Garmin | VHF 100/100i Marine Radio | User guide | Garmin VHF 100/100i Marine Radio Användarhandbok

Garmin VHF 100/100i Marine Radio Användarhandbok
VHF 100/200
handbok
25 W
LOCAL
DISTRESS
USA
16
“‰°Š‹.Œ‘’’ƒ
ˆ‰Š°‹Œ.‘’“’†
ˆ‰:‹ŒPM UTC
WATCH
PA
SCAN
© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel: (913) 397 82 00 eller
(800) 800 10 20
Fax: (913) 397 82 82
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tel: +44 (0) 870 850 12 41 (från utanför
Storbritannien)
0808 2380000 (från Storbritannien)
Fax: +44 (0) 870 850 12 51
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel: 886 226 429 199
Fax: 886 226 429 099
Alla rättigheter förbehålls. Denna handbok får inte kopieras, skrivas av, överföras, laddas ner eller sparas på
något som helst sätt eller i något som helst syfte, varken i sin helhet eller delvis, utöver vad som uttryckligen
anges häri, utan föregående skriftligt medgivande från Garmin. GARMIN ger härmed tillstånd att ladda ner
en enda kopia av den här handboken till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium, för att läsas
där eller skrivas ut i ett exemplar, förutsatt att sådan elektronisk eller utskriven kopia av den här handboken
innehåller detta upphovsrättsliga förbehåll i sin helhet och ytterligare förutsatt att obehörig kommersiell
distribution av den här handboken eller någon version därav uttryckligen är förbjudet.
Informationen i den här handboken kan komma att ändras utan föregående meddelande. Garmin förbehåller
sig rätten att ändra och förbättra sina produkter och att ändra i innehållet i handboken utan skyldighet att
meddela någon person eller organisation därom. På Garmins webbsida (www.garmin.com) finns aktuella
uppdateringar och kompletterande information rörande användning av den här och andra Garmin-produkter.
Garmin® och Garmins logotyp är varumärken, registrerade i USA och andra länder, tillhöriga Garmin
Ltd. eller dess dotterbolag. GHS ™är ett varumärke tillhörigt Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Dessa
varumärken får inte användas utan uttryckligt medgivande från Garmin.
United States Power Squadrons® är ett varumärke tillhörigt United States Power Squadrons. NMEA
2000® och logotypen NMEA 2000 är registrerade varumärken tillhöriga organisationen National Maritime
Electronics Association.
CE-märkning
CE-märkningen, organ nr 0168, gäller endast för modellerna VHF 100i och VHF 200i.
0168
VHF 200i
25W
NÖDANROP
LOCAL
USA
16
WATCH
“‰°Š‹.Œ‘’’ƒ
ˆ‰Š°‹Œ.‘’“’†
ˆ‰:‹ŒPM UTC
PA
SCAN
Lathund
© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Lathund
Ospecificerat DSC-nödanrop
Öppna den fjäderbelastade luckan, tryck på nödanropsknappen
under tre sekunder.
och håll den intryckt
Specificerat DSC-nödanrop
1. Öppna den fjäderbelastade luckan och tryck helt kort på nödanropsknappen
2. Välj typ av nödanrop med hjälp av kanalväljaren.
3. Tryck på nödanropsknappen
.
och håll den intryckt under tre sekunder.
Passning på prioriterade kanaler
1. Tryck på
för att byta till kanal 16.
2. Tryck på
en gång till för att byta till din andra prioriterade kanal.
3. Tryck på
en tredje gång för att återgå till föregående arbetskanal.
Knappar och kontroller
Tryck för att växla mellan hög och låg effekt (lokal trafik eller långdistanstrafik)
eller för att spärra sändning med 1 watt på vissa kanaler.
Tryck för att öppna DSC-menyn. Tryck en gång till för att gå till huvudsidan.
Tryck för att öppna menyn. Tryck en gång till för att gå till huvudsidan.
Tryck för att backa till föregående när du arbetar i menyn. Denna knapp används
också för att avvisa eller tysta ett inkommande DSC-anrop.
Kanalväljare – välj radiokanal genom att vrida och tryck för att välja en menypost.
VOL – justera volymen genom att vrida på knappen.
SQL – justera brusfiltret genom att vrida på knappen.
Inledning
Inledning
Radioapparaterna VHF 100 och VHF 200 ger dig möjligheter att kommunicera på alla
internationella och kanadensiska marina kanaler, samt de marina kanaler som används i
USA, men också på förvalda privata kanaler. De frekvensband som används i USA och
Kanada finns inte i modell 100i. Dessa modeller kan också användas för mottagning
på de sk väderkanalerna. Modellerna VHF 100, VHF 200 och GHS™ 10 är avsedda
för användning i Nordamerika och modellerna VHF 100i, VHF 200i och GHS 10i för
användning i Europa och resten av världen.
Modellerna VHF 100 och VHF 200 har många extrafunktioner, däribland de som finns med
i nedanstående lista.
VHF 100
VHF 100i
VHF 200
VHF 200i
Automatisk start
●
●
●
●
DSC klass D (digitalt selektivt anrop)
●
●
●
●
●
●
●
●
Sända positionsbegäran
●
●
●
●
Funktionen lokal mottagning används för
att få bättre mottagning i mycket belastade
hamnområden.
●
●
●
●
Du kan välja mellan sändeffekt med 1 eller
25 watt.
Positionssöknig för att följa tre andra fartyg
●
●
●
●
Särskild knapp för direktval av kanalerna
16 och 9
●
Endast
kanal 16
●
Endast
kanal 16
NMEA0183-anslutning
●
●
●
●
NMEA2000-®anslutning
●
●
Ytterligare funktioner med NMEA2000kompatibla plottrar och autopiloter från Garmin
●
●
Fastmonterad högtalare och mikrofon
●
●
Flyttbar högtalare och mikrofon
●
●
Kan använda för anslutning av mikrofon i GHS
10 eller GHS 10i
●
●
20 watts utsignal till däckshögtalare och mistlur,
för automatisk och manuell mistsignalering och
justerbar mistsignalfrekvens
●
●
Tvåvägs däckshögtalarfunktion för tvåvägs­
kommunikation med besättning på däck
●
●
Interkomfunktioner
●
●
Mottagning av NOAA:s vädersändningar
VHF 100/200 handbok
●
●
i
Inledning
VHF 100
VHF 100i
VHF 200
VHF 200i
ATIS-klar
●
●
Klar för privatkanal (programmeras hos din
återförsäljare)
●
●
Menyer på engelska, franska, italienska, tyska
och spanska
●
●
Handboken
När vi i den här handboken skriver att du skall använda kanalväljaren vrider du väljaren
för att markera en post och trycker på den för att välja en post.
Små pilar (>) i texten indikerar att du kan använda kanalväljaren för att välja respektive
post i tur och ordning. Om det t ex står Välj COMMUNICATIONS > PROTOCOL, gör
du så här:
1. Vrid kanalväljaren för att markera COMMUNICATIONS. Tryck sedan på den för att välja
COMMUNICATIONS.
2. Vrid kanalväljaren för att markera PROTOCOL. Tryck sedan på den för att välja
PROTOCOL.
VHF 100/200 och GHS 10
Den här handboken gäller enbart för följande produkter:
Nordamerikanska
modeller
Internationella modeller
VHF 100
VHF 100i
VHF 200
VHF 200i
GHS 10
GHS 10i
Om inte annat anges häri är instruktionerna för radiomodellerna VHF100 och 200 samt
handenheten GHS 10 desamma.
ii
VHF 100/200 handbok
Inledning
Innehåll
Inledning.....................................................................................................................i
Handboken............................................................................................................................ ii
Komma igång............................................................................................................1
Basstationens frontpanel...................................................................................................... 1
Mikrofon och handenheten GHS 10...................................................................................... 2
Fönstret på basstationen och handenheten.......................................................................... 3
Tips....................................................................................................................................... 4
Grundläggande funktion..........................................................................................5
Sätta på/stänga av radion..................................................................................................... 5
Volymjustering....................................................................................................................... 5
Volymjustering på handenheterna GHS 10 och GHS 10i..................................................... 5
Justering av brusspärren...................................................................................................... 5
Inställning av brusspärren på handenheterna GHS 10 och GHS 10i................................... 5
Välja kanaler......................................................................................................................... 5
Passa och spara kanaler...................................................................................................... 6
Passning av fler kanaler........................................................................................................ 7
Byta näst högst prioriterad kanal.......................................................................................... 8
Använda funktionen 16/9...................................................................................................... 8
Växla mellan 1 och 25 watt sändeffekt................................................................................. 8
Justera känsligheten för mottagning lokalt/distans............................................................... 9
Använda VHF:en som intercom-apparat............................................................................... 9
Använda däckshögtalaren.................................................................................................. 10
Använda mistlursfunktionen................................................................................................ 10
Lyssna på NOAA:s vädersändningar och vädervarningar.................................................. 12
ATIS – system för automatisk sändning av identifieringssignal.......................................... 13
DSC (digitalt selektivt anrop)................................................................................15
Ange ditt MMSI-nummer..................................................................................................... 15
Titta på ditt MMSI-nummer................................................................................................. 16
DSC-nödanrop.................................................................................................................... 16
Göra anrop.......................................................................................................................... 18
Inkommande anrop............................................................................................................. 21
Positionssöknig................................................................................................................... 22
Arbeta med anropsloggarna............................................................................................... 23
Arbeta med registret........................................................................................................... 26
Lägga in och ändra i grupper.............................................................................................. 26
DSC-inställningar................................................................................................................ 27
Avancerat................................................................................................................29
NMEA 0183 och NMEA 2000.............................................................................................. 29
Ändra driftinställningarna.................................................................................................... 30
VHF 100/200 handbok
iii
Inledning
Bilaga.......................................................................................................................35
Larm och meddelanden...................................................................................................... 35
Kanallista............................................................................................................................ 36
Tekniska specifikationer...................................................................................................... 46
Skötsel................................................................................................................................ 49
Register...................................................................................................................50
iv
VHF 100/200 handbok
Komma igång
Komma igång
Basstationens frontpanel
Brusspärr
25W
DISTRESS
USA
16
WATCH
Volym
“‰°Š‹.Œ‘’’ƒ
ˆ‰Š°‹Œ.‘’“’†
ˆ‰:‹ŒPM UTC
PA
SCAN
PWR eller
16/9
Kanalväljare
DISTRESS
HI/LO
DSC
MENU
CLEAR
NÖDANROP – Om du lagt in ett s k MMSI-nummer i radion kan du sända ett nödanrop
genom att bara trycka på den här knappen.
Brusspärr – Justera brusfiltret genom att vrida på knappen.
Volym – Justera volymen genom att vrida på knappen.
PWR eller 16/9 – Tryck på knappen och håll den intryckt för att starta och stänga av radion.
När radion är påslagen kan trycka helt kort på den här knappen för att växla mellan kanal
16, din andra prioriterade kanal och din arbetskanal.
Kanalväljare – Välj radiokanal genom att vrida och tryck för att välja en menypost. När
huvudsidan är öppen kan du trycka på den här knappen för att öppna väderkanalerna (endast
modellerna 100 och 200).
HI/LO – Tryck för att välja mellan hög och låg effekt (lokal trafik eller långdistanstrafik)
eller för att spärra sändning med 1 W på vissa kanaler.
DSC – Tryck för att öppna DSC-menyn. Tryck en gång till för att gå till huvudsidan.
MENU – Tryck för att öppna menyn. Tryck en gång till för att gå till huvudsidan.
CLEAR – Tryck för att backa till föregående bild från menyn. Denna knapp används också
för att avvisa eller tysta ett inkommande DSC-anrop.
VHF 100/200 handbok
1
Komma igång
Mikrofon och handenheten GHS 10
Handenheten har samma funktioner som basstationen, bortsett från volymjustering och
brusspärren.
PTT
25W
PTT
Uppil
Nerpil
Kanalväljare
CLEAR
DSC
16+ eller 16/9
DISTRESS
USA
16
“‰°Š‹.Œ‘’’ƒ
ˆ‰Š°‹Œ.‘’“’†
ˆ‰:‹ŒPM UTC
WATCH
PA
DISTRESS
SCAN
16+ eller 16/9
HI/LO
MENU
Volym/
brusspärr
PTT (talknapp) – Tryck på den här knappen för att stänga menyn och återgå till huvudsidan
för att sända.
DISTRESS (GHS 10 och GHS 10i) – Om du lagt in ett s k MMSI-nummer i radion kan du
sända ett nödanrop genom att bara trycka på den här knappen.
Upp- och nerpilar (mikrofon) – Tryck på dessa knappar för att byta kanal på radion.
Kanalväljare – Välj radiokanal genom att vrida och tryck för att välja en menypost. När
huvudsidan är öppen kan du trycka på den här knappen för att öppna väderkanalerna (endast
GHS 10).
CLEAR – Tryck för att backa till föregående bild från menyn. Denna knapp används också
för att avvisa eller tysta ett inkommande DSC-anrop.
DSC – Tryck för att öppna DSC-menyn. Tryck en gång till för att gå till huvudsidan.
16+ (VHF 100i/200i, GHS 10i) eller 16/9 (VHF 100/200, GHS 10)Trycka helt kort på den
här knappen för att växla mellan kanal 16, din andra prioriterade kanal och din arbetskanal.
HI/LO – Tryck för att välja mellan hög och låg effekt (lokal trafik eller långdistanstrafik)
eller för att spärra sändning med 1 W på vissa kanaler.
MENU – Tryck för att öppna menyn. Tryck en gång till för att gå till huvudsidan.
Volym/brusspärr – Tryck på den här knappen för att växla funktion på vridknappen, mellan
volymjustering och justering av brusspärren.
2
VHF 100/200 handbok
Komma igång
Fönstret på basstationen och handenheten
Huvudbilden är den som oftast används i den här radion. Där hittar du all aktuell
information, t ex aktuell kanal, frekvensband och kanalens namn.
Systemstatus­
symboler
Kanal
RX TX 25W 1W
DISTRESS
16
WATCH
LOCAL
ATIS
USA
“‰°Š‹.Œ‘’’ƒ
ˆ‰Š°‹Œ.‘’“’†
ˆ‰:‹UTC
””MPH ˆ’”°T
–
PA
SCAN
Frekvensband
Latitud
Longitud
Tid
Fart över grund/kurs
över grund
Funktionsknappar
Kanal – aktuell arbetskanal
Frekvensband – aktuellt frekvensband: internationella, kanadensiska eller USA-banden
Latitud, longitud och tid – aktuell latitud, longitud och tid om basstationen är ansluten till
en GPS-enhet. Om basstationen inte är ansluten till någon GPS-enhet kan du skriva in en
position manuellt, tillsammans med uppgift om hur dags du skrev in positionen.
Fart över grund (fög)/kurs över grund (kög) – aktuell fög och kög, om basstationen är
ansluten till en GPS-enhet
Funktionsknappar – används för att välja poster. Dessa knappar är funktionsberoende.
Statussymboler – Mer information om detta finns i nedanstående tabell.
RX Brusspärr­
inställningen bryts
vid mottagning av
anropssignal.
TX Sänder
Sparad kanal
LOCAL Mottagnings­
läge för områden
med störningar på
radiofrekvenserna,
t ex i hamnar
Automatiskt
kanalbyte avaktiverat
Inkommande eller
missat DSC-anrop
VHF 100/200 handbok
25W Sänder med
25 watt
ATIS
ATIS-klar
Vädervarning
1W Sänder med 1 watt
Positionsspårning
aktiverad
Extern GPS
inkopplad
3
Komma igång
Tips
Tänk på följande när du använder radion:
• Du kan när som helst trycka helt kort på talknappen ett antal gånger för att backa till
huvudsidan.
• Tryck på CLEAR för att återgå till föregående bild.
• Välj OK för att spara dina ändringar och återgå till huvudsidan.
• Välj ab om du vill backa till föregående teckenplats när du skriver in data.
4
VHF 100/200 handbok
Grundläggande funktion
Grundläggande funktion
Sätta på/stänga av radion
Viktigt! Du måste lägga in ett s k MMSI-nummer i radion för att kunna använda DSCfunktionen. På sidan 15 kan du läsa mer om detta.
Tryck på knappen 16/9 och håll den intryckt för att sätta på radion. Om du inte lagt in något
MMSI-nummer trycker du på CLEAR för att gå tillbaka till huvudsidan. Tryck på knappen
16/9 och håll den intryckt för att stänga av radion.
Tips! På sidan 31 kan du läsa mer om aktivering av automatiskt start.
Volymjustering
• Vrid volymknappen medurs för att höja volymen.
• Vrid volymknappen moturs för att sänka volymen.
Tips! Det går lättare att ställa in rätt ljudnivå om du först stänger av brusspärren. Inställningen
av brusspärren beskrivs här nedan.
Volymjustering på handenheterna GHS 10 och GHS 10i
1. Tryck på VOL/SQL tills texten CURRENT VOLUME visas i fönstret.
2. Justera volymen med hjälp av kanalväljaren på handenheten.
Justering av brusspärren
Brusspärren används för att filtrera bort oönskat bakgrundsbrus vid mottagning.
1. Vrid brusspärrknappen moturs så att du hör ljud.
2. Vrid brusspärrknappen medurs tills du inte längre hör något bakgrundsbrus.
Inställning av brusspärren på handenheterna GHS 10 och
GHS 10i
1. Tryck på VOL/SQL tills texten CURRENT SQUELCH visas i fönstret.
2. Vrid volymknappen moturs så att du hör ljud.
3. Vrid volymknappen medurs tills du inte längre hör något bakgrundsbrus.
Välja kanaler
• Byt kanal genom att vrida kanalväljaren medurs eller moturs.
• Du kan också byta kanal genom att trycka på upp- eller nerpil på mikrofonen. Håll
pilknappen intryckt om du vill snabbläddra mellan kanalerna.
På sidan 36 finns listor över de internationella och kanadensiska kanalerna, samt de som
används i USA.
VHF 100/200 handbok
5
Grundläggande funktion
Initiera sändning från basstationen eller handenheten
1. Välj önskad kanal.
2. Kontrollera att kanalen är ledig innan du börjar sända. Det är enligt tillämpliga
internationella regelverk inte tillåtet att störa kommunikationen för andra.
3. Tryck på talknappen på mikrofonen eller handenheten för att framföra ditt meddelande
på vald kanal. Symbolen TX visas längst upp i fönstret.
4. Framför ditt meddelande och släpp talknappen.
ANM: En sändsession får inte vara längre än fem minuter. Talknappen avaktiveras när den
hållits intryckt under fem minuter och måste släppas för att kunna användas igen. PTT.
Blockering av 1 watt sändeffekt
Vid trafik på de frekvensband som används i USA får sändning på kanalerna 13 och 67
endast ske med låg effekt, dvs 1 watt. Effektinställningen kan förbikopplas genom att man
trycker på funktionsknappen 25W vid sändning.
1. Om du trycker på talknappen (PTT) när du arbetar på någon av USA-kanalerna 13 och
67 visas en uppmaning om att du skall trycka på 25W för att kringgå kravet på att sända
med effekten 1 watt.
2. Tryck på 25W och håll den intryckt för att koppla om till sändning med hög effekt.
Effektbegränsningen förbikopplas om du trycker på funktionsknappen 25W.
Passa och spara kanaler
Viktigt! Det går inte att passa eller spara kanaler när ATIS-funktionen är aktiverad. Läs mer
om detta på sidan 13.
Passning på alla kanaler
När du väljer passning på alla kanaler letar radion efter kanaler med pågående trafik. När den
sedan hittar en sådan kanal stannar den där tills trafiken upphör. Den återupptar sökandet efter
kanal med trafik när det gått fyra sekunder utan trafik på den kanal den stannat på.
1. Välj SCAN > ALL.
2. Välj bland följande alternativ:
• SKIP – detta alternativ är tillgängligt när radion hittat en aktiv kanal. Om du då väljer
detta alternativ återupptar radion sökningen efter kanal med trafik, men hoppar över
den kanal du väljer att hoppa över.
• +CH16 – radion lyssnar av kanal 16 mellan varje annan kanal, dvs ...21, 16, 22, 16,
23.... Texten ALL SCAN +CH16 visas i fönstret.
• -CH16 – radion lyssnar av kanal 16 på den kanalens ordinarie plats i
kanalsekvensen, dvs ...14, 15, 16, 17, 18.... Texten ALL SCAN visas i fönstret.
• EXIT – för att gå tillbaka till huvudsidan. Systemet avbryter pågående passnings­
sekvens och passar endast den kanal som är öppen när du trycker på knappen.
6
VHF 100/200 handbok
Grundläggande funktion
Spara kanaler
Alla kanaler utom väderkanalerna (WX) kan läggas in i minnet. Du kan också välja att passa
de kanaler du lagt in i minnet. Det finns ingen begränsning på hur många kanaler du kan ha
i minnet.
Spara en kanal:
1. Välj SCAN.
2. Välj kanal med hjälp av kanalväljaren.
3. Välj SAV CH för att spara en kanal. En
finns en sparad kanal.
stjärna längst upp i bilden indikerar att det
Ta bort en kanal ur minnet
1. Välj SCAN.
2. Välj kanal med hjälp av kanalväljaren.
3. Välj SAV CH.
Passning på sparade kanaler
1. Välj SCAN.
2. Välj SAVED.
ANM: Kanal 16 ligger inte med i denna passningssekvens, om du inte sparat även den
kanalen i minnet. Du kan emellertid trycka på +16 för att lägga in passning på kanal 16
mellan varje annan kanal, dvs ...21, 16, 32, 16.... Funktionsknappen får namnet -16 när denna
funktion aktiveras. Välj -16 för att i stället lyssna av kanal 16 på den kanalens ordinarie plats i
kanalsekvensen, dvs ...08, 10, 11, 14....
Passning av fler kanaler
Viktigt! Funktionerna för två- och trekanalspassning avaktiveras om du aktiverar ATISfunktionen. Läs mer om detta på sidan 13.
Välj WATCH för att passa prioriterade kanaler och aktuell kanal. Kanal 16 är den högst
prioriterade kanalen. Kanal 9 är den näst högst prioriterade kanalen, men du kan välja en
annan kanal som näst högst prioriterad. På sidan 8 kan du läsa mer om hur detta görs.
2-kanalspassning
Tvåkanalspassning innebär att radion växlar mellan passning på den öppna kanalen och
kanal 16.
1. Välj WATCH.
2. Välj DUAL. Vid tvåkanalspassning visas texten DUAL WATCH CH följd av kanalnumren,
t ex 75 + 16.
3. Avsluta tvåkanalspassning genom att välja EXIT.
VHF 100/200 handbok
7
Grundläggande funktion
3-kanalspassning
Trekanalspassning innebär att radion växlar mellan passning på den öppna kanalen, kanal 16
och den näst högst prioriterade kanalen.
1. Välj WATCH.
2. Välj TRI. Vid trekanalspassning visas texten TRI WATCH CH följd av kanalnumren,
t ex 75+16+9.
3. Avsluta trekanalspassning genom att välja EXIT.
Byta näst högst prioriterad kanal
Du kan själv välja vilken kanal du vill ha som näst högst prioriterad kanal, i stället för kanal
9.
1. Välj MENU.
2. Välj CHANNEL > 2ND PRIORITY.
3. Välj kanal med hjälp av kanalväljaren eller upp- eller nerknappen på mikrofonen eller
handenheten.
4. Välj OK när rätt kanal visas i fönstret.
Använda funktionen 16/9
16/9 är en prioriterad funktion som aktiveras med knappen 16/9 på basstationen eller
mikrofonen. Tryck på 16/9 för att avbryta aktuellt driftläge och byta till kanal 16 (en
tryckning). Tryck en gång till för att byta till den näst högst prioriterade kanalen och
ytterligare en gång för att gå tillbaka till den ursprungliga kanalen. När du aktiverar detta
driftläge ställs sändeffekten om till hög, dvs 25 W. De tidigare inställningarna återställs när
du avbryter funktionen.
1. Tryck på 16/9 för att byta till kanal 16 och ändr sändeffekten till 25 watt Tryck på HI/LO
för att sända med låg effekt på kanal 16 eller 9 1W. Symbolen 1W visas i fönstret som
en indikering på lågeffektssändning.
2. Tryck på 16/9 igen för att byta till din näst högst prioriterade kanal.
3. Tryck på 16/9 en tredje gång för att återgå till föregående arbetskanal och sändeffekt.
Växla mellan 1 och 25 watt sändeffekt
Du kan själv ställa in vilken sändeffekt du vill ha. Du kan välja mellan två alternativ: låg
(1 watt) och hög (25 watt). Låg effekt används normalt vid lokal trafik, medan hög används
för trafik över längre distanser och alltid vid nödanrop.
ANM: Radio byter alltid till hög effekt är du trycker på 16/9. När du aktiverar detta läge
komma all sändning på kanal 16 och din näst högst prioriterade kanal, kanal 9 som förval, att
ske med hög effekt, dvs 25 watt. Du kan emellertid ställa om till låg effekt även i detta läge.
8
VHF 100/200 handbok
Grundläggande funktion
Om två olika signaler sänd på samma frekvens, tar en VHF-radion normalt endast emot den
starkare av de två signalerna. Du bör alltid sträva efter att använda så låg effekt som möjligt,
utom vid nödanrop. Låg sändeffekt ger nämligen lägre risk för att dina sändningar stör för
andra stationer som du inte berörs av din trafik.
Vid trafik på de frekvensband som används i USA får sändning på kanalerna 13 och 67
endast ske med låg effekt, dvs 1 watt. Effektinställningen kan förbikopplas genom att man
trycker på funktionsknappen 25W vid sändning.
Växla mellan hög och låg effekt
1. Tryck på HI/LO.
2. Välj 1W eller 25W för att växla mellan hög (HI) och låg (LO) effekt.
Tips! Radion återgår automatiskt till huvudbilden två sekunder efter det att du växlat mellan 1
och 25 watt. Du kan också välja OK för att gå tillbaka till huvudsidan.
Justera känsligheten för mottagning lokalt/distans
Du kan själv ställa in vilken mottagningskänslighet du vill ha. Om du har besvärande
störningar i områden med mycket trafik eller elektromagnetiska fält, t ex orsakade av
mobiltelefonantenner, kan du minska mottagningskänsligheten genom att välja Local.
När du befinner dig längre bort eller ute på öppet vatten kan du välja Distant som
känslighetsnivå, för att få så lång räckvidd som möjligt på radion.
Symbolen
LOCAL
visas i fönstret när du valt alternativet Local.
1. Tryck på HI/LO.
2. Välj LOCAL/DIST för att växla mellan Local och Distans.
Använda VHF:en som intercom-apparat
Intercom-funktionen finns bara i basstationsmodell 200 och handenheten GHS 10.
Intercom-funktionen ingår i det s k PA-systemet i radion. Om du kompletterat din radio
med handenheten GHS 10 eller GHS 10i, kan du använda basstationen och handenheten
för tvåvägs internkommunikation. Du kan initiera kommunikation med handenhet från
basstationen och tvärt om.
Tips! Radion tar inte emot anrop på aktuell kanal när den används för internkommunikation.
Initiera ett interkomsamtal
1. Välj PA > INTRCM.
2. Välj en enhet i listan. Välj ALL för att sända till alla enheter. Den du ropar på måste
trycka på PTT på sin enhet för att ta emot anropet.
3. Tryck på PTT och håll den intryckt för att framföra ditt meddelande.
VHF 100/200 handbok
9
Grundläggande funktion
4. Släpp talknappen och vänta på svar.
5. Välj EXIT för att gå tillbaka till huvudsidan när ni är klara med ert samtal.
Ta emot internkommunikation
1. I fönstret visas vilken interkomstation det är som ropar. Trycka helt kort på talknappen
för att ta emot samtalet.
2. Tryck på talknappen och framföra det du vill säga när den andra parten sagt sitt.
3. Välj EXIT för att gå tillbaka till huvudsidan när ni är klara med ert samtal.
Använda däckshögtalaren
Däckhgötalarfunktionen finns bara i modell 200. Funktionen förutsätter att du kompletterar
radion med en däckshögtalare. I radions installationshandbok kan du läsa mer om detta.
Däckshögtalaren ingår i radions s k PA-system och kan användas för t ex ordergivning
till däcksbesättningen och liknande. Däckshögtalarfunktionen kan användas för
tvåvägskommunikation: Du kan prata med besättningen på däck via basstationen eller
handenheten, och du vad den du pratar med säger via basstationens högtalare. Om du har
inbyggd styrhytt kan du höra vad man säger på däck.
ANM: Radion tar inte emot anrop på aktuell kanal när däckshögatalarfunktionen används.
Använda däckshögtalaren
1. Välj PA > HAILER. Det som sägs på däck kan avlyssnas i basstationens högtalare.
2. Tryck på talknappen och håll den intryckt för att framföra ditt meddelande.
3. Justera ljudvolymen med hjälp av kanalväljaren eller upp- och nerpilarna.
4. Släpp talknappen för att lyssna.
5. Välj EXITför att gå tillbaka till huvudsidan när ni är klara.
Använda mistlursfunktionen
Mistlursfunktionen finns bara i modell 200. Funktionen förutsätter att du kompletterar
radion med en däckshögtalare. I radions installationshandbok kan du läsa mer om detta.
Mistlursfunktionen ingår i det s k PA-systemet i radion. Du kan använda mistlursfunktionen
via en däckshögtalare eller en extern vanlig envägshögtalare. Radion kan ställas in så att
mistsignalen avges automatiskt, enligt gällande föreskrivna sekvenser. Du kan också avge
signalerna manuellt.
Om du kör mistsignalerna manuellt visa däckshögtalaren kan du höra eventuell
kommunikation på däck via basstationens högtalare mellan mistsignalerna.
10
VHF 100/200 handbok
Grundläggande funktion
Automatiska mistsignaler
1. Välj PA > FOG.
2. Välj AUTO i listan.
3. Välj något av följande alternativ. Radion växlar mellan att avge valda signaler och passa
på valda radiokanaler.
• UNDER GÅNG
• STILLALIGGANDE
• SEGLAR/FISKAR
• BEGRÄNSAD/BOGSERAR
• BOGSERAS
• LOTS
• TILL ANKAR
• PÅ GRUND
4. Justera ljudnivån på mistsignalerna med hjälp av kanalväljaren.
5. Välj EXIT för att stänga av den automatiska mistsignalen och återgå till huvudsidan.
Manuella mistsignaler
ANM: Radion passar valda VHF-kanaler som vanligt mellan det att mistsignalerna avges.
Initiera mistlignaler:
1. Välj PA > FOG.
2. Välj MANUAL i listan. Det som sägs på däck kan avlyssnas i basstationens högtalare.
3. Tryck på talknappen på mikrofonen eller handenheten för att avge mistsignaler.
Signalen avbryts när du släpper talknappen.
4. Justera ljudnivån på mistsignalen med hjälp av kanalväljaren.
5. Välj EXITför att gå tillbaka till huvudsidan när du är klara.
Ställa in mistsignalens ljudfrekvens
Du kan själv ställa in frekvensen på mistsignalen. Tonen blir högre om du ökar frekvensen
och lägre om du sänker den. Lägsta frekvensen är 200 Hz och högsta 850 Hz. Förvald
frekvens är 350 Hz. Läs i gällande regelverk vilken frekvens du skall ha på dina
mistsignaler. Ofta beror frekvens på hur stort fartyget är.
1.
2.
3.
4.
Välj MENU.
Välj SYSTEM > FOG FREQUENCY.
Ställ in frekvensen med hjälp av kanalväljaren.
Välj ACCEPT för att spara dina ändringar och återgå till huvudsidan. Välj CANCEL för
att återgå till föregående sida utan att genomföra ändringarna.
VHF 100/200 handbok
11
Grundläggande funktion
Lyssna på NOAA:s vädersändningar och vädervarningar
Radion är förprogrammerad med 10 väderkanaler för mottagning av vädersändningar från
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Organization (USA)). Väderkanalerna kan
endast användas för mottagning.
Sändningarna på dessa kanaler ligger i en kontinuerlig sändsekvens och uppdateras
regelbundet. NOAA:s vädersändningar är regionala, så vilken väderinformation du kan få
beror på var du befinner dig.
ANM: Dessa kanaler finns inte i modellerna VHF 100i/200i. NOAA:s sändningar på
väderkanalerna är endast tillgängliga i USA och vissa delar av Kanada.
Lyssna på väderkanaler
1. Tryck på kanalväljaren från huvudsidan. Texten WX indikerar att du aktiverat
väderfrekvenserna.
2. Byt kanal med hjälp av kanalväljaren.
3. Välj EXIT för att gå tillbaka till huvudsidan. Radion byter till den kanal som var öppen när
du aktiverade väderkanalerna.
Lyssna på vädervarningar
Du kan ställa in radion så att den passar på NOAA:s väderkanaler. Om du ställer in
värderlarmet och radion identifierar en inkommande vädervarning, byter den automatiskt
till den väderkanal där sändningen ligger. Radion tar inte emot vädersändningar om den
används i annan kommunikation.
ANM: När du aktiverar denna funktion passar radion den väderkanal som senast användes.
1. Tryck på kanalväljaren för att aktivera väderfunktionen.
2. Välj ALERT.
3. Välj EXIT eller tryck på kanalväljaren för att gå tillbaka till huvudsidan.
Symbolen
indikerar att väderfunktionen är aktiverad.
Avaktivera mottagning av vädervarningar
1. Tryck på kanalväljaren för att öppna väderfunktionen.
2. Välj ALERT.
3. Välj EXIT för att gå tillbaka till huvudsidan.
12
VHF 100/200 handbok
Grundläggande funktion
ATIS – system för automatisk sändning av
identifieringssignal
ATIS är ett system för fartygsidentifiering, som används på vissa vattenvägar i inlandet i
vissa länder i Europa. Din Garmin-återförsäljare kan programmera modellerna VHF 100i,
VHF 200i och GHS 10i för användning av ATIS-funktionen om du har för avsikt att
använda radion på de vattenvägar som omfattas av den sk Basel-konventionen. ATIS får inte
användas utanför de europeiska vattenvägar som omfattas av Basel-konventionen.
När du aktiverat ATIS-funktionen kommer en identifieringssignal att sändas efter varje
sändning från din radio. Positionsdata skickas emellertid inte ut. Däremot kan din position
beräknas med hjälp av så kallad triangulering från kuststationer som tar emot dina
sändningar.
Om du vill aktivera ATIS-funktionen skriver du in din ATIS-indentifiering aktiverar
funktionen. På sidan 14 kan du läsa mer om hur detta görs.). Kontakta din återförsäljare för
att få din ATIS-identitet och ta reda på vad som gäller i din region.
Följande funktioner avaktiveras när ATIS aktiveras:
• DSC (digitalt selektivt anrop)
• Två- och trekanalspassning
• Kanalpassning
Följande internationella kanaler är reserverade för lågeffektstrafik när ATIS är aktiverad:
6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 71, 72, 74 och 77.
Skriva in MMSI-numret
VIKTIGT! Tänk på vad du gör när du lägger in MMSI-numret i radion, eftersom du bara har
ett försök på dig! Om du t ex lägger in fel nummer och måste ändra det, måste du ta radion till
din Garmin-återförsäljare för omprogrammering.
1. Tryck på MENU.
2. Välj ATIS > MY ATIS ID.
3. Vrid kanalväljaren medurs för att öka respektive siffra ett steg och moturs för att minska
den ett steg.
4. Tryck på kanalväljaren för att godkänna en siffra och flytta till nästa teckenplats i tur och
ordning.
5. Välj ACCEPT när du skrivit in hela numret. Du uppmanas då bekräfta numret.
6. Skriv in ditt ATIS-nummer igen och tryck på ACCEPT. Om det nummer du skriver in
andra gången inte är detsamma som det du skrev första gången, visas meddelandet
ATIS ID NUMBERS DO NOT MATCH i fönstret. Välj RETRY (försök igen) och skriv in
numret igen.
VHF 100/200 handbok
13
Grundläggande funktion
Titta på ditt ATIS-nummer
1. Tryck på MENU.
2. Välj ATIS > MY ATIS ID.
3. Välj OK för att återgå till föregående bild eller tryck på MENU för att gå tillbaka till
huvudsidan.
Aktivera och avaktivera ATIS-funktionen
1.
2.
3.
4.
14
Tryck på MENU.
Välj ATIS > ATIS.
Välj ON eller OFF. Symbolen ATIS visas i fönstret när funktionen är aktiverad.
Välj OK för att spara dina ändringar och återgå till huvudsidan. Tryck på MENU för att
återgå till huvudsidan utan att spara dina ändringar.
VHF 100/200 handbok
Digitalt selektivt anrop
DSC (digitalt selektivt anrop)
DSC har blivit ett mycket viktigt verktyg vid insatser i nöd- och säkerhetssituationer.
Med DSC-funktionen kan du upprätta digital kommunikation direkt med andra fartyg och
landstationer inklusive kustbevakningen i USA och Kanada. Den här radion har DSC-klass D.
Om du har en GPS ansluten till basstationen bifogas uppgifter om din position i latitud och
longitud samt aktuell tid när du skickar ett DSC-nödanrop eller annan typ av DSC-anrop.
Om du angivit positionen manuellt bifogas din latitud, longitud och inskrivningstiden till
alla DSC-anrop. Eftersom radion i dessa fall automatiskt bifogar data om din position
behöver du inte själv tänka på att fastställa din position i en eventuell nödsituation.
Kanal 70 är reserverad för DSC-anrop, och radion är försedd med en separat mottagare som
alltid passar kanal 70. Du behöver inte göra någon kanalinställning för att göra ett DSCanrop, eftersom radion automatiskt byter till kanal 70 när den skall sända ett DSC-anrop.
Det tar mindre än en sekund att sända ett DSC-anrop på kanal 70. När anropet väl gått iväg
byter radion till den kanal som valts för röstkommunikation.
Viktigt! Du måste lägga in ett s k MMSI-nummer i radion för att kunna använda DSCfunktionen. MMSI-numret är ett slags id-nummer för respektive DSC-station och kan liknas
vid ett vanligt telefonnummer.
Viktigt! Tänk på att DSC-funktionen avaktiveras om du aktiverar ATIS-funktionen. På
sidan 13 kan du läsa mer om detta.
Symbolen
visas när du har ett inkommande eller missat DSC-anrop.
Ange ditt MMSI-nummer
MMSI-numret är ett niosiffrigt nummer och kan alltså liknas vid ett telefonnummer till just
din radiostation. Detta nummer krävs för att du skall kunna använda DSC-funktionerna i
radion. I Sverige får du MMSi-numret hos PTS, Post- och telestyrelsen. I USA kan du få ditt
MMSI-nummer hos följande organ:
• Federal Communications Commission (FCC) – delar ut internationellt erkända nummer
• BoatU.S., Sea Tow eller United States Power Squadrons® – delar ut nummer som endast
gäller på USA:s farvatten
När du väl fått numret måste det programmeras in i radion för att du skall kunna använda
DSC-funktionliteten.
VHF 100/200 handbok
15
Digitalt selektivt anrop
VIKTIGT! Tänk på vad du gör när du lägger in MMSI-numret i radion, eftersom du bara har
ett försök på dig! Om du t ex lägger in fel nummer och måste ändra det, måste du ta radion till
din Garmin-återförsäljare för omprogrammering.
Lägga in ditt MMSI-nummer
1. Tryck på MENU.
2. Välj DSC > MY MMSI.
3. Vrid kanalväljaren medurs för att öka respektive siffra ett steg och moturs för att minska
den ett steg. Tryck på kanalväljaren för att flytta till nästa teckenplats i tur och ordning.
Välj ab för att backa till föregående tecken.
4. Välj ACCEPT när du skrivit in hela numret. Du uppmanas då bekräfta numret.
5. Skriv in numret igen och välj ACCEPT. Om det nummer du skriver in andra gången inte
är detsamma som det du skrev första gången visas meddelandet MMSI NUMBERS DO
NOT MATCH i fönstret. Välj RETRY (försök igen) och försök igen. Om du inte vill skriva
in numret väljer du CANCEL.
Titta på ditt MMSI-nummer
1. Tryck på MENU.
2. Välj DSC > MY MMSI.
3. Välj OK för att återgå till föregående bild eller tryck på MENU för att gå tillbaka till
huvudsidan.
DSC-nödanrop
Om du gör ett DSC-nödanrop går det ut till alla radiostationer med DSC-funktion som
befinner sig inom radions räckvidd. Din aktuella GPS-position (latitud och longitud) och
aktuell tid bifogas sändningen om du har en GPS ansluten till din basstation. Om du angivit
positionen och tiden manuellt bifogas de uppgifterna till alla DSC-anrop. På sidan 27 kan du
läsa mer om detta.
ANM: Det är viktigt att du lär dig hur man gör ett vanligt nödanrop, så att det blir tydligt och
effektivt för den händelse det någon gång skulle bli nödvändigt att göra ett sådant anrop.
Skicka ett ospecificerat DSC-nödanrop
Om du skickar ett ospecificerat nödanrop innehåller det inga uppgifter om vilken typ av nöd
du befinner dig i. Ett ospecificerat nödanrop är ett snabbare sätt att få iväg meddelandet, om
du t ex känner att du behöver spara tid i en nödsituation.
1. Öppna den fjäderbelastade luckan och tryck på nödanropsknappen DISTRESS och
håll den intryckt under tre sekunder. En ljudsignal avges och texten DISTRESS CALL
COUNTING DOWN visas i fönstret. I fönstret ser du en nedräkning från 3 till 1.
16
VHF 100/200 handbok
Digitalt selektivt anrop
2. En larmsignal avges och radion byter till kanal 70 och sänder ditt anrop med hög effekt
(25 watt). Tryck på valfri knapp för att kvittera larmsignalen.
3. Radion byter automatiskt till kanal 16, med hög effekt (25 watt) när nödanropet väl gått
iväg. Tryck på talknappen på mikrofonen eller handenheten och säg ditt meddelande.
Radion passar samtidigt på kanal 70 och tar emot eventuell bekräftelse på ditt nödanrop.
Skicka ett specificerat DSC-nödanrop
Om du skickar ett specificerat nödanrop innehåller det även uppgifter om vilken typ av nöd
du befinner dig i.
1. Öppna den fjäderbelastade luckan och tryck på nödanropsknappen DISTRESS.
2. Välj typ av nödsituation med hjälp av kanalväljaren:
• UNDESIGNATED (ospecificerat)
• FIRE (brand ombord)
• FLOODING (tar in vatten)
• COLLISION (kollision)
• GROUNDING (grundstötning)
• CAPSIZING (fartyget kapsejsar)
• SINKING (fartyget sjunker)
• ADRIFT (manöveroduglig)
• ABANDONING (lämnar fartyget)
• PIRACY (piratatack)
• MAN OVERBOARD (man överbord)
ANM: Om du vill stänga denna funktion utan att skicka det specificerade nödanropet trycker
du på CLEAR för att gå tillbaka till huvudsidan eller på 16/9 för att byta till kanal 16.
3. Tryck på DISTRESS och håll den intryckt under tre sekunder.
4. En ljudsignal avges och texten DISTRESS CALL COUNTING DOWN visas i fönstret. I
fönstret ser du en nedräkning från 3 till 1.
5. En larmsignal avges och radion byter till kanal 70 och sänder ditt anrop med hög effekt
(25 watt). Tryck på valfri knapp för att kvittera larmsignalen.
6. Radion byter automatiskt till kanal 16, med hög effekt (25 watt) när nödanropet väl
gått iväg. Tryck på talknappen på mikrofonen eller handenheten (GS 10)och säg ditt
meddelande. Radion passar samtidigt på kanal 70 och tar emot eventuell bekräftelse på
ditt nödanrop.
Vänta på bekräftelse
Om radion inte tar emot någon bekräftelse på nödanropet, upprepas anropet slumpmässigt
efter 3,5 till 4,5 minuter. Radion fortsätter upprepa sändningen tills den tar emot en
bekräftelse från en lyssnande station.
VHF 100/200 handbok
17
Digitalt selektivt anrop
Ta emot en bekräftelse
1. När det kommer in en bekräftelse avges en ljudsignal och texten DISTRESS ACK visas i
fönstret. Tryck på valfri knapp för att kvittera larmsignalen.
2. Välj ] för att få ytterligare information. Om MMSI-numret för den station som sänder
bekräftelsesignalen finns i ditt register, visas namnet på den stationen i fönstret. I annat
fall visas MMSI-numret.
3. Välj ACCEPT.
Stoppa automatisk upprepning av nödanrop
Välj CANCEL om du vill hindra radion från att fortsätta den automatiska upprepningen av
nödanropet. Radio förblir då inställd på kanal 16. Tänk på att andra stationer inte får någon
information om att du inte längre befinner dig i nöd om väljer CANCEL. När du väljer
CANCEL händer bara det att den automatiska upprepningen avbryts. Här nedan kan du läsa
mer om hur man återkallar ett nödanrop.
Återkalla ett nödanrop
DSC-nödanropet sänds inte förrän du hållit knappen DISTRESS intryckt under tre
sekunder. Om du skulle sända ett DSC-nödanrop av misstag eller om du inte längre befinner
dig i nöd är det viktigt att du omedelbart sänder ett röstmeddelande till alla stationer (All
stations) på kanal 16.
1. Välj CANCEL för att annullera ett nödanrop.
2. Tryck på 16/9. Radio förblir då inställd på kanal 16.
3. Tryck på talknappen på mikrofonen eller handenheten och framför din annullering av
nödanropet. Så här kan en korrekt annullering av ett nödanrop se ut:
"All Stations, All Stations, All Stations, this is ________ (det egna fartygets namn), MMSI
number ________, Position ________ North (eller South), ________ East (eller West).
Cancel my distress alert of ________ (datum och tid). This is ________ (det egna fartygets
namn), MMSI number ________, Out."
Göra anrop
Enskilt anrop
1. Tryck på DSC.
2. Välj INDIVIDUAL.
3. Välj var MMSI-numret skall hämtas på något av följande sätt:
• MANUAL – för att öppna en ruta där du kan skriva in MMSI-numret manuellt. Välj en
siffra och flytta till nästa teckenplats. Skriv in hela numret och välj ACCEPT.
• DIRECTORY – för att öppna registret. Välj en registerpost.
• RECENT CALLS – för att öppna en ruta där du kan välja MMSI-nummer från
mottagna anrop. Välj en post.
18
VHF 100/200 handbok
Digitalt selektivt anrop
4. När du valt fartyg eller skrivit in MMSI-numret manuellt, väljer du på vilken kanal du vill
kommunicera. Radion bifogar denna uppgift med anropet. Här nedan kan du läsa mer
om hur du väljer kanal.
5. Välj CALL.
Radion sänder anropet på kanal 70 och återgår därefter till aktuell arbetskanal. Radion
passar kanal 70 i bakgrunden, för att ta emot bekräftelsen, men ligger kvar på arbetskanalen.
Radion byter automatiskt till den kanal du i meddelandet angivit som arbetskanal så snart en
bekräftelse kommer in.
Gruppanrop
Du kan även anropa en grupp fartyg, t ex alla båtar i en båtklubb eller en eskader, genom att
göra ett s k gruppanrop. Kontrollera att du lagt in gruppens MMSI-nummer i radion innan
du gör gruppanropet. På sidan 26 kan du läsa mer om att lägga in grupper i minnet.
Tryck på DSC.
Välj GROUP > CALL.
Välj en post.
När du valt grupp väljer du på vilken kanal du vill kommunicera. Radion bifogar denna
uppgift med anropet. Här nedan kan du läsa mer om hur du väljer kanal.
5. Välj CALL. Radion sänder anropet på kanal 70 och återgår därefter till vald arbetskanal.
1.
2.
3.
4.
Välja kanal för enskilt anrop och gruppanrop
När du gör ett enskilt anrop eller ett gruppanrop kan du välja arbetskanal mellan
nedanstående kanaler. Radion bifogar denna uppgift med anropet.
• I USA: 6, 8 ,9 ,10 ,13 ,16, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 eller 77
• I Kanada och internationellt: alla ovan angivna kanaler plus kanal 15
Valet av DSC-kanal är i de flesta fall begränsat till de kanal som finns på respektive
frekvensband. Välj CUSTOM för att välja en annan kanal än någon av de som anges här
ovan. Tänk på att den uppropade stationen kanske inte har tillgång till den kanal du väljer,
om du väljer en annan kanal än någon av de som anges här ovan. Var noga med att välja en
kanal som är avsedd för röstkommunikation.
VHF 100/200 handbok
19
Digitalt selektivt anrop
Anrop till alla fartyg (All ships)
Ett anrop till alla fartyg (All ships) sänds till alla fartyg inom din radios räckvidd. Anrop till
alla fartyg görs i två olika situationer:
• Säkerhetsanrop används för att sända viktig navigations- eller väderinformation.
• Ilanrop används för att sända viktig information rörande säkerheten för ett fartyg eller en
person när faran inte är överhängande. Det är befälhavaren ombord som har att avgöra
huruvida situationen kräver ett nödanrop eller ett ilanrop.
Göra ett anrop till alla fartyg:
1. Tryck på DSC.
2. Välj ALL SHIPS.
3. Välj SAFETY eller URGENCY för att definiera typen av anrop.
4. Välj CALL. Radion sänder anropet på kanal 70 och byter därefter till kanal 16.
Anrop med positionsbegäran
Positionsdata som kommer in som svar på en positionsbegäran läggs ut på NMEA-nätet, så
att du t ex kan se det andra fartyget på din Garmin-plotter. På sidan 29 kan du läsa mer om
NMEA 0183 och NMEA 2000.
1. Tryck på DSC.
2. Välj POS. REQUEST.
3. Välj var MMSI-numret skall hämtas på något av följande sätt:
• MANUAL– för att öppna en ruta där du kan skriva in MMSI-numret manuellt. Välj en
siffra och flytta till nästa teckenplats. Skriv in hela numret och välj ACCEPT.
• DIRECTORY – för att öppna registret. Välj en post.
4. Välj ACCEPT när du skrivit in hela numret.
5. Välj CALL. Radion sänder anropet på kanal 70 och återgår därefter till aktuell
arbetskanal. Texten POS REQUEST WAITING FOR ACKNOWLEDGE
(positionsbegäran, väntar på bekräftelse) visas i fönstret.
20
VHF 100/200 handbok
Digitalt selektivt anrop
Inkommande anrop
Inkommande nödanrop och vidarekopplade nödanrop
Radion lägger ut uppgifter om anropet på NMEA-nätet efter hur du ställt in MMSIfiltreringen. På sidan 30 kan du läsa mer om detta.
1. Om du tar emot ett nödanrop eller ett vidarekopplat nödanrop visas texten DISTRESS
respektive DISTR RELAY i fönstret, tillsammans med tillgänglig information om anropet,
t ex MMSI-nummer och typ av nödsituation. Välj ] för att få ytterligare information.
2. Vid behov kan du välja OK för att byta till kanal 16. På sidan 28 kan du läsa mer om hur
du ställer den automatiska kanalväljarfunkionen. Om du väljer CANCEL byter radion inte
kanal, utan fortsätter lyssna på aktuell kanal.
3. Välj OK för att gå tillbaka till huvudsidan på den nya kanalen.
All ships urgency – ilanrop till alla fartyg
1. När du tar emot ett ilanrop till alla fartyg visas texten ALL SHIPS i fönstret. Texten
URGENCY indikerar typen av anrop. Om önskad kanal inte är tillgänglig visas texten
INVALID CH REQUEST i fönstret.
2. Vid behov kan du välja OK för att byta till kanal 16. På sidan 28 kan du läsa mer om hur
du ställer den automatiska kanalväljarfunkionen. Om du väljer CANCEL byter radion inte
kanal, utan fortsätter lyssna på aktuell kanal.
3. Välj OK för att gå tillbaka till huvudsidan på den nya kanalen.
All ships safety – säkerhetsanrop till alla fartyg
1. När du tar emot ett säkerhetsanrop till alla fartyg visas texten ALL SHIPS i fönstret.
Texten SAFETY indikerar typen av anrop. Välj OK för att byta kanal. Om du väljer
CANCEL byter radion inte kanal, utan fortsätter lyssna på aktuell kanal.
2. Välj OK för att gå tillbaka till huvudsidan på den nya kanalen.
Ta emot enskilt rutinanrop
1. När du tar emot ett enskilt rutinanrop visas texten INDIVIDUAL i fönstret. Texten
ROUTINE indikerar typen av anrop. Om önskad kanal inte är tillgänglig visas texten
INVALID CH REQUEST i fönstret.
2. I annat fall trycker du på OK för att byta kanal. Om du väljer CANCEL byter radion inte
kanal, utan fortsätter lyssna på aktuell kanal.
VHF 100/200 handbok
21
Digitalt selektivt anrop
Inkommande anrop med positionsbegäran
Du kan ställa in radion så att den svarar automatiskt på inkommande positionsbegäran,
att uppmana dig titta och godkänna begäran innan svaret skickas eller helt ignorera sådan
begäran. På sidan 28 kan du läsa mer om detta.
Om du aktiverar funktionen för automatiska svar visas texten SENDING POSITION
CALLING i fönstret, samtidigt som din position skickas till den station som begärt den.
Texten POSITION SENT visas i fönstret när anropet gått iväg.
Texten POS. REQUEST FROM [fartygets namn eller MMSI-nummer] visas i fönstret när
en positionsbegäran tagits emot. Tryck på OK för att skicka ett svar med positionsinfo, om
du har en GPS i systemet. I annat fall visas texten NO GPS DATA. UNABLE TO COMPLY.
Inkommande anrop med positionsuppgift
Texten POS. SEND FROM [fartygets namn eller MMSI-nummer] visas i fönstret när en
position tagits emot. Välj OK för att gå tillbaka till huvudsidan.
Ta emot gruppanrop
1. När du tar emot ett gruppanrop visas texten GROUP ROUTINE i fönstret. Radio visar då
en uppmaning att byta till begärd kanal. Om önskad kanal inte är tillgänglig visas texten
INVALID CH REQUEST i fönstret.
2. Välj OK för att byta kanal.
3. Välj OK för att gå tillbaka till huvudsidan på den nya kanalen.
Positionssöknig
Med denna funktion kan du få radion att regelbundet sända ut positionsbegäran till upp
till tre fartyg, för att du skall kunna följa dessa fartyg. Regelverken medger sändning av
en positionsbegäran var femte minut. Du kan ställa in radion så att den växelvis begär
positionen från upp till tre fartyg med fem minuters intervall. Om ett sådant fartyg inte
svarar på fem sådan begäranden i följd, kommer det att tas bort från din lista över fartyg att
följa.
I nedanstående tabell kan du se hur kommunikationen ser ut om du har tre fartyg i din lista
över fartyg att följa. Radion fortsätter sända positionsbegäran tills du avbryter funktionen
genom att välja EXIT.
Tid
0 minuter
5 minuter
10 minuter
15 minuter
20 minuter
Avlyssnat fartyg
Fartyg 1
Fartyg 2
Fartyg 3
Fartyg 1
Fartyg 2
22
VHF 100/200 handbok
Digitalt selektivt anrop
Positionsdata som kommer in som svar på en positionsbegäran läggs ut på NMEA-nätet, så
att du t ex kan se de andra fartygen på din Garmin-plotter. På sidan 29 kan du läsa mer om
NMEA 0183 och NMEA 2000.
Välja fartyg och aktivera anropet
1. Tryck på DSC.
2. Välj POS. TRACKING > ADD ENTRY. Du kan ha högst tre fartyg samtidigt i listan över
fartyg att följa. Om du väljer ADD ENTRY och radion avger en felsignal tre gånger måste
du ta bort ett av fartygen i listan innan du lägger in ett nytt.
3. Välj fartygen i ditt register.
4. Välj BEGIN TRACKING. Symbolen
indikerar att funktionen är aktiv.
5. Välj EXIT för att avbryta positionsspårningen.
Titta på och avaktivera fartyg i listan över fartyg att följa
Tryck på DSC.
Välj POS. TRACKING.
Öppna listan genom att välja VESSELS.
Välj det fartyg du vill att radion inte längre skall begära positionsinfo från, men vill ha kvar
i listan.
5. Välj FRÅN.
1.
2.
3.
4.
Ta bort ett fartyg från listan över fartyg att följa
1.
2.
3.
4.
Tryck på DSC.
Välj POS. TRACKING > DELETE.
Välj önskat fartyg.
Välj YES för att ta bort fartyget från listan. Välj NO för att återgå till föregående bild utan
att utföra åtgärden.
Arbeta med anropsloggarna
När du får ett DSC-anrop registreras den anropande stationen, typ av anrop och datum och
tidpunkt för anropet i anropsloggen. Även den anropande stationens position i latitud och
longitud registreras om dessa uppgifter finns med i anropet.
Anropen registreras i tre olika kategorier: nödanrop, positionsanrop och övriga anrop. I
nedanstående tabell kan du se var i loggarna de olika typerna av anrop läggs.
Typ av anrop
Anropslogg
Nödanrop
Nödanrop
Vidarekopplat nödanrop
Nödanrop
Bekräftelse på nödanrop
Nödanrop
VHF 100/200 handbok
23
Digitalt selektivt anrop
Typ av anrop
Anropslogg
Position sänd
Position
Positionsbegäran
Position
Grupp
Annat
Alla fartyg
Annat
Enskilt
Annat
Om du har den anropande stationen i ditt register visas stationens namn i anropslistan.
Om inte namnet visas, visas i stället MMSI-numret. Till vänster om stationens namn eller
MSMI-nummer visas en symbol som indikerar typ av station. I nedanstående tabell kan de
se vad dessa symboler står för och MMSI-numrets format för olika typer av stationer.
Symbol
Betydelse
MMSI-numrets format
$
Fartygsstation
xxxxxxxxx
Gruppanrop
0xxxxxxxx
Kustradiostation
00xxxxxxx
&
Titta på loggade anrop
1. Tryck på DSC.
2. Välj CALL LOG (anropslogg) > DISTRESS LOG (nödanropslogg), POSITION LOG
(positionsanropslogg) eller OTHER LOG (annan logg).
3. Välj önskat anrop. Information om anropet visas i fönstret. Välj ] för att bläddra och läsa
all information.
24
VHF 100/200 handbok
Digitalt selektivt anrop
Göra ett anrop från en anropslogg
De anrop som görs från anropsloggen är enskilda rutinanrop.
1. Tryck på DSC.
2. Välj CALL LOG (anropslogg) > DISTRESS LOG (nödanropslogg), POSITION LOG
(positionsanropslogg) eller OTHER LOG (annan logg).
3. Välj stationens MMSI-nummer eller namn.
4. Välj CALL. Anropstypen (enskilt rutinanrop) indikeras i fönstret.
5. Välj kanal att kommunicera på. Radion bifogar denna uppgift med anropet. På sidan 19
kan du läsa mer om hur du väljer kanal.
6. Välj CALL.
Lägga in ett fartyg i registret, från en anropslogg
1. Tryck på DSC.
2. Välj CALL LOG (anropslogg) > DISTRESS LOG (nödanropslogg), POSITION LOG
(positionsanropslogg) eller OTHER LOG (annan logg).
3. Välj önskat MMSI-nummer. Välj ett stationsnamn om du ändra namnet i registret.
4. Välj SAVE.
5. Ändra namnet med hjälp av kanalväljaren. Tryck på kanalväljaren för att välja ett tecken
och flytta till nästa teckenplats. Välj ab för att backa till föregående tecken. Du kan ha
upp till 10 tecken i namnet.
6. Välj ACCEPT för att spara dina ändringar. Välj CANCEL för stänga
redigeringsfunktionen utan att spara dina ändringar.
Radera en post i en anropslogg
1. Tryck på DSC.
2. Vrid på kanalväljaren för att välja CALL LOG (anropslogg) > POSITION LOG
(positionsanropslogg), DISTRESS LOG (nödanropslogg) eller OTHER LOG (annan
logg).
3. Välj MMSI-nummer eller stationsnamn med hjälp av kanalväljaren.
4. Välj ].
5. Välj DELETE.
6. Välj YES för att ta bort anropet. Välj NO för att avbryt åtgärden och gå tillbaka till
föregående bild.
VHF 100/200 handbok
25
Digitalt selektivt anrop
Arbeta med registret
Titta i registret
1.
2.
3.
4.
Tryck på DSC.
Välj DIRECTORY.
Välj ett stationsnamn i registret.
Tryck på CLEAR för att gå tillbaka till föregående bild. Tryck på MENU för att gå tillbaka
till huvudsidan.
Lägga in en enskild post i registret
1.
2.
3.
4.
5.
Tryck på DSC.
Välj DIRECTORY > ADD ENTRY.
Skriv in önskat MMSI-nummer.
Skriv in ett namn. Du kan ha upp till 10 tecken i namnet.
Välj ACCEPT för att spara dina ändringar i registret. Välj BACK för att återgå till
föregående bild utan att spara dina ändringar. Du kan när som helst trycka på MENU för
att gå tillbaka till huvudsidan.
Redigera en enskild post i registret
1.
2.
3.
4.
5.
Tryck på DSC.
Välj DIRECTORY > EDIT ENTRY.
Välj en post i registret.
Ändra i MMSI-fältet eller namnfältet.
Välj ACCEPT för att spara dina ändringar i registret. Välj BACK för att återgå till
föregående bild utan att spara dina ändringar. Tryck på MENU för att gå tillbaka till
huvudsidan.
Radera en enskild post från registret
1.
2.
3.
4.
Tryck på DSC.
Välj DIRECTORY > DELETE.
Välj den post du vill ta bort.
Välj YES för att ta bort posten. Välj NO för att avbryt åtgärden och gå tillbaka till registret.
Du kan när som helst trycka på CLEAR för att återgå till föregående bild utan att spara
dina ändringar. Tryck på MENU för att gå tillbaka till huvudsidan.
Lägga in och ändra i grupper
Lägga in en grupp
1. Tryck på DSC.
2. Välj GROUP > ADD ENTRY.
3. Skriv in önskat MMSI-nummer.
26
VHF 100/200 handbok
Digitalt selektivt anrop
4. Skriv in ett namn.
5. Välj ACCEPT för att spara dina ändringar. Välj CANCEL för att återgå till föregående bild
utan att spara dina ändringar. Tryck på MENU för att gå tillbaka till huvudsidan.
Redigera en grupp
1.
2.
3.
4.
Tryck på DSC.
Välj GROUP > EDIT ENTRY.
Ändra i MMSI-fältet eller namnfältet.
Välj ACCEPT för att spara dina ändringar. Välj CANCEL för att återgå till föregående bild
utan att spara dina ändringar. Tryck på MENU för att gå tillbaka till huvudsidan.
Radera en grupp
1. Välj DSC.
2. Välj GROUP > DELETE.
3. Välj YES för att ta bort posten. Välj NO för att avbryt åtgärden och gå tillbaka till
föregående bild.
DSC-inställningar
Manuell inskrivning av positionsinfo
Om du inte har någon GPS ansluten till radion kan välja att skriva in positionen manuellt,
tillsammans med uppgift om tidpunkten detta görs, så att denna information bifogas alla DSCanrop. Om du väljer att skriva in position och tid manuellt visas texten MANUAL POS i fönstret.
Det finns två larm som kan informera dig om att positionen behöver uppdateras:
• Om manuellt inskriven positionsdata blir över fyra timmar gammal, visas meddelandet
DATA IS OVER 4 HOURS OLD i fönstret och en ljudsignal avges.
• Manuellt inskriven positionsdata betraktas som ogiltig när den blir 23,5 timmar gammal.
Texten DATA IS INVALID visas i fönstret. Radion sänder inte positionsdata som är äldre
än 23,5 timmar.
På sidan 35 finns mer information om GPS-larm.
Om du väljer att skriva in position och tid manuellt visas klockan med den tid du själv
angivit. Om du har en GPS ansluten till radion uppdateras tiden automatiskt.
Inläggning av positionsdata
1. Tryck på MENU.
2. Välj SYSTEM > MANUAL GPS.
3. Vrid kanalväljaren medurs för att öka respektive siffra ett steg och moturs för att minska
den ett steg. När du skall skriva in ett kardinaltecken vrider du på kanalväljaren för att
växla mellan N och S respektive E och W.
VHF 100/200 handbok
27
Digitalt selektivt anrop
Inställning av den automatiska kanalväljarfunkionen
Denna inställning styr huruvida radion skall byta till kanal 16 vid inkommande anrop av de
typer som anges här nedan:
• Nödanrop
• Vidarekopplat nödanrop
• Ilanrop till alla fartyg
Under vissa förhållanden vill du kanske inte att radion skall byta kanal, t ex därför att du
behöver ha kontinuerlig passning på en kanal för att ha oavbruten kontakt med ett annat
fartyg. Symbolen visas i fönstret när funktionen avaktiveras.
1. Tryck på MENU.
2. Välj DSC > AUTO CHANGE CH.
3. Välj mellan följande alternativ:
• ON – Radion byter automatiskt till kanal 16 vid anrop som skall leda till byte till den
kanalen.
• OFF – Du uppmanas godkänna eller avvisa byte till kanal 16 vid anrop som skall leda
till byte till den kanalen.
4. Tryck på MENU för att gå tillbaka till huvudsidan.
Inställning av den automatiskt positionssvar
Du kan själv ställa in hur radion skall reagera vid inkommande positionsbegäran.
1. Tryck på MENU.
2. Välj DSC > POSITION REPLY.
3. Välj mellan följande alternativ:
• AUTO – radion sänder positionsuppgifterna automatiskt och omedelbart till
begärande stationer.
• MANUAL – radion sänder positionsuppgifterna först efter det att du godkänt
sändningen.
• OFF – radion skickar inga positionsuppgifter och informerar dig inte om att sådan
begäran kommit in.
4. Tryck på MENU för att gå tillbaka till huvudsidan.
28
VHF 100/200 handbok
Avancerat
Avancerat
NMEA 0183 och NMEA 2000
Om du kopplar in radion i ett NMEA0183 eller NMEA2000-nätverk (endast modellerna 200
och 200i), kan följande data överföras:
• Radion kan föra över nöd- och positionsinformation som tas emot via DSC till
kompatibel plotter i systemet.
• Radion kan ta emot positionsdata från GPS. GPS-positionen kan visas i huvudbilden och
bifogas DSC-anrop. Symbolen visas när GPS-data finns tillgänglig och blinkar när
det inte finns sådan data. Om det inte finns någon GPS-data visas ett meddelande där du
uppmanas skriva in din position manuellt var fjärde timma.
På sidan 48 kan du läsa mer om vilka NMEA0183-meningar och NMEA2000-PGN som
kan användas. I radions installationsinstruktioner kan du läsa mer om hur inkoppling i ett
NMEA-nätverk.
Övriga funktioner vid användning tillsammans med andra Garmininstrument
Den här radion får dessutom ytterligare funktioner när den kopplas ihop med andra Garmininstrument.
ANM: Din Garmin-plotter kan emellertid behöva uppgraderas (gratis) för att de funktioner
som beskrivs här skall bli tillgängliga.
• När du kopplar ihop radion med en Garmin-plotter via NMEA 0183 eller NMEA 2000,
kan plottern hålla reda på aktuella och tidigare positioner på kontakterna i radions
register.
Tips! Du kan automatisera den här processen genom att följa positionen hos tre kontakter.
• Om du har din VHF 200 eller VHF 200i ansluten till ett NMEA2000-nätverk med en
Garmin-plotter, kan du initiera ett enskilt rutinanrop från plottern.
• Om din VHF 200 eller VHF 200i är ansluten till ett NMEA2000-nätverk och du aktiverar
ett nödanrop pga man överbord från radion, kommer manöverbordfunktionen i plottern att
aktiveras och en uppmaning att navigera till manöverbordpositionen att visas. Om du har
en autopilot från Garmin i ditt nätverk, blir du uppmanad att göra en s k Williamson-gir för
att lägga dig på kontrakurs, tillbaka till manöverbordpositionen.
VHF 100/200 handbok
29
Avancerat
Välja NMEA 0183 eller NMEA 2000
Eftersom det bara är VHF 200, VHF 200i, GHS 10 och GHS 10i som är kompatibla med
NMEA 2000 är denna inställning endast tillgänglig i dessa enheter. Indikeringen visar
huruvida radion är ansluten till ett NMEA0183- eller NMEA2000-nätverk. Radion kan bara
överföra data via ett nätverk åt gången.
1. Tryck på MENU.
2. Välj COMMUNICATIONS > PROTOCOL.
3. Välj NMEA2000 eller NMEA0183.
MMSI-filtrering över NMEA
Radion kan även överföra anropsrelaterad data över NMEA 0183 och NMEA 2000 vid
mottagning av nödanrop, bekräftelse på positionsbegäran och andra positionsanrop. Du kan
själv lägga in en begränsning över de MMSI-nummer (fartyg) din radio skall skicka denna
data till, på tre olik sätt: alla MMSI-nummer (alla fartyg), inget MMSI-nummer (inget
fartyg) eller välja ett MMSI-nummer (fartyg valda i ditt register).
När du ställer in radion för att överföra data för vissa fartyg och du får en bekräftelse på en
positionsbegäran eller annan positionsdata från ett MMSI-nummer i ditt register överför
radion inte någon NMEA-data för det anropet. Nödanropsinformation kommer att överföras
ändå. På sidan 48 kan du läsa mer om utgående NMEA-data från radion.
MMSI-filtrering för vissa fartyg
1. Tryck på MENU.
2. Välj COMMUNICATIONS > DSC OUTPUT > SELECT VESSELS. Du kan också välja
ALL VESSELS för att skicka data när du tar emot ett anrop från ett MMSI-registrerat
fartyg eller välja NO VESSELS för att inte sända data för något MMSI-registrerat fartyg.
3. Välj fartyg i registret i din radio.
4. Välj mellan följande alternativ:
• ON – Radion överför anropsrelaterad data över NMEA-nätverket vid mottagning av
nödanrop, bekräftelse på positionsbegäran och andra positionsanrop.
• OFF – radion överför ingen data för det här fartyget. Nödanropsinformation kommer
att överföras ändå.
Ändra driftinställningarna
Justera bakgrundsbelysning och kontrast
1. Tryck på MENU.
2. Välj SYSTEM > DISPLAY > BACKLIGHT eller CONTRAST.
30
VHF 100/200 handbok
Avancerat
3. Vrid kanalväljaren för att ställa in bakgrundsbelysning respektive kontrast. MAX
motsvarar maxvärde och siffran 1 lägsta värde.
4. Välj CANCEL för att återgå till föregående sida utan att genomföra ändringarna. Välj OK
för att spara dina ändringar och återgå till huvudsidan.
Justera ljudsignalerna
Du kan justera styrkan på den ljudsignal som avges när du trycker på knapparna eller
kanalväljaren. Du kan också välja att stänga av allt knappljud.
1. Tryck på MENU.
2. Välj SYSTEM > BEEPER.
3. Välj mellan följande alternativ:
• OFF – radion avger ingen ljudsignal vid knapptryckning, inte heller på kanalväljaren.
• QUIET eller LOUD – styr ljudnivån.
Automatisk start till/från
1. Tryck på MENU.
2. Välj SYSTEM > AUTO POWER-ON.
3. Välj ON eller OFF.
Välja huruvida latitud och longitud skall visas i huvudbilden
Om du har en GPS ansluten till radion kan du välja att visa latitud och longitud i
huvudbilden. Du kan också välja att skriva in positionsdata manuellt.
1. Tryck på MENU.
2. Välj SYSTEM > NUMBERS > LAT/LONG.
3. Välj mellan följande alternativ:
• AUTO – latitud och longitud visas i huvudbilden
• HIDE – latitud och longitud visas i huvudbilden
Välja visning av kurs över grund/fart över grund (kög/fög) i
huvudbilden
Om du har en GPS ansluten till radion kan du välja att få kög och fög i huvudbilden.
1. Tryck på MENU.
2. Välj SYSTEM > NUMBERS > COG/SOG.
VHF 100/200 handbok
31
Avancerat
3. Välj mellan följande alternativ:
• AUTO – kög och fög visas i huvudbilden
• HIDE – kög och fög visas inte i huvudbilden
Välja huruvida klockan skall visas i huvudbilden
Du kan själv välja huruvida klockan skall visas i huvudbilden. Om du har en GPS ansluten
till radion uppdateras tiden automatiskt. Om du väljer att skriva in position och tid manuellt
visas klockan med den tid du själv angivit. Inskrivningstiden visas då i huvudbilden, även
om du väljer att dölja klockan.
1. Tryck på MENU.
2. Välj SYSTEM > NUMBERS > TIME.
3. Välj mellan följande alternativ:
• AUTO – tiden visas i huvudbilden
• DÖLJ – tiden visas inte i huvudbilden
Välja tidsformat
1. Tryck på MENU.
2. Välj SYSTEM > UNITS > TIME > FORMAT.
3. Välj 12 timmar, 24 timmar eller UTC.
Välja tidsskillnad
Om du vill att klockan skall visa lokal tid i stället för GMT (UTC) måste du ange den lokala
tidsskillnaden från GMT. När du ställt in den lokala tidsskillnaden visas texten LOK i
fönstret efter tiden, i stället för UTC.
ANM: Tidpunkten för ett DSC-anrop anges alltid i GMT (UTC).
Inställning av tidsskillnad:
1. Tryck på MENU.
2. Välj SYSTEM > UNITS > TIME > OFFSET.
3. Vrid kanalväljaren för att ange tidskillnaden i steg om 0,5 timmar. Du kan välja en
tidsskillnad på högst ±13 timmar.
4. Välj mellan följande alternativ:
• OK – för att spara inställningen och återgå till föregående sida.
• CANCEL – för att ignorera ändringarna.
32
VHF 100/200 handbok
Avancerat
Byta fartenhet
Du kan själv välja vilken fartenhet du vill skall användas i radion. Den fart över grund som
visas i huvudbilden kommer att anges i den enhet du väljer här.
1. Tryck på MENU.
2. Välj SYSTEM > UNITS > SPEED.
3. Välj mellan följande alternativ:
• KNOTS – fartvärden visas i knop.
• MPH – fartvärden visas i mile per timma.
• KPH – fartvärden visas i kilometer per timma (km/h).
Ändra i kursbilden
Du kan välja att få dina kurser som sanna eller magnetiska. Alla kurser som visas i radion,
även kurs över grund, kommer att visas i den form du väljer här.
1. Tryck på MENU.
2. Välj SYSTEM > UNITS > HEADING.
3. Välj mellan följande alternativ:
• TRUE – kursvärden visas baserade på sann nord.
• MAGNETIC – kursvärden visas baserade på magnetisk nord.
ANM: Om du ställt in radion för NMEA 2000 kan du välja TRUE eller MAGNETIC.
Texten AUTO visas som inställning och kursvärdena baseras på data från nätverket.
Välja frekvensband
Du kan väljare mellan de frekvensband som används i USA, internationellt eller i Kanada.
På sidorna 36 till 43 finns en lista över de kanaler som finns på respektive frekvensband.
ANM: De frekvensband som används i USA och Kanada finns inte i modell 100i.
1. Tryck på MENU.
2. Välj MENU > CHANNEL > FREQUENCY BAND.
3. Vrid kanalväljaren för att välja USA, INTERNATIONAL eller CANADA.
Byta språk
I VHF 200, VHF 200i, GHS 10 och GHS 10i kan du välja om du vill att text i fönstret skall
visas på engelska, franska, italienska, tyska eller spanska.
1. Tryck på MENU.
2. Välj LANGUAGE.
3. Välj menyspråk.
VHF 100/200 handbok
33
Avancerat
Byta kanalnamn
Kanalnamnen visas i huvudbilden, med högst nio tecken. Om namnet innehåller fler än nio
tecken visas namnet först rullande över fönstret och därefter i en kortversion. Du kan själv
ange ett namn som har en vettig innebörd för dig.
Tryck på MENU.
Välj CHANNEL > NAMN.
Välj den kanal du vill byta namn på.
Ändra namnet med hjälp av kanalväljaren. Tryck på kanalväljaren för att välja ett tecken
och flytta till nästa teckenplats. Du kan använda upp till nio tecken i namnet.
5. Välj något av följande alternativ:
• Tryck på ab för att backa till föregående tecken.
• CANCEL – för att återgå till föregående bild utan att spara dina ändringar.
6. Välj GODKÄNN när du är klar med namnet.
1.
2.
3.
4.
Återställa fabriksinställningar
Du kan också välja att återställa radion till fabriksinställningarna. Om du gör en sådan
återställning kommer alla dina egna inställningar att gå förlorade och anropsloggarna att
raderas. Grupposter, register, MMSI-nummer och ATIS-id raderas emellertid inte.
1.
2.
3.
4.
Tryck på MENU.
Välj SYSTEM > SYSTEM INFO.
Välj RESET.
Välj mellan följande alternativ:
• JA – starta om radion och återställ fabriksinställningarna.
• NEJ – återgå till föregående bild.
Funktionsprovning
1.
2.
3.
4.
34
Tryck på MENU.
Välj SYSTEM > SYSTEM INFO.
Välj TEST. Då öppnas en lista över de olika testposterna.
Bläddra vid behov med upp- och nerpilarna.
VHF 100/200 handbok
Bilaga
Bilaga
Larm och meddelanden
Radion kan aktivera följande larm och visa följande systemmeddelanden.
Batterilarm
Om radion känner av att spänningen är högre än 15,8 V dc eller lägre än 10 V dc, visas
meddelandena HIGH VOLTAGE respektive LOW VOLTAGE i fönstret. Kontrollera
kablarna om något av detta inträffar.
Basstation används
När basstationen används och det är en VHF 200 eller 200i visas texten MAIN IN USE
i fönstret på alla anslutna handenheter av modell GHS 10 respektive GHS 10i. Bilden
återställs till normalbild tre sekunder efter senaste knapptryckning på basstationen.
Handenheten kan inte bryta kontakt med basstationen. Däremot kan handenhet bryta
kontakten med andra handenheter.
WX (vädervarning)
Om du ställer in värderlarmet och radion identifierar en inkommande vädervarning, byter
den automatiskt till den väderkanal där larmet upptäcktes. På sidan 12 finns mer information
om väderlarm.
GPS-datalarm
Om manuellt inskriven positionsdata eller sådan från NMEA-GPS blir över fyra timmar
gammal, visas meddelandet “DATA IS OVER 4 HOURS OLD i fönstret och en ljudsignal
avges.
• Välj IGNORE för att avvisa larmet och stänga av ljudsignalen. Om du inte vidtar någon
åtgärd inom tre minuter väljs alternativet IGNORE automatiskt.
• Välj SET för att skriva in en ny position. På sidan 27 finns mer information om manuell
inskrivning av positionsdata.
Larm för ogiltig GPS-data
Om manuellt inskriven positionsdata eller sådan från NMEA-GPS blir över 23,5 timmar
gammal, visas meddelandet DATA IS INVALID i fönstret. Radion sänder inte positionsdata
som är äldre än 23,5 timmar.
• Välj IGNORE för att avvisa för gammal positionsdata. Texten NO GPS INFO visas
i huvudbilden. Om du inte vidtar någon åtgärd inom tre minuter väljs alternativet
IGNORE automatiskt.
VHF 100/200 handbok
35
Bilaga
• Välj SET för att skriva in en ny position. På sidan 27 finns mer information om manuell
inskrivning av positionsdata.
Positionssöknig
Efter fem på varandra följande misslyckade försök att begära positionsdata från ett fartyg
visas texten NO POS FOR [FARTYGETS NAMN] i fönstret.
• Välj Retry (försök igen) för att försöka en gång till.
• Välj REMOVE (avbryt) för att avbryta försöket att kontakta det andra fartyget. Om
du inte vidtar någon åtgärd inom tre minuter väljs alternativet REMOVE (avbryt)
automatiskt.
Kanallista
Listorna över USA-kanaler, kanadensiska kanaler och internationella kanaler kan avvika
från de faktiskt tillgängliga kanalerna. Det är du som radiooperatör som bär ansvaret för att
se till att kanalerna används i enlighet med gällande lokala bestämmelser.
USA-kanaler
På vår webbsida på adressen www.navcen.uscg.gov/marcomms/vhf.htm hittar du
senaste information om USA-kanalerna. Du kan också läsa mer om kanaler och
radiokommunikation på FCC:s (kommunikationsmyndighet i USA) webbsida om marina
VHF-radiokanaler, på adressen http://wireless.fcc.gov/services/index.htm?job=service
_bandplan&id=ship_stations. Där finns inte bara uppgifter om frekvenser, utan även mer
uttömmande information om vilken typ av trafik de olika kanalerna får användas till.
VIKTIGT! På fritidsfartyg skall man i första hand använda kanaler avsedda för ickekommersiell radiotrafik. Kanal 16 får endast användas för anrop och i nödsituationer. Använd
kanal 13 för att kontakta ett fartyg vid risk för kollision. Alla fartyg med en löa på 20 m eller
mer måste passa både kanal 13 och kanal 16 vid gång på USA:s territorialvatten. FCC kan
utdöma böter vid otillbörlig användning av dessa kanaler.
Kanalnummer
Sändning
MHz
Mottagning
MHz
Användare
01A
156,050
156,050
Hamntrafik och kommersiell trafik, VTS, endast
tillgänglig i New Orleans och nedre Mississippi
03A
156,150
156,150
Endast statliga organ
05A
156,250
156,250
Hamntrafik och VTS i Houston, New Orleans och
Seattle-området
6
156,300
156,300
Säkerhetstrafik mellan fartyg
07A
156,350
156,350
Kommersiell trafik
8
156,400
156,400
Kommersiell trafik (endast mellan fartyg)
36
VHF 100/200 handbok
Bilaga
Kanalnummer
Sändning
MHz
Mottagning
MHz
Användare
9
156,450
156,450
Anropskanal Kommersiell och icke-kommersiell trafik
10
156,500
156,500
Kommersiell trafik
11
156,550
156,550
Kommersiell trafik VTS i vissa områden
12
156,600
156,600
Hamntrafik VTS i vissa områden
13
156,650
156,650
Säkerhetstrafik mellan fartyg (brygga till brygga) Fartyg
med en löa på mer än 20 meter är skyldiga att passa
denna kanal vid gång på vatten tillhörigt USA.
14
156,700
156,700
Hamntrafik VTS i vissa områden
15
--
156,750
Omgivning (endast mottagning) Används av s k EPIRBsändare (ett slags nödsändare).
16
156,800
156,800
Internationella nödanrop, säkerhetsanrop och vanliga
anrop Fartyg som måste vara utrustade med radio,
s k USCG-fartyg, och de flesta kustradiostationer
passar i regel denna kanal.
17
156,850
156,850
Statuskontroll
18A
156,900
156,900
Kommersiell trafik
19A
156,950
156,950
Kommersiell trafik
20
157,000
161,600
Hamntrafik, duplex
20A
157,000
157,000
Hamntrafik
21A
157,050
157,050
Endast USA:s kustbevakning
22A
157,100
157,100
Kustbevakningen och säkerhetsmeddelanden för
sjöfarten, sändningarna aviseras på kanal 16.
23A
157,150
157,150
Endast USA:s kustbevakning
24
157,200
161,800
Allmän trafik (marin station)
25
157,250
161,850
Allmän trafik (marin station)
26
157,300
161,900
Allmän trafik (marin station)
27
157,350
161,950
Allmän trafik (marin station)
28
157,400
162,000
Allmän trafik (marin station)
61A
156,075
156,075
Endast statliga organ
63A
156,175
156,175
Hamntrafik och kommersiell trafik, VTS, endast
tillgänglig i New Orleans och nedre Mississippi
64A
156,225
156,225
Endast kustbevakning
65A
156,275
156,275
Hamntrafik
66A
156,325
156,325
Hamntrafik
67
156.375
156.375
Kommersiell trafik, används för trafik mellan fartyg i
nedre Mississippi-floden, endast trafik mellan fartyg
VHF 100/200 handbok
37
Bilaga
Kanalnummer
Sändning
MHz
Mottagning
MHz
Användare
68
156,425
156,425
Icke-kommersiell trafik
69
156,475
156,475
Icke-kommersiell trafik
70
156,525
156,525
DSC (digitalt selektivt anrop) (röstkommunikation ej
tillåten)
71
156,575
156,575
Icke-kommersiell trafik
72
156,625
156,625
Icke-kommersiell trafik (endast mellan fartyg)
73
156,675
156,675
Hamntrafik
74
156,725
156,725
Hamntrafik
77
156,875
156,875
Hamntrafik (endast mellan fartyg)
78A
156,925
156,925
Icke-kommersiell trafik
79A
156,975
156,975
Kommersiell trafik, icke-kommersiell trafik på stora
sjöarna
80A
157,025
157,025
Kommersiell trafik, icke-kommersiell trafik på stora
sjöarna
81A
157,075
157,075
I USA endast statliga organ, trafik vid
miljöskyddsinsatser
82A
157,125
157,125
I USA endast statliga organ
83A
157,175
157,175
Endast USA:s kustbevakning
84
157,225
161,825
Allmän trafik (marin station)
85
157,275
161,875
Allmän trafik (marin station)
86
157,325
161,925
Allmän trafik (marin station)
87
157,375
161,975
Allmän trafik (marin station)
88
157,425
162,025
Allmän trafik nära den kanadensiska gränsen
88A
157,425
157,425
Kommersiell trafik, endast mellan fartyg
Bokstaven A indikerar att fartygsstationen arbetar med simplextrafik på sändsidan på en
internationell duplexkanal och att trafiken skiljer sig från den internationella trafiken på den
kanalen. A-kanaler används huvudsakligen i USA och normalt inte tillåten utanför USA.
Bokstaven B indikerar att kustradiostationen arbetar med simplextrafik på sändsidan på en
internationell duplexkanal. I USA används för närvarande inte B-kanaler för simplextrafik
på detta band.
WX-kanaler (väder)
Kanal
frekvens (MHz)
WX1
162,55
WX2
162,4
38
VHF 100/200 handbok
Bilaga
Kanal
frekvens (MHz)
WX3
162,475
WX4
162,425
WX5
162,45
WX6
162,5
WX7
162,525
Kanadensiska kanaler
Kanal- Sändning Mottagning Användnings­ Användare
nummer MHz
MHz
område
01
156,050
160,650
PC
Allmän trafik
02
156,100
160,700
PC
Allmän trafik
03
156,150
160,750
PC
Allmän trafik
04A
156,200
156,200
PC
Trafik mellan fartyg, fartyg/landstation
och säkerhetstrafik Kanadensiska
kustbevakningens räddningsaktioner
04A
156,200
156,200
EC
Trafik mellan fartyg, fartyg/landstation och
kommersiell trafik Endast kommersiellt fiske
05A
156,250
156,250
06
156,300
156,300
All slags trafik
Trafik mellan fartyg, kommersiell trafik och
säkerhetstrafik: Kan även användas för trafik
mellan flyg och fartyg vid räddningsinsatser
07A
156,350
156,350
All slags trafik
Trafik mellan fartyg, fartyg/landstation och
kommersiell trafik
08
156,400
156,400
WC, EC
Trafik mellan fartyg, kommersiell trafik och
säkerhetstrafik: får även användas vid trafik i
området kring Lake Winnipeg
09
156,450
156,450
AC
Trafik mellan fartyg, fartyg/landstation, ickekommersiell trafik och förhalning: får även
användas för kommunikation med flyg och
helikopter vid större marina insatser
10
156,500
156,500
AC, GL
Trafik mellan fartyg, fartyg/landstation,
icke-kommersiell trafik, säkerhetstrafik och
förhalning: Får också användas för trafik med
flyg engagerat i samordnad räddningsinsats
och föroreningsbegränsande insatser.
11
156,550
156,550
PC, AC, GL
Trafik mellan fartyg, fartyg/landstation, ickekommersiell trafik och förhalning: Används
också för lotsning
12
156,600
156,600
WC, AC, GL
Trafik mellan fartyg, fartyg/landstation, ickekommersiell trafik och förhalning: Hamntrafik,
lotsinformation och meddelanden
VHF 100/200 handbok
Förhalning
39
Bilaga
Kanal- Sändning Mottagning Användnings­ Användare
nummer MHz
MHz
område
13
156,650
156,650
All slags trafik
Trafik mellan fartyg, kommersiell och ickekommersiell trafik samt förhalning: används
för navigationsteknisk kommuninkation
mellan fartyg, sändeffekt begränsad till 1 watt
14
156,700
156,700
AC, GL
Trafik mellan fartyg, fartyg/landstation, ickekommersiell trafik och förhalning: Hamntrafik,
lotsinformation och meddelanden
15
156,750
156,750
All slags trafik
Trafik mellan fartyg, fartyg/landstation, ickekommersiell trafik och förhalning: All trafik
begränsad till sändeffekt på 1 watt Får även
användas för internkommunikation ombord
16
156,800
156,800
All slags trafik
Internationella nödtrafik, säkerhetsanrop och
vanliga anrop
17
156,850
156,850
All slags trafik
Trafik mellan fartyg, fartyg/landstation, ickekommersiell trafik och förhalning: All trafik
begränsad till sändeffekt på 1 watt, får även
användas för internkommunikation ombord
18A
156,900
156,900
All slags trafik
Trafik mellan fartyg, fartyg/landstation
och kommersiell trafik, bogsering på
stillahavskusten
19A
156,950
156,950
All slags trafik
utom allmän
trafik
Trafik mellan fartyg och fartyg/land: Endast
kanadensisk kustbevakning
19A
156,950
156,950
PC
Trafik mellan fartyg och fartyg/land: olika
statliga organ
20
157,000
161,600
All slags trafik
Fartyg/land, säkerhet och förhalning:
Hamntrafik begränsad till sändeffekt på 1
watt
21A
157,050
157,050
All slags trafik
Trafik mellan fartyg och fartyg/land: Endast
kanadensisk kustbevakning
21B
-
161,650
All slags trafik
Säkerhet: Kontinuerliga sändningar till
sjöfarten
22A
157,100
157,100
All slags trafik
Trafik mellan fartyg, fartyg/landstation,
kommersiell och icke-kommersiell trafik
för kommunikation mellan kanadensiska
kustbevakningen och annan kustbevakning
än kanadensisk
23
157,150
161,750
PC
Fartyg/land och allmän trafik, även
vattenleder i inlandet i Britiska Colombia och
på Yukon.
24
157,200
161,800
All slags trafik
Fartyg/land och allmän trafik
40
VHF 100/200 handbok
Bilaga
Kanal- Sändning Mottagning Användnings­ Användare
nummer MHz
MHz
område
25
157,250
161,850
PC
Fartyg/land och allmän trafik, får även
användas i området kring Lake Winnipeg
25B
-
161,850
AC
Säkerhet: Kontinuerliga sändningar till
sjöfarten
26
157,300
161,900
All slags trafik
Fartyg/land, säkerhet och allmän trafik
27
157,350
161,950
AC, GL, PC
Fartyg/land och allmän trafik
28
157,400
162,000
PC
Fartyg/land, säkerhet och allmän trafik
28B
-
162,000
AC
Säkerhet: Kontinuerliga sändningar till
sjöfarten
60
156,025
160,625
PC
Fartyg/land och allmän trafik
61A
156,075
156,075
PC
Trafik mellan fartyg och fartyg/land: endast
kanadensisk kustbevakning
61A
156,075
156,075
EC
Trafik mellan fartyg, fartyg/land och
kommersiell trafik, endast kommersiellt fiske
62A
156,125
156,125
PC
Trafik mellan fartyg och fartyg/land: Endast
kanadensisk kustbevakning
62A
156,125
156,125
EC
Trafik mellan fartyg, fartyg/land och
kommersiell trafik, endast kommersiellt fiske
64
156,225
160,825
PC
Fartyg/land och allmän trafik
64A
156,225
156,225
EC
Trafik mellan fartyg, fartyg/land och
kommersiell trafik, endast kommersiellt fiske
65A
156,275
156,275
Trafik mellan fartyg, fartyg/land, kommersiell
och icke-kommersiell trafik samt säkerhet:
Räddnings- och miljöinsatser på Stora
sjöarna. Bogsering på stillahavskusten
Hamntrafik på floden St. Lawrence,
begränsad till sändeffekt på 1 watt.
Fritidsfartyg på inlandsvatten i Alberta,
Saskatchewan och Manitoba (exklusive
Winnipegsjön och Röda floden).
66A
156,325
156,325
Trafik mellan fartyg, fartyg/land, kommersiell
och icke-kommersiell trafik, säkerhetstrafik
och förhalning: Hamntrafik på floden St.
Lawrence och Stora sjöarna, begränsad till
sändeffekt på 1 watt.
67
156,375
156,375
VHF 100/200 handbok
EC
Trafik mellan fartyg, fartyg/land och
kommersiell trafik, endast kommersiellt fiske
41
Bilaga
Kanal- Sändning Mottagning Användnings­ Användare
nummer MHz
MHz
område
67
156,375
156,375
All slags trafik
utom EC
Trafik mellan fartyg, fartyg/land, kommersiell
och icke-kommersiell trafik samt säkerhet:
Får också användas för trafik med flyg
engagerat i samordnad räddningsinsats och
föroreningsbegränsande insatser.
68
156,425
156,425
Alla områden
Trafik mellan fartyg, fartyg/landstation och
icke-kommersiell trafik, för marinor och
båtklubbar
69
156,475
156,475
Alla områden
utom EC
Trafik mellan fartyg, fartyg/landstation,
kommersiell och icke-kommersiell trafik
69
156,475
156,475
EC
Trafik mellan fartyg, fartyg/land och
kommersiell trafik, endast kommersiellt fiske
71
156,575
156,575
PC
Trafik mellan fartyg, fartyg/land, kommersiell
och icke-kommersiell trafik, säkerhetstrafik
och förhalning:
71
156,575
156,575
72
156,625
156,625
EC, PC
Trafik mellan fartyg, kommersiell och ickekommersiell trafik: får även användas för
kommunikation med flyg och helikopter
vid större marina insatser,för marinor och
båtklubbar på ostkusten och Winnipegsjön.
73
156,675
156,675
EC
Trafik mellan fartyg, fartyg/land och
kommersiell trafik,endast kommersiellt fiske
73
156,675
156,675
Alla områden
utom EC
Trafik mellan fartyg, fartyg/land, kommersiell
och icke-kommersiell trafik samt säkerhet:
Får också användas för trafik med flyg
engagerat i samordnad räddningsinsats och
föroreningsbegränsande insatser.
74
156,725
156,725
EC, PC
Trafik mellan fartyg, fartyg/land, kommersiell
och icke-kommersiell trafik och förhalning:
77
156,875
156,875
78A
156,925
156,925
EC, PC
Trafik mellan fartyg, fartyg/land och
kommersiell trafik
79A
156,975
156,975
EC, PC
Trafik mellan fartyg, fartyg/land och
kommersiell trafik
80A
157,025
157,025
EC, PC
Trafik mellan fartyg, fartyg/land och
kommersiell trafik
42
Trafik mellan fartyg, fartyg/landstation och
icke-kommersiell trafik,för marinor och
båtklubbar på ostkusten och Winnipegsjön.
Trafik mellan fartyg, fartyg/land, säkerhet
och förhalning: Lotsning på stillahavskusten
Hamntrafik på floden St. Lawrence och Stora
sjöarna, begränsad till sändeffekt på 1 watt.
VHF 100/200 handbok
Bilaga
Kanal- Sändning Mottagning Användnings­ Användare
nummer MHz
MHz
område
81A
157,075
157,075
Trafik mellan fartyg och fartyg/land: Endast
kanadensisk kustbevakning på floden St.
Lawrence och Stora sjöarna
81A
157,075
157,075
PC
Trafik mellan fartyg, fartyg/landstation
och säkerhetstrafik, endast kanadensiska
kustbevakningens miljöinsatser
82A
157,125
157,125
PC
Trafik mellan fartyg, fartyg/landstation
och säkerhetstrafik, endast kanadensisk
kustbevakning
82A
157,125
157,125
83
157,175
161,775
PC
Fartyg/land och säkerhet: Endast
kanadensisk kustbevakning
83A
157,175
157,175
EC
Trafik mellan fartyg och fartyg/land: Endast
kanadensisk kustbevakning och andra
statliga organ
83B
-
161,775
AC, GL
Säkerhet: Kontinuerliga sändningar till
sjöfarten
84
157,225
161,825
PC
Fartyg/land och allmän trafik
85
157,275
161,875
AC, GL, NL
Fartyg/land och allmän trafik
86
157,325
161,925
PC
Fartyg/land och allmän trafik
87
157,375
161,975
AC, GL, NL
Fartyg/land och allmän trafik
88
157,425
162,025
AC, GL, NL
Fartyg/land och allmän trafik
Trafik mellan fartyg och fartyg/land: Endast
kanadensisk kustbevakning på floden St.
Lawrence och Stora sjöarna
Förklaringar
PC: Stillahavskusten
EC (ostkusten): inkl. NL, AC, GL och östra Arktis
WC (västkusten): Stillahavskusten, västra Arktis och
vattenvägarna i distrikten Athabasca och Mackenzie
NL: Newfoundland och Labrador
AC: Atlantkusten, Mexikanska golfen och floden St.
Lawrence upp till och med Montreal
GL: Stora sjöarna, inkl St. Lawrence uppströms Montreal
Alla områden: inkl ost- och västkusterna
Internationella kanaler
KanalSändfrekvens Mottagningsnummer MHz
frekvens MHz
Användare
01
156,050
160,650
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
02
156,100
160,700
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
03
156,150
160,750
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
04
156,200
160,800
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
05
156,250
160,850
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
06
156,300
156,300
Trafik mellan fartyg
VHF 100/200 handbok
43
Bilaga
KanalSändfrekvens Mottagningsnummer MHz
frekvens MHz
Användare
07
156,350
160,950
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
08
156,400
156,400
Trafik mellan fartyg
09
156,450
156,450
Trafik mellan fartyg, hamntrafik och förhalning
10
156,500
156,500
Trafik mellan fartyg, hamntrafik och förhalning
11
156,550
156,550
Hamntrafik och förhalning
12
156,600
156,600
Hamntrafik och förhalning
13
156,650
156,650
Trafik mellan fartyg, säkerhet, hamntrafik och
förhalning
14
156,700
156,700
Hamntrafik och förhalning
15
156,750
156,750
Trafik mellan fartyg och ombordkommunikation med
en effekt på 1 watt
16
156,800
156,800
Nödanrop, säkerhet och anrop
17
156,850
156,850
Trafik mellan fartyg och ombordkommunikation med
en effekt på 1 watt
18
156,900
161,500
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
19
156,950
161,550
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
20
157,000
161,600
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
21
157,050
161,650
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
22
157,100
161,700
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
23
157,150
161,750
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
24
157,200
161,800
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
25
157,250
161,850
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
26
157,300
161,900
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
27
157,350
161,950
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
28
157,400
162,000
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
60
156,025
160,625
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
61
156,075
160,675
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
62
156,125
160,725
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
63
156,175
160,775
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
64
156,225
160,825
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
65
156,275
160,875
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
66
156,325
160,925
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
67
156,375
156,375
Trafik mellan fartyg, hamntrafik och förhalning
68
156,425
156,425
Hamntrafik och förhalning
69
156,475
156,475
Trafik mellan fartyg, hamntrafik och förhalning
44
VHF 100/200 handbok
Bilaga
KanalSändfrekvens Mottagningsnummer MHz
frekvens MHz
Användare
70
-
-
Reserverad för DSC
71
156,575
156,575
Hamntrafik och förhalning
72
156,625
156,625
Trafik mellan fartyg
73
156,675
156,675
Trafik mellan fartyg
74
156,725
156,725
Hamntrafik och förhalning
75
156,775
156,775
Hamntrafik och förhalning
76
156,825
156,825
Hamntrafik och förhalning
77
156,875
156,875
Trafik mellan fartyg
78
156,925
161,525
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
79
156,975
161,575
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
80
157,025
161,625
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
81
157,075
161,675
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
82
157,125
161,725
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
83
157,175
161,775
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
84
157,225
161,825
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
85
157,275
161,875
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
86
157,325
161,925
Allmän trafik, hamntrafik och förhalning
87
157,375
157,375
Hamntrafik och förhalning
88
157,425
157,425
Hamntrafik och förhalning
VHF 100/200 handbok
45
Bilaga
Tekniska specifikationer
VHF 100/100i och VHF 200/200i
Allmänt
Mått:
Infälld montering 18,2 × 9,8 × 16,3 cm (b x h x d)
Bygelmontering 19,2 × 11,8 × 16,3 cm (b x h x d)
Vikt:
VHF 100/100i basstation och mikrofon 1,3 kg
VHF 200/200i basstation 1,1 kg
VHF 200/200i mikrofon 270 g
Temperaturområde: -10 till 50 ºC
Avstånd till styrkompass: 500 mm
Vattentäthet: IEC 60529 IPX7 (klarar nedsänkning till en meters djup under 30 minuter)
Antennanslutning: S0-239 (50 Ω)
Ljudnivå högtalarmikrofon: 94 dBA
DSC (digitalt selektivt anrop): Klass D
Frekvensband: Samtliga marina kanaler i USA, Kanada och internationellt 10 kanaler för
NOAA-väder
Kanalseparation: 25 kHz
Modulation:
FM 16K0G3E
DSC 16K0G2B
Frekvensstabilitet: ±10 ppm
Oscillationsläge: PLL
Strömförsörjning
Driftspänning: 12,0 V dc
Ström:
Standby 350 mA
Mottagning 600 mA
Sändning 6,0 A vid hög effekt (25 W), 2,0 A vid låg effekt (1 W)
Högsta antennförstärkning: 9 dBi
Antennportsimpedans: 50 Ω
46
VHF 100/200 handbok
Bilaga
Ljudeffekt:
Inbyggd högtalare 1 W (med 10% distortion vid 4 Ω)
Extern högtalare (tillval, endast modellerna VHF 200/200i) 4 W (max 4 Ω)
Kringutrustning till VHF 200/200i:
Däckshögtalare, effekt 20 W vid 4 Ω
NMEA-portsimpedans 330 Ω
Impedans i extern högtalare 4 Ω
Däckhögtalarimpedans 4 Ω
Sändare
Modulation: Variabel reaktiv frekvensmodulation
Sändarskydd: Öppen/sluten antennkrets
Frekvensfel: 10 ppm
Max frekvensavvikelse: ±5 kHz
Modulationsdistortion ±3 kHz: lika med eller mindre än 10%
Effekt i närliggande kanal: mer än 70 dB
Störningar/övertoner: mindre än -36 dBm
Sändeffekt, vid 13,6 V dc: 25 W (hög), 1 W (låg)
Brum och brus: mindre än 40 dB
Driftcykel: 5% sändning, 5% mottagning 90% standby
Mikrofontyp: Elektret
Regelverk: Radion uppfyller kraven i del 15 i det amerikanska FCC:s regler om störningar
för digitala apparater i klass B för hemma- och kontorsbruk.
Mottagare
Mottagartyp: Dubbelomvandlande superheterodynmottagare
Frekvensområde: 156,050 till 163,275 MHz (inklusive väderkanaler)
12 dB SINAD-känslighet: normalt 0,28 µV
Brum och brus: mindre än 40 dB
Ljuddistorsion: mindre än 10%
Brusspärrens känslighet vid 12 dB SINAD:
vid begränsat: mindre än 1 µV
vid gränsvärde: mindre än 0,28 µV
Reaktion på störningar: mer än 70 dB
Kanalselektivitet: mer än 70 dB
VHF 100/200 handbok
47
Bilaga
Avstörning mellan närliggande kanaler: mer än 70 dB
Intermodulationsavstörning: mer än 70 dB
Brum och brus: mer än 0 dB utan brusspärr
NMEA
Godkända, inkommande meningar enligt NMEA 0183 version 3.01
Mening
Definition
GGA
Positionsdata från GPS
GLL
Geografisk position i latitud longitud
GNS
Positionsdata från GNSS
RMA
Rekommenderad minsta specifika Loran-data
RMB
Rekommenderad minsta navigationsdata
RMC
Rekommenderad minsta specifika GNSS-data
Godkända, utgående meningar enligt NMEA 0183 version 3.01
Mening
Definition
DSC
DSC-data
DSE
Utökad DSC
PGN-information i NMEA 2000, endast VHF 200/200i
Mottagning
Sändning
059392
ISO-bekräftelse
059392
ISO-bekräftelse
059904
ISO-begäran
060928
Adressbegäran enligt ISO
060928
Adressbegäran enligt ISO
126208
NMEA-begäran/kommando/
bekräftelse
126208
NMEA-begäran/kommando/
bekräftelse
126464
PGN-lista
129026
Kög/fög, snabb uppdatering
126996
Produktinformation
129029
Positionsdata från GNSS
129799
Radiofrekvens/läge/effekt
129808
DSC-anropsinfo
48
VHF 100/200 handbok
Bilaga
GHS 10 och GHS 10i Tekniska specifikationer
Mått: 16,1 × 7,16 × 4,28 cm (b x h x d)
Vikt: 368 g
Temperaturområde -10 till 50 ºC
Avstånd till styrkompass 500 mm
Vattentäthet IEC 60529 IPX7 (klarar nedsänkning till en meters djup under 30 minuter)
Vattentäthet
Den här radion är vattentät enligt IEC-standarden 60529 IPX7. Detta innebär att det klarar nedsänkning till en
meters djup under 30 minuter. Längre tid under vatten kan leda till skador på instrumentet. Om instrumentet
legat under vatten skall det torkas ur och lufttorka innan det åter tas i bruk.
Kontakt med Garmin
Kontakta Garmins produktsupport om du har några frågor kring användningen av den här VHF:en. Om du
befinner dig i USA kan du kontakta Garmin via webbsidan www.garmin.com/support eller telefon (913) 397 82
00 eller (800) 800 10 20.
Om du befinner dig i Storbritannien kan du kontakta Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 238 00 00.
Om du befinner dig i övriga Europa kan du gå till www.garmin.com/support och klicka på Contact Support för
att hämta landsspecifik supportinformation eller kontakta Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 870 850 12 41.
Skötsel
Höljet är tillverkat av högkvalitativt material och kräver inget annat underhåll än rengöring.
Rengöring
Gör ren radions utsida, utom fönstret, med en trasa fuktad med ett milt rengöringsmedel och torka det torrt.
Undvik kemiska rengörings- och lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.
Rengöring av fönstret
Fönstret är konstruerat för att hämma reflexbildning och är mycket känslig mot hudoljor, vaxer och frätande
rengöringsmedel. Rengöringsmedel med ammoniak, slipande ämnen eller fettlösande ämnen kan skada
antireflexbeläggningen. Det är mycket viktigt att fönstret rengörs med sådant medel som används till glasögon
och som är särskilt avsett för reflexhämmande beläggningar och en ren och noppfri rengöringsduk.
VHF 100/200 handbok
49
Register
Register
1 watt sändeffekt 8
25 watt sändeffekt 8
A
Aktivera positionsspårning 23
Aktivera väderlarm 12
All ships safety – säkerhetsanrop till alla fartyg 20
All ships urgency – säkerhetsanrop till alla fartyg 21
ATIS 13
Automatisk mistsignal 11
Automatisk start 31
Automatiskt kanalbyte 28
Automatiskt positionssvar 28
Autopilotfunktioner 29
Avaktivera väderlarm 12
Avbryta automatiskt nödanrop 18
Avvisa nödanrop 18
B
Bakgrundsbelysning 30
Basstationen används 35
Batterilarm 35
Blockering av 1 watt sändeffekt 6
Brusspärr, handenheten 2, 5
Brusspärr, radion 1, 5
Byta namn på kanal 34
Byta språk 33
Byta tidsformat 32
D
Däckshögtalare 10
E
Enskilt anrop 18
Enskilt rutinanrop 21
F
Fartenhet 33
Frontpanel 1
Funktioner i-ii
Funktionsknappar 3
Fönster 3
Fönster på GHS 10 3
G
Garmins kontaktuppgifter 49
GPS-larm 35
Gruppanrop 19, 22
50
H
Handenheten GHS 10
Handenhetens fönster 3
Handenhetens kontroller 2
Hämta väderkanaler 12
Högeffektsanrop 8
I
Initiera interkomanrop 9
Inskrivning av ATIS-nummer 13
Interkom 9-10
Internationella kanaler 43
J
Justera volymen från handenheten 2, 5
Justera volymen från radio 1, 5
K
Kanadensiska kanaler 39
Kanalsökning sparad 7
Kontrast 30
Kontroller på GHS 10 2
Kurs över grund 31
Kursbild 33
Känslighet vid mottagning 9
Kög i huvudbilden 3
L
Latitud och longitud i huvudbilden 3
Latitud och longitud, visa 31
Ljudnivå, summer 31
Lågeffektsanrop 8
Lägga in anrop i registret 25
Lägga in fartyg i registret 25
Lägga in registerpost 26
Lägga till grupp i GHS 1026
M
Manuell mistsignal 11
Manuell positionsinfo 27
Mikrofonkontroller 2
Mistlur 10-12
MMSI-filtrering över NMEA 30
MMSI-inställningar 30
MMSI-nummer, ange 15-16
MMSI-nummerformat 23
Mottagningskänslighet 9
VHF 100/200 handbok
Register
N
NMEA 0183 eller NMEA 2000 30
NMEA, sammanfattning 29
NMEA0183-meningar 48
NOAA-väder 12
Nödanrop 16-18, 21
P
Passning på alla kanaler 6
Passning på fler kanaler 7
Passning på sparade kanaler 7
PGN enligt NMEA 2000 48
Plotteranslutning 29
Position sänd 22
Positionsbegäran 20, 22
Positionsspårning 22-23, 36
Programmering av sekundärt prioriterad kanal 8
Provning av radion 34
T
Ta bort fartyg från listan över fartyg som följs 23
Ta emot anrop från GHS 10 22
Ta emot bekräftelse på nödanrop 18
Ta emot interkomanrop 10
Tekniska specifikationer, GHS 10 49
Tidsskillnad 32
Tidsskillnad mot GMT (UTC) 32
Titta på ATIS-nummer 13
Trekanalspassning 8
Tvåkanalspassning 7
Typ av 23
U
USA-kanaler 36
V, W
Radera grupp i GHS 10 27
Radera loggposter 25
Radera registerpost 26
Radera sparad status 7
Radiofunktioner i-ii
Radiokontroller 1
Redigera grupp i GHS 10 27
Redigera registerpost 26
Rengöring av fönster 49
Rengöring av hölje 49
Rrontpanel 1
Vattentäthet 49
Vidarekoppling av nödanrop 21
Visa klockan 32
Visa klockan i huvudbilden 3
Visa MMSI-nummer 16
Visa registerpost 26
Visa sparade anrop 24
Väderkanaler 38
Väderlarm 12, 35
Välja anropskanal 19
Välja fartyg att följa 23
Välja frekvensband 33
Välja kanal 5
Vänta på bekräftelse på nödanrop 17
S
Å
R
Skaffa MMSI-nummer 15
Spara kanal 7
Spara kanaler 7
Start 5
Statussymboler 3
Ställa in mistlursfrekvens 11
Ställa in väderkanaler 12
Sända anropsrelaterad information via nätverket 30
Sända från handenhet 6
Sända från radio 6
Sända ospecificerat nödanrop 16
Sända specificerat nödanrop 17
Sändeffekt 8-9
VHF 100/200 handbok
Återställa fabriksinställningar 34
51
Register
52
VHF 100/200 handbok
Den här radion används över hela världen, inklusive i följande europeiska länder:
AT
DK
DE
IT
MT
SK
GB
CH
BE
EE
GR
LV
NL
SI
IS
BG
CY
FI
HU
LT
PL
ES
LI
RO
CZ
FR
IE
LU
PT
SE
NO
TR
Den här svenska versionen av handboken till radion VHF 100/200 tillhandahålls för att
göra det lättare för dig att lära dig radion. Originalet är den engelska versionen, med
beställningsnummer 190-01019-00, utgå. B. Vid tveksamheter kan du alltid använda den
senaste engelska versionen som referenshandbok.
GARMIN PÅTAR SIG INTE NÅGOT SOM HELST ANSVAR FÖR NOGGRANNHETEN I
DEN SVENSKA HANDBOKEN.
© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Juni 2011
190-01019-59 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising