Garmin | Panoptix™ PS21-TR | Garmin Panoptix™ PS21-TR Asennusohjeet

Garmin Panoptix™ PS21-TR Asennusohjeet
8 Pura tiedostot muistikortille.
HUOMAUTUS: ohjelmistopäivityksen lataaminen
muistikortille saattaa kestää useita minuutteja.
Panoptix PS21-TR
™
Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista
karttaplotterin tai -tutkan mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Luotain on työkalu, joka näyttää, mitä veneen alapuolella on. Se
ei poista vastuutasi tarkkailla veneen ympäristöä navigoidessasi.
HUOMIO
Näiden ohjeiden laiminlyöminen laitteen asentamisen ja
ylläpidon yhteydessä voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
Asenna Garmin laite näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vene ei
vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
®
Ohjelmistopäivitys
Laitteen ohjelmisto on ehkä päivitettävä, kun asennat laitteen tai
lisäät siihen lisävarusteen.
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille
Kopioi ohjelmistopäivitys muistikortille tietokoneessa, jossa on
Windows ohjelmisto.
HUOMAUTUS: voit tilata esiladatun ohjelmistopäivityskortin
Garmin asiakastuesta, jos käytettävissä ei ole tietokonetta, jossa
on Windows ohjelmisto.
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/support/software/marine
.html.
3 Valitse Lataa karttaplotteriasi vastaavan ohjelmistopaketin
vierestä.
HUOMAUTUS: ohjelmistolataus sisältää kaikkien
karttaplotteriin yhdistettyjen laitteiden päivitykset. Valitse
oikea paketti, joka vastaa päivitettävää karttaplotteria. Voit
varmistaa latauksen sisältämät laitteet valitsemalla
Päivitykseen sisältyvät laitteet.
4 Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.
5 Valitse Lataa.
6 Valitse tarvittaessa Suorita.
7 Valitse tarvittaessa muistikortin asema ja valitse Seuraava >
Valmis.
Maaliskuu 2016
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille.
1 Käynnistä karttaplotteri.
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.
5 Kun näyttöön tulee kehote, jätä muistikortti paikalleen ja
käynnistä karttaplotteri uudelleen manuaalisesti.
6 Poista muistikortti.
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite on
käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Yhteyden ottaminen Garmin tuotetukeen
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
®
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
• Katso maakohtaiset tukitiedot osoitteesta www.garmin.com
/support.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
Tarvittavat työkalut
• ristipääruuvitaltta (nro 2)
• 3 mm:n tasapäinen ruuvitaltta
Huomioitavaa kiinnitettäessä
• Kaikuanturin sijoituskohta sähkömoottorissa määräytyy
veneeseen asennetun sähkömoottorin tyypin mukaan.
• Kaikuanturin voi kiinnittää joidenkin sähköisesti ohjattavien
moottoreiden moottoriin, mutta silloin on varmistettava, että
moottoria voi käyttää ja sen asentoa voi muuttaa turvallisesti,
kun kaikuanturi on kiinnitettynä.
• Kiinnitä kaikuanturi siten, että se ei estä moottorin
asettamista säilytystelakkaan eikä moottorin käyttöä ja
kääntämistä pois käytöstä.
• Kaikuanturin kiinnittäminen voimakkaan magneettikentän
lähelle estää sisäistä kompassia mittaamasta maapallon
magneettikenttää. Se estää myös kalibroinnin. Jos
kalibrointia ei ole tehty oikein, jotkin karttaominaisuudet eivät
ole käytettävissä, ja LiveVü eteenpäin laitteessa luoduissa
reittipisteissä sijainti lasketaan veneen kulkusuunnan eikä
kaikuanturin suunnan perusteella.
• Kaikuanturi on asennettava mahdollisimman kauas
moottorista siten, että kaikuanturi on upoksissa. Kaikuanturin
asentaminen sähkömoottoriin tai sen rikiputkeen liian lähelle
moottoria voi estää kompassin kalibroinnin.
• Kaikuanturi on asennettava rikiputkeen, jotta kompassia voi
käyttää. Kompassi ei toimi, jos kaikuanturi asennetaan
moottoriin.
Painettu Taiwanissa
190-01949-77_0B
Tehollinen alue eteenpäin
4 Ohjaa virtajohto 10-35 Vdc:n virtalähteeseen (jossa on tai ei
Kaikuanturin tehollinen alue eteenpäin on 5-8 kertaa veden
syvyys. Jos veden syvyys on esimerkiksi 3 metriä (10 jalkaa),
tehollinen alue eteenpäin on 15 - 24 metriä (50 - 80 jalkaa).
Vesi- ja pohjaolosuhteet vaikuttavat todelliseen alueeseen.
Sähköperämoottorin rikiputkeen asennetun
kaikuanturin kulman säätäminen
Kaikuanturin asentaminen sähköperämoot­
torin rikiputkeen
Sähköperämoottorin rikiputkiasennustarvikkeiden
kokoaminen
Kiinnitä sähköperämoottorin kiinnitystelineen takaosa Á M6ruuveilla À kiinnitystelineen etuosaan  sähköperämoottorin
ole katkaisinta).
Kaikuanturin on oltava kallellaan alaspäin, jotta saat parhaan
kuvan.
1 Kun kaikuanturi on asennettu perämoottorin rikiputkeen,
kallista kaikuanturia alaspäin 15 À - 30 astetta Á
perämoottorin vaakasuuntaisesta keskikohdasta.
rikiputken ympärille.
2 Kiristä nuppi tai kiinnityspultti, jotta laite ei pääse liikkumaan
käytön aikana.
Kaikuanturin asentaminen sähkömoottorin
rikiputkeen
HUOMAUTUS
Kaikuanturin kaapeli on kiinnitettävä rikiputkeen tai muuhun
tukevaan kohtaan asennuksen yhteydessä. Kaikuanturin
kaapelin johdinten tai vaipan vauriot voivat aiheuttaa
kaikuanturin toimintavian.
Asenna kaikuanturi mahdollisimman kauas moottorista.
Kaikuanturin asentaminen liian lähelle moottoria voi estää
kompassin kalibroinnin. Jos kompassin kalibrointi ei onnistu,
karttaplotteri ei näytä suuntaa eikä kattavuusalueen osoittimia,
mutta muut ominaisuudet toimivat normaalisti.
1 Kiinnitä kaikuanturi Á mukana toimitetulla nupilla À tai
kiinnityspultilla sähkömoottorin kiinnitystelineeseen Â.
Kaikuanturin asentaminen perämoottoriin
Perämoottorin asennustarvikkeiden kokoaminen
1 Työnnä letkunpidike À perämoottorikiinnityksen aukkoon Á.
2 Kiinnitä kaikuanturin kaapeli moottorin rikiputkeen tai muuhun
tukevaan kohtaan nippusiteillä.
3 Ohjaa Ethernet-kaapeli verkkokytkimeen tai karttaplotterin
taakse.
2
2 Liu'uta letkunpidike perämoottorin ympärille.
3 Kiristä letkunpidike.
Kaikuanturin asentaminen moottoriin
HUOMAUTUS
Kaikuanturin kaapeli on kiinnitettävä rikiputkeen tai muuhun
tukevaan kohtaan asennuksen yhteydessä. Jos kaikuanturin
kaapeli tai sen pinta vioittuu, kaikuanturi saattaa vioittua.
1 Kiinnitä kaikuanturi Á mukana toimitetulla nupilla À tai
kiinnityspultilla sähkömoottorin kiinnitystelineeseen Â.
Kaikuanturin liittäminen virtalähteeseen ja
Garmin Marine Networkiin
Laite on asennettava sähkömoottoriin, jotta sen voi liittää
Garmin Marine Networkiin ja virtalähteeseen.
2 Kaikuanturin kaapeli on kiinnitettävä rikiputkeen tai muuhun
tukevaan kohtaan asennuksen yhteydessä.
3 Ohjaa Ethernet-kaapeli verkkokytkimeen tai karttaplotterin
taakse.
4 Ohjaa virtajohto 10-35 Vdc:n virtalähteen (jossa on tai ei ole
katkaisinta) läpi.
Perämoottoriin asennetun kaikuanturin kulman
säätäminen
Kaikuanturin on oltava kallellaan alaspäin, jotta saat parhaan
kuvan.
1 Kun kaikuanturi on asennettu perämoottoriin, kallista
kaikuanturia alaspäin 15 À - 30 astetta Á perämoottorin
vaakasuuntaisesta keskikohdasta.
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
1 Kiinnitä kaapelit asianmukaisilla nippuliittimillä, kiinnittimillä ja
tiivistysaineella laipioiden tai kannen kautta.
2 Asenna O-rengas ja lukitusrengas Garmin Marine Network
liittimeen.
3 Liitä virtajohdon paljasjohtiminen pää 10 - 35 Vdc:n
virtalähteeseen ja maadoitukseen.
4 Valitse vaihtoehto:
• Liitä verkkokaapeli veneeseen, jossa on GMS™ 10
verkkoporttilaajennin, liittämällä verkkokaapeli GMS 10
laitteeseen.
• Liitä verkkokaapeli veneeseen, jossa ei ole GMS 10
verkkoporttilaajenninta, liittämällä verkkokaapeli verkkoon
tai karttaplotterin Panoptix porttiin.
Kaapelin reitityksen vahvistusrenkaat
2 Kiristä nuppi tai kiinnityspultti, jotta laite ei pääse liikkumaan
käytön aikana.
Kun asennat kaapeleita veneessä, joudut ehkä poraamaan
reikiä kaapeleita varten. Kaapelin asennusreiän voi peittää
kaapelin kumisella vahvistusrenkaalla. Vahvistusrenkaat eivät
ole vesitiiviitä. Tarvittaessa voit levittää asennuksen jälkeen
merivedenkestävää tiivistysainetta tiivisteen ja kaapelin
ympärille. Voit ostaa vahvistusrenkaita Garmin myyjältä tai
suoraan Garmin verkkokaupasta osoitteessa www.garmin.com.
Lukitusrenkaiden asentaminen kaapeleihin
Ohjaa kaapelit, ennen kuin asennat niihin lukitusrenkaat.
Lukitusrenkaat on pakattu erilleen kaapeleista kaapelien
ohjaamisen helpottamiseksi. Kukin lukitusrengas on pakattu
pieneen pussiin, jossa on numero tunnistamisen
helpottamiseksi.
1 Irrota lukitusrenkaan puoliskot toisistaan À.
3
Eliönestomaali
Voit estää metallirungon korroosiota ja hidastaa aluksen
suorituskykyyn ja kestävyyteen vaikuttavien organismien kasvua
käsittelemällä aluksen rungon eliönestomaalilla puolen vuoden
välein.
HUOMAUTUS: älä käytä aluksessa ketonipohjaista
eliönestomaalia, koska ketonit syövyttävät monia muoveja ja
voivat hajottaa kaikuanturin.
Tekniset tiedot
2 Kiinnitä O-rengas Á liittimen päähän.
3 Kohdista lukitusrenkaan puoliskot  kaapelin ympäri ja
napsauta ne yhteen.
Asennuskaavio
+
-
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (L x K x P)
32 x 118 x 84 mm (1,3 x 4,6 x 3,3 tuumaa)
Paino
340 g (0,75 paunaa)
Virran enimmäiskäyttö
8W
Käyttöjännite
10 - 35 Vdc
Käyttölämpötila
0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Säilytyslämpötila
-40 - 70 °C (-40 - 158 °F)
Materiaali
ASA-muovi
Enimmäisalue*
91,4 m (300 jalkaa)
Taajuus
417 kHz
Sulakkeen koko
4,0 A, mini, 32 Vdc
*Määräytyy kaikuanturin sijainnin, veden suolaisuuden, pohjan
tyypin ja muiden vesiolosuhteiden mukaan.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Panoptix™ on Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
Kohde
À
Á
Â
Kuvaus
Karttaplotteri
Panoptix PS21-TR
Virtalähde (katkaisin on valinnainen)
Kompassin kalibroiminen
Ennen kompassin kalibrointia kaikuanturi on asennettava
rikiputkeen tarpeeksi kauas sähkömoottorista, jotta se ei aiheuta
magneettisia häiriöitä, ja se on otettava käyttöön vedessä.
Kalibrointi on tehtävä riittävän laadukkaasti, jotta sisäinen
kompassi toimii.
HUOMAUTUS: kaikuanturi on asennettava rikiputkeen, jotta
kompassia voi käyttää. Kompassi ei toimi, jos kaikuanturi
asennetaan moottoriin.
Voit alkaa kääntää venettä ennen kalibrointia, mutta vene on
käännettävä kokonaan 1,5 kertaa kalibroinnin aikana.
1 Valitse ForwardVü tai LiveVü eteenpäin luotainsivulla MENU
> Luotainasetus > Asennus.
2 Valitse tarvittaessa Käytä AHRS­järjestelmää.
3 Valitse Kalibroi kompassi.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Ylläpito
Kaikuanturin puhdistaminen
Vedestä kertyy likaa laitteeseen nopeasti, mikä voi heikentää
laitteen suorituskykyä.
1 Poista lika pehmeällä liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
2 Jos lika on tiukassa, irrota se hankaustyynyllä tai
tasoituslastalla.
3 Pyyhi laite kuivaksi.
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising