Garmin | GWS™ 10 | Garmin GWS™ 10 givarkonfigurationsguide

Garmin GWS™ 10 givarkonfigurationsguide
Så här konfigurerar du vindhastighetsfiltret om menyalternativet inte visas:
1. Välj Allmän konfiguration för att specificera data för filtret och offsetinställningarna.
2. Ange följande kommando: ”SPEEDFILTER=”
3. Direkt efter kommandot anger du ett nummer mellan 0 och 254, som representerar en
tidskonstant i steg om 0,25 sekunder eller 255 för att representera den automatiska
inställningen.
GWS™ 10 givarkonfigurationsguide
äs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig
L
information om produkten och säkerhet.
GWS 10 ger information om vindvinkel och hastighet i en rad fönster, datafält och digitala
mätare i anslutna enheter som är kompatibla med NMEA 2000®. En lista över kompatibla
plottrar och enheter från Garmin finns på www.garmin.com.
Viktigt! Det här dokumentet innehåller specifik konfigurationsinformation för GWS 10
som används tillsammans med plottrar eller marina instrument som är kompatibla med
NMEA 2000 (t.ex. GPSMAP® 5012 eller GMI™ 10). Läs i dokumentationen som kom
tillsammans med din enhet för information om hur NMEA 2000-enhetens konfiguration
kan nås från din enhet.
Konfigurera vindvinkelkompensation (riktning)
Vid montering av sensorn måste du justera vinkelkompensation om du inte riktade in
GWS 10 enligt instruktionerna i Installationsinstruktioner för GFS 10.
Så här konfigurerar du vindvinkelkompensation (riktning):
1. Välj Konfig. > Vindvinkelkompensation medan du kontrollerar NMEA 2000-enhetens
information.
2. Välj vinkel (i grader) för att ställa in riktningsskillnaden.
© 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
Oktober 2008
Artikelnummer 190-01016-59 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Tips! Vinklarna konfigureras medsols runt båtens mast. 90° är exempelvis båtens
styrbordssida och 270° är babordssidan.
Konfigurera vindhastighetsfilter
Vindhastighetsfiltret styr hur snabbt NMEA 2000-kompatibla skärmenheter visar ändring i
vindhastighet. En lägre filterinställning visar mer gradvisa ändringar i vindhastigheten, och
kan stabilisera skärmen.
Så här konfigurerar du vindhastighetsfiltret:
1. Välj Konfig. > Vindhastighetsfilter medan du kontrollerar NMEA 2000-enhetens
information.
2. Välj bland följande alternativ för att ställa in filtret:
• Av – vindhastighetsdata filtreras ej.
• På – välj ett lägre nummer för att visa ändring i vindhastighet mer gradvis, och hjälp
den analoga eller digitala mätaren att röra sig jämnare.
• Auto – justerar automatiskt filterinställningarna baserat på vindförhållanden.
Konfigurera vindvinkelfilter
Vindvinkelfiltret styr hur snabbt NMEA 2000-kompatibla skärmenheter visar ändring i
vindvinkel. En lägre filterinställning visar mer gradvisa ändringar i vindvinkeln, och kan
stabilisera skärmen.
Så här konfigurerar du vindvinkelfiltret:
1. Välj Konfig. > Vindvinkelfilter medan du kontrollerar NMEA 2000-enhetens
information.
2. Välj bland följande alternativ för att ställa in filtret:
• Av – vindvinkeldata filtreras ej.
• On – välj ett lägre nummer för att uppdatera skärmenheten mer sällan, och hjälp
den analoga eller digitala mätaren att röra sig jämnare.
• Auto – justerar automatiskt filterinställningarna baserat på vindförhållanden.
Konfigurera GWS 10 om inställningarna för filter och
kompensation inte visas
Beroende på vilken programvara som installerats på ditt marina instrument från Garmin
kanske vissa konfigurationsalternativ inte visas i konfigurationsfönstret.
Så här konfigurerar du vindvinkelkompensation om menyalternativet inte visas:
1. Välj Allmän konfiguration för att specificera data för filtret och offsetinställningarna.
2. Ange följande kommando: ”ANGLEOFFSET=”
3. Direkt efter kommandot anger du ett nummer mellan 0 och 359, i grader (t.ex.
ANGLEOFFSET = 180).
Så här konfigurerar du vindvinkelfiltret om menyalternativet inte visas:
1. Välj Allmän konfiguration för att specificera data för filtret och offsetinställningarna.
2. Ange följande kommando: ”ANGLEFILTER=”
3. Direkt efter kommandot anger du ett nummer mellan 0 och 254, som representerar en
tidskonstant i steg om 0,25 sekunder eller 255 för att representera den automatiska
inställningen (t.ex. ANGLEFILTER = 12).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising