Garmin | VHF 100/100i Marine Radio | Garmin VHF 100/100i Marine Radio Asennusohjeet

Garmin VHF 100/100i Marine Radio Asennusohjeet
VHF 100/200 -sarjan radion asennusohjeet
Nämä asennusohjeet koskevat seuraavia VHF-radioita ja käsiyksiköitä:
Pohjois-Amerikan mallit
Kansainväliset mallit
VHF 100
VHF 100i
VHF 200
VHF 200i
GHS 10i
GHS 10i
Vertaa pakkauksen sisältöä pakkausluetteloon. Jos osia puuttuu, ota heti yhteys Garmin®-myyjään. Ennen asennuksen aloittamista:
•
•
•
•
Lue nämä ohjeet huolellisesti.
Ota tarvittavat kiinnitystarvikkeet ja työkalut esille.
Varmista, että kaikki kaapelit ulottuvat radion asennuspaikkaan.
Käytä turvalaseja ja hengityssuojusta, kun poraat, sahaat tai hiot osia.
Tuotteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään. Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com. Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen
kopio turvallisessa paikassa.
Garminin yhteystiedot
Lisätietoja VHF 100/200 -sarjan radion käytöstä saat ottamalla yhteyden Garminin tuotetukeen. Yhdysvallat: www.garmin.com/support tai
puhelin (Garmin USA): (913) 397 8200 tai (800) 800 1020.
Iso-Britannia: Garmin (Europe) Ltd.:n puhelin: 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com/support voit tarkistaa maakohtaiset tukitiedot valitsemalla Contact Support. Vastaavasti voit
soittaa numeroon +44 (0) 870 8501241 (Garmin Europe Ltd.).
Varoitukset ja turvallisuusilmoitukset
Antennin kiinnitys ja sähkömagneettiselle energialle altistuminen
VHF-radio tuottaa ja säteilee radiotaajuuksista (RF) sähkömagneettista energiaa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi altistaa henkilöitä
radiotaajuuksiselle säteilylle, joka ylittää altistumisraja-arvon.
Garmin ilmoittaa järjestelmän altistumisraja-arvolle säteen 1,5 m (59 tuumaa), joka määritetty 25 watin syötöllä ympärisäteilevään
antenniin, jossa on 9 dBi vahvistus. Antenni on asennettava niin, että 1,5 metrin (59 tuuman) etäisyys kaikkiin henkilöihin säilyy.
VAROITUS: radion käyttäjä, joka käyttää sydämentahdistinta, elintoimintoja ylläpitävää laitetta tai sähköistä lääketieteellistä laitetta, ei saa
altistua liiallisille radiotaajuuskentille.
Varoitus: käytä laitetta toimitettujen ohjeiden mukaisesti.
Ilmoitus: laite noudattaa kansainvälisesti tunnustettuja standardeja, jotka koskevat henkilöiden altistumista radiolaitteiden sähkömagneettisille
kentille.
Ilmoitus: tarkista antennien tai käytön mahdolliset rajoitukset paikallisilta viranomaisilta.
Kompassin turvaväli
Varmista, että asennat VHF-radion vähintään 500 mm:n (20 tuuman) päähän kompasseista. Testaa, että kompassi toimii oikein, kun radio
on toiminnassa.
VHF 100/200 -sarjan mitat
• Tasokiinnitys: (L × K × S) 18,2 × 9,8 × 16,3 cm (7,16 × 3,86 × 6,42 tuumaa)
• Sankatelinekiinnitys: (L × K × S) 19,2 × 11,8 × 16,3 cm (7,56 × 4,65 × 6,42 tuumaa)
Elokuu 2012
190-01019-77, versio A
Painettu Kiinassa
VHF 100/200 -sarjan radion asentaminen
1.
2.
3.
4.
5
Asennuspaikan valitseminen (sivu 2).
Radion kiinnittäminen (sivu 2).
Radion liittäminen virtalähteeseen (sivu 4).
Radion liittäminen antenniin (sivu 5).
Mikrofonipidikkeen kiinnittäminen (sivu 5).
Seuraavat valinnaiset asennustoimenpiteet käsitellään näissä ohjeissa, vaikka ne eivät ole pakollisia radion käytön kannalta.
•
•
•
•
Radion liittäminen karttaplotteriin (sivu 5)
Radion liittäminen megafoniin (sivu 7)
Radion liittäminen ulkoiseen kaiuttimeen (sivu 8)
GHS™ 10- tai GHS 10i -käsiosan tai siirrettävän mikrofonin liittäminen (sivu 8)
Vaihe 1: VHF 100/200 -sarjan radion asennuspaikan valitseminen
Ota seuraavat asiat huomioon, kun valitset asennuspaikkaa:
•
•
•
•
Asennuspaikkaan on oltava hyvä näkyvyys.
Radion toimintoja ja käsiosaa on oltava helppo käyttää asennuspaikassa.
Asennuspaikan on kestettävä radion paino ja suojattava radiota tärinältä.
Asennuspaikassa on oltava riittävästi tilaa sähkö- ja datakaapeleiden ohjaamista ja liittämistä varten. Jätä kotelon taakse vähintään
127 mm (5 tuumaa) vapaata tilaa.
• Asennuspaikan on oltava vähintään 500 mm:n (20 tuuman) päässä magneettisista kompasseista.
• Asennuspaikan on minimoitava radion altistuminen äärimmäisille sääolosuhteille.
HUOMAUTUS: VHF 100/200 -sarjan radion säilytys- ja käyttölämpötila on -10–50 °C (14–122 °F). Laitteen säilyttäminen tai käyttäminen tätä
alemmissa tai korkeammissa lämpötiloissa voi vahingoittaa LCD-näyttöä tai muita osia. Valmistajan rajoitettu takuu ei korvaa näitä vahinkoja ja
niiden seurauksia.
Vaihe 2: VHF 100/200 -sarjan radion kiinnittäminen
Radion voi kiinnittää kahdella tavalla:
• Sankatelinekiinnitys: kiinnitä radio telineeseen, joka asennetaan konsoliin tai kattoon.
• Tasokiinnitys: kiinnitä radio tasoon tasokiinnityssarjan avulla.
VHF 100/200 -sarjan radion sankatelinekiinnitys
Laitteen mukana toimitettujen kiinnitystelineen, kiinnitysnuppien ja kolmen lieriökantaisen 4,2 x 25 mm:n kiinnitysruuvin lisäksi VHF
100/200 -sarjan radion kiinnittämiseen sankatelineellä tarvitaan seuraavat työkalut (ei mukana):
•
•
•
•
Ristipääruuvitaltta
Pora ja 3,5 mm:n (9/64 tuuman) poranterä
Naskali ja vasara
Asiakkaan hankkimat kiinnitystarvikkeet (valinnaiset): pultteja, muttereita ja aluslaattoja
Telineen kiinnittäminen:
1. Käytä telineen pohjaa mallina ja merkitse kolmen ruuvin reikien paikat (kaksi ruuvia eteen ja yksi ruuvi taakse).
2. Lovea kolmen kiinnitysreiän keskikohdat naskalilla.
3. Poraa kiinnitysreiät 3,5 mm:n (9/64 tuuman) poranterällä.
4. Kiinnitä teline kolmen 4,2 x 25 mm:n kiinnitysruuvin tai sopivien pulttien, muttereiden ja aluslaattojen avulla (ei mukana).
VHF 100/200 -sarjan radion asentaminen kiinnitystelineeseen:
1. Kiinnitä kiinnitysnupit löysästi VHF 100/200 ‑sarjan radioon.
2. Liu'uta radio kiinnitystelineeseen ja kiristä kiinnitysnupit.
2
VHF 100/200 -sarjan radion asennusohjeet
VHF 100/200 -sarjan radion tasokiinnitys
Laitteen mukana toimitettujen neljän lieriökantaisen 4,2 x 25 mm:n kiinnitysruuvin lisäksi VHF 100/200 -sarjan radion tasokiinnitykseen
tarvitaan seuraavat työkalut (ei mukana):
•
•
•
•
•
•
•
•
Ristipääruuvitaltta
Pora ja 3,5 mm:n (9/64 tuuman) poranterä kiinnitysreikiä varten
10 mm:n (3/8 tuuman) poranterä aloitusreiän tekemistä varten
Kuviosaha
Sakset ja teippiä
Naskali ja vasara
Viila ja hiekkapaperia
Juuttumista estävää voiteluainetta (valinnainen)
HUOMAUTUS: Varmista, että VHF 100/200 -sarjan radion kiinnityspinnan takana on tarpeeksi vapaata tilaa radiota ja siihen liitettyjä kaapeleita
varten. Jätä kotelon taakse vähintään 127 mm (5 tuumaa) vapaata tilaa.
VHF 100/200 -sarjan radion tasokiinnitys:
1. Leikkaa ja viimeistele tasokiinnitysmalli (sivu 9) ja varmista, että se mahtuu kohtaan, johon haluat kiinnittää VHF 100/200 -sarjan radion.
2. Teippaa tasokiinnitysmalli kiinnityspaikkaan.
3. Lovea neljän kiinnitysreiän keskikohdat naskalilla.
4. Poraa neljä kiinnitysreikää 3,5 mm:n (9/64 tuuman) poranterällä.
5. Poraa 10 mm:n (3/8 tuuman) poranterällä mallin kulman sisäpuolelle aloitusreikä, josta
Tiiviste
voit aloittaa kiinnityspinnan sahaamisen.
6. Sahaa kuviosahalla kiinnityspintaan tasokiinnitysmallin katkoviivan sisäreunan mukainen
aukko. Viimeistele aukon koko viilalla ja hiekkapaperilla.
7. Aseta radio aukkoon ja varmista, että kiinnitysreiät ovat aukon viimeistelyn jälkeen
oikeissa paikoissa. Jos kiinnitysreiät eivät ole oikeissa paikoissa, merkitse niiden oikeat
paikat. Poista radio aukosta.
8. Aseta tiiviste VHF 100/200 -sarjan radion takapuolelle.
9. Jos VHF 100/200 -sarjan radion ylä- ja alapuolen kiinnityssuojukset on kiinnitetty radion
etupuolelle, napsauta ne irti ottamalla kiinni suojusten reunoista.
10.Aseta VHF 100/200 -sarjan radio aukkoon.
11. Kiristä neljä kiinnitysruuvia VHF 100/200 -sarjan radion läpi valmiiksi porattuihin kiinnitysreikiin.
Kiinnityssuojukset
HUOMAUTUS: Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit saattavat jumiutua, kun niitä käytetään lasikuitupinnassa ja niitä kiristetään liikaa.
Garmin suosittelee, että levität ruuviin kitkasyöpymistä ja ruostumattoman teräksen juuttumista estävää voiteluainetta ennen käyttöä.
12.Napsauta kiinnityssuojukset kiinnitysruuvien päälle.
VHF 100/200 -sarjan radion asennusohjeet
3
Vaihe 3: VHF 100/200 -sarjan radion liittäminen virtalähteeseen
VHF 100/200 -sarjan radioissa on virtalähteeseen liitettävä virtakaapelin johdinsarja, jonka avulla radioon voi liittää ulkoisia laitteita.
Huomautukset:
• Virtakaapelin johdinsarjan sulake on 10 A:n hidas sulake.
• Jos virtakaapeleita on jatkettava, käytä 18 AWG:n kaapelia.
• Jos veneessä on sähköjärjestelmä, voi olla mahdollista liittää radio suoraan sulakerasian tyhjään pidikkeeseen. Jos käytät sulakerasiaa,
irrota radion mukana toimitettu johtoon sisältyvä sulakepidike. Voit myös liittää radion suoraan akkuun.
10 A:n sulake
-
Veneen
maadoitus
+
VHF 100- tai
VHF 200 -sarjan
radioon
Veneen
10,8–15,6 Vdc:n
virtalähteeseen
+
Sulakerasia
VAROITUS: VHF 100/200 -sarjan radion enimmäistulojännite on 15,6 Vdc. Älä ylitä sitä, koska muutoin radio saattaa vahingoittua ja takuu
raukeaa.
HUOMAUTUS: Käytä tavallisessa asennuksessa ainoastaan punaisia ja mustia johtimia. Muita johtimia käytetään NMEA 0183- ja muissa
kytkennöissä, eikä niitä tarvitse kytkeä radion normaalia käyttöä varten. Lisätietoja radion liittämisestä NMEA 0183 ‑yhteensopivaan laitteeseen on
sivulla 5.
Virtakaapelin johdinsarjan asentaminen:
1. Mittaa jännitelähteen napaisuus testivalolla tai jännitemittarilla.
2. Liitä virtakaapelin johdinsarjan punainen (+) johdin akun positiiviseen napaan. (Jos käytät veneen sulakerasiaa, ohjaa positiivinen johto
sulakkeen läpi sulakerasiakaavion mukaan.)
3. Liitä maadoitusjohto (ei mukana) maakytkentäliittimen ruuvista akun negatiiviseen napaan 18 AWG:n johtimella.
Maakytkentäliittimen
ruuvi
4. Liitä virtakaapelin johdinsarjan musta (–) johdin akun negatiiviseen napaan.
5. Asenna tai tarkista 10 A:n sulake (veneen sulakerasiassa tai sisäisessä sulakepidikkeessä).
6. Liitä virtakaapelin johdinsarjan punainen ja musta johdin radion takana punaiseen ja mustaan johtimeen (liitä punainen johdin punaiseen
johtimeen ja musta johdin mustaan johtimeen).
VAROITUS: Peitä liitännät vedenpitävällä teipillä, esimerkiksi vulkanoituvalla kumiteipillä, jotta vesi ei pääse tihkumaan
radioon.
4
VHF 100/200 -sarjan radion asennusohjeet
Vaihe 4: VHF 100/200 -sarjan radion liittäminen antenniin
Liitä veneilykäyttöön tarkoitettu VHF-antenni radion takapaneelin antenniporttiin. Asenna antenni sen mukana toimitettujen
asennusohjeiden mukaisesti.
Antenniportti
Vaihe 5: Mikrofonipidikkeen kiinnittäminen
Poraa kiinnitysreiät 3 mm:n (1/8 tuuman) poranterällä. Kiinnitä mikrofonipidike mukana toimitetuilla kolmella
lieriökantaisella 3,5 x 20 mm:n kiinnitysruuvilla sopivaan kohtaan lähelle radiota.
VHF 100/200 -sarjan radion liittäminen karttaplotteriin (valinnainen)
VHF 100/200 -sarjan radion voi liittää karttaplotteriin, jotta esimerkiksi DSC-tiedot voidaan näyttää karttaplotterissa. Radiota voi myös
käyttää karttaplotterin GPS-toiminnon sijaintitietojen näyttämiseen.
VHF 100/100i- tai VHF 200/200i -radion voi liittää NMEA 0183 -yhteensopivaan karttaplotteriin. VHF 200- tai VHF 200i- radion voi
liittää NMEA 2000® -yhteensopivaan karttaplotteriin.
VHF 100/200 -sarjan radion liittäminen NMEA 0183 -yhteensopivaan karttaplotteriin
Seuraavassa kaaviossa esitetään NMEA 0183 -kytkennät, joilla VHF 100/200 -sarjan radio liitetään GPS-karttaplotteriin. Jos tarvitset
lisäkaapeleita, mene osoitteeseen http://buy.garmin.com.
Vain VHF 200- tai VHF 200i -radio: Liitä mukana toimitettu 600 mm:n (23 1/2 tuuman) NMEA 0183 -jatkokaapeli radion takapaneelin
kaapeliin. Jatkokaapelin toisen pään johtimet ovat paljaina.
Liitä paljaat NMEA 0183 -johtimet kuvassa esitetyllä tavalla.
VHF 100/200sarjan radio
+
Punainen:
virta (+)
Musta: virta (–)
Virtakaapeli
NMEAkaapeli
Purppura: Rx A (+)
Harmaa: Rx B (–)
>
Sininen: Tx A (+)
>
> Ruskea: Tx B (–)
>
-
Akku
10,8–15,6 Vdc
Karttaplotteri
Virta +
Virta Tx A (+)
Tx B (-)
Rx A (+)
Rx B (-)
>
>
>
>
VAROITUS: Peitä liitännät vedenpitävällä teipillä, esimerkiksi vulkanoituvalla kumiteipillä, jotta vesi ei pääse tihkumaan radioon.
VHF 100/200 -sarjan radio voi vastaanottaa ja lähettää seuraavat NMEA 0183 -määritykset (versio 3.01) NMEA 0183 -yhteensopivasta
laitteesta:
Määritys
(vastaanotto)
Määritelmä
Määritys
(lähetys)
Määritelmä
GGA
GPS (Global Positioning System) -sijaintitiedot
DSC
DSC-tiedot
GLL
Maantieteellinen sijainti (leveysaste ja pituusaste)
DSE
Laajennettu DSC
GNS
GNSS (Global Navigation Satellite System) -sijaintitiedot
RMA
Suositellut Loran-C-kohtaiset vähimmäistiedot
RMB
Suositellut navigoinnin vähimmäistiedot
RMC
Suositellut GNSS-kohtaiset vähimmäistiedot
VHF 100/200 -sarjan radion asennusohjeet
5
VHF 200 -sarjan radion liittäminen NMEA 2000 -verkkoon
Voit liittää VHF 200- ja VHF 200i -radion nykyiseen NMEA 2000 -verkkoon tai luoda perustason NMEA 2000 -verkon yhteyden
muodostamiseksi toiseen NMEA 2000 -yhteensopivaan laitteeseen, esimerkiksi karttaplotteriin. Lisätietoja NMEA 2000 -verkosta ja
tarvittavien liittimien hankinnasta on osoitteessa www.garmin.com.
Huomautus: VHF 100- ja VHF 100i -radiota ei voi liittää NMEA 2000 -verkkoon. Liitä radiosi NMEA 0183 -verkkoon sivun 5 ohjeiden
mukaan.
VHF 200 -sarjan radion liittäminen nykyiseen NMEA 2000 ‑verkkoon:
1. Määritä kohta, jossa haluat liittää radion nykyiseen NMEA 2000 -runkoon.
2. Irrota NMEA 2000:n T‑liittimen toinen reuna rungosta sopivassa kohdassa.
Jos NMEA 2000 ‑runkoa on jatkettava, liitä asianmukainen NMEA 2000 ‑rungon jatkokaapeli irrottamasi T‑liittimen reunaan.
3. Lisää radiolle T‑liitin (lisävaruste) NMEA 2000 -runkoon liittämällä se irrottamasi T‑liittimen reunaan.
4. Ohjaa NMEA 2000 -yksittäiskytkentäkaapeli (lisävaruste) NMEA 2000 -verkkoon vaiheessa 3 lisätyn T‑liittimen alaosaan.
Käytä yksittäiskytkentäkaapelia, jonka pituus on enintään 6 m (20 jalkaa).
5. Liitä yksittäiskytkentäkaapeli T‑liittimeen ja radion NMEA 2000 -porttiin.
NMEA 2000 -portti
VAROITUS: Jos veneessä on valmis NMEA 2000 ‑verkko, se on todennäköisesti jo liitetty virtalähteeseen. Älä liitä NMEA 2000 ‑lisävirtajohtoa
nykyiseen NMEA 2000 ‑verkkoon, koska NMEA 2000 ‑verkkoon saa liittää vain yhden virtalähteen.
VHF 200 -sarjan
radio
Muu NMEA
2000 -laite
NMEA 2000
-karttaplotteri
Yksittäiskytkentäkaapeli
T-liittimet
NMEA 2000
-runko
VHF 200 -sarjan radion liittäminen nykyiseen NMEA 2000 -verkkoon
Perustason NMEA 2000 ‑verkon luominen:
1. Liitä kaksi T-liitintä (lisävaruste) toisiinsa reunoistaan.
2. Liitä NMEA 2000 -virtajohto (lisävaruste) yhteen T-liittimeen.
VAROITUS: NMEA 2000 -virtajohto on liitettävä 12 Vdc:n virtalähteeseen kytkimen kautta. VHF 200 -sarjan radio voi kuluttaa akun virtaa,
jos se liitetään suoraan. Liitä johto mahdollisuuksien mukaan veneen käynnistyskytkimeen tai liitä se sopivan lisäkytkimen kautta.
3. Liitä NMEA 2000 -yksittäiskytkentäkaapeli (lisävaruste) toiseen T-liittimeen ja radion NMEA 2000 -porttiin.
6
VHF 100/200 -sarjan radion asennusohjeet
4. Lisää T-liittimet kullekin NMEA 2000 -verkkoon lisättävälle laitteelle ja liitä jokainen laite T-liittimeen yksittäiskytkentäkaapelilla.
5. Liitä päätevastukset (lisävaruste) yhteen liitettyjen T-liittimien päihin.
Käynnistyskytkin tai
johtoon sisältyvä kytkin
+
12 Vdc:n akku
Sulake
NMEA 2000
-laite
-
Yksittäiskytkentäkaapeli
Virtajohto
T-liittimet
Naaraspäätevastus
Urospäätevastus
Perustason NMEA 2000 ‑verkon luominen
NMEA 2000 PGN ‑tiedot
Tarkista tästä taulukosta hyväksytyt NMEA 2000 PGN -tiedot, jotka VHF 200 -sarjan radiolla voidaan vastaanottaa ja lähettää
tiedonsiirrossa NMEA 2000 -yhteensopivan laitteen kanssa.
Vastaanotto
059392
Lähetys
ISO-kuittaus
059392
ISO-kuittaus
059904
ISO-pyyntö
060928
ISO-osoiteväite
060928
ISO-osoiteväite
126208
126208
NMEA - komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
NMEA - pyyntö/komento/
kuittausryhmätoiminto
129026
COG (suunta pohjaan nähden) ja SOG (maantason
nopeus): nopea päivitys
126464
PGN-luettelo
126996
Tuotetiedot
GNSS (Global Navigation Satellite System) -sijaintitiedot
129799
Radiotaajuus/-tila/-virta
129808
DSC-soittotiedot
129029
Garmin VHF 200 -sarjan radioilla on NMEA 2000 -sertifiointi.
VHF 200 -sarjan radion liittäminen megafoniin (valinnainen)
Radion voi liittää megafoniin siten, että kaiutinjärjestelmän kautta voi tehdä kuulutuksia mikrofonin tai GHS 10 -käsiosan avulla.
Asenna megafoni laitteen mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaan. Vältä takaisinkytkentäilmiö kiinnittämällä megafoni vähintään
3 metrin (10 jalan) päähän mikrofonista ja kääntämällä se poispäin mikrofonista.
VHF 200 -sarjan radion liittäminen megafoniin:
1. Liitä mukana toimitettu 600 mm:n (23 tuuman) megafonin kaapeli radion takapaneelin kaapeliin kytkemällä punainen RCA-liitin
punaiseen liitäntään.
2. Liitä megafonin kaapelin toisen pään valkoinen johdin megafonin positiiviseen (+) liitäntään.
3. Liitä musta johdin megafonin negatiiviseen (–) liitäntään.
VAROITUS: Peitä liitännät vedenpitävällä teipillä, esimerkiksi vulkanoituvalla kumiteipillä, jotta vesi ei pääse tihkumaan
radioon.
Katso megafonin käyttöohjeet VHF 100/200 -sarjan laitteen käyttöoppaasta.
VHF 100/200 -sarjan radion asennusohjeet
7
VHF 100/200 -sarjan radion liittäminen ulkoiseen kaiuttimeen (valinnainen)
Radion voi liittää ulkoiseen kaiuttimeen, jonka kautta radiota voi kuunnella kauempanakin. Asenna ulkoinen kaiutin laitteen mukana
toimitettujen asennusohjeiden mukaan.
VHF 100 -sarjan radion liittäminen ulkoiseen kaiuttimeen:
1. Liitä johdinsarjan keltainen johdin (radion takapaneelissa) ulkoisen kaiuttimen positiiviseen (+) liitäntään.
2. Liitä vihreä johdin ulkoisen kaiuttimen negatiiviseen (–) liitäntään.
VHF 200 -sarjan radion liittäminen ulkoiseen kaiuttimeen:
1. Liitä mukana toimitettu 600 mm:n (23 tuuman) kaiuttimen kaapeli radion takapaneelin kaapeliin kytkemällä valkoinen RCA-liitin
valkoiseen liitäntään.
2. Liitä kaiuttimen kaapelin toisen pään keltainen johdin ulkoisen kaiuttimen positiiviseen (+) liitäntään.
3. Liitä vihreä johdin ulkoisen kaiuttimen negatiiviseen (–) liitäntään.
VAROITUS: Peitä liitännät vedenpitävällä teipillä, esimerkiksi vulkanoituvalla kumiteipillä, jotta vesi ei pääse tihkumaan
radioon.
GHS 10- tai GHS 10i -käsiosan tai siirrettävän mikrofonin liittäminen VHF
200 -sarjan radioon (valinnainen)
Liitä siirrettävä mikrofoni tai Garmin GHS 10 -käsiosa VHF 200-sarjan radion takapaneelin mikrofonin siirtoporttiin.
Siirrettävän mikrofonin liittäminen VHF 200- tai VHF 200i -radioon
Voit siirtää VHF 200 -sarjan irrotettavan mikrofonin tilaamalla mikrofonin siirtosarjan osoitteesta http://buy.garmin.com. Sarja sisältää
10 metrin (32,8 jalan) jatkokaapelin, mikrofonin etuliittimen suojuksen ja tarvittavat kaapelitarvikkeet.
Siirrettävän mikrofonin liittäminen:
1. Liitä jatkokaapeli radion takapaneelin mikrofonin siirtoporttiin.
Mikrofonin
siirtoportti
2. Liitä jatkokaapelin toinen pää siirrettävään mikrofoniin.
GHS 10- tai GHS 10i -käsiosan liittäminen
Voit käyttää VHF 200 -radion kanssa Garmin GHS 10 -käsiosaa ja VHF 200i -radion kanssa Garmin GHS 10i -käsiosaa. Käsiosan mukana
toimitetaan 10 metrin (32,8 jalan) jatkokaapeli, kaapelin kiinnitysalusta, suojus ja tarvittavat kaapelitarvikkeet. Voit tilata GHS 10- tai GHS
10i -käsiosan osoitteesta http://buy.garmin.com.
Asenna GHS 10- tai GHS 10i -käsiosa vähintään 500 mm:n (20 tuuman) päähän kompasseista.
GHS 10- tai GHS 10i -käsiosan liittäminen:
1. Kiinnitä laipiolevy käsiosan asennuskohtaan kolmella lieriökantaisella 3,5 x 20 mm:n kiinnitysruuvilla.
2. Liitä jatkokaapeli VHF 200- tai VHF 200i -radion takapaneelin mikrofonin siirtoporttiin.
3. Kiinnitä jatkokaapelin toinen pää laipiolevyn avulla ja liitä jatkokaapeli käsiosaan.
Ulkoisen kaiuttimen liittäminen GHS 10- tai GHS 10i -käsiosan viereen:
Jatkokaapelin vihreitä ja keltaisia johtimia voi käyttää ulkoisen kaiuttimen liittämiseen. Liitä keltainen johdin ulkoisen kaiuttimen
positiiviseen (+) liitäntään. Liitä vihreä johdin ulkoisen kaiuttimen negatiiviseen (–) liitäntään.
Katso GHS 10- tai GHS 10i -käsiosan käyttöohjeet VHF 100/200 -sarjan laitteen käyttöoppaasta.
Ilmoitetun laitoksen (numero 0168) myöntämä CE-merkintä koskee vain VHF 100i- ja VHF 200i -laitteita.
0168
8
VHF 100/200 -sarjan radion asennusohjeet
VHF 100/200 -sarjan tasokiinnitysmalli
(3 1/4 tuumaa)
82,4 mm
Suositeltu väli DISTRESSpainikkeen läppää varten
Aloitusreikä
Suositeltu väli
aurinkosuojusta varten
164 mm
(6 15/32 tuumaa)
3,5 mm:n (9/64 tuuman) poranterä
Suositeltu väli
aurinkosuojuksen
kahvaa varten
9
VHF 100/200 -sarjan radion asennusohjeet
© 2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan
www.garmin.com
Elokuu 2012
190-01019-77, versio A
Painettu Kiinassa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising