Siemens | MK880FQ1 | Instruction manual | Siemens Food processors Instruction manual

Siemens Food processors Instruction manual
de
en
tr
Deutsch
English
Türkçe
MK880FQ1
9000864751
Gebrauchsanleitung
Operating instructions
Kullanma talimatý
de
Deutsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
en
English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
tr
Türkçe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
....................................................
de
eÉêòäáÅÜÉå=däΩÅâïìåëÅÜ=òìã=h~ìÑ=fÜêÉë=
åÉìÉå=dÉê®íÉë=~ìë=ÇÉã=e~ìëÉ=pfbjbkpK
a~ãáí=Ü~ÄÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÑΩê=Éáå=ãçÇÉêåÉëI=
ÜçÅÜïÉêíáÖÉë=e~ìëÜ~äíëÖÉê®í=ÉåíëÅÜáÉÇÉåK=
tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=òì=ìåëÉêÉå=
mêçÇìâíÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ìåëÉêÉê=
fåíÉêåÉíëÉáíÉK
Inhalt
Zu Ihrer Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auf einen Blick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reinigen und Pflegen . . . . . . . . . . . . . . .
Aufbewahrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hilfe bei Störungen . . . . . . . . . . . . . . . .
Sonderzubehör. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hinweise zur Entsorgung . . . . . . . . . . . .
Garantiebedingungen . . . . . . . . . . . . . .
Anwendungsempfehlungen . . . . . . . . . .
3
5
6
11
12
12
13
13
13
13
Zu Ihrer Sicherheit
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor dem Gebrauch, um
wichtige Sicherheits- und Bedienhinweise für dieses Gerät zu
erhalten.
Das Nichtbeachten der Anweisungen für die richtige Anwendung des
Gerätes schließt eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende
Schäden aus.
Dieses Gerät ist für die Verarbeitung haushaltsüblicher Mengen im
Haushalt oder in haushaltsähnlichen, nicht-gewerblichen Anwendungen
bestimmt. Haushaltsähnliche Anwendungen umfassen z. B. die Verwendung in Mitarbeiterküchen von Läden, Büros, landwirtschaftlichen
und anderen gewerblichen Betrieben, sowie die Nutzung durch Gäste
von Pensionen, kleinen Hotels und ähnlichen Wohneinrichtungen.
Das Gerät nur für haushaltsübliche Verarbeitungsmengen und -zeiten
benutzen. Zulässige Höchstmengen (siehe „Anwendungsbeispiele“)
nicht überschreiten!
Dieses Gerät ist zum Rühren, Kneten, Schlagen, Schneiden und Raspeln
von Lebensmitteln geeignet. Bei Verwendung des vom Hersteller
zugelassenem Zubehörs sind weitere Anwendungen möglich. Es darf
nicht zur Verarbeitung von anderen Gegenständen bzw. Substanzen
benutzt werden.
Das Gerät nur mit Originalzubehör benutzen.
Gebrauchsanleitung bitte aufbewahren. Bei Weitergabe des Gerätes
an Dritte Gebrauchsanleitung mitgeben.
, Generelle Sicherheitshinweise
Stromschlag-Gefahr
Dieses Gerät darf von Kindern nicht benutzt werden.
Das Gerät und seine Anschlussleitung ist von Kinder fernzuhalten.
Geräte können von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des
sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstanden haben.
3
de
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Gerät nur gemäß Angaben auf dem Typenschild anschließen und
betreiben. Nur benutzen, wenn Zuleitung und Gerät keine
Beschädigungen aufweisen.
Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem
Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz
zu trennen.
Zuleitung nicht über scharfe Kanten oder heiße Flächen ziehen. Wenn die
Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den
Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte
Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
Reparaturen am Gerät nur durch unseren Kundendienst vornehmen
lassen.
, Sicherheitshinweise für dieses Gerät
Verletzungsgefahr!
Stromschlag-Gefahr!
Bei Stromunterbrechung bleibt das Gerät eingeschaltet und läuft nach
der Unterbrechung wieder an.
Zubehör und Werkzeug nur bei Stillstand (Drehschalter auf 0/off) und
gezogenem Netzstecker wechseln.
Das Grundgerät nie in Flüssigkeiten tauchen, nie unter fließendes Wasser
halten und nicht in der Spülmaschine reinigen.
Vor Behebung einer Störung Netzstecker ziehen.
Verletzungsgefahr durch rotierende Werkzeuge!
Während des Betriebes nie in die Schüssel greifen. Zum Nachdrücken
von Zutaten immer den Stopfer verwenden. Nach dem Ausschalten läuft
der Antrieb noch kurze Zeit nach. Werkzeug nur bei Stillstand des
Antriebes wechseln.
Verletzungsgefahr durch scharfe Messer!
Universalmesser nur am Kunststoff-Griffrand anfassen. Bei Nichtgebrauch Universalmesser immer im Messerschutz aufbewahren.
Nicht in die Nachfüllöffnung greifen. Zum Nachschieben nur den Stopfer
verwenden.
Nicht in die scharfen Messer und Kanten der Zerkleinerungsscheiben
greifen. Zerkleinerungsscheiben nur am Rand anfassen!
Verletzungsgefahr durch scharfe Messer/rotierenden Antrieb!
Nie in den aufgesetzten Mixer greifen! Mixer nur bei Stillstand des
Antriebes abnehmen/aufsetzen. Mixermesser nicht mit bloßen Händen
berühren. Zum Reinigen Bürste benutzen.
4
de
Verbrühungsgefahr!
Beim Verarbeiten von heißem Mixgut tritt Dampf durch den Trichter im
Deckel aus. Maximal 0,4 Liter heiße oder schäumende Flüssigkeit
einfüllen.
, Erläuterung der Symbole am Gerät bzw. Zubehör
Anweisungen der Gebrauchsanleitung befolgen.
Vorsicht! Rotierende Messer.
Vorsicht! Rotierende Werkzeuge.
Nicht in die Nachfüllöffnung greifen.
In dieser Gebrauchsanleitung werden
verschiedene Modelle beschrieben. Auf den
Bildseiten befindet sich eine Übersicht der
verschiedenen Modelle (Bild ).
Auf einen Blick
Bitte Bildseiten ausklappen.
Bild 
Grundgerät
1 Drehschalter
0/off = Stopp
M = Momentschaltung mit höchster
Drehzahl, Schalter für gewünschte
Mixdauer festhalten.
min/max = Arbeitsgeschwindigkeit
stufenlos einstellbar von niedriger bis
hoher Drehzahl.
Pulse = Schalterstellung für Intervallbetrieb mit höchster Drehzahl.
Empfohlen für die Herstellung von
z. B. Milchshakes im Mixer.
2 Betriebsanzeige
Leuchtet während des Betriebes.
Blinkt bei Fehlern in der Bedienung des
Gerätes, beim Auslösen der elektronischen
Sicherung bzw. bei einem Gerätedefekt,
siehe Kapitel „Hilfe bei Störungen“.
3 Antrieb
4 Kabelfach
Schüssel mit Zubehör
5 Schüssel
6 Deckel
7 a) Stopfer
b) Stopfereinsatz
Werkzeuge
8 Antriebsachse 1
9 Werkzeugträger
10 Universalmesser mit Messerschutz
11 Rührbesen
12 Metall-Knethaken
13 Scheibenträger
14 Wende-Schneidscheibe – dick/dünn
15 Wende-Raspelscheibe – grob/fein
16 Pommes frites-Scheibe *
17 Zitruspresse *
a) Siebkorb
b) Auspresskegel
18 Würfelschneider mit Antriebsachse *
a) Antriebsachse 2
b) Grundträger
c) Verschlussklammer
d) Messereinsatz
e) Schneidscheibe
f) Messerabdeckung
g) Schneidgitter-Reiniger
19 Universalzerkleinerer *
a) Becher mit Antrieb
b) Deckel
20 Mixer
a) Mixbecher mit Antrieb
b) Deckel
c) Nachfüllöffnung
d) Trichter
21 Zubehörtasche *
* Nicht bei allen Modellen.
5
de
Bedienen
Gerät und Zubehör vor dem ersten Gebrauch
gründlich reinigen, siehe „Reinigen und
Pflegen“.
^ÅÜíìåÖ>
dÉê®í=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ãáí=ÇÉã=aêÉÜëÅÜ~äíÉê=ENF=
ÉáåJ=ìåÇ=~ìëëÅÜ~äíÉåK=báå=^ìëëÅÜ~äíÉå=ÇìêÅÜ=
£ÑÑåÉå=ÇÉë=aÉÅâÉäë=ESI=NVÄI=OMÄF=ÑΩÜêí=òì=
pÅÜ®ÇÉå=~ã=dÉê®íK
táÅÜíáÖ>
pÅÜΩëëÉä=ERFI=aÉÅâÉäL_ÉÅÜÉê=ÇÉë=råáîÉêë~äJ
òÉêâäÉáåÉêÉêë=ENVF=ìåÇ=jáñÄÉÅÜÉê=EOM~F=ëáåÇ=
åáÅÜí=ÑΩê=ÇáÉ=sÉêïÉåÇìåÖ=áå=ÇÉê=jáâêçïÉääÉ=
ÖÉÉáÖåÉí>=
Vorbereiten
Grundgerät auf glatten, stabilen und
sauberen Untergrund stellen.
 Kabel bis zur benötigten Länge aus dem
Kabelfach herausziehen.

Schüssel mit Zubehör/Werkzeug
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=
êçíáÉêÉåÇÉ=tÉêâòÉìÖÉ>
t®ÜêÉåÇ=ÇÉë=_ÉíêáÉÄÉë=åáÉ=áå=ÇáÉ=pÅÜΩëëÉä=
ÖêÉáÑÉåK=wìã=k~ÅÜÇêΩÅâÉå=îçå=wìí~íÉå=áããÉê=
ÇÉå=píçéÑÉê=ETF=îÉêïÉåÇÉåK=
k~ÅÜ ÇÉã ^ìëëÅÜ~äíÉå=ä®ìÑí=ÇÉê=^åíêáÉÄ=åçÅÜ=
âìêòÉ=wÉáí=å~ÅÜK=tÉêâòÉìÖ=åìê=ÄÉá=píáääëí~åÇ=
ÇÉë=^åíêáÉÄÉë=ïÉÅÜëÉäåK=
^ÅÜíìåÖ>
_Éá=^êÄÉáíÉå=áå=ÇÉê=pÅÜΩëëÉä=â~åå=Ç~ë=dÉê®í=
åìê=ãáí=~ìÑÖÉëÉíòíÉê=pÅÜΩëëÉä=ëçïáÉ=
~ìÑÖÉëÉíòíÉã=ìåÇ=ÑÉëíÖÉÇêÉÜíÉã=aÉÅâÉä=
ÉáåÖÉëÅÜ~äíÉí=ïÉêÇÉåK
Universalmesser (10)
zum Zerkleinern und Hacken.
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉ=
jÉëëÉê>
råáîÉêë~äãÉëëÉê=åìê=~ã=hìåëíëíçÑÑJdêáÑÑê~åÇ=
~åÑ~ëëÉåK
_Éá=káÅÜíÖÉÄê~ìÅÜ=råáîÉêë~äãÉëëÉê=áããÉê=áã=
jÉëëÉêëÅÜìíò=~ìÑÄÉï~ÜêÉåK
6
Rührbesen (11)
für Sahne, Eischnee und leichte Teige.
Nicht geeignet für feste Zutaten.
Vor der Verwendung Rührbesen montieren.
 Rührbesen in Getriebegehäuse stecken und
einrasten lassen (Bild -5b).
Bild 
 Schüssel aufsetzen (Pfeil an Schüssel auf
Punkt am Gerät) und im Uhrzeigersinn bis
zum Anschlag drehen.
 Universalmesser einsetzen:
– Antriebsachse 1 bis zum Einrasten in
den Werkzeugträger drücken.
– Werkzeugträger in die Schüssel
einsetzen.
– Universalmesser auf den Werkzeugträger setzen und loslassen.
 Rührbesen einsetzen:
– Antriebsachse 1 in die Schüssel
einsetzen.
– Rührbesen mit leichter Drehung auf die
Antriebsachse aufsetzen.
^ÅÜíìåÖ>
sÉê~êÄÉáíìåÖëÖìí=áããÉê=Éêëí=å~ÅÜ=ÇÉã=
báåëÉíòÉå=ÇÉê=tÉêâòÉìÖÉ=ÜáåòìÖÉÄÉåK=








Zutaten einfüllen.
Deckel aufsetzen (Pfeil am Deckel auf Punkt
an Schüssel) und im Uhrzeigersinn drehen.
Deckelnase muss bis zum Anschlag
im Schlitz des Schüsselgriffs sitzen.
Stopfer und Stopfereinsatz einsetzen.
Netzstecker einstecken.
Drehschalter auf gewünschte Stufe stellen.
Um Zutaten nachzufüllen, Drehschalter auf
0/off stellen.
Stopfer herausnehmen und Zutaten durch
Nachfüllöffnung einfüllen.
Flüssigkeiten durch den Stopfer
nachfüllen. Stopfereinsatz kann als
Messbecher benutzt werden.
Metall-Knethaken (12)
zum Kneten von schwerem Teig und
zum Untermischen von Zutaten, die
nicht zerkleinert werden sollen (z. B. Rosinen,
Schokoladenplättchen).
Bild 
 Antriebsachse 2 für den Würfelschneider
auf den Antrieb am Grundgerät setzen.
 Schüssel aufsetzen (Pfeil an Schüssel auf
Punkt am Gerät) und im Uhrzeigersinn bis
zum Anschlag drehen.
de









Metall-Knethaken auf Antriebsachse setzen.
Zutaten einfüllen.
Deckel aufsetzen (Pfeil am Deckel auf
Punkt an Schüssel) und im Uhrzeigersinn
drehen.
Deckelnase muss bis zum Anschlag
im Schlitz des Schüsselgriffs sitzen.
Stopfer und Stopfereinsatz einsetzen.
Netzstecker einstecken.
Drehschalter auf gewünschte Stufe stellen.
Um Zutaten nachzufüllen, Drehschalter auf
0/off stellen.
Stopfer herausnehmen und Zutaten durch
Nachfüllöffnung einfüllen.
Flüssigkeiten durch den Stopfer
nachfüllen. Stopfereinsatz kann als
Messbecher benutzt werden.
Zerkleinerungs-Scheiben
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉ=
jÉëëÉê>
káÅÜí=áå=ÇáÉ=ëÅÜ~êÑÉå=jÉëëÉê=ìåÇ=h~åíÉå=ÇÉê=
wÉêâäÉáåÉêìåÖëëÅÜÉáÄÉå=ÖêÉáÑÉåK=
wÉêâäÉáåÉêìåÖëëÅÜÉáÄÉå=åìê=~ã=o~åÇ=
~åÑ~ëëÉå>
Wende-Schneidscheibe –
dick/dünn (14)
zum Schneiden von Obst und Gemüse.
Bezeichnung auf der Wende-Schneidscheibe:
„1“ für die dicke Schneidseite
„3“ für die dünne Schneidseite
^ÅÜíìåÖ>
aáÉ=tÉåÇÉJpÅÜåÉáÇëÅÜÉáÄÉ=áëí=åáÅÜí=ÖÉÉáÖåÉí=
òìã=pÅÜåÉáÇÉå=îçå=e~êíâ®ëÉI=_êçíI=_ê∏íÅÜÉå=
ìåÇ=pÅÜçâçä~ÇÉK=dÉâçÅÜíÉI=ÑÉëíâçÅÜÉåÇÉ=
h~êíçÑÑÉäå=åìê=â~äí=ëÅÜåÉáÇÉåK
Wende-Raspelscheibe –
grob/fein (15)
zum Raspeln von Gemüse, Obst und Käse,
außer Hartkäse (z. B. Parmesan).
Bezeichnung auf der Wende-Raspelscheibe:
„2“ für die grobe Raspelseite
„4“ für die feine Raspelseite
^ÅÜíìåÖ>
aáÉ=tÉåÇÉJo~ëéÉäëÅÜÉáÄÉ=áëí=åáÅÜí=ÖÉÉáÖåÉí=
òìã=o~ëéÉäå=îçå=kΩëëÉåK=tÉáÅÜâ®ëÉ=åìê=ãáí=
ÇÉê=ÖêçÄÉå=pÉáíÉ=ê~ëéÉäåK
Pommes frites-Scheibe (16)
Zum Schneiden roher Kartoffeln für
Pommes frites.
Hinweis:
Pommes frites-Scheibe mit dem Messer nach
oben auflegen.
Scheiben, geeignet für weitere Zwecke, sind
im Fachhandel erhältlich (siehe Kapitel
„Sonderzubehör“).
Bild 
 Schüssel aufsetzen (Pfeil an Schüssel auf
Punkt am Gerät) und im Uhrzeigersinn bis
zum Anschlag drehen.
 Antriebsachse 1 in die Schüssel einsetzen.
 Scheibe aus der Schutzhülle nehmen.
 Scheibe auf Scheibenträger auflegen.
Gewünschte Schneid-/ Raspelseite nach
oben wenden. Scheibe so auf den
Scheibenträger legen, dass die Mitnehmer
am Scheibenträger in die Öffnungen der
Scheiben greifen.
Scheibe muss auf den seitlichen Zapfen
des Scheibenträgers aufliegen.
 Scheibenträger mit leichter Drehung auf
die Antriebsachse aufsetzen.
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉ=
jÉëëÉê>
káÅÜí=áå=ÇáÉ=k~ÅÜÑΩää∏ÑÑåìåÖ=ÖêÉáÑÉåK=wìã=
k~ÅÜëÅÜáÉÄÉå=åìê=ÇÉå=píçéÑÉê=îÉêïÉåÇÉåK
Deckel aufsetzen (Pfeil am Deckel auf
Punkt an Schüssel) und im Uhrzeigersinn
drehen.
Deckelnase muss bis zum Anschlag
im Schlitz des Schüsselgriffs sitzen.
 Stopfer und Stopfereinsatz einsetzen.
 Netzstecker einstecken.
 Drehschalter auf gewünschte Stufe stellen.
 Schneid- oder Raspelgut einfüllen.
Schneid- oder Raspelgut nur mit leichtem
Druck mit Stopfer nachschieben.
 Stopfer herausnehmen und Zutaten durch
Nachfüllöffnung einfüllen.
 Langes und dünnes Schneidgut durch den
Stopfer nachfüllen. Dazu Stopfereinsatz
entnehmen.
^ÅÜíìåÖ>
pÅÜΩëëÉä=ÉåíäÉÉêÉå=ÄÉîçê=ÇáÉëÉ=ëç=îçää=áëíI=
Ç~ëë=Ç~ë=pÅÜåÉáÇJ=çÇÉê=o~ëéÉäÖìí=ÇÉå=
pÅÜÉáÄÉåíê®ÖÉê=ÉêêÉáÅÜíK
Hinweis zur Zerkleinerung von Schokolade:
Schokolade vor dem Einschalten einfüllen
und mit dem Stopfer abdecken. Nach dem
Einschalten mit dem Stopfer nachschieben.

7
de
Nach der Arbeit
 Drehschalter auf 0/off stellen.
 Netzstecker ziehen.
 Deckel gegen den Uhrzeigersinn drehen
und abnehmen.
 Werkzeug herausnehmen:
– Werkzeugträger gemeinsam mit
Universalmesser aus der Schüssel
herausnehmen. Werkzeug vom
Werkzeugträger abnehmen.
Antriebsachse aus Schüssel
herausnehmen.
Nach Reinigung des Universalmessers
den Messerschutz anbringen.
– Rührbesen von Antriebsachse abnehmen. Antriebsachse aus Schüssel
herausnehmen. Rührbesen zur Reinigung
zerlegen (Bild ). Antriebsachse aus
Schüssel herausnehmen.
– Metall-Knethaken von der Antriebsachse nehmen.
– Scheibenträger an den Aussparungen
aus der Schüssel herausheben.
Scheiben entnehmen. Antriebsachse
aus Schüssel herausnehmen.
 Schüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen
und abnehmen.
 Alle Teile reinigen, siehe „Reinigen und
Pflegen“.
Würfelschneider
Würfelschneider zum Schneiden von
Lebensmitteln in Würfelform.
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉ=
jÉëëÉêLêçíáÉêÉåÇÉå=^åíêáÉÄ>
káÉ=áå=ÇÉå=~ìÑÖÉëÉíòíÉå=tΩêÑÉäëÅÜåÉáÇÉê=
ÖêÉáÑÉå>=tΩêÑÉäëÅÜåÉáÇÉê=åìê=ÄÉá=píáääëí~åÇ=
ÇÉë=^åíêáÉÄë=~ÄåÉÜãÉåL~ìÑëÉíòÉåK=
aÉê=tΩêÑÉäëÅÜåÉáÇÉê=~êÄÉáíÉí=åìê=ãáí=
ÑÉëíÖÉÇêÉÜíÉã=aÉÅâÉäK=
_Éáã=^ìëÉáå~åÇÉêåÉÜãÉåLwìë~ããÉåÄ~ì=
ÇÉë=tΩêÑÉäëÅÜåÉáÇÉêë=ÇáÉ=pÅÜåÉáÇëÅÜÉáÄÉ=
åìê=~ã=hìåëíëíçÑÑâå~ìÑ=áå=ÇÉê=jáííÉ=ÖêÉáÑÉåK
^ÅÜíìåÖ>=
eáåïÉáëÉ=òìê=^åïÉåÇìåÖ>
aÉê=tΩêÑÉäëÅÜåÉáÇÉê=áëí=åìê=ÑΩê=Ç~ë=pÅÜåÉáÇÉå=
îçå=h~êíçÑÑÉäå=EêçÜ=çÇÉê=ÖÉâçÅÜíFI=h~êçííÉåI=
dìêâÉåI=qçã~íÉåI=m~éêáâ~I=wïáÉÄÉäåI=_~å~J
åÉåI=ûéÑÉäåI=_áêåÉåI=bêÇÄÉÉêÉåI=jÉäçåÉåI=háïáI=
báÉêåI=tÉáÅÜâ®ëÉ=EòK=_K=cÉí~I=jçòò~êÉää~FI=
ïÉáÅÜÉã=pÅÜåáííâ®ëÉ=EòK _K bããÉåí~äÉêI=
8
^ÅÜíìåÖ>=
eáåïÉáëÉ=òìê=^åïÉåÇìåÖ>
dçìÇ~FI=ïÉáÅÜÉê=cäÉáëÅÜïìêëí=EòK _K jçêí~J
ÇÉää~FI=ÖÉâçÅÜíÉã=çÇÉê=ÖÉÄê~íÉåÉãI=âåçÅÜÉåJ
äçëÉã=dÉÑäΩÖÉäÑäÉáëÅÜ=ÖÉÉáÖåÉíK=iÉÄÉåëãáííÉä=
ÇΩêÑÉå=åáÅÜí=áå=ÖÉÑêçêÉåÉã=wìëí~åÇ=ëÉáåK=
sçê=ÇÉê=sÉê~êÄÉáíìåÖ=îçå=hÉêåJ=ìåÇ=píÉáåçÄëí=
EûéÑÉäI=mÑáêëáÅÜÉ=ÉíÅKF=ëáåÇ=ÇáÉ=hÉêåÉ=ÄòïK=
píÉáåÉ=òì=ÉåíÑÉêåÉåK=sçê=ÇÉê=sÉê~êÄÉáíìåÖ=îçå=
ÖÉâçÅÜíÉã=çÇÉê=ÖÉÄê~íÉåÉã=cäÉáëÅÜ=ëáåÇ=ÇáÉ=
håçÅÜÉå=òì=ÉåíÑÉêåÉåK
aáÉ=káÅÜíÉáåÜ~äíìåÖ=ÇáÉëÉê=eáåïÉáëÉ=â~åå=òì=
_ÉëÅÜ®ÇáÖìåÖÉå=ÇÉë=tΩêÑÉäëÅÜåÉáÇÉêë=
áåâäìëáîÉ=ÇÉë=pÅÜåÉáÇÖáííÉêë=ìåÇ=ÇÉë=
êçíáÉêÉåÇÉå=jÉëëÉêë=ÑΩÜêÉåK
táêÇ=ÇÉê=tΩêÑÉäëÅÜåÉáÇÉê=òïÉÅâÉåíÑêÉãÇÉíI=
~ÄÖÉ®åÇÉêí=çÇÉê=ìåë~ÅÜÖÉã®≈=îÉêïÉåÇÉíI=
â~åå=îçå=ÇÉê=páÉãÉåëJbäÉÅíêçÖÉê®íÉ=dãÄe=
âÉáåÉ=e~ÑíìåÖ=ÑΩê=ÉîÉåíìÉääÉ=pÅÜ®ÇÉå=
ΩÄÉêåçããÉå=ïÉêÇÉåK=aáÉë=ëÅÜäáÉ≈í=~ìÅÜ=ÇáÉ=
e~ÑíìåÖ=ÑΩê=pÅÜ®ÇÉå=~ìë=EòK _K ëíìãéÑÉ=çÇÉê=
ÇÉÑçêãáÉêíÉ=jÉëëÉêFI=ÇáÉ=áåÑçäÖÉ=ÇÉê=
sÉê~êÄÉáíìåÖ=åáÅÜí=òìÖÉä~ëëÉåÉê=iÉÄÉåëãáííÉä=
ÉåíëíÉÜÉåK
Wichtiger Hinweis
Bei der Arbeit mit dem Würfelschneider
ist die mit dem Würfelschneider
gelieferte Antriebsachse 2 zu verwenden
(Bild -2).
Arbeitsgeschwindigkeit entsprechend der zu
schneidenden Lebensmittel wählen.
Niedrige Arbeitsgeschwindigkeit („min“):
gekochte Kartoffeln, Karotten und Eier;
Weichkäse (Feta, Mozzarella); Gurken;
Bananen; Erdbeeren; Melonen.
Mittlere Arbeitsgeschwindigkeit:
rohe Kartoffeln und Karotten, weiche
Fleischwurst (z. B. Mortadella), weicher
Schnittkäse (z. B. Emmentaler, Gouda);
Paprika; Tomaten; Zwiebeln; Äpfel, Kiwi.
^ÅÜíìåÖ>
_Éá=ÇÉê=^êÄÉáí=ãáí=ÇÉã=tΩêÑÉäëÅÜåÉáÇÉê=åáÉ=
ÇÉå=fåíÉêî~ääÄÉíêáÉÄ=EmìäëÉF=îÉêïÉåÇÉåK=
Wichtige Hinweise:
– Lebensmittel dürfen keine Knochen, Kerne
oder andere feste Bestandteile enthalten.
– Lebensmittel dürfen nicht in gefrorenem
Zustand sein.
de
–
Obst/Gemüse sollte nicht zu reif sein, da
sonst der Saft austreten kann.
– Gekochte Lebensmittel vor dem
Schneiden abkühlen lassen, da sie dann
fester sind und damit das Schneidergebnis
besser wird.
– Durch mehr oder weniger Druck auf den
Stopfer beim nachschieben kann die
Länge der Würfel beeinflusst werden.
Würfelschneider zusammenbauen
Bild 
 Messereinsatz in den Grundträger
einsetzen. Aussparungen beachten!
 Schneidscheibe in den Grundträger
einsetzen.
 Die 4 Verschlussklammern bis zum
Einrasten hochdrücken.
Arbeiten mit dem Würfelschneider
Bild 
 Antriebsachse 2 für den Würfelschneider
auf den Antrieb am Grundgerät setzen.
 Schüssel aufsetzen (Pfeil an Schüssel auf
Punkt am Gerät) und im Uhrzeigersinn bis
zum Anschlag drehen.
 Würfelschneider einsetzen.
Pfeil am Würfelschneider und Pfeil an
Schüssel müssen übereinstimmen!
Würfelschneider muss vollständig auf der
Antriebsachse sitzen! Bei Bedarf mit Hilfe
der Messerabdeckung den Messereinsatz
in richtige Position drehen (Bild -6).
 Messerabdeckung abnehmen.
 Deckel aufsetzen (Pfeil am Deckel auf
Punkt an Schüssel) und im Uhrzeigersinn
drehen.
Deckelnase muss bis zum Anschlag
im Schlitz des Schüsselgriffs sitzen.
 Stopfer und Stopfereinsatz einsetzen.
 Netzstecker einstecken.
 Drehschalter auf gewünschte Arbeitsstufe
stellen.
 Zu schneidende Lebensmittel in den
Einfüllschacht geben. Bei Bedarf mit
Stopfer bei leichtem Druck nachschieben.
Falls erforderlich, Lebensmittel vorher
zerkleinern.
^ÅÜíìåÖ>
pÅÜΩëëÉä=êÉÅÜíòÉáíáÖ=ÉåíäÉÉêÉåW
Ó å~ÅÜ=sÉê~êÄÉáíÉå=îçå=ã~ñK=RMM=dê~ããI
Ó ÄÉîçê=ÇáÉ=tΩêÑÉä=ÇáÉ=råíÉêâ~åíÉ=ÇÉë=
tΩêÑÉäëÅÜåÉáÇÉêë=ÉêêÉáÅÜí=Ü~ÄÉåK
Nach der Arbeit
Drehschalter auf 0/off stellen.
Netzstecker ziehen.
Deckel gegen den Uhrzeigersinn drehen
und abnehmen.
 Messerabdeckung aufsetzen.
 Würfelschneider aus der Schüssel
herausnehmen.
 Schüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen
und abnehmen.
 Antriebsachse abnehmen.
 Lebensmittelreste im Schneidgitter mit
dem Schneidgitter-Reiniger entfernen.



Mixer
zum Mischen flüssiger bzw. halbfester
Lebensmittel, zum Zerkleinern/
Hacken von rohem Obst und
Gemüse, zum Pürieren von Speisen.
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉ=
jÉëëÉêLêçíáÉêÉåÇÉå=^åíêáÉÄ>
káÉ=áå=ÇÉå=~ìÑÖÉëÉíòíÉå=jáñÉê=ÖêÉáÑÉå>
jáñÉê=~êÄÉáíÉí=åìê=ãáí=ÑÉëíÖÉÇêÉÜíÉã=aÉÅâÉäK=
jáñÉê=åìê=ÄÉá=píáääëí~åÇ=ÇÉë=^åíêáÉÄÉë=
~ÄåÉÜãÉåK
sÉêÄêΩÜìåÖëÖÉÑ~Üê>
_Éáã=sÉê~êÄÉáíÉå=îçå=ÜÉá≈Éã=jáñÖìí=íêáíí=
a~ãéÑ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=qêáÅÜíÉê=áã=aÉÅâÉä=~ìëK=
j~ñáã~ä=MIQ=iáíÉê=ÜÉá≈É=çÇÉê=ëÅÜ®ìãÉåÇÉ=
cäΩëëáÖâÉáí=ÉáåÑΩääÉåK
^ÅÜíìåÖ>
jáñÉê=â~åå=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=ïÉêÇÉåK=
hÉáåÉ íáÉÑÖÉÑêçêÉåÉå=wìí~íÉå=E~ìëÖÉåçããÉå=
báëïΩêÑÉäF=îÉê~êÄÉáíÉåK=jáñÉê=åáÅÜí=äÉÉê=
ÄÉíêÉáÄÉåK
Mixen
^ÅÜíìåÖ>
wìã=_ÉíêáÉÄ=ÇÉë=jáñÉêë=ãìëë=ÇÉê=jáñÉêÇÉÅâÉä=
~ìÑÖÉëÉíòí=ìåÇ=ÑÉëíÖÉÇêÉÜí=ëÉáåK
Bild 
 Mixbecher aufsetzen (Pfeil am Becher auf
Punkt am Gerät) und im Uhrzeigersinn bis
zum Anschlag drehen.
 Zutaten einfüllen.
Maximalmenge, flüssig = 1,5 Liter
(schäumende oder heiße Flüssigkeiten
maximal 0,4 Liter).
Optimale Verarbeitungsmenge,
fest = 80 Gramm.
9
de
Deckel aufsetzen und im Uhrzeigersinn
drehen. Deckelnase muss bis zum
Anschlag im Schlitz des Mixergriffes sitzen.
 Drehschalter auf gewünschte Stufe stellen.
 Um Zutaten nachzufüllen, Drehschalter auf
0/off stellen.
 Deckel abnehmen und Zutaten einfüllen
oder
 Trichter herausnehmen und feste Zutaten
nach und nach in Nachfüllöffnung einfüllen
oder
 flüssige Zutaten durch den Trichter
einfüllen.
Nach dem Mixen
 Drehschalter auf 0/off stellen.
 Netzstecker ziehen.
 Mixer gegen den Uhrzeigersinn drehen
und abnehmen.
 Deckel gegen den Uhrzeigersinn drehen
und abnehmen.
Tipp: Mixer am besten sofort nach Gebrauch
reinigen, siehe „Reinigen und Pflegen“.

Zitruspresse
zum Auspressen von Zitrusfrüchten,
z. B. Orangen, Grapefruits, Zitronen.
^ÅÜíìåÖ>
wáíêìëéêÉëëÉ=åìê=áå=âçãéäÉíí=òìë~ããÉåJ
ÖÉëÉíòíÉã=wìëí~åÇ=îÉêïÉåÇÉåK
Bild 
 Schüssel aufsetzen (Pfeil an Schüssel auf
Punkt am Gerät) und im Uhrzeigersinn bis
zum Anschlag drehen.
 Antriebsachse 1 in die Schüssel einsetzen.
 Siebkorb auf Antriebsachse aufsetzen
(Pfeil an Zitruspresse auf Pfeil an Schüssel)
und im Uhrzeigersinn drehen.
Nase am Siebkorb muss bis zum
Anschlag im Schlitz des Schüsselgriffs
sitzen.
 Auspresskegel aufsetzen und andrücken.
 Netzstecker einstecken.
 Zum Auspressen der Früchte Drehschalter
auf niedrige Drehzahl stellen und Frucht
auf den Auspresskegel drücken.
^ÅÜíìåÖ>
cΩääëí~åÇ=ÄÉ~ÅÜíÉåK=j~ñáã~äÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖëJ
ãÉåÖÉW=NMMM=ãä=cêìÅÜíë~ÑíK
10
Nach der Arbeit
 Drehschalter auf 0/off stellen.
 Netzstecker ziehen.
 Zitruspresse gegen den Uhrzeigersinn
drehen und abnehmen.
 Schüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen
und abnehmen.
 Alle Teile reinigen, siehe „Reinigen und
Pflegen“.
Universalzerkleiner
zum Zerkleinern kleinerer Mengen
von Fleisch, Hartkäse, Zwiebeln,
Petersilie, Knoblauch, Obst und
Gemüse.
Das Zerkleinern von Kaffeebohnen, Pfefferkörnern, Zucker, Mohn und Meerrettich ist
nicht zulässig.
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉ=
jÉëëÉêLêçíáÉêÉåÇÉå=^åíêáÉÄ>
káÉ=áå=ÇÉå=_ÉÅÜÉê=ÇÉë=råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉêë=
ÖêÉáÑÉå>=wìã=båíÑÉêåÉå=ÇÉê=òÉêâäÉáåÉêíÉå=
iÉÄÉåëãáííÉä=ÖÉÉáÖåÉíÉ=eáäÑëãáííÉä=
EòK _K i∏ÑÑÉäF=ÄÉåìíòÉåK
råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉê=åìê=ÄÉá=píáääëí~åÇ=ÇÉë=
^åíêáÉÄë=~ÄåÉÜãÉåK=
aÉê=råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉê=~êÄÉáíÉí=åìê=ãáí=
ÑÉëíÖÉÇêÉÜíÉã=aÉÅâÉäK
Bild 
 Becher aufsetzen (Pfeil am Becher auf
Punkt am Gerät) und im Uhrzeigersinn bis
zum Anschlag drehen.
 Zu zerkleinernde Lebensmittel in den
Becher einfüllen.
 Deckel aufsetzen und im Uhrzeigersinn
drehen. Deckelnase muss bis zum
Anschlag im Schlitz des Bechers sitzen.
 Drehschalter auf Stufe M drehen und
festhalten.
Je länger das Gerät eingeschaltet bleibt,
desto feiner wird das Schnittgut.
Bei Kräutern kann das gewünschte
Zerkleinerungsergebnis schon nach sehr
kurzer Einschaltzeit erreicht sein. Ein
kurzes „Antippen“ der Stufe M kann schon
ausreichen.
Nach der Arbeit
 Drehschalter loslassen.
 Netzstecker ziehen.
 Universalzerkleinerer gegen den
Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.
de
Universalzerkleinerer umdrehen, die zerkleinerten Lebensmittel fallen in den Deckel.
 Becher gegen den Uhrzeigersinn drehen
und abnehmen.
 Reste der zerkleinerten Lebensmittel mit
geeignetem Hilfsmittel (z. B. Löffel) aus dem
Becher entfernen.
 Alle Teile reinigen, siehe „Reinigen und
Pflegen“.

Reinigen und Pflegen
Das Gerät ist wartungsfrei!
Gründliche Reinigung gewährleistet eine lange
Haltbarkeit.
Weitere Angaben können der Kurzanleitung
entnommen werden.
píêçãëÅÜä~ÖJdÉÑ~Üê>
a~ë=dêìåÇÖÉê®í=åáÉ=áå=cäΩëëáÖâÉáíÉå=í~ìÅÜÉåI=
åáÉ=ìåíÉê=ÑäáÉ≈ÉåÇÉë=t~ëëÉê=Ü~äíÉå=ìåÇ=åáÅÜí=
áå=ÇÉê=péΩäã~ëÅÜáåÉ=êÉáåáÖÉåK
^ÅÜíìåÖ>
hÉáåÉ=ëÅÜÉìÉêåÇÉå=oÉáåáÖìåÖëãáííÉä=
îÉêïÉåÇÉåK=lÄÉêÑä®ÅÜÉå=â∏ååÉå=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=
ïÉêÇÉåK
Tipps:
– Bei der Verarbeitung von z. B. Möhren und
Rotkohl entstehen Verfärbungen an den
Kunststoffteilen, die mit einigen Tropfen
Speiseöl entfernt werden können.
– Zubehörtasche bei Bedarf reinigen.
Pflegehinweise in der Tasche beachten.
Wichtiger Hinweis
Alle Teile der Schüssel inkl. Zubehör (5–7)
und die Werkzeuge (8–16; außer Getriebe
des Rührbesens) sind spülmaschinenfest.
Kunststoffteile in der Spülmaschine nicht
einklemmen, da Verformung möglich.
Der Rührbesen kann zur Reinigung zerlegt
werden.
Bild 
 Besen vorsichtig von der Halterung
abziehen und den Deckel abnehmen.
 Getriebe vorsichtig mit einer Bürste reinigen.
 Der Besen kann im Geschirrspüler gereinigt
werden.
 Nach der Reinigung zusammensetzen.
Würfelschneider reinigen
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉ=
jÉëëÉê>
_Éáã=^ìëÉáå~åÇÉêåÉÜãÉåLwìë~ããÉåÄ~ì=
ÇÉë=tΩêÑÉäëÅÜåÉáÇÉêë=ÇáÉ=pÅÜåÉáÇëÅÜÉáÄÉ=
åìê=~ã=hìåëíëíçÑÑâå~ìÑ=áå=ÇÉê=jáííÉ=ÖêÉáÑÉåK
Netzstecker ziehen.
Grundgerät feucht abwischen. Bei Bedarf
etwas Spülmittel benutzen.
 Gerät anschließend trockenreiben.
Der Grundträger (18b) ist spülmaschinenfest.
Alle anderen Teile nicht in die Spülmaschine
geben, Messer werden stumpf!
Zum Reinigen den Würfelschneider
auseinanderbauen:
Bild 
 Die 4 Verschlussklammern nach außen
drücken und Schneidscheibe abnehmen.
 Messereinsatz aus dem Grundträger
herausnehmen.
 Lebensmittelreste im Schneidgitter mit
dem Schneidgitter-Reiniger entfernen.
 Grundträger in der Spülmaschine reinigen.
Alle anderen Teile unter fließendem Wasser
vorspülen. Teile mit einer Bürste reinigen.
Schüssel mit Zubehör reinigen
Mixer reinigen
Grundgerät reinigen


sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉ=
jÉëëÉê>
råáîÉêë~äãÉëëÉê=åìê=~ã=hìåëíëíçÑÑJdêáÑÑê~åÇ=
~åÑ~ëëÉåK
_Éá=káÅÜíÖÉÄê~ìÅÜ=råáîÉêë~äãÉëëÉê=áããÉê=
áã=jÉëëÉêëÅÜìíò=~ìÑÄÉï~ÜêÉåK
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉ=
jÉëëÉê>
jáñÉêãÉëëÉê=åáÅÜí=ãáí=Ääç≈Éå=e®åÇÉå=
ÄÉêΩÜêÉåK=wìã=oÉáåáÖÉå=_ΩêëíÉ=ÄÉåìíòÉåK
Mixer am besten sofort nach Gebrauch
reinigen. So trocknen Rückstände nicht an,
und der Kunststoff wird nicht angegriffen
(z. B. durch ätherische Öle in Gewürzen).
Mixbecher, Deckel und Trichter sind
spülmaschinenfest.
11
de
Messereinsatz nicht in der Spülmaschine,
sondern unter fließendem Wasser reinigen.
Nicht im Wasser liegen lassen!
Tipp: Etwas Wasser mit Spülmittel in den
aufgesetzten Mixer geben. Für wenige
Sekunden auf Stufe M stellen. Wasser
ausschütten und Mixer mit klarem Wasser
ausspülen.
Mixer zerlegen
Bild 
 Den Messereinsatz an den Flügeln gegen
den Uhrzeigersinn drehen. Der Messereinsatz wird gelöst.
 Messereinsatz entnehmen und den
Dichtungsring entfernen.
Mixer zusammensetzen
 Dichtungsring am Messereinsatz
anbringen.
 Messereinsatz von unten in den
Mixerbecher einsetzen.
 Messereinsatz an den Flügeln im
Uhrzeigersinn fest schrauben.
Dabei mindestens so weit drehen, dass ein
Flügel die Markierung auf dem
Mixerbecher abdeckt (Positionierung –>
Bild -6).
Zitruspresse reinigen
Alle Teile sind spülmaschinenfest.
Auspresskegel am besten sofort nach
Gebrauch von allen Seiten unter fließendem
Wasser abspülen. So trocknen Rückstände
nicht an.
Universalzerkleiner reinigen
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉ=
jÉëëÉê>
råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉêJjÉëëÉê=åáÅÜí=ãáí=Ääç≈Éå=
e®åÇÉå=ÄÉêΩÜêÉåK=wìã=oÉáåáÖÉå=_ΩêëíÉ=
ÄÉåìíòÉåK
Universalzerkleinerer am besten sofort nach
Gebrauch reinigen.
So trocknen Rückstände nicht an, und der
Kunststoff wird nicht angegriffen (z. B. durch
ätherische Öle in Gewürzen).
Der Deckel ist spülmaschinenfest.
Becher mit Antrieb nicht in der Spülmaschine,
sondern unter fließendem Wasser mit einer
Bürste reinigen. Nicht im Wasser liegen lassen!
Zum Trocknen den Becher mit dem Antrieb
nach oben abstellen.
12
Tipp: Etwas Wasser mit Spülmittel in den
Universalzerkleinerer geben.
Universalzerkleinerer auf Grundgerät
aufsetzen. Für wenige Sekunden auf Stufe M
stellen. Universalzerkleinerer abnehmen.
Wasser ausschütten und mit klarem Wasser
ausspülen.
Aufbewahrung
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê>
_Éá=káÅÜíÄÉåìíòìåÖ=ÇÉë=dÉê®íÉë=ÇÉå=
kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåK
Bild
Werkzeuge und Zerkleinerungsscheiben in
der Zubehörtasche verstauen.
Zum Aufbewahren des Universalmessers
immer den Messerschutz aufsetzen.
 Kabel mit kurzen Schüben im Kabelfach
verstauen.

Hilfe bei Störungen
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê>
sçê=_ÉÜÉÄìåÖ=ÉáåÉê=pí∏êìåÖ=kÉíòëíÉÅâÉê=
òáÉÜÉåK
Wichtiger Hinweis
Ein Fehler in der Bedienung des Gerätes,
ein Auslösen der elektronischen
Sicherungen bzw. ein Gerätedefekt wird
durch Blinken der Betriebsanzeige
angezeigt.
Grundgerät
Störung:
Gerät arbeitet nicht mehr.
Mögliche Ursache:
Das Gerät wurde überlastet (z. B. Werkzeug
durch ein Lebensmittel blockiert) und die
elektronische Sicherung hat ausgelöst.
Behebung:
 Drehschalter auf 0/off stellen.
 Netzstecker ziehen.
 Ursache der Überlastung beseitigen.
 Gerät wieder in Betrieb nehmen.
de
Mögliche Ursache:
Es wurde versucht, Schüssel oder Mixer auf
das eingeschaltete Gerät zu setzen.
Behebung:
 Drehschalter auf 0/off stellen.
 Schüssel oder Mixer aufsetzen.
 Gerät wieder in Betrieb nehmen.
Schüssel/Deckel/Zubehör
Störung:
Gerät läuft nicht an.
Mögliche Ursache:
Teile nicht richtig aufgesetzt.
Behebung:
 Drehschalter auf 0/off stellen.
 Teile entsprechend den dazugehörigen
Anweisungen dieser Anleitung aufsetzen.
Wichtiger Hinweis
Sollte sich die Störung so nicht
beseitigen lassen, wenden Sie sich bitte
an den Kundendienst (siehe Kundendienstadressen am Ende dieser Heftes).
Sonderzubehör
(im Fachhandel erhältlich, wenn nicht im
Lieferumfang enthalten)
Pommes frites-Scheibe (MZ5PS01)
Zum Schneiden roher Kartoffeln für Pommes
frites.
Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EUweit gültige Rücknahme und Verwertung der
Altgeräte vor.
Über aktuelle Entsorgungswege informieren
Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder bei
Ihrer Gemeindeverwaltung.
Garantiebedingungen
Für dieses Gerät gelten die von unserer jeweils
zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen, in dem das
Gerät gekauft wurde. Sie können die Garantiebedingungen jederzeit über Ihren Fachhändler,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder
direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.
Die Garantiebedingungen für Deutschland und
die Adressen finden Sie auf der Heftrückseite.
Darüber hinaus sind die Garantiebedingungen
auch im Internet unter der benannten
Webadresse hinterlegt. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall
die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.
Anwendungsempfehlungen
Universalmesser
Zum Zerkleinern und Hacken.
Das Universalmesser wird in den Stufen M und
max verwendet. Die Einschaltdauer richtet sich
nach dem gewünschten Zerkleinerungsgrad.
Asia-Gemüse-Scheibe (MZ5JS01)
Schneidet Obst und Gemüse in feine Streifen für
asiatische Gemüsegerichte.
Reibscheibe, mittelfein (MZ5RS02)
Zum Reiben von rohen Kartoffeln, Hartkäse
(z. B. Parmesan), gekühlter Schokolade und
Nüssen.
Schneid-/Raspel-Wendescheibe
(MZ5KP01)
Zum Reiben roher Kartoffeln, z. B. für Kartoffelpuffer/-rösti. Zum Schneiden von Obst und
Gemüse in Scheiben.
Hinweise zur Entsorgung
Dieses Gerät ist entsprechend der
europäischen Richtlinie 2012/19/EG
über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
(waste electrical and electronic
equipment – WEEE) gekennzeichnet.
Kräuter (außer Schnittlauch), 10–50 g
In der trockenen Schüssel auf Stufe max
zerkleinern.
Knoblauch, max. 500 g
 Auf Stufe M zerkleinern.
Zwiebeln, max. 500 g
 Zwiebeln vierteln.
 Auf Stufe M zerkleinern.
Gemüse oder Kartoffeln, roh, 100–500 g
 Gemüse/Kartoffeln in Stücke schneiden.
 Mehrmals je 2 Sekunden auf Stufe M
zerkleinern.
Nüsse oder Mandeln, 100–500 g
 Auf Stufe max zerkleinern.

13
de
Hartkäse (z. B. Parmesan), 100–500 g
 Auf Stufe max zerkleinern.
Brötchen, hart, 1–6 Stück
 Brötchen vierteln.
 Auf Stufe max zerkleinern.
Fleisch oder Leber, 100–500 g
 Knorpel, Knochen, Haut und Sehnen vom
Fleisch entfernen.
 Fleisch in Stücke schneiden.
 Auf Stufe max zerkleinern.
 Für Fleischteige, Füllungen und Pasteten
Fleisch zusammen mit den Gewürzen
verarbeiten.
Erdbeersorbet
(für 2–4 Personen)
250 g gefrorene Erdbeeren
100 g Puderzucker
150 ml Sahne
 Zutaten so lange auf Stufe max vermischen,
bis ein cremiges Eis entsteht.
Tipp: Nach diesem Rezept können auch andere
gefrorene Früchte wie Himbeeren, Heidelbeeren
und Johannisbeeren zu Sorbet verarbeitet
werden.
Metall-Knethaken
Zum Kneten von schwerem Teig
und zum Untermischen von
Zutaten, die nicht zerkleinert
werden sollen (z. B. Rosinen,
Schokoladenplättchen).
Der Knethaken wird in Stufe min und mit
mittlerer Drehzahl verwendet.
Nudelteig
500 g Mehl
5 Eier
Öl nach Bedarf
 Zutaten (außer Öl) kurz auf Stufe min
vermischen.
 Dann 2 bis 3 Minuten auf mittlerer Stufe zu
einem glatten, festen Teig kneten.
 Bei trockenem Teig etwas Öl zugeben.
14
Hefeteig
Hefeteig lässt sich je nach Verwendungszweck
in drei Arten unterscheiden:
– leichter Hefeteig, z. B. für Krapfen und
Berliner
– mittelschwerer Hefeteig, z. B. für Hefezopf
und Brot
– schwerer Hefeteig, z. B. für Blech-, Obst
und Streuselkuchen
Wird ein Vorteig gewünscht:
 150 ml warme Flüssigkeit (Milch oder
Wasser), zerbröckelte Hefe, eine Prise
Zucker und 100 g Mehl auf Stufe min mit
dem Knethaken verarbeiten.
 Vorteig gehen lassen.
 Restliche Zutaten wie im Rezept angegeben
verarbeiten.
Hefezopf
Grundrezept
500 g Mehl
25 g Hefe oder 1 Päckchen Trockenhefe
210–220 ml warme Milch
1 Ei
1 Prise Salz
80 g Zucker
60 g zerlassenes und abgekühltes Fett
Schale einer halben Zitrone, gerieben
 Zutaten kurz auf Stufe min vermischen.
 Dann 1 bis 2 Minuten auf mittlerer Stufe
kneten.
Höchstmenge: 1,5 mal Grundrezept
Pizzateig
Grundrezept
500 g Mehl
25 g Hefe oder 1 Päckchen Trockenhefe
1 TL Zucker
1 Prise Salz
4 EL Öl
250–300 ml warmes Wasser
 Zutaten kurz auf Stufe min vermischen.
 Dann 1 bis 2 Minuten auf mittlerer Stufe
kneten.
Höchstmenge: 1,5 mal Grundrezept
Mürbteig
Grundrezept
250 g Mehl
125 g Margarine oder Butter
(Raumtemperatur)
1 Ei
125 g Zucker
de
1 Prise Salz
1 Päckchen Vanillezucker
evtl. Backpulver
 Zutaten auf mittlerer Stufe kneten.
 Teig kalt stellen.
 Nach Bedarf weiterverarbeiten.
Höchstmenge: 2 mal Grundrezept
Rührbesen
Für Sahne, Eischnee und leichte
Teige. Nicht geeignet für feste
Zutaten (z. B. Butterstücke aus
dem Kühlschrank).
Der Rührbesen wird in den Stufen min und max
sowie mit mittlerer Drehzahl verwendet.
Boden für Obstkuchen
Grundrezept
2 Eier
125 g Zucker
 Eier und Zucker 5 Minuten auf Stufe max
schaumig schlagen.
125 g gemahlene Haselnüsse
50 g Semmelbrösel
 Gerät auf Stufe min schalten, Haselnüsse
und Semmelbrösel durch die
Nachfüllöffnung dazugeben.
 Nur kurz verrühren.
Zerkleinerungsscheiben
Wende-Schneidscheibe –
dick/dünn
Zum Schneiden von Obst und
Gemüse.
Wende-Raspelscheibe –
grob/fein
Eischnee, 2–6 Eiweiß
 Auf Stufe max schlagen.
 Unterheben von Eischnee auf Stufe min.
Schlagsahne, 200–500 g
 Auf mittlerer Stufe schlagen.
 Unterheben von Schlagsahne auf Stufe
min.
Zum Raspeln von Gemüse, Obst
und Käse, außer Hartkäse (z. B. Parmesan).
Pommes frites-Scheibe
Zum Schneiden roher Kartoffeln
für Pommes frites.
Alle Zerkleinerungsscheiben werden auf
Stufe min verwendet.
Biskuitteig
Grundrezept (z. B. Springform Ø 26 cm)
3–4 Eier
3–4 EL heißes Wasser
150 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
 Zutaten 5 Minuten auf Stufe max schaumig
schlagen.
150 g Mehl
50 g Speisestärke
1 TL Backpulver
 Mehl, Speisestärke und Backpulver
vermischen.
 Gerät auf Stufe min schalten und die
Mehlmischung durch die Nachfüllöffnung
dazugeben.
 Nicht länger als 1 Minute verrühren.
Rohkostsalat
(für 2–4 Personen)
4 Karotten
1 Kohlrabi
1 Apfel
1 Zucchini
1 Gurke
¼ Blumenkohl
100 g Frischkäse
Dressing:
100 g Joghurt
100 g saure Sahne
1 Knoblauchzehe
1 EL Ketchup
15
de
1 Prise Salz
1 Prise Zucker
3 EL Essig
 Karotten mit einer groben Bürste unter
fließendem Wasser putzen und mit der
Raspel-Wendescheibe raspeln.
 Kohlrabi schälen, in dicke Scheiben
schneiden und mit der RaspelWendescheibe raspeln.
 Apfel waschen und vierteln, mit der RaspelWendescheibe raspeln.
 Zucchini und Gurke waschen, der Länge
nach durchschneiden und mit der
Schneid-Wendescheibe schneiden.
 Blumenkohl waschen und in Röschen teilen.
 Die Zutaten für das Dressing im Mixer
verarbeiten und den Salat damit marinieren.
 Salat auf Tellern anrichten und Frischkäse
darüber verteilen.
Zitruspresse
Zum Auspressen von Zitrusfrüchten, z. B. Orangen,
Grapefruits, Zitronen.
Höchstmenge: 1000 g
Die Zitruspresse wird auf Stufe min verwendet.
Würfelschneider
Zum Schneiden von Lebensmitteln
in Würfelform zur Verwendung in
Salaten, Suppen, Saucen oder als
Beilage.
Der Würfelschneider wird auf Stufe min
verwendet.
Salat „Olivie“
(für ca. 4 Personen)
4 gekochte, abgekühlte Kartoffeln
2 gekochte Karotten
4 hartgekochte Eier
200 g gekochtes Hähnchenbrustfleisch
1–2 Salzgurken oder marinierte Gurken
1–2 Salatgurke
300 g Erbsen, fein (1 kleine Dose)
Salz und Pfeffer
250 g Mayonnaise
 Die gekochten, aber bereits abgekühlten
Kartoffeln, die Karotten und die Eier in Würfel
schneiden.
 Die Gurken und das Fleisch in Würfel
schneiden.
 Alle gewürfelten Zutaten in einer
Salatschüssel mit den Erbsen vermischen.
 Mit Salz und Pfeffer nach Geschmack
würzen.
 Mit Mayonnaise vermischen und anrichten.
Salat „Vinaigrette“
(für ca. 4 Personen)
4 gekochte, abgekühlte Kartoffeln
500 g gekochte rote Beete
2 gekochte Karotten
2 Salzgurken
100 g Erbsen fein
½ Bund Lauch (ca. 50 g)
Salz und Pfeffer
100 ml Speiseöl
 Die gekochten, aber bereits abgekühlten
Kartoffeln, die Karotten, die rote Beete und
den Lauch in Würfel schneiden.
 Die Salzgurken in Würfel schneiden.
 Alle gewürfelten Zutaten in einer
Salatschüssel mit den Erbsen vermischen.
 Mit Salz und Pfeffer nach Geschmack
würzen.
 Mit Speiseöl anrichten.
Salat „Stolichny“
(für 2 Personen)
150 g Schinken
3 gekochte, abgekühlte Kartoffeln
2 Salzgurken oder marinierte Gurken
1 gekochte Karotte
Erbsen, eine halbe Dose
Salz und Pfeffer
16
de
Dressing:
¼ Becher saure Sahne
¼ Glas Mayonnaise
 Die gekochten, aber bereits abgekühlten
Kartoffeln und die Karotte in Würfel
schneiden.
 Den Schinken und die Gurken in Würfel
schneiden.
 Alle gewürfelten Zutaten in einer
Salatschüssel mit den Erbsen vermischen.
 Mit Salz und Pfeffer nach Geschmack
würzen.
 Alle Zutaten vermischen. Mit saurer Sahne
und Mayonnaise anrichten.
Krabbensalat
(für ca. 4 Personen)
300 g gekochtes Fleisch
300 g gekochte, abgekühlte Kartoffeln
200 g Salatgurke
Grüner Salat
50 g Krabbenfleisch
3 hartgekochte Eier
150 g Mayonnaise
 Die gekochten, aber bereits abgekühlten
Kartoffeln, die Eier, die Gurken und das
Krabbenfleisch in Würfel schneiden.
Das gekochte Fleisch in Würfel schneiden.
 Den grünen Salat kleinhacken.
 Mit Salz und Pfeffer nach Geschmack
würzen.
 Mit Mayonnaise anrichten.
Suppe „Okroshka“
(für 4–6 Personen)
Kwas, 2 Liter
300 g Kochwurst oder Hähnchenbrustfleisch
3–4 gekochte, abgekühlte Kartoffeln
3–4 hartgekochte Eier
1 Bund Radieschen (8–10 Stück)
3 Salatgurken
½ Bund Lauch (ca. 50 g)
Petersilie und Dill
3 Esslöffel saure Sahne
Senf, Zucker
 Die gekochten, aber bereits abgekühlten
Kartoffeln und die Eier in Würfel schneiden.
 Die Gurken, die Radieschen, die Wurst bzw.
das Hähnchenbrustfleisch in Würfel
schneiden.
Saure Sahne, gehackten Lauch und die Eier
mit Senf und Zucker gut vermischen und mit
Kwas verdünnen.
 Die gewürfelten Zutaten, gehackte Petersilie
und Dill dazugeben.
 Mit Salz und Pfeffer nach Geschmack
würzen.

Mixer
zum Mischen flüssiger bzw. halbfester Lebensmittel, zum Zerkleinern/Hacken von rohem Obst und
Gemüse, zum Pürieren von Speisen.
– Keine tiefgefrorenen Zutaten
(ausgenommen Eiswürfel) verarbeiten.
– Maximalmenge, flüssig = 1,5 Liter
(schäumende oder heiße Flüssigkeiten
maximal 0,4 Liter).
– Optimale Verarbeitungsmenge, fest = 80 g.
Der Mixer wird in den Stufen min, max sowie
Pulse verwendet.
Orangenmix Cocktail
½ l Orangensaft (6 Orangen)
2–4 EL Zitronensaft (1 Zitrone)
300 g Aprikosen aus der Dose
10 Eiswürfel
4 TL Zucker oder Honig
 Orangen und Zitrone halbieren und mit der
Zitruspresse auspressen.
 Saft, Aprikosen und Eiswürfel in den Mixer
geben und ca. 30 Sekunden auf Stufe
Pulse mischen.
 Mit Zucker und Honig abschmecken.
 Eiskalt servieren.
Schokoladen-Milch
(Höchstmenge)
100 g Schokolade
400 ml heiße Milch
 Schokolade auf Stufe Pulse zerkleinern.
 Heiße Milch dazugeben und mixen.
17
de
Mayonnaise
Grundrezept
1 Ei
1 TL Senf
1 EL Essig oder Zitronensaft
1 Prise Salz
1 Prise Zucker
180 ml Öl
Zutaten müssen die gleiche Temperatur haben.
 Zutaten (außer Öl) einige Sekunden auf
Stufe min vermischen.
Gerät auf Stufe max schalten, das Öl
langsam durch den Trichter gießen und so
lange mixen, bis die Mayonnaise emulgiert.
Höchstmenge: 2 mal Grundrezept

Sport-Getränk
270 g Honig (aus dem Kühlschrank, 5 °C)
5 g Zimt
230 g Milch
 Honig und Zimt in den Mixer geben und auf
Stufe M mixen.
 Nach 5 Sekunden die Milch dazugeben und
Universalzerkleinerer
Zum Zerkleinern kleinerer Mengen von Fleisch, Hartkäse, Zwiebeln, Petersilie,
Knoblauch, Obst und Gemüse.
Das Zerkleinern von Kaffeebohnen, Pfefferkörnern, Zucker, Mohn und Meerrettich ist
nicht zulässig.
Je länger das Gerät eingeschaltet bleibt, desto feiner wird das Schnittgut.
Bei Kräutern kann das gewünschte Zerkleinerungsergebnis schon nach sehr kurzer Einschaltzeit
erreicht sein. Ein kurzes „Antippen“ der Stufe M kann schon ausreichen.
Änderungen vorbehalten.
18
en
`çåÖê~íìä~íáçåë=çå=íÜÉ=éìêÅÜ~ëÉ=çÑ=óçìê=
åÉï=pfbjbkp=~ééäá~åÅÉK
få=ÇçáåÖ=ëçI=óçì=Ü~îÉ=çéíÉÇ=Ñçê=~=ãçÇÉêåI=
ÜáÖÜJèì~äáíó=ÇçãÉëíáÅ=~ééäá~åÅÉK=
vçì=Å~å=ÑáåÇ=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=
çìê éêçÇìÅíë=çå=çìê=ïÉÄ=é~ÖÉK
Contents
For your safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cleaning and servicing . . . . . . . . . . . . . .
Storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extra accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instructions on disposal . . . . . . . . . . . . .
Warranty conditions . . . . . . . . . . . . . . . .
Application examples . . . . . . . . . . . . . . .
19
21
21
26
27
28
28
28
28
29
For your safety
Before use, read these instructions carefully in order to become
familiar with important safety and operating instructions for this
appliance.
If the instructions for correct use of the appliance are not observed,
the manufacturer’s liability for any resulting damage will be excluded.
This appliance is designed for processing normal household quantities
in the home or similar quantities in non-industrial applications.
Non-industrial applications include e.g. use in employee kitchens
in shops, offices, agricultural and other commercial businesses, as well
as use by guests in boarding houses, small hotels and similar dwellings.
Use the appliance for processing normal amounts of food for the
household. Do not exceed permitted maximum quantities (see
“Application examples”).
This appliance is suitable for mixing, kneading, beating, slicing and
shredding food. Other applications are possible if the accessories
approved by the manufacturer are used. It must not be used
for processing other objects or substances.
Use the appliance with original accessories only.
Please keep the Operating instructions in a safe place. If passing on the
appliance to a third party, always include the Operating instructions.
, General safety instructions
Electric shock risk
The appliance must not be used by children.
The appliance and its power cord must be kept away from children.
Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliance
in a safe way and if they understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
19
en
Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate. Do not use the appliance if the power cord
and/or appliance are damaged.
Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended
and before assembling, disassembling or cleaning.
Do not place the power cord over sharp edges or hot surfaces.
To prevent injury, a damaged power cord must be replaced by the
manufacturer or his customer service or a similarly qualified person.
Only our customer service may repair the appliance.
, Safety instructions for this appliance
Risk of injury
Electric shock risk
If the power is interrupted, the appliance remains switched on and
restarts when the power is restored.
Change accessories and tools only when the appliance is at a standstill
(rotary switch on 0/off) and the mains plug has been pulled out.
Never immerse the base unit in liquids or place under running water and
do not clean in the dishwasher.
Before rectifying a fault, pull out the mains plug.
Risk of injury from the rotating tools!
While the appliance is operating, never place fingers in the mixing bowl.
Always use the pusher for adding ingredients. After switching off,
the drive continues running for a short time. Change tools only when
the drive is at a standstill.
Risk of injury from sharp blades!
Grip the universal blade by the edge of the plastic handle only.
When not in use, always store the universal blade in the blade guard.
Do not put fingers in the feed tube. Only use the pusher when adding
more ingredients.
Do not grip the sharp blades or edges of the cutting discs.
Take hold of cutting discs by the edge only.
Risk of injury from sharp blades/rotating drive!
Never place fingers in the attached blender! Do not remove/attach
the blender until the drive is at a standstill. Do not touch blender blades
with bare hands. Clean them with a brush.
Risk of scalding!
If processing hot liquids, steam escapes through the funnel in the lid.
Add a max. 0.4 litres of hot or frothing liquid.
20
en
, Explanation of the symbols on the appliance or accessory
Follow the instructions in the operating instructions.
Caution! Rotating blades.
Caution! Rotating tools.
Do not place fingers in the feed tube.
These operating instructions refer to various
models. An overview of the different models
can be found on the illustrated pages (Fig. )
Overview
Please fold out the illustrated pages.
Fig. 
Base unit
1 Rotary switch
0/off = Stop
M = Instantaneous switching at maximum
speed, hold switch for required blending
duration.
min/max = Operating speed steplessly
adjustable from low to high speed.
Pulse = Switch position for intermittent
operation at maximum speed.
Recommended for making e.g. milkshakes
in the blender.
2 Operating indicator
Lights up while the appliance is operating.
Flashes if the appliance has been operated
incorrectly, the electronic fuse has tripped
or the appliance is defective – see section
“Troubleshooting”.
3 Drive
4 Cord store
Bowl with accessories
5 Bowl
6 Lid
7 a) Pusher
b) Pusher insert
Tools
8 Drive shaft 1
9 Tool holder
10 Universal blade with blade guard
11 Stirrer
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Metal kneading hook
Disc holder
Reversible slicing disc – thick/thin
Reversible shredding disc – coarse/fine
Chipper disc *
Citrus press *
a) Strainer basket
b) Pressing cone
Dicer with drive shaft *
a) Drive shaft 2
b) Base holder
c) Catch
d) Blade insert
e) Slicing disc
f) Blade cover
g) Cutting grid cleaner
Universal cutter *
a) Jug with drive
b) Lid
Blender
a) Blender jug with drive
b) Lid
c) Refill opening
d) Funnel
Accessories bag *
* Not all models.
Operation
Before operating the appliance and
accessories for the first time, clean thoroughly;
see “Cleaning and servicing”.
t~êåáåÖ>
rëÉ=çåäó=íÜÉ=êçí~êó=ëïáíÅÜ=ENF=íç=ëïáíÅÜ=
íÜÉ ~ééäá~åÅÉ=çå=çê=çÑÑK=
pïáíÅÜáåÖ=çÑÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Äó=çéÉåáåÖ=íÜÉ=äáÇ=
ESI=NVÄI=OMÄF=ïáää=Ç~ã~ÖÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK
21
en
fãéçêí~åí>
_çïä=ERFI=äáÇLàìÖ=çÑ=íÜÉ=ìåáîÉêë~ä=ÅìííÉê=ENVF=
~åÇ ÄäÉåÇÉê=àìÖ=EOM~F=~êÉ=åçí=ëìáí~ÄäÉ=Ñçê=ìëÉ=
áå=íÜÉ=ãáÅêçï~îÉ>=
Preparation
Place the base unit on a smooth, clean
surface.
 Pull cord out of the cord store to the
required length.

Bowl with accessories/tools
oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=
íÜÉ=êçí~íáåÖ=íççäë>
tÜáäÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=çéÉê~íáåÖI=åÉîÉê=éä~ÅÉ=
ÑáåÖÉêë=áå=íÜÉ=ãáñáåÖ=ÄçïäK=
^äï~óë=ìëÉ=íÜÉ=éìëÜÉê=ETF=Ñçê=~ÇÇáåÖ=áåÖêÉJ
ÇáÉåíëK=^ÑíÉê=ëïáíÅÜáåÖ=çÑÑI=íÜÉ=ÇêáîÉ=ÅçåíáåìÉë=
êìååáåÖ=Ñçê=~=ëÜçêí=íáãÉK=`Ü~åÖÉ=íççäë=çåäó=
ïÜÉå=íÜÉ ÇêáîÉ=áë=~í=~=ëí~åÇëíáääK=
t~êåáåÖ>
tÜÉå=ïçêâáåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=ÄçïäI=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=
Å~ååçí=ÄÉ=ëïáíÅÜÉÇ=çå=ìåíáä=íÜÉ=Äçïä=Ü~ë=
ÄÉÉå=~íí~ÅÜÉÇ=~åÇ=íÜÉ=äáÇ=Ü~ë=ÄÉÉå=~íí~ÅÜÉÇ=
~åÇ=ëÅêÉïÉÇ=çå=íáÖÜíK
Universal blade (10)
for cutting and chopping.
oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉë>
dêáé=íÜÉ=ìåáîÉêë~ä=Ää~ÇÉ=Äó=íÜÉ=ÉÇÖÉ=
çÑ=íÜÉ=éä~ëíáÅ=Ü~åÇäÉ=çåäóK
tÜÉå=åçí=áå=ìëÉI=~äï~óë=ëíçêÉ=íÜÉ=ìåáîÉêë~ä=
Ää~ÇÉ=áå=íÜÉ=Ää~ÇÉ=Öì~êÇK
Stirrer (11)
for cream, beaten egg white and
light dough. Not suitable for solid
ingredients.
Before using, fit stirrer.
 Insert stirrer into drive housing and lock
into position (Fig. -5b).
Fig. 
 Attach the bowl (arrow on bowl on dot on
the appliance) and rotate as far as possible
in a clockwise direction.
22
Inserting universal blade:
– Press the drive shaft 1 into the tool
holder until it locks into position.
– Insert tool holder into the bowl.
– Place universal blade into the tool holder
and let go.
 Inserting stirrer:
– Insert drive shaft 1 into the bowl.
– Attach stirrer with a slight rotation
to the drive shaft.

t~êåáåÖ>
^ÇÇ=áåÖêÉÇáÉåíë=íç=ÄÉ=éêçÅÉëëÉÇ=~äï~óë=~ÑíÉê=
íÜÉ=íççä=Ü~ë=ÄÉÉå=áåëÉêíÉÇK=








Add ingredients.
Attach lid (match arrow on lid on dot on
bowl) and rotate in a clockwise direction.
Lid lug must be located fully in the slot
in the bowl handle.
Insert pusher and pusher insert.
Insert the mains plug.
Set the rotary switch to the desired setting.
To add more ingredients, set the rotary
switch to 0/off.
Remove the pusher and add ingredients
through the feed tube.
Add liquids through the pusher.
Pusher insert can be used as
a measuring jug.
Metal kneading hook (12)
for kneading heavy dough and
mixing-in ingredients that ought not
be cut (e.g. raisins and chocolate chips).
Fig. 
 Place drive shaft 2 for the dicer on the drive
on the base unit.
 Attach the bowl (arrow on bowl on dot on
the appliance) and rotate as far as possible
in a clockwise direction.
 Metall-Knethaken auf Antriebsachse setzen.
 Add ingredients.
 Attach lid (match arrow on lid on dot on
bowl) and rotate in a clockwise direction.
Lid lug must be located fully in the slot
in the bowl handle.
 Insert pusher and pusher insert.
 Insert the mains plug.
 Set the rotary switch to the desired setting.
 To add more ingredients, set the rotary
switch to 0/off.
en
Remove the pusher and add ingredients
through the feed tube.
 Add liquids through the pusher.
Pusher insert can be used as
a measuring jug.

grip into the disc openings. Disc must rest
on the lateral lug of the disc holder.
 Lightly rotating, attach disc holder to the
drive shaft.
oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉë>
Cutting discs
oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉë>
aç=åçí=Öêáé=íÜÉ=ëÜ~êé=Ää~ÇÉë=çê=ÉÇÖÉë=
çÑ=íÜÉ=ÅìííáåÖ=ÇáëÅëK=q~âÉ=ÜçäÇ=çÑ=ÅìííáåÖ=
ÇáëÅë=Äó=íÜÉ=ÉÇÖÉ=çåäóK
Reversible slicing disc –
thick/thin (14)
for slicing fruit and vegetables.
Designation on the reversible slicing disc:
“1” for the thick slicing side
“3” for the thin slicing side
t~êåáåÖ>
qÜÉ=êÉîÉêëáÄäÉ=ëäáÅáåÖ=ÇáëÅ=áë=åçí=ëìáí~ÄäÉ=Ñçê=
ëäáÅáåÖ=Ü~êÇ=ÅÜÉÉëÉI=ÄêÉ~ÇI=êçääë=çê=ÅÜçÅçä~íÉK=
päáÅÉ=ÄçáäÉÇI=ï~ñó=éçí~íçÉë=çåäó=ïÜÉå=íÜÉó=
~êÉ ÅçäÇK
Reversible shredding disc –
coarse/fine (15)
for shredding vegetables, fruit and cheese,
except for hard cheese (e.g. Parmesan).
Designation on the reversible shredding disc:
“2” for the coarse shredding side
“4” for the fine shredding side
t~êåáåÖ>
qÜÉ=êÉîÉêëáÄäÉ=ëÜêÉÇÇáåÖ=ÇáëÅ=áë=åçí=ëìáí~ÄäÉ=
Ñçê ëÜêÉÇÇáåÖ=åìíëK=pÜêÉÇ=ëçÑí=ÅÜÉÉëÉ=ïáíÜ=
íÜÉ Åç~êëÉ=ëáÇÉ=çåäóK
Chipper disc (16)
For slicing raw potatoes for chips.
Note:
Attach chipper disc with the blade face up.
Discs suitable for further purposes are available
from dealers (see the chapter “Optional
accessories”).
Fig. 
 Attach the bowl (arrow on bowl on dot on
the appliance) and rotate as far as possible
in a clockwise direction.
 Insert drive shaft 1 into the bowl.
 Take disc out of the protective cover.
 Place disc on disc holder.
Turn required slicing/shredding side face
up. Place disc onto the disc holder such
that the drive couplings on the disc holder
aç=åçí=éä~ÅÉ=ÑáåÖÉêë=áå=íÜÉ=ÑÉÉÇ=íìÄÉK=
låäó=ìëÉ=íÜÉ=éìëÜÉê=ïÜÉå=éìëÜáåÖ=Ççïå=
áåÖêÉÇáÉåíëK
Attach lid (match arrow on lid on dot
on bowl) and rotate in a clockwise direction.
Lid lug must be located fully in the slot
in the bowl handle.
 Insert pusher and pusher insert.
 Insert the mains plug.
 Set the rotary switch to the desired setting.
 Fill with contents which are to be sliced
or shredded. When adding contents which
are to be sliced or shredded, apply only light
pressure to the pusher.
 Remove the pusher and add ingredients
through the feed tube.
 Add long and thin sliced contents by using
the pusher. To do this, remove pusher insert.
t~êåáåÖ>
bãéíó=íÜÉ=Äçïä=ÄÉÑçêÉ=áí=ÄÉÅçãÉë=ëç=Ñìää=
íÜ~í íÜÉ=ëäáÅÉÇ=çê=ëÜêÉÇÇÉÇ=ÅçåíÉåíë=êÉ~ÅÜ=
íÜÉ ÇáëÅ=ÜçäÇÉêK
Instructions for cutting chocolate:
Add chocolate before switching on the appliance and cover with the pusher. After switching
on the appliance, push down with the pusher.
After using the appliance
 Set the rotary switch to 0/off.
 Remove mains plug.
 Rotate the lid in an anti-clockwise direction
and remove.
 Remove tool:
– Take the tool holder together with
universal blade out of the bowl. Remove
the tools from the tool holder. Take drive
shaft out of bowl.
After cleaning the universal blade, attach
the blade guard.
– Remove stirrer from drive shaft.
Take drive shaft out of bowl.
Dismantle stirrer for cleaning (Fig. ).
– Remove metal kneading hook from drive
shaft.
– Lift the disc holder on the recesses
from the bowl. Take out discs.
Take drive shaft out of bowl.

23
en
Rotate the bowl in an anti-clockwise
direction and remove.
 Clean all parts, see “Cleaning and
servicing”.

Dicer
Dicer for cutting food into cube
shapes.
oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉëL
êçí~íáåÖ=ÇêáîÉ>
kÉîÉê=éä~ÅÉ=ÑáåÖÉêë=áå=íÜÉ=~íí~ÅÜÉÇ=ÇáÅÉê>=
aç=åçí=êÉãçîÉL~íí~ÅÜ=íÜÉ=ÇáÅÉê=ìåíáä=íÜÉ=ÇêáîÉ=
áë=~í=~=ëí~åÇëíáääK=
qÜÉ=ÇáÅÉê=ïáää=åçí=çéÉê~íÉ=ìåíáä=íÜÉ=äáÇ=Ü~ë=
ÄÉÉå=ëÅêÉïÉÇ=çå=íáÖÜíK=
tÜÉå=Çáë~ëëÉãÄäáåÖL~ëëÉãÄäáåÖ=íÜÉ=ÇáÅÉêI=
í~âÉ=ÜçäÇ=çÑ=íÜÉ=ëäáÅáåÖ=ÇáëÅ=Äó=íÜÉ=éä~ëíáÅ=
ëíìÇ=áå=íÜÉ=ÅÉåíêÉ=çåäóK
t~êåáåÖ>=
^ééäáÅ~íáçå=ÖìáÇÉäáåÉë>
qÜÉ=ÇáÅÉê=áë=ëìáí~ÄäÉ=çåäó=Ñçê=ÇáÅáåÖ=éçí~íçÉë=
Eê~ï=çê=ÄçáäÉÇFI=Å~êêçíëI=ÅìÅìãÄÉêëI=íçã~íçÉëI=
éÉééÉêëI=çåáçåëI=Ä~å~å~ëI=~ééäÉëI=éÉ~êëI=
ëíê~ïÄÉêêáÉëI=ãÉäçåëI=âáïáëI=ÉÖÖëI=ëçÑí=ÅÜÉÉëÉ=
EÉKÖK=cÉí~I=jçòò~êÉää~FI=ëçÑí=ÅÜÉÉëÉ=ëäáÅÉë=
EÉKÖK bããÉåí~äÉêI=dçìÇ~FI=ëçÑí=éçêâ=ë~ìë~ÖÉ=
EÉKÖK=jçêí~ÇÉää~FI=ÄçáäÉÇ=çê=ÑêáÉÇ=ÄçåÉäÉëë=
éçìäíêóK=cççÇ=ãìëí=åçí=ÄÉ=ÑêçòÉåK=
_ÉÑçêÉ=éêçÅÉëëáåÖ=éáé=~åÇ=ëíçåÉ=Ñêìáíë=E~ééäÉëI=
éÉ~ÅÜÉëI=ÉíÅKFI=êÉãçîÉ=íÜÉ=éáéë=çê ëíçåÉëK=
_ÉÑçêÉ=éêçÅÉëëáåÖ=ÄçáäÉÇ=çê=ÑêáÉÇ=ãÉ~íI=êÉãçîÉ=
íÜÉ=ÄçåÉëK
fÑ=íÜÉëÉ=ÖìáÇÉäáåÉë=~êÉ=åçí=çÄëÉêîÉÇI=íÜÉ=ÇáÅÉêI=
áåÅäìÇáåÖ=íÜÉ=ÅìííáåÖ=ÖêáÇ=~åÇ=íÜÉ=êçí~íáåÖ=
Ää~ÇÉI=ã~ó=ÄÉ=Ç~ã~ÖÉÇK
fÑ=íÜÉ=ÇáÅÉê=áë=åçí=ìëÉÇ=~ë=áåíÉåÇÉÇI=áë=ãçÇáÑáÉÇ=
çê=áë=ìëÉÇ=áãéêçéÉêäóI==páÉãÉåëJ=bäÉÅíêçÖÉê®íÉ=
dãÄe=Å~ååçí=~ëëìãÉ=äá~Äáäáíó=Ñçê ~åó=êÉëìäíáåÖ=
Ç~ã~ÖÉK=^äëç ÉñÅäìÇÉÇ=áë=íÜÉ=äá~Äáäáíó=Ñçê=
Ç~ã~ÖÉ=EÉKÖK=Ääìåí=çê=ÇÉÑçêãÉÇ=Ää~ÇÉëF=ïÜáÅÜ=
êÉëìäí=Ñêçã=íÜÉ=éêçÅÉëëáåÖ=çÑ=ìå~ééêçîÉÇ=
ÑççÇK
Important information
When working with the dicer, use
the drive shaft 2 supplied with the dicer
(Fig. -2).
24
Select operating speed according to the food
to be diced.
Low operating speed („min“):
boiled potatoes, potatoes and eggs; soft
cheese (Feta, Mozzarella); cucumbers;
bananas; strawberries; melons.
Medium operating speed:
raw potatoes and carrots, soft pork sausage
(e.g. Mortadella), soft sliced cheese
(e.g. Emmental, Gouda); peppers; tomatoes;
onions; apples; kiwis.
t~êåáåÖ>
tÜÉå=ïçêâáåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=ÇáÅÉêI=åÉîÉê=ìëÉ=
áåíÉêãáííÉåí=çéÉê~íáçå=EmìäëÉFK=
Important information:
– Food must not contain any bones, pips
or other solid constituents.
– Food must not be frozen.
– Fruit/vegetables should not be too ripe,
as the juice may escape.
– Leave cooked food to cool down before
dicing it, as it will then be firmer and the
dicing result will be better.
– The length of the cubes can be influenced
by increasing or reducing the pressure
on the pusher.
Assembling the dicer
Fig. 
 Insert the blade insert into the base holder.
Observe recesses!
 Insert the dicing disc into the base holder.
 Press up the 4 catches until they lock into
position.
Working with the dicer
Fig. 
 Place drive shaft 2 for the dicer on the drive
on the base unit.
 Attach the bowl (arrow on bowl on dot on
the appliance) and rotate as far as possible
in a clockwise direction.
 Insert the dicer.
The arrow on the dicer and the arrow
on the bowl must be in alignment!
Dicer must be positioned fully on the drive
shaft! If required, turn the blade insert into
the correct position using the blade cover
(Fig. -6).
 Remove the blade cover.
en
Attach lid (match arrow on lid on dot on
bowl) and rotate in a clockwise direction.
Lid lug must be located fully in the slot
in the bowl handle.
 Insert pusher and pusher insert.
 Insert the mains plug.
 Set the rotary switch to the desired setting.
 Place the food to be diced in the feed tube.
If required, apply light pressure to the
pusher. If required, chop up food
beforehand.
t~êåáåÖ>
bãéíó=íÜÉ=Äçïä=ïáíÜçìí=ÇÉä~óW
Ó ~ÑíÉê=éêçÅÉëëáåÖ=RMM=ÖI
Ó ÄÉÑçêÉ=íÜÉ=ÅìÄÉë=Ü~îÉ=êÉ~ÅÜÉÇ=íÜÉ=äçïÉê=
ÉÇÖÉ=çÑ=íÜÉ=ÇáÅÉêK

After using the appliance
Set the rotary switch to 0/off.
Remove mains plug.
Rotate the lid in an anti-clockwise direction
and remove.
 Attach the blade cover.
 Take dicer out of the bowl.
 Rotate the bowl in an anti-clockwise
direction and remove.
 Remove the drive shaft.
 Remove food remnants from the cutting
grid using the cutting grid cleaner.



Blender
for blending liquid or semi-solid food,
for cutting/chopping raw fruit and
vegetables, for puréeing food.
oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉëL
êçí~íáåÖ=ÇêáîÉ>
kÉîÉê=éä~ÅÉ=ÑáåÖÉêë=áå=íÜÉ=~íí~ÅÜÉÇ=ÄäÉåÇÉê>
_äÉåÇÉê=ïáää=åçí=çéÉê~íÉ=ìåíáä=íÜÉ=äáÇ=Ü~ë=ÄÉÉå=
ëÅêÉïÉÇ=çå=íáÖÜíK=aç=åçí=êÉãçîÉ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=
ìåíáä=íÜÉ=ÇêáîÉ=áë=~í=~=ëí~åÇëíáääK
oáëâ=çÑ=ëÅ~äÇáåÖ>
fÑ=éêçÅÉëëáåÖ=Üçí=äáèìáÇëI=ëíÉ~ã=ÉëÅ~éÉë=
íÜêçìÖÜ=íÜÉ=ÑìååÉä=áå=íÜÉ=äáÇK=^ÇÇ=~=ã~ñK=
MKQ=äáíêÉë=çÑ=Üçí=çê=ÑêçíÜáåÖ=äáèìáÇK
t~êåáåÖ>
_äÉåÇÉê=ã~ó=ÄÉ=Ç~ã~ÖÉÇK=aç=åçí=éêçÅÉëë=
ÇÉÉéJÑêçòÉå=áåÖêÉÇáÉåíë=EÉñÅÉéí=áÅÉ=ÅìÄÉëFK=
aç åçí=çéÉê~íÉ=ÄäÉåÇÉê=ïÜÉå=ÉãéíóK
Blending
t~êåáåÖ>
qç=çéÉê~íÉ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉêI=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=äáÇ=ãìëí=
ÄÉ ~íí~ÅÜÉÇ=~åÇ=ëÅêÉïÉÇ=çå=íáÖÜíäóK
Fig. 
 Attach the blender jug (match arrow
on the jug on the dot on the appliance)
and rotate as far as possible in a clockwise
direction.
 Add ingredients.
Maximum capacity, liquid = 1.5 litres
(frothing or hot liquids max. 0.4 litres).
Optimal processing capacity, solids = 80 g.
 Attach lid and rotate in a clockwise
direction. Lid lug must be located fully
in the slot in the blender handle.
 Set the rotary switch to the desired setting.
 To add more ingredients, set the rotary
switch to 0/off.
 Remove the lid and add ingredients
or
 remove the funnel and gradually add solid
ingredients through the refill opening
or
 pour liquid ingredients through the funnel.
After blending
 Set the rotary switch to 0/off.
 Remove mains plug.
 Rotate the blender in an anti-clockwise
direction and remove.
 Rotate the lid in an anti-clockwise direction
and remove.
Tip: It is recommended to clean the blender
immediatley after use, see “Cleaning and
servicing”.
Citrus press
for pressing the juice out of citrus fruits,
e.g. oranges, grapefruits, lemons.
t~êåáåÖ>
qÜÉ=Åáíêìë=éêÉëë=ãìëí=ÄÉ=ÅçãéäÉíÉäó=
~ëëÉãÄäÉÇ=ÄÉÑçêÉ=ìëÉK
Fig. 
 Attach the bowl (arrow on bowl on dot on
the appliance) and rotate as far as possible
in a clockwise direction.
 Insert drive shaft 1 into the bowl.
25
en
Attach the strainer basket to the drive shaft
(arrow on citrus press on dot on the bowl)
and rotate in a clockwise direction.
The lug on the strainer basket must be
located fully in the slot in the bowl handle.
 Attach and press on pressing cone.
 Insert the mains plug.
 To extract juice from the fruits, set the
rotary switch to low speed and press the
fruit onto the pressing cone.
t~êåáåÖ>
`ÜÉÅâ=íÜÉ=äÉîÉäK=j~ñáãìã=éêçÅÉëëáåÖ=
èì~åíáíóW=NMMM=ãä=Ñêìáí=àìáÅÉK
After using the appliance
 Set the rotary switch to 0/off.
 Remove mains plug.
 Rotate the citrus press in an anti-clockwise
direction and remove.
 Rotate the bowl in an anti-clockwise
direction and remove.
 Clean all parts, see “Cleaning and
servicing”.

Universal cutter
for cutting smaller quantities of meat,
hard cheese, onions, parsley, garlic,
fruit and vegetables.
It is not permitted to cut coffee beans, pepper
corns, sugar, poppy seeds and horseradish.
oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉëL
êçí~íáåÖ=ÇêáîÉ>
kÉîÉê=êÉ~ÅÜ=áåíç=íÜÉ=àìÖ=çÑ=íÜÉ=ìåáîÉêë~ä=
ÅìííÉê>=oÉãçîÉ=íÜÉ=ÅÜçééÉÇ=ÑççÇ=ìëáåÖ=
~ ëìáí~ÄäÉ=áãéäÉãÉåí=EÉKÖK=ëéççåFK
aç=åçí=êÉãçîÉ=ìåáîÉêë~ä=ÅìííÉê=ìåíáä=íÜÉ=ÇêáîÉ=
áë=~í=~=ëí~åÇëíáääK=
qÜÉ=ìåáîÉêë~ä=ÅìííÉê=ïáää=åçí=ïçêâ=ìåíáä=íÜÉ=äáÇ=
Ü~ë=ÄÉÉå=ëÅêÉïÉÇ=çå=íáÖÜíäóK
Fig. 
 Attach the jug (match arrow on the jug
on the dot on the appliance) and rotate as
far as possible in a clockwise direction.
 Add food, which is to be cut, in the jug.
 Attach lid and rotate in a clockwise
direction. Lid lug must be located fully
in the slot in the jug.
 Turn rotary switch to setting M and hold.
The longer the appliance remains switched
on, the finer the ingredients are cut.
In the case of herbs the required cutting
result can be achieved very quickly after
switching the appliance on. A brief “tap”
on setting M may be adequate.
26
After using the appliance
 Release rotary switch.
 Remove mains plug.
 Rotate universal cutter in a anti-clockwise
direction and remove.
 Turn universal cutter over, the chopped
food falls into the lid.
 Rotate jug anti-clockwise and remove.
 Remove the rest of the chopped food
from the jug using a suitable implement
(e.g. spoon).
 Clean all parts, see “Cleaning and
servicing”.
Cleaning and servicing
The appliance requires no maintenance!
Thorough cleaning guarantees a long
service life.
Further information can be found in the quick
reference guide.
oáëâ=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ>
kÉîÉê=áããÉêëÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=áå=äáèìáÇë=
çê éä~ÅÉ=ìåÇÉê=êìååáåÖ=ï~íÉê=~åÇ=Çç=åçí=
ÅäÉ~å=áå=íÜÉ=ÇáëÜï~ëÜÉêK
t~êåáåÖ>
aç=åçí=ìëÉ=~Äê~ëáîÉ=ÅäÉ~åáåÖ=~ÖÉåíëK=
pìêÑ~ÅÉë ã~ó=ÄÉ=Ç~ã~ÖÉÇK
Tips:
– If processing e.g. carrots and red cabbage,
the plastic parts will become discoloured,
by a red film whitch can be removed with
a few drops of cooking oil.
– If required, clean accessories bag.
Follow care instructions in the bag.
Cleaning the base unit
Remove mains plug.
Wipe the base unit with a damp cloth.
If required, use a little detergent.
 Then dry the base unit.


Cleaning the bowl and accessories
oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉë>
dêáé=íÜÉ=ìåáîÉêë~ä=Ää~ÇÉ=Äó=íÜÉ=ÉÇÖÉ=
çÑ=íÜÉ=éä~ëíáÅ=Ü~åÇäÉ=çåäóK
tÜÉå=åçí=áå=ìëÉI=~äï~óë=ëíçêÉ=íÜÉ=ìåáîÉêë~ä=
Ää~ÇÉ=áå=íÜÉ=Ää~ÇÉ=Öì~êÇK
en
Important information
All parts of the bowl, including accessories (5–7) and the tools (8–16), except
the gears of the stirrer, are dishwasherproof.
Do not wedge plastic parts in the dishwasher
as they could warp.
The stirrer can be taken apart for cleaning.
Fig. 
 Carefully remove whisk from the holder
and remove the lid.
 Carefully clean gears with a brush.
 The whisk can be cleaned in the dishwasher.
 Assemble after cleaning.
Cleaning the dicer
oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉë>
tÜÉå=Çáë~ëëÉãÄäáåÖL~ëëÉãÄäáåÖ=íÜÉ=ÇáÅÉêI=
í~âÉ=ÜçäÇ=çÑ=íÜÉ=ëäáÅáåÖ=ÇáëÅ=Äó=íÜÉ=éä~ëíáÅ=
ëíìÇ=áå=íÜÉ=ÅÉåíêÉ=çåäóK
The base holder (18b) is dishwasher-proof.
Do not clean any other parts in the
dishwasher, the blades will become blunt!
Before cleaning the dicer, disassemble it:
Fig. 
 Press out the 4 catches and remove
the slicing disc.
 Take blade insert out of the base holder.
 Remove food remnants from the cutting
grid using the cutting grid cleaner.
 Clean base holder in the dishwasher.
Prerinse all other parts under running water.
Clean parts with a brush.
Cleaning the blender
oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉë>
aç=åçí=íçìÅÜ=ÄäÉåÇÉê=Ää~ÇÉë=ïáíÜ=Ä~êÉ=
Ü~åÇëK=`äÉ~å=íÜÉã=ïáíÜ=~=ÄêìëÜK
It is recommended to clean the blender
immediately after use.
This will prevent residue from drying on and
attacking the plastic (e.g. by essential oils in
herbs).
The blender jug, lid and funnel are dishwasherproof.
Do not clean blade insert in the dishwasher,
but under running water. Do not leave in water!
Tip: Pour a little water and washing-up liquid
into the attached blender. Switch on at setting
M for several seconds. Pour out the water
and rinse the blender with clean water.
Taking the blender apart
Fig. 
 Upon the wings, rotate the blade insert
in an anti-clockwise direction.
The blade insert is released.
 Take blade insert out and remove
sealing ring.
Putting the blender together
 Apply sealing ring on blade insert.
 Insert blade insert from below into
blender jug.
 Firmly screw on the blade insert
by the wings in a clockwise direction.
Rotate the blade insert at least until
a wing covers the mark on the blender
jug (position –> Fig. -6).
Cleaning the citrus press
All parts are dishwasher-proof. It is recommended to rinse the pressing cone immediately
after use on all sides under running water.
Doing so prevents residue from drying on.
Cleaning the universal cutter
oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉë>
aç=åçí=íçìÅÜ=ìåáîÉêë~ä=ÅìííÉê=Ää~ÇÉ=ïáíÜ=Ä~êÉ=
Ü~åÇëK=`äÉ~å=íÜÉã=ïáíÜ=~=ÄêìëÜK
It is recommended to clean the universal cutter
immediately after use. This will prevent residue
from drying on and attacking the plastic
(e.g. by essential oils in herbs).
The lid is dishwasher-proof.
Do not clean jug and drive in the dishwasher,
but under running water using a brush.
Do not leave in water!
To dry, place the jug and drive face up.
Tip: Pour a little water and washing-up liquid in
the universal cutter. Place universal cutter on
base unit. Switch on at setting M for several
seconds. Remove the universal cutter. Pour
out the water and rinse with clean water.
27
en
Storage
oáëâ=çÑ=áåàìêó>
tÜÉå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=åçí=áå=ìëÉI=éìää=çìí=íÜÉ=
ã~áåë=éäìÖK
Fig.
 Store tools and cutting discs in the accessories bag.
Always store the universal blade with the
blade guard attached.
 Stow the cable by pushing it carefully into
the cord store.
Troubleshooting
Possible cause:
Parts not correctly attached.
Remedial action:
 Set the rotary switch to 0/off.
 Attach parts according to the appropriate
instructions in this manual.
Important information
If the fault cannot be eliminated,
please contact customer service
(see customer service addresses
at the end of this booklet).
Extra accessories
(available from a specialist outlet if not included
with the appliance)
Chipper disc (MZ5PS01)
oáëâ=çÑ=áåàìêó>
_ÉÑçêÉ=êÉÅíáÑóáåÖ=~=Ñ~ìäíI=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=
éäìÖK
Important information
The Operating indicator flashes if
the appliance has been operated
incorrectly or the electronic fuse has
tripped or the appliance is defective.
Base unit
Fault:
Appliance does not work.
Possible cause:
The appliance was overloaded (e.g. tool
jammed by food) and the electronic fuse
has tripped.
Remedial action:
 Set the rotary switch to 0/off.
 Remove mains plug.
 Eliminate the cause of the overload.
 Switch the appliance on again.
Possible cause:
An attempt was made to attach the bowl
or blender to the appliance while switched on.
Remedial action:
 Set the rotary switch to 0/off.
 Attach the bowl or blender.
 Switch the appliance on again.
Bowl/lid/accessories
Fault:
Appliance does not start.
28
For slicing raw potatoes for chips.
Asiatic vegetables disc (MZ5JS01)
Slices fruit and vegetables into fine strips
for Asian vegetable dishes.
Grating disc, medium-fine (MZ5RS02)
For grating raw potatoes, hard cheese
(e.g. Parmesan), cooled chocolate and nuts.
Reversible slicing/shredding disc
(MZ5KP01)
For grating raw potatoes, e.g. for potato fritters
and rostis. For slicing fruit and vegetables into
slices.
Instructions on disposal
This appliance has been identified
in accordance with the European
directive 2012/19/EC on Waste
Electrical and Electronic Equipment –
WEEE. The Directive paves the way
for effective EU-wide withdrawal and utilization
of waste appliances.
Please ask your dealer or inquire at your local
authority about current means of disposal.
Warranty conditions
The guarantee conditions for this appliance
are as defined by our representative in the
country in which it is sold. Details regarding
these conditions can be obtained from the
dealer from whom the appliance was
purchased. The bill of sale or receipt must be
produced when making any claim under the
terms of this guarantee.
en
Application examples
Universal blade
Metal kneading hook
Herbs (except chives), 10–50g
 Cut up in a dry bowl at setting max.
Garlic, max. 500 g
 Cut up at setting M.
Onions, max. 500 g
 Quarter the onions.
 Cut up at setting M.
Vegetables or potatoes, raw, 100–500 g
 Cut the vegetables/potatoes into pieces.
 Cut up several times for 2 seconds each
at setting M.
Nuts or almonds 100–500 g
 Cut up at setting max.
Hard cheese (e.g. Parmesan) 100–500 g
 Cut up at setting max.
Bread rolls, hard 1–6
 Quarter the bread rolls.
 Cut up at setting max.
Meat or liver 100–500 g
 Remove gristle, bone, skin and sinew
from the meat.
 Cut the meat into pieces.
 Cut up at setting max.
 Process the meat with herbs for
sausage meat, stuffing and pâté.
Pasta dough
For cutting and chopping.
The universal blade has to be used at setting M
and max. The working duration depends on
the required degree of cutting.
Strawberry sorbet
(serves 2–4 persons)
250 g frozen strawberries
100 g icing sugar
150 ml cream
 Mix ingredients at setting max until
a creamy ice forms.
Tip: This recipe can be used to make sorbet
from other fruits, e.g. raspberries, bilberries
and blackcurrants.
For kneading heavy dough and
mixing-in ingredients that ought
not be cut (e.g. raisins and
chocolate chips).
The kneading hook has to be used at setting
min and medium speed.
500 g flour
5 eggs
Oil, as required
 Knead ingredients (except oil) for a short
time at setting min.
 Then knead for 2–3 minutes on medium
setting to a smooth, firm dough.
 If the dough is dry, add a little oil.
Yeast dough
According to what it is to be used for, there are
three different types of yeast dough.
– Light yeast dough e. g. for doughnuts
– Medium yeast dough e. g. for plaited buns
and bread
– Heavy yeast dough for sheet-baked cakes,
fruit cakes and (fruit) crumbles.
To prepare basic dough:
 Process 150 ml of warm fluid (milk or
water), crumbled yeast, a pinch of sugar
and 100 g of flour at setting min with the
kneading hook.
 Allow basic dough to rise.
 Process the remaining ingredients as
stated in the recipe.
Plaited bun
Basic recipe
500 g flour
25 g yeast or 1 packet dried yeast
210–220 ml warm milk
1 egg
1 pinch of salt
80 g sugar
60 g melted, cooled fat
Graded rind of half a lemon
29
en
Knead ingredients briefly at setting min.
Then knead for 1–2 minutes on medium
setting.
Maximum quantity: 2x basic recipe
Whipped cream, 200–500 g
 Beat at medium setting.
 Fold in whipped cream at setting min.
Pizza dough
Basic recipe (e.g. Ø 26cm sponge form tin)
3–4 eggs
3–4 tbs. hot water
150 g sugar
1 packet of vanilla sugar
 Beat ingredients for 5 minutes at setting
max until frothy.
150 g flour
50 g cornflour
1 tsp. baking powder
 Mix flour, cornflour and baking powder.
 Switch appliance to setting min and add
the flour mixture through the feed tube.
 Do not mix for longer than 1 minute.
Maximum quantity: = basic recipe


Basic recipe
500 g flour
25 g yeast or 1 packet dried yeast
1 tsp. sugar, 1 pinch of salt
4 tsb. oil
250–300 ml warm water
 Knead ingredients briefly at setting min.
 Then knead for 1–2 minutes on medium
setting.
Maximum quantity: 2x basic recipe
Short pastry
Basic recipe
250 g flour
125 g Margarine or butter (room temperature)
1egg
125 g sugar
1 pinch of salt
Few drops of vanilla essence
Baking powder if required
 Knead ingredients briefly on medium
setting.
 Leave pastry dough to stand in a cool
environment.
 Process further if required.
Maximum quantity: 2x basic recipe
Stirrer
For cream, beaten egg white and
light dough. Not suitable for solid
ingredients (e.g. pieces of butter
from the refrigerator).
The stirrer has to be used at settings min,
max and at medium speed.
Sponge mixture
Base for fruit flan
Basic recipe
2 eggs
125 g sugar
 Beat eggs and sugar for 5 minutes at
setting max until frothy.
125 g ground hazelnuts
50 g breadcrumbs
 Switch appliance to setting min, add
hazelnuts and breadcrumbs through
the feed tube.
 Mix only briefly.
Maximum quantity: = basic recipe
Cutting discs
Reversible slicing disc –
thick/thin
For slicing fruit and vegetables.
Reversible shredding disc –
coarse/fine
For shredding vegetables, fruit
and cheese, except for hard cheese
(e.g. Parmesan).
Chipper disc
For slicing raw potatoes for chips.
Beaten egg white, 2–6 egg whites
 Beat at setting max.
 Fold in beaten egg white at setting min.
30
en
All cutting discs has to be used at setting min.
Citrus press
For pressing the juice out of citrus
fruits, e.g. oranges, grapefruits,
lemons.
Maximum quantity: 1000 g
Citrus press has to be used at setting min.
Raw vegetable salad
(serves 2–4 persons)
4 carrots
1 kohlrabi
1 apple
1 courgette
1 cucumber
¼ cauliflower
100 g fresh cheese
Dressing:
100 g yoghurt
100 g sour cream
1 garlic clove
1 tbs. ketchup
1 pinch of salt
1 pinch of sugar
3 tbs. vinegar
 Clean the carrots under running water
with a coarse brush and shred with
the shredding reversible disc.
 Peel the kohlrabi, cut into thick slices and
shred with the shredding reversible disc.
 Wash and quarter the apple, shred with
the reversible shredding disc.
 Wash courgette and cucumber,
cut lengthways and slice using
the reversible slicing disc.
 Wash the cauliflower and divide into
small florets.
 Process the ingredients for the dressing
in the blender and dress the salad.
 Arrange the salad on plates and sprinkle
the fresh cheese over.
Dicer
To dice food into cube shapes for
use in salads, soups, sauces or as
a side dish.
The dicer has to be used at setting min.
“Olivie” salad
(for approx. 4 persons)
4 boiled, cooled potatoes
2 boiled carrots
4 hard-boiled eggs
200 g cooked chicken breast
1–2 pickled gherkins or marinaded cucumbers
1–2 cucumbers
300 g green peas (1 small tin)
Salt and pepper
250 g mayonnaise
 Dice the boiled, but already cooled
potatoes, the carrots and the eggs.
 Dice the cucumbers and the meat.
 Mix all diced ingredients in a salad bowl
with the peas.
 Season to taste with salt and pepper.
 Mix with mayonnaise and serve.
31
en
“Vinaigrette” salad
(for approx. 4 persons)
4 boiled, cooled potatoes
500 g boiled beetroot
2 boiled carrots
2 pickled gherkins
100 g green peas
½ leek (approx. 50 g)
Salt and pepper
100 ml cooking oil
 Dice the boiled, but already cooled
potatoes, the carrots, the beetroot and
the leek.
 Dice the pickled gherkins.
 Mix all diced ingredients in a salad bowl
with the peas.
 Season to taste with salt and pepper.
 Dress with cooking oil.
“Stolichny” salad
(serves 2 persons)
150 g ham
3 boiled, cooled potatoes
2 pickled gherkins or marinaded cucumbers
1 boiled carrot
Peas, half a can
Salt and pepper
Dressing:
¼ carton of sour cream
¼ glass mayonnaise
 Dice the boiled, but already cooled
potatoes and the carrot.
 Dice the ham and the cucumbers.
 Mix all diced ingredients in a salad bowl
with the peas.
 Season to taste with salt and pepper.
 Mix all ingredients. Dress with sour cream
and mayonnaise.



Finely chop the green salad.
Season to taste with salt and pepper.
Dress with mayonnaise.
“Okroshka” soup
(serves 4–6 persons)
Kvass, 2 litres
300 g cooked sausage or chicken breast
3–4 boiled, cooled potatoes
3–4 hard-boiled eggs
1 bunch of radishes (8–10)
3 cucumbers
½ leek (approx. 50 g)
Parsley and dill
3 tbs. sour cream
mustard, sugar
 Dice the boiled, but already cooled
potatoes and the eggs.
 Dice the cucumbers, the radishes,
the sausage or the chicken breast.
 Thoroughly mix sour cream, chopped leek
and the eggs with mustard and sugar and
dilute with a little kvass.
 Add the diced ingredients, chopped
parsley and dill.
 Season to taste with salt and pepper.
Blender
for mixing liquid or semi-solid food,
for cutting/chopping raw fruit and
vegetables, for puréeing food.
– Do not process deep-frozen
ingredients (except ice cubes).
– Maximum capacity, liquid = 1,5 litres
(frothing or hot liquids max. 0.4 litres).
– Optimum processing quantity,
solids = 80 g.
The blender has to be used at setting min,
max and Pulse.
Crab salad
(for approx. 4 persons)
300 g cooked meat
300 g boiled, cooled potatoes
200 g cucumbers
Green salad
50 g crab meat
3 hard-boiled eggs
150 g mayonnaise
 Dice the boiled, but already cooled
potatoes, the eggs, the cucumbers and
the crab meat. Dice the cooked meat.
32
Orange mix cocktail
½ l orange juice (6 oranges)
2–4 tbs. lemon juice (1 lemon)
300g canned apricots
10 ice cubes
4 tsp. sugar or honey
en
Cut the oranges and lemon into halves and
press out juice with the citrus press.
 Add juice, apricots and ice cubes to
the blender and blend for 30 minutes at
setting Pulse.
 Add sugar and honey to taste.
 Serve ice cold.

Chocolate-milk
(Maximum quantity)
100 g chocolate
400 ml hot milk
 Cut up the chocolate at setting Pulse.
 Add hot milk and blend.
Mayonnaise
Basic recipe
1 egg
1 tsp. mustard
1 tbs. vinegar or lemon juice
1 pinch of salt
1 pinch of sugar
180 ml oil
Ingredients must be at the same temperature.
 Mix ingredients (except oil) for several
seconds at setting min.
 Switch appliance to setting max, slowly
pour the oil through the funnel and blend
until the mayonnaise emulsifies.
Maximum quantity: 2 x basic recipe
Sports drink
270 g honey (from refrigerator, 5 °C)
5 g cinnamon
230 g milk
 Put honey and cinnamon in the blender
and blend at setting M.
 After 5 seconds add the milk and blend
for 3 seconds.
Universal cutter
For cutting fairly small quantities of meat, hard cheese, onions, parsley, garlic, fruit
and vegetables.
It is not permitted to cut coffee beans, pepper corns, sugar, poppy seeds and
horseradish.
The longer the appliance remains switched on, the finer the ingredients are cut.
In the case of herbs the required cutting result can be achieved very quickly after switching
the appliance on. A brief “tap” on setting M may be adequate.
Subject to alterations.
33
tr
Yeni bir SIEMENS cihazý satýn aldýðýnýz
için sizi candan kutluyoruz.
Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek
kaliteli bir ev aleti yönünde vermiþ
oldunuz. Ürünlerimiz hakkýnda daha
fazla bilgi için, lütfen internet sitemize
bakýnýz.
EEE yönetmeliðine uygundur
Ýçindekiler
Kendi güvenliðiniz için . . . . . .
Genel bakýþ . . . . . . . . . . . . .
Kullanýlmasý . . . . . . . . . . . . .
Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý
Muhafaza edilmesi . . . . . . . .
Arýza durumunda yardým . . . .
Özel aksesuarlar . . . . . . . . . .
Giderme bilgileri . . . . . . . . . .
Garanti koþullarý . . . . . . . . . .
Kullaným örnekleri . . . . . . . . .
....
....
....
...
....
....
....
....
....
....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
34
36
37
43
44
45
45
45
46
48
Kendi güvenliðiniz için
Bu cihaz için güvenlik ve kullaným bilgileri elde etmek için,
cihazý kullanmaya baþlamadan önce iþbu kýlavuzu itinayla
okuyunuz.
Cihazýn doðru kullanýmý için verilmiþ olan talimatlara dikkat
edilmemesi veya uyulmamasý halinde söz konusu olan hasarlardan
üretici sorumlu deðildir.
Bu cihaz, ticaret amaçlý kullaným için deðil, evde veya ev ortamýna
benzer mekanlarda kullanýlan normal miktarlar için tasarlanmýþtýr.
Ev ortamýna benzer mekanlardaki kullaným, örn. dükkanlarýn,
bürolarýn, çiftlik veya çiftçilik iþletmelerinin ve diðer sanayi iþletmelerinin elemanlarýnýn kullandýðý mutfaklardaki kullanýmý ve ayrýca
pansiyonlarýn, küçük otellerin ve benzeri mesken tertibatlarýnýn
misafirlerinin kullanýmýný kapsar. Cihazý sadece evde iþlenilen
miktar ve süreler için kullanýnýz. Ýzin verilen azami miktarlarý (bakýnýz
”Kullaným örnekleri”) aþmayýnýz!
Bu cihaz, besinlerin karýþtýrýlmasý, yoðrulmasý, çýrpýlmasý, kesilmesi
ve rendelenmesi için uygundur. Üretici tarafýndan izin verilmiþ
aksesuarýn kullanýlmasý halinde, baþka uygulamalar da mümkündür. Baþka cisimlerin ya da maddelerin iþlenmesi için kullanýlamaz.
Cihazý sadece orijinal aksesuarlarý ile birlikte kullanýnýz.
Kullanma kýlavuzunu itinalý bir þekilde okuyunuz ve ileride lazým
olma ihtimalinden dolayý saklayýnýz. Cihazý baþka birine verecek
veya satacak olursanýz, kullanma kýlavuzunu da veriniz.
, Genel güvenlik bilgi ve uyarýlarý
Elektrik çarpma tehlikesi
Bu cihaz çocuklar tarafýndan kullanýlmamalýdýr.
Cihaz ve baðlantý hattý çocuklardan uzak tutulmalýdýr.
Cihazlar, fiziksel, algýsal veya zihinsel yetenekleri düþük kiþiler veya
yeterli tecrübesi ya da bilgisi olmayan kiþiler tarafýndan ancak
denetim altýnda veya güvenli kullaným ve buna baðlý tehlikeler
hususunda eðitilmiþ ve anlamýþ olmalarý þartýyla kullanýlabilir.
34
tr
Çocuklarýn cihaz ile oynamasýna izin vermeyiniz.
Cihazý sadece tipe etiketi üzerinde bildirilen bilgilere göre elektrik
gerilimine baðlayýnýz ve çalýþtýrýnýz. Sadece elektrik kablosunda
ve cihazda herhangi bir hasar yoksa kullanýnýz.
Cihaz, baþýnda kimse yokken, monte edilmeden önce, sökülüp
parçalarýna ayrýlmadan önce veya temizlenmeden önce daima
elektrik þebekesinden ayrýlmalýdýr.
Elektrik kablosunu keskin kenarlar ve sýcak yüzeyler üzerinden
geçecek þekilde çekmeyiniz. Herhangi bir tehlikeli duruma yer
vermemek için, cihazýn baðlantý kablosunda herhagi bir hasar
olduðu zaman, sadece üretici tarafýndan, üreticinin yetkili servisi
tarafýndan veya benzeri yetki ve eðitime sahip baþka bir uzman
eleman tarafýndan deðiþtirilmelidir.
Cihazda yapýlacak onarýmlar, herhangi bir tehlike oluþmasýný
önlemek için, sadece yetkili servisimiz tarafýndan yapýlmalýdýr.
, Bu cihaz için güvenlik bilgi ve uyarýlarý
Yaralanma tehlikesi
Elektrik çarpma tehlikesi
Elektrik kesilmesi halinde, cihaz açýk kalýr ve elektrik yeniden
gelince, cihaz yeniden hareket etmeye baþlar.
Cihazýn aksesuarlarý ve aletleri sadece cihaz dururken (döner þalter
0/off konumunda) ve elektrik fiþi çekilip prizden çýkarýlmýþken
deðiþtirilmelidir.
Ana cihaz asla suya sokulmamalýdýr, asla akan su altýnda
tutulmamalýdýr ve bulaþýk makinesinde yýkanmamalýdýr.
Bir arýza giderilmeden önce, elektrik fiþi çekilip prizden
çýkarýlmalýdýr.
Dönen alet ve takýmlardan dolayý yaralanma tehlikesi söz
konusudur!
Cihaz çalýþýrken elinizi karýþtýrma kabýnýn, yani çanaðýn içine
kesinlikle sokmayýnýz. Malzemeleri cihazýn içine itmek için daima
týkacý kullanýnýz. Cihaz kapatýldýktan sonra, tahrik sistemi (motor)
kýsa bir süre hareket etmeye devam eder. Cihaza takýlan aletleri
sadece cihazýn tahrik sistemi (motor) dururken deðiþtiriniz.
Keskin býçaklardan dolayý yaralanma tehlikesi söz konusudur!
Üniversal býçaðý sadece plastik tutamak kenarýndan tutunuz.
Üniversal býçaðý kullanýlmadýðýnýz zaman, daima býçak koruyucu
parçasýnda muhafaza ediniz.
Elinizi malzeme ilave etme aðzý içine sokmayýnýz.
Malzemeleri içeri itmek için sadece týkacý kullanýnýz.
Elinizle keskin býçaklara ve doðrama diskinin kenarlarýna dokunmayýnýz ve tutmayýnýz. Doðrama disklerini sadece kenardan
tutunuz!
35
tr
Keskin býçaklarýndan/dönen tahrik sisteminden (motordan)
dolayý yaralanma tehlikesi söz konusudur!
Mikser cihaza takýlýyken kesinlikle miksere elinizi sokmayýnýz!
Mikseri cihazdan çýkaracaðýnýz/cihaza takacaðýnýz zaman cihazýn
durur vaziyette olmasýna özellikle dikkat ediniz!
Mikserin býçaklarýna çýplak elleriniz ile dokunmayýnýz.
Temizleme iþlemi için bir fýrça kullanýnýz.
Haþlanma tehlikesi!
Mikserde sýcak malzeme iþlendiði zaman, kapakdaki huniden sýcak
buhar çýkar. En fazla 0,4 litre sýcak veya köpüren sývý doldurunuz.
, Cihazdaki ya da aksesuarlardaki sembollerin açýklamasý
Kullanma kýlavuzunun talimatlarýna uyunuz.
Dikkat: Dönen býçaklar.
Dikkat: Dönen aletler.
Elinizi malzeme ilave etme aðzý içine sokmayýnýz.
Bu kullanma kýlavuzunda farklý cihaz
modelleri tarif edilmektedir.
Resimli sayfalarda farklý modellere genel
bir bakýþ sunulmaktadýr (Resim ).
Genel bakýþ
Lütfen resimli sayfalarý açýnýz.
Resim 
Ana cihaz
1 Döner þalter
0/off = Stop
M = Azami devir sayýsýna sahip moment
fonksiyonu, istenilen karýþtýrma süresi
için, bu düðme ilgili konumda sabit
tutulmalýdýr.
min/max (asg./azm.) = Çalýþma
hýzý, düþük devir sayýsýndan yüksek
devir sayýsýna kadar kademesiz
ayarlanabilir.
Pulse = en yüksek devir sayýsýnda
fasýlalý çalýþma için þalter konumu.
Örneðin mikserle milkshake yapmak
için önerilir.
36
2 Ýþletme göstergesi
Cihaz çalýþtýðý zaman yanar.
Cihazýn kullanýmýndaki hatalarda, elektronik güvenliðin (sigorta) devreye girmesinde ya da cihazda bir bozukluk olmasý
halinde yanýp söner, bakýnýz bölüm
”Arýza durumda yardým”.
3 Tahrik sistemi
4 Kablo gözü
Kap ve aksesuarlar
5 Kap
6 Kapak
7 a) Týkaç
b) Týkaç parçasý
Aletler
8 Tahrik ekseni 1
9 Alet tutucu
10 Býçak koruyucu parçasý ile birlikte
üniversal býçak
11 Karýþtýrma teli
12 Metal yoðurma kancasý
13 Disk mesnedi
14 Çevrilebilen kesme diski — kalýn/
ince
15 Çevrilebilen raspalama diski —
kaba/ince
16 Patates kýzartmasý diski *
tr
17 Narenciye sýkma ünitesi *
a) Süzme sepeti
b) Sýkma konisi
18 Tahrik eksenli küp kesici *
a) Tahrik ekseni 2
b) Ana mesnet
c) Kilitleme mandallarý
d) Býçak ünitesi
e) Kesme diski
f) Býçak kapaðý
g) Kesme ýzgarasý temizleyici
19 Genel doðrayýcý *
a) Tahrikli kap
b) Kapak
20 Mikser
a) Tahrikli karýþtýrma kabý
b) Kapak
c) Malzeme ilave etme veya
doldurma aðzý
d) Huni
21 Aksesuar çantasý *
Kap ve aksesuarlar/aletler
* Bütün modellerde yoktur.
Üniversal býçak (10)
doðrama ve kýyma için.
Cihazýn kullanýlmasý
Cihazý ilk kez kullanmaya baþlamadan
önce, cihazý ve aksesuarlarýný iyice
temizleyiniz, bkz. ”Temizlenmesi ve
Bakýmý”.
Dikkat!
Cihazý sadece döner þalter (1) ile açýnýz ve
kapatýnýz. Cihazýn kapak açýlarak durdurulmasý (6, 19b, 20b), cihazýn hasar
görmesine neden olur.
Önemli!
Kap (5), üniversal doðrayýcýnýn kapaðý/
kabý (19) ve karýþtýrma kabý (20a) mikrodalga fýrýnda kullanýlmaya elveriþli deðildir!
Hazýrlanmasý
Ana cihazý düz, saðlam ve temiz bir
zemin üzerine yerleþtiriniz.
 Elektrik kablosunu ihtiyaç duyduðunuz
uzunluða kadar, kablo gözünden çekip
dýþarý çýkarýnýz.

Dönen alet ve takýmlardan
dolayý yaralanma tehlikesi
söz konusudur!
Cihaz çalýþýrken elinizi karýþtýrma kabýnýn,
yani çanaðýn içine kesinlikle sokmayýnýz.
Malzemeleri cihazýn içine itmek için daima
týkacý (7) kullanýnýz. Cihaz kapatýldýktan
sonra, tahrik sistemi (motor) kýsa bir
süre hareket etmeye devam eder.
Cihaza takýlan aletleri sadece cihazýn
tahrik sistemi (motor) dururken
deðiþtiriniz.
Dikkat!
Kabýn içinde yapýlan çalýþmalarda, cihaz
sadece kap takýlý olduðunda ve ayrýca
kapak takýlý ve sýkýþtýrýlmýþ olduðunda
devreye sokulabilir.
Keskin býçaklardan dolayý
yaralanma tehlikesi söz
konusudur!
Üniversal býçaðý sadece plastik tutamak
kenarýndan tutunuz.
Üniversal býçaðý kullanýlmadýðýnýz zaman,
daima býçak koruyucu parçasýnda
muhafaza ediniz.
Karýþtýrma teli (11)
Kaymak, kremþanti ve hafif
hamurlar için kullanýlýr.
Katý malzemeler için uygun
deðildir.
Çýrpma telini, kullanmadan evvel cihaza
takýnýz.
 Çýrpma telini ana cihaza takýnýz
ve yerine tam oturmasýný saðlayýnýz
(Resim -5b).
Resim 
 Kabý yerine takýnýz (kabýn üzerindeki
ok iþareti cihazdaki noktaya bakmalý)
ve sonuna kadar saatin çalýþma
yönünde çeviriniz.
37
tr
Üniversal býçaðý takýnýz.
— Tahrik eksenini 1 yerine oturuncaya
kadar alet mesnedinin içine bastýrýnýz.
— Alet tutucuyu kabýn içine yerleþtiriniz.
— Üniversal býçaðý alet mesnedine
takýnýz ve serbest býrakýnýz.
 Çýrpma telini takýnýz:
— Tahrik eksenini 1 kabýn içine
yerleþtiriniz.
— Çýrpma telini hafif çevirerek tahrik
ekseni üzerine takýnýz.

Dikkat!
Ýþlenecek malzemeyi daima aletleri
taktýktan sonra ilave ediniz.








Malzemeleri miksere doldurunuz.
Kapaðý takýnýz (kapaktaki ok iþareti
kabýn üzerindeki noktaya bakmalýdýr)
ve saatin çalýþma yönünde çeviriniz.
Kapaðýn dili sonuna kadar kabýn
tutamaðýndaki yuvaya girip oturmalýdýr.
Týkacý ve týkaç parçasýný takýnýz.
Elektrik fiþini prize takýnýz.
Döner þalteri istediðiniz kademeye
ayarlayýnýz.
Malzeme ilave etmek için, döner þalteri
0/off konumuna ayarlayýnýz.
Týkacý çýkarýnýz ve malzemeleri ilave
etme aðzý üzerinden doldurunuz.
Sývý malzemeleri týkaç üzerinden ilave
ediniz. Týkaç parçasý ölçme kabý olarak
kullanýlabilir.
Metal yoðurma kancasý (12)
Aðýr hamurlarýn yoðrulmasý ve
doðranma-masý gereken
malzemelerin (örn. kuru üzüm, çikolata
parçacýklarý) hamura karýþtýrýlmasý için
kullanýlýr.
Resim 
 Küp kesicinin tahrik 2 eksenini, ana
cihazdaki tahrike takýnýz.
 Kabý yerine takýnýz (kabýn üzerindeki
ok iþareti cihazdaki noktaya bakmalý)
ve sonuna kadar saatin çalýþma
yönünde çeviriniz.
 Metal yoðurma kancasý tahrik ekseni
üzerine takýnýz.
 Malzemeleri miksere doldurunuz.
38







Kapaðý takýnýz (kapaktaki ok iþareti
kabýn üzerindeki noktaya bakmalýdýr)
ve saatin çalýþma yönünde çeviriniz.
Kapaðýn dili sonuna kadar kabýn
tutamaðýndaki yuvaya girip oturmalýdýr.
Týkacý ve týkaç parçasýný takýnýz.
Elektrik fiþini prize takýnýz.
Döner þalteri istediðiniz kademeye
ayarlayýnýz.
Malzeme ilave etmek için, döner þalteri
0/off konumuna ayarlayýnýz.
Týkacý çýkarýnýz ve malzemeleri ilave
etme aðzý üzerinden doldurunuz.
Sývý malzemeleri týkaç üzerinden ilave
ediniz. Týkaç parçasý ölçme kabý olarak
kullanýlabilir.
Doðrama diksleri
Keskin býçaklardan dolayý
yaralanma tehlikesi söz
konusudur!
Elinizle keskin býçaklara ve doðrama
diskinin kenarlarýna dokunmayýnýz ve
tutmayýnýz. Doðrama disklerini sadece
kenardan tutunuz!
Çevrilebilen kesme diski —
kalýn/ince (14)
Meyve ve sebze kesmek için kullanýlýr.
Çevrilebilen kesme diski üzerindeki taným:
Kalýn kesme tarafý için ”1”
Ýnce kesme tarafý için ”3”
Dikkat!
Çevrilebilen kesme diski, sert peynir,
ekmek, sandviç ekmeði ve çikolata
iþlemek için uygun deðildir.
Piþirilmiþ, daðýlmadan piþen türden
patatesleri sadece soðukken kesiniz.
Çevrilebilen rendeleme diski —
kaba/ince (15)
Sert peynir (örn. parmesan), soðutulmuþ
çikolata ve fýndýk türleri rendelemek için
kullanýlýr.
Çevrilebilen raspalama diski üzerindeki
taným:
Kaba rendeleme tarafý için ”2”
Ýnce rendeleme tarafý için ”4”
Dikkat!
Çevrilebilen raspalama diski, fýndýk türlerini
raspalamak için uygun deðildir.
Yumuþak peyniri sadece kaba taraf
ile raspalayýnýz.
tr
Patates kýzartmasý diski (16)
Patates kýzartmasý için çið patates
kesmek için kullanýlýr.
Bilgi:
Patates kýzartmasý diskini býçak ile yukarýya
doðru itiniz.
Diðer kullanýmlar için de elveriþli diskleri,
yetkili satýcýlarda bulabilirsiniz (özel
aksesuarlar bölümüne bakýnýz).
Resim 
 Kabý yerine takýnýz (kabýn üzerindeki
ok iþareti cihazdaki noktaya bakmalý)
ve sonuna kadar saatin çalýþma
yönünde çeviriniz.
 Tahrik eksenini 1 kabýn içine
yerleþtiriniz.
 Diski, koruyucu mahfazasýndan
çýkartýnýz.
 Diski disk mesnedine takýnýz.
Ýstediðiniz kesme/rendeleme tarafýný
üst tarafa çeviriniz.
Diski, disk tutucunun kavrama düzeni
diskin ilgili deliðine girecek þekilde
takýnýz. Disk, disk tutucunun yan uçlarý
üzerine oturmalýdýr.
 Disk tutucuyu hafif çevirerek tahrik
ekseni üzerine takýnýz.
Keskin býçaklardan dolayý
yaralanma tehlikesi söz
konusudur!
Elinizi malzeme ilave etme aðzý içine
sokmayýnýz. Malzemeleri içeri itmek
için sadece týkacý kullanýnýz.






Kapaðý takýnýz (kapaktaki ok iþareti
kabýn üzerindeki noktaya bakmalýdýr)
ve saatin çalýþma yönünde çeviriniz.
Kapaðýn dili sonuna kadar kabýn
tutamaðýndaki yuvaya girip oturmalýdýr.
Týkacý ve týkaç parçasýný takýnýz.
Elektrik fiþini prize takýnýz.
Döner þalteri istediðiniz kademeye
ayarlayýnýz.
Kesme veya rendeleme malzemesini
doldurunuz.
Kesilecek veya rendelenecek malzemeleri týkaç ile hafif bastýrarak içeri
itiniz.
Týkacý çýkarýnýz ve malzemeleri ilave
etme aðzý üzerinden doldurunuz.
Kesilecek uzun ve ince malzemeleri
týkaç üzerinden ilave ediniz.
Bunun için týkaç parçasýný çýkartýnýz.
Dikkat!
Kabý, kesilen veya rendelenen malzeme
disk tutucuya kadar yükselmeden, yani
kap dolmadan önce boþaltýnýz.
Çikolatanýn doðranmasý için bilgi
Çikolatayý çalýþtýrmaya baþlamadan
evvel doldurunuz ve üzerini týkaç ile
örtünüz. Çalýþtýrmaya baþladýktan sonra
týkaç ile içeriye doðru itiniz.
Ýþiniz sona erdikten sonra
 Döner þalteri 0/off konumuna
ayarlayýnýz.
 Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
 Kapaðý saatin çalýþma yönünün tersine
doðru çeviriniz ve çýkarýnýz.
 Aleti çýkarýnýz:
— Alet mesnedini ile birlikte üniversal
býçak kaptan çýkartýnýz.
Aleti, alet mesnedinden çýkarýnýz.
Tahrik ekseninin kaptan çýkartýnýz.
Üniversal býçaðý temizledikten sonra,
üzerine býçak koruyucu parçasýný
takýnýz.
— Çýrpma telini tahrik ekseninden
çýkartýnýz. Tahrik ekseninin kaptan
çýkartýnýz. Çýrpma telini, temizlemek
için parçalarýna ayýrýnýz (Resim ).
– Metal yoðurma kancasi tahrik
ekseninden çýkartýnýz.
— Disk tutucuyu, öngörülmüþ yuvalar
üzerineden tutarak kabýn içinden
yukarý kaldýrýnýz. Diskleri çýkarýnýz.
Tahrik ekseninin kaptan çýkartýnýz.
 Kabý saatin çalýþma yönünün tersine
doðru çeviriniz ve çýkarýnýz.
 Tüm parçalarý temizleyiniz, bakýnýz
”Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý”.

39
tr
Küp kesici
Besinleri küp þeklinde kesmek
için, küp kesici.
Keskin býçaklarýndan/dönen
tahrik sisteminden (motordan)
dolayý yaralanma tehlikesi
söz konusudur!
Kesinlikle cihaz üzerine takýlmýþ küp
kesicinin içine elinizi sokmayýnýz!
Küp kesiciyi sadece tahrik sistemi
duruyorken çýkarýnýz/takýnýz.
Küp kesici sadece sýkýca çevrilip kapatýlmýþ kapak ile çalýþýr.
Küp kesicinin parçalarýna ayrýlmasýnda/
toplanýp monte edilmesinde, kesme
diskini sadece plastik tutamaðýn (sapýn)
orta kýsmýndan tutunuz.
Dikkat!
Kullanma bilgileri!
Küp kesici sadece patates (çið veya
piþmiþ), havuç, salatalýk, domates, biber,
soðan, muz, elma, armut, çilek, kavunkarpuz, kivi, yumurta, yumuþak peynir
(örn. Feta, Mozzarella), yumuþak dilim
peynir (örn. Emmentaler, Gouda),
yumuþak sucuk-salam (örn. Mortadella),
piþmiþ veya kýzartýlmýþ ve kemiksiz kanatlý
kümes hayvaný eti için kullanýlmaya
elveriþlidir. Besinler dondurulmuþ durumda
olmamalýdýr.
Çekirdekli meyveler (elma, þeftali vs.)
iþlenmeden önce, çekirdekler çýkarýlmalýdýr. Piþmiþ veya kýzartýlmýþ et iþlenmeden
önce, kemikler çýkarýlmalýdýr.
Bu bilgi ve uyarýlara uyulmamasý, küp
kesmicinin, kesme ýzgarasýnýn ve dönen
býçaðýn zarar görmesine neden olur.
Küp kesici amacýna aykýrý kullanýlýrsa,
yapýsý deðiþtirilirse veya gerektiði gibi
kullanýlmazsa, muhtemel hasarlardan
Siemens-Electrogeräte GmbH
firmasý sorumlu tutulamaz.
Ýþlenmesine izin verilmeyen besinlerin
iþlenmesinden dolayý oluþan hasarlar
için de herhangi bir sorumluluk kabul
edilmez (örn. körelmiþ veya deforme
olmuþ býçaklar).
40
Önemli not
Küp kesici ile çalýþýrken, küp kesici
ile birlikte teslim edilen tahrik
ekseni 2 kullanýlmalýdýr (Resim -2).
Çalýþma hýzý, kesilecek besine göre
seçilmelidir.
Düþük çalýþma hýzý (”min”):
Piþmiþ patates, havuç ve yumurta;
yumuþak peynir (Feta, Mozzarella);
salatalýk; muz; çilek; kavun-karpuz.
Orta çalýþma hýzý:
Çið patates ve havuç, yumuþak sucuksalam (örn. Mortadella), yumuþak dilim
peynir (örn. Emmentaler, Gouda); biber;
domates; soðan; elma, kivi.
Dikkat!
Küp kesici ile çalýþýrken asla fasýlalý
çalýþma modunu (darbe) kullanmayýnýz.
Önemli bilgiler:
— Besinlerde kemik, çekirdek veya baþka
sert parça olmamalýdýr.
— Besinler dondurulmuþ durumda
olmamalýdýr.
— Meyve/sebze çok fazla olgunlaþmýþ
olmamalýdýr, aksi halde suyu akabilir.
— Piþirilmiþ besinleri kesmeden önce,
soðumasýný bekleyiniz, böylelikle
meyveler daha sert olur ve kesme
sonucu daha iyi olur.
— Cihazýn içine besin iterken, týkaca daha
fazla veya daha az basýnç uygulanarak,
küplerin uzunluðunu etkileyebilirsiniz.
Küp kesicinin toplanýp monte edilmesi
Resim 
 Býçak takýmýný ana mesnede
yerleþtiriniz. Deliklere dikkat ediniz!
 Kesme diskini ana mesnede
yerleþtiriniz.
 4 kilitleme mandalýný, yerine oturuncaya
kadar yukarý bastýrýnýz.
Küp kesici ile çalýþýlmasý
Resim 
 Küp kesicinin tahrik 2 eksenini, ana
cihazdaki tahrike takýnýz.
 Kabý yerine takýnýz (kabýn üzerindeki
ok iþareti cihazdaki noktaya bakmalý)
ve sonuna kadar saatin çalýþma
yönünde çeviriniz.
tr
Küp kesiciyi yerleþtiriniz.
Küp kesicideki ok ve kaptaki ok
birbirine denk gelmelidir!
Küp kesici, tahrik eksenin üzerine
tam yerleþmelidir!
Gerektiðinde, býçak kapaðý ile býçaðý
doðru konuma çeviriniz (Resim -6).
 Býçak kapaðýný çýkartýnýz.
 Kapaðý takýnýz (kapaktaki ok iþareti
kabýn üzerindeki noktaya bakmalýdýr)
ve saatin çalýþma yönünde çeviriniz.
Kapaðýn dili sonuna kadar kabýn
tutamaðýndaki yuvaya girip oturmalýdýr.
 Týkacý ve týkaç parçasýný takýnýz.
 Elektrik fiþini prize takýnýz.
 Döner þalteri istenen çalýþma kademesine ayarlayýnýz.
 Kesilecek besinleri doldurma aðzýndan
doldurunuz. Ýhtiyaca göre, týkaç ile hafif
bastýrarak içeri itiniz. Eðer gerekirse,
besinleri önce doðrayýp küçültünüz.
Dikkat!
Kabý zamanýnda boþaltýnýz:
— Azm. 500 g malzeme iþledikten sonra,
— küpler küp kesicinin alt kenarýna
ulaþmadan önce.

Ýþiniz sona erdikten sonra
Döner þalteri 0/off konumuna
ayarlayýnýz.
 Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
 Kapaðý saatin çalýþma yönünün tersine
doðru çeviriniz ve çýkarýnýz.
 Býçak kapaðýný takýnýz.
 Küp kesiciyi kabýn içinden çýkarýnýz.
 Kabý saatin çalýþma yönünün tersine
doðru çeviriniz ve çýkarýnýz.
 Tahrik eksenini çýkartýnýz.
 Kesme ýzgarasýndaki besin artýklarýný,
kesme ýzgarasý temizleyicisi ile
gideriniz.

Mikser
sývý veyarý-katý gýda maddelerinin
karýþtýrýlmasý, çið sebze ve
meyvelerin doðranmasý/kýyýlmasý,
yemeklerin püre haline getirilmesi
için.
Keskin býçaklarýndan/dönen
tahrik sisteminden (motordan)
dolayý yaralanma tehlikesi
söz konusudur!
Mikser cihaza takýlýyken kesinlikle miksere
elinizi sokmayýnýz!
Mikser ancak kapaðý takýlmýþ ve kilitlenmiþ
durumda çalýþýr. Mikseri sadece, tahrik
çalýþmýyorken çýkarýnýz.
Haþlanma tehlikesi!
Mikserde sýcak malzeme iþlendiði zaman,
kapakdaki huniden sýcak buhar çýkar.
En fazla 0,4 litre sýcak veya köpüren sývý
doldurunuz.
Dikkat!
Mikser zarar görebilir. Bu cihaz ile, derin
dondurulmuþ malzemeler (küp buz hariç)
iþlemeyiniz. Mikseri kesinlikle boþ çalýþtýrmayýnýz.
Mikser ile çalýþýlmasý
Dikkat!
Mikserin çalýþtýrýlmasý için, mikser kapaðý
takýlmýþ ve çevrilip kilitlenmiþ olmalýdýr.
Resim 
 Karýþtýrma bardaðýný takýnýz (bardak
üzerindeki ok iþareti, cihaz üzerindeki
noktaya denk gelmelidir) ve saatin
çalýþma yönünde sonuna kadar
çeviriniz.
 Malzemeleri miksere doldurunuz.
Azami sývý malzeme miktarý = 1,5 litre;
(azami köpüren veya sýcak sývý
malzeme miktarý = 0,4 litre).
Ýþlenebilecek en uygun katý besin
miktarý = 80 gram.
 Kapaðý yerine takýp, sonuna kadar
saatin çalýþma yönünde çeviriniz.
Kapaktaki dil, mikser kulpundaki yarýk
içindeki temas parçasýna (sonuna)
kadar çevrilip oturtulmalýdýr!
 Döner þalteri istediðiniz kademeye
ayarlayýnýz.
41
tr
Malzeme ilave etmek için, döner þalteri
0/off konumuna ayarlayýnýz.
 Kapaðý açýp alýnýz ve malzemeleri
doldurunuz
veya
 huniyi çýkarýnýz ve katý malzemeleri
iþlendikçe ilave etme aðzý üzerinden
ilave ediniz
veya
 sývý malzemeleri huni üzerinden ilave
ediniz.
Mikser kapatýldýktan sonra
 Döner þalteri 0/off konumuna
ayarlayýnýz.
 Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
 Mikseri saatin çalýþma yönünün tersine
doðru çeviriniz ve çýkarýnýz.
 Kapaðý saatin çalýþma yönünün tersine
doðru çeviriniz ve çýkarýnýz.
Yararlý bilgi: Mikser ile iþiniz sona erdikten
sonra, mikseri hemen temizlemeniz iyi olur,
”Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý”
bölümüne bakýnýz.

Narenciye sýkma ünitesi
Örn. portakal, greyfurt, limon gibi
narenciyeleri sýkýp suyunu
çýkarmak için kullanýlýr.
Dikkat!
Narenciye presini sadece komple monte
edilmiþ þekilde kullanýnýz.
Resim 
 Kabý yerine takýnýz (kabýn üzerindeki
ok iþareti cihazdaki noktaya bakmalý)
ve sonuna kadar saatin çalýþma
yönünde çeviriniz.
 Tahrik eksenini 1 kabýn içine
yerleþtiriniz.
 Süzme sepetini tahrik eksenine takýnýz
(narenciye presi üzerindeki ok iþareti
kabýn üzerindeki oka bakmalý) ve saatin
çalýþma yönünde çeviriniz.
Süzgeç sepetindeki dil, sonuna kadar
kabýn tutamaðýndaki yuvaya girip
oturmalýdýr.
 Narenciye suyunu sýkma konisini takýnýz
ve oturmasý için bastýrýnýz.
 Elektrik fiþini prize takýnýz.
42
Meyvelerin suyunun sýkýlmasý için,
döner þalteri düþük devir sayýsýna
ayarlayýnýz ve ilgili meyveyi huni
þeklindeki meyve suyu sýkma ünitesinin
üzerine bastýrýnýz.
Dikkat!
Meyve suyu dolma seviyesine dikkat
ediniz. Ýþlenebilecek azami miktar:
1000 ml meyve suyu.
Ýþiniz sona erdikten sonra
 Döner þalteri 0/off konumuna
ayarlayýnýz.
 Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
 Narenciye presini saatin çalýþma
yönününün tersine doðru çeviriniz
ve cihazdan çýkarýnýz.
 Kabý saatin çalýþma yönünün tersine
doðru çeviriniz ve çýkarýnýz.
 Tüm parçalarý temizleyiniz, bakýnýz
”Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý”.

Genel doðrayýcý
az miktarda et, sert peynir, soðan,
maydanoz, sarýmsak, meyve
ve sebzenin doðranmasý için.
Kahve çekirdekleri, tane karabiber, þeker,
haþhaþ ve kara turplarýn doðranmasý uygun
deðildir.
Keskin býçaklarýndan/dönen
tahrik sisteminden (motordan)
dolayý yaralanma tehlikesi
söz konusudur!
Üniversal doðrayýcýnýn içine elinizi asla
sokmayýnýz. Doðranmýþ gýda maddelerini
almak için uygun bir yardýmcý alet (örneðin
kaþýk) kullanýnýz.
Üniversal doðrayýcýyý sadece cihaz
duruyorken çýkarýnýz.
Üniversal doðrayýcý sadece takýlarak
kilitlenmiþ kapak ile çalýþýr.
Resim 
 Karýþtýrma kabýný takýnýz (kap üzerindeki
ok iþareti, cihaz üzerindeki noktaya
denk gelmelidir) ve saatin çalýþma
yönünde sonuna kadar çeviriniz.
 Doðranacak gýda maddelerini bardaða
doldurunuz.
 Kapaðý yerine takýp, sonuna kadar
saatin çalýþma yönünde çeviriniz.
Kapaðýn dili sonuna kadar kaptaki
yuvaya girip oturmalýdýr.
tr
Döner þalteri M kademesine çeviriniz
ve tutunuz. Cihaz ne kadar uzun
çalýþýrsa, malzeme o kadar ince kesilir.
Ýstenilen doðrama sonucuna otsu
baharatlarda çok kýsa bir süre sonra
eriþilebilir. M kademesine kýsa
bir ”dokunma” yeterli olabilir.
Ýþiniz sona erdikten sonra
 Döner þalteri býrakýnýz.
 Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
 Üniversal doðrayýcýyý saatin çalýþma
yönünün tersine doðru çeviriniz
ve çýkarýnýz.
 Üniversal doðrayýcýyý çeviriniz, doðranmýþ gýda maddeleri kapaða düþecektir.
 Kabý saatin çalýþma yönünün tersine
doðru çeviriniz ve çýkarýnýz.
 Doðranmýþ gýda maddelerinin artýklarýný
uygun bir yardýmcý alet (örneðin kaþýk)
ile alýnýz.
 Tüm parçalarý temizleyiniz, bakýnýz
”Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý”.

Cihazýn temizlenmesi
ve bakýmý
Cihazýn bakýma ihtiyacý yoktur!
Ýtinalý bir temizlik, uzun süreli bir dayanýklýlýk
saðlar.
Ýlave bilgiler kýsa kullanma kýlavuzunda
bulunmaktadýr.
Elektrik çarpma tehlikesi!
Ana cihaz asla suya sokulmamalýdýr, asla
akan su altýnda tutulmamalýdýr ve bulaþýk
makinesinde yýkanmamalýdýr.
Dikkat!
Ovalama gerektiren deterjan veya temizlik
malzemesi kullanmayýnýz.
Cihazýn yüzeyi zarar görebilir.
Yararlý bilgiler:
— Örn. havuç ve kýrmýzý lahana gibi
besinlerin iþlenmesinde, plastik
parçalarda renk alma söz konusu
olabilir; bu renkler, yemekler için
kullanýlan az miktarda likit yað ile
silinebilir.
— Aksesuar çantasýný ihtiyaca göre
temizleyiniz. Çanta içindeki bakým
ve koruma bilgi ve uyarýlarýna dikkat
ediniz.
Ana cihazýn temizlenmesi
Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
Ana cihazý nemli bir bez ile siliniz.
Gerekirse biraz bulaþýk deterjaný
kullanýnýz.
 Ardýndan cihazý silip kurulayýnýz.


Karýþtýrma kabýnýn ve aksesuarlarýn
temizlenmesi
Keskin býçaklardan dolayý
yaralanma tehlikesi söz
konusudur!
Üniversal býçaðý sadece plastik tutamak
kenarýndan tutunuz.
Üniversal býçaðý kullanýlmadýðýnýz zaman,
daima býçak koruyucu parçasýnda
muhafaza ediniz.
Önemli not
Aksesuarlar da dahil olmak üzere
kabýn tüm parçalarý (5—7) ve aletler
(8—16, çýrpma telinin diþlisi hariç),
bulaþýk makinesinde yýkanabilir.
Plastik parçalarý bulaþýk makinesine
yerleþtirirken, sýkýþtýrýlmamasýna dikkat
ediniz, aksi halde yýkama iþlemi esnasýnda
kalýcý deformasyonlar söz konusu olabilir!
Karýþtýrma teli temizlenmek amacýyla
parçalarýna ayrýlabilir.
Resim 
 Teli takýlý olduðu yerden dikkatlice
çekerek çýkartýnýz ve kapaðý alýnýz.
 Diþliyi bir fýrça ile dikkatlice temizleyiniz.
 Tel bulaþýk makinesinde yýkanabilir.
 Temizledikten sonra tekrar bir araya
getiriniz.
Küp kesicinin temizlenmesi
Keskin býçaklardan dolayý
yaralanma tehlikesi söz
konusudur!
Küp kesicinin parçalarýna ayrýlmasýnda/
toplanýp monte edilmesinde, kesme
diskini sadece plastik tutamaðýn (sapýn)
orta kýsmýndan tutunuz.
43
tr
Ana mesnet (18b) bulaþýk makinesinde
yýkanmaya elveriþlidir. Diðer tüm parçalarþ
bulaþýk makinesine yerleþtirmeyiniz; býçaklar
körleþir! Küp kesiciyi temizlemek için,
parçalarýna ayýrýnýz:
Resim 
 4 kilitleme mandalýný dýþa doðru
bastýrýnýz ve kesme diskini çýkarýnýz.
 Býçak ünitesini ana mesnetten dýþarý
çýkarýnýz.
 Kesme ýzgarasýndaki besin artýklarýný,
kesme ýzgarasý temizleyicisi ile
gideriniz.
 Ana mesnedi bulaþýk makinesinde
yýkayýp temizleyiniz.
Tüm diðer parçalarý musluktan akan
su altýna tutarak, kýsa bir ön yýkamaya
tabi tutunuz. Parçalarý bir fýrça ile
temizleyiniz.
Mikserin temizlenmesi
Keskin býçaklardan dolayý
yaralanma tehlikesi söz
konusudur!
Mikserin býçaklarýna çýplak elleriniz ile
dokunmayýnýz. Temizleme iþlemi için
bir fýrça kullanýnýz.
Mikser ile iþiniz sona erdikten sonra,
mikseri hemen temizlemeniz iyi olur.
Böylelikle artýklar kuruyup yapýþmaz
ve plastik kýsýmlara zarar verilmez (örn.
baharatlarýn ihtiva ettiði eterli yaðlardan
dolayý).
Karýþtýrma bardaðý, kapak ve huni bulaþýk
makinesinde yýkanabilir.
Býçak ünitesini bulaþýk makinesinde
yýkamayýnýz; musluktan akan su altýnda
yýkayýnýz. Suyun içinde býrakmayýnýz!
Yararlý bilgi: Bunun için, ana cihaza
takýlý olan miksere biraz bulaþýk deterjanlý
su doldurunuz. Mikseri birkaç saniye
çalýþtýrýnýz (Kademe M). Deterjanlý suyu
döküp boþaltýnýz ve mikseri temiz su ile
durulayýnýz.
Mikserin parçalarýna ayrýlmasý
Resim 
 Mikser parçasýný kanatlarýndan saatin
çalýþma yönünün tersine doðru
çeviriniz. Mikser parçasý çözülür.
 Mikser parçasýný ve contayý çýkarýnýz.
44
Mikserin parçalarýnýn monte edilmesi
 Contayý býçak parçasýna takýnýz.
 Býçak parçasýný alt taraftan mikser
bardaðý içine yerleþtiriniz.
 Býçak parçasýný kanatlar üzerinden
saatin çalýþma yönünde çevirerek
sýkýþtýrýnýz. Bu iþlemi yaparken, býçaðý
öyle çeviriniz ki, bir kanat karýþtýrma
bardaðýndaki iþaretin üzerini
örtecek konumda olsun
(konum —> Resim -6).
Narenciye sýkma ünitesinin
temizlenmesi
Tüm parçalar bulaþýk makinesinde
yýkanmaya elveriþlidir. Meyve suyu sýkma
konisini, iþiniz sona erdikten hemen sonra,
her tarafýndan musluktan akan su altýnda
temizlemeniz iyi olur.
Böylelikle artýklar kuruyup yapýþmaz.
Üniversal doðrayýcýnýn
temizlenmesi
Keskin býçaklardan dolayý
yaralanma tehlikesi söz
konusudur!
Üniversal doðrayýcýya çýplak elle dokunmayýnýz. Temizleme iþlemi için bir fýrça
kullanýnýz.
Üniversal doðrayýcý ile iþiniz sona erdikten
sonradoðrayýcýyý hemen temizlemeniz iyi
olur. Böylelikle artýklar kuruyup yapýþmaz
ve plastik kýsýmlara zarar verilmez (örn.
baharatlarýn ihtiva ettiði eterli yaðlardan
dolayý).
Kapak bulaþýk makinesinde yýkanabilir.
Tahrikli kabý bulaþýk makinesinde deðil,
bir fýrça ile musluktan akan su altýnda
temizleyiniz. Suyun içinde býrakmayýnýz!
Kabý kuruturken, tahrik yukarýya bakacak
þekilde koyunuz.
Yararlý bilgi: Bulaþýk deterjaný içeren
az miktarda suyu üniversal doðrayýcýya
koyunuz. Üniversal doðrayýcýyý ana cihazýn
üzerine takýnýz. Mikseri birkaç saniye
çalýþtýrýnýz (Kademe M).
Üniversal doðrayýcýyý çýkarýnýz.
Suyu boþaltýnýz ve temiz su ile durulayýnýz.
tr
Muhafaza edilmesi
Yaralanma tehlikesi!
Cihaz kullanýlmadýðý zaman, elektrik fiþini
prizden çekip çýkarýnýz.
Resim
 Aletleri ve doðrama disklerini aksesuar
çantasýna yerleþtiriniz.
Üniversal býçaðý her zaman býçak
koruma parçasýna koyarak muhafaza
ediniz.
 Kabloyu kablo bölmesine küçük itme
hareketleri ile sokunuz.
Arýza durumunda yardým
Yaralanma tehlikesi!
Bir arýza giderilmeden önce, elektrik
fiþi çekilip prizden çýkarýlmalýdýr.
Önemli not
Cihazýn kullanýmýndaki bir hata,
elektronik güvenlik donanýmlarýnýn
(sigorta) devreye girmesi ya da
cihazda bir bozukluk, iþletme göstergesinin yanýp sönmesi ile gösterilir.
Ana cihaz
Arýza:
Cihaz artýk çalýþmýyor.
Muhtemel nedeni:
Cihazda aþýrý yüklenme söz konusu oldu
(örn. alet bir besin tarafýndan bloke edildi)
ve elektronik sigorta devreye girdi.
Giderilmesi:
 Döner þalteri 0/off konumuna
ayarlayýnýz.
 Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
 Aþýrý yüklenme sebebini gideriniz.
 Cihaz tekrar çalýþtýrýnýz.
Muhtemel nedeni:
Açýk olan cihaza kap veya mikser takýlmaya
çalýþýldý.
Giderilmesi:
 Döner þalteri 0/off konumuna
ayarlayýnýz.
 Kabý veya mikseri takýnýz.
 Cihaz tekrar çalýþtýrýnýz.
Kap/kapak/aksesuar
Arýza:
Cihaz harekete geçmiyor.
Muhtemel nedeni:
Parçalar doðru takýlmamýþ.
Giderilmesi:
 Döner þalteri 0/off konumuna
ayarlayýnýz.
 Parçalarý, bu kýlavuzdaki ilgili talimatlara
göre takýnýz.
Önemli not
Eðer arýza bu þekilde
giderilemiyorsa, lütfen yetkili servise
(bu kýlavuzun sonundaki yetkili
servislerin adreslerine bakýnýz)
baþvurunuz.
Özel aksesuarlar
(Teslimat kapsamýna dahil deðilse, yetkili
satýcýlarda bulabilirsiniz.)
Kýzartmalýk patates kesme diski
(MZ5PS01)
Patates kýzartmasý için çið patates kesmek
için kullanýlýr.
Asya türü sebze diski (MZ5JS01)
Asya türü sebze yemekleri için ince þeritler
þeklinde meyve ve sebze keser.
Rendeleme diski, orta incelikte
(MZ5RS02)
Çið patates, sert peynir (örn. parmýcan),
soðutulmuþ çikolata ve fýndýk türleri
rendelemek için kullanýlýr.
Çevrilebilir kesme/raspalama diski
(MZ5KP01)
Örn. rendelenmiþ patates kýzartmasý veya
patates hamuru kýzartmasý için çið patates
rendelemekte kullanýlýr. Ayrýca kalýn dilimler
þeklinde meyve ve sebze kesmek için
kullanýlýr.
45
tr
Giderme bilgileri
Garanti kosullari
Bu cihaz, elektro ve elektronik
eski cihazlar (waste electrical and
electronic equipment — WEEE)
ile ilgili, 2012/19/AT numaralý
Avrupa direktifine uygun olarak
iþaretlenmiþtir.
Bu direktif, eski cihazlarýn geri alýnmasý
ve deðerlendirilmesi için, AB dahilinde
geçerli olan bir uygulama kapsamýný
belirlemektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda
bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý
olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.
Bu cihaz için, yurt dýþýndaki temsilciliklerimizin vermiþ olduðu garanti þartlarý
geçerlidir. Bu hususda daha detaylý bilgi
almak için, cihazý satýn aldýðýnýz satýcýya
baþ vurunuz. Garanti süresi içerisinde
bu garantiden yararlanabilmek için, cihazý
satýn aldýðýnýzý gösteren fiþi veya faturayý
göstermeniz þarttýr.
Örn. rendelenmiþ patates kýzartmasý veya
patates hamuru kýzartmasý için çið patates
rendelemekte kullanýlýr. Ayrýca kalýn dilimler
þeklinde meyve ve sebze kesmek için
kullanýlýr.
46
tr
Kullaným örnekleri
Üniversal býçak
doðrama ve kýyma için.
Üniversal býçak, M ve max kademelerinde
kullanýlacaktýr. Çalýþtýrma süresi, istenilen
doðrama derecesine baðlýdýr.
Otsu baharatlar (sibulet hariç), 10—50 g
 Kuru kap içinde Kademe max ile
doðrayýnýz.
Sarýmsak, azm. 500 g
 Kademe M ile doðrayýnýz.
Soðan, azm. 500 g
 Soðanlarý dörde bölünüz.
 Kademe M ile doðrayýnýz.
Sebze veya patates, çið, 100—500 g
 Sebzeyi/patatesleri küçük parçalar
kalinde kesiniz.
 Cihazý birkaç kez ikiþer saniye sürecek
þekilde kademe M de çalýþtýrarak,
besinleri doðrayýnýz.
Fýndýk veya badem, 100—500 g
 Kademe max ile doðrayýnýz.
Sert peynir (örn. parmýcan), 100—500 g
 Kademe max ile doðrayýnýz.
Küçük kahvaltý ekmeði, sert, 1—6 adet
 Küçük kahvaltý ekmeklerini dörde
bölünüz.
 Kademe max ile doðrayýnýz.
Et veya ciðer, 100—500 g
 Eti kýkýrdak, kemik, deri ve sinirlerden
arýndýrýnýz.
 Eti küçük parçalar (kuþbaþý) þeklinde
kesiniz.
 Kademe max ile doðrayýnýz.
 Etten hamur, dolma içi ve börekler için,
eti bahartlar ve harcý ile birlikte iþleyiniz.
Çilek kremasý
(2—4 kiþilik)
250 g dondurulmuþ çilek
100 g pudra þekeri
150 ml krema
 Malzemeleri, krema þeklinde bir
dondurma oluþuncaya kadar, max
kademesinde karýþtýrýnýz.
Yararlý bilgi: Bu tarife göre, ahududu,
böðürtlen, bektaþi üzümü gibi baþka
dondurulmuþ meyveler de þerbet þeklinde
hazýrlanabilir.
Metal yoðurma kancasý
Aðýr hamurlarýn yoðrulmasý ve
doðranma-masý gereken
malzemelerin (örn. kuru üzüm,
çikolata parçacýklarý) hamura
karýþtýrýlmasý için kullanýlýr.
Yoðurma kancasý min kademesinde orta
devir sayýsý ile kullanýlacaktýr.
Makarna hamuru
500 g un
5 yumurta
Ýhtiyaca göre likit yað
 Malzemeleri (likit yað hariç) min
kademesinde kýsaca karýþtýrýnýz.
 Sonra 2 ila 3 dakika orta kademede
yoðurunuz.
 Hamur kuru ise, biraz likit yað ilave
ediniz.
Mayalý hamur
Mayalý hamur, kullanýlýþ amacýna göre üç
ture ayrýlýr:
— Hafif mayalý hamur, örn. lokma ve
Berliner için
— Orta aðýrlýkta mayalý hamur, örn. örgü
þeklinde mayalý ekmek ve normal ekmek
— Aðýr mayalý hamur, örn. tepside pasta,
meyveli ve kýtýrlý pasta
Bir on hamur isteniyorsa:
 150 ml sýcak sývý (sut veya su), ufalanmýþ
maya, bir tutam þeker ve 100 g un, min
kademede yoðurma kancasý ile
iþlenmelidir.
 On hamur mayalanmaya býrakýlmalýdýr.
 Geriye kalan malzemeler, tarifte bildiriliði
gibi iþlenmelidir.
49
tr
Mayalý örgü kek
Ana tarif
500 g un
25 g maya veya 1 paket kuru maya
210-220 ml sýcak süt
1 yumurta
1 tutam tuz
80 g þeker
60 g eritilmiþ ve soðutulmuþ yað
Yarým limonun kabuðu, rendelenmiþ
 Malzemeleri min kademesinde kýsaca
karýþtýrýnýz.
 Sonra 1 ila 2 dakika orta kademede
yoðurunuz.
Azami miktar: Temel tarifin 2 misli
Pizza hamuru
Ana tarif
500 g un
25 g maya veya
1 paket kuru maya
1 kahve kaþýðý þeker
1 tutam tuz
4 çorba kaþýðý likit yað
250-300 ml sýcak su
 Malzemeleri min kademesinde kýsaca
karýþtýrýnýz.
 Sonra 1 ila 2 dakika orta kademede
yoðurunuz.
Azami miktar: Temel tarifin 2 misli
Gevrek hamur
Ana tarif
250 g un
125 g margarin veya tereyaði (oda
sýcaklýðýnda)
1 yumurta
125 g þeker
1 tutam tuz
1 paket vanilya sekeri
Gerekirse kabartma tozu
 Malzemeler orta kademede
yoðurulmalidir.
 Hamur soðuk tutulmalidir.
 Ýhtiyaca göre iþlemeye devam
edilmelidir.
Azami miktar: Temel tarifin 2 misli
50
Karýþtýrma teli
Kaymak, kremþanti ve hafif
hamurlar için kullanýlýr.
Katý malzemeler (örn.
buzdolabýndan çýkarýlan
tereyaðý parçalarý) için uygun deðildir.
Çýrpma teli min ve max kademelerinde
orta devir sayýsý ile kullanýlacaktýr.
Yumurta aký, 2—6 yumurtanýn aký
 max kademesinde çýrpýnýz.
 Çýrpýlmýþ yumurta akýný min
kademesinde karýþtýrýnýz.
Kremþanti, 200—500 g
 Orta kademede çýrpýnýz.
 Çýrpýlmýþ kremayý min kademesinde
karýþtýrýnýz.
Bisküvi hamuru
Temel tarif (örn. aýlabilen kasnak kalýp,
26 cm çapýnda)
3—4 yumurta
3—4 çorba kaþýðý sýcak su
150 g þeker
1 paket vanilya þekeri
 Malzemeleri 5 dakika max kademesinde
köpürünceye kadar çýrpýnýz.
150 g un
50 g niþasta
1 kahve kaþýðý kabartma tozu
 Unu, niþastayý ve kabartma tozunu
karýþtýrýnýz.
 Cihazý kademe min e alýnýz ve un
karýþýmýný ilave etme aðzý üzerinden
ilave ediniz.
 1 dakikadan fazla karýþtýrmayýnýz.
Azami miktar: Temel tarif.
Üzerine meyve döþenecek
pasta tabaný
Ana tarif
2 yumurta
125 g þeker
 Yumurtalarý ve þekeri 5 dakika max
kademesinde köpürünceye kadar çýrpýnýz.
tr
125 g öðütülmüþ fýndýk
50 g graten
 Cihazý min kademesinde açýnýz,
fýndýklarý ve galeta ununu ilave etme
aðzý üzerinden ilave ediniz.
 Sadece kýsa bir süre karýþtýrýnýz.
Azami miktar: Temel tarif.

Doðrama diskleri

Çevrilebilen kesme diski
— kalýn/ince

Meyve ve sebze kesmek için
kullanýlýr.
Çevrilebilen raspalama
diski — kaba/ince
Sert peynir (örn. parmýcan),
soðutulmuþ çikolata ve fýndýk türleri
rendelemek için kullanýlýr.
Patates kýzartmasý diski
Patates kýzartmasý için çið
patates kesmek için kullanýlýr.
Tüm doðrama diskleri min kademesinde
kullanýlacaktýr.
Çið sebzeli salata
(2—4 kiþilik)
4 havuç
1 alabaþ
1 elma
1 kabak
1 salatalýk
¼ karnabahar
100 g sürme peynir
Sos:
100 g yoðurt
100 g ekþi krema
1 diþ sarýmsak
1 çorba kaþýðý keçap
1 tutam tuz
1 tutam þeker
3 çorba kaþýðý sirke
 Havuçlarý kaba bir fýrça ile musluktan
akan su altýnda temizleyiniz ve döner
rendeleme diski ile rendeleyiniz.



Alabaþý soyunuz, kalýn dilimler halinde
kesiniz ve döner rendeleme diski ile
rendeleyiniz.
Elmalarý yýkayýnýz ve dörde bölünüz,
döner rendeleme diski ile rendeleyiniz.
Kabaðý ve salatalýðý yýkayýnýz,
uzunlamasýna kesiniz ve döner kesme
diski ile kesiniz.
Sos için gerekli malzemeleri mikser
içinde iþleyiniz ve salataya karýþtýrýnýz.
Salatayý tabaklara aktarýnýz ve üzerine
sürme peynir daðýtýnýz.
Salata tabaklara konulmalý ve üzerine
taze kremalý peynir daðýtýlmalýdýr.
Narenciye sýkma
ünitesi
Örn. portakal, greypfrut, limon
gibi narenciyeleri sýkýp suyunu
çýkarmak için kullanýlýr.
Azami miktar: 1000 g
Narenciye sýkma ünitesi min kademesinde
kullanýlacaktýr.
Küp kesici
Besinlerin salatalarda,
çorbalarda, soslarda veya katýk
olarak kullanýlmasý için, küp
þeklinde kesilmesi içindir.
Küp kesme ünitesi min kademesinde
kullanýlacaktýr.
Salata ”Olivie”
(yakl. 4 kiþi için)
4 piþirilmiþ, soðutulmuþ patates
2 piþirilmiþ havuç
4 tam piþmiþ yumurta
200 g piþirilmiþ tavuk göðsü eti
1—2 turþu salatalýk veya salamuralý salatalýk
1—2 salataya doðranan salatalýk
51
tr
300 g bezelye, küçük (1 küçük kutu)
Tuz ve karabiber
250 g mayonez
 Piþirilmiþ ve soðumuþ patatesleri,
havuçlarý ve yumurtalarý küp þeklinde
kesiniz.
 Salatalýðý ve eti küp þeklinde kesiniz.
 Küp þeklinde kesilmiþ tüm malzemeleri,
içine bezelyeleri koyduðunuz bir salata
çanaðýna aktarýp, bezelyeler ile
karýþtýrýnýz.
 Aðýz tadýnýza göre tuz ve karabiber ilave
ediniz.
 Mayonez ile karýþtýrýnýz ve hazýrlayýnýz.
Salata ”Vinaigrette”
(yakl. 4 kiþi için)
4 piþirilmiþ, soðutulmuþ patates
500 g piþmiþ kýrmýzý pancar
2 piþirilmiþ havuç
2 turþu salatalýk
100 g küçük bezelye
½ deste Frenk soðaný (yakl. 50 g)
Tuz ve karabiber
100 ml yemeklik likit yað
 Piþirilmiþ ve soðumuþ patatesleri,
havuçlarý, kýrmýzý pancarý ve pýrasayý
küp þeklinde kesiniz.
 Turþu salatalýklarý küp þeklinde kesiniz.
 Küp þeklinde kesilmiþ tüm malzemeleri,
içine bezelyeleri koyduðunuz bir salata
çanaðýna aktarýp, bezelyeler ile
karýþtýrýnýz.
 Aðýz tadýnýza göre tuz ve karabiber
ilave ediniz.
 Yemeklik likit yað ile yemeðe hazýrlayýnýz.
Salata ”Stolichny”
(2 kiþilik)
150 g jambon
3 piþirilmiþ, soðutulmuþ patates
2 turþu salatalýk veya salamuralý salatalýk
1 piþirilmiþ havuç
Bezelye, yarým kutu
Tuz ve karabiber
Sos:
¼ kutu krema
¼ kavanoz mayonez
 Piþirilmiþ ve soðumuþ patatesleri ve
havuçlarý küp þeklinde kesiniz.
 Jambonu ve salatalýðý küp þeklinde
kesiniz.
52
Küp þeklinde kesilmiþ tüm malzemeleri,
içine bezelyeleri koyduðunuz bir salata
çanaðýna aktarýp, bezelyeler ile
karýþtýrýnýz.
 Aðýz tadýnýza göre tuz ve karabiber ilave
ediniz.
 Tüm malzemeleri karýþtýrýnýz. Krema ve
mayonez ile karýþtýrýp hazýrlayýnýz.

Karides salatasý
(yakl. 4 kiþi için)
300 g piþirilmiþ et
300 g piþirilmiþ, soðutulmuþ patates
200 g salataya doðranan salatalýk
Yeþil yaprak salat
50 g karides eti
3 tam piþmiþ yumurta
150 g mayonez
 Piþirilmiþ ve soðumuþ patatesleri,
yumurtalarý, salatalýðý ve karides etini
küp þeklinde kesiniz. Piþmiþ eti küp
þeklinde kesiniz.
 Yeþil yaprak salatayý küçük doðrayýnýz.
 Aðýz tadýnýza göre tuz ve karabiber ilave
ediniz.
 Mayonez ile yemeðe hazýrlayýnýz.
Çorba ”Okroshka”
(4—6 kiþilik)
Kvas, 2 litre
300 g piþirilmiþ sucuk/sosis veya tavuk
göðsü eti
3—4 piþirilmiþ, soðutulmuþ patates
3—4 tam piþmiþ yumurta
1 demet küçük kýrmýzý turp (8—10 adet)
3 salataya doðranan salatalýk
½ deste Frenk soðaný (yakl. 50 g)
Maydanoz ve dereotu
3 çorba kaþýðý krema
Hardal, þeker
 Piþirilmiþ ve soðumuþ patatesleri ve
yumurtalarý küp þeklinde kesiniz.
 Salatalýklarý, küçük kýrmýzý turplarý,
sucuðu ve/veya tavuk göðsü etini küp
þeklinde kesiniz.
 Kremayý, doðranmýþ Frenk soðanýný ve
yumurtalarý, hardal ve þeker ile iyice
karýþtýrýnýz ve Kvas ile sulandýrýnýz.
 Küp þeklinde kesilmiþ malzemeleri,
doðranmýþ maydanozu ve dereotunu
ilave ediniz.
 Aðýz tadýnýza göre tuz ve karabiber
ilave ediniz.
tr
Mikser
sývý veyarý-katý gýda maddelerinin
karýþtýrýlmasý, çið sebze ve
meyvelerin doðranmasý/kýyýlmasý,
yemeklerin püre haline
getirilmesi için.
— Bu cihaz ile, derin dondurulmuþ
malzemeler (küp buz hariç) iþlemeyiniz.
— Azami sývý malzeme miktarý = 1,5 litre;
(azami köpüren veya sýcak sývý
malzeme miktarý = 0,4 litre).
— Ýþlenebilecek en uygun katý besin
miktarý = 80 gram.
Mikser min, max ve Pulse kademelerinde
kullanýlacaktýr.
Portakal Miks Kokteyli
litre portakal suyu (6 portakal)
2—4 çorba kaþýðý limon suyu (1 limon)
300 g konserve kayýsý
10 küp buz
4 kahve kaþýðý þeker veya bal
 Portakal ve limonlarý ikiye bölünüz ve
narenciye sýkma ünitesi ile suyunu
sýkýnýz.
 Sýkýlan suyu, kayýsýlarý ve küp buzlarý
miksere doldurunuz ve yakl. 30 saniye
Pulse kademesinde karýþtýrýnýz.
 Þeker veya bal katarak tatlandýrýnýz.
 Soðuk þekilde servis yapýnýz.
Çikolatalý süt
(Azami miktar)
100 g çikolata
400 ml sýcak süt
 Çikolatayý Pulse kademesinde
doðrayýnýz.
 Sýcak sütü ilave ediniz ve karýþtýrýnýz.
Mayonez
Ana tarif
1 yumurta
1 kahve kaþýðý hardal
1 çorba kaþýðý sirke veya limon suyu
1 tutam tuz
1 tutam þeker
180 ml likit yað
Malzemelerin sýcaklýðý ayný olmalýdýr.
 Malzemeleri (sývý yað hariç) bir kaç
saniye min kademesinde karýþtýrýnýz.
 Cihazý max kademesine alýnýz, yaðý
yavaþça huniden içeri dökünüz ve
muntazam bir mayonez karýþýmý
oluþuncaya kadar karýþtýrýnýz.
Azami miktar: Temel tarifede bildirilen
miktarýn 2 misli
Spor için içecekler
270 g bal (buzdolabýndan, 5 °C)
5 g tarçýn
230 g süt
 Balý ve tarçýný miksere koyunuz ve M
kademesinde karýþtýrýnýz.
 5 saniye sonra sütü ilave ediniz ve
3 saniye daha karýþtýrýnýz.
53
tr
Genel doðrayýcý
Az miktarda et, sert peynir, soðan, maydanoz, sarýmsak, meyve ve sebzenin
doðranmasý için.
Kahve çekirdekleri, tane karabiber, þeker, haþhaþ ve kara turplarýn
doðranmasý uygun deðildir.
Cihaz ne kadar uzun çalýþýrsa, malzeme o kadar ince kesilir.
Ýstenilen doðrama sonucuna otsu baharatlarda çok kýsa bir süre sonra eriþilebilir.
M kademesine kýsa bir ”dokunma” yeterli olabilir.
Deðiþiklikler olabilir.
54
Garantiebedingungen
DEUTSCHLAND (DE)
Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen
und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen
die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus
dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.
Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden
Bedingungen:
Siemens Info Line
(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)
Für Produktinformationen sowie Anwendungsund Bedienungsfragen zu Kleinen Hausgeräten:
DE-Tel.: 01805 54 74 36* oder unter
siemens-info-line@bshg.com
*) 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.
Nur für Deutschland gültig!
1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät,
die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich
nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet
werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um
einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw.
Glühlampen.
Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit,
die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen
und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen
oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung
gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf
Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage,
Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von
Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.
Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden,
die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder
Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.
3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich
instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.
Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf
diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle
oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort
können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.
Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser
Eigentum über.
4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten
Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue
Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze
Gerät.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.
Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht,
die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land
aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte
Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen.
Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer
Landesvertretung anfordern.
Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:
Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner
zur Verfügung.
Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany
9000864751/01.2013
03/10
de, en, tr
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising