Garmin | VHF 100/100i Marine Radio | Garmin VHF 100/100i Marine Radio Installatie-instructies

Garmin VHF 100/100i Marine Radio Installatie-instructies
Marifoon uit de VHF 100/200-serie - Installatie-instructies
Deze installatie-instructies zijn bestemd voor de volgende VHF-marifoons en -handsets:
Noord-Amerikaanse
modellen
Internationale modellen
VHF 100
VHF 100i
VHF 200
VHF 200i
GHS 10
GHS 10i
Vergelijk de inhoud van deze verpakking met de verpakkingslijst op de doos. Als er onderdelen ontbreken, neem dan direct contact op met uw
Garmin®-dealer. Voordat u begint met de installatie:
•
•
•
•
Lees deze instructies zorgvuldig door.
Verzamel de benodigde bevestigingsmaterialen en gereedschappen.
Controleer of alle kabels de montagelocatie van de marifoon kunnen bereiken.
Draag een veiligheidsbril en een stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.
Productregistratie
Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter kunnen helpen. Ga naar http://my.garmin.com. Bewaar uw originele aankoopbewijs
of een fotokopie op een veilige plek.
Contact opnemen met Garmin
Neem contact op met Garmin Product Support als u vragen hebt over het gebruik van uw marifoon uit de VHF 100/200-serie. Ga in de VS
naar www.garmin.com/support of neem telefonisch contact op met Garmin USA via (913) 397-8200 of (800) 800-1020.
Neem in het VK contact op met Garmin (Europe) Ltd. via het telefoonnummer 0808 2380000.
Ga in Europa naar www.garmin.com/support en klik op Contact Support voor lokale ondersteuningsinformatie of neem telefonisch contact
op met Garmin (Europe) Ltd. op +44 (0) 870.8501241.
Waarschuwingen en veiligheidsmededelingen
Antennebevestiging en blootstelling aan elektromagnetische energie
De VHF-marifoon genereert radiofrequente energie (RF) en elektromagnetische energie (EME), en straalt deze uit. Het niet opvolgen
van deze richtlijnen kan ertoe leiden dan mensen worden blootgesteld aan RF-straling die de maximaal toelaatbare blootstelling (MPE)
overschrijdt.
Garmin geeft een MPE-radius aan van 1,5 meter (59 inch) voor dit systeem, hetgeen is vastgesteld met een uitgangsvermogen van 25 Watt en
een omni-directionele antenne met een versterking van 9 dBi. De antenne dient zodanig te worden geplaatst dat er een afstand van 1,5 meter
(59 inch) wordt aangehouden tussen de antenne en alle mensen.
WAARSCHUWING: radio-operators met pacemakers, levensondersteunende apparatuur of elektrisch-medische apparatuur dienen niet te worden
blootgesteld aan buitensporige radiofrequentievelden.
Waarschuwing: bedien het toestel in overeenstemming met de geleverde instructies.
Opmerking: het toestel voldoet aan internationaal erkende standaarden met betrekking tot menselijke blootstelling aan elektromagnetische velden
van radioapparatuur.
Opmerking: raadpleeg lokale autoriteiten of er beperkingen gelden voor wat betreft de antenne of de bediening.
Kompasveilige afstand
Zorg ervoor dat u uw VHF-marifoon op minimaal 500 mm (20 inch) afstand van het kompas installeert. Test het kompas om te controleren of
dit goed werkt als het toestel in gebruik is.
Afmetingen van de VHF 100/200-serie
• Verzonken montage: (B × H × D) 18,2 × 9,8 × 16,3 cm (7,16 × 3,86 × 6,42 inch)
• Beugelmontage: (B × H × D) 19,2 × 11,8 × 16,3 cm (7,56 × 4,65 × 6,42 inch)
Augustus 2012
190-01019-75 Rev. A
Gedrukt in China
Uw marifoon uit de VHF 100/200-serie installeren
1. Een locatie selecteren (pagina 2).
2. De marifoon monteren (pagina 2).
3. De marifoon aansluiten op een voedingsbron (pagina 4).
4. De marifoon aansluiten op een antenne (pagina 5).
5. De microfoonhanger monteren (pagina 5).
Hoewel deze opties niet noodzakelijk zijn om uw marifoon te kunnen gebruiken, beschrijven deze instructies de volgende extra installatieopties.
•
•
•
•
De marifoon op een kaartplotter aansluiten (pagina 5)
De marifoon op een scheepsmegafoon aansluiten (pagina 7)
De marifoon op een externe luidspreker aansluiten (pagina 8)
De GHS™ 10- of GHS 10i-handset of een verplaatsbare microfoon aansluiten (pagina 8)
Stap 1: een locatie selecteren voor de marifoon uit de VHF 100/200-serie
Houd rekening met het volgende als u een installatielocatie selecteert:
•
•
•
•
Moet een optimale kijkrichting bieden.
Moet eenvoudige toegang bieden tot de bedieningselementen van de marifoon en de handset.
Moet sterk genoeg zijn om het gewicht van de marifoon te ondersteunen en deze te beschermen tegen buitensporige trillingen of schokken.
Moet ruimte bieden voor het omleiden en aansluiten van de voedings- en gegevenskabel. Achter de behuizing moet minstens 127 mm
(5 inch) speling zijn.
• Moet zich op minimaal 500 mm (20 inch) van een magnetisch kompas bevinden.
• Moet zich op een plek bevinden waar de blootstelling aan extreme weersomstandigheden tot een minimum beperkt is.
OPMERKING: het temperatuurbereik voor marifoons uit de VHF 100/200-serie ligt tussen -10°C en 50°C (14°F en 122°F). Langdurige blootstelling
aan temperaturen buiten dit bereik (in opslag of bij in gebruik) kan ertoe leiden dat het lcd-scherm of andere onderdelen defect raken. Dergelijke
defecten en de gevolgen daarvan vallen niet onder de beperkte garantie van de fabrikant.
Stap 2: de marifoon uit de VHF 100/200-serie monteren
U kunt uw marifoon op twee verschillende manieren monteren:
• Aan een beugel: monteer de marifoon aan een beugel die aan de console of boven uw hoofd wordt bevestigd.
• Verzonken montage: gebruik de Flush Mount Kit om de marifoon in een vlak paneel te monteren.
De marifoon uit de VHF 100/200-serie aan een beugel monteren
Behalve de meegeleverde montagebeugel, montageknoppen en drie van de meegeleverde 4,2 × 25 mm zelftappende montageschroeven,
zijn de volgende gereedschappen (niet meegeleverd) vereist voor het aan een beugel monteren van de marifoon uit de VHF 100/200-serie:
•
•
•
•
Kruiskopschroevendraaier
Boormachine en 3,5 mm (9/64 inch) boor
Priem en hamer
Door de klant geleverde bevestigingsmaterialen (optioneel) - bouten, moeren en ringen
De steun bevestigen:
1. Gebruik de onderkant van de beugel als sjabloon en markeer de locatie van de drie gaten (twee schroeven richting voorkant en één
richting achterkant).
2. Gebruik de priem om een indeuking te maken in het midden van elk van de drie locaties voor de boorgaten.
3. Boor de montagegaten voor met een 3,5 mm (9/64 inch) boor.
4. Bevestig de onderkant met de drie meegeleverde 4,2 × 25 mm schroeven of, desgewenst, met geschikte bouten, moeren en ringen
(niet meegeleverd).
De marifoon uit de VHF 100/200-serie aan de montagebeugel bevestigen:
1. Bevestig de montageknoppen losjes aan de marifoon uit de VHF 100/200-serie.
2. Schuif de marifoon op de montagebeugel en draai de montageknoppen vast.
2
Marifoon uit de VHF 100/200-serie - Installatie-instructies
De marifoon uit de VHF 100/200-serie verzonken monteren
Behalve de vier meegeleverde 4,2 × 25 mm zelftappende montageschroeven, zijn de volgende gereedschappen (niet meegeleverd) vereist
voor het verzonken monteren van de marifoon uit de VHF 100/200-serie:
•
•
•
•
•
•
•
•
Kruiskopschroevendraaier
Boormachine en 3,5 mm (9/64 inch) boor voor montagegaten
10 mm (3/8 inch) boor voor startgaatje
Decoupeerzaag
Schaal en tape
Priem en hamer
Vijl en schuurpapier
Smeermiddel om vastlopen te voorkomen (optioneel)
OPMERKING: zorg ervoor dat het oppervlak waarin u de marifoon uit de VHF 100/200-serie monteert voldoende vrije ruimte aan de achterkant
heeft om plaats te bieden aan de marifoon en de aangesloten kabels. Achter de behuizing moet minstens 127 mm (5 inch) speling zijn.
De marifoon uit de VHF 100/200-serie verzonken monteren:
1. Snijd de sjabloon voor verzonken montage uit en werk deze bij (pagina 9), en controleer of deze past op de locatie waar u de marifoon uit
de VHF 100/200-serie wilt monteren.
2. Bevestig de sjabloon voor verzonken montage met tape op de montagelocatie.
3. Gebruik de priem om een indeuking te maken in het midden van elk van de vier locaties voor de boorgaten.
4. Gebruik een boor van 3,5 mm (9/64 inch) om de vier montagegaten voor te boren.
5. Gebruik een boor van 10 mm (3/8 inch) om een startgaatje te boren aan de binnenkant van
de sjabloon als beginpunt voor het uitzagen van het montageoppervlak.
Pakking
6. Zaag met behulp van de decoupeerzaag het montageoppervlak langs de binnenzijde van
de stippellijn op de sjabloon. Gebruik een vijl en schuurpapier om de gatgrootte te verfijnen.
7. Plaats de marifoon in de uitsparing om er zeker van te zijn dat de vier montagegaten
correct zijn nadat u de gatgrootte hebt verfijnd. Als dat niet het geval is, markeer dan de
juiste locaties van de vier montagegaten. Verwijder de marifoon uit de uitsparing.
8. Breng de pakking aan de achterzijde van de marifoon uit de VHF 100/200-serie aan.
9. Als het bovenste en onderste klikpaneel zijn bevestigd aan de voorkant van de marifoon uit de VHF
100/200-serie, verwijder deze dan door de panelen vanaf de zijkanten los te klikken.
10. Plaats de marifoon uit de VHF 100/200-serie in de uitsparing.
11. Draai de vier montageschroeven stevig vast door de marifoon uit de VHF 100/200-serie heen in de voorgeboorde montagegaten.
Klikpanelen
OPMERKING: roestvrijstalen schroeven kunnen zich gaan binden wanneer ze in het glasvezel worden geschroefd en te strak worden aangedraaid.
Garmin raadt het aanbrengen van zuurvrij smeermiddel op de schroeven aan voordat u deze installeert, om te voorkomen dat ze gaan vastzitten.
12. Plaats de klikpanelen over de montageschroeven.
Marifoon uit de VHF 100/200-serie - Installatie-instructies
3
Stap 3: de marifoon uit de VHF 100/200-serie aansluiten op een voedingsbron
De marifoons uit de VHF 100/200-serie beschikken over een voedingskabel die op de voedingsbron kan worden aangesloten en die
aansluitmogelijkheden voor externe toestellen biedt.
Opmerkingen:
• De vervangbare zekering in de voedingskabel is een traag reagerende zekering van 10 A.
• Als u de voedingsdraden dient te verlengen, gebruik dan bedrading van het type 18 AWG.
• Als uw schip een elektrisch systeem heeft, kunt u de marifoon mogelijk rechtstreeks aansluiten op een ongebruikte houder in de
zekeringenkast. Als u de zekeringenkast gebruikt, verwijder dan de geïntegreerde zekeringhouder die is meegeleverd met de marifoon.
U kunt de marifoon ook rechtstreeks met de accu verbinden.
Zekering van 10A
-
Aarde
+
Naar voedingsbron
met 10,8-15,6 V DC
Naar marifoon uit
de VHF 100- of
200-serie
+
Zekeringblok
LET OP: het maximale ingangsvoltage voor de marifoon uit de VHF 100/200-serie bedraagt 15,6 V DC. Overschrijd dit voltage niet omdat anders de
marifoon beschadigd kan raken en de garantie ongeldig kan worden.
OPMERKING: tijdens een normale installatie gebruikt u alleen de rode en zwarte draad. De overige draden worden gebruikt voor NMEA 0183en andere verbindingen, en hoeven niet te worden aangesloten om een normale werking van de marifoon mogelijk te maken. Meer informatie over
aansluiting op een toestel dat NMEA 0183 ondersteunt, vindt u op pagina 5.
De voedingskabel installeren:
1. Gebruik een testlamp of voltmeter om de polariteit van de voltagebron te bepalen.
2. Sluit de rode (+) draad op de voedingskabel aan op de positieve pool van de accu. (Als u het zekeringblok van het schip gebruikt, leid de
positieve verbinding dan via de zekering, zoals aangegeven op het diagram van het zekeringblok.)
3. Sluit een aardedraad (niet meegeleverd) met behulp van een draad van het type 18 AWG vanaf de schroefaardverbinding aan op de
negatieve pool van de accu.
Schroef
aardeverbinding
4. Sluit de zwarte (-) draad op de voedingskabel aan op de negatieve pool van de accu.
5. Installeer of controleer de zekering van 10 A (op het zekeringblok of in de geïntegreerde zekeringhouder).
6. Sluit de rode en zwarte draad van de voedingskabel aan op de rode en zwarte draad aan de achterkant van de
marifoon (verbind de twee rode draden met elkaar en de twee zwarte draden met elkaar).
LET OP: dicht de aansluitingen af met een waterbestendige tape zoals vulkaniserende rubbertape, om te voorkomen dat er
water in de marifoon doordringt.
4
Marifoon uit de VHF 100/200-serie - Installatie-instructies
Stap 4: de marifoon uit de VHF 100/200-serie aansluiten op een antenne
Sluit een nautische VHF-antenne op de marifoon aan via de antennepoort op het achterpaneel van de marifoon. Bevestig de antenne volgens
de installatie-instructies die met de antenne zijn meegeleverd.
Antenneaansluiting
Stap 5: de microfoonhanger monteren
Boor de montagegaten voor met een 3 mm (1/8 inch) boor. Gebruik drie van de meegeleverde 3,5 × 20 mm zelftappende
schroeven om de microfoonhanger op een geschikte locatie in de buurt van de marifoon te monteren.
De marifoon uit de VHF 100/200-serie aansluiten op een kaartplotter (optioneel)
U kunt de marifoon uit de VHF 100/200-serie aansluiten op een kaartplotter zodat u gegevens zoals DSC-informatie kunt weergeven op de
kaartplotter. Bovendien kunnen locatiegegevens van de GPS-functie van de kaartplotter op de marifoon worden weergegeven.
Een VHF 100/100i- of 200/200i-marifoon kan worden aangesloten op een NMEA 0183-compatibele kaartplotter. Een VHF 200 of 200i kan
worden aangesloten op een NMEA 2000®-compatibele kaartplotter.
Een marifoon uit de VHF 100/200-serie op een NMEA 0183-toestel aansluiten
Het volgende diagram laat de NMEA 0183-bedrading zien die wordt gebruikt om uw marifoon uit de VHF 100/200-serie aan te sluiten op een
GPS-kaartplotter. Ga voor aanvullende bekabeling naar http://buy.garmin.com.
Alleen VHF 200- of 200i-marifoon: sluit de meegeleverde 600 mm (23 1/2 inch) NMEA 0183-verlengkabel aan op de kabel op het
achterpaneel van de marifoon. Het andere uiteinde van de verlengkabel heeft blanke draden.
Sluit de kale NMEA 0183-draden aan zoals aangegeven in het volgende diagram.
Marifoon uit de VHF
100/200-serie
+
Voedingskabel
NMEAkabel
Rood:
Voeding (+)
Zwart: Voeding (-)
> Paars: Rx A (+)
Grijs: Rx B (-)
>
Blauw: Tx A (+)
>
> Bruin: Tx B (-)
-
Accu
10,8 - 15,6 V DC
Kaartplotter
Voeding +
Voeding Tx A (+)
Tx B (-)
Rx A (+)
Rx B (-)
>
>
>
>
LET OP: dicht de aansluitingen af met een waterbestendige tape zoals vulkaniserende rubbertape, om te voorkomen dat er water in de marifoon
doordringt.
De marifoon uit de VHF 100/200-serie kan de volgende NMEA 0183-telegrammen (versie 3.01) ontvangen van en verzenden naar een
NMEA 0183-compatibel toestel:
Telegram
(ontvangen)
Definitie
Telegram
(zenden)
Definitie
GGA
GPS-positiegegevens (Global Positioning System)
DSC
DSC-informatie
GLL
Geografische positie (breedtegraad en lengtegraad)
DSE
Uitgebreide DSC
GNS
GNSS-positiegegevens (Global Navigation Satellite
System)
RMA
Aanbevolen minimum specifieke Loran-C-gegevens
RMB
Aanbevolen minimum navigatie-informatie
RMC
Aanbevolen minimum specifieke GNSS-gegevens
Marifoon uit de VHF 100/200-serie - Installatie-instructies
5
Een marifoon uit de VHF 200-serie op een NMEA 2000-netwerk aansluiten
U kunt de VHF 200- en VHF 200i-marifoon aansluiten op uw bestaande NMEA 2000-netwerk, of een NMEA 2000-basisnetwerk instellen
om een ander NMEA 2000-compatibel toestel, zoals een kaartplotter, aan te sluiten. Ga voor meer informatie over NMEA 2000 en over de
aanschaf van de vereiste connectors naar www.garmin.com.
Opmerking: de VHF 100- en VHF 100i-marifoon kunnen niet worden aangesloten op een NMEA 2000-netwerk. Zie pagina 5 om uw marifoon
aan te sluiten op een NMEA 0183-netwerk.
De marifoon uit de VHF 200-serie aansluiten op een bestaand NMEA 2000-netwerk:
1. Bepaal waar u de marifoon wilt aansluiten op uw bestaande NMEA 2000-backbone.
2. Koppel één kant van een NMEA 2000 T-connector op een geschikte locatie van de backbone los.
Als u de NMEA 2000-backbone moet uitbreiden, sluit dan een geschikte NMEA 2000-backboneverlengkabel aan op de kant van de
T‑connector die u hebt losgekoppeld.
3. Voeg een T‑connector (niet meegeleverd) voor de marifoon aan de NMEA 2000-backbone toe door deze aan te sluiten op de kant van de
T‑connector die u hebt losgekoppeld.
4. Leid een NMEA 2000-netwerkkabel (niet meegeleverd) naar de onderzijde van de T‑connector die u in stap 3 aan uw NMEA 2000-netwerk
hebt toegevoegd. Gebruik een netwerkkabel met een lengte van maximaal 6 m (20 ft).
5. Sluit de netwerkkabel aan op de T‑connector en op de NMEA 2000-poort van de marifoon.
NMEA
2000-aansluiting
LET OP: als u in uw boot over een bestaand NMEA 2000-netwerk beschikt, is dit netwerk al aangesloten op de voeding. Sluit geen extra NMEA
2000-voedingskabel aan op een bestaand NMEA 2000-netwerk omdat er slechts één voedingsbron mag zijn aangesloten op een NMEA 2000-netwerk.
Marifoon uit de
VHF 200-serie
Ander NMEA
2000-toestel
NMEA
2000-kaartplotter
Netwerkkabel
T-connectors
NMEA
2000-backbone
De marifoon uit de VHF 200-serie op een bestaand NMEA 2000-netwerk aansluiten
Een NMEA 2000-basisnetwerk instellen:
1. Sluit twee T-connectors (niet meegeleverd) met hun zijkanten op elkaar aan.
2. Sluit een NMEA 2000-voedingskabel (niet meegeleverd) op een van de T-connectors aan.
LET OP: een NMEA 2000-voedingskabel moet via een schakelaar worden verbonden met een 12 V DC-voeding. De marifoon uit de VHF 200-serie
kan uw accu leegtrekken als deze rechtstreeks is aangesloten op de accu. Sluit de kabel zo mogelijk aan via de startschakelaar van de boot, of via een
geschikte extra schakelaar.
3. Sluit een NMEA 2000-netwerkkabel (niet meegeleverd) aan op de andere T-connector en op de NMEA 2000-poort van de marifoon.
6
Marifoon uit de VHF 100/200-serie - Installatie-instructies
4. Voeg extra T-connectors toe voor elk toestel dat u wilt toevoegen aan het NMEA 2000-netwerk en sluit elk toestel met een netwerkkabel
aan op een T-connector.
5. Sluit afsluitweerstanden (niet meegeleverd) op elk einde van de met elkaar verbonden T-connectors aan.
Startschakelaar of
onderbrekingsschakelaar
+
12V DC-accu
Zekering
NMEA
2000-toestel
-
Netwerkkabel
T-connectors
Voedingskabel
Afsluitweerstand (v)
Afsluitweerstand (m)
Een NMEA 2000-basisnetwerk instellen
NMEA 2000 PGN-informatie
Gebruik deze tabel om te bepalen welke goedgekeurde NMEA 2000 PGN-informatie kan worden ontvangen en verzonden door een marifoon
uit de VHF 200-serie bij communicatie met een NMEA 2000-compatibel toestel.
Ontvangen
Zenden
059392
ISO Bevestiging
059392
ISO Bevestiging
059904
ISO Aanvraag
060928
ISO Adresreservering
060928
ISO Adresreservering
126208
126208
NMEA - Opdracht/Aanvraag/Bevestiging (groepfunctie)
NMEA Aanvraag/Opdracht/
Bevestiging (groepfunctie)
129026
COG (course over ground, koers over de grond) en SOG
(speed over ground, snelheid over de grond) - snelle update
126464
PGN-lijst
126996
Productinformatie
129029
GNSS-positiegegevens (Global Navigation Satellite System)
129799
Radiofrequentie/modus/vermogen
129808
DSC Call-informatie
Alle marifoons uit de Garmin VHF 200-serie zijn NMEA 2000-gecertificeerd.
De marifoon uit de VHF 200-serie aansluiten op een scheepsmegafoon (optioneel)
De marifoon kan worden aangesloten op een scheepsmegafoon waardoor u de microfoon of de GHS 10-handset kunt gebruiken om
mededelingen om te roepen via uw openbare omroepsysteem.
Als u de scheepsmegafoon wilt aansluiten, raadpleeg dan de installatie-instructies die zijn meegeleverd met het toestel. Monteer de megafoon
op minstens 3 m (10 voet) afstand van de microfoon en van de microfoon vandaan om feedback te vermijden.
De marifoon uit de VHF 200-serie aansluiten op een scheepsmegafoon:
1. Bevestig de meegeleverde megafoonkabel met een lengte van 600 mm (23 inch) aan de kabel op het achterpaneel van de marifoon door
rode RCA-stekker in de rode aansluiting te steken.
2. Sluit de witte draad op het andere uiteinde van de megafoonkabel aan op de positieve pool (+) van de megafoon.
3. Sluit de zwarte draad aan op de negatieve pool (-) van de megafoon.
LET OP: dicht de aansluitingen af met een waterbestendige tape zoals vulkaniserende rubbertape, om te voorkomen dat er
water in de marifoon doordringt.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de VHF 100/200-serie voor bediening van de scheepsmegafoon.
Marifoon uit de VHF 100/200-serie - Installatie-instructies
7
De marifoon uit de VHF 100/200-serie aansluiten op een externe luidspreker (optioneel)
De marifoon kan worden aangesloten op een externe luidspreker waarmee u op een andere locatie naar de marifoon kunt luisteren. Als u de
externe luidspreker wilt aansluiten, raadpleeg dan de installatie-instructies die zijn meegeleverd met de luidspreker.
De marifoon uit de VHF 100-serie aansluiten op een externe luidspreker:
1. Sluit de gele draad van de kabel (op het achterpaneel van de marifoon) aan op de positieve pool (+) van de externe luidspreker.
2. Sluit de groene draad aan op de negatieve pool (-) van de externe luidspreker.
De marifoon uit de VHF 200-serie aansluiten op een externe luidspreker:
1. Bevestig de meegeleverde luidsprekerkabel met een lengte van 600 mm (23 inch) aan de kabel op het achterpaneel van de marifoon door
de witte RCA-stekker in de witte aansluiting te steken.
2. Sluit de gele draad op het andere uiteinde van de luidsprekerkabel aan op de positieve pool (+) van de externe luidspreker.
3. Sluit de groene draad aan op de negatieve pool (-) van de externe luidspreker.
LET OP: dicht de aansluitingen af met een waterbestendige tape zoals vulkaniserende rubbertape, om te voorkomen dat er
water in de marifoon doordringt.
De GHS 10- of GHS 10i-handset of een verplaatsbare microfoon aansluiten
op de marifoon uit de VHF 200-serie (optioneel)
Gebruik de poort voor de verplaatsbare microfoon op het achterpaneel van de marifoon uit de VHF 200-serie om een verplaatsbare microfoon
of een Garmin GHS 10-handset aan te sluiten.
Een verplaatsbare microfoon aansluiten voor de VHF 200 of VHF 200i
Als u de verplaatsbare microfoon van de marifoon uit de VHF 200-serie wilt verplaatsen, kunt u een microfoonverplaatsingskit bestellen op
http://buy.garmin.com. Deze bestaat uit een verlengkabel van 10 m (32,8 voet), een beschermkap tegen de elementen van het weer voor de
voorste microfoonaansluiting en de benodigde bevestigingsmaterialen voor de kabel.
De verplaatsbare microfoon aansluiten:
1. Sluit de verlengkabel aan op de poort voor de verplaatsbare microfoon aan de achterkant van de marifoon.
Poort voor
verplaatsbare
microfoon
2. Sluit het andere uiteinde van de verlengkabel aan op de verplaatsbare microfoon.
Een GHS 10- of GHS 10i-handset aansluiten
U kunt een Garmin GHS 10-handset gebruiken met de VHF 200-marifoon of een Garmin GHS 10i-handset met de VHF 200i-marifoon.
De handset wordt geleverd met een verlengkabel van 10 m (32,8 voet), een plaat voor kabelmontage, een beschermkap tegen de elementen
van het weer en de noodzakelijke bevestigingsmaterialen voor de kabel. U kunt een GHS 10- of GHS 10i-handset bestellen op
http://buy.garmin.com.
Installeer de GHS 10- of GHS 10i-handset minimaal 500 mm (20 inch) verwijderd van een kompas.
De GHS 10- of GHS 10i-handset aansluiten:
1. Gebruik de drie 3,5 × 20 mm zelftappende schroeven om de plaat voor de scheidingswand te monteren op de plek waar de handset komt.
2. Sluit de verlengkabel aan op de poort voor de verplaatsbare microfoon aan de achterkant van de VHF 200- of VHF 200i-marifoon.
3. Gebruik de plaat voor de scheidingswand om het ene uiteinde van de verlengkabel te monteren en de verlengkabel aan te sluiten op de
handset.
Een externe luidspreker aansluiten naast de GHS 10- of GHS 10i-handset:
De groene en gele draad van de verlengkabel kunnen worden gebruikt om een externe luidspreker aan te sluiten. Sluit de gele draad aan op de
positieve pool (+) van de externe luidspreker. Sluit de groene draad aan op de negatieve pool (-) van de externe luidspreker.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de VHF 100/200-serie voor bediening van de GHS 10- of GHS 10i-handset.
Aangemeld bij CE onder nummer (0168), alleen geldig voor de VHF 100i en VHF 200i.
8
0168
Marifoon uit de VHF 100/200-serie - Installatie-instructies
Sjabloon voor verzonken montage van de VHF 100/200-serie
3 1/4 inch
(82,4 mm)
Aanbevolen vrije ruimte voor
klepje van de knop DISTRESS
Aanbevolen vrije ruimte
voor zonneklep
Voorboorgat
(164 mm)
6 15/32 inch
Boor van 3,5 mm (9/64 inch)
Aanbevolen vrije ruimte voor
handgreep van zonneklep
9
Marifoon uit de VHF 100/200-serie - Installatie-instructies
© 2012 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)
www.garmin.com
Augustus 2012
190-01019-75 Rev. A
Gedrukt in China
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising