Garmin | STRIKER™ 4cv | User guide | Garmin STRIKER™ 4cv Kullanım Kılavuzu

Garmin STRIKER™ 4cv Kullanım Kılavuzu
STRIKER™Seri
Kullanma Kılavuzu
© 2016 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları
Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden
ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com
adresine gidin.
Garmin , Garmin logosu ve Ultrascroll ; Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. Garmin ClearVü™ ve STRIKER™, Garmin Ltd. veya yan
kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.
®
Follow the leader.
®
®
İçindekiler
Giriş................................................................................. 1
Cihaz Tuşları ............................................................................... 1
Garmin® Ürün Desteğiyle İletişime Geçme ................................ 1
Dönüştürücü Türünü Seçme ....................................................... 1
STRIKER 4'te Yakınlaştırma ...................................................... 1
STRIKER 4'te Çevirme ............................................................... 1
Ekran Parlaklığını Ayarlama ....................................................... 1
Renk Modunu Ayarlama ............................................................. 1
Sesli Uyarıyı Ayarlama ............................................................... 1
GPS Uydu Sinyali Alımı .............................................................. 1
Ana Ekran ........................................................................ 1
Ana Ekranı Özelleştirme ............................................................. 1
STRIKER 5 veya 7 Ana Ekranına Yeni Bir Düzen Ekleme .... 2
Ana Ekrana Yeni Bir Düzen Ekleme ...................................... 2
Numara Ekranı Ekleme ............................................................... 2
Numaralar .............................................................................. 2
Veri Grafikleri Ekranını Ekleme ................................................... 2
Veri Grafikleri ......................................................................... 2
Sonar ............................................................................... 2
Tam Ekran Sonar ........................................................................ 2
Garmin ClearVü Sonar Görünümü ............................................. 2
SideVü Sonar Görünümü ............................................................ 3
Bölünmüş Ekran Frekansı .......................................................... 3
Flaşör .......................................................................................... 3
Bölünmüş Yakınlaştırma Görünümü ........................................... 3
Sonarı Duraklatma ...................................................................... 4
Mevcut Konumunuzu Kullanarak Sonar Ekranında Rota Noktası
Oluşturma ................................................................................... 4
Farklı bir Konum Kullanarak Sonar Ekranında Rota Noktası
Oluşturma ................................................................................... 4
Yakınlaştırmayı Ayarlama ........................................................... 4
Ekranı Su Dibine Kilitleme ..................................................... 4
Sonar Frekansları ....................................................................... 4
Frekansları Seçme ................................................................. 4
Frekans Ön Ayarı Oluşturma ................................................. 4
Sonar Kazanım ........................................................................... 4
Kazanımı Otomatik Olarak Ayarlama ..................................... 4
Kazanımı Manuel Olarak Ayarlama ....................................... 4
Derinlik Ölçeğinin Aralığını Ayarlama ......................................... 4
Sonar Kurulumu .......................................................................... 5
Derinlik Hattını Gösterme ve Ayarlama .................................. 5
Kaydırma Hızını Ayarlama ..................................................... 5
Dip Tarama Limitini Belirleme ................................................ 5
Sonar Görünümü Ayarları ...................................................... 5
Sonar Gürültü Azaltma Ayarları ............................................. 5
Katman Sayısı Ayarları .......................................................... 6
Kayıtlı Rotaya Göz Atma ve Navigasyon .................................... 7
Kayıtlı Rotaları Silme .................................................................. 7
Kaydedilmiş Tüm Rotaları Silme ................................................. 7
İzlem................................................................................ 7
İzlem Rengini Ayarlama .............................................................. 7
İzlemi Temizleme ........................................................................ 7
Kayıt Sırasında İzlem Kaydı Belleğini Yönetme ......................... 7
İzlem Kaydının Kayıt Aralığını Yapılandırma .............................. 7
Tüm Rota Noktalarını, Rotaları ve İzlemleri Silme ...................... 7
Cihaz Yapılandırması..................................................... 7
Sistem Ayarları ........................................................................... 7
Sistem Bilgisi .......................................................................... 8
Teknem Ayarları ......................................................................... 8
Salma Yüksekliğini Ayarlama ................................................. 8
Su Sıcaklığı Sapmasını Ayarlama ......................................... 8
Alarm Ayarları ............................................................................. 8
Navigasyon Alarmları ............................................................. 8
Sistem Alarmları ..................................................................... 8
Sonar Alarmları ...................................................................... 8
Birim Ayarları .............................................................................. 9
Navigasyon Ayarları .................................................................... 9
Fabrika Varsayılan Ayarlarına Dönme ........................................ 9
Ek..................................................................................... 9
Cihazınızı Kaydettirme ................................................................ 9
Teknik Özellikler ......................................................................... 9
Sorun Giderme ........................................................................... 9
Cihazım açılmıyor .................................................................. 9
Sonarım çalışmıyor ................................................................ 9
Cihazım rota noktalarını doğru konumda oluşturmuyor ......... 9
Dizin............................................................................... 11
Rota Noktaları ................................................................. 6
Mevcut Konumunuzu Rota Noktası Olarak İşaretleme ............... 6
Farklı Konumda Rota Noktası Oluşturma ................................... 6
Kayıtlı Rota Noktasını Düzenleme .............................................. 6
Denize Adam Düştü Konumunu İşaretleme ve Konuma
Navigasyon ................................................................................. 6
Bir Rota Noktasına Navigasyon .................................................. 6
Rota Noktası Haritasında Mesafeyi Ölçme ................................. 6
Rota Noktasını veya MOB'u Silme ............................................. 6
Tüm Rota Noktalarını Silme ........................................................ 6
Cihazlar Arasında Rota Noktalarını ve Rotaları Paylaşma ......... 6
Rota Noktası Harita Ayarları ....................................................... 6
Routes ............................................................................. 7
Rota Noktası Haritasını Kullanarak Bir Rota Oluşturma ve Bir
Rotaya Navigasyon ..................................................................... 7
Kayıtlı Rotaları Düzenleme ......................................................... 7
Rota Listesini Görüntüleme ........................................................ 7
İçindekiler
i
Giriş
UYARI
Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki
Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri kılavuzuna bakın.
Cihaz Tuşları
STRIKER 4'te Yakınlaştırma
Rota Noktası Haritası üzerinde yakınlaştırma ve uzaklaştırma
işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
• Yakınlaştırmak için öğesini seçin.
• Uzaklaştırmak için öğesini seçin.
STRIKER 4'te Çevirme
Mevcut konumunuz dışındaki bir alanı görüntülemek için Rota
Noktası Haritası öğesini hareket ettirebilirsiniz.
1 Çevirmeye başlamak için veya öğesini seçin.
2 Çevirmek için ok tuşlarını kullanın.
İPUCU: Yakınlaştırmak için
öğesini seçebilirsiniz.
Ekran Parlaklığını Ayarlama
1 Ayarlar > Sistem > Ekran > Ekran Parlaklığı öğesini seçin.
2 Ekran parlaklığını ayarlayın.
À
Á
Â
Ã
Önceki ekrana geri döner.
Basılı tutulduğunda ana ekrana geri döner.
Kaydırma, seçeneği vurgulama ve imleci hareket ettirme
işlevlerini sağlar.
Bir görünüme yakınlaşır ve görünümden uzaklaşır.
(Modellerin hepsinde mevcut olmayabilir.)
Açıksa bir menüyü kapatır.
Varsa sayfa için bir seçenekler menüsü açar.
Basılı tutulduğunda cihazı açar ve kapatır.
Hızlıca basıldığında şu eylemlerden birini veya birkaçını
gerçekleştirir:
• Ekran parlaklığını ayarlar
• Renk modunu ayarlar
• Sonarı etkinleştirir ve devre dışı bırakır
Ä
Mesajları alır ve seçenekleri belirler.
Å
Mevcut konumu rota noktası olarak kaydeder.
Æ
Bir görünümden uzaklaşır. (Modellerin hepsinde mevcut
olmayabilir.)
Bir görünüme yakınlaşır. (Modellerin hepsinde mevcut
olmayabilir.)
DUYURU
Cihazı açmadan önce, konektörleri cihazdaki uygun deliklere
sıkıca bastırmanız gerekir. Kablolar, cihazın içine doğru
yeterince bastırılmazsa cihaz güç kaybedebilir veya çalışmayı
durdurabilir.
Garmin Ürün Desteğiyle İletişime Geçme
®
• Yurtiçi destek bilgileri için www.support.garmin.com adresine
gidin.
• ABD'de 913-397-8200 veya 1-800-800-1020 numaralı
telefonu arayın.
• İngiltere'de 0808 238 0000 numaralı telefonu arayın.
• Avrupa'da +44 (0) 870 850 1241 numaralı telefonu arayın.
Dönüştürücü Türünü Seçme
Harita çizere dahil olmayan bir dönüştürücü bağlıyorsanız
sonarın düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak için
dönüştürücüyü ayarlamanız gerekebilir. Cihaz, dönüştürücünüzü
otomatik olarak algıladıysa bu seçenek görüntülenmez.
Bu harita çizer, Garmin ClearVü™ dönüştürücüsünün yanı sıra
www.garmin.com adresinde mevcut olan Garmin GT
dönüştürücüleri dahil birçok aksesuar dönüştürücüleriyle
uyumludur.
1 Ayarlar > Teknem > Dönüştürücü Türü öğesini seçin.
2 Kullanmakta olduğunuz dönüştürücü türünü seçin.
Giriş
İPUCU: Herhangi bir ekranda parlaklık
seviyelerinde gezinmek için art arda
öğesine basın. Bu seçenek, parlaklığın çok
düşük olduğundan ekranı görememeniz
gibi durumlarda yardımcı olabilir.
Renk Modunu Ayarlama
1 Ayarlar > Sistem > Ekran > Renk Modu öğesini seçin.
İPUCU: Renk ayarlarına erişmek için herhangi bir ekranda
> Renk Modu öğesini seçin.
2 Bir seçenek belirleyin.
Sesli Uyarıyı Ayarlama
Cihazın sesli uyarı verme zamanını belirleyebilirsiniz.
1 Ayarlar > Sistem > Uyarı öğesini seçin.
2 Bir seçenek belirleyin:
• Bir öğe seçtiğinizde ve bir alarm verildiğinde cihazın bip
sesi çıkarması için Açık (Seçimler ve Alarmlar) öğesini
seçin.
• Cihazın yalnızca alarm verildiğinde bip sesi çıkarması için
Sadece Alarmlar seçeneğini belirleyin.
GPS Uydu Sinyali Alımı
Balık bulucuyu açtığınızda GPS alıcısı, uydu verileri toplamalı ve
geçerli konumu tanımlamalıdır. Balık bulucu uydu sinyallerini
aldığında, Ana Ekranın üst kısmında
görünür. Balık bulucu
uydu sinyallerini kaybettiğinde haritada
kaybolur ve ekranda
üzerinde yanıp sönen bir soru işareti görünür.
GPS hakkında daha fazla bilgi için www.garmin.com/aboutGPS
adresine gidin.
Ana Ekran
Balık bulucu ana ekranı, balık bulucudaki tüm özelliklere erişim
sağlar. Özellikler, balık bulucuya bağladığınız aksesuarlara
bağlıdır. Bu kılavuzda ele alınan tüm seçenekleri ve özellikleri
kullanamayabilirsiniz.
Başka bir ekranı görüntülerken
öğesini basılı tutarak ana
ekrana dönebilirsiniz. Ekran düzenini özelleştirebilirsiniz.
Ana Ekranı Özelleştirme
Ana ekrana öğe ekleyebilir ve buradaki öğeleri yeniden
düzenleyebilirsiniz.
1 Ana ekrandan Ana Sayfayı Özelleştir öğesini seçin.
1
2 Bir seçenek belirleyin:
• Bir öğeyi yeniden düzenlemek için Yeniden Düzenle
öğesini seçip taşınacak öğeyi belirleyin ve yeni konumu
seçin.
• Ana ekrana bir öğe eklemek için Ekle seçeneğini belirleyin
ve yeni öğeyi seçin.
• Ana ekrana eklediğiniz bir öğeyi kaldırmak için Kaldır
seçeneğini belirleyin ve öğeyi seçin.
STRIKER 5 veya 7 Ana Ekranına Yeni Bir Düzen
Ekleme
İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde ana ekranınıza eklenecek bir özel
ekran oluşturabilirsiniz.
1 Ana Sayfayı Özelleştir > Ekle > Yeni Düzen Ekle
seçeneklerini belirleyin.
2 Bir işlev düzeni seçin.
3 Değiştirmek için bir pencere belirleyin.
4 Eklenecek ekranı seçin.
5 Daha fazla ek pencere için 3. ve 4. adımları yineleyin.
6 Veriler (Gizli) seçeneğini belirleyin (isteğe bağlı).
7 Bir seçenek belirleyin:
• Ekranda görüntülenen verileri özelleştirmek için Takviye
Sayısı seçeneğini belirleyin.
• Pusula bandı veri çubuğunu açmak ve kapatmak için
Pusula Bandı seçeneğini belirleyin.
8 Devam seçeneğini belirleyin.
9 Kombinasyon için bir ad girin.
İPUCU:
• Kaydetmek için öğesini seçin.
• Verileri temizlemek için
öğesini basılı tutun.
• Küçük-büyük harf değişimi için veya öğesini seçin.
10 Pencereleri yeniden boyutlandırmak için ok tuşlarını kullanın.
11 Bir ana ekran konumu belirlemek için ok tuşlarını kullanın.
Ana Ekrana Yeni Bir Düzen Ekleme
İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde ana ekranınıza eklenecek bir özel
ekran oluşturabilirsiniz.
1 Ana Sayfayı Özelleştir > Ekle > Yeni Düzen Ekle
seçeneklerini belirleyin.
2 İlk işlevi seçin.
3 İkinci işlevi seçin.
4 Bölünmüş ekranın yönünü belirlemek için Böl seçeneğini
belirleyin (isteğe bağlı).
5 Devam seçeneğini belirleyin.
6 Kombinasyon için bir ad girin.
İPUCU:
• Kaydetmek için öğesini seçin.
• Küçük-büyük harf değişimi için
öğesini seçin.
• Verileri temizlemek için
öğesini basılı tutun.
7 Pencereleri yeniden boyutlandırmak için ok tuşlarını kullanın.
8 Bir ana ekran konumu belirlemek için ok tuşlarını kullanın.
Numara Ekranı Ekleme
Numaralar ekranını özelleştirmeden önce ana ekrana eklemeniz
gerekir.
Numaralar ekranını kullanarak ana ekrandaki sayısal verileri
görüntüleyebilirsiniz.
Ana Sayfayı Özelleştir > Ekle > Numaralar öğesini seçin.
Numaralar
Numaralar ekranını özelleştirmek için Numaralar >
seçin.
2
öğesini
Numaraları Değiştir: Hangi tür sayı verisinin görüntüleneceğini
belirler.
Düzeni Değiştir: Görüntülenen sayı verisinin miktarını belirler.
Yolu Sıfırla: Yolculuk verilerini sıfırlar ve yeni yolculuk verilerini
kaydetmenizi sağlar.
Yolölçer sıfırlama: Kilometre sayacı verilerini sıfırlar ve yeni
kilometre sayacı verilerini kaydetmenizi sağlar.
Maksimum Hızı Sıfırla: Yolculuk için maksimum hızı sıfırlar ve
yeni bir maksimum hız kaydetmenizi sağlar.
Veri Grafikleri Ekranını Ekleme
Veri Grafikleri ekranını özelleştirmeden önce ana ekrana
eklemeniz gerekir.
Veri Grafikleri ekranını kullanarak ana ekrandaki grafik sonar
verilerini görüntüleyebilirsiniz.
Ana ekrandan Ana Sayfayı Özelleştir > Ekle > Veri
Grafikleri öğesini seçin.
Veri Grafikleri
Veri Grafikleri ekranını özelleştirmek için Veri Grafikleri >
öğesini seçin.
Grafiği Değiştir: Ekranda görüntülenen verilerin türünü belirler.
Derinlik Grafiği Ayarları: Derinlik grafiklerinde görünen zamanı
ve derinlik aralığını belirler.
Sıcaklık Grafiği Ayarları: Sıcaklık grafiklerinde görünen zamanı
ve derinlik aralığını belirler.
Sonar
Tam ekran sayfası, bölünmüş frekans sayfası ve flaşör sayfası,
teknenizin altındaki alanın görsel gösterimleridir. Bu sonar
görünümlerini özelleştirebilirsiniz.
NOT: Her cihazda bu özellikler yoktur.
Tam Ekran Sonar
Bir dönüştürücüden alınan tam görünümde sonar okuma
grafiğini tam ekran görüntüleyebilirsiniz.
Traditional veya ClearVü seçeneğini belirleyin.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Alt derinlik
Su sıcaklığı
GPS hızı
Cihaz voltajı
Süre
Dönüştürücü tipi ve frekansı
Askıdaki hedefler (balık)
Ekran sağdan sola kayarken sonar veri olarak derinlik göstergesi
Garmin ClearVü Sonar Görünümü
NOT: Garmin ClearVü tarama sonarını almak için uyumlu bir
dönüştürücünüzün olması gerekir.
Garmin ClearVü yüksek frekans sonarı, teknenin üzerinden
geçtiği yapıların ayrıntılı bir gösterimini sağlayarak teknenin
etrafındaki balık ortamının ayrıntılı bir görüntüsünü sunar.
Sonar
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Teknenin sol tarafı
Teknenin sağ tarafı
Teknenizdeki dönüştürücü
Ağaçlar
Eski lastikler
Günlükler
Teknenin yan tarafından mesafe
Tekne ve taban arasındaki su
Bölünmüş Ekran Frekansı
Bölünmüş frekans ekranında iki frekans görüntüleyebilirsiniz.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Alt derinlik
Su sıcaklığı
GPS hızı
Cihaz voltajı
Saat
Askıdaki hedefler (balık)
Derinlik hattı
Dönüştürücü türü ve frekansının yanı sıra yakınlaştırma türü
Ekran sağdan sola kayarken sonar veri olarak derinlik göstergesi
Dipteki eko
Geleneksel dönüştürücüler konik bir huzme yayar. Garmin
ClearVü tarama sonarı teknolojisi, bir fotokopi makinesindeki
huzmeye benzer şekilde, iki dar huzme yayar. Bu huzme,
teknenin etrafındaki hareketin daha net ve resme benzer bir
görüntüsünü sağlar.
Flaşör
Flaşör, sonar bilgileri dairesel bir derinlik ölçeğinde, teknenizin
altında bulunanları göstererek görüntüler. En üstten başlayan bir
halka halinde düzene konur ve saat yönünde ilerler. Derinlik,
halkanın içindeki ölçekle gösterilir. Sonar bilgileri, belirtilen
derinlikte alındığında halka üzerinde yanıp söner. Farklı
güçlerdeki sonar dönüşleri farklı renklerle belirtilir.
Flaşör seçeneğini belirleyin.
À
Á
Mevcut konumunuzdaki derinlik
Derinlik ölçeği
Bölünmüş Yakınlaştırma Görünümü
SideVü Sonar Görünümü
NOT: SideVü sonar ve tarama dönüştürücüleri tüm modeller
tarafından desteklenmez.
NOT: SideVü tarama sonarını almak için uyumlu bir
dönüştürücü ve balık bulucunuzun olması gerekir.
SideVü tarama sonarı teknolojisi teknenin yan taraflarının bir
resmini gösterir. Bu özelliği yapı ve balık bulmak için bir arama
aracı olarak kullanabilirsiniz.
Sonar
Bölünmüş yakınlaştırma sayfasında, ekranın sağ tarafında tam
görünümde sonar okuma grafiğini, sol tarafında ise bu grafiğin
büyütülmüş bir kısmını görebilirsiniz.
Bir sonar ekranındayken
> Yaklaştır > Bölünmüş
Yakınlaştırma öğesini seçin.
3
À
Á
Â
Yakınlaştırılmış derinlik ölçeği
Yakınlaştırma penceresi
Derinlik aralığı
Sonarı Duraklatma
Seçeneklerin tamamı tüm modellerde kullanılamaz.
Bir seçenek belirleyin:
• Traditional veya ClearVü sonar ekranlarından birinde
veya öğesini seçin.
• SideVü sonar ekranından veya öğesini seçin.
Mevcut Konumunuzu Kullanarak Sonar
Ekranında Rota Noktası Oluşturma
1 Bir sonar görünümünden öğesini seçin.
2 Gerekirse rota noktası bilgilerini düzenleyin.
Farklı bir Konum Kullanarak Sonar
Ekranında Rota Noktası Oluşturma
1 Bir sonar görünümündeyken sonarı duraklatın.
2 Bir konum seçin.
öğesini seçin.
3
4 Gerekirse rota noktası bilgilerini düzenleyin.
Yakınlaştırmayı Ayarlama
Aralığı ve sabit bir başlangıç derinliği belirleyerek
yakınlaştırmayı manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Örneğin,
derinlik 15 m ve başlangıç derinliği 5 m ise cihaz 5 - 20 m arası
derinliğe sahip alanları büyütülmüş olarak görüntüler.
Bir aralık belirleyerek cihazın yakınlaştırmayı otomatik olarak
ayarlamasını da sağlayabilirsiniz. Cihaz, yakınlaştırma alanını
su dibinden itibaren hesaplar. Örneğin, 10 m derinlikte bir aralık
seçerseniz cihazda su dibinden 10 m yukarıya kadar olan alan
büyütülmüş olarak gösterilir.
> Yaklaştır öğesini seçin.
1 Bir sonar ekranından
2 Bir seçenek belirleyin:
• Ekranı su dibine kilitlemek için Alt Kilit seçeneğini
belirleyin.
• Yakınlaştırmayı manuel olarak ayarlamak için Manuel
seçeneğini belirleyin.
• Yakınlaştırmayı otomatik olarak ayarlamak için Otomatik
seçeneğini belirleyin.
• Bölünmüş yakınlaştırma görünümünü etkinleştirmek için
Bölünmüş Yakınlaştırma seçeneğini belirleyin.
Ekranı Su Dibine Kilitleme
Ekranı su dibine kilitleyebilirsiniz. Örneğin, 20 metrelik bir aralık
seçerseniz cihazda su dibinden itibaren yukarıya doğru 20
metrelik bir alan gösterilir. Aralık, sağ kısımda görünür.
> Yaklaştır > Alt Kilit'i seçin.
1 Sonar görünümünden
2 Bir aralık seçin.
Sonar Frekansları
NOT: Kullanılabilen frekanslar, kullanılmakta olan
dönüştürücüye bağlıdır.
Frekansı ayarlamak, sonarı amacınıza ve mevcut su derinliğine
göre uyarlamanıza yardım eder.
Frekansları Seçme
NOT: Bir frekansı tüm sonar görünümleri ve dönüştürücüler için
ayarlayamazsınız.
Sonar ekranında hangi frekansların görüneceğini belirtebilirsiniz.
> Frekans öğesini seçin.
1 Bir sonar görünümünden
4
2 Gereksinimlerinize ve su derinliğine uygun bir frekans seçin.
Frekanslarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Sonar Frekansları,
sayfa 4.
Frekans Ön Ayarı Oluşturma
NOT: Tüm dönüştürücülerle kullanılamaz.
Belirli bir sonar frekansı kaydetmek için bir ön ayar
oluşturabilirsiniz. Bu, frekansları hızlı bir şekilde değiştirmenize
olanak tanır.
> Frekans öğesini seçin.
1 Bir sonar görünümünden
2 Ekle öğesini seçin.
3 Bir frekans girin.
Sonar Kazanım
Kazanım ayarı, sonar alıcının hassasiyetini su derinliği ve su
berraklığı için dengeleyecek şekilde yönetir. Kazanım artırılırsa
daha fazla ayrıntı gösterilir, kazanım azaltılırsa ekran yoğunluğu
da azalır.
NOT: Kazanım bir sonar görünümünde belirlendiğinde bu ayar
tüm görünümlere uygulanır.
Kazanımı Otomatik Olarak Ayarlama
NOT: Kazanımı bölünmüş frekans ekranından ayarlamak için
her bir frekansı ayrı ayrı ayarlamalısınız.
> Kazanım öğesini seçin.
1
2 Varsa Otomatik Kazanımı Etkinleştir öğesini seçin.
3 Bir seçenek belirleyin:
• Daha fazla gürültü ile daha yüksek hassasiyetli, daha zayıf
sonar dönüşleri otomatik olarak görüntülemek için
Otomatik Yüksek öğesini seçin.
• Orta düzeyde gürültü ile orta hassasiyetli sonar dönüşleri
otomatik olarak görüntülemek için Otomatik Orta öğesini
seçin.
• Daha az gürültü ile daha düşük hassasiyetli sonar
dönüşleri otomatik olarak görüntülemek için Otomatik
Düşük öğesini seçin.
Kazanımı Manuel Olarak Ayarlama
> Kazanım öğesini seçin.
1 Bir sonar ekranından
2 Ekranın su bölümünde gürültü görünceye kadar veya
öğesini seçin.
3 Kazanımı azaltmak için
veya öğesini seçin.
Derinlik Ölçeğinin Aralığını Ayarlama
Ekranın sağında görünen derinlik ölçeğinin aralığını
ayarlayabilirsiniz. Aralığın otomatik belirlenmesi, su dibini sonar
ekranının en alttaki üçte birlik dilimde tutar ve arazi
değişikliklerinin yavaş veya orta seviyede olduğu alanlarda su
dibinin izlenmesinde kullanışlı olabilir.
Ani derinleşme veya uçurum gibi önemli bir derinlik değişimi
olduğunda aralık manuel olarak ayarlanarak belirtilen derinlik
aralığı görüntülenebilir. Su dibi, manuel olarak belirlenen aralık
içinde kaldığı sürece ekranda gösterilir.
> Sıradağlar öğesini seçin.
1 Bir sonar ekranından
2 Bir seçenek belirleyin:
• Cihazın aralığı derinliğe göre otomatik olarak
ayarlayabilmesi için Otomatik öğesini seçin.
• Aralığı manuel olarak artırmak ya da azaltmak için veya
öğesini seçin. (Yalnızca 5 ve 7 inç modellerde
kullanılabilir.)
• Aralığı manuel olarak artırmak ya da azaltmak için veya
öğesini seçin. (Yalnızca 4 inç modellerde kullanılabilir.)
NOT: Aralığı manuel olarak hızlıca ayarlamak için bir sonar
ekranından ve öğesini seçin. (Yalnızca 5 ve 7 inç
modellerde kullanılabilir.)
Sonar
Otomatik aralığı sürdürmek için bir sonar ekranından ve
öğesini seçin. (Yalnızca 5 ve 7 inç modellerde kullanılabilir.)
Aralığı hızlı bir şekilde ayarlamak için bir sonar ekranından
veya öğesini seçin. (Yalnızca 4 inç modellerde kullanılabilir.)
Aralık bir ekranda belirlendiğinde bu ayar tüm ekranlara
uygulanır.
Sonar Kurulumu
A Kapsamını Açma
A kapsamı, tam ekran sonar görünümünün sağ kenarında dikey
bir flaşördür. Bu özellik, en son alınan sonar verilerini daha kolay
görülecek şekilde genişletir. Dibe yakın balıkların
saptanmasında da yardımcı olabilir.
NOT: Bu özellik tüm sonar ekranlarında kullanılamaz.
Tam ekran sayfasına
> Sonar Kurulumu > Görülme > A
Kapsamı öğesini seçin.
NOT: Tüm seçenekler ve ayarlar, tüm modeller ve
dönüştürücüler için geçerli değildir.
Derinlik Hattını Gösterme ve Ayarlama
Bir sonar ekranında yatay hattı gösterebilir ve ayarlayabilirsiniz.
Hattın derinliği ekranın sağ tarafında gösterilir.
NOT: Derinlik hattı bir ekranda gösteriliyorsa tüm ekranlarda
görüntülenir.
> Sonar Kurulumu > Derinlik Hattı
1 Bir sonar ekranından
öğesini seçin.
öğesini seçin.
2
3 Derinlik Hattı ayarlamasını yapmak için veya öğesini
seçin.
Kaydırma Hızını Ayarlama
Sonar görüntüsünün ekranda ne hızda hareket edeceğini
ayarlayabilirsiniz. Özellikle hareket ya da balık avı sırasında,
daha yüksek bir kaydırma hızı kullanılırsa daha fazla ayrıntı
görülebilir. Daha düşük bir kaydırma hızında, sonar bilgileri
ekranda daha uzun süre görüntülenir. Bir sonar görünümünde
kaydırma hızı ayarlandığında bu ayar tüm sonar görünümlerine
uygulanır.
> Sonar Kurulumu > Kaydırma
1 Bir sonar görünümünden
Hızı öğesini seçin.
2 Bir seçenek belirleyin:
• Karadaki hız verilerini kullanarak kaydırma hızını otomatik
olarak ayarlamak için Otomatik öğesini seçin.
Otomatik ayarı tekne hızına uygun bir kaydırma oranı
seçer, böylece sudaki hedefler doğru en/boy oranıyla
çekilir ve daha az bozuk görünür. Garmin ClearVü veya
SideVü sonar görünümleri görüntülenirken Otomatik ayar
kullanılması tavsiye edilir.
• Çok hızlı bir kaydırma hızı kullanmak için Ultrascroll
öğesini seçin.
Ultrascroll seçeneği yeni sonar verilerini hızlıca tarar
ancak görüntü kalitesi daha düşük olur. Çoğu durumda
Hızlı seçeneği, görüntüleri hızlıca kaydırma ve daha az
bozuk hedefler arasında iyi bir denge sağlar.
®
À
Á
A Kapsamı
Mevcut derinlikteki sonar konisinin çapı
Askıdaki Hedeflerin Görünümünü Yapılandırma
NOT: Askıdaki hedeflerin görünümü bir ekranda
yapılandırıldığında bu ayar tüm ekranlara uygulanır.
NOT: Bu özellik tüm sonar görünümlerinde kullanılamaz.
Askıdaki hedefleri simge olarak gösterir.
Askıdaki hedefleri, hedef derinlik bilgileriyle birlikte simge olarak
gösterir.
Askıdaki hedefleri arka plan sonar bilgileriyle birlikte simge olarak
görüntüler.
Askıdaki hedefleri arka plan sonar bilgileri ve hedef derinlik bilgile­
riyle birlikte simge olarak görüntüler.
1 Bir sonar ekranından
> Sonar Kurulumu > Görülme >
Balık Simgeleri öğesini seçin.
2 Bir seçenek belirleyin.
Sonar Gürültü Azaltma Ayarları
Bir sonar görünümünden
> Sonar Kurulumu > Gürültü
Kaldırma öğesini seçin.
Girişim: Yakındaki gürültü kaynaklarının parazit etkilerini
azaltmak için hassasiyeti ayarlar.
Dip Tarama Limitini Belirleme
Otomatik aralık özelliğiyle su dibinde arama için bir maksimum
derinlik belirleyebilirsiniz. Düşük bir limit, su dibi hakkında
yüksek bir limite göre daha hızlı veri toplar.
> Sonar Kurulumu > Dip Tarama
1 Bir sonar ekranından
Limiti öğesini seçin.
2 Bir aralık seçin.
Sonar Görünümü Ayarları
Bir sonar görünümünden
> Sonar Kurulumu > Görülme
öğesini seçin.
Renkli Düzeni: Renk düzenini ayarlar.
Edge: Dipten alınan en güçlü sinyali vurgulayarak sinyalin güçlü
veya zayıf olduğunun tanımlanmasına yardımcı olur.
A Kapsamı: Ekranın sağ kenarı boyunca, hedeflerin menzilini
eşzamanlı ve ölçekli olarak gösteren dikey bir flaşör
görüntüler.
Balık Simgeleri: Sonarın askıdaki hedefleri nasıl
yorumlayacağını belirler.
Sonar
Parazit ayarlarını sırasıyla kapalı À, düşük Á, orta  ve
yüksek à olarak ayarladığınızda gürültü aşamalı olarak
ortadan kaldırılır, ancak güçlü hedef dönüşlerinde biraz etki
kalır. Ekrandaki paraziti gidermek için istenen iyileştirmeyi
sağlayan en düşük parazit ayarını kullanmalısınız. Parazitin
ortadan kaldırılmasının en iyi yolu, gürültüye neden olan
kurulum sorunlarının düzeltilmesidir.
Yüzey Gürültüsü: Su yüzeyine yakın sonar dönüşlerini gizler.
Yüzey gürültüsünün gizlenmesi, ekran yoğunluğunun
azaltılmasına yardım eder.
5
4 Bir seçenek belirleyin:
•
•
•
•
•
•
Ad eklemek için Adı öğesini seçin ve bir ad girin.
Simgeyi değiştirmek için Simge öğesini seçin.
Derinliği değiştirmek için Derinlik öğesini seçin.
Su sıcaklığını değiştirmek için Su Sıcaklığı öğesini seçin.
Notları değiştirmek için Notlar öğesini seçin.
Rota noktasının konumunu taşımak için Konum öğesini
seçin.
Denize Adam Düştü Konumunu İşaretleme
ve Konuma Navigasyon
Yüzey gürültüsüne À dönüştürücüyle su arasındaki parazit
neden olur. Yoğunluğun azaltılmasına yardımcı olmak için
yüzey gürültüsünü Á gizleyebilirsiniz. Daha geniş huzmeler
(daha düşük frekanslar) daha fazla hedef gösterebilir, ancak
daha fazla yüzey gürültüsü oluşturabilir.
TVG: Yüzey gürültüsünü azaltır.
Bu kontrol en iyi su yüzeyine yakın yoğunluğu veya gürültüyü
kontrol edip gizlemek istediğiniz durumlar için kullanılır.
Ayrıca, yüzey gürültüsü tarafından herhangi bir şekilde
gizlenen veya maskelenen, yüzeye yakın hedeflerin
görüntülenmesine de olanak tanır.
Katman Sayısı Ayarları
Sonar ekranında gösterilen verileri özelleştirebilirsiniz.
Bir sonar ekranından
> Takviye Sayısı öğesini seçin.
Navigasyon Eki: Tekne varış noktasına doğru seyrederken
küçük navigasyon haritasını gösterir.
Pusula Bandı: Pusula bandı veri çubuğunu görüntüler.
Cihaz Voltajı: Cihazın voltajını görüntüler.
Derinlik: Dönüştürücünün mevcut derinliğini görüntüler.
Hız: Teknenin mevcut hızını görüntüler.
Su Sıcaklığı: Mevcut su sıcaklığını görüntüler.
Günün Saati: Günün mevcut saatini görüntüler.
Rota Noktaları
Rota noktaları, cihazda kaydettiğiniz ve sakladığınız
konumlardır.
Mevcut Konumunuzu Rota Noktası Olarak
İşaretleme
Herhangi bir ekranda
öğesini seçin.
Farklı Konumda Rota Noktası Oluşturma
1 Kullanıcı Verileri > Rota Noktaları > Yeni Rota Noktası
öğesini seçin.
2 Bir seçenek belirleyin:
• Konum koordinatlarını girerek rota noktası oluşturmak için
Koordinatları Girin öğesini seçin ve koordinatları girin.
• Rota noktası haritasını kullanarak rota noktası oluşturmak
için Rota Noktası Haritasını Kullan öğesini seçin,
konumu belirleyin ve öğesini seçin.
• Mevcut konumunuzu kullanarak rota noktası oluşturmak
için Şu Anki Konumu Kulln öğesini seçin.
Rota noktası otomatik olarak kaydedilir.
Kayıtlı Rota Noktasını Düzenleme
1 Kullanıcı Verileri > Rota Noktaları öğesini seçin.
2 Bir rota noktası seçin.
3 Rota Noktasını Düzenle öğesini seçin.
6
Herhangi bir ekrandan > Denize Adam Düştü > Evet
öğesini seçin.
Balık bulucu, konuma doğrudan geri etap ayarlar.
Bir Rota Noktasına Navigasyon
1 Rota noktasını bulmak için rota noktası haritasını çevirin.
2 İmlecin ortasını rota noktası simgesinin orta kısmına
yerleştirin.
Rota noktası adı ekranda görüntülenir.
3 Rota noktasını seçin.
4 Navigasyon Rotası > Git öğesini seçin.
Rota Noktası Haritasında Mesafeyi Ölçme
İki konum arasındaki mesafeyi ölçebilirsiniz.
1 Rota noktası haritasından kaydırmaya başlayın (STRIKER
2
4'te Çevirme, sayfa 1).
> Mesafeyi Ölç öğesini seçin.
Mesafe ve diğer veriler ekranda görüntülenir.
Rota Noktasını veya MOB'u Silme
1 Kullanıcı Verileri > Rota Noktaları öğesini seçin.
2 Bir rota noktası veya MOB seçin.
3 Sil > Tamam öğesini seçin.
Tüm Rota Noktalarını Silme
Kullanıcı Verileri > Verileri Yönet > Kullanıcı Verilerini
Temizle > Rota Noktaları > Tümü öğesini seçin.
Cihazlar Arasında Rota Noktalarını ve
Rotaları Paylaşma
Rota noktalarını ve rotaları paylaşabilmeniz için mavi ve
kahverengi kabloları güç kablosuna bağlamanız gerekir.
Mavi kablo Tx (Aktarma); kahverengi kablo ise Rx (Alma) içindir.
Bu kablolar yalnızca uyumlu STRIKER ve echoMAP™ serisi
cihazlar arasında veri paylaşımı için kullanılır.
Verileri paylaşmak için her iki cihazda da kullanıcı verileri
paylaşımını açmanız gerekir.
Her iki cihazda da Kullanıcı Verileri > Verileri Yönet >
Kullanıcı Verileri Paylaşımı > Açık seçeneğini belirleyin.
Rota Noktası Harita Ayarları
Rota Noktası Haritası >
öğesini seçin.
Rota Noktaları: Rota noktalarının listesini görüntüler.
Rota Noktası Görüntüsü: Haritada rota noktalarının nasıl
görüntüleneceğini ayarlar.
Rotalar: Rotaların listesini görüntüler.
Parça: İzlem seçenek menüsünü görüntüler.
Ara: Kayıtlı rotalar ve rota noktalarını aramanızı sağlar.
Rota Noktaları
Harita Ayarları: Rota noktası haritasının açısını belirler ve
teknenin pruvasından yolculuk yönünde haritaya çizilen bir
doğru olan pruva hattını gösterir.
Takviye Sayısı: Rota noktası haritasında görüntülenen verileri
özelleştirmenizi sağlar.
Routes
A route is a sequence of waypoints or locations that leads you to
your final destination.
Rota Noktası Haritasını Kullanarak Bir Rota
Oluşturma ve Bir Rotaya Navigasyon
Başlangıç noktası mevcut konumunuz veya başka bir konum
olabilir.
1 Kullanıcı Verileri > Rotalar > Yeni > Rota Noktası
Haritasını Kullan öğesini seçin.
2 Rotanın başlangıç konumunu seçmek için rota noktası
haritasını çevirin.
3 Dönüşler eklemek için ekrandaki talimatları izleyin.
> Git öğesini seçin.
4
5 Bir seçenek belirleyin.
Kayıtlı Rotaları Düzenleme
Rotanın adını veya rotanın içerdiği dönüşleri değiştirebilirsiniz.
1 Kullanıcı Verileri > Rotalar öğesini seçin.
2 Bir rotayı seçin.
3 Rotayı Düzenle öğesini seçin.
4 Bir seçenek belirleyin:
• Adı değiştirmek için Adı öğesini seçin ve adı girin.
• Dönüş listesinden bir rota noktası seçmek için Sapmaları
Düzenle > Dön. List Kull. öğesini seçin ve listeden bir
rota noktası seçin.
• Haritayı kullanarak bir dönüş seçmek için Sapmaları
Düzenle > Rota Noktası Haritasını Kullan öğesini seçin
ve haritada bir konum seçin.
Rota Listesini Görüntüleme
Kullanıcı Verileri > Rotalar öğesini seçin.
Kayıtlı Rotaya Göz Atma ve Navigasyon
Rota listesine göz atabilmeniz ve bu rotalardan birine
gidebilmeniz için en az bir rota oluşturmuş ve kaydetmiş
olmalısınız.
1 Kullanıcı Verileri > Rotalar öğesini seçin.
2 Bir rotayı seçin.
3 Git öğesini seçin.
4 Bir seçenek belirleyin:
• Rota oluşturulurken kullanılan başlangıç noktasından
rotaya gitmek için İleri seçeneğini belirleyin.
• Rota oluşturulurken kullanılan varış noktasından rotaya
gitmek için Geriye Doğru seçeneğini belirleyin.
Eflatun renginde bir çizgi görünür. Eflatun çizginin ortasında,
mevcut konumunuzdan varış noktasına kadar düzeltilmiş
rotayı temsil eden daha ince bir mor çizgi vardır. Düzeltilmiş
etap dinamiktir ve etap dışına çıktığınızda teknenizle birlikte
hareket eder.
5 Eflatun renkli çizginin belirttiği etabı inceleyin.
6 Kara, sığ su ve diğer engellerden sakınarak rotanın her bir
ayağında eflatun çizgiyi takip edin.
7 Etap dışına çıkarsanız varış noktanıza gitmek için mor çizgiyi
(düzeltilmiş etap) takip edin ya da eflatun çizgiye (doğrudan
etap) geri dönün.
Kayıtlı Rotaları Silme
1 Kullanıcı Verileri > Rotalar öğesini seçin.
2 Bir rotayı seçin.
3 Sil öğesini seçin.
Kaydedilmiş Tüm Rotaları Silme
Kullanıcı Verileri > Verileri Yönet > Kullanıcı Verilerini
Temizle > Rotalar öğesini seçin.
İzlem
İzlem, teknenizin mevcut yol kaydıdır. Rota noktası harita
görünümünden mevcut izleminizi görüntüleyebilirsiniz.
İzlem Rengini Ayarlama
1 Kullanıcı Verileri > Parça > İzleme Seçenekleri > İzlem
Rengi öğesini seçin.
2 Bir izlem rengi seçin.
İzlemi Temizleme
Kullanıcı Verileri > Parça > İzlemi Sil > Tamam öğesini
seçin.
Kayıt Sırasında İzlem Kaydı Belleğini
Yönetme
1 Kullanıcı Verileri > Parça > İzleme Seçenekleri'ni seçin.
2 Kayıt Modu'nu seçin.
3 Bir seçenek belirleyin:
• İzlem belleği dolana dek izlem kaydını kaydetmek için
Doldur'u seçin.
• Eski izlem verilerinin üzerine yenilerini koyarak bir izlem
kaydını sürekli şekilde kaydetmek için Sar'ı seçin.
İzlem Kaydının Kayıt Aralığını Yapılandırma
İzlem krokisinin kaydedilme frekansını belirtebilirsiniz. Daha
yüksek frekanslı kroki kayıtları daha doğrudur ama izlem kaydı
daha hızlı dolar. Belleğin en verimli kullanımı için çözünürlük
aralığı önerilir.
1 Kullanıcı Verileri > Parça > İzleme Seçenekleri > Kayıt
Aralığı > Aralık öğesini seçin.
2 Bir seçenek belirleyin:
• İzlemi noktalar arasındaki mesafeye göre kaydetmek için
Mesafe > Değiştir öğesini seçin ve mesafeyi girin.
• İzlemi bir zaman aralığına göre kaydetmek için Zaman >
Değiştir öğesini seçin ve zaman aralığını girin.
• İzlem krokisini rotanızdan sapmaya göre kaydetmek için
Çözünürlük > Değiştir öğesini seçin ve izlem noktasını
kaydetmeden önce gerçek rotadan sapma için izin verilen
maksimum hata değerini girin.
Tüm Rota Noktalarını, Rotaları ve İzlemleri
Silme
Kullanıcı Verileri > Verileri Yönet > Kullanıcı Verilerini
Temizle > Tümü > Tamam öğesini seçin.
Cihaz Yapılandırması
Sistem Ayarları
Ayarlar > Sistem'i seçin.
Routes
7
Ekran: Ekran parlaklığını (Ekran Parlaklığını Ayarlama, sayfa 1)
ve renk düzenini (Renk Modunu Ayarlama, sayfa 1) ayarlar.
Uyarı: Alarmlar ve seçimlerin ses tonunu açar ve kapatır (Sesli
Uyarıyı Ayarlama, sayfa 1).
GPS: GPS uydu ayarları ve uydunun düzeltmesi hakkında bilgi
sağlar.
Otomatik Güç: Güç uygulandığında cihazı otomatik olarak açar.
Dil: Ekran dilini ayarlar.
Sistem Bilgisi: Cihaz ve yazılım sürümü ile ilgili bilgi sağlar.
Simülasyon: Simülatörü açar, hızı ve simülasyon konumunu
ayarlamanızı sağlar.
Sistem Bilgisi
Ayarlar > Ayarlar > Sistem Bilgisi öğesini seçin.
Olay Kaydı: Sistem olaylarının bir kaydını görüntülemenizi
sağlar.
Yazılım Bilgileri: Cihaz ve yazılım sürümü ile ilgili bilgi sağlar.
Garmin Cihazları: Bağlı Garmin cihazları hakkında bilgi sağlar.
Fabrika Ayarları: Cihazı fabrika ayarlarına geri yükler.
NOT: Bu işlem girdiğiniz tüm ayar bilgilerini siler.
Teknem Ayarları
NOT: Bazı ayarlar ve seçenekler için ek donanım gerekir.
Ayarlar > Teknem öğesini seçin.
Dönüştürücü Türü: Cihaza bağlı olan dönüştürücünün türünü
görüntüler (Dönüştürücü Türünü Seçme, sayfa 1).
Salma Yüksek: Salma derinliğine ilişkin yüzey okumasını
dengeleyerek, derinliğin dönüştürücü konumu yerine tekne
altından ölçülebilmesini sağlar (Salma Yüksekliğini Ayarlama,
sayfa 8).
Sıcaklık Sapması: Sıcaklık ölçen bir dönüştürücüden alınan su
sıcaklığı okumasını düzeltir (Su Sıcaklığı Sapmasını
Ayarlama, sayfa 8).
Salma Yüksekliğini Ayarlama
Salma derinliğinin yüzey okumasını düzeltmek için bir salma
yüksekliği girerek dönüştürücünün alt noktası yerine salmanın
alt noktasından itibaren su derinliğini ölçebilirsiniz. Salma
yüksekliği için pozitif bir sayı girin. Suya birkaç fit batabilecek
büyük bir teknede ölçümü düzeltmek için negatif bir sayı
girebilirsiniz.
1 Dönüştürücünün bulunduğu yere bağlı olarak bir işlem
gerçekleştirin:
• Dönüştürücü su çizgisi À konumuna takılıysa dönüştürücü
konumuyla tekne altı arasındaki mesafeyi ölçün. Salmanın
altındaki derinliği görüntülemek için bu değeri 3. ve 4.
adımlarda pozitif bir sayı olarak girin.
• Dönüştürücü tekne altında Á konumuna takılıysa
dönüştürücü ile su çizgisi arasındaki mesafeyi ölçün. Su
derinliğini görüntülemek için bu değeri 3. ve 4. adımlarda
negatif bir sayı olarak girin. Salmanın ve dönüştürücünün
altındaki serinliği görüntülemek için bu değeri 0 olarak
girin.
2 Ayarlar > Teknem > Salma Yüksek öğesini seçin.
3 Dönüştürücünün bulunduğu yere bağlı olarak veya
öğesini seçin.
4 1. adımda ölçülen mesafeyi girin.
Su Sıcaklığı Sapmasını Ayarlama
Sıcaklık ölçebilen bir sensörden alınan sıcaklık okumasını
düzeltmek için sıcaklık sapmasını ayarlayabilirsiniz.
1 Cihaza bağlı sıcaklık özellikli dönüştürücüyü kullanarak su
sıcaklığını ölçün.
2 Bir termometre ya da doğru olduğu bilinen farklı bir sıcaklık
sensörü kullanarak su sıcaklığını ölçün.
3 1. adımda ölçülen su sıcaklığını 2. adımda ölçülen su
sıcaklığından çıkarın.
Sıcaklık sapması bu değerdir. Cihaza bağlı sensör, su
sıcaklığını gerçekte olduğundan daha soğuk olarak ölçerse
bu değeri 5. adımda pozitif bir sayı olarak girin. Cihaza bağlı
sensör, su sıcaklığını gerçekte olduğundan daha sıcak olarak
ölçerse bu değeri 5. adımda negatif bir sayı olarak girin.
4 Ayarlar > Teknem > Sıcaklık Sapması öğesini seçin.
5 Ok tuşlarını kullanarak 3. adımda ölçülen su sıcaklığını girin.
Alarm Ayarları
Navigasyon Alarmları
Ayarlar > Alarmlar > Navigasyon'u seçin.
Varış: Bir dönüşten ya da varış noktasından belirli bir mesafede
veya sürede olduğunuzda çalacak bir alarm ayarlar.
Çapa Sürüklenmesi: Çapa salınmış haldeyken belirli bir
mesafeden fazla sürüklendiğinizde çalacak bir alarm ayarlar.
Rotadan Sapma: Belirli bir mesafe kadar rotadan saptığınızda
çalacak bir alarm ayarlar.
Sistem Alarmları
Alarm Saati: Alarm saatini ayarlar.
Cihaz Voltajı: Pil belirli bir düşük voltaja ulaştığında çalacak bir
alarm ayarlar.
GPS Hassasiyeti: GPS konumu doğruluğu kullanıcının
tanımladığı değerin dışına düştüğünde çalacak bir alarm
ayarlar.
Sonar Alarmları
Ayarlar > Alarmlar > Sonar öğesini seçin.
Sığ Su: Su derinliği belirlenen derinlikten daha azsa çalar.
Derin Su: Su derinliği belirlenen derinlikten daha fazlaysa çalar.
Su Sıcaklığı: Su sıcaklığı ±2°F (±1,1°C) aralığının dışındaysa
çalar. Cihaz kapatıldığında alarm ayarları kaydedilir.
8
Cihaz Yapılandırması
NOT: Bu alarmı kullanabilmeniz için cihazı sıcaklık ölçebilen
bir dönüştürücüye bağlamanız gerekir.
Balık: Cihaz askıya alınan bir hedef tespit ettiğinde çalacak bir
alarm ayarlar.
•
, alarmı her büyüklükte balık algılandığında çalacak
şekilde ayarlar.
•
, alarmı yalnızca orta büyüklükte veya büyük balık
algılandığında çalacak şekilde ayarlar.
•
, alarmı yalnızca büyük balık algılandığında çalacak
şekilde ayarlar.
Ek
Cihazınızı Kaydettirme
Çevrimiçi kaydımızı tamamlayarak sizi daha iyi bir şekilde
desteklememize yardımcı olun. Satış makbuzunun orijinalini
veya fotokopisini güvenli bir yerde saklayın.
1 my.garmin.com/registration adresine gidin.
2 Garmin hesabınızda oturum açın.
Teknik Özellikler
Birim Ayarları
Ayarlar > Birim öğesini seçin.
Sistem Birimleri: Cihazın birim formatını ayarlar.
Varyans: Mevcut konumunuz için manyetik sapmayı, diğer bir
deyişle manyetik kuzey ile gerçek kuzey arasındaki açıyı
ayarlar.
Kuzey Referans: Yön bilgilerini hesaplamak için kullanılan yön
referanslarını ayarlar. Doğru, kuzey referans olarak coğrafi
kuzeyi ayarlar. Grid, kuzey referans olarak grid kuzeyini
(000º) ayarlar. Manyetik, kuzey referans olarak manyetik
kuzeyi ayarlar.
Mevki Formatı: Belirli bir konum okumasının görüldüğü mevki
formatını ayarlar. Farklı bir mevki formatı belirlenmiş bir harita
kullanmadıkça bu ayarı değiştirmeyin.
Harita Datumu: Harita oluşturulurken kullanılan koordinat
sistemini ayarlar. Farklı bir harita datumu belirlenmiş bir harita
kullanmadıkça bu ayarı değiştirmeyin.
Saat Formatı: 12 saat, 24 saat veya UTC saat formatını seçin.
Saat Dilimi: Saat dilimini belirler.
Yaz Saati Uygulaması: Yaz saati uygulamasını Kapalı veya
Açık olarak ayarlar.
Navigasyon Ayarları
NOT: Bazı ayarlar ve seçenekler için ek donanım gerekir.
Ayarlar > Navigasyon öğesini seçin.
Rota Etiketleri: Harita üzerindeki rota dönüşleriyle birlikte
gösterilen etiket tiplerini ayarlar.
Dönüş Geçişi Etkinleştirmesi: Dönüş geçişini süreye veya
mesafeye bağlı olarak hesaplanacak şekilde ayarlar.
Dönüş Geçişi Süresi: Dönüş Geçişi Etkinleştirmesi ayarı için
Zaman seçeneği belirlendiğinde dönüşe bir sonraki ayak
olarak geçiş yaptığınızda dönüşten önce kaç dakika olacağını
belirler.
Dönüş Geçişi Dağılımı: Dönüş Geçişi Etkinleştirmesi ayarı için
Mesafe seçeneği belirlendiğinde dönüşe bir sonraki ayak
olarak geçiş yaptığınızda dönüşten önce ne kadar mesafe
olacağını belirler.
Rota Başlangıcı: Rota üzerinde navigasyon için bir başlangıç
noktası seçer. Navigasyonu mevcut tekneden başlatmak için
Tekne öğesini veya rotadaki ilk noktadan başlatmak için Rota
Noktaları öğesini seçebilirsiniz.
Fabrika Varsayılan Ayarlarına Dönme
NOT: Bu işlem girdiğiniz tüm ayar bilgilerini siler.
> Sistem > Sistem Bilgisi > Fabrika Ayarları öğesini
1
seçin.
2 Bir seçenek belirleyin.
Ek
Ölçüm
Sıcaklık aralığı
-15° - 55°C (5° - 131°F)
Güç kaynağı voltaj aralığı
10 ila 20 V
Anma akımı
1A
Sorun Giderme
Cihazım açılmıyor
• Güç kablosunu cihazın arkasına tamamen takın.
Kablo bağlı gibi görünse de tam olarak oturması için sertçe
itmelisiniz.
• Güç kaynağının güç ürettiğinden emin olun.
Bunu birkaç şekilde kontrol edebilirsiniz. Örneğin, kaynaktan
güç alan diğer cihazların çalışıp çalışmadığını kontrol
edebilirsiniz.
• Güç kablosundaki sigortayı kontrol edin.
Sigorta, güç kablosunun kırmızı kablosunun bir parçası olan
tutucu içinde bulunmalıdır. Uygun boyutlarda bir sigortanın
takılıp takılmadığını kontrol edin. İhtiyaç duyulan tam sigorta
boyutunu öğrenmek için kablodaki etikete veya yükleme
talimatlarına başvurun. Sigorta içinde hala bağlantı
olduğundan emin olmak için sigortayı kontrol edin. Sigortayı
bir multimetre ile test edebilirsiniz. Sigorta düzgünse
multimetre 0 ohm değerini gösterir.
• Cihazın en az 10 Vdc değerinde güç aldığından emin olun,
ancak 12 Vdc tavsiye edilir.
Voltajı kontrol etmek için güç kablosunun dişi güç ve
topraklama soketlerinde DC voltajı olup olmadığını ölçün.
Voltaj 10 Vdc'den azsa cihaz açılmaz.
Sonarım çalışmıyor
• Dönüştürücü kablosunu cihazın arkasına tamamen takınız.
Kablo bağlı gibi görünse de tam olarak oturması için sertçe
itmelisiniz.
• Sonar iletimlerinin açık olduğundan emin olun.
Cihazım rota noktalarını doğru konumda
oluşturmuyor
Bir cihazdan bir sonraki cihaza veri aktarmak ve veri paylaşmak
için manuel olarak bir rota noktası girebilirsiniz. Koordinatları
kullanarak manuel olarak bir rota noktası girdiyseniz ve noktanın
konumu olması gerektiği yerde görünmüyorsa harita datumu ve
cihazın konum formatı, rota noktasını işaretlemek için kullanılan
orijinal harita datumu ve konum formatıyla eşleşmeyebilir.
Konum formatı GPS alıcısının konumunun ekranda
görüntülenme şeklidir. Genellikle enlem/boylam olarak derece
ve dakika şeklinde gösterilir. Ayrıca derece, dakika ve saniye,
yalnızca derece veya bir grid formatı için seçenekleri bulunur.
Harita datumu dünya yüzeyinin bir parçasını temsil eden bir
matematik modelidir. Bir kağıt harita üzerindeki enlem ve
boylam çizgileri belirli bir harita datumuyla referanslanır.
1 Orijinal rota noktası oluşturulurken hangi harita datumu ve
konum formatının kullanıldığını bulun.
Orijinal rota noktası bir haritadan alınmışsa harita üzerinde
haritayı oluşturmak için kullanılan harita datumu ve konum
9
formatını listeleyen bir gösterge bulunmalıdır. Bu genellikle
harita anahtarının yanında bulunur.
2 Ayarlar > Birim öğesini seçin.
3 Doğru harita datumu ve konum formatı ayarlarını seçin.
4 Rota noktasını tekrar oluşturun.
10
Ek
Dizin
A
alarmlar 8
çapa sürüklenmesi 8
navigasyon 8
rotadan sapma 8
sonar 8
varış 8
ana ekran, özelleştirme 1, 2
ayarlar 1, 2, 6–9
sistem bilgisi 7
C
cihaz
kayıt 9
tuşlar 1
cihazı kaydettirme 9
Ç
çapa sürükl. alarmı 8
çevirme 1
D
denize adam düştü 6
dil 7
dönüştürücü 1, 2
E
ekran, parlaklık 1
ekran ayarları 7
ekran parlaklığı 1
F
fabrika ayarları 8, 9
G
Garmin ClearVü 2
GPS
ayarlar 7
sinyaller 1
GPS hassasiyeti 8
güvenli derinlik 9
güvenli yükseklik 9
İ
izlemler 7
kaydediliyor 7
kaydı 7
K
katman sayısı 6
konum işaretle 6
kullanıcı verileri, silme 7
M
mesafeyi ölçme 6
N
oluşturma 7
paylaşma 6
rota noktaları 6
silme 7
routes 7
S
saat 8
alarm 8
salma yüksekliği 8
sayfa. Daha fazla bilgi için sonar
sesli uyarı 1
SideVü 3
silme, tüm kullanıcı verileri 7
sonar 2, 3
a kapsamı 5
alarmlar 8
alt kilit 4
askıdaki hedefler 2, 5
derinlik hattı 5
derinlik ölçeği 2, 4
flaşör 3
frekanslar 3, 4
Garmin ClearVü 2
görünüm 2, 5
görünümler 2–4
günlük 2
kazanım 4
numaralar 2
parazit 5
renk düzeni 5
rota noktası 4
SideVü 3
yakınlaştırma 3, 4
yüzey gürültüsü 5
sorun giderme 9
SOS 6
su, sıcaklık sapması 8
T
trip planner. Daha fazla bilgi için routes
tuşlar 1
güç 1
U
uydu sinyalleri, alma 1
Ü
ürün kaydı 9
V
varış alarmı 8
veri alanları 6
voltaj 8
Y
yakınlaştırma 1
sonar 4
navigasyon alarmları 8
navigasyon eki 6
O
olay kaydı 8
Ö
ölçü birimleri 9
R
renk modu 1
rota noktaları 6, 9
denize adam düştü 6
düzenleme 6
oluşturma 6
paylaşma 6
silme 6
sonar 4
rota. çıkma alarmı 8
rotalar
düzenleme 7
listesini görüntüleme 7
navigasyon 7
Dizin
11
support.garmin.com
Temmuz 2017
190-01950-48_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising