Siemens | ME35000TR | Instruction manual | Siemens Juice extractor Instruction manual

Siemens Juice extractor Instruction manual
ME35000TR
siemens-home.bsh-group.com/welcome
tr
en
kk
ru
ar
Kullanım kılavuzu
Instruction manual
Пайдалану нұсқаулығы
Инструкция по эксплуатации
‫إرشادات االستخدام‬
Register
your
product
online
tr
Türkçe
3
en
English
12
kk
Қазақша
19
ru
Pycckий
27
ar
‫ العربية‬
40
Amaca uygun kullanım
tr
Amaca uygun kullanım
Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında kullanılmak için
tasarlanmıştır. Bu cihaz, meyvelerin (örn. elma, armut, çekirdeği
çıkarılmış erik ve kiraz) ve sebzelerin (örn. domates, havuç)
suyunun sıkılıp çıkarılması için uygundur. Çok sert, lifli ve nişasta
içeren meyve ve sebzelerin (örn. şeker kamışı, muz, papaya,
avokado, incir, mango) suyunun sıkılması için uygun değildir.
Cihazı sadece normal oda sıcaklığında ve deniz seviyesinden en
fazla 2000 m yükseklikte kullanınız.
Önemli güvenlik uyarıları
Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz, verilen bilgilere göre
hareket ediniz ve ileride başvurmak üzere özenle saklayınız! Cihazı
başka birine verirken cihaz ile birlikte bu kılavuzu da teslim ediniz.
Cihazın doğru kullanımına yönelik talimatların dikkate alınmaması
nedeniyle oluşabilecek hasarlardan üretici sorumlu tutulamaz.
Bu cihaz fiziksel, duyusal ya da zihinsel engeli olan ya da deneyimi
ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından sadece, sorumlu bir
kişinin nezareti altında veya cihazın güvenli kullanımı konusunda
bilgilendirilmiş olmaları ve kullanımdan kaynaklanan tehlikeleri
anlamış olmaları halinde kullanılabilir. Çocuklar cihazdan ve bağlantı
kablosundan uzak tutulmalıdır ve cihazı kullanmaları yasaktır.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı
çalışmaları çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
WW Elektrik çarpma tehlikesi ve yangın tehlikesi!
■■ Cihazı kesinlikle tip etiketi üzerindeki bilgilere uygun şekilde
bağlayınız ve çalıştırınız. Cihazın kendisinde veya elektrik
kablosunda hasar varsa cihazı kesinlikle kullanmayınız. Her türlü
tehlikenin önlenmesi amacıyla, örn. hasarlı bir elektrik bağlantı
kablosunun değiştirilmesi gibi cihaz üzerinde gerçekleştirilecek
tüm onarımlar sadece yetkili servisimiz tarafından yürütülmelidir.
■■ Cihazı kesinlikle zaman ayarlı şalterlere veya uzaktan kumandalı
prizlere bağlamayınız. Cihazı işletim sırasında sürekli olarak
gözetim altında tutunuz!
■■ Cihazı, ocak gibi sıcak yüzeylerin üzerine veya yakınına
koymayınız. Elektrik şebekesi kablosunu sıcak parçalar ile temas
ettirmeyiniz veya sivri kenarlar üzerine çekmeyiniz.
■■ Ana cihazı kesinlikle sıvılara daldırmayınız veya akan su
altında tutmayınız ve bulaşık makinesinde yıkamayınız. Buharlı
temizleme aleti kullanmayınız. Cihazı, elleriniz nemli veya ıslak
durumdayken kullanmayınız.
3
tr
Önemli güvenlik uyarıları
■■ Cihazı her kullanımdan sonra, gözetim altında değilken,
parçalarını ayırmadan, birleştirmeden ve temizlemeden önce ve
acil durumlarda mutlaka elektrik şebekesinden ayırınız.
WW Yaralanma tehlikesi!
■■ Her kullanımdan önce, özellikle de süzgeç ve süzgeç kabı olmak
üzere cihazın tamamında bir hasar (çatlaklar, kırıklar) olup
olmadığını kontrol ediniz. Eğer süzgeçte veya kapakta hasar
mevcutsa veya görünen çatlaklar varsa, cihazı kullanmayınız.
■■ Cihazın kullanımı sırasında hareket eden aksesuar parçalarını
veya yedek parçaları değiştirmeden önce, cihazı kapatınız ve
elektrik şebekesinden ayırınız. Cihaz kapatıldıktan sonra, tahrik
sistemi (motor) kısa bir süre hareket etmeye devam eder. Tahrik
sisteminin (motorun) tamamen durmasını bekleyiniz.
■■ Cihazı sadece tüm parçaları birleştirilmiş durumda çalıştırınız.
Parmakların sıkışmasını önlemek için, kilitleme birimini
kapatırken dikkatli olunuz.
■■ Cihaz bir kişi tarafından kullanılmak için öngörülmüştür.
■■ Parmaklarınızı malzeme doldurma ağzına sokmayınız. Sadece
cihaz ile birlikte teslim edilen tıkacı kullanınız!
■■ Rendeleme bıçakları ile çalışırken, kabı boşaltırken ve temizlik
yaparken dikkatli olunuz. Süzgecin tabanındaki rendeleme
bıçaklarına/ağızlarına dokunmayınız. Süzgeci önce bir fırça ile
temizleyiniz, sonra musluktan akan su altında yıkayınız veya
bulaşık makinesinde yıkayıp temizleyiniz.
WW Boğulma tehlikesi!
Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyiniz.
WW Dikkat!
■■ Cihazın, besinlerin hazırlanması için gerekli olandan uzun
süreyle açık tutulması kesinlikle tavsiye edilmez. Cihazı boş
çalıştırmayınız.
■■ Cihazı sadece döner şalter ile açınız ve kapatınız.
WW Önemli!
■■ Sadece olgunlaşmış ve dondurulmamış meyveleri ve sebzeleri
kullanınız. Olgunlaşmamış meyve ve sebze, süzgecin çok çabuk
tıkanmasına neden olur.
■■ Biriken tortu, süzgeç kabının kenarına ulaşmadan tortu kabını
boşaltınız.
■■ Su sıkma işlemi sırasında cihazda titremeler olması, bir
tıkanmaya veya süzgeçte hasar oluşumuna işaret edebilir. Cihazı
derhal kapatınız. Süzgeci kontrol ediniz. Hasarlı bir süzgeci
kesinlikle tekrar kullanmayınız!
4
Önemli güvenlik uyarıları
tr
■■ Cihaz her kullanımdan sonra veya uzun süre kullanılmadıysa
mutlaka iyice temizlenmelidir. X “Temizlik ve bakım” bkz.
sayfa 7
EEE yönetmeliğine uygundur.
Yeni bir Siemens cihazı satın aldığınız
için sizi candan kutluyoruz. Ürünlerimiz
hakkındaki ayrıntılı bilgileri internet
sayfamızda bulabilirsiniz.
İçindekiler
Amaca uygun kullanım�������������������������������3
Önemli güvenlik uyarıları����������������������������3
Genel Bakış������������������������������������������������5
Çalışma emniyeti sistemi����������������������������5
Kullanım�����������������������������������������������������5
Temizlik ve bakım���������������������������������������7
Tarifler���������������������������������������������������������8
Elden çıkartılması���������������������������������������9
Garanti��������������������������������������������������������9
Genel Bakış
Lütfen resimli sayfaları açınız.
X Resim A
1 Motor ünitesi (kablo gözü dahil)
2 Şalter
f Cihazı kapatma
1 = Cihazı açma / Düşük hız
2 = Cihazı açma / Yüksek hız
3 Kilitleme birimi
4 Tortu kabı
5 Çıkış ucu kilidi (damlama durdurma)
Önemli bilgi
–– Cihaz devreye sokulurken kilit açılmış
olmalıdır (kapak tamamen önde). Kilit
açık durumdayken, sıkılan su sıkılmış su
kabına akar.
–– Sıkılmış su kabını boşaltacağınız
zaman cihazı kapatınız (f) ve
kilit düzeneğini kilitleyiniz (arkaya
doğru itiniz). Böylelikle sıkılan suyun
damlamaya devam etmesi durdurulur ve
çalışma yüzeyinin kirlenmesi önlenir.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Çıkış uçlu süzgeç kabı
Süzgeç
Kapak
Dolum ağzı
Tıkaç
Sıkılmış su kabı
Köpük ayırıcı
Sıkılmış su kabı kapağı
Temizleme fırçası
Çalışma emniyeti sistemi
Cihaz sadece aşağıdaki durumlarda
çalıştırılabilir:
–– Süzgeç kabı ve kapak yerlerine doğru
oturtulmuş ve
–– kilitleme birimi yerine doğru takılmış ve
kilitlenmiş.
Kapak kilitleme tertibatını her kullanımdan
önce kontrol ediniz!
Kullanım
X Resim B
Birleştirme
WWYaralanma tehlikesi
–– Cihazın kendisinde veya elektrik
kablosunda hasar varsa cihazı kesinlikle
kullanmayınız.
–– Her kullanımdan önce, özellikle de
süzgeç ve süzgeç kabı olmak üzere
cihazın tamamında bir hasar (çatlaklar,
kırıklar) olup olmadığını kontrol ediniz.
–– Süzgecin tabanındaki rendeleme
bıçaklarına/ağızlarına dokunmayınız.
■■ Kilidi (sap sola bakacak şekilde), çıkış
ucu üzerine dayanak noktasına kadar
itiniz ve 90° yukarı doğru döndürünüz.
Contanın çıkış ucuna takılı olmasına
dikkat ediniz!
5
tr
Kullanım
■■ Süzgeç kabını motor ünitesine
yerleştiriniz.
■■ Süzgeci takınız ve duyulur şekilde
yerine oturuncaya kadar aşağı doğru
bastırınız. Süzgeç, tahrik üzerine
sağlam ve sabit bir şekilde oturmalıdır!
Takmadan önce, herhangi bir hasar olup
olmadığını kontrol ediniz!
■■ Tortu kabını motor ünitesine takınız.
■■ Kapağı takınız.
■■ Her iki kilitleme birimini kapak diline
takınız (1.) ve duyulur şekilde yerine
oturuncaya kadar aşağı doğru
bastırınız (2.).
■■ Dökme ağzı bulunan sıkılan su
bardağını, sıvı çıkışının altına
yerleştiriniz. Sıkılan suyun köpüklü
olması tercih ediliyorsa, sıkılmış su
bardağındaki köpük ayırıcıyı çıkartınız.
Sıçramaları önlemek için, sıkılan su
bardağının üzerine kapağını takınız.
■■ Tıkacı, doldurma ağzına yerleştiriniz.
Tıkacın bir kılavuz oluğu vardır!
Meyve ve sebzenin hazırlanması
Dikkat!
Sadece olgunlaşmış ve dondurulmamış
meyveleri ve sebzeleri kullanınız.
Olgunlaşmamış meyve ve sebze, süzgecin
çok çabuk tıkanmasına neden olur.
■■ Kullanmadan önce meyve ve sebzeleri
mutlaka yıkayınız.
■■ Çekirdekli meyvelerin çekirdeklerini
çıkartınız. Kaba sap ve çöpleri
temizleyiniz.
■■ Büyük meyve ve sebzeleri, malzeme
doldurma ağzından geçebilecek kadar
doğrayıp küçültünüz.
■■ Sadece taze meyve ve sebze kullanınız.
■■ Kalın ve sert kabuklu meyveleri (örn.
ananas, karpuz, kavun, portakal, kırmızı
turp) önce soyunuz. Narenciyelerin
dış kabuğu altındaki, meyve özüne
yapışmış beyaz kabuğu soyup
temizleyiniz!
6
■■ Elma suyunun kıvamı, kullanılan elma
türüne bağlıdır. Elmalar ne kadar sulu
olursa, sıkılan su da o kadar ince ve sıvı
olur. Elma suyunun kahverengileşmesini
geciktirmek için, içine birkaç damla
limon suyu ilave ediniz.
■■ Yapraklar ve saplar da (örn. yaprak
salata sapları), bu meyve / sebze suyu
sıkma cihazında işlenebilir.
■■ Sıkılan suları mümkünse sıktıktan
hemen sonra içiniz, çünkü tadı ve besin
değeri çok çabuk kaybolur.
■■ Meyve ve sebze suyu sıkma cihazı,
çok sert, lifli ve nişasta içeren meyve
ve sebzelerin (örn. şeker kamışı, muz,
papaya, avokado, incir ve mango)
işlenmesi için uygun değildir.
Su sıkma
WWYaralanma tehlikesi
Parmaklarınızı malzeme doldurma ağzına
sokmayınız. Sadece cihaz ile birlikte teslim
edilen tıkacı kullanınız!
■■ Birleştirilmiş olan cihazı, düz ve temiz bir
çalışma alanı üzerine yerleştiriniz.
■■ Elektrik kablosunu ihtiyaç duyduğunuz
uzunluğa kadar, kablo gözünden çekip
dışarı çıkarınız.
■■ Elektrik fişini prize takınız.
■■ Açmak için çıkış ucundaki kildi için öne
doğru itiniz.
■■ Cihazı çalıştırınız.
–– Kademe 1 özellikle yumuşak meyveler /
sebzeler için uygundur, örn. karpuz,
üzüm, domates, salatalık ve böğürtlen /
ahududu.
–– Kademe 2 ise sert ve katı meyve ve
sebzeler için uygundur, örn. havuç.
Cihazın kullanım süresi, örn. havuç,
salatalık, elma ve armut gibi tüm meyve
ve sebze türleri için 10 dakikadır. Ardından
cihazı kapatınız ve soğumasını bekleyiniz.
■■ Motor çalışırken meyveleri/sebzeleri
malzeme doldurma ağzından içeri
doldurunuz.
■■ Malzemeleri cihazın içine itmek için
sadece tıkaç kullanınız. Doldurma
ağzına kesinlikle parmaklarınızı
sokmayınız! Tıkacın üzerine sadece
hafifçe bastırınız. Bu, daha fazla su
çıkmasını sağlar ve cihazı korur.
■■ Cihazı kapatınız. Şalteri f
konumuna getiriniz. Cihazı ancak,
işlenen meyve veya sebzeden su
akmamaya başlayınca kapatınız.
Dikkat!
Cihazı açmadan önce, motorun kesinlikle
tamamen durmasını bekleyiniz.
Önemli İpuçları
–– Biriken tortu, süzgeç kabının kenarına
ulaşmadan tortu kabını boşaltınız.
–– Su sıkma işlemi sırasında cihazda
titremeler olması, bir tıkanmaya veya
süzgeçte hasar oluşumuna işaret
edebilir. Cihazı derhal kapatınız.
Süzgeci kontrol ediniz. Hasarlı bir
süzgeci kesinlikle tekrar kullanmayınız!
Tortu kabının ve süzgecin
boşaltılması
X Resim C
Biriken tortu, süzgeç kabının kenarına
ulaşmadan tortu kabını boşaltınız. Bunun
için cihazı kapatınız:
■■ Şalteri f konumuna getiriniz.
■■ Tortu kabını dışarı çıkarırken, kulp
çukurundan tutunuz ve dışa doğru
çeviriniz. Çalışmaya devam etmeden
önce, tortu kabını tekrar yerine takınız.
Şu durumlarda süzgeci boşaltınız
–– Motor devir sayısı farkedilir derecede
düştüğü zaman
–– Sıkılan meyve / sebze suyu katılaştığı
zaman
–– Cihaz fark edilir derecede titremeye
başladığı zaman.
Tavsiye: Tortu kabını ve süzgeci aynı
zamanda boşaltınız.
Önemli!
Sıkılan su süzgeç kabının altına aktıysa,
hemen nemli bir bez ile silip temizleyiniz.
Temizlik ve bakım
tr
Parçalarına ayırma
WWElektrik çarpma tehlikesi
Cihazda yapılacak her türlü çalışmadan
önce, elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
WWYaralanma tehlikesi
–– Cihazı ancak motoru durduktan sonra
parçalarına ayırınız.
–– Süzgecin tabanındaki rendeleme
bıçaklarına / ağızlarına dokunmayınız.
X Resim D
■■ Cihazı kapatınız ve elektrik fişini çekip
çıkarınız.
■■ Motor duruncaya kadar bekleyiniz (yakl.
10-12 saniye).
■■ Kapatmak için çıkış ucundaki kilidi
arkaya doğru itiniz.
■■ Tıkacı ve tortu kabını çıkarınız.
■■ Her iki kilitleme birimini alttan dışa doğru
çekiniz. Sonrasında üst taraftaki kapak
dillerinden kaldırıp çıkarınız.
■■ Kapağı çıkartınız.
■■ Süzgeç kabını iki elinizle motor
ünitesinden kaldırınız ve dışarı çıkarınız.
■■ Süzgeci süzgeç kabından dışarı
çıkarınız.
■■ Kilidi sola doğru çeviriniz ve çıkış
ucundan çekip çıkarınız.
Temizlik ve bakım
Önemli bilgi
Cihazın bakıma ihtiyacı yoktur.
Temizliğin özenli ve kapsamlı şekilde
gerçekleştirilmesi, cihazın zarar görmesini
önler ve işlevselliğini korur.
WWElektrik çarpma tehlikesi
–– Cihazda yapılacak her türlü çalışmadan
önce, elektrik fişini çekip prizden
çıkarınız.
–– Ana cihazı kesinlikle sıvılara
daldırmayınız ve bulaşık makinesinde
temizlemeyiniz.
WWYaralanma tehlikesi
–– Süzgecin tabanındaki rendeleme
bıçaklarına/ağızlarına dokunmayınız.
–– Temizleme işlemi için bir fırça kullanınız!
7
tr
Tarifler
Dikkat!
Aşındırıcı temizlik malzemeleri
kullanmayınız. Yüzeyler zarar görebilir.
■■ Süzgeci önce fırça ile temizleyiniz,
sonra musluktan akan su altında
yıkayınız veya bulaşık makinesinde
yıkayıp temizleyiniz.
■■ Motor ünitesini nemli bir bez ile siliniz
ve gerekirse biraz bulaşık deterjanı
kullanınız. Motor ünitesini derhal
kurulayınız.
■■ Tüm diğer parçalar bulaşık makinesinde
yıkanabilir.
Plastik parçalarda (havuç, kırmızı pancar
gibi besinler nedeniyle) oluşan renk
değişiklikleri, biraz bitkisel yağ ile silinerek
kolayca temizlenebilir. Daha sonra, (bulaşık
makinesinde yıkanmaya uygun olan)
parçaları bulaşık makinesine yerleştiriniz.
Süzgecin değiştirilmesi
Herhangi bir kırılma tehlikesi oluşmasını
önlemek için, süzgeçte ilk aşınma veya
hasar belirtileri tespit ettiğiniz zaman süzgeci
değiştiriniz. Günlük kullanım halinde, süzgeç
yaklaşık 5 yıl sonra değiştirilmelidir.
Önemli bilgi
Süzgeci yetkili servis üzerinden sipariş
verebilirsiniz (Siparişi no. 00648221).
Tarifler
Karpuz ve yoğurtlu Smoothie
(4 içecek için)
–– 200 g doğal yoğurt
–– 2 bıçak ucu vanilya ezmesi
–– 2 çorba kaşığı bal, isteğe göre
–– 400 g karpuz, kabuksuz ve çekirdeksiz
■■ Yoğurdu, vanilya ezmesi ve bal ile
pürüzsüz hale geleen kadar iyice
karıştırınız ve yüksek bir bardağa
doldurunuz.
■■ Karpuzu uygun parçalar şeklinde kesiniz
ve suyunu sıkınız.
■■ Karpuz suyunu yoğurt karışımının
üzerine dökünüz ve isteğe göre bir
parça karpuz ile servis ediniz.
8
Salatalık ve kefirli içecek
(4 içecek için)
–– 2 salatalık
–– 800 g kefir
–– 200 g yoğurt
–– 2 çay kaşığı zeytin yağı
–– 2 yemek kaşığı limon suyu
–– 4 çorba kaşığı taze doğranmış dere otu
–– Deniz tuzu
–– Karabiber, el değirmeninden
■■ Salatalıkları yıkayınız, temizleyiniz ve
bir kabuk soyma aleti ile dört uzun dilim
kesiniz.
■■ Geriye kalan salatalıkların suyunu
sıkınız.
■■ Ardından bu suyu kefir, yoğurt, yağ ve
limon suyu ile karıştırınız.
■■ Şimdi dere otunu ilave edip karıştırınız
ve içeceğe tuz ve karabiber ilave ediniz.
■■ Salatalık şeritlerini dalga şeklinde bir
odun çubuğa takınız. İçeceği bardaklara
doldurunuz ve üzerine dalgalı salatalık
şeritlerini yerleştiriniz.
Biber ve sebzeli Smoothie
(4 içecek için)
–– 2 kırmızı dolmalık biber
–– 8 tamamen olgunlaşmış domates
–– 1 çay kaşığı biber tozu, tatlı
–– ½ çay kaşığı zeytinyağı
–– Tuz
–– Kırmızı biber
–– 2 çay kaşığı limon suyu
–– Süslemek için Szechuan biberi
■■ Dolmalık biberleri yıkayınız, ikiye
bölünüz, çekirdeklerini ve iç kısmındaki
beyaz zarları kesip büyük parçalar
şeklinde doğrayınız.
■■ Domatesleri yıkayınız, sapın uzantısını
kesip alınız ve domatesi doğrayınız.
■■ Domateslerin ve dolmalık biberlerin
suyunu sıkınız.
■■ Biber tozu ve zeytin yağı ilave edip
karıştırınız ve tuz, acı kırmızı biber ve
limon suyu ilave ediniz.
■■ Soğuk bir bardağın içine doldurunuz ve
öğütülmüş Szechuan biberi ile süsleyip
servis ediniz.
Elden çıkartılması
“Tropikal” meyve suyu
––
––
––
––
––
■■
1 portakal
½ mango
1 dilim ananas
1 dilim karpuz
5 böğürtlen (örn. çilek)
Portakalın, ananasın ve karpuzun
kabuğunu soyunuz ve mangonun
çekirdeğini çıkarınız.
■■ Hepsinin suyunu Kademe 1 ayarında
sıkınız.
■■ İçeceği cam bir bardağa doldurarak
servis ediniz.
Havuç keki
––
––
––
––
––
––
––
■■
■■
■■
■■
4 yumurta
4 çorba kaşığı sıcak su
200 g şeker
100 g un
500 g havuç
Burada sadece suyu sıkılmış havuçların
tortusu (200-300 g) kullanılır, bu tortuyu
ilgili tortu kabının içinde bulacaksınız.
200 g öğütülmüş fındık
1 ÇK kabartma tozu
En yüksek hızda yakl. 5 saniye süreyle
havuçların suyunu sıkınız. (Daha fazla
miktarda besin işleyeceğiniz zaman,
tortu kabını her boşalttığınızda cihazın
oda sıcaklığına kadar soğumasını
bekleyiniz.)
Yumurta, su ve şekeri yakl. 5 dakika
karıştırınız. Karışım köpüklü
görünmelidir.
Yavaşça un, kabartma tozu, fındık ve
havuç ilave ediniz. Havuç parçaları çok
büyük olmamalıdır.
Hamuru bir kalıba (örn. 260 mm çapında
açılabilen kek kalıbı) doldurunuz ve
180 derecede 30-35 dakika pişiriniz.
tr
Elden çıkartılması
J
AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık
Ürünün Elden Çıkarılması
Ambalaj malzemesini çevre kurallarına uygun şekilde imha ediniz.
Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından yayımlanan
“Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların
Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen
zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.
AEEE yönetmeliğine uygundur.
Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir.
Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün
sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte
atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların
geri dönüşümü için bir toplama noktasına
götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun.
Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek
çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına
yardımcı olun.
Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği
için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.
Garanti
Bu cihaz için, yurt dışındaki temsilciliklerimizin vermiş olduğu garanti şartları geçerlidir. Bu hususta daha detaylı bilgi almak için,
cihazı satın aldığınız satıcıya baş vurunuz.
Garanti süresi içerisinde bu garantiden yararlanabilmek için, cihazı satın aldığınızı gösteren fişi veya faturayı göstermeniz şarttır.
Makinenizi daha verimli
kullanabilmeniz için:
■ Bu cihazlar ev tipi kullanıma uygundur,
endüstriyel (sanayi tipi) kullanıma
uygun değildir.
■ Cihazı sadece tip levhasındaki bilgilere
uygun bir şekilde elektrik prizine bağlayıp
çalıştırınız.
■ Cihazınızı kullanmayacaksanız,
düğmesinden kapatıp kaldırınız.
Değişiklik hakları mahfuzdur.
9
en
Intended use
Intended use
This appliance is intended for domestic use only.
The appliance is suitable for extracting the juice from fruit
(e.g. apples, pears, pitted plums and cherries) and vegetables
(e.g. tomatoes, carrots). It is not suitable for processing particularly
hard, fibrous or starchy fruit and vegetables (e.g. sugar cane,
bananas, papayas, avocados, figs, mangos).
Only use the appliance indoors at room temperature and up to
2000 m above sea level.
Important safety information
Read and follow the instruction manual carefully and keep for later
reference! Enclose these instructions when you give this appliance
to someone else. If the instructions for correct use of the appliance
are not observed, the manufacturer’s liability for any resulting
damage will be excluded.
This appliance can be used by persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience and/or
­knowledge if they have been given supervision or instruction
­concerning use of the appliance in a safe way and if they
­understand the hazards involved. Keep children away from the
appliance and connecting cable and do not allow them to use the
appliance. Do not let children play with the appliance. Cleaning and
user maintenance must not be performed by children.
WW Risk of electric shock and fire!
■■ Connect and operate the appliance only in accordance with the
specifications on the rating plate. Do not use the appliance if the
power cord and/or appliance are damaged. Only our customer
service may repair the appliance, e.g. by replacing a damaged
power cord, in order to avoid hazards.
■■ Never connect the appliance to timer switches or remote-­
controllable sockets. Never leave the appliance unattended while
it is switched on!
■■ Do not place the appliance on or near hot surfaces, e.g. hobs.
The power cord must not come into contact with hot parts or be
pulled across sharp edges.
■■ Never immerse the base unit in liquids or hold under running
water and do not clean in the dishwasher. Do not steam-clean the
appliance. Do not use the ­appliance with damp hands.
■■ After each use, whenever the appliance is unsupervised, prior to
assembly, prior to disassembly, prior to cleaning and in the event
of an error, the appliance must always be disconnected from the
mains.
12
Important safety information
en
WW Risk of injury!
■■ Before use, always check the entire appliance, in particular
the filter and filter tray, for damage (cracks, flaws). Do not use the
appliance if the filter or the lid is damaged or if there are visible
cracks.
■■ Before replacing accessories or additional parts which move
during operation, the appliance must be switched off and dis­
connected from the power supply. After switching off, the drive
continues for a short time. Wait until the drive has come to
a standstill.
■■ Only operate the appliance in its fully assembled state. Be careful
when closing the catch, otherwise you may trap your fingers.
■■ The appliance is intended to be used by one person.
■■ Do not place fingers in the filling shaft. Use the supplied pusher
only!
■■ Care should be taken when handling the shredding blades,
emptying the container and during cleaning. Do not touch
shredding blades on the base of the filter. First clean the filter
with the brush, then rinse under running water or wash
in the dishwasher.
WW Risk of suffocation!
Do not allow children to play with packaging material.
WW Caution!
■■ We recommend that the appliance is never switched on for longer
than is necessary to process the ingredients. Do not operate
at no-load.
■■ Use only the rotary switch to switch the appliance on or off.
WW Important!
■■ Process ripe and unfrozen fruit and vegetables only. Fruit and
vegetables which are not ripe will block the filter very quickly.
■■ Empty the pulp container before the pulp reaches the edge
of the filter tray.
■■ If the appliance vibrates during the juicing process, the filter
is blocked or damaged. Switch off the appliance immediately.
Check the filter. No longer use a damaged filter!
■■ It is essential to clean the appliance thoroughly after each use or
after it has not been used for an extended period. X “Cleaning
and maintenance” see page 16
13
en
Contents
Congratulations on the purchase of your
new Siemens appliance. You can find
further information about our products
on our website.
Contents
Intended use���������������������������������������������12
Important safety information���������������������12
Overview��������������������������������������������������14
Start lock-out��������������������������������������������14
Operation��������������������������������������������������14
Cleaning and maintenance�����������������������16
Recipes����������������������������������������������������17
Disposal����������������������������������������������������18
Guarantee������������������������������������������������18
Overview
Please fold out the illustrated pages.
X Fig. A
1 Motor unit (with cord store)
2 Switch
f = Switch off appliance
1 = Switch on appliance / low speed
2 = Switch on appliance / high speed
3 Catch
4 Pulp container
5 Lock for the outlet (drip stop)
Important information
–– When switching on the appliance,
ensure that the lock is open (lock at the
very front). When the lock is open, the
juice flows into the juice jug.
–– Before emptying the juice jug, switch
off the appliance (f) and close the
lock (push backwards). This will stop
more juice from running out and prevent
soiling of the work surface.
6 Filter tray with outlet
7 Filter
8 Lid
9 Filling shaft
10 Pusher
11 Juice jug
12 Foam separator
13 Lid for juice jug
14 Cleaning brush
14
Start lock-out
The appliance cannot be switched
on unless
–– the filter tray and lid have been attached
correctly and
–– the catch has been locked and engaged
correctly.
Before using the appliance, always check
that the lid is locked!
Operation
X Fig. B
Assembly
WWRisk of injury
–– Do not use the appliance if the power
cord and/or appliance are damaged.
–– Before use, always check the entire
appliance, in particular the filter and filter
tray, for damage (cracks, flaws).
–– Do not touch shredding blades /
blades on the base of the filter.
■■ Push lock (with the handle to the left)
all the way onto the outlet and turn
upwards by 90°. Ensure that the sealing
ring is on the outlet!
■■ Insert filter tray into the motor unit.
■■ Insert filter and press down until it
clicks into position. The filter must fit
firmly on the drive! Check for damage
beforehand!
■■ Insert the pulp container into the
motor unit.
■■ Attach the lid.
■■ Attach both catches to the lugs
on the lid (1.) and press down until they
click into position (2.).
■■ Place juice jug with the spout under
the outlet. Remove foam separator
from the juice jug if you prefer juice
with foam. Place lid on the juice jug to
prevent splashes.
■■ Insert pusher into the filling shaft.
Pusher has a guide groove!
Operation
en
Preparing fruit and vegetables
Caution!
Process ripe and unfrozen fruit and
vegetables only. Fruit and vegetables which
are not ripe will block the filter very quickly.
■■ First, wash the fruit and vegetables.
■■ Remove stones from fruit. Remove
large stalks.
■■ Chop up large fruit and vegetables so
that they fit the filling shaft.
■■ Process only fresh fruit and vegetables
because they are juicier.
■■ Peel fruit beforehand if it has thick and
hard peel (e.g. pineapples, melons,
oranges, grapefruits and raw beetroot).
Remove the pith from citrus fruits!
■■ The consistency of apple juice depends
on the kind of apple used. The juicier
the apples, the thinner the juice. Add
a few drops of lemon juice to the apple
juice to delay the juice from turning
brown.
■■ Leaves and stems (e.g. stalks from leaf
salad) can also be processed in this
juicer.
■■ If possible, drink juice immediately after
preparation, as it loses its flavour and
nutritional value quickly.
■■ Hard and starchy fruits and vegetables
(e.g. sugar cane, bananas, papayas,
avocados, figs and mangos) are not
suitable for juicing in this appliance.
Extracting juice
WWRisk of injury
Do not place fingers in the filling shaft. Use
the supplied pusher only!
■■ Place the assembled appliance
on a smooth, clean worktop.
■■ Pull power cord to the required length
out of the cord store.
■■ Plug the mains plug into the mains.
■■ To open, push the lock on the outlet
forwards.
■■ Switch on the appliance.
–– Setting 1 is particularly suitable for soft
fruit / vegetables, e.g. watermelons,
grapes, tomatoes, cucumbers and
raspberries.
–– Setting 2 is suitable for hard, firm fruit
and vegetables, e.g. carrots.
Do not use the appliance for more than
10 minutes for all kinds of fruit and
vegetables e.g. carrots, cucumbers, apples
and pears. Then switch off appliance and
leave to cool down.
■■ When the motor is running, put fruit /
vegetables in the filling shaft.
■■ Only use the pusher when adding more
ingredients. Never insert fingers into
the filling shaft! Apply only light pressure
to the pusher. This increases juice yield
and protects the appliance.
■■ Switch off the appliance. Move
the switch to f. Do not switch off
the appliance until all the juice has
run out.
Caution!
Before opening the appliance, wait until
the motor has stopped.
Important information
–– Empty the pulp container before the
pulp reaches the edge of the filter tray.
–– If the appliance vibrates during
the juicing process, the filter is blocked
or damaged. Switch off the appliance
immediately. Check the filter. No longer
use a damaged filter!
Emptying the pulp container
and filter
X Fig. C
Empty the pulp container before the pulp
reaches the edge of the filter tray. Switch off
the appliance.
■■ Move the switch to f.
■■ To remove the pulp container, take
hold of it with the recessed grip and
swivel out. Before continuing to operate
the appliance, re-insert the pulp
container.
15
en
Cleaning and maintenance
Empty the filter if
–– the motor speed drops significantly,
–– the juice becomes thick,
–– the appliance begins to vibrate
noticeably.
Recommendation: Empty the pulp
container and filter at the same time.
Important!
If juice has run under the filter tray,
immediately remove with a damp cloth.
Dismantling
WWRisk of electric shock
Before working on the appliance, pull out
the mains plug.
WWRisk of injury
–– Do not dismantle the appliance until
the motor has stopped.
–– Do not touch shredding blades /
blades on the base of the filter.
X Fig. D
■■ Switch off the appliance and pull out the
mains plug.
■■ Wait until the motor stops (approx.
10-12 sec.).
■■ To close, push the lock on the outlet
backwards.
■■ Remove the pusher and pulp container.
■■ Pull both lower catches outwards. Then
lift the catches off the lugs on the lid.
■■ Remove the lid.
■■ Lift the filter tray with both hands and
take out of the motor unit.
■■ Take the filter out of the filter tray.
■■ Turn lock to the left and pull off the
outlet.
Cleaning and maintenance
Important information
The appliance requires no maintenance.
Thorough cleaning protects the appliance
from damage and keeps it functional.
WWRisk of electric shock
–– Before working on the appliance, pull
out the mains plug.
–– Never immerse the base unit in liquids
and do not clean in the dishwasher.
WWRisk of injury
–– Do not touch shredding blades /
blades on the base of the filter.
–– Clean with a brush!
Caution!
Do not use abrasive cleaning agents.
Surfaces may be damaged.
■■ First clean the filter with the brush,
then rinse under running water or wash
in the dishwasher.
■■ Wipe the motor unit with a damp cloth,
if required use a little washing-up liquid.
Dry the motor unit immediately.
■■ All other parts are dishwasher-safe.
Discolouration on plastic parts (e.g. caused
by carrots, beetroot) can easily be removed
with a few drops of vegetable oil. Put
parts in the dishwasher (provided they are
dishwasher-safe).
Replacing the filter
Replace the filter at the first signs of wear
or damage in order to prevent any risk
of breakage. If the appliance is used daily,
the filter should be replaced after approx.
5 years.
Important information
A filter can be ordered from customer
service (order no. 00648221).
16
Recipes
en
Recipes
Melon and yoghurt smoothie
(For 4 beverages)
–– 200 g natural yoghurt
–– 2 pinches vanilla pulp
–– 2 tbsp honey to taste
–– 400 g watermelon fruit pulp, without skin
and pips
■■ Mix the yoghurt with the vanilla pulp and
honey until smooth and pour into a tall
glass.
■■ Cut the melon into suitable pieces and
juice.
■■ Pour onto the yoghurt and garnish with
a piece of melon if required.
Cucumber kefir drink
(For 4 beverages)
–– 2 cucumbers
–– 800 g kefir
–– 200 g yoghurt
–– 2 tsp olive oil
–– 2 tbsp lemon juice
–– 4 tbsp freshly chopped dill
–– Sea salt
–– Freshly ground pepper
■■ Wash the cucumbers, clean and cut off
four strips with a peeler.
■■ Juice the rest of the cucumber.
■■ Then mix the juice with the kefir,
yoghurt, oil and lemon juice.
■■ Then stir in the dill and season the drink
with salt and pepper to taste.
■■ Thread the cucumber strips in a
concertina shape onto wooden skewers.
Pour the drink into glasses and place
the cucumber skewers over the glasses.
Pepper and vegetable smoothie
(For 4 beverages)
–– 2 red peppers
–– 8 fully ripe tomatoes
–– 1 tsp ground paprika, sweet
–– ½ tsp olive oil
–– Salt
–– Cayenne pepper
–– 2 tsp lemon juice
–– Szechuan pepper, to garnish
■■ Wash and halve the peppers, remove
the seeds and white inner peel and cut
into rough pieces.
■■ Wash the tomatoes, cut out the core
and cut into pieces.
■■ Juice the tomatoes and peppers.
■■ Mix with the ground paprika and the
olive oil and season with salt, cayenne
pepper and lemon juice to taste.
■■ Pour into a cold glass and serve with a
garnish of grated Szechuan pepper.
Tropical juice
––
––
––
––
––
■■
1 orange
½ mango
1 slice pineapple
1 slice watermelon
5 berries (e.g. strawberries)
Peel orange, pineapple and watermelon
and remove stone from the mango.
■■ Juice everything on setting 1.
■■ Serve the drink in a glass.
Carrot cake
––
––
––
––
––
––
––
■■
■■
■■
■■
4 eggs
4 tbsp warm water
200 g sugar
100 g flour
500 g carrots
Use only the leftover juiced carrots
(200-300 g) – they can be found in
the pulp container.
200 g ground hazelnuts
1 tsp baking powder
Juice the carrots at the highest speed in
approx. 5 seconds. (When processing
larger quantities, leave the appliance
to cool down to room temperature each
time after emptying the pulp container.)
Mix eggs, water and sugar for approx.
5 minutes. The mixture must have a
frothy appearance.
Slowly add flour, baking powder,
hazelnuts and carrots. The pieces of
carrot must not be too large.
Put the dough into a tin (e.g. springform
tin with a diameter of 260 mm) and bake
at 180 °C for 30-35 minutes.
17
en
Disposal
Disposal
J
Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner. This
appliance is labelled in accordance
with European Directive 2012/19/EU
concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical
and electronic equipment – WEEE).
The guideline determines the framework for the return and recycling
of used appliances as applicable
throughout the EU. Please ask your
specialist retailer about current
disposal facilities.
Guarantee
The guarantee conditions for this appliance
are as defined by our representative in the
country in which it is sold. Details regarding
these conditions can be obtained from
the dealer from whom the appliance was
purchased. The bill of sale or receipt must
be produced when making any claim under
the terms of this guarantee.
Changes reserved.
18
Тиісті ретте пайдалану
kk
Тиісті ретте пайдалану
Бұл құрылғы тек жеке үйде пайдалануға арналған.
Бұл құрал жеміс (мысалы, алма, алмұрт, дәнектері алынған
алхоры мен шие) пен көкөністердің (мысалы, қызанақ, сәбіз)
шырының сығу үшін мақсатталған. Ол аса қатты, талшықты
немесе құрамында крахмал бар жемістер мен көкөністерді
(мысалы, қант құрағы, банан, папайя, авокадо, інжір, манго)
өңдеу үшін жарамды емес.
Құрылғы бөлме температурасындағы ішкі жайларда ғана және
теңіз деңгейінен 2000 м дейінгі биіктікте қолдануға арналған.
Маңызды қауіпсіздік туралы мағлұматтар
Осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және сақтап
қойыңыз! Құрылғыны басқа біреуге берген кезде осы нұсқаулық
та берілуі керек. Бұйымды лайықты түрде қолдану туралы
нұсқауларға сай әрекет етілмегенде осы әрекеттерден шығатын
шығындар үшін өндіруші тарапынан кепілдік берілмейді.
Бұл бұйым дене, сезім және ақыл-ой қабілеттері шектеулі,
сонымен бірге тәжірибесі және білімі жеткіліксіз адамдар
тарапынан тек бақылау астында болғандарында, немесе
бұйымды қауіпсіз түрде қолдану бойынша мәліметтерін өздеріне
жауапты тұлғалардан алып, осы бұйымды қолданудан пайда
бола алатын қауіптерді түсінгендерінде ғана қолданыла алады.
Балаларды құрылғыға және кабельге жақындатпаңыз және олар
құрылғыны пайдаланбасын. Балаларға осы құрылғымен ойнауға
рұқсат етпеңіз. Балаларға тазалауға және техникалық қызмет
көрсетуге болмайды.
WW Өртену және электр тогына түсу қаупі!
■■ Бұйымды тек қана фирмалық тақтайшада көрсетілген
мәліметтері бойынша іске қосып қолданыңыз. Егер бұйым
немесе оның қуат сымы зақымдалса, оны пайдаланбаңыз.
Қауіпті жағдайлар туындатпас үшін, зақымданған желіге қосу
сымын ауыстыру сияқты барлық жөндеу жұмыстарын біздің
қызмет көрсету жөніндегі білікті қызметкерлеріміз орындауы
керек.
■■ Құрылғыны ешқашан таймер немесе қашықтан басқарылатын
розеткаларға қоспаңыз. Құрылғыны пайдалану кезінде
бақылап тұрыңыз!
■■ Құрылғыны ыстық беттер үстіне немесе қасына қоймаңыз,
мысалы, плитаға. Желі кабелін ыстық бөліктерге тигізбеңіз,
өткір шеттерінен тартпаңыз немесе тасымалдау тұтқасы
ретінде пайдаланбаңыз.
19
kk
Маңызды қауіпсіздік туралы мағлұматтар
■■ Негізгі құрылғыға ешқашан сұйықтық тигізбеңіз немесе ағып
тұрған су астында ұстамаңыз және ыдыс жуғыш машинада
тазаламаңыз. Бумен тазалау құралын қолданбаңыз.
Құрылғыны ылғалды қолмен қолдануға болмайды.
■■ Бұйымды әр пайдаланудан соң, оны бақылаусыз
қалдырғаныңызда, құрастырып орнатудан алдын,
бөлшектегеніңізде немесе тазалағаныңызда және қателік
пайда болғанда әрқашан желіден ажыратыңыз.
WW Жарақаттану қаупі бар!
■■ Әр қолдану алдынан электрбұйымда, әсіресе сүзгісі мен
сүзгісінің табағында бұзылып зақымданған жерлерінің
(жарықтар, сызаттар) жоқ болуын тексеріп алыңыз. Сүзгісі
немесе қалпағы бұзылып зақымданған қалыпта болса
немесе көзбен көрінетін жарықтар бар болса электрбұйымды
қолданбаңыз.
■■ Жұмыс істетілген көмекші құрал не қосалқы бөлшектерді
алмастыру алдында, бұйымды өшіріп, желіден ажырату
керек. Жетек өшірілгеннен кейін біраз уақыт жұмыс істеп
тұрады. Жетек толығымен тоқтағанша күтіңіз.
■■ Құрылғыны тек жиналған күйде пайдаланыңыз. Жабу
қапсырмасын жабудан алдын абайлаңыз, саусақтар қысылып
қалмасын.
■■ Электрбұйым тек қана бір адам арқылы қолдану үшін
мақсатталған.
■■ Бармақтарды толтыру бөлімі ішіне салуға болмайды. Тек қана
жеткізу не сатылу қорабында болған итергішті қолданыңыз!
■■ Жоңғыш жүздермен істегенде, ыдыста босатқанда және
тазалауда абай болыңыз. Үккіш жүздерді еденіндегі жүздерді
қолмен ұстауға болмайды. Сүзгіні тазалау үшін оны алдымен
қылшықпен, одан кейін ағып тұрған су астында немесе ыдыс
жуу машинасында тазалаңыз.
WW Тұншығу қаупі!
Балаларға орам материалдарымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
WW Назар аударыңыз!
■■ Құрылғы ешқашан азық-түліктерді өңдеу үшін керекті
уақытынан ұзағырақ уақыт бойы қосылып қойылмауы лазым.
Бос түрінде іске қоспаңыз.
■■ Бұйымды тек қана айналмалы ажыратқыш арқылы қосып
өшіріңіз.
WW Маңызды!
■■ Тек қана әбден піскен және мұздатылмаған жеміс пен
көкөністерді өңдеңіз. Әбден піспеген жеміс пен көкөніс сүзгіні
өте тез бітеп жібереді.
20
Маңызды қауіпсіздік туралы мағлұматтар
kk
■■ Жеміс пен көкөніс сығындысы сүзгі табағының шетіне
жеткенше дейін балдыр үшін шынаяғын босатып алыңыз.
■■ Шырын сығу барысында болатын бұйым дірілдеуі сүзгінің
бітеліп қалуын не зақымданып бұзылуын білдіреді.
Электрбұйымды дереу өшіріңіз. Сүзгіні тексеріңіз.
Зақымданып бұзылған сүзгіні бұдан бұлай қолданбаңыз!
■■ Құрылғыны әр пайдаланудан соң немесе ұзақ уақыт
пайдаланбай жүргенде әбден тазалаңыз. X «Тазалау және
күту» мына бетті қараңыз: 24
Siemens фирмасының жаңа
бұйымын сатып алғаныңызбен
құттықтаймыз. Біздің бұйымдарымыз
туралы қосымша мәліметтерді вебсайтымызда таба аласыз.
Мазмұны
Тиісті ретте пайдалану���������������������������19
Маңызды қауіпсіздік туралы
мағлұматтар��������������������������������������������19
Жалпы мәліметтер����������������������������������21
Кенет іске қосылудан қорғаныс��������������21
Қолдану���������������������������������������������������22
Тазалау және күту�����������������������������������24
Рецепттер������������������������������������������������24
Қоқысқа тастау����������������������������������������26
Кепілдік шарттары����������������������������������26
Жалпы мәліметтер
Беттік жағынан жайып ашыңыз.
X A суреті
1 Қозғалтқыш қондырғысы
(кабель бөлімшесімен)
2 Қосқыш
f Құрылғыны өшіру
1 = Құрылғыны қосу /
Төмен жылдамдық
2 = Құрылғыны қосу /
Жоғары жылдамдық
3 Жабу қапсырмасы
4 Балдыр үшін шынаяғы
5 Шығару саңылауы үшін бекітпе
(тамшылауды тоқтату)
Маңызды нұсқау
–– Электр бұйымды іске қосқанда
бекітпе ашылып тұруы керек (бекітпе
ең алдында). Бекітпе ашық болып
тұрғанда шырын сонда шырын
шынаяғына ағады.
–– Шырын шынаяғын босатқанда электр
бұйымды өшіріп (f), бекітпені
жабыңыз (артқа қарай итеріңіз). Осы
әрекет арқылы шырынның ағып
шығуы тоқтатылып, жұмыс орынның
ластануына жол берілмейтін болады.
6 Ағызып шығару саңылауы бар
сүзгі табағы
7 Сүзгі
8 Қақпақ
9 Толтыру шахтасы
10 Итергіш
11 Шырын шынаяғы
12 Көбік бөлуші
13 Шырын шынаяғы үшін қақпақ
14 Тазалау қылшағы
Кенет іске қосылудан
қорғаныс
Электрбұйым төмендегі шарттар
орындалғанда ғана қосыла алады:
–– Сүзгі табағы мен қақпақ дұрыс
енгізіліп орнатылғанда және
–– жабу қапсырмасы дұрыс жабылып,
толығымен қондырылғанда.
Қақпақ жапқышын әр қолдану алдынан
тексеріп алыңыз!
21
kk
Қолдану
Қолдану
X B суреті
Құрастырып орнату
WWЖарақат алу қаупі
–– Егер бұйым немесе оның қуат сымы
зақымдалса, оны пайдаланбаңыз.
–– Әр қолдану алдынан электрбұйымда,
әсіресе сүзгісі мен сүзгісінің
табағында бұзылып зақымданған
жерлерінің (жарықтар, сызаттар) жоқ
болуын тексеріп алыңыз.
–– Үккіш жүздерді/сүзгі еденіндегі
жүздерді қолмен ұстауға болмайды.
■■ Бекітпені (солға қарай тұтқасымен)
соңына дейін ағызып шығарушыға
итеріп, 90° жоғарыға бұрыңыз.
Ағызып шығарушыда нығыздағыш
шығыршығының бар болуын тексеріп
алыңыз!
■■ Сүзгі табағын қозғалтқыш
қондырғысына енгізіңіз.
■■ Сүзгіні енгізіп, толығымен
қондырылғаны естілгенше дейін
төменге қарай басыңыз. Сүзгі жетек
үстінде бекем отыруы керек! Алдымен
зақымданып бұзылған жерлерінің жоқ
болуын тексеріп алыңыз!
■■ Балдыр үшін шынаяғын қозғалтқыш
қондырғысына енгізіңіз.
■■ Қақпақты орнатыңыз.
■■ Жабу қапсырмалардың екеуін
де қақпақ шоқыларына іліп (1.),
толығымен қондырылғаны естілгенше
дейін төменге қарай басыңыз (2.).
■■ Төгізушісі бар шырын шынаяғын
ағызып шығарушы астына қойыңыз.
Шырынның көбікті болуын қаласаңыз
көбік бөлушісін шырын шынаяғынан
шығарып алыңыз. Шашырылуға
жол бермеу үшін шырын шынаяғын
қақпақпен жауып қойыңыз.
■■ Итергішті толтыру бөлімшесіне
енгізіңіз. Итергіште жүргізу астаушасы
бар!
22
Жеміс пен көкөністерді
дайындау
Назар аударыңыз!
Тек қана әбден піскен және мұздатылмаған
жеміс пен көкөністерді өңдеңіз. Әбден
піспеген жеміс пен көкөніс сүзгіні өте тез
бітеп жібереді.
■■ Жеміс пен көкөністерді алдымен жуып
алыңыз.
■■ Сүйекті жемістерден сүйектерін алып
тастаңыз. Ірі жеміссабақтарды алып
тастаңыз.
■■ Ірі жеміс пен көкөністерді толтыру
бөлімшесіне сиятындай қылып турап
алыңыз.
■■ Тек қана жаңа піскен жеміс пен
көкөністерді өңдеңіз.
■■ Қабығы қалың және қатты болған
жеміс түрлерін (мысалы, ананас,
қауын бен қарбыз, апельсин,
қызылша) алдымен аршып алыңыз.
Цитрус тектестердің ақ қабықшаларын
алып тастаңыз!
■■ Алма шырынының қоюлық дәрежесі
пайдаланған алма түріне байланысты
болады. Алмалар балғынырақ
болғанда шырын сұйығырақ болады.
Шырынның қоңыр болып кетуін
баяулату үшін алма шырынына
цитрус шырынынан бірнеше
тамшысын қосыңыз.
■■ Жапырақтар мен түптерді (мысалы,
жапырақты салаттың өзегі) де осы
шырын сыққышпен өңдеуге болады.
■■ Шырын өзінің дәмі мен нәрлілігін
тез жоғалтатындығынан шырынды
дайындағаннан кейін дереу ішіп алу
қажет.
■■ Шырын сыққыш аса қатты, талшықты
және құрамында крахмал бар
жемістер мен көкөністерді (мысалы,
қант құрағы, банан, папайя, авокадо,
інжір және манго) өңдеу үшін
жарамды емес.
Шырын сығу
WWЖарақат алу қаупі
Бармақтарды толтыру бөлімі ішіне салуға
болмайды. Тек қана жеткізу не сатылу
қорабында болған итергішті қолданыңыз!
■■ Толығымен құрастырылып алынған
бұйымды тегіс, таза жұмыс орны
үстіне қойыңыз.
■■ Желі кабелін өзіңізге керек
ұзындығына дейін кабель
бөлімшесінен шығарып алыңыз.
■■ Ашаны розеткаға жалғаңыз.
■■ Ағып шығарушысындағы бекітпені
ашу үшін бекітпені алға қарай
итеріңіз.
■■ Бұйымды қосыңыз.
–– 1-ші саты әсіресе жұмсақ жеміс/
көкөністер үшін, мысалы, қарбыз,
жүзім, қызанақ, қияр және таңқұрай
үшін жарамды.
–– Басқыш 2 қатты жеміс пен көкөніс
үшін жарамды, мысалы, сәбіз.
Электрбұйымның қолдану уақыты
барлық жеміс және көкөніс түрлері,
мысалы, сәбіз, қияр, алма және алмұрт
үшін 10 минут болады. Одан кейін
электрбұйымды өшіріп, суытып алыңыз.
■■ Жемісті/көкөністі қозғалтқыш істеп
тұрғанда толтыру бөлімшесі ішіне
салыңыз.
■■ Өнімдерді итеру үшін тек қана
итергішті қолданыңыз. Бармақтарды
толтыру бөлімі ішіне ешқашан салуға
болмайды! Тек қана итергіш үстінен
сәл басыңыз. Бұл әрекет шырынның
шығу көлемін арттырып, электрбұйым
сақталуын қамтамасыз етеді.
■■ Құрылғыны өшіріңіз. Қосқышты
f позициясына қойыңыз.
Электрбұйымды шырынның ағып
шығуы тоқталғаннан кейін ғана
өшіріңіз.
Назар аударыңыз!
Электрбұйымды ашу алдынан алдымен
міндетті түрде қозғалтқыштың әбден
тоқталуына дейін күтіңіз.
Қолдану
kk
Негізгі ескертулер
–– Жеміс пен көкөніс сығындысы сүзгі
табағының шетіне жеткенше дейін
балдыр үшін шынаяғын босатып
алыңыз.
–– Шырын сығу барысында болатын
бұйым дірілдеуі сүзгінің бітеліп
қалуын не зақымданып бұзылуын
білдіреді. Электрбұйымды дереу
өшіріңіз. Сүзгіні тексеріңіз.
Зақымданып бұзылған сүзгіні бұдан
бұлай қолданбаңыз!
Балдыр үшін шынаяғы мен
сүзгіні босату
X Сурет C
Жеміс пен көкөніс сығындысы сүзгі
табағының шетіне жеткенше дейін
балдыр үшін шынаяғын босатып алыңыз.
Ол үшін электрбұйымды өшіріңіз:
■■ Қосқышты f позициясына
қойыңыз.
■■ Балдыр үшін шынаяғын шығарған
уақытта ұстау ойығынан ұстап, сыртқа
қарай бұрыңыз. Жұмысты жалғастыру
үшін балдыр үшін шынаяғын қайта
енгізіп қондырыңыз.
Келесі жағдайларда сүзгіні босатып
алыңыз:
–– қозғалтқыштың айналым саны
анағұрлым төмендегенде,
–– шырын қоюрақ болғанда,
–– электрбұйым сезілетіндей дірілдей
бастаса.
Кеңес: Балдыр үшін шынаяғы мен сүзгіні
бір уақытта бірге босатыңыз.
Маңызды!
Шырын сүзгі табағы астына ағып
кеткенінде шырынды дереу ылғалды
бір шүберекпен кетіріп алыңыз.
Бөлшектеу
WWЭлектр соққы қауібі
Электрбұйымда өткізілетін жұмыстардың
барлығын өткізу алдынан желі айырын
шығарып алыңыз.
23
kk
Тазалау және күту
WWЖарақат алу қаупі
–– Электрбұйымды оның қозғалтқышы
әбден тоқталып тұрғанда ғана
бөлшектеуге болады.
–– Үккіш жүздерді/сүзгі еденіндегі
жүздерді қолмен ұстауға болмайды.
X Сурет D
■■ Тоңазытқышты өшіріп ашаны
розеткадан шығарыңыз.
■■ Қозғалтқыш тоқтағанша дейін
(шамамен 10-12 секунд) күтіңіз.
■■ Ағып шығарушысындағы бекітпені жабу
үшін бекітпені артқа қарай итеріңіз.
■■ Итергіш пен балдыр үшін шынаяғын
шығарып алыңыз.
■■ Төмендегі жабу қапсырмалардың
екеуін де сыртқа қарай тартыңыз.
Одан кейін жоғарыдан қақпақ
шоқыларынан көтеріп алыңыз.
■■ Қақпақты алып тастаңыз.
■■ Сүзгі табағын екі қолмен қозғалтқыш
қондырғысынан біраз көтере отырып
шығарып алыңыз.
■■ Сүзгіні сүзгі табағынан шығарып
алыңыз.
■■ Бекітпені солға қарай бұрып, ағызып
шығарушыдан тартыңыз.
Тазалау және күту
Маңызды нұсқау
Бұйым күтуді қажет етпейді. Лайықты
түрде өткізілетін тазалау жұмыстары
бұйымды бұзылудан сақтап, оның жұмыс
қалпында болуын қамтамасыз етеді.
WWЭлектр соққы қауібі
–– Электрбұйымда өткізілетін
жұмыстардың барлығын өткізу
алдынан желі айырын шығарып
алыңыз.
–– Бұйым тұрқысын ешқашан сұйық
заттарға малуға және кесе жуу
машинасында тазалауға болмайды.
WWЖарақат алу қаупі
–– Үккіш жүздерді/сүзгі еденіндегі
жүздерді қолмен ұстауға болмайды.
–– Ол үшін тазалау қылшығын
қолданыңыз!
24
Назар аударыңыз!
Ешбір қыра алатын тазалау бұйымдарын
қолданбаңыз. Үстілердің бұзылып кетуіне
апаруы мүмкін.
■■ Сүзгіні алдымен қылшақпен
тазалаңыз,одан кейін ағып тұрған су
астында шайыңыз немесе ыдыс жуу
машинасында жуыңыз.
■■ Қозғалтқыш қондырғысын ылғалды
шүберекпен сүртіп алыңыз,
керек болса біраз ыдыс жуу
бұйымын қолданыңыз. Қозғалтқыш
қондырғысын дереу құрғатып алыңыз.
■■ Барлық басқа бөлшектерді ыдыс жуу
машинасында жууға болады.
Пластмассадан жасалған бөлшектерінің
боялып кеткен (мысалы, сәбіз және
қызыл орамжапырақтан) жерлерін өсімдік
тағам майдың бірнеше тамшысы арқылы
кетіруге болады. Одан кейін бөлшектерді
ыдыс жуу машинасына салыңыз (егер
жарамды болса).
Сүзгіні ауыстыру
Сүзгіде тозып кету немесе бұзылып
зақымдану белгілері көріне басталғанда,
кез келген бүлінуге жол бермеу үшін,
сүзгіні дереу ауыстырып алыңыз.
Күн сайын қолданған жағдайда сүзгі
шамамен 5 жылдан кейін ауыстырылуы
қажет.
Маңызды нұсқау
Сүзгіні тұтынушыларға қызмет көрсету
орталығынан тапсырыс беру арқылы
сатып алуыңызға болады (тапсырыс беру
нөмірі: 00648221).
Рецепттер
Қауын-йогурт смузисі
(4 сусындар үшін)
–– 200 г табиғи йогурт
–– 2 өлшем қасық. ваниль пастасы
–– 2 АҚ бал, қалағанша
–– 400 г қарбыз балдыры, қабық және
дәнексіз
■■ Йогурт ваниль пастасы және балмен
тегіс араластырып биік стаканға
салыңыз.
■■ Қабынды сай бөлшектерге кесіп суын
шығарыңыз.
■■ Йогуртке құйып гарнир ретінде қабын
бөлшегімен қойыңыз.
Қияр-қатық сусыны
(4 сусындар үшін)
–– 2 қияр
–– 800 г қатық
–– 200 г йогурт
–– 2 ШҚ зәйтүн майы
–– 2 АҚ лимон шырыны
–– 4 АҚ жаңа майдаланған аскөк
–– Теңіз тұзы
–– Бұрыш, майдаланған
■■ Қияр жуып, тазалап және картоп
тазартқышпен төрт бойлық тілімдерді
кесіп алыңыз.
■■ Қияр қалғанын суын шығарыңыз.
■■ Сосын суын қатық, йогурт, май және
лимон шырынымен араластырыңыз.
■■ Сосын аскөкті араластырып сусынға
тұз және бұрышты қосыңыз.
■■ Қияр тілімдерін толқындай
ағаш істікке салыңыз. Сусынды
стакандарға құйып мен қияр істіктерін
үстіне қойыңыз.
Тәтті бұрыш-көкөніс смузи
(4 сусындар үшін)
–– 2 қызыл тәтті бұрыш
–– 8 толы піскен қызанақ
–– 1 ШҚ тәтті бұрыш ұнтағы, тәтті
–– ½ ШҚ зәйтүн майы
–– Тұз
–– Кайен бұрышы
–– 2 ШҚ лимон шырыны
–– Сычуан бұрышы гарнир үшін
■■ Тәтті бұрышты жуып, жартылай
кесіңіз, дәнектер мен ақ заттарды
ішінен алып тастап үлкен бөлшектерді
кесіңіз.
■■ Қызанатқтарды жуып сабағын кесіп
алып бөлшектерге кесіңіз.
■■ Қызанақтар мен тәтті бұрыштардың
суын шығару.
Рецепттер
kk
■■ Тәтті бұрыш ұнтағы және зәйтүн
майымен және тұз, кайен бұрышы
және лимон шырынын аз қосыңыз.
■■ Салқын стаканға құйып майдаланған
сычуан бұрышын себіп қойыңыз.
«Тропикал» шырыны
––
––
––
––
––
■■
1 апельсин
½ манго
1 тілім ананас
1 тілім қарбыз
5 жидек (мысалы, құлпынай)
Апльесин, ананас және қарбыз
қабықтарын және манго дәнегін алып
тастаңыз.
■■ Барлығын 1-басқышта суын
шығарыңыз.
■■ Сусында стаканға құйыңыз.
Сәбіз бәліші
––
––
––
––
––
––
––
■■
■■
■■
■■
4 жұмыртқа
4 АҚ жылы су
200 г қант
100 г ұн
500 г сәбіз
Бұл жерде тек сәбіз суын
шығарғаннан соң қалдықтары
(200-300 г) қолданады – оларды
қалдықтар ыдысында табуға болады.
200 г ұсатылған орман жаңғағы
1 ШҚ қопсытқыш
Сәбіздерді ең жоғарғы жылдамдықта
шам. 5 секунд суын шығарыңыз.
(Үлкен көлемдердің суын
шығарғанда құрылғыны қалдықтар
ыдысын әр босатудан соң бөлме
тампературасында суытыңыз.)
Жұмыртқалар, су және шекерді
шам. 5 минут араластырыңыз.
Араластырма көбіктенген болып
көрінуі керек.
Ақырын ұн, қопсытқышты, орман
жаңғағын және сәбізді қосыңыз. Сәбіз
бөліктері тым үлкен болмауы тиіс.
Қамырды пішінге салып (мысалы
ашылмалы қалыпқа 260 мм
диаметрмен) 180 градуста
30-35 минут пісіріңіз.
25
kk
Қоқысқа тастау
Қоқысқа тастау
J
Орам материалдарын қоқысқа
тастаудың экологиялық
ережелерін сақтаңыз. Бұл құрылғы
Электрлік және электрондық
құрылғылар туралы 2012 / 19 / EU
Еуропалық Директивасына сай
тиісті таңбамен белгіленген (waste
electrical and electronic equipment –
WEEE). Бұл директива құрамында
ЕО аумағында қолданылатын
қолданыстан шығарылған
құрылғыларды өткізу және қоқысқа
тастау туралы ұйғарымдар
бар. Қоқысқа тастаудың нақты
әдістері туралы ақпарат алу үшін
сатушымен хабарласыңыз.
Кепілдік шарттары
Осы құрылғының кепілдік шарттары
біздің өкіл арқылы құрылғы сатылатын
елде анықталады. Осы шарттарға
қатысты толық мәліметтерді құрылғыны
сатып алған делдалдан білуге болады.
Есеп-шот немесе түбіртек осы кепілдік
шарттары бойынша шағымданғанда
көрсетіледі.
Өзгерістер сақталды.
26
Использование по назначению
ru
Использование по назначению
Этот прибор предназначен только для домашнего использования.
Прибор пригоден для отжима сока из фруктов (например,
яблок, груш, слив и вишни без косточек) и овощей (например,
помидоров, моркови). Он не предназначен для переработки
очень твердых, грубоволокнистых или крахмалосодержащих
фруктов и овощей (например, сахарного тростника, бананов,
папайи, авокадо, инжира, манго).
Используйте прибор только внутри помещений при комнатной
температуре на высоте не выше 2000 м над уровнем моря.
Важные правила техники безопасности
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации,
при работе руководствуйтесь указаниями данной инструкции
и сохраняйте ее для дальнейшего использования! Передавая
прибор другим лицам, прилагайте данную инструкцию.
Производитель не несет ответственности за повреждения,
возникшие в результате несоблюдения указаний по
правильному применению прибора.
Этот прибор могут использовать лица с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными способностями
или не имеющими достаточного опыта или знаний, если они
находятся под присмотром или прошли соответствующий
инструктаж относительно безопасного пользования прибором
и уяснили для себя, какую опасность несет в себе прибор.
Детей нельзя подпускать к прибору и шнуру питания, им нельзя
пользоваться прибором. Детям запрещено играть с прибором.
Производить очистку и техобслуживание детям не разрешается.
WW Опасность поражения током и возгорания!
■■ При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте
данные, приведенные на фирменной табличке. Пользоваться
прибором разрешается только при отсутствии повреждений
кабеля и прибора. Во избежание возникновения опасной
ситуации, ремонт прибора, например, замену поврежденного
сетевого шнура, разрешается производить только нашей
сервисной службе.
■■ Категорически запрещается подключать прибор к таймерам
или розеткам с дистанционным управлением. Всегда следите
за прибором во время его работы!
■■ Ни в коем случае не ставьте прибор на горячие поверхности,
например, на электроплиту, или вблизи них. Сетевой кабель
не должен соприкасаться с горячими частями или проходить
через острые грани.
27
ru
Важные правила техники безопасности
■■ Ни в коем случае не погружайте основной блок в жидкости,
не мойте его под проточной водой и в посудомоечной
машине. Не используйте паровые очистители. Не
используйте прибор влажными руками.
■■ После каждого применения, при отсутствии присмотра,
перед сборкой, разборкой или очисткой, а также в случае
неисправности обязательно отсоедините прибор от сети.
WW Не исключена опасность травмирования!
■■ Перед каждым использованием проверить весь прибор,
особенно ситечко и вставку для ситечка, на отсутствие
повреждений (трещин, сколов). Прибором запрещено
пользоваться в случае повреждений ситечка или крышки
либо видимых трещин на их поверхности.
■■ Перед заменой принадлежностей или дополнительных
деталей, которые во время работы приводятся в движение,
прибор должен быть отключен и отсоединен от сети.
После выключения привод еще движется некоторое время.
Дождитесь полной остановки привода.
■■ Пользуйтесь прибором только в собранном состоянии.
Будьте осторожны, закрывая запорную скобу, чтобы избежать
защемления пальцев.
■■ Прибор предусмотрен для использования одим человеком.
■■ Hе опускать пальцы в загрузочный ствол. Используйте только
толкатель, входящий в комплект поставки!
■■ Соблюдайте осторожность при обращении с измельчающими
лезвиями, при опорожнении резервуара и при очистке.
Не трогать измельчающие лезвия на дне ситечка. Сначала
очистить ситечко щеткой, затем промыть под проточной
водой или вымыть в посудомоечной машине.
WW Опасность удушья!
Не позволять детям играть с упаковочным материалом.
WW Внимание!
■■ Рекомендуется ни в коем случае не оставлять прибор
включенным дольше, чем это необходимо для переработки
продуктов. Не включайте прибор вхолостую.
■■ Включать и выключать прибор можно исключительно
с помощью поворотного переключателя.
WW Важно!
■■ Перерабатывать можно только спелые и незамороженные
овощи и фрукты. Недозрелые фрукты и овощи очень быстро
забивают ситечко.
28
ru
Важные правила техники безопасности
■■ Емкость для выжимок следует опорожнить прежде, чем
выжимки достигнут края вставки для ситечка.
■■ Вибрации прибора при отжиме сока указывают на забитое
или поврежденное ситечко. Немедленно выключите прибор.
Проверить ситечко. Поврежденное ситечко больше не
использовать!
■■ После каждого применения или после длительного
неиспользования обязательно тщательно очистите прибор.
X «Очистка и уход» см. стр. 32
От всего сердца поздравляем Вас
с покупкой нового прибора фирмы
Siemens. Дополнительную информацию
о нашей продукции Вы найдете на
нашей странице в Интернете.
Оглавление
Использование по назначению��������������27
Важные правила техники
безопасности�������������������������������������������27
Комплектный обзор��������������������������������29
Блокировка включения���������������������������29
Эксплуатация������������������������������������������30
Очистка и уход����������������������������������������32
Рецепты���������������������������������������������������32
Утилизация����������������������������������������������34
Условия гарантийного обслуживания����34
Комплектный обзор
Откройте страницы с рисунками.
X Рисунок A
1 Блок двигателя (с отделением для
электрошнура)
2 Переключатель
f = включение прибора
1 = включение прибора /
низкая скорость
2 = включение прибора /
высокая скорость
3 Запорная скоба
4 Емкость для выжимок
5 Затвор для диспенсера
(капля-стоп)
Важная информация
–– При включении прибора затвор
должен быть открыт (затвор в
крайнем переднем положении).
При открытом затворе сок вытекает
в стакан для сока.
–– При опорожнении стакана для
сока выключить прибор (f) и
закрыть затвор (нажать вниз). Этим
прекращается дальнейшее вытекание
сока и, тем самым, предотвращается
загрязнение рабочей поверхности.
6 Вставка для ситечка с диспенсером
7 Ситечко
8 Крышка
9 Загрузочный ствол
10 Толкатель
11 Стакан для сока
12 Пеноотделитель
13 Kрышка стакана для сока
14 Щетка для очистки
Блокировка включения
Прибор включается только, если
–– вставка для ситечка и крышка
правильно установлены и
–– запорные скобы надлежащим
образом зафиксированы.
Блокировку крышки проверять перед
каждым использованием!
29
ru
Эксплуатация
Эксплуатация
X Рисунок B
Сборка
WWНе исключена опасность
травмирования
–– Пользоваться прибором разрешается
только при отсутствии повреждений
кабеля и прибора.
–– Перед каждым использованием проверить весь прибор, особенно ситечко
и вставку для ситечка, на отсутствие
повреждений (трещин, сколов).
–– Не трогать измельчающие лезвия /
лезвия на дне ситечка.
■■ Затвор (ручкой влево) передвинуть
до упора на диспенсер и повернуть
на 90° вверх. Проследить за
наличием уплотнительного кольца на
диспенсере!
■■ Вставить в блок двигателя вставку
для ситечка.
■■ Вставить ситечко и прижать вниз до
щелчка фиксации. Ситечко должно
быть прочно зафиксировано на
приводе! Предварительно проверить
на отсутствие повреждений!
■■ Вставить в блок двигателя емкость
для выжимок.
■■ Установите крышку.
■■ Вставить обе запорные скобы в
выступы крышки (1.) и прижать вниз,
чтобы они зафиксировались со
щелчком (2.).
■■ Поставить под диспенсер стакан для
сока с носиком. Если вам больше
нравится сок с пеной, извлечь из
стакана для сока пеноотделитель.
Установить крышку на стакан для
сока, чтобы предотвратить брызги.
■■ Вставить толкатель в загрузочный
ствол. На толкателе есть
направляющий желобок!
30
Подготовка овощей и фруктов
Внимание!
Перерабатывать можно только спелые
и незамороженные овощи и фрукты.
Недозрелые фрукты и овощи очень
быстро забивают ситечко.
■■ Овощи и фрукты следует сначала
помыть.
■■ Из фруктов с косточками удалить
косточки. Удалить крупные стебли.
■■ Крупные овощи и фрукты измельчить
настолько, чтобы они прошли через
загрузочный ствол.
■■ Перерабатывать только свежие
овощи и фрукты.
■■ Фрукты с толстой и твердой кожурой
(например, ананасы, дыни, апельсины,
красную свеклу) следует сначала
почистить. С цитрусовых удалить
белый слой мякоти под кожурой!
■■ Kонсистенция яблочного сока зависит
от используемого сорта яблок. Чем
сочнее яблоки, тем более жидкий
сок. Для замедления потемнения
яблочного сока добавить в него
несколько капель лимонного сока.
■■ В данной соковыжималке можно
также перерабатывать листья
и стебли (например, кочерыжку
листового салата).
■■ Сок следует по возможности выпить
сразу же после приготовления, так как
он быстро теряет вкус и питательные
свойства.
■■ Соковыжималка не пригодна для
переработки особенно твердых,
волокнистых и крахмалосодержащих
овощей и фруктов (например,
сахарного тростника, бананов,
папайи, авокадо, инжира и манго).
Выжимание сока
WWНе исключена опасность
травмирования
Hе опускать пальцы в загрузочный ствол.
Используйте только толкатель, входящий
в комплект поставки!
■■ Установить собранный прибор на
гладкую, чистую рабочую поверхность.
■■ Извлечь сетевой кабель из отсека для
кабеля на необходимую длину.
■■ Вставьте вилку в розетку.
■■ Передвинуть вперед затвор на
диспенсере, чтобы его открыть.
■■ Включить прибор.
–– Ступень 1 особенно пригодна для
мягких фруктов / овощей, например,
арбузов, винограда, помидоров,
огурцов и малины.
–– Ступень 2 пригодна для твердых,
крепких фруктов и овощей, например,
моркови.
Опорожнение емкости для
выжимок и ситечка
Продолжительность использования
прибора составляет 10 минут для всех
сортов фруктов и овощей, например,
моркови, огурцов, яблок и груш. После
этого выключить прибор и дать ему
остыть.
■■ При работающем двигателе загрузить
овощи/фрукты в загрузочный ствол.
■■ Для подталкивания следует
пользоваться только толкателем.
Ни в коем случае не опускать пальцы
в загрузочный ствол! На толкатель
нажимать лишь слегка. Это повышает
количество полученного сока
и бережет прибор.
■■ Выключить прибор. Установите
переключатель в положение f.
Выключить прибор только после того,
как сок перестанет вытекать.
Ситечко следует опорожнить, если
–– число оборотов двигателя
значительно снижается,
–– сок становится гуще,
–– прибор начинает заметно
вибрировать.
Внимание!
Перед тем, как открыть прибор,
обязательно дождаться остановки
двигателя.
Важные указания
–– Емкость для выжимок следует
опорожнить прежде, чем выжимки
достигнут края вставки для ситечка.
–– Вибрации прибора при отжиме
сока указывают на забитое или
поврежденное ситечко. Немедленно
выключите прибор. Проверить
ситечко. Поврежденное ситечко
больше не использовать!
ru
Эксплуатация
X Рисунок C
Емкость для выжимок следует
опорожнить прежде, чем выжимки
достигнут края вставки для ситечка.
Для этого выключить прибор.
■■ Установите переключатель в
положение f.
■■ Для извлечения емкости для выжимок
взять ее за углубления для захвата
и снять движением назад. Прежде
чем продолжить работу, емкость для
выжимок нужно снова установить на
место.
Рекомендация: одновременно опорожнить емкость для выжимок и ситечко.
Важно!
Если сок попал под вставку для ситечка,
его следует сразу же удалить влажной
тряпкой.
Разборка
WWОпасность поражения
электрическим током
Перед всеми работами на приборе
извлечь штепсельную вилку из розетки.
WWНе исключена опасность
травмирования
–– Прибор можно разбирать только
после остановки двигателя.
–– Не трогать измельчающие лезвия /
лезвия на дне ситечка.
X Рисунок D
■■ Выключить прибор и извлечь
штепсельную вилку из розетки.
■■ Дождаться остановки двигателя
(прибл. 10-12 сек.).
■■ Затвор на диспенсере передвинуть
назад, чтобы закрыть.
31
ru
Очистка и уход
■■ Извлечь толкатель и емкость для
выжимок.
■■ Обе запорные скобы снизу развести
в стороны. Затем извлечь сверху из
выступов в крышке.
■■ Снимите крышку.
■■ Приподнять обеими руками и
извлечь вставку для ситечка из блока
двигателя.
■■ Извлечь ситечко из вставки для
ситечка.
■■ Затвор повернуть влево и снять
с диспенсера.
Цветной налет на пластмассовых
деталях (например, от моркови или
красной свеклы) можно легко удалить
с помощью небольшого количества
растительного масла. Затем поместить
детали в посудомоечную машину (если
они пригодны для этого).
Очистка и уход
Важная информация
Ситечко можно заказать через службу
сервиса (номер для заказа: 00648221).
Важная информация
Данный прибор не нуждается в техническом обслуживании. Тщательная очистка
защищает прибор от повреждений и
сохраняет его работоспособность.
WWОпасность поражения
электрическим током
–– Перед всеми работами на приборе
извлечь штепсельную вилку из
розетки.
–– Ни в коем случае не погружайте
основной блок в жидкости и не мойте
его в посудомоечной машине.
WWНе исключена опасность
травмирования
–– Не трогать измельчающие лезвия /
лезвия на дне ситечка.
–– Для очистки использовать щетку!
Внимание!
Не пользуйтесь абразивными
чистящими средствами. Поверхность
электроприбора может быть повреждена.
■■ Сначала очистить ситечко щеткой,
затем промыть под проточной водой
или вымыть в посудомоечной машине.
■■ Протрите блок двигателя влажной
материей, при необходимости
используйте немного средства для
мытья посуды. Сразу же протереть
блок двигателя насухо.
■■ Все остальные детали можно мыть в
посудомоечной машине.
32
Замена ситечка
Во избежание малейшей опасности
поломки заменяйте ситечко при первых
признаках износа или повреждений.
При ежедневном использовании ситечко
следует заменить примерно через 5 лет.
Рецепты
Арбузно-йогуртовый смузи
(на 4 напитка)
–– 200 г натурального йогурта
–– 2 щепотки семян ванили на
кончике ножа
–– 2 ст. л. меда, по вкусу
–– 400 г мякоти арбуза без кожуры
и семечек
■■ Йогурт тщательно перемешать
с мякотью ванили и медом и налить
в высокий стакан.
■■ Арбуз нарезать подходящими кусками
и отжать сок.
■■ Вылить сверху на йогурт и по
желанию подавать с куском арбуза
в качестве украшения.
Огуречно-кефирный напиток
(на 4 напитка)
–– 2 огурца
–– 800 г кефира
–– 200 г йогурта
–– 2 ч. л. оливкового масла
–– 2 ст. л. лимонного сока
–– 4 ст. л. свежего нарезанного укропа
–– морская соль
–– перец из мельницы
■■ Огурцы помыть, почистить и отрезать
четыре тонких продольных полоски с
помощью ножа для экономной чистки
овощей.
■■ Из остальных огурцов отжать сок.
■■ Затем смешать в блендере сок с
кефиром, йогуртом, оливковым
маслом и лимонным соком.
■■ Потом вмешать укроп и заправить
напиток солью и перцем.
■■ Полоски огурцов волнами наколоть на
деревянные палочки. Налить напиток
в стаканы и положить сверху палочки
с огуречными полосками.
Овощной смузи со сладким
перцем
(на 4 напитка)
–– 2 стручка красного сладкого перца
–– 8 спелых помидоров
–– 1 ч. л. молотого порошка паприки,
слабожгучего
–– ½ ч. л. оливкового масла
–– соль
–– кайенский перец
–– 2 ч. л. лимонного сока
–– сычуаньский перец для гарнира
■■ Стручки сладкого перца помыть,
разрезать пополам, освободить
от семян и белых внутренних
перегородок и нарезать крупными
кусками.
■■ Помидоры помыть, вырезать
плодоножки и нарезать кусками.
■■ Отжать сок из помидоров и из
сладкого перца.
■■ Смешать с порошком паприки и
оливковым маслом и заправить
солью, кайенским перцем и
лимонным соком.
■■ Налить в холодный стакан и
подавать, украсив растертым
сычуаньским перцем.
Рецепты
ru
Сок «тропический»
––
––
––
––
––
■■
1 апельсин
½ манго
1 кружочек ананаса
1 ломтик арбуза
5 ягод (например, клубники)
Очистить апельсин, ананас и арбуз от
кожуры, а также удалить косточку из
манго.
■■ Отжать все на ступени 1.
■■ Подавать напиток в стакане.
Морковный пирог
––
––
––
––
––
––
––
■■
■■
■■
■■
4 яйца
4 ст. л. теплой воды
200 г сахара
100 г муки
500 г моркови
В данном случае используются
остатки (200-300 г) после отжима
сока из моркови – они находятся
в емкости для выжимок.
200 г молотых лесных орехов
1 ч. л. пекарского порошка
Выжать сок из моркови на
максимальной скорости в течение
прим. 5 секунд. (При переработке
большого количества продуктов после
каждого опорожнения емкости для
выжимок изделие следует охладить
до комнатной температуры.)
Яйца, воду и сахар взбить
приблизительно 5 минут. Смесь
должна пениться.
Медленно добавить муку, химический
разрыхлитель, лесные орехи и
морковь. Кусочки моркови не должны
быть слишком крупными.
Заполнить тесто в форму (например,
разъемную форму диаметром
260 мм) и выпекать при температуре
180 градусов в течение 30-35 минут.
33
ru
Утилизация
Утилизация
J
Утилизируйте упаковку с использованием экологически безопасных
методов. Данный прибор имеет
отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых
приборов. Информацию об актуальных возможностях утилизации
Вы можете получить в магазине,
в котором Вы приобрели прибор.
Условия гарантийного
обслуживания
Получить исчерпывающую информацию
об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем
авторизованном сервисном центре, или
в сервисном центре от производителя
ООО «БСХ Бытовые Приборы», или
в сопроводительной документации.
Мы оставляем за собой право на
внесение изменений.
34
‫‪6 – ar‬‬
‫الﺗﺧﻠص ﻣن الﺟﮭﺎز‬
‫ﺳﻣوﺛﻲ اﻟﻔﻠﻔل ﻣﻊ اﻟﺧﺿﺎر‬
‫)لعدد ‪ 4‬ﻣﺷروبﺎت(‬
‫– ﺛﻣرﺗﺎن ﻣن الﻔﻠﻔل اﻷﺣﻣر‬
‫ً‬
‫ﻛﺎﻣﻼ‬
‫– ‪ 8‬طﻣﺎطم ﻧﺎﺿﺟة‬
‫– ﻣﻠعﻘة ﺻﻐيرة ﻣن ﻣﺳﺣوق الﻔﻠﻔل‪ ،‬ﻣﺣﻠﻰ‬
‫– ﻧﺻف ﻣﻠعﻘة ﺻﻐيرة زيت زيﺗون‬
‫– ﻣﻠﺢ‬
‫– ﻓﻠﻔل أﺣﻣر‬
‫– ﻣﻠعﻘﺗﺎن ﺻﻐيرﺗﺎن ﻣن ﻋﺻير ليﻣون‬
‫– ﻓﻠﻔل ﺳيﺷوان لﻠﺗزيين‬
‫■ اﻏﺳل ﺛﻣﺎر الﻔﻠﻔل واﻗطعﮭﺎ ﻧﺻﻔين‪ ،‬واﻧزع ﻣﻧﮭﺎ‬
‫البذور والﻘﺷور الداﺧﻠية البيﺿﺎء‪ ،‬ﺛم ﻗطعﮭﺎ إلﻰ‬
‫ﻗطﻊ ﻛبيرة‪.‬‬
‫■ اﻏﺳل الطﻣﺎطم واﻧزع ﻣوﺿﻊ الﺳﺎق ﻣﻧﮭﺎ ﺛم‬
‫ﻗطعﮭﺎ‪.‬‬
‫■ اﻋﺻر الطﻣﺎطم وﺛﻣﺎر الﻔﻠﻔل‪.‬‬
‫■ اﺧﻠط الﻣﻛوﻧﺎت ﻣﻊ ﻣﺳﺣوق ﻓﻠﻔل وزيت زيﺗون‪،‬‬
‫ﺛم أﺿف ﺣﺳب الﻣذاق ً‬
‫ﻛﻼ ﻣن الﻣﻠﺢ والﻔﻠﻔل‬
‫اﻷﺣﻣر وﻋﺻير الﻠيﻣون‪.‬‬
‫■ أﺿف الﺧﻠيط ﻓﻲ ﻛوب بﺎرد وزيﻧﮫ بﻔﻠﻔل‬
‫الﺳيﺷوان الﻣطﺣون ﻋﻧد الﺗﻘديم‪.‬‬
‫ﻋﺻﯾر اﻟﻔواﻛﮫ اﻻﺳﺗواﺋﯾﺔ‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫برﺗﻘﺎلة‬
‫ﻧﺻف ﺛﻣرة ﻣﺎﻧﺟو‬
‫ﺷريﺣة أﻧﺎﻧﺎس‬
‫ﺷريﺣة بطيﺦ‬
‫‪ 5‬ﺛﻣرات ﺗوت )ﻣﺛل الﻔراولة(‪.‬‬
‫اﻧزع الﻘﺷر ﻣن ﺛﻣﺎر البرﺗﻘﺎل واﻷﻧﺎﻧﺎس والبطيﺦ‬
‫وﻛذلك البذر ﻣن الﻣﺎﻧﺟو‪.‬‬
‫اﻋﺻر ﺟﻣيﻊ الﻣﻛوﻧﺎت ﻋﻠﻰ درﺟة ‪.1‬‬
‫أﺿف الﻣﺷروب ﻓﻲ اﻷﻛواب لﻠﺗﻘديم‪.‬‬
‫ﻛﻌﻛﺔ اﻟﺟزر‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪35‬‬
‫‪ 4‬بيﺿﺎت‬
‫‪ 4‬ﻣﻼﻋﻖ ﻛبيرة ﻣﺎء داﻓﺊ‬
‫‪ 200‬ﺟم ﺳﻛر‬
‫‪ 100‬ﺟرام طﺣين‬
‫‪ 500‬ﺟم ﺟزر‬
‫ھﻧﺎ ﺗُﺳﺗﺧدم ﻓﻘط رواﺳب ﻋﺻير الﺟزر‬
‫)‪ 200-300‬ﺟم( ‪ -‬ﺣيث ﺗﻛون ﻣوﺟودة ﻓﻲ‬
‫وﻋﺎء الﺛﻔل‬
‫–‬
‫–‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪ 200‬ﺟم بﻧدق ﻣطﺣون‬
‫ﻣﻠعﻘة ﺻﻐيرة ﻣن ﺧﻣيرة البيﻛﻧﺞ بودر‬
‫ﺛوان‪.‬‬
‫اﻋﺻر الﺟزر ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﺳرﻋة لﻣدة ‪5‬‬
‫ٍ‬
‫)ﻋﻧد إﻋداد ﻛﻣيﺎت ﻛبيرة اﺗرك الﺟﮭﺎز يبرد ﺣﺗﻰ‬
‫درﺟة ﺣرارة الﻐرﻓة بعد ﻛل ﻣرة ﺗﻔرغ ﻓيﮭﺎ وﻋﺎء‬
‫الﺛﻔل‪(.‬‬
‫اﺧﻠط البيض والﻣﺎء والﺳﻛر لﻣدة ‪ 5‬دﻗﺎﺋﻖ ﺗﻘريبًﺎ‪.‬‬
‫يﺟب أن يبدو الﻣزيﺞ رﻏويًﺎ‪.‬‬
‫أﺿف إلﻰ الﺧﻠيط ً‬
‫ﻛﻼ ﻣن الطﺣين وﺧﻣيرة‬
‫البيﻛﻧﺞ بودر والبﻧدق والﺟزر ولﻛن ببطء‪ .‬يﻧبﻐﻲ‬
‫أﻻ ﺗﻛون ﻗطﻊ الﺟزر ﻛبيرة‪.‬‬
‫أﺿف العﺟين ﻓﻲ ﻗﺎلب )ﻣﺛل ﻗﺎلب الﻛيك الﻘﺎبل‬
‫لﻠﻔﺗﺢ ذو ﻗطر ‪ 260‬ﻣم( وﺿعﮭﺎ ﻓﻲ الﻔرن لﻣدة‬
‫‪ 30-35‬دﻗيﻘة ﻋﻠﻰ درﺟة ﺣرارة ‪ 180‬درﺟة‬
‫ﻣﺋوية‪.‬‬
‫اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺟﮭﺎز‬
‫‪J‬‬
‫ﺗﺧﻠص ﻣن ﻋبوة الﺟﮭﺎز بﺄﺳﻠوب يدﻋم الﺣﻔﺎظ‬
‫ﻋﻠﻰ البيﺋة‪ .‬ھذا الﺟﮭﺎز ﻣطﺎبﻖ لﻠﻣواﺻﻔة‬
‫اﻷوربية ‪/19/2012‬الﻣﺟﻣوﻋة اﻻﻗﺗﺻﺎدية‬
‫اﻷوربية الﺧﺎﺻة بﺎﻷﺟﮭزة الﻛﮭربﺎﺋية‬
‫واﻹلﻛﺗروﻧية الﻘديﻣة‬
‫‪(waste electrical and electronic equipment – WEEE).‬‬
‫وھذه الﻣواﺻﻔة ﺗﺣدد اﻹطﺎر العﺎم لﻘواﻋد‬
‫ﺗﺳري ﻓﻲ ﺟﻣيﻊ دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوربﻲ‬
‫بﺧﺻوص اﺳﺗعﺎدة اﻷﺟﮭزة الﻘديﻣة وإﻋﺎدة‬
‫اﺳﺗﻐﻼلﮭﺎ‪ .‬ﻗوﻣﻲ بﺎﺳﺗﺷﺎرة ﻣوزﻋﻛم الﻣﺣﻠﻲ‬
‫لﻣعرﻓة اﺣدث اﻻﻧظﻣة الﻣﺗبعة ﺣﺎليﺎ لﻠﺗﺧﻠص‬
‫ﻣن اﻻﺟﮭزة الﻘديﻣة‪.‬‬
‫ﺷروط اﻟﺿﻣﺎن‬
‫يﺗم ﺗﺣديد ﺷروط الﺿﻣﺎن لﮭذا الﺟﮭﺎز ﻣن ﻗبل ﻣﻣﺛﻠﻧﺎ‬
‫ﻓﻲ الدولة الﺗﻲ يﺗم ﻓيﮭﺎ بيﻊ الﺟﮭﺎز‪.‬‬
‫يﻣﻛﻧك الﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻيل ھذه الﺷروط ﻣن ﻗبل‬
‫الﻣوزع الذي اﺷﺗريت ﻣﻧﮫ الﺟﮭﺎز‪ .‬يرﺟﻰ إﺣﺿﺎر‬
‫ﻓﺎﺗورة أو إيﺻﺎل الﺷراء ﻓﻲ ﺣﺎل أﺻﺎب ﺟﮭﺎزك أي‬
‫طﺎرئ يﻐطيﮫ الﺿﻣﺎن‪.‬‬
‫ﻧﺣﺗﻔظ بﺣﻘﻧﺎ ﻓﻲ إﺟراء أية ﺗعديﻼت‪.‬‬
‫‬
‫الﺗﻧظيف والعﻧﺎية‬
‫اﻟﺗﻧظﯾف واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ‬
‫ﺗﻧﺑﯾﮫ ھﺎم‬
‫‪ar – 5‬‬
‫وﺻﻔﺎت‬
‫الﺟﮭﺎز ليس ﻓﻲ ﺣﺎﺟة إلﻰ ﺻيﺎﻧة‪ .‬الﺗﻧظيف الﺟيد يﻛﻔل ﺳﻣوﺛﻲ اﻟزﺑﺎدي ﺑﺎﻟﺑطﯾﺦ‬
‫ﻣدة ﻋﻣر ﺗﺷﻐيل أطول ويﺣﻣﻲ الﺟﮭﺎز ﻣن اﻷﺿرار‪.‬‬
‫‪ W‬ﺧطر اﻟﺻﻌﻖ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ‬
‫– ﻗبل الﻘيﺎم بﺄية أﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ الﺟﮭﺎز اﻓﺻل الﻘﺎبس‬
‫الﻛﮭربﺎﺋﻲ ﻋن ﻣﺻدر الﺗيﺎر‪.‬‬
‫َ‬
‫إيﺎك أن ﺗﻐﻣر الﺟﮭﺎز اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدة ﺳﺎﺋﻠة وﻻ‬
‫–‬
‫أن ﺗﻧظﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻛيﻧة ﻏﺳل اﻷطبﺎق‪.‬‬
‫‪ W‬ﺧطر ﺣدوث إﺻﺎﺑﺎت‬
‫– ﻻ ﺗﻠﻣس ﺷﻔرات البﺷر ‪ /‬الﺷﻔرات الﻣوﺟودة‬
‫بﺄرﺿية الﻣﺻﻔﺎة‪.‬‬
‫– يﺟب اﺳﺗﺧدام ﻓرﺷﺎة ﻹﺟراء الﺗﻧظيف‪.‬‬
‫ﺗﻧﺑﯾﮫ!‬
‫يﺟب ﻋدم اﺳﺗﺧدام أي ﻣواد ﺗﻧظيف ﺣﺎﻛة أو ﺧﺷﻧة‪.‬‬
‫اﻷﺳطﺢ الﺧﺎرﺟية ﺗﻛون ﻣعرﺿة لﻠﺗﻠف‪.‬‬
‫■ ﻧظف الﻣﺻﻔﺎة ً‬
‫أوﻻ بﺎﺳﺗﺧدام الﻔرﺷﺎة‪ ،‬ﺛم اﺷطﻔﮭﺎ‬
‫ﺗﺣت الﻣﺎء الﺟﺎري‪ ،‬أو ﻧظﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﻏﺳﺎلة اﻷواﻧﻲ‪.‬‬
‫■ اﻏﺳل وﺣدة الﻣﺣرك ﻋﻠﻰ الرطب وﻋﻧد الﻠزوم‬
‫اﺳﺗﺧدم الﻘﻠيل ﻣن ﻣﺎدة الﺷطف‪ .‬ﺟﻔف وﺣدة‬
‫الﻣﺣرك ﻓورً ا‪.‬‬
‫■ ﺟﻣيﻊ اﻷﺟزاء اﻷﺧرى يﻣﻛن ﻏﺳﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻏﺳﺎلة‬
‫اﻷواﻧﻲ‪.‬‬
‫يﻣﻛن إزالة الﺗﻐيرات الﻠوﻧية )ﻣﺛل الﻧﺎﺗﺟة ﻋن الﺟزر‬
‫والبﻧﺟر اﻷﺣﻣر( بﺎﻷﺟزاء البﻼﺳﺗيﻛية بﺳﮭولة‬
‫بﺎﺳﺗﺧدام زيت ﻧبﺎﺗﻲ‪ .‬ﺛم ﺿﻊ اﻷﺟزاء ﻓﻲ ﻏﺳﺎلة‬
‫اﻷواﻧﻲ )ﻣﺎداﻣت ﺻﺎلﺣة لذلك(‪.‬‬
‫اﺳﺗﺑدال اﻟﻣﺻﻔﺎة‬
‫اﺳﺗبدل الﻣﺻﻔﺎة بﻣﺟرد ظﮭور أول ﻋﻼﻣة ﻋﻠﻰ الﺗﺂﻛل‬
‫أو الﺗﻠف‪ ،‬ﺗﺟﻧبًﺎ ﻷي ﺧطر اﻧﻛﺳﺎر‪ .‬وﻋﻧد اﻻﺳﺗﺧدام‬
‫اليوﻣﻲ يﻧبﻐﻲ اﺳﺗبدال الﻣﺻﻔﺎة بعد ‪ 5‬ﺳﻧوات ﺗﻘريبًﺎ‪.‬‬
‫ﺗﻧﺑﯾﮫ ھﺎم‬
‫يﻣﻛن الﺣﺻول ﻋﻠﻰ الﻣﺻﻔﺎة لدى أﺣد ﻣراﻛز ﺧدﻣة‬
‫العﻣﻼء الﺗﺎبعة لﻧﺎ )رﻗم طﻠب الﻣﻧﺗﺞ ‪.(00648221‬‬
‫)لعدد ‪ 4‬ﻣﺷروبﺎت(‬
‫– ‪ 200‬ﺟم زبﺎدي طبيعﻲ‬
‫– ﻧﺛرﺗﺎن ﻣن لب الﻔﺎﻧيﻠيﺎ‬
‫– ﻣعﻠﻘﺗﺎن ﻛبيرﺗﺎن ﻣن العﺳل‪ ،‬ﺣﺳب الذوق‬
‫– ‪ 400‬ﺟم ﻣن لب البطيﺦ‪ ،‬بدون ﻗﺷر وﻻ بذور‬
‫■ اﺧﻠط الزبﺎدي ﻣﻊ لب الﻔﺎﻧيﻠيﺎ والعﺳل ﺗﻣﺎﻣًﺎ وﺿﻊ‬
‫الﺧﻠيط ﻓﻲ ﻛوب ﻛبير‪.‬‬
‫■ ﻗطﻊ البطيﺦ إلﻰ ﻗطﻊ ﻣﺗﺳﺎوية وﻗم بعﺻرھﺎ‪.‬‬
‫■ ﺻب العﺻير ﻋﻠﻰ الزبﺎدي وزين الﻛوب بﻘطعة‬
‫بطيﺦ ﺣﺳب الذوق‪.‬‬
‫ﻣﺷروب اﻟﺧﯾﺎر ﻣﻊ اﻟﻛﻔﯾر‬
‫)لعدد ‪ 4‬ﻣﺷروبﺎت(‬
‫– ﺧيﺎرﺗﺎن‬
‫– ‪ 800‬ﺟم ﻛﻔير‬
‫– ‪ 200‬ﺟم زبﺎدي‬
‫– ﻣﻠعﻘﺗﺎن ﺻﻐيرﺗﺎن زيت زيﺗون‬
‫– ﻣﻠعﻘﺎت ﻛبيرﺗﺎن ﻣن ﻋﺻير ليﻣون‬
‫– ‪ 4‬ﻣﻼﻋﻖ ﻛبيرة ﻣن الﺷبت الطﺎزج الﻣﻔروم‬
‫– ﻣﻠﺢ يودي‬
‫– ﻓﻠﻔل أﺳود ﻣطﺣون‬
‫■ اﻏﺳل الﺧيﺎر واﻣﺳﺣﮫ واﻗطﻊ أربﻊ ﺷراﺋﺢ‬
‫بﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻘﺷرة‪.‬‬
‫■ ﻗم بعﺻر بﺎﻗﻲ الﺧيﺎر‪.‬‬
‫■ ﺛم اﺧﻠط العﺻير ﻣﻊ الﻛﻔير والزبﺎدي والزيت‬
‫وﻋﺻير الﻠيﻣون‪.‬‬
‫■ ﺛم اﻣزج الﺷبت وﻗﻠبﮫ وأﺿف الﻣﻠﺢ والﻔﻠﻔل‬
‫اﻷﺳود إلﻰ الﻣﺷروب‪.‬‬
‫■ ﺛبت ﺷراﺋﺢ الﺧيﺎر ﻋﻠﻰ أﻋواد الﺧﺷب ﺣﺳب‬
‫الرﻏبة‪ .‬أﺿف الﻣﺷروب ﻓﻲ اﻷﻛواب وﺿﻊ‬
‫اﻷﻋواد الﻣزودة بﺎلﺧيﺎر ﻓوﻗﮫ‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫‪4 – ar‬‬
‫اﺳﺗﺧدام الﺟﮭﺎز‬
‫اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻌﺻﺎرة‬
‫‪ W‬ﺧطر ﺣدوث إﺻﺎﺑﺎت‬
‫ﻻ ﺗدﺧل أﺻﺎبعك ﻓﻲ ﻓﺗﺣة الﻣلء‪ .‬ﻓﻼ ﺗﺳﺗﺧدم ﺳوى‬
‫الﻛبﺎس الﻣرﻓﻖ!‬
‫■ ﺿﻊ الﺟﮭﺎز بعد ﺗﺟﻣيعﮫ ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ ﻋﻣل أﻣﻠس‬
‫وﻧظيف‪.‬‬
‫■ اﺳﺣب ﺳﻠك الﺗوﺻيل الﻛﮭربﺎﺋﻲ ﻣن ﻣﺧزن الﻛﺎبل‬
‫وأﺧرﺟﮫ بﺎلطول الﻣطﻠوب‪.‬‬
‫■ أدﺧل ﻗﺎبس الﺟﮭﺎز ﻓﻲ الﻣﻘبس‪.‬‬
‫■ ادﻓﻊ ﻗﻔل اﻹﻏﻼق الﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻣﺟرى ﺗدﻓﻖ‬
‫العﺻير إلﻰ اﻷﻣﺎم لﻛﻲ يﺗم ﻓﺗﺣﮫ‪.‬‬
‫■ ﺷﻐل الﺟﮭﺎز‪.‬‬
‫– الدرﺟة ‪ 1‬ﻣﻧﺎﺳبة ﺗﻣﺎﻣًﺎ لﻠﻔﺎﻛﮭة ‪ /‬الﺧﺿروات‬
‫الﻠيﻧة‪ ،‬ﻣﺛل البطيﺦ والعﻧب والطﻣﺎطم والﺧيﺎر‬
‫والﺗوت‪.‬‬
‫– الدرﺟة ‪ 2‬ﻣﻧﺎﺳبة لﻠﻔﺎﻛﮭة والﺧﺿروات الﺻﻠبة‬
‫والﺟﺎﻣدة ﻣﺛل البطﺎطس‪.‬‬
‫ﺗبﻠﻎ ﻣدة ﺗﺷﻐيل الﺟﮭﺎز ‪ 10‬دﻗﺎﺋﻖ لﺟﻣيﻊ أﻧواع الﻔﺎﻛﮭة‬
‫والﺧﺿروات‪ ،‬ﻣﺛل الﺟزر والﺧيﺎر والﺗﻔﺎح والﻛﻣﺛرى‪.‬‬
‫وبعدھﺎ أوﻗف الﺟﮭﺎز واﺗرﻛﮫ يبرد‪.‬‬
‫■ أدﺧل الﻔﺎﻛﮭة‪/‬الﺧﺿروات ﻓﻲ ﻓﺗﺣة الﻣلء أﺛﻧﺎء‬
‫ﺗﺷﻐيل الﻣﺣرك‪.‬‬
‫ً‬
‫ﻻﺣﻘﺎ يﺟب ﻋدم اﺳﺗﺧدام أي‬
‫■ ﻹدﺧﺎل ﻣﻛوﻧﺎت‬
‫ﺷﻲء ﺳوى الﻛبﺎس‪ .‬ﻻ ﺗدﺧل أﺻﺎبعك أب ًدا ﻓﻲ‬
‫ﻓﺗﺣة الﻣلء‪ .‬اﺿﻐط ﻓﻘط برﻓﻖ ﻋﻠﻰ الﻛبﺎس‪ .‬ﻓﮭذا‬
‫يزيد ﻣن إﻧﺗﺎج العﺻير ويﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ الﺟﮭﺎز‪.‬‬
‫■ أوﻗف ﺗﺷﻐيل الﺟﮭﺎز‪ .‬اﻧﻘل الﻣﻔﺗﺎح إلﻰ الوﺿﻊ‬
‫‪ .f‬ﻻ ﺗوﻗف الﺟﮭﺎز إﻻ بعدﻣﺎ يﺗوﻗف ﺧروج‬
‫العﺻير‪.‬‬
‫ﺗﻧﺑﯾﮫ!‬
‫اﻧﺗظر داﺋﻣًﺎ ﺣﺗﻰ يﺗوﻗف الﻣﺣرك ﻗبل ﻓﺗﺢ الﺟﮭﺎز‪.‬‬
‫ﺗﻧﺑﯾﮭﺎت ھﺎﻣﺔ‬
‫– أﻓرغ وﻋﺎء الﺛﻔل ﻗبل وﺻول الﺛﻔل إلﻰ ﺣﺎﻓة‬
‫وﻋﺎء الﻣﺻﻔﺎة‪.‬‬
‫– اھﺗزاز الﺟﮭﺎز أﺛﻧﺎء اﺳﺗﺧﻼص العﺻير يﺷير‬
‫إلﻰ وﺟود اﻧﺳداد أو ﺿرر بﺎلﻣﺻﻔﺎة‪ .‬ﻗم ﻋﻠﻰ‬
‫الﻔور بﺈيﻘﺎف ﺗﺷﻐيل الﺟﮭﺎز‪ .‬اﻓﺣص الﻣﺻﻔﺎة‪ .‬ﻻ‬
‫ﺗواﺻل اﺳﺗﺧدام الﻣﺻﻔﺎة الﻣﺗﺿررة‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫إﻓراغ وﻋﺎء اﻟﺛﻔل واﻟﻣﺻﻔﺎة‬
‫‪ Y‬اﻟﺻورة ‪C‬‬
‫أﻓرغ وﻋﺎء الﺛﻔل ﻗبل وﺻول الﺛﻔل إلﻰ ﺣﺎﻓة وﻋﺎء‬
‫الﻣﺻﻔﺎة‪ .‬لﻔعل ذلك أوﻗف ﺗﺷﻐيل الﺟﮭﺎز‪،‬‬
‫■ اﻧﻘل الﻣﻔﺗﺎح إلﻰ الوﺿﻊ ‪.f‬‬
‫■ ﻋﻧد إﺧراج وﻋﺎء الﺛﻔل أﻣﺳﻛﮫ ﻣن الﺗﺟويف‬
‫الﻣﺧﺻص لذلك واﺳﺣبﮫ لﻠﺧﺎرج‪ .‬ﻗبل ﻣواﺻﻠة‬
‫العﻣل أﻋد ﺗرﻛيب وﻋﺎء الﺛﻔل‪.‬‬
‫ﯾﺟب إﻓراغ اﻟﻣﺻﻔﺎة ﻋﻧدﻣﺎ‬
‫– ﺗﻧﺧﻔض ﺳرﻋة الﻣﺣرك بﺷدة‪،‬‬
‫– يﺻبﺢ العﺻير أﻛﺛر ﻛﺛﺎﻓة‪،‬‬
‫– يبدأ الﺟﮭﺎز ﻓﻲ اﻻھﺗزاز بوﺿوح‪.‬‬
‫ﺗوﺻﯾﺔ‪ :‬أﻓرغ وﻋﺎء الﺛﻔل والﻣﺻﻔﺎة ﻓﻲ الوﻗت ذاﺗﮫ‪.‬‬
‫ھﺎم!‬
‫إذا ﺗﺳرب العﺻير أﺳﻔل وﻋﺎء الﻣﺻﻔﺎة‪ ،‬ﻓﺎﻣﺳﺣﮫ‬
‫ﺳريعًﺎ بﻘطعة ﻗﻣﺎش رطبة‪.‬‬
‫ﺗﻔﻛﯾك اﻟﺟﮭﺎز‬
‫‪ W‬ﺧطر اﻟﺻﻌﻖ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ‬
‫ﻗبل الﻘيﺎم بﺄية أﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ الﺟﮭﺎز اﻓﺻل الﻘﺎبس‬
‫الﻛﮭربﺎﺋﻲ ﻋن ﻣﺻدر الﺗيﺎر‪.‬‬
‫‪ W‬ﺧطر ﺣدوث إﺻﺎﺑﺎت‬
‫– ﻻ ﺗﻘم بﺗﻔﻛيك الﺟﮭﺎز إﻻ بعدﻣﺎ يﺗوﻗف الﻣﺣرك‪.‬‬
‫– ﻻ ﺗﻠﻣس ﺷﻔرات البﺷر ‪ /‬الﺷﻔرات الﻣوﺟودة‬
‫بﺄرﺿية الﻣﺻﻔﺎة‪.‬‬
‫‪ Y‬اﻟﺻورة ‪D‬‬
‫■ أوﻗف ﺗﺷﻐيل الﺟﮭﺎز واﺳﺣب ﻗﺎبس الﺟﮭﺎز ﻣن‬
‫ﻣﻘبس الﺷبﻛة الﻛﮭربﺎﺋية‪.‬‬
‫■ اﻧﺗظر ﺣﺗﻰ يﺗوﻗف الﻣﺣرك )ﺣوالﻲ‬
‫‪ 10-12‬ﺛﺎﻧية(‪.‬‬
‫■ ادﻓﻊ ﻗﻔل اﻹﻏﻼق الﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻣﺟرى ﺗدﻓﻖ‬
‫العﺻير إلﻰ الﺧﻠف لﻛﻲ يﺗم إﻏﻼﻗﮫ‪.‬‬
‫■ اﻧزع الﻛبﺎس ووﻋﺎء الﺛﻔل‪.‬‬
‫■ اﺳﺣب ذراﻋﻲ الﻘﻔل بﺎﻷﺳﻔل ﻧﺣو الﺧﺎرج‪ .‬ﺛم‬
‫ارﻓعﮭﻣﺎ ﻣن ﻋروات الﻐطﺎء بﺎﻷﻋﻠﻰ‪.‬‬
‫■ اﺧﻠﻊ الﻐطﺎء‪.‬‬
‫■ ارﻓﻊ وﻋﺎء الﻣﺻﻔﺎة ﻣن وﺣدة الﻣﺣرك بﺎﺳﺗﺧدام‬
‫ﻛﻠﺗﺎ يديك‪.‬‬
‫■ اﻧزع الﻣﺻﻔﺎة ﻣن وﻋﺎﺋﮭﺎ‪.‬‬
‫■ ﻗم بﺈدارة ﻗﻔل اﻹﻏﻼق ﻓﻲ اﺗﺟﺎه اليﺳﺎر وﻗم بﺳﺣبﮫ‬
‫وإﺧراﺟﮫ ﻣن ﻣﺟرى ﺗدﻓﻖ العﺻير‪.‬‬
‫‬
‫الﺗﺄﻣين ﺿد الﺗﺷﻐيل الﺧﺎطﺊ‬
‫‪ar – 3‬‬
‫‪ 6‬وﻋﺎء الﻣﺻﻔﺎة ﻣﻊ ﻣﺟرى ﺗدﻓﻖ العﺻير‬
‫‪ 7‬الﻣﺻﻔﺎة‬
‫‪ 8‬ﻏطﺎء‬
‫‪ 9‬ﻓﺗﺣة ﻣلء‬
‫‪ 10‬ﻛبﺎس‬
‫‪ 11‬وﻋﺎء العﺻير‬
‫‪ 12‬ﺣﺎﺟز الرﻏوة‬
‫‪ 13‬ﻏطﺎء وﻋﺎء العﺻير‬
‫‪ 14‬ﻓرﺷﺎة الﺗﻧظيف‬
‫■ ﻋﻠّﻖ ذراﻋﻲ الﻘﻔل ﻓﻲ ﻋروﺗﻲ الﻐطﺎء )‪(1.‬‬
‫واﺿﻐطﮭﻣﺎ لﻸﺳﻔل ﺣﺗﻰ يﺳﺗﻘرا بﺻوت‬
‫ﻣﺳﻣوع )‪.(2.‬‬
‫■ ﺿﻊ وﻋﺎء العﺻير ﻣﻊ ﺟعل الﻔوھة أﺳﻔل ﻣﺟرى‬
‫ﺗدﻓﻖ العﺻير‪ .‬أزل ﺣﺎﺟز الرﻏوة ﻣن وﻋﺎء‬
‫العﺻير إذا ﻛﻧت ﺗﻔﺿل العﺻير بﺎلرﻏوة‪ .‬رﻛب‬
‫الﻐطﺎء ﻋﻠﻰ وﻋﺎء العﺻير لﺗﺟﻧب الرذاذ‪.‬‬
‫■ أدﺧل الﻛبﺎس ﻓﻲ ﻓﺗﺣة الﻣلء‪ .‬يﺣﺗوي الﻛبﺎس‬
‫ﻋﻠﻰ ﺣز ﺗوﺟيﮭﻲ‪.‬‬
‫اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺧﺎطﺊ‬
‫ﺗﺣﺿﯾر اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ واﻟﺧﺿروات‬
‫ﻻ يﻣﻛن ﺗﺷﻐيل الﺟﮭﺎز إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ‬
‫– يﻛون وﻋﺎء الﻣﺻﻔﺎة والﻐطﺎء ﻣرﻛبين بطريﻘة‬
‫ﺻﺣيﺣة‬
‫ً‬
‫ً‬
‫وﻣﺛبﺗﺎ بطريﻘة ﺻﺣيﺣة‪.‬‬
‫ﻣﻐﻠﻘﺎ‬
‫– ويﻛون ذراع الﻘﻔل‬
‫ﺗﺄﻛد ﻣن ﻏﻠﻖ الﻐطﺎء ﻗبل أي اﺳﺗﺧدام‪.‬‬
‫اﺳﺗﺧدام اﻟﺟﮭﺎز‬
‫‪ Y‬اﻟﺻورة ‪B‬‬
‫اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ‬
‫‪ W‬ﺧطر ﺣدوث إﺻﺎﺑﺎت‬
‫– ﻛﻣﺎ يﺟري اﺳﺗﺧدام الﺟﮭﺎز ﻓﻘط إذا لم ﺗﻛن ھﻧﺎك‬
‫أﺿرارٌ ﻗد لﺣﻘت بﮫ أو بﺳﻠك الﺗوﺻيل الﻛﮭربﺎﺋﻲ‬
‫الﺧﺎص بﮫ‪.‬‬
‫– ﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺧﻠو الﺟﮭﺎز بﺄﻛﻣﻠﮫ وبﺧﺎﺻة الﻣﺻﻔﺎة‬
‫ووﻋﺎء الﻣﺻﻔﺎة ﻣن أي أﺿرار )ﺷﻘوق‪ ،‬ﺷروخ(‬
‫وذلك ﻗبل أي اﺳﺗﺧدام‪.‬‬
‫– ﻻ ﺗﻠﻣس ﺷﻔرات البﺷر‪/‬الﺷﻔرات الﻣوﺟودة‬
‫بﺄرﺿية الﻣﺻﻔﺎة‪.‬‬
‫■ ﻗم بدﻓﻊ ﻗﻔل اﻹﻏﻼق )ﻣﻊ ﻛون الﻣﻘبض ﻓﻲ اﺗﺟﺎه‬
‫اليﺳﺎر( ﻋﻠﻰ ﻣﺟرى ﺗدﻓﻖ العﺻير ﺣﺗﻰ الﻧﮭﺎية‪،‬‬
‫وﻗم بﺈدارﺗﮫ ﻷﻋﻠﻰ بﻣﻘدار ‪ 90‬درﺟة‪ .‬يﺟب‬
‫الﺗﺄﻛد ﻣن أن ﺣﻠﻘة إﺣﻛﺎم الﺳد ﻋﻠﻰ ﻣﺟرى ﺗدﻓﻖ‬
‫العﺻير ﻣوﺟودة بﺎلﻔعل!‬
‫ّ‬
‫رﻛب وﻋﺎء الﻣﺻﻔﺎة ﻓﻲ وﺣدة الﻣﺣرك‪.‬‬
‫■‬
‫■ رﻛب الﻣﺻﻔﺎة واﺿﻐط ﻋﻠيﮭﺎ لﻸﺳﻔل ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻘر‬
‫بﺻوت ﻣﺳﻣوع‪ .‬يﺟب أن ﺗﻛون الﻣﺻﻔﺎة ﻣﺛبﺗة‬
‫ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻋﻠﻰ الﻣﺣرك! ﺗﺄﻛد ﻗبل ذلك ﻣن ﻋدم وﺟود‬
‫أي أﺿرار‪.‬‬
‫ّ‬
‫رﻛب وﻋﺎء الﺛﻔل ﻓﻲ وﺣدة الﻣﺣرك‪.‬‬
‫■‬
‫ّ‬
‫رﻛب الﻐطﺎء‪.‬‬
‫■‬
‫ﺗﻧﺑﯾﮫ!‬
‫ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ إﻋداد الطعﺎم ﺳوى الﻔﺎﻛﮭة‬
‫والﺧﺿروات الﻧﺎﺿﺟة وﻏير الﻣﺟﻣّدة‪ .‬ﻓﺎلﻔﺎﻛﮭة‬
‫والﺧﺿروات ﻏير الﻧﺎﺿﺟة ﺗﺳد الﻣﺻﻔﺎة بﺳرﻋة‬
‫ﻛبيرة‪.‬‬
‫■ اﻏﺳل الﺧﺿروات والﻔواﻛﮫ ً‬
‫أوﻻ‪.‬‬
‫■ أزل البذور ﻣن الﻔﺎﻛﮭة‪ .‬أزل الﺳيﻘﺎن الﻛبيرة‪.‬‬
‫■ ﻗم بﺗﻘطيﻊ الﻔﺎﻛﮭة والﺧﺿروات الﻛبيرة ﺣﺗﻰ‬
‫يﻣﻛن ﺗﻣريرھﺎ ﻓﻲ ﻓﺗﺣة الﻣلء‪.‬‬
‫■ ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ إﻋداد الطعﺎم ﺳوى الﻔﺎﻛﮭة‬
‫والﺧﺿروات الطﺎزﺟة‪.‬‬
‫■ ﻗم بﺗﻘﺷير الﻔﺎﻛﮭة ذات الﻘﺷرة الﺳﻣيﻛة والﻘﺎﺳية‬
‫)ﻣﺛل اﻷﻧﺎﻧﺎس والبطيﺦ والبرﺗﻘﺎل والبﻧﺟر‬
‫اﻷﺣﻣر( ﻗبل ﻋﺻرھﺎ‪ .‬أزل الﻘﺷرة البيﺿﺎء ﻣن‬
‫ﻓﺎﻛﮭة الﻣوالﺢ‪.‬‬
‫■ ﺗﺗعﻠﻖ ﻛﺛﺎﻓة ﻋﺻير الﺗﻔﺎح بﻧوع الﺗﻔﺎح الﻣﺳﺗﺧدم‪.‬‬
‫ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن الﺗﻔﺎح يﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋﺻير أﻛﺛر‬
‫أﺻبﺣت ﻛﺛﺎﻓة العﺻير أﺧف‪ .‬أﺿف بعض‬
‫الﻘطرات ﻣن ﻋﺻير الﻠيﻣون إلﻰ ﻋﺻير الﺗﻔﺎح‬
‫ﺣﺗﻰ ﺗؤﺧر ﺗﻐير لون العﺻير إلﻰ البﻧﻲ‪.‬‬
‫■ يﻣﻛن ﻋﺻر اﻷوراق والﺳيﻘﺎن )ﻣﺛل ﺟذوع‬
‫الﺧس( ﻓﻲ ھذه العﺻﺎرة‪.‬‬
‫■ اﺣرص ﻋﻠﻰ ﺷرب العﺻير بعد إﻋداده ﻓورً ا ﻗبل‬
‫أن يﻔﻘد العﺻير ﻣذاﻗﮫ وﻗيﻣﺗﮫ الﻐذاﺋية ﺳريعًﺎ‪.‬‬
‫■ العﺻﺎرة ﻏير ﻣﻧﺎﺳبة لعﺻر الﻔﺎﻛﮭة ﺷديدة‬
‫الﺻﻼبة أو ﻛﺛيرة اﻷليﺎف أو الﻐﻧية بﺎلﻧﺷﺎ‬
‫)ﻣﺛل ﻗﺻب الﺳﻛر والﻣوز والبﺎبﺎي واﻷﻓوﻛﺎدو‬
‫والﺗين والﻣﺎﻧﺟو(‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫‪2 – ar‬‬
‫إرﺷﺎدات اﻷﻣﺎن الﻣﮭﻣة‬
‫ﺣريﺻﺎ ﻋﻧد الﺗعﺎﻣل ﻣﻊ ﺷﻔرات البﺷر وﻋﻧد إﻓراغ الوﻋﺎء وﻛذلك ﻋﻧد الﺗﻧظيف‪ .‬ﻻ ﺗﻠﻣس‬
‫■ ﻛن‬
‫ً‬
‫ﺷﻔرات البﺷر الﻣوﺟودة بﺄرﺿية الﻣﺻﻔﺎة‪ .‬ﻧظف الﻣﺻﻔﺎة ً‬
‫أوﻻ بﺎﺳﺗﺧدام الﻔرﺷﺎة‪ ،‬ﺛم اﺷطﻔﮭﺎ‬
‫ﺗﺣت الﻣﺎء الﺟﺎري‪ ،‬أو ﻧظﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﻏﺳﺎلة اﻷواﻧﻲ‪.‬‬
‫‪ W‬ﺧطر اﻻﺧﺗﻧﺎق!‬
‫َ‬
‫اﻷطﻔﺎل يﻠعبون بﻣواد الﺗعبﺋة والﺗﻐﻠيف لﻠﺟﮭﺎز‪.‬‬
‫ﻻ ﺗدع‬
‫‪ W‬ﺗﻧﺑﯾﮫ ھﺎم!‬
‫لﺻﻧﻊ الﻣواد الﻐذاﺋية‪ .‬ﻻ ﺗﻘم بﺗﺷﻐيﻠﮫ‬
‫■ يُﻧﺻﺢ بعدم ﺗرك الﺟﮭﺎز داﺋرً ا لﻣدة أطول ﻣﻣﺎ ھو ﻻزم ُ‬
‫دون وﺟود ﺧﻠيط‪.‬‬
‫■ يﺟب ﻋدم ﺗﺷﻐيل وإيﻘﺎف ﺗﺷﻐيل الﺟﮭﺎز إﻻ بﺎﺳﺗﺧدام الﻣﻔﺗﺎح الدوار وﺣده دون ﻏيره‪.‬‬
‫‪ W‬ھﺎم!‬
‫■ ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ إﻋداد الطعﺎم ﺳوى الﻔﺎﻛﮭة والﺧﺿروات الﻧﺎﺿﺟة وﻏير الﻣﺟﻣّدة‪ .‬ﻓﺎلﻔﺎﻛﮭة‬
‫والﺧﺿروات ﻏير الﻧﺎﺿﺟة ﺗﺳد الﻣﺻﻔﺎة بﺳرﻋة ﻛبيرة‪.‬‬
‫■ أﻓرغ وﻋﺎء الﺛﻔل ﻗبل وﺻول الﺛﻔل إلﻰ ﺣﺎﻓة وﻋﺎء الﻣﺻﻔﺎة‪.‬‬
‫■ اھﺗزاز الﺟﮭﺎز أﺛﻧﺎء اﺳﺗﺧﻼص العﺻير يﺷير إلﻰ وﺟود اﻧﺳداد أو ﺿرر بﺎلﻣﺻﻔﺎة‪ .‬ﻗم ﻋﻠﻰ‬
‫الﻔور بﺈيﻘﺎف ﺗﺷﻐيل الﺟﮭﺎز‪ .‬اﻓﺣص الﻣﺻﻔﺎة‪ .‬ﻻ ﺗواﺻل اﺳﺗﺧدام الﻣﺻﻔﺎة الﻣﺗﺿررة‪.‬‬
‫■ يﺟب ﺗﻧظيف الﺟﮭﺎز ﺟي ًدا بعد ﻛل اﺳﺗﺧدام لﮫ أو بعد طول ﻓﺗرة ﻋدم اﻻﺳﺗﺧدام‪» Y .‬الﺗﻧظيف‬
‫والعﻧﺎية« اﻧظر ﺻﻔﺣة ‪ar-5‬‬
‫ﻧﺗﻘدم ﻟﻛم ﺑﺄﺻدق اﻟﺗﮭﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷراﺋﻛم ﻟﮭذا اﻟﺟﮭﺎز‬
‫اﻟﺟدﯾد ﻣن ﻣﺎرﻛﺔ ‪ .Siemens‬وﺗﺟدون اﻟﻣزﯾد ﻣن‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﺧﺎص‬
‫ﺑﻧﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬
‫اﻻﺳﺗعﻣﺎل الﻣطﺎبﻖ لﻠﺗعﻠيﻣﺎت‪ar-1 .....................‬‬
‫إرﺷﺎدات اﻷﻣﺎن الﻣﮭﻣة ‪ar-1 ...........................‬‬
‫ﻧظرة ﻋﺎﻣة‪ar-2 .........................................‬‬
‫الﺗﺄﻣين ﺿد الﺗﺷﻐيل الﺧﺎطﺊ ‪ar-3 .....................‬‬
‫اﺳﺗﺧدام الﺟﮭﺎز‪ar-3 ....................................‬‬
‫الﺗﻧظيف والعﻧﺎية ‪ar-5 ..................................‬‬
‫وﺻﻔﺎت‪ar-5 ............................................‬‬
‫الﺗﺧﻠص ﻣن الﺟﮭﺎز ‪ar-6 ...............................‬‬
‫ﺷروط الﺿﻣﺎن‪ar-6 ....................................‬‬
‫‪39‬‬
‫ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ‬
‫رﺟﺎء ﻓرد الﺻﻔﺣة الﻣﺣﺗوية ﻋﻠﻰ الﺻور‪.‬‬
‫‪ Y‬اﻟﺻورة ‪A‬‬
‫‪ 1‬وﺣدة الﻣﺣرك )ﻣﻊ ﻣﺧزن ﻛﺎبل(‬
‫‪ 2‬الﻣﻔﺗﺎح‬
‫‪ f‬إيﻘﺎف الﺟﮭﺎز‬
‫‪ = 1‬ﺗﺷﻐيل الﺟﮭﺎز ‪ /‬ﺳرﻋة ﻣﻧﺧﻔﺿة‬
‫‪ = 2‬ﺗﺷﻐيل الﺟﮭﺎز ‪ /‬ﺳرﻋة ﻋﺎلية‬
‫‪ 3‬ذراع الﻘﻔل‬
‫‪ 4‬وﻋﺎء الﺛﻔل‬
‫‪ 5‬ﻗﻔل إﻏﻼق لﻣﺟرى ﺗدﻓﻖ العﺻير )إيﻘﺎف ﺗﺳﺎﻗط‬
‫الﻘطرات(‬
‫ﺗﻧﺑﯾﮫ ھﺎم‬
‫– ﻋﻧد ﺗﺷﻐيل الﺟﮭﺎز يﺟب أن يﻛون الﻘﻔل ﻣﻔﺗوﺣً ﺎ‬
‫)أن يﻛون الﻘﻔل ﻓﻲ الﻣﻘدﻣة ﺗﻣﺎﻣًﺎ(‪ .‬ﻓﻲ ﺣﺎلة الﻘﻔل‬
‫الﻣﻔﺗوح يﺗدﻓﻖ العﺻير إلﻰ وﻋﺎء العﺻير‪.‬‬
‫– ﻋﻧد إﻓراغ وﻋﺎء العﺻير أوﻗف الﺟﮭﺎز )‪(f‬‬
‫وأﻏﻠﻖ الﻘﻔل )بﺎلدﻓﻊ ﻧﺣو الﺧﻠف(‪ .‬وبذلك يُﻣﻧﻊ‬
‫اﺳﺗﻣرار ﺧروج العﺻير وﻣن ﺛم يُﺗﺟﻧب اﺗﺳﺎخ‬
‫ﺳطﺢ العﻣل‪.‬‬
‫‬
‫اﻻﺳﺗعﻣﺎل الﻣطﺎبﻖ لﻠﺗعﻠيﻣﺎت‬
‫‪ar – 1‬‬
‫اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣطﺎﺑﻖ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾﻣﺎت‬
‫ھذا الﺟﮭﺎز ﻣﺧﺻص لﻼﺳﺗﺧدام الﻣﻧزلﻲ ﻓﻘط‪.‬‬
‫الﺟﮭﺎز ﻣﻧﺎﺳب لعﺻر الﻔﺎﻛﮭة )ﻣﺛل الﺗﻔﺎح والﻛﻣﺛرى والبرﻗوق والﻛرز ﻣﻧزوع البذر(‬
‫والﺧﺿروات )ﻣﺛل الطﻣﺎطم والﺟزر(‪ .‬وھو ﻏير ﻣﻧﺎﺳب لعﺻر الﻔﺎﻛﮭة والﺧﺿروات ﺷديدة‬
‫الﺻﻼبة أو ﻛﺛيرة اﻷليﺎف أو الﻐﻧية بﺎلﻧﺷﺎ )ﻣﺛل ﻗﺻب الﺳﻛر والﻣوز والبﺎبﺎي واﻷﻓوﻛﺎدو‬
‫والﺗين والﻣﺎﻧﺟو(‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم الﺟﮭﺎز ﺳوى ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن الداﺧﻠية وﻓﻲ درﺟة ﺣرارة الﻐرﻓة‪ ،‬وﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع أﻗل ﻣن‬
‫‪ 2000‬ﻣﺗر ﻓوق ﻣﺳﺗوى ﺳطﺢ البﺣر‪.‬‬
‫إرﺷﺎدات اﻷﻣﺎن اﻟﻣﮭﻣﺔ‬
‫ُرﺟﻰ ﻗراء ُة ھذه اﻹرﺷﺎدات بعﻧﺎية‪ ،‬والﺗﺻرف بﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ذلك ﺛم الﺣﻔﺎظ ﻋﻠيﮭﺎ! ﻋﻧد ﻧﻘل الﺟﮭﺎز‬
‫ي َ‬
‫لﻠﻐير يﺟب إرﻓﺎق ھذا الدليل ﻣعﮫ‪ .‬ﻋدم اﻻلﺗزام بﺗطبيﻖ الﺗعﻠيﻣﺎت الﺧﺎﺻة بﺎﻻﺳﺗﺧدام الﺻﺣيﺢ‬
‫لﻠﺟﮭﺎز يﺗرﺗب ﻋﻠيﮫ ﻋدم ﺗﺣﻣل ﻣﻧﺗﺞ الﺟﮭﺎز ﻷي ﻣﺳﺋولية ﻋن اﻷﺿرار الﻧﺎﺗﺟة ﻣن ﺟراء ذلك‪.‬‬
‫يُﺳﻣﺢ بﺎﺳﺗﺧدام ھذا الﺟﮭﺎز ﻣن ِﻗبَل اﻷﺷﺧﺎص الذين يعﺎﻧون ﻣن ﻧﻘص ﻓﻲ الﻘدرات الﺟﺳﻣﺎﻧية أو‬
‫الﺣﺳية أو العﻘﻠية أو اﻷﺷﺧﺎص الذين لديﮭم ﻗﺻور ﻓﻲ الﺧبرة أو الﻣعرﻓة ﺷريطة أن يﺗم ﻣراﻗبﺗﮭم‬
‫أو ﺗوﺟيﮭﮭم إلﻰ ﻛيﻔية اﻻﺳﺗﺧدام اﻵﻣن لﻠﺟﮭﺎز ﻣﻊ الﺗﺄﻛد ﻣن إدراﻛﮭم لﻸﺧطﺎر الﻣرﺗبطة بذلك‪ .‬أﻣﺎ‬
‫اﻷطﻔﺎل ﻓيﺟب إبعﺎدھم ﻋن الﺟﮭﺎز وﻋن ﺗوﺻيﻼﺗﮫ الﻛﮭربﺎﺋية‪ ،‬وﻻ يُﺳ َﻣﺢ لﮭم بﺗﺷﻐيل الﺟﮭﺎز‪ .‬ﻻ‬
‫يﺟوز لﻸطﻔﺎل العبث بﺎلﺟﮭﺎز‪ .‬أﻋﻣﺎل الﺗﻧظيف وﺻيﺎﻧة الﻣﺳﺗعﻣل ﻻ يﺳﻣﺢ بﺄن يﻘوم بﮭﺎ اﻷطﻔﺎل‪.‬‬
‫‪ W‬ﺧطر اﻟﺻﻌﻖ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ وﺧطر اﻟﺣرﯾﻖ!‬
‫■ يﺟري ﺗوﺻيل وﺗﺷﻐيل الﺟﮭﺎز بﺎلﺗيﺎر الﻛﮭربﺎﺋﻲ ﻓﻘط طبﻘﺎً لﻠبيﺎﻧﺎت الﻣوﺿﺣة ﻋﻠﻰ لوﺣة‬
‫الﻣواﺻﻔﺎت الﻔﻧية‪ .‬ﻛﻣﺎ يﺟري اﺳﺗﺧدام الﺟﮭﺎز ﻓﻘط إذا لم ﺗﻛن ھﻧﺎك أﺿرارٌ ﻗد لﺣﻘت بﮫ أو‬
‫بﺳﻠك الﺗوﺻيل الﻛﮭربﺎﺋﻲ الﺧﺎص بﮫ‪ .‬ﻻ يُﺳ َﻣﺢ بﺈﺟراء إﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ الﺟﮭﺎز‪ ،‬ﻛﺎﺳﺗبدال ﺳﻠك‬
‫الﺗوﺻيل الﻛﮭربﺎﺋﻲ الﺗﺎلف‪ ،‬إﻻ ﻣن ِﻗبَل ﻣرﻛز ﺧدﻣة العﻣﻼء الﺧﺎص بﻧﺎ‪ ،‬وذلك ﻣن أﺟل ﺗﺟﻧب‬
‫الﻣﺧﺎطر‪.‬‬
‫■ ﻻ ﺗوﺻل الﺟﮭﺎز بﺎلﻣﻔﺎﺗيﺢ الﻛﮭربﺎﺋية الﺗﻠﻘﺎﺋية أو بﻣﻘﺎبس الﺗﺣﻛم ﻋن بُعد‪ .‬اﺣرص ﻋﻠﻰ ﻣراﻗبة‬
‫الﺟﮭﺎز داﺋﻣًﺎ أﺛﻧﺎء ﺗﺷﻐيﻠﮫ!‬
‫■ ﻻ ﺗﺿﻊ الﺟﮭﺎز ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ ﺳﺎﺧن أو بﺎلﻘرب ﻣﻧﮫ‪ ،‬ﻣﺛل ﺻﻔيﺣة الﻣوﻗد‪ .‬ﻻ ﺗﺟعل ﺳﻠك الﺗوﺻيل‬
‫الﻛﮭربﺎﺋﻲ يﺗﻼﻣس ﻣﻊ أﺟزاء ﺳﺎﺧﻧة وﻻ ﺗﺳﺣبﮫ ﻋﻠﻰ ﺣواف ﺣﺎدة‪.‬‬
‫ً‬
‫ﻣطﻠﻘﺎ ﻏﻣر الﺟﮭﺎز اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳواﺋل‪ ،‬أو وﺿعﮫ ﺗﺣت ﻣﺎء ﺟﺎري‪ ،‬أو ﺗﻧظيﻔﮫ ﻓﻲ‬
‫■ يﺣظر‬
‫ﻏﺳﺎلة اﻷواﻧﻲ‪ .‬ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم ﺟﮭﺎز الﺗﻧظيف بﺎلبﺧﺎر‪ .‬ﻻ ﺗﺳﺗعﻣل الﺟﮭﺎز ويداك ﻣبﺗﻠﺗﺎن‪.‬‬
‫■ يﺟب ﻓﺻل الﺟﮭﺎز ﻣن ﻣﺻدر الطﺎﻗة دوﻣًﺎ بعد ﻛل اﺳﺗﺧدام‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎلة اﻧعدام اﻹﺷراف‪ ،‬أو ﻗبل‬
‫الﺗﺟﻣيﻊ‪ ،‬أو الﺗﻔﻛيك‪ ،‬أو الﺗﻧظيف‪ ،‬أو ﻓﻲ ﺣﺎلة ظﮭور أﺧطﺎء ﻋﻠﻰ الﺟﮭﺎز‪.‬‬
‫‪ W‬ﺧطر ﺣدوث إﺻﺎﺑﺎت!‬
‫■ ﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺧﻠو الﺟﮭﺎز بﺄﻛﻣﻠﮫ وبﺧﺎﺻة الﻣﺻﻔﺎة ووﻋﺎء الﻣﺻﻔﺎة ﻣن أي أﺿرار )ﺷﻘوق‪،‬‬
‫ﺷروخ( وذلك ﻗبل أي اﺳﺗﺧدام‪ .‬وﻻ ﺗﺳﺗﺧدم الﺟﮭﺎز ﻓﻲ ﺣﺎلة ظﮭور أﺿرار أو ﺗﺷﻘﻘﺎت‬
‫بﺎلﻣﺻﻔﺎة أو الﻐطﺎء‪.‬‬
‫■ ﻗبل ﺗﻐيير ﻣﻠﺣﻘﺎت ﺗﻛﻣيﻠية أو أﺟزاء إﺿﺎﻓية يﺗم ﺗﺣريﻛﮭﺎ أﺛﻧﺎء الﺗﺷﻐيل يﻠزم داﺋﻣﺎ إيﻘﺎف ﺗﺷﻐيل‬
‫الﺟﮭﺎز وﻓﺻﻠﮫ ﻋن ﺷبﻛة الﺗﻐذية بﺎلﺗيﺎر الﻛﮭربﺎﺋﻲ‪ .‬بعد إيﻘﺎف ﺗﺷﻐيل الﺟﮭﺎز ﻓﺈن وﺣدة‬
‫اﻹدارة ﺗظل داﺋرة لبرھة ﻗﺻيرة‪ .‬يﺟب اﻻﻧﺗظﺎر ﺣﺗﻰ ﺗﻛون وﺣدة اﻹدارة ﻗد أﺻبﺣت ﻓﻲ‬
‫وﺿﻊ الﺳﻛون الﺗﺎم‪.‬‬
‫■ ﻻ ﺗﺷﻐل الﺟﮭﺎز إﻻ وھو ﻣﺟﻣّﻊ‪ .‬ﻛن ﺣذرً ا ﻋﻧد ﻏﻠﻖ ذراع الﻘﻔل ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻧﺣﺷر أﺻﺎبعك‪.‬‬
‫■ الﺟﮭﺎز ﻣﺻﻣم لﻼﺳﺗﺧدام ﻣن ﻗبل اﻷﺷﺧﺎص‪.‬‬
‫■ ﻻ ﺗدﺧل أﺻﺎبعك ﻓﻲ ﻓﺗﺣة الﻣلء‪ .‬ﻓﻼ ﺗﺳﺗﺧدم ﺳوى الﻛبﺎس الﻣرﻓﻖ!‬
‫‪40‬‬
Kundendienst – Customer Service
DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, FilterbeutelKonfigurator und viele weitere
Infos unter:
www.siemens-home.bsh-group.de
Reparaturservice, Ersatzteile &
Zubehör, Produkt-Informationen:
Tel.: 0911 70 440 044
mailto:cp-servicecenter@bshg.com
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr
erreichbar.
AE
United Arab Emirates,
BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr MO-0532A
Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
mailto:service.uae@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/ae
AL Republika e Shqiperise,
Albania
ELEKTRO-SERVIS sh.p.k
Rr. Shkelqim Fusha, Selite,
Pallati “Matrix Konstruksion”,
Kati 0 dhe +1
1023 Tirane
Tel.: 4 2278 130, -131
Fax: 4 2278 130
mailto:info@elektro-servis.com
EXPERT SERVIS
Rruga e Kavajes,
Kulla B Nr 223/1 Kati I
1023 Tirane
Tel.: 4 480 6061
Tel.: 4 227 4941
Fax: 4 227 0448
Cel: +355 069 60 45555
mailto:info@expert-servis.al
AT
Österreich, Austria
BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
Werkskundendienst für Hausgeräte
Quellenstrasse 2a
1100 Wien
Online Reparaturannahme,
Ersatzteile und Zubehör und viele
weitere Infos unter:
www.siemens-home.bsh-group.at
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
Produktinformationen
Tel.: 0810 550 522
mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr für
Sie erreichbar.
01/17
AU Australia
BSH Home Appliances Pty. Ltd.
Gate 1, 1555 Centre Road
Clayton, Victoria 3168
Tel.: 1300 167 425*
Fax: 1300 306 818
mailto:aftersales.au@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/au
*Mo-Fr: 24 hours
BA
Bosnia-Herzegovina,
Bosna i Hercegovina
“HIGH” d.o.o.
Gradačačka 29b
71000 Sarajevo
Tel.: 061 10 09 05
Fax: 033 21 35 13
mailto:bosch_siemens_sarajevo@
yahoo.com
BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S.A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 070 222 142
Fax: 024 757 292
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/be
BG Bulgaria
BSH Domakinski Uredi Bulgaria EOOD
115К Tsarigradsko Chausse Blvd.
European Trade Center Building,
5th floor
1784 Sofia
Tel.: 0700 208 18
Fax: 02 878 79 72
mailto:informacia.servis-bg@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/bg
BH Bahrain,
Khalaifat Est.
P.O. Box 5111
Manama
Tel.: 01 7400 553
mailto:service@khalaifat.com
BY Belarus, Беларусь
OOO “БСХ Бытовая техника”
тел.: 495 737 2962
mailto:mok-kdhl@bshg.com
CH
Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland
BSH Hausgeräte AG
Werkskundendienst für Hausgeräte
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
mailto:ch-info.hausgeraete@bshg.com
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
mailto:ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.ch
CY Cyprus, Κύπρος
BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str.
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 77 77 8007
Fax: 022 65 81 28
mailto:bsh.service.cyprus@
cytanet.com.cy
Česká Republika,
Czech Republic
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích spotřebičů
Pekařská 10b
150 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
Fax: 0251 095 549
www.siemens-home.bsh-group.com/cz
CZ
DK Danmark, Denmark
BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
Fax: 44 89 89 86
mailto:BSH-Service-DK@BSHG.com
www.siemens-home.bsh-group.com/dk
EE Eesti, Estonia
SIMSON OÜ
Türi tn.5
11313 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
mailto:servicenet@servicenet.ee
www.simson.ee
Renerki Kaubanduse OÜ
Tammsaare tee 134B
(Euronicsi kaupluses)
12918 Tallinn
Tel.: 0651 2222
Tel.: 0516 7171
mailto klienditeenindus@renerk.ee
www.renerk.ee
Eliser OÜ
Mustamäe tee 24
10621 Tallinn
Tel.: 0665 0090
mailto:hooldus@eliser.ee
www.kodumasinate-remont.ee
ES España, Spain
BSH Electrodomésticos España S. A.
Servicio Oficial del Fabricante
Parque Empresarial PLAZA,
C/ Manfredonia, 6
50197 Zaragoza
Tel.: 902 118 821 o 976 305 714
Fax: 976 578 425
mailto:CAU-Siemens@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.es
BSH group is a Trademark Licensee of Siemens AG.
Manufacturer´s Service for Siemens Home Appliances.
FI
Suomi, Finland
BSH Kodinkoneet Oy
Itälahdenkatu 18 A
PL 123
00201 Helsinki
Tel.: 0207 510 700
Fax: 0207 510 780
mailto:Siemens-Service-FI@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/fi
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu
+ 7 snt/min (alv 24%)
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu
+ 17 snt/min (alv 24%)
FR France
BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin – CS 50037
93406 SAINT-OUEN cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 12 00
Service Consommateurs:
0,40 € / min
0 892 698 110
mailto:soa-siemens-conso@bshg.com
Service Pièces Détachées et
Accessoires:
0,40 € / min
0 892 698 009
mailto:soa-siemens-conso@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.fr
GB Great Britain
BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton
Milton Keynes MK12 5PT
To arrange an engineer visit, to order
spare parts and accessories or for
product advice please visit
www.siemens-home.bsh-group.uk
or call Tel.: 0344 892 8999*
*Calls are charged at the basic rate, please
check with your telephone service provider for
exact charges
GR Greece, Ελλάς
BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
Central Branch Service
17 km E.O. Athinon-Lamias &
Potamou 20
14564 Kifisia
Πανελλήνιο τηλέφωνο: 18 182
(Αστική χρέωση)
mailto:nkf-CustomerService@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/gr
HK Hong Kong,
BSH Home Appliances Limited
Unit 1 & 2, 3rd Floor, North Block,
Skyway House, 3 Sham Mong Road
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hong Kong
Tel.: 2565 6151
Fax: 2565 6681
mailto:siemens.hk.service@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/hk
HR Hrvatska, Croatia
BSH kućni uređaji d.o.o.
Kneza Branimira 22
10000 Zagreb
Tel.: 01 552 09 99
Fax: 01 640 36 03
mailto:informacije.servis-hr@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/hr
01/17
HU Magyarország, Hungary
BSH Háztartási Készülék
Kereskedelmi Kft.
Háztartási gépek márkaszervize
Királyhágó tér 8-9.
1126 Budapest
Hibabejelentés
Tel.: +361 489 5461
Fax: +361 201 8786
mailto:hibabejelentes@bsh.hu
Alkatrészrendelés
Tel.: +361 489 5463
Fax: +361 201 8786
mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu
www.siemens-home.bsh-group.com/hu
IE
Republic of Ireland
BSH Home Appliances Ltd.
Unit F4, Ballymount Drive
Ballymount Industrial Estate
Walkinstown
Dublin 12
Service Requests, Spares and
Accessories
Tel.: 01450 2655*
Fax: 01450 2520
www.siemens-home.bsh-group.ie
*0.03 € per minute at peak.
Off peak 0.0088 € per minute.
IL
Israel,
C/S/B/ Home Appliance Ltd.
1, Hamasger St.
North Industrial Park
Lod, 7129801
Tel.: 08 9777 222
Fax: 08 9777 245
mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il
www.siemens-home.bsh-group.com/il
IN
India, Bhārat,
BSH Household Appliances
Mfg. Pvt. Ltd.
Arena House,
Main Bldg, 2nd Floor,
Plot No. 103, Road No. 12,
MIDC, Andheri East
Mumbai 400 093
Toll Free 1800 209 1850*
www.siemens-home.bsh-group.com/in
Mo-Sa: 8.00am to 8.00pm
(exclude public holidays)
IS
Iceland
Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavik
Tel.: 0520 3000
Fax: 0520 3011
www.sminor.is
IT
Italia, Italy
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Numero verde 800 018 346
mailto:info.it@siemens-home.com
www.siemens-home.bsh-group.com/it
KZ Kazakhstan, Қазақстан
IP Turebekov Yerzhan Nurmanovich
Jangeldina str. 15
Shimkent 160018
Tel.: 0252 31 00 06
mailto:evrika_kz@mail.ru
LB Lebanon,
Tehaco s.a.r.l
Boulevard Dora 4043 Beyrouth
P.O. Box 90449
Jdeideh, 1202 2040
Tel.: 01 255211
mailto:Info@Teheni-Hana.com
LT
Lietuva, Lithuania
Senuku prekybos centras UAB
Jonavos g. 62
44192 Kaunas
Tel.: 037 212 146
Fax: 037 212 165
www.senukai.lt
UAB “AG Service”
R. Kalantos g. 32
52494 Kaunas
Tel.: 0700 556 55
Fax: 0373 313 63
mailto:servisas@agservice.lt
www.agservice.lt
Baltic Continent Ltd.
Lukšio g. 23
09132 Vilnius
Tel.: 05 274 1788
Fax: 05 274 1722
mailto:info@balticcontinent.lt
www.balticcontinent.lt
LU Luxembourg
BSH électroménagers S.A.
13-15, ZI Breedeweues
1259 Senningerberg
Tel.: 26349 300
Fax: 26349 315
Reparaturen: lux-repair@bshg.com
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/lu
LV
Latvija, Latvia
SIA “General Serviss”
Buļļu iela 70c
1067 Riga
Tel.: 06742 52 32
mailto:info@serviscentrs.lv
www.serviscentrs.lv
Elkor Serviss
Brivibas gatve 201
1039 Riga
Tel.: 067 0705 20; -36
Fax: 067 070 524
mailto:info@elkorserviss.lv
www.elkorserviss.lv
Sia Elektronika-Serviss
Tadaiķu iela 4
1004 Riga
Tel.: 067 717 060
Fax: 067 601 235
mailto:serviss@elektronika.lv
www.elektronika.lv
BSH group is a Trademark Licensee of Siemens AG.
Manufacturer´s Service for Siemens Home Appliances.
MD Moldova
S.R.L. “Rialto-Studio”
ул. Щусева, 98
2012 Кишинев
тел./ факс: 022 23 81 80
MK Macedonia, Makeдoния
GORENEC
Jane Sandanski 69 lok. 3
1000 Skopje
Tel.: 022 454 600
Mobil: 070 697 463
mailto:gorenec@yahoo.com
MT Malta
Aplan Limited
The Atrium
Mriehel by Pass
BKR3000 Birkirkara
Tel.: 025 495 122
Fax: 021 480 598
mailto:lapap@aplan.com.mt
NL Nederlande, Netherlands
BSH Huishoudapparaten B.V.
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Storingsmelding:
Tel.: 088 424 4020
Fax: 088 424 4845
mailto:siemens-contactcenter@bshg.com
Onderdelenverkoop:
Tel.: 088 424 4020
Fax: 088 424 4801
mailto:siemens-onderdelen@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.nl
NO Norge, Norway
BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 05 73
Fax: 22 66 05 55
mailto:Siemens-Service-NO@
bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/no
NZ New Zealand
BSH Home Appliances Ltd.
Unit F 2, 4 Orbit Drive
Mairangi Bay
Auckland 0632
Tel.: 0800 245 700*
Fax: 0800 256 535
mailto:repairaction.nz@bshg.com
* Mo-Fr: 8.30am to 4.00pm
(exclude public holidays)
PL
Polska, Poland
BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Centrala Serwisu
Tel.: 801 191 534
Fax: 022 572 7709
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.pl
01/17
PT
Portugal
BSHP Electrodomésticos,
Sociedade Unipessoal, Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 214 250 720
Fax: 214 250 701
mailto:siemens.electrodomesticos.pt@
bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/pt
RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti,
nr. 19-21, sect.1
13682 Bucuresti
Tel.: 021 203 9748
Fax: 021 203 9733
mailto:service.romania@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/ro
RU Russia, Россия
OOO “БСХ Бытовая техника”
Cepвис от производителя
Малая Калyжская 19/1
119071 Москва
тел.: 495 737 2962
mailto:mok-kdhl@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.ru
SE Sverige, Sweden
BSH Home Appliances AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 11 22 77 local rate
mailto:Siemens-Service-SE@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/se
SG Singapore,
BSH Home Appliances Pte. Ltd.
Block 4012, Ang Mo Kio Avenue 10
#01-01 Techplace 1
Singapore 569628
Tel.: 6751 5000*
Fax: 6751 5005
mailto:bshsgp.service@bshg.com
* Mo-Fr: 8.30am to 7.00pm, Sa: 8.30am to 5.30pm
(exclude public holidays)
SI
Slovenija, Slovenia
BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 07 01
Fax: 01 583 08 89
mailto:informacije.servis@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/si
SK Slovensko, Slovakia
BSH domáci spotřebiče s.r.o.
Organizačná zložka Bratislava
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
Tel.: 02 44 45 20 41
mailto:opravy@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/sk
TR Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Balkan Caddesi No: 51
34771 Ümraniye, Istanbul
Tel.: 0 216 444 6688*
Fax: 0 216 528 9188*
mailto:careline.turkey@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/tr
* Çağrı merkezini sabit hatlardan
aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme,
Cep telefonlarından ise kullanılan
tarifeye gore değişkenlik göstermektedir
UA Ukraine, Україна
TOB “БСХ Побутова Техніка”
тел.: 044 490 2095
mailto:bsh-service.ua@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/ua
US United States of America
BSH Home Appliances Corporation
1901 Main Street, Suite 600
Irvine, CA, 92614
Tel.: 866 447 4363 toll-free
Fax: 949 437 7000
mailto:siemens-usa-questions@
bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/us
XK Kosovo
SERVICE-GENERAL SH.P.K.
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
Tel.: 0290 321 434
Tel.: 0290 330 723
mailto:a_service@
gama-electronics.com
XS Srbija, Serbia
BSH Kućni aparati d.o.o.
Milutina Milankovića 11ª
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 353 70 09
Fax: 011 205 23 89
mailto:informacije.servis-sr@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/rs
ZA South Africa
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15th Road Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 086 617 1780
mailto:applianceserviceza@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/za
BSH group is a Trademark Licensee of Siemens AG.
Manufacturer´s Service for Siemens Home Appliances.
BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Siemens AG'nin Ticari Marka Lisansı ile üretilmiştir
Manufactured by BSH Hausgeräte GmbH under Trademark License of Siemens AG
Шығарушы: ЖШҚ «БСХ Бытовые Приборы» Сименс АГ тауар белгісімен
Изготовлено ООО «БСХ Бытовые Приборы» под товарным знаком компании Сименс АГ
‫» ويحمل ترخيص العالمة‬BSH Hausgeräte GmbH ‫تم التصنيع بواسطة «االسم القانوني لمجموعة بي إس إتش‬
Siemens AG ‫التجارية سيمنز‬
BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen
DE 0911 70 440 044
AT 0810 550 522
CH 0848 840 040
Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im
beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.
www.siemens-home.bsh-group.com
*8001069452*
8001069452
(9705)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising