Garmin | quatix® | Garmin quatix® Aloitusopas

Garmin quatix® Aloitusopas
quatix Aloitusopas
™
Huhtikuu 2013
190-01594-57_0B
Painettu Taiwanissa
quatix -aloitusopas
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.‍
Aloitus
Määritä laite ja tutustu sen perusominaisuuksiin tekemällä
seuraavat tehtävät.‍
1 Lataa laite (sivu 2).‍
2 Tutustu profiileihin ja tunnistimen tietoihin (sivu 2).‍
3 Etsi satelliitteja ja tallenna jälkiä (sivu 2).‍
4 Merkitse reittipiste ja navigoi siihen (sivu 3).‍
5 Tutustu sovelluksiin (sivu 3).‍
6 Siirrä tietoja NMEA 2000® -verkosta (sivu 4).‍
7 Rekisteröi laite (sivu 4).‍
8 Hanki käyttöopas (sivu 4).‍
Painikkeet
4 Kohdista laturin saranoitu puoli Á laitteen takaosassa oleviin
liittimiin.‍
Laite käynnistyy, kun liität sen virtalähteeseen.‍
5 Lataa laitteen akku täyteen.‍
Profiilit
Profiilit ovat asetusryhmiä, jotka optimoivat laitteen toiminnot
käyttötavan mukaan.‍ Esimerkiksi purjehtiessa tarvitaan erilaisia
asetuksia ja näkymiä kuin moottorivenettä ajettaessa.‍
Kun käytät profiilia ja muutat asetuksia, kuten tietokenttiä tai
mittayksiköitä, muutokset tallennetaan automaattisesti profiilin
osaksi.‍
Ota taustavalo käyttöön tai poista se käytöstä.‍ Voit
käynnistää ja sammuttaa laitteen painamalla
painiketta pitkään.‍
À
Á
Selaa tietosivuja ja asetuksia.‍
Â
Selaa tietosivuja ja asetuksia.‍
Ã
Palaa edelliseen näyttöön valitsemalla.‍ Näytä
tilasivu pitämällä painettuna.‍
Ä
Sininen
näppäin
Avaa nykyisen näytön valikko valitsemalla.‍
Valitsemalla tämän voit valita asetuksia ja kuitata
ilmoituksia.‍ Merkitse reittipiste painamalla pitkään.‍
Laitteen lataaminen
ILMOITUS
Estä korroosio kuivaamalla liitinpinnat ja niiden ympäristö
perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä tietokoneeseen.‍
Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata
pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.‍
1 Liitä kaapelin USB-liitin verkkovirtalaturiin tai tietokoneen
USB-liitäntään.‍
2 Liitä verkkovirtalaturi pistorasiaan.‍
3 Kohdista latauspidikkeen vasen puoli À laitteen vasemmalla
puolella olevaan uraan.‍
Profiilin vaihtaminen
Kun vaihdat toiminnosta toiseen, voit nopeasti muuttaa laitteen
asetukset uuden toiminnon mukaisiksi profiilia vaihtamalla.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Profiilit.‍
3 Valitse profiili.‍
Valitsemasi profiili on nyt aktiivinen.‍ Kaikki tekemäsi muutokset
tallentuvat aktiiviseen profiiliin.‍
Tietosivujen tarkasteleminen
Mukautettavilla tietosivuilla voit käyttää nopeasti kompassin,
ilmanpainemittarin ja lämpötila-antureiden reaaliaikaisia tietoja.‍
Kun aloitat jäljityksen tai navigoinnin, näet lisää tietosivuja.‍
Tietosivuilla voi näkyä myös NMEA 2000 verkosta Garmin®
GNT™ laitteen kautta suoratoistettuja tietoja.‍
Voit selata tietosivuja valitsemalla kellonaikasivulla tai .‍
HUOMAUTUS: anturitietoja ei tallenneta laitteeseen.‍
Tietosivut
Aika-, kompassi-, ilmanpainemittari- ja lämpötilasivut ovat
oletusarvoisesti näkyvissä kaikissa tietosivuraporteissa.‍ Muiden
tietosivujen järjestys ja ulkoasu riippuvat seuraavista tekijöistä:
• aktiivinen profiili
• oletko jäljittämässä sijaintia, navigoimassa vai
tarkastelemassa ainoastaan tunnistimen tietoja
• oletko siirtämässä NMEA 2000 -tietoja Garmin GNT -laitteen
avulla.‍
Kunkin sivun tietokentät ovat muokattavissa.‍ Jotkin tietokentät
ovat käytettävissä vain NMEA 2000 -tietojen siirtämisen
yhteydessä.‍
Jäljitys ja navigointi
Satelliittisignaalien etsiminen ja jäljen tallentaminen
Etsi satelliittisignaaleja, jotta voit käyttää GPSnavigointitoimintoja, kuten jäljen tallentamista.‍
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle.‍ Aika ja päiväys määritetään
automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.‍
2
1
2
3
4
Valitse sininen painike.‍
Valitse Käynnistä GPS.‍
Odota, kun laite hakee satelliitteja.‍
Tallenna jälki liikkumalla.‍
Matka ja aika tulevat näyttöön.‍
5 Voit tarkastella tietosivuja valitsemalla .‍
6 Paina -painiketta pitkään.‍
7 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Keskeytä jälki, jos haluat keskeyttää jäljityksen.‍
• Tallenna jälkesi valitsemalla Tallenna jälki.‍
• Poista jälki tallentamatta valitsemalla Tyhjennä jälki.‍
• Sammuta GPS poistamatta jälkeä valitsemalla Sammuta
GPS.‍
Navigointi reittipisteeseen
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Käynnistä GPS.‍
3 Odota, kun laite hakee satelliitteja.‍
4 Valitse sininen painike.‍
5 Valitse Reittipisteet ja valitse reittipiste listalta.‍
6 Valitse Mene.‍
Sovellukset
Vuorovesitietojen tarkasteleminen
Voit tarkastella tietyn vuorovesiaseman tietoja, mukaan lukien
vuoroveden korkeus ja seuraavan nousu- ja laskuveden
ajankohta.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Vuorovedet > Etsi läheltä.‍
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit etsiä aiemmin tallennetun reittipisteen läheltä
valitsemalla Reittipisteet.‍ Valitse tai etsi sen jälkeen
reittipiste.‍
• Voit etsiä tietyn kaupungin läheltä valitsemalla
Kaupungit.‍ Valitse tai etsi sen jälkeen kaupunki.‍
Näkyviin tulee luettelo valitun sijainnin lähellä olevista
vuorovesiasemista.‍
4 Valitse asema.‍
Näkyviin tulee nykyisen päivämäärän 24 tunnin
vuorovesikartta, jossa näkyy vuoroveden tämänhetkinen
korkeus À ja seuraavan nousuveden Á ja laskuveden Â
ajankohta.‍
5 Valitse vaihtoehto:
Laite näyttää ajan määränpäähän À, etäisyyden
määränpäähän Á ja arvioidun saapumisajan Â.‍
7 Näet kompassisivun valitsemalla .‍
Osoitinmerkit à toimivat suuntiman osoittimena.‍ Ylhäällä
oleva sininen merkki Ä osoittaa siihen suuntaan, johon
kuljet.‍
8 Kohdista osoitinmerkit ylhäällä olevaan siniseen merkkiin.‍
9 Kulje tähän suuntaan, kunnes saavut päämäärääsi.‍
Navigoinnin pysäyttäminen
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Lopeta navigointi.‍
Reittipisteen merkitseminen
Ennen kuin voit merkitä nykyisen sijainnin reittipisteeksi, sinun
on etsittävä satelliittisignaaleja.‍
1 Paina sinistä painiketta pitkään.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa reittipisteen ilman muutoksia valitsemalla
Tallenna.‍
• Jos haluat tehdä muutoksia reittipisteeseen, valitse
Muokkaa, tee muutokset ja valitse Tallenna.‍
• Voit tarkastella yksityiskohtaisempia tietoja neljästä
seuraavasta ajankohdasta, jolloin vuorovesi on
korkeimmillaan ja alimmillaan valitsemalla .‍
• Voit panoroida vuorovesikarttaa painamalla sinistä
näppäintä ja valitsemalla Panoroi karttaa.‍
• Voit tarkastella eri päivämäärän vuorovesitietoja
painamalla sinistä näppäintä ja valitsemalla Muuta päivä.‍
Valitse sen jälkeen päivämäärä.‍
Luovimisavustin
Voit määrittää aluksellesi optimaalisen luovimiskulman ennen
kilpailun aloittamista.‍ Kilpailun aikana laite ilmoittaa
määrittämäsi luovimiskulman perusteella, eteneekö aluksesi
laskevassa vai nostavassa kulmassa.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Luovimisavustin > Täysi kalibrointi.‍
Kilpapurjehdus
Ennen kuin voit aloittaa kilpailun ja käyttää kilpailuajastinta,
sinun on valittava purjehdusprofiili ja asetettava kilpailuajastin.‍
Lisäksi voit asettaa virtuaalisen lähtöviivan.‍ Lisätietoja on
käyttöoppaassa.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Purjehduskilpailu > Kilpailu.‍
3 Synkronoi kilpailuajastin kilpailun virallisen lähtölaskennan
kanssa painamalla - ja -painikkeita.‍ Käynnistä ajastin
painamalla sinistä painiketta.‍
VIHJE: ajastimen käynnistämisen jälkeen voit tarvittaessa
lisätä tai vähentää aikaa kilpailuajastimesta painamalla - ja
-painikkeita.‍
Kilpailuajastimen asettaminen
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Purjehduskilpailu > Asetus > Kilpailuajastin.‍
3
3 Aseta aika sinisen painikkeen sekä - ja -painikkeiden
avulla.‍
Automaattiohjaus
Ennen kuin voit käyttää quatix laitetta automaattiohjauksen
hallintaan, sinun on asennettava ja määritettävä yhteensopiva
Garmin GHP™ -automaattiohjausjärjestelmä ja luotava pariliitos
quatix laitteen ja GHC™ laitteen välille.‍ Katso lisätietoja quatix
käyttöoppaasta ja automaattiohjausjärjestelmäsi
käyttöoppaasta.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Automaattiohjaus.‍
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit ottaa automaattiohjauksen Kulkusuunnan pito -tilan
käyttöön pitämällä kurssin vakaana, valitsemalla Käytä ja
vapauttamalla ruorin.‍
Laite näkyy siirrettävänä levynä Oma tietokone ‑kansiossa
( Windows®) tai taltiona ( Mac®).‍
2 Aloita HomePort.‍
3 Noudata näytön ohjeita.‍
Tietojen lähettäminen BlueChart® Mobile -sovellukseen
Ennen kuin voit lähettää tietoja BlueChart Mobile -sovellukseen,
sinun on asennettava se mobiililaitteeseesi (www.garmin.com
/‍bluechartmobile).‍
Voit tarkastella jälkiä ja reittipisteitä mobiililaitteessasi.‍
1 Paina quatix -laitteen sinistä painiketta.‍
2 Valitse Jaa tiedot > BlueChart Mobile.‍
3 Käynnistä BlueChart Mobile -sovellus mobiililaitteessa.‍
4 Noudata näytön ohjeita.‍
Katso lisätietoja BlueChart Mobilen ohjeista.‍
Vianmääritys
Laitteen nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava.‍
1 Paina -painiketta vähintään 25 sekunnin ajan.‍
2 Käynnistä laite painamalla -painiketta yhden sekunnin ajan.‍
Laitteen huoltaminen
• Voit ohjata alusta ottamalla automaattiohjauksen
Kulkusuunnan pito -tilan käyttöön ja valitsemalla - ja painikkeet tai pitämällä ne painettuna samalla kun ohjaat
oikealle ja vasemmalle.‍
• Valitse Esiasetukset ja sen jälkeen painikkeen toiminto.‍
Kartta näyttää käyrän painikkeen toiminnoista.‍
• Voit ottaa ruorin käyttöön valitsemalla Älä käytä.‍
ANT‍+™-tunnistimet
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT‍+-tunnistimien
kanssa.‍ Lisätietoa yhteensopivuudesta ja lisätunnistimen
ostosta on osoitteessa http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
NMEA 2000 -tietojen siirtäminen
Kun seuraat jälkeä tai navigoit, laitteesi voi siirtää tietoja NMEA
2000 verkosta Garmin GNT laitteen avulla.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Asetus > ANT-tunnistin > GNT > Käytössä.‍
Tietosivuilla näkyy NMEA 2000 verkkoon liitetyistä
tunnistimista saatuja tietoja.‍ Tietosivulla näkyviä tietokenttiä
on mahdollista muokata.‍
3 Paina -painiketta kahdesti.‍
4 Aloita NMEA 2000 -tietojen siirtäminen valitsemalla Siirrä
N2K.‍
Lopeta NMEA 2000 tietojen siirtäminen painamalla sinistä
painiketta ja valitsemalla Lopeta N2K.‍
Automaattisen MOB-toiminnon käyttö
Jos laitteeseesi on kytketty Garmin GNT laite, voit määrittää sen
laukaisemaan mies yli laidan -toiminnon automaattisesti, jos
laite on liian kaukana GNT laitteesta.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Automaattinen MOB > Käytössä.‍
Tietojen jakaminen
Tietojen lähettäminen HomePort™ -ohjelmistoon
Ennen kuin voit lähettää tietoja HomePort ohjelmistoon, sinun
on hankittava HomePort ja asennettava se tietokoneellesi
(www.garmin.com/‍homeport).‍
Voit tarkastella jälkiä ja reittipisteitä tietokoneessasi.‍
1 Liitä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.‍
4
ILMOITUS
Älä puhdista laitetta terävällä esineellä.‍
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja
hyönteismyrkkyjä, jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.‍
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle,
alkoholille tai muille kemikaaleille.‍ Pitkäaikainen altistuminen
näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.‍
Älä paina painikkeita veden alla.‍
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.‍
Tekniset tiedot
Akun tyyppi
500 mAh litiumioniakku
Akunkesto
Enintään 6 viikkoa
Vedenkestävyys
Vesitiivis 164 jalkaan (50 metriin) saakka
HUOMAUTUS: kello on tarkoitettu
pintauintiin.‍
Käyttölämpötila
-4–122 ºF (-20–50 ºC)
Radiotaajuus/
yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT‍+ yhteyskäytäntö
Bluetooth® Smart -laite
Akun tiedot
Akun todellinen käyttöikä määräytyy sen mukaan, kuinka paljon
käytät GPS-toimintoa, laiteantureita, valinnaisia langattomia
antureita ja taustavaloa.‍
Akunkesto
Tila
16 tuntia
Normaali GPS-tila
25 tuntia
NMEA 2000 suoratoisto, GPS ei käytössä
Enintään 2 viikkoa
Aina päällä -tunnistintila
Enintään 6 viikkoa
Kellotila
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.‍
• Siirry osoitteeseen http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.‍
Käyttöoppaan hakeminen
Voit ladata uusimman käyttöoppaan internetistä.‍
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍support.‍
2 Valitse Manuals.‍
3 Valitse laite näytön ohjeiden mukaan.‍
Lisätietojen saaminen
Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin sivustossa.‍
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍marine.‍
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com tai Garmin jälleenmyyjältä.‍
5
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
Garmin® ja Garmin-logo ovat Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ANT+™, HomePort™,
BlueChart® Mobile, quatix™, GHC™, GHP™ ja GNT™ovat
Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista
lupaa.
Sana Bluetooth® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n
omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön. Mac® on
Apple Computer Inc:in rekisteröity tavaramerkki. Windows®
on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja
tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
© 2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising