Garmin | VHF 100/100i Marine Radio | Garmin VHF 100/100i Marine Radio Hurtigveiledning

Garmin VHF 100/100i Marine Radio Hurtigveiledning
200i
VHFVHF
100i/200i/300i
25W
NÖDANROP
LOCAL
USA
16
WATCH
“‰°Š‹.Œ‘’’ƒ
ˆ‰Š°‹Œ.‘’“’†
ˆ‰:‹ŒPM UTC
PA
SCAN
Hurtigreferanse
© 2009 Garmin Ltd. eller datterselskaper
Mai 2011
VHF_100i-200i-300i_QRG_NO.indd 1
190-01019-58 Rev. A
29.04.11 09.37
Hurtigreferanse
Uspesifisert DSC-nødkalling
Løft opp det fjærbelastede dekselet og trykk og hold
inne DISTRESS-tasten
i minst tre sekunder.
Spesifisert DSC-nødkalling
1. Løft opp det fjærbelastede dekselet, og trykk og
slipp opp DISTRESS-tasten
.
2. Bruk kanal-knappen til å velge type nødkalling.
3. Trykk og hold inne DISTRESS-tasten
minst tre sekunder.
i
Skanne prioriterte kanaler
1. Trykk
for å skifte til kanal 16.
2. Trykk
igjen for å skift til din andreprioritetskanal.
en tredje gang for å gå tilbake til tidligere
3. Trykk
innstilt arbeidskanal.
Radiobetjening
Trykk for å velge mellom mottaksinnstillinger
for lokal og fjern, eller for å overstyre 1 W sendereffekt
for visse kanaler.
Trykk for å vise en meny med DSCalternativer. Trykk igjen for å gå tilbake til
startskjermen.
Trykk for å vise en meny med
konfigurasjonsalternativer. Trykk igjen for å gå tilbake
til startskjermen.
Trykk for å gå tilbake til forrige skjerm når
du står i menyen alternativer. Denne tasten vil også
avbryte eller dempe innkommende DSC-kallinger.
Kanal – drei for å endre kanal på radio, eller trykk for
å velge et menyelement.
VOL – drei for å justere volumet.
SQL – drei for å justere squelch-nivået.
VHF_100i-200i-300i_QRG_NO.indd 2
29.04.11 09.37
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising