Garmin | VHF 100/100i Marine Radio | Installation guide | Garmin VHF 100/100i Marine Radio Instrukcja instalacji

Garmin VHF 100/100i Marine Radio Instrukcja instalacji
Instrukcja instalacji radiotelefonu VHF 100/200
Niniejsza instrukcja instalacji ma zastosowanie do niżej wymienionych radiotelefonówVHF oraz akcesoriów:
Modele dla Ameryki Płn
Modele dla innych
rynków
VHF 100
VHF 100i
VHF 200
VHF 200i
GHS 10
GHS 10i
Porównaj zawartość opakowania z listą komponentów znajdującą się na opakowaniu produktu. Jeśli w opakowaniu brakuje jakiegokowiek
elementu, skontaktuj się bezzwłocznie z Twoim dealerem Garmin®. Zanim rozpoczniesz instalację:
•
•
•
•
Zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.
Zaopatrz się w niezbędne wkręty i narzędzia.
Upewnij się że wszystkie kable sięgną do miejsca instalacji urządzenia.
Załóż okulary ochronne oraz maskę przeciwpyłową gdy wiercisz, przycinasz bądź szlifujesz.
Rejestracja produktu
Pomóż nam zapewnić Tobie najleszpe możliwe wsparcie, dokonując rejestracji produktu jeszcze dzisiaj. Odwiedź w tym celu serwis
internetowy http://my.garmin.com. Zachowaj oryginał dowodu zakupu, lub jego kopię, w bezpiecznym miejscu.
Kontakt z Garmin
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących urządzenia radiotelefonu serii VHF 100/200 prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej
firmy Garmin. Jeśli znajdujesz się w USA, odwiedź stronę www.garmin.com/support lub skontaktuj się telefonicznie z firmą Garmin USA,
dzwoniąc pod numer (913) 397 8200 lub (800) 800 1020.
Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, skontaktuj się telefonicznie z firmą Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod numer 0808 2380000.
Jeśli znajdujesz się w Europie, odwiedź stronę www.garmin.com/support i kliknij opcję Contact Support, aby uzyskać informacje o
pomocy technicznej dostępnej w poszczególnych krajach lub skontaktuj się telefonicznie z firmą Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod
numer +44 (0) 870 8501241.
Ostrzeżenia i informacje na temat bezpieczeństwa
Instalacja anteny i emisja energii elektromagnetycznej
Twoje radio VHF generuje i emituje energię elektromagnetyczną (EME) w zakresie fal radiowych (RF). Nie przestrzeganie poniższych
wskazówek może narazić osoby znajdujące się w pobliżu na absorpcję dawki energii w postaci fal radiowych RF, przekraczającą
maksymalną dopuszczalną dawkę (MPE).
Urządzenie spełnia międzynarodowe standardy dotyczące wpływu na człowieka fal elektromagnetycznych emitowanych przez urządzenia
radiowe.
Antena powinna być zainstalowana tak, aby zachowany został dystans minimum 1.5 metra pomiędzy tą anteną a ludźmi.
UWAGA: Aby zabezpieczyć ratio przed ewentualnym uszkodzeniem, antena musi być podłączona do radia przed rozpoczęciem nadawania.
Zapewni to prawidłowe rozproszenie poprzez antenę energii dostarczanej do wyjścia antenowego w radiu.
OSTRZEŻENIE: Radiooperatorzy z rozrusznikiem serca, urządzeniami podtrzymującymi życie, lub innym medycznym osprzętem elektrycznym
nie powinni być narażani na działanie pola elektromagnetycznego.
OSTRZEŻENIE: Korzystaj z urządzenia wyłącznie w sposób zgodny z dostarczonymi instrukcjami.
OSTRZEŻENIE: Nie używaj anten ze wzmocnieniem większym niż 0 dB.
Bezpieczna odległość dla kompasu
Upewnij się, że instalujesz Twoje radio VHF w odległości conajmniej 500 mm od jakiegokolwiek kompasu. Przetestuj kompas, aby
sprawdzić czy pracuje on poprawnie w czasie pracy radiotelefonu, szczególnie w czasie nadawania.
Wymiary radiotelefonów serii VHF 100/200
• szerokość × wysokość × głębokość): 18.2 × 9.8 × 16.3 cm
• Montaż na uchwycie (szerokość × wysokość × głębokość): 19.2 × 11.8 × 16.3 cm
• Instalacja Twojego radiotelefonu serii VHF 100/200
1. Wybierz miejsce instalacji (strona 2).
2. Zainstaluj radio (strona 2).
3. Podłącz radio do zasilania (strona 4).
4. Podłącz antenę do radia (strona 5).
5. Zamontuj wieszak mikrofonu (strona 5).
Mimo iż poniższe czynności nie są niezbędne do korzystania z radiotelefonu, niniejsza instrukcja zawiera również informacje dotyczące
opcjonalnych czynności instalacyjnych:
•
•
•
•
Połączenie radiotelefonu z ploterem (strona 5)
Połączenie radiotelefonu z tubą (strona 7)
Połączenie radiotelefonu z zewnętrznym głośnikiem (strona 8)
Połączenie GHS™ 10 lub GHS 10i lub zmiana położenia mikrofonu (strona 8)
Krok 1: Wybierz miejsce instalacji radiotelefonu serii VHF 100/200
Wybierając miejsce instalacji weź pod uwagę poniższe wskazówki, aby spełniało ono następujące warunki:
• Miejsce instalacji zapewnia optymalną widoczność urzadzenia.
• Miejsce instalacji zapewnia łatwy dostęp do klawiatury radiotelefonu oraz mikrofonu.
• Miejsce instalacji jest wystarczająco sztywne aby wytrzymać ciężar radiotelefonu i zabezpieczyć go przed nadmiernymi wstrząsami lub
uderzeniami.
• Miejsce instalacji zapewnia wystarczającą ilość wolnej przestrzeni dla przeprowadzenia połączeń zasilania, danych i anteny. Za tylną
ścianą obudowy urządzenia powinno pozostać minimum 127 mm wolnego miejsca.
• Miejsce instalacji znajduje się conajmniej 500 mm od kompasu magnetycznego.
• Miejsce instalacji zapewnia ochronę przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi.
UWAGA: Zakres temperatur pracy radiotelefonów serii VHF 100/200 to -10°C do 50°C). Przedłużone działanie temperatur spoza tego zakresu na
urządzenie (zarówno w trybie spoczynku jak i w czasie pracy) może spodować nieprawidłową pracę wyświetlacza LCD lub innych elementów. Ten
typ uszkodzeń i powiązanych z nimi konsekwencji nie jest objęty gwarancją.
Krok 2: Zainstaluj radiotelefon serii VHF 100/200
Twoje radio może zostać zainstalowane na dwa sposoby:
• Montaż na uchwycie—montaż radiotelefonu w stojaku zamocowanym do konsoli lub sufitu.
• Montaż na panelu—montaż z użyciem odpowiedniego zestawu montażowego na płaskim panelu.
Montaż radiotelefonu serii VHF 100/200 na uchwycie
Oprócz dostarczonych w zestawie: uchwytu, śrub ustalających, oraz trzech wkrętów 4.2 × 25 mm, do instalacji radiotelefonu VHF 100/200
potrzebne będą następujące narzędzia (nie dostarczane w zestawie):
•
•
•
•
wkrętarka
wiertarka i wiertło 3.5 mm
punktak i młotek
dodatkowe, opcjonalne elementy jak np. śruby, nakrętki i podkładki
Aby zainstalować uchwyt:
1. Korzystając z podstawy uchwytu jako szablonu, zaznacz miejsca dla trzech otworów (dwa wkręty od przodu, jeden wkręt od tyłu).
2. Używając punktaka, zrób niewielkie wgłębienie w centrum każdego z tych trzech punktów montażu.
3. Wywierć otwory korzystając z wiertła 3.5 mm
4. Przykręć podstawę za pomocą trzech dostarczonych w zestwie wkrętów 4.2 × 25 mm, lub jeśli zachodzi taka potrzeba zastosuj
odpowiednie śruby z podkładkami i nakrętkami (nie dostarczane w zestawie).
Aby zainstalować radiotelefon VHF 100/200 w uchwycie:
1. Wkręć lekko śruby ustalające w obudowę radiotelefonu VHF 100/200.
2. Wsuń radio w uchwyt mocujący, a następnie dokręć śruby ustalające.
Instrukcja instalacji radiotelefonu VHF 100/200
Instalacja radiotelefonu VHF 100/200 na panelu
Oprócz czterech dostarczonych w zestawie wkrętów 4.2 × 25 mm, do montażu radiotelefonu VHF 100/200 na panelu, potrzebne będą niżej
wymienione narzędzia (nie dostarczane w zestawie):
•
•
•
•
•
•
•
•
wkrętarka
wiertarka i wierło 3.5 mm do wywiercenia otworów montażowych
wiertło 10 mm do wywiercenia otworu startowego
wyrzynarka
nożyczki i taśma
punktak i młotek
pilnik i papier ścierny
smar przeciw zapiekaniu (opcjonalnie)
UWAGA: Upewnij się że miejsce w którym chcesz zainstalować radio VHF 100/200 zapewni wystarczającą ilość wolnej przestrzeni za tylną
ścianą obudowy radiotelefonu potrzebnej do podłączenia kabli. Za radiem powinno pozostać minimum 127 mm wolnego miejsca.
Aby zainstalować radiotelefon VHF 100/200 na panelu:
1. Wytnij i wyrównaj szablon montażowy (strona 9) i upewnij się że mieści się on w miejscu na panelu, które wybrałeś do instalacji
radiotelefonu VHF 100/200.
2. Przyklej szablon w miejscu montażu.
3. Użyj punktaka do przygotowania miejsc wiercenia dla każdego z czterech otworów montażowych.
4. Użyj wierła 3.5 mm aby wywiercić cztery otwory montażowe.
Uszczelka
5. Użyj wiertła 10 mm aby wywiercić otwór startowy w miejscu oznaczonym wewnątrz
narożnika szablonu, umożliwiający wycięcie otworu w panelu na radiotelefon.
6. Użyj wyrzynarki aby wyciąć otwór w panelu wzdłuż przerywanej linii oznaczonej na
szablonie. Użyj papieru ściernego aby wygładzić brzegi wyciętego otworu.
7. Umieść radiotelefon w wyciętym otworze aby upewnić się że cztery otwory montażowe
znajdują się we właściwych miejscach po wycięciu i wygładzeniu otworu. Jeśli jest
inaczej, oznacz ponownie poprawne miejsca tych czterech otworów. Wyjmij radio z
wyciętego otworu.
8. Załóż uszczelkę na radiotelefon VHF 100/200.
9. Jeśli górna i dolna srebrna osłona są założone na przednim panelu radiotelefonu VHF 100/200, zdejmij je
odczepaiając te osłony delikatnie po bokach.
10.Umieść radio VHF 100/200 w wyciętym otworze.
11. SUważnie przykręć radiotelefon VHF 100/200 korzystając z czterech wkrętów i wcześniej wywierconych otworów montażowych.
Osłony
UWAGA: Wkręty ze stali nierdzewnej mogą zostać zerwane przy ich wkręcaniu w otwory w laminacie, jeśli zostaną zbyt mocno wkręcone.
Garmin sugeruje użycie niewielkiej ilości smaru przeciw zapiekaniu nałożonego na te wkręty, przed ich wkręceniem.
12.Załóż srebrne osłony panelu przedniego przykrywające wkręty montażowe.
Instrukcja instalacji radiotelefonu VHF 100/200
Krok 3: Podłączenie radiotelefonu VHF 100/200 do zasilania
Radiotelefon VHF 100/200 wyposażony jest w kabel połączeniowy umożliwiający jego podłączenie do źródła zasilania jak również
wykonanie połączeń z urządzeniami zewnętrznymi w celu wymiany danych pomiędzy nimi.
Uwagi:
• Zamiennikiem bezpiecznika zainstalowanego na kablu zasilającym jest bezpiecznik zwłoczny 10 A.
• Jeśli zachodzi potrzeba przedłużenia przewodów zasilającyh, użyj przewodu 18 AWG.
• Jeśli na łodzi istnieje instalacja elektryczna, być może będziesz mógł skorzystać z wolnego gniazda w skrzynce bezpieczników. Jeśli
wyorzystujesz skrzynkę bezpieczników, usuń oprawkę bezpiecznika zainstalowaną fabrycznie na kablu dostarczonym z radiotelefonem.
Bezpiecznik10 A
-
Uziemienie
+
Do radiotelefonu VHF
100 lub 200
Do źródła
zasilania
10.8-15.6 V
DCBezpiecznik10
+
Skrzynka bezpieczników
OSTRZEŻENIE: Maksymalne napięcie zasilania dla radiotelefonu VHF 100/200 to 15.6 V DC. Nie podłączaj radiotelefonu do źródeł zasilania o
wyższym napięciu, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie i utratę gwarancji.
UWAGA: W czasie typowej instalacji, użyj tylko czerwonego i czarnego przewodu. Inne przewody są wykorzystywane do połączeń z
urządzeniami NMEA 0183 lub innymi akcesoriami i nie powinny być podłączane do czegokolwiek w przypadku normalnej pracy radiotelefonu.
Informacje na temat połączeń z urządzeniami NMEA 0183 znajdziesz na stronie 5.
Aby podłączyć zasilanie:
1. Użyj próbnika lub woltomierza aby określić polaryzację i wartość napięcia źródła zasilania.
2. Podłącz czerwony przewód (+) kabla zasilającego do dodatniego bieguna źródła zasilania (jeśli wykorzystujesz skrzynkę bezpieczników,
podłącz przewód dodatniego bieguna zasilania poprzez bezpiecznik, jak pokazano na rysunku skrzynki bezpieczników.)
3. Podłącz przewód uziemienia (nie dostarczony w zestawie) od śruby złącza uziemienia na obudowie radiotelefonu do ujemnego bieguna
źródła zasilania, korzystając z przewodu 18 AWG.
Śruba złącza
uziemienia
4. Podłącz czarny przewód (-) kabla zasilającego do ujemnego bieguna źródła zasilania.
5. Zainstaluj lub sprawdź bezpiecznik10 A (w skrzynce bezpieczników lub fabrycznie zainstalowany na przewodzie zasilającym).
6. Podłącz czerwone i czarne przewody kabla zasilającego z tyłu radiotelefonu (połącz ze sobą dwa dwa czerwone przewodu oraz
analogicznie połącz ze sobą dwa czarne przewody).
OSTRZEŻENIE: Zaizoluj połączenia za pomocą wodoodpornej taśmy izouljącej, np. za pomocą taśmy
samowulkanizującej, aby zabezpieczyć radiotelefon przed ewentualnym przesiąkaniem wody do jego wnętrza.
Instrukcja instalacji radiotelefonu VHF 100/200
Step 4: Podłączanie anteny do radiotelefonu VHF 100/200
Podłącz morską antenę VHF do radiotelefonu wykorzystując do tego celu gniazdo antenowe na tylnym panelu obudowy radiotelefonu.
Zainstaluj antenę zgodnie z instrukcją instalacji dostarczoną wraz z anteną.
Gniazdo
antenowe
Step 5: Instalacja wieszaka mikrofonu
Wywierć otwory montażowe korzystając z wiertła 3 mm. Użyj trzech dostarczonych w zestawie wkrętów 3.5 × 20 mm, aby
przykręcić wieszak mikrofonu w wygodnym miejscu w pobliżu radiotelefonu.
Połączenie radiotelefonu VHF 100/200 z ploterem (instalacja opcjonalna)
Radiotelefon VHF 100/200 może zostać połączony z ploterem, co umożliwi wyświetlanie w nim np. informacji DSC. Dodatkowo dane o
aktualnym położeniu pobierane z odbiornika GPS tego plotera, mogą być wyświetlane w radiotelefonie.
Radiotelefony VHF 100/100i lub 200/200i mogą zostać połączone z ploterami poprzez port szeregowy pracujący w protokole NMEA 0183.
Radiotelefony VHF 200 lub 200i mogą zostać połączone również z ploterami pracującymi w sieci NMEA 2000®.
Połączenie radiotelefonu VHF 100/200 do plotera z użyciem NMEA 0183
Poniższy diagram ilustruje połączenia, które należy wykonać aby podłączyć radiotelefon do plotera z wykorzystaniem portu pracującego w
protokole NMEA 0183. Jeśli będziesz potrzebować dodatkowego okablowania, odwiedź http://buy.garmin.com.
Tylko dla VHF 200 lub 200i—Podłącz dostarczony w zestawie kabel przedłużający NMEA 0183 (1.5 m) do kabla na tylnej ścianie
radiotelefonu. Drugi koniec kabla przedłużającego zakończony jest pojedynczymi przewodami.
Dokonaj połączeń przewodów NMEA 0183 wg informacji podanych na poniższym diagramie.
Radiotelefon VHF
100/200
+
-
Akumulator 10.8
- 15.6 V DC
Ploter
Kabel
zasilający
Kabel
NMEA
Czerwony (+)
Czarny (-)
> Purpurowy Rx A (+)
> Szary Rx A (-)
Niebieski Tx A (+)
>
> Brązowy Tx B (-)
Zasilanie +
Zasilanie Tx A (+)
Tx A (-)
Rx A (+)
Rx B (-)
>
>
>
>
OSTRZEŻENIE: Zaizoluj połączenia za pomocą wodoodpornej taśmy izouljącej, np. za pomocą taśmy samowulkanizującej, aby zabezpieczyć
radiotelefon przed ewentualnym przesiąkaniem wody do jego wnętrza.
Radiotelefony VHF 100/200 mogą odbierać i wysyłać niżej wymienione sentencje protokołu NMEA 0183 (wersja 3.01) w połączeniu z
kompatybilnym urządzeniem NMEA 0183:
Sentencja
(Odbiór)
Definicja
Sentencja
(Transmit)
Definicja
GGA
Global Positioning System Fix Data
DSC
DSC Information
GLL
Geographic Position (Latitude and Longitude)
DSE
Expanded DSC
GNS
GNSS (Global Navigation Satellite System) Fix Data
RMA
Recommended Minimum Specific Loran-C Data
RMB
Recommended Minimum Navigation Information
RMC
Recommended Minimum Specific GNSS Data
Instrukcja instalacji radiotelefonu VHF 100/200
Połączenie radiotelefonu VHF 200 z siecią NMEA 2000
Radiotelefony VHF 200 i VHF 200i mogą zostać podłączone do istniejącej wcześniej sieci NMEA 2000, lub też możesz zbudować własną,
podstawową sieć NMEA 2000, aby połączyć radio z innym kompatybilnym urządzeniem NMEA 2000, np. ploterem. Więcej informacji na
temat NMEA 2000 znajdziesz na www.garmin.com.
UWAGA: Radiotelefony VHF 100 i VHF 100i nie mają możliwości połączenia z siecią NMEA 2000. Zajrzyj na stronę 5, aby połączyć radio
poprzez port szeregowy pracujący w protokole NMEA 0183.
Aby podłączyć radiotelefon VHF 200 do istniejącej sieci NMEA 2000:
1. Określ w którym miejscu chcesz podłączyć radio do istniejącej magistrali NMEA 2000.
2. Odłącz z jednej strony trójnik magistrali NMEA 2000 w wybranym miejscu.
Jeśli potrzebne będzie przedłużenie kabla magistrali NMEA 2000, podłącz odpowiedni, dodatkowy kabel magistrali NMEA 2000 do
złącza w trójniku który został odłączony w poprzednim kroku.
3. Podłącz dodatkowy trójnik (nie dostarczony w zestawie) do magistrali NMEA 2000, który posłuży do podłączenia radiotelefonu, w
miejscu gdzie został wcześniej odłączony kabel magistrali.
4. Przeprowadź kabel przyłączeniowy NMEA 2000 (nie dostarczony w zestawie) do trójnika dołączonego do magistrali NMEA 2000 w kroku
3. Użyj kabla przyłączeniowego o długości nie przekraczającej 6 m.
5. Podłącz kabel kabel przyłączeniowy do trójnika oraz do portu NMEA 2000 w radiotelefonie.
Port NMEA 2000
OSTRZEŻENIE: Jeśli posiadasz już sieć NMEA 2000 na Twojej łodzi, powinna ona być już podłączona do zasilania. W takiej sytuacji nie
dołączaj dodatkowego kabla zasilającego NMEA 2000 do istniejącej sieci NMEA 2000, ponieważ powinna ona być zasilana tylko w jednym
miejscu.
Radiotelefon
VHF 200
Inne
urządzenie
NMEA 2000
ploter
NMEA 2000
Kabel
przyłączeniowy
Trójniki
Magistrala
NMEA 2000
Connecting the VHF 200 Series Radio to an Existing NMEA 2000 Network
Aby utworzyć podstawową sieć NMEA 2000:
1. Połącz razem ze sobą dwa trójniki NMEA 2000 (nie dostarczone w zestawie).
2. Podłącz kabel zasilający NMEA 2000 (nie dostarczony w zestawie) do jednego z tych trójników.
OSTRZEŻENIE: Kabel zasilający NMEA 2000 musi być podłączony do źródła zasilania 12 V DC poprzez wyłącznik. Radiotelefon VHF 200
może spowodować całkowite rozładowanie akumulatora jeśli zostanie podłączony bezpośrednio do akumulatora. Jeśli to możliwe, podłącz ten
kabel włącznika zapłonu na Twojej łodzi, lub odpowiedniego, dodatkowego włącznika.
Instrukcja instalacji radiotelefonu VHF 100/200
3. Podłącz kabel przyłączeniowy NMEA 2000 (nie dostarczony w zestawie) do drugiego trójnika oraz portu NMEA 2000 w radiotelefonie.
4. Dołącz kolejne, dodatkowe trójnik dla każdego urządzenia które chcesz włączyć do sieci NMEA 2000, a następnie podłącz każde z tych
urządzeń do tych trójników z użyciem kabla przyłączeniowego NMEA 2000.
5. Podłącz terminatory (nie dostarczone w zestawie) na każdym z dwóch końców magistrali NMEA 2000 utworzonej przez połączone ze
sobą trójniki.
Włącznik zapłonu
lub dodatkowy
włącznik
+
Akumulator
12 V DC
Bezpiecznik
-
Kabel zasilajacy
NMEA 2000
Kabel
przyłączeniowy
Urządzenie
NMEA 200
Trójniki
Terminator
męski
Terminator
żeński
Tworzenie podstawowej sieci NMEA 2000
Informacje PGN NMEA 2000
W poniższej tabeli zebrane zostały typy informacji PGN NMEA 2000, które mogą być odbierane i wysyłane przez radiotelefon VHF 200 w
czasie komunikacji z innych urządzeniem NMEA 2000.
Odbiór
Nadawanie
059392
ISO Acknowledgment
059392
ISO Acknowledgment
059904
ISO Request
060928
ISO Address Claim
060928
ISO Address Claim
126208
126208
NMEA - Command/Request/Acknowledge Group Function
NMEA Request/Command/
Acknowledge Group Function
129026
COG (course over ground) and SOG (speed over ground)
- Rapid Update
126464
PGN List
126996
Product Information
129029
GNSS (Global Navigation Satellite System) Position Data
129799
Radio Frequency/Mode/Power
129808
DSC Call Information
Radiotelefony serii Garmin VHF 200 posiadają certyfikat NMEA 2000.
Połączenie radiotelefonu VHF 200 z tubą (instalacja opcjonalna)
Radiotelefon można połączyć z tubą (zewnętrznym głośnikiem), która umożliwi wygłaszanie komunikatów poprzez mikrofon lub GHS 10,
na podobnej zasadzie jak przez megafon.
Aby zainstalować tubę, odwołaj się do instrukcji instalacji dostarczonej z tym produktem. Zainstaluj tubę w odległości conajmniej 3 m od
mikrofonu i skieruj ją w kierunku przeciwnym od mikrofonu, aby zapobiec ewentualnym sprzężeniom zwrotnym.
Aby podłączyć tubę do radiotelefonu VHF 200:
1. Podłącz dostarczony w zestawie kabel przyłączeniowy tuby o długości 600 mm do kabla na tylnym panelu radiotelefonu, poprzez
podłączenie czerwonej wtyczki RCA do czerwonego gniazda.
2. Podłącz biały przewód na drugim końcu kabla przyłączeniowego tuby do złącza dodatniego (+) w tubie.
3. Podłącz czarny przewód do złącza ujemnego (-) w tubie.
OSTRZEŻENIE: Zaizoluj połączenia za pomocą wodoodpornej taśmy izouljącej, np. za pomocą taśmy
samowulkanizującej, aby zabezpieczyć radiotelefon przed ewentualnym przesiąkaniem wody do jego wnętrza.
Odwołaj się do Instrukcji obsługi VHF 100/200 aby sprawdzić informacje dotyczące obsługi tuby.
Instrukcja instalacji radiotelefonu VHF 100/200
Podłączenie zewnętrznego głośnika do radiotelefonu VHF 100/200 (opcjonalnie)
Do radiotelefonu podłączyć można również zewnętrzny głośnik, który umożliwi odsłuch w innym miejscu niż miejsce instalacji
radiotelefonu. Aby zamontować zewnętrzny głośnik, odwołaj się do instrukcji instalacji dostarczonej wraz z nim.
Aby podłączyć zewnętrzny głośnik do radiotelefonu VHF 100:
1. Podłącz żółty przewód kabla połączeniowego (kabel na tylnym panelu radiotelefonu) do dodatniego (+) przyłącza głośnika
zewnętrznego.
2. Podłącz zielony przewód do ujemnego (-) przyłącza głośnika zewnętrznego.
Aby podłączyć zewnętrzny głośnik do radiotelefonu VHF 200:
1. Podłącz dostarczony w zestawie kabel połączeniowy głośnika zewnętrznego o długości 600 mm do kabla na tylnym panelu
radiotelefonu, poprzez podłączenie białej wtyczki RCA do białego złącza.
2. Podłącz żółty przewód na drugim końcu kabla połączeniowego głośnika zewnętrznego do dodatniego (+) przyłącza głośnika
zewnętrznego.
3. Podłącz zielony przewód do ujemnego (-) przyłącza głośnika zewnętrznego.
OSTRZEŻENIE: Zaizoluj połączenia za pomocą wodoodpornej taśmy izouljącej, np. za pomocą taśmy
samowulkanizującej, aby zabezpieczyć radiotelefon przed ewentualnym przesiąkaniem wody do jego wnętrza.
Podłączenie GHS 10 / GHS 10i lub zmiana miejsca instalacji mikrofonu dla
radiotelefonu VHF 200 (opcjonalnie)
Skorzystaj z portu relokacji mikrofonu dostępnego na tylnym panelu VHF 200 aby podłączyć mikrofon w innym miejscu lub podłączyć
mikrofon wielofunkcyjny Garmin GHS 10.
Zmiana miejsca instalacji mikrofonu dla VHF 200 lub VHF 200i
Aby zmienić miejsce instalacji odłączalnego mikrofonu radiotelefonu VHF 200, możesz zamówić opcjonalny Zestaw do relokacji
mikrofonu, w skład którego wchodzą: kabel przedłużający o długości 10 m, osłona złącza mikrofonu na panelu przednim radiotelefonu,
oraz niezbędne okablowanie.
Aby zmienić miejsce instalacji mikrofonu:
1. Podłącz kabel przedłużający do portu relokacji mikrofonu na tylnej ścianie radiotelefonu.
Port relokacji
mikrofonu
2. Podłącz drugi koniec kabla przedłużającego do mikrofonu.
Podłączanie mikrofonu wielofunkcyjnego GHS 10 lub GHS 10i
Możesz używać mikrofonu wielofunkcyjnego Garmin GHS 10 z radiotelefonem VHF 200, lub mikrofonu Garmin GHS 10i z
radiotelefonem VHF 200i. Mikrofon ten dostarczany jest z kablem przedłużającym 10 m, płytka do montażu kabla, osłona złącza oraz
niezbędne okablowanie. Mikrofon wielofunkcyjny GHS 10 lub GHS 10i możesz zamówić u Twojego dealera Garmin.
Instalacji GHS 10 lub GHS 10i dokonuj w odległości conajmniej 500 mm od jakiegokolwiek kompasu.
Aby podłączyć mikrofon wielofunkcyjny GHS 10 lub GHS 10i do radiotelefonu:
1. Uzyj trzech wkrętów 3.5 × 20 mm aby zamontować pytkę do montażu kabla w miejscu, gdzie zlokalizowany będzie mikrofon
wielofunkcyjny.
2. Podłącz kabel przedłużający do portu relokacji mikrofonu na tylnej ścianie obudowy radiotelefonu VHF 200 lub VHF 200i.
3. Drugi koniec kabla przedłużającego zamontuj na płytce do montażu kabla i podłącz kabel przedłużający do mikrofonu wielofunkcyjnego.
Aby podłączyć zewnętrzny głośnik i umieścić go obok GHS 10 lub GHS 10i:
Zielony i żółty przewód kabla przedłużającego mogą być wykorzystanie do podłączenia głośnika zewnętrznego. Podłącz żółty przewód do
dodatniego (+) przyłącza głośnika zewnętrznego. Podłącz zielony przewód do ujemnego (-) przyłącza głośnika zewnętrznego.
Informacje użytkowaniu mikrofonu wielofunkcyjnego GHS 10 lub GHS 10i znajdziesz w Instrukcji obsługi radiotelefonu VHF 100/200.
Poniższy numer jednostki notyfikowanej CE (0168) obowiązuje wyłącznie dla radiotelefonów VHF 100i oraz VHF 200i.
0168
Instrukcja instalacji radiotelefonu VHF 100/200
Szablon do montażu radiotelefonu VHF 100/200 na panelu
82.4 mm
mmZalecana wolna
przestrzeń dla klapki
przycisku DISTRESS
Zalecana wolna przestrzeń
dla osłony przeciwsłonecznej
Otwór startowy
164 mm
wiertło 3.5 mm
Zalecana wolna
przestrzeń dla
uchwytu osłony
OSTRZEŻENIE: Ze względu na możliwość różnych sposobów wydruku (np. z użyciem skalowania), zalecane jest stosowanie szablonu
dostępnego w anglojęzycznej wersji instrukcji instalacji, dostarczonej w opakowaniu produktu.
Instrukcja instalacji radiotelefonu VHF 100/200
Polska wersja instrukcji dla urządzeń serii VHF 100/200 jest tłumaczeniem angielskiej instrukcji (nr katalogowy Garmin 190-01019-80,
revision B) i dostarczona jest jako pomoc w zrozumieniu treści instrukcji oryginalnej. Jeśli potrzeba, sprawdź istotne rozdziały angielskiej
instrukcji dotyczące obsługi i korzystania z urządzeń serii VHF 100/200.
GARMIN NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOŚĆ TŁUMACZENIA POLSKIEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI I WYŁĄCZA WSZELKĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EWENTUALNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z JEJ WYKORZYSTYWANIA.
Aktualizacje oprogramowania urządzenia (z wyłączeniem map) dla Twojego produktu Garmin, znajdziesz w serwisie producenta: www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Czerwiec 2010
Numer katalogowy 190-01019-80 Rev. A
Wydrukowano w Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising