Garmin | VHF 300 AIS Marine Radio | Garmin VHF 300 AIS Marine Radio Asennusohjeet

Garmin VHF 300 AIS Marine Radio Asennusohjeet
VHF 300 -sarjan radion asennusohjeet
Nämä asennusohjeet koskevat seuraavia VHF-radioita ja käsiyksiköitä:
Pohjois-Amerikan mallit
Kansainväliset mallit
VHF 300
VHF 300i
VHF 300 AIS
VHF 300i AIS
GHS™ 10
GHS 10i
Näissä ohjeissa sekä VHF 300- että VHF 300i -mallista käytetään nimitystä VHF 300 -sarjan radio tai radio. GHS 10- ja GHS 10i -käsiyksiköistä käytetään
nimitystä GHS 10.
Vertaa pakkauksen sisältöä pakkausluetteloon. Jos osia puuttuu, ota heti yhteys Garmin®-myyjään.
Tuotteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään. Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com. Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio
turvallisessa paikassa.
Garminin yhteystiedot
Ota yhteyttä Garmin-tuotetukeen, jos sinulla on kysyttävää VHF 300 -sarjan radion käyttämisestä. Yhdysvallat: www.garmin.com/support tai puhelin
(Garmin USA): (913) 397 8200 tai (800) 800 1020.
Iso-Britannia: Garmin (Europe) Ltd.:n puhelin: 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com/support voit tarkistaa maakohtaiset tukitiedot valitsemalla Contact Support. Vastaavasti voit soittaa numeroon
+44 (0) 870 8501241 (Garmin Europe Ltd.).
Varoitukset ja turvallisuusilmoitukset
Antennin kiinnitys ja sähkömagneettiselle energialle altistuminen
VHF 300 -sarjan radio tuottaa ja säteilee radiotaajuuksista (RF) sähkömagneettista energiaa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi altistaa henkilöitä
radiotaajuuksiselle säteilylle, joka ylittää altistumisraja-arvon.
Garmin ilmoittaa järjestelmän altistumisraja-arvolle säteen 1,5 m (59 tuumaa), joka määritetty 25 watin syötöllä ympärisäteilevään antenniin, jossa on
9 dBi vahvistus. Antenni on asennettava niin, että 1,5 metrin (59 tuuman) etäisyys kaikkiin henkilöihin säilyy.
VAROITUS: Radion käyttäjä, joka käyttää sydämentahdistinta, elintoimintoja ylläpitävää laitetta tai sähköistä lääketieteellistä laitetta, ei saa altistua liiallisille
radiotaajuuskentille.
Varoitus: Käytä laitetta toimitettujen ohjeiden mukaisesti.
Varoitus: Pidä turvalaseja ja hengityssuojusta, kun poraat, sahaat tai hiot osia.
Ilmoitus: Laite noudattaa kansainvälisesti tunnustettuja standardeja, jotka koskevat henkilöiden altistumista radiolaitteiden sähkömagneettisille kentille.
Ilmoitus: Tarkista antennien tai käytön mahdolliset rajoitukset paikallisilta viranomaisilta.
Ilmoitus: Radion vioittumisen voi estää pitämällä antennin kytkettynä radioon ennen lähetystä. Tämä takaa sen, että lähtöteho antennin porttiin hajaantuu
asianmukaisesti lähetyksen aikana.
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
Pora ja poranteriä
ristipääruuvitaltta (nro 2)
90 mm:n (3 1/2 tuuman) reikäsaha (aktiivikaiuttimen asentamiseen)
vesitiivistä teippiä (esim. vulkanoituvaa kumiteippiä)
Heinäkuu 2012
190-01098-77, versio. A
Painettu Kiinassa
VHF 300 -sarjan radion asentaminen
Vaikka seuraavat vaihtoehdot eivät ole pakollisia radion käytölle, näissä
ohjeissa käsitellään seuraavat valinnaiset asennusvaihtoehdot.
2. Asenna lähetin-vastaanotin (sivu 3).
• GHS 10 -yksikön liittäminen passiivikaiuttimeen (sivu 5)
• Radion liittäminen karttaplotteriin tai muuhun GPS-laitteeseen (sivu 5)
• Radion liittäminen äänitorveen (sivu 7).
1. Valitse radion osien paikat.
3. Asenna aktiivikaiutin (sivu 4).
4. Asenna GHS 10 (sivu 5).
VHF 300 -sarjan radion osien paikkojen valitseminen
Määritä kaavion avulla VHF 300 -sarjan radion osien sijoittaminen veneeseen. Varmista testaamalla, että kaapelit ulottuvat kaikkiin osiin, ennen kuin
kiinnität osia pysyvästi.
Antennin liitin
GHS 10 -yksikön 1. asema
Tämän GHS 10 -yksikön
on oltava ohjaushytissä tai
viereisessä tilassa FCC:n
määräysten mukaisesti.
NMEA 2000 ‑verkko
(valinnainen)
VHF 300 -lähetinvastaanotin
NMEA 2000 -yksittäiskytkentäkaapeli
(valinnainen)
GHS 10
-jatkokaapeli
(valinnainen)
NMEA 0183 -laite
(valinnainen)
Äänitorvi
(valinnainen)
VHF 300 -virta-/datakaapeli
Liitä ja teippaa
paljaat johtimet
Passiivikaiutin
GHS 10
-kaapeli
(lisävaruste)
10 A:n
sulake
Kytkin
12 Vdc
Aktiivikaiuttimen kaapeli
GHS 10
-aktiivikaiutin
Laipion läpivientilevy
GHS 10
GHS 10 ja passiivikaiutin
GHS 10
GHS 10 ja aktiivikaiutin
VHF 300 -sarjan kytkentäkaavio
Huomautukset:
• Asenna lähetin-vastaanotin kuivaan ja suojaisaan paikkaan.
2
VHF 300 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
• Liitä lähetin-vastaanotin 12 Vdc:n akkuun helposti käsillä olevalla kytkimellä.
• Asenna lähetin-vastaanottimen ensimmäiseen kanavaan kytketty GHS 10 ohjaushyttiin tai viereiseen tilaan Yhdysvaltain viestintäviraston FCC:n
(Federal Communications Commission) määräysten mukaisesti.
• Varmista, että asennat VHF-radion kaikki osat vähintään 0,5 metrin (20 tuuman) päähän kompasseista. Testaa, että kompassi toimii oikein, kun radio on
toiminnassa.
• GHS 10 -kaapelille on saatavilla jatkokaapeleita.
Lähetin-vastaanottimen asentaminen
Asenna lähetin-vastaanotin kannen alle laipioon paikkaan, joka on kuiva ja suojassa vedeltä. Varmista, että paikassa on hyvä ilmanvaihto ja että lähellä ei
ole lämmönlähteitä. Varmista, että lähetin-vastaanotin on vähintään 0,5 metrin (20 tuuman) päässä kaikista kompasseista häiriöiden välttämiseksi.
Lähetin-vastaanottimen kiinnittäminen
1. Varmista, että valittu sijainti on kuiva, suojaisa ja hyvin ilmastoitu.
2. Käytä sivulla 11 olevaa mallia kiinnitysreikien paikkojen määrittämiseen.
3. Poraa neljä 3 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreikää.*
4. Kiinnitä lähetin-vastaanotin mukana toimitetuilla 25 mm:n M4,2-ruuveilla. Voit kiinnittää lähetin-vastaanottimen myös pulteilla, aluslaatoilla ja muttereilla
(ei mukana), jos kiinnityspinta soveltuu siihen.
Lähetin-vastaanottimen liittäminen virtalähteeseen
Käytä VHF 300 -virta-/datakaapelia lähetin-vastaanottimen liittämiseksi 12 Vdc:n akkuun ulkoisella kytkimellä.
Huomautukset:
•
•
•
•
Tarkista positiiviset ja negatiiviset johtimet VHF 300 -kytkentätaulukosta.
Virta-/datajohdinsarjan sulake on 10 A:n hidas sulake.
Jos virtakaapeleita on jatkettava, käytä vähintään 16 AWG:n kaapelia.
Jos veneessä on sähköjärjestelmä, radio voi olla mahdollista liittää suoraan
sulakerasian tyhjään pidikkeeseen. Jos käytät sulakerasiaa, irrota virta-/datakaapelin
mukana toimitettu johtoon sisältyvä sulakepidike.
Laite
Johtimen väri
Toiminto
VHF 300 -virta-/
datakaapeli
Punainen
Virta: positiivinen (+)
Musta
Maadoitus: negatiivinen (-)
VHF 300 -kytkentätaulukko
Ilmoitus: Peitä liitännät vedenpitävällä teipillä, esimerkiksi vulkanoituvalla kumiteipillä, jotta vesi ei pääse tihkumaan radioon.
+
➍
+
–
➋
-
➊
➌
➊
➋
➌
➍
Veneen maadoitus
10 A:n sulake
Veneen 10,8–15,6 VDC:n virtalähteeseen
VHF 300 -radion virta-/datakaapeliin
VHF 300 -radion kytkeminen sulakerasiaan
Antennin liittäminen lähetin-vastaanottimeen
1. Kiinnitä antenni veneeseen antennin valmistajan toimittamien ohjeiden mukaisesti.
2. Kytke antenni lähetin-vastaanottimen antenniporttiin.
HUOMAUTUS: Antenniportti on lähetin-vastaanottimen vastakkaisella puolella sivulla 4 kuvattuihin liittimiin nähden.
* 3 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreikä on normaali vanerissa. Eri kojelautamateriaalit saattavat vaatia erikokoisen aloitusreiän.
VHF 300 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
3
VHF 300 -lähetin-vastaanottimen liittimet
Tarkista VHF 300 -lähetin-vastaanottimen liittimet kuvasta.
➊ GHS 10 -laajennusliitin
➋HS-1: ensisijainen GHS 10 -liitin,
➊
➊
➋
➌
ohjaushytin GHS 10 -yksikkö on liitettävä
tähän porttiin
➍
➌
➍
VHF 300 -virta-/datakaapelin liitin
NMEA 2000 -liitin (valinnainen)
Antenniportti (takana, ei näy kuvassa)
VHF 300 -lähetin-vastaanottimen liittimet
GHS 10 -käsiyksikön ja kaiuttimen asentaminen
GHS 10 liitetään lähetin-vastaanottimeen ja joko Garmin GHS 10 -aktiivikaiuttimeen (mukana) tai passiivikaiuttimeen (lisävaruste). Huomioi GHS 10
-yksikön asentamisessa seuraavat seikat:
•
•
•
•
•
FCC:n määräysten mukaan GHS 10 on asennettava ohjaushyttiin tai viereiseen tilaan.
Asenna GHS 10 ja aktiivikaiutin vähintään 0,5 metrin (20 tuuman) päähän kaikista kompasseista.
Asenna aktiivikaiutin enintään 1,2 metrin (48 tuuman) päähän siitä sijainnista, johon asennat laipion läpivientilevyn.
Katso VHF 300 -sarjan kytkentäkaaviosta sivulta 2, miten GHS 10 liitetään laipion läpi kaiuttimeen ja lähetin-vastaanottimeen.
Jos kaapeli ei riitä lähetin-vastaanottimesta GHS 10 -yksikön kiinnityskohtaan, 5 metrin (16 jalan) ja 10 metrin (32 jalan) jatkokaapeleita on saatavilla.
Asenna jatkokaapelit GHS 10 -kaapelin ja lähetin-vastaanottimen välille sivulla 2 olevan kytkentäkaavion mukaisesti.
• Jos käytät GHS 10 -aktiivikaiuttimen asennuksessa GHS 10 -kaapelia aktiivikaiuttimen kytkemisessä lähetin-vastaanottimeen, älä kytke
passiivikaiutinta GHS 10 -kaapeliin. Liitä ja teippaa passiivikaiuttimen johtimet.
GHS 10 -aktiivikaiuttimen asentaminen
1. Käytä GHS 10 -aktiivikaiuttimen tasokiinnitysmallia aktiivikaiuttimen kiinnittämiseen. Malli on itseliimautuva.
2. Poista mallin taustapaperi ja kiinnitä se sopivaan kohtaan laipiota.
3. Sahaa reikä mallin mukaiseen kohtaan 90 mm:n (3 1/2 tuuman) reikäsahalla.
4. Aseta kaiutin aukkoon.
5. Varmista, että kiinnitysruuvien sijainnit ovat malliin
merkittyjen reikien kohdalla. Jos näin ei ole, merkitse
uusien aloitusreikien kohdat.
➊
➋
➍
➌
6. Poraa neljä 3 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreikää* oikeisiin
kohtiin.
➊ Peitelevyt (× 2)
➋ 25 mm:n M4,2-ruuvit (×4)
➌Aktiivikaiutin
➍ Laipio
7. Kiinnitä aktiivikaiutin mukana toimitetuilla 25 mm:n M4,2ruuveilla.
8. Kiinnitä aktiivikaiuttimen peitelevyt.
9. Asenna aktiivikaiuttimen johdinsarja lähetinvastaanottimeen GHS 10 -kaapelilla sivulla 2 olevan
kytkentäkaavion mukaisesti.
•
Älä liitä passiivikaiutinta samaan GHS 10 -kaapeliin,
jota käytät aktiivikaiuttimessa. Liitä ja teippaa
passiivikaiuttimen kaksi johdinta.
•
Jos GHS 10 -kaapeli ei riitä lähetin-vastaanottimen sijaintiin, asenna jatkokaapeli (lisävaruste) GHS 10 -kaapelin ja lähetin-vastaanottimen välille
sivulla 2 olevan kytkentäkaavion mukaisesti.
Aktiivikaiuttimen kiinnittäminen
10. Asenna aktiivikaiuttimen johdinsarja laipion läpi sivulla 5 kuvattujen toimenpiteiden mukaisesti.
* 3 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreikä on normaali vanerissa. Eri kojelautamateriaalit saattavat vaatia erikokoisen aloitusreiän.
4
VHF 300 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
Passiivikaiuttimen asentaminen (valinnainen)
1. Jos passiivikaiutinta ei ole vielä kiinnitetty, noudata passiivikaiuttimen valmistajan toimittamia kiinnitysohjeita.
2. Tarkista passiivikaiuttimen valmistajalta kaiuttimen positiiviset ja negatiiviset johtimet
tai liitännät.
3. Tarkista positiiviset ja negatiiviset johtimet GHS 10 -kytkentätaulukosta.
Laite
Johtimen väri
Toiminto
GHS 10 -kaapeli
Keltainen
Kaiutin, positiivinen (+)
Vihreä
Kaiutin, negatiivinen (-)
4. Liitä GHS 10 -kaapelin oikeat positiiviset ja negatiiviset johtimet passiivikaiuttimeen.
GHS 10 -kytkentätaulukko
5. Jatka kaapelia tarvittaessa vähintään 22 AWG:n kaapelilla.
Ilmoitus: Peitä liitännät vedenpitävällä teipillä, esimerkiksi vulkanoituvalla kumiteipillä, jotta vesi ei pääse tihkumaan radioon.
Laipion läpivientilevyn asentaminen
1. Ohjaa GHS 10 -aktiivikaiuttimen kaapeli (tai GHS 10 -kaapeli) paikkaan, johon haluat asentaa laipion läpivientilevyn.
2. Poraa 22 mm:n (7/8 tuuman) reikä haluamaasi kohtaan laipiota.
3. Aseta laipion läpivientilevy reiän kohdalle ja merkitse kolmen aloitusreiän sijainnit.
4. Poraa kolme 3 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreikää.*
5. Kiinnitä laipion läpivientilevy laipioon toimitetuilla lieriökantaisilla 20 mm:n M3,5-ruuveilla.
6. Irrota mutteri ja liitinsuojus GHS 10 -kaapelista (tai aktiivikaiuttimen kaapelista) ja pujota liitin laipion läpivientilevyn läpi.
7. Aseta GHS 10 -liitinsuojus liittimeen.
8. Kiinnitä liitin laipion läpivientilevyyn mutterilla.
➊VHF 300 -sarjan lähetin-vastaanottimeen tai
aktiivikaiuttimeen (kaapelikohtainen)
➌
➊
➍
➋
➎
➏
➐
➋Passiivikaiuttimeen (vain GHS 10 -kaapeli)
➌Laipio
➍ Laipion läpivientilevy
➎ GHS 10 -liitinsuojus
➏ Mutteri
➐ 20 mm:n M3,5-ruuvit
Laipion läpivientilevyn asentaminen
GHS 10 -pidikkeen asentaminen
Käytä GHS 10 -pidikettä mallina ja merkitse ja poraa 3 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreiät.* Kiinnitä pidike mukana toimitetuilla kolmella
lieriökantaisella 20 mm:n M3,5-kiinnitysruuvilla sopivaan kohtaan lähelle laipion läpivientilevyä.
GHS 10 ‑käsiyksikön liittäminen
Kun olet asentanut laipion läpivientilevyn ja GHS 10 -pidikkeen, kytke GHS 10 laipion läpivientilevyssä olevaan liittimeen. Ripusta GHS 10 -yksikkö
GHS 10 -pidikkeeseen.
VHF 300 -sarjan radion liittäminen karttaplotteriin (valinnainen)
VHF 300 -sarjan radion voi liittää karttaplotteriin, jotta esimerkiksi DSC-tiedot voidaan näyttää karttaplotterissa. Radio voi myös käyttää karttaplotterin
GPS-toiminnon sijaintitietoja muun muassa sijaintiraporteissa.
VHF 300 -sarjan radion voi liittää NMEA 2000 -verkkoon, jotta voidaan käyttää NMEA 2000 -yhteensopivaa GPS-antennia tai karttaplotteria, tai radio
voidaan kytkeä suoraan NMEA 0183 -yhteensopivaan karttaplotteriin.
* 3 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreikä on normaali vanerissa. Eri kojelautamateriaalit saattavat vaatia erikokoisen aloitusreiän.
VHF 300 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
5
VHF 300 -sarjan radion liittäminen NMEA 2000 -verkkoon
Voit liittää VHF 300 -sarjan radion nykyiseen NMEA 2000 -verkkoon tai luoda perustason NMEA 2000 -verkon yhteyden muodostamiseksi toiseen
NMEA 2000 -yhteensopivaan laitteeseen, esimerkiksi karttaplotteriin. Lisätietoja NMEA 2000 -verkosta ja tarvittavien liittimien hankinnasta on
osoitteessa www.garmin.com.
VHF 300 -sarjan radion liittäminen nykyiseen NMEA 2000 ‑verkkoon:
1. Määritä kohta, jossa haluat liittää radion nykyiseen NMEA 2000 -runkoon.
2. Irrota NMEA 2000:n T‑liittimen toinen reuna rungosta sopivassa kohdassa.
Jos NMEA 2000 ‑runkoa on jatkettava, liitä asianmukainen NMEA 2000 ‑rungon jatkokaapeli irrottamasi T-liittimen reunaan.
3. Lisää radiolle T-liitin (lisävaruste) NMEA 2000 -runkoon liittämällä se irrottamasi T-liittimen reunaan.
4. Ohjaa NMEA 2000 -yksittäiskytkentäkaapeli (lisävaruste) NMEA 2000 -verkkoon vaiheessa 3 lisätyn T-liittimen alaosaan. Käytä yksittäiskytkentäkaapelia,
jonka pituus on enintään 6 m (20 jalkaa).
5. Liitä yksittäiskytkentäkaapeli T-liittimeen ja VHF 300 -sarjan lähetin-vastaanottimen NMEA 2000 -porttiin.
Ilmoitus: Jos veneessä on valmis NMEA 2000 ‑verkko, se on todennäköisesti jo liitetty virtalähteeseen. Älä liitä NMEA 2000 ‑lisävirtajohtoa nykyiseen
NMEA 2000 ‑verkkoon, koska NMEA 2000 ‑verkkoon saa liittää vain yhden virtalähteen.
➊
➊
➋
➋
➏ ➐
+
➑
➌
➋
-
➌
➒
➍
➓
➎
VHF 300 -sarjan radion liittäminen nykyiseen
NMEA 2000 -verkkoon
➊
➋
➌
➍
6
VHF 300 -sarjan lähetin-vastaanotin
NMEA 2000 -laite (lisävaruste)
Yksittäiskytkentäkaapeli (lisävaruste)
T-liitin (lisävaruste)
➎
➏
➐
➑
➍
➓
Perustason NMEA 2000 ‑verkon luominen
Nykyinen NMEA 2000 -verkko
Käynnistyskytkin tai johtoon sisältyvä kytkin
➒
➓
NMEA 2000 -virtakaapeli (lisävaruste)
Päätevastus (lisälaite)
Sulake
12 VDC:n akku
VHF 300 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
Perustason NMEA 2000 ‑verkon luominen:
1. Liitä kaksi T-liitintä (lisävaruste) toisiinsa reunoistaan.
2. Liitä NMEA 2000 -virtajohto (lisävaruste) yhteen T-liittimeen.
Ilmoitus: NMEA 2000 -virtajohto on liitettävä 12 Vdc:n virtalähteeseen kytkimen kautta. NMEA 2000 -verkko voi kuluttaa akun virtaa, jos se liitetään suoraan.
Liitä johto mahdollisuuksien mukaan veneen käynnistyskytkimeen tai liitä se sopivan lisäkytkimen kautta.
3. Liitä NMEA 2000 -yksittäiskytkentäkaapeli (lisävaruste) toiseen T-liittimeen ja VHF 300 -sarjan lähetin-vastaanottimen NMEA 2000 -porttiin.
4. Lisää T-liittimet kullekin NMEA 2000 -verkkoon lisättävälle laitteelle ja liitä jokainen laite T-liittimeen yksittäiskytkentäkaapelilla.
5. Liitä päätevastukset (lisävaruste) yhteen liitettyjen T-liittimien päihin.
VHF 300 -sarjan laitteen liittäminen NMEA 0183 -laitteeseen
Seuraavissa kaavioissa esitetään NMEA 0183 -laitteen johtimet, joilla VHF 300 -sarjan radio liitetään GPS-karttaplotteriin.
Liitä paljaat NMEA 0183 -johtimet kuvassa esitetyllä tavalla. Jatka kaapelia tarvittaessa 22 AWG:n kaapelilla.
+
VHF 300
-lähetin-vastaanotin
Johtimen väri
ja toiminto
10 A:n sulake
>
>
>
>
Akku
12 VDC
-
Johtimen
toiminto
Punainen: virta (+)
Virta +
Musta: maadoitus (-)
Maadoitus -
Valkoinen: Rx A (+)
Tx A (+)
Oranssi/valkoinen:Rx B (-)
>
Tx B (-)
Harmaa: Tx A (+)
Rx A (+)
Vaaleanpunainen: Tx B (-)
Rx B (-)
>
>
>
NMEA 0183
‑yhteensopiva
karttaplotteri
VHF 300 -sarjan radion liittäminen NMEA 0183 -laitteeseen
Ilmoitus: Peitä liitännät vedenpitävällä teipillä, esimerkiksi vulkanoituvalla kumiteipillä, jotta vesi ei pääse tihkumaan radioon.
VHF 300 -sarjan radion liittäminen äänitorveen (valinnainen)
1. Jos äänitorvea ei ole vielä kiinnitetty, noudata passiivikaiuttimen valmistajan toimittamia kiinnitysohjeita.
2. Tarkista äänitorven valmistajalta positiiviset ja negatiiviset johtimet tai liitännät.
3. Tarkista positiiviset ja negatiiviset johtimet VHF 300 -sarjan äänitorven
kytkentätaulukosta.
4. Liitä VHF 300 -virta-/datakaapelin oikeat positiiviset ja negatiiviset johtimet
passiivikaiuttimeen.
5. Jatka kaapelia tarvittaessa 22 AWG:n kaapelilla.
Kaapeli
Johtimen väri
Toiminto
VHF 300 -virta-/
datakaapeli
Keltainen
Äänitorvi, positiivinen (+)
Vihreä
Äänitorvi, negatiivinen (-)
VHF 300 -sarjan äänitorven kytkentätaulukko
Ilmoitus: Peitä liitännät vedenpitävällä teipillä, esimerkiksi vulkanoituvalla kumiteipillä, jotta vesi ei pääse tihkumaan radioon.
VHF 300 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
7
Liite
Tekniset tiedot
Lähetin-vastaanotin
Mitat: L × K × S: 248 × 180 × 64 mm (9 3/4 × 7 3/32 × 2 1/2 tuumaa)
Paino: 1,895 kg (4,177 paunaa)
Lämpötila-alue: -10ºC–50ºC (14ºF–122ºF)
Kompassin turvaväli: 0,5 m (20 tuumaa)
Vedenpitävyys: IEC 60529 IPX7 (upotettuna 1 metrin syvyiseen seisovaan veteen 30 minuutiksi)
Käyttöjännite: 10,8–15,6 VDC (veneen 12 VDC:n akku)
Virrankulutus: enintään 2 A – enintään 6 A (lähetys rajoitetulla teholla - lähetys täydellä teholla)
Antenniliitäntä: S0-239 (50 Ω)
Antennin enimmäisvahvistus: 9 dBi
Antenniportin impedanssi: 50 Ω
GHS 10
Mitat: L × K × S: 161 × 71,6 × 42,8 mm (6 11/32 × 2 13/16 × 1 11/16 tuumaa)
Paino: 368 g (12,98 unssia)
Lämpötila-alue: -10ºC–50ºC (14ºF–122ºF)
Kompassin turvaväli: 0,5 m (20 tuumaa)
Vedenpitävyys: IEC 60529 IPX7 (upotettuna 1 metrin syvyiseen seisovaan veteen 30 minuutiksi)
Aktiivikaiutin
Mitat: L × K × S: 109,7 × 111,4 × 63,5 mm (4 5/16 × 4 3/8 × 2 1/2 tuumaa)
Paino: 464 g (16,37 unssia)
Lämpötila-alue: -10ºC–50ºC (14ºF–122ºF)
Kompassin turvaväli: 0,5 m (20 tuumaa)
Vedenpitävyys: IEC 60529 IPX7 (upotettuna 1 metrin syvyiseen seisovaan veteen 30 minuutiksi)
Lisävarusteet
Kovaäänisen lähtöteho: enintään 30 W
Kovaäänisen äänitorven impedanssi: 4 Ω
Passiivikaiuttimen lähtöteho: 4 W (enintään 4 Ω)
Passiivikaiuttimen impedanssi: 4 Ω
Kaapelit
Virta-/datakaapeli: 2 m (78 tuumaa)
GHS 10 -kaapeli: 10 m (32 jalkaa)
Aktiivikaiuttimen kaapeli (kiinnitetty aktiivikaiuttimeen): 1,5 m (59 tuumaa)
8
VHF 300 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
Tiedonsiirto
NMEA 2000
Tarkista tästä taulusta hyväksytyt NMEA 2000 PGN -tiedot, jotka VHF 300 -sarjan radiolla voidaan vastaanottaa ja lähettää tiedonsiirrossa NMEA 0183
-yhteensopivan laitteen kanssa.
Vastaanotto
Lähetys
059392
ISO-kuittaus
059392
ISO-kuittaus
059904
ISO-pyyntö
060928
ISO-osoiteväite
060928
ISO-osoiteväite
126208
NMEA - pyyntö/komento/kuittausryhmätoiminto
126208
NMEA - komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
126464
PGN-luettelo
129026
COG (suunta pohjaan nähden) ja SOG (maantason nopeus): nopea
päivitys
126996
Tuotetiedot
129029
GNSS (Global Navigation Satellite System) -sijaintitiedot
129038*
AIS-luokan A sijaintiraportti
129039*
AIS-luokan B sijaintiraportti
129040*
AIS-luokan B laajennettu sijaintiraportti
129794*
AIS-luokan A staattiset tiedot ja matkakohtaiset tiedot
129798*
AIS SAR ‑lentokonesijaintiraportti
129808
DSC-soittotiedot
129799
Radiotaajuus/-tila/-virta
129799
Radiotaajuus/-tila/-virta
129808
DSC-soittotiedot
Garmin VHF 300 -sarjan radioilla on NMEA 2000 -sertifiointi.
NMEA 0183
VHF 300 -sarjan radio voi vastaanottaa ja lähettää seuraavat NMEA 0183 -määritykset (versio 3.01) NMEA 0183 -yhteensopivasta laitteesta:
Määritys
(vastaanotto)
Määritelmä
Määritys
(Lähetys)
Määritelmä
GGA
Global Positioning System -sijaintitiedot
DSC
DSC-tiedot
GLL
Maantieteellinen sijainti (leveysaste ja pituusaste)
DSE
Laajennettu DSC
GNS
GNSS (Global Navigation Satellite System) -sijaintitiedot
VDM*
AIS-tiedot
RMA
Suositellut Loran-C-kohtaiset vähimmäistiedot
RMB
Suositellut navigoinnin vähimmäistiedot
RMC
Suositellut GNSS-kohtaiset vähimmäistiedot
Katso VHF 300 -sarjan laitteen käyttöoppaasta ohjeet GHS 10- tai GHS 10i -käsiyksikön käyttöön.
Ilmoitetun laitoksen CE-numero (0168) koskee vain VHF 300i- ja VHF 300i AIS -laitteita.
0168
* Vain VHF 300 AIS -mallit
VHF 300 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
9
© 2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Puh. (913) 397 8200 tai (800) 800 1020
Faksi (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Puh. +44 (0) 870 8501241 (Iso-Britannian ulkopuolelta)
0808 2380000 (Iso-Britanniassa)
Faksi +44 (0) 870 8501251
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
Puh. 886/2 2642 9199
Faksi 886/2 2642 9099
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää
kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen
tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen
kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman
velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja
toiminnasta on Garminin sivustossa (www.garmin.com).
Garmin® ja Garmin-logo ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GHS™ on Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
NMEA 2000® ja NMEA 2000 ‑logo ovat National Maritime Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
10
VHF 300 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
130 mm
(5 1/8 tuumaa)
230 mm
(9 1/16 tuumaa)
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivitykset
(karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin sivustosta osoitteessa www.garmin.com.
© 2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan
www.garmin.com
Heinäkuu 2012
Osanumero190-01098-77, versio A
Painettu Kiinassa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising