Garmin | quatix® | User guide | Garmin quatix® Käyttöopas

Garmin quatix® Käyttöopas
quatix
™
Käyttöopas
Huhtikuu 2013
190-01594-37_0A
Painettu Taiwanissa
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garminin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin®, Garmin logo, BlueChart® ja TracBack® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.‍ ANT‍+™, GHC™, GNT™, HomePort™, quatix™ ja tempe™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.‍ Näitä tavaramerkkejä ei saa
käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.‍
Sana Bluetooth® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön.‍ Mac® on Apple Computer Inc:in rekisteröity
tavaramerkki.‍ Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.‍ NMEA 2000® ja NMEA 2000 ‑logo ovat
National Marine Electronics Associationin tavaramerkkejä.‍ Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.‍
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Painikkeet .................................................................................. 1
Laitteen lataaminen .................................................................... 1
Profiilit ........................................................................................ 1
Profiilin vaihtaminen .............................................................. 1
Mukautetun profiilin luominen ............................................... 1
Profiilin poistaminen .............................................................. 1
Tunnistimet ja GPS-tiedot .......................................................... 2
Tietosivujen tarkasteleminen ................................................. 2
Anturitilan käynnistäminen .................................................... 2
Kompassi .............................................................................. 2
Korkeusmittari ja ilmanpainemittari ............................................ 2
Korkeuskäyrän tyypin vaihtaminen ....................................... 2
Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen ......................... 2
Satelliittien etsiminen ................................................................. 2
GPS:n sammuttaminen ......................................................... 2
Navigointi........................................................................ 2
Navigoiminen kohteeseen .......................................................... 2
Navigoinnin pysäyttäminen ................................................... 3
Reittipisteet ................................................................................ 3
Reittipisteen luominen ........................................................... 3
Reittipisteen etsiminen nimellä .............................................. 3
Navigointi reittipisteeseen ..................................................... 3
Reittipisteen muokkaaminen ................................................. 3
Reittipisteen sijainnin tarkentaminen ..................................... 3
Reittipisteen projisointi .......................................................... 3
Reittipisteen poistaminen ...................................................... 3
Kaikkien reittipisteiden poistaminen ...................................... 3
Reitit ........................................................................................... 4
Reitin luominen ..................................................................... 4
Reitin nimen muokkaaminen ................................................. 4
Reitin muokkaaminen ............................................................ 4
Reitin näyttäminen kartassa .................................................. 4
Reitin poistaminen ................................................................. 4
Reitin muuttaminen käänteiseksi .......................................... 4
Jäljet ........................................................................................... 4
Satelliittisignaalien etsiminen ja jäljen tallentaminen ............. 4
Nykyisen jäljen tallentaminen ................................................ 4
Jäljen tietojen tarkastelu ........................................................ 4
Nykyisen jäljen tyhjentäminen ............................................... 4
Jäljen poistaminen ................................................................ 4
Tietojen lähettäminen HomePort™ -ohjelmistoon ................. 4
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen langattomasti .... 5
Kartta ......................................................................................... 5
Kartan selaaminen ................................................................ 5
Navigointi TracBack® toiminnon avulla ..................................... 5
Mies yli laidan -sijainnin merkitseminen ja navigoinnin
aloittaminen siihen ..................................................................... 5
Sovellukset..................................................................... 5
Kilpapurjehdus ........................................................................... 5
Kilpailuajastimen asettaminen ............................................... 5
Kilpapurjehdus kilpailuajastimen avulla ................................. 5
Lähtöviivan asettaminen ....................................................... 5
Kilpapurjehdus lähtöviivan avulla .......................................... 5
Luovimisavustin ......................................................................... 6
Nousu .................................................................................... 6
Laskussa ............................................................................... 6
Luovimisavustimen asetusten määrittäminen ....................... 7
Luovimisavustimen kalibroiminen ......................................... 7
Luovimisavustimen manuaalinen kalibroiminen .................... 7
Vuorovesitietojen tarkasteleminen ............................................. 7
Pariliitos automaattiohjauksen kanssa ....................................... 8
Automaattiohjauksen käyttäminen ........................................ 8
Sisällysluettelo
Kello ........................................................................................... 8
Hälytyksen asettaminen ........................................................ 8
Lähtölaskenta-ajastimen käynnistäminen ............................. 8
Sekuntikellon käyttäminen .................................................... 8
Mukautetun aikavyöhykkeen lisääminen ............................... 8
Mukautetun aikavyöhykkeen muuttaminen ........................... 8
Hälytykset .................................................................................. 8
Huomiohälytyksen asettaminen ............................................ 9
Navigoiminen Tähtää ja mene -toiminnolla ................................ 9
Alueen suuruuden laskeminen ................................................... 9
Kalenterin tarkasteleminen ........................................................ 9
Satelliittitietojen tarkasteleminen ................................................ 9
Sijainnin simuloiminen ........................................................... 9
ANT‍+™ tunnistimet....................................................... 9
ANT+-tunnistinten pariliitos ........................................................ 9
Vihjeitä ANT‍+ lisävarusteiden pariliittämiseen Garmin
laitteeseen ............................................................................. 9
NMEA 2000 -tietojen siirtäminen ............................................... 9
Automaattisen MOB-toiminnon käyttö ..................................... 10
tempe ....................................................................................... 10
Sykevyön asettaminen paikalleen ............................................ 10
Laitteen mukauttaminen.............................................. 10
Yleistä asetuksista ................................................................... 10
Järjestelmäasetukset ............................................................... 10
Tietosivujen mukauttaminen .................................................... 10
Kompassin asetukset ............................................................... 11
Pohjoisen viitteen määrittäminen ........................................ 11
Korkeusmittariasetukset ........................................................... 11
Laitteen merkkiäänten määrittäminen ...................................... 11
Näyttöasetukset ....................................................................... 11
Kartta-asetukset ....................................................................... 11
Jälkien asetukset ..................................................................... 11
Aika-asetukset ......................................................................... 11
Mittayksiköiden määrittäminen ................................................. 11
Sijaintimuotoasetukset ............................................................. 11
Päävalikon mukauttaminen ...................................................... 12
Laitteen tiedot.............................................................. 12
Laitteen tietojen näyttäminen ................................................... 12
Ohjelmiston päivittäminen ........................................................ 12
Laitteen huoltaminen ................................................................ 12
Laitteen puhdistaminen ....................................................... 12
Tekniset tiedot .......................................................................... 12
Akun tiedot ............................................................................... 12
Tietojen hallinta ........................................................................ 12
Tiedostotyypit ...................................................................... 12
Tiedostojen poistaminen ..................................................... 12
USB-kaapelin irrottaminen .................................................. 12
Tietokentät ............................................................................... 12
NMEA 2000 tietokentät ....................................................... 13
Tietosivut .................................................................................. 14
Vianmääritys ............................................................................ 15
Painikkeiden lukitseminen ................................................... 15
Laitteen nollaaminen ........................................................... 15
Laitteen tehdasasetusten palauttaminen ............................ 15
Kaikkien antureiden käyrätietojen tyhjentäminen ................ 15
Liite................................................................................15
Laitteen rekisteröiminen ........................................................... 15
Lisätietojen saaminen .............................................................. 15
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus ............................................ 15
Hakemisto ..................................................................... 16
i
Aloitus
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, tee nämä
määritystoimet ja tutustu laitteen perusominaisuuksiin.‍
1 Lataa laitteen akku (sivu 1).‍
2 Tutustu profiileihin ja tunnistimen tietoihin (sivu 2).‍
3 Etsi satelliitteja ja tallenna jälkiä (sivu 2).‍
4 Merkitse reittipiste ja navigoi siihen (sivu 3).‍
5 Tutustu sovelluksiin (sivu 5).‍
6 Siirrä tietoja NMEA 2000® verkosta (sivu 9).‍
7 Rekisteröi laite (sivu 15).‍
Painikkeet
4 Kohdista laturin saranoitu puoli Á laitteen takaosassa oleviin
liittimiin.‍
Laite käynnistyy, kun liität sen virtalähteeseen.‍
5 Lataa laitteen akku täyteen.‍
Profiilit
Ota taustavalo käyttöön tai poista se käytöstä.‍ Voit
käynnistää ja sammuttaa laitteen painamalla
painiketta pitkään.‍
Profiilit ovat asetusryhmiä, jotka optimoivat laitteen toiminnot
käyttötavan mukaan.‍ Esimerkiksi purjehtiessa tarvitaan erilaisia
asetuksia ja näkymiä kuin moottorivenettä ajettaessa.‍
Kun käytät profiilia ja muutat asetuksia, kuten tietokenttiä tai
mittayksiköitä, muutokset tallennetaan automaattisesti profiilin
osaksi.‍
Á
Selaa tietosivuja ja asetuksia.‍
Profiilin vaihtaminen
Â
Selaa tietosivuja ja asetuksia.‍
Ã
Palaa edelliseen näyttöön valitsemalla.‍ Näytä
tilasivu pitämällä painettuna.‍
Kun vaihdat toiminnosta toiseen, voit nopeasti muuttaa laitteen
asetukset uuden toiminnon mukaisiksi profiilia vaihtamalla.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Profiilit.‍
3 Valitse profiili.‍
Valitsemasi profiili on nyt aktiivinen.‍ Kaikki tekemäsi muutokset
tallentuvat aktiiviseen profiiliin.‍
À
Ä
Sininen
näppäin
Avaa nykyisen näytön valikko valitsemalla.‍
Valitsemalla tämän voit valita asetuksia ja kuitata
ilmoituksia.‍ Merkitse reittipiste painamalla pitkään.‍
Laitteen lataaminen
ILMOITUS
Estä korroosio kuivaamalla liitinpinnat ja niiden ympäristö
perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä tietokoneeseen.‍
Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata
pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.‍
1 Liitä kaapelin USB-liitin muuntajaan tai tietokoneen USBporttiin.‍
2 Liitä muuntaja pistorasiaan.‍
3 Kohdista latauspidikkeen vasen puoli À laitteen vasemmalla
puolella olevaan uraan.‍
Mukautetun profiilin luominen
Voit mukauttaa asetuksia ja tietokenttiä tiettyä toimintoa tai
matkaa varten.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Määritä > Profiilit.‍
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse profiili.‍
• Valitse Luo uusi ja luo uusi profiili.‍
Valitsemasi profiili on nyt aktiivinen.‍ Aikaisempi profiili
tallennetaan.‍
4 Jos haluat muuttaa profiilin nimeä, valitse Muokkaa ja
muokkaa nimeä.‍
5 Mukauta aktiivisen profiilin asetukset (sivu 10) ja
tietokentät.‍
Kaikki tekemäsi muutokset tallentuvat aktiiviseen profiiliin.‍
Profiilin poistaminen
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Määritä > Profiilit.‍
3 Valitse profiili.‍
4 Valitse Poista > Kyllä.‍
Aloitus
1
Tunnistimet ja GPS-tiedot
Tietosivujen tarkasteleminen
Mukautettavilla tietosivuilla voit käyttää nopeasti kompassin,
ilmanpainemittarin ja lämpötila-antureiden reaaliaikaisia tietoja.‍
Kun aloitat jäljityksen tai navigoinnin, näet lisää tietosivuja.‍
Tietosivuilla voi näkyä myös NMEA 2000 verkosta Garmin®
GNT™ laitteen kautta suoratoistettuja tietoja.‍
Voit selata tietosivuja valitsemalla kellonaikasivulla tai .‍
HUOMAUTUS: anturitietoja ei tallenneta laitteeseen.‍
Tietosivuraportit
Aika-, kompassi-, ilmanpainemittari- ja lämpötilasivut ovat
oletusarvoisesti näkyvissä kaikissa tietosivuraporteissa.‍ Muiden
tietosivujen järjestys ja ulkoasu määräytyvät seuraavien
tekijöiden perusteella.‍
• aktiivinen profiili
• oletko jäljittämässä sijaintia, navigoimassa vai
tarkastelemassa ainoastaan tunnistimen tietoja
• oletko siirtämässä NMEA 2000 tietoja Garmin GNT laitteen
avulla.‍
Kunkin sivun tietokentät ovat muokattavissa.‍ Jotkin tietokentät
ovat käytettävissä vain NMEA 2000 tietojen siirtämisen
yhteydessä (sivu 14).‍
Anturitilan käynnistäminen
3 Valitse Ilmanpainemittarin kaavio tai Korkeuskäyrä.‍
4 Valitse vaihtoehto.‍
Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen
Laitteesi on kalibroitu jo tehtaalla, ja se käyttää oletusarvona
automaattista kalibrointia.‍ Voit kalibroida barometrisen
korkeusmittarin manuaalisesti, jos tiedät oikean korkeuden tai
ilmanpaineen.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Määritä > Tunnistimet > Korkeusmittari > Kalibroi.‍
3 Seuraa näytön ohjeita.‍
Satelliittien etsiminen
Etsi satelliittisignaaleja, jotta voit käyttää GPSnavigointitoimintoja, kuten jäljen tallentamista.‍
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle.‍ Aika ja päiväys määritetään
automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.‍ Lisätietoja aikaasetusten määrittämisestä on osiossa sivu 8.‍
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com
/‍aboutGPS.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Käynnistä GPS.‍
3 Odota, kun laite hakee satelliitteja.‍
Oletusarvoisena anturitilana on Tarvittaessa-tila, jonka avulla
voit käyttää kompassia, korkeusmittaria, ilmanpainemittaria tai
lämpötilatietoja nopeasti.‍ Voit asettaa laitteen myös Aina päällä
-tilaan, jolloin näet anturin tiedot jatkuvasti.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Määritä > Tunnistimet > Tila > Aina päällä.‍
GPS:n sammuttaminen
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Sammuta GPS.‍
Kompassi
Voit navigoida reittiä, jälkeä, reittipisteeseen, geokätkölle tai
mihin tahansa laitteeseen tallennettuun sijaintiin.‍ Voit navigoida
määränpäähän kartan tai kompassin avulla.‍
Laitteessa on kolmiakselinen, automaattisesti kalilbroituva
kompassi.‍
• Kompassinavigointi (sivu 3)
• Kompassin asetukset (sivu 11)
Kompassin kalibroiminen
ILMOITUS
Kalibroi sähköinen kompassi ulkona.‍ Älä seiso lähellä kohteita,
jotka vaikuttavat magneettikenttiin, kuten ajoneuvot,
rakennukset ja jännitelinjat, jotta suuntima olisi mahdollisimman
tarkka.‍
Laitteesi on kalibroitu jo tehtaalla, ja se käyttää oletusarvona
automaattista kalibrointia.‍ Voit kalibroida kompassin
manuaalisesti, jos se ei toimi kunnolla esimerkiksi pitkien
siirtymien tai voimakkaiden lämpötilanvaihteluiden jälkeen.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Määritä > Tunnistimet > Kompassi > Kalibroi >
Aloita.‍
3 Seuraa näytön ohjeita.‍
Navigointi
Navigoiminen kohteeseen
Voit navigoida määränpäähän kompassin tai kartan avulla
(sivu 5).‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Käynnistä GPS.‍
3 Odota, kun laite hakee satelliitteja.‍
4 Valitse sininen painike.‍
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Reittipisteet.‍
• Valitse Jäljet.‍
• Valitse Reitit.‍
• Valitse GPS-työkalut > Koordinaatit.‍
• Valitse GPS-työkalut > POI:t.‍
6 Valitse määränpää.‍
7 Valitse Mene.‍
Korkeusmittari ja ilmanpainemittari
Laitteessa on sisäänrakennettu korkeusmittari ja
ilmanpainemittari.‍
• Tarvittaessa-anturitiedot (sivu 2)
• Aina päällä -anturitiedot (sivu 2)
• Korkeusmittariasetukset (sivu 11)
Korkeuskäyrän tyypin vaihtaminen
Voit muuttaa ilmanpaine- ja korkeustietojen esitystapaa.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Määritä > Tunnistimet > Korkeusmittari.‍
2
Laite näyttää ajan määränpäähän À, etäisyyden
määränpäähän Á ja arvioidun saapumisajan Â.‍
Navigointi
8 Näet kompassisivun valitsemalla .‍
Osoitinmerkit à toimivat suuntiman osoittimena.‍ Ylhäällä
oleva sininen merkki Ä osoittaa siihen suuntaan, johon
kuljet.‍
9 Kohdista osoitinmerkit ylhäällä olevaan siniseen merkkiin.‍
10 Kulje tähän suuntaan, kunnes saavut päämäärääsi.‍
Navigoinnin pysäyttäminen
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Lopeta navigointi.‍
Reittipisteet
Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.‍
Reittipisteen luominen
Voit merkitä nykyisen sijaintisi reittipisteeksi.‍
1 Paina sinistä painiketta pitkään.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa reittipisteen ilman muutoksia valitsemalla
Tallenna.‍
• Jos haluat tehdä muutoksia reittipisteeseen, valitse
Muokkaa, tee muutokset ja valitse Tallenna.‍
Reittipisteen etsiminen nimellä
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Reittipisteet > Kirjoitushaku.‍
3 Lisää merkkejä sinisen painikkeen sekä - ja -painikkeiden
avulla.‍
4 Valitse lopuksi _ > Valmis.‍
Navigointi reittipisteeseen
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Käynnistä GPS.‍
3 Odota, kun laite hakee satelliitteja.‍
4 Valitse sininen painike.‍
5 Valitse Reittipisteet ja valitse reittipiste listalta.‍
6 Valitse Mene.‍
Laite näyttää ajan määränpäähän À, etäisyyden
määränpäähän Á ja arvioidun saapumisajan Â.‍
7 Näet kompassisivun valitsemalla .‍
Navigointi
Osoitinmerkit à toimivat suuntiman osoittimena.‍ Ylhäällä
oleva sininen merkki Ä osoittaa siihen suuntaan, johon
kuljet.‍
8 Kohdista osoitinmerkit ylhäällä olevaan siniseen merkkiin.‍
9 Kulje tähän suuntaan, kunnes saavut päämäärääsi.‍
Reittipisteen muokkaaminen
Reittipiste on luotava, ennen kuin sitä voi muokata.‍
Valitse sininen painike.‍
Valitse Reittipisteet.‍
Valitse reittipiste.‍
Valitse Muokkaa.‍
Valitse muokattava kohde, esimerkiksi pisteen nimi.‍
Lisää merkkejä sinisen painikkeen sekä - ja -painikkeiden
avulla.‍
7 Valitse lopuksi _ > Valmis.‍
1
2
3
4
5
6
Reittipisteen sijainnin tarkentaminen
Voit tarkentaa reittipisteen sijaintia.‍ Keskiarvolaskennassa laite
käyttää useita saman sijainnin lukemia ja laskee niiden
keskiarvon mahdollisimman tarkan sijainnin määrittämiseksi.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Reittipisteet.‍
3 Valitse reittipiste.‍
4 Valitse Keskiarvo.‍
5 Siirry reittipisteen sijaintiin.‍
6 Valitse Aloita.‍
7 Seuraa näytön ohjeita.‍
8 Kun varmuus on 100 %, valitse Tallenna.‍
Saat parhaan tuloksen keräämällä 4 - 8 reittipisteen näytettä ja
odottamalla näytteiden välillä vähintään 90 minuuttia.‍
Reittipisteen projisointi
Voit luoda uuden sijainnin projisoimalla etäisyyden ja suuntiman
sijainnista uuteen sijaintiin.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Reittipisteet.‍
3 Valitse reittipiste.‍
4 Valitse Luo reittipiste.‍
5 Seuraa näytön ohjeita.‍
Projisoitu reittipiste tallennetaan oletusnimellä.‍
Reittipisteen poistaminen
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Reittipisteet.‍
3 Valitse reittipiste.‍
4 Valitse Poista > Kyllä.‍
Kaikkien reittipisteiden poistaminen
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Määritä > Nollaa > Reittipisteet > Kyllä.‍
3
Reitit
Reitti on sarja reittipisteitä tai sijainteja, joka johtaa
määränpäähän.‍
Reitin luominen
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Reitit > Luo uusi.‍
3 Valitse Ensimmäinen piste.‍
4 Valitse luokka.‍
5 Valitse reitin ensimmäinen piste.‍
6 Valitse Seuraava piste.‍
7 Toista vaiheita 4–6, kunnes reitti on valmis.‍
8 Tallenna reitti valitsemalla Valmis.‍
Reitin nimen muokkaaminen
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Reitit.‍
3 Valitse reitti.‍
4 Valitse Nimeä uudelleen.‍
5 Lisää merkkejä sinisen painikkeen sekä - ja -painikkeiden
avulla.‍
6 Valitse lopuksi _ > Valmis.‍
Reitin muokkaaminen
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Reitit.‍
3 Valitse reitti.‍
4 Valitse Muokkaa.‍
5 Valitse piste.‍
6 Valitse vaihtoehto:
• Näytä piste kartassa valitsemalla Kartta.‍
• Jos haluat vaihtaa pisteen paikkaa reitillä, valitse Siirry
ylös tai Siirry alas.‍
• Jos haluat lisätä uuden pisteen reitille, valitse Lisää.‍
Uusi piste lisätään muokattavan pisteen edelle.‍
• Voit lisätä pisteen reitin loppuun valitsemalla Seuraava
piste.‍
• Jos haluat poistaa pisteen reitiltä, valitse Poista.‍
Reitin näyttäminen kartassa
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Reitit.‍
3 Valitse reitti.‍
4 Valitse Katso karttaa.‍
Reitin poistaminen
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Reitit.‍
3 Valitse reitti.‍
4 Valitse Poista > Kyllä.‍
Reitin muuttaminen käänteiseksi
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Reitit.‍
3 Valitse reitti.‍
4 Valitse Käännä.‍
Satelliittisignaalien etsiminen ja jäljen tallentaminen
Etsi satelliittisignaaleja, jotta voit käyttää GPSnavigointitoimintoja, kuten jäljen tallentamista.‍
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle.‍ Aika ja päiväys määritetään
automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Käynnistä GPS.‍
3 Odota, kun laite hakee satelliitteja.‍
4 Tallenna jälki liikkumalla.‍
Matka ja aika tulevat näyttöön.‍
5 Voit tarkastella tietosivuja valitsemalla .‍
6 Paina -painiketta pitkään.‍
7 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Keskeytä jälki, jos haluat keskeyttää jäljityksen.‍
• Tallenna jälkesi valitsemalla Tallenna jälki.‍
• Poista jälki tallentamatta valitsemalla Tyhjennä jälki.‍
• Sammuta GPS poistamatta jälkeä valitsemalla Sammuta
GPS.‍
Nykyisen jäljen tallentaminen
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Jäljet > Nykyinen.‍
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat tallentaa koko jäljen, valitse Tallenna.‍
• Jos haluat tallentaa osan jäljestä, valitse Tallenna osa ja
valitse sitten tallennettava osa.‍
Jäljen tietojen tarkastelu
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Jäljet.‍
3 Valitse jälki.‍
4 Valitse Katso karttaa.‍
Jäljen alku ja loppu merkitään lipulla.‍
> Tiedot.‍
5 Valitse
6 Painikkeiden ja avulla saat näkyviin tietoja jäljestä.‍
Nykyisen jäljen tyhjentäminen
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Jäljet > Nykyinen > Tyhjennä.‍
Jäljen poistaminen
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Jäljet.‍
3 Valitse jälki.‍
4 Valitse Poista > Kyllä.‍
Tietojen lähettäminen HomePort™ -ohjelmistoon
Ennen kuin voit lähettää tietoja HomePort ohjelmistoon, sinun
on hankittava HomePort ja asennettava se tietokoneellesi
(www.garmin.com/‍homeport).‍
Voit tarkastella jälkiä ja reittipisteitä tietokoneessasi.‍
1 Liitä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.‍
Laite näkyy siirrettävänä levynä Oma tietokone ‑kansiossa
( Windows®) tai taltiona ( Mac®).‍
2 Aloita HomePort.‍
3 Noudata näytön ohjeita.‍
Jäljet
Jälki on kulkemasi matkan tallenne.‍ Jälkiloki sisältää tietoja
tallennetun matkan varrelta, esimerkiksi kunkin pisteen ajan,
sijainnin ja korkeuden.‍
4
Navigointi
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
langattomasti
1 Paina -painiketta pitkään ja valitse OK.‍
Tietojen jakaminen langattomasti edellyttää sitä, että
yhteensopiva laite Garmin on enintään 3 metrin (10 jalan)
päässä.‍
Laite voi lähettää ja vastaanottaa tietoja, kun se on liitetty
toiseen yhteensopivaan laitteeseen.‍ Voit jakaa langattomasti
reittipisteitä, geokätköjä, reittejä ja jälkiä.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Jaa tiedot > Laitteesta toiseen.‍
3 Valitse Lähetä tai Vastaanota.‍
4 Seuraa näytön ohjeita.‍
2 Navigoi kompassin tai kartan avulla.‍
Tietojen lähettäminen BlueChart® Mobile -sovellukseen
Ennen kuin voit lähettää tietoja BlueChart Mobile -sovellukseen,
sinun on asennettava se mobiililaitteeseesi (www.garmin.com
/‍bluechartmobile).‍
Voit tarkastella jälkiä ja reittipisteitä mobiililaitteessasi.‍
1 Paina quatix -laitteen sinistä painiketta.‍
2 Valitse Jaa tiedot > BlueChart Mobile.‍
3 Käynnistä BlueChart Mobile -sovellus mobiililaitteessa.‍
4 Noudata näytön ohjeita.‍
Katso lisätietoja BlueChart Mobilen ohjeista.‍
Kartta
osoittaa sijaintisi kartassa.‍ Kulkiessasi sijaintikuvake liikkuu
vastaavasti ja jättää jäljen (polku).‍ Myös reittipisteiden nimet ja
symbolit näkyvät kartassa.‍ Kun navigoit määränpäähän, reitti
näkyy kartassa viivana.‍
• Karttanavigointi (sivu 5)
• Kartta-asetukset (sivu 11)
Kartan selaaminen
1 Saat kartan näkyviin valitsemalla .‍
2 Valitse sininen painike.‍
3 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
• Voit katsella eri alueita valitsemalla Panoroi ja sen
jälkeen , , sekä
.‍
• Voit lähentää ja loitontaa karttaa valitsemalla Zoomaa ja
sekä .‍
Navigointi TracBack® toiminnon avulla
Voit navigoida takaisin jälkesi alkuun.‍ Tämä voi olla kätevää,
kun haluat palata laituriin tai rantaan.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Jäljet > Nykyinen > TracBack.‍
Nykyinen sijaintisi À, seurattava jälki Á ja päätepiste Â
ilmestyvät karttaan.‍
Mies yli laidan -sijainnin merkitseminen ja
navigoinnin aloittaminen siihen
Voit tallentaa mies yli laidan (MOB) -sijainnin ja aloittaa
navigoinnin siihen automaattisesti.‍
Sovellukset
Navigointisivu avautuu.‍
Sovellukset
Kilpapurjehdus
quatix laitteen avulla voit parantaa veneesi todennäköisyyttä
ylittää kilpailun lähtöviiva täsmälleen kilpailun alkamishetkellä.‍
Kun synkronoit kilpailuajastimen kilpailun virallisen ajastimen
kanssa, quatix hälyttää minuutin välein kilpailun lähtöajan
lähestyessä.‍ Kun yhdistät kilpailuajastimen ja virtuaalisen
lähtöviivan, quatix mittaa nopeutesi, suuntimasi ja jäljellä olevan
ajan laskuriajastimessa.‍ quatix määrittää näiden tietojen avulla,
ylittääkö veneesi lähtöviivan kilpailun starttihetkellä, sitä ennen
vai sen jälkeen.‍
Kilpailuajastimen asettaminen
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Purjehduskilpailu > Määritä > Ajastin.‍
3 Aseta aika sinisen painikkeen sekä - ja -painikkeiden
avulla.‍
Kilpapurjehdus kilpailuajastimen avulla
Ennen kuin voit aloittaa kilpailun ja käyttää kilpailuajastinta,
sinun on valittava purjehdusprofiili ja asetettava kilpailuajastin.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Purjehduskilpailu > Kilpailu.‍
3 Synkronoi kilpailuajastin kilpailun virallisen lähtölaskennan
kanssa painamalla - ja -painikkeita.‍ Käynnistä ajastin
painamalla sinistä painiketta.‍
VIHJE: ajastimen käynnistämisen jälkeen voit tarvittaessa
lisätä tai vähentää aikaa kilpailuajastimesta painamalla - ja
-painikkeita.‍
Lähtöviivan asettaminen
Voit määrittää lähtöviivan kahden reittipisteen avulla tai
lähtöviivan toisen pään reittipisteen ja viivan toisen pään
suuntiman avulla.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Purjehduskilpailu > Määritä > Lähtöviiva.‍
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää nykyisen sijaintisi lähtöviivan ensimmäisen
pisteen sijainniksi valitsemalla Merkitse piste > Merkitse.‍
• Voit käyttää aiemmin tallennettua reittipistettä lähtöviivan
ensimmäisen pisteen sijaintina valitsemalla Valitse piste
ja valitsemalla reittipisteen.‍
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää nykyisen sijaintisi lähtöviivan toisen pisteen
sijainniksi valitsemalla Reittipisteet > Merkitse piste >
Merkitse.‍
• Voit käyttää aiemmin tallennettua reittipistettä lähtöviivan
toisen pisteen sijaintina valitsemalla Reittipisteet >
Valitse piste ja valitsemalla pisteen.‍
• Voit määrittää lähtöviivan suuntiman ensimmäisen
reittipisteen sijainnista valitsemalla Suuntima ja
antamalla suuntiman.‍
Kilpapurjehdus lähtöviivan avulla
Valitse purjehdusprofiili ja määritä lähtöviiva, jotta voit käyttää
laitetta kilpailun alussa.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Purjehduskilpailu > Kilpailu.‍
5
Kilpailuajastinnäytössä näkyy kilpailuajastin À, käytettävissä
oleva aika Á ja matka lähtöviivaan Â.‍
3 Synkronoi kilpailuajastin kilpailun virallisen lähtölaskennan
kanssa painamalla - ja -painikkeita.‍ Käynnistä ajastin
painamalla sinistä painiketta.‍
VIHJE: jos käytettävissä oleva aika on negatiivinen, saavut
lähtöviivalle kilpailun alettua.‍ Muuta kurssia tai nopeutta
vastaavasti.‍ Jos käytettävissä oleva aika on positiivinen,
saavut lähtöviivalle ennen kilpailun alkua.‍ Muuta kurssia tai
nopeutta vastaavasti.‍
VIHJE: ajastimen käynnistämisen jälkeen voit tarvittaessa
lisätä tai vähentää aikaa kilpailuajastimesta painamalla - ja
-painikkeita.‍
Luovimisavustin
Kun purjehdit tai kilpailet vastatuuleen, näet luovimisavustimen
avulla, onko veneen kurssi nouseva vai laskeva.‍ Kun kalibroit
luovimisavustimen, laite tallentaa veneen paapuurin À ja
tyyrpuurin Á suunnan pohjaan nähden (COG), tosituulen
keskisuunnan  ja aluksen luovimiskulman Ã.‍
Laite näyttää asteina, miten paljon todellinen kurssi poikkeaa
odotetusta kurssista, Ä sekä nopeutesi pohjan suhteen Å.‍
Kehyksen merkinnöistä Æ näet nostokulman yhdellä
silmäyksellä.‍
Kun veneen kurssi nousee jatkuvasti, kalibroi tosituulen suunta
tai nykyinen luovimiskulma.‍ Uudelleenkalibrointi takaa, että
luovimisavustin antaa oikeat tiedot.‍
Laskussa
Kun vene laskee, tuulen suunta À on muuttunut, joten
todellinen kurssi Á vie kauemmas määränpäästä Â kuin
aikomasi kurssi Ã.‍
Laite määrittää näiden tietojen avulla, nouseeko vai laskeeko
veneen kurssi tuulen suunnan muutosten vuoksi.‍
HUOMAUTUS: quatix määrittää kurssin luovimisavustimessa
hyödyntämällä GPS-perustaista suuntaa pohjaan nähden.‍ Se ei
huomioi muita veneen suuntaan mahdollisesti vaikuttavia
tekijöitä, kuten virtauksia ja vuoroveden vaihtelua.‍
Nousu
Kun veneen kurssi nousee, tuulen suunta À on muuttunut, joten
todellinen kurssi Á vie lähemmäs määränpäätä Â kuin
tarkoittamasi kurssi Ã.‍
6
Sovellukset
• Kalibroi paapuurin tai tyyrpuurin luovimissuunta pitämällä
vene tasaisella kurssilla aiotun paapuurin tai tyyrpuurin
luovimissuunnan mukaisesti ja valitse Laske uudelleen.‍
HUOMAUTUS: kun lasket paapuurin tai tyyrpuurin
luovimissuunnan uudelleen, luovimiskulma pysyy
ennallaan ja tosituulen keskisuunta ja vastakkainen
luovimissuunta lasketaan uudelleen.‍
• Voit muuttaa luovimiskulmaa valitsemalla
Luovimiskulma ja valitsemalla kulman.‍
HUOMAUTUS: kun muutat luovimiskulmaa, tosituulen
keskisuunta pysyy ennallaan ja sekä paapuurin että
tyyrpuurin luovimiskulma muuttuu puolet siitä, miten
paljon luovimiskulma muuttuu suhteessa tosituulen
suuntaan.‍ Jos luovimiskulma muuttuu esimerkiksi 10 º,
paapuurin luovimiskulma muuttuu -5 º ja tyyrpuurin
luovimiskulma 5 º.‍ Jos luovimiskulma muuttuu -10 º,
paapuurin luovimiskulma muuttuu 5 º ja tyyrpuurin
luovimiskulma -5 º.‍
• Voit muuttaa tosituulen keskisuuntaa valitsemalla
Tosituulen suunta ja valitsemalla suunnan.‍
HUOMAUTUS: kun muutat tosituulen keskisuuntaa,
luovimiskulma pysyy ennallaan ja paapuurin ja tyyrpuurin
luovimissuunta muuttuu yhtä paljon kuin tosituulen
keskisuunta.‍ Jos tosituulen keskisuunta muuttuu
esimerkiksi 10 º, sekä paapuurin että tyyrpuurin
luovimissuunta muuttuu 10 º.‍
Vuorovesitietojen tarkasteleminen
Laite näyttää asteina, miten paljon todellinen kurssi poikkeaa
odotetusta kurssista, Ä sekä nopeutesi pohjan suhteen Å.‍
Kehyksen merkinnöistä Æ näet nostokulman yhdellä
silmäyksellä.‍
Kun veneen kurssi laskee jatkuvasti, muuta luovintaa ja kalibroi
tosituulen suunta tai nykyinen luovimiskulma.‍
Uudelleenkalibrointi takaa, että luovimisavustin antaa oikeat
tiedot.‍
Luovimisavustimen asetusten määrittäminen
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Luovimisavustin.‍
3 Valitse vaihtoehto:
• Ota luovimisavustin käyttöön valitsemalla Ota käyttöön.‍
• Poista luovimisavustin käytöstä valitsemalla Pois
käytöstä.‍
• Voit ottaa kehyksen merkinnät käyttöön tai poistaa ne
käytöstä valitsemalla Merkit.‍
Voit tarkastella tietyn vuorovesiaseman tietoja, mukaan lukien
vuoroveden korkeus ja seuraavan nousu- ja laskuveden
ajankohta.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Vuorovedet > Etsi läheltä.‍
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit etsiä aiemmin tallennetun reittipisteen läheltä
valitsemalla Reittipisteet.‍ Valitse tai etsi sen jälkeen
reittipiste.‍
• Voit etsiä tietyn kaupungin läheltä valitsemalla
Kaupungit.‍ Valitse tai etsi sen jälkeen kaupunki.‍
Näkyviin tulee luettelo valitun sijainnin lähellä olevista
vuorovesiasemista.‍
4 Valitse asema.‍
Näkyviin tulee nykyisen päivämäärän 24 tunnin
vuorovesikartta, jossa näkyy vuoroveden tämänhetkinen
korkeus À ja seuraavan nousuveden Á ja laskuveden Â
ajankohta.‍
Luovimisavustimen kalibroiminen
Kalibroi veneen optimaalinen luovimiskulma, jotta voit käyttää
luovimisavustinta.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Luovimisavustin > Täysi kalibrointi.‍
3 Seuraa näytön ohjeita.‍
Luovimisavustimen manuaalinen kalibroiminen
Kilpailun aikana luovimisavustimen asetuksia on ehkä
muutettava yksitellen muuttuvien olosuhteiden vuoksi.‍
HUOMAUTUS: kohdassa sivu 6 on lisätietoja
luovimisavustintoiminnon tallentamien tietojen keskinäisistä
suhteista.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Luovimisavustin.‍
3 Valitse vaihtoehto:
Sovellukset
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit tarkastella yksityiskohtaisempia tietoja neljästä
seuraavasta ajankohdasta, jolloin vuorovesi on
korkeimmillaan ja alimmillaan valitsemalla .‍
• Voit panoroida vuorovesikarttaa painamalla sinistä
näppäintä ja valitsemalla Panoroi karttaa.‍
• Voit tarkastella eri päivämäärän vuorovesitietoja
painamalla sinistä näppäintä ja valitsemalla Muuta päivä.‍
Valitse sen jälkeen päivämäärä.‍
7
Pariliitos automaattiohjauksen kanssa
GHC™ käyttöoppaassa on lisätietoja GHC laitteen
käyttämisestä.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Automaattiohjaus > Kyllä.‍
3 Määritä GHC hakemaan kauko-ohjainta.‍
Kun laitteet on pariliitetty, automaattiohjausnäyttö näkyy
quatix laitteessa.‍
Kun laite on pariliitetty automaattiohjauksen kanssa, se
muodostaa automaattisesti yhteyden automaattiohjaukseen
aina ollessaan kantoalueella.‍
HUOMAUTUS: jos haluat pariliittää laitteen johonkin toiseen
automaattiohjaukseen, nollaa nykyinen pariliitos painamalla ja -painiketta pitkään ja toistamalla vaiheet 2 ja 3.‍
Automaattiohjauksen käyttäminen
Ennen kuin voit käyttää quatix laitetta automaattiohjauksen
hallintaan, sinun on asennettava ja määritettävä yhteensopiva
Garmin GHP™ automaattiohjausjärjestelmä ja luotava pariliitos
quatix laitteen ja GHC laitteen välille.‍ Lisätietoja on
automaattiohjauksen käyttöoppaassa.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Automaattiohjaus.‍
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit ottaa automaattiohjauksen Kulkusuunnan pito -tilan
käyttöön pitämällä kurssin vakaana, valitsemalla Käytä ja
vapauttamalla ruorin.‍
2 Valitse Kello > Ajastin.‍
3 Aseta aika sinisen painikkeen sekä - ja -painikkeiden
avulla.‍
4 Valitse tarvittaessa Ilmoitus ja valitse vaihtoehto.‍
5 Valitse Aloita.‍
Sekuntikellon käyttäminen
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Kello > Sekuntikello.‍
3 Valitse Aloita.‍
Mukautetun aikavyöhykkeen lisääminen
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Kello > Vaihtoehtoiset aikavyöhykkeet > Lisää
alue.‍
3 Valitse aikavyöhyke.‍
Mukautettu aikavyöhykesivu lisätään nykyiseen profiiliin.‍
Mukautetun aikavyöhykkeen muuttaminen
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Kello > Vaihtoehtoiset aikavyöhykkeet.‍
3 Valitse aikavyöhyke.‍
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat vaihtaa aikavyöhykettä, valitse Muokkaa
aluetta.‍
• Jos haluat mukauttaa aikavyöhykkeen nimeä, valitse
Muokkaa nimeä.‍
Hälytykset
• Voit muuttaa kulkusuuntaa 1 asteen tarkkuudella, kun
automaattiohjaus on käytössä, valitsemalla paapuurille
ja tyyrpuurille.‍
• Voit tehdä vaiheittaisen käännöksen, kun
automaattiohjaus on käytössä, painamalla pitkään painiketta paapuuria varten ja -painiketta tyyrpuuria
varten.‍
• Voit aktivoida esimääritetyn toiminnon valitsemalla
Esiasetukset ja valitse painiketoiminto.‍ Painikkeen
toiminto näkyy kuvassa.‍
• Voit ottaa ruorin käyttöön valitsemalla Valmiustila.‍
• Voit näyttää kello- ja tietosivut valitsemalla .‍
HUOMAUTUS: voit poistaa automaattiohjauksen käytöstä
kello- tai datasivujen katselemisen ajaksi valitsemalla
sinisen painikkeen ja valitsemalla Valmiustila.‍
Voit asettaa laitteeseen hälytyksiä erilaisia tilanteita varten,
joissa on tärkeää huomata ympäröivät olosuhteet tai muut
tiedot.‍ Hälytyksiä on kolmea tyyppiä: tapahtumahälytyksiä,
aluehälytyksiä ja toistuvia hälytyksiä.‍
Tapahtumahälytys: tapahtumahälytys tulee yhden kerran.‍
Tapahtuma on tietty arvo.‍ Voit esimerkiksi asettaa laitteen
hälyttämään, kun saavut tiettyyn korkeuteen.‍
Aluehälytys: aluehälytys ilmoittaa aina, kun laite on tietyn
arvoalueen ylä- tai alapuolella.‍ Voit määrittää laitteen
hälyttämään esimerkiksi, kun nopeus on alle 5 solmua tai yli
15 solmua.‍
Toistuva hälytys: toistuva hälytys käynnistyy aina, kun laite
tallentaa tietyn arvon tai arvovälin.‍ Voit esimerkiksi asettaa
laitteen hälyttämään aina 30 minuutin välein.‍
Hälytyksen nimi
Hälytystyyppi
Kuvaus
Ankkurin laahaus
Tapahtuma
Voit määrittää, kuinka paljon
alus saa ajautua ankkurin
pudottamisen jälkeen.‍
Läheisyys
Toistuva
Katso kohtaa sivu 9.‍
Matka
Tapahtuma,
toistuva
Voit määrittää tietyn välin tai
matkan määränpäähän.‍
Aika
Tapahtuma,
toistuva
Kello
Voit määrittää tietyn välin tai
ajan suhteessa
määränpäähän saapumiseen.‍
Korkeus
Hälytyksen asettaminen
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Kello > Kellohälytys > Lisää hälytys.‍
3 Aseta aika sinisen painikkeen sekä - ja -painikkeiden
Tapahtuma,
alue, toistuva
Voit määrittää minimi- ja
maksimikorkeusarvot.‍ Voit
myös asettaa laitteen
hälyttämään aina, kun olet
noussut tai laskeutunut tietyn
matkan.‍
Navigointisaapuminen Tapahtuma
avulla.‍
4 Valitse Ääni, Värinä tai Ääni ja värinä.‍
5 Valitse Kerran, Päivittäin tai Arkipäivinä.‍
Voit asettaa laitteen
hälyttämään jäljen tai reitin
reittipisteisiin ja
määränpäähän saavuttaessa.‍
Lähtölaskenta-ajastimen käynnistäminen
1 Valitse sininen painike.‍
8
Sovellukset
Hälytyksen nimi
Hälytystyyppi
Kuvaus
Nopeus
Alue
Voit määrittää nopeuden
minimi- ja maksimiarvot.‍
Akku
Tapahtuma
Voit asettaa akun virran
vähimmäisarvon.‍
Huomiohälytyksen asettaminen
Huomiohälytykset ilmoittavat, kun olet tietyn matkan päässä
tietystä sijainnista.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Hälytykset > Läheisyys > Muokkaa > Luo uusi.‍
3 Valitse sijainti.‍
4 Määritä säde.‍
5 Valitse Valmis.‍
Navigoiminen Tähtää ja mene -toiminnolla
Voit osoittaa laitteella etäällä olevaa kohdetta, kuten vesitornia,
lukita suunnan ja navigoida kohteeseen.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse GPS-työkalut > Tähtää ja mene.‍
3 Osoita kohdetta kehyksen sinisillä merkeillä.‍
4 Valitse sininen painike.‍
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit navigoida etäiseen kohteeseen valitsemalla Aseta
suunta.‍
• Valitse Luo reittipiste (sivu 3).‍
6 Navigoi kompassin (sivu 2) tai kartan (sivu 5) avulla.‍
Alueen suuruuden laskeminen
Alueen suuruuden laskeminen edellyttää satelliittisignaaleja
(sivu 2).‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse GPS-työkalut > Pinta-alamittaus.‍
3 Kävele laskettavan alueen ympäri.‍
4 Kun olet kiertänyt koko alueen, käynnistä suuruuden
laskenta painamalla sinistä painiketta.‍
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Tallenna jälki, anna tallenteelle nimi ja valitse
lopuksi Valmis.‍
• Valitse Muuta yksiköitä, jos haluat tietää pinta-alan
toisissa mittayksiköissä.‍
• Valitse
, jos haluat poistua toiminnosta tallentamatta
tietoja.‍
Kalenterin tarkasteleminen
Voit tarkastella auringon ja kuun kiertoon sekä metsästys- ja
kalastusaikoihin liittyviä tietoja.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat tarkastella auringon ja kuun nousu- ja
laskutietoja, valitse GPS-työkalut > Aurinko ja kuu.‍
• Jos haluat tarkastella parhaiden metsästys- ja
kalastusaikojen ennusteita, valitse GPS-työkalut > Metsä
& Kala.‍
3 Jos haluat tarkastella jonkin toisen päivän tietoja, valitse
tai .‍
Satelliittitietojen tarkasteleminen
Satelliittisivulla näkyvät nykyinen sijainti, GPS-tarkkuus,
satelliittien sijainnit ja signaalin voimakkuus.‍
1 Valitse sininen painike.‍
ANT+™ tunnistimet
2
3
4
5
Valitse Käynnistä GPS.‍
Valitse sininen painike.‍
Valitse GPS-työkalut > Satelliitti.‍
Voit näyttää lisätiedot valitsemalla .‍
Sijainnin simuloiminen
Kun suunnittelet reittejä tai toimintoja uudella alueella, voit
sammuttaa GPS:n ja simuloida sijainnin.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Määritä > Järjestelmä > GPS-tila > Esittelytila.‍
3 Valitse sijainti.‍
4 Valitse Mene > Siirry paikkaan.‍
ANT‍+™ tunnistimet
Laite sopii yhteen näiden langattomien ANT‍+ lisävarusteiden
kanssa.‍
• tempe™ langaton lämpötila-anturi (sivu 10)
• Sykevyö
Lisätietoja lisätunnistimien yhteensopivuudesta ja
hankkimisesta on osoitteessa http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
ANT+-tunnistinten pariliitos
Pariliitos tarkoittaa langattomien ANT‍+ laitteiden liittämistä
toisiinsa, esimerkiksi tempe lämpötilatunnistimen liittämistä
Garmin laitteeseen.‍
1 Tuo laite enintään 3 metrin päähän tunnistimesta.‍
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT‍+
tunnistimista pariliitoksen muodostamisen aikana.‍
2 Valitse sininen painike.‍
3 Valitse Määritä > ANT-tunnistin.‍
4 Valitse tunnistin.‍
5 Valitse Uusi haku.‍
Kun tunnistin on liitetty laitteeseesi, tunnistimen tila muuttuu
Etsii-tilasta Yhdistetty-tilaan.‍ Tunnistimen tiedot ovat
tietosivuilla tai mukautetussa tietokentässä.‍
Vihjeitä ANT‍+ lisävarusteiden pariliittämiseen Garmin
laitteeseen
• Varmista, että ANT‍+ lisävaruste on yhteensopiva Garmin
laitteen kanssa.‍
• Ennen kuin muodostat pariliitoksen ANT‍+ lisävarusteen ja
Garmin laitteen välille, siirry 10 metrin (32,9 jalan) päähän
muista ANT‍+ lisävarusteista.‍
• Tuo Garmin laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän ANT‍+
lisävarusteesta.‍
• Kun olet muodostanut pariliitoksen ensimmäisen kerran,
Garmin laite tunnistaa ANT‍+ lisävarusteen automaattisesti
aina, kun se aktivoidaan.‍ Tämä tapahtuu automaattisesti,
kun käynnistät Garmin laitteen.‍ Lisävarusteet aktivoituvat ja
alkavat toimia muutamassa sekunnissa.‍
• Kun Garmin laitteen ja lisävarusteen välille on muodostettu
pariliitos, laite vastaanottaa tietoja vain lisävarusteestasi,
vaikka menisit muiden lisävarusteiden lähelle.‍
NMEA 2000 -tietojen siirtäminen
Kun seuraat jälkeä tai navigoit, laitteesi voi siirtää tietoja NMEA
2000 verkosta Garmin GNT laitteen avulla.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Määritä > ANT-tunnistin > GNT > Käytössä.‍
Tietosivuilla näkyy NMEA 2000 verkkoon liitetyistä
tunnistimista saatuja tietoja.‍ Tietosivulla näkyviä tietokenttiä
on mahdollista muokata.‍
9
3 Paina -painiketta kahdesti.‍
4 Aloita NMEA 2000 -tietojen siirtäminen valitsemalla N2K-
suoratoisto.‍
Lopeta NMEA 2000 tietojen siirtäminen painamalla sinistä
painiketta ja valitsemalla Lopeta N2K.‍
Automaattisen MOB-toiminnon käyttö
Kun laite on yhteydessä Garmin GNT laitteeseen, voit määrittää
laitteen käynnistämään esiasetetun mies yli laidan ‑toiminnon
automaattisesti, jos yhteys GNT laitteeseen katkeaa yli 10
sekunniksi.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Automaattinen MOB > Käytössä.‍
Kun laitteen yhteys GNT laitteeseen katkeaa yli 10
sekunniksi, mies yli laidan ‑toiminto aktivoituu laitteessa ja
kaikissa Garmin karttaplottereissa, jotka ovat yhteydessä
NMEA 2000 verkkoon.‍ Mies yli laidan ‑reittipiste luodaan
karttaplotterissa ja laitteessa.‍
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit kuitata mies yli laidan ‑aktivoinnin ja tallentaa MOBreittipisteen valitsemalla Vahvista.‍
• Voit ohittaa mies yli laidan ‑aktivoinnin, jos toiminto on
käynnistynyt vahingossa, valitsemalla Tyhjennä.‍
• Voit ohittaa mies yli laidan ‑aktivoinnin ja poistaa
automaattisen mies yli laidan ‑toiminnon käytöstä
valitsemalla Ei käytössä.‍
tempe
tempe on langaton ANT‍+ lämpötila-anturi.‍ Voit kiinnittää anturin
hihnaan tai lenkkiin niin, että se on kosketuksissa ympäröivän
ilman kanssa ja pystyy antamaan tarkkoja lämpötilatietoja.‍
Sinun täytyy muodostaa pariliitos tempe laitteen ja laitteesi
välille, jotta tempe näyttää lämpötilatietoja.‍
Sykevyön asettaminen paikalleen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole sykevyötä, ohita tämä kohta.‍
Käytä sykevyötä iholla heti rintalastan alapuolella.‍ Sen pitäisi
olla niin lähellä ihoa, että se pysyy paikallaan harjoituksen ajan.‍
1 Liitä sykevyömoduuli À hihnaan.‍
2 Kostuta molemmat hihnan taustapuolen elektrodit Á, jotta
sykevyö saa hyvän kontaktin ihoon.‍
3 Jos sykevyössä on kosketuspinta Â, kostuta se.‍
4 Kierrä hihna rintakehän ympärille ja liitä Ã päät yhteen.‍
Garmin logon pitäisi olla oikeinpäin.‍
5 Tuo laite enintään 3 metrin päähän sykevyöstä.‍
Kun olet asettanut sykevyön paikalleen, se on valmiustilassa ja
valmis lähettämään tietoja.‍
VIHJE: jos syketiedot ovat virheellisiä tai eivät näy, kiristä
hihnaa hiukan tai lämmittele 5–10 minuuttia.‍
10
Laitteen mukauttaminen
Yleistä asetuksista
Määritysvalikossa on lukuisia toimintoja laitteen
mukauttamiseen.‍ Garmin suosittelee, että perehdyt eri
ominaisuuksien asetusten määrittämiseen huolellisesti.‍ Kun
mukautat asetukset ennen toimintoa, sinun ei toiminnon aikana
tarvitse käyttää aikaa säätöihin.‍
Valitse sininen painike ja Määritä.‍
HUOMAUTUS: kaikki tekemäsi muutokset tallentuvat
aktiiviseen profiiliin (sivu 1).‍
Järjestelmä: voit määrittää GPS-asetukset, nuolipainikkeiden
toiminnot sekä laitteen käyttökielen (sivu 10).‍
Tietosivut: mukauttaa tietosivuja ja -kenttiä (sivu 10).‍
Tunnistimet: mukauttaa kompassin (sivu 11) ja
korkeusmittarin (sivu 11) asetuksia.‍
ANT-tunnistin: määrittää langattomia lisävarusteita, kuten
sykevyön tai tempe laitteen (sivu 9).‍
Äänet: mukauttaa ääniä ja värinähälytystä (sivu 11).‍
Näyttö: muuttaa taustavaloa ja näytön kontrastia (sivu 11).‍
Nollaa: voit nollata matkatiedot, antureiden kaaviot (sivu 15),
reittipisteet tai jälkilokin.‍ Voit myös nollata kaikki asetukset
(sivu 15).‍
Kartta: voit mukauttaa kartan suunnan sekä sen, kuinka kohteet
kartassa näkyvät (sivu 11).‍
Jäljet: mukauttaa jälkien tallennusasetukset (sivu 11).‍
Aika: mukauttaa aikasivun ulkoasua (sivu 11).‍
Yksiköt: voit vaihtaa mittayksiköitä, kuten matkan, korkeuden ja
lämpötilan yksiköitä (sivu 11).‍
Sijainnin muoto: muuttaa sijaintitietojen näkymistapaa
(sivu 11).‍
Profiilit: aktiivisen profiilin muuttaminen ja profiilien
muokkaaminen (sivu 1).‍
Valikko: voit mukauttaa päävalikossa näkyviä kohteita
(sivu 12).‍
Tietoja: voit tarkastella laitteen ja ohjelmiston tietoja (sivu 12).‍
Järjestelmäasetukset
Valitse Määritä > Järjestelmä.‍
GPS-tila: asettaa GPS:n tilaksi Normaali tai Esittelytila (GPS
ei käytössä).‍
WAAS: asettaa laitteen käyttämään WAAS (Wide Area
Augmentation System) -GPS-signaaleja.‍ Lisätietoja WAASominaisuudesta on osoitteessa www.garmin.com/‍aboutGPS
/‍waas​.html.‍
Pikanäppäimet: voit mukauttaa nuolipainikkeiden pitotoimintoa.‍
Kieli: asettaa laitteen kielen.‍
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda
käyttäjän antamien tietojen tai karttatietojen kieltä.‍
USB-tila: määrittää laitteen käyttämään massamuistitilaa tai
Garmin-tilaa, kun se liitetään tietokoneeseen.‍
Tietosivujen mukauttaminen
Voit mukauttaa kunkin profiilin tietosivuja.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Määritä > Tietosivut.‍
3 Valitse luokka.‍
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit muokata tietosivuja, jotka näkyvät, kun et siirrä
NMEA 2000 tietoja, valitsemalla GPS.‍
Laitteen mukauttaminen
5
6
7
8
• Voit muokata tietosivuja, jotka näkyvät, kun siirrät NMEA
2000 tietoja, valitsemalla N2K-suoratoisto.‍
Valitse Lisää sivu.‍
Seuraa näytön ohjeita ja valitse, kuinka monta tietokenttää ja
mitä tietotyyppejä näytetään.‍
Voit myös valita valmiin tietosivun.‍
Valitse vaihtoehto:
• Valitse Muokkaa, jos haluat muuttaa tietokenttiä.‍
• Valitse Siirry ylös tai Siirry alas, jos haluat muuttaa
tietosivujen järjestystä.‍
• Valitse Poista, jos haluat poistaa tietosivun näytettävistä
sivuista.‍
Kompassin asetukset
Valitse Määritä > Tunnistimet > Kompassi.‍
Näyttö: asettaa kompassin suuntiman asteiksi tai
milliradiaaneiksi.‍
Pohjoisen viite: asettaa kompassin pohjoisen viitteen
(sivu 11).‍
Tila: asettaa kompassin käyttämään joko sekä GPS:n että
sähköanturin tietoja (Automaattinen) tai vain GPS:n tietoja
(Ei käytössä).‍
Kalibroi: voit kalibroida kompassianturin manuaalisesti (sivu 2).‍
Pohjoisen viitteen määrittäminen
Voit määrittää suuntimatietojen laskennassa käytettävän
suuntaviitteen.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Määritä > Tunnistimet > Kompassi > Pohjoisen
viite.‍
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat asettaa viitteeksi maantieteellisen pohjoisen,
valitse Tosi.‍
• Jos haluat asettaa sijaintisi magneettisen deklinaation
automaattisesti, valitse Magneettinen.‍
• Jos haluat asettaa viitteeksi karttapohjoisen (000º), valitse
Ruudukko.‍
• Jos haluat asettaa erantoarvon manuaalisesti, valitse
Käyttäjä, anna eranto ja valitse Valmis.‍
Korkeusmittariasetukset
Valitse Määritä > Tunnistimet > Korkeusmittari.‍
Automaattinen kalibrointi: korkeusmittari kalibroituu joka
kerta, kun GPS-jäljitys otetaan käyttöön.‍
Ilmanpainemittarin kaavio: vaihteleva tallentaa korkeuden
muutokset liikkeen aikana.‍ Kiinteä olettaa, että laite on
paikallaan kiinteässä korkeudessa, joten ilmanpaineen pitäisi
muuttua ainoastaan sään vuoksi.‍ Ilmanpaine tallentaa
ympäristön painetietoja ajan mukaan.‍
Korkeuskäyrä: laite tallentaa korkeusmuutoksia tietyltä ajalta
tai matkalta.‍
Kalibroi: voit kalibroida korkeusmittarin tunnistimen
manuaalisesti.‍
Laitteen merkkiäänten määrittäminen
Voit mukauttaa viestien ja painikkeiden merkkiäänet.‍
Valitse sininen painike.‍
Valitse Määritä > Äänet.‍
Valitse Viestit tai Painikkeet.‍
Valitse vaihtoehto.‍
1
2
3
4
Laitteen mukauttaminen
Näyttöasetukset
Valitse Määritä > Näyttö.‍
Taustavalo: voit säätää taustavalon voimakkuutta sekä aikaa,
jonka kuluttua taustavalo sammuu.‍
Kontrasti: voit säätää näytön kontrastia.‍
Kartta-asetukset
Valitse Määritä > Kartta.‍
Suuntaus: määrittää kartan näyttötavan sivulla.‍ Pohjoinen
ylös näyttää pohjoisen aina sivun yläreunassa.‍ Jälki ylös
näyttää nykyisen kulkusuunnan sivun yläreunaa kohti.‍
Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen
käytön mukaisen zoomaustason kartassa.‍ Kun valitset Ei
käytössä, lähennä ja loitonna manuaalisesti.‍
Pisteitä: määrittää pisteiden zoomaustason kartassa.‍
Jälkiloki: valitse, näytetäänkö vai piilotetaanko jälkiä kartassa.‍
Viiva määränpäähän: valitse, kuinka reitti näkyy kartassa.‍
Kartan värit: voit valita, korostetaanko maa vai vesi kartassa.‍
Jälkien asetukset
Valitse Määritä > Jäljet.‍
Tapa: valitse jälkien tallennustapa.‍ Automaattinen tallentaa
jälkiä vaihtelevassa tahdissa kuvastaakseen jälkiäsi
optimaalisesti.‍ Voit myös valita tallennustavaksi Etäisyys tai
Aika ja asettaa tallennusvälin manuaalisesti.‍
Väli: voit asettaa jälkien tallennusvälin.‍ Jos pisteitä tallennetaan
usein, jälki on yksityiskohtainen, mutta jälkiloki täyttyy
nopeasti.‍
Automaattinen aloitus: Asettaa laitteen tallentamaan jälkeä
automaattisesti, kun Käynnistä GPS valitaan.‍
Automaattinen tallennus: Asettaa laitteen tallentamaan jäljen
automaattisesti, kun GPS poistetaan käytöstä.‍
Auto Pause: asettaa laitteen lopettamaan jäljen tallentamisen,
kun et liiku.‍
Aika-asetukset
Valitse Määritä > Aika.‍
Aika-sivu: voit mukauttaa kellonajan näyttötavan.‍
Muoto: voit valita 12 tai 24 tunnin kellon.‍
Aikavyöhyke: voit valita laitteen aikavyöhykkeen.‍ Jos valitset
Automaattinen, aikavyöhyke määräytyy automaattisesti
GPS-sijainnin perusteella.‍
Mittayksiköiden määrittäminen
Voit mukauttaa etäisyyden, nopeuden, korkeuden, syvyyden,
lämpötilan ja paineen mittayksiköitä.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Määritä > Yksiköt.‍
3 Valitse mittatyyppi.‍
4 Valitse mittayksikkö.‍
Sijaintimuotoasetukset
HUOMAUTUS: älä muuta sijaintimuotoa tai karttadatumin
koordinaattijärjestelmää, ellei käytössä ole erilaista
sijaintimuotoa käyttävä kartta.‍
Valitse Määritä > Sijainnin muoto.‍
Muoto: määrittää sijaintimuodon, jossa tietty sijaintilukema
näkyy.‍
Datum: kartan rakenteen määrittävän koordinaattijärjestelmän
muuttaminen.‍
Sferoidi: näyttää laitteen käyttämän koordinaattijärjestelmän.‍
Oletuksena käytettävä koordinaattijärjestelmä on WGS 84.‍
11
Päävalikon mukauttaminen
Akunkesto
Tila
Voit lisätä, poistaa tai siirtää päävalikon kohteita.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Määritä > Valikko.‍
3 Valitse valikkokohde.‍
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Siirry ylös tai Siirry alas, jos haluat muuttaa
kohteiden järjestystä.‍
• Valitse Poista, jos haluat poistaa kohteen luettelosta.‍
• Valitsemalla Lisää voit lisätä kohteen luetteloon.‍
16 tuntia
Normaali GPS-tila
25 tuntia
NMEA 2000 suoratoisto, GPS ei käytössä
Enintään 2 viikkoa
Aina päällä -tunnistintila
Enintään 6 viikkoa
Kellotila
Laitteen tiedot
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteen tunnusta, ohjelmistoversiota ja
käyttöoikeussopimusta.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Määritä > Tietoja.‍
Ohjelmiston päivittäminen
HUOMAUTUS: ohjelmiston päivittäminen ei poista lisäämiäsi
tietoja tai tekemiäsi asetuksia.‍
1 Liitä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.‍
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍products​/‍webupdater.‍
3 Seuraa näytön ohjeita.‍
Laitteen huoltaminen
ILMOITUS
Älä puhdista laitetta terävällä esineellä.‍
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja
hyönteismyrkkyjä, jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.‍
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle,
alkoholille tai muille kemikaaleille.‍ Pitkäaikainen altistuminen
näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.‍
Älä paina painikkeita veden alla.‍
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.‍
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.‍
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.‍
2 Pyyhi laite kuivaksi.‍
Tekniset tiedot
Akun tyyppi
500 mAh litiumioniakku
Akunkesto
Enintään 6 viikkoa
Vedenkestävyys
Vesitiivis 50 metriin (164 jalkaan) saakka
HUOMAUTUS: kello on tarkoitettu
pintauintiin.‍
Käyttölämpötila
-4–122 ºF (-20–50 ºC)
Radiotaajuus/
yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT‍+ yhteyskäytäntö
Bluetooth® Smart -laite
Akun tiedot
Akun todellinen käyttöikä määräytyy sen mukaan, kuinka paljon
käytät GPS-toimintoa, laiteantureita, valinnaisia langattomia
antureita ja taustavaloa.‍
12
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95-, 98-, Meja Windows NT® eikä Mac OS 10.‍3 -käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.‍
Tiedostotyypit
Laite tukee seuraavia tiedostotyyppejä.‍
• HomePort tiedostot.‍ Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍trip
_‍planning.‍
• GPI-mukautettujen kohdepisteiden (POI) tiedostot Garmin
POI Loader -ohjelmasta.‍ Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍products​/‍poiloader.‍
• GPX-jälkitiedostot.‍
• GPX-geokätkötiedostot.‍ Siirry osoitteeseen www.opencaching.com.‍
Tiedostojen poistaminen
ILMOITUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.‍
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.‍
1
2
3
4
Avaa Garmin-asema tai -taltio.‍
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.‍
Valitse tiedosto.‍
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.‍
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi.‍ Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.‍
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.‍
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.‍
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.‍
Tietokentät
AIKA: Muuttuva luku, liikkeellä ja pysähdyksissä oltu
kokonaisaika edellisen nollauksen jälkeen.‍
AIKA LIIKKEELLÄ: muuttuva luku, kuljettu aika edellisen
nollauksen jälkeen.‍
AIKA PYSÄHDYKSISSÄ: muuttuva luku, pysähdyksissä oltu
aika edellisen nollauksen jälkeen.‍
AJASTIN: laskuriajastimen nykyinen aika.‍
AKKU: Akun jäljellä oleva virta.‍
AURINGONLASKU: auringonlaskun aika GPS-sijainnin
mukaan.‍
AURINGONNOUSU: auringonnousun aika GPS-sijainnin
mukaan.‍
COG: Matkan todellinen suunta riippumatta ohjatusta kurssista
ja väliaikaisista suunnanmuutoksista.‍
CTS: suunta, johon on ohjattava, kun haluat palata navigoinnin
aluksi asetetulle kurssille.‍
Laitteen tiedot
ETA: arvioitu kellonaika, jolloin saavut määränpäähän
(mukautettu määränpään paikalliseen aikaan).‍ Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.‍
ETÄISYYS: muuttuva luku, kuljettu matka edellisen nollauksen
jälkeen.‍
ETE: Arvioitu jäljellä oleva aika määränpäähän.‍ Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.‍
GPS: GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.‍
GPS-KORKEUS: nykyisen sijaintisi korkeus GPS-toiminnolla.‍
ILMAN LÄMPÖ: ilman lämpötila.‍ Ruumiinlämpösi vaikuttaa
lämpötila-anturiin.‍
ILMANPAINE: kalibroimaton ympäristön ilmanpaine.‍
ILMANPAINEMITTARI: Nykyinen kalibroitu ilmanpaine.‍
JÄLJEN PITUUS: nykyisen jäljen kuljettu matka.‍
KÄÄNNÖS: määränpään suuntiman ja nykyisen suunnan
välinen kulman muutos (asteina).‍ L merkitsee käännöstä
vasemmalle.‍ R merkitsee käännöstä oikealle.‍ Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.‍
KALTEVUUS: kaltevuuden laskeminen (nousu jaettuna
etäisyydellä).‍ Jos kuljet esimerkiksi 60 m (200 jalkaa) aina
noustessasi 3 m (10 jalkaa), kaltevuus on 5 %.‍
KELLONAIKA: nykyinen kellonaika aika-asetusten perusteella
(muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).‍
KESKILASKU: keskimääräinen laskuetäisyys edellisestä
nollauksesta.‍
KESKINOPEUS: Keskimääräinen nopeus edellisen nollauksen
jälkeen pysähdykset mukaan lukien.‍
KESKINOPEUS LIIKKEELLÄ: keskimääräinen kulkunopeus
edellisen nollauksen jälkeen.‍
KOMPASSI: laitteen suunnan visuaalinen esitys.‍
KORJATTU KULKUSUUNTA: Kulkusuuntaan perustuva
suunta.‍ Jos et ole liikkeellä, korjattu kulkusuunta on
kompassin kulkusuunta.‍ KORKEUS: Nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.‍
KSKINOUSU: keskimääräinen nousuetäisyys edellisestä
nollauksesta.‍
KULKUSUUNTA: kompassin mukainen laitteen suunta.‍
LASKU: Kokonaislaskumatka edellisen nollauksen jälkeen.‍
LASKUSUHDE: Laskusuhde, jonka tarvitset laskeutumiseen
nykyisestä sijainnista määränpään korkeuteen.‍ Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.‍
LASKUSUHDE MÄÄRÄNPÄÄHÄN: laskusuhde, jonka tarvitset
laskeutumiseen nykyisestä sijainnista määränpään
korkeuteen.‍ Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.‍
MÄÄRÄNPÄÄ: Viimeinen piste reitillä määränpäähän.‍ Tämä
tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.‍
MÄÄRÄNPÄÄN SIJAINTI: Määränpään sijainti.‍
MAKSIMIKORKEUS: suurin korkeus edellisen nollauksen
jälkeen.‍
MAKSIMILÄMPÖ: Viimeisten 24 tunnin aikana tallennettu
enimmäislämpötila.‍
MAKSIMILASKU: Maksimilasku (jalkoja minuutissa tai metrejä
minuutissa) edellisen nollauksen jälkeen.‍
MAKSIMINOPEUS: Suurin kulkunopeus edellisen nollauksen
jälkeen.‍
MAKSIMINOUSU: Maksiminousu (jalkoja minuutissa tai metrejä
minuutissa) edellisen nollauksen jälkeen.‍
MATKA: Jäljellä oleva matka määränpäähän.‍ Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.‍
MATKAMITTARI: Muuttuva luku, kaikkien matkojen kuljettu
yhteispituus.‍ Tämä luku ei nollaudu, kun matkan tiedot
nollataan.‍
Laitteen tiedot
MINIMIKORKEUS: Matalin korkeus edellisen nollauksen
jälkeen.‍
MINIMILÄMPÖ: viimeisten 24 tunnin aikana tallennettu
vähimmäislämpötila.‍
NOUSU: Kokonaisnousumatka edellisen nollauksen jälkeen.‍
NOUSU: aluksen nousu- tai laskuaste.‍
PÄIVÄYS: nykyinen päivä, kuukausi ja vuosi.‍
PITUUS-/LEVEYSASTE: nykyisen sijainnin leveyspiiri ja
pituuspiiri valituista sijaintimuotoasetuksista riippumatta.‍
PYSTYMATKA MÄÄRÄNPÄÄHÄN: nykyisen sijaintisi ja
määränpään välinen nousumatka.‍ Tämä tieto tulee näkyviin
vain navigoitaessa.‍
PYSTYNOPEUS: Nousu-/laskunopeus ajan kuluessa.‍
PYSTYNOPEUS MÄÄRÄNPÄÄHÄN: nousu-/laskunopeus
ennalta määritettyyn korkeuteen.‍ Tämä tieto tulee näkyviin
vain navigoitaessa.‍
REITILLE: Suunta, johon kulkemalla palaat reitille.‍ Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.‍
SEKUNTIKELLO: nykyisen toiminnon sekuntikellon aika.‍
SEURAAVA ETA: Arvioitu kellonaika, jolloin saavut seuraavaan
reittipisteeseen (mukautettu reittipisteen paikalliseen aikaan).‍
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.‍
SEURAAVA ETÄISYYS: jäljellä oleva matka reitin seuraavaan
reittipisteeseen.‍ Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.‍
SEURAAVA ETE: Arvioitu aika, jonka kuluttua saavut reitin
seuraavaan reittipisteeseen.‍ Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.‍
SEURAAVA MÄÄRÄNPÄÄ: Reitin seuraava piste.‍ Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.‍
SEURAAVA PYSTYETÄISYYS: Nykyisen sijaintisi ja reitin
seuraavan reittipisteen välinen nousumatka.‍ Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.‍
SIJAINTI: Nykyinen sijainti valituilla sijaintimuotoasetuksilla.‍
SOG: matkan todellinen nopeus riippumatta ohjatusta kurssista
ja väliaikaisista suunnanmuutoksista.‍
SUUNTA: Suunta aloitussijainnista määränpäähän.‍ Voit
tarkastella suunniteltua tai asetettua reittiä.‍ Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.‍
SUUNTIMA: Suunta nykyisestä sijainnista määränpäähän.‍
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.‍
SYKE: syke lyönteinä minuutissa.‍ Laitteen tulee olla kytkettynä
yhteensopivaan sykemittariin.‍
TARKKUUS: tarkan sijainnin virhemarginaali.‍ Esimerkiksi GPSsijaintisi tarkkuus on +/- 3,65 metriä (12 jalkaa).‍
VMG: Nopeus, jolla lähestyt määränpäätä reitillä.‍ Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.‍
VMG REITTIPISTEESEEN: nopeus, jolla lähestyt reittipistettä
navigoidessasi.‍
XTE: alkuperäisestä kulkusuunnasta vasemmalle tai oikealle
poikkeamasi matka.‍ Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.‍
NMEA 2000 tietokentät
ASETA: virtauksen suunta viittauksena pohjoisesta.‍
MAANTASON TUULEN HYYTÄVYYS: tuulen hyytävyyden
lämpötila suhteessa maahan.‍
MAATUULEN NOPEUS: tuulen suunta suhteessa maahan.‍ Jos
virtauksia ja pelivaraa ei ole, maatuulen nopeus vastaa
tosituulen nopeutta.‍
MAATUULEN SUUNTA: Tuulen suunta suhteessa maahan
viitattuna pohjoisesta.‍
NOPEUS VETEEN: veneen nopeus suhteessa veteen.‍
13
PÄÄTUULENSUUNTA: Tosituulen suunta kuvattuna
pääilmansuuntina.‍
SUHTEELLISEN TUULEN HYYTÄVYYS: Tuulen hyytävyyden
lämpötila suhteessa veneeseen.‍
SYVYYS: Veden syvyys.‍
TOSITUULEN KULMA: tuulen kulma suhteessa veteen
viitteenä veneen keulasta, kun paapuurin tai tyyrpuurin
kulma on enintään 180 astetta.‍
TOSITUULEN NOPEUS: tuulen todellinen suunta suhteessa
alukseen.‍
TOSITUULEN SUUNTA: tuulen todellinen suunta suhteessa
pohjoiseen.‍
TUULEN KULMA: Tuulen kulma mitattuna suhteessa aluksen
keulaan.‍
TUULEN NOPEUDEN EDUT: Nopeus, jolla etenet tuulta päin.‍
TUULEN NOPEUS: Mitattu tuulen nopeus.‍
TUULIAJO: virtauksen nopeus.‍
VASTAKKAINEN LUOVINTA: Aluksen vastakkainen
luovimissuunta nykyisen luovimissuunnan perusteella
VEDEN LÄMPÖ: veden lämpötila.‍
Tietosivut
VIHJE: voit mukauttaa kaikkien profiilien tietosivuja (sivu 10).‍
Oletusarvoisesti nämä sivut näkyvät kaikissa profiileissa, kun laitetta ei käytetä jäljitykseen tai navigointiin.‍ Näitä tietosivuja ei voi mukauttaa.‍
Sivu GPS pois
1
Kello
2
Lämpötila
3
Ilmanpaine
4
Kompassi
Nämä sivut näkyvät oletusarvoisesti purjehdusprofiilissa jäljityksen ja navigoinnin aikana.‍
HUOMAUTUS: luovimisavustinsivu näkyy ainoastaan, kun luovimisavustin on käytössä (sivu 7).‍
Sivu GPS-seuranta
Navigointi
Jäljitys NMEA 2000 tiedoilla
Navigointi NMEA 2000 tiedoilla
1
Luovimisavustin
Luovimisavustin
Luovimisavustin
Luovimisavustin
2
Suunta pohjaan nähden ja
nopeus pohjaan nähden
Matka seuraavaan, kulunut aika Suunta pohjaan nähden, syvyys ja
ja suuntima
nopeus pohjaan nähden
Suunta pohjaan nähden, syvyys ja
nopeus pohjaan nähden
3
Etäisyys ja aika
Suunta pohjaan nähden ja
nopeus pohjaan nähden
Kartta
Suuntima ja matka vastakkaiseen
luovintaan
4
Kompassi
Etäisyys ja aika
Tuulen nopeuden edut
Kartta
5
Ilmanpaine
Kompassi
TOSITUULEN NOPEUS ja
TOSITUULEN SUUNTA
Tuulen VMG ja TOSITUULEN
NOPEUS
6
Lämpötila
Ilmanpaine
SUHTEELLINEN TUULEN NOPEUS SUHTEELLINEN TUULEN NOPEUS
ja SUHTEELLINEN TUULEN
ja SUHTEELLINEN TUULEN
SUUNTA
SUUNTA
7
Kartta
Lämpötila
Kello
8
Kello
Kartta
9
Kello
Kello
Nämä sivut näkyvät oletusarvoisesti moottoriveneprofiilissa jäljityksen ja navigoinnin aikana.‍
Sivu GPS-seuranta
Navigointi
Jäljitys NMEA 2000
tiedoilla
Navigointi NMEA 2000 tiedoilla
1
Suunta pohjaan nähden ja
nopeus pohjaan nähden
Matka seuraavaan, kulunut aika ja
suuntima
Suunta pohjaan nähden ja
nopeus pohjaan nähden
Arvioitu aika matkalla, pituus ja arvioitu
saapumisaika
2
Etäisyys ja aika
Suunta pohjaan nähden ja nopeus
pohjaan nähden
Kartta
Kartta
3
Kompassi
Etäisyys ja aika
Veden lämpötila ja syvyys
Veden lämpötila ja syvyys
4
Ilmanpaine
Kompassi
Kello
Kello
5
Lämpötila
Ilmanpaine
6
Kartta
Lämpötila
7
Kello
Kartta
8
Suunta pohjaan nähden ja nopeus
pohjaan nähden
Kello
Nämä sivut näkyvät oletusarvoisesti vesiurheiluprofiilissa jäljityksen ja navigoinnin aikana.‍
Sivu GPS-seuranta
Navigointi
Jäljitys NMEA 2000
tiedoilla
Navigointi NMEA 2000 tiedoilla
1
Suunta pohjaan nähden ja
nopeus pohjaan nähden
Matka seuraavaan, kulunut aika ja
suuntima
Suunta pohjaan nähden ja
nopeus pohjaan nähden
Suunta pohjaan nähden ja nopeus
pohjaan nähden
2
Etäisyys ja aika
Suunta pohjaan nähden ja nopeus
pohjaan nähden
Kartta
Matka seuraavaan, kulunut aika ja
suuntima
3
Kompassi
Etäisyys ja aika
Veden lämpötila ja syvyys
Kartta
14
Laitteen tiedot
Sivu GPS-seuranta
Navigointi
Jäljitys NMEA 2000
tiedoilla
Navigointi NMEA 2000 tiedoilla
4
Ilmanpaine
Kompassi
Kello
Veden lämpötila ja syvyys
5
Lämpötila
Ilmanpaine
6
Kartta
Lämpötila
7
Kello
Kartta
8
Kello
Kello
Nämä sivut näkyvät oletusarvoisesti kuntoiluprofiilissa.‍
Sivu GPS-seuranta
Navigointi
1
Matka, aika ja tahti
Arvioitu aika reitillä, matka seuraavaan ja arvioitu saapumisaika
2
Nopeus pohjan suhteen Matka, aika ja tahti
3
Korkeusmittari
Nopeus pohjan suhteen
4
Kompassi
Korkeusmittari
5
Kartta
Kompassi
6
Kello
Kartta
7
Kello
Vianmääritys
Painikkeiden lukitseminen
Voit välttää turhat painallukset lukitsemalla painikkeet.‍
1 Valitse tietosivu, jonka haluat näkyvän silloin, kun painikkeet
on lukittu.‍
2 Paina painikkeita
3 Paina painikkeita
ja
ja
pitkään lukitaksesi painikkeet.‍
pitkään avataksesi painikkeet.‍
Laitteen nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava.‍
1 Paina -painiketta vähintään 25 sekunnin ajan.‍
2 Käynnistä laite painamalla -painiketta yhden sekunnin ajan.‍
Laitteen tehdasasetusten palauttaminen
Kaikki laitteen asetukset voidaan palauttaa tehtaalla
määritettyihin oletusarvoihin.‍
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Määritä > Nollaa > Kaikki asetukset > Kyllä.‍
Garmin Ltd.‍ ja/tai sen tytäryhtiöt myöntävät käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon
(Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen
normaalin käytön yhteydessä.‍ Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajilla.‍
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garminin ja/tai sen
kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten
suojaama.‍ Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka
lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää
Garminin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien
arvokkaita liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto
pysyy Garminin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien
arvokkaana liikesalaisuutena.‍ Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta,
käännä takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa
ihmisen luettavaan muotoon tai luo sen perusteella
johdannaisteoksia.‍ Käyttäjä lupaa, ettei vie eikä jälleenvie
ohjelmistoa mihinkään sellaiseen maahan, johon vieminen
rikkoisi Yhdysvaltain tai jonkin muun asianmukaisen maan
vientirajoituslakeja.‍
Kaikkien antureiden käyrätietojen tyhjentäminen
1 Valitse sininen painike.‍
2 Valitse Määritä > Nollaa > Tyhjennä käyrät > Kyllä.‍
Liite
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.‍
• Siirry osoitteeseen http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.‍
Lisätietojen saaminen
Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin sivustossa.‍
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍marine.‍
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com tai Garmin jälleenmyyjältä.‍
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT.‍ LUE
TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.‍
Liite
15
Hakemisto
A
aika-asetukset 8, 11
aikavyöhykkeet 8, 11
ajastin, lähtölaskenta 8
akku 12
käyttöikä 12
lataaminen 1
alueet, aika 8
ANT‍+ tunnistimet 9
pariliitos 9
ANT‍+ tunnistinten pariliitos 9
asetukset 10–12, 15
asetusten palauttaminen 15
auringonnousu- ja -laskuajat 9
automaattiohjaus 8
pariliitoksen purkaminen 8
pariliitos 8
B
BlueChart Mobile 5
E
esittelytila 9
G
geokätköt 5
GPS 10, 12
sammuttaminen 2, 9
signaali 2, 4, 9
H
HomePort 4, 12
huomiohälytykset 9
hälytykset 8
huomiopiste 9
kello 8
sijainti 9
I
ilmanpainemittari 2, 15
J
jäljet 2, 4, 5, 11
poistaminen 4
järjestelmäasetukset 10
K
kalastusajat 9
kalenteri
auringonnousu ja auringonlasku 9
metsästys ja kalastus 9
kalibroi
kompassi 2
korkeusmittari 2
kartat 4
asetukset 11
navigointi 5
selaaminen 5
suuntaus 11
zoomaa 5
kieli 10
kilpaileminen 5
kompassi 2, 3, 11
kontrasti 11
koordinaatit 2
korkeus 2
käyrä 2, 15
korkeusmittari 2, 11, 15
kuunkierto 9
käyttäjätiedot, poistaminen 12
L
laite
nollaaminen 15
rekisteröinti 15
laitteen lataaminen 1
laitteen mukauttaminen 10
laitteen puhdistaminen 12
laitteen rekisteröiminen 15
16
laitteen tunnus 12
lisävarusteet 9, 15
lukitseminen, painikkeet 15
luovimisavustin 6, 7
lähtölaskenta-ajastin 8
lämpötila 2, 10
M
matka 4
matkasuunnittelu. Katso reitit
metsästys- ja kalastusajat 9
mies yli laidan, automaattinen 10
mittayksiköt 11
MOB (mies yli laidan) 5
tiedostot, tyypit 12
tiedot, jakaminen 5
tietojen jakaminen 5
tietojen siirtäminen 9
tietokentät 10, 13
tietokone, liittäminen 4
TracBack 5
tuotteen rekisteröiminen 15
Tähtää ja mene 9
U
USB
irrottaminen 12
tiedostojen siirtäminen 12
N
V
navigointi 2
kompassi 2
pysäyttäminen 3
reittipisteet 3
Tähtää ja mene 9
NMEA 2000 9
nollaaminen, laite 15
nopeus 4
näyttö 11
valikko 1
vedenkestävyys 12
vianmääritys 15
vuorovesitiedot 7
värinähälytykset 11
O
ohjelmisto
päivittäminen 12
versio 12
ohjelmiston käyttöoikeussopimus 12, 15
ohjelmiston päivittäminen 12
W
WAAS 10
Z
zoomaaminen 1
kartat 5
Ä
äänet 8, 11
P
painikkeet 1, 10
lukitseminen 15
pariliitos, ANT‍+ tunnistimet 9
pinta-alamittaus 9
pohjoisen viite 11
POI Loader 12
poistaminen
kaikki käyttäjätiedot 12
profiilit 1
sijainnit 3
profiilit 1
purjehdus
kilpaileminen 5
kilpailuajastin 5
kilpailun lähtöviiva 5
luovimisavustin 6, 7
luovimiskulmat 7
päävalikko, mukauttaminen 12
R
reitit 2, 4, 5
luominen 4
muokkaaminen 4
näyttäminen kartassa 4
poistaminen 4
reittipisteet 1–3, 5
muokkaaminen 3
poistaminen 3
projisoiminen 3
tallentaminen 3
S
satelliittisignaalit 2, 4, 9
satelliittisivu 9
sekuntikello 8
sijainnit 2, 9
muokkaaminen 3
tallentaminen 3
sijaintimuoto 11
suuntiman osoitin 3
sykemittari 10
sykevyö 9
T
taustavalo 1, 11
tekniset tiedot 12
tempe 9, 10
Hakemisto
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
© 2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising