Garmin | Meteor™ 300 Audio System | Installation guide | Garmin Meteor™ 300 Audio System Instrukcja instalacji

Garmin Meteor™ 300 Audio System Instrukcja instalacji
3 Wybierz Pobierz obok pozycji „Sieć Garmin Marine Network
Meteor™ 300 — instrukcja instalacji
urządzenia
UWAGA
Zmiany i modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone
przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować
utratę prawa do obsługi urządzenia przez użytkownika.‍
Urządzenie Garmin Meteor umożliwia odtwarzanie plików
multimedialnych na całej łodzi.‍ Urządzenie łączy się z siecią
NMEA 2000®, a sterowanie nim odbywa się za pośrednictwem
podłączonych urządzeń Garmin lub przy użyciu opcjonalnego
pilota zdalnego sterowania.‍
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.‍
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.‍
UWAGA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.‍
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.‍
• Odwiedź stronę http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.‍
Kontakt z działem pomocy technicznej firmy
Garmin
• Odwiedź stronę www.garmin.com/‍support i kliknij opcję
Contact Support, aby uzyskać informacje o pomocy
technicznej dostępnej w poszczególnych krajach.‍
• Jeśli znajdujesz się w USA, zadzwoń pod numer (913) 397
8200 lub (800) 800 1020.‍
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 2380000.‍
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 8501241.‍
Ładowanie nowego oprogramowania na
kartę pamięci
Urządzenie może zawierać kartę pamięci służącą do
aktualizacji oprogramowania.‍ W takim przypadku należy
wykonać instrukcje opisane w dokumentacji dołączonej do
karty.‍ W przypadku gdy karta pamięci nie jest dołączona, należy
skopiować aktualizację oprogramowania na inną kartę pamięci.‍
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w komputerze.‍
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/‍support​/‍software​/‍marine
.html.‍
Lipiec 2014
4
5
6
7
z kartą SD”.‍
Przeczytaj i zaakceptuj warunki.‍
Wybierz Pobierz.‍
Wybierz Bieg.‍
Wybierz bieg powiązany z kartą pamięci, a następnie
wybierz kolejno Dalej > Zakończ.‍
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci.‍
1 Włącz ploter nawigacyjny.‍
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.‍
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.‍
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.‍
4 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.‍
Po zakończeniu procesu aktualizacji oprogramowania
urządzenie powróci do normalnej pracy.‍
5 Wyjmij kartę pamięci.‍
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.‍
Uwagi dotyczące montażu
PRZESTROGA
W wysokich temperaturach otoczenia i po długim korzystaniu
obudowa urządzenia może osiągnąć zbyt wysoką temperaturę,
by można było jej bezpiecznie dotknąć.‍ Z tego względu
urządzenie należy zainstalować w takim miejscu, gdzie nie
będzie możliwości dotknięcia go w czasie pracy.‍
UWAGA
Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest
narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych
warunków.‍ Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany
w danych technicznych produktu.‍ Długotrwałe wystawianie
urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu
(dotyczy przechowywania i użytkowania) może spowodować
uszkodzenie urządzenia.‍ Uszkodzenia spowodowane
działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie
są objęte gwarancją.‍
• Urządzenia nie należy montować w miejscu zanurzenia.‍
• Urządzenie należy zamontować w miejscu zapewniającym
dostateczną wentylację, gdzie nie będzie narażone na
działanie skrajnych temperatur.‍
• Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby możliwe
było szybkie podłączenie przewodów.‍
• Aby uzyskać wodoszczelność klasy IPX3 i optymalne
chłodzenie radiatora, urządzenie musi być zamontowane na
powierzchni pionowej, ze złączami skierowanymi w dół.‍
• Urządzenie można zamontować na powierzchni poziomej,
jednak może to uniemożliwić uzyskanie efektu
wodoszczelności klasy IPX3.‍
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenie
należy zamontować w odległości co najmniej 203 mm
(8 cala) od kompasu.‍
Wydrukowano w Tajlandii
190-01685-80_0B
Montowanie urządzenia
Opis przewodów
UWAGA
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy
użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem
stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko
w górnej warstwie żelkotu.‍ Pozwoli to uniknąć popękania
warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.‍
Śruby ze stali nierdzewnej mogą się zakleszczyć, gdy zostaną
wkręcone w włókno szklane i zbyt mocno dokręcone.‍ Firma
Garmin zaleca zastosowanie smaru przeciw zacieraniu się
przed dokręcaniem śrub.‍
Funkcja przewodu
Kolor
przewodu
Uwagi
Zasilanie (+)
Żółty
Ten przewód należy podłączyć
do stałego źródła zasilania,
które jest w stanie dostarczać
prąd stały o napięciu 12 V
i natężeniu 15 A.‍
Uziemienie (-)
Czarny
Zapłon
Czerwony
Włączanie
wzmacniacza
Niebieski/biały Ten przewód podłącza się tylko
w przypadku użycia
zewnętrznego wzmacniacza
podłączonego do złącza ZONE
3 (opcjonalne)
Wyciszenie
Brązowy/biały Po podłączeniu do uziemienia
ten przewód służy do
wyciszania dźwięku lub
przełączania sygnału
wejściowego na źródło AUX2.‍
Odpowiednie opcje można
wybrać w menu ustawień.‍
Strefa głośnika 1,
lewa (+)
Biały
Uwagi dotyczące podłączania
Strefa głośnika 1,
lewa (–)
Biały/czarny
Aby sieć NMEA 2000, głośniki i urządzenia multimedialne mogły
działać prawidłowo, konieczne jest podłączenie urządzenia do
zasilania: Do zapłonu łodzi lub do zewnętrznego przełącznika.‍
Przed rozpoczęciem łączenia poszczególnych elementów
należy dokładnie rozplanować rozmieszczenie urządzeń, sieci
NMEA 2000, głośników i źródeł sygnału.‍
Strefa głośnika 1,
prawa (+)
Szary
Strefa głośnika 1,
prawa (–)
Szary/czarny
Strefa głośnika 2,
lewa (+)
Zielony
Opis złączy
Strefa głośnika 2,
lewa (–)
Zielony/
czarny
Strefa głośnika 2,
prawa (+)
Fioletowy
Strefa głośnika 2,
prawa (–)
Fioletowy/
czarny
Przed zamontowaniem urządzenia należy wybrać miejsce
montażu i określić, jakich elementów montażowych użyć
w przypadku danej powierzchni.‍
UWAGA: Elementy montażowe zostały dołączone do
urządzenia, mogą jednak nie być odpowiednie dla powierzchni
montażowej wybranej przez użytkownika.‍
1 Umieść urządzenie w miejscu montażu i oznacz położenie
otworów prowadzących.‍
2 Wywierć odpowiedni otwór prowadzący w miejscu, w którym
ma się znaleźć jeden z rogów urządzenia.‍
3 Luźno przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej
w jednym rogu i sprawdź położenie pozostałych trzech
otworów prowadzących.‍
4 W razie potrzeby oznacz nowe otwory prowadzące,
a następnie zdejmij urządzenie z powierzchni montażowej.‍
5 Wywierć odpowiednie otwory prowadzące w trzech
pozostałych oznaczonych miejscach.‍
6 Zabezpiecz urządzenie na powierzchni montażowej.‍
Ten przewód należy podłączyć
do osobnego łącza
komutowanego 12 V DC, np.‍ do
szyny zapłonu,
umożliwiającego włączenie
i wyłączenie urządzenia.‍ Jeśli
tego typu łącze nie jest
używane, należy podłączyć ten
przewód do tego samego
źródła zasilania co przewód
żółty (zasilający).‍
Podłączanie zasilania
Złącze
Podłączane urządzenie
ANT
Zewnętrzna antena AM/FM
AUX1 IN
Pomocnicze źródło liniowe dźwięku stereo RCA
AUX2 IN
Pomocnicze źródło liniowe dźwięku stereo RCA
ZONE 3
Oddzielny wzmacniacz i głośniki
SUB OUT
Subwoofer sygnału liniowego mono (podłączony do
złącza ZONE 3)
NMEA 2000
Sieć NMEA 2000
ACCESSORY Do użytku w przyszłości
USB
À
Á
2
Urządzenie multimedialne zgodne ze standardem USB
Zasilanie i głośniki
Do użytku w przyszłości
Podczas podłączania urządzania do zasilania należy pamiętać
o podłączeniu obu przewodów.‍ Żółty przewód zasilający
powinien zostać podłączony bezpośrednio do akumulatora;
można także podłączyć go za pomocą wyłącznika 15 A.‍
W rezultacie uzyskuje się źródło zasilania dla urządzenia
i źródło ciągłego podtrzymania zasilania dla trybu gotowości.‍
Czerwony przewód sygnałowy należy podłączyć do tego
samego akumulatora za pośrednictwem zapłonu lub innego
ręcznego przełącznika umożliwiającego włączenie i wyłączenie
urządzenia.‍
Jeśli konieczne będzie przedłużenie żółtego przewodu
zasilającego i czarnego przewodu uziemiającego, należy użyć
przewodu 14 AWG (2,08 mm²).‍ W przypadku przedłużeń
o długości ponad 1 m (3 stopy) należy użyć przewodu 12 AWG
(3,31 mm²).‍
Jeśli konieczne będzie przedłużenie czerwonego przewodu
sygnałowego, należy użyć przewodu 22 AWG (0,33 mm²).‍
1 Poprowadź żółty przewód zasilający À i czarny przewód
uziemiający Á do akumulatora, a wtyk wiązki przewodów do
urządzenia.‍
Nie podłączaj wiązki przewodów do urządzenia do czasu
podłączenia wszystkich nieizolowanych przewodów.‍
Pozycja Opis
È
É
Trójnik NMEA 2000
Terminator lub przewód szkieletu sieci NMEA 2000
Uwagi dotyczące połączeń subwoofera
2 Podłącz żółty przewód do dodatniego (+) zacisku
akumulatora, a czarny przewód do ujemnego (-) zacisku
akumulatora.‍
3 Poprowadzić czerwony przewód sygnałowy  do zapłonu
lub innego przełącznika ręcznego Ã.‍
Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA 2000
To urządzenie łączy się z siecią NMEA 2000 na Twojej łodzi za
pomocą znajdującego się w zestawie kabla i złącza NMEA
2000.‍ Za pośrednictwem sieci NMEA 2000 można sterować
urządzeniem za pomocą podłączonego urządzenia Garmin lub
opcjonalnego pilota zdalnego sterowania.‍ Jeśli na łodzi nie jest
jeszcze dostępna sieć NMEA 2000, należy ją utworzyć.‍
UWAGA: Dołączonego kabla podłączeniowego NMEA 2000
należy użyć do podłączenia urządzenia do sieci NMEA 2000.‍
Standardowy kabel podłączeniowy NMEA 2000 nie jest
bezpośrednio kompatybilny ze złączem na urządzeniu, ale
znajdujący się w zestawie kabel można przedłużyć do maks.‍
2 m (6 stóp) za pomocą standardowego kabla NMEA 2000.‍
Aby uzyskać podstawowe informacje o sieci NMEA 2000,
należy zapoznać się z rozdziałem „NMEA 2000 Podstawowe
informacje dotyczące sieci” w dokumencie Informacje
techniczne dla produktów firmy NMEA 2000.‍ Aby pobrać ten
dokument, wybierz Podręczniki na stronie urządzenia
w serwisie www.garmin.com.‍
To urządzenie umożliwia przesyłanie wyjściowego sygnału
audio do subwoofera za pośrednictwem portu ZONE 3
(opcjonalny).‍
Port subwoofera urządzenia umożliwia przesyłanie wyjściowego
monofonicznego sygnału liniowego z obu złączy RCA.‍
Regulacja głośności wyjściowego sygnał audio jest realizowana
poprzez port ZONE 3.‍
• Jeśli wzmacniacz subwoofera jest wyposażony w dwa złącza
wejściowe RCA, do urządzenia należy podłączyć oba złącza.‍
• Jeśli wzmacniacz subwoofera jest wyposażony w jedno
złącze wejściowe RCA, można podłączyć go do dowolnego
złącza wyjściowego RCA do subwoofera w urządzeniu, jako
że oba wyjścia RCA do subwoofera są równoległe.‍
• Ponieważ wyjście subwoofera jest połączone z wyjściem
ZONE 3, konieczne jest podłączenie niebieskiego przewodu
z wiązki do wzmacniacza subwoofera, aby móc go zdalnie
włączać.‍
Uwagi dotyczące połączeń interfejsu ZONE 3
Oprócz dwóch strefowych głośników stereo podłączanych za
pomocą przewodów, to urządzenie obsługuje także połączenie
z oddzielnym wzmacniaczem i głośnikami za pośrednictwem
portu ZONE 3 (opcjonalnie).‍
• Aby można było włączać wzmacniacz poprzez urządzenie,
do wzmacniacza należy podłączyć niebieski przewód
z wiązki przewodów.‍ Jeśli konieczne będzie przedłużenie
niebieskiego przewodu sygnałowego, należy wykonać je
z przewodu 22 AWG (0,33 mm²).‍
• Dźwięk wyjściowy jest przesyłany za pośrednictwem
standardowego przewodu RCA podłączonego do liniowego
wyjścia stereo.‍
• Głośnością i balansem dźwięku wzmacniacza można
sterować za pośrednictwem interfejsu w podłączonym
urządzeniu Garmin lub przy użyciu opcjonalnego pilota
zdalnego sterowania Meteor.‍
Instalacja zdalnego gniazda USB
Przed przystąpieniem do instalacji gniazda USB upewnij się, że
możliwe będzie doprowadzenie przewodu do miejsca montażu
oraz do portu USB z tyłu urządzenia.‍
Aby zapewnić prawidłowe przyleganie, należy wybrać
powierzchnię montażową o grubości nieprzekraczającej 12 mm
(½ cala).‍
1 Odkręć nakrętkę À i zdejmij z portu USB osłonę ochronną Á
i gumową podkładkę Â.‍
Pozycja Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Urządzenie Meteor 300
Urządzenie Garmin
Stacyjka lub wbudowany przełącznik
Przewód zasilający sieci NMEA 2000
Kabel podłączeniowy NMEA 2000 do urządzenia Meteor 300
Można go przedłużyć maks.‍ do 2 m (6 stóp) za pomocą
standardowego kabla NMEA 2000.‍
Kabel podłączeniowy NMEA 2000
Źródło zasilania 12 V DC
Terminator lub przewód szkieletu sieci NMEA 2000
2 Oznacz miejsce montażu gniazda USB i wywierć otwór
o średnicy 20 mm (¾ cala) w powierzchni montażowej.‍
3 Włóż gniazdo USB do otworu od tylnej strony powierzchni
montażowej.‍
Aby zapewnić prawidłową orientację złącza USB, jego
płaska część Ã musi być skierowana w lewo, patrząc na
przód gniazda.‍
3
4 Umieść gumową podkładkę i osłonę ochronną na gnieździe
USB, a następnie przykręć gniazdo do powierzchni
montażowej za pomocą nakrętki.‍
5 Poprowadź kabel USB do urządzenia i podłącz go do portu
USB.‍
Instalowanie gniazda 3,5 mm
Przed przystąpieniem do instalacji gniazda 3,5 mm upewnij się,
że możliwe będzie doprowadzenie przewodu do miejsca
montażu oraz do portu pomocniczego z tyłu urządzenia.‍
W razie potrzeby można użyć standardowego przedłużacza
stereo RCA.‍
Aby zapewnić prawidłowe przyleganie, należy wybrać
powierzchnię montażową o grubości nieprzekraczającej 15 mm
(5/8 cala).‍
1 Odkręcić nakrętkę À z gniazda 3,5 mm i oddziel ją od
podłączonego przewodu, przeciągając ją przez jedno złącze
RCA Á naraz.‍
2
3
4
5
Nie zdejmuj osłony ochronnej  z gniazda 3,5 mm.‍
Oznacz miejsce montażu gniazda 3,5 mm i wywierć otwór
o średnicy 20 mm (¾ cala) w powierzchni montażowej.‍
Poprowadź przewód przez otwór od przodu powierzchni
montażowej, wkładając po jednym złączu naraz, a następnie
przeciągnij go aż gniazdo 3,5 mm znajdzie się w otworze.‍
Załóż nakrętkę na przewód, przeciągnij ją wzdłuż przewodu
do gniazda 3,5 mm, a następnie przymocuj gniazdo do
powierzchni.‍
Poprowadź przewód do urządzenia i podłącz go do portu
pomocniczego.‍
Odtwarzanie multimediów
Można odtwarzać multimedia i sterować nimi za pomocą
zgodnego plotera nawigacyjnego Garmin lub opcjonalnego
pilota Meteor.‍
1 Włącz urządzenie Meteor, sieć NMEA 2000, podłączone
urządzenia Garmin i pilota zdalnego sterowania Meteor
(opcjonalny).‍
2 Wskazówki dotyczące odtwarzania multimediów można
znaleźć w podręczniku użytkownika zgodnego urządzenia
Garmin.‍
Dodatkowe podręczniki użytkownika dla urządzeń Garmin
można znaleźć na stronie (www.garmin.com) .‍
do pojazdu SiriusXMConnect oraz posiadać ważną subskrypcję.‍
Zadzwoń pod numer (800) 635-2349 lub odwiedź stronę
(Shop SiriusXM Radio) , aby uzyskać więcej informacji.‍
Tuner SiriusXM Connect musi być podłączony do złącza
ACCESSORY w urządzeniu.‍ Ponadto tuner SiriusXM Connect
musi być podłączony do zgodnej anteny radia satelitarnego, aby
mógł odbierać sygnał.‍
Blokowanie kanału SiriusXM przy użyciu pilota Meteor
Wybierz kolejno Pilot > Odblokuj.‍
Podaj hasło.‍
Wybierz kolejno Kontrola rodzicielska > Zablokuj > Kanał.‍
Wybierz kanał.‍
1
2
3
4
Dane techniczne
Ogólne
Wymiary (dł.‍ x szer.‍ ×
wys.‍)
107 × 225 × 62 mm (4,2 × 8,9 × 2,4 cala)
Masa
0,88 kg (1,96 uncji)
Wodoszczelność
IPX3: Bryzgoszczelne, gdy przechylone
w pionie pod kątem do 60 stopni.‍
Temperatura
Temperatura robocza: Od -5° do 55°C (od
23° do 131°F)
Temperatura przechowywania: Od -20° do
70°C (od -4° do 158°F)
Napięcie wejściowe
od 10 do 16 V DC
NMEA 2000 LEN
1 (50 mA)
Bezpieczny dystans dla
kompasu
203 mm (8 cala)
Wzmacniacz audio
Moc wyjściowa dźwięku na kanał
50 W
Całkowita moc dźwięku
200 W
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (moc wyjściowa typowe 0,04
1 W, obciążenie 4 Ω, od 20 Hz do 20 kHz)
maks.‍ <0,1%
Prąd (tryb gotowości, wyłączona stacyjka)
<3 mA
Prąd (maks.‍)
15 A
Prąd (wyciszony)
<800 mA
Wejścia i wyjścia pomocnicze
AUX 1 IN i AUX 2 IN
Wejście liniowe stereo RCA dla takich źródeł, jak
płyty CD, DVD i pliki MP3.‍
ZONE 3
Wyjście liniowe stereo RCA
SUB OUT
Wyjście liniowe mono RCA (ZONE 3)
ANT
Złącze standardowej anteny typu Motorola
USB
Standard branżowy USB-A
Gniazdo USB współpracuje z urządzeniami iPod
touch (od 2.‍ do 5.‍ generacji), iPod classic, iPod nano
(od 4.‍ do 7.‍ generacji), iPhone 5, iPhone 4s, iPhone
4, iPhone 3Gs i iPhone 3G
Radio satelitarne SiriusXM®
W urządzeniu można odtwarzać radio satelitarne SiriusXM.‍ Aby
odbierać radio satelitarne SiriusXM, trzeba zainstalować tuner
Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Meteor™ jest znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów.
Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
NMEA 2000® oraz logo NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji National Marine Electronics Association. Apple®, logo Apple, iPod®, iPod touch®, iPod classic®, iPod nano® oraz
iPhone® są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe stanowią własność poszczególnych jednostek.
Przeznaczone do użytku z urządzeniami iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3Gs, iPhone 3G, iPod touch (od 2. do 5. generacji), iPod classic i iPod nano (od 4. do 7. generacji).
„Przeznaczone do użytku z urządzeniami iPod i iPhone” oznacza, że dane urządzenie elektroniczne zostało zaprojektowane odpowiednio do współpracy z urządzeniami iPod lub iPhone, co potwierdzone jest
certyfikatem producenta o spełnieniu kryteriów wydajności urządzeń firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za funkcjonalność urządzenia ani jego zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Uwaga: Używanie tego akcesorium z urządzeniem iPhone może wpłynąć na wydajność połączenia bezprzewodowego.
© 2013–2014 Garmin Ltd. lub jej oddziały
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising