Garmin | Panoptix™ PS21-TR | Garmin Panoptix™ PS21-TR Installatie-instructies

Garmin Panoptix™ PS21-TR Installatie-instructies
6 Selecteer zo nodig Voer uit.
7 Selecteer zo nodig het station van de geheugenkaart en
selecteer vervolgens Volgende > Voltooi.
Panoptix™ PS21-TR
8 Pak de bestanden uit op de geheugenkaart.
OPMERKING: De software-update op de geheugenkaart
laden kan een paar minuten duren.
De software van het toestel bijwerken
Installatie-instructies
Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking van de kaartplotter of viszoeker voor
waarschuwingen met betrekking tot het product en andere
belangrijke informatie.
U bent verantwoordelijk voor de veilige en voorzichtige besturing
van uw vaartuig. Een echolood is een hulpmiddel dat u meer
informatie geeft over het water onder uw boot. Het ontheft u
echter niet van uw verantwoordelijkheid om het water rond uw
boot in de gaten te houden tijdens het navigeren.
VOORZICHTIG
Het niet in overeenstemming met deze instructies installeren en
onderhouden van dit toestel kan leiden tot schade of letsel.
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een
stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.
LET OP
Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de
andere kant van het oppervlak bevindt.
®
Software-update
Mogelijk moet u de toestelsoftware bijwerken wanneer u het
toestel installeert of een accessoire toevoegt aan het toestel.
De nieuwe software op een geheugenkaart laden
U moet de software-update naar een geheugenkaart kopiëren
via een computer met Windows software.
OPMERKING: U kunt contact opnemen met de klantenservice
van Garmin om een vooraf geladen kaart met software-update
te bestellen als u geen computer met Windows software hebt.
1 Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf van de computer.
2 Ga naar www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Selecteer Downloaden naast de softwarebundel voor uw
kaartplotter.
OPMERKING: De softwaredownload bevat updates voor alle
met de kaartplotter verbonden toestellen. Selecteer de juiste
bundel voor het bijwerken van de kaartplotter. U kunt Bekijk
alle toestellen in deze bundel selecteren om de in de
download opgenomen toestellen te bevestigen.
4 Lees en accepteer de voorwaarden.
5 Selecteer Downloaden.
Maart 2016
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen
helpen.
• Ga naar my.garmin.com.
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
veilige plek.
Contact opnemen met Garmin Product Support
Om de beste prestaties te garanderen en schade aan uw boot te
voorkomen, moet u het Garmin toestel aan de hand van de
volgende instructies installeren.
Lees alle installatie-instructies zorgvuldig door voordat u met de
installatie begint. Neem contact op met Garmin Product Support
als u problemen ondervindt tijdens het installeren.
®
Voordat u de software kunt bijwerken, moet u beschikken over
een software-update op een geheugenkaart of de nieuwste
software zelf op een geheugenkaart laden.
1 Schakel de kaartplotter in.
2 Nadat het startscherm verschijnt, plaatst u de geheugenkaart
in de kaartsleuf.
OPMERKING: De instructies voor de software-update
verschijnen alleen als het toestel volledig is opgestart voordat
u de kaart plaatst.
3 Volg de instructies op het scherm.
4 Wacht enkele minuten totdat de software-update is voltooid.
5 Laat de geheugenkaart op zijn plaats zitten en start de
kaartplotter handmatig opnieuw op, wanneer daar om wordt
gevraagd.
6 Verwijder de geheugenkaart.
OPMERKING: Als de geheugenkaart wordt verwijderd
voordat het toestel opnieuw is opgestart, is de softwareupdate niet voltooid.
• Ga naar www.garmin.com/support voor supportinformatie
voor uw land.
• Bel in de VS met 913-397-8200 of 1-800-800-1020.
• Bel in het VK met 0808 238 0000.
• Bel in Europa met +44 (0) 870 850 1241.
Benodigd gereedschap
• Kruiskopschroevendraaier nr. 2
• 3 mm platte schroevendraaier
Aandachtspunten bij de montage
• Plaatsing van de transducer op een trollingmotor hangt af
van het type trollingmotor dat u op uw boot hebt
geïnstalleerd.
• Bij sommige elektrisch gestuurde trollingmotors kan de
transducer op de motor worden bevestigd. U moet er dan wel
voor zorgen dat u de trollingmotor met de bevestigde
transducer veilig kunt gebruiken en intrekken.
• Bevestig de transducer uit de buurt van de motorhouder,
zodat de motor gemakkelijk kan worden opgeborgen en
zonder problemen in gebruik kan worden genomen.
• Als de transducer in de buurt van krachtige magnetische
velden wordt geplaatst, kan dit ertoe leiden dat het interne
kompas het aardmagneetveld niet kan meten en niet kan
worden gekalibreerd. Onnauwkeurige kalibratie kan ertoe
leiden dat sommige kaartfuncties niet beschikbaar zijn en dat
in LiveVü Forward gemaakte via-punten in plaats van de
transduceroriëntatie de bootkoers gebruiken om uw positie te
berekenen.
Gedrukt in Taiwan
190-01949-75_0B
• U dient de transducer zo ver mogelijk uit de buurt van de
motor te bevestigen terwijl de transducer zich nog steeds
onderwater bevindt. Als de transducer op het schroefashuis
van de trollingmotor of op de as te dicht bij de motor wordt
geplaatst, kan dit een nauwkeurige kalibratie van het kompas
verhinderen.
• U moet de transducer op de as monteren om het kompas te
gebruiken. Het kompas werkt niet wanneer u de transducer
op de motor monteert.
Effectief voorwaarts bereik
De transducer heeft een effectief voorwaarts bereik van vijf tot
acht keer de diepte van het water. In water met bijvoorbeeld een
diepte van 3 m (10 ft.) is het effectief voorwaarts bereik 15 tot 24
meter (50 tot 80 ft.). De water- en bodemgesteldheid kan van
invloed zijn op het werkelijke bereik.
De transducer op een trollingmotoras
installeren
De transducersteun voor bevestiging op een trollingmotoras bevestigen
Gebruik de M6 schroeven À om de achterkant van
beugelsteun van de trollingmotor Á te bevestigen op de
voorkant van de beugelsteun van de trollingmotor  rond de
trollingmotoras.
2 Gebruik kabelbinders om de transducerkabel vast te maken
aan de as of een andere veilige plaats.
3 Leid de Ethernet-kabel naar de netwerkswitch of de
achterkant van de kaartplotter.
4 Leid de voedingskabel naar een voedingsbron met 10-35 V
gelijkstroom, met of zonder schakelaar.
De transducer op de trollingmotoras op de juiste hoek
instellen
De transducer moet voor optimale beeldweergave omlaag zijn
gekanteld.
1 Kantel de op de trollingmotoras bevestigde transducer
omlaag tussen de 15 À en 30 graden Á vanuit het
horizontale midden van de trollingmotor.
De transducer installeren op de trollingmotorassteun
LET OP
Tijdens installatie moet de transducerkabel zijn bevestigd aan
de as of op andere wijze veilig zijn bevestigd. Beschadiging van
de bedrading of de mantel van de transducerkabel kan storingen
in de transducer veroorzaken.
U dient de transducer zo ver mogelijk uit de buurt van de motor
te bevestigen. Als de transducer te dicht bij de motor wordt
geplaatst, kan dit een nauwkeurige kalibratie van het kompas
verhinderen. Zonder succesvolle kompaskalibratie kan de
kaartplotter geen richting- en dekkingsgebied-indicators
weergeven, maar alle andere functies werken zoals gewoonlijk.
1 Gebruik de meegeleverde knop À of de bevestigingsbout om
de transducer Á te bevestigen op de beugelsteun van de
trollingmotor Â.
2
2 Draai de knop of bevestigingsbout aan, zodat het toestel
tijdens gebruik niet beweegt.
De transducer aan een trollingmotor
vastmaken
De trollingmotorsteun bevestigen
1 Druk de slangklem À door de sleuf in de trollingmotorsteun
Á.
2 Draai de knop of bevestigingsbout aan, zodat het toestel
tijdens gebruik niet beweegt.
2 Schuif de slangklem over de trollingmotor.
3 Zet de slangklem vast.
De transducer aan een trollingmotor vastmaken
LET OP
Tijdens installatie moet de transducerkabel zijn bevestigd aan
de as of op andere wijze veilig zijn bevestigd. Beschadiging van
de bedrading of de mantel van de transducerkabel kan storingen
in de transducer veroorzaken.
1 Gebruik de meegeleverde knop À of de bevestigingsbout om
de transducer Á te bevestigen op de beugelsteun van de
trollingmotor Â.
De transducer met de voeding en het Garmin
Marine Network verbinden
Voordat u het toestel kunt verbinden met het Garmin Marine
Network en de voeding, dient u het toestel te bevestigen op de
trollingmotor.
WAARSCHUWING
Verwijder bij het aansluiten van de voedingskabel niet de
geïntegreerde zekeringhouder. Om het risico van letsel of
schade aan het product door brand of oververhitting te
voorkomen, dient de juiste zekering te worden gebruikt, zoals
vermeld in de productspecificaties. Als de voedingskabel wordt
aangesloten zonder gebruik van de juiste zekering, vervalt de
garantie op het product.
1 Leid de kabels door scheidingswanden of het dek en
2 Bevestig de transducerkabel aan de as of op een andere
veilig plaats.
3 Leid de Ethernet-kabel naar de netwerkswitch of de
achterkant van de kaartplotter.
4 Leid de voedingskabel naar een voedingsbron van 10 tot
35 V gelijkstroom, met of zonder schakelaar.
De transducer op de trollingmotor op de juiste hoek
instellen
De transducer moet voor optimale beeldweergave omlaag zijn
gekanteld.
1 Kantel de op de trollingmotor bevestigde transducer omlaag
tussen de 15 À en 30 graden Á vanuit het horizontale
midden van de trollingmotor.
bevestig deze met behulp van kabelbinders,
bevestigingsmaterialen en kit.
2 Installeer de O-ring en een borgring op de Garmin Marine
Network connector.
3 Sluit het kale uiteinde van de voedingskabel aan op een
voedingsbron van 10 tot 35 V gelijkstroom en de aarde.
4 Selecteer een optie:
• Als u de netwerkkabel wilt aansluiten op een boot met een
GMS™ 10 netwerkpoort-expander, sluit u de netwerkkabel
aan op een poort van de GMS 10.
• Als u de netwerkkabel wilt aansluiten op een boot zonder
een GMS 10 netwerkpoort-expander, sluit u de
netwerkkabel aan op de Panoptix poort van uw
kaartplotter.
Kabeldoorvoerringen
Bij het leggen van de kabels op uw boot, moet u mogelijk gaten
boren om de kabels doorheen te leiden. U kunt
kabeldoorvoerringen gebruiken om kabelgaten af te dekken. De
ring biedt geen waterdichte afdichting. Breng na installatie indien
noodzakelijk watervaste kit aan om de ring en de kabel
3
waterdicht te maken. U kunt kabeldoorvoerringen kopen bij uw
Garmin dealer of rechtstreeks bij Garmin op www.garmin.com.
De borgring op de kabels installeren
U dient de kabels te leggen voordat u borgringen op de kabels
installeert.
Om het leggen van de kabels te vergemakkelijken, zijn de
borgringen apart van de kabels verpakt. Elke borgring is verpakt
in een klein zakje met een nummer op het label zodat u ze
gemakkelijk kunt identificeren.
1 Maak de twee helften van de borgring van elkaar los À.
Onderhoud
De transducer schoonmaken
Vuil en aangroei kan zich snel ophopen en de prestaties van uw
toestel verminderen.
1 Verwijder het vuil met een zachte doek en milde reiniger.
2 Gebruik bij hardnekkig vuil een schuursponsje of
plamuurmes om de aangroei te verwijderen.
Veeg
het toestel vervolgens droog.
3
Vuilafstotende verf
Breng elke zes maanden een vuilafstotende verf op waterbasis
aan op de romp van uw schip om corrosie te voorkomen en de
groei van organismen te vertragen die een negatieve invloed
hebben op de prestaties en duurzaamheid van het schip.
OPMERKING: Breng nooit vuilafstotende verf op ketonbasis
aan op uw schip, omdat keton veel soorten plastic aantast en
uw transducer kan beschadigen of kapotmaken.
Specificaties
2 Plaats de O-ring Á in het uiteinde van de connector.
3 Lijn de twee helften  van de borgring op de kabel uit en klik
ze in elkaar.
Installatiediagram
+
-
Specificatie
Afmetingen
Afmetingen (B×H×L)
32 x 118 x 84 mm (1,3 x 4,6 x 3,3 in.)
Gewicht
340 g (75 lb.)
Max. stroomverbruik
8W
Bedrijfsspanning
Van 10 tot 35 V gelijkstroom
Bedrijfstemperatuurbereik
Van 0 tot 40°C (van 32 tot 104°F)
Bereik opslagtemperatuur
Van -40 tot 70°C (van -40 tot 158°F)
Materiaal
ASA kunststof
Maximumbereik*
91,4 m (300 ft.)
Frequentie
417 kHz
Zekering
4,0 A mini 32 V gelijkstroom
*Afhankelijk van plaatsing transducer, zoutgehalte, bodemsoort
en andere watercondities.
Garmin en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
Panoptix™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze
handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van
Garmin.
®
Onderdeel
À
Á
Â
Beschrijving
Kaartplotter
Panoptix PS21-TR
Voedingsbron (schakelaar is optioneel)
Het kompas kalibreren
Voordat u het kompas kunt kalibreren, moet de transducer op
voldoende afstand van de trollingmotor op de as zijn geplaatst
om magnetische interferentie te voorkomen, en in het water zijn
geplaatst. De kalibratie moet voldoende nauwkeurig zijn om het
interne kompas te kunnen gebruiken.
OPMERKING: U moet de transducer op de as monteren om het
kompas te gebruiken. Het kompas werkt niet wanneer u de
transducer op de motor monteert.
U kunt uw boot alvast draaien voordat u begint te kalibreren,
maar tijdens het kalibreren moet uw boot 1,5 keer volledig
roteren.
1 Selecteer op de ForwardVü of LiveVü Forward
echoloodpagina MENU > Echoloodinstelling > Installatie.
2 Selecteer indien nodig Gebruik AHRS.
3 Selecteer Kalibreer kompas.
4 Volg de instructies op het scherm.
© 2015 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising