Garmin | Meteor™ 300 Audio System | Garmin Meteor™ 300 Audio System Upute za instalaciju

Garmin Meteor™ 300 Audio System Upute za instalaciju
Ažuriranje softvera uređaja
Upute za montažu uređaja Meteor™
300
OBAVIJEST
Promjene i li modifikacije koje nije izričito odobrila strana
odgovorna za sukladnost mogu korisnika lišiti ovlasti za
upravljanje ovom opremom.‍
Uređaj Garmin Meteor reproducira vaše medije kroz cijelo
plovilo.‍ Povezuje se sa NMEA 2000® mrežom, a njime
upravljate pomoću povezanih Garmin uređaja ili dodatnog
daljinskog upravljača.‍
Važne informacije o sigurnosti
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.‍
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.‍
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.‍
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.‍
• Idite na http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.‍
Kontaktiranje službe za korisničku podršku
tvrtke Garmin
• Idite na www.garmin.com/‍support i pritisnite Contact
Support za podršku unutar države.‍
• U SAD-u nazovite (913) 397.‍8200 ili (800) 800.‍1020.‍
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 2380000.‍
• U Europi nazovite +44 (0) 870.‍8501241.‍
Učitavanje novog softvera na memorijsku
karticu
Uređaj može sadržavati memorijsku karticu s ažuriranjem
softvera.‍ U tom slučaju slijedite upute priložene uz karticu.‍ Ako
memorijska kartica s ažuriranjem softvera nije uključena,
ažuriranje softvera morate kopirati na memorijsku karticu.‍
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.‍
2 Idite na www.garmin.com/‍support​/‍software​/‍marine​.html.‍
3 Odaberite Preuzmi pored stavke “Garmin Pomorska mreža
tvrtke Garmin sa SD karticom.‍”
4 Pročitajte i prihvatite uvjete.‍
5 Odaberite Preuzmi.‍
6 Odaberite Pokreni.‍
7 Odaberite pogon koji označava memorijsku karticu i
odaberite Sljedeće > Završi.‍
Prije ažuriranja softvera morate nabaviti memorijsku karticu s
ažuriranjem softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku
karticu.‍
1 Uključite uređaj za iscrtavanje.‍
2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu
u utor za karticu.‍
NAPOMENA: Kako bi se pojavile upute za ažuriranje
softvera, prije umetanja kartice uređaj mora biti u potpunosti
pokrenut.‍
3 Slijedite upute na zaslonu.‍
4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak
ažuriranja softvera.‍
Kad se postupak ažuriranja dovrši, uređaj nastavlja s
normalnim radom.‍
5 Izvadite memorijsku karticu.‍
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego
što se uređaj u potpunosti ponovo pokrene, ažuriranje
softvera neće biti potpuno.‍
Preporuke za montažu
OPREZ
Kod visokih temperatura okoline i nakon duže upotrebe kućište
uređaja moglo bi se zagrijati toliko da ga se ne smije dirati.‍
Prema tome, jedinica se mora montirati na mjesto gdje neće biti
dodirivana tijekom rada.‍
OBAVIJEST
Ovaj se uređaj treba montirati na lokaciji koja nije izložena
ekstremnim temperaturama ili uvjetima.‍ Temperaturni raspon
ovog uređaja naveden je u specifikacijama proizvoda.‍ Dulje
izlaganje temperaturama izvan navedenog temperaturnog
raspona tijekom skladištenja ili upotrebe može uzrokovati kvar
uređaja.‍ Jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana ekstremnom
temperaturom i povezane posljedice.‍
• Uređaj morate montirati na mjesto na kojem neće biti
potopljen pod vodu.‍
• Uređaj morate montirati na mjestu koje ima adekvatnu
ventilaciju i na kojem neće biti izložen ekstremnim
temperaturama.‍
• Uređaj montirajte tako da možete jednostavno spojiti kabele.‍
• Za postizanje razine vodootpornosti IPX3 i optimalnog
hlađenja uređaj montirajte na okomitu površinu tako da su
priključci okrenuti prema dolje.‍
• Uređaj možete montirati i na vodoravnu površinu, ali u tom
se slučaju možda neće postići razina vodootpornosti IPX3.‍
• Kako bi se izbjegle interferencije s magnetskim kompasom,
uređaj montirajte na udaljenost od najmanje 203 mm
(8 stopa) od kompasa.‍
Montaža uređaja
OBAVIJEST
Ako nosač na stakloplastiku montirate pomoću vijaka,
preporučuje se korištenje nastavka za bušenje kojim se gornji
dio rupe proširuje radi upuštanja glave vijka samo do gornjeg
sloja gelcoata.‍ Time se sprječavaju napukline u sloju gelcoata
prilikom pritezanja vijaka.‍
Prilikom pritezanja u stakloplastici vijci od nehrđajućeg čelika
mogu se spojiti i previše stegnuti.‍ Garmin preporučuje primjenu
maziva protiv habanja na vijke prije korištenja.‍
Prije montaže uređaja morate odabrati lokaciju za montažu i
odrediti koji je hardver potreban za montažu na tu površinu.‍
Srpanj 2014
Tiskano na Tajlandu
190-01685-86_0B
NAPOMENA: Uz uređaj se isporučuje sklop za montažu, ali
možda neće biti prikladan za odabranu površinu.‍
1 Postavite uređaj na mjesto za montiranje i označite lokacije
rupa za montažu.‍
2 Izbušite rupu za jedan kut uređaja.‍
3 Provizorno pričvrstite jedan kut uređaja na površinu za
montiranje i provjerite odgovaraju li oznake za preostale tri
rupe.‍
Po
potrebi označite nove rupe za montažu i uklonite uređaj s
4
površine za montiranje.‍
5 Izbušite odgovarajuće probne rupe pomoću preostale tri
oznake.‍
6 Pričvrstite uređaj na površinu za montiranje.‍
Preporuke za priključivanje
Kako bi NMEA 2000 mreža, zvučnici i izvori medija ispravno
radili, uređaj mora biti priključen na napajanje, bilo na sustav
paljenja plovila ili vanjsku sklopku.‍ Prije bilo kakvog spajanja
pažljivo isplanirajte raspored uređaja, NMEA 2000 mreže,
zvučnika i drugih ulaznih uređaja.‍
Identifikacija priključka
Boja žice
Bilješke
Bez zvuka
Smeđa/bijela
Ako je priključena na
uzemljenje, isključuje zvuk ili
prebacuje ulaz na AUX2.‍
Podešava se u izborniku
Postavke.‍
Zona zvučnika 1 lijevo Bijela
(+)
Zona zvučnika 1 lijevo Bijela/crna
(-)
Zona zvučnika 1
desno (+)
Siva
Zona zvučnika 1
desno (-)
Siva/crna
Zona zvučnika 2 lijevo Zelena
(+)
Zona zvučnika 2 lijevo Zelena/crna
(-)
Zona zvučnika 2
desno (+)
Ljubičasta
Zona zvučnika 2
desno (-)
Ljubičasta/crna
Priključivanje u napajanje
Priključak
Povezuje se s
ANT
Vanjska AM/FM antena
AUX1 IN
AUX ulaz za stereo linijski RCA
AUX2 IN
AUX ulaz za stereo linijski RCA
ZONE 3
Odvojeno pojačalo i zvučnici
SUB OUT
Mono linijski subwoofer (povezan s ZONE 3)
NMEA 2000
NMEA 2000 mreža
ACCESSORY
Rezervirano za kasnije korištenje
USB
Medijski uređaji s USB-om
À
Á
Funkcija žice
Prilikom priključivanja uređaja u napajanje potrebno je priključiti
obje žice napajanja.‍ Žutu žicu napajanja spojite izravno na
akumulator ili pomoću sklopke od 15 A.‍ Uređaj će tako imati
izvor napajanja, a akumulator će se impulsno puniti za vrijeme
mirovanja uređaja.‍ Crvenu signalnu žicu pomoću sustava
paljenja ili druge ručne sklopke spojite na isti akumulator kako
biste mogli uključivati i isključivati uređaj.‍
Ako morate produžiti žutu žicu napajanja ili crnu žicu
uzemljenja, upotrijebite žicu 14 AWG (2,08 mm²).‍ Za produljenja
veća od 1 m (3 ft.‍) upotrijebite žicu 12 AWG (3,31 mm²).‍
Ako morate produžiti crvenu signalnu žicu, upotrijebite žicu
22 AWG (0,33 mm²).‍
1 Povežite žutu žicu napajanja À i crnu žicu uzemljenja Á s
akumulatorom, a razvodni uključite u uređaj.‍
Ne uključujte razvodni kabel u uređaj prije nego što ste spojili
sve gole žice.‍
Napajanje i zvučnici
Rezervirano za kasnije korištenje
Identifikacija žice
Funkcija žice
Boja žice
Bilješke
Napajanje (+)
Žuta
Priključiti na stalan izvor
napajanja od 12 V istosmjerne
struje koji može proizvesti
napon od 15 A.‍
Uzemljenje (-)
Crna
Sustav paljenja
Crvena
Uključivanje pojačala
2
Plava/bijela
Priključiti na poseban izvor
napajanja od 12 V istosmjerne
struje s prekidačem, kao što je
sabirnica sustava paljenja,
kako biste mogli uključivati i
isključivati uređaj.‍ Ako ne
koristite izvor napajanja od
12 V istosmjerne struje s
prekidačem, žicu morate
priključiti na isti izvor
napajanja kao i žutu žicu
(napajanje).‍
Žica je priključena samo ako
se na ZONE 3 priključuje
vanjsko pojačalo (dodatno)
2 Žutu žicu povežite s pozitivnim polom baterije (+), a crnu žicu
povežite s negativnim polom baterije (-).‍
3 Crvenu signalnu žicu  povežite sa sustavom paljenja ili
drugom ručnom sklopkom Ã.‍
Preporuke za povezivanje uređaja NMEA 2000
Uređaj se povezuje s NMEA 2000 mrežom na plovilu putem
isporučenog NMEA 2000 kabela i priključka.‍ Pomoću NMEA
2000 mreže uređajem možete upravljati pomoću povezanog
Garmin uređaja ili dodatnog daljinskog upravljača.‍ Ako na
plovilu nemate postojeću NMEA 2000 mrežu, morate ju stvoriti.‍
NAPOMENA: Isporučeni NMEA 2000 spojni kabel mora se
upotrijebiti za povezivanje uređaja sa NMEA 2000 mrežom.‍
Standardni NMEA 2000 spojni kabel nije izravno kompatibilan s
priključkom na uređaju iako se isporučeni kabel može produžiti
na maksimalno 2 m (6 stope) putem standardnog NMEA 2000
kabela.‍
Ako niste upoznati s radom uređaja NMEA 2000, trebate
pročitati poglavlje “NMEA 2000 Osnove mreže” u priručniku
Tehnički dokument za NMEA 2000 proizvode.‍ Za preuzimanje
dokumenta odaberite Manuals (Priručnici) na stranici proizvoda
za vaš uređaj na www.garmin.com.‍
• Jačinu zvuka i balans pojačala možete podesiti na sučelju na
povezanom Garmin uređaju ili pomoću dodatnog Meteor
daljinskog upravljača.‍
Montaža USB utičnice
Prije montaže USB utičnice provjerite možete li kabel razvući do
lokacije za montažu i USB priključka na stražnjoj strani uređaja.‍
Kako bi se osiguralo ispravno brtvljenje, površina za montiranje
ne smije biti deblja od 12 mm (½ in.‍).‍
1 S USB utičnice uklonite maticu À, zaštitnu kapicu Á i
gumenu podlošku Â.‍
2 Označite lokaciju za montažu USB utičnice i na površini za
montiranje izbušite rupu promjera 20 mm (¾ in.‍).‍
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Uređaj Meteor 300
Uređaj Garmin
Prekidač sustava paljenja ili drugi prekidač
Kabel napajanja za NMEA 2000
Meteor 300 NMEA 2000 spojni kabel
Može se produžiti na maksimalno 2 m (6 stope) putem
standardnog NMEA 2000 kabela.‍
Spojni kabel za NMEA 2000
Izvor napajanja 12 V istosmjerne struje
Blokada signala na kraju kabela ili povezni kabel za NMEA
2000
T-priključak za NMEA 2000
Blokada signala na kraju kabela ili povezni kabel za NMEA
2000
Preporuke za priključivanje subwoofera
Uređaj se može spojiti sa subwooferom s napajanjem pomoću
priključka ZONE 3 (dodatno).‍
Priključak za subwoofer na uređaju daje izlazni mono linijski
signal iz oba RCA priključka.‍ Izlazni priključak audio signala
povezan je s priključkom ZONE 3.‍
• Ako pojačalo subwoofera ima dvije RCA priključnice, obje
uključite u uređaj.‍
• Ako pojačalo subwoofera ima jednu RCA priključnicu,
možete ju uključiti u bilo koji RCA priključak za subwoofer na
uređaju jer su RCA priključci za subwoofer paralelni.‍
• Obzirom da je izlaz subwoofera povezan s priključkom
ZONE 3, plavu žicu iz razvodnog kabela morate povezati s
pojačalom subwoofera kako biste ga mogli uključiti.‍
Preporuke za povezivanje uređaja ZONE 3
Uz priključke za dvije stereo zone za zvučnike koji se nalaze u
razvodnom kabelu, pomoću priključka ZONE 3 na uređaj se
mogu priključiti i zasebno pojačalo i zvučnici (dodatno).‍
• Kako bi se pojačalo uključilo zajedno s uređajem, plavu žicu
iz razvodnog kabela morate povezati s pojačalom.‍ Ako
morate produžiti plavu signalnu žicu, upotrijebite žicu
22 AWG (0,33 mm²).‍
• Audio izlaz je stereo linijski izlaz putem standardnog RCA
kabela.‍
3 Umetnite USB utičnicu u rupu počevši sa stražnje strane
površine za montiranje.‍
Kako bi USB priključak bio u ispravnom položaju, ravni dio
utičnice à mora biti okrenut ulijevo (gledano s prednje strane
utičnice).‍
4 Postavite gumenu podlošku i zaštitnu kapicu na USB utičnicu
i pomoću matice učvrstite utičnicu na površinu.‍
5 Razvucite USB kabel do uređaja i spojite ga na USB
priključak.‍
Montaža 3,5 mm utičnice
Prije montaže 3,5 mm utičnice provjerite možete li kabel razvući
do lokacije za montažu i AUX priključka na stražnjoj strani
uređaja.‍ Ako je potrebno, kabel možete produžit pomoću
standardnog stereo RCA produžnog kabela.‍
Kako bi se osiguralo ispravno brtvljenje, površina za montiranje
ne smije biti deblja od 15 mm (5/8 stopa).‍
1 S 3,5 mm utičnice uklonite maticu À i odvojite ju od spojenog
kabela izvlačenjem jedne po jedne RCA priključnice Á.‍
S 3,5 mm utičnice nemojte uklanjati zaštitnu kapicu Â.‍
2 Označite lokaciju za montažu 3,5 mm utičnice i na površini
za montiranje izbušite rupu promjera 20 mm (¾ stopa).‍
3 Počevši s prednje strane površine za montiranje, provucite
kabel kroz rupu provlačenjem jedne po jedne RCA
priključnice i povucite ih dok se 3,5 mm utičnica ne uglavi u
rupu.‍
4 Maticu nataknite na kabel, povucite je niz kabel do 3,5 mm
utičnice i učvrstite utičnicu na površinu.‍
5 Razvucite kabel do uređaja i spojite ga na AUX priključak.‍
Reproduciranje multimedijskih datoteka
Multimedijske datoteke možete reproducirati pomoću
kompatibilnog Garmin plotera ili dodatnog Meteor daljinskog
upravljača.‍
3
1 Uključite Meteor uređaj, NMEA 2000 mrežu, povezane
Garmin uređaje i Meteor daljinski upravljač (dodatno).‍
2 Upute o reproduciranju multimedijskih datoteka potražite u
korisničkom priručniku kompatibilnog Garmin uređaja.‍
Posjetite (www.garmin.com) za dodatne priručnike za
Garmin uređaj.‍
SiriusXM® satelitski radio
AUX ulazi i izlazi
ANT
Standardni motorola priključak za antenu
USB
USB-A industrijski standard
USB je kompatibilan s uređajima iPod touch (od 2.‍
do 5.‍ generacije), iPod classic, iPod nano (od 4.‍ do
7.‍ generacije), iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4,
iPhone 3Gs, iPhone 3G
Ovaj uređaj može reproducirati SiriusXM satelitski radio.‍ Za
prijem SiriusXM satelitskog radija, morate instalirati SiriusXM
Connect Vehicle Tuner i imati važeću pretplatu.‍ Dodatne
informacije potražite na broju telefona (800) 635-2349 ili
posjetite (Shop SiriusXM Radio) .‍
Za primanje signala SiriusXM Connect Tuner mora biti povezan
s dodatnim priključkom uređaja i SiriusXM Connect Tuner mora
biti povezan s kompatibilnom satelitskom radio antenom.‍
Zaključavanje SiriusXM kanala pomoću Meteor daljinskog
upravljača
1 Odaberite Daljinski upravljač > Otključaj.‍
2 Unesite svoju lozinku.‍
3 Odaberite Roditeljsko > Zaključaj > Kanal.‍
4 Odaberite kanal.‍
Specifikacije
Općenito:
Dimenzije (D × Š × V)
107 × 225 × 62 mm (4,2 × 8,9 × 2,4 stopa)
Težina
0,88 kg (1,96 lb.‍)
Vodootpornost
IPX3: Otporan na prskanje vode ako je
nagnut do 60 stupnjeva okomito.‍
Temperatura
Radna: Od -5 do 55°C (od 23 do 131°F)
Skladišna: Od -20 do 70°C (od -4 do
158°F)
Ulazni napon
10 do 16 V izmjenične struje
NMEA 2000 LEN
1 (50 mA)
Sigurna udaljenost od
kompasa
203 mm (8 stopa)
Audio pojačalo
Izlazna snaga zvuka po kanalu
50 W
Ukupna izlazna snaga zvuka
200 W
Ukupna harmonička distorzija (1 W na izlazu,
4 ohm opterećenja, 20 Hz do 20 kHz)
0,04 uobičajeno
< 0,1% maksimalno
Struja (stanje mirovanja, sustav paljenja isključen) < 3 mA
Struja (maksimalna)
15 A
Struja (bez zvuka)
< 800 mA
AUX ulazi i izlazi
AUX 1 IN i
AUX 2 IN
Stereo linijski RCA ulaz za izvore kao što su CD,
DVD i MP3.‍
ZONE 3
Stereo linijski RCA izlaz
SUB OUT
Mono linijski RCA izlaz (ZONE 3)
Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Meteor™ je trgovački znak tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica. Ovi
trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
NMEA 2000® i logotip NMEA 2000 registrirani su trgovački znakovi nacionalnog udruženja za pomorsku elektroniku (National Marine Electronics Association). Apple®, logotip Apple, iPod®, iPod touch®, iPod
classic®, iPod nano® i iPhone® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.
Dizajniran za iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3Gs, iPhone 3G, iPod touch (od 2. do 5. generacije), iPod classic i iPod nano (od 4. do 7. generacije).
"Made for iPod and iPhone" podrazumijeva da je elektronički dodatak posebno dizajniran za povezivanje s uređajima iPad ili iPhone te da mu je proizvođač dodijelio certifikat za usklađenost sa standardima
izvedbe tvrtke Apple. Apple ne odgovara za rad ovog uređaja niti za njegovu sukladnost sa sigurnosnim propisima i standardima. Imajte na umu da upotreba ovog dodatka s uređajem iPhone može utjecati
na bežični rad.
© 2013–2014 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising