Garmin | Meteor™ 300 Audio System | Garmin Meteor™ 300 Audio System Asennusohjeet

Garmin Meteor™ 300 Audio System Asennusohjeet
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.‍
Meteor™ 300 asennusohjeet
ILMOITUS
Muutokset tai muokkaukset, joita sääntöjenmukaisuudesta
vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat
mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.‍
Garmin Meteor laite toistaa mediatiedostoja koko veneessä.‍ Se
muodostaa yhteyden NMEA 2000® verkkoon ja sitä ohjataan
liitetyllä Garmin laitteella tai valinnaisella kaukosäätimellä.‍
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.‍
VAROITUS
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.‍
ILMOITUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.‍
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.‍
• Siirry osoitteeseen http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.‍
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen
• Osoitteesta www.garmin.com/‍support voit tarkistaa
maakohtaiset tukitiedot valitsemalla Contact Support.‍
• Soita Yhdysvalloissa numeroon (913) 397.‍8200 tai (800)
800.‍1020.‍
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 2380000.‍
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870.‍8501241.‍
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille
Laitteessa on ehkä toimitettu muistikortti ohjelmistopäivitystä
varten.‍ Toimi siinä tapauksessa kortin mukana toimitettujen
ohjeiden mukaisesti.‍ Jos mukana ei ole toimitettu muistikorttia
ohjelmistopäivitystä varten, kopioi ohjelmistopäivitys
muistikortille.‍
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.‍
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍support​/‍software
/‍marine​.html.‍
Valitse
Marine Network laitteet SD-kortilla -kohdassa Lataa
3
Garmin.‍
4 Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.‍
5 Valitse Lataa.‍
6 Valitse Suorita.‍
7 Valitse muistikortin asema ja valitse Seuraava > Valmis.‍
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille.‍
1 Käynnistä karttaplotteri.‍
Heinäkuu 2014
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.‍
3 Seuraa näytön ohjeita.‍
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.‍
Laite palaa normaaliin toimintatilaan, kun ohjelmistopäivitys
on valmis.‍
5 Poista muistikortti.‍
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite
on käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.‍
Huomioitavaa kiinnitysvaiheessa
VAROITUS
Laitteen kotelo voi tulla vaarallisen kuumaksi koskea
lämpimissä olosuhteissa pitkään jatkuneen käytön jälkeen.‍ Siksi
laite on asennettava paikkaan, jossa siihen ei tarvitse koskea
käytön aikana.‍
ILMOITUS
Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu äärilämpötiloille tai
-olosuhteille.‍ Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat on
ilmoitettu laitteen teknisissä tiedoissa.‍ Pitkäaikainen
altistuminen suositeltua matalammille tai korkeammille
lämpötiloille varastoinnin tai käytön aikana saattaa vioittaa
laitetta.‍ Takuu ei kata äärilämpötilojen aiheuttamia vikoja ja
seurauksia.‍
• Laite on kiinnitettävä paikkaan, jossa se ei jää veden alle.‍
• Laite on kiinnitettävä paikkaan, jossa on riittävä tuuletus ja
jossa se ei altistu äärilämpötiloille.‍
• Laite on asennettava siten, että kaapelien liittäminen on
helppoa.‍
• IPX3-tason vesisuojauksen ja optimaalisen
jäähdytyslevyjäähdytyksen takaamiseksi laite on
asennettava pystysuuntaiseen pintaan liittimet alaspäin.‍
• Laitteen voi asentaa vaakasuoraan pintaan, mutta se ei
välttämättä takaa IPX3-tason suojausta vedeltä.‍
• Jotta laite ei häiritse magneettisen kompassin toimintaa, se
on asennettava vähintään 203 mm (8 tuumaa) päähän
kompassista.‍
Laitteen kiinnittäminen
ILMOITUS
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä.‍ Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.‍
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit saattavat
jumiutua, kun niitä käytetään lasikuitupinnassa ja niitä
kiristetään liikaa.‍ Garmin suosittelee, että levität ruuviin
juuttumista estävää voiteluainetta ennen käyttöä.‍
Ennen kuin kiinnität laitteen, valitse kiinnityspaikka ja määritä
pinnan mukaiset kiinnitystarvikkeet.‍
HUOMAUTUS: laitteen mukana toimitetaan kiinnitystarvikkeet,
mutta ne eivät välttämättä sovellu kiinnityspintaan.‍
1 Aseta laite kiinnityspaikkaan ja merkitse aloitusreikien
sijainnit.‍
2 Poraa asianmukainen aloitusreikä yhtä laitteen kulmaa
varten.‍
3 Kiinnitä laite löysästi kiinnityspintaan yhdestä kulmasta ja
tarkista muiden aloitusreikien merkit.‍
4 Merkitse tarvittaessa uudet aloitusreikien paikat ja irrota laite
kiinnityspinnasta.‍
Painettu Thaimaassa
190-01685-77_0B
5 Poraa asianmukaiset aloitusreiät kolmen muun merkin
kohtaan.‍
6 Kiinnitä laite kiinnityspaikkaan.‍
Huomioitavaa liitännän yhteydessä
Laite on liitettävä virtalähteeseen, joko veneen sytytykseen tai
ulkoiseen kytkimeen, NMEA 2000 verkkoon, kaiuttimiin ja
medialähteisiin, jotta se toimii oikein.‍ Suunnittele laitteen, NMEA
2000 verkon, kaiuttimien ja tulolähteiden paikat perusteellisesti,
ennen kuin teet liitäntöjä.‍
Liitäntöjen tunnusmerkit
Liitin
Liitäntään
ANT
Ulkoinen AM-/FM-antenni
AUX1 IN
Linjatason RCA AUX -stereolähde
AUX2 IN
Linjatason RCA AUX -stereolähde
ZONE 3
Erilliset vahvistin ja kaiuttimet
SUB OUT
Linjatason monobassokaiutin (yhteydessä kohtaan
ZONE 3)
NMEA 2000
NMEA 2000 verkko
Johtimen toiminto
Johtimen väri
Kaiutinalue 2, vasen
(-)
Vihreä/musta
Kaiutinalue 2, oikea
(+)
Purppura
Kaiutinalue 2, oikea
(-)
Purppura/musta
Huomautuksia
Virtaliitäntä
Liitä molemmat virtajohdot, kun kytket laitetta virtalähteeseen.‍
Liitä keltainen virtajohdin akkuun suoraan tai 15 ampeerin
irtikytkentäkatkaisimella.‍ Laite saa virtaa ja jatkuvaa
valmiusvirtaa.‍ Liitä punainen signaalijohdin samaan akkuun
sytytyksen tai toisen manuaalisen kytkimen kautta laitteen
käynnistystä ja sammutusta varten.‍
Jos keltaista virtajohdinta ja mustia maadoitusjohtimia täytyy
jatkaa, käytä 14 AWG:n (2,08 mm²) johtoa.‍ Jos jatkon pituus on
yli 1 m (3 jalkaa), käytä 12 AWG:n (3,31 mm²) johdinta.‍
Jos punaista signaalijohdinta täytyy jatkaa, käytä 22 AWG:n
(0,33 mm²) johdinta.‍
1 Ohjaa keltainen virtajohdin À ja mustat maadoitusjohtimet Á
akkuun ja johdinsarjan pistoke laitteeseen.‍
Älä liitä johdinsarjaa laitteeseen, ennen kuin olet liittänyt
kaikki paljaat johtimet.‍
ACCESSORY Varattu tulevaan käyttöön
USB
À
Á
USB-yhteensopiva medialaite
Virta ja kaiuttimet
Varattu tulevaan käyttöön
Johdinten tunnusmerkit
Johtimen toiminto
Johtimen väri
Huomautuksia
Virta (+)
Keltainen
Tämä liitetään 12 VDC:n
jatkuvaan virtalähteeseen,
josta saa 15 ampeerin
sähkövirtaa.‍
akun miinusnapaan (-).‍
3 Ohjaa punainen signaalijohdin  sytytykseen tai toiseen
manuaaliseen kytkimeen Ã.‍
Huomioitavaa NMEA 2000 liitännän yhteydessä
Maadoitus (-)
Musta
Sytytys
Punainen
Tämä liitetään erilliseen,
kytkimelliseen 12 VDC:n
liitäntään, kuten
sytytysväylään, laitteen
käynnistystä ja sammutusta
varten.‍ Jos et käytä
kytkimellistä 12 VDC:n
liitäntää, liitä tämä samaan
lähteeseen kuin keltainen
johdin (virta).‍
Vahvistin
Sininen/
valkoinen
Tämä liitetään ainoastaan
käytettäessä ulkoista
vahvistinta kohdassa ZONE 3
(valinnainen)
Mykistys
Ruskea/
valkoinen
Liitettynä maadoitukseen tämä
mykistää äänen tai vaihtaa
tuloksi AUX2.‍ Tämä on
valittavissa asetusvalikosta.‍
Kaiutinalue 1, vasen
(+)
Valkoinen
Kaiutinalue 1, vasen
(-)
Valkoinen/
musta
Kaiutinalue 1, oikea
(+)
Harmaa
Kaiutinalue 1, oikea
(-)
Harmaa/musta
Kaiutinalue 2, vasen
(+)
Vihreä
2
2 Liitä keltainen johdin akun plusnapaan (+) ja musta johdin
Tämä laite liitetään NMEA 2000 veneesi verkkoon käyttämällä
mukana toimitettavaa NMEA 2000 kaapelia ja liitintä.‍ Laitetta
ohjataan NMEA 2000 verkon kautta liitetyllä Garmin laitteella tai
valinnaisella kaukosäätimellä.‍ Jos veneessä ei ole NMEA 2000
verkkoa, se on luotava.‍
HUOMAUTUS: laite on liitettävä mukana toimitetulla NMEA
2000 yksittäiskytkentäkaapelilla NMEA 2000 verkkoon.‍
Tavallinen NMEA 2000 yksittäiskytkentäkaapeli ei ole suoraan
yhteensopiva laitteen liitännän kanssa, vaikka mukana
toimitettua kaapelia voi jatkaa enintään 2 m (6 tuuman)
pituiseksi tavallisella NMEA 2000 kaapelilla.‍
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lisätietoja on NMEA
2000 verkon perusteet -kohdassa NMEA 2000 tuotteiden
tekninen käsikirja -oppaassa.‍ Lataa asiakirja valitsemalla
Manuals laitteen tuotesivulla osoitteessa www.garmin.com.‍
Tiiviyden takaamiseksi asennuspinnan paksuus saa olla
enintään 12 mm (½ tuumaa).‍
1 Irrota mutteri À, suojus Á ja kuminen aluslaatta  USBpistokkeesta.‍
2 Merkitse USB-pistokkeen asennuspaikka ja poraa 20 mm:n
(¾ tuuman) reikä asennuspintaan.‍
3 Työnnä USB-pistoke reiän läpi asennuspinnan takaa.‍
Kohde Kuvaus
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Meteor 300 laite
Garmin laite
Käynnistyskytkin tai johtoon sisältyvä kytkin
NMEA 2000 virtajohto
Meteor 300 NMEA 2000 yksittäiskytkentäkaapeli
Tätä voi jatkaa enintään 2 m (6 tuuman) pituiseksi tavallisella
NMEA 2000 kaapelilla.‍
NMEA 2000 yksittäiskytkentäkaapeli
12 Vdc:n virtalähde
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
NMEA 2000 T liitäntä
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
Jotta USB-liitäntä on oikeansuuntainen, pistokkeen tasaisen
osan à pitäisi olla vasemmalla, kun pistoketta katsotaan
edestäpäin.‍
4 Aseta kuminen aluslaatta ja suojus USB-pistokkeeseen ja
kiinnitä pistoke pintaan mutterilla.‍
5 Ohjaa USB-kaapeli laitteeseen ja liitä se USB-porttiin.‍
3,5 mm:n pistokkeen asentaminen
Varmista ennen 3,5 mm:n pistokkeen asentamista, että kaapeli
ulottuu asennuspaikkaan ja laitteen takana olevaan AUXporttiin.‍ Kaapelia voi jatkaa tarvittaessa tavallisella RCAstereojatkokaapelilla.‍
Tiiviyden takaamiseksi asennuspinnan paksuus saa olla
enintään 15 mm (5/8 tuumaa).‍
1 Irrota mutteri À 3,5 mm:n pistokkeesta ja liitetystä kaapelista
vetämällä yksi RCA-liitin Á sen läpi kerrallaan.‍
Huomioitavaa bassokaiutinliitännän yhteydessä
Laite tukee äänilähtöä virtalähteelliseen bassokaiuttimeen
kohdassa ZONE 3 (valinnainen).‍
Laitteen bassokaiutinportti siirtää linjatason monosignaalia
molemmista RCA-liittimistä.‍ Portin lähtöäänentaso on
yhteydessä kohtaan ZONE 3.‍
• Jos bassokaiuttimen vahvistimessa on kaksi RCAtuloliitäntää, liitä molemmat laitteeseen.‍
• Jos bassokaiuttimen vahvistimessa on yksi RCA-tuloliitäntä,
voit liittää sen laitteen kumpaan tahansa bassokaiuttimen
RCA-lähtöliitäntään, koska ne ovat rinnakkaisia.‍
• Koska bassokaiutinlähtö on yhteydessä ZONE 3 -lähtöön,
johdinsarjan sininen johdin on liitettävä bassokaiuttimen
vahvistimeen, jotta se saa signaalia ja käynnistyy.‍
Huomioitavaa ZONE 3 liitännän yhteydessä
Johdinsarjassa on käytettävissä kaksi stereokaiutinaluetta,
minkä lisäksi laite tukee liitäntää erillisiin vahvistimeen ja
kaiuttimiin ZONE 3 portin kautta (valinnainen).‍
• Johdinsarjan sininen johdin on liitettävä vahvistimeen, jotta
se saa signaalin ja käynnistyy, kun laite käynnistyy.‍ Jos
sinistä signaalijohdinta täytyy jatkaa, käytä 22 AWG:n
(0,33 mm²) johdinta.‍
• Äänilähtö on linjatason stereolähtö tavallisen RCA-kaapelin
kautta.‍
• Vahvistimen äänenvoimakkuutta ja tasapainoa ohjataan
liitännän kautta liitetystä Garmin laitteesta tai valinnaisella
Meteor kaukosäätimellä.‍
USB-etäpistokkeen asentaminen
Varmista ennen USB-pistokkeen asentamista, että kaapeli
ulottuu asennuspaikkaan ja laitteen takana olevaan USBporttiin.‍
Älä irrota suojusta  3,5 mm:n pistokkeesta.‍
2 Merkitse 3,5 mm:n pistokkeen asennuspaikka ja poraa
20 mm:n (¾ tuuman) reikä asennuspintaan.‍
3 Pujota kaapeli reiästä asennuspinnan etupuolelta yksi RCAliitin kerrallaan ja vedä kaapelia, kunnes 3,5 mm:n pistoke on
reiän kohdalla.‍
4 Pujota mutteri kaapelia pitkin 3,5 mm:n pistokkeeseen
saakka ja kiinnitä pistoke pintaan.‍
5 Ohjaa kaapeli laitteeseen ja liitä se AUX-porttiin.‍
Mediatiedostojen toistaminen
Voit toistaa ja hallita mediatiedostoja yhteensopivalla Garmin
karttaplotterilla tai valinnaisella Meteor kaukosäätimellä.‍
1 Käynnistä Meteor laite, NMEA 2000 verkko, liitetyt Garmin
laitteet ja Meteor kaukosäädin (valinnainen).‍
2 Katso mediatiedostojen toisto-ohjeet yhteensopivan Garmin
laitteen käyttöoppaasta.‍
Hae osoitteesta (www.garmin.com) muita Garmin laitteiden
käyttöoppaita.‍
SiriusXM® Satellite Radio
Tämä laite voi toistaa SiriusXM satelliittiradiota.‍ Satelliittiradion
SiriusXM signaalin vastaanottaminen edellyttää SiriusXM
Connect Vehicle Tuner -virittimen asentamista ja
3
voimassaolevaa tilausta.‍ Soita numeroon (800) 635-2349 tai
katso lisätietoja kohdasta (Shop SiriusXM Radio) .‍
Liitä SiriusXM Connect Tuner -viritin laitteen lisälaiteliittimeen ja
liitä SiriusXM Connect Tuner -viritin yhteensopivaan
satelliittiradion antenniin signaalin vastaanottamiseksi.‍
SiriusXM kanavan lukitseminen Meteor kaukosäätimellä
Valitse Kaukosäädin > Avaa.‍
Anna salasana.‍
Valitse Lapsilukko > Lukitse > Kanava.‍
Valitse kanava.‍
1
2
3
4
Tekniset tiedot
Yleiset
Mitat (P × L × K)
107 × 225 × 62 mm (4,2 × 8,9 × 2,4 tuumaa)
Paino
0,88 kg (1,96 paunaa)
Vedenkestävyys
IPX3: roiskesuojattu kallistettuna enintään 60
astetta pystysuunnassa.‍
Lämpötila
Käyttö: -5 - 55 °C (23 - 131 °F)
Varastointi: -20 - 70 °C (-4 - 158 °F)
Tulojännite
10 - 16 Vdc
NMEA 2000 LEN
1 (50 mA)
Kompassin turvaväli 203 mm (8 tuumaa)
Äänivahvistin
Musiikin toistoteho/kanava
50 W
Musiikin kokonaistoistoteho
200 W
Harmoninen kokonaissärö (lähtö 1 W, kuorma
4 ohmia, 20 Hz - 20 kHz)
0,04 tyypillinen
< 0,1 % enintään
Virta (valmiustila, sytytys ei käytössä)
< 3 mA
Virta (enintään)
15 A
Virta (mykistetty)
< 800 mA
AUX-tulot ja -lähdöt
AUX 1 IN ja AUX 2 RCA-stereolinjatulo esimerkiksi CD- ja DVDIN
levyille sekä MP3-tiedostoille.‍
ZONE 3
RCA-stereolinjalähtö
SUB OUT
RCA-monolinjalähtö (ZONE 3)
ANT
Motorola-tyylinen tavallinen antenniliitäntä
USB
USB-A-standardi
USB tukee seuraavia: iPod touch (2.‍ - 5.‍
sukupolvi), iPod classic, iPod nano (4.‍ - 7.‍
sukupolvi), iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone
3Gs, iPhone 3G
Garmin® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Meteor™ on Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
NMEA 2000® ja NMEA 2000 logo ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Apple®, Apple logo, iPod®, iPod touch®, iPod classic®, iPod nano® ja iPhone® ovat Apple Inc:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
Made for iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3Gs, iPhone 3G, iPod touch (2. - 5. sukupolvi), iPod classic ja iPod nano (4. - 7. sukupolvi).
"Made for iPod and iPhone" tarkoittaa, että elektroninen lisävaruste on suunniteltu nimenomaan iPodiin tai iPhoneen yhdistämistä varten. Kehittäjä on myös vahvistanut lisävarusteen Applen
suorituskykystandardien mukaiseksi. Apple ei ole vastuussa tästä laitteesta tai sen yhteensopivuudesta turvallisuusstandardien ja säädösten kanssa. Huomioi, että tämän lisävarusteen käyttö iPhonen
kanssa saattaa vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.
© 2013–2014 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising