Garmin | VHF 100/100i Marine Radio | User guide | Garmin VHF 100/100i Marine Radio Käyttöopas

Garmin VHF 100/100i Marine Radio Käyttöopas
VHF 100/200 -sarja
käyttöopas
25 W
LOCAL
USA
DISTRESS
16
WATCH
“‰°Š‹.Œ‘’’ƒ
ˆ‰Š°‹Œ.‘’“’†
ˆ‰:‹ŒPM UTC
PA
SCAN
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa
mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin
myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen
tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli
tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai
sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai
parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista
muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden
käytöstä ja toiminnasta on Garminin sivustossa (www.garmin.com).
Garmin® ja Garmin-logo ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa
ja muissa maissa. GMR™ on Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman
Garminin nimenomaista lupaa.
United States Power Squadrons® on United States Power Squadronsin rekisteröity tavaramerkki. NMEA 2000® ja
NMEA 2000 ‑logo ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
CE-merkintä
Ilmoitetun laitoksen (numero 0168) myöntämä CE-merkintä koskee vain VHF 100i- ja VHF 200i
-laitetta.
0168
Johdanto
Johdanto
VHF 100- ja VHF 200 -sarjan radioilla voi viestiä kaikilla kansainvälisillä, yhdysvaltalaisilla ja
kanadalaisilla merikanavilla sekä esiasetetuilla yksityisillä kanavilla. VHF 100i -radiolla ei voi käyttää
Yhdysvaltojen ja Kanadan taajuuskaistoja. Sarjan radioilla voi myös seurata kymmentä WX-sääkanavaa.
VHF 100, VHF 200 ja GHS™ 10 on tarkoitettu käyttöön Pohjois-Amerikassa ja VHF 100i, VHF 200i ja
GHS 10i Euroopassa ja muualla maailmassa.
VHF 100- ja VHF 200 -sarjan radioissa on monia uusia ominaisuuksia, joita esitellään alla olevassa
taulukossa.
VHF 100
VHF 100i
VHF 200
VHF 200i
Automaattinen virrankytkentä
●
●
●
●
Täydet luokan D DSC-ominaisuudet
●
●
●
●
Sijainnin jäljitys; mahdollistaa kolmen
veneen jäljityksen
●
●
●
●
Sijaintipyyntöjen lähetys
●
●
●
●
Paikallisen vastaanottimen tila; parantaa
vastaanottimen toimintaa vilkkailla satama-alueilla
●
●
●
●
25 watin enimmäislähetysteho; tehovaihtoehtoina
1 watti ja 25 wattia
●
●
●
●
●
Vain
kanava 16
●
Vain
kanava 16
●
●
●
●
NMEA 2000 -käyttöliittymän ominaisuudet
●
●
Lisäominaisuudet käytettäessä Garminin
NMEA 2000 -yhteensopivia karttaplottereita ja
automaattiohjausjärjestelmää
●
●
Siirrettävä kaiutin ja mikrofoni
●
●
Yhden täysien ominaisuuksien GHS 10tai GHS 10i -kaapelimikrofonin tuki
●
●
20 watin tehoinen megafoni ja sumutorvi,
joissa automaattiset ja manuaaliset signaalit ja
säädettävät perussumutaajuudet
●
●
Kaksisuuntainen megafoniominaisuus, jonka avulla
voidaan kuunnella yhteensopivaa laitetta, johon
ollaan yhteydessä
●
●
●
●
Kanavien 16 ja 9 helppo käyttö omalla painikkeella
NMEA 0183 -käyttöliittymän ominaisuudet
®
Kiinnitettävä kaiutin ja mikrofoni
●
Pikapuhelinominaisuudet
NOAA:n säävaroitusten vastaanotto
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
●
●
●
i
Johdanto
VHF 100
VHF 100i
VHF 200
VHF 200i
ATIS-tuki
●
●
Yksityisten kanavien määritys
(Garmin®-myyjän esiasettamat)
●
●
Monikielinen käyttöliittymä: englanti, ranska, italia,
saksa ja espanja
●
●
Oppaan merkintätavat
Kun tässä oppaassa neuvotaan valitsemaan kohde kanavanupilla, korosta kohde kääntämällä Channelnuppia ja valitse kohde painamalla Channel-nuppia.
Tekstissä olevat pienet nuolet (>) osoittavat, että kohteet valitaan peräkkäin Channel-nupin avulla. Jos
tekstissä esimerkiksi sanotaan "valitse COMMUNICATIONS > PROTOCOL", toimi seuraavasti:
1. Korosta COMMUNICATIONS Channel-nuppia kääntämällä ja valitse sitten COMMUNICATIONS
Channel-nuppia painamalla.
2. Korosta PROTOCOL Channel-nuppia kääntämällä ja valitse sitten PROTOCOL Channel-nuppia
painamalla.
VHF 100/200- ja GHS 10 -sarjan käyttöohjeet
Tässä oppaassa on seuraavien laitteiden käyttöohjeita:
Pohjois-Amerikan mallit
Kansainväliset mallit
VHF 100
VHF 100i
VHF 200
VHF 200i
GHS 10i
GHS 10i
Jollei oppaassa toisin mainita, ohjeet koskevat sekä VHF 100/200 -sarjan radioita että GHS 10 -sarjan
käsiosia.
ii
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
Johdanto
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................................................................................i
Oppaan merkintätavat................................................................................................................................ ii
Aloitus.........................................................................................................................................1
Lähetinvastaanottimen etupaneeli..............................................................................................................1
Mikrofoni ja GHS 10 -sarjan käsiosat.........................................................................................................2
Lähetinvastaanottimen ja käsiosan näyttö..................................................................................................3
Vinkit...........................................................................................................................................................4
Peruskäyttö.................................................................................................................................5
Virran kytkeminen ja katkaiseminen...........................................................................................................5
Radion äänenvoimakkuuden säätäminen..................................................................................................5
Äänenvoimakkuuden säätäminen GHS 10- ja GHS 10i -käsiosassa.........................................................5
Radion kohinasalvan tason säätäminen.....................................................................................................5
Kohinasalvan säätäminen GHS 10- ja GHS 10i -käsiosassa.....................................................................5
Kanavien valitseminen................................................................................................................................5
Kanavien haku ja tallentaminen..................................................................................................................6
Useiden kanavien seuranta........................................................................................................................7
Toissijaisen kanavan määrittäminen uudelleen..........................................................................................8
16/9-tilan käyttö..........................................................................................................................................8
Siirtyminen lähetystehotilasta toiseen (1 W ja 25 W).................................................................................8
Paikallisen/etävastaanoton herkkyyden säätäminen..................................................................................9
Pikapuhelimen käyttö (Intercom)................................................................................................................9
Megafonin käyttö......................................................................................................................................10
Sumutorven käyttö....................................................................................................................................10
NOAA:n säätiedotusten kuuntelu ja säävaroitusten käyttöönotto.............................................................12
ATIS (Automatic Transmitter Identification System).................................................................................13
DSC (Digital Selective Calling)................................................................................................15
MMSI-numeron syöttäminen....................................................................................................................15
MMSI-numeron tarkistaminen..................................................................................................................16
DSC-hätäkutsut........................................................................................................................................16
Kutsujen lähettäminen..............................................................................................................................18
Kutsujen vastaanottaminen......................................................................................................................21
Sijainnin jäljitys.........................................................................................................................................22
Kutsulokien käyttö....................................................................................................................................23
Hakemiston käyttö....................................................................................................................................26
Ryhmäkohteiden lisääminen ja muokkaaminen.......................................................................................26
DSC-asetusten määrittäminen.................................................................................................................27
Lisäominaisuudet.....................................................................................................................29
NMEA 0183 ja NMEA 2000......................................................................................................................29
Käyttöasetusten muuttaminen..................................................................................................................30
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
iii
Johdanto
Liite............................................................................................................................................35
Hälytykset ja ilmoitukset...........................................................................................................................35
Kanavaluettelot.........................................................................................................................................36
Tekniset tiedot...........................................................................................................................................46
Laitteen huoltaminen................................................................................................................................49
Hakemisto.................................................................................................................................50
iv
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
Aloitus
Aloitus
Lähetinvastaanottimen etupaneeli
Squelch
25W
USA
DISTRESS
16
WATCH
Volume
“‰°Š‹.Œ‘’’ƒ
ˆ‰Š°‹Œ.‘’“’†
ˆ‰:‹ŒPM UTC
PA
SCAN
PWR tai
16/9
Channel
DISTRESS
HI/LO
DSC
MENU
CLEAR
DISTRESS: tätä painamalla voit aloittaa DSC-hätäkutsun, jos olet määrittänyt radioon
MMSI-numeron.
Squelch: tätä kiertämällä voit säätää kohinasalvan tasoa.
Volume: tätä kiertämällä voit säätää äänenvoimakkuutta.
PWR tai 16/9: painamalla pitkään tätä painiketta voit kytkeä tai katkaista radion virran. Kun radiossa on
virta kytkettynä, voit vaihtaa kanavaa kanavan 16, toissijaisen kanavan ja alkuperäisen kanavan välillä
painamalla ja vapauttamalla tämän painikkeen.
Channel: tätä kiertämällä voit vaihtaa radion kanavaa tai tätä painamalla valita kohteen valikosta.
Aloitusnäytössä voit käyttää WX-sääkanavia tätä painiketta painamalla (vain VHF 100 ja VHF 200).
HI/LO: tätä painamalla voit valita paikallisen tai etävastaanoton asetukset tai ohittaa 1 W:n lähetystehon
joidenkin kanavien osalta.
DSC: tätä painamalla saat näyttöön DSC-asetusten valikon. Voit palata aloitusnäyttöön painamalla
painiketta uudelleen.
MENU: tätä painamalla saat näyttöön määritysvalikon. Voit palata aloitusnäyttöön painamalla painiketta
uudelleen.
CLEAR: tätä painamalla voit palata edelliseen näyttöön valikon vaihtoehtoja selatessasi. Tällä
painikkeella voit myös peruuttaa tai mykistää tulevan DSC-kutsun.
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
1
Aloitus
Mikrofoni ja GHS 10 -sarjan käsiosat
Äänenvoimakkuuden ja kohinasalvan säätöä lukuun ottamatta käsiosa toimii radion tavoin.
PTT
25W
PTT
Ylänuoli
USA
DISTRESS
Alanuoli
16
WATCH
“‰°Š‹.Œ‘’’ƒ
ˆ‰Š°‹Œ.‘’“’†
ˆ‰:‹ŒPM UTC
PA
DISTRESS
SCAN
16+ tai 16/9
HI/LO
MENU
Volume/
Squelch
Channel
CLEAR
DSC
16+ tai 16/9
PTT (puhepainike): tätä painamalla voit poistua nykyisestä valikosta ja palata aloitusnäyttöön ja
aloittaa lähetyksen.
DISTRESS (GHS 10 ja GHS 10i): tätä painamalla voit aloittaa DSC-hätäkutsun, jos olet määrittänyt
radioon MMSI-numeron.
Ylä- ja alanuoli (mikrofoni): näitä painamalla voit vaihtaa radion kanavaa.
Channel: tätä kiertämällä voit vaihtaa radion kanavaa tai tätä painamalla valita kohteen valikosta.
Aloitusnäytössä voit käyttää WX-sääkanavia tätä painiketta painamalla (vain GHS 10).
CLEAR: tätä painamalla voit palata edelliseen näyttöön valikon vaihtoehtoja selatessasi. Tällä
painikkeella voit myös peruuttaa tai mykistää tulevan DSC-kutsun.
DSC: tätä painamalla saat näyttöön DSC-asetusten valikon. Voit palata aloitusnäyttöön painamalla
painiketta uudelleen.
16+ (VHF 100i/200i ja GHS 10i) tai 16/9 (VHF 100/200 ja GHS 10): voit vaihtaa kanavaa
kanavan 16, oman toissijaisen kanavan ja oman alkuperäisen kanavan välillä painamalla ja
vapauttamalla tämän painikkeen.
HI/LO: tätä painamalla voit valita paikallisen tai etävastaanoton asetukset tai ohittaa 1 W:n lähetystehon
joidenkin kanavien osalta.
MENU: tätä painamalla saat näyttöön määritysvalikon. Voit palata aloitusnäyttöön painamalla painiketta
uudelleen.
Volume/Squelch: tätä painamalla voit vaihtaa Channel-nupin toimintaa, jos haluat säätää
äänenvoimakkuutta tai kohinasalvan tasoa.
2
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
Aloitus
Lähetinvastaanottimen ja käsiosan näyttö
Aloitusnäyttöä käytetään laitteen näytöistä eniten. Siinä näytetään kaikki ajantasaiset tiedot, esimerkiksi
nykyinen kanava, taajuuskaista ja kanavan nimi.
Järjestelmän
tilan kuvakkeet
Kanava
RX TX 25W 1W
LOCAL
ATIS
USA
DISTRESS
16
WATCH
“‰°Š‹.Œ‘’’ƒ
ˆ‰Š°‹Œ.‘’“’†
ˆ‰:‹Œ UTC
””MPH ˆ’”°T
–
PA
Taajuuskaista
Leveyspiiri
Pituuspiiri
Aika
Nopeus pohjan suhteen /
Suunta pohjan suhteen
SCAN
Toimintopainikkeet
Kanava: käytössä oleva kanava.
Taajuuskaista: käytössä oleva taajuuskaista: kansainvälinen, kanadalainen tai yhdysvaltalainen.
Leveyspiiri, pituuspiiri ja aika: jos lähetinvastaanotin on kytketty GPS-laitteeseen, näytetään
leveyspiiri, pituuspiiri ja aika. Jos lähetinvastaanotinta ei ole kytketty GPS-laitteeseen, voit syöttää
sijainnin ja sijainnin syöttöajan manuaalisesti.
Nopeus pohjan suhteen (SOG) / suunta pohjan suhteen (COG): jos lähetinvastaanotin on kytketty
GPS-laitteeseen, näytetään nopeus ja suunta pohjan suhteen.
Toimintopainikkeet: käytetään valikon kohteiden valintaan. Painikkeisiin liittyvät toiminnot riippuvat
tehtävistä toimista.
Järjestelmän tilan kuvakkeet: katso alla oleva taulukko.
RX Tulevan signaalin
vastaanotto ylittää
kohinasalvan tason
Tallennettu kanava
Automaattinen
kanavan vaihto ei ole
käytössä
TX Lähettää
25W Lähettää (teho
LOCAL Vastaanotintila
ympäristöihin, joissa
radiotaajuuksilla on häirintää
(esimerkiksi satamat)
ATIS
Tuleva tai vastaamaton
DSC-kutsu
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
25 wattia)
ATIS on käytössä
Säävaroitus
1W Lähettää (teho 1 watti)
Sijainnin jäljitys on
käytössä
Ulkoinen GPS-laite
kytkettynä
3
Aloitus
Vinkit
Seuraavassa on hyödyllisiä vinkkejä radion ja käsiosan käyttöön:
• Suorittaessasi laitteella monivaiheisia toimia voit palata aloitusnäyttöön milloin tahansa
PTT-painiketta painamalla ja sen vapauttamalla.
• Voit palata edelliseen näyttöön CLEAR-painiketta painamalla.
• Tallenna tekemäsi muutokset ja palaa aloitusnäyttöön valitsemalla OK.
• Syöttäessäsi tietoja voit palata edelliseen merkkiin ab-painiketta painamalla.
4
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
Peruskäyttö
Peruskäyttö
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
Tärkeää: jotta radion DSC-ominaisuuksia voi käyttää, on ensin syötettävä MMSI-radiotunnistenumero.
Lisätietoja on sivulla 15.
Voit kytkeä virran radioon painamalla 16/9-painiketta pitkään. Jos et ole syöttänyt MMSI-numeroa
(Mobile Maritime Safety Identity), pääset aloitusnäyttöön painamalla CLEAR-painiketta. Voit katkaista
virran radiosta painamalla 16/9-painiketta pitkään.
VINKKI: sivulla 31 on tietoa automaattisesta virran kytkemisestä.
Radion äänenvoimakkuuden säätäminen
• Suurenna äänenvoimakkuutta kääntämällä Volume-nuppia myötäpäivään.
• Pienennä äänenvoimakkuutta kääntämällä Volume-nuppia vastapäivään.
VINKKI: säädä äänenvoimakkuus sopivaksi kääntämällä ensin kohinasalpa pois käytöstä ja säätämällä sitten
äänenvoimakkuutta. Jäljempänä on lisätietoja kohinasalvan tason säätämisestä.
Äänenvoimakkuuden säätäminen GHS 10- ja GHS 10i
-käsiosassa
1. Paina VOL/SQL-painiketta, kunnes näyttöön tulee teksti "CURRENT VOLUME".
2. Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä käsiosan Channel-nuppia.
Radion kohinasalvan tason säätäminen
Kohinasalvan avulla voit vaimentaa häiritsevän staattisen kohinan vastaanotinta käytettäessä.
1. Vastaanotinta käytettäessä käännä Squelch-nuppia vastapäivään, kunnes kuulet vastaanotettavan
äänen.
2. Käännä Squelch-nuppia myötäpäivään, kunnes taustakohina häviää.
Kohinasalvan säätäminen GHS 10- ja GHS 10i -käsiosassa
1. Paina VOL/SQL-painiketta, kunnes näyttöön tulee teksti "CURRENT SQUELCH".
2. Vastaanotinta käytettäessä käännä Volume-nuppia vastapäivään, kunnes kuulet vastaanotettavan
äänen.
3. Käännä Volume-nuppia myötäpäivään, kunnes taustakohina häviää.
Kanavien valitseminen
• Vaihda kanavaa kääntämällä Channel-nuppia myötä- tai vastapäivään.
• Voit vaihtaa kanavaa mikrofonin avulla painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä. Voit selata kanavia
nopeasti painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä pitkään.
Jäljempänä (alkaen sivulta 36) on luettelo kansainvälisistä, kanadalaisista ja yhdysvaltalaisista kanavista.
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
5
Peruskäyttö
Lähettäminen radiolla tai käsiosalla
1. Valitse oikea kanava.
2. Varmista, että kanava on vapaa ennen lähetystä. Yhdysvaltain viestintäviraston FCC:n (Federal
Communications Commission) ja kansainvälisten säädösten mukaisesti toisten viestintää ei saa
häiritä.
3. Aloita lähetys valitsemallasi kanavalla painamalla mikrofonin tai käsiosan PTT-painiketta. Näytön
yläosassa näkyy TX -kuvake.
4. Sano viestisi ja vapauta PTT-painike.
HUOMAUTUS: lähetyksen enimmäispituus on viisi minuuttia. Kun PTT-painiketta on pidetty painettuna
viisi minuuttia, puhepainiketoiminto poistuu käytöstä, kunnes PTT-painike vapautetaan.
LO (1 W) -lähetystehoasetuksen ohittaminen
Yhdysvaltain taajuuskaistalla kanavilla 13 ja 67 tehtävien lähetysten on oletusarvoisesti oltava
pienitehoisia (1 watti). Voit ohittaa tämän tehoasetuksen painamalla 25W-toimintopainiketta lähetyksen
aikana.
1. Jos lähetys tapahtuu Yhdysvaltain taajuuskaistalla kanavalla 13 tai 67 ja painat PTT-painiketta,
näytössä näkyy kehotus ohittaa 1 watin lähetystehoasetus 25W-painiketta painamalla.
2. Aloita HI-lähetys painamalla 25W-toimintopainiketta pitkään. Radion 1 watin lähetystehoasetus
ohitetaan, kun painat 25W-toimintopainiketta.
Kanavien haku ja tallentaminen
Tärkeää: Jos ATIS on käytössä, kanavia ei voi hakea tai tallentaa. Katso sivua 13.
Kaikkien kanavien haku
Kun kanavia haetaan, radio etsii lähettäviä kanavia. Jos jollakin kanavalla on lähetystä, radio pysähtyy
kanavalle, kunnes lähetys päättyy. Jos kanavalla ei ole toimintaa neljään sekuntiin, radio jatkaa kanavien
hakemista.
1. Valitse SCAN > ALL.
2. Valitse seuraavista vaihtoehdoista:
6
•
SKIP: tämä vaihtoehto näytetään, kun havaitaan aktiivinen kanava. Jos valitset tämän
vaihtoehdon, järjestelmä jatkaa hakua, ja kyseinen kanava ohitetaan seuraavilla hakukerroilla.
•
+CH16: kanava 16 haetaan joka toisena kanavana (esimerkiksi 21, 16, 22, 16 jne.). Näytössä
näkyy teksti "ALL SCAN +CH16".
•
-CH16: kanava 16 haetaan normaalissa järjestyksessä (esimerkiksi 14, 15, 16, 17 jne.). Näytössä
näkyy teksti "ALL SCAN".
•
EXIT: tämä vaihtoehto palauttaa aloitusnäyttöön. Järjestelmä keskeyttää haun ja jatkaa
vastaanottoa kanavalla, johon haku päättyi.
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
Peruskäyttö
Kanavien tallentaminen
Lähetinvastaanottimen muistiin voi tallentaa minkä tahansa kanavan paitsi WX-sääkanavia.
Tallennettuja kanavia voi hakea erillään kaikkia vastaanotettuja kanavia koskevasta hausta. Kanavien
tallennukselle ei ole asetettu enimmäismäärää.
Kanavan tallentaminen:
1. Valitse SCAN.
2. Siirry kanavasta toiseen kääntämällä Channel-nuppia.
3. Tallenna kanava valitsemalla SAV CH. Tallennettujen kanavien kohdalla näytön yläosassa näkyy
-kuvake.
Kanavan tallennuksen poistaminen:
1. Valitse SCAN.
2. Siirry kanavasta toiseen kääntämällä Channel-nuppia.
3. Valitse SAV CH.
Tallennettujen kanavien haku
1. Valitse SCAN.
2. Valitse SAVED.
HUOMAUTUS: kanavaa 16 ei sisällytetä hakuun, ellet ole tallentanut sitä muistiin. Voit määrittää
asetukseksi +16, jolloin kanava 16 haetaan joka toisena kanavana (esimerkiksi 21, 16, 32, 16). Kun asetus on
käytössä, toimintopainikkeessa näkyy merkintä -16. Valitsemalla asetuksen -16 tallennetut kanavat haetaan
normaalissa järjestyksessä (esimerkiksi 08, 10, 11, 14).
Useiden kanavien seuranta
Tärkeää: useiden kanavien seuranta (kahden ja kolmen kanavan seuranta) poistetaan käytöstä, jos ATIS
otetaan käyttöön. Katso sivua 13.
Valitsemalla WATCH voit seurata tärkeimpiä kanavia ja valittua lähetyksiä vastaanottavaa kanavaa.
Kanava 16 on radion ensisijainen kanava. Oletusarvoisesti kanava 9 on toissijainen kanava, mutta
voit myös valita jonkin toisen kanavan toissijaiseksi kanavaksi. Katso lisätietoja toissijaisen kanavan
määrittämisestä sivulta 8.
Kahden kanavan seuranta (Dual Watch)
Kahden kanavan seurannan avulla voit seurata vuorotellen valitsemaasi kanavaa ja kanavaa 16.
1. Valitse WATCH.
2. Valitse DUAL. Näytössä näytetään teksti "DUAL WATCH", valittu kanava ja kanava 16, esimerkiksi
"DUAL WATCH CH: 75 + 16".
3. Lopeta kahden kanavan seuranta valitsemalla EXIT.
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
7
Peruskäyttö
Kolmen kanavan seuranta (Tri Watch)
Kolmen kanavan seurannan avulla voit seurata vuorotellen valitsemaasi kanavaa, kanavaa 16 ja
valitsemaasi toissijaista kanavaa.
1. Valitse WATCH.
2. Valitse TRI. Näytössä näytetään teksti "TRI WATCH", valittu kanava, kanava 16 ja valitsemasi
toissijainen kanava, esimerkiksi "TRI WATCH CH: 75 + 16 + 9".
3. Lopeta kolmen kanavan seuranta valitsemalla EXIT.
Toissijaisen kanavan määrittäminen uudelleen
Voit määrittää jonkin muun kuin kanavan 9 radion tunnistamaksi toissijaiseksi kanavaksi.
1. Valitse MENU.
2. Valitse CHANNEL > 2ND PRIORITY.
3. Vaihda näytössä näkyvää kanavaa kääntämällä mikrofonin tai käsiosan Channel-nuppia tai ylä- ja
alanuolen avulla.
4. Kun näytössä näkyy oikea kanava, valitse OK.
16/9-tilan käyttö
16/9 on ensisijainen toiminto, joka otetaan käyttöön painamalla lähetinvastaanottimen tai mikrofonin
16/9-painiketta. 16/9-painiketta painettaessa nykyinen toiminto keskeytetään ja käyttökanavaksi
vaihdetaan kanava 16 ensimmäisellä painalluksella, valittu toissijainen kanava toisella ja alkuperäinen
kanava kolmannella painalluksella. Kun tila otetaan käyttöön, lähetystehoksi vaihdetaan HI (25 W), ja
kun tilan käyttö lopetetaan, palautetaan edeltävä lähetystehoasetus.
1. Voit siirtyä välittömästi kanavalle 16 ja vaihtaa lähetystehoksi HI (25 W) painamalla 16/9-painiketta.
Jos haluat lähettää LO-teholla 16/9-tilassa, paina HI/LO-painiketta ja valitse 1W. Näytössä näkyy 1W
merkkinä pienitehoisesta lähetyksestä.
2. Voit siirtyä toissijaiselle kanavalle painamalla 16/9-painiketta uudelleen.
3. Voit siirtyä edeltävälle käyttökanavalle ja palauttaa aikaisemman lähetystehoasetuksen painamalla
16/9-painiketta kolmannen kerran.
Siirtyminen lähetystehotilasta toiseen (1 W ja 25 W)
Radion lähetystehoa voi säätää. Vaihtoehtoja on kaksi: LO (1 W) ja HI (25 W). LO sopii etenkin
paikalliseen lähetykseen ja HI etä- ja hätälähetyksiin.
HUOMAUTUS: 16/9-painiketta painettaessa radio siirtyy HI-tehotilaan. 16/9-tilassa kanavan 16 ja
toissijaisen kanavan (oletusarvoisesti kanava 9) lähetystehotila on automaattisesti HI. 16/9-tilassa voi
käyttää myös LO-tehoa.
8
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
Peruskäyttö
Kun kahta signaalia lähetetään samalla taajuudella, VHF-radio vastaanottaa vain vahvemman
signaaleista. Jollei kyseessä ole hätäkutsu, lähetykset kannattaa tehdä pienimmällä viestimisen
mahdollistavalla teholla. Se vähentää mahdollisuutta, että lähetys sekoittuu muihin lähetyksiin.
Yhdysvaltain taajuuskaistalla kanavilla 13 ja 67 tehtävien lähetysten on oletusarvoisesti oltava
pienitehoisia (1 watti). Voit ohittaa tämän tehoasetuksen painamalla 25W-toimintopainiketta lähetyksen
aikana.
Lähetystehon vaihtaminen (LO ja HI):
1. Paina HI/LO-painiketta.
2. Vaihda lähetystehoa valitsemalla 1W tai 25W.
VINKKI: radio palaa aloitusnäyttöön automaattisesti kahden sekunnin kuluttua lähetystehon vaihtamisesta
(1 W/25 W). Voit palata aloitusnäyttöön myös valitsemalla OK.
Paikallisen/etävastaanoton herkkyyden säätäminen
Radion vastaanottoherkkyyttä voi säätää. Jos radion kohina lisääntyy vilkkaasti liikennöidyillä
alueilla tai sähkömagneettisten häiriöiden lähteiden lähellä (esim. matkapuhelinmastot), vaihda
vastaanottoherkkyyden asetukseksi Local (paikallinen), joka vähentää vastaanottimen herkkyyttä.
Syrjäisillä alueilla ja avovedessä vastaanottoherkkyyden asetukseksi kannattaa valita Distant (etä),
jotta vastaanotin toimii mahdollisimman tehokkaasti.
Näytössä näkyy
LOCAL
-kuvake, kun vastaanottoherkkyyden asetus on Local.
1. Paina HI/LO-painiketta.
2. Siirry paikallisen ja etätilan välillä valitsemalla LOCAL/DIST.
Pikapuhelimen käyttö (Intercom)
Pikapuhelintoiminto on käytettävissä vain VHF 200 -sarjan radioissa ja GHS 10 -sarjan käsiosissa.
Pikapuhelin on osa radion kaiutinjärjestelmää (PA). Lisälaitteena saatavan GHS 10- tai GHS 10i
-käsiosan avulla radiota ja käsiosaa voi käyttää kaksisuuntaisen viestinnän mahdollistavana
pikapuhelinjärjestelmänä. Radiolla voi aloittaa viestinnän käsiosalaitteen kanssa, ja käsiosalla voi
aloittaa viestinnän radion kanssa.
VINKKI: kun radio on pikapuhelintilassa, se ei vastaanota lähetyksiä valittuna olevalta kanavalta.
Pikapuhelun aloittaminen
1. Valitse PA > INTRCM.
2. Valitse laite luettelosta. Jos valitset ALL, lähetys tapahtuu kaikkiin asemiin. Toisen osapuolen on
painettava laitteensa PTT-painiketta vastaanottaakseen puhelun.
3. Pidä PTT-painiketta painettuna ja sano viestisi.
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
9
Peruskäyttö
4. Vapauta PTT-painike ja kuuntele vastaus.
5. Kun olette lopettaneet puhelun, palaa aloitusnäyttöön valitsemalla EXIT.
Pikapuhelun vastaanottaminen
1. Näytössä näkyy laite, josta puhelu tulee. Vastaanota puhelu painamalla PTT-painiketta ja
vapauttamalla se.
2. Kun toinen osapuoli on lopettanut puhumisen, pidä PTT-painiketta painettuna ja sano viestisi.
3. Kun olette lopettaneet puhelun, palaa aloitusnäyttöön valitsemalla EXIT.
Megafonin käyttö
Megafonitoiminto on käytettävissä vain VHF 200 -sarjan laitteissa. Jotta tätä toimintoa voi käyttää, on
kannelle tai mastoon asennettava lisälaitteena saatava megafonitorvi. Katso lisätietoja asentamisesta
VHF 100/200 ‑sarjan laitteen asennusohjeista.
Megafoni on osa radion kaiutinjärjestelmää (PA), ja sen avulla voi tehdä kuulutuksia veneessä tai
veneestä rantaan. Se mahdollistaa myös kaksisuuntaisen viestinnän: veneeseen voi tehdä kuulutuksen
radiolla tai käsiosalla, ja megafonin vastaanottamat äänet voi kuunnella radion kaiuttimen välityksellä.
Toiminnon avulla voi kuunnella kannen tapahtumia aluksissa, joissa on suljettu ohjaamo.
HUOMAUTUS: kun radio on megafonitilassa, se ei vastaanota lähetyksiä valittuna olevalta kanavalta.
Megafonin käyttö:
1. Valitse PA > HAILER. Megafonin vastaanottamat äänet voi kuunnella radion kaiuttimen välityksellä.
2. Pidä PTT-painiketta painettuna ja sano kuulutuksesi.
3. Säädä megafonin äänenvoimakkuutta kääntämällä Channel-nuppia tai ylä- ja alanuolen avulla.
4. Kuuntele vapauttamalla PTT-painike.
5. Palaa aloitusnäyttöön valitsemalla EXIT.
Sumutorven käyttö
Sumutorvitoiminto on käytettävissä vain VHF 200 -sarjan laitteissa. Jotta tätä toimintoa voi käyttää, on
kannelle tai mastoon asennettava lisälaitteena saatava megafonitorvi. Katso lisätietoja asentamisesta
VHF 100/200 ‑sarjan laitteen asennusohjeista.
Sumutorvi on osa radion kaiutinjärjestelmää (PA). Sumutorven äänen voi soittaa megafonilla tai
ulkoisella kaiuttimella. Radio voi soittaa torvella automaattisesti standardimuotoisia, ennalta määritettyjä
signaaleja, tai voit käyttää torvea manuaalisesti.
10
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
Peruskäyttö
Samoin kuin megafonia käytettäessä, kun sumutorvea käytetään manuaalisesti, torven vastaanottamat
äänet voi kuunnella radion kaiuttimen välityksellä torven soittojen välillä.
Sumutorven soittaminen automaattisesti
1. Valitse PA > FOG.
2. Valitse luettelosta AUTO.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista. Radio soittaa sumutorven äänimerkkejä ja vastaanottaa
radiolähetyksiä vuorotellen.
•
UNDERWAY (liikkeellä)
•
STOPPED (pysähdyksissä)
•
SAILING/FISHING (purjehdus/kalastus)
•
RESTRICT/TOW (rajoitus/hinaus)
•
UNDER TOW (hinauksessa)
•
PILOT (ohjauksessa)
•
AT ANCHOR (ankkurissa)
•
AGROUND (karilla)
4. Säädä torven äänenvoimakkuutta kääntämällä Channel-nuppia.
5. Poista automaattiset äänimerkit käytöstä ja palaa aloitusnäyttöön valitsemalla EXIT.
Sumutorven soittaminen manuaalisesti
HUOMAUTUS: kun torvea soitetaan manuaalisesti, radio ei vastaanota radiolähetyksiä torven soittojen
välillä.
Sumutorven soittaminen:
1. Valitse PA > FOG.
2. Valitse luettelosta MANUAL. Megafonin vastaanottamat äänet voi kuunnella radion kaiuttimen
välityksellä.
3. Soita torvea painamalla mikrofonin tai käsiosan PTT-painiketta. Torven soitto loppuu, kun vapautat
PTT-painikkeen.
4. Säädä torven äänenvoimakkuutta kääntämällä Channel-nuppia.
5. Palaa aloitusnäyttöön valitsemalla EXIT.
Sumutorven äänitaajuuden säätäminen
Sumutorven äänitaajuutta voi suurentaa tai pienentää. Kun taajuutta suurennetaan, äänenkorkeus kasvaa,
ja kun taajuutta pienennetään, äänenkorkeus alenee. Vähimmäistaajuus on 200 Hz ja enimmäistaajuus
850 Hz. Oletustaajuus on 350 Hz. Sumutorvien äänitaajuuden tasosta on annettu säädöksiä. Yleensä
säädöksissä on määrätty sumutorven taajuuden ja aluksen koon vastaavuudesta.
1. Valitse MENU-painike.
2. Valitse SYSTEM > FOG FREQUENCY.
3. Säädä taajuutta 50 Hz:n välein kääntämällä Channel-nuppia.
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
11
Peruskäyttö
4. Tallenna tekemäsi muutokset ja palaa aloitusnäyttöön valitsemalla ACCEPT. Hylkää muutokset ja
palaa edelliseen näyttöön valitsemalla CANCEL.
NOAA:n säätiedotusten kuuntelu ja säävaroitusten
käyttöönotto
Radioon on ohjelmoitu valmiiksi kymmenen WX-sääkanavaa, joiden välityksellä voi seurata NOAA:n
(National Oceanic and Atmospheric Organization) säätiedotuksia. WX-kanavia voi ainoastaan
kuunnella.
Tiedotuksia toistetaan jatkuvalla syötöllä, ja niitä päivitetään säännöllisesti. NOAA:n sääasemien
tiedotukset ovat alueellisia, joten tiedoista on hyötyä lähetysalueella.
HUOMAUTUS: toiminto ei ole käytettävissä VHF 100i- ja VHF 200i-laitteissa. NOAA:n lähetykset WXkanavilla ovat kuunneltavissa vain Yhdysvalloissa ja Kanadan joissakin osissa.
WX-säätilan käyttö
1. Paina Channel-nuppia aloitusnäytössä. Näytössä näkyy teksti "WX" merkkinä siitä, että WXtaajuuksia kuunnellaan.
2. Vaihda kanavaa Channel-nuppia kääntämällä.
3. Palaa aloitusnäyttöön valitsemalla EXIT. Radio palaa kanavalle, jota kuuntelit ennen WX-tilaan
siirtymistä.
WX-säävaroitusten käyttöönotto
Radiossa voi ottaa käyttöön NOAA:n säävaroitusten jatkuvan seurannan. Jos radio havaitsee tulevan
säävaroituksen, se siirtyy automaattisesti varoituksen lähettävälle WX-kanavalle. Radio ei vastaanota
WX-varoituksia, jos lähetin on käytössä.
HUOMAUTUS: kun säävaroitukset otetaan käyttöön, radio seuraa vain viimeksi seurattua sääkanavaa.
1. Siirry WX-tilaan painamalla Channel-nuppia.
2. Valitse ALERT.
3. Palaa aloitusnäyttöön valitsemalla EXIT tai painamalla Channel-nuppia.
-kuvake osoittaa, että WX-varoitukset on otettu käyttöön.
WX-säävaroitusten poistaminen käytöstä
1. Siirry WX-tilaan painamalla Channel-nuppia.
2. Valitse ALERT.
3. Palaa aloitusnäyttöön valitsemalla EXIT.
12
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
Peruskäyttö
ATIS (Automatic Transmitter Identification System)
ATIS on alusten tunnistusjärjestelmä, joka on käytössä sisävesillä tietyissä Euroopan maissa. Garminmyyjä voi ohjelmoida VHF 100i-, VHF 200i- tai GHS 10i -laitteen käyttämään ATIS-numeroa, jos sitä
aiotaan käyttää vesillä, jotka kuuluvat sisävesiliikenteen radiopuhelinpalvelua koskevan alueellisen
järjestelyn piiriin (Euroopan komission päätös). ATIS-numeron käyttö on kielletty kyseisen päätöksen
piiriin kuuluvien Euroopan sisävesien ulkopuolella.
Kun ATIS on käytössä, kaikkien laitteella tehtävien lähetysten lopussa lähetetään laitteen yksilöivä
tietosignaali. Signaali ei sisällä sijaintitietoja, mutta lähetyksen vastaanottavat rannikkoasemat voivat
määrittää sijainnin kolmioinnin avulla.
Voit ottaa ATIS-numeron lähetyksen käyttöön syöttämällä ATIS-tunnusnumerosi (ohjeet alla) ja
ottamalla sitten käyttöön ATIS-lähetyksen (katso sivua 14). Saat lisätietoja ATIS-tunnusnumerostasi ja
ATIS-määräyksistä omalla alueellasi ottamalla yhteyden Garmin-myyjään.
Seuraavat radion toiminnot poistetaan käytöstä, kun ATIS otetaan käyttöön:
• DSC (Digital Selective Calling)
• Kahden ja kolmen kanavan seuranta
• Kanavien haku
Seuraavilla kansainvälisillä kanavilla voi lähettää vain pienellä teholla (1 watti), kun ATIS on käytössä:
6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 71, 72, 74 ja 77.
ATIS-tunnusnumeron syöttäminen
TÄRKEÄÄ: syötä ATIS-tunnusnumero harkiten, sillä voit syöttää sen vain kerran. Jos ATIS-tunnusnumero
on tarpeen vaihtaa syöttämisen jälkeen, radio on vietävä Garmin-myyjälle uudelleenohjelmoitavaksi.
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse ATIS > MY ATIS ID.
3. Valitse jokainen numero yksitellen Channel-nuppia kääntämällä. Myötäpäivään kääntämällä numero
suurenee ja vastapäivään kääntämällä pienenee.
4. Hyväksy numero ja siirry seuraavaan numeroon Channel-nuppia painamalla.
5. Kun olet syöttänyt ATIS-numeron, valitse ACCEPT. Sinua pyydetään syöttämään numero uudelleen.
6. Syötä ATIS-tunnusnumero uudelleen ja valitse ACCEPT. Jos syöttämäsi ATIS-tunnusnumerot eivät
vastaa toisiaan, näytössä näkyy teksti "ATIS ID NUMBERS DO NOT MATCH". Valitse RETRY ja syötä
numerot uudelleen.
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
13
Peruskäyttö
ATIS-tunnusnumeron tarkistaminen
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse ATIS > MY ATIS ID.
3. Palaa edelliseen näyttöön valitsemalla OK tai palaa aloitusnäyttöön painamalla MENU-painiketta.
ATIS-toiminnon käyttöönotto ja käytöstä poisto
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse ATIS > ATIS.
3 Valitse ON tai OFF. Kun ATIS on käytössä, näytössä näkyy
ATIS -kuvake.
4. Tallenna tekemäsi muutokset ja palaa aloitusnäyttöön valitsemalla OK. Voit palata aloitusnäyttöön
tallentamatta muutoksia MENU-painiketta painamalla.
14
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
DSC (Digital Selective Calling)
DSC (Digital Selective Calling)
DSC on tärkeä osa merenkulun hätä- ja turvallisuusjärjestelmää GMDSS:ää (Global Maritime Distress
and Safety System). DSC-toiminnon avulla VHF-radioilla voi lähettää ja vastaanottaa digitaalisia kutsuja
suoraan toisista aluksista ja rannikkoasemilta, myös Yhdysvaltain ja Kanadan rannikkovartiostoilta.
Radio sisältää täydet luokan D DSC-ominaisuudet.
Jos lähetinvastaanottimeen on kytketty GPS-laite, hätäkutsujen ja muiden DSC-kutsujen mukana
lähetetään leveys- ja pituuspiiri- sekä aikatiedot. Jos olet syöttänyt sijaintitiedot manuaalisesti, kutsun
mukana lähetetään leveys- ja pituuspiiritiedot sekä sijainnin syöttöaika. Kun sijaintitiedot lähetetään
automaattisesti, sijaintia ei ole tarpeen selvittää hätätilanteessa.
Kanava 70 on varattu vain DSC-kutsuille, ja radiossa on kanavan 70 jatkuvaan seurantaan tarkoitettu
vastaanotin. DSC-kutsua lähetettäessä kanavaa ei ole tarpeen vaihtaa, sillä radio siirtyy automaattisesti
kanavalle 70, kun DSC-kutsu aloitetaan. Radio lähettää DSC-tiedot kanavalla 70 alle sekunnissa ja
siirtyy sitten ääniviestintään käytettävälle kanavalle.
Tärkeää: jotta voit käyttää radion DSC-ominaisuutta, on sinun syötettävä ensin MMSI-numero. MMSInumero on DSC-radion yksilöivä numero, ikään kuin sen puhelinnumero.
Tärkeää: DSC poistetaan käytöstä, jos ATIS otetaan käyttöön. Katso sivua 13.
Näytössä näkyy
-kuvake, jos radioon tulee tai on tullut DSC-kutsu.
MMSI-numeron syöttäminen
MMSI-numero (Mobile Maritime Safety Identity) on yhdeksännumeroinen DSC-tunnusnumero,
joka vaaditaan radion DSC-ominaisuuksien käyttöön. MMSI-numeron voi hakea oman maan
televiestintäviranomaiselta tai alusrekisteristä. Yhdysvalloissa MMSI-numeron voi hakea seuraavilta
tahoilta:
• Yhdysvaltain viestintävirasto FCC (Federal Communications Commission): viraston myöntämät
numerot tunnustetaan maailmanlaajuisesti.
• BoatU.S., Sea Tow tai United States Power Squadrons®: näiden tahojen myöntämiä numeroita voi
käyttää vain Yhdysvaltain vesillä.
MMSI-numeron myöntämisen jälkeen numero on ohjelmoitava radioon, jotta DSC-toiminnon voi ottaa
käyttöön.
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
15
DSC (Digital Selective Calling)
TÄRKEÄÄ: syötä MMSI-numero harkiten, sillä voit syöttää sen vain kerran. Jos MMSI-numero on tarpeen
vaihtaa syöttämisen jälkeen, radio on vietävä Garmin-myyjälle uudelleenohjelmoitavaksi.
MMSI-numeron syöttäminen:
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse DSC > MY MMSI.
3. Valitse jokainen numero yksitellen Channel-nuppia kääntämällä. Myötäpäivään kääntämällä numero
suurenee ja vastapäivään kääntämällä pienenee. Siirry seuraavaan numeroon Channel-nuppia
painamalla. Voit palata edelliseen merkkiin valitsemalla ab.
4. Kun olet syöttänyt MMSI-numeron, valitse ACCEPT. Sinua pyydetään vahvistamaan syöttäminen.
5. Syötä MMSI-numero uudelleen ja valitse ACCEPT. Jos syöttämäsi MMSI-numerot eivät vastaa
toisiaan, näytössä näkyy teksti "MMSI NUMBERS DO NOT MATCH". Valitsemalla RETRY voit syöttää
numeron uudelleen. Jos et halua syöttää MMSI-numeroa vielä, valitse CANCEL.
MMSI-numeron tarkistaminen
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse DSC > MY MMSI.
3. Palaa edelliseen näyttöön valitsemalla OK tai palaa aloitusnäyttöön painamalla MENU-painiketta.
DSC-hätäkutsut
Kun lähetät DSC-hätäkutsun, se lähetetään kaikkiin lähetysalueella oleviin DSC-radioihin. Jos
lähetinvastaanottimeen on kytketty GPS-laite, kutsun mukana lähetetään GPS-sijainti (leveys- ja
pituuspiiri) sekä aikatiedot. Jos olet syöttänyt sijainti- ja aikatiedot manuaalisesti, ne lähetetään kutsun
mukana. Katso lisätietoja sijaintitietojen manuaalisesta päivittämisestä sivulta 27.
HUOMAUTUS: opettele hätäkutsujen vakiomuoto ja -käytäntö, jotta voit lähettää selkeitä ja luotettavia
kutsuja.
Määrittelemättömän hätäkutsun lähettäminen
Kun lähetät määrittelemättömän hätäkutsun, hädän syy ei välity vastaanottaville asemille.
Määrittelemätön hätäkutsu on lyhyempi, ja sen lähettäminen on nopeampaa ja voi säästää aikaa
hätätilanteessa.
1. Nosta jousitettua läppää ja paina DISTRESS-painiketta vähintään kolmen sekunnin ajan.
Lähetinvastaanotin antaa äänimerkin, ja näyttöön tulee teksti "DISTRESS CALL COUNTING DOWN".
Kanavaruudussa näytetään jäljellä olevien sekuntien laskeminen kolmesta yhteen.
16
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
DSC (Digital Selective Calling)
2. Radio soittaa hälytyksen automaattisesti, siirtyy kanavalle 70 ja lähettää kutsun HI-teholla (25 W). Voit
hiljentää hälytysäänen painamalla mitä tahansa painiketta.
3. Hätäkutsun lähettämisen jälkeen radio siirtyy automaattisesti kanavalle 16 HI-tehotilassa (25 W). Voit
lähettää puheviestin painamalla mikrofonin tai käsiosan PTT-painiketta. Radio odottaa kuuntelevan
aseman kuittausta (ACK) kanavalla 70.
Määritellyn hätäkutsun lähettäminen
Kun lähetät määritellyn hätäkutsun, hädän syy välitetään vastaanottaville asemille.
1. Nosta jousitettua läppää ja paina DISTRESS-painiketta.
2. Valitse hätäkutsun tyyppi Channel-nupin avulla:
•
UNDESIGNATED (määrittelemätön)
•
FIRE (tulipalo)
•
FLOODING (tulviminen)
•
COLLISION (törmäys)
•
GROUNDING (karilleajo)
•
CAPSIZING (kaatuminen)
•
SINKING (uppoaminen)
•
ADRIFT (ajelehtiminen)
•
ABANDONING (aluksen jättäminen)
•
PIRACY (merirosvous)
•
MAN OVERBOARD (mies yli laidan)
HUOMAUTUS: voit poistua näytöstä määriteltyä hätäkutsua lähettämättä ja palata aloitusnäyttöön
painamalla CLEAR-painiketta tai palata kanavalle 16 painamalla 16/9-painiketta.
3. Paina DISTRESS-painiketta vähintään kolmen sekunnin ajan.
4. Lähetinvastaanotin antaa äänimerkin, ja näyttöön tulee teksti "DISTRESS CALL COUNTING DOWN".
Kanavaruudussa näytetään jäljellä olevien sekuntien laskeminen kolmesta yhteen.
5. Radio soittaa hälytyksen automaattisesti, siirtyy kanavalle 70 ja lähettää kutsun HI-teholla (25 W). Voit
hiljentää hälytysäänen painamalla mitä tahansa painiketta.
6. Hätäkutsun lähettämisen jälkeen radio siirtyy automaattisesti kanavalle 16 HI-tehotilassa (25 W).
Voit lähettää puheviestin painamalla mikrofonin tai GHS 10 -käsiosan PTT-painiketta. Radio odottaa
kuuntelevan aseman kuittausta (ACK).
Hätäkutsun kuittauksen odottaminen
Jos radio ei vastaanota hätäkutsun kuittausta, se lähettää kutsun uudelleen 3,5 - 4,5 minuutin kuluttua.
Hätäkutsun lähettämistä jatketaan, kunnes radio vastaanottaa kuittauksen.
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
17
DSC (Digital Selective Calling)
Hätäkutsun kuittauksen vastaanotto:
1. Kun radio vastaanottaa hätäkutsun kuittauksen, se antaa äänimerkin ja näyttöön tulee teksti
"DISTRESS ACK". Voit hiljentää äänimerkin painamalla mitä tahansa painiketta.
2. Voit näyttää lisätiedot valitsemalla ]. Jos kuittaussignaalin lähettävän aseman MMSI-numero sisältyy
radion hakemistoon, näytössä näkyy MMSI-numeroon liittyvä nimi. Jos MMSI-numero ei sisälly
hakemistoon, näytössä näkyy MMSI-numero.
3. Valitse ACCEPT.
Hätäkutsun automaattisen uudelleenlähetyksen pysäyttäminen
Voit pysäyttää hätäkutsun automaattisen uudelleenlähetyksen valitsemalla CANCEL. Radio pysyy
kanavalla 16. CANCEL-valinta ei tarkoita, että muille asemille lähetetään tieto hätätilanteen
päättymisestä. CANCEL-valinta vain pysäyttää kutsun automaattisen toistamisen. Alla on tietoa
hätäkutsun peruuttamisesta.
Hätäkutsun peruuttaminen
DSC-hätäkutsu lähetetään vasta, kun DISTRESS-painiketta painetaan vähintään kolmen sekunnin
ajan. Jos lähetät DSC-hätäkutsun vahingossa tai jos hätätilanne on jo ohi, on tärkeää peruuttaa kutsu
välittömästi lähettämällä ääniviesti kaikille kanavalla 16 oleville asemille.
1. Peruuta hätäsanoma valitsemalla CANCEL ja odota, kunnes näyttöön tulee ilmoitus DISTRESS
CANCEL HAS BEEN SENT.
2. Paina 16/9-painiketta. Radio siirtyy kanavalle 16.
3. Lähetä virheellisen hätäsanoman peruuttava ääniviesti painamalla mikrofonin tai käsiosan PTTpainiketta. Seuraavassa on esimerkki asianmukaisesta peruutusviestistä:
"Kaikki asemat, kaikki asemat, kaikki asemat, tässä on ________ (aluksen nimi), MMSI-numero
________, sijainti ________ pohjoista (tai eteläistä) leveyttä, ________ läntistä (tai itäistä) pituutta.
Peruutetaan hätäsanoma, joka annettiin ________ (päivämäärä ja kellonaika). Tässä on ________
(aluksen nimi), MMSI-numero ________, sanoma päättyy."
Kutsujen lähettäminen
Yksittäisten kutsujen lähettäminen
1. Paina DSC-painiketta.
2. Valitse INDIVIDUAL.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista eli sijainti, josta MMSI-numero haetaan:
18
•
MANUAL: näyttöön tulee ruutu, johon voit syöttää MMSI-numeron manuaalisesti. Valitse numero
ja siirry seuraavan numeron valintaan. Kun olet syöttänyt oikean MMSI-numeron, valitse ACCEPT.
•
DIRECTORY: näyttöön tulee hakemisto. Valitse numero hakemistosta.
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
DSC (Digital Selective Calling)
•
RECENT CALLS: näyttöön tulee ruutu, josta voit valita numeron viimeksi lähetettyjen kutsujen
joukosta. Valitse numero luettelosta.
4. Kun olet valinnut aluksen tai syöttänyt MMSI-numeron manuaalisesti, valitse kanava, jota haluat
käyttää viestimiseen. Radio lähettää kanavapyynnön kutsun mukana. Alla on tietoa kanavan
valinnasta.
5. Valitse CALL.
Radio lähettää kutsun kanavalla 70 ja palaa nykyiselle käyttökanavalle. Radio kuuntelee kanavaa 70
saapuvan kuittauksen varalta, mutta pysyy käyttökanavalla. Kun radio vastaanottaa kuittauksen, se
siirtyy automaattisesti valitsemallesi kanavalle.
Ryhmäkutsujen lähettäminen
Ryhmäkutsun avulla voit ottaa yhteyttä tiettyyn alusryhmään, esimerkiksi purjehdusseuraan tai
laivueeseen. Varmista ennen ryhmäkutsun lähettämistä, että ryhmän MMSI-numero on tallennettu radion
muistiin. Katso lisätietoja ryhmänumeron syöttämisestä sivulta 26.
1. Paina DSC-painiketta.
2. Valitse GROUP > CALL.
3. Valitse ryhmän numero.
4. Kun olet valinnut ryhmän, valitse kanava, jota haluat käyttää viestimiseen. Radio lähettää
kanavapyynnön kutsun mukana. Alla on tietoa kanavan valinnasta.
5. Valitse CALL. Radio lähettää kutsun kanavalla 70 ja siirtyy valitsemallesi kanavalle.
Yksittäisten ja ryhmäkutsujen kanavan valinta
Kun lähetät yksittäisen tai ryhmäkutsun, voit valita viestintään käytettävän kanavan seuraavien kanavien
joukosta. Radio lähettää kanavapyynnön kutsun mukana.
• Yhdysvallat: 6, 8 ,9 ,10 ,13, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 tai 77.
• Kanada ja kansainväliset kanavat: kaikki yllä luetellut kanavat sekä kanava 15.
Yleensä DSC-kanavan voi valita niiden kanavien joukosta, jotka ovat käytettävissä kaikilla
taajuuskaistoilla. Valitessasi kanavaa valitse CUSTOM, jos haluat valita jonkin muun kuin jonkin yllä
luetelluista kanavista. Jos valitset jonkin muun kanavan, kutsumasi asema ei ehkä voi käyttää kanavaa.
Varmista, että valitset viestintään soveltuvan kanavan.
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
19
DSC (Digital Selective Calling)
Kaikkia aluksia koskevien kutsujen lähettäminen
Kaikkia aluksia koskevat kutsut lähetetään kaikille radion lähetysalueella oleville asemille. Voit lähettää
kahdenlaisia kaikkia aluksia koskevia kutsuja:
• Turvakutsuilla (Safety) lähetään tärkeitä navigointiin tai sääoloihin liittyviä tietoja.
• Kiireellisillä kutsuilla (Urgency) lähetetään aluksen tai henkilön turvallisuuteen liittyviä tietoja,
kun kyseessä ei ole hätätilanne. Kapteenin vastuulla on päättää, kumpi kutsutyyppi sopii paremmin
tilanteeseen.
Kaikkia aluksia koskevan kutsun lähettäminen:
1. Paina DSC-painiketta.
2. Valitse ALL SHIPS.
3. Ilmoita kutsusi syy valitsemalla SAFETY tai URGENCY.
4. Valitse CALL. Radio lähettää kutsun kanavalla 70, minkä jälkeen voit valita uuden kanavan (6, 8, 9,
10, 13, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 tai 77).
Sijaintipyyntökutsujen lähettäminen
Sijaintipyyntökutsuun vastaavien asemien sijaintitiedot lähetetään NMEA-verkossa, joten voit jäljittää
alusten sijainnin esimerkiksi Garminin karttaplotterilla. Katso lisätietoja NMEA 0183- ja NMEA 2000
-käyttöliittymistä sivulta 29.
1. Paina DSC-painiketta.
2. Valitse POS. REQUEST.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista eli sijainti, josta MMSI-numero haetaan:
•
MANUAL: näyttöön tulee ruutu, johon voit syöttää MMSI-numeron manuaalisesti. Valitse numero
ja siirry seuraavan numeron valintaan. Kun olet syöttänyt oikean MMSI-numeron, valitse ACCEPT.
•
DIRECTORY: näyttöön tulee hakemisto. Valitse numero luettelosta.
4. Kun olet syöttänyt MMSI-numeron, valitse ACCEPT.
5. Valitse CALL. Radio lähettää kutsun kanavalla 70 ja siirtyy nykyiselle käyttökanavalle. Näytössä
näkyy viesti "POS REQUEST WAITING FOR ACKNOWLEDGE".
20
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
DSC (Digital Selective Calling)
Kutsujen vastaanottaminen
Hätäkutsujen ja välitettyjen hätäkutsujen vastaanottaminen
Radio lähettää kutsuun liittyvät tiedot NMEA-verkossa sen mukaan, miten olet määrittänyt MMSIsuodatuksen asetukset. Lisätietoja on sivulla 30.
1. Kun radio vastaanottaa hätäkutsun ja välitetyn hätäkutsun, näyttöön tulee teksti "DISTRESS" tai
"DISTR RELAY" sekä kutsuun liittyviä tietoja (esim. MMSI-numero ja hädän syy). Voit näyttää
lisätiedot valitsemalla ].
2. Siirry tarvittaessa kanavalle 16 valitsemalla OK. Katso lisätietoja automaattisen kanavan vaihdon
asetuksista sivulta 28. Jos valitset CANCEL, radio ei vaihda kanavaa vaan jatkaa vastaanottoa
nykyisellä kanavalla.
3. Palaa aloitusnäyttöön uudella kanavalla valitsemalla OK.
Kiireellisten kaikkia aluksia koskevien kutsujen vastaanottaminen
1. Kun radio vastaanottaa kiireellisen kaikkia aluksia koskevan kutsun, näyttöön tulee teksti "ALL
SHIPS". Kutsun tyyppinä näytetään "URGENCY". Jos pyyntöön sisältyy virheellinen kanava, näytössä
näkyy teksti "INVALID CH REQUEST".
2. Siirry tarvittaessa kanavalle 16 valitsemalla OK. Katso lisätietoja automaattisen kanavan vaihdon
asetuksista sivulta 28. Jos valitset CANCEL, radio ei vaihda kanavaa vaan jatkaa vastaanottoa
nykyisellä kanavalla.
3. Palaa aloitusnäyttöön uudella kanavalla valitsemalla OK.
Kaikkia aluksia koskevien turvakutsujen vastaanottaminen
1. Kun radio vastaanottaa kaikkia aluksia koskevan turvakutsun, näyttöön tulee teksti "ALL SHIPS".
Kutsun tyyppinä näytetään "SAFETY". Voit vaihtaa kanavaa valitsemalla OK. Jos valitset CANCEL,
radio ei vaihda kanavaa vaan jatkaa vastaanottoa nykyisellä kanavalla.
2. Palaa aloitusnäyttöön uudella kanavalla valitsemalla OK.
Yksittäisten rutiinikutsujen vastaanottaminen
1. Kun radio vastaanottaa yksittäisen rutiinikutsun, näyttöön tulee teksti "INDIVIDUAL". Kutsun tyyppinä
näytetään "ROUTINE". Jos pyyntöön sisältyy virheellinen kanava, näytössä näkyy teksti "INVALID CH
REQUEST".
2. Jos pyynnön sisältämä kanava on oikea, vaihda kanavaa valitsemalla OK. Jos valitset CANCEL, radio
ei vaihda kanavaa vaan jatkaa vastaanottoa nykyisellä kanavalla.
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
21
DSC (Digital Selective Calling)
Sijaintipyyntökutsujen vastaanottaminen
Voit määrittää radion vastaamaan automaattisesti tuleviin sijaintipyyntöihin, näyttämään pyynnöt ja
pyytämään hyväksymistä ennen vastaamista tai ohittamaan pyynnöt (katso lisätietoja sivulta 28).
Jos otat automaattisen vastauksen käyttöön, näyttöön tulee teksti "SENDING POSITION CALLING"
ja sijaintisi lähetetään vastauksena vastaanotettuihin sijaintipyyntöihin. Kun sijainnin lähetys on
onnistunut, näyttöön tulee teksti "POSITION SENT".
Kun radio vastaanottaa sijaintipyynnön, näytössä näkyy teksti "POS. REQUEST FROM [ALUKSEN
NIMI tai MMSI-NUMERO]". Jos GPS-tiedot ovat käytettävissä, lähetä vastaus painamalla OK. Jos
GPS-tiedot eivät ole käytettävissä, näyttöön tulee teksti "NO GPS DATA. UNABLE TO COMPLY".
Sijaintipyyntövastausten vastaanotto
Kun radio vastaanottaa vastauksen sijaintipyyntöön, näytössä näkyy teksti "POS. SEND FROM
[ALUKSEN NIMI tai MMSI-NUMERO]" sekä vastaanotetut sijaintitiedot. Palaa aloitusnäyttöön
valitsemalla OK.
Ryhmäkutsujen vastaanottaminen
1. Kun radio vastaanottaa ryhmäkutsun, näyttöön tulee teksti "GROUP ROUTINE". Sinua pyydetään
siirtymään kutsussa pyydetylle kanavalle. Jos pyyntöön sisältyy virheellinen kanava, näytössä näkyy
teksti "INVALID CH REQUEST".
2. Vaihda työkanavaa valitsemalla OK.
3. Palaa aloitusnäyttöön uudella kanavalla valitsemalla OK.
Sijainnin jäljitys
Kun sijainnin jäljitys on käytössä, radio jäljittää korkeintaan kolmen aluksen sijainnin lähettämällä
sijaintipyyntökutsuja säännöllisin väliajoin. Säädösten nojalla sallitaan yhden sijaintipyyntökutsun
lähettäminen viiden minuutin välein. Voit lähettää kutsuja korkeintaan kolmeen alukseen, ja radio
lähettää niille kutsuja vuorotellen viiden minuutin välein. Jos alus ei vastaa viiteen peräkkäiseen
sijaintipyyntökutsuun, se poistetaan sijaintijäljitysluettelosta.
Alla olevassa taulukossa kuvataan sijaintipyyntökutsujen aikataulu, kun sijaintijäljitysluettelossa on
kolme alusta. Radio jatkaa sijaintipyyntökutsujen lähettämistä, kunnes pysäytät sijainnin jäljityksen
valitsemalla EXIT.
Aika
0 minuuttia
5 minuuttia
10 minuuttia
15 minuuttia
20 minuuttia
Kutsuttu alus
Alus 1
Alus 2
Alus 3
Alus 1
Alus 2
22
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
DSC (Digital Selective Calling)
Sijaintipyyntökutsuun vastaavien asemien sijaintitiedot lähetetään NMEA-verkossa, joten voit
jäljittää alusten sijainnin Garminin karttaplotterilla. Katso lisätietoja NMEA 0183- ja NMEA 2000
-käyttöliittymistä sivulta 29.
Alusten valinta ja kutsun käyttöönotto
1. Paina DSC-painiketta.
2. Valitse POS. TRACKING > ADD ENTRY. Sijaintijäljitysluettelossa voi olla korkeintaan kolme alusta
kerrallaan. Jos valitset ADD ENTRY ja radio antaa kolmoisäänimerkin osoituksena virheestä, sinun on
poistettava yksi alus ennen uuden lisäämistä.
3. Valitse alukset hakemistosta.
4. Valitse BEGIN TRACKING. Näytössä näkyy
käynnissä.
-kuvake merkkinä siitä, että sijainnin jäljitys on
5. Lopeta sijainnin jäljitys valitsemalla EXIT.
Sijaintijäljitysluettelossa olevien alusten tarkistaminen ja aluksen
jäljityksen poistaminen käytöstä
1. Paina DSC-painiketta.
2. Valitse POS. TRACKING.
3. Näytä luettelossa olevat alukset valitsemalla VESSELS.
4. Määritä alus pysymään luettelossa ilman sijaintipyyntökutsujen lähettämistä valitsemalla alus.
5. Valitse OFF.
Aluksen poistaminen sijaintijäljitysluettelosta
1. Paina DSC-painiketta.
2. Valitse POS. TRACKING > DELETE.
3. Valitse alus.
4. Poista alus luettelosta valitsemalla YES. Palaa edelliseen näyttöön poistamatta alusta valitsemalla
NO.
Kutsulokien käyttö
Radio tallentaa kutsulokeihin tiedot kutsuvasta asemasta, kutsun tyypistä sekä kutsun päivämäärästä
ja kellonajasta kaikista vastaanotetuista DSC-kutsuista. Myös kutsuvan aseman leveys- ja pituuspiiri
tallennetaan, jos ne on lähetetty kutsun mukana.
Lokit sisältävät kolme kutsuluokkaa: hätäkutsut, sijaintikutsut ja muut kutsut. Alla olevassa taulukossa
kuvataan erityyppisten kutsujen tallennuspaikka lokeissa.
Kutsun tyyppi
Kutsuloki
Hätäkutsu
Hätäkutsu
Välitetty hätäkutsu
Hätäkutsu
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
23
DSC (Digital Selective Calling)
Kutsun tyyppi
Kutsuloki
Hätäkutsun kuittaus
Hätäkutsu
Sijainnin lähetys
Sijainti
Sijaintipyyntö
Sijainti
Ryhmä
Muu
Kaikki alukset
Muu
Yksittäinen
Muu
Jos olet lisännyt kutsuvan aseman laitteen hakemistoon, aseman nimi näytetään kutsujen luettelossa. Jos
asemaa ei ole hakemistossa, luettelossa näytetään MMSI-numero. Aseman nimen tai MMSI-numeron
vasemmalla puolella saattaa näkyä aseman tyypin osoittava symboli. Alla olevassa taulukossa kuvataan
symbolien merkitykset ja erityyppisten asemien MMSI-numeroiden muoto.
Symboli
Merkitys
MMSI-numeron muoto
$
Alusasema
xxxxxxxxx
Ryhmäkutsu
0xxxxxxxx
Rannikkoasema
00xxxxxxx
&
Kutsulokeihin tallentuneiden kutsujen katselu
1. Paina DSC-painiketta.
2. Valitse CALL LOG > DISTRESS LOG, POSITION LOG tai OTHER LOG.
3. Valitse kutsu. Näytössä näytetään kutsun tiedot. Selaa ja katsele kaikkia tietoja valitsemalla ].
24
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
DSC (Digital Selective Calling)
Kutsun lähettäminen kutsulokista
Kutsulokista lähetetyt kutsut ovat aina yksittäisiä rutiinikutsuja.
1. Paina DSC-painiketta.
2. Valitse CALL LOG > DISTRESS LOG, POSITION LOG tai OTHER LOG.
3. Valitse MMSI-numero tai aseman nimi.
4. Valitse CALL. Näytössä näytetään yksittäinen rutiinikutsu kutsun tyyppinä.
5. Valitse viestintään käytettävä kanava. Radio lähettää kanavapyynnön kutsun mukana. Katso lisätietoja
kanavan valinnasta sivulta 19.
6. Valitse CALL.
Kutsulokissa olevan aluksen tallentaminen hakemistoon
1. Paina DSC-painiketta.
2. Valitse CALL LOG > DISTRESS LOG, POSITION LOG tai OTHER LOG.
3. Valitse MMSI-numero. Valitse aseman nimi, jos haluat muuttaa aseman nimeä hakemistossa.
4. Valitse SAVE.
5. Muuttaessasi nimeä määritä merkit Channel-nuppia kääntämällä. Valitse merkki ja siirry nimen
seuraavaan merkkiin Channel-nuppia painamalla. Voit palata edelliseen merkkiin valitsemalla ab.
Nimi voi sisältää korkeintaan kymmenen merkkiä.
6. Tallenna tekemäsi muutokset valitsemalla ACCEPT. Poistu muokkausnäytöstä muutoksia
tallentamatta valitsemalla CANCEL.
Kutsulokikohteen poistaminen
1. Paina DSC-painiketta.
2. Valitse CALL LOG > POSITION LOG, DISTRESS LOG tai OTHER LOG Channel-nupin avulla.
3. Valitse MMSI-numero tai asema Channel-nupin avulla.
4. Valitse ].
5. Valitse DELETE.
6. Poista kutsu valitsemalla YES. Peruuta poisto ja palaa edelliseen näyttöön valitsemalla NO.
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
25
DSC (Digital Selective Calling)
Hakemiston käyttö
Hakemiston katselu
1. Paina DSC-painiketta.
2. Valitse DIRECTORY.
3. Valitse aseman nimi hakemistosta.
4. Palaa edelliseen näyttöön CLEAR-painiketta painamalla. Palaa aloitusnäyttöön MENU-painiketta
painamalla.
Yksittäisen kohteen lisääminen hakemistoon
1. Paina DSC-painiketta.
2. Valitse DIRECTORY > ADD ENTRY.
3. Syötä MMSI-numero.
4. Syötä nimi. Nimi voi sisältää korkeintaan kymmenen merkkiä.
5. Tallenna hakemistoon tekemäsi muutokset valitsemalla ACCEPT. Palaa edelliseen näyttöön
muutoksia tallentamatta valitsemalla BACK. Voit palata aloitusnäyttöön milloin tahansa MENUpainiketta painamalla.
Hakemiston yksittäisen kohteen muokkaaminen
1. Paina DSC-painiketta.
2. Valitse DIRECTORY > EDIT ENTRY.
3. Valitse kohde hakemistosta.
4. Muuta MMSI- tai nimikentän merkkejä.
5. Tallenna hakemistoon tekemäsi muutokset valitsemalla ACCEPT. Palaa edelliseen näyttöön
muutoksia tallentamatta valitsemalla BACK. Palaa aloitusnäyttöön MENU-painiketta painamalla.
Yksittäisen kohteen poistaminen hakemistosta
1. Paina DSC-painiketta.
2. Valitse DIRECTORY > DELETE.
3. Valitse poistettava kohde.
4. Poista kohde valitsemalla YES. Peruuta poisto ja palaa hakemistoluetteloon valitsemalla NO. Voit
palata milloin tahansa edelliseen näyttöön muutoksia tallentamatta CLEAR-painiketta painamalla.
Palaa aloitusnäyttöön MENU-painiketta painamalla.
Ryhmäkohteiden lisääminen ja muokkaaminen
Ryhmän lisääminen
1. Paina DSC-painiketta.
2. Valitse GROUP > ADD ENTRY.
3. Syötä MMSI-numero.
26
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
DSC (Digital Selective Calling)
4. Syötä nimi.
5. Tallenna tekemäsi muutokset valitsemalla ACCEPT. Palaa edelliseen näyttöön muutoksia
tallentamatta valitsemalla CANCEL. Palaa aloitusnäyttöön MENU-painiketta painamalla.
Ryhmän muokkaaminen
1. Paina DSC-painiketta.
2. Valitse GROUP > EDIT ENTRY.
3. Muuta MMSI- tai nimikentän merkkejä.
4. Tallenna tekemäsi muutokset valitsemalla ACCEPT. Palaa edelliseen näyttöön muutoksia
tallentamatta valitsemalla CANCEL. Palaa aloitusnäyttöön MENU-painiketta painamalla.
Ryhmän poistaminen
1. Paina DSC-painiketta.
2. Valitse GROUP > DELETE.
3. Poista kohde valitsemalla YES. Peruuta poisto ja palaa edelliseen näyttöön valitsemalla NO.
DSC-asetusten määrittäminen
Sijaintitietojen syöttäminen manuaalisesti
Jos radioon ei ole kytketty GPS-laitetta, syötä sijaintitiedot ja tietojen syöttöaika manuaalisesti, jotta
tiedot lähetetään DSC-kutsujen mukana. Kun syötät sijaintitiedot ja ajan manuaalisesti, näytössä näkyy
teksti "MANUAL POS".
Radio ilmoittaa sijaintitietojen päivitystarpeesta kahdella eri hälytyksellä:
• Kun sijaintitietojen manuaalisesta syöttämisestä on kulunut yli neljä tuntia, radio antaa merkkiäänen
ja näyttöön tulee viesti "DATA IS OVER 4 HOURS OLD".
• Kun sijaintitietojen manuaalisesta syöttämisestä on kulunut 23,5 tuntia, tiedot tulkitaan virheellisiksi.
Näyttöön tulee teksti "DATA IS INVALID". Radio ei lähetä yli 23,5 tuntia vanhoja sijaintitietoja.
Katso lisätietoja GPS-hälytyksistä sivulta 35.
Kun syötät sijaintitiedot ja ajan manuaalisesti, määrittämääsi arvoa vastaava aika pysyy samana. Radio
päivittää ajan vain, jos siihen kytketään GPS-laite.
Sijaintitietojen syöttäminen:
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse SYSTEM > MANUAL GPS.
3. Valitse jokainen numero yksitellen Channel-nuppia kääntämällä. Myötäpäivään kääntämällä numero
suurenee ja vastapäivään kääntämällä pienenee. Kun syötät suuntamerkkejä, määritä pohjoinen tai
etelä ja itä tai länsi Channel-nuppia kääntämällä.
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
27
DSC (Digital Selective Calling)
Automaattisen kanavan vaihdon asetuksen määrittäminen
Asetus määrää, siirtyykö radio automaattisesti kanavalle 16 vastaanottaessaan jonkin seuraavista
kutsuista:
• Hätäkutsu
• Välitetty hätäkutsu
• Kiireellinen kaikkia aluksia koskeva kutsu.
Joissakin tilanteissa automaattisen kanavan vaihdon käytöstä poisto voi olla paikallaan, esimerkiksi jos
on tarpeen seurata tiettyä kanavaa häiriöittä toisen aluksen kanssa viestittäessä. Kun toiminto on pois
käytöstä, näytössä näkyy -kuvake.
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse DSC > AUTO CHANGE CH.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
•
ON: kun radio vastaanottaa yllä määritetyn kutsun, se siirtyy automaattisesti kanavalle 16.
•
OFF: kun radio vastaanottaa yllä määritetyn kutsun, sinua pyydetään hyväksymään tai
hylkäämään kanavan vaihto.
4. Palaa aloitusnäyttöön MENU-painiketta painamalla.
Automaattisen sijaintipyyntövastauksen asetuksen määrittäminen
Voit määrittää tavan, jolla radio vastaa vastaanotettuihin sijaintipyyntöihin.
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse DSC > POSITION REPLY.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
•
AUTO: radio lähettää automaattisesti ja välittömästi vastauksen kaikkiin sijaintipyyntöihin.
•
MANUAL: radio lähettää sijaintitiedot vasta pyynnön tarkistamisen ja hyväksymisen jälkeen.
•
OFF: radio ei lähetä sijaintitietoja eikä ilmoita vastaanotetuista sijaintipyynnöistä.
4. Palaa aloitusnäyttöön MENU-painiketta painamalla.
28
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
Lisäominaisuudet
Lisäominaisuudet
NMEA 0183 ja NMEA 2000
Kun radiolla muodostetaan yhteys NMEA 0183- tai NMEA 2000 -verkkoon (vain VHF 200/200i),
voidaan lähettää seuraavia tietoja:
• Radio voi lähettää vastaanotetut DSC-hätäkutsu- ja sijaintitiedot yhteensopiviin karttaplottereihin.
• Radio voi vastaanottaa GPS-sijainteja. GPS-sijainti voidaan näyttää aloitusnäytössä ja lähettää DSCkutsujen mukana. Näytössä näkyy -kuvake, kun GPS-tiedot ovat käytettävissä. Kuvake vilkkuu,
kun GPS-tiedot eivät ole saatavilla. Kun GPS-tiedot eivät ole saatavilla, radio kehottaa syöttämään
sijaintitiedot manuaalisesti neljän tunnin välein.
Katso lisätietoja tuetuista NMEA 0183 -määrityksistä NMEA 2000 -PGN-numeroista (Parameter Group
Number) sivulta 48. Katso lisätietoja radion kytkemisestä NMEA-verkkoon VHF 100/200 ‑sarjan
laitteen asennusohjeista.
Muiden Garminin laitteiden mahdollistamat lisätoiminnot
Kun VHF 100/200 -sarjan radiot kytketään toisiin Garminin laitteisiin, niissä on käytettävissä
lisäominaisuuksia.
HUOMAUTUS: Garminin karttaplotteriin voi olla tarpeen tehdä maksuton ohjelmistopäivitys, jotta tässä
osiossa kuvattua toimintoa voi käyttää.
• Kun radio kytketään Garminin karttaplotteriin NMEA 0183- tai NMEA 2000 -verkon välityksellä,
karttaplotteri voi jäljittää radion hakemistossa olevien asemien nykyiset ja edelliset sijainnit.
VINKKI: jäljitys tapahtuu automaattisesti käytettäessä korkeintaan kolmen aluksen sijainnin jäljitystä.
• Kun VHF 200 tai VHF 200i kytketään NMEA 2000 -verkkoon ja Garminin karttaplotteriin,
karttaplotterin käyttöliittymällä voi lähettää yksittäisen rutiinikutsun.
• VHF 200- ja VHF 200i -radioon sisältyy seuraava turvaominaisuus: kun radio kytketään
NMEA 2000 -verkkoon ja sillä lähetetään hätäkutsu "mies yli laidan", kutsu sekä kehotus
suunnistaa putoamispaikkaan näytetään Garminin karttaplotterissa. Jos verkkoon on kytketty
Garminin automaattiohjausjärjestelmä, järjestelmä kehottaa tekemään Williamsonin käännöksen
putoamispaikkaan.
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
29
Lisäominaisuudet
NMEA 0183- tai NMEA 2000 -verkon valinta
Asetus koskee vain VHF 200-, VHF 200i-, GHS 10- ja GHS 10i -laitteita, sillä vain ne ovat
yhteensopivia NMEA 2000 -verkon kanssa. Asetuksen avulla osoitetaan, onko laite yhteydessä
NMEA 0183- vai NMEA 2000 -verkkoon. Radiolla voi viestiä vain yhden tyyppisessä verkossa
kerrallaan.
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse COMMUNICATIONS > PROTOCOL.
3. Valitse NMEA2000 tai NMEA0183.
MMSI-suodatus (alukset) NMEA-verkossa
Radio voi lähettää kutsuihin liittyvää tietoa NMEA 0183- tai NMEA 2000 -verkossa vastaanottaessaan
hätäkutsuja, sijaintipyyntökutsujen kuittauksia ja muita sijaintitietokutsuja. Voit määrittää MMSInumerot (eli alukset), joihin radio lähettää tiedot kolmella eri tavalla: kaikki MMSI-numerot (kaikki
alukset), ei MMSI-numeroita (ei aluksia) tai valitut MMSI-numerot (radion hakemistosta valitut
alukset).
Kun olet määrittänyt radion lähettämään tiedot valituille aluksille ja se vastaanottaa sijaintipyyntökutsun
kuittauksen tai muun sijaintitietokutsun MMSI-numerosta, jota ei ole hakemistossa, se ei lähetä NMEAtietoja vastauksena kutsuun. Hätäkutsutiedot lähetetään. Katso lisätietoja radion NMEA-lähetyksistä
sivulta 48.
MMSI-suodatuksen määrittäminen: valitut alukset
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse COMMUNICATIONS > DSC OUTPUT > SELECT VESSELS. Voit määrittää asetukseksi myös
ALL VESSELS (tiedot lähetetään kaikkiin MMSI-numeroihin, joista kutsuja vastaanotetaan) tai NO
VESSELS (tietoja ei lähetetä mihinkään MMSI-numeroihin).
3. Valitse alus hakemistosta.
4. Valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:
•
ON: radio lähettää kutsuihin liittyvät tiedot NMEA-verkossa vastaanottaessaan hätäkutsun,
sijaintipyyntökutsun kuittauksen tai muun sijaintitietokutsun tältä alukselta.
•
OFF: radio ei lähetä tietoja alukselle. Hätäkutsutiedot lähetetään.
Käyttöasetusten muuttaminen
Taustavalo- ja kontrastiasetusten muuttaminen
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse SYSTEM > DISPLAY > BACKLIGHT tai CONTRAST.
30
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
Lisäominaisuudet
3. Säädä taustavaloa tai kontrastia Channel-nuppia kääntämällä. "MAX" tarkoittaa enimmäismäärää ja
numero yksi vähimmäismäärää.
4. Hylkää tekemäsi muutokset ja palaa edelliseen näyttöön valitsemalla CANCEL. Tallenna tekemäsi
muutokset ja palaa aloitusnäyttöön valitsemalla OK.
Näppäinääniasetuksen muuttaminen
Voit säätää painikkeita ja Channel-nuppia käytettäessä kuuluvan äänen voimakkuutta tai poistaa sen
käytöstä.
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse SYSTEM > BEEPER.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
•
OFF: painikkeita tai Channel-nuppia painettaessa ei kuulu ääntä.
•
QUIET tai LOUD: voit määrittää näppäinäänten voimakkuuden.
Automaattisen käynnistyksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse SYSTEM > AUTO POWER-ON.
3. Valitse ON tai OFF.
Leveys- ja pituuspiirin aloitusnäytössä näkymisen määrittäminen
Voit määrittää leveys- ja pituuspiirin näkymään aloitusnäytössä, jos radioon on liitetty GPS-laite tai jos
syötät sijaintitiedot manuaalisesti.
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse SYSTEM > NUMBERS > LAT/LONG.
3. Valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:
•
AUTO: leveys- ja pituuspiiritiedot näytetään aloitusnäytössä.
•
HIDE: leveys- ja pituuspiiritietoja ei näytetä aloitusnäytössä.
Suunta pohjan suhteen / nopeus pohjan suhteen (COG/SOG) -tietojen
aloitusnäytössä näkymisen määrittäminen
Voit määrittää COG- ja SOG-tiedot näkymään aloitusnäytössä, jos radioon on liitetty GPS-laite.
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse SYSTEM > NUMBERS > COG/SOG.
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
31
Lisäominaisuudet
3. Valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:
•
AUTO: COG-/SOG-tiedot näytetään aloitusnäytössä.
•
HIDE: COG-/SOG-tietoja ei näytetä aloitusnäytössä.
Ajan aloitusnäytössä näkymisen määrittäminen
Voit valita, näytetäänkö aika aloitusnäytössä. Radio päivittää ajan vain, jos siihen kytketään GPSlaite. Kun syötät sijaintitiedot ja ajan manuaalisesti, määrittämääsi arvoa vastaava aika pysyy samana.
Syöttöaika näytetään aina aloitusnäytössä, vaikka aika määritettäisiinkin piilotettavaksi.
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse SYSTEM > NUMBERS > TIME.
3. Valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:
•
AUTO: aikatiedot näytetään aloitusnäytössä.
•
HIDE: aikatietoja ei näytetä aloitusnäytössä.
Ajan näyttötavan määrittäminen
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse SYSTEM > UNITS > TIME > FORMAT.
3. Valitse 12 Hour, 24 Hour tai UTC.
Aikapoikkeaman määrittäminen
Jos haluat, että radiossa näytetään paikallinen aika koordinoidun yleisajan (Universal Coordinated Time,
UTC) sijaan, sinun on määritettävä paikallisen ajan poikkeama UTC-ajasta. Jos määrität näytettäväksi
paikallisen ajan, aloitusnäytössä ajan vieressä näkyy teksti "LOC" tekstin "UTC" sijaan.
HUOMAUTUS: DSC-kutsun mukana lähetettävä aika lähetetään aina UTC-muodossa.
Poikkeaman UTC-ajasta määrittäminen:
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse SYSTEM > UNITS > TIME > OFFSET.
3. Syötä poikkeaman suuruus puolen tunnin tarkkuudella Channel-nuppia kääntämällä. Poikkeama voi
olla korkeintaan +/- 13 tuntia.
4. Valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:
32
•
OK: tallenna tekemäsi muutokset ja palaa edelliseen näyttöön.
•
CANCEL: peruuta tekemäsi muutokset.
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
Lisäominaisuudet
Nopeusmittauksen yksikön muuttaminen
Voit muuttaa radiossa nopeuden laskennassa näytettävää mittayksikköä. Aloitusnäytössä näkyvä nopeus
pohjan suhteen (SOG) näytetään tämän asetuksen määrittämässä yksikössä.
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse SYSTEM > UNITS > SPEED.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
•
KNOTS: mittayksikkönä käytetään solmua.
•
MPH: mittayksikkönä käytetään mailia tunnissa.
•
KPH: mittayksikkönä käytetään kilometriä tunnissa.
Suunnan näytön muuttaminen
Voit määrittää suunnan näytettäväksi joko tosisuuntana tai magneettisena suuntana. Määritettyä suuntaa
käytetään radion eri näytöissä, mukaan lukien aloitusnäytössä näkyvässä suunnassa pohjan suhteen
(COG).
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse SYSTEM > UNITS > HEADING.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
•
TRUE: suunnan perustana on tosipohjoinen.
•
MAGNETIC: suunnan perustana on magneettinen pohjoinen.
HUOMAUTUS: jos radio on määritetty käyttämään NMEA 2000 -viestintää, valintaa TRUE tai
MAGNETIC ei voi tehdä. Radion asetuksena näkyy AUTO, ja suuntatietojen näyttö perustuu verkon
välityksellä saataviin tietoihin.
Taajuuskaistan valitseminen
Voit valita yhdysvaltalaiset, kansainväliset tai kanadalaiset taajuuskaistat. Katso luettelot eri
taajuuskaistoilla käytettävissä olevista kanavista sivulta 36 – 43.
HUOMAUTUS: VHF 100i -radiolla ei voi käyttää Yhdysvaltojen ja Kanadan taajuuskaistoja.
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse MENU > CHANNEL > FREQUENCY BAND.
3. Valitse USA, INTERNATIONAL tai CANADA Channel-nupin avulla.
Kielen vaihtaminen
VHF 200-, VHF 200i-, GHS 10- ja GHS 10i -laitteissa tekstien näyttökieleksi voi määrittää englannin,
ranskan, italian, saksan tai espanjan.
1. Paina MENU-painiketta.
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
33
Lisäominaisuudet
2. Valitse LANGUAGE.
3. Valitse järjestelmän kieli.
Kanavien nimien muuttaminen
Kanavien nimet näytetään aloitusnäytössä käyttäen yhdeksää merkkiä. Jos nimi on yli yhdeksän merkin
pituinen, koko nimi rullaa näytön yläosan halki ja vaihtuu sitten lyhyempään nimeen. Voit vaihtaa
kanavan yhdeksän merkin pituisen nimen sopivampaan paikalliseen nimeen.
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse CHANNEL > NAME.
3. Valitse kanava, jonka nimeä muutetaan.
4. Muuttaessasi oletusnimeä määritä merkit Channel-nuppia kääntämällä. Valitse merkki ja siirry nimen
seuraavaan merkkiin Channel-nuppia painamalla. Kanavan nimi voi sisältää korkeintaan yhdeksän
merkkiä.
5. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
•
Palaa edelliseen merkkiin valitsemalla ab.
•
CANCEL: palaa edelliseen näyttöön tekemiäsi muutoksia tallentamatta.
6. Kun olet nimennyt kanavan uudelleen, valitse ACCEPT.
Tehdasasetusten palauttaminen
Voit palauttaa radion käyttämään tehdasasetuksia. Kun tehdasasetukset palautetaan, radion asetuksiin
tehdyt muutokset menetetään ja kutsulokit poistetaan. Ryhmät, hakemisto, MMSI-numero ja ATIStunnus säilytetään ennallaan.
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse SYSTEM > SYSTEM INFO.
3. Valitse RESET.
4. Valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:
•
YES: radio käynnistäminen uudelleen ja alkuperäisten tehdasasetusten palauttaminen.
•
NO: palaaminen edelliseen näyttöön.
Järjestelmän toiminnan testaaminen
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse SYSTEM > SYSTEM INFO.
3. Valitse TEST. Näyttöön tulee luettelo testikohteista.
4. Selaa tietoja tarpeen mukaan nuolipainikkeilla.
34
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
Liite
Liite
Hälytykset ja ilmoitukset
Radio voi tuottaa seuraavia hälytyksiä tai järjestelmän ilmoituksia.
Akkuhälytys
Jos radio havaitsee jännitteen, joka on suurempi kuin 15,8 Vdc tai pienempi kuin 10 Vdc, näyttöön tulee
teksti "HIGH VOLTAGE" tai "LOW VOLTAGE". Tarkista laitteen kytkennät kyseisessä tilanteessa.
Päälaite käytössä (Main in Use)
Kun VHF 200- tai VHF 200i -päälaite on käytössä, kaikkien GHS 10- tai GHS 10i -etäkäsiosien
näytössä näkyy teksti "MAIN IN USE". Näyttö palautuu normaaliksi, kun päälaitteen viimeisimmästä
tapahtumasta on kulunut kolme sekuntia.
Etäkäsiosien toiminta ei voi häiritä pääradiolaitteen toimintaa. Etäkäsiosien toiminta voi kuitenkin
keskeyttää muiden etäkäsiosien toiminnan.
WX-säävaroitus
Jos WX-hälytys on käytössä ja radio havaitsee tulevan säävaroituksen, se siirtyy automaattisesti
varoituksen lähettävälle WX-kanavalle. Katso lisätietoja säävaroituksista sivulta 12.
GPS-tietohälytys
Kun NMEA-verkosta saadut GPS-tiedot tai manuaalisesti syötetyt sijaintitiedot ovat yli neljä tuntia
vanhoja, radio antaa hälytysäänen ja näyttöön tulee teksti "DATA IS OVER 4 HOURS OLD".
• Ohita hälytys ja hiljennä hälytysääni valitsemalla IGNORE. Jos et tee mitään toimia, IGNOREvalinta tehdään automaattisesti kolmen minuutin kuluttua.
• Syötä uusi sijainti valitsemalla SET. Katso lisätietoja sijaintitietojen syöttämisestä manuaalisesti
sivulta 27.
Hälytys virheellisistä GPS-tiedoista
Kun NMEA-verkosta saadut GPS-tiedot tai manuaalisesti syötetyt sijaintitiedot ovat yli 23,5
tuntia vanhoja, näyttöön tulee teksti "DATA IS INVALID". Radio ei lähetä yli 23,5 tuntia vanhoja
sijaintitietoja.
• Ohita vanhat sijaintitiedot valitsemalla IGNORE. Aloitusnäyttöön tulee teksti "NO GPS INFO".
Jos et tee mitään toimia, IGNORE-valinta tehdään automaattisesti kolmen minuutin kuluttua.
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
35
Liite
• Syötä uusi sijainti valitsemalla SET. Katso lisätietoja sijaintitietojen syöttämisestä manuaalisesti
sivulta 27.
Sijainnin jäljitys
Jos alus ei vastaa viiteen peräkkäiseen sijaintipyyntökutsuun, näyttöön tulee teksti "NO POS FOR
[ALUKSEN NIMI]".
• Lähetä sijaintipyyntö uudelleen valitsemalla RETRY.
• Lopeta kutsujen lähettäminen alukselle valitsemalla REMOVE. Jos et tee mitään toimia,
REMOVE-valinta tehdään automaattisesti kolmen minuutin kuluttua.
Kanavaluettelot
Tässä liitteessä olevat yhdysvaltalaisten, kanadalaisten ja kansainvälisten kanavien luettelot on
tarkoitettu vain ohjeellisiksi tiedoiksi. Radion käyttäjän vastuulla on varmistaa, että kanavia käytetään
paikallisten säädösten mukaisesti.
Yhdysvaltain kanavat
Tarkista uusimmat tiedot Yhdysvaltain kanavista osoitteesta www.navcen.uscg.gov/marcomms/vhf.htm.
Myös Yhdysvaltain viestintäviraston FCC:n merenkulun VHF-radiokanavien sivulla on lisätietoa
osoitteessa http://wireless.fcc.gov/services/index.htm?job=service_bandplan&id=ship_stations. FCC:n
sivulla ei ole tietoa taajuuskaistoista, mutta sivu sisältää yksityiskohtaisempia tietoja kanavien käytöstä.
TÄRKEÄÄ: Veneilijöiden pitäisi käyttää ensisijaisesti ei-kaupallisiksi merkittyjä kanavia. Käytä kanavaa
16 kaikkia muita asemia koskeviin kutsuihin tai hätäkutsuihin. Käytä kanavaa 13 ottaessasi yhteyttä alukseen
törmäysvaaran uhatessa. Kaikkien yli 20 metrin pituisten alusten on seurattava VHF-kanavia 13 ja 16
Yhdysvaltain aluevesillä liikkuessaan. FCC voi sakottaa kyseisten kanavien asiattomasta käytöstä.
Kanavan
numero
Lähetystaajuus
(MHz)
Vastaanottotaajuus
(MHz)
Käyttö
01A
156,050
156,050
Satamatoiminnot ja kaupallinen käyttö, VTS.
Käytettävissä vain New Orleansin ja Mississippin
alajuoksun alueella.
03A
156,150
156,150
Vain hallitus
05A
156,250
156,250
Satamatoiminnot tai VTS Houstonin, New Orleansin ja
Seattlen alueella.
6
156,300
156,300
Alusten välinen turvallisuus
07A
156,350
156,350
Kaupallinen
8
156,400
156,400
Kaupallinen (vain alusten välinen)
9
156,450
156,450
Veneilijöiden kutsuminen. Kaupallinen ja ei-kaupallinen.
10
156,500
156,500
Kaupallinen
36
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
Liite
Kanavan
numero
Lähetystaajuus
(MHz)
Vastaanottotaajuus
(MHz)
Käyttö
11
156,550
156,550
Kaupallinen. VTS tietyillä alueilla.
12
156,600
156,600
Satamatoiminnot. VTS tietyillä alueilla.
13
156,650
156,650
Alusten (komentosiltojen) välisen navigoinnin
turvallisuus. Yli 20 metrin pituisten alusten on seurattava
kanavaa jatkuvasti Yhdysvaltain aluevesillä.
14
156,700
156,700
Satamatoiminnot. VTS tietyillä alueilla.
15
--
156,750
Ympäristönsuojelu (vain vastaanotto). Luokan C
EPIRB-lähettimien (Emergency Position Indicating Radio
Beacons) käyttöön.
16
156,800
156,800
Kansainvälinen hätä, turvallisuus ja kutsuminen. Alukset,
joissa on oltava radio, Yhdysvaltain rannikkovartiosto ja
useimmat rannikkoasemat seuraavat kanavaa jatkuvasti.
17
156,850
156,850
Valtion valvonta
18A
156,900
156,900
Kaupallinen
19A
156,950
156,950
Kaupallinen
20
157,000
161,600
Satamatoiminnot (kaksisuuntainen)
20A
157,000
157,000
Satamatoiminnot
21A
157,050
157,050
Vain Yhdysvaltain rannikkovartiosto
22A
157,100
157,100
Rannikkovartioston yhteistyötahot ja
meriturvallisuustiedotukset. Tiedotukset lähetetään
kanavalla 16.
23A
157,150
157,150
Vain Yhdysvaltain rannikkovartiosto
24
157,200
161,800
Yleinen liikenne (meriradioliikenteen ohjaaja)
25
157,250
161,850
Yleinen liikenne (meriradioliikenteen ohjaaja)
26
157,300
161,900
Yleinen liikenne (meriradioliikenteen ohjaaja)
27
157,350
161,950
Yleinen liikenne (meriradioliikenteen ohjaaja)
28
157,400
162,000
Yleinen liikenne (meriradioliikenteen ohjaaja)
61A
156,075
156,075
Vain hallitus
63A
156,175
156,175
Satamatoiminnot ja kaupallinen käyttö, VTS.
Käytettävissä vain New Orleansin ja Mississippin
alajuoksun alueella.
64A
156,225
156,225
Vain rannikkovartiosto
65A
156,275
156,275
Satamatoiminnot
66A
156,325
156,325
Satamatoiminnot
67
156,375
156,375
Kaupallinen. Käytetään alusten komentosiltojen väliseen
viestintään Mississippin alajuoksun alueella. Vain alusten
välinen.
68
156,425
156,425
Ei-kaupallinen
69
156,475
156,475
Ei-kaupallinen
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
37
Liite
Kanavan
numero
Lähetystaajuus
(MHz)
Vastaanottotaajuus
(MHz)
Käyttö
70
156,525
156,525
DSC (ääniviestintä ei sallittu)
71
156,575
156,575
Ei-kaupallinen
72
156,625
156,625
Ei-kaupallinen (vain alusten välinen)
73
156,675
156,675
Satamatoiminnot
74
156,725
156,725
Satamatoiminnot
77
156,875
156,875
Satamatoiminnot (vain alusten välinen)
78A
156,925
156,925
Ei-kaupallinen
79A
156,975
156,975
Kaupallinen. Ei-kaupallinen vain suurten järvien alueella.
80A
157,025
157,025
Kaupallinen. Ei-kaupallinen vain suurten järvien alueella.
81A
157,075
157,075
Vain Yhdysvaltain hallitus. Ympäristönsuojelutoimet.
82A
157,125
157,125
Vain Yhdysvaltain hallitus
83A
157,175
157,175
Vain Yhdysvaltain rannikkovartiosto
84
157,225
161,825
Yleinen liikenne (meriradioliikenteen ohjaaja)
85
157,275
161,875
Yleinen liikenne (meriradioliikenteen ohjaaja)
86
157,325
161,925
Yleinen liikenne (meriradioliikenteen ohjaaja)
87
157,375
161,975
Yleinen liikenne (meriradioliikenteen ohjaaja)
88
157,425
162,025
Yleinen liikenne vain lähellä Kanadan rajaa.
88A
157,425
157,425
Kaupallinen, vain alusten välinen
Kirjain "A" tarkoittaa, että kansainvälistä kaksisuuntaista kanavaa käytetään yksisuuntaisena kanavana
aluksesta lähettäessä ja että käyttö eroaa kanavan kansainvälisestä käytöstä. A-kanavia käytetään yleensä
vain Yhdysvalloissa, eikä niiden käyttöä yleensä tunnusteta tai sallita Yhdysvaltain ulkopuolella.
Kirjain "B" tarkoittaa, että kansainvälistä kaksisuuntaista kanavaa käytetään yksisuuntaisena kanavana
rannikkoasemalta lähettäessä. B-kanavat eivät ole tällä hetkellä käytössä yksisuuntaisessa viestinnässä
tällä taajuuskaistalla Yhdysvalloissa.
WX-sääkanavat
Kanava
Taajuus (MHz)
WX1
162,55
WX2
162,4
WX3
162,475
WX4
162,425
38
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
Liite
Kanava
Taajuus (MHz)
WX5
162,45
WX6
162,5
WX7
162,525
Kanadan kanavat
Kanavan
numero
Lähetystaajuus
(MHz)
Vastaanottotaajuus
(MHz)
Käyttöalue
Käyttö
01
156,050
160,650
PC
Yleinen liikenne
02
156,100
160,700
PC
Yleinen liikenne
03
156,150
160,750
PC
Yleinen liikenne
04A
156,200
156,200
PC
Alusten välinen, alus/rannikko ja
turvallisuus: Kanadan rannikkovartioston
etsintä- ja pelastustoimet
04A
156,200
156,200
EC
Alusten välinen, alus/rannikko ja
kaupallinen: vain kaupallinen kalastus.
05A
156,250
156,250
06
156,300
156,300
Kaikki alueet
Alusten välinen, kaupallinen, eikaupallinen ja turvallisuus: voidaan käyttää
etsintä- ja pelastustoimien viestintään
vesi- ja ilma-alusten välillä.
07A
156,350
156,350
Kaikki alueet
Alusten välinen, alus/rannikko ja
kaupallinen
08
156,400
156,400
WC, EC
Alusten välinen, kaupallinen ja turvallisuus:
käytetään myös toimiin Winnipegjärven
alueella.
09
156,450
156,450
AC
Alusten välinen, alus/rannikko,
kaupallinen, ei-kaupallinen ja alusten
liikkeet: voidaan käyttää viestintään ilmaalusten ja helikopterien kanssa pääasiassa
merillä tapahtuvissa pelastustoimissa.
10
156,500
156,500
AC, GL
Alusten välinen, alus/rannikko,
kaupallinen, ei-kaupallinen, turvallisuus
ja alusten liikkeet: voidaan käyttää myös
viestintään koordinoituihin etsintä-,
pelastus- ja saastumisen ehkäisytoimiin
osallistuvien ilma-alusten kanssa.
11
156,550
156,550
PC, AC, GL
Alusten välinen, alus/rannikko,
kaupallinen, ei-kaupallinen ja
alusten liikkeet: käytetään myös
luotsaustarkoituksiin.
12
156,600
156,600
WC, AC, GL
Alusten välinen, alus/rannikko,
kaupallinen, ei-kaupallinen ja alusten
liikkeet: satamatoiminnot ja ohjaustiedot
ja -sanomat.
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
Alusten liikkeet
39
Liite
Kanavan
numero
Lähetystaajuus
(MHz)
Vastaanottotaajuus
(MHz)
Käyttöalue
Käyttö
13
156,650
156,650
Kaikki alueet
Alusten välinen, kaupallinen, eikaupallinen ja alusten liikkeet: vain
navigointiin liittyvä komentosiltojen välinen
liikenne. Enimmäislähetysteho: 1 watti.
14
156,700
156,700
AC, GL
Alusten välinen, alus/rannikko,
kaupallinen, ei-kaupallinen ja alusten
liikkeet: satamatoiminnot ja ohjaustiedot
ja -sanomat.
15
156,750
156,750
Kaikki alueet
Alusten välinen, alus/rannikko,
kaupallinen, ei-kaupallinen ja
alusten liikkeet: kaikissa toimissa
enimmäislähetysteho 1 watti. Voidaan
käyttää myös alusten sisäiseen
viestintään.
16
156,800
156,800
Kaikki alueet
Kansainvälinen hätä, turvallisuus ja
kutsuminen.
17
156,850
156,850
Kaikki alueet
Alusten välinen, alus/rannikko,
kaupallinen, ei-kaupallinen ja
alusten liikkeet: kaikissa toimissa
enimmäislähetysteho 1 watti. Voidaan
käyttää myös alusten sisäiseen
viestintään.
18A
156,900
156,900
Kaikki alueet
Alusten välinen, alus/rannikko ja
kaupallinen: hinaus Tyynenmeren
rannikolla.
19A
156,950
156,950
Kaikki alueet
paitsi PC
Alusten välinen ja alus/rannikko: vain
Kanadan rannikkovartiosto.
19A
156,950
156,950
PC
Alusten välinen ja alus/rannikko: eri valtion
laitokset.
20
157,000
161,600
Kaikki alueet
Alus/rannikko, turvallisuus ja
alusten liikkeet: satamatoiminnoissa
enimmäislähetysteho 1 watti.
21A
157,050
157,050
Kaikki alueet
Alusten välinen ja alus/rannikko: vain
Kanadan rannikkovartiosto.
21B
-
161,650
Kaikki alueet
Turvallisuus: jatkuvat rannikkotiedotukset
(Continuous Marine Broadcast).
22A
157,100
157,100
Kaikki alueet
Alusten välinen, alus/rannikko, kaupallinen
ja ei-kaupallinen: vain Kanadan ja muiden
maiden rannikkovartiostojen väliseen
viestintään.
23
157,150
161,750
PC
Alus/rannikko ja yleinen liikenne: myös
Brittiläisen Kolumbian ja Yukonin
sisävesillä.
24
157,200
161,800
Kaikki alueet
Alus/rannikko ja yleinen liikenne
40
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
Liite
Kanavan
numero
Lähetystaajuus
(MHz)
Vastaanottotaajuus
(MHz)
Käyttöalue
Käyttö
25
157,250
161,850
PC
Alus/rannikko ja yleinen liikenne:
käytetään myös toimiin Winnipegjärven
alueella.
25B
-
161,850
AC
Turvallisuus: jatkuvat rannikkotiedotukset
(Continuous Marine Broadcast).
26
157,300
161,900
Kaikki alueet
Alus/rannikko, turvallisuus ja yleinen
liikenne
27
157,350
161,950
AC, GL, PC
Alus/rannikko ja yleinen liikenne
28
157,400
162,000
PC
Alus/rannikko, turvallisuus ja yleinen
liikenne
28B
-
162,000
AC
Turvallisuus: jatkuvat rannikkotiedotukset
(Continuous Marine Broadcast).
60
156,025
160,625
PC
Alus/rannikko ja yleinen liikenne
61A
156,075
156,075
PC
Alusten välinen ja alus/rannikko: vain
Kanadan rannikkovartiosto.
61A
156,075
156,075
EC
Alusten välinen, alus/rannikko ja
kaupallinen: vain kaupallinen kalastus.
62A
156,125
156,125
PC
Alusten välinen ja alus/rannikko: vain
Kanadan rannikkovartiosto.
62A
156,125
156,125
EC
Alusten välinen, alus/rannikko ja
kaupallinen: vain kaupallinen kalastus.
64
156,225
160,825
PC
Alus/rannikko ja yleinen liikenne
64A
156,225
156,225
EC
Alusten välinen, alus/rannikko ja
kaupallinen: vain kaupallinen kalastus.
65A
156,275
156,275
Alusten välinen, alus/rannikko,
kaupallinen, ei-kaupallinen ja turvallisuus:
etsintä-, pelastus- ja saastumisen
ehkäisytoimet suurilla järvillä. Hinaus
Tyynenmeren rannikolla. Satamatoiminnot
vain Saint Lawrencen (joki) alueella;
enimmäislähetysteho 1 watti. Huvialukset
Albertan, Saskatchewanin ja Manitoban
sisävesillä (ei Winnipegjärvellä tai
Redjoella).
66A
156,325
156,325
Alusten välinen, alus/rannikko,
kaupallinen, ei-kaupallinen, turvallisuus
ja alusten liikkeet: satamatoiminnot vain
Saint Lawrencen (joki) ja suurten järvien
alueella; enimmäislähetysteho 1 watti.
67
156,375
156,375
EC
Alusten välinen, alus/rannikko ja
kaupallinen: vain kaupallinen kalastus.
67
156,375
156,375
Kaikki alueet
paitsi EC
Alusten välinen, alus/rannikko,
kaupallinen, ei-kaupallinen ja turvallisuus:
voidaan käyttää myös viestintään
koordinoituihin etsintä-, pelastus- ja
saastumisen ehkäisytoimiin osallistuvien
ilma-alusten kanssa.
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
41
Liite
Kanavan
numero
Lähetystaajuus
(MHz)
Vastaanottotaajuus
(MHz)
Käyttöalue
Käyttö
68
156,425
156,425
Kaikki alueet
Alusten välinen, alus/rannikko ja eikaupallinen: venesatamat ja pursiseurat.
69
156,475
156,475
Kaikki alueet
paitsi EC
Alusten välinen, alus/rannikko, kaupallinen
ja
ei-kaupallinen
69
156,475
156,475
EC
Alusten välinen, alus/rannikko ja
kaupallinen: vain kaupallinen kalastus.
71
156,575
156,575
PC
Alusten välinen, alus/rannikko,
kaupallinen, ei-kaupallinen, turvallisuus ja
alusten liikkeet
71
156,575
156,575
72
156,625
156,625
EC, PC
Alusten välinen, kaupallinen ja eikaupallinen: voidaan käyttää viestintään
ilma-alusten ja helikopterien kanssa
pääasiassa merillä tapahtuvissa
pelastustoimissa. Venesatamat
ja pursiseurat itärannikolla ja
Winnipegjärvellä.
73
156,675
156,675
EC
Alusten välinen, alus/rannikko ja
kaupallinen: vain kaupallinen kalastus
73
156,675
156,675
Kaikki alueet
paitsi EC
Alusten välinen, alus/rannikko,
kaupallinen, ei-kaupallinen ja turvallisuus:
voidaan käyttää myös viestintään
koordinoituihin etsintä-, pelastus- ja
saastumisen ehkäisytoimiin osallistuvien
ilma-alusten kanssa.
74
156,725
156,725
EC, PC
Alusten välinen, alus/rannikko,
kaupallinen,
ei-kaupallinen ja alusten liikkeet.
77
156,875
156,875
78A
156,925
156,925
EC, PC
Alusten välinen, alus/rannikko ja
kaupallinen
79A
156,975
156,975
EC, PC
Alusten välinen, alus/rannikko ja
kaupallinen
80A
157,025
157,025
EC, PC
Alusten välinen, alus/rannikko ja
kaupallinen
81A
157,075
157,075
42
Alusten välinen, alus/rannikko ja eikaupallinen: venesatamat ja pursiseurat
itärannikolla ja Winnipegjärvellä.
Alusten välinen, alus/rannikko, turvallisuus
ja alusten liikkeet: luotsaus Tyynenmeren
rannikolla. Satamatoiminnot vain Saint
Lawrencen (joki) ja suurten järvien
alueella; enimmäislähetysteho 1 watti.
Alusten välinen ja alus/rannikko: vain
Kanadan rannikkovartioston käytössä
Saint Lawrencen (joki) ja suurten järvien
alueella.
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
Liite
Kanavan
numero
Lähetystaajuus
(MHz)
Vastaanottotaajuus
(MHz)
Käyttöalue
Käyttö
81A
157,075
157,075
PC
Alusten välinen, alus/rannikko ja
turvallisuus: Kanadan rannikkovartioston
saastumisen ehkäisytoimet.
82A
157,125
157,125
PC
Alusten välinen, alus/rannikko
ja turvallisuus: vain Kanadan
rannikkovartioston käytössä.
82A
157,125
157,125
83
157,175
161,775
PC
Alus/rannikko ja turvallisuus: vain Kanadan
rannikkovartioston käytössä.
83A
157,175
157,175
EC
Alusten välinen ja alus/rannikko: Kanadan
rannikkovartiosto ja muut valtion virastot.
83B
-
161,775
AC, GL
Turvallisuus: jatkuvat rannikkotiedotukset
(Continuous Marine Broadcast).
84
157,225
161,825
PC
Alus/rannikko ja yleinen liikenne
Alusten välinen ja alus/rannikko: vain
Kanadan rannikkovartioston käytössä
Saint Lawrencen (joki) ja suurten järvien
alueella.
85
157,275
161,875
AC, GL, NL
Alus/rannikko ja yleinen liikenne
86
157,325
161,925
PC
Alus/rannikko ja yleinen liikenne
87
157,375
161,975
AC, GL, NL
Alus/rannikko ja yleinen liikenne
88
157,425
162,025
AC, GL, NL
Alus/rannikko ja yleinen liikenne
Merkkien selitykset
PC: Tyynenmeren rannikko
EC: itärannikko; sisältää Newfoundlandin ja Labradorin,
Atlantin rannikon, suuret järvet ja itäiset arktiset alueet
WC: länsirannikko; sisältää Tyynenmeren rannikon, läntiset
arktiset alueet ja Athabasca-Mackenzie -vedenjakajan alueen
NL: Newfoundland ja Labrador
AC: Atlantin rannikko, Saint Lawrencen lahden ja joen alueen
Montrealiin asti ja sen sisältäen
GL: suuret järvet (myös Saint Lawrence Montrealin pohjoispuolella)
Kaikki alueet: sisältää itä- ja länsirannikon alueet
Kansainväliset kanavat
Kanavan
numero
Lähetystaajuus
(MHz)
Vastaanottotaajuus
(MHz)
Käyttö
01
156,050
160,650
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
02
156,100
160,700
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
03
156,150
160,750
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
04
156,200
160,800
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
05
156,250
160,850
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
06
156,300
156,300
Alusten välinen
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
43
Liite
Kanavan
numero
Lähetystaajuus
(MHz)
Vastaanottotaajuus
(MHz)
Käyttö
07
156,350
160,950
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
08
156,400
156,400
Alusten välinen
09
156,450
156,450
Alusten välinen, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
10
156,500
156,500
Alusten välinen, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
11
156,550
156,550
Satamatoiminnot ja alusten liikkeet
12
156,600
156,600
Satamatoiminnot ja alusten liikkeet
13
156,650
156,650
Alusten välinen turvallisuus, satamatoiminnot ja alusten
liikkeet
14
156,700
156,700
Satamatoiminnot ja alusten liikkeet
15
156,750
156,750
Alusten välinen ja sisäinen viestintä vain 1 watin teholla
16
156,800
156,800
Hätä, turvallisuus ja kutsuminen
17
156,850
156,850
Alusten välinen ja sisäinen viestintä vain 1 watin teholla
18
156,900
161,500
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
19
156,950
161,550
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
20
157,000
161,600
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
21
157,050
161,650
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
22
157,100
161,700
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
23
157,150
161,750
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
24
157,200
161,800
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
25
157,250
161,850
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
26
157,300
161,900
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
27
157,350
161,950
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
28
157,400
162,000
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
60
156,025
160,625
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
61
156,075
160,675
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
44
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
Liite
Kanavan
numero
Lähetystaajuus
(MHz)
Vastaanottotaajuus
(MHz)
Käyttö
62
156,125
160,725
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
63
156,175
160,775
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
64
156,225
160,825
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
65
156,275
160,875
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
66
156,325
160,925
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
67
156,375
156,375
Alusten välinen, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
68
156,425
156,425
Satamatoiminnot ja alusten liikkeet
69
156,475
156,475
Alusten välinen, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
70
-
-
Varattu DSC-käyttöön
71
156,575
156,575
Satamatoiminnot ja alusten liikkeet
72
156,625
156,625
Alusten välinen
73
156,675
156,675
Alusten välinen
74
156,725
156,725
Satamatoiminnot ja alusten liikkeet
75
156,775
156,775
Satamatoiminnot ja alusten liikkeet
76
156,825
156,825
Satamatoiminnot ja alusten liikkeet
77
156,875
156,875
Alusten välinen
78
156,925
161,525
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
79
156,975
161,575
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
80
157,025
161,625
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
81
157,075
161,675
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
82
157,125
161,725
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
83
157,175
161,775
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
84
157,225
161,825
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
85
157,275
161,875
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
45
Liite
Kanavan
numero
Lähetystaajuus
(MHz)
Vastaanottotaajuus
(MHz)
Käyttö
86
157,325
161,925
Yleinen liikenne, satamatoiminnot ja alusten liikkeet
87
157,375
157,375
Satamatoiminnot ja alusten liikkeet
88
157,425
157,425
Satamatoiminnot ja alusten liikkeet
Tekniset tiedot
VHF 100/100i- ja VHF 200/200i -sarjan tekniset tiedot
Yleiset
Mitat:
Tasokiinnitys: (L × K × S) 18,2 × 9,8 × 16,3 cm (7,16 × 3,86 × 6,42 tuumaa)
Telinekiinnitys: (L × K × S) 19,2 × 11,8 × 16,3 cm (7,56 × 4,65 × 6,42 tuumaa)
Paino:
VHF 100/100i -lähetinvastaanotin ja mikrofoni: 1,30 kg (45,86 unssia)
VHF 200/200i -lähetinvastaanotin: 1,09 kg (38,45 unssia)
VHF 200/200i -mikrofoni: 0,267 kg (9,42 unssia)
Lämpötila-alue: -10 ºC - 50 ºC (14 ºF - 122 ºF)
Kompassin turvaväli: 500 mm (20 tuumaa)
Vesitiiviys: IEC 60529 IPX7 (kestää upottamista 1 metrin syvyyteen 30 minuutin ajan)
Antennin liitäntä: S0-239 (50 Ω)
Kaiutinmikrofonin äänen teho: 94 dBA
DSC (Digital Selective Calling): luokka D
Taajuuskaistat: kaikki yhdysvaltalaiset, kanadalaiset ja kansainväliset merikanavat; kymmenen
NOAA:n sääkanavaa
Taajuusalue: 155,000 - 162,500
Kanavien väli: 25 kHz
Modulaatio:
FM: 16K0G3E
DSC: 16K0G2B
Taajuusvakavuus: ± 10 ppm
Värähtelymuoto: PLL
Virta
Käyttöjännite: 12,0 Vdc
46
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
Liite
Virrankulutus:
Valmiustila: 350 mA
Vastaanotto: 600 mA
Lähetys: 6,0 A HI-teholla (25 W); 2,0 A LO-teholla (1 W)
Antennin enimmäisvahvistus: 9 dBi
Antenniliitännän impedanssi: 50 Ω
Äänen lähtöteho:
Sisäinen kaiutin: 1 W (4 Ω / 10 %:n vääristymä)
Ulkoinen lisäkaiutin (vain VHF 200/200i): 4 W (4 Ω / enint.)
VHF 200/200i -lisäosat:
Megafonin lähtöteho: 20 W / 4 Ω
NMEA-liitännän impedanssi: 330 Ω
Ulkoisen kaiuttimen impedanssi: 4 Ω
Megafonin impedanssi: 4 Ω
Lähetin
Modulaatiojärjestelmä: muuttuvan reaktanssin taajuuden modulaatio
Lähettimen suoja: antennin avoin/lyhyt virtapiiri
Taajuusvirhe: 10 ppm
Taajuuden enimmäispoikkeama: ± 5 KHz
Modulaation vääristymä ±3 KHz: pienempi tai yhtä suuri kuin 10 %
Viereisen kanavan teho: yli 70 dB
Harha-/harmoninen lähete: alle -36 dBm
Lähettimen lähtöteho (13,6 Vdc:n jännitteellä): 25 W (HI); 1 W (LO)
FM:n kohina- ja häiriötaso: alle 40 dB
Hyötylähtöteho: 5 % lähetys; 5 % vastaanotto; 90 % valmiustila
Mikrofonin tyyppi: elektreetti
Vaatimustenmukaisuus: FCC:n luokan B digitaalisten laitteiden KOTI- TAI TOIMISTOKÄYTÖN
häiriörajoituksia koskevat osan 15 säännöt.
Vastaanotin
Vastaanottimen tyyppi: kaksoissupervastaanotin
Taajuusalue: 156,050 MHz - 163,275 MHz (myös WX-kanavat)
12 dB:n SINAD-herkkyys: 0,28 µV (tyypillinen)
FM:n kohina- ja häiriötaso: alle 40 dB
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
47
Liite
Äänen vääristymä: alle 10 %
Kohinasalvan herkkyys / 12d B SINAD:
Korkea kynnys: alle 1 µV
Matala kynnys: alle 0,28 µV
Harhatoisto: yli 70 dB
Viereisen kanavan viritysterävyys: yli 70 dB
Viereisen kanavan vaimennus: yli 70 dB
Keskinäismodulaation vaimennus: yli 70 dB
Pohjakohinan taso: yli 0 dB kohinasalvan ollessa pois käytöstä
NMEA
NMEA 0183 IN -määrityksiä tuetaan (NMEA 0183 -versio 3.01)
Määritys
Määritelmä
GGA
GPS (Global Positioning System) -sijaintitiedot
GLL
Maantieteellinen sijainti - leveysaste/pituusaste
GNS
Sijaintitiedot
RMA
Suositellut Loran-C -kohtaiset vähimmäistiedot
RMB
Suositellut navigoinnin vähimmäistiedot
RMC
Suositellut GNSS-kohtaiset vähimmäistiedot
NMEA 0183 OUT -määrityksiä tuetaan (NMEA 0183 -versio 3.01)
Määritys
Määritelmä
DSC
DSC-tiedot
DSE
Laajennettu DSC
NMEA 2000 PGN-tiedot (vain VHF 200/200i)
Vastaanotto
Lähetys
059392
ISO-kuittaus
059392
ISO-kuittaus
059904
ISO-pyyntö
060928
ISO-osoiteväite
060928
ISO-osoiteväite
126208
NMEA-komento/-pyyntö/-kuittaus
126208
NMEA-komento/-pyyntö/-kuittaus
126464
PGN-luettelo
129026
COG/SOG, nopea päivitys
126996
Tuotetiedot
129029
GNSS-sijaintitiedot
129799
Radiotaajuus/-tila/-virta
129808
DSC-soittotiedot
48
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
Liite
GHS 10- ja GHS 10i-sarjan tekniset tiedot
Mitat: 16,1 × 7,16 × 4,28 cm (6,34 × 2,82 × 1,69 tuumaa)
Paino: 368 g (12,98 unssia)
Lämpötila-alue: -10 ºC - 50 ºC (14 ºF - 122 ºF)
Kompassin turvaväli: 500 mm (20 tuumaa)
Vesitiiviys: IEC 60529 IPX7 (kestää upottamista 1 metrin syvyyteen 30 minuutin ajan)
Upottaminen veteen
Laite on vesitiivis IEC-standardin 60529 IPX7 mukaan. Se kestää upottamista 1 metrin syvyyteen 30 minuutin ajan. Pidempi upotus
saattaa vahingoittaa laitetta. Pyyhi ja kuivaa laite ilmavassa paikassa upottamisen jälkeen.
Garminin yhteystiedot
Lisätietoja VHF 100/200 -sarjan radion käytöstä saat ottamalla yhteyden Garminiin. Yhdysvallat: www.garmin.com/support tai
puhelin (Garmin USA): (913) 397 8200 tai (800) 800 1020.
Iso-Britannia: Garmin (Europe) Ltd:n puhelin: 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com/support voit tarkistaa maakohtaiset tukitiedot valitsemalla Contact Support. Vastaavasti
voit soittaa numeroon +44 (0) 870 8501241 (Garmin Europe Ltd.).
Laitteen huoltaminen
Kotelo on valmistettu erittäin korkealaatuisista materiaaleista eikä se vaadi muuta kunnossapitoa kuin puhdistamista.
Kotelon puhdistaminen
Puhdista kotelon ulkopinta (näyttöä lukuun ottamatta) mietoon pesuaineeseen kostutetulla liinalla ja pyyhi kuivaksi. Älä käytä
kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa muoviosia.
Näytön puhdistaminen
Laitteen linssin pinta on käsitelty heijastuksen vähentämiseksi, ja ihoöljyt, vahat ja hankaavat puhdistusaineet voivat vaikuttaa
sen toimintakykyyn. Ammoniakkia, alkoholia tai hankaavia aineita sisältävät ja rasvaa poistavat puhdistusaineet vahingoittavat
heijastamatonta pinnoitetta. Linssi on puhdistettava silmälasien puhdistukseen tarkoitetulla aineella (joka ei vahingoita
heijastamattomia pinnoitteita) ja puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla.
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
49
Hakemisto
Hakemisto
Symbolit
1 W:n lähetystehon ohittaminen 6
1 W:n tehoinen lähetys 8
16/9-tila 8
25 W:n tehoinen lähetys 8
A
aika
aloitusnäytössä 3
muodon vaihtaminen 32
näyttäminen 32
poikkeuksen määrittäminen 32
ATIS
tunnusnumeron syöttäminen 13
tunnusnumeron tarkistaminen 14
automaattiohjauksen ominaisuudet 29
E
etä-/paikallinen vastaanotto
herkkyyden säätäminen 9
G
Garmin
yhteystiedot 49
GHS 10 -sarjan käsiosat
näyttö 3
ohjaimet 2
H
hakemisto
kohteiden lisääminen 26
kohteiden muokkaaminen 26
kohteiden poistaminen 26
tarkasteleminen 26
haku
kaikki kanavat 6
tallennetut kanavat 7
HI-teholähetys 8
hälytykset
akku 35
GPS-tiedot 35
virheelliset GPS-tiedot 35
WX-säävaroitus 35
50
hätäkutsut 16 – 18
automaattisen lähetyksen lopettaminen 18
kuittauksen odottaminen 17
kuittauksen vastaanottaminen 18
määritellyn lähettäminen 17
määrittelemättömän lähettäminen 16
peruuttaminen 18
J
järjestelmäilmoitukset
päälaite käytössä (Main in Use) 35
sijainnin jäljitys 36
K
kahden kanavan seuranta 7
kanavan seuranta
kahden kanavan seuranta 7
kolmen kanavan seuranta 8
kanavan vaihto, automaattinen 28
kanavat
kaikkien hakeminen 6
kanadalainen 39
kansainvälinen 43
nimien muuttaminen 34
tallennettujen hakeminen 7
tallennetun tilan poistaminen 7
tallentaminen 7
valitseminen 5
WX (sää) 38
Yhdysvallat 36
kanavien tallentaminen 7
kanavien valitseminen 5
karttaplotterin ominaisuudet 29
kieli, muuttaminen 33
kohinasalpa
sijainti käsiosassa 2
sijainti radiossa 1
säätäminen käsiosalla 5
säätäminen radiolla 5
kolmen kanavan seuranta 8
kontrastin taso 30
kutsujen lähettäminen
kaikkia aluksia koskevat turvakutsut 20
kanavan valinta 19
kiireelliset kaikkia aluksia koskevat kutsut 20
ryhmä 19
sijaintipyyntö 20
yksittäinen 18
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
Hakemisto
kutsujen vastaanottaminen
hätäkutsu 21
kaikkia aluksia koskevat turvakutsut 21
kiireelliset kaikkia aluksia koskevat kutsut 21
ryhmä 22
sijainnin lähetys 22
sijaintipyyntö 22
välitetty hätäkutsu 21
yksittäinen rutiinikutsu 21
kutsulokit
alusten tallentaminen hakemistoon 25
kohteiden poistaminen 25
kutsujen lähettäminen 25
tallennettujen kutsujen katselu 24
tyypit 23
kuvakkeet, järjestelmän tila 3
käsiosa
näyttö 3
ohjaimet 2
L
leveys- ja pituuspiiri
aloitusnäytössä 3
näyttäminen 31
LO-teholähetys 8
lähetinvastaanotin
etupaneeli 1
näyttö 3
lähettäminen
käsiosalla 6
radiolla 6
lähetysteho
säätäminen 8 – 9
M
megafoni, käyttö 10
mikrofonin ohjaimet 2
mittauksen nopeusyksikkö, muuttaminen
muokkaaminen 33
MMSI-numero
muodot 23
tarkasteleminen 16
MMSI-suodatus NMEA-verkossa
määrittäminen 30
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
N
NMEA
NMEA 0183 -määritykset 48
NMEA 0183- tai NMEA 2000 -verkon valinta 30
NMEA 2000 PGN -numerot 48
ominaisuuden yleistiedot 29
NOAA:n säätiedotukset 12
nopeus pohjan suhteen
aloitusnäytössä 3
näyttäminen 31
näppäinäänten voimakkuus 31
näyttö
kontrastin taso 30
taustavalon taso 30
P
paikallinen/etävastaanotto
herkkyyden säätäminen 9
pikapuhelin 9 – 10
kutsun aloittaminen 9
kutsun vastaanottaminen 10
puhdistaminen
kotelo 49
näyttö 49
R
radio
etupaneeli 1
näyttö 3
ohjaimet 1
testaus 34
toiminnot i – ii
radion testaus 34
ryhmät
kutsujen vastaanotto 22
lisääminen 26
muokkaaminen 27
poistaminen 27
S
sijainnin jäljitys 22 – 23
aluksen poistaminen luettelosta 23
alusten valitseminen 23
kutsujen käyttöönotto 23
sijaintipyyntövastaukset
automaattinen asetus 28
sijaintitiedot
syöttäminen manuaalisesti 27
51
Hakemisto
sumutorvi 10 – 12
soittaminen, automaattinen 11
soittaminen, manuaalinen 11
taajuus, säätäminen 11
suuntanäyttö, muuttaminen 33
suunta pohjan suhteen
aloitusnäytössä 3
näyttäminen 31
sää
hälytykset 12, 35
hälytysten käyttöönotto 12
hälytysten poistaminen käytöstä 12
kanavaluettelo 38
kanavien käyttö 12
sääkanaville siirtyminen 12
T
taajuuskaista, valinta 33
taustavalon taso 30
tehdasasetukset, palauttaminen 34
tekniset tiedot
GHS 10 -sarja 49
toiminnot i – ii
toimintopainikkeet 3
toissijainen kanava, määrittäminen uudelleen 8
52
U
upottaminen veteen 49
useiden kanavien seuranta 7
UTC-poikkeama 32
V
vastaanoton herkkyys 9
virta 5
akkuhälytys 35
W
WX. See sää
ä
äänenvoimakkuus
säätäminen käsiosalla 5
säätäminen radiolla 5
sijainti käsiosassa 2
sijainti radiossa 1
VHF 100/200 ‑sarjan käyttöopas
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi koko maailmassa, myös seuraavissa Euroopan maissa:
AT
DK
DE
IT
MT
SK
GB
CH
BE
EE
GR
LV
CY
FI
HU
LT
NL
SI
IS
BG
PL
ES
LI
RO
CZ
FR
IE
LU
PT
SE
NO
TR
© 2012-2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
www.garmin.com
Syyskuu 2013
Osanumero 190-01019-37 Rev. B
Painettu Kiinassa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising