Garmin | Meteor™ 300 Audio System | Installation guide | Garmin Meteor™ 300 Audio System Installationsvejledning

Garmin Meteor™ 300 Audio System Installationsvejledning
Opdatering af enhedens software
Meteor™ 300 Installationsvejledning
BEMÆRK
Ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt
af den part, som er ansvarlig for overholdelse, kan medføre, at
brugerens ret til at betjene udstyret bortfalder.‍
Denne Garmin Meteor enhed afspiller dine medier på hele
båden.‍ Den opretter forbindelse til dit NMEA 2000® netværk og
kontrolleres af dine tilsluttede Garmin enheder eller fra en valgfri
fjernbetjening.‍
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
ADVARSEL
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.‍
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.‍
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.‍
Kontakt til Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/‍support og klik på Contact Support
for at få oplysninger om support i de forskellige lande.‍
• I USA skal du ringe på (913) 397,8200 eller (800) 800,1020.‍
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 2380000.‍
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870,8501241.‍
Indlæsning af nyt software på et
hukommelseskort
Enheden indeholder muligvis et hukommelseskort med
softwareopdatering.‍ Hvis det er tilfældet, skal du følge de
instruktioner, der fulgte med kortet.‍ Hvis en softwareopdatering
til hukommelseskortet ikke er inkluderet, skal du kopiere
softwareopdateringen til et hukommelseskort.‍
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket på computeren.‍
2 Gå til www.garmin.com/‍support​/‍software​/‍marine​.html.‍
3 Vælg Download ved siden af “Garmin Marine Network med
SD-kort.‍”
4 Læs og accepter betingelserne.‍
5 Vælg Download.‍
6 Vælg Løb.‍
7 Vælg det drev, der passer til hukommelseskortet, og vælg
Næste > Afslut.‍
Juli 2014
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det
nyeste software til et hukommelseskort.‍
1 Slå plotteren til.‍
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.‍
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.‍
Enheden vender tilbage til normal drift, når opdateringen er
fuldført.‍
5 Fjern hukommelseskortet.‍
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.‍
Overvejelser om montering
ADVARSEL
Ved høje omgivende temperaturer og efter lang tids brug kan
enhedens kabinet nå op på temperaturer, så det kan være
farligt at røre ved.‍ Derfor skal enheden installeres på et sted,
hvor det ikke bliver berørt under drift.‍
BEMÆRK
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for
ekstreme temperaturer eller betingelser.‍ Temperaturområdet for
denne enhed er angivet i produktspecifikationerne.‍ Længere
tids påvirkning ved temperaturer uden for det angivne
temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl
på enheden.‍ Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes
ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.‍
• Enheden skal monteres et sted, hvor den ikke kommer under
vand.‍
• Enheden skal monteres et sted med tilstrækkelig ventilation,
hvor den ikke bliver udsat for ekstreme temperaturer.‍
• Enheden skal monteres, så det er let at tilslutte kablerne.‍
• For at opnå IPX3-beskyttelse mod vandindtrængning og
bedst mulig afkøling af kølelegemet skal enheden monteres
på en lodret overflade, så stikkene vender nedad.‍
• Enheden kan monteres på en vandret overflade, men hvis
den placeres på denne måde, kan IPX3-beskyttelse mod
vandindtrængning ikke garanteres.‍
• For at undgå interferens med et magnetisk kompas skal
enheden installeres i en afstand af mindst 203 mm
(8 tommer) fra kompasset.‍
Montering af enheden
BEMÆRK
Hvis du monterer beslaget på fiberglas med skruer, anbefales
det at bruge et forsænkningshoved til at bore en
frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat.‍ Dette
modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.‍
Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og
overspændes.‍ Garmin anbefaler, at man påfører skruerne et
rustfrit ikke-limende smøremiddel, før de monteres.‍
Før du kan montere enheden, skal du vælge monteringssted og
vælge det monteringsudstyr, der skal anvendes til overfladen.‍
BEMÆRK: Der følger monteringsudstyr med til enheden, men
det er ikke sikkert, at det er egnet til den pågældende
monteringsoverflade.‍
Trykt i Thailand
190-01685-76_0B
1 Placer enheden på monteringsstedet, og afmærk
2
3
4
5
6
placeringen af forboringshullerne.‍
Bor et passende forboringshul til det ene hjørne af enheden.‍
Fastgør enheden løst på monteringsoverfladen med ét
hjørne, og undersøg de tre andre forboringsmærker.‍
Afmærk om nødvendigt nye forboringshuller, og fjern
enheden fra monteringsoverfladen.‍
Bor passende forboringshuller til de andre tre afmærkninger.‍
Fastgør enheden på monteringsstedet.‍
Ledningsfunktion
Ledningsfarve Bemærkninger
Højttalerzone 1 venstre
(-)
Hvid/sort
Højttalerzone 1 højre (+) Grå
Højttalerzone 1 højre (-) Grå/sort
Højttalerzone 2 venstre
(+)
Grøn
Højttalerzone 2 venstre
(-)
Grøn/sort
Højttalerzone 2 højre (+) Lilla
Overvejelser om tilslutning
Højttalerzone 2 højre (-) Lilla/sort
Enheden skal sluttes til strømmen, enten bådens tænding eller
en ekstern kontakt, et NMEA 2000 netværk, højttalere og
medieindgangskilder for at kunne fungere korrekt.‍ Du skal nøje
planlægge layoutet af enheden, NMEA 2000 netværket,
højttalerne og indgangskilderne, før du foretager nogen
tilslutninger.‍
Tilslutning af strøm
Identifikation af stik
Stik
Forbindes til
ANT
Ekstern AM/FM-antenne
AUX1 IN
Stereolinje RCA AUX-kilde
AUX2 IN
Stereolinje RCA AUX-kilde
ZONE 3
Separat forstærker og højttalere
SUB OUT
Monolinje subwoofer (forbundet til ZONE 3)
NMEA 2000
NMEA 2000 netværk
ACCESSORY
Reserveret til senere brug
USB
USB-kompatibel medieenhed
À
Á
Når enheden sluttes til strømmen, er det vigtigt at tilslutte begge
strømledninger.‍ Den gule strømledning skal sluttes direkte til
batteriet, eller den skal tilsluttes ved hjælp af en 15 Ampereisolatorkontakt.‍ Dette leverer strøm til enheden og en konstant
vedligeholdelsesstrøm til standby.‍ Den røde signalledning skal
være sluttet til det samme batteri via tændingen eller en anden
manuel kontakt for at tænde eller slukke for enheden.‍
Hvis det er nødvendigt at forlænge gule strømledning og den
sorte jordledning, brug da 14 AWG (2,08 mm²)-ledning.‍ Til
forlængelser på mere end 1 meter (3 fod) bruges 12 AWG
(3,31 mm²)-ledning.‍
Hvis det er nødvendigt at forlænge den røde signalledning,
bruges 22 AWG (0,33 mm²)-ledning.‍
1 Forbind den gule strømledning À og den sorte jordledning Á
til batteriet, og forbind stikket til ledningsnettet til enheden.‍
Du må ikke slutte ledningsnettet til enheden, før alle de
uisolerede ledningstilslutninger er foretaget.‍
Strøm og højttalere
Reserveret til senere brug
Identifikation af ledninger
Ledningsfunktion
Ledningsfarve Bemærkninger
Strøm (+)
Gul
Jord (-)
Sort
Tænding
Rød
Denne skal forbindes til en
12 VDC-forbindelse med
separat afbryder, for
eksempel en tænding, for at
slå enheden til og fra.‍ Hvis
du ikke benytter en
12 VDC-forbindelse med
afbryder, skal du tilslutte
den til den samme kilde
som den gule ledning
(strøm).‍
Forstærker til
Blå/hvid
Denne tilsluttes kun, når der
benyttes en ekstern
forstærker på ZONE 3
(valgfrit)
Lydløs
Brun/hvid
Når denne sluttes til jord,
dæmper den lyden eller
skifter indgangen til AUX2.‍
Dette kan vælges i menuen
Indstillinger.‍
Højttalerzone 1 venstre
(+)
Hvid
2
Denne skal forbindes til en
konstant 12 VDC-kilde, der
kan levere 15 Ampere.‍
2 Tilslut den gule ledning til den positive (+) batteriterminal, og
tilslut den sorte ledning til den negative (-) batteriterminal.‍
3 Forbind den røde signalledning  til tændingen eller en
anden manuel kontakt Ã.‍
NMEA 2000 Overvejelser om tilslutning
Denne enhed kan tilsluttes et NMEA 2000 netværk på din båd
ved hjælp af det medfølgende NMEA 2000 kabel og stik.‍ Via
NMEA 2000 netværket kontrollerer du enheden ved hjælp af en
tilsluttet Garmin enhed eller valgfri fjernbetjening.‍ Hvis du ikke
har et eksisterende NMEA 2000 netværk på båden, skal du
oprette et.‍
BEMÆRK: Du skal bruge det medfølgende NMEA 2000
dropkabel til at slutte enheden til NMEA 2000 netværket.‍ Et
almindeligt NMEA 2000 dropkabel er ikke direkte kompatibelt
med stikket på enheden, men det medfølgende kabel kan
forlænges til en maksimal længde på 2 m (6 fod) ved hjælp af et
NMEA 2000 standardkabel.‍
Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, bør du læse kapitlet
"NMEA 2000 Grundlæggende om netværk" i Teknisk reference
for NMEA 2000 produkter.‍ Hvis du vil downloade dette
dokument, skal du vælge Manuals på produktsiden for enheden
på www.garmin.com.‍
Installation af det eksterne USB-stik
Før du installerer USB-stikket, skal du sikre dig, at kablet kan nå
monteringspositionen og USB-porten bag på enheden.‍
For at muliggøre korrekt forsegling må monteringsoverfladen
ikke være tykkere end 12 mm (½ tommer).‍
1 Fjern møtrikken À, det beskyttende dæksel Á og
gummipakskiven  fra USB-stikket.‍
2 Mærk monteringspositionen for USB-stikket, og bor et
Emne Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Meteor 300 enhed
Garmin enhed
Tænding eller serieafbryder
NMEA 2000 strømkabel
Meteor 300 NMEA 2000 dropkabel
Dette kan forlænges til en maksimal længde på 2 m (6 fod) ved
hjælp af et NMEA 2000 standardkabel.‍
NMEA 2000 dropkabel
20 mm (¾ tommer) hul gennem monteringsoverfladen.‍
3 Sæt USB-stikket i hullet fra bagsiden af
monteringsoverfladen.‍
For at sikre, at USB-stikket vender rigtigt, skal den flade del
af stikket à vende mod venstre, når du ser stikket forfra.‍
4 Sæt gummipakskiven og det beskyttende dæksel på USBstikket, og fastgør stikket på overfladen ved hjælp af
møtrikken.‍
5 Før USB-kablet til enheden, og slut det til USB-porten.‍
12 V DC-strømkilde
Installation af 3,5-mm stikket
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
Før 3,5-mm stikket installeres skal du sikre dig, at kablet kan nå
monteringsplaceringen og en AUX-port bag på enheden.‍ Kablet
kan forlænges med et almindeligt RCA-stereoforlængerkabel,
hvis det er nødvendigt.‍
For at muliggøre korrekt forsegling må monteringsoverfladen
ikke være tykkere end 15 mm (5/8 tommer).‍
1 Fjern møtrikken À fra 3,5-mm stikket, og tag den væk fra det
tilsluttede kabel ved at trække ét RCA-stik Á igennem ad
gangen.‍
NMEA 2000 T-stik
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
Overvejelser om tilslutning af subwoofer
Denne enhed understøtter output til en strømforsynet subwoofer
fra ZONE 3 (valgfri).‍
Subwooferporten på enheden sender et monolinjesignal fra
begge RCA-stik.‍ Lydniveauet for portudgangen er kædet til
ZONE 3.‍
• Hvis subwooferforstærkeren har to RCA-indgangsstik, skal
du slutte begge stikkene til enheden.‍
• Hvis subwooferforstærkeren har ét RCA-indgangsstik, kan
du slutte den til et vilkårligt RCA-subwooferudgangsstik på
enheden, eftersom de to RCA-subwooferudgange er
parallelle.‍
• Da subwooferudgangen er kædet til ZONE 3 udgangen, skal
du forbinde den blå ledning fra ledningsnettet til
subwooferforstærkeren for at levere et signal til at tænde for
den.‍
ZONE 3 Overvejelser om tilslutning
Ud over de to stereohøjttalerzoner, der er tilgængelige via
ledningsnettet, understøtter enheden tilslutning til en separat
forstærker og separate højttalere via ZONE 3 porten (valgfrit).‍
• Den blå ledning fra ledningsnettet skal tilsluttes til
forstærkeren for at levere et signal til at tænde for
forstærkeren ved hjælp af enheden.‍ Hvis det er nødvendigt
at forlænge denne blå signalledning, bruges 22 AWG
(0,33 mm²) ledning.‍
• Lydudgangen er en stereolinjeudgang via et RCAstandardkabel.‍
• Forstærkerens lydstyrke og balance kontrolleres via
brugerfladen på en tilsluttet Garmin enhed eller ved hjælp af
en valgfri Meteor fjernbetjening.‍
2
3
4
5
Du må ikke fjerne det beskyttende dæksel  fra 3,5-mm
stikket.‍
Mærk monteringspositionen for 3,5-mm stikket, og bor et
20 mm (¾ tommer) hul gennem monteringsoverfladen.‍
Før kablet gennem hullet fra forsiden af
monteringsoverfladen ved at indsætte et RCA-stik ad
gangen, og træk det igennem, indtil 3,5-mm stikket hviler i
hullet.‍
Sæt møtrikken på kablet, træk den langs kablet til 3,5-mm
stikket, og fastgør stikket til overfladen.‍
Før kablet til enheden, og slut det til en AUX-port.‍
Afspilning af medier
Du kan afspille og styre medier vha.‍ en kompatibel Garmin
plotter eller ekstraudstyret Meteor fjernbetjening.‍
1 Tænd for Meteor enheden, dit NMEA 2000 netværk, dine
tilsluttede Garmin enheder og Meteor fjernbetjeningen
(valgfri).‍
3
2 Se i brugervejledningen til din kompatible Garmin enhed for
at få instruktioner til afspilning af medier.‍
Gå ind på (www.garmin.com) for at få yderligere Garmin
vejledninger.‍
SiriusXM® Satellitradio
Denne enhed kan afspille SiriusXM satellitradio.‍ For at modtage
SiriusXM satellitradio skal du installere en SiriusXM Connect
Vehicle Tuner og have et gyldigt abonnement.‍ Ring til (800)
635-2349, eller gå ind på (Shop SiriusXM Radio) for at få flere
oplysninger.‍
Tilslutning af SiriusXM Connect Tuner skal ske ved tilslutning til
enhedens tilbehørsstik, og SiriusXM Connect Tuner skal være
tilsluttet til antennen på en kompatibel satellitradio for at
modtage signalet.‍
AUX-indgange og -udgange
ANT
Standardantennestik af Motorola-typen
USB
USB-A-branchestandard
USB fungerer med iPod touch (2.‍ til 5.‍ generation),
iPod classic, iPod nano (4.‍ til 7.‍ generation), iPhone
5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3Gs, iPhone 3G
Låsning af en SiriusXM kanal vha.‍ Meteor fjernbetjeningen
1 Vælg Fjernbetjening > Lås op.‍
2 Indtast din adgangskode.‍
3 Vælg Forældre > Lås > Kanal.‍
4 Vælg en kanal.‍
Specifikationer
Generelt
Mål (L × B × H)
107 × 225 × 62 mm (4,2 × 8,9 × 2,4
tommer)
Vægt
0,88 kg (1,96 pund)
Vandtæthed
IPX3: Beskyttet mod vandstænk, når det
er vippet op til 60 grader lodret.‍
Temperatur
Drift: Fra -5 to 55 °C (fra 23 til 131 °F)
Opbevaring: Fra -20 til 70 °C (fra -4 til
158 °F)
Indgangsspænding
10 til 16 VDC
NMEA 2000LEN
1 (50 mA)
Sikkerhedsafstand for
kompas
203 mm (8 tommer)
Lydforstærker
Udgangsmusikeffekt pr.‍ kanal
50 W
Samlet udgangsmusikeffekt
200 W
Samlet harmonisk forvrængning (1 W udgang, 4 ohm
belastning, 20 Hz til 20 kHz)
0,04 typisk
< 0,1 % maks.‍
Strøm (standby med tændingen slået fra)
< 3 mA
Strøm (maks.‍)
15 A
Strøm (dæmpet)
< 800 mA
AUX-indgange og -udgange
AUX 1 IN og
AUX 2 IN
RCA-stereolinjeindgang for kilder som cd, dvd og
MP3.‍
ZONE 3
RCA-stereolinjeudgang
SUB OUT
RCA-monolinjeudgang (ZONE 3)
Garmin® og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Meteor™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber.
Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
NMEA 2000® og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende National Maritime Electronics Association. Apple®, Apple logoet, iPod®, iPod touch®, iPod classic®, iPod nano® og iPhone® er
varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
Fremstillet til iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3Gs, iPhone 3G, iPod touch (2. til 5. generation), iPod classic og iPod nano (4. til 7. generation).
“Fremstillet til iPod og iPhone” betyder, at elektronisk udstyr er designet til at kunne tilsluttes specifikt til henholdsvis iPod eller iPhone, og at det er blevet godkendt af udvikleren til at overholde Apples
standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed, eller om den overholder standarder vedrørende sikkerhed og bestemmelser. Bemærk, at brug af dette udstyr sammen med en
iPhone kan påvirke den trådløse ydelse.
© 2013–2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising