przewodu sieci morskiej firmy Garmin oraz przewodu
DVI-D.‍
4
To urządzenie można skonfigurować w połączeniu z innymi
zgodnymi urządzeniami firmy Garmin do wspólnej pracy jako
stacja.‍ Podczas planowania stacji na łodzi należy zwrócić
uwagę na następujące kwestie.‍
• W stacji nie można używać urządzeń firmy GPSMAP
w wersji wcześniejszej niż seria 8000 i GPSMAP 8500.‍
• Wprawdzie nie jest to wymagane, ale zaleca się instalację
obok siebie wszystkich urządzeń, które będą używane
w ramach jednej stacji.‍
• Utworzenie stacji nie wymaga żadnych specjalnych
połączeń, o ile wszystkie urządzenia są podłączone do sieci
morskiej Garmin (strona 5).‍
• Stacje są tworzone i modyfikowane przy użyciu
oprogramowania urządzeń.‍ Więcej informacji zawiera
podręcznik użytkownika dołączony do urządzenia.‍
Podłączanie zasilania
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika
z przewodu zasilającego w przypadku podłączania przewodu
zasilającego.‍ Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu
wskutek pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany
odpowiedni bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu.‍
Oprócz tego podłączenie przewodu zasilającego bez
zastosowanego odpowiedniego bezpiecznika spowoduje
unieważnienie gwarancji na produkt.‍
1 Poprowadź przewód zasilający do źródła zasilania
i urządzenia.‍
2 Podłącz czerwony przewód do dodatniego (+) zacisku
akumulatora, a czarny przewód do ujemnego (-) zacisku
akumulatora.‍
3 Zamocuj kółko blokujące i okrągłą uszczelkę na końcu
przewodu zasilającego.‍
4 Podłącz przewód zasilający do urządzenia poprzez
obróćenie kółka blokującego w prawo.‍
Przedłużanie przewodu zasilającego
W razie potrzeby przewód zasilający można przedłużyć przy
użyciu innego przewodu o odpowiedniej grubości w stosunku do
wymaganej długości.‍
Pozycja
À
Á
Â
Opis
Bezpiecznik
Bateria
1,8 m (6 stóp) bez możliwości przedłużenia
urządzenia GMM lub do wyświetlacza innego producenta
(opcjonalnego).‍
Uwagi dotyczące sieci morskiej firmy Garmin
Pozycja Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Splot
• Przedłużacz 12 AWG (3,31 mm²), do 4,6 m (15 stóp)
• Przedłużacz 10 AWG (5,26 mm²), do 11 m (23 stopy)
• Przedłużacz 8 AWG (8,36 mm²), do 11 m (36 stóp)
Bezpiecznik
20,3 cm (8 cali)
Bateria
20,3 cm (8 cali)
Maksymalna długość przedłużacza 11 m (36 stóp)
Uwagi dotyczące dodatkowego uziemienia
W przypadku większości sposobów instalacji urządzenie nie
wymaga dodatkowego uziemienia podwozia.‍ W przypadku
wystąpienia zakłóceń można skorzystać z dołączonej śruby
uziemiającej À, by podłączyć urządzenie do uziemienia łodzi
i wyeliminować zakłócenia.‍
Urządzenie GPSMAP 8500 może zostać podłączone do
dodatkowych urządzeń z sieci morskiej firmy Garmin, co
umożliwi udostępnianie danych z radaru i sonaru, jak również
szczegółowych map.‍ Podłączając urządzenia z siec morskiej
firmy Garmin do urządzenia GPSMAP 8500 należy uwzględnić
poniższe uwagi.‍
• Przewód sieci morskiej Garmin musi być używany dla
wszystkich połączeń sieci morskiej Garmin.‍
◦ Podłączając komponenty do sieci morskiej firmy Garmin
nie należy korzystać ze przewodów CAT5 oraz złączy
RJ45 innych firm.‍
◦ Dodatkowe przewody i złącza sieci morskiej Garmin są
dostępne u dealera firmy Garmin.‍
• W ploterze nawigacyjnym GPSMAP 8500 dostępne są cztery
porty NETWORK, z których każdy pełni rolę przełącznika
sieciowego.‍ Do każdego portu NETWORK można podłączyć
dowolne zgodne urządzenie.‍
◦ Dowolny zgodny czujnik podłączony do jednego z portów
NETWORK plotera nawigacyjnego GPSMAP 8500, taki
jak radar lub sonar, udostępnia dane innym ploterom
nawigacyjnym Garmin lub stacjom GPSMAP 8500
podłączonym do urządzenia GPSMAP 8500 za
pośrednictwem portu NETWORK.‍
◦ Piąte złącze, oznaczone jako GARMIN MONITOR, jest
przeznaczone do użytku z głównym interfejsem GMM
i nie należy korzystać z niego do podłączania urządzeń
sieci morskiej formy Garmin.‍
Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA 2000
Podłączanie urządzenia GMM do plotera
nawigacyjnego GPSMAP 8500
Do monitora GPSMAP 8500 z funkcją obsługi dotykowej można
podłączyć jedno urządzenie GMM; dodatkowe urządzenie GMM
lub wyświetlacz innego producenta można podłączyć do
urządzenia GPSMAP 8500 w celu wyświetlania tego samego
obrazu, który jest wyświetlany na głównym wyświetlaczu.‍
UWAGA: Te instrukcje zawierają jedynie informacje
o połączeniach wideo i połączeniach transmisji danych
ustanawianych z użyciem urządzenia GMM i wyświetlacza
innego producenta.‍ Zapoznaj się z instrukcjami dołączonymi do
urządzenia GMM i wyświetlacza innego producenta, aby
uzyskać informacje dotyczące podłączania zasilania.‍
1 Poprowadź przewód sieci morskiej firmy Garmin i przewód
DVI-D do głównego urządzenia GMM oraz urządzenia
GPSMAP 8500.‍
2 Poprowadź przewód DVI-D do dodatkowego urządzenia
GMM lub odpowiedni przewód do wyświetlacza innego
producenta (opcjonalny).‍
3 Załóż kółko blokujące oraz okrągłą uszczelkę na końcu
przewodu sieci morskiej firmy Garmin.‍
4 Podłącz przewód sieci morskiej firmy Garmin do portu
GARMIN MONITOR urządzenia GPSMAP 8500 i do portu
GARMIN PROCESSOR BOX urządzenia GMM.‍
5 Podłącz przewód DVI-D do portu MAIN DVI-I VIDEO OUT
urządzenia GPSMAP 8500 oraz do portu MAIN DVI VIDEO
IN urządzenia GMM.‍
6 Podłącz odpowiedni przewód do portu MIRROR DVI-I
VIDEO OUT urządzenia GPSMAP 8500 i do innego
UWAGA
Jeśli na łodzi jest zainstalowana sieć NMEA 2000, powinna być
już podłączona do zasilania.‍ Nie podłączaj dołączonego
przewodu zasilającego NMEA 2000 do zainstalowanej już sieci
NMEA 2000, ponieważ tylko jedno źródło zasilania powinno być
podłączone do sieci NMEA 2000.‍
Dostarczony przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć
do stacyjki łodzi lub przez inny wbudowany
przełącznik.‍Urządzenia NMEA 2000 rozładują akumulator, jeśli
ich przewody zasilające NMEA 2000 zostaną podłączone
bezpośrednio do akumulatora.‍
Ploter nawigacyjny GPSMAP 8500 może łączyć się
z zainstalowaną na łodzi siecią NMEA 2000 w celu
udostępniania danych z urządzeń zgodnych z interfejsem
NMEA 2000, takich jak antena GPS lub radio VHF.‍ Dołączone
przewody i złącza NMEA 2000 umożliwiają podłączenie plotera
nawigacyjnego GPSMAP 8500 do istniejącej sieci NMEA 2000
lub, w razie potrzeby, utworzenie podstawowej sieci NMEA
2000.‍
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sieci NMEA
2000, zapoznaj się z rozdziałem „Podstawy sieci NMEA 2000”
w dokumencie Techniczne informacje referencyjne dla
produktów NMEA 2000 na dołączonym dysku CD-ROM lub
kliknij łącze „Instrukcje” na stronie posiadanego urządzenia
w serwisie www.garmin.com.‍
Port oznaczony NMEA 2000 służy do podłączenia plotera
nawigacyjnego GPSMAP 8500 do standardowej sieci NMEA
2000.‍ Porty z oznaczeniami ENGINE i HOUSE są
przeznaczone do przyszłego użytku i nie podłączać ich do
standardowej sieci NMEA 2000.‍
5
Pozycja
Å
Æ
Ç
Opis
Terminator NMEA 2000
Trójnik NMEA 2000
Kabel szkieletowy NMEA 2000
Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA 0183
Pozycja
À
Á
Â
Ã
Ä
Opis
GPSMAP 8500
Przewód podłączeniowy sieci NMEA 2000
Przewód zasilający sieci NMEA 2000
Stacyjka lub wbudowany przełącznik
Źródło zasilania 12 V DC
• Instrukcja instalacji dostarczona wraz ze zgodnym
z interfejsem NMEA 0183 urządzeniem powinna zawierać
informacje wymagane do zidentyfikowania przewodu
przesyłowego oraz (Tx) odbiorczego (Rx) A (+) i B (-).‍
• Podczas podłączania zgodnych z interfejsem NMEA 0183
urządzeń z dwoma przewodami przesyłowymi i dwoma
przewodami odbiorczymi, nie jest konieczne podłączanie
magistrali NMEA 2000 oraz urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA 0183 do wspólnego uziemienia.‍
• Podczas podłączania zgodnego z interfejsem NMEA 0183
urządzenia z jednym przewodem przesyłowym (Tx) i jednym
przewodem odbiorczym (Rx), magistralę NMEA 2000 oraz
urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 należy
podłączyć do wspólnego uziemienia.‍
Podstawowe połączenia interfejsu NMEA 0183
Te schematy przedstawiają podstawowe połączenia przewodów interfejsu NMEA 0183 służące do podłączania tego urządzenia do
urządzeń zgodnych z interfejsem NMEA 0183.‍ Więcej informacji na temat obsługi interfejsu NMEA 0183 przez to urządzenie
zawiera sekcja strona 7.‍
Standardowe urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Pozycja
À
Á
Â
Ã
Pozycja
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
6
Opis
Źródło zasilania 12 V DC
Przewód zasilający
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Przewód NMEA 0183
Funkcja przewodu firmy Garmin
Kolor przewodu firmy Garmin
Funkcja przewodu urządzenia
zgodnego z interfejsem NMEA
0183
Zasilanie
Czerwony
Zasilanie
Uziemienie zasilania
Czarny
Uziemienie zasilania
Uziemienie danych
Czarny
Uziemienie danych
Odbiór A (+)
Biały
Transmisja A (+)
Odbiór B (-)
Pomarańczowy/biały
Transmisja B (-)
Transmisja A (+)
Szary
Odbiór A (+)
Transmisja B (-)
Różowy
Odbiór B (-)
Urządzenie zgodne z jednostronnym interfejsem NMEA 0183
Pozycja
À
Á
Â
Ã
Pozycja
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Opis
Źródło zasilania 12 V DC
Przewód zasilający
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Przewód NMEA 0183
Funkcja przewodu firmy Garmin
Kolor przewodu firmy Garmin
Funkcja przewodu urządzenia
zgodnego z interfejsem NMEA
0183
Zasilanie
Czerwony
Zasilanie
Uziemienie zasilania
Czarny
Uziemienie zasilania
Uziemienie danych
Czarny
Uziemienie danych
Odbiór B (-)
Pomarańczowy/biały
niedostępne
Odbiór A (+)
Biały
Transmisja
Transmisja A (+)
Szary
Odbiór
Transmisja B (-)
Różowy
niedostępne
• Jeśli urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 ma tylko jeden przewód wejściowy (RX) (bez A, B, + lub -), pozostaw
niepodłączony różowy przewód.‍
• Jeśli urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 ma tylko jeden przewód wyjściowy (TX) (bez A, B, + lub -), podłącz
pomarańczowy/biały przewód do uziemienia.‍
• Zapoznaj się z instrukcją instalacji urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183, aby zidentyfikować przewody wyjściowe A(+)
i B(-) oraz przewody wejściowe A(+) i B(-).‍
• Jeśli konieczne jest przedłużenie kabli, należy użyć ekranowanej skrętki 28 AWG.‍
• Zlutuj wszystkie połączenia i zabezpiecz je termokurczliwą izolacją.‍
Zaawansowane połączenia interfejsu NMEA 0183
Dostępne są cztery wewnętrzne porty wejściowe interfejsu NMEA 0183 (porty RX) i dwa wewnętrzne porty wyjściowe interfejsu
NMEA 0183 (porty TX) na dołączonym przewodzie danych interfejsu NMEA 0183.‍ Do każdego wewnętrznego portu RX można
podłączyć jedno urządzenie NMEA 0183 w celu przesyłania danych do urządzenia firmy Garmin.‍ Do każdego wewnętrznego portu
TX można podłączyć równolegle do trzech urządzeń NMEA 0183 w celu odbierania danych przesyłanych przez urządzenie firmy
Garmin.‍ Każdy wewnętrzny port RX i TX ma dwa przewody oznaczone jako A (+) i B (-) zgodnie z konwencją standardu NMEA
0183.‍ Odpowiednie przewody A (+) i B (-) poszczególnych portów wewnętrznych należy podłączyć do przewodów A (+) i B (-)
urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183.‍ Podczas podłączania przewodów danych do urządzeń NMEA 0183 zapoznaj się
z tabelą i schematami połączeń.‍
Zapoznaj się z instrukcją instalacji urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183, aby zidentyfikować przewody wyjściowe (TX)
A (+) i B (-) oraz przewody wejściowe (RX) A (+) i B (-).‍ Jeśli konieczne jest przedłużenie kabli, należy użyć ekranowanej skrętki 28
AWG.‍ Zlutuj wszystkie połączenia i zabezpiecz je termokurczliwą izolacją.‍
• W przypadku dwukierunkowej komunikacji z urządzeniem NMEA 0183 porty wewnętrzne na przewodzie danych interfejsu NMEA
0183 nie zostają połączone.‍ Jeśli na przykład wejście urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA jest podłączone do
wewnętrznego portu wyjściowego 1 na przewodzie danych, można podłączyć port wyjściowy urządzenia zgodnego z interfejsem
NMEA 0183 do dowolnego wewnętrznego portu wejściowego (port 1, port 2, port 3 lub port 4) w wiązce przewodów.‍
• Przewody uziemienia przewodu danych interfejsu NMEA 0183 i urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183 muszą być
podłączone do uziemienia.‍
• Sekcja strona 12 zawiera listę zatwierdzonych sentencji interfejsu NMEA 0183 przesyłanych z i do urządzenia.‍
• Wewnętrzne porty interfejsu NMEA 0183 i protokoły komunikacji są konfigurowane na podłączonym urządzeniu firmy Garmin.‍
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją dotyczącą interfejsu NMEA 0183 lub konfiguracji komunikacji
w podręczniku użytkownika dołączonym do urządzenia firmy Garmin.‍
7
Port
Funkcja przewodu
Kolor przewodu
Port wejściowy 1
RX/A (+)
Biały
RX/B (-)
Pomarańczowy/biały
RX/A (+)
Brązowy
RX/B (-)
Brązowy/biały
RX/A (+)
Fioletowy
RX/B (-)
Fioletowy/biały
RX/A (+)
Czarny/biały
RX/B (-)
Czerwony/biały
TX/A (+)
Szary
TX/B (-)
Różowy
TX/A (+)
Niebieski
TX/B (-)
Niebieski/biały
niedostępne
Zarezerwowane
niedostępne
niedostępne
Zarezerwowane
niedostępne
niedostępne
Zarezerwowane
niedostępne
niedostępne
Alarm
Żółty
niedostępne
Akcesorium wł.‍
Pomarańczowy
niedostępne
Uziemienie
Czarny
niedostępne
Zarezerwowane
niedostępne
Port wejściowy 2
Port wejściowy 3
Port wejściowy 4
Port wyjściowy 1
Port wyjściowy 2
Numer styku
Standardowe urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 połączone w celu komunikacji dwukierunkowej
Pozycja
À
Á
Â
Ã
8
Opis
Źródło zasilania 12 V DC
Przewód zasilający
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Przewód NMEA 0183
Pozycja
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Funkcja przewodu firmy Garmin
Kolor przewodu firmy Garmin
Funkcja przewodu urządzenia
zgodnego z interfejsem NMEA
0183
Zasilanie
Czerwony
Zasilanie
Uziemienie zasilania
Czarny
Uziemienie zasilania
Uziemienie danych
Czarny
Uziemienie danych
RxA (+)
Biały
TxA (+)
RxB (-)
Pomarańczowy/biały
TxB (-)
TxA (+)
Szary
RxA (+)
TxB (-)
Różowy
RxB (-)
Standardowe urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 połączone w celu komunikacji jednokierunkowej
UWAGA: Ten schemat przedstawia połączenia służące zarówno do wysyłania, jak i odbierania.‍ Zapoznaj się z pozycjami Ê, Ë, Ì,
Í i Î podczas podłączania urządzenia firmy Garmin w celu odbierania informacji z urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA
0183.‍ Zapoznaj się z pozycjami Ê, Ë, Ì, Ï i Ð podczas podłączania urządzenia firmy Garmin w celu przesyłania informacji do
urządzenia zgodnego z interfejsem NMEA 0183.‍
Pozycja
À
Á
Â
Ã
Pozycja
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Opis
Źródło zasilania 12 V DC
Przewód zasilający
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Przewód NMEA 0183
Funkcja przewodu firmy Garmin
Kolor przewodu firmy Garmin
Funkcja przewodu urządzenia
zgodnego z interfejsem NMEA
0183
Zasilanie
Czerwony
Zasilanie
Uziemienie zasilania
Czarny
Uziemienie zasilania
Uziemienie danych
Czarny
Uziemienie danych
RxA (+)
Biały
TxA (+)
RxB (-)
Pomarańczowy/biały
TxB (-)
TxA (+)
Szary
RxA (+)
TxB (-)
Różowy
RxB (-)
9
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 z pojedynczym przewodem odbiorczym podłączonym w celu odbierania danych
Pozycja
Opis
Źródło zasilania 12 V DC
À
Á
Â
Ã
Przewód zasilający
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Przewód NMEA 0183
Pozycja
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Funkcja przewodu firmy Garmin
Kolor przewodu firmy Garmin
Funkcja przewodu urządzenia
zgodnego z interfejsem NMEA
0183
Zasilanie
Czerwony
Zasilanie
Uziemienie zasilania
Czarny
Uziemienie zasilania
Uziemienie danych
Czarny
Uziemienie danych
TxA (+)
Szary
RxA
TxB (-)
Różowy
niedostępne
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 z pojedynczym przewodem nadawczym podłączonym w celu przesyłania danych
Pozycja
À
Á
Â
Ã
Pozycja
Ê
Ë
Ì
Í
Î
10
Opis
Źródło zasilania 12 V DC
Przewód zasilający
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Przewód NMEA 0183
Funkcja przewodu firmy Garmin
Kolor przewodu firmy Garmin
Funkcja przewodu urządzenia
zgodnego z interfejsem NMEA
0183
Zasilanie
Czerwony
Zasilanie
Uziemienie zasilania
Czarny
Uziemienie zasilania
Uziemienie danych
Czarny
Uziemienie danych
RxB (-)
Pomarańczowy/biały
niedostępne
RxA (+)
Biały
TxA (+)
Połączenia lampy lub brzęczyka
Urządzenie może być używane z lampą lub brzęczykiem (bądź
z oboma urządzeniami jednocześnie) w celu emitowania alertu
dźwiękowego lub świetlnego, kiedy ploter nawigacyjny
wyświetla komunikat.‍ Jest to opcjonalne, a przewód alarmu nie
musi być używany w celu prawidłowego działania urządzenia.‍
Podczas podłączania lampy lub brzęczyka do tego urządzenia
należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.‍
Pozycja Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Pozycja
Ê
Ë
Ì
Źródło zasilania 10–35 V DC
Przewód zasilający
Brzęczyk
Lampa
Przewód NMEA 0183
Przekaźnik (natężenie cewki 100 mA)
Przełączniki do włączania i wyłączania alertów lampy lub
brzęczyka
Kolor przewodu
Funkcja przewodu
Czerwony
Zasilanie
Czarny
Uziemienie
Żółty
Alarm
Uwagi dotyczące wejścia i wyjścia wideo
Ploter nawigacyjny GPSMAP 8500 umożliwia odbiór
kompozytowego sygnału wideo z czterech źródeł oraz
przesyłanie wyjściowego sygnału wideo do dwóch wyświetlaczy
cyfrowych lub analogowych.‍ Podczas podłączania źródeł
wejściowych wideo i wyjścia wideo należy zwrócić uwagę na
następujące kwestie.‍
• Cztery kompozytowe wejścia wideo są oznaczone jako
CVBS 1 IN, CVBS 2 IN, CVBS 3 IN i CVBS 4 IN.‍
◦ Te cztery porty wykorzystują złącza BNC.‍ Istnieje
możliwość użycia adaptera BNC–RCA w celu podłączenia
do tych portów źródła kompozytowego wideo ze złączami
RCA.‍
◦ Sygnał wideo ze źródeł podłączonych do tych portów
może być wyświetlany wyłącznie w urządzeniu GMM lub
na dodatkowym monitorze podłączonym do tego samego
plotera nawigacyjnego GPSMAP 8500.‍ Kompozytowy
sygnał wideo nie jest udostępniany w ramach sieci
morskiej Garmin lub sieci NMEA 2000.‍
• Dwa porty wyjściowe DVI-I są oznaczone jako MAIN DVI-I
VIDEO OUT i MIRROR DVI-I VIDEO OUT.‍ Te dwa porty
• Obwód alarmu przełącza się do stanu niskiego napięcia
podczas emitowania sygnału dźwiękowego alarmu.‍
• Maksymalne natężenie wynosi100 mA; wymagany jest
przekaźnik w celu ograniczenia natężenia z plotera
nawigacyjnego do 100 mA.‍
• Aby ręcznie przełączać alerty dźwiękowe i świetlne, można
zainstalować jednobiegunowe przełączniki jednokrotne.‍
wykorzystują złącza DVI-I i są zgodne z różnorodnymi
adapterami i złączami cyfrowymi i analogowymi.‍
◦ Przewód DVI-D może służyć do podłączenia do
urządzenia GMM lub innego cyfrowego wyświetlacza
z obsługą sygnału DVI.‍ W razie potrzeby można użyć
adaptera DVI-D-HDMI w celu podłączenia telewizora HD
lub innego wyświetlacza zgodnego ze standardem HDMI.‍
◦ Przewód DVI-I może służyć do podłączenia do monitora
komputerowego lub innego wyświetlacza z obsługą
sygnału DVI-I.‍ W razie potrzeby w celu podłączenia do
wyświetlacza z obsługą sygnału VGA można skorzystać
z adaptera DVI-I–VGA.‍
• Port MAIN DVI-I VIDEO OUT jest wykorzystywany
z głównym urządzeniem GMM.‍ Więcej informacji można
znaleźć w części strona 5.‍ Do tego portu można podłączyć
monitor innej firmy, nie jest jednak możliwa obsługa
urządzenia z użyciem interfejsu ekranu dotykowego.‍
• Port MIRROR DVI-I VIDEO OUT umożliwia wyświetlenie na
podłączonym wyświetlaczu sygnału identycznego z tym
z portu MAIN DVI-I VIDEO OUT.‍
Połączenia czytnika kart
Podłączanie zasilania
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika
z przewodu zasilającego w przypadku podłączania przewodu
zasilającego.‍ Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu
wskutek pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany
odpowiedni bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu.‍
Oprócz tego podłączenie przewodu zasilającego bez
zastosowanego odpowiedniego bezpiecznika spowoduje
unieważnienie gwarancji na produkt.‍
1 Poprowadź przewód zasilający do źródła zasilania
i urządzenia.‍
11
2 Podłącz czerwony przewód do dodatniego (+) zacisku
akumulatora, a czarny przewód do ujemnego (-) zacisku
akumulatora.‍
3 Zamocuj kółko blokujące i okrągłą uszczelkę na końcu
przewodu zasilającego.‍
4 Podłącz przewód zasilający do urządzenia poprzez
obróćenie kółka blokującego w prawo.‍
Typ
PGN
Opis
129285 Informacje o trasie i punktach
Odbiór
126992 Godzina systemowa
127250 Kierunek łodzi
127489 Parametry silnika: dynamiczne
127488 Parametry silnika: szybka aktualizacja
127493 Parametry transmisji: dynamiczne
Podłączanie czytnika kart do sieci morskiej Garmin
127505 Poziom płynu
Czytnik kart nie jest zgodny z ploterami nawigacyjnymi firmy
Garmin w wersji wcześniejszej niż seria GPSMAP 8000 i GPSMAP 8500.‍
Podłącz czytnik kart do urządzenia firmy Garmin w sieci
morskiej Garmin przy użyciu przewodu sieci morskiej
Garmin.‍
Dane z kart włożonych do czytnika kart są udostępniane dla
wszystkich zgodnych urządzeń w sieci morskiej Garmin.‍
128259 Prędkość względem wody
128267 Głębokość wody
129025 Pozycja: szybka aktualizacja
129038 Raport pozycji A klasy AIS
129039 Raport pozycji B klasy AIS
129040 Rozszerzony raport pozycji B klasy AIS
129539 GNSS DOP
Załącznik
129794 Dane statyczne i związane z podróżą
A klasy AIS
Dane techniczne
129809 Raport danych statycznych „CS” B klasy
AIS, część A Fizyczne dane techniczne
129810 Raport danych statycznych „CS” B klasy
AIS, część B
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary (szer.‍ × wys.‍ ×
gł.‍)
1563/64 × 455/64 × 927/64 cala (406 × 123,5
× 239,5 mm)
Masa
10,85 funta (4,92 kg)
Zakres temperatur
Od 5°F do 131°F (od -15°C do 55°C)
Materiał
Aluminium
130310 Parametry środowiskowe
130311 Parametry środowiskowe
(zdezaktualizowane)
130313 Wilgotność
130314 Rzeczywiste ciśnienie
Informacje o interfejsie NMEA 0183
Dane techniczne zasilania
Typ
Sentencja
Opis
Transmisja
GPAPB
APB: sentencja „B” kontrolera
kierunku lub trasy (autopilota)
GPBOD
BOD: namiar (początek do celu)
GPBWC
BWC: namiar i dystans do
punktu
GPGGA
GGA: dane pozycji systemu
GPS
GPGLL
GLL: pozycja geograficzna
(szerokość i długość)
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktywne
satelity
GPGSV
GSV: widoczne satelity GNSS
GPRMB
RMB: zalecane minimalne
informacje dotyczące nawigacji
GPRMC
RMC: zalecane minimalne dane
specyficzne dla satelitów GNSS
126208 NMEANMEA – grupowa funkcja
Polecenie/Żądanie/Potwierdzenie
GPRTE
RTE: trasy
126464 Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie
listy PGN
GPVTG
VTG: kurs i prędkość nad dnem
GPWPL
WPL: pozycja punktu
GPXTE
XTE: błąd zejścia z trasy
PGRME
E: szacowany błąd
PGRMM
M: układ odniesienia
PGRMZ
Z: wysokość
SDDBT
DBT: głębokość poniżej
przetwornika
SDDPT
DPT: głębokość
SDMTW
MTW: temperatura wody
SDVHW
VHW: prędkość i kierunek wody
DPT
Głębokość
DBT
Głębokość poniżej przetwornika
MTW
Temperatura wody
VHW
Prędkość i kierunek wody
WPL
Pozycja punktu
Wielkość
Dane techniczne
Moc wejściowa
10–35 V DC
Bezpiecznik
7,5 A, 42 V szybkodziałający
Maks.‍ zużycie energii przy 10 V DC
17 W
Typowy pobór prądu przy 12 V DC
0,8 A
Maks.‍ pobór prądu przy 12 V DC
1,7 A
NMEA 2000 — LEN
2
NMEA 2000 — pobór
Maks.‍ 75 mA
Bezpieczny dystans dla kompasu
5½ cala (140 mm)
Informacje o PGN NMEA 2000
Typ
PGN
Opis
Transmisja i odbiór 059392 Potwierdzenie ISO
059904 Żądanie ISO
060928 Uzyskanie adresu ISO
126996 Informacje o produkcie
129026 COG i PND: szybka aktualizacja
129029 Dane pozycji GNSS
129540 Widoczne satelity GNSS
130306 Dane o wietrze
130312 Temperatura
Transmisja
127250 Kierunek łodzi
127258 Deklinacja magnetyczna
128259 Prędkość względem wody
128267 Głębokość wody
129025 Pozycja: szybka aktualizacja
129283 Błąd zejścia z trasy
129284 Dane nawigacji
12
Odbiór
Typ
Sentencja
Opis
DSC
Informacje cyfrowego wywołania
selektywnego
DSE
Rozszerzone cyfrowe wywołanie
selektywne
HDG
Kierunek, zboczenie i deklinacja
HDM
Kierunek, magnetyczny
MWD
Kierunek i prędkość wiatru
MDA
Złożone informacje
meteorologiczne
MWV
Prędkość i kąt wiatru
VDM
Komunikat łącza danych AIS
VHF
Można wykupić kompletne informacje o formacie danych oraz
zdaniach organizacji National Marine Electronics Association (NMEA):
NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
13
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone
Garmin®, logo Garmin oraz GPSMAP® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach. GMM™ i GRID™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych
znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Wielka Brytania
NMEA®, NMEA 2000® i logo NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji National Marine Electronics Association.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. lub jej oddziały
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising