Garmin | STRIKER™ 4cv | Garmin STRIKER™ 4cv Priročnik za uporabo

Garmin STRIKER™ 4cv Priročnik za uporabo
STRIKER™Družina
Priročnik za uporabo
© 2016 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin in Ultrascroll so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Garmin ClearVü™ in STRIKER™ sta blagovni znamki
družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
Follow the leader.
®
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Tipke naprave ............................................................................. 1
Stik s podporo za izdelke Garmin® ............................................ 1
Izbira vrste pretvornika ............................................................... 1
Povečava na STRIKER 4 ........................................................... 1
Obračanje na STRIKER 4 ........................................................... 1
Prilagajanje osvetlitve zaslona ................................................... 1
Nastavitev barvnega načina ....................................................... 1
Nastavitev zvočnega opozorilnika .............................................. 1
Pridobivanje satelitskega signala GPS ....................................... 1
Domači zaslon................................................................ 1
Prilagoditev domačega zaslona po meri ..................................... 1
Dodajanje nove postavitve na domači zaslon STRIKER 5 ali
7 ............................................................................................. 2
Dodajanje nove postavitve na domači zaslon ........................ 2
Dodajanje zaslona Številke ........................................................ 2
Številke .................................................................................. 2
Dodajanje zaslona Grafikoni s podatki ....................................... 2
Grafikoni s podatki ................................................................. 2
Sonar............................................................................... 2
Celozaslonski sonar .................................................................... 2
Pogled sonarja Garmin ClearVü ................................................. 2
SideVü Sonarski pogled ............................................................. 3
Frekvenca razdeljenega zaslona ................................................ 3
Flasher ........................................................................................ 3
Razdeljen povečan pogled ......................................................... 3
Začasna zaustavitev sonarja ...................................................... 4
Ustvarjanje točke poti na zaslonu sonarja s pomočjo trenutne
lokacije ........................................................................................ 4
Ustvarjanje točke poti na zaslonu sonarja s pomočjo druge
lokacije ........................................................................................ 4
Prilagajanje povečave ................................................................. 4
Zaklepanje zaslona na vodno dno ......................................... 4
Sonarne frekvence ...................................................................... 4
Izbira frekvenc ........................................................................ 4
Ustvarjanje prednastavitve za frekvenco ............................... 4
Ojačitev sonarja .......................................................................... 4
Samodejna nastavitev ojačanja ............................................. 4
Ročna nastavitev ojačanja ..................................................... 4
Prilagoditev razpona merila globine ........................................... 4
Nastavitev sonarja ...................................................................... 5
Prikaz in prilagoditev črte globine .......................................... 5
Nastavitev hitrosti pomikanja ................................................. 5
Nastavitev mejne vrednosti za iskanje dna ............................ 5
Nastavitve videza sonarja ...................................................... 5
Nastavitve zavrnitve šuma sonarja ........................................ 5
Nastavitve številk v prekrivni plasti ........................................ 6
Brskanje in navigacija po shranjeni načrtovani poti .................... 7
Brisanje shranjene načrtovane poti ............................................ 7
Brisanje vseh shranjenih načrtovanih poti .................................. 7
Sled.................................................................................. 7
Nastavitev barve sledi ................................................................. 7
Čiščenje sledi .............................................................................. 7
Upravljanje pomnilnika dnevnika sledi med beleženjem ............ 7
Konfiguracija intervala beleženja dnevnika sledi ........................ 7
Brisanje vseh shranjenih točk poti, načrtovanih poti in sledi ...... 7
Konfiguracije naprave.................................................... 7
Nastavitve sistema ...................................................................... 7
Informacije o sistemu ............................................................. 8
Nastavitve mojega plovila ........................................................... 8
Nastavitev odmika kobilice ..................................................... 8
Nastavitev temperaturnega odklona vode ............................. 8
Nastavitve alarmov ..................................................................... 8
Alarmi za navigacijo ............................................................... 8
Alarmi za sistem ..................................................................... 8
Alarmi sonarja ........................................................................ 8
Nastavitve enot ........................................................................... 9
Nastavitve navigacije .................................................................. 9
Obnavljanje privzetih tovarniških nastavitev ............................... 9
Dodatek ........................................................................... 9
Registracija naprave ................................................................... 9
Specifikacije ................................................................................ 9
Odpravljanje težav ...................................................................... 9
Moja naprava se ne vklopi ..................................................... 9
Moj sonar ne deluje ................................................................ 9
Naprava ne ustvarja točk poti na pravi lokaciji ....................... 9
Kazalo............................................................................ 11
Točke poti....................................................................... 6
Označevanje trenutnega položaja kot točke poti ........................ 6
Ustvarjanje točke poti na drugi lokaciji ....................................... 6
Urejanje shranjene točke poti ..................................................... 6
Označevanje in navigacija do mesta človeka v vodi .................. 6
Navigacija do točke poti .............................................................. 6
Merjenje razdalje na zemljevidu točk poti ................................... 6
Brisanje točke poti ali ČVV ......................................................... 6
Brisanje vseh točk poti ................................................................ 6
Izmenjava točk poti in načrtovanih poti med več napravami ...... 6
Nastavitve zemljevida točk poti ................................................... 6
Načrtovane poti.............................................................. 6
Ustvarjanje načrtovane poti in navigacija po njej z zemljevidom
točk poti ...................................................................................... 7
Urejanje shranjene načrtovane poti ............................................ 7
Ogled seznama načrtovanih poti ................................................ 7
Kazalo vsebine
i
Uvod
Povečava na STRIKER 4
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Tipke naprave
Zemljevid točk poti lahko povečate in pomanjšate.
• Izberite za povečavo.
• Izberite za pomanjšavo.
Obračanje na STRIKER 4
Zemljevid točk poti lahko premaknete, če si želite ogledati drugo
območje, ki ni na vaši trenutni lokaciji.
1 Izberite ali za začetek obračanja.
2 S puščičnimi tipkami se lahko obračate.
NAMIG: lahko izberete simbol
za povečavo.
Prilagajanje osvetlitve zaslona
1 Izberite Nastavitve > Sistem > Zaslon > Osvetlitev.
2 Nastavite osvetlitev zaslona.
À
Á
Â
Ã
Vrnitev na prejšnji zaslon.
Če pridržite, se vrnete na domači zaslon.
Pomikanje, označevanje možnosti in premikanje kurzorja.
Povečava in pomanjšava pogleda. (Ni na voljo pri vseh
modelih.)
Zapiranje menija, ko je to primerno.
Odpiranje menija z možnostmi za stran, ko je to primerno.
Če držite pritisnjeno, vklopite in izklopite napravo.
Ob hitrem pritisku izvedete najmanj eno od naslednjih
dejanj:
• Nastavite osvetlitev zaslona
• Nastavite barvni način
• Omogočite ali onemogočite sonar
Ä
Potrditev prejema sporočil in izbira možnosti.
Å
Shranjevanje točke poti na trenutni lokaciji.
Æ
Pomanjšava pogleda. (Ni na voljo pri vseh modelih.)
Povečava pogleda. (Ni na voljo pri vseh modelih.)
OBVESTILO
Pred vklopom naprave morate priključke močno potisniti v
ustrezne odprtine v napravi. Če kablov ne potisnete dovolj daleč
v napravo, se lahko prekine napajanje naprave ali pa naprava
preneha delovati.
Stik s podporo za izdelke Garmin
®
• Za informacije o podpori v določeni državi obiščite
www.support.garmin.com.
• V ZDA pokličite telefonsko številko 913-397-8200 ali
1-800-800-1020.
• V Združenem kraljestvu pokličite telefonsko številko 0808
238 0000.
• V Evropi pokličite telefonsko številko +44 (0) 870 850 1241.
Izbira vrste pretvornika
Če želite priključiti pretvornik, ki ni bil priložen navtičnemu
ploterju, boste morda morali nastaviti vrsto pretvornika, da bo
sonar ustrezno deloval. Če naprava samodejno zazna vaš
pretvornik, se ta možnost ne prikaže.
Ta navtični ploter je združljiv s pretvornikom Garmin ClearVü™
ter različnimi dodatnimi pretvorniki, vključno s pretvorniki Garmin
GT, ki so na voljo na spletnem mestu www.garmin.com.
1 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Vrsta pretvornika.
2 Izberite vrsto pretvornika, ki ga uporabljate.
Uvod
NAMIG: na katerem koli zaslonu
zaporedoma pritiskajte tipko , da se
pomaknete med ravnmi svetlosti. To je
lahko uporabno, ko je svetlost tako šibka,
da ne vidite zaslona.
Nastavitev barvnega načina
1 Izberite Nastavitve > Sistem > Zaslon > Barvni način.
NAMIG: za dostop do nastavitev barv izberite
način na poljubnem zaslonu.
2 Izberite želeno možnost.
> Barvni
Nastavitev zvočnega opozorilnika
Nastavite lahko, kdaj naj se oglasi naprava.
1 Izberite Nastavitve > Sistem > Zvočni opozorilnik.
2 Izberite možnost:
• Če želite, da se zvočni signal naprave oglasi ob izbiri
elementa in ob sprožitvi alarma, izberite Vklop (izbori in
alarmi).
• Če želite, da se zvočni signal naprave oglasi samo ob
sprožitvi alarmov, izberite Samo za alarme.
Pridobivanje satelitskega signala GPS
Ko vklopite iskalnik rib, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o
satelitih in določiti trenutno lokacijo. Ko iskalnik rib pridobi
satelitske signale, se na vrhu domačega zaslona prikaže simbol
. Ko iskalnik rib izgubi satelitske signale, simbol
izgine,
na zaslonu pa se nad simbolom prikaže utripajoč vprašaj.
Za več informacij o GPS-u obiščite www.garmin.com/aboutGPS.
Domači zaslon
Domači zaslon iskalnika rib omogoča dostop do vseh funkcij
iskalnika rib. Funkcije so odvisne od dodatne opreme, ki je
priključena na iskalnik rib. Morda nimate vseh možnosti in
funkcij, ki so razložene v tem priročniku.
Iz drugega zaslona se lahko vrnete na domači zaslon tako, da
držite pritisnjen gumb
. Postavitev zaslonov lahko prilagodite.
Prilagoditev domačega zaslona po meri
Elemente na domačem zaslonu lahko dodajate in
prerazporedite.
1 Na domačem zaslonu izberite Prilagodi dom.
1
2 Izberite možnost:
• Če želite prerazporediti element, izberite Preuredi,
izberite element, ki ga želite premakniti, nato pa izberite
novo lokacijo.
• Če želite na domači zaslon dodati element, izberite Dodaj,
nato pa izberite novi element.
• Če želite odstraniti element, ki ste ga dodali na domači
zaslon, izberite Odstrani, nato pa izberite element.
Dodajanje nove postavitve na domači zaslon
STRIKER 5 ali 7
Ustvarite lahko zaslon po meri, ki ustreza vašim potrebam in je
dodan na vaš domači zaslon.
1 Izberite Prilagodi dom > Dodaj > Dodaj novo postavitev.
2 Izberite postavitev funkcije.
3 Izberite okno, ki ga želite spremeniti.
4 Izberite zaslon, ki ga želite dodati.
5 Ponovite koraka 3 in 4 za dodatna okna.
6 Izberite Podatki (skriti) (izbirno).
7 Izberite možnost:
• Če želite podatke na zaslonu prilagoditi po meri, izberite
Številke v prekrivni plasti.
• Za vklop in izklop podatkovne vrstice traku kompasa
izberite Trak kompasa.
8 Izberite Naprej.
9 Vnesite ime kombinacije.
NAMIG:
• Izberite simbol , če želite shraniti.
• Držite pritisnjen simbol , če želite počistiti podatke.
• Izberite simbol ali , če želite spreminjati med malimi in
velikimi črkami.
10 S puščičnimi tipkami spreminjate velikost oken.
11 S puščičnimi tipkami izberite lokacijo domačega zaslona.
Dodajanje nove postavitve na domači zaslon
Ustvarite lahko zaslon po meri, ki ustreza vašim potrebam in je
dodan na vaš domači zaslon.
1 Izberite Prilagodi dom > Dodaj > Dodaj novo postavitev.
2 Izberite prvo funkcijo.
3 Izberite drugo funkcijo.
4 Izberite Vmesni čas, če želite izbrati smer razdeljenega
zaslona (izbirno).
5 Izberite Naprej.
6 Vnesite ime kombinacije.
NAMIG:
• Če želite shraniti, izberite .
• Če želite spreminjati med malimi in velikimi črkami,
izberite tipko .
• Če želite počistiti podatke, pridržite tipko .
7 S puščičnimi tipkami spremenite velikost oken.
8 S puščičnimi tipkami izberite lokacijo domačega zaslona.
Dodajanje zaslona Številke
Preden lahko zaslon Številke prilagodite po meri, ga morate
dodati na domači zaslon.
Številske podatke si lahko ogledate na domačem zaslonu s
pomočjo zaslona Številke.
Izberite Prilagodi dom > Dodaj > Številke.
Številke
Če želite zaslon Številke prilagoditi po meri, izberite Številke >
.
2
Spremeni številke: nastavitev vrste prikazanih številskih
podatkov.
Spremeni postavitev: nastavitev količine prikazanih številskih
podatkov.
Ponastavi potovanje: ponastavitev podatkov o poti in
omogočanje beleženja novih podatkov o poti.
Ponastavi merilnik opravljene poti: ponastavitev podatkov o
razdalji in omogočanje beleženja novih podatkov o razdalji.
Ponastavi največjo hitrost: ponastavitev najvišje hitrosti med
potjo in omogočanje beleženja nove najvišje hitrosti.
Dodajanje zaslona Grafikoni s podatki
Preden lahko zaslon Grafi s podatki prilagodite po meri, ga
morate dodati na domači zaslon.
Grafične podatke sonarja si lahko ogledate na domačem
zaslonu s pomočjo zaslona Grafi s podatki.
Na domačem zaslonu izberite Prilagodi dom > Dodaj >
Grafi s podatki.
Grafikoni s podatki
Če želite zaslon Grafi s podatki prilagoditi po meri, izberite Grafi
s podatki > .
Zamenjaj graf: nastavitev vrste podatkov, ki naj bodo prikazani
na zaslonu.
Nastavitve grafa globine: nastavitev časa in obsega globine, ki
sta prikazana v grafikonih globine.
Nastavitve grafa temperature: nastavitev časa in obsega
globine, ki sta prikazana v grafikonih temperature.
Sonar
Celozaslonska stran, stran z deljeno frekvenco in stran s
flasherjem so vizualni prikazi območja pod vašim plovilom. Te
poglede sonarja lahko prilagodite po meri.
OPOMBA: vse naprave ne omogočajo teh funkcij.
Celozaslonski sonar
Lahko si ogledate grafikon celotnega pogleda odčitkov sonarja
iz pretvornika na celem zaslonu.
Izberite Traditional ali ClearVü.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Globina dna
Temperatura vode
Hitrost po GPS-u
Napetost naprave
Čas
Vrsta in frekvenca pretvornika
Plavajoči cilji (ribe)
Indikator globine, ko se podatki sonarja izpišejo od desne proti levi
Pogled sonarja Garmin ClearVü
OPOMBA: za sprejem iskalnega sonarja Garmin ClearVü
potrebujete združljiv pretvornik.
Visokofrekvenčni sonar Garmin ClearVü zagotavlja podrobno
sliko ribolovnega območja okoli plovila s podrobno predstavitvijo
struktur, nad katerimi pluje plovilo.
Sonar
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Leva stran plovila
Desna stran plovila
Pretvornik na vašem plovilu
Drevesa
Stare pnevmatike
Dnevniki
Razdalja od boka plovila
Voda med plovilom in dnom
Frekvenca razdeljenega zaslona
Na zaslonu z deljeno frekvenco si lahko ogledate dve frekvenci.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Globina dna
Temperatura vode
Hitrost po GPS-u
Napetost naprave
Čas
Plavajoči cilji (ribe)
Črta globine
Vrsta in frekvenca pretvornika ter vrsta povečave
Indikator globine, ko se zaslon s podatki sonarja pomika od desne
proti levi
Odboj dna
Običajni pretvorniki oddajajo stožčast žarek. Tehnologija
iskalnega sonarja Garmin ClearVü oddaja dva ozka žarka, ki
spominjata na obliko žarka fotokopirnega stroja. Ta žarka
omogočata jasnejšo, fotografiji podobno sliko dogajanja okoli
plovila.
Flasher
Flasher prikazuje informacije o sonarju na krožnem merilu
globine, ki prikazuje, kaj je pod vašim plovilom. Prikaz se začne
na vrhu obroča in se nadaljuje v smeri urnega kazalca. Globina
je označena na notranji strani obroča. Informacije sonarja
utripajo na obroču, ko jih sonar prejme pri določeni globini.
Različne barve označujejo različno globino ob povratnem
signalu sonarja.
Izberite Utripanje.
À
Á
Globina na trenutni lokaciji
Merilo globine
Razdeljen povečan pogled
SideVü Sonarski pogled
OPOMBA: ne podpirajo vsi modeli sonarja in iskalnih
pretvornikov SideVü.
OPOMBA: če želite prejeti iskalni sonar SideVü, potrebujete
združljiv pretvornik in iskalnik rib.
Tehnologija iskalnega sonarja SideVü vam prikaže, kaj leži ob
bokih plovila. To vam lahko služi kot pripomoček za iskanje
struktur in rib.
Sonar
Na strani z razdeljenim povečanim pogledom si lahko ogledate
grafikon celotnega pogleda odčitkov sonarja na desni strani
zaslona in povečan del tega grafikona na levi strani zaslona.
Na zaslonu sonarja izberite
> Povečava > Razdeljena
povečava.
3
À
Á
Â
Povečano merilo globine
Ustvarjanje prednastavitve za frekvenco
Okno povečave
OPOMBA: ni na voljo pri vseh pretvornikih.
Ustvarite lahko prednastavitev za shranjevanje določene
sonarne frekvence, ki omogoča hitro spreminjanje frekvenc.
> Frekvenca.
1 V prikazu sonarja izberite
2 Izberite Dodaj.
3 Vnesite frekvenco.
Razpon globine
Začasna zaustavitev sonarja
Na vseh modelih niso na voljo vse možnosti.
Izberite možnost:
• Na zaslonu sonarja Traditional ali ClearVü izberite ali .
• Na zaslonu sonarja SideVü izberite ali .
Ustvarjanje točke poti na zaslonu sonarja s
pomočjo trenutne lokacije
1 Na zaslonu sonarja izberite .
2 Po potrebi uredite informacije o točki poti.
Ustvarjanje točke poti na zaslonu sonarja s
pomočjo druge lokacije
1
2
3
4
V pogledu sonarja začasno zaustavite sonar.
Izberite lokacijo.
Izberite .
Po potrebi uredite informacije o točki poti.
Prilagajanje povečave
Povečavo lahko prilagodite ročno z nastavitvijo razpona in fiksne
začetne globine. Na primer, če je globina 15 m in začetna
globina 5 m, naprava prikaže povečavo območja na globini od
5 do 20 m.
Poleg tega lahko omogočite, da naprava samodejno prilagodi
povečavo, s tem da nastavite razpon. Naprava izračuna
območje povečave od vodnega dna. Na primer, če izberete
razpon 10 m, naprava prikaže povečavo območja od vodnega
dna do 10 m od dna.
> Povečava.
1 Na zaslonu sonarja izberite
2 Izberite možnost:
• Za zaklep zaslona na vodno dno izberite Zaklep dna.
• Za ročno nastavitev povečave izberite Ročno.
• Za samodejno nastavitev povečave izberite Samodejno.
• Za vklop pogleda z razdeljeno povečavo izberite
Razdeljena povečava.
Zaklepanje zaslona na vodno dno
Zaslon lahko zaklenete na vodno dno. Na primer, če izberete
razpon 20 metrov, naprava prikaže območje od vodnega dna do
20 metrov od dna. Razpon se prikaže na desni strani.
> Povečava > Zaklep dna.
1 V prikazu sonarja izberite
2 Izberite razpon.
Sonarne frekvence
OPOMBA: katere frekvence so na voljo, je odvisni od
uporabljenega pretvornika.
Z nastavitvijo frekvence pripomorete k prilagoditvi sonarja
določenim ciljem in trenutni globini vode.
Izbira frekvenc
OPOMBA: frekvence ne morete prilagoditi za vse prikaze in
pretvornike sonarja.
Označite lahko, katere frekvence naj se prikažejo na zaslonu.
> Frekvenca.
1 V prikazu sonarja izberite
2 Izberite frekvenco, ki ustreza vašim potrebam in vodni
globini.
Za dodatne informacije o frekvencah glejte Sonarne
frekvence, stran 4.
4
Ojačitev sonarja
Z nastavitvijo ojačitve upravljate občutljivost sonarnega
sprejemnika, s čimer izravnate izgube zaradi globine in bistrosti
vode. Pri večji ojačitvi je prikazanih več podrobnosti, pri manjši
ojačitvi pa je na zaslonu manj motečih podatkov.
OPOMBA: ko ojačitev nastavite v enem pogledu sonarja, se ta
nastavitev uporabi za vse poglede.
Samodejna nastavitev ojačanja
OPOMBA: če želite nastaviti ojačanje na zaslonu z ločenimi
frekvencami, morate nastaviti vsako frekvenco posebej.
> Povečanje.
1 Izberite
Izberite
Omogoči
samodejno ojačitev, če je primerno.
2
3 Izberite možnost:
• Za samodejni prikaz zelo občutljivih, šibkejših povratnih
informacij sonarja z več šuma izberite Samodejno,
visoko.
• Za samodejni prikaz srednje občutljivih povratnih
informacij sonarja z zmernim šumom izberite Samodejno,
srednje.
• Za samodejni prikaz manj občutljivih povratnih informacij
sonarja z manj šuma izberite Samodejno, nizko.
Ročna nastavitev ojačanja
> Povečanje.
1 Na zaslonu sonarja izberite
2 Pritiskajte ali , dokler na vodnem delu zaslona ne zaznate
šuma.
3 Če želite ojačanje zmanjšati, izberite
ali .
Prilagoditev razpona merila globine
Razpon merila globine, prikazanega na desni strani zaslona,
lahko prilagodite. Samodejno prilagajanje razpona ohranja dno
na spodnji tretjini zaslona sonarja in je lahko uporabno za
spremljanje dna pri počasnih ali zmernih spremembah terena.
Pri drastičnih spremembah globine, na primer pečinah ali klifih,
lahko z ročno prilagoditvijo razpona prikažete določen razpon
globine. Dno ostane prikazano na zaslonu le, če je znotraj ročno
določenega razpona.
> Doseg.
1 Na zaslonu sonarja izberite
Izberite
možnost:
2
• Če želite omogočiti, da naprava samodejno prilagodi
razpon na podlagi globine, izberite Samodejno.
• Za ročno povečanje ali zmanjšanje razpona izberite ali
. (Na voljo samo pri 5- in 7-palčnih modelih.)
• Za ročno povečanje ali zmanjšanje razpona izberite ali .
(Na voljo samo pri 4-palčnih modelih.)
OPOMBA: za hitro ročno prilagoditev razpona na zaslonu
sonarja izberite in . (Na voljo samo pri 5- in 7-palčnih
modelih.)
Za hitro nadaljevanje samodejne prilagoditve razpona na
zaslonu sonarja izberite in . (Na voljo samo pri 5- in 7palčnih modelih.)
Za hitro prilagoditev razpona na zaslonu sonarja izberite ali
. (Na voljo samo pri 4-palčnih modelih.)
Ko nastavite razpon na enem zaslonu, se nastavitev uveljavi
na vseh zaslonih.
Sonar
Nastavitev sonarja
OPOMBA: nekatere možnosti in nastavitve ne veljajo za vse
modele in pretvornike.
Prikaz in prilagoditev črte globine
Na zaslonu sonarja lahko prikažete in prilagodite vodoravno
črto. Globina črte je prikazana na desni strani zaslona.
OPOMBA: ko prikažete črto globine na enem zaslonu, je
prikazana na vseh zaslonih.
> Nastavitev sonarja > Črta
1 Na zaslonu sonarja izberite
globine.
2 Izberite .
3 Za prilagoditev možnosti Črta globine izberite ali .
Nastavitev hitrosti pomikanja
Nastavite lahko, kako hitro se slika sonarja pomika po zaslonu.
Pri večji hitrosti pomikanja je prikazanih več podrobnosti, zlasti
med premikanjem ali ribarjenjem. Pri manjši hitrosti pomikanja
ostanejo informacije sonarja dlje prikazane na zaslonu.
Nastavitev hitrosti pomikanja na enem prikazu sonarja velja za
vse prikaze sonarja.
> Nastavitev sonarja >
1 Na prikazu sonarja izberite
Hitrost pomikanja.
2 Izberite možnost:
• Za samodejno prilagoditev hitrosti pomikanja na podlagi
hitrosti glede na tla izberite Samodejno.
Samodejna nastavitev izbere hitrost pomikanja, ki ustreza
hitrosti plovila, tako da se cilji v vodi izrisujejo v pravilnem
razmerju in so videti manj popačeni. Pri ogledu prikazov
sonarja Garmin ClearVü ali SideVü je priporočena
uporaba samodejne nastavitve.
• Če želite izbrati zelo veliko hitrost pomikanja, izberite
Ultrascroll .
Pri možnosti Ultrascroll se novi podatki sonarja pomikajo
hitro, vendar je kakovost slike manjša. Za večino situacij je
najprimernejša izbira možnost Hitro, ki zagotavlja
najboljše razmerje med hitrim pomikanjem slike in manj
popačenimi cilji.
®
À
Á
A-Scope
Premer sonarnega stožca pri trenutni globini
Konfiguracija videza plavajočih ciljev
OPOMBA: ko konfigurirate videz plavajočih ciljev na enem
zaslonu, se nastavitev uveljavi na vseh zaslonih.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo v vseh pogledih sonarja.
Prikaže plavajoče cilje kot simbole.
Prikaže plavajoče cilje kot simbole s podatki o globini ciljev.
Prikaže plavajoče cilje kot simbole z osnovnimi informacijami
sonarja.
Prikaže plavajoče cilje kot simbole z osnovnimi informacijami
sonarja in podatki o globini ciljev.
1 Na zaslonu sonarja izberite
> Simboli za ribe.
2 Izberite možnost.
> Nastavitev sonarja > Videz
Nastavitve zavrnitve šuma sonarja
V pogledu sonarja izberite
> Nastavitev sonarja >
Zmanjšanje šumov.
Interferenca: nastavitev občutljivost z namenom zmanjšanja
učinka motenj bližnjih virov šuma.
Nastavitev mejne vrednosti za iskanje dna
Nastavite lahko največjo globino, na kateri funkcija za
samodejno nastavitev razpona išče dno. Pri nižji mejni vrednosti
se podatki o dnu pridobijo hitreje kot pri višji.
> Nastavitev sonarja >
1 Na zaslonu sonarja izberite
Mejna vrednost za iskanje dna.
2 Izberite razpon.
Nastavitve videza sonarja
V pogledu sonarja izberite
> Nastavitev sonarja > Videz.
Barvna shema: nastavitev barvne sheme.
Edge: označevanje najmočnejšega signala z dna, s pomočjo
katerega je mogoče določiti trdnost ali mehkost signala.
Prikazovalnik A: prikaz navpičnega flasherja na desni strani
zaslona, ki prikazuje takojšen razpon do ciljev ob skali.
Simboli za ribe: oglejte si, kako sonar obdela plavajoče cilje.
S prilagajanjem nastavitve motenj od izklopa À do nizko Á,
srednje  in visoko à šum postopoma odstranite, kar pa
minimalno vpliva na močne povratne informacije o cilju.
Uporabite najnižjo nastavitev motenj, s katero dosežete
želeno izboljšanje pri odstranjevanju motenj z zaslona.
Odpravljanje nepravilnosti v zvezi s postavitvijo, zaradi
katerih nastaja šum, je najboljši način za odstranjevanje
motenj.
Šum na površini: skrije povratne informacije sonarja v bližini
vodne gladine. S skritjem šuma na površini zmanjšate
količino motečih podatkov na zaslonu.
Vklop funkcije A-Scope
A-Scope je navpično utripanje vzdolž desne strani
celozaslonskega prikaza sonarja. Ta funkcija razširi nazadnje
prejete sonarske podatke za lažji ogled. Uporabna je lahko tudi
za zaznavanje rib blizu dna.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh zaslonih sonarja.
Na strani celozaslonskega prikaza izberite
> Nastavitev
sonarja > Videz > Prikazovalnik A.
Sonar
5
Šum na površini À povzroča interferenca med pretvornikom
in vodo. Šum na površini lahko skrijete Á in tako zmanjšate
količino motečih podatkov. Širši žarki (nižje frekvence) lahko
prikažejo več ciljev, toda hkrati ustvarijo več šumov na
površini.
TVG: zmanjša pum na površini.
Ta upravljalni element je najbolj uporaben v primerih, ko
želite nadzirati in preprečiti moteče podatke oziroma šum v
bližini vodne gladine. Omogoča tudi prikazovanje ciljev v
bližini gladine, ki jih sicer skriva ali zakriva šuma na površini.
Nastavitve številk v prekrivni plasti
Podatke, prikazane na zaslonu sonarja, lahko prilagodite po
meri.
Na zaslonu sonarja izberite
> Številke v prekrivni plasti.
Vstavljanje navigacije: prikaz vstavljanja navigacije, ko je
plovilo na poti do cilja.
Trak kompasa: prikaz podatkovne vrstice traku kompasa.
Napetost naprave: prikaz napetosti naprave.
Globina: prikaz trenutne globine pretvornika.
Hitrost: prikaz trenutne hitrosti plovila.
Temperatura vode: prikaz trenutne temperature vode.
Ura: prikaz trenutnega časa dneva.
Točke poti
Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo.
Označevanje trenutnega položaja kot točke
poti
Na katerem koli zaslonu izberite
.
Ustvarjanje točke poti na drugi lokaciji
1 Izberite Uporabniški podatki > Točke poti > Nova točka
poti.
2 Izberite možnost:
• Če želite ustvariti točko poti z vnosom koordinat, izberite
možnost Vnesite koordinate in vnesite koordinate.
• Če želite ustvariti točko poti na podlagi zemljevida točk
poti, izberite možnost Uporabi zemljevid točk poti,
izberite lokacijo in nato .
• Če želite ustvariti točko poti na podlagi trenutne lokacije,
izberite možnost Uporabi trenutni položaj in vnesite
podatke.
Točka poti se samodejno shrani.
Urejanje shranjene točke poti
1
2
3
4
6
Izberite Uporabniški podatki > Točke poti.
Izberite točko poti.
Izberite Urejanje točke poti.
Izberite možnost:
• Če želite dodati ime, izberite možnost Ime in vnesite ime.
• Če želite spremeniti simbol, izberite možnost Simbol.
• Če želite spremeniti globino, izberite možnost Globina.
• Če želite spremeniti temperaturo vode, izberite možnost
Temperatura vode.
• Če želite spremeniti komentar, izberite možnost
Komentar.
• Če želite spremeniti položaj točke poti, izberite možnost
Položaj.
Označevanje in navigacija do mesta človeka
v vodi
Na katerem koli zaslonu izberite > Človek v vodi > Da.
Iskalnik rib nastavi neposredno pot nazaj na lokacijo.
Navigacija do točke poti
1 Če želite najti točko poti, premaknite zemljevid točk poti.
2 Središče kurzorja postavite na središče simbola točke poti.
Na zaslonu se prikaže ime točke poti.
3 Izberite točko poti.
4 Izberite Navigacija po načrtovani poti > Pojdi.
Merjenje razdalje na zemljevidu točk poti
Izmerite lahko razdaljo med dvema lokacijama.
1 Na zemljevidu točk poti začnite obračati (Obračanje na
STRIKER 4, stran 1).
2 Izberite > Merjenje razdalj.
Na zaslonu se prikažejo razdalja in drugi podatki.
Brisanje točke poti ali ČVV
1 Izberite Uporabniški podatki > Točke poti.
2 Izberite točko poti ali ČVV.
3 Izberite Izbriši > V redu.
Brisanje vseh točk poti
Izberite Uporabniški podatki > Upravljanje podatkov >
Izbriši uporabniške podatke > Točke poti > Vse.
Izmenjava točk poti in načrtovanih poti med
več napravami
Preden lahko delite točke poti in načrtovane poti, morate
povezati modro in rjavo žico napajalnega kabla.
Modra žica je za Tx (oddajanje), rjava pa za Rx (sprejemanje).
Ti žici se uporabljata samo za deljenje podatkov med
združljivimi napravami družine STRIKER in družine echoMAP™.
Za izmenjavo podatkov morate vključiti izmenjavo uporabniških
podatkov za obe napravi.
V obeh napravah izberite Uporabniški podatki >
Upravljanje podatkov > Izmenjava uporabniških
podatkov > Vklopi.
Nastavitve zemljevida točk poti
Izberite Zemljevid točk poti > .
Točke poti: Prikaz seznam točk poti.
Prikaz točke poti: nastavitev načina prikaza točke poti na karti.
Načrtovane poti: prikaz seznama poti.
Sled: prikaz menija z možnostmi sledi.
Išči: omogoča iskanje shranjenih poti in točk poti.
Nastavitev zemljevida: Nastavitev perspektive zemljevida točk
poti in prikaz črte smeri, tj. črte, narisane na zemljevidu točk
poti, od premca plovila v smeri plovbe.
Številke v prekrivni plasti: omogočanje prilagajanja podatkov,
prikazanih na zemljevidu točk poti.
Načrtovane poti
Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do
končnega cilja.
Točke poti
Ustvarjanje načrtovane poti in navigacija po
njej z zemljevidom točk poti
Začetna točka je lahko vaša trenutna lokacija ali kakšna druga
lokacija.
1 Izberite Uporabniški podatki > Načrtovane poti > Novo >
Uporabi zemljevid točk poti.
2 Če želite izbrati začetno lokacijo načrtovane poti, premaknite
zemljevid točk poti.
Sledite
navodilom na zaslonu za dodajanje zavojev.
3
> Navigacija do.
4 Izberite
5 Izberite možnost.
Urejanje shranjene načrtovane poti
Spremenite lahko ime načrtovane poti ali zavoje, ki jih
načrtovana pot vsebuje.
1 Izberite Uporabniški podatki > Načrtovane poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Urejanje načrtovane poti.
4 Izberite možnost:
• Če želite spremeniti ime, izberite možnost Ime in vnesite
ime.
• Če želite izbrati točko poti s seznama zavojev, izberite
možnost Urejanje zavojev > Uporabi seznam zavojev in
na seznamu izberite točko poti.
• Če želite izbrati zavoj s karte, izberite možnost Urejanje
zavojev > Uporabi zemljevid točk poti in na karti izberite
lokacijo.
Ogled seznama načrtovanih poti
Izberite Uporabniški podatki > Načrtovane poti.
Brskanje in navigacija po shranjeni
načrtovani poti
Preden lahko prebrskate seznam načrtovanih poti in uporabite
navigacijo do katere od njih, morate ustvariti in shraniti vsaj eno
načrtovano pot.
1 Izberite Uporabniški podatki > Načrtovane poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Navigacija do.
4 Izberite možnost:
• Za navigacijo po načrtovani poti z začetne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, izberite
Naprej.
• Za navigacijo po načrtovani poti od ciljne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, izberite Nazaj.
Prikaže se vijolična črta. Na sredini vijolične črte je tanjša
škrlatna črta, ki označuje popravljen potek poti od vaše
trenutne lokacije do cilja. Popravljeni potek poti je dinamičen
in se premakne skupaj s plovilom, ko zaidete iz smeri.
5 Oglejte si potek poti, označen z vijolično črto.
6 Sledite vijolični črti vzdolž vsakega dela načrtovane poti in
krmarite tako, da se izognete kopnemu, plitvinam in drugim
oviram.
7 Če zaidete iz smeri, sledite škrlatni črti (popravljenemu
poteku poti), ki vodi do cilja, ali zavijte nazaj na vijolično črto
(neposredna pot).
Brisanje shranjene načrtovane poti
1 Izberite Uporabniški podatki > Načrtovane poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Izbriši.
Sled
Brisanje vseh shranjenih načrtovanih poti
Izberite Uporabniški podatki > Upravljanje podatkov >
Izbriši uporabniške podatke > Načrtovane poti.
Sled
Sled je zapis trenutne poti vašega plovila. Trenutno sled lahko
prikažete v prikazu zemljevida točk poti.
Nastavitev barve sledi
1 Izberite Uporabniški podatki > Sled > Možnosti sledi >
Barva sledi.
2 Izberite barvo sledi.
Čiščenje sledi
Izberite Uporabniški podatki > Sled > Počisti sled > V
redu.
Upravljanje pomnilnika dnevnika sledi med
beleženjem
1 Izberite Uporabniški podatki > Sled > Možnosti sledi.
2 Izberite Način snemanja.
3 Izberite možnost:
• Za beleženje dnevnika sledi do napolnjenosti pomnilnika
sledi izberite Napolni.
• Za neprekinjeno beleženje dnevnika sledi, pri čemer se
najstarejši podatki o sledeh prepišejo z novimi podatki,
izberite Ovoj.
Konfiguracija intervala beleženja dnevnika
sledi
Določite lahko, kako pogosto naj se izris poti beleži. Pri
beleženju pogostejših izrisov je rezultat natančnejši, vendar se
dnevnik sledi hitreje napolni. Za najučinkovitejšo uporabo
pomnilnika je priporočen interval ločljivosti.
1 Izberite Uporabniški podatki > Sled > Možnosti sledi >
Interval snemanja > Interval.
2 Izberite možnost:
• Za beleženje sledi glede na razdaljo med točkami izberite
Razdalja > Spremeni in vnesite razdaljo.
• Za beleženje sledi glede na časovni interval izberite Čas >
Spremeni in vnesite časovni interval.
• Za beleženje sledi glede na odstopanje od vaše poti
izberite Ločljivost > Spremeni in vnesite največjo
dovoljeno napako glede na pravo pot pred beleženjem
točke sledi.
Brisanje vseh shranjenih točk poti,
načrtovanih poti in sledi
Izberite Uporabniški podatki > Upravljanje podatkov >
Izbriši uporabniške podatke > Vse > V redu.
Konfiguracije naprave
Nastavitve sistema
Izberite Nastavitve > Sistem.
Zaslon: nastavi svetlost osvetlitve zaslona (Prilagajanje
osvetlitve zaslona, stran 1) in barvno shemo (Nastavitev
barvnega načina, stran 1).
Zvočni opozorilnik: vklopi in izklopi zvok, ki se oglasi pri
alarmih in izbiranju (Nastavitev zvočnega opozorilnika,
stran 1).
7
GPS: prikaže informacije o nastavitvah in določanju položaja
satelitov GPS.
Samodejni vklop: samodejno vklopi napravo ob začetku
napajanja.
Jezik: nastavi jezik besedila na zaslonu.
Informacije o sistemu: dostop do informacij o napravi in
različici programske opreme.
Simulator: vklopi simulator in omogoča, da nastavite hitrost in
simulirani položaj.
Informacije o sistemu
Izberite Nastavitve > Nastavitve > Informacije o sistemu.
Dnevnik dogodkov: omogočanje ogleda dnevnika dogodkov v
sistemu.
Informacije o programski opremi: dostop do informacij o
napravi in različici programske opreme.
Naprave Garmin: dostop do informacij o povezanih Garmin
napravah.
Tovarniške nastavitve: ponastavitev naprave na tovarniške
vrednosti.
OPOMBA: s tem izbrišete vse informacije o nastavitvah, ki
ste jih vnesli.
Nastavitve mojega plovila
OPOMBA: nekatere nastavitve in možnosti zahtevajo dodatno
strojno opremo.
Izberite Nastavitve > Moje plovilo.
Vrsta pretvornika: prikaz vrste pretvornika, ki je povezan z
napravo (Izbira vrste pretvornika, stran 1).
Odmik kobilice: odklon površinske meritve za globino kobilice,
zaradi katerega je mogoče izmeriti globino od dna kobilice
namesto od mesta pretvornika (Nastavitev odmika kobilice,
stran 8).
Odmik temperature: izravnava izmerjene temperature vode
temperaturnega pretvornika (Nastavitev temperaturnega
odklona vode, stran 8).
Nastavitev odmika kobilice
Vnesete lahko odmik kobilice in s tem izravnate površinsko
meritev globine kobilice ter omogočite merjenje globine vode ali
globine pod kobilico namesto globine pod pretvornikom. Za
odmik kobilice vnesite pozitivno število. Vnesete lahko negativno
število in s tem izravnate vrednost za večje plovilo, ki se v vodo
ugrezne za več čevljev.
1 Dokončajte opravilo glede na lokacijo pretvornika:
• Če je pretvornik nameščen v višini vodne črte À, izmerite
razdaljo od mesta pretvornika do kobilice plovila. To
vrednost vnesite kot pozitivno število v korakih 3 in 4, če
želite prikazati globino pod kobilico.
• Če je pretvornik nameščen na dnu kobilice Á, izmerite
razdaljo od pretvornika do vodne črte. To vrednost vnesite
kot negativno število v korakih 3 in 4, če želite prikazati
globino vode. Vnesite vrednost 0, če želite prikazati
globino pod kobilico in globino pod pretvornikom.
2 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Odmik kobilice.
3 Izberite ali glede na lokacijo pretvornika.
4 Vnesite razdaljo, ki ste jo izmerili v koraku 1.
Nastavitev temperaturnega odklona vode
Nastavite lahko temperaturni odklon in s tem izravnate odčitek
temperature temperaturnega senzorja.
1 Izmerite temperaturo vode s temperaturnim pretvornikom, ki
je priključen na napravo.
2 Izmerite temperaturo vode z drugim termometrom ali
temperaturnim senzorjem, ki je preverjeno natančen.
3 Odštejte temperaturo vode, ki ste jo izmerili v koraku 1, od
temperature vode, ki ste jo izmerili v koraku 2.
To je temperaturni odklon. To vrednost vnesite kot pozitivno
število v koraku 5, če senzor, ki je priključen na napravo,
izmeri nižjo temperaturo vode, kot je v resnici. To vrednost
vnesite kot negativno število v koraku 5, če senzor, ki je
priključen na napravo, izmeri višjo temperaturo vode, kot je v
resnici.
4 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Odmik temperature.
5 S puščičnimi tipkami vnesite temperaturni odklon vode, ki ste
ga izmerili v koraku 3.
Nastavitve alarmov
Alarmi za navigacijo
Izberite Nastavitve > Alarmi > Navigacija.
Prihod: nastavitev oglašanja alarma, ko ste znotraj navedene
razdalje ali časa od obrata ali cilja.
Vlečenje sidra: nastavitev oglašanja alarma, ko presežete
navedeno razdaljo vlečenja, medtem ko ste zasidrani.
Iz smeri: nastavitev oglašanja alarma, ko krenete iz zastavljene
smeri za določeno razdaljo.
Alarmi za sistem
Budilka: nastavitev budilke.
Napetost naprave: nastavitev oglašanja alarma, ko baterija
doseže navedeno nizko napetost.
Natančnost GPS-a: nastavitev alarma, ko je natančnost
določanja položaja GPS-a zunaj uporabniško določene
vrednosti.
Alarmi sonarja
Izberite Nastavitve > Alarmi > Sonar.
Plitva voda: zvočni signali ob manjši globini vode od navedene.
Globoka voda: zvočni signali ob večji globini vode od
navedene.
8
Konfiguracije naprave
Temperatura vode: zvočni signali ob večjem temperaturnem
odklonu vode od ± 2 °F (± 1,1 °C). Nastavitve alarma se
shranijo ob izklopu naprave.
OPOMBA: če želite uporabiti alarm, morate napravo povezati
s temperaturnim pretvornikom.
Ribolov: nastavitev oglašanja alarma, ko naprava zazna
plavajoči cilj.
•
nastavi oglašanje alarma, ko naprava zazna ribe
vseh velikosti.
•
nastavi oglašanje alarma, samo ko naprava zazna
srednje velike ali velike ribe.
•
nastavi oglašanje alarma, samo ko naprava zazna
velike ribe.
Nastavitve enot
Izberite Nastavitve > Merske enote.
Enote sistema: nastavitev zapisa enote za napravo.
Varianca: nastavitev magnetnega odklona, kota med
magnetnim severom in pravim severom, za vaš trenutni
položaj.
Referenčni sever: nastavitev referenčne smeri, ki se uporablja
za izračun informacij o smeri. Dejanski nastavi geografski
sever za referenčni sever. Mreža nastavi koordinatni sever za
referenčni sever (000º). Magnetno nastavi magnetni sever za
referenčni sever.
Zapis položaja: nastavitev zapisa položaja, v katerem je
prikazan odčitek določene lokacije. Ne spreminjajte te
nastavitve, če ne uporabljate zemljevida ali karte, ki določa
drug zapis položaja.
Geodetski referenčni sistem: nastavitev koordinatnega
sistema, na katerem temelji zemljevid. Ne spreminjajte te
nastavitve, če ne uporabljate zemljevida ali karte, ki določa
drug geodetski referenčni sistem.
Oblika zapisa časa: nastavitev 12-urnega, 24-urnega zapisa
časa ali univerzalnega koordiniranega časa (UTC).
Časovni pas: nastavitev časovnega pasu.
Poletni čas: Izklopi ali Vklopi poletnega/zimskega časa.
Dodatek
Registracija naprave
Pomagajte nam izboljšati podporo za vas in še danes opravite
elektronsko registracijo. Izvirni račun ali njegovo kopijo hranite
na varnem mestu.
1 Obiščite my.garmin.com/registration.
2 Prijavite se v svoj račun Garmin.
Specifikacije
Mere
Temperaturni obseg
Od –15 do 55 °C (od 5 do 131 °F)
Razpon napetosti vira napajanja
Od 10 do 20 V
Nazivni tok
1A
Odpravljanje težav
Moja naprava se ne vklopi
• Napajalni kabel potisnite do konca v hrbtno stran naprave.
Čeprav je kabel videti priključen, ga odločno pritisnite.
• Prepričajte se, da vir napajanja dovaja elektriko.
To lahko preverite na več načinov. Preverite, ali druge
naprave, ki jih napaja isti vir, delujejo.
• Preverite varovalko v napajalnem kablu.
Varovalka bi morala biti v nosilcu, ki je del rdeče žice
napajalnega kabla. Preverite, ali je nameščena varovalka
ustrezne velikosti. Natančna velikost varovalke, ki jo
potrebujete, je navedena na nalepki na kablu ali v navodilih
za namestitev. Preglejte varovalko, da se prepričate, ali je v
njej še vzpostavljena povezava. Varovalko lahko preizkusite
z multimetrom. Če je varovalka v redu, mora multimeter
kazati upor 0 ohmov.
• Preverite, ali naprava prejema vsaj 10 voltov enosmernega
toka. Priporočena je napetost 12 voltov.
Za preverjanje napetosti enosmernega toka izmerite žensko
in ozemljitveno vtičnico napajalnega kabla. Če je napetost
nižja od 10 voltov, se naprava ne bo vklopila.
Nastavitve navigacije
Moj sonar ne deluje
OPOMBA: nekatere nastavitve in možnosti zahtevajo dodatno
strojno opremo.
Izberite Nastavitve > Navigacija.
Oznake načrtovane poti: nastavitev vrste oznak, ki so na
zemljevidu prikazane z obrati na načrtovani poti.
Vklop prehoda zavoja: nastavitev izračuna prehoda obrata
glede na čas ali razdaljo.
Čas prehoda zavoja: nastavitev števila minut pred prehodom
obrata do naslednjega koraka, ko je izbran Čas za nastavitev
Vklop prehoda zavoja.
Razdalja prehoda zavoja: nastavitev razdalje pred prehodom
obrata do naslednjega koraka, ko je izbrana Razdalja za
nastavitev Vklop prehoda zavoja.
Začetek načrtovane poti: izberite začetno točko navigacije po
načrtovani poti. Lahko izberete Čoln za začetek navigacije od
trenutne lokacije plovila ali Točke poti za začetek pri prvi točki
poti na načrtovani poti.
• Kabel pretvornika potisnite do konca v hrbtno stran naprave.
Čeprav je kabel videti priključen, ga odločno pritisnite.
• Prepričajte se, da je oddajanje sonarja vklopljeno.
Obnavljanje privzetih tovarniških nastavitev
OPOMBA: s tem izbrišete vse informacije o nastavitvah, ki ste
jih vnesli.
> Sistem > Informacije o sistemu > Tovarniške
1 Izberite
nastavitve.
2 Izberite možnost.
Dodatek
Naprava ne ustvarja točk poti na pravi lokaciji
Lokacijo točke poti lahko vnesete ročno, da podatke prenesete
iz ene naprave v drugo ter jih izmenjate. Če ste ročno vnesli
točko poti s koordinatami in lokacija te točke ni prikazana na
pravem mestu, geodetski referenčni sistem in zapis položaja
naprave morda ne ustrezata geodetskemu referenčnemu
sistemu in zapisu položaja, ki je bil prvotno uporabljen za
označitev točke poti.
Zapis položaja je način, kako se položaj sprejemnika GPS
prikaže na zaslonu. Običajno je prikazan kot zemljepisna širina/
dolžina v stopinjah in minutah z možnostjo prikaza stopinj, minut
in sekund ter samo stopinj ali eno od drugih oblik mreže.
Geodetski referenčni sistem je matematični model za prikaz dela
zemeljskega površja. Geodetske črte za zemljepisno širino in
dolžino na papirnem zemljevidu so opredeljene glede na
določen geodetski referenčni sistem.
1 Ugotovite, katera geodetski referenčni sistem in zapis
položaja sta bila uporabljena pri ustvarjanju izvirne točke poti.
Če je bila izvirna točka poti ustvarjena na podlagi zemljevida,
bi na legendi zemljevida morala biti navedena geodetski
referenčni sistem in zapis položaja, ki sta bila uporabljena pri
izdelavi zemljevida. Običajno je to navedeno pri
kartografskem ključu.
9
2 Izberite Nastavitve > Merske enote.
3 Izberite pravilne nastavitve za geodetski referenčni sistem in
zapis položaja.
4 Znova ustvarite izvirno točko.
10
Dodatek
Kazalo
dnevnik dogodkov 8
domači zaslon, prilagajanje 1, 2
sonar 2, 3
a-scope 5
alarmi 8
barvna shema 5
črta globine 5
flasher 3
frekvence 3, 4
Garmin ClearVü 2
merilo globine 2, 4
motnje 5
ojačanje 4
plavajoči cilji 2, 5
pogledi 2–4
povečava 3, 4
prikazovalnik a-scope 5
SideVü 3
številke 2
šum na površini 5
točka poti 4
videz 2, 5
zabeleži 2
zaklep dna 4
SOS 6
strani. Za več informacij si oglejte sonar
G
Š
Garmin ClearVü 2
GPS
nastavitve 7
signali 1
T
A
alarm za prihod 8
alarm za vlečenje sidra 8
alarm za zapustitev smeri 8
alarmi 8
iz smeri 8
navigacija 8
prihod 8
sonar 8
vlečenje sidra 8
alarmi za navigacijo 8
B
barvni način 1
brisanje, vsi uporabniški podatki 7
Č
človek v vodi 6
D
J
jezik 7
M
merjenje razdalje 6
merske enote 9
N
načrtovalnik potovanja. Za več informacij si
oglejte načrtovane poti
načrtovane poti 6
brisanje 7
izmenjevanje 6
navigacija 7
ogled seznama 7
točke poti 6
urejanje 7
ustvarjanje 7
napetost 8
naprava
registracija 9
tipke 1
nastavitve 1, 2, 6–9
informacije o sistemu 7
nastavitve zaslona 7
natančnost GPS-a 8
številke v prekrivni plasti 6
tipke 1
vklop/izklop 1
točke poti 6, 9
brisanje 6
človek v vodi 6
izmenjevanje 6
sonar 4
urejanje 6
ustvarjanje 6
tovarniške nastavitve 8, 9
U
uporabniški podatki, brisanje 7
ura 8
alarm 8
V
varna globina 9
varna višina 9
voda, temperaturni odklon 8
vstavljanje navigacije 6
Z
zaslon, svetlost 1
zvočni opozorilnik 1
O
obračanje 1
odmik kobilice 8
odpravljanje težav 9
osvetlitev zaslona 1
označi lokacijo 6
P
podatkovna polja 6
povečava 1
sonar 4
pretvornik 1, 2
R
registracija izdelka 9
registracija naprave 9
S
satelitski signali, pridobivanje 1
SideVü 3
sledi 7
beleženje 7
Kazalo
11
support.garmin.com
Julij 2017
190-01950-43_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising