Garmin | VHF 300 AIS Marine Radio | Garmin VHF 300 AIS Marine Radio Installatie-instructies

Garmin VHF 300 AIS Marine Radio Installatie-instructies
VHF 300-serie - Installatie-instructies
Deze installatie-instructies zijn voor de volgende marifoons en handsets:
Noord-Amerikaanse modellen
Internationale modellen
VHF 300
VHF 300i
VHF 300 AIS
VHF 300i AIS
GHS™ 10
GHS 10i
In deze instructies wordt naar zowel de VHF 300 als de VHF 300i verwezen als marifoons uit de VHF 300-serie. Naar de GHS 10 en de GHS 10i wordt
verwezen met de term GHS 10.
Vergelijk de inhoud van deze verpakking met de verpakkingslijst op de doos. Als er onderdelen ontbreken, neem dan direct contact op met uw Garmin®dealer.
Productregistratie
Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter kunnen helpen. Ga naar http://my.garmin.com. Bewaar uw originele aankoopbewijs of een
fotokopie op een veilige plek.
Contact opnemen met Garmin
Neem contact op met Garmin Product Support als u vragen hebt over het gebruik van uw marifoon uit de VHF 300-serie. Ga in de VS naar
www.garmin.com/support of neem telefonisch contact op met Garmin USA via (913) 397.8200 of (800) 800.1020.
Neem in het VK contact op met Garmin (Europe) Ltd. via het telefoonnummer 0808 2380000.
Ga in Europa naar www.garmin.com/support en klik op Contact Support (Contact opnemen met de afdeling Ondersteuning) voor ondersteuningsinformatie voor uw regio. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Garmin (Europe) Ltd. op +44 (0) 870.8501241.
Waarschuwingen en veiligheidsmededelingen
Antennebevestiging en blootstelling aan elektromagnetische energie
De marifoon uit de VHF 300-serie genereert radiofrequente energie (RF) en elektromagnetische energie (EME), en straalt deze uit. Het niet opvolgen van
deze richtlijnen kan ertoe leiden dan mensen worden blootgesteld aan RF-straling die de maximaal toelaatbare blootstelling (MPE) overschrijdt.
Garmin geeft een MPE-radius aan van 1,5 meter (59 inch) voor dit systeem, hetgeen is vastgesteld met een uitgangsvermogen van 25 Watt en een
omni-directional antenne met een versterking van 9 dBi. De antenne dient zodanig te worden geplaatst dat er een afstand van 1,5 meter (59 inch) wordt
aangehouden tussen de antenne en alle mensen.
WAARSCHUWING: radio-operators met pacemakers, levensondersteunde apparatuur of elektrisch-medische apparatuur dienen niet te worden blootgesteld aan
buitensporige radiofrequentievelden.
Waarschuwing: bedien het toestel in overeenstemming met de geleverde instructies.
Let op: draag een veiligheidsbril en een stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.
Opmerking: het toestel voldoet aan internationaal erkende standaarden met betrekking tot menselijke blootstelling aan elektromagnetische velden van
radioapparatuur.
Opmerking: raadpleeg lokale autoriteiten of er beperkingen gelden voor wat betreft de antenne of de bediening.
Opmerking: om mogelijke schade aan uw marifoon te voorkomen, moet u de antenne aansluiten alvorens te gaan zenden. Hiermee zorgt u ervoor dat het
zendvermogen tijdens het zenden op de juiste wijze naar de antenne wordt geleid.
Benodigd gereedschap
•
•
•
•
Boormachine en boren
Kruiskopschroevendraaier, nr. 2
Gatenzaag van 90 mm (3 1/2 inch) om de actieve luidspreker te installeren
Waterbestendige tape (zoals vulkaniserende rubbertape)
Juli 2012
190-01098-75 Rev. A
Gedrukt in China
Uw marifoon uit de VHF 300-serie installeren
Hoewel deze opties niet noodzakelijk zijn om uw marifoon te kunnen
gebruiken, beschrijven deze instructies de volgende extra installatie-opties.
2. Installeer de zendontvanger (pagina 3).
• De GHS 10 op een passieve luidspreker aansluiten (pagina 5)
• De marifoon aansluiten op een kaartplotter of een ander GPS-toestel
aansluiten (pagina 5)
• De marifoon op een scheepsmegafoon aansluiten (pagina 7).
1. Selecteer de locaties voor de marifoononderdelen.
3. Installeer de actieve luidspreker (pagina 4).
4. Installeer de GHS 10 (pagina 5).
Locaties voor de onderdelen van de marifoon uit de VHF 300-serie kiezen
Gebruik het diagram om te bepalen hoe u de onderdelen van de marifoon uit de VHF 300-serie het beste kunt bevestigen op uw boot. Controleer of de
kabels tot alle onderdelen reiken alvorens onderdelen definitief te bevestigen.
Antenneconnector
GHS 10-station 1
Deze GHS 10
moet zich conform
FCC-wetgeving
in het stuurhuis of
een aangrenzende
ruimte bevinden.
NMEA 2000-netwerk
(optioneel)
VHF 300-zendontvanger
NMEA 2000netwerkkabel
(optioneel)
GHS
10-verlengkabel
(optioneel)
NMEA
0183-toestel
(optioneel)
Scheepsmegafoon
(optioneel)
VHF 300-voedings-/
gegevenskabel
Kale bedrading
afsnijden en afplakken
Passieve
luidspreker
GHS
10-kabel
GHS 10 actieve
luidspreker
Doorlaatplaat voor de
scheidingswand
GHS 10
GHS 10 met passieve luidspreker
Schakelaar
12 V DC
Kabel voor
actieve
luidspreker
(niet meegeleverd)
10 A
zekering
GHS 10
GHS 10 met een actieve luidspreker
VHF 300-serie - bedradingsschema
Opmerkingen:
• Installeer de zendontvanger op een droge, beschermde locatie.
2
VHF 300-serie - Installatie-instructies
• Sluit de zendontvanger aan op een 12 V DC-accu via een goed toegankelijke schakelaar.
• Installeer de GHS 10, verbonden met station één op de zendontvanger, in het stuurhuis of een aangrenzende ruimte conform de regelgeving van de
Federal Communications Commission (FCC).
• Zorg ervoor dat u elk onderdeel van de marifoon op minimaal 0,5 m (20 inch) afstand van het kompas installeert. Test het kompas om te controleren of
dit goed werkt als het toestel in gebruik is.
• Er zijn verlengkabels beschikbaar voor de GHS 10-kabel.
De zendontvanger installeren
Installeer de zendontvanger onder het dek op een scheidingswand, op een locatie die droog is en beschermd tegen binnendringend water. Zorg ervoor dat
de locatie goed geventileerd is en niet in de buurt van voorwerpen die warmte afgeven. Zorg ervoor dat de zendontvanger minimaal 0,5 m (20 inch) van het
kompas is verwijderd om interferentie te voorkomen.
De zendontvanger monteren
1. Zorg ervoor dat de gekozen locatie droog, beschermd en goed geventileerd is.
2. Gebruik de sjabloon op pagina 11 om de montagegaten af te tekenen.
3. Boor vier voorboorgaten van 3 mm (1/8 inch).*
4. Bevestig de zendontvanger met de meegeleverde schroeven (M4.2 × 25). U kunt de zendontvanger ook met bouten, ringen en moeren (niet
meegeleverd) bevestigen als het oppervlak daarvoor geschikt is.
De zendontvanger aansluiten op de voeding
Sluit de zendontvanger met de voedings-/gegevenskabel voor de VHF 300 en via een externe schakelaar aan op een accu met 12 V gelijkspanning.
Opmerkingen:
• In het bedradingsschema van de VHF 300 ziet u welke draden positief en negatief zijn.
• De vervangbare zekering in de voedings-/gegevenskabel is een traag reagerende
zekering van 10 A.
Toestel
Kleur van draad Functie
VHF 300-voedings-/
Rood
Voeding, positief (+)
• Als u de voedingsdraden dient te verlengen, gebruik dan draden van minimaal
gegevenskabel
16 AWG.
Zwart
Aarding, negatief (-)
• Als uw schip een elektrisch systeem heeft, kunt u de marifoon mogelijk rechtstreeks
Bedradingsschema voor de VHF 300
aansluiten op een ongebruikte houder in de zekeringenkast. Als u de zekeringenkast
gebruikt, verwijder dan de geïntegreerde zekeringhouder die is meegeleverd met de
voedings-/gegevenskabel.
Opmerking: dicht de aansluitingen af met een waterbestendigde tape zoals vulkaniserende rubbertape, om te voorkomen dat er water in de marifoon doordringt.
+
+
–
➋
-
➊
➍
➌
➊
➋
➌
➍
Aarding van boot
Zekering van 10 A
Naar voedingsbron met 10,8-15,6 V gelijkstroom
Naar voedings-/gegevenskabel van VHF 300
De VHF 300 aansluiten via een zekeringenkast
Een antenne aansluiten op de zendontvanger
1. Bevestig de antenne op de boot volgens de instructies van de antennefabrikant.
2. Sluit de antenne aan op de antennepoort op de zendontvanger.
OPMERKING: de antennepoort bevindt zich op kant van de zendontvanger tegenover de rij met aansluitingen die is afgebeeld op pagina 4.
* Een voorboorgat van 3 mm (1/8 inch) is geschikt voor multiplex. Voor ander dashboardmateriaal kan een andere voorboorgatgrootte vereist zijn.
VHF 300-serie - Installatie-instructies
3
De aansluitingen op de VHF 300-zendontvanger
Gebruik de illustratie om de aansluitingen op de VHF 300-zendontvanger te vinden.
➊ GHS 10-uitbreidingsconnector
➋HS-1: primaire GHS 10-connector de GHS 10
➊
➊
➋
➌
in het stuurhuis moet worden aangesloten op
deze poort
➍
➌ Voedings-/gegevenskabelconnector van VHF 300
➍NMEA 2000- connector (optioneel)
Antennepoort (op achterkant - niet afgebeeld)
De aansluitingen op de VHF 300-zendontvanger
De GHS 10 en de luidspreker installeren
De GHS 10 wordt aangesloten op de zendontvanger en op de Garmin GHS 10 actieve luidspreker (meegeleverd) of een passieve luidspreker (niet
meegeleverd). Houd bij het voorbereiden van de installatie van de GHS 10 rekening met het volgende:
•
•
•
•
Volgens de FCC-wetgeving dient u de GHS 10 in de stuurhut of een aangrenzende ruimte te installeren.
Installeer de GHS 10 en de actieve luidspreker minimaal 0,5 m (20 inch) verwijderd van een kompas.
Installeer de actieve luidspreker binnen 1,2 m (48 inch) van de locatie waar u de doorlaatplaat op de scheidingswand monteert.
Raadpleeg het bedradingsschema voor de VHF 300-serie op pagina 2 om te bepalen hoe u de GHS 10 door een scheidingswand aansluit op een
luidspreker en op de zendontvanger.
• Als de kabel niet lang genoeg is om vanaf de zendontvanger bij de installatieplek van de GHS 10 te komen, kunt u verlengkabels gebruiken die
leverbaar zijn met een lengte van 5 m (16 ft.) en 10 m (32 ft.). Installeer eventuele verlengkabels tussen de GHS 10-kabel en de zendontvanger volgens
het bedradingsschema op pagina 2.
• Wanneer u de GHS 10 actieve luidspreker installeert en de GHS 10-kabel gebruikt om de actieve luidspreker aan te sluiten op de zendontvanger, sluit
dan geen passieve luidspreker aan op de GHS 10-kabel. Snijd de bedrading van de passieve luidspreker af en plak deze af.
De GHS 10 actieve luidspreker installeren
1. Gebruik de meegeleverde montagesjabloon om de GHS 10 actieve luidspreker te bevestigen. De montagesjabloon is zelfklevend.
2. Verwijder de papieren achterkant van de zelfklevende montagesjabloon en plak deze op een geschikte locatie op de scheidingswand.
3. Gebruik een gatenzaag van 90 mm (3 1/2 inch) om de opening zoals aangegeven op de sjabloon aan te brengen.
4. Plaats de luidspreker in de opening.
5. Zorg ervoor dat de locaties van de
bevestigingsschroeven zich op een lijn bevinden met
de gaten, zoals die op de sjabloon staan aangegeven.
Als dat niet het geval is, markeer dan de locaties van de
nieuwe voorboorgaten.
➊
➋
➌
➍
➊ Afdekplaten (×2)
➋ M4.2×25 schroeven (×4)
➌Actieve luispreker
➍ Scheidingswand
6. Boor vier voorboorgaten* van 3 mm (1/8 inch) op de juiste
locaties.
7. Gebruik de meegeleverde M4.2×25 schroeven om de
actieve luidspreker te bevestigen.
8. Klik de afdekplaten op de actieve luidspreker.
9. Gebruik de GHS 10-kabel volgens het
bedradingsschema op pagina 2 om de kabelgeleider
van de actieve luidspreker op de zendontvanger aan te
sluiten.
De actieve luidspreker bevestigen
•
Sluit geen passieve luidspreker aan op de GHS 10-kabel die u met de actieve luidspreker gebruikt. Snijd de twee draden van de passieve
luidsprekers af en plak deze af.
•
Als de GHS 10-kabel niet lang genoeg is tot de locatie van de marifoon, installeer dan een verlengkabel (niet meegeleverd) tussen de GHS 10-kabel
en de zendontvanger, zoals aangegeven op het bedradingsschema op pagina 2.
10. Volg de procedure op pagina 5 om de bedrading van de actieve luidspreker door de scheidingswand te installeren.
* Een voorboorgat van 3 mm (1/8 inch) is geschikt voor multiplex. Voor ander dashboardmateriaal kan een andere voorboorgatgrootte vereist zijn.
4
VHF 300-serie - Installatie-instructies
Een passieve luidspreker installeren (optioneel)
1. Volg de montage-instructies van de fabrikant van uw passieve luidspreker als die nog niet is gemonteerd.
2. Raadpleeg de fabrikant van uw passieve luidspreker om erachter te komen wat de positieve en negatieve luidsprekerdraden of -aansluitingen zijn.
3. Identificeer in het bedradingsschema van de GHS 10 welke draden positief en
negatief zijn.
4. Sluit de juiste positieve en negatieve draden van de GHS 10 kabel op de passieve
luidspreker aan.
Toestel
Kleur van draad
Functie
GHS 10-kabel
Geel
Luidspreker positief (+)
Groen
Luidspreker negatief (-)
5. Gebruik minimaal 22 AWG-draden als u langere verbindingen moet maken.
Bedradingsschema voor de GHS 10
Opmerking: dicht de aansluitingen af met een waterbestendigde tape zoals vulkaniserende rubbertape, om te voorkomen dat er water in de marifoon doordringt.
De doorlaatplaat op de scheidingswand installeren
1. Geleid de kabel van de GHS 10 actieve luidspreker (of de GHS 10-kabel) naar de locatie waar u de doorlaatplaat op de scheidingswand wilt installeren.
2. Boor een gat van 22 mm (7/8 inch) op de plek waar u de kabels door de scheidingswand wilt voeren.
3. Plaats de doorlaatplaat op de scheidingswand over het gat en markeer de drie voorboorgatlocaties.
4. Boor de drie voorboorgaten van 3 mm (1/8 inch).*
5. Plaats de doorlaatplaat op de scheidingswand met de meegeleverde M3.5 × 20 mm zelftappende schroeven.
6. Verwijder de bout en verbindingsafdekking van de GHS 10-kabel (of de kabel van de actieve luidspreker) en voer de aansluiting door de doorlaatplaat
op de scheidingswand.
7. Plaats de GHS 10-verbindingsafdekking over de verbinding.
8. Draai aan de moer om de aansluiting op de doorlaatplaat van de scheidingswand te bevestigen.
➊Naar de zendontvanger van de VHF 300-serie, of naar
de actieve luidspreker (kabelafhankelijk)
➌
➊
➍
➋
➎
➏
➐
➋Naar passieve luidspreker (alleen GHS 10-kabel)
➌Scheidingswand
➍ Doorlaatplaat voor de scheidingswand
➍ GHS 10-verbindingsafdekking
➏ Moer
➐ M3.5 × 20 mm schroeven
De doorlaatplaat op de scheidingswand installeren
De GHS 10-ophangbeugel bevestigen
Gebruik de GHS 10-ophangbeugel als sjabloon, en markeer en boor voorboorgaten van 3 mm (1/8 inch).* Gebruik drie van de meegeleverde
zelftappende schroeven van 3,5 × 20 mm om de ophangbeugel op een handige plek nabij de doorlaatplaat van de scheidingswand te bevestigen.
De GHS 10 aansluiten
Nadat u de doorlaatplaat van de scheidingswand en de GHS 10-ophangbeugel hebt geïnstalleerd, dient u de GHS 10 aan te sluiten op de connector op de
doorlaatplaat van de scheidingswand. Hang de GHS 10 in de GHS 10-ophangbeugel.
De marifoon uit de VHF 300-serie aansluiten op een kaartplotter (optioneel)
U kunt de marifoon uit de VHF 300-serie aansluiten op een kaartplotter zodat u gegevens zoals DSC-informatie kunt weergeven op de kaartplotter.
Bovendien kan de marifoon locatiegegevens van de GPS-functie van de kaartplotter gebruiken voor positierapporten en dergelijke.
U kunt de marifoon uit de VHF 300-serie aansluiten op een NMEA 2000-netwerk om verbinding te maken met een NMEA 2000-compatibele GPS-antenne
of kaartplotter, of u kunt de marifoon rechtstreeks aansluiten op een NMEA 0183-compatibele kaartplotter.
* Een voorboorgat van 3 mm (1/8 inch) is geschikt voor multiplex. Voor ander dashboardmateriaal kan een andere voorboorgatgrootte vereist zijn.
VHF 300-serie - Installatie-instructies
5
De marifoon uit de VHF 300-serie aansluiten op een NMEA 2000-netwerk
U kunt de VHF 300-marifoon aansluiten op uw bestaande NMEA 2000-netwerk, of een NMEA 2000-basisnetwerk instellen om een ander
NMEA 2000-compatibel toestel, zoals een kaartplotter, aan te sluiten. Ga voor meer informatie over NMEA 2000 en over de aanschaf van de vereiste
connectors naar www.garmin.com.
De marifoon uit de VHF 300-serie aansluiten op een bestaand NMEA 2000-netwerk:
1. Bepaal waar u de marifoon wilt aansluiten op uw bestaande NMEA 2000-backbone.
2. Koppel één kant van een NMEA 2000 T-connector op een geschikte locatie van de backbone los.
Als u de NMEA 2000-backbone moet uitbreiden, sluit dan een geschikte NMEA 2000-backboneverlengkabel aan op de kant van de T‑connector die u
hebt losgekoppeld.
3. Voeg een T‑connector (niet meegeleverd) voor de marifoon aan de NMEA 2000-backbone toe door deze aan te sluiten op de kant van de T‑connector
die u hebt losgekoppeld.
4. Leid een NMEA 2000-netwerkkabel (niet meegeleverd) naar de onderzijde van de T‑connector die u in stap 3 aan uw NMEA 2000-netwerk hebt
toegevoegd. Gebruik een netwerkkabel met een lengte van maximaal 6 m (20 ft).
5. Sluit de netwerkkabel aan op de T‑connector en op de NMEA 2000-poort van de zendontvanger uit de VHF 300-serie.
Opmerking: als u in uw boot over een bestaand NMEA 2000-netwerk beschikt, is dit netwerk al aangesloten op de voeding. Sluit geen extra NMEA 2000voedingskabel aan op een bestaand NMEA 2000-netwerk omdat er slechts één voedingsbron mag zijn aangesloten op een NMEA 2000-netwerk.
➊
➊
➋
➋
➏ ➐
+
➑
➌
➋
➒
➌
➍
➓
➎
De marifoon uit de VHF 300-serie op een
bestaand NMEA 2000-netwerk aansluiten
➊
➋
➌
➍
6
Zendontvanger uit de VHF 300-serie
NMEA 2000-toestel (niet meegeleverd)
Netwerkkabel (niet meegeleverd)
T-connector (niet meegeleverd)
➎
➏
➐
➑
➍
➓
Een NMEA 2000-basisnetwerk instellen
Bestaand NMEA 2000-netwerk
Startschakelaar of onderbrekingsschakelaar
➒
➓
NMEA 2000-voedingskabel (niet meegeleverd)
Afsluitweerstand (niet meegeleverd)
Zekering
12 V DC-accu
VHF 300-serie - Installatie-instructies
Een NMEA 2000-basisnetwerk instellen:
1. Sluit twee T-connectors (niet meegeleverd) met hun zijkanten op elkaar aan.
2. Sluit een NMEA 2000-voedingskabel (niet meegeleverd) op een van de T-connectors aan.
Opmerking: een NMEA 2000-voedingskabel moet via een schakelaar worden verbonden met een 12 V DC-voeding. Het NMEA 2000-netwerk kan uw accu
leegtrekken als het rechtstreeks is aangesloten op de accu. Sluit de kabel zo mogelijk aan via de startschakelaar van de boot, of via een geschikte extra schakelaar.
3. Sluit een NMEA 2000-netwerkkabel (niet meegeleverd) aan op de andere T-connector en op de NMEA 2000-poort van de zendontvanger uit de VHF
300-serie.
4. Voeg extra T-connectors toe voor elk toestel dat u toevoegt aan het NMEA 2000-netwerk en sluit elk toestel met een netwerkkabel aan op een
T-connector.
5. Sluit afsluitweerstanden (niet meegeleverd) op elk einde van de met elkaar verbonden T-connectors aan.
De VHF 300-serie aansluiten op een NMEA 0183-toestel
Het volgende diagram laat de NMEA 0183-bedrading zien die wordt gebruikt om uw marifoon uit de VHF 300-serie aan te sluiten op een GPS-kaartplotter.
Sluit de kale NMEA 0183-draden aan zoals aangegeven in het volgende diagram. Gebruik 22 AWG-draden als u langere verbindingen moet maken.
+
VHF 300
zendontvanger
Kleur van
draad en
functie
Rood - voeding (+)
Zekering
van 10 A
>
>
>
>
Accu
12 VDC
-
Functie van
draad
Voeding +
Zwart - aarde (-)
Aarde -
Wit - Rx A (+)
Tx A (+)
Oranje/wit - Rx B (-)
>
Tx B (-)
Grijs - Tx A (+)
Rx A (+)
Roze - Tx B (-)
Rx B (-)
>
>
>
NMEA 0183compatibele
kaartplotter
Een marifoon uit de VHF 300-serie op een NMEA 0183-toestel aansluiten
Opmerking: dicht de aansluitingen af met een waterbestendigde tape zoals vulkaniserende rubbertape, om te voorkomen dat er water in de marifoon doordringt.
De marifoon uit de VHF 300-serie aansluiten op een scheepsmegafoon (optioneel)
1. Volg de montage-instructies van de fabrikant van uw scheepsmegafoon als die nog niet is gemonteerd.
2. Raadpleeg de fabrikant van uw scheepsmegafoon om erachter te komen wat de
positieve en negatieve draden of -aansluitingen zijn.
3. Identificeer in het bedradingsschema van de VHF 300 voor een scheepsmegafoon
welke draden positief en negatief zijn.
4. Sluit de juiste positieve en negatieve draden van de voedings-/gegevenskabel van
de VHF 300 op de passieve luidspreker aan.
Kabel
Kleur van draad
Functie
VHF 300voedings-/
gegevenskabel
Geel
Scheepsmegafoon positief (+)
Groen
Scheepsmegafoon negatief (-)
Bedradingsschema voor VHF 300-serie scheepsmegafoon
5. Gebruik 22 AWG-draden als u langere verbindingen moet maken.
Opmerking: dicht de aansluitingen af met een waterbestendigde tape zoals vulkaniserende rubbertape, om te voorkomen dat er water in de marifoon doordringt.
VHF 300-serie - Installatie-instructies
7
Appendix
Specificaties
Zendontvanger
Afmetingen: B × H × D: 248 × 180 × 64 mm (9 3/4 × 7 3/32 × 2 1/2 inch)
Gewicht: 1895 kg (4177 lb.)
Temperatuurbereik: van -10 ºC tot 50 ºC (14 ºF tot 122 ºF)
Kompasveilige afstand: 0,5 m (20 inch)
Waterbestendigheidsclassificatie: IEC 60529 IPX7 (onderdompeling in 1 meter stilstaand water gedurende 30 minuten)
Bedrijfsspanning: 10,8–15,6 Vdc (12 Vdc-scheepsaccu)
Stroomverbruik: 2 A max–6 A max (laag zendvermogen - hoog zendvermogen)
Antenneaansluiting: S0-239 (50 Ω)
Maximale antenneversterking: 9 dBi
Impedantie van antennepoort: 50 Ω
GHS 10
Afmetingen: B×H×D: 161 × 71,6 × 42,8 mm (6 11/32 × 2 13/16 × 1 11/16 inch).
Gewicht: 368 g (12,98 oz.)
Temperatuurbereik: van -10 ºC tot 50 ºC (14 ºF tot 122 ºF)
Kompasveilige afstand: 0,5 m (20 inch)
Waterbestendigheidsclassificatie: IEC 60529 IPX7 (onderdompeling in 1 meter stilstaand water gedurende 30 minuten)
Actieve luidspreker
Afmetingen: B × H × D: 109,7 × 111,4 × 63,5 mm (4 5/16 × 4 3/8 × 2 1/2 inch)
Gewicht: 464 g (16,37 oz.)
Temperatuurbereik: van -10 ºC tot 50 ºC (14 ºF tot 122 ºF)
Kompasveilige afstand: 0,5 m (20 inch)
Waterbestendigheidsclassificatie: IEC 60529 IPX7 (onderdompeling in 1 meter stilstaand water gedurende 30 minuten)
Accessoires
Uitgangsvermogen van scheepsmegafoon: 30 W max
Impedantie van scheepsmegafoon: 4 Ω
Uitgangsvermogen van passieve luidspreker: 4 W (4 Ω max)
Impedantie van passieve luidspreker: 4 Ω
Kabels
Voedings-/gegevenskabel: 2 m (78 inch)
GHS 10-kabel: 10 m (32 ft.)
Luidsprekerkabel van de actieve luidspreker: 1,5 m (59 inch)
8
VHF 300-serie - Installatie-instructies
Communicatie
NMEA 2000
Gebruik deze tabel om te bepalen welke goedgekeurde NMEA 2000 PGN-informatie kan worden ontvangen en verzonden door een marifoon uit de VHF
300-serie bij communicatie met een NMEA 0183-compatibel toestel.
Ontvangen
Zenden
059392
ISO Bevestiging
059392
ISO Bevestiging
059904
ISO Aanvraag
060928
ISO Adresreservering
060928
ISO Adresreservering
126208
NMEA Aanvraag/Opdracht/Bevestiging (groepfunctie)
126208
NMEA - Opdracht/Aanvraag/Bevestiging (groepfunctie)
126464
PGN-lijst
129026
COG (course over ground, koers over de grond) en SOG
(speed over ground, snelheid over de grond) - snelle update
126996
Productinformatie
129029
GNSS-positiegegevens (Global Navigation Satellite System)
129038*
AIS, klasse A, positierapport
129039*
AIS, klasse B, positierapport
129040*
AIS, klasse B, uitgebreid positierapport
129794*
AIS, klasse A, vaste gegevens en vaargegevens
129798*
AIS, SAR, positierapport voor vliegtuigen
129808
DSC Call-informatie
129799
Radiofrequentie/modus/vermogen
129799
Radiofrequentie/modus/vermogen
129808
DSC Call-informatie
Alle toestellen in de Garmin VHF 300-serie zijn NMEA 2000-gecertificeerd.
NMEA 0183
De marifoon uit de VHF 300-serie kan de volgende NMEA 0183-telegrammen (versie 3.01) ontvangen van en verzenden naar een NMEA 0183-compatibel
toestel:
Telegram
(Ontvangen)
Definitie
Telegram
(Zenden)
Definitie
GGA
GPS-fixgegevens (Global Positioning System)
DSC
DSC-informatie
GLL
Geografische positie (breedtegraad en lengtegraad)
DSE
Uitgebreide DSC
GNS
GNSS-fixgegevens (Global Navigation Satellite System)
VDM*
AIS-informatie
RMA
Aanbevolen minimum specifieke Loran-C-gegevens
RMB
Aanbevolen minimum navigatie-informatie
RMC
Aanbevolen minimum specifieke GNSS-gegevens
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de VHF 300-serie voor bediening van de GHS 10- of GHS 10i-handset.
Aangemeld bij CE onder nummer (0168), alleen geldig voor de VHF 300i en VHF 300i AIS.
0168
* Alleen VHF 300 AIS-modellen
VHF 300-serie - Installatie-instructies
9
© 2012 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, VS
Tel. (913) 397.8200 of (800) 800.1020
Fax: (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Verenigd Koninkrijk
Tel.+44 (0) 870.8501241 (buiten het VK)
0808 2380000 (binnen het VK)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Alle rechten voorbehouden. Behoudens voor zover uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgebracht, verspreid,
gedownload of opgeslagen in enig opslagmedium voor enig doel zonder vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin te hebben verkregen. Garmin verleent hierbij
toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het
bekijken en afdrukken van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst
van deze copyrightbepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden.
Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan
te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar de website van Garmin (www.garmin.com) voor de
nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product en andere Garmin-producten.
Garmin® en het Garmin-logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. GHS™ is een handelsmerk van Garmin
Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
NMEA 2000® en het NMEA 2000-logo zijn geregistreerde handelsmerken van de National Maritime Electronics Association.
10
VHF 300-serie - Installatie-instructies
130 mm
(5 1/8 inch)
230 mm
(9 1/16 inch)
Ga voor de laatste gratis software-updates (exclusief kaartgegevens) gedurende de levensduur van uw
Garmin-producten naar de website van Garmin op www.garmin.com.
© 2012 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)
www.garmin.com
Juli 2012
Artikelnummer 190-01098-75 Rev. A
Gedrukt in China
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising