Garmin | GWS™ 10 | Garmin GWS™ 10 Veiledning for konfigurering av

Garmin GWS™ 10 Veiledning for konfigurering av
Slik konfigurerer du vindstyrkefilteret hvis menyalternativet ikke vises:
1. Velg Generell konfigurasjon for å spesifisere data for filteret og
forskyvningsinnstillingene.
2. Angi følgende kommando: SPEEDFILTER=
3. Etter kommandoen angir du et tall mellom 0 og 254, som representerer en konstant tid
i intervaller på 0,25 sekunder, eller 255 for å representere den automatiske innstillingen
(for eksempel: SPEEDFILTER=215).
Veiledning for konfigurering av GWS™ 10-sensor
S e veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående
produktet og annen viktig informasjon.
GWS 10-enheten gir informasjon om vindvinkel og vindstyrke for diverse skjermer,
datafelter eller digitale målere på NMEA 2000®-kompatible skjermenheter som er tilkoblet.
Hvis du vil ha en liste over kompatible Garmin-kartplottere og -enheter, kan du gå til
www.garmin.com.
Viktig: Dette dokumentet gir deg spesifikk informasjon om konfigurering av GWS 10enheten ved hjelp av en NMEA 2000-kompatibel kartplotter eller et kompatibelt maritimt
instrument (for eksempel GPSMAP® 5012 eller GMI™ 10). Hvis du vil finne ut hvordan du
får tilgang til informasjon om konfigurering av NMEA 2000-enheter på enheten, kan du se
i dokumentasjonen som fulgte med enheten.
Konfigurere vindvinkelforskyvning (retning)
Når du monterer sensoren, må du justere vinkelforskyvningen hvis du ikke rettet inn
GWS 10 som beskrevet i Installeringsinstruksjoner for GWS 10.
Slik konfigurerer du vindvinkelforskyvning (retning):
1. Når du ser på informasjonen på NMEA 2000-enheten, velger du Konfig >
Vindvinkelforskyvning.
2. Velg vinkelen (i grader) som oppveier for retningsavviket.
© 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Oktober 2008
Delenummer 190-01016-58 Rev. A
Trykt i Taiwan
Tips: Vinklene konfigureres med klokken rundt masten på båten. For eksempel er 90 grader
på styrbord side av båten, og 270 grader er på babord side.
Konfigurere vindstyrkefilter
Vindstyrkefilteret styrer hvor raskt den NMEA 2000-kompatible skjermenheten viser en
endring i vindstyrke. En lavere filterinnstilling viser endringer i vindstyrke mer gradvis og
kan stabilisere visningen.
Slik konfigurerer du vindstyrkefilteret:
1. Når du ser på informasjonen på NMEA 2000-enheten, velger du Konfig >
Vindstyrkefilter.
2. Velg blant følgende innstillinger for å justere filterinnstillingene.
• Av – vindstyrkedata blir ikke filtrert.
• På – velg et lavere tall for å vise endringer i vindstyrke mer gradvis, slik at
målerviseren flyttes eller vindstyrketallet endres på en jevnere måte.
• Auto – justerer filterinnstillingene automatisk ut fra vindforholdene.
Konfigurere vindvinkelfilter
Vindvinkelfilteret styrer hvor raskt den NMEA 2000-kompatible enheten viser en endring
i vindvinkel. En lavere filterinnstilling viser endringer i vindvinkel mer gradvis og kan
stabilisere visningen.
Slik konfigurerer du vindvinkelfilteret:
1. Når du ser på informasjonen på NMEA 2000-enheten, velger du Konfig >
Vindvinkelfilter.
2. Velg blant følgende innstillinger for å justere filterinnstillingene.
• Av – vindvinkeldata blir ikke filtrert.
• På – velg et lavere tall for å oppdatere skjermenheten sjeldnere, slik at målerviseren
flyttes eller vindvinkeltallet endres på en jevnere måte.
• Auto – justerer filterinnstillingene automatisk ut fra vindforholdene.
Konfigurere GWS 10-enheten hvis filter og
forskyvningsvalg ikke vises
Det kan være at de spesifikke konfigurasjonsalternativene ikke vises på skjermbildene
for konfigurering. Det avhenger av hvilken versjon av programvaren som er lastet på det
maritime instrumentet ditt fra Garmin.
Slik konfigurerer du vindvinkelforskyvning hvis menyalternativet ikke vises:
1. Velg Generell konfigurasjon for å spesifisere data for filteret og
forskyvningsinnstillingene.
2. Angi følgende kommando: ANGLEOFFSET=
3. Etter kommandoen angir du et tall mellom 0 og 359, i grader (for eksempel:
ANGLEOFFSET=180).
Slik konfigurerer du vindvinkelfilteret hvis menyalternativet ikke vises:
1. Velg Generell konfigurasjon for å spesifisere data for filteret og
forskyvningsinnstillingene.
2. Angi følgende kommando: ANGLEFILTER=
3. Etter kommandoen angir du et tall mellom 0 og 254, som representerer en konstant tid
i intervaller på 0,25 sekunder, eller 255 for å representere den automatiske innstillingen
(for eksempel: ANGLEFILTER=12).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising