Garmin | GWS™ 10 | Garmin GWS™ 10 Konfigurationsvejledning

Garmin GWS™ 10 Konfigurationsvejledning
Sådan konfigureres vindhastighedsfilteret, hvis menufunktionen ikke vises:
1. Vælg Generisk konfiguration for at specificere data for filter- og offsetindstillinger.
2. Indtast følgende kommando: “SPEEDFILTER=”
3. Efter kommandoen skriver du et tal mellem 0 og 254, som repræsenterer en
tidskonstant med spring på 0,25 sekunder, eller 255, der repræsenterer den
automatiske indstilling (f.eks. SPEEDFILTER=12).
GWS™ 10-sensor - Konfigurationsvejledning
Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se
produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
GWS 10 leverer oplysninger om vindens vinkel og hastighed til forskellige skærme,
datafelter eller digitale målere på tilsluttede NMEA 2000®-kompatible displayenheder. Du
finder en liste over kompatible Garmin-plottere og enheder på www.garmin.com.
Vigtigt: Dette dokument indeholder specifikke konfigurationsoplysninger for GWS 10
ved anvendelse af din NMEA 2000-kompatible plotter eller dit navigeringsudstyr (f.eks.
GPSMAP® 5012 eller GMI™ 10). Se den dokumentation, der fulgte med enheden, for at få
adgang til konfigurationsoplysninger for NMEA 2000.
Konfiguration af vindvinkel-offset (orientering)
Når du monterer sensoren, skal du justere vinkel-offset, hvis du ikke har vendt GWS 10
som beskrevet i GWS 10 Installationsvejledning.
Sådan konfigureres vindvinkel-offset (orientering):
1. Mens du får vist enhedsspecifikke funktioner på NMEA 2000, skal du vælge Konfig >
Vind vinkel offset.
2. Vælg vinklen i grader for at justere i forhold til retningsforskellen.
© 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Oktober 2008
Varenummer 190-01016-56 Rev. A
Trykt i Taiwan
Tip: Vinklerne er konfigureret med uret rundt om bådens mast. F.eks. er 90 grader på bådens
styrbordsside, og 270 grader er på bagbordssiden.
Konfiguration af vindhastighedsfilteret
Vindhastighedsfilteret bestemmer, hvor hurtigt det NMEA 2000-kompatible display viser
en ændring i vindhastigheden. En lavere filterindstilling viser ændringer i vindhastigheden
mere gradvist og stabiliserer muligvis displayet.
Sådan konfigureres vindhastighedsfilteret:
1. Mens du får vist enhedsspecifikke funktioner på NMEA 2000, skal du vælge Konfig >
Vind hastigheds filter.
2. Vælg mellem følgende muligheder for at justere filterindstillingerne:
• Fra - vindhastighedsoplysningerne filtreres ikke.
• Til - vælg et lavt tal for at vise en ændring i vindhastigheden mere gradvist,
og få målerens nål eller vindhastighedstallet til at bevæge sig eller ændre sig
langsommere.
• Auto - justerer automatisk filterindstillingerne baseret på vindforholdene.
Konfiguration af vindvinkelfilteret
Vindvinkelfilteret bestemmer, hvor hurtigt det NMEA 2000-kompatible display viser
en ændring i vindvinklen. En lavere filterindstilling viser ændringer i vindvinklen mere
gradvist og stabiliserer muligvis displayet.
Sådan konfigureres vindvinkelfilteret:
1. Mens du får vist enhedsspecifikke funktioner på NMEA 2000, skal du vælge Konfig >
Vind vinkel filter.
2. Vælg mellem følgende muligheder for at justere filterindstillingerne:
• Fra - vindvinkeloplysningerne filtreres ikke.
• Til - vælg et lavt tal for at opdatere displayenheden sjældnere, og få målerens nål
eller vindvinkeltallet til at bevæge sig eller ændre sig langsommere.
• Auto - justerer automatisk filterindstillingerne baseret på vindforholdene.
Konfiguration af GWS 10, hvis valgmulighederne for
filter og offset ikke vises
Afhængigt af hvilken softwareversion, der er indlæst på dit navigeringsudstyr, vises de
specifikke konfigurationsmuligheder muligvis ikke på konfigurationsskærmbillederne.
Sådan konfigureres vindvinkel-offset, hvis menufunktionen ikke vises:
1. Vælg Generisk konfiguration for at specificere data for filter- og offsetindstillinger.
2. Indtast følgende kommando: “ANGLEOFFSET=”
3. Efter kommandoen skriver du et tal mellem 0 og 359 i grader (f.eks.:
ANGLEOFFSET=180)..
Sådan konfigureres vindvinkelfilteret, hvis menufunktionen ikke vises:
1. Vælg Generisk konfiguration for at specificere data for filter- og offsetindstillinger.
2. Indtast følgende kommando: “ANGLEFILTER=”
3. Efter kommandoen skriver du et tal mellem 0 og 254, som repræsenterer en
tidskonstant med spring på 0,25 sekunder, eller 255, der repræsenterer den
automatiske indstilling (f.eks. ANGLEFILTER=12).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising