Siemens | MR008B1 | Instruction manual | Siemens Universal processor Instruction manual

Siemens Universal processor Instruction manual
de
en
fr
it
nl
da
no
sv
fi
es
pt
el
tr
pl
hu
uk
ru
ar
Deutsch
English
Français
Italiano
Nederlands
Dansk
Norsk
Svenska
Suomi
Español
Português
ÅëëçíéêÜ
Türkçe
Polski
Magyar
š®paï¸c¿®a
Pºcc®å¼
MR008/MR015
9000811931
Gebrauchsanleitung
Operating instructions
Notice d’utilisation
Istruzioni per l’uso
Gebruiksaanwijzing
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instrucciones de uso
Instruções de serviço
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
Kullanma talimatý
Instrukcja obsługi
Használati utasítás
I¸c¹pº®ýiø μ e®cÿæºa¹aýiï
Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå
de
Deutsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
en
English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
fr
Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
it
Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
nl
Nederlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
da
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
no
Norsk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
sv
Svenska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
fi
Suomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
es
Español. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
pt
Português . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
el
ÅëëçíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
tr
Türkçe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
pl
Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
hu
Magyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
uk
š®paï¸c¿®a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
ru
Pºcc®å¼ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
ar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
....................................................
de
eÉêòäáÅÜÉå=däΩÅâïìåëÅÜ=òìã=h~ìÑ=fÜêÉë=
åÉìÉå=dÉê®íÉë=~ìë=ÇÉã=e~ìëÉ=pfbjbkpK
a~ãáí=Ü~ÄÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÑΩê=Éáå=ãçÇÉêåÉëI=
ÜçÅÜïÉêíáÖÉë=e~ìëÜ~äíëÖÉê®í=ÉåíëÅÜáÉÇÉåK=
tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=òì=ìåëÉêÉå=
mêçÇìâíÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ìåëÉêÉê=
fåíÉêåÉíëÉáíÉK
Inhalt
Zu Ihrer Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auf einen Blick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nach der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Praktische Tipps und Rezepte . . . . . . . . .
Hinweise zur Entsorgung . . . . . . . . . . . . .
Garantiebedingungen . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
5
5
5
5
7
7
Zu Ihrer Sicherheit
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor dem Gebrauch, um
wichtige Sicherheits- und Bedienhinweise für dieses Gerät zu
erhalten.
Dieses Gerät ist für die Verarbeitung haushaltsüblicher Mengen im
Haushalt oder in haushaltsähnlichen, nicht-gewerblichen Anwendungen
bestimmt. Haushaltsähnliche Anwendungen umfassen z. B. die
Verwendung in Mitarbeiterküchen von Läden, Büros,
landwirtschaftlichen und anderen gewerblichen Betrieben, sowie die
Nutzung durch Gäste von Pensionen, kleinen Hotels und ähnlichen
Wohneinrichtungen.
Gerät nur für haushaltsübliche Verarbeitungsmengen und -zeiten
benutzen.
Das Gerät ist nur geeignet zum Zerkleinern bzw. Vermischen von
Lebensmitteln. Es darf nicht zur Verarbeitung von anderen
Gegenständen bzw. Substanzen benutzt werden.
Gebrauchsanleitung bitte aufbewahren. Bei Weitergabe des Gerätes an
Dritte Gebrauchsanleitung mitgeben.
, Generelle Sicherheitshinweise
Stromschlag-Gefahr
Dieses Gerät darf von Kindern jünger als 8 Jahre nicht benutzt werden,
aber kann von älteren Kindern unter Aufsicht benutzt werden.
Das Gerät und seine Anschlussleitung ist von Kinder fernzuhalten.
Geräte können von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des
sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Gerät nur gemäß Angaben auf dem Typenschild anschließen und
betreiben. Nur benutzen, wenn Zuleitung und Gerät keine
Beschädigungen aufweisen. Das Gerät ist bei nicht vorhandener
Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder
Reinigen stets vom Netz zu trennen.
3
de
Zuleitung nicht über scharfe Kanten oder heiße Flächen ziehen. Wenn die
Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den
Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte
Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
Reparaturen am Gerät nur durch unseren Kundendienst vornehmen
lassen.
, Sicherheitshinweise für dieses Gerät
Verletzungsgefahr
Stromschlag-Gefahr
Gerät nur mit Originalzubehör betreiben.
Becher nicht auf heißen Untergrund stellen.
Vorsicht bei der Verarbeitung heißer Flüssigkeiten. Flüssigkeiten können
bei der Verarbeitung spritzen. Das Gerät nicht mit feuchten Händen
bedienen, unter fließendes Wasser halten oder in Flüssigkeiten
eintauchen.
Motor-Einheit nur bei Stillstand vom Becher abnehmen. Gerät niemals
leer laufen lassen.
Netzstecker herausziehen, bevor Sie das Gerät anheben oder die
Abdeckung abnehmen wollen. Das Gerät niemals auf dem Kopf stehend
benutzen oder es in der Position auseinander nehmen.
Verletzungsgefahr durch scharfe Messer.
Die Messer immer nur am Kunststoffgriff anfassen. Nach dem
Ausschalten läuft das Gerät kurze Zeit nach.
Verbrühungsgefahr
Bei schäumender oder heißer Flüssigkeit maximal 0,5 Liter bei
Kunststoff- oder 1,0 Liter bei Glasbecher einfüllen und verarbeiten.
In dieser Gebrauchsanleitung werden
verschiedene Modelle beschrieben.
Auf einen Blick
Bitte Bildseite ausklappen.
Bild 1
a Motor-Einheit
zum Ein- und Ausschalten des Gerätes
und Ändern der Betriebsart
Dauer-Betrieb
= Motor-Einheit nach unten drücken
Intervall-Betrieb (I)
= Motor-Einheit nach unten drücken,
festhalten – loslassen – nach unten
drücken, festhalten – Ioslassen
b Schutzdeckel
zum Verschließen des Bechers und
Festriegeln des Werkzeugs – auf richtigen
Sitz achten! Nicht verkanten!
4
Das Gerät kann nur bei richtig aufgesetztem Schutzdeckel in Betrieb gesetzt
werden.
Werkzeuge (je nach Modell)
c Messer zum Zerkleinern von z. B.
Kräutern, Zwiebeln, Obst, Gemüse, Käse
und Fleisch
d Schlagscheibe zum Schlagen von
Sahne, Eischnee, Mayonnaise und
Milchschaum (kalte Milch, max. 8 °C)
e Ice-Crush-Messer zum Zerkleinern von
Eiswürfeln
Becher (Mikrowellen geeignet)
f aus Kunststoff
(Fassungsvermögen: max. 800 ml) oder
g aus Glas
(Fassungsvermögen: max. 1500 ml)
de
Bedienen
Reinigen
Bilder 2–6
^ÅÜíìåÖ>
aÉê=wÉêâäÉáåÉêÉê=áëí=åáÅÜí=ÖÉÉáÖåÉí=òìã=
wÉêâäÉáåÉêå=îçå=h~ÑÑÉÉÄçÜåÉåI=oÉííáÅÜÉå=çÇÉê=
wìÅâÉêK=sçê=ÇÉê=sÉê~êÄÉáíìåÖ=~ääÉ=e~êííÉáäÉ=
ÉåíÑÉêåÉå=EÄÉáã=cäÉáëÅÜ=òK=_K=pÉÜåÉåI=håçêéÉä=
çÇÉê=håçÅÜÉåFK=qáÉÑÖÉÑêçêÉåÉë=åìê=ãáí=fÅÉJ
`êìëÜJjÉëëÉê=òÉêâäÉáåÉêåK
Vor dem ersten Gebrauch Gerät und
Werkzeuge reinigen.
 Netzkabel vollständig abwickeln.
 Becher auf glatte und saubere
Arbeitsfläche stellen.
 Werkzeug in den Becher einsetzen.
 Lebensmittel in Becher einfüllen.
Maßskala (A) beachten.
 Schutzdeckel aufsetzen – nicht verkanten!
 Motor-Einheit aufsetzen, einrasten lassen.
Gerät startet nicht, wenn nicht richtig
eingerastet.
 Netzstecker einstecken.
 Becher mit einer Hand festhalten, mit der
anderen Hand auf die Motor-Einheit
drücken:
Dauer-Betrieb zum feinen Zerkleinern und
Schlagen von Eischnee oder Sahne oder
Intervall-Betrieb zum Stückeln von z. B.
Zwiebeln oder Obst sowie zum Zerkleinern
von Eiswürfeln.
^ÅÜíìåÖ>
_áäÇ=U
kÉíòëíÉÅâÉê=ÜÉê~ìëòáÉÜÉåI=ÄÉîçê=páÉ=Ç~ë=
dÉê®í=~åÜÉÄÉå=çÇÉê=ÇáÉ=^ÄÇÉÅâìåÖ=
~ÄåÉÜãÉå=ïçääÉåK=a~ë=dÉê®í=åáÉã~äë=~ìÑ=ÇÉã=
hçéÑ=ëíÉÜÉåÇ=ÄÉåìíòÉå=çÇÉê=Éë=áå=ÇÉê=mçëáíáçå=
~ìëÉáå~åÇÉê=åÉÜãÉåK
píêçãëÅÜä~ÖJdÉÑ~Üê
aáÉ=jçíçêJbáåÜÉáí=åáÉ=áå=t~ëëÉê=í~ìÅÜÉå=ìåÇ=
åáÅÜí=áå=ÇÉê=péΩäã~ëÅÜáåÉ=êÉáåáÖÉåK
 Netzstecker ziehen.
 Motor-Einheit feucht abwischen und
anschließend trockenreiben.
 Werkzeuge, Becher und Schutzdeckel in
der Spülmaschine oder mit einer Bürste
unter fließendem Wasser reinigen.
^ÅÜíìåÖ>
jÉëëÉê=åáÉ=ãáí=Ääç≈Éå=e®åÇÉå=êÉáåáÖÉåK=_ΩêëíÉ=
ÄÉåìíòÉåK=jÉëëÉê=åìê=~ã=hìåëíëíçÑÑÖêáÑÑ=
~åÑ~ëëÉåK
Hinweis: Bei der Verarbeitung von z. B. Rotkohl
entstehen Verfärbungen an den
Kunststoffteilen, die mit einigen Tropfen
Speiseöl entfernt werden können.
Nach dem Zerkleinern von Zwiebeln oder
Knoblauch Becher sofort reinigen.
Zum Aufbewahren
Bild 7
 Netzkabel um die Motor-Einheit wickeln.
Nach der Arbeit


Netzstecker ziehen.
Motor-Einheit und Schutzdeckel
abnehmen.
 Werkzeug herausnehmen, danach
Lebensmittel entnehmen.
Praktische Tipps und Rezepte
Damit das Arbeiten mit dem Gerät leichter und
die Ergebnisse besser werden, können Ihnen
folgende Tipps helfen.
Vor dem Einsatz des Gerätes:
– Fleisch, Käse, rohes Obst oder Gemüse
vor der Verarbeitung in etwa 1 cm große
Würfeln schneiden.
– Kräuter waschen, Stengel entfernen und
kurz abtrocknen.
– Käse im Kühlschrank kühlen.
– Trockenes Brot in Stücke schneiden
– Vom Fleisch Knorpel, Knochen und
Sehnen entfernen.
– Becher muss fettfrei und trocken sein,
bevor Eiweiß geschlagen wird.
Hinweis:
Die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen
Zeiten sind Richtwerte, je nach Füllmenge und
Feinheitsgrad.
kürzere
Einschaltzeit
kleinere Menge, und/oder
niedrigerer Zerkleinerungsgrad
längere
Einschaltzeit
größere Menge und/oder
höherer Zerkleinerungsgrad
5
de
Höchstmenge
Anzahl der
Intervalle (I)
Lebensmittel
Werkzeug
GlasBecher
KunststoffBecher
Petersilie
Knoblauch,
Zwiebeln
Obst/Gemüse
Mandeln, Walnüsse
Käse
Fleisch
Babynahrung
Pfannkuchenteig
Cocktail
Gestoßenes Eis
Messer
Messer
40 g
200 g
30 g
150 g
5–15 (I)
Messer
Messer
Messer
Messer
Messer
Messer
Messer
Ice-CrushMesser
200 g
200 g
150 g
200 g
200 g
0,7 l
0,8 l
10–15 (I)
Schlagscheibe
200 g
250 g
200 g
200 g
200 g
1,0 l
1,5 l
200 g oder
ca. 8 Eiswürfel
4 Eiweiß
Schlagscheibe
400 ml
Schlagen von
Eiweiß
Schlagen von
Sahne
Zeit/
Sekunden
5–10 (I)
20–30 s
20–30 s
15–25 s
10–20 s
30–45 s
–30 s
4–6 (I)
60–90 s
15–20 s
Gemüsesuppe
Milch-Shake
Zutaten
1 Karotte und jeweils ein kleines Stück Sellerie,
Lauch, Zucchini, Blumenkohl oder eine andere
Gemüsesorte, 1 mittelgroße gekochte Kartoffel,
¾ l Fleischbrühe, Petersilie, Basilikum (auf
Wunsch), Salz, schwarzer Pfeffer, 100 g süße
Sahne, 1 Eigelb
Werkzeug: Messer
Zubereitung
 Gemüse putzen, waschen und grob
schneiden.
 Fleischbrühe mit Gemüse aufkochen.
 Gekochte Suppe und das Gemüse in den
Becher geben und pürieren.
 Pürierte Suppe zurück in den Topf geben
und mit Kräutern, Salz und Pfeffer
abschmecken.
 Eigelb und süße Sahne vermengen und in
die Suppe einrühren. Nicht mehr kochen
lassen.
Zutaten
300 ml kalte Milch, 100 g Erdbeeren oder
anderes Obst, 1 Päck. Vanille-Zucker,
2–3 EL Vanille-Eis
Werkzeug: Messer
Zubereitung
 Alle Zutaten in den Becher geben und etwa
30 Sek. mixen. Sofort servieren.
6
Salatdressing
Zutaten
200 g saure Sahne, 200 g Joghurt,
3 Knoblauchzehen, 2–3 EL Ketchup, Prise Salz,
Zucker, 3–6 EL Essig
Werkzeug: Messer
Zubereitung
 Alle Zutaten in den Becher geben und etwa
20 Sek. mixen.
de
Mayonnaise
Hinweise zur Entsorgung
Zutaten
1 Ei, 1 EL Senf, 1 EL Essig, Salz, Pfeffer,
100 ml Öl und zusätzlich weitere 150 ml ÖI
Werkzeug: Schlagscheibe
Zubereitung
Alle Zutaten müssen die gleiche Temperatur
haben.
 Zutaten mit 100 ml ÖI in den Becher geben
und etwa 20 Sek. mixen.
 150 ml ÖI dazugeben und weitere 30 bis
45 Sek. mixen. Im kleinen Becher kann die
Mayonnaise mit dem Messer zubereitet
werden.
Dieses Gerät ist entsprechend der
europäischen Richtlinie 2002/96/EG
über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
(waste electrical and electronic
equipment – WEEE) gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit
gültige Rücknahme und Verwertung der
Altgeräte vor.
Über aktuelle Entsorgungshinweise informieren
Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder bei
Ihrer Gemeindeverwaltung.
Honig-Butter
Zutaten für kleinen Becher (MR008..)
30 g Butter (aus dem Kühlschrank)
100 g Honig (aus dem Kühlschrank)
Zutaten für großen Becher (MR015..
50 g Butter (aus dem Kühlschrank)
150 g Honig (aus dem Kühlschrank)
Werkzeug: Messer
Zubereitung
 Butter in kleine Stücke zerteilen.
 Butter und Honig in den Becher geben und
etwa 10 Sek. mixen.
Garantiebedingungen
Für dieses Gerät gelten die von unserer jeweils
zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen, in dem
das Gerät gekauft wurde. Sie können die
Garantiebedingungen jederzeit über Ihren
Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft
haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern. Die Garantiebedingungen für Deutschland und die Adressen
finden Sie auf der Heftrückseite.
Darüber hinaus sind die Garantiebedingungen
auch im Internet unter der benannten
Webadresse hinterlegt. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall
die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.
Änderungen vorbehalten.
7
en
`çåÖê~íìä~íáçåë=çå=íÜÉ=éìêÅÜ~ëÉ=çÑ=óçìê=
åÉï=pfbjbkp=~ééäá~åÅÉK
få=ÇçáåÖ=ëçI=óçì=Ü~îÉ=çéíÉÇ=Ñçê=~=ãçÇÉêåI=
ÜáÖÜJèì~äáíó=ÇçãÉëíáÅ=~ééäá~åÅÉK=vçì=Å~å=
ÑáåÇ=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=çìê=éêçÇìÅíë=
çå=çìê=ïÉÄ=é~ÖÉK
Contents
For your safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating the appliance . . . . . . . . . . . . . . .
After using the appliance . . . . . . . . . . . . . .
Cleaning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Practical tips and recipes . . . . . . . . . . . . . .
Disposal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
10
10
10
11
11
For your safety
Before use, read these instructions carefully in order to become familiar
with important safety and operating instructions for this appliance.
This appliance is designed for processing normal household quantities in
the home or similar quantities in non-industrial applications.
Non-industrial applications include e.g. use in employee kitchens in shops,
offices, agricultural and other commercial businesses, as well as use by
guests in boarding houses, small hotels and similar dwellings.
Use the appliance for processing normal quantities of food for
domestic use.
The appliance is only suitable for cutting or mixing food. It must not be used
for processing other objects or substances.
Please keep the Operating instructions in a safe place.
If passing on the appliance to a third party, always include the Operating
instructions.
, General safety instructions
Electric shock risk
This appliance shall not be used by children less than 8 years but can be
used by older children with supervision. Keep the appliance and its cord out
of reach of children.
Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe
way and if they understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
Connect and operate the appliance only in accordance with the
specifications on the rating plate.
Do not use the appliance if the power cord and/or appliance are damaged.
The appliance must always be disconnected from the power supply when
not supervised and before assembly, disassembly or cleaning.
Do not place the power cord over sharp edges or hot surfaces.
To prevent injury, a damaged power cord must be replaced by the
manufacturer or his customer service or a similarly qualified person.
Only our customer service may repair the appliance.
8
en
, Safety instructions for this appliance
Risk of injury
Electric shock risk
Operate the appliance with original accessories only.
Do not place the jug on a hot base.
Caution when processing hot liquids. Liquids may splash during
processing. Do not operate the appliance with wet hands, do not place
under running water and do not immerse in liquid. Do not remove the motor
unit until the jug has come to a standstill. Never run the appliance at noload.
Risk of injury from sharp blades!
Take hold of the blades by the plastic handle only. When switched off the
appliance continues running briefly.
Risk of scalding!
Add and process max. 0.5 litre of frothing or hot liquid in a plastic jug or
1.0 litre in a glass jug.
These operating instructions refer to various
models.
Overview
Please fold out the illustrated page.
Fig. 1
a Motor unit
Used for switching the appliance on and off
and changing the operating mode
Continuous operation
= Press motor unit down
Intermittent operation (I)
= Press motor unit down, hold in place
– release – press down, hold in place
– release
b Cover
Used for sealing the jug and locking the tool
– ensure that the cover is attached correctly!
Do not fit the cover askew! The appliance
cannot be operated until the cover has been
attached correctly.
Tools (for some models)
c Blade for cutting e.g. herbs, onions, fruit,
vegetables, cheese and meat
d Whisking disc for whipping cream,
beating egg whites, making mayonnaise
and milk shakes (cold milk, max. 8 °C)
e Ice crushing blade for crushing ice cubes
Jug (microwave-proof)
f Made of plastic (capacity: max. 800 ml)
g Made of glass (capacity: max. 1500 ml)
Operating the appliance
Figs. 2–6
t~êåáåÖ>
qÜÉ=ÅìííÉê=áë=åçí=ëìáí~ÄäÉ=Ñçê=ÖêáåÇáåÖ=ÅçÑÑÉÉ=
ÄÉ~åëI=ÅìííáåÖ=ê~ÇáëÜÉë=çê=ÖêáåÇáåÖ=ëìÖ~êK=
_ÉÑçêÉ=éêçÅÉëëáåÖ=ÑççÇI=êÉãçîÉ=~ää=Ü~êÇ=é~êíë=
EÉKÖK=êÉãçîÉ=ëáåÉïëI=ÖêáëíäÉ=~åÇ=ÄçåÉë=Ñêçã=
ãÉ~íFK=`ìí=ÇÉÉéJÑêçòÉå=ÑççÇ=ïáíÜ=íÜÉ=áÅÉ=
ÅêìëÜáåÖ=Ää~ÇÉ=çåäóK
Before using the appliance for the first time,
clean the appliance and tools.
 Completely unwind the power cord.
 Place the jug on a smooth, clean work
surface.
 Insert the tool into the jug.
 Place food in the jug. Note measuring
scale (A).
 Attach the cover – do not fit askew!
 Attach the motor unit, lock into position.
The appliance will not start if the motor
unit is not locked into position correctly.
 Insert the mains plug.
 Hold the jug with one hand and press onto
the motor unit with the other hand.
Continuous operation for cutting food finely,
for beating egg whites and for whipping
cream or intermittent operation for dicing
e.g. onions or fruit as well as for crushing
ice cubes.
9
en
t~êåáåÖ>
cáÖK=U
mìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖ=ÄÉÑçêÉ=äáÑíáåÖ=ìé=íÜÉ=
~ééäá~åÅÉ=çê=êÉãçîáåÖ=íÜÉ=ÅçîÉêK
kÉîÉê=ìëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çå=áíë=ÜÉ~Ç=çê=
Çáë~ëëÉãÄäÉ=áí=áå=íÜáë=éçëáíáçåK
After cutting onions or garlic, clean the jug
immediately.
Storing the appliance
Fig. 7
 Wind the mains cable around the motor unit.
Practical tips and recipes
After using the appliance



Pull out the mains plug.
Remove the motor unit and cover.
Take out the tool, then remove the food.
Cleaning
bäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ=êáëâ
kÉîÉê=áããÉêëÉ=íÜÉ=ãçíçê=ìåáí=áå=ï~íÉê=~åÇ=
Çç åçí=ÅäÉ~å=áå=íÜÉ=ÇáëÜï~ëÜÉêK
 Pull out the mains plug.
 Wipe the motor unit with a damp cloth and
then wipe dry.
 Clean the tools, jug and cover in the dishwasher or with a brush under running water.
t~êåáåÖ>
kÉîÉê=ÅäÉ~å=íÜÉ=Ää~ÇÉë=ïáíÜ=Ä~êÉ=Ü~åÇëK=
rëÉ ~ ÄêìëÜK=q~âÉ=ÜçäÇ=çÑ=íÜÉ=Ää~ÇÉë=Äó=íÜÉ=
éä~ëíáÅ=Ü~åÇäÉ=çåäóK
Note: If processing e.g. red cabbage, the
plastic parts will become discoloured by a red
film which can be removed with a few drops
of cooking oil.
Food
Tool
The following tips may help you operate the
appliance more easily and obtain better results.
Before using the appliance:
– Before processing, cut meat, cheese,
raw fruit or vegetables into approx. 1 cm/
½ in cubes.
– Wash herbs, remove stalks and dry briefly.
– Chill cheese in the refrigerator.
– Cut dry bread into pieces.
– Remove gristle, bones and sinews from
meat.
– Before beating egg whites, ensure that
the jug is grease-free and dry.
Note:
The times indicated in the following table are
approximate values depending on the quantity
and degree of fineness required.
Shorter
ON time
Smaller quantity and/or lower
degree of cutting
Longer
ON time
Larger quantity and/or higher
degree of cutting
Max. quantity
Glass jug
Parsley
Garlic, onions
Fruit/vegetables
Almonds/walnuts
Cheese
Meat
Baby food
Pancake mixture
Cocktails
Crushed ice
Egg whites
Cream
10
Blade
Blade
Blade
Blade
Blade
Blade
Blade
Blade
Blade
Ice crushing
blade
Whipping
(beating) disc
Whipping
(beating) disc
40 g
200 g
200 g
250 g
200 g
200 g
200 g
1.0 l
1.5 l
200 g or approx.
8 ice cubes
4 egg whites
400 ml
Plastic jug
30 g
150 g
200 g
200 g
150 g
200 g
200 g
0.7 l
0.8 l
Number of Time/
intervals (I) seconds
5–15 (I)
5–10 (I)
10–15 (I)
20–30 s
20–30 s
15–25 s
10–20 s
30–45 s
–30 s
4–6 (I)
60–90 s
15–20 s
en
Vegetable soup
Honey butter
Ingredients
1 carrot and one small piece of celery, leek,
courgettes, cauliflower or another type of
vegetable, 1 medium-sized boiled potato,
¾ l meat stock, parsley, basil (if required), salt,
black pepper, 100 g sweet cream, 1 egg yolk
Tool: Blade
Preparation
 Prepare, wash and cut the vegetables into
large pieces.
 Bring the meat stock and vegetables to the
boil.
 Pour the boiled soup and vegetables into
the jug and purée.
 Pour the puréed soup back into the pan and
season with herbs, salt and pepper.
 Mix egg yolk and sweet cream and stir into
the soup. Do not allow to boil any longer.
Ingredients for small jug (MR008..)
30 g butter (from refrigerator)
100 g honey (from refrigerator)
Ingredients for large jug (MR015..)
50 g butter (from refrigerator)
150 g honey (from refrigerator)
Tool: Blade
Preparation
 Cut butter into small pieces.
 Put butter and honey in the jug and blend for
approx. 10 sec.
Milk shake
Ingredients
300 ml cold milk, 100 g strawberries or other
fruit, a few drops of vanilla essence +1 tbs of
sugar, 2–3 tbs. vanilla ice cream
Tool: Blade
Preparation
 Put all ingredients in the jug and blend
for approx. 30 sec. Serve immediately.
Salad dressing
Ingredients
200 g soured cream, 200 g yoghurt, 3 garlic
cloves, 2–3 tbs. tomato sauce, pinch of salt,
sugar, 3–6 tbs. vinegar
Tool: Blade
Preparation
 Put all ingredients in the jug and blend
for approx. 20 sec.
Disposal
This appliance has been identified
in accordance with the European
directive 2002/96/EG on Waste
Electrical and Electronic Equipment –
WEEE.
The Directive paves the way for effective
EU-wide withdrawal and utilization of waste
appliances.
Please ask your dealer or inquire at your local
authority about current means of disposal.
Guarantee
The guarantee conditions for this appliance
are as defined by our representative in the
country in which it is sold.
Details regarding these conditions can
be obtained from the dealer from whom
the appliance was purchased.
The bill of sale or receipt must be produced
when making any claim under the terms of this
guarantee.
Mayonnaise
Ingredients
1 egg, 1 tbs. mustard, 1 tbs. vinegar, salt,
pepper, 100 ml oil and another 150 ml oil
Tool: Whipping disc
Preparation
All ingredients must be at the same
temperature.
 Put ingredients and 100 ml oil in the jug and
blend for approx. 20 sec.
 Add 150 ml oil and blend for a further
30–45 sec.
Subject to alterations.
11
fr
sçìë=îÉåÉò=ÇÛ~ÅÜÉíÉê=ÅÉ=åçìîÉä=~éé~êÉáä=
pfbjbkp=Éí=åçìë=îçìë=Éå=ѨäáÅáíçåë=
ÅçêÇá~äÉãÉåíK
sçìë=îÉåÉò=~áåëá=ÇÛçéíÉê=éçìê=ìå=~éé~êÉáä=
¨äÉÅíêçã¨å~ÖÉê=ãçÇÉêåÉ=Éí=ÇÉ=Ü~ìíÉ=
èì~äáí¨K=pìê=åçíêÉ=ëáíÉ=tÉÄI=îçìë=íêçìJ
îÉêÉò=ÇÉë=áåÑçêã~íáçåë=~î~åŨÉë=ëìê=
åçë éêçÇìáíëK
Sommaire
Pour votre sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vue d’ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Après le travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nettoyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conseils pratiques et recettes . . . . . . . .
Mise au rebut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
14
14
14
14
15
16
16
Pour votre sécurité
Veuillez lire la présente notice attentivement avant utilisation pour
connaître les consignes de sécurité et d’utilisation importantes visant
cet appareil.
Cet appareil est destiné à la préparation de quantités habituellement
nécessaires dans un foyer, ou dans des applications non professionnelles
similaires à celles d’un foyer.
Les applications similaires à celles d’un foyer comprennent p. ex.
l’utilisation dans les coins-cuisine du personnel de magasins, de bureaux,
d’entreprises agricoles et autres entreprises commerciales et industrielles,
ainsi que l’utilisation par les clients de pensions, petits hôtels et immeubles
d’habitation similaire.
Utilisez cet appareil uniquement pour des quantités de préparations
culinaires courantes et pour des durées de service normales.
L’appareil ne convient que pour broyer et / ou mélanger des produits
alimentaires. Il ne doit pas servir à transformer d’autres objets ou
substances.
Rangez soigneusement la notice d’instructions. Si vous remettez l’appareil
à un tiers, joignez sa notice d’utilisation.
, Consignes générales de sécurité
Risque d’électrocution
Il ne faut jamais laisser les enfants de moins de 8 ans utiliser cet appareil ;
les enfants âgés de 8 ans et plus peuvent l'utiliser sous surveillance.
Des enfants, éloignez l’appareil et son cordon de raccordement.
Les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou
ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires
pourront utiliser les appareils à condition de le faire sous surveillance,
ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'elles aient compris
les dangers qui en émanent.
Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec l'appareil.
Ne branchez et faites marcher l’appareil que conformément aux indications
figurant sur la plaque signalétique.
12
fr
N’utilisez l’appareil que si son cordon d’alimentation et l’appareil lui-même
ne présentent aucun dommage.
Débranchez toujours l’appareil du secteur s’il doit se trouver sans
surveillance, avant de l’assembler, de le démonter ou de le nettoyer.
Veillez à ce que le cordon de branchement ne frotte pas sur des arêtes
vives ou des surfaces très chaudes. Afin d’écarter tout danger, seul le
fabricant ou son service après-vente ou une personne détenant une
qualification équivalente est habilité à remplacer un cordon de
branchement endommagé.
Les réparations sur l’appareil sont réservées à notre service après-vente.
, Consignes de sécurité pour cet appareil
Risque de blessure
Risque d’électrocution
N’utilisez l’appareil qu’avec des accessoires d’origine.
Ne déposez pas le gobelet sur des surfaces très chaudes.
Prudence lors du traitement de liquides très chauds. L’appareil risque de
provoquer des projection de liquide.
Ne saisissez pas l’appareil avec les mains humides, ne le nettoyez pas
sous l’eau courante et ne le plongez pas dans l’eau. Ne retirez le bloc
moteur du gobelet qu’après que le moteur s’est arrêté. Ne faites jamais
marcher l’appareil à vide.
Risque de blessures avec les lames tranchantes !
Ne saisissez le couteau broyeur que par sa poignée en plastique.
L’appareil continue de tourner brièvement une fois éteint.
Risque de vous ébouillanter !
Lorsque le liquide mousse ou est très chaud, ne versez et ne préparez
jamais plus de 0,5 litre dans un gobelet en plastique et plus d’un litre dans
un gobelet en verre.
13
fr
La notice d’utilisation vaut pour différents
modèles.
Vue d’ensemble
Veuillez déplier la page illustrée.
Figure 1
a Bloc moteur
Pour allumer et éteindre l’appareil et pour
changer de mode
Marche permanente
= Poussez le bloc moteur vers le bas
Marche intermittente (I)
= Poussez le bloc moteur vers le bas,
maintenez-le dans cette position puis
relâchez, poussez-le à nouveau,
maintenez-le, puis relâchez.
b Couvercle de protection
Le couvercle sert à obturer le gobelet et
verrouiller l’accessoire ! Veillez à ce que le
couvercle soit bien en assise. Ne le coincez
pas ! L’appareil ne peut se mettre en
marche qu’une fois le couvercle en place.
Accessoires (selon le modèle)
c Lame servant à broyer par ex. les herbes
culinaires, les oignons, les fruits et
légumes, le fromage et la viande.
d Disque fouet pour battre la crème, faire
monter les œufs en neige, préparer de
la mayonnaise et faire mousser le lait
(lait froid, à 8 °C maxi.)
e Lame à broyer les glaçons
Gobelet (adapté aux micro-ondes)
f en plastique (contenance : 800 ml maxi.)
ou
g en verre (contenance : 1500 ml maxi.)
Utilisation
Figures 2–6
^ííÉåíáçå=>
`É=ÄêçóÉìê=åÉ=ÅçåîáÉåí=é~ë=éçìê=ÄêçóÉê=äÉ=Å~Ѩ=
Éå=Öê~áåëI=äÉë=ê~Çáë=Éí=äÉ=ëìÅêÉ=Éå=ãçêÅÉ~ìñK=
^î~åí=ÇÉ=íê~áíÉê=ÇÉë=~äáãÉåíëI=ÉåäÉîÉò=íçìíÉë=
äÉìêë=é~êíáÉë=ÇìêÉë=EÇ~åë=ä~=îá~åÇÉ=W=äÉë=
íÉåÇçåëI=Å~êíáä~ÖÉë=çì=äÉë=çëF=X=ÄêçóÉò=äÉë=
~äáãÉåíë=ëìêÖÉä¨ë=~îÉÅ=ä~=ä~ãÉ=¶=ÄêçóÉê=äÉë=
Öä~´çåëK=kÉííçóÉò=äÛ~éé~êÉáä=Éí=äÉë=çìíáäë=~î~åí=
ä~=éêÉãá≠êÉ=ìíáäáë~íáçåK
Avant la première utilisation, nettoyez l’appareil
et les accessoires.
 Déroulez complètement le cordon
d'alimentation électrique.
14

Posez le gobelet sur un plan de travail lisse
et propre.
 Installez l’accessoire dans le gobelet.
 Versez les aliments dans le gobelet.
Tenez compte de l’échelle graduée (A).
 Posez le couvercle en veillant à ne pas
le coincer !
 Posez le bloc moteur puis faites-le
encranter.
L’appareil ne démarre pas tant que le bloc
moteur n’a pas encranté.
 Branchez la fiche mâle dans la prise
de courant.
 Tenez le gobelet d’une main et, de l’autre,
appuyez sur le bloc moteur :
Faites marcher le bloc moteur en
permanence pour broyer finement et pour
battre des blancs d’œufs ou de la crème.
^ííÉåíáçå=>
cáÖìêÉ=U
a¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=
Åçìê~åí=~î~åí=ÇÉ=ëçìäÉîÉê=äÛ~éé~êÉáä=çì=ÇÉ=
êÉíáêÉê=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ>=kÛìíáäáëÉò=à~ã~áë=äÛ~éé~êÉáä=
íÆíÉ=Éå=Ä~ë=Éí=åÉ=äÉ=ǨãçåíÉò=à~ã~áë=Ç~åë=
ÅÉííÉ=éçëáíáçå>
Après le travail

Débranchez la fiche mâle de la prise
de courant.
 Retirez le bloc moteur et le couvercle
de protection.
 Retirez l’accessoire puis les aliments.
Nettoyer
oáëèìÉ=ÇÛ¨äÉÅíêçÅìíáçå=>
kÉ=éäçåÖÉò=à~ã~áë=äÉ=ÄäçÅ=ãçíÉìê=Ç~åë=äÛÉ~ìI=
åÉ äÉ=ä~îÉò=à~ã~áë=~ì=ä~îÉJî~áëëÉääÉK
 Débranchez la fiche mâle de la prise
de courant.
 Essuyez le bloc moteur avec un essuie-tout
humide puis séchez-le avec un essuie-tout
sec.
 Vous pouvez laver les accessoires,
le gobelet et le couvercle de protection
au lave-vaisselle, ou sous l’eau du robinet
avec une brosse.
^ííÉåíáçå=>
kÉ=åÉííçóÉò=à~ã~áë=äÉë=ä~ãÉë=~îÉÅ=äÉë=ã~áåë=
åìÉëK=ríáäáëÉò=ìåÉ=ÄêçëëÉK=kÉ=ë~áëëáëëÉò=äÉë=
ä~ãÉë=èìÉ=é~ê=äÉìê=éçáÖå¨É=Éå=éä~ëíáèìÉK
fr
Remarque : si vous traitez par exemple du
chou rouge, les pièces en plastique vont
prendre d’autres teintes. Quelques gouttes
d’huile de cuisine permettent de les enlever.
Après avoir broyé des oignons ou de l’ail,
nettoyez immédiatement le gobelet.
Rangement de l’appareil
Figure 7
 Enroulez le cordon de secteur autour
du bloc moteur.
–
Retirez les cartilages, les os et les tendons
de la viande.
– Avant de battre des blancs d’œufs, veillez
à ce que le gobelet soit sec et à ce qu’il
ne contienne pas de matière grasse.
Remarque :
Les durées indiquées dans le tableau cidessous sont indicatives, elles dépendent de la
quantité et de la finesse de broyage voulue.
Conseils pratiques et recettes
Durée d’enclenchement faible quantité et/ou
brève :
broyage grossier
Voici quelques conseils qui vous faciliteront
les travaux avec l’appareil et vous donneront
de meilleurs résultats :
Avant d’utiliser l’appareil :
– Découpez la viande, le fromage, les fruits
crus ou les légumes en dés d'env. 1 cm
de côté.
– Lavez les herbes, enlevez leurs tiges et faites
sécher brièvement.
– Gardez le fromage au frais, au réfrigérateur.
– Coupez le pain sec en morceaux.
Aliments
Accessoire
Durée d’enclenchement grande quantité et/ou
longue :
broyage assez fin
Quantité max.
Gobelet
en verre
Persil
Ail, oignons
Fruits/Légumes
Amandes, noix
Fromage
Viande
Aliments pour bébé
Pâte à crêpes
Cocktail
Blancs d’œufs
Lame
Lame
Lame
Lame
Lame
Lame
Lame
Lame
Lame
Lame à broyer
la glace
Disque-fouet
Crème battue
Disque-fouet
Glace pilée
40 g
200 g
200 g
250 g
200 g
200 g
200 g
1,0 l
1,5 l
200 g ou env.
8 glaçons
4 blancs
d’œufs
400 ml
Gobelet en
plastique
30 g
150 g
200 g
200 g
150 g
200 g
200 g
0,7 l
0,8 l
Nombre
Durée/
d’intervalles (I) Secondes
5–15 (I)
5–10 (I)
10–15 (I)
20–30 s
20–30 s
15–25 s
10–20 s
30–45 s
–30 s
4–6 (I)
60–90 s
15–20 s
15
fr
Soupe de légumes
Ingrédients
Prenez 1 carotte et un petit morceau, pour
chaque, de céleri, de poireau, de courgette,
de chou-fleur ou d’autres variétés de légumes,
1 pomme de terre cuite de taille moyenne,
¾ de litre de bouillon de viande, du persil,
du basilic (facultatif), sel, poivre noir,
100 g de crème fleurette, 1 jaune d’œuf.
Accessoire : Lame
Préparation
 Nettoyez les légumes et découpez-les
en gros morceaux.
 Faites chauffer le bouillon de viande dans
lequel vous aurez versé les légumes.
 Versez la soupe cuite et les légumes dans
le gobelet puis réduisez en purée.
 Reversez dans la casserole la soupe ainsi
réduite puis assaisonnez-la avec les herbes
culinaire, le sel et le poivre.
 Mélangez le jaune d’œuf et la crème
fleurette, puis incorporez-les dans la soupe.
Veillez à ce que la soupe n'entre plus en
ébullition.
Préparation
Tous les ingrédients doivent se trouver
à la même température.
 Versez les ingrédients dans le gobelet avec
les 100 premiers ml d’huile, puis fouettez-les
pendant 20 secondes.
 Versez les 150 ml d’huile restants puis
continuez de fouetter pendant 30 à 45
secondes supplémentaires. Si vous utilisez
le petit gobelet, la lame suffira pour préparer
la mayonnaise.
Beurre au miel
Ingrédients pour le petit gobelet (MR008..)
30 g de beurre (sorti du réfrigérateur)
100 g de miel (sorti du réfrigérateur)
Ingrédients pour le grand gobelet (MR015..)
50 g de beurre (sorti du réfrigérateur)
150 g de miel (sorti du réfrigérateur)
Accessoire : Lame
Préparation
 Coupez le beurre en petits morceaux.
 Versez le beurre et le miel dans le gobelet
puis mélangez pendant env. 10 sec.
Milk-shake
Mise au rebut
Ingrédients
300 ml de lait froid, 100 g de fraises ou d’autres
fruits, 1 sachet de sucre vanillé, 2 à 3 c. à soupe
de glace à la vanille.
Accessoire : Lame
Préparation
 Versez tous les ingrédients dans le gobelet
et fouettez le mélange pendant env.
30 secondes. Servez immédiatement.
Cet appareil a été labélisé en conformité
avec la directive communautaire
européenne 2002/96/CE visant les
appareils électriques et électroniques
usagés (waste electrical and electronic
equipment – WEEE).
Cette directive fixe le cadre, en vigueur sur tout
le territoire de l’UE, d’une reprise et d’un
recyclage des appareils usagés.
Pour connaître les consignes actuelles relatives
à la mise au rebut, renseignez-vous auprès
de votre revendeur ou de votre municipalité.
Sauce pour la salade
Ingrédients
200 g de crème aigre, 200 g de yaourt,
3 gousses d’ail, 2–3 c. à soupe de ketchup,
une pincée de sel et de sucre, 3 à 6 c. à soupe
de vinaigre
Accessoire : Lame
Préparation
 Versez tous les ingrédients dans le gobelet
puis mélangez pendant env. 20 secondes.
Mayonnaise
Garantie
Les conditions de garantie applicables sont
celles publiées par notre distributeur
dans le pays où a été effectué l’achat.
Le revendeur chez qui vous vous êtes procuré
l’appareil fournira les modalités de garantie
sur simple demande de votre part.
En cas de recours en garantie, veuillez toujours
vous munir de la preuve d’achat.
Ingrédients
1 œuf, 1 c. à soupe de moutarde, 1 c. à soupe
de vinaigre, sel, poivre, 100 ml d’huile et 150 ml
d’huile supplémentaires.
Accessoire : Disque fouet
Sous réserve de modifications.
16
it
`çåÖê~íìä~òáçåá=éÉê=äÛ~Åèìáëíç=Çá=èìÉëíç=
åìçîç=~éé~êÉÅÅÜáç=Çá=éêçÇìòáçåÉ=
pfbjbkpK
`çå=Éëëç=~îÉíÉ=ëÅÉäíç=ìå=ÉäÉííêçÇçãÉëJ
íáÅç=ãçÇÉêåç=É=Çá=Öê~å=éêÉÖáçK=
qêçî~íÉ ìäíÉêáçêá=áåÑçêã~òáçåá=ëìá=åçëíêá=
éêçÇçííá=åÉä=åçëíêç=ëáíç=fåíÉêåÉíK
Indice
Per la vostra sicurezza . . . . . . . . . . . . . .
Guida rapida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dopo il lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pulizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Consigli pratici e ricette . . . . . . . . . . . . .
Smaltimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garanzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
18
19
19
19
19
21
21
Per la vostra sicurezza
Leggere attentamente questa guida prima dell’uso, per conoscere
importanti istruzioni di sicurezza e per l’uso di questo apparecchio.
Questo apparecchio è destinato alla lavorazione di quantità usuali per la
famiglia o per impieghi non professionali, simili a quello domestico.
Gli impieghi simili a quello domestico comprendono ad es. l’impiego
cucine per il personale in negozi, uffici, aziende agricole e altre aziende
di produzione, nonché l’uso da parte di ospiti di pensioni, piccoli hotel e
simili strutture abitative.
Utilizzare l’apparecchio solo per quantità e tempi di lavoro usuali
nell’attività domestica.
L’apparecchio è idoneo solo per sminuzzare o miscelare alimenti. Il suo
uso è vietato per la lavorazione di altri oggetti o sostanze.
Si prega di conservare le istruzioni per l’uso.
In caso di cessione dell’apparecchio a terzi, consegnare unitamente
questo libretto d’istruzioni.
, Avvertenze di sicurezza generali
Pericolo di scariche elettriche
L'uso di questo apparecchio è vietato a bambini in età inferiore a 8 anni,
ma è consentito a bambini in età superiore se sorvegliati. Tenere
l’apparecchio ed il suo cavo di collegamento fuori dalla portata dei
bambini.
Gli apparecchi possono essere usati da persone con ridotte capacità
fisiche, sensorali o mentali o da persone prive di esperienza e
competenza se sono sorvegliate o sono state istruite sull'uso sicuro
dell'apparecchio ed hanno compreso i pericoli da esso derivanti.
Vietare ai bambini di giocare con l'apparecchio.
Collegare e usare l’apparecchio solo rispettando i dati della targhetta
d’identificazione.
Utilizzare solo se il cavo di alimentazione e l’apparecchio non presentano
danni.
Staccare sempre l’apparecchio dalla rete quando non è orvegliato
e prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia.
17
it
Non tirare il cavo di alimentazione su spigoli vivi né metterlo a contatto
con superfici calde.
Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo
apparecchio subisce danni, deve essere sostituito dal produttore,
dal suo servizio assistenza clienti o da persona in possesso di simile
qualificazione.
Fare eseguire le riparazioni all’apparecchio solo dal nostro servizio
assistenza clienti.
, Avvertenze di sicurezza per questo apparecchio
Pericolo ferite
Pericolo di scariche elettriche
Usare l’apparecchio solo con gli accessori originali.
Non deporre i bicchieri su superfici calde.
Attenzione durante la lavorazione di liquidi bollenti. Durante la lavorazione
i liquidi possono emettere spruzzi. Non afferrare l’apparecchio con le
mani bagnate, non metterlo sotto l’acqua corrente, né immergerlo in
liquidi. Staccare il gruppo motore dal bicchiere solo quando è fermo.
L’apparecchio non deve mai funzionare a vuoto.
Pericolo di ferite a causa di lame taglienti!
Afferrare le lame sempre dall’impugnatura di plastica. Dopo lo
spegnimento l’apparecchio continua brevemente a girare.
Pericolo scottature
In caso di liquidi bollenti che producono schiuma, introdurre
e lavorare massimo 0,5 litri nel bicchiere di plastica o 1,0 litri
nel bicchiere di vetro.
In queste istruzioni per l’uso si descrivono
diversi modelli.
Guida rapida
Aprire la pagina con figure.
Figura 1
a Gruppo motore
per accendere e spegnere l’apparecchio
e cambiare il modo di funzionamento
servizio continuo
= premere il gruppo motore verso il basso
b
18
servizio intervallato (I)
= premere il gruppo motore verso il basso,
mantenere – rilasciare – premere verso
il basso, mantenere – rilasciare
Coperchio di sicurezza
Per chiudere il bicchiere e bloccare l’utensile
– attenzione alla corretta posizione!
Non inclinare il coperchio nell’applicazione!
Il funzionamento dell’apparecchio è possibile solo se il coperchio di sicurezza
è applicato correttamente.
Utensili (a seconda del modello)
c Lama per sminuzzare per es. erbe
aromatiche, cipolle, frutta, verdura,
formaggio e carne
d Disco sbattitore per battere panna,
albume d’uovo, maionese e schiuma
di latte (latte freddo max. 8 °C)
e Lama tritaghiaccio per frantumare
cubetti di ghiaccio
Bicchiere (idoneo per forno a microonde)
f di plastica (capacità max. 800 ml) oppure
g di vetro (capacità max. 1500 ml)
it
Uso
Figure 2–6
^ííÉåòáçåÉ>
iç=ëãáåìòò~íçêÉ=åçå=≠=áÇçåÉç=éÉê=ã~Åáå~êÉ=
Å~ÑÑ≠=áå=Öê~åáI=ëãáåìòò~êÉ=ê~Ñ~åá=ç=òìÅÅÜÉêçK=
mêáã~=ÇÉää~=ä~îçê~òáçåÉ=~ëéçêí~êÉ=íìííÉ=äÉ=é~êíá=
ÇìêÉ=EéÉê=ä~=Å~êåÉ=éÉê=ÉëK=íÉåÇáåáI=Å~êíáä~Öáåá=
çééìêÉ=çëëáFK=pãáåìòò~êÉ=ëìêÖÉä~íá=ëçäç=Åçå=
ä~ ä~ã~=íêáí~ÖÜá~ÅÅáçK
Al primo uso pulire l’apparecchio e gli utensili.
 Svolgere completamente il cavo di alimentazione.
 Mettere il bicchiere su una superficie
di lavoro piana e pulita.
 Inserire l’utensile nel bicchiere.
 Introdurre l’alimento nel bicchiere.
Attenzione alla scala graduata (A).
 Applicare il coperchio di sicurezza – senza
inclinarlo!
 Applicare il gruppo motore ed innestarlo.
L’apparecchio non si avvia se non
è correttamente innestato.
 Inserire la spina di alimentazione.
 Tenere fermo il bicchiere con una mano, con
l’altra mano premere il gruppo motore.
Servizio continuo per sminuzzare finemente, montare albumi d’uovo o panna
oppure servizio intervallato per spezzettare
per es. cipolle o frutta e per sminuzzare
cubetti di ghiaccio.
^ííÉåòáçåÉ>
cáÖìê~=U
bëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉ=éêáã~=Çá=
ëçääÉî~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ç=Çá=íçÖäáÉêÉ=áä=
ÅçéÉêÅÜáçK=kçå=ìë~êÉ=ã~á=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=
Å~éçîçäíç=å¨=ëãçåí~êäç=áå=èìÉëí~=éçëáòáçåÉK

Lavare gli utensili, il bicchiere ed il coperchio
di sicurezza in lavastoviglie oppure con uno
spazzolino sotto acqua corrente.
^ííÉåòáçåÉ>
kçå=ä~î~êÉ=ã~á=äÉ=ä~ãÉ=~=ã~åá=åìÇÉK=
rë~êÉ ìå~ ëé~òòçä~K=^ÑÑÉêê~êÉ=äÉ=ä~ãÉ=ëçäç=
Ç~ääÛáãéìÖå~íìê~=Çá=éä~ëíáÅ~K
Avvertenza: nella lavorazione per es. di cavolo
rosso, sulle parti in plastica si formano macchie,
che possono essere rimosse con qualche
goccia di olio alimentare.
Dopo avere sminuzzato cipolle oppure aglio,
lavare subito il bicchiere.
Per conservare l’apparecchio
Figura 7
 Avvolgere il cavo di alimentazione intorno
al gruppo motore.
Consigli pratici e ricette
Dopo il lavoro
Per rendere più facile il lavoro con l’apparecchio
e migliorare i risultati, possono essere utili
i consigli seguenti.
Prima d’impiegare l’apparecchio:
– Prima della lavorazione, spezzettare
la carne, il formaggio, la frutta e verdura
crude in pezzetti di ca. 1 cm.
– Lavare le erbe aromatiche, rimuovere
i gambi ed asciugarle brevemente.
– Raffreddare il formaggio in frigorifero.
– Spezzettare il pane secco.
– Togliere dalla carne cartilagini, ossi
e tendini.
– Prima di montare l’albume d’uovo,
il bicchiere deve essere asciutto e privo
di grasso.
Avvertenza:
I tempi indicati nella tabella seguente sono valori
indicativi, secondo la quantità ed il grado di
finezza di lavorazione del prodotto.


Tempo di accensione minore quantità e/o
breve
sminuzzatura più grossa
Estrarre la spina di alimentazione.
Rimuovere gruppo motore e coperchio
di sicurezza.
 Estrarre l’utensile, poi vuotare l’alimento.
Pulizia
Tempo di accensione maggiore quantità e/o
lungo
sminuzzatura più fine
mÉêáÅçäç=Çá=ëÅ~êáÅÜÉ=ÉäÉííêáÅÜÉ
kçå=áããÉêÖÉêÉ=ã~á=áä=Öêìééç=ãçíçêÉ=
åÉääÛ~Åèì~I=å¨=ä~î~êäç=áå=ä~î~ëíçîáÖäáÉK
 Estrarre la spina di alimentazione.
 Strofinare il gruppo motore con un panno
umido ed infine asciugarlo.
19
it
Alimento
Utensile
Quantità massima
Bicchiere di
vetro
Prezzemolo
Aglio, cipolle
Frutta/verdura
Mandorle, noci
Formaggio
Carne
Alimenti per neonati
Pastella per omelette
Cocktail
Lama
Lama
Lama
Lama
Lama
Lama
Lama
Lama
Lama
Ghiaccio tritato
Lama
tritaghiaccio
Albume d’uovo
montato
Panna montata
Disco sbattitore
Disco sbattitore
40 g
200 g
200 g
250 g
200 g
200 g
200 g
1,0 l
1,5 l
200 g oppure
ca. 8 cubetti di
ghiaccio
4 albumi
d’uovo
400 ml
Minestrone
Ingredienti
1 carota ed un pezzetto ciascuno di sedano,
porro, zucchina, cavolfiore o di altro tipo di
verdura 1 patata di media grandezza già cotta,
¾ l di brodo di carne, prezzemolo, basilico
(a volontà), sale, pepe nero, 100 g panna dolce,
1 tuorlo d’uovo.
Utensile: Lama
Preparazione
 Pulire la verdura, lavarla e tagliarla in pezzi
grossolani.
 Sobbollire il brodo di carne con la verdura.
 Versare la minestra cotta e la verdura nel
bicchiere e frullare a purea.
 Versare di nuovo nella pentola la minestra
a purea ed insaporire con erbe aromatiche,
sale e pepe.
 Aggiungere il tuorlo d’uovo e la panna dolce
e mescolare nella minestra. Non cuocere
più.
Shake di latte
Ingredienti
300 ml latte freddo, 100 g fragole o altra frutta,
1 bustina di zucchero vanigliato, 2–3 cucchiai
di gelato alla vaniglia
Utensile: Lama
20
Bicchiere
di plastica
30 g
150 g
200 g
200 g
150 g
200 g
200 g
0,7 l
0,8 l
Numero
Tempo/
d’intervalli (I) secondi
5–15 (I)
5–10 (I)
10–15 (I)
20–30 s
20–30 s
15–25 s
10–20 s
30–45 s
–30 s
4–6 (I)
60–90 s
15–20 s
Preparazione
 Mettere tutti gli ingredienti nel bicchiere
e frullare per circa 30 sec. Servire subito.
Dressing per insalata
Ingredienti
200 g panna acida, 200 g iogurt, 3 spicchi di
aglio, 2–3 cucchiai di ketchup, 1 pizzico di sale,
zucchero, 3–4 cucchiai di aceto
Utensile: Lama
Preparazione
 Mettere tutti gli ingredienti nel bicchiere
e frullare per circa 20 sec.
Maionese
Ingredienti
1 uovo, 1 cucchiaio di senape, 1 cucchiaio
di aceto, sale, pepe, 100 ml olio e inoltre altri
150 ml olio
Utensile: Disco sbattitore
Preparazione
Tutti gli ingredienti devono essere alla stessa
temperatura.
 Mettere gli ingredienti con 100 ml di olio
nel bicchiere e frullare per circa 20 sec.
 Aggiungere poi 150 ml di olio e frullare per
altri 30–45 sec. La maionese può essere
preparata con la lama nel bicchiere piccolo.
it
Burro-miele
Garanzia
Ingredienti per il bicchiere piccolo (MR008..)
30 g burro (dal frigorifero)
100 g miele (dal frigorifero)
Ingredienti per il bicchiere grande (MR015..)
50 g burro (dal frigorifero)
150 g miele (dal frigorifero)
Utensile: Lama
Preparazione
 Tagliare il burro a pezzetti.
 Introdurre il burro ed il miele nel bicchiere
e frullare per circa 10 sec.
Per questo apparecchio sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dal nostro
rappresentante nel paese di vendita.
Il rivenditore, presso il quale è stato acquistato
l’apparecchio, è sempre ben disposto a fornire
a richiesta informazioni a proposito.
Per l’esercizio del diritto di garanzia
è comunque necessario presentare
il documento di acquisto.
Smaltimento
Questo apparecchio è contrassegnato
conformemente alla Direttiva europea
2002/96/CE Rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (waste
electrical and electronic equipement –
WEEE).
La direttiva prescrive il quadro normativo per
un recupero e riciclaggio degli apparecchi
dismessi.
Informarsi sulle attuali vie per la rottamazione
presso il proprio rivenditore specializzato
o presso la propria amministrazione
comunale.
Con riserva di modifiche.
21
nl
e~êíÉäáàâ=ÖÉÑÉäáÅáíÉÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=~~åâççé=
î~å=ìï=åáÉìïÉ=pfbjbkpJ~éé~ê~~íK
eáÉêãÉÉ=ÜÉÉÑí=ì=ÖÉâçòÉå=îççê=ÉÉå=
ãçÇÉêåI=ÜççÖï~~êÇáÖ=ÜìáëÜçìÇ~éé~J
ê~~íK=jÉÉê=áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=çåòÉ=
éêçÇìÅíÉå=îáåÇí=ì=çé=çåòÉ=áåíÉêåÉíëáíÉK
Inhoud
Voor uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . .
In één oogopslag . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Na gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Praktische tips en recepten . . . . . . . . . .
Afvoer van het oude apparaat . . . . . . . .
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
23
24
24
24
24
26
26
Voor uw veiligheid
Lees voor de ingebruikneming zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing,
die belangrijke veiligheids- en bedieningsaanwijzingen over het
apparaat bevat.
Dit apparaat is bedoeld voor hoeveelheden die gebruikelijk zijn in het
huishouden en voor huishoudachtige, niet-zakelijke toepassingen.
Huishoudachtige toepassingen omvatten bijv. het gebruik in
personeelskeukens van winkels, kantoren, landbouwbedrijven en andere
zakelijke bedrijven, evenals het gebruik door gasten van pensions, kleine
hotels en soortgelijke woonvoorzieningen.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor verwerkingshoeveelheden en tijden die gebruikelijk zijn in het huishouden.
Het apparaat is alleen geschikt voor het fijnmaken en mengen van
levensmiddelen. Het mag niet worden gebruikt om andere voorwerpen
of substanties te verwerken.
De gebruiksaanwijzing bewaren a.u.b. Overhandig ook de
gebruiksaanwijzing als u het apparaat doorgeeft aan derden.
, Algemene veiligheidsvoorschriften
Gevaar van een elektrische schok
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar,
maar kan wel worden gebruikt door oudere kinderen onder toezicht.
Het apparaat en het aansluitsnoer dienen uit de buurt van kinderen te
worden gehouden.
Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde
fysische, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en
kennis indien zij onder toezicht staan of zijn onderwezen in het veilige
gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben
begrepen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.
Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens
op het typeplaatje.
Alleen gebruiken wanneer het aansluitsnoer en het apparaat niet zijn
beschadigd.
22
nl
Het apparaat moet altijd worden losgemaakt van het stroomnet wanneer
er geen toezicht op is en voordat het in elkaar wordt gezet, uit elkaar
wordt genomen of wordt gereinigd.
Leid het aansluitsnoer niet langs scherpe randen of hete oppervlakken.
Wanneer het aansluitsnoer van het apparaat beschadigd raakt, moet om
gevaren te vermijden het snoer worden vervangen door de fabrikant, de
klantenservice of een andere gekwalificeerde persoon.
Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend worden uitgevoerd door
onze klantenservice.
, Veiligheidsvoorschriften voor dit apparaat
Verwondingsgevaar
Gevaar van een elektrische schok
Het apparaat uitsluitend gebruiken met het originele toebehoren.
De kom niet op een hete ondergrond plaatsen.
Wees voorzichtig bij het verwerken van hete vloeistoffen. De vloeistoffen
kunnen spatten tijdens de verwerking. Het apparaat niet met natte
handen vastpakken, niet onder stromend water houden en niet in
vloeistof dompelen. De motoreenheid uitsluitend bij stilstand van de kom
nemen. Het apparaat nooit onbelast laten draaien.
Verwondingsgevaar door scherpe messen!
De messen alleen vastpakken aan de kunststof handgreep. Na het
uitschakelen blijft het apparaat nog korte tijd lopen.
Risico van brandwonden
In kunststof kommen maximaal 0,5 liter schuimende of hete vloeistof
verwerken, in glazen kommen maximaal 1,0 liter.
Deze gebruiksaanwijzing beschrijft verschillende modellen.
In één oogopslag
De pagina met afbeeldingen uitklappen
a.u.b.
Afb. 1
a Motoreenheid
Voor het in- en uitschakelen van het
apparaat en het veranderen van de
gebruikswijze.
continugebruik
= motoreenheid naar onderen drukken
intervalgebruik (I)
= motoreenheid naar onderen drukken,
vasthouden – loslaten – naar onderen
drukken, naar onderen drukken,
vasthouden – loslaten
b
Beschermdeksel
Controleer of deze goed is aangebracht
bij het sluiten van de kom en vastzetten
van de hulpstukken! Niet kantelen!
Het apparaat kan alleen worden gebruikt als
het beschermdeksel goed is aangebracht.
Hulpstukken (afhankelijk van het model)
c Mes voor het fijnsnijden van bijv. kruiden,
uien, fruit, groente, kaas en vlees
d Klopschijf voor het kloppen van
slagroom, eiwit, mayonaise en
melkschuim (koude melk, max. 8 °C)
e IJscrushmes voor het fijnmalen van
ijsblokjes
Kom (geschikt voor de magnetron)
f van kunststof (inhoud max. 800 ml) of
g van glas (inhoud max. 1500 ml)
23
nl
Bedienen
Afb. 2–6
^ííÉåíáÉ>
aÉ=ÑáàåëåáàÇÉê=áë=åáÉí=ÖÉëÅÜáâí=îççê=ÜÉí=Ñáàåã~âÉå=
î~å=âçÑÑáÉÄçåÉåI=ê~ããÉå~ë=çÑ=ëìáâÉêK=^ääÉ=
Ü~êÇÉ=ÇÉäÉå=îÉêïáàÇÉêÉå=îççê=ÇÉ=îÉêïÉêâáåÖ=
EÄáà=îäÉÉë=ÄáàîK=òÉÉåI=âê~~âÄÉÉå=Éå=ÄÉÉåÇÉêÉåFK=
aáÉéîêáÉëÖÉêÉÅÜíÉå=ìáíëäìáíÉåÇ=ãÉí=ÜÉí=
áàëÅêìëÜãÉë=Ñáàåã~âÉåK
Het apparaat en de hulpstukken reinigen
voordat u ze voor het eerst gebruikt.
 Aansluitsnoer volledig afwikkelen.
 De kom op een gladde en schone
ondergrond plaatsen.
 Hulpstuk in de kom plaatsen.
 Levensmiddel in de kom doen.
Schaalaanduiding (A) in acht nemen.
 Beschermdeksel aanbrengen – niet
kantelen!
 Motoreenheid aanbrengen en vastklikken.
Het apparaat start niet als het niet goed is
vastgeklikt.
 De stekker in het stopcontact steken.
 Kom met één hand vasthouden, met de
andere hand op de motoreenheid drukken:
continugebruik voor het fijnsnijden of voor
het kloppen van eiwit, room of intervalgebruik voor het in stukken snijden van uien
of fruit en voor het malen van ijsblokjes.
^ííÉåíáÉ>
^ÑÄK=U
píÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=íêÉââÉå=îççêÇ~í=ì=
ÜÉí=~éé~ê~~í=çéíáäí=çÑ=ÇÉ=~ÑÇÉââáåÖ=îÉêïáàÇÉêí>=
eÉí=~éé~ê~~í=åççáí=çé=ÇÉ=âçé=ëí~~åÇ=
ÖÉÄêìáâÉå=çÑ=ÜÉí=áå=ÇáÉ=éçëáíáÉ=ìáí=Éäâ~~ê=åÉãÉå>

Hulpstukken, kom en beschermdeksel
reinigen in de afwasautomaat of met een
borstel onder stromend water.
^ííÉåíáÉ>
jÉëëÉå=åççáí=ãÉí=ÄäçíÉ=Ü~åÇÉå=êÉáåáÖÉåK=
bÉå ÄçêëíÉä=ÖÉÄêìáâÉåK=jÉëëÉå=~äíáàÇ=Äáà=ÇÉ=
âìåëíëíçÑ=Ü~åÇÖêÉÉé=î~ëíé~ââÉåK
N.B.: Bij de verwerking van bijv. rodekool komt
er een gekleurd laagje op de kunststof
onderdelen. Dit kunt u verwijderen met een
beetje slaolie.
Na het fijnsnijden van uien en knoflook de kom
onmiddellijk reinigen.
Opbergen
Afb. 7
 Het aansluitsnoer om de motoreenheid
wikkelen.
Praktische tips en recepten
Na gebruik
Om het werken met het apparaat makkelijker te
maken en betere resultaten te bereiken, kunnen
de volgende tips u helpen.
Voordat u het apparaat gebruikt:
– Vlees, kaas, ongekookt fruit of groente in
blokjes van ca. 1 cm snijden voordat u ze
verwerkt.
– Kruiden wassen, stengels verwijderen en
lichtjes droogmaken.
– Kaas koelen in de koelkast.
– Droog brood in stukken snijden.
– Kraakbeen, zeen en beenderen
verwijderen uit vlees.
– De kom moet vetvrij en droog zijn voordat
u eiwit klopt.
N.B.:
De in de onderstaande tabel vermelde tijden zijn
richttijden die afhangen van de vulhoeveelheid
en de fijnheid.


Kortere
kleine hoeveelheid en/of
inschakelduur: minder fijn
Stekker uit het stopcontact trekken.
Motoreenheid en beschermdeksel
verwijderen.
 Hulpstuk verwijderen en daarna het
levensmiddel eruit halen.
Reinigen
dÉî~~ê=î~å=ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ
aÉ=ãçíçêÉÉåÜÉáÇ=åáÉí=áå=ï~íÉê=ÇçãéÉäÉå=Éå=
åáÉí=êÉáåáÖÉå=áå=ÇÉ=~Ñï~ë~ìíçã~~íK
 Stekker uit het stopcontact trekken.
 Motoreenheid afvegen met een vochtige
doek en droogwrijven.
24
Langere
grote hoeveelheid en/of fijner
inschakelduur:
nl
Levensmiddel
Hulpstuk
Max. hoeveelheid
glazen
kom
Peterselie
Knoflook, uien
Fruit/groente
Amandelen, walnoten
Kaas
Vlees
Babyvoeding
Pannenkoekenbeslag
Cocktail
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Gemalen ijs
Ijscrushmes
Eiwit kloppen
Room kloppen
Slagschijf
Slagschijf
kunststof
kom
40 g
200 g
200 g
250 g
200 g
200 g
200 g
1,0 l
1,5 l
200 g of ca.
8 Ijsblokjes
4 eiwit
400 ml
Aantal
Tijd/
intervallen (I) seconden
30 g
150 g
200 g
200 g
150 g
200 g
200 g
0,7 l
0,8 l
5–15 (I)
5–10 (I)
10–15 (I)
20–30 s
20–30 s
15–25 s
10–20 s
30–45 s
–30 s
4–6 (I)
60–90 s
15–20 s
Groentesoep
Saladedressing
Ingrediënten
1 wortel en een klein stuk selderie, prei, courgette, bloemkool of een andere soort groente,
1 middelgrote gekookte aardappel, ¾ l vleesbouillon, peterselie, basilicum (naar wens), zout,
zwarte peper, 100 g zoete room, 1 eigeel
Hulpstuk: Mes
Bereiding
 Groente wassen en in grove stukken
snijden.
 Vleesbouillon met groente aan de kook
brengen.
 Gekookte soep en groente in de kom doen
en pureren.
 Gepureerde soep weer in de pan doen
en op smaak brengen met kruiden, zout
en peper.
 Eigeel en zoete room door de soep roeren.
Niet meer laten koken. Niet meer laten
koken.
Ingrediënten
200 g zure room, 200 g yoghurt, 3 teentjes
knoflook, 2–3 EL ketchup, snufje zout, suiker
naar smaak, 3–6 EL azijn
Hulpstuk: Mes
Bereiding
 Alle ingrediënten in de kom doen en ca.
20 sec. mixen.
Milkshake
Mayonaise
Ingrediënten
1 ei, 1 EL mosterd, 1 EL azijn, zout, peper,
100 ml olie en later nogmaals 150 ml olie.
Hulpstuk: Klopschijf
Bereiding
Alle ingrediënten moeten dezelfde temperatuur
hebben.
 Ingrediënten met 100 ml olie in de kom doen
en ca. 20 sec. mixen.
 150 ml olie toevoegen en nogmaals
30–45 sec. mixen. In de kleine kom kan de
mayonaise met het mes worden bereid.
Ingrediënten
300 ml koude melk, 100 g aardbeien of ander
fruit, 1 pakje vanillesuiker, 2–3 EL vanille-ijs
Hulpstuk: Mes
Bereiding
 Alle ingrediënten in de kom doen en ca.
30 sec. mixen. Direct serveren.
25
nl
Honingboter
Garantie
Ingrediënten voor de kleine kom (MR008..)
30 g boter (uit de koelkast)
100 g honing (uit de koelkast)
Ingrediënten voor de grote kom (MR015..)
50 g boter (uit de koelkast)
150 g honing (uit de koelkast)
Hulpstuk: Mes
Bereiding
 Boter in kleine stukken verdelen.
 Boter en honing in de kom doen en
ca. 10 sec. mixen.
Voor dit apparaat gelden de garantievoorwaarden die worden uitgegeven door de
vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land
van aankoop. De leverancier bij wie u het
apparaat hebt gekocht geeft u hierover graag
meer informatie. Om aanspraak te maken op
de garantie hebt u altijd uw aankoopbewijs
nodig.
Afvoer van het oude apparaat
Dit apparaat is geclassificeerd volgens de
Europese richtlijn 2002/96/EG over oude
elektrische en elektronische apparatuur
(waste electrical and electronic equipment
– WEEE).
Deze richtlijn vormt voor de gehele EU een kader
voor de terugname en recycling van oude
apparaten.
Voor actuele informatie over de afvoer van het
oude apparaat kunt u terecht bij de vakhandel
of bij uw gemeente.
Wijzigingen voorbehouden.
26
da
qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í=
Ñê~ Ñáêã~Éí=pfbjbkpK
aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI=Ñ›êëíÉJ
âä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK=
vÇÉêäáÖÉêÉ áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë=éêçJ
ÇìâíÉê=ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK
Indhold
For din egen sikkerheds skyld . . . . . . . .
Overblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Efter arbejdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Praktiske tips og opskrifter . . . . . . . . . .
Bortskaffelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
28
28
29
29
29
30
30
For din egen sikkerheds skyld
Læs denne vejledning nøje igennem før brug for at få vigtige
sikkerheds- og betjeningshenvisninger til dette apparat
Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen
eller husholdningslignende indretninger.
Det må ikke bruges til erhvervsmæssig brug. Ved husholdningslignende
indretninger forstås f.eks. brug i medarbejderkøkkener i forretninger, på
kontorer, i landbrugsmæssig og anden erhvervsmæssig drift samt brug
på pensioner, små hoteller og andre former for boliger, hvor apparatet
betjenes af gæsterne selv.
Apparatet er kun beregnet til at blive brugt til mængder og tider, som er
almindelige i en normal husholdning.
Apparatet er kun egnet til at småhakke og blande fødevarer. Det må ikke
bruges til at forarbejde andre genstande eller substanser.
Opbevar venligst brugsanvisningen. Giv brugsanvisningen videre til en
senere ejer.
, Generelle sikkerhedstips
Risiko for elektrisk stød
Dette produkt må ikke bruges af børn under 8 år, men det kan bruges af
ældre børn, hvis de er under opsyn. Apparatet og dets tilslutningsledning
skal holdes uden for børns række-vidde.
Produkter kan bruges af personer med begrænsede fysiske, sensoriske
eller psykiske evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges
eller er blevet instrueret i en sikker brug af produktet og har forstået de
farer, der er forbundet hermed. Produktet er ikke legetøj for børn.
Tilslut og benyt kun apparatet iht. angivelserne på typeskiltet.Må kun
tages i brug, hvis ledningen og maskinen er ubeskadigede.
Apparatet skal altid afbrydes fra nettet, når det ikke er under opsyn, før
det samles, før det skilles ad eller før det rengøres.
Ledningen må ikke trækkes hen over skarpe kanter eller varme flader.
Hvis tilslutningsledningen til dette apparat er beskadiget, skal den
udskiftes af fabrikanten, fabrikantens serviceværksted eller lignende,
kvalificeret person for at undgå fare.
Apparatet må kun repareres af fabrikantens servicepersonale.
27
da
, Sikkerhedstips til dette apparat
Kvæstelsesfare
Risiko for elektrisk stød
Apparatet må kun benyttes med originalt tilbehør.
Stil ikke bægeret på et varmt underlag.
Rør varme fødevarer med forsigtighed. Væsken kan sprøjte under
arbejdet med apparatet. Håndtér ikke apparatet med fugtige hænder,
hold det ikke ind under rindende vand og dyp det ikke i væsker.
Motorenheden må kun tages af, når bægeret står stille. Lad aldrig
apparatet køre, når det er tomt.
Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive!
Tag altid kun fast i kunststofgrebet på knivene. Apparatet kører kort efter,
at det er slukket.
Fare for forbrænding!
Maksimal bearbejdningsmængde, skummende eller varme væsker:
0,5 liter med plastbæger eller 1,0 liter med glasbæger.
Brugsanvisningen beskriver forskellige
modeller.
Overblik
Fold siden med illustrationerne ud.
Billede 1
a Motorenhed
benyttes til at tænde og slukke for apparatet
og ændre driftsformen.
konstant drift
= motorenhed trykkes ned
intervaldrift (|)
= motorenhed trykkes ned, holdes nede –
slippes – trykkes ned, holdes nede – slippes
b Beskyttelseslåg
til lukning af beholderen og fastlåse
værktøjet – sørg for at det sidder rigtigt!
Det må ikke sidde skævt! Apparatet kan
kun benyttes, hvis beskyttelseslåget sidder
rigtigt.
Redskab (ikke alle modeller)
c Kniv til hakning af f. eks. krydderurter, løg,
frugt, grønt, ost og kød
d Skive til at piske flødeskum, æggehvider,
mayonnaise og lave milkshake (kold
mælk, max. 8 °C)
e Ice-Crush-kniv til knusning af isterninger
Bæger (egnet til mikrobølge)
f Af plast (volumen: max. 800 ml) eller
g Af glas (volumen: max. 1.500 ml)
28
Betjening
Billede 2–6
m~ë=é™>
e~ââÉêÉå=ã™=áââÉ=ÄÉåóííÉë=íáä=~í=Ü~ââÉ=â~ÑÑÉJ
Ä›ååÉêI=éÉÄÉêêçÇ=ÉääÉê=ëìââÉêK=c›ê=Ü~ââÉ~êJ
ÄÉàÇÉí=ëí~êíÉëW=càÉêå=~ääÉ=Ü™êÇÉ=ÇÉäÉ=EîÉÇ=â›Ç=
ÑK ÉâëK=ëÉåÉêI=Äêìëâ=ÉääÉ=âåçÖäÉêFI=ÇóÄÑêçëåÉ=
ã~Çî~êÉê=ã™=âìå=Ü~ââÉë=ãÉÇ=fÅÉJ`êìëÜJ
âåáîÉåK
Apparat og redskaber skal rengøres grundigt før
ibrugtagning første gang.
 Træk hele ledningen ud.
 Stil bægeret på en glat og ren arbejdsflade.
 Anbring værktøjet i bægeret.
 Kom de ønskede fødevarer i bægeret,
overhold måleskalaen (A).
 Sæt låget på – det må ikke sidde skævt!
 Sæt motorenheden på og tryk den på plads.
Apparatet kan kun starte, hvis de enkelte
del sidder rigtigt.
 Sæt stikket i.
 Hold fast i bægeret med den ene hånd og
tryk på motorenheden med den anden hånd:
Konstant drift til finhakning og piskning
af æggehvider eller fløde eller interval-drift
til grovhakning af f. eks. løg eller frugt
og til småhakning af isterninger.
da
m~ë=é™>
_áääÉÇÉ=U
qê‹â=åÉíëíáââÉí=ìÇI=Ñ›ê=Çì=ä›ÑíÉê=~éé~ê~íÉí=ÉääÉê=
í~ÖÉê=ä™ÖÉí=~Ñ>=^åîÉåÇ=~äÇêáÖ=~éé~ê~íÉíI=Üîáë=
ÇÉí=ëí™ê=é™=ÜçîÉÇÉíI=çÖ=ëâáä=ÇÉí=~äÇêáÖ=~Ç=á=ÇÉå=
éçëáíáçåK
Efter arbejdet



Træk stikket ud.
Tag motorenheden og låget af.
Fjern redskabet og tag fødevarerne ud.
Rengøring
oáëáâç=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›Ç
aóé=~äÇêáÖ=ãçíçêÉåÜÉÇÉå=á=î~åÇ=çÖ=ë‹í=ÇÉå=
~äÇêáÖ=á=çéî~ëâÉã~ëâáåÉåK
 Træk stikket ud.
 Tør motorenheden af først med en fugtig
klud og herefter med en tør klud.
 Sæt redskab, bæger og låg i opvaskemaskinen eller rengør det med en børste
under rindende vand.
m~ë=é™>
oÉåÖ›ê=~äÇêáÖ=âåáîÉåÉ=ãÉÇ=ÇÉ=Ä~êÉ=ÑáåÖêÉK=
_Éåóí ~äíáÇ=Éå=Ä›êëíÉI=å™ê=ÇÉ=ëâ~ä=êÉåÖ›êÉëK=
q~Ö ~äíáÇ=âìå=Ñ~ëí=á=âìåëíëíçÑÖêÉÄÉí=é™=âåáîÉåÉK
Bemærk: Ved rivning af f. eks. rødkål opstår der
en rød belægning, som fjernes med et par
dråber spiseolie.
Rengør bægeret straks efter hakning af løg eller
hvidløg.
Opbevaring
Billede 7
 Vikle kablet rundt om motorenheden.
Fødevarer
Redskab
Praktiske tips og opskrifter
Følgende tips kan være en hjælp til at gøre det
nemmere at arbejde med apparatet og forbedre
resultatet.
Før apparatet tages i brug:
– Skær kød, ost, rå frugt eller grøntsager
i ca. 1 cm store terninger.
– Vask krydderurter, fjern stilken og tør dem
tørre.
– Køl ost i køleskabet.
– Skær tørt brød i stykker.
– Fjern brusk, knogler og sener fra kødet.
– Bægeret skal være fri for fedt og tørt,
før æggehvider slås i bægeret.
Bemærk:
Tiderne i den efterfølgende tabel skal betragtes
som vejledende, afhængigt af påfyldningsmængde og finhedsgrad.
Kortere
tændingstid
Lille mængde, og/eller lille
hakningsgrad
Længere
tændingstid
Stor mængde, og/eller stor
hakningsgrad
Maks. mængde
Glas-Bæger
Persille
Hvidløg, løg
Frugt/grønt
Mandler, valnødder
Ost
Kød
Babymad
Pandekagedej
Cocktail
Kniv
Kniv
Kniv
Kniv
Kniv
Kniv
Kniv
Kniv
Kniv
Stødt is
Ice-Crush-kniv
Piskning af
æggehvider
Piskning af fløde
Piskeskive
Piskeskive
40 g
200 g
200 g
250 g
200 g
200 g
200 g
1,0 l
1,5 l
200 g eller ca.
8 isterninger
4 æggehvider
400 ml
Plastbæger
30 g
150 g
200 g
200 g
150 g
200 g
200 g
0,7 l
0,8 l
Antal
Tid/
intervaller (|) sekunder
5–15 (I)
5–10 (I)
10–15 (I)
20–30 s
20–30 s
15–25 s
10–20 s
30–45 s
–30 s
4–6 (I)
60–90 s
15–20 s
29
da
Grøntsagssuppe
Honning-smør
Ingredienser
1 gulerød og 1 stk. selleri, 1 stk. porre,
1 stk. courgette, 1 stk. blomkål eller en
anden grøntsag, 1 mellemstor kogt kartoffel, ¾ l
kødbouillon, persille, basilikum (efter ønske),
salt, sort peber, 100 g fløde, 1 æggeblomme
Redskab: Kniv
Tilberedelse
 Vask grøntsagerne og skær dem i store
stykker.
 Bring kødbouillon med grøntsager i kog.
 Kom den kogte suppe og grøntsagerne
i bægeret og purér det hele.
 Hæld den purerede suppe tilbage i gryden
og tilsæt krydderurter, salt og peber.
 Bland æggeblomme og fløde og rør det
i suppen. Herefter må suppen ikke koge
mere.
Ingredienser til det lille bæger (MR008..)
30 g smør (fra køleskabet)
100 g honning (fra køleskabet)
Ingredienser til det store bæger (MR015..)
50 g smør (fra køleskabet)
150 g honning (fra køleskabet)
Redskab: Kniv
Tilberedelse
 Skær smørret i små stykker.
 Kom smør og honning i bægeret og bland
det hele i ca. 10 sek.
Mælk-Shake
Ingredienser
300 ml kold mælk, 100 g jordbær eller anden
frugt, 1 pakke vanillesukker, 2–3 spsk. vanilleis
Redskab: Kniv
Tilberedelse
 Kom alle ingredienserne i bægeret og bland
det i ca 30 sek. Skal serveres med det
samme.
Salatdressing
Ingredienser
200 g crème fraîche, 200 g yoghurt, 3 fed –
hvidløg, 2–3 spsk ketchup, 1 knivspids salt,
sukker, 3–6 spsk eddike
Redskab: Kniv
Tilberedelse
 Kom alle ingredienserne i bægeret og bland
det hele i ca 20 sek.
Mayonnaise
Ingredienser
1 æg, 1 spsk sennep, 1 spsk eddike, salt,
peber, 100 ml olie og desuden ekstra
150 ml olie
Redskab: Piskeskive
Tilberedelse
Det er vigtigt, at alle ingredienserne har samme
temperatur.
 Kom alle ingredienserne samt 100 ml olie
i bægeret og bland det hele i ca 20 sek.
 Tilsæt 150 ml olie og bland det hele
i yderligere 30–45 sek. I det lille bæger
kan mayonnaisen blandes med kniven.
Bortskaffelse
Dette apparat er mærket iht. bestemmelserne i det europæiske direktiv 2002/
96/EF om affald af elektrisk og elektronisk
udstyr (waste electrical and electronic
equipment – WEEE).
Direktivet indeholder bestemmelser mht. retur og
brug af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr,
der gælder i hele EU-området.
Brug genbrugsordningerne for emballage
og ældre apparater og vær med til at skåne
miljøet. Er der tvivl om ordningerne og hvor
genbrugspladserne er placeret, kan kommunen
kontaktes.
Garanti
På dette apparat yder SIEMENS 1 års garanti.
Købsnota skal altid vedlægges ved indsendelse
til reparation, hvis denne ønskes udført på
garanti. Medfølger købsnota ikke, vil reparationen altid blive udført mod beregning.
Indsendelse til reparation.
Skulle Deres SIEMENS apparat gå i stykker, kan
indsendes til vort serviceværksted:
BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 6,
2750 Ballerup, tlf. 44-898985.
På reparationer ydes 12 måneders garanti.
De kan naturligvis også indsende apparatet
gennem Deres lokale forhandler.
Ændringer forbeholdes.
30
no
eàÉêíÉäáÖ=íáääóââÉ=ãÉÇ=âà›éÉí=~î=ÇÉí=åóÉ=
~éé~ê~íÉí=Ñê~=pfbjbkpK
aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=ÄÉëíÉãí=ÇÉÖ=Ñçê=Éí=
ãçÇÉêåÉ=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~í=~î=Ü›ó=
âî~äáíÉíK=sáÇÉêÉ=áåÑçêã~ëàçåÉê=çã=î™êÉ=
éêçÇìâíÉê=ÑáååÉê=Çì=é™=î™ê=åÉííëáÇÉK
Innhold
For din egen sikkerhet . . . . . . . . . . . . . .
En oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etter arbeidet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Praktiske tips og oppskrifter . . . . . . . . .
Henvisning om avskaffing . . . . . . . . . . .
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
32
32
33
33
33
34
34
For din egen sikkerhet
Les nøye igjennom denne anvisningen før bruk, her får du viktige
sikkerhets- og betjeningshenvisninger for dette apparatet.
Dette apparatet er beregnet for bearbeidelse av vanlige mengder for
husholdningen og ikke for industrielt bruk. Rom med husholdnings-preget
bruk kan være f.eks. bruk i medarbeiderkjøkken i butikker, på kontorer,
landbruks- eller andre produksjonsbedrifter, såsom bruk av gjester i
pensjonater, små hoteller eller lignende oppholdsenheter. Maskinen må
kun brukes til å bearbeide vanlige husholdningsmengder og også innen
vanlige bearbeidelsestider.
Apparatet er kun egnet for kutting hhv. blanding av matvarer. Det må ikke
brukes til bearbeidelse av andre gjenstander hhv. substanser.
Bruksanvisningen må oppbevares. Dersom du gir maskinen videre til
andre, bør bruksanvisningen leveres med.
, Generelle sikkerhetsveiledninger
Fare for strømstøt
Dette apparatet må ikke brukes av barn under 8 år, eldre barn kan bruke
det dersom de er under oppsyn. Apparatet og strømledningen må holdes
borte fra barn.
Apparatene kan brukes av personer med redusert fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller som mangler erfaring, dersom de er under oppsyn eller
dersom de har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og det kan
sikres at de har forstått farene som kan resultere av dette.
Barn må ikke få leke med apparatet.
Maskinen må kun tilkoples og brukes i henhold til angivelsene på
typeskiltet.
Det må kun benyttes når den elektriske ledningen og apparatet selv ikke
viser tegn på ytre skade.
Apparatet må skilles fra strømnettet når det ikke kan overvåkes og når det
settes sammen eller tas fra hverandre. Også før rengjøring må støpselet
trekkes ut.
Ikke trekk strømkabelen over skarpe ting eller varme flater.
31
no
Dersom strømkabelen på denne maskinen er skadet, må den skiftes ut av
produsenten, vår kundeservice eller av en annen kvalifisert person for
å unngå at det oppstår fare.
Reparasjoner på maskinen må kun foretas av vår kundeservice.
, Sikkerhetsveiledninger for dette apparatet
Fare for skade
Fare for strømstøt
Apparatet må kun brukes med originalt tilbehør.
Ikke sett begeret på en varm flate.
Forsiktig med bearbeidelse av varme væsker. Væsken kan sprute ut under
arbeidet. Ikke hold i maskinen med våte hender. Den må ikke holdes under
rennende vann eller dyppes ned i vann. Motorenheten må kun tas av
begeret når den står stille. Maskinen må aldri gå på tomgang.
Fare for skade på grunn av skarpe kniver!
Hold alltid i kniven i kunststoffdelen. Etter at maskinen er slått av, går den
videre i kort tid.
Fare for skolding
Når du skal bearbeide skummende eller varm væske må det kun fylles
på 0,5 liter ved kunststoffbeger eller 1,0 liter ved et glassbeger.
I denne bruksanvisningen blir forskjellige
modeller beskrevet.
En oversikt
Brett billedsiden ut
Bilde 1
a Motorblokken
For inn- og utkopling av maskinen og for
å skifte driftstype.
Varig drift
= Trykk motorenheten ned
Intervalldrift (I)
= Motorenheten trykkes ned, holdes fast –
slippes – trykkes ned, holdes fast – slippes
b Beskyttelseslokk
For lukking av begeret og for å låse fast
verktøyet – pass på at det sitter skikkelig på!
Det må ikke skrues skjevt på! Maskinen kan
kun startes dersom lokket er satt riktig på!
Verktøy (alt etter modell)
c Kniv for hakking av f. eks. urter, løk, frukt,
grønnsaker, ost og kjøtt
d Vispeskive for visping av kremfløte,
eggehvite, majones og melkeskum
(kald melk, max. 8 °C).
e “Ice crush” Kniv for knusing av isbiter
32
Beger (egnet for mikrobølge)
f av kunststoff (kapasitet: maks 800 ml)
eller
g av glass (kapasitet: maks 1500 ml)
Betjening
Bildene 2–6
lÄë>
hìííÉêÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=Ñçê=âåìëáåÖ=~î=â~ÑÑÉJ
Ä›ååÉêI=åÉéÉ=ÉääÉê=ëìââÉêK=c›ê=Çì=ÄÉÖóååÉê=
ãÉÇ ~êÄÉáÇÉíI=ã™=~ääÉ=Ü~êÇÉ=íáåÖ=ÑàÉêåÉë=ëçã=
ÉâëÉãéÉäîáë=îÉÇ=ëÉåÉê=á=âà›ííI=Äêìëâ=ÉääÉê=
âåçâÉêFK=aóéÑêçëåÉ=íáåÖ=ã™=âìå=ÄÉ~êÄÉáÇÉë=
ãÉÇ “áÅÉ=ÅêìëÜÒ=âåáîÉåK
Før første gangs bruk må apparatet
og verktøyet rengjøres.
 Vikle ut kabelen helt.
 Sett begeret på en glatt og ren arbeidsflate.
 Sett verktøyet inn i begeret.
 Fyll matvarer i begeret. Ta hensyn til
måleskalaen (A).
 Sett på beskyttelseslokket – må ikke
påmonteres skjevt.
 Sett på motorenheten, la den smekke på,
motoren starter ikke dersom den ikke er satt
skikkelig på.
 Stikk inn støpselet.
no

Hold begeret fast med en hånd, med den
andre hånden trykker du på motorenheten:
Varig drift for finhakking og visping av
eggehvite eller fløte, eller Intervalldrift for
å skjære opp f. eks. løk eller frukt og for
knusing av isbiter.
lÄë>
_áäÇÉåÉ=U
qêÉââ=ìí=ëí›éëÉäÉí=Ñ›ê=Çì=ä›ÑíÉê=~éé~ê~íÉí=ÉääÉê=
îáä=í~=~î=ÇÉâëÉäÉí>=^éé~ê~íÉí=ã™=~äÇêá=ÄêìâÉë=
å™ê=ÇÉí=ëí™ê=é™=ÜçÇÉí=ÉääÉê=ëâêìÉë=Ñê~=ÜîÉê~åÇêÉ=
á=ÇÉååÉ=ëíáääáåÖÉå>
Etter arbeidet



Trekk i støpselet.
Ta av motorenheten og beskyttelseslokket.
Ta ut verktøyet, ta deretter ut matvarene.
Rengjøring
c~êÉ=Ñçê=ëíê›ãëí›í
jçíçêÉåÜÉíÉå=ã™=~äÇêá=ÇóééÉë=åÉÇ=á=î~åå=ÉääÉê=
î~ëâÉë=á=çééî~ëâã~ëâáåK
 Trekk i støpselet.
 Tørk av motorenheten med en fuktig klut
og tørk godt av den etterpå.
 Verktøy, beger og lokk kan vaskes i oppvaskmaskin eller vaskes med en børste
under rennende vann.
lÄë>
håáîÉåÉ=ã™=~äÇêá=ÜçäÇÉë=ãÉÇ=Ü™åÇÉå=ìåÇÉê=
î~ëâáåÖÉåK=_êìâ=Ä›êëíÉK=_êìâ=Ä›êëíÉ=çÖ=í~=âìå=
á âåáîÉå=îÉÇ=éä~ëíÜ™åÇí~âÉíK
Type mat
Verktøy
Henvisning: Ved arbeid med f. eks. rødkål kan
det oppstå misfarging av kunststoffdelene.
Dette kan fjernes med noen dråper matolje.
Etter hakking av løk eller hvitløk, må begeret
straks rengjøres.
For lagring
Bilde 7
 Vikle kabelen opp rundt motorenheten.
Praktiske tips og oppskrifter
For at arbeidet med maskinen skal gå lett og
resultatene skal bli bedre, kan følgende tips
kanskje hjelpe deg.
Før du setter igang maskinen:
– Skjær kjøtt, ost, rå frukt eller grønnsaker
i ca. 1 cm terninger før du begynner med
arbeidet,
– urter må vaskes, stilken fjernes og tørkes
godt av,
– ost må først avkjøles i kjøleskapet,
– skaer tørt brød i stykker,
– fjern brusk, knoker og sener fra kjøttet,
– begeret må være fettfri og tørr før du visper
eggehvite.
Henvisning:
Tidene som er angitt i tabell nedenfor er
veiledende alt etter mengde og finhetsgrad.
Kortere driftstid
mindre mengder og/eller
mindre finhetsgrad
Lengre driftstid
større mengder og/eller
større finhetsgrad
Høyeste mengde
Glassbeger
Persille
Hvitløk/løk
Frukt/grønnsaker
Mandler, valnøtter
Ost
Kjøtt
Babykost
Pannekakedeig
Coctail
Kniv
Kniv
Kniv
Kniv
Kniv
Kniv
Kniv
Kniv
Kniv
Knust is
Ice-crush kniv
Visping av eggehvite
Visping av kremfløte
Vispeskive
Vispeskive
40 g
200 g
200 g
250 g
200 g
200 g
200 g
1,0 l
1,5 l
200 g eller
ca. 8 isbiter
4 eggehvite
400 ml
Kunststoffbeger
30 g
150 g
200 g
200 g
150 g
200 g
200 g
0,7 l
0,8 l
Antall Intervaller (I)
Tid/
sekunder
5–15 (I)
5–10 (I)
10–15 (I)
20–30 s
20–30 s
15–25 s
10–20 s
30–45 s
–30 s
4–6 (I)
60–90 s
15–20 s
33
no
Grønnsaksuppe
Honningsmør
Ingredienser
1 gulrot og et lite stykke selleri, purreløk,
zucchini, blomkål eller andre typer grønnsaker.
1 middels stor kort potet, ¾ l buljong, persille,
basilikum (dersom du liker det), salt, svart
pepper, 100 g fløte, 1 eggeplomme
Verktøy: Kniv
Tilberedning
 Vask og stell grønnsakene og skjær dem
i grove stykker.
 Kok opp buljongen sammen med
grønnsakene.
 Fyll suppen og grønnsakene i begeret
og mos alt sammen.
 Hell den mosete suppen tilbake i pannen
og smak til med urter, salt og pepper.
 Bland inn fløten og eggeplommen.
Ikke la suppen koke lenger.
Ingredienser for det lille begeret (MR008..)
30 g smør (fra kjøleskapet)
100 g honning (fra kjøleskapet)
Ingredienser for det store begeret (MR015..)
50 g smør (fra kjøleskapet)
150 g honning (fra kjøleskapet)
Verktøy: Kniv
Tilberedning
 Smøret skjæres i små stykker.
 Fyll det smøret og honningen i begeret og
miks det sammen i ca. 10 sek.
Milk-Shake
Ingredienser
300 ml kald melk, 100 g jordbær eller annen
frukt, 1 pk. Vaniljesukker, 2–3 SS vaniljeis.
Verktøy: Kniv
Tilberedning
 Alle ingrediensene fylles i begeret og mikses
i ca. 30 sek. Serveres deretter straks.
Salatdressing
Ingredienser
200 g sur fløte, 200 g yoghurt, 3 båter hvitløk,
2–3 SS ketchup, litt salt, sukker, 3–6 SS eddik.
Verktøy: Kniv
Tilberedning
 Alle ingrediensene fylles i begeret og mikses
i ca. 20 sek.
Henvisning om avskaffing
Dette apparatet tilsvarer det europeiske
direktivet 2002/96/EG som kjennetegner
gamle elektro- og elektronikk apparater
(waste electrical and electronic equipment
– WEEE).
Dette direktivet angir rammen for returnering og
gjenvinning av de gamle apparatene som er gyldig
for hele EU.
Tips om aktuelle måter å skrote apparatet
på fåes ved henvendelse til faghandelen eller
hos kommunen.
Garanti
For dette apparatet gjelder de garantibetingelser som er oppgitt av vår representant
i de respektive land. Detaljer om disse
garantibetingelsene får du ved å henvende
deg til elektrohandelen der du har kjøpt
apparatet. Ved krav i forbindelse med
garantiytelser, er det i alle fall nødvendig
å legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.
Majones
Ingredienser
1 egg, 1 TS sennep, 1 SS eddik, salt pepper,
100 ml olje og i tillegg 150 ml olje.
Verktøy: Vispeskive
Tilberedning
Ingrediensene må ha samme temperatur.
 Bland sammen alle ingrediensene med
100 ml olje i begeret og miks i 20 sek.
 Bland deretter de 150 ml oljen sammen med
massen og mikse videre i 30–45 sek.
I det lille begeret kan majonesen tilberedes
med kniven.
Endringer forbeholdes.
34
sv
sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ∏é=
~î=Éå=éêçÇìâí=Ñê™å=pfbjbkpK
aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ∏ê=Éå=
ãçÇÉêå=ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü∏Ö=âî~äáíÉíK=
jÉê=áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=Üáíí~ê=
Çì=é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK
Innehåll
För din säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Översiktsbilderna . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering och start . . . . . . . . . . . . . . . .
Efter arbetet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Praktiska tips och recept . . . . . . . . . . . .
Den gamla maskinen . . . . . . . . . . . . . . .
Konsumentbestämmelser . . . . . . . . . . .
35
36
36
37
37
37
38
38
För din säkerhet
Läs noga denna bruksanvisning före användning för att få viktiga
anvisningar om säkerhet och om hur denna produkt används.
Denna produkt är avsedd att bearbeta endast sådana mängder som är
normala för ett hushåll och därmed alltså inte avsedd för kontinuerlig
användning.
Med icke yrkesmässiga hushåll avses t.ex. fikarum för anställda i en affär,
ett kontor, ett lantbruk och andra yrkesmässiga företag samt när gäster på
ett pensionat, litet hotell och liknande institutioner använder produkten.
Använd produkten för att bearbeta endast sådana mängder som är
normala för ett hushåll. Produkten är bara lämplig för att finfördela och
blanda livsmedel. Den får inte användas för att bearbeta andra föremål
resp. substanser.
Detsamma gäller bearbetningstiderna.
Spara bruksanvisningen. Låt bruksanvisningen följa med produkten vid ett
eventuellt ägarbyte.
, Allmänna säkerhetsanvisningar
Risk för elektriska stötar
Denna produkt får inte användas av barn under 8 år, men kan användas av
äldre barn om de står under uppsikt. Håll produkten och sladden till den
borta från barn.
Produkten kan användas av personer med förminskad fysisk, sensorisk
eller mental förmåga eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om de står
under uppsikt eller undervisats i hur produkten används på säkert sätt och
därmed förstått de faror som kan uppstå i samband med användandet av
produkten. Barn får inte leka med produkten.
Kontrollera att nätspänningen hemma hos dig är densamma som anges på
produktens typskylt.
Produkten får inte användas om den eller sladden är skadad.
Se alltid till att sladden är utdragen ur vägguttaget när du inte har uppsikt
över produkten, när den ska monteras samman resp tas isär eller rengöras.
Låt inte sladden ligga över vassa kanter eller komma i kontakt med heta
kokplattor/kokzoner.
35
sv
Om sladden skulle skadas får den endast bytas ut av tillverkaren, service
eller annan fackkunnig person. Detta för att undvika skador.
Reparationer på produkten får endast utföras av service.
, Säkerhetsanvisningar just för denna produkt
Var försiktig så att du inte skadar dig
Risk för elektriska stötar
Använd endast originaltillbehör.
Ställ aldrig bägaren på hett underlag. Var försiktig när heta vätskor
bearbetas så att det inte stänker. Ta inte i minihackaren med våta händer,
håll den inte under rinnande vatten och doppa den inte i vatten. Dra ut
stickkontakten ur vägguttaget innan motordelen lossas från bägaren.
Var försiktig så att du inte skadar dig på de vassa knivarna.
Ta minihackarens kniv endast i plasthandtaget. Kniven fortsätter rotera en
liten stund sedan du stängt av minihackaren.
Risk för skållskador
När du bearbetar skummande eller heta vätskor plastbägaren – häll
aldrig i mera än 0,5 liter, glasbägaren – häll aldrig i mera än 1,0 liter.
Denna bruksanvisning gäller för flera varianter
av produkten.
Översiktsbilderna
Vik ut uppslaget med bilder.
Bild 1
a Motordel
används för att starta/stoppa minihackaren
och olika arbetssätt
kontinuerlig drift
= Tryck motordelen nedåt
intervalläge (I)
= Tryck motordelen nedåt och håll fast den
i det läget; släpp sedan motordelen.
Upprepa.
b Skyddslock
används som lock över bägaren och för att
låsa fast redskapen – kontrollera att resp.
redskap sitter fast ordentligt och att locket
sitter rätt. Minihackaren går inte att starta
förrän skyddslocket sitter fast på rätt sätt.
Tillbehör (beroende på modell)
c Kniv för att finfördela t.ex. kryddor, lök,
frukt, grönsaker, ost och kött; för att
finfördela och blanda samman örtsåser
som t.ex. pesto, gravlaxsås, tapenade,
guacamole och olika dipsåser; för att
finfördela och puréa grönsakssoppor; för att
mixa frukt- och bärsåser.
36
d Vispskiva för att vispa grädde, äggvitor,
mjölkskum (använd kall mjölk, max. 8 °C
varm) och bereda majonnäs
e Ice Crush-kniv för att krossla isbitar
Bägare (kan användas i mikrovågsugn)
f plastbägare (rymmer max. 8 dl) eller
g glasbägare (rymmer max. 1,5 liter)
Montering och start
Bild 2–6
lÄë>
^åî®åÇ=áåíÉ=ãáåáÜ~Åâ~êÉå=Ñ∏ê=~íí=ÑáåÑ∏êÇÉä~=
â~ÑÑÉÄ∏åçêI=ê®ííáâ~=çÅÜ=ëçÅâÉêK=q~=Ñ∏êëí=Äçêí=~ää~=
Ü™êÇ~=ÇÉä~ê=EíKÉñK=ëÉåçêI=Äêçëâ=çÅÜ=ÄÉå=Ñê™å=â∏íí=
çÅÜ=ÑáëâFK=^åî®åÇ=~ääíáÇ=fÅÉ=`êìëÜJâåáîÉå=Ñ∏ê=~íí=
ÄÉ~êÄÉí~=ÇàìéÑêóëíK
Torka ren motordelen med fuktig duk och diska
tillbehören grundligt före första användningen.
 Börja med att rulla ut nätsladden helt och
hållet.
 Ställ bägaren på plan, ren yta.
 Sätt redskapet i bägaren.
 Lägg livsmedlet i bägaren.
Observera måttangivelserna (A).
 Sätt på skyddslocket och kontrollera att det
sitter fast på rätt sätt.
sv

Sätt motordelen på bägaren och vrid fast
den.
Minihackaren startar inte förrän motordelen
sitter fast på rätt sätt.
 Sätt stickkontakten i ett vägguttag.
 Håll ordentlig i bägaren med ena handen.
Tryck med den andra handen på motordelen. Välj kontinuerlig drift när du vill
finfördela eller vispa äggvita och grädde. älj
intervalläge för att skära t.ex. lök och frukt i
mindre bitar eller krossa isbitar.
lÄë>
_áäÇ=U
aê~=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=áåå~å=Çì=
äóÑíÉê=éêçÇìâíÉå=ÉääÉê=îáää=äçëë~=∏îÉêÇÉäÉå>=s®åÇ=
~äÇêáÖ=ìéé=çÅÜ=åÉÇ=é™=éêçÇìâíÉå=å®ê=ÇÉå=®ê=
áÖ™åÖ=ÉääÉê=å®ê=Çì=ëâ~=í~=áë®ê=ÇÉå>
Efter arbetet


Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
Lossa motordelen från bägaren och ta av
skyddslocket.
 Ta ut redskapet och därefter livsmedlet.
Rengöring
oáëâ=Ñ∏ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~ê
açéé~=~äÇêáÖ=ãçíçêÇÉäÉå=á=î~ííÉåK=
oÉåÖ∏ê ÇÉå ~äÇêáÖ=á=Çáëâã~ëâáåK
 Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
 Torka av motordelen med en fuktig duk.
Torka därefter ordentligt torrt.
 Redskapen, bägaren och skyddslocket kan
rengöras i diskmaskin eller under rinnande
vatten med en borste.
Livsmedel
Redskap
Persilja
Vitlök, gul lök
Frukt/grönsaker
Mandel, valnötter
Ost
Kött
Babymat
Pannkakssmet
Cocktail
Kniv
Kniv
Kniv
Kniv
Kniv
Kniv
Kniv
Kniv
Kniv
lÄë>
q~=~äÇêáÖ=á=âåáîÉå=ãÉÇ=Ü®åÇÉêå~K=
^åî®åÇ Éå ÄçêëíÉK=q~=~ääíáÇ=âåáîÉå=á=éä~ëíÜ~åÇJ
í~ÖÉíK
Obs! Plastdetaljer kan missfärgas när t.ex.
rödkål bearbetas men denna missfärgning
försvinner om du gnuggar den med lite matolja.
Rengör bägaren genast efter det att lök resp.
vitlök bearbetats.
Förvaring
Bild 7
 Linda sladden runt motordelen.
Praktiska tips och recept
Arbetet med minihackaren går lättare och resultatet blir bättre om du följer nedanstående tips.
Innan resp. livsmedel bearbetas:
– kött, ost, färsk frukt och färska grönsaker
skäres i ca 1 cm stora tärningar
– skölj färska örtkryddor, ta bort stjälkar och
torka därefter örtkryddorna
– låt ost först svalna i kylskåpet
– skär torkat bröd i bitar
– ta bort ben, brosk och senor från kött och
fisk
– kontrollera att bägaren är ren från fett och
helt torr om du ska vispa äggvita.
Obs:
De tider som anges i tabellen nedan är
riktvärden och beror på mängd samt hur fint
resp. livsmedel ska bearbetas.
Kort bearbetningstid:
små mängder och/eller inte
alltför finfördelat
Lång bearbetningstid:
stora mängder och/eller
mycket finfördelat
Max. mängd
glasbägaren plastbägaren
40 g
200 g
200 g
250 g
200 g
200 g
200 g
1,0 l
1,5 l
30 g
150 g
200 g
200 g
150 g
200 g
200 g
0,7 l
0,8 l
Antal intervaller (I)
Tid i
sekunder
5–15 (I)
5–10 (I)
10–15 (I)
20–30 s
20–30 s
15–25 s
10–20 s
30–45 s
–30 s
37
sv
Livsmedel
Redskap
Isbitar
Ice Crush-kniven
Vispa äggvita
Vispa grädde
Vispskivan
Vispskivan
Max. mängd
glasbägaren plastbägaren
200 g eller
ca. 8 isbitar
4 äggvitor
400 ml
Antal intervaller (I)
Tid i
sekunder
4–6 (I)
60–90 s
15–20 s
Grönsakssoppa
Majonnäs
Ingredienser
1 morot och 1 liten bit av var och en av följande
– selleri, purjolök, zucchini, blomkål eller annan
grönsak, 1 medelstor kokt potatis, ¾ liter
köttbuljong, persilja, några blad färsk basilika
(om så önskas), salt, svartpeppar, 100 g söt
grädde, 1 äggula
Redskap: Kniven
Så gör man
 Rensa grönsakerna, skölj dem och skär
dem grovt.
 Koka upp köttbuljongen med grönsakerna.
 Häll den kokta soppan och grönsakerna
i bägaren och puréa.
 Häll tillbaka den puréade soppan i kastrullen
och smaka av med kryddor, salt och peppar.
 Blanda äggulan med den söta grädden och
rör ned i soppan. Lyft bor från värmen.
Ingredienser
1 ägg, 1 msk senap, /2–1 tsk vinäger, salt,
peppar, 1 dl matolja + ytterligare 1,5 dl matolja
Redskap: Vispskivan
Så gör man
Alla ingredienser måste ha samma temperatur.
 Häll alla ingredienser och 1 dl matolja
i bägaren. Blanda ca. 20 sekunder.
 Tillsätt ytterligare 1,5 dl matolja och blanda
30–45 sekunder. I den lilla bägaren kan
majonnäsen blandas med hjälp av kniven.
Mjölkshake
Ingredienser
300 ml kall mjölk, 100 g jordgubbar eller annan
frukt, ½ tsk vaniljsocker, 2–3 msk vaniljglass
Redskap: Kniven
Så gör man
Lägg alla ingredienser i bägaren och mixa
ca. 30 sekunder. Servera genast.
Salladsdressing
Ingredienser
200 g sur grädde, 200 g yoghurt,
3 vitlöksklyftor, 2–3 msk ketchup, 1 krm salt,
socker, 3–6 msk vinäger
Redskap: Kniven
Så gör man
 Lägg alla ingredienser i bägaren och mixa
ca. 20 sekunder.
Honungssmör
Ingredienser om du använder den lilla
bägaren (MR008..)
30 g smör (kylskåpskallt)
100 g honung (kylskåpskall)
Ingredienser om du använder den stora
bägaren (MR015..)
50 g smör (kylskåpskallt)
150 g honung (kylskåpskall)
Redskap: Kniven
Så gör man
 Dela smöret i bitar.
 Häll det smöret och honungen i bägaren.
Blanda ca. 10 sekunder.
Den gamla maskinen
Denna produkt uppfyller kraven för
det europeiska direktivet 2002/96/EG
om elektriska och elektroniska hushållsprodukter (waste electrical and
electronic equipment – WEEE).
Direktivet anger ramen för återtagande och
återvinning av gamla produkter inom EU.
Hör med din kommun eller det ställe där du köpt
produkten var du lämnar en gammal maskinen.
Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser. Den fullständiga texten finns
hos din handlare. Spar kvittot.
Rätten till ändringar förbehålles.
38
fi
lååÉâëá=çäâççå=î~äáåí~ëá=çå=pfbjbkpK
rìëá=Ü~åâáåí~ëá=çå=åóâó~áâ~áåÉå=
à~ ä~~Çìâ~ë=âçÇáåâçåÉK=
iáë®íáÉíçà~ íìçííÉáëí~ããÉ=ä∏óÇ®í=áåíÉêåÉíJ
ëáîìáäí~ããÉK
Sisältö
Turvallisuusasiaa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laitteen osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Käytön jälkeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Käytännöllisiä vinkkejä ja ruokaohjeita . .
Kierrätysohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
40
40
41
41
41
42
42
Turvallisuusasiaa
Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Siinä on tärkeitä
laitetta koskevia turvallisuus- ja käyttöohjeita.
Tämä laite on tarkoitettu määrille, jotka ovat normaale-ja kotitalouskäytössä
tai siihen rinnastettavassa käytössä. Se ei sovellu ammattimaiseen
käyttöön. Kotitalouskäyttöön rinnastettava käyttö käsittää esim. laitteen
käytön liikkeiden, toimistojen, maatalous- ja muiden ammatillisten yritysten
henkilökunnan keittiö-tiloissa, sekä laitteen käytön pienien hotellien ja
palvelutalojen asiakas- ja vierastiloissa.
Käytä laitetta vain kotitalouksissa tavallisten määrien viipalointiin ja
keskeytyksettä ainoastaan ohjeissa ilmoitetun ajan.
Laite soveltuu vain elintarvikkeiden hienontamiseen ja sekoittamiseen. Sitä
ei saa käyttää muiden tarvikkei-den tai aineiden käsittelyyn.
Säilytä käyttöohje huolellisesti. Muista antaa käyttöohje laitteen
mahdolliselle uudelle omistajalle.
, Yleiset turvallisuusohjeet
Sähköiskun vaara
Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tätä laitetta, mutta vanhemmille
lapsille käyttö on sallittu aikuisen valvonnassa. Pidä laite ja sen liitäntäjohto
poissa lasten ulottuvilta.
Henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai
joilta puuttuu kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää sitä vain
valvonnan alaisena tai kun heille on kerrottu, miten laitetta käytetään
turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet, mitä vaaroja laitteen käytöstä voi
aiheutua. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Liitä laite vain tyyppikilvessä olevan käyttöjännitemerkinnän mukaiseen
pistorasiaan.
Käytä laitetta vain, kun liitäntäjohto ja laite ovat moitteettomassa kunnossa.
Irrota laite aina sähköverkosta, kun se jää ilman valvontaa ja ennen sen
kokoamista, osiin purkamista tai puhdistamista.
Varo, että terävät reunat tai kuumat pinnat eivät vau-rioita liitäntäjohtoa. Jos
laitteen liitäntäjohto vioittuu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain
valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaavat valtuudet omaava
sähköasentaja.
39
fi
Jätä sen vuoksi laitteen korjaukset vain valtuutetun huoltoliikkeen
tehtäväksi.
, Laitetta koskevat turvallisuusohjeet
Loukkaantumisvaara
Sähköiskun vaara
Älä käytä koskaan laitetta tyhjänä.
Älä aseta kulhoa kuumalle alustalle.
Varo kun käsittelet kuumia nesteitä, ne voivat roiskua työskentelyn aikana.
Varo kun käsittelet kuumia nesteitä, ne voivat roiskua työskentelyn aikana.
Älä käytä laitetta märillä käsillä, pidä sitä juoksevan veden alla tai upota
nesteisiin. Irrota moottoriosa kulhosta vain laitteen ollessa pysähdyksissä.
Älä käytä laitetta tyhjänä.
Varo teräviä teriä – voit loukata itsesi!
Tartu terään vain muovikahvasta. Kun laite kytketään pois toiminnasta, se
käy vielä jonkin aikaa.
Palovamman vaara!
Kun käsittelet kuohuvia tai kuumia nesteitä, annostele nestettä
muovikulhoon enintään 0,5 litraa ja lasikulhoon enintään litra.
Käyttöohje on tarkoitettu eri malleille.
Laitteen osat
Käännä esiin kuvasivut.
Kuva 1
a Moottoriosa
Tästä laite kytketään toimintaan ja pois
toiminnasta ja valitaan toimintatapa.
yhtäjaksoinen toiminta
= paina moottoriosa alas
intervallitoiminta (I)
= paina moottoriosa alas, pidä kiinni
– päästä irti – paina alas, pidä kiinni
– päästä irti
b Suojakansi
kannella suljetaan kulho ja lukitaan työväline
– varmista että kansi on oikein paikoillaan!
Kansi ei saa mennä vinoon! Laitteen voi
käynnistää vain, kun suojakansi on oikein
paikoillaan.
Varusteet (mallista riippuen)
c Terä hienontaa esim. yrtit, sipulit, marjat/
hedelmät, vihannekset, juuston ja lihan
d Vatkainkiekko vatkaa kermavaahdon,
valkuaisvaahdon, majoneesin ja
vaahdottaa maidon (kylmä maito,
max. 8 °C)
e Jäänmurskainterä murskaa jääpalat
40
Kulho (mikrokäyttöön soveltuva)
f
Muovikulho (vetoisuus max. 800 ml) tai
g Lasikulho (vetoisuus max. 1500 ml)
Käyttö
Kuvat 2–6
eìçãK>
jáåáäÉáââìêá=Éá=ëçîÉääì=â~Üîáåé~éìàÉåI=êÉíáâçáÇÉå=
í~á=ëçâÉêáå=ÜáÉåçåí~ãáëÉÉåK=mçáëí~=ÉååÉå=
ÜáÉåçåí~ãáëí~=â~áââá=âçî~í=~áåÉëçë~í=Eéçáëí~=
ÉëáãK=äáÜ~ëí~=à®åíÉÉíI=êìëíç=í~á=äììíFK=
eáÉåçåå~=à®áëá®=Éäáåí~êîáââÉáí~=î~áå=
à®®åãìêëâ~áåíÉê®ää®K
Puhdista laite ja työvälineet ennen ensimmäistä
käyttökertaa.
 Kelaa liitäntäjohto kokonaan auki.
 Aseta kulho tasaiselle ja puhtaalle työtasolle.
 Pane työväline paikoilleen kulhoon.
 Täytä elintarvikkeet kulhoon. Tarkkaile mittaasteikkoa (A).
 Aseta suojakansi paikoilleen – varo ettei
se mene vinoon!
 Aseta moottoriosa paikoilleen niin,
että se napsahtaa kiinni.
Laite ei käynnisty, jos moottoriosa
ei lukkiudu kunnolla.
 Laita pistotulppa pistorasiaan.
fi

Pidä toisella kädellä kiinni kulhosta ja paina
toisella kädellä moottoriosasta:
käytä yhtäjaksoista toimintaa hienontamiseen ja valkuaisvaahdon tai kerman
vatkaamiseen ja intervallitoimintaa esim.
sipulien tai marjojen/hedelmien paloitteluun
sekä jääpalojen murskaamiseen
eìçãK>
hìî~=U
fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~I=ÉååÉå=âìáå=
åçëí~í=ä~áíÉíí~=í~á=áêêçí~í=â~ååÉå>=ûä®=â®óí®=
ä~áíÉíí~=ëÉå=çääÉëë~=óä∏ë~ä~áëáå=í~á=éìê~=ëáí®=çëááå=
í®ëë®=~ëÉååçëë~>
Käytön jälkeen



Irrota pistotulppa pistorasiasta.
Irrota moottoriosa ja suojakansi.
Poista työväline ja ota sitten elintarvikkeet
pois kulhosta.
Puhdistus
p®Üâ∏áëâìå=î~~ê~
ûä®=ìéçí~=ãççííçêáçë~~=îÉíÉÉå=í~á=éÉëÉ=ëáí®=
~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~K
 Irrota pistotulppa pistorasiasta.
 Pyyhi moottoriosa puhtaaksi kostealla liinalla
ja kuivaa lopuksi.
 Pese työväline, kulho ja suojakansi
astianpesukoneessa tai harjalla juoksevan
veden alla.
eìçãK>
ûä®=éÉëÉ=íÉêá®=â®ëáåI=î~~å=â®óí®=Ü~êà~~K=
h®óí® éÉëÉãáëÉÉå=Ü~êà~~K=q~êíì=íÉê®®å=
î~áå ãìçîáâ~Üî~ëí~K
Elintarvike
Työväline
Ohje: Jos esimerkiksi punakaalista lähtee väriä
muoviosiin, pyyhi ne puhtaaksi muutamalla
tipalla ruokaöljyä.
Puhdista kulho heti sipulien tai valkosipulien
hienontamisen jälkeen.
Säilytysohje
Kuva 7
 Kierrä liitäntäjohto moottoriosan ympärille.
Käytännöllisiä vinkkejä ja
ruokaohjeita
Seuraavista vinkeistä saattaa olla apua, jotta
työskentely laitteella onnistuu helpommin ja
lopputulokset olisivat parhaita mahdollisia.
Ennen laitteen käyttöä:
– Paloittele liha, juusto, raa'at hedelmät tai
kasvikset ennen hienontamista noin sentin
kokoisiksi paloiksi.
– Pese yrtit, poista varret ja kuivaa hieman
yrttejä.
– Anna juuston jäähtyä jääkaapissa.
– Paloittele kuiva leipä.
– Poista lihasta rusto, luut ja jänteet.
– Tarkista ennen valkuaisvaahdon
vatkaamista, että kulho on kuiva ja ettei
siinä ole yhtään rasvaa.
Ohje:
Seuraavassa taulukossa ilmoitetut käyttöajat
ovat ohjearvoja, joihin vaikuttavat täyttömäärä
ja hienonnusaste.
lyhyempi käyttöaika
pienet määrät, ja/tai
karkeampi lopputulos
pitempi käyttöaika
isot määrät ja/tai
hienompi lopputulos
Maksimimäärä
Lasikulho
Persilja
Valkosipuli, sipulit
Hedelmät/marjat/
vihannekset
Mantelit, saksanpähkinät
Juusto
Liha
Vauvanruoka
Lettutaikina
Juomat
Jäämurska
Muovikulho
Käynnistys– Käyttöaika/
kertoja (I)
sekuntia
Terä
Terä
Terä
40 g
200 g
200 g
30 g
150 g
200 g
Terä
250 g
200 g
20–30 s
150 g
200 g
200 g
0,7 l
0,8 l
20–30 s
15–25 s
10–20 s
30–45 s
–30 s
Terä
Terä
Terä
Terä
Terä
Jäänmurskainterä
200 g
200 g
200 g
1,0 l
1,5 l
200 g tai n.
8 jääpalaa
5–15 (I)
5–10 (I)
10–15 (I)
4–6 (I)
41
fi
Elintarvike
Työväline
Maksimimäärä
Lasikulho
Valkuaisvaahdon
vatkaaminen
Kermavaahdon
vatkaaminen
Käynnistys– Käyttöaika/
kertoja (I)
sekuntia
Vatkainkiekko
4 valkuaista
60–90 s
Vatkainkiekko
400 ml
15–20 s
Kasviskeitto
Ainekset
1 porkkana ja pieni pala selleriä, purjoa,
kesäkurpitsaa, kukkakaalia tai muita kasviksia,
1 keskikokoinen peruna, ¾ l lihalientä, persiljaa,
basilikaa (haluttaessa), suolaa, mustapippuria,
100 g kermaa, munankeltuainen
Työväline: Terä
Valmistus
 Puhdista, pese ja paloittele kasvikset.
 Kiehauta lihaliemi yhdessä kasvisten kanssa.
 Laita valmiiksi keitetty keitto ja kasvikset
kulhoon ja soseuta.
 Kaada soseutettu keitto takaisin kattilaan
ja mausta yrteillä, suolalla ja pippurilla.
 Lisää keittoon keltuainen ja kerma ja sekoita.
Älä anna keiton enää kiehua.
Maitopirtelö
Ainekset
3 dl kylmää maitoa, 100 g mansikoita tai muita
marjoja, 1 tl vaniljasokeria, 2–3 rkl vaniljajäätelöä
Työväline: Terä
Valmistus
 Laita kaikki ainekset kulhoon ja sekoita
noin 30 sekuntia. Tarjoile heti.
Salaattikastike
Ainekset
200 g kermaviiliä, 200 g luonnonjogurttia,
3 valkosipulin kynttä, 2–3 rkl ketsuppia, ripaus
suolaa, sokeria, 3–6 rkl etikkaa
Työväline: Terä
Valmistus
 Laita kaikki ainekset kulhoon ja sekoita
noin 20 sekuntia.
Majoneesi
Ainekset
1 kananmuna, 1 rkl sinappia, 1 rkl etikkaa,
suolaa, pippuria, 1 dl öljyä ja lisäksi vielä
1,5 dl öljyä
Työväline: Vatkainkiekko
Valmistus
Kaikkien ainesten pitää olla huoneenlämpöisiä.
42
Muovikulho

Laita ainekset kulhoon ja kaada joukkoon
1 dl öljyä ja sekoita noin 20 sekuntia.
 Lisää sitten noin 1,5 dl öljyä ja sekoita vielä
noin 30–45 sekuntia. Pienessä kulhossa voit
valmistaa majoneesin myös terällä.
Hunaja-voi
Ainekset pieneen kulhoon (MR008..)
30 g voita (jääkaapista)
100 g hunajaa (jääkaapista)
Ainekset isoon kulhoon (MR015..)
50 g voita (jääkaapista)
150 g hunajaa (jääkaapista)
Työväline: Terä
Valmistus
 Paloittele voi pieniksi paloiksi ja laita voipalat
tehosekoittimeen.
 Lisää hunaja ja sekoita 10 sekuntia.
Kierrätysohjeita
Tässä laitteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin
2002/96/EY mukainen merkintä (waste
electrical and electronic equipment –
WEEE).
Direktiivi antaa puitteet käytöstä poistettujen
laitteiden palautusoikeudesta ja hyödyntämisestä ja se koskee kaikkia EU-maita.
Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista
saat koneen myyjältä sekä kaupungin tai kunnan
virastosta, jätehuoltoasioista vastaavilta
henkilöiltä.
Takuu
Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan
myöntämät takuuehdot.
Täydelliset takuuehdot saat myyntiliikkeeltä,
josta olet ostanut laitteen.
Takuutapauksessa on näytettävä ostokuitti.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
es
båÜçê~ÄìÉå~=éçê=ä~=Åçãéê~=ÇÉ=ëì=åìÉîç=
~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=Å~ë~=pfbjbkpK
`çå=¨äI=sÇK=ëÉ=Ü~=ÇÉÅáÇáÇç=éçê=ìå=ÉäÉÅíêçJ
Ççã¨ëíáÅç=ãçÇÉêåç=ó=ÇÉ=Öê~å=Å~äáÇ~ÇK=
j•ë áåÑçêã~ÅáçåÉë=ëçÄêÉ=åìÉëíêçë=
éêçÇìÅíçë=ä~ë=éçÇê•=Ü~ää~ê=Éå=åìÉëíê~=
é•Öáå~=ïÉÄK
Índice
Observaciones para su seguridad . . . . . .
Vista general del aparato . . . . . . . . . . . . . .
Manejo del aparato . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tras concluir el trabajo . . . . . . . . . . . . . . .
Limpieza del aparato . . . . . . . . . . . . . . . . .
Consejos prácticos y recetas . . . . . . . . . .
Consejos para la eliminación de embalajes
y el desguace de aparatos usados . . . . . .
Garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
45
45
45
45
46
47
48
Observaciones para su seguridad
Lea las presentes instrucciones de uso detenidamente antes de utilizar
el aparato. En ellas se facilitan importantes advertencias de seguridad
y de manejo.
Este aparato ha sido diseñado para la elaboración de alimentos en
cantidades usuales domésticas, quedando excluido su uso industrial.
Por aplicaciones semejantes a las de hogares particulares se entienden
aquéllas en cocinas de personal en oficinas, comercios, explotaciones
agrícolas, etc., así como cocinas para uso por huéspedes o clientes
de pensiones, hostales, casas de huéspedes etc.
No sobrepasar las cantidades a elaborar y los tiempos de funcionamiento
habituales para uso doméstico.
El aparato ha sido desarrollado exclusivamente para picar o mezclar
alimentos. Por lo tanto no deberá usarse para procesar otros tipos
de alimentos o productos.
Lea detenidamente las instrucciones de uso del aparato y guárdelas para
un posible propietario posterior.
En caso de ceder o entregar el aparato a otra persona, acom-páñelo
siempre de las correspondientes instrucciones de uso.
, Advertencias de seguridad de carácter general
¡Peligro de descarga eléctrica!
El presente aparato no deberá ser usado por niños menores de 8 años.
Los niños mayores solo lo podrán usar bajo vigilancia. Mantener a los niños
alejados del aparato y de su cable de conexión a la red eléctrica.
Estos aparatos no podrán ser usados por personas cuyas facultades
físicas, sensoriales o mentales estén mermadas o cuya falta de
conocimientos o de experiencia les impida hacer un uso seguro de los
mismos si no cuentan con la supervisión de una persona responsable de
su seguridad o no han sido instruidos previamente en su uso y han
comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.
Impida que los niños jueguen con el aparato.
43
es
Conectar y usar el aparato sólo de conformidad con los datos que figuran
en la placa de características del mismo. No conectar el aparato a la red
eléctrica en caso de presentar el cable de conexión o el aparato mismo
huellas visibles de desperfectos.
El aparato deberá desconectarse de la red eléctrica en caso no haber una
persona adulta que lo vigile, así como al armarlo, desarmarlo o limpiarlo.
No arrastrar el cable de conexión del aparato por encima de bordes
o cantos cortantes.
Prestar asimismo atención a que el cable de conexión del aparato no entre
en ningún momento en contacto con objetos o piezas calientes.
Con objeto de evitar posibles situaciones de peligro, la sustitución del
cable de conexión del aparato sólo podrá ser realizada por personal
técnico del fabricante o de su Servicio Técnico.
Las reparaciones e intervenciones que debieran efectuarse en el aparato
sólo podrán ser ejecutadas por personal técnico cualificado del Servicio
Técnico Oficial de la marca.
, Advertencias de seguridad para este aparato
¡Peligro de lesiones!
Peligro de descargas eléctricas
Hacer funcionar el aparato sólo con accesorios originales del fabricante.
No colocar el vaso del aparato sobre una base caliente.
Prestar atención al elaborar alimentos o líquidos calientes con el aparato.
¡Los líquidos pueden salpicar!
No tocar ni manipular nunca del aparato con las manos húmedas: No
colocarlo debajo del chorro de agua del grifo ni sumergirlo en líquidos.
Retirar la unidad de accionamiento del vaso sólo una vez que esté
totalmente parada. ¡No hacer funcionar nunca el aparato en vacío!
Peligro de lesiones a causa de las cuchillas cortantes.
Sujetar las cuchillas sólo por la pieza de plástico. El aparato continúa
funcionando unos instantes tras su desconexión.
¡Peligro de quemadura!
Al elaborar líquidos espumantes o calientes, llenar como
máximo 0,5 litros de líquido en el vaso de plástico o un litro en el
vaso de cristal.
44
es
Las presentes instrucciones de uso son válidas
para diferentes modelos de aparato.
Vista general del aparato
Despliegue, por favor, la página con las
ilustraciones.
Fig. 1
a Unidad de accionamiento
Para conectar y desconectar el aparato,
así como modificar la modalidad de
funcionamiento.
Funcionamiento continuo
= presionar la unidad de accionameinto
hacia abajo
Funcionamiento
a intervalos (I)
= presionar la unidad de accionamiento
hacia bajo, sujetarla en dicha posición
– soltarla – sujetarla – presionar hacia abajo,
sujetarla – soltarla
b Tapa protectora
para cubrir el vaso y fijar los accesorios
empleados – ¡prestar atención al asiento
correcto de la tapa! ¡No ladearla! El aparato
sólo se pone en marcha estando la tapa
protectora correctamente colocada.
Accesorios (según modelo)
c Cuchilla para picar, por ejemplo,
cebollas, hierbas aromáticas, frutas,
verduras, quesos y carne
d Varilla batidora para preparar nata,
montar la clara de huevo a punto de nieve
y batir leche (leche fría, máx. 8 °C)
e Cuchilla para picar hielo para picar
cubitos de hielo
Vaso (apropiado para microondas)
f de plástico (máx. capacidad admisible:
800 ml) ó
g de vidrio (máx. capacidad admisible:
1.500 ml)
Manejo del aparato
Fig. 2–6
fl^íÉåÅáμå>
kç=ìíáäáò~ê=ä~=éáÅ~Ççê~=é~ê~=ãçäÉê=Å~Ѩ=ç=
~ò∫Å~êI=ç=éáÅ~ê=ê•Ä~åçëK=^åíÉë=ÇÉ=Éä~Äçê~ê=äçë=
~äáãÉåíçëI=ÇÉÄÉê•å=Éäáãáå~êëÉ=ÇÉ=¨ëíçë=íçÇçë=
äçë=ÉäÉãÉåíçë=Çìêçë=EÉå=ä~=Å~êåÉI=éçê=ÉàÉãéäçI=
íÉåÇçåÉëI=Å~êí∞ä~Öçë=ç=ÜìÉëçëFK=içë=~äáãÉåíçë=
ìäíê~ÅçåÖÉä~ÇçëI=~ë∞=Åçãç=äçë=ÅìÄáíçë=ÇÉ=
ÜáÉäçI=ëμäç=ëÉ=éáÅ~ê•å=Åçå=ä~=ÅìÅÜáää~=é~ê~=éáÅ~ê=
ÜáÉäçK
Limpiar el aparato y los accesorios a fondo
antes de la puesta en marcha inicial.
 Desenrollar completamente el cable
de conexión del aparato.
 Colocar el vaso sobre una base lisa y limpia.
 Montar el accesorio en el vaso.
 Incorporar los alimentos en el vaso.
Téngase presente a este respecto la escala
de medición (A).
 Colocar la tapa protectora sobre el vaso,
prestando atención a no ladearla.
 Montar la unidad de accionamiento
en el vaso, haciéndola encajar.
El aparato no se pone en marcha si la
unidad de accionamiento no ha encajado
correctamente en su sitio.
 Introducir el cable de conexión en la toma
de corriente.
 Sujetar el vaso con una mano y presionar con
la otra sobre la unidad de accionamiento:
Funcionamiento continuo para picar finamente alimentos, preparar nata o montar
la clara de huevo a punto de nieve
o funcionamiento a intervalos para cortar
a trozos cebollas o frutas.
fl^íÉåÅáμå>
cáÖK=U
bñíê~Éê=Éä=ÉåÅÜìÑÉ=ÇÉä=~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=íçã~=ÇÉ=
ÅçêêáÉåíÉ=~åíÉë=ÇÉ=äÉî~åí~ê=Éä=~é~ê~íç=ç=êÉíáê~ê=
ä~=í~é~K=kç=ìë~ê=åìåÅ~=Éä=~é~ê~íç=Éå=éçëáÅáμå=
áåîÉêíáÇ~=åá=íê~í~ê=ÇÉ=ÇÉë~êã~êäç=Éå=ÇáÅÜ~=
éçëáÅáμåK
Tras concluir el trabajo

Extraer el cable de conexión de la toma
de corriente.
 Retirar la unidad de accionamiento y la tapa
protectora del vaso
 Extraer el accesorio empleado y,
continuación, el alimento elaborado.
Limpieza del aparato
mÉäáÖêç=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~ë=Éä¨ÅíêáÅ~ë
flkç=ëìãÉêÖáê=åìåÅ~=ä~=ìåáÇ~Ç=ÇÉ=
~ÅÅáçå~ãáÉåíç=Éå=Éä=~Öì~=åá=ä~î~êä~=Éå=Éä=
ä~î~î~àáää~ë>
 Extraer el cable de conexión de la toma
de corriente.
 Limpiar el cuerpo de la unidad de
accionamiento con un paño húmedo,
secándola.
45
es

Lavar los accesorios, el vaso y la tapa
protectora en el lavavajillas o con un cepillo
bajo el grifo de agua.
fl^íÉåÅáμå>
kç=ä~î~ê=åìåÅ~=ä~ë=ÅìÅÜáää~ë=ëìàÉí•åÇçä~ë=Åçå=
ä~ë=ã~åçëI=ëáåç=ìíáäáò~ê=ëáÉãéêÉ=ìå=ÅÉéáääçK=
ríáäáò~ê=ëáÉãéêÉ=ìå=ÅÉéáääçK=pìàÉí~ê=ä~ë=ÅìÅÜáää~ë=
ëáÉãéêÉ=éçê=ä~=éáÉò~=ÇÉ=éä•ëíáÅçK
Advertencia: Al picar zanahorias, lombardas
o productos similares, se acumula sobre las
piezas de plástico una capa de color rojizo. Esta
capa se puede eliminar aplicando varias gotas
de aceite comestible y frotando con un paño.
Limpiar el vaso inmediatamente después de
picar cebollas o ajos.
Guardar la máquina
Fig. 7
 Extraer el cable de conexión de la toma de
corriente y enrollarlo en torno al cuerpo de la
unidad de accionamiento.
Consejos prácticos y recetas
Los siguientes consejos prácticos y recetas
pueden contribuir a facilitar el trabajo con el
aparato y obtener mejores resultados con el
mismo.
Antes de usar el aparato:
– Cortar la carne, el queso, la fruta cruda
o verdura en dados de 1 cm aprox., antes
de proceder a su elaboración.
Alimentos
Accesorio
–
Lavar las hierbas aromáticas, quitar los
tallos de las mismas y secarlas
brevemente.
– Refrigerar el queso en el frigorífico.
– Cortar el pan seco en tiras.
– Retirar los tendones, cartílagos y huesos
de la carne.
– El vaso tiene que estar libre de grasa y
seco antes de batir en el mismo las claras
de huevo.
Advertencia:
Los tiempos señalados en las tablas y cuadros
siguientes sólo son valores orientativos, en
función de las cantidades y grado de picado.
Tiempos de Menores cantidades de
conexión más alimentos y/o menor grado
cortos
de picado
Tiempos de Mayores cantidades de
conexión más alimentos y/o mayor grado
prolongados de picado
Máxima cantidad admisible N° de inter- Duración/
valos (I)
Segundos
Vaso de vidrio
Vaso de
plástico
Perejil
Ajos, cebollas
Frutas/Verduras
Almendras,
nueces
Queso
Carne
Alimentos para
bebés
Masa para
crêpes
Cócteles
Hielo picado
Montar claras
de huevo
Preparar nata
46
Cuchilla
Cuchilla
Cuchilla
Cuchilla
40 g
200 g
200 g
250 g
30 g
150 g
200 g
200 g
Cuchilla
Cuchilla
Cuchilla
200 g
200 g
200 g
150 g
200 g
200 g
20–30 segundos
15–25 segundos
10–20 segundos
Cuchilla
1,0 l
0,7 l
30–45 segundos
0,8 l
–30 segundos
Cuchilla
1,5 l
Cuchilla para
200 gramos o aprox.
picar hielo
8 cubitos de hielo
Disco para batir
4 claras
Disco para batir
400 ml
5–15 (I)
5–10 (I)
10–15 (I)
20–30 segundos
4–6 (I)
60–90 segundos
15–20 segundos
es
Sopa de verdura
Mayonesa
Ingredientes
1 zanahoria, así como un trozo pequeño de
apio, puerro, calabacín, coliflor o cualquier otra
verdura, 1 patata mediana cocida, ¾ de litro de
caldo de carne, perejil, albahaca (opcional), sal,
pimienta negra, 100 gramos de nata dulce,
1 yema
Accesorio: Cuchilla
Elaboración
 Limpiar, lavar y cortar la verdura
 Cocer la verdura en el caldo de carne.
 Poner la salsa y la verdura en el vaso
de la picadora; hacerlas puré.
 Verter la sopa hecha puré en la cacerola
y sazonar con las hierbas aromáticas, sal
y pimienta.
 Mezclar la yema de huevo con la nata dulce
e incorporarlas a la sopa. No hacerla hervir.
Ingredientes
1 huevo, 1 cucharada sopera de mostaza,
1 cucharada sopera de vinagre, sal, pimienta,
100 ml de aceite, otros 150 ml de aceite más
Accesorio: Disco para batir
Elaboración
Los ingredientes deberán tener todos la misma
temperatura.
 Poner todos los ingredientes con los 100 ml
de aceite en el vaso; batir durante
20 segundos.
 Agregar 150 ml de aceite y batir otros
30–45 segundos. En caso de utilizar el vaso
pequeño, la mayonesa se puede preparar
con la cuchilla.
Batido
Ingredientes
300 ml de leche fría, 100 gramos de fresas
o cualquier otro tipo de fruta, 1 sobrecito
de azúcar de vainilla, 2–3 cucharadas soperas
de helado de vainilla
Accesorio: Cuchilla
Elaboración
 Poner todos los ingredientes en el vaso
y batir durante aprox. 30 segundos.
Servir inmediatamente.
Aderezo para ensalada
Ingredientes
200 gramos de nata líquida, 200 gramos
de yogur, 3 dientes de ajo, 2–3 cucharadas
soperas de ketchup, una pizca de sal, una pizca
de azúcar, 3–6 cucharadas soperas de vinagre
Accesorio: Cuchilla
Elaboración
 Poner todos los ingredientes en el vaso
y batir durante 20 segundos.
Mantequilla con miel
Ingredientes para el vaso pequeño (MR008..)
30 gramos de mantequilla (del frigorífico)
100 gramos de miel (del frigorífico)
Ingredientes para el vaso grande (MR015..)
50 gramos de mantequilla (del frigorífico)
150 gramos de miel (del frigorífico)
Accesorio: Cuchilla
Elaboración
 Cortar la mantequilla en trozos pequeños.
 Poner la mantequilla y la miel en el vaso;
batir durante aprox. 10 segundos.
Consejos para la eliminación
de embalajes y el desguace
de aparatos usados
El presente aparato incorpora las marcas prescritas por la directiva europea
CE/2002/96 relativa a la retirada y el
reciclaje de los aparatos eléctricos
y electrónicos usados (WEEE).
Esta directiva constituye el marco reglamentario
para una retirada y un reciclaje de los aparatos
usados con validez para toda la Unión Europea.
Solicite una información detallada y actual a este
respecto a su distribuidor o Administración local.
47
es
Garantía
CONDICIONES DE GARANTIA PAE SIEMENS,
se compromete a reparar o reponer de forma
gratuita durante el período de 24 meses, a partir
de la fecha de compra por el usuario final, las
piezas cuyo defecto o falta de funcionamiento
obedezca a causas de fabricación, así como
la mano de obra necesaria para su reparación,
siempre y cuando el aparato sea llevado por el
usuario al taller del Servicio Técnico Autorizado
por SIEMENS.
En el caso de que el usuario solicitara la visita
del Técnico Autorizado a su domicilio para la
reparación del aparato, estará obligado el usuario
a pagar los gastos del desplazamiento.
Esta garantía no incluye: lámparas, cristales,
plásticos, ni piezas estéticas, reclamadas
después del primer uso, ni averías producidas
por causas ajenas a la fabricación o por uso no
doméstico. Igualmente no están amparadas por
esta garantía las averías o falta de funcionamiento
producidas por causas no imputables al aparato
(manejo inadecuado del mismo, limpiezas,
voltajes e instalación incorrecta) o falta de
seguimiento en las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento que para cada aparato
se incluyen en el folleto de instrucciones.
Para la efectividad de esta garantía es
imprescindible acreditar por parte del usuario
y ante el Servicio Autorizado de SIEMENS,
la fecha de adquisición mediante la
correspondiente FACTURA DE COMPRA o que
el usuario acompañará con el aparato cuando
ante la eventualidad de una avería lo tenga que
llevar al Taller Autorizado.
La intervención en el aparato por personal ajeno
al Servicio Técnico Autorizado por SIEMENS,
significa la pérdida de garantía.
GUARDE POR TANTO LA FACTURA DE
COMPRA. Todos nuestros técnicos van provistos
del correspondiente carnet avalado por ANFEL
(Asociación Nacional de Fabricantes de
Electrodomésticos) que le acredita como Servicio
Autorizado de SIEMENS. Exija su identificación.
MODELO:
FD:
E-Nr.: F. COMPRA:
Nos reservamos el derecho
de introducir modificaciones.
48
pt
jìáíçë=é~ê~Ĩåë=éçê=íÉê=Åçãéê~Çç=
ìã åçîç=~é~êÉäÜç=Ç~=j~êÅ~=pfbjbkpK
léíçìI=~ëëáãI=éçê=ìã=ÉäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅç=
ãçÇÉêåç=É=ÇÉ=ÉäÉî~Ç~=èì~äáÇ~ÇÉK=
k~ åçëë~=é•Öáå~=Ç~=fåíÉêåÉí=éçÇÉê•=
ÉåÅçåíê~ê=ã~áë=áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ=
çë åçëëçë=éêçÇìíçëK
Índice
Para sua segurança . . . . . . . . . . . . . . . .
Panorâmica do aparelho . . . . . . . . . . . .
Utilização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depois do trabalho . . . . . . . . . . . . . . . .
Limpeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conselhos práticos e receitas . . . . . . . .
Indicações sobre reciclagem . . . . . . . . .
Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
51
51
51
51
52
53
53
Para sua segurança
Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o aparelho,
para conhecer importantes indicações de segurança e de serviço.
Este aparelho destina-se a ser utilizado no processamento de
quantidades habituais numa família ou em aplicações similares e não
para uso industrial. Utilizações semelhantes a um lar abrangem, p. ex.,
a utilização em cozinhas para colaboradores de lojas, escritórios,
empresas agrícolas e de outros ramos de actividade, bem como
a utilização por clientes de pensões, pequenos hotéis e de outras
empresas do género. Utilizar o aparelho apenas nas quantidades
e frequências normais num lar.
O aparelho é apenas adequado para triturar ou misturar alimentos.
Não pode ser utilizado para processar outros tipos de objectos ou
substâncias.
Favor, guardar as Instruções de serviço.
No caso do aparelho mudar de dono, as Instruções de serviço devem
acompanhá-lo.
, Indicações gerais de segurança
Perigo de choque eléctrico
Este aparelho não deve ser utilizado por crianças com menos de 8 anos,
mas pode ser utilizados por crianças mais velhas sob vigilância. Manter
o aparelho e o respectivo cabo de alimentação fora do alcance de
crianças.
Os aparelhos podem ser utilizados por pessoas com capa-cidades
físicas, sensoriais ou psíquicas diminuídas ou com falta de experiência
e conhecimentos, desde que se encontrem sob vigilância ou a utilização
segura do aparelho lhes tenha sido ensinada e tenham compreendido
os perigos daí resultantes. Não é permitido crianças brincarem com
o aparelho.
O aparelho só deve ser ligado e utilizado de acordo com as indicações
constantes da chapa de características.
Utilizar o aparelho somente, se o cabo de alimentação ou o próprio
aparelho não apresentarem quaisquer danos.
49
pt
Desligar o aparelho da corrente sempre que este não se encontre sob
vigilância e antes de se proceder à sua montagem, desmontagem
e limpeza.
Não deixar que o cabo passe sobre arestas aguçadas nem superfícies
quentes. Se o cabo de alimentação deste aparelho apresentar danos,
terá que ser substituído pelo fabricante ou pelos seus Serviços Técnicos
ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se
evitarem situações de perigo.
As reparações no aparelho devem ser executadas somente pelos
nossos Serviços Técnicos.
, Indicações de segurança para este aparelho
Perigo de ferimentos
Perigo de choque eléctrico
O aparelho só deve funcionar com acessórios originais.
Não colocar o copo sobre uma superfície quente.
Deverá ter cuidado ao preparar líquidos quentes. Pode haver salpicar
durante a preparação. Não segurar o aparelho com as mãos molhadas
nem o manter debaixo de água corrente ou mergulhar em líquido.
Desmontar a unidade do motor somente depois do copo estar
completamente parado. Nunca deixar o aparelho a funcionar em vazio.
Perigo de ferimentos devido à lâmina afiada!
Segurar as lâminas sempre pelo seu cabo de plástico. Depois de
desligado, o aparelho ainda funciona por inércia, durante um breve
período.
Perigo de queimaduras!
Se o líquido estiver quente ou formar espuma, adicionar e
trabalhar, no máximo, 0,5 litro, no copo de plástico, e 1,0 litro,
no copo de vidro.
50
pt
Nestas Instruções de serviço são descritos
diversos modelos.
Panorâmica do aparelho
Favor desdobrar as páginas com
as ilustrações
Fig. 1
a Unidade do motor
Para ligar e desligar o aparelho e alterar
os tipos de funcionamento
Funcionamento contínuo
= pressionar a unidade do motor para baixo
Funcionamento
por intervalos (I)
= pressionar a unidade do motor para
baixo, mantê-la nessa posição – libertá-la –
pressioná-la para baixo – mantê-la nessa
posição – libertá-la
b Tampa de protecção
Para fechar o copo e travar o acessório –
ter em atenção o encaixe correcto! Não
emperrar a unidade! O aparelho só pode
funcionar, se a tampa de protecção estiver
correctamente encaixada.
Ferramenta (dependente do modelo)
c Lâmina para picar, p. ex. ervas
aromáticas, cebolas, frutos, legumes,
queijo e carne.
d Disco de batidos para bater natas,
claras, maionese e leite em espuma
(leite frio, máx. 8 °C)
e Picador de gelo
Copo (próprio para micro-ondas)
f em plástico (capacidade máx. 800 ml) ou
g em vidro (capacidade máx. 1500 ml)
Utilização
Fig. 2–6
^íÉå´©ç>
l=éáÅ~Ççê=å©ç=¨=áåÇáÅ~Çç=é~ê~=ãçÉê=Å~Ѩ=Éã=
Öê©çI=íêáíìê~ê=ê•Ä~åçë=çì=~´∫Å~êK=^åíÉë=Ç~=
ìíáäáò~´©çI=Éäáãáå~ê=íçÇ~ë=~ë=é~êíÉë=êáà~ë=Eåç=
Å~ëç=ÇÉ=Å~êåÉI=éK=ÉñKI=åÉêîçëI=Å~êíáä~ÖÉåë=çì=
çëëçëFK=^äáãÉåíçë=ìäíê~ÅçåÖÉä~Ççë=ëμ=ÇÉîÉã=
ëÉê é~êíáÇçë=Åçã=ç=éáÅ~Ççê=ÇÉ=ÖÉäçK
Antes da primeira utilização, limpar o aparelho
a as ferramentas.
 Desenrolar completamente o cabo
eléctrico.
 Colocar o copo sobre uma superfície lisa
e limpa.
 Aplicar os acessórios no copo.

Colocar os alimentos no copo.
Observar a escala de medição (A).
 Colocar a tampa de protecção – não
a deixar emperrar!
 Montar a unidade do motor e proceder
ao seu encaixe.
O aparelho não arranca se o encaixe não
for perfeito.
 Ligar a ficha à tomada.
 Segurar o copo com uma das mãos e, com
a outra mão, exercer pressão na unidade do
motor:
Funcionamento contínuo para um ralar
muito fino e bater claras em castelo, ou
natas ou funcionamento por intervalos para
picar cebolas, frutos, assim como picar gelo.
^íÉå´©ç>
cáÖK=U
aÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~I=~åíÉë=ÇÉ=äÉî~åí~ê=
ç=~é~êÉäÜç=çì=ÇÉ=êÉíáê~ê=~=í~ãé~=Çç=ãÉëãç>=
kìåÅ~=ìíáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=ÇÉ=Å~ÄÉ´~=é~ê~=Ä~áñç=
åÉã=Åçã=çë=ÅçãéçåÉåíÉë=ÇÉëãçåí~Ççë>
Depois do trabalho


Desligar a ficha da tomada.
Desmontar a unidade do motor e a tampa
de protecção.
 Desmontar os acessórios e retirar
os alimentos.
Limpeza
mÉêáÖç=ÇÉ=ÅÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅç
kìåÅ~=ãÉêÖìäÜ~ê=~=ìåáÇ~ÇÉ=Çç=ãçíçê=Éã=
•Öì~=åÉã=~=ä~î~ê=å~=ã•èìáå~=ÇÉ=ä~î~ê=äçá´~K
 Desligar a ficha da tomada.
 Limpar a unidade do motor com um pano
húmido e, de seguida, secá-la bem.
 Lavar os acessórios, o copo e a tampa de
protecção na máquina de lavar loiça ou sob
água corrente com uma escova.
^íÉå´©ç>
kìåÅ~=ëÉÖìê~ê=~ë=äßãáå~ë=Åçã=~ë=ã©çë=ëÉã=
èì~äèìÉê=éêçíÉÅ´©çK=ríáäáò~ê=ìã~=ÉëÅçî~K=
ríáäáò~ê=ìã~=ÉëÅçî~=É=ëÉÖìê~ê=ëÉãéêÉ=~ë=
äßãáå~ë=éÉäç=Å~Äç=ÇÉ=éä•ëíáÅçK
Nota: Na preparação, p. ex., de couve roxa,
podem surgir manchas nos acessórios de
plástico, que podem ser eliminadas com
algumas gotas de óleo alimentar.
Depois de terem sido cortadas cebolas
ou alhos, lavar imediatamente o copo.
Para guardar
Fig. 7
 Enrolar o cabo em volta da unidade de motor.
51
pt
Conselhos práticos e receitas
Para que seja fácil trabalhar com o aparelho
e os resultados sejam os melhores, deverá
seguir os seguintes conselhos.
Antes da utilização do aparelho:
– Cortar carne, queijo, fruta crua ou legumes
em cubos de ca. de 1 cm.
– Lavar as ervas aromáticas, retirar-lhe
os talos e deixá-las secar um pouco.
– Deixar o queijo arrefecer um pouco dentro
do frigorífico.
– Cortar o pão seco em pedaços.
– Retirar da carne, as cartilagens, os ossos
e o nervos.
– O copo não deve estar engordurado
e deve estar seco antes de se baterem
as claras em castelo.
Alimentos
Ferramenta
Salsa
Alhos/cebolas
Fruta/Legumes
Amêndoas/Nozes
Queijo
Carne
Alimentos para bebés
Massa para crepes
Coctails
Lâmina
Lâmina
Lâmina
Lâmina
Lâmina
Lâmina
Lâmina
Lâmina
Lâmina
Gelo picado
Picador de gelo
Bater claras em castelo
Bater natas
Disco de bater
Disco de bater
Tempo de ligação
mais curto
Pequenas quantidades
e/ou grau de trituração
mais baixo
Tempo de ligação
mais longo
Pequenas quantidades
e/ou grau de trituração
mais baixo
Quantidade máxima
Copo de vidro Copo
de plástico
40 g
200 g
200 g
250 g
200 g
200 g
200 g
1,0 l
1,5 l
200 g ou ca.
de 8 cubos
4 claras de ovo
400 ml
Sopa de legumes
Ingredientes
1 cenoura, 1 aipo pequeno, 1 alho francês,
1 gorgete, 1 couve flor ou outro tipo de legumes, 1 batata média cozida, ¾ de l de caldo de
carne, salsa, manjericão (a gosto), sal, pimenta
preta, 100 g de natas doces, 1 gema de ovo.
Acessório: Lâmina
Preparação
 Limpar e lavar bem os legumes e cortá-los
em pedaços grandes.
 Cozer o caldo de carne com os legumes.
52
Indicação:
Os tempos indicados na tabela seguinte são
valores de orientação, de acordo com o nível de
enchimento do copo e grau de tratamento dos
alimentos.

30 g
150 g
200 g
200 g
150 g
200 g
200 g
0,7 l
0,8 l
Número de
intervalos
Tempo/
segundos
5–15 (I)
5–10 (I)
10–15 (I)
20–30 s
20–30 s
15–25 s
10–20 s
30–45 s
–30 s
4–6 (I)
60–90 s
15–20 s
Deitar os legumes cozidos com o caldo
dentro do copo e passar até ficar em puré.
 Voltar a deitar a sopa já em puré dentro
do tacho e temperar com as ervas, o sal
e a pimenta.
 Misturar a gema de ovo com as natas doces
e deitar dentro da sopa, misturando bem.
Não deixar cozer mais.
pt
Batido de leite
Indicações sobre reciclagem
Ingredientes
300 ml de leite, 100 g de morangos ou outro
tipo de fruta, 1 pacotinho de açúcar baunilhado,
2–3 colheres de sopa de gelado de baunilha.
Acessório: Lâmina
Preparação
 Deitar todos os ingredientes no copo
e misturar durante ca. de 30 segundos.
Servir imediatamente.
Este aparelho está identificado de acordo
com a Norma Europeia 2002/96/UE
sobre aparelhos eléctricos e electrónicos
usados (Waste electrical and electronic
equipment – WEEE).
A Norma prevê as condições para recolha
e valorização de aparelhos usados, a vigorar
em toda a UE.
Poderá informar-se sobre os meios actuais
de reciclagem Junto do seu Agente ou dos
Serviços Municipalizados.
Tempero para saladas
Ingredientes
200 g de natas azedas, 200 g de iogurte,
3 dentes de alho, 2–3 colheres de sopa
de ketchup, pitadas de sal e de açúcar,
3–6 colheres de sopa de vinagre
Acessório: Lâmina
Preparação
 Colocar todos os ingredientes no copo
e misturar durante ca. de 20 segundos.
Maionese
Ingredientes
1 ovo, 1 colher de sopa de mostarda, 1 colher
de sopa de vinagre, sal, pimenta, 100 ml de
óleo e, posteriormente, mais 150 ml de óleo
Acessório: Disco de bater
Preparação
Todos os ingredientes têm que estar à mesma
temperatura.
 Colocar os ingredientes com 100 ml
de óleo no copo e misturar durante ca.
de 20 segundos.
 Juntar mais 150 ml de óleo e misturar
durante ca. de 45 segundos. Em copos
pequenos a maionese pode ser preparada
com a lâmina.
Garantia
Para este aparelho vigoram as condições de
garantia publicadas pelo nosso representante
no país, em que o mesmo for adquirido.
O Agente onde comprou o aparelho poderá
dar-lhe mais pormenores sobre este assunto.
Para a prestação de qualquer serviço em
garantia é, no entanto, necessária a apresentação do documento de compra do aparelho.
Manteiga de mel
Ingredientes para copos pequenos
(MR008..)
30 g de manteiga (à temperatura do frigorífico)
100 g de mel (refrigerado)
Ingredientes para copos grandes (MR015..)
50 g de manteiga (à temperatura do frigorífico)
150 g de mel (refrigerado)
Acessório: Lâmina
Preparação
 Partir a manteiga em pedaços pequenos.
 Colocar a manteiga com o mel no copo e
mexer durante ca. de 10 segundos.
Direitos reservados quanto a alterações.
53
el
Óáò åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôçí áãïñÜ ôçò
íÝáò óáò óõóêåõÞò áðü ôïí Oßêï
SIEMENS.
Ì’ áõôÞ äéáëÝîáôå ìéá ìïíôÝñíá,
õøçëÞò ðïéüôçôáò ïéêéáêÞ óõóêåõÞ.
ÐåñáéôÝñù ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ
ìå ôá ðñïúüíôá ìáò èá âñåßôå óôçí
éóôïóåëßäá ìáò.
Ðåñéå÷üìåíá
Ãéá ôçí áóöÜëåéÜ óáò . . . . . . . . . . . . .
Ìå ìéá ìáôéÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
×åéñéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÌåôÜ ôçí åñãáóßá . . . . . . . . . . . . . . . . .
Êáèáñéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐñáêôéêÝò óõìâïõëÝò êáé óõíôáãÝò . .
Áðüóõñóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÏÑÏÉ ÅÃÃÕÇÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
56
56
56
57
57
58
58
Ãéá ôçí áóöÜëåéÜ óáò
Ðñéí ôç ÷ñÞóç äéáâÜóôå ðñïóåêôéêÜ ôéò ðáñïýóåò ïäçãßåò, þóôå
íá ãíùñßæåôå óçìáíôéêÝò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò êáé ÷åéñéóìïý ãéá
ôçí ðáñïýóá óõóêåõÞ.
Ç ðáñïýóá óõóêåõÞ ðñïïñßæåôáé ãéá ôçí åðåîåñãáóßá ðïóïôÞôùí,
óõíÞèùí ãéá ôï íïéêïêõñéü Þ óå ìç åðáããåëìáôéêÝò åöáñìïãÝò,
ðáñüìïéåò ìå íïéêïêõñéü. ÅöáñìïãÝò ðáñüìïéåò ìå íïéêïêõñéü
ðåñéëáìâÜíïõí ð. ÷. ôç ÷ñÞóç óå êïõæßíåò ãéá ôïõò õðáëëÞëïõò
êáôáóôçìÜôùí, ãñáöåßùí, áãñïôéêþí êáé Üëëùí åðáããåëìáôéêþí
åðé÷åéñÞóåùí êáèþò êáé ôç ÷ñÞóç áðü åíïéêéáóôÝò ðáíóéüí, ìéêñþí
îåíïäï÷åßùí êáé ðáñüìïéùí êáôáëõìÜôùí.
×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíï ãéá ðïóüôçôåò êáé ÷ñüíïõò
åðåîåñãáóßáò, óõíÞèåéò ãéá ôï íïéêïêõñéü.
Ç óõóêåõÞ åßíáé êáôÜëëçëç ìüíï ãéá ôï êüøéìï Þ áíôßóôïé÷á ôçí
áíÜìéîç ôñïößìùí. Äåí åðéôñÝðåôáé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá ôçí
åðåîåñãáóßá Üëëùí áíôéêåéìÝíùí Þ áíôßóôïé÷á ïõóéþí.
Ðáñáêáëåßóèå íá öõëÜîåôå ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò. ÊáôÜ ôçí
ðáñá÷þñçóç ôçò óõóêåõÞò óå ôñßôïõò äþóôå ìáæß ôéò ïäçãßåò
÷ñÞóçò.
, ÃåíéêÝò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò
Êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò
Ç ðáñïýóá óõóêåõÞ äåí åðéôñÝðåôáé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü ðáéäéÜ
êÜôù ôùí 8 åôþí, ìðïñåß üìùò íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü ìåãáëýôåñá
ðáéäéÜ õðü åðßâëåøç.
ÊñáôÜôå ôç óõóêåõÞ êáé ôï ôñïöïäïôéêü êáëþäéü ôçò ìáêñéÜ áðü
ðáéäéÜ.
Ïé óõóêåõÝò ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé áðü ðñüóùðá ìå
ìåéùìÝíåò öõóéïëïãéêÝò, áéóèçôÞñéåò Þ íïçôéêÝò éêáíüôçôåò êáèþò
êáé Ýëëåéøç åìðåéñßáò êáé ãíþóçò, üôáí åðéâëÝðïíôáé Þ Ý÷ïõí
êáôáñôéóôåß ó÷åôéêÜ ìå ôçí áóöáëÞ ÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò êáé Ý÷ïõí
êáôáíïÞóåé ôïõò êéíäýíïõò ðïõ áðïññÝïõí áðü áõôÞ.
Ôá ðáéäéÜ äåí åðéôñÝðåôáé íá ðáßæïõí ìå ôç óõóêåõÞ.
54
el
ÓõíäÝåôå êáé ëåéôïõñãåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíï óýìöùíá ìå ôá
óôïé÷åßá óôçí ðéíáêßäá ôýðïõ.
×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíïí, üôáí áõôÞ êáé ôï êáëþäéü ôçò
äåí ðáñïõóéÜæïõí âëÜâåò.
¼ôáí äåí ôçí åðéâëÝðåôå – ðñéí ôç óõíáñìïëüãçóç, êáôÜ ôçí
áðïóõíáñìïëüãçóç Þ ôïí êáèáñéóìü – ç óõóêåõÞ ðñÝðåé íá
áðïìïíþíå-ôáé ðÜíôïôå áðü ôï äßêôõï.
Ìç öÝñíåôå ôï ôñïöïäïôéêü êáëþäéï óå åðáöÞ ìå áé÷ìçñÝò Üêñåò
Þ ìå êáõôÝò åðéöÜíåéåò. Ç áëëáãÞ ôïõ ôñïöïäïôéêïý êáëùäßïõ,
üôáí áõôü ðáñïõóéÜæåé êÜðïéá âëÜâç, åðéôñÝðåôáé íá ãßíåôáé ìüíïí
áðü ôïí êáôáóêåõáóôÞ Þ ôçí áíôßóôïé÷ç õðçñåóßá ôå÷íéêÞò
åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí Þ áðü êáôÜëëçëá êáôáñôéóìÝíï ðñüóùðï,
þóôå íá áðïöåýãïíôáé ïé êßíäõíïé.
Ïé åðéóêåõÝò óôç óõóêåõÞ ðñÝðåé íá áíáôßèåíôáé óôçí õðçñåóßá
ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðåëáôþí ìáò.
, Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò ãéá ôçí ðáñïýóá óõóêåõÞ
Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý
Êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò
Ëåéôïõñãåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíï ìå ãíÞóéá åîáñôÞìáôá.
Ìçí áðïèÝôåôå ôá ðïôÞñéá åðÜíù óå èåñìÞ åðéöÜíåéá.
Ðñïóï÷Þ êáôÜ ôçí åðåîåñãáóßá êáõôþí õãñþí. ÊáôÜ ôçí
åðåîåñãáóßá õãñþí ìðïñïýí íá äçìéïõñãçèïýí ðéôóéëßóìáôá.
Ìçí ðéÜíåôå ôç óõóêåõÞ ìå âñåãìÝíá ÷Ýñéá, ìçí ôçí êñáôÜôå êÜôù
áðü ôñå÷ïýìåíï íåñü ïýôå íá ôç âõèßóåôå óå õãñü. Áöáéñåßôå ôçí
ìïíÜäá êéíçôÞñá ìüíï ìå áêéíçôïðïéçìÝíï ôï ðïôÞñé. Ìçí èÝóåôå
ôç óõóêåõÞ ðïôÝ ìå Üäåéï ðïôÞñé óå ëåéôïõñãßá.
Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü ôï êïöôåñü ìá÷áßñé ôïõ ìßîåñ!
ÐéÜíåôå ôá ìá÷áßñéá ðÜíôïôå ìüíï óôçí ðëáóôéêÞ ëáâÞ. ÌåôÜ ôç
èÝóç åêôüò ëåéôïõñãßáò ç óõóêåõÞ óõíå÷ßæåé íá äïõëåýåé ãéá ëßãï.
Êßíäõíïò æåìáôßóìáôïò!
¼ôáí ðñüêåéôáé ãéá áöñþäç Þ ðïëý æåóôü õãñü, ãåìßæåôå ðëáóôéêÜ
ðïôÞñéá ôï ðïëý ìå 0,5 ëßôñï êáé ãõÜëéíá ðïôÞñéá ôï ðïëý ìå
1,0 ëßôñï.
55
el
Ó' áõôÝò ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò ðåñéãñÜöïíôáé äéÜöïñá ìïíôÝëá.
Ìå ìéá ìáôéÜ
Ðáñáêáëåßóèå í' áíïßîåôå ôç óåëßäá ìå ôéò
åéêüíåò.
Åéêüíá 1
a ÌïíÜäá êéíçôÞñá
Ãéá ôç èÝóç ôçò óõóêåõÞò óå êáé åêôüò
ëåéôïõñãßáò êáé ôçí áëëáãÞ ôïõ ôñüðïõ
ëåéôïõñãßáò
ÄéáñêÞò ëåéôïõñãßá
= ÐéÝæåôå ôç ìïíÜäá êéíçôÞñá ðñïò ôá
êÜôù.
Äéáêïðôüìåíç
ëåéôïõñãßá (É)
= ÐéÝæåôå ôç ìïíÜäá êéíçôÞñá ðñïò ôá
êÜôù, ôçí êñáôÜôå – ôçí áöÞíåôå, ôçí
ðéÝæåôå ðñïò ôá êÜôù, ôçí êñáôÜôå – ôçí
áöÞíåôå.
b Ðñïóôáôåõôéêü êáðÜêé
Ãéá ôï êëåßóéìï ôïõ ðïôçñéïý êáé ôçí
áóöÜëéóç ôïõ åñãáëåßïõ – ðñïóÝîôå ôç
óùóôÞ åöáñìïãÞ! Íá ìçí óôñáâïðéÜóåé!
Ç óõóêåõÞ ìðïñåß íá ôåèåß óå ëåéôïõñãßá,
ìüíïí üôáí Ý÷åé ôïðïèåôçèåß óùóôÜ ôï
ðñïóôáôåõôéêü êáðÜêé.
Åñãáëåßá (áíÜëïãá ìå ôï ìïíôÝëï)
c Ìá÷áßñé, ãéá ôï êüøéìï/ôñßøéìï ð. ÷.
áñùìáôéêþí ÷üñôùí, êñåììõäéïý,
öñïýôùí, ëá÷áíéêþí, ôõñéïý êáé
êñÝáôïò
d Äßóêïò ÷ôõðÞìáôïò, ãéá ôï ÷ôýðçìá
óáíôéãß, ìáñÝãêáò, ìáãéïíÝæáò êáé
áöñïý ãÜëáêôïò (êñýï ãÜëá, ôï
ðïëý 8 °C)
e Ìá÷áßñé èñõììáôéóìïý ðÜãïõ, ãéá ôç
èñáýóç ðáãïêýâùí
ÐïôÞñéá (êáôÜëëçëá ãéá ôç óõóêåõÞ
ìéêñïêõìÜôùí)
f áðü áðü ðëáóôéêü õëéêü
(÷ùñçôéêüôçôá: ôï ðïëý 800 ml) Þ
g áðü ãõáëß (÷ùñçôéêüôçôá: ôï ðïëý
1500 ml)
×åéñéóìüò
Åéêüíåò 2–6
Ðñïóï÷Þ!
Ï êüöôçò äåí åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá êüøéìï/
ôñßøéìï/Üëåóç êüêêùí êáöÝ, ãïõëéþí Þ
æÜ÷áñçò. Ðñéí ôçí åðåîåñãáóßá áöáéñåßôå
üëá ôá óêëçñÜ ìÝñç (óôï êñÝáò ð. ÷. ôïõò
ôÝíïíôåò, ôïõò ÷üíäñïõò Þ ôá êüêáëá).
56
Êüâåôå ôá êáôåøõãìÝíá ôñüöéìá ìüíï
ìå ôï ìá÷áßñé èñõììáôéóìïý ðÜãïõ.
Ðñéí ôçí ðñþôç ÷ñÞóç êáèáñßóôå ôç
óõóêåõÞ êáé ôá åñãáëåßá.
 Îåôõëßãåôå ôåëåßùò ôï êáëþäéï.
 ÔïðïèåôÞóôå ôï ðïôÞñé åðÜíù óå ëåßá
êáé êáèáñÞ åðéöÜíåéá åñãáóßáò.
 ÂÜëôå ôï åñãáëåßï ìÝóá óôï ðïôÞñé.
 ÂÜëôå ôá ôñüöéìá óôï ðïôÞñé.
ÐñïóÝîôå ôçí êëßìáêá (A).
 ÔïðïèåôÞóôå áðü ðÜíù ôï
ðñïóôáôåõôéêü êáðÜêé – ðñïóÝîôå ìçí
óôñáâïðéÜóåé!
 ÂÜëôå áðü ðÜíù ôç ìïíÜäá êéíçôÞñá êáé
áöÞóôå ôçí íá êïõìðþóåé.
Ç óõóêåõÞ äåí îåêéíÜ, áí äåí Ý÷åé
êïõìðþóåé óùóôÜ.
 ÂÜæåôå ôï öéò óôçí ðñßæá.
 ÊñáôÜôå ôï ðïôÞñé ìå ôï Ýíá ÷Ýñé êáé ìå
ôï Üëëï ðéÝæåôå ôç ìïíÜäá êéíçôÞñá:
ÄéáñêÞò ëåéôïõñãßá ãéá ôï øéëïêüøéìï
êáé ãéá ôï ÷ôýðçìá ìáñÝãêáò Þ óáíôéãß.
Ðñïóï÷Þ!
Åéêüíá 8
TñáâÜôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá, ðñïôïý
áíáóçêþóåôå ôç óõóêåõÞ Þ áöáéñÝóåôå ôï
êÜëõììá! Ìç ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ðïôÝ ôç
óõóêåõÞ áíÜðïäá ïýôå íá ôçí
áðïóõíáñìïëïãÞóåôå óôç èÝóç áõôÞ!
ÌåôÜ ôçí åñãáóßá


ÔñáâÜôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.
ÁöáéñÝóôå ôç ìïíÜäá êéíôÞñá êáé ôï
ðñïóôáôåõôéêü êáðÜêé.
 ÂãÜëôå ôï åñãáëåßï êáé áöáéñÝóôå
êáôüðéí ôá ôñüöéìá.
Êáèáñéóìüò
Êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò
Ìç âõèßóåôå ðïôÝ ôç ìïíÜäá êéíçôÞñá óå
íåñü êáé ìçí ôçí ðëýíåôå óôï ðëõíôÞñéï
ðéÜôùí.
 ÔñáâÜôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.
 Óêïõðßóôå ôç ìïíÜäá êéíçôÞñá ìå
âñåãìÝíï ðáíß êáé óôç óõíÝ÷åéá ôñßøôå
ôçí ìå óôåãíü ðáíß íá óôåãíþóåé.
 Ðëýíôå ôá åñãáëåßá, ôá ðïôÞñéá êáé ôï
ðñïóôáôåõôéêü êáðÜêé óôï ðëõíôÞñéï Þ
ìå âïýñôóá êÜôù áðü ôñå÷ïýìåíï íåñü.
el
Ðñïóï÷Þ!
Ìçí êáèáñßæåôå ôï ìá÷áßñé ðïôÝ ìå ãõìíÜ
÷Ýñéá. ×ñçóéìïðïéåßôå âïýñôóá. ÐéÜíåôå
ôï ìá÷áßñé ìüíï óôçí ðëáóôéêÞ ëáâÞ.
Õðüäåéîç: ÊáôÜ ôçí åðåîåñãáóßá ð. ÷.
êüêêéíïõ ëÜ÷áíïõ âÜöïõí ôá ðëáóôéêÜ
ìÝñç, ôá ïðïßá ìðïñïýí íá
áðï÷ñùìáôéóôïýí îáíÜ ìå ìåñéêÝò óôáãüíåò
âñþóéìïõ ëáäéïý.
ÌåôÜ ôï êüøéìï êñåììõäéþí Þ óêüñäïõ
êáèáñßæåôå áìÝóùò ôï ðïôÞñé.
Ãéá ôç öýëáîç
Åéêüíá 7
 Ôõëßîôå ôï ôñïöïäïôéêü êáëþäéï ãýñù
áðü ôç ìïíÜäá êéíçôÞñá.
ÐñáêôéêÝò óõìâïõëÝò êáé
óõíôáãÝò
Ãéá åõêïëüôåñç êáé áðïôåëåóìáôéêüôåñç
åñãáóßá ìå ôç óõóêåõÞ èá óáò âïçèÞóïõí
ïé ðáñáêÜôù óõìâïõëÝò.
Ðñéí ôç ÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò:
– Êüâåôå ôï êñÝáò, ôï ôõñß, ôá ùìÜ
öñïýôá Þ ëá÷áíéêÜ ðñéí ôçí
åðåîåñãáóßá óå êýâïõò ðåñ. 1 cm.
– ÐëÝíåôå ôá áñùìáôéêÜ ÷üñôá, êüâåôå
ôá êïôóÜíéá êáé ôá óêïõðßæåôå åëáöñÜ.
Ôñüöéìá
Åñãáëåßï
ÈñõììáôéóìÝíïò
ðÜãïò
×ôýðçìá
ìáñÝãêáò
×ôýðçìá óáíôéãß
Ôï ôõñß ðñÝðåé íá åßíáé êñýï áðü ôï
øõãåßï.
– Êüâåôå ôï îåñü øùìß óå êïììÜôéá.
– Áöáéñåßôå áðü ôï êñÝáò ôïõò ÷üíôñïõò,
ôá êüêáëá êáé ôïõò ôÝíïíôåò.
– Ôï ðïôÞñé ðñÝðåé íá åßíáé óôåãíü êáé
÷ùñßò êáôÜëïéðá ëßðïõò, ðñïôïý
÷ôõðÞóåôå áóðñÜäéá áâãþí.
Õðüäåéîç:
Ïé äéÜñêåéåò ðïõ äßíïíôáé óôïí áêüëïõèï
ðßíáêá åßíáé åíäåéêôéêÝò ôéìÝò, áíÜëïãá ìå
ôçí ðïóüôçôá ðëÞñùóçò êáé ôï âáèìü
åðåîåñãáóßáò.
Ìéêñüôåñç
ìéêñüôåñç ðïóüôçôá êáé/Þ
äéÜñêåéá
ðéï ÷ïíôñïêïììÝíá ôñüöéìá
åðåîåñãáóßáò:
Ìåãáëýôåñç ìåãáëýôåñç ðïóüôçôá êáé/Þ
äéÜñêåéá
ðåñéóóüôåñï øéëïêïììÝíá
åðåîåñãáóßáò: ôñüöéìá
ÌÝãéóôç ðïóüôçôá
ÃõÜëéíï
ðïôÞñé
Ìáúíôáíüò
Óêüñäá,
êñåììýäéá
Öñïýôá/
Ëá÷áíéêÜ
Áìýãäáëá,
êáñýäéá
Ôõñß
ÊñÝáò
ÐáéäéêÝò ôñïöÝò
Æýìç ãéá êñÝðåò
ÊïêôÝéë
–
Ðëáóôéêü
ðïôÞñé
Áñéèìüò
ÄéÜñêåéá/
äéáêïðþí
äåõôåñüëåðôá
ëåéôïõñãßáò (É)
Ìá÷áßñé
Ìá÷áßñé
40 g
200 g
30 g
150 g
5–15 (I)
5–10 (I)
Ìá÷áßñé
200 g
200 g
10–15 (I)
Ìá÷áßñé
250 g
200 g
20–30 s
Ìá÷áßñé
Ìá÷áßñé
Ìá÷áßñé
Ìá÷áßñé
Ìá÷áßñé
Ìá÷áßñé
èñõììáôéóìïý
ðÜãïõ
Äßóêïò
÷ôõðÞìáôïò
Äßóêïò
÷ôõðÞìáôïò
200 g
200 g
200 g
1,0 l
1,5 l
150 g
200 g
200 g
0,7 l
0,8 l
20–30 s
15–25 s
10–20 s
30–45 s
–30 s
200 g Þ ðåñ.
8 ðáãÜêéá
4 áóðñÜäéá
áâãþí
400 ml
4–6 (I)
60–90 s
15–20 s
57
el
Óïýðá ëá÷áíéêþí
ÕëéêÜ
1 êáñüôï êáé áðü Ýíá ìéêñü êïììÜôé
óåëéíüñéæá, ðñÜóï, êïëïêõèÜêé, êïõíïõðßäé
Þ Üëëï åßäïò ëá÷áíéêïý,1 ìÝôñéá âñáóìÝíç
ðáôÜôá, ¾ l æùìüò êñÝáôïò, ìáúíôáíüò,
âáóéëéêüò (êáôÜ ðñïôßìçóç), áëÜôé, ìáýñï
ðéðÝñé, 100 g ãëõêéÜ êñÝìá ãÜëáêôïò,
1 êñüêïò áâãïý
Åñãáëåßï: Ìá÷áßñé
ÐáñáóêåõÞ
 Êáèáñßóôå ôá ëá÷áíéêÜ êáé êüøôå ôá óå
÷ïíôñÜ êïììÜôéá.
 ÂÜëôå ôï æùìü êñÝáôïò ìå ôá ëá÷áíéêÜ
íá êï÷ëÜóïõí.
 Ñßîôå ôç âñáóìÝíç óïýðá êáé ôá ëá÷áíéêÜ óôï ðïôÞñé êáé ðïëôïðïéÞóôå ôá.
 ×ýíåôå ôçí ðïëôïðïéçìÝíç óïýðá îáíÜ
óôçí êáôóáñüëá êáé ôçí êáñõêåýåôå ìå
ôá áñùìáôéêÜ ÷üñôá, áëÜôé êáé ðéðÝñé.
 ÁíáêáôÝøôå ôïí êñüêï áâãïý êáé ôç
ãëõêéÜ êñÝìá ãÜëáêôïò êáé ðñïóèÝóôå
ôï ìßãìá óôç óïýðá, áíáêáôåýïíôáò.
Ìçí áöÞóåôå ôç óïýðá íá âñÜóåé ðëÝïí.
ÐáñáóêåõÞ
¼ëá ôá õëéêÜ ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ôçí ßäéá
èåñìïêñáóßá.
 ÂÜëôå ôá õëéêÜ ìå 100 ml ëÜäé óôï ðïôÞñé
êáé áíáìßîôå ôá åðß ðåñ.
20 äåõôåñüëåðôá.
 ÐñïóèÝóôå 150 ml ëÜäé êáé ÷ôõðÞóôå
Üëëá 30–45 äåõôåñüëåðôá. Óôï ìéêñü
ðïôÞñé ç ìáãéïíÝæá ìðïñåß íá
ðáñáóêåõáóôåß ìå ôï ìá÷áßñé.
Âïýôõñï ìå ìÝëé
ÕëéêÜ ãéá ôï ìéêñü ðïôÞñé (MR008..)
30 g âïýôõñï (áðü ôï øõãåßï)
100 g ìÝëé (áðü ôï øõãåßï)
ÕëéêÜ ãéá ôï ìåãÜëï ðïôÞñé (MR015..)
50 g âïýôõñï (áðü ôï øõãåßï)
150 g ìÝëé (áðü ôï øõãåßï)
Åñãáëåßï: Ìá÷áßñé
ÐáñáóêåõÞ
 Êüøôå ôï âïýôõñï óå ìéêñÜ êïììÜôéá.
 ÂÜëôå ôï âïýôõñï êáé ôï ìÝëé óôï ðïôÞñé
êáé áíáìßîôå ôá åðß ðåñ.
10 äåõôåñüëåðôá.
ÌéëêóÝéê
Áðüóõñóç
ÕëéêÜ
300 ml êñýï ãÜëá, 100 g öñÜïõëåò Þ Üëëï
öñïýôï, 1 öáê. âáíßëéá, 2–3 ê.ó. ðáãùôü
âáíßëéá
Åñãáëåßï: Ìá÷áßñé
ÐáñáóêåõÞ
 ÂÜëôå üëá ôá õëéêÜ óôï ðïôÞñé êáé
áíáìßîôå ôá åðß ðåñ. 30 äåõôåñüëåðôá.
Óåñâßñåôå áìÝóùò.
Ç óõóêåõÞ Ý÷åé óçìáíèåß óýìöùíá ìå
ôçí ÅõñùðáúêÞ ïäçãßá 2002/96 Å. Ê.
ðåñß çëåêôñéêþí êáé çëåêôñïíéêþí
ðáëéþí óõóêåõþí (waste electrical
and electronic equipment – WEEE).
Ç ïäçãßá äßíåé ôï ðëáßóéï ãéá ôçí óå üëç
ôçí åðéêñÜôåéá ôçò Å. Å. éó÷ýïõóá
ðáñáëáâÞ êáé áîéïðïßçóç ôùí ðáëéþí
óõóêåõþí áðü ôïí ðùëçôÞ.
Ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôïõò
åðßêáéñïõò ôñüðïõò áðüóõñóçò
áðåõèõíèåßôå óôï åéäéêü êáôÜóôçìá,
áð' üðïõ áãïñÜóáôå ôç óõóêåõÞ Þ óôç
ÄçìïôéêÞ Þ ÊïéíïôéêÞ Áñ÷Þ ôïõ ôüðïõ
êáôïéêßáò óáò.
ÓÜëôóá óáëÜôáò
ÕëéêÜ
200 g îéíÞ êñÝìá ãÜëáêôïò, 200 g ãéáïýñôé,
3 óêåëßäåò óêüñäï, 2–3 ê.ó. êÝôóáð, ðñÝæá
áëÜôé êáé æÜ÷áñç, 3–6 ê.ó. îßäé
Åñãáëåßï: Ìá÷áßñé
ÐáñáóêåõÞ
 ÂÜëôå üëá ôá õëéêÜ óôï ðïôÞñé êáé
áíáìßîôå ôá åðß ðåñ. 20 äåõôåñüëåðôá.
ÌáãéïíÝæá
ÕëéêÜ
1 áâãü, 1 ê.ó. ìïõóôÜñäá, 1 ê.ó. îßäé, áëÜôé,
ðéðÝñé, 100 ml ëÜäé êáé åðéðëÝïí Üëëá 150 ml
ëÜäé
Åñãáëåßï: Äßóêïò ÷ôõðÞìáôïò
58
ÏÑÏÉ ÅÃÃÕÇÓÇÓ
1. Ç Åããýçóç êáëÞò ëåéôïõñãßáò ôùí
ðñïúüíôùí ìáò ðáñÝ÷åôáé ãéá ÷ñïíéêü
äéÜóôçìá åßêïóé ôåóóÜñùí (24) ìçíþí
áðü ôçí çìåñïìçíßá ôçò ðñþôçò
áãïñÜò ðïõ áíáãñÜöåôáé óôç
èåùñçìÝíç áðüäåéîç áãïñÜò. Ãéá ôçí
ðáñï÷Þ ôçò åããýçóçò áðáéôåßôáé ç
åðßäåéîç ôçò èåùñçìÝíçò áðüäåéîçò
áãïñÜò óôçí ïðïßá áíáãñÜöåôáé ï
ôýðïò êáé ôï ìïíôÝëï ôïõ ðñïúüíôïò.
el
2. Ç åôáéñåßá ìÝóá óôá áíùôÝñù ÷ñïíéêÜ
üñéá, óå ðåñßðôùóç ðëçììåëïýò
ëåéôïõñãßáò ôçò óõóêåõÞò,
áíáëáìâÜíåé ôçí õðï÷ñÝùóç ôçò
åðáíáöïñÜò ôçò óå ïìáëÞ ëåéôïõñãßá
êáé ôçò áíôéêáôÜóôáóçò êÜèå ôõ÷üí
åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò (ðëçí ôùí
áíáëþóéìùí êáé ôùí åõðáèþí, üðùò ôá
ãõÜëéíá, ëáìðôÞñåò êëð). Áðáñáßôçôç
ðñïûðüèåóç ãéá íá éó÷ýåé ç åããýçóç
åßíáé ç ìç ëåéôïõñãßá ôçò óõóêåõÞò íá
ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí ðïëõìåëÞ
êáôáóêåõÞ ôçò êáé ü÷é åðß ðáñáäåßãìáôé
áðü êáêÞ ÷ñÞóç, ëáíèáóìÝíç
åãêáôÜóôáóç, ìç ôÞñçóç ôùí ïäçãéþí
÷ñÞóçò ôçò óõóêåõÞò, áêáôÜëëçëç
óõíôÞñçóç áðü ðñüóùðá ìç
åîïõóéïäïôçìÝíá áðü ôçí BSH ÅëëÜò
ÁÂÅ Þ áðü åîùãåíåßò ðáñÜãïíôåò
üðùò äéáêïðÝò çëåêôñéêïý ñåýìáôïò
Þ äéáöïñïðïßçóçò ôçò ôÜóçò êëð.
3. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôï ðñïúüí äåí
ëåéôïõñãåß óùóôÜ ëüãù ôçò
êáôáóêåõÞò ôïõ êáé åöüóïí ç
ðëçììåëÞò ëåéôïõñãßá åêäçëþèçêå
êáôÜ ôçí ðåñßïäï åããýçóçò,
ôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÓÝñâéò (ç ôï
åîïõóéïäïôçìÝíï óõíåñãåßï) ôçò BSH
ÅëëÜò ÁÂÅ èá ôï åðéóêåõÜóåé ìå óêïðü
ôç ÷ñÞóç ãéá ôçí ïðïßá êáôáóêåõÜóôçêå, ÷ùñßò íá õðÜñîåé ÷ñÝùóç ãéá
áíôáëëáêôéêÜ Þ ôçí åñãáóßá.
4. Äåí êáëýðôïíôáé áðü ôçí åããýçóç ïé
÷ñåþóåéò êáé ïé êßíäõíïé ðïõ
ó÷åôßæïíôáé ìå ôç ìåôáöïñÜ ôïõ
ðñïúüíôïò ðñïò åðéóêåõÞ óôïí
ìåôáðùëçôÞ Þ ðñïò ôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÓÝñâéò ôçò BSH ÅëëÜò ÁÂÅ.
5. ¼ëåò ïé åðéóêåõÝò ôçò åããýçóçò
ðñÝðåé íá ãßíïíôáé áðü ôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÓÝñâéò (ç ôï åîïõóéïäïôçìÝíï óõíåñãåßï) ôçò BSH ÅëëÜò ÁÂÅ.
6. Ç åããýçóç äåí êáëýðôåé êáíÝíá ðñïúüí
ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðÝñáí ôùí
ðñïäéáãñáöþí ãéá ôéò ïðïßåò
êáôáóêåõÜóôçêå (ð. ÷. ïéêéáêÞ ÷ñÞóç).
7. Ç åããýçóç êáëÞò ëåéôïõñãßáò ðïõ
ðáñÝ÷åôáé áðü ôïí êáôáóêåõáóôÞ
ðáýåé áí áðïêïëëçèïýí, áëëïéùèïýí
Þ ôñïðïðïéçèïýí ìå ïðïéïäÞðïôå
ôñüðï ïé ôáéíßåò áóöáëåßáò Þ ïé åéäéêÝò
äéáêñéôéêÝò áõôïêüëëçôåò åôéêÝôåò åðß
ôùí ïðïßùí áíáãñÜöåôáé ï áñéèìüò
óåéñÜò Þ ç çìåñïìçíßá áãïñÜò.
8. Ç åããýçóç äåí êáëýðôåé:
– ÅðéóêåõÝò, ìåôáôñïðÝò Þ êáèáñéóìïýò ðïõ Ýëáâáí ÷þñá óå êÝíôñï
service ìç åîïõóéïäïôçìÝíï áðü ôçí
BSH ÅëëÜò ÁÂÅ.
– ËÜèïò ÷ñÞóç, õðåñâïëéêÞ ÷ñÞóç,
÷åéñéóìü Þ ëåéôïõñãßá ôïõ ðñïúüíôïò
êáôÜ ôñüðï ìç óýìöùíï ìå ôéò
ïäçãßåò ðïõ ðåñéÝ÷ïíôáé óôá
åã÷åéñßäéá ÷ñÞóçò êáé/Þ óôá ó÷åôéêÜ
Ýããñáöá ÷ñÞóçò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôçò ðëçììåëïýò öýëáîçò ôçò
óõóêåõÞò, ôçò ðôþóçò ôçò óõóêåõÞò
êëð.
– Ðñïúüíôá ìå äõóáíÜãíùóôï áñéèìü
óåéñÜò.
– ÆçìéÝò ðïõ ðñïêáëïýíôáé åíäåéêôéêÜ
áðü áóôñáðÝò, íåñü Þ õãñáóßá,
öùôéÜ, ðüëåìï, äçìüóéåò áíáôáñá÷Ýò, ëÜèïò ôÜóåéò ôïõ äéêôýïõ
ðáñï÷Þò ñåýìáôïò, Þ ïðïéïäÞðïôå
ëüãï ðïõ åßíáé ðÝñáí áðü ôïí Ýëåã÷ï
ôïõ êáôáóêåõáóôÞ Þ ôïõ åîïõóéïäïôçìÝíïõ óõíåñãåßïõ.
9. Ç åããýçóç ðïõ ðñïóöÝñåôáé ðáýåé íá
éó÷ýåé åöüóïí ç êõñéüôçôá ôçò
óõóêåõÞò ìåôáâéâáóôåß óå ôñßôï
ðñüóùðï áðü ôïí áñ÷éêü áãïñáóôÞ ôï
üíïìá ôïõ ïðïßïõ áíáãñÜöåôáé óôï
ðáñáóôáôéêü áãïñÜò ôçò óõóêåõÞò.
10. ÁíôéêáôÜóôáóç ôçò óõóêåõÞò ãßíåôáé
ìüíï åöüóïí äåí åßíáé äõíáôÞ ç
åðéäéüñèùóç ôçò êáôüðéí ðéóôïðïßçóçò
ôçò áäõíáìßáò åðéóêåõÞò áðü ôï
ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÓÝñâéò (ç ôï
åîïõóéïäïôçìÝíï óõíåñãåßï) ôçò
BSH ÅëëÜò ÁÂÅ.
11. Ç êÜèå åðéóêåõÞ Þ ç áíôéêáôÜóôáóç
åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò äåí ðáñáôåßíåé
ôïí ÷ñüíï åããýçóçò ôïõ ðñïúüíôïò.
12. ÅîáñôÞìáôá êáé õëéêÜ ðïõ áíôéêáèéóôþíôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò
åðéóôñÝöïíôáé óôï óõíåñãåßï.
BSH Á.Â.Å. – 17ï ÷ëì. ÅèíéêÞò ïäïý
Áèçíþí – Ëáìßáò & Ðïôáìïý 20, ÊçöéóéÜ
SERVICE
ÁèÞíá: 17ï ÷ëì. ÅèíéêÞò ïäïý
Áèçíþí – Ëáìßáò & Ðïôáìïý 20,
ÊçöéóéÜ – ôçë.: 210-42.77.700
Èåó/íßêç: 8,3ï ÷ëì. ÅèíéêÞò ïäïý
Èåó/íßêçò – Ìïõäáíéþí,
Ðåñéï÷Þ ÈÝñìç – ôçë.: 2310-497.200
ÐÜôñá: ×áñáëÜìðç & Åñåíóôñþëå –
ôçë.: 2610-330.478
ÊñÞôç: ÅèíéêÞò ÁíôéóôÜóåùò 23 & ÊáëáìÜ,
ÇñÜêëåéï – ôçë.: 2810-321.573
Êýðñïò: Áñ÷. Ìáêáñßïõ Ã' 39, ¸ãêùìç –
Ëåõêùóßá – Ðáãêýðñéï ôçë.: 77778007
Ôçñïýìå ôï äéêáßùìá áëëáãþí.
59
tr
Yeni bir SIEMENS cihazý satýn aldýðýnýz
için sizi candan kutluyoruz.
Böylelikle kararýnýzý modern ve
yüksek kaliteli bir ev aleti yönünde
vermiþ oldunuz.
Ürünlerimiz hakkýnda daha fazla bilgi
için, lütfen internet sitemize bakýnýz.
EEE yönetmeliðine uygundur
Ýçindekiler
Kendi güvenliðiniz için . . .
Genel bakýþ . . . . . . . . . .
Kullanýlmasý . . . . . . . . . .
Ýþiniz sona erdikten sonra
Cihazýn temizlenmesi . . . .
Pratik bilgiler ve tarifler . .
Giderilmesi . . . . . . . . . . .
Garanti . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
60
61
62
62
62
63
64
64
Kendi güvenliðiniz için
Bu cihaz için güvenlik ve kullaným bilgileri elde etmek için,
cihazý kullanmaya baþlamadan önce iþbu kýlavuzu itinayla
okuyunuz.
Bu cihaz, ticaret amaçlý kullaným için deðil, evde veya ev ortamýna
benzer mekanlarda kullanýlan normal miktarlar için tasarlanmýþtýr.
Ev ortamýna benzer mekanlardaki kullaným, örn. dükkanlarýn,
bürolarýn, çiftlik veya çiftçilik iþletmelerinin ve diðer sanayi
iþletmelerinin elemanlarýnýn kullandýðý mutfaklardaki kullanýmý ve
ayrýca pansiyonlarýn, küçük otellerin ve benzeri mesken tertibatlarýnýn
misafirlerinin kullanýmýný kapsar.
Cihazý sadece evde iþlenilen miktar ve süreler için kullanýnýz.
Cihaz sadece besin doðramak ya da karýþtýrmak için uygundur. Baþka
cisimlerin ya da maddelerin iþlenmesi için kullanýlamaz.
Kullanma kýlavuzunu itinalý bir þekilde okuyunuz ve ileride lazým olma
ihtimalinden dolayý saklayýnýz. Cihazý baþka birine satacak olursanýz,
kullanma kýlavuzunu da veriniz.
, Genel güvenlik bilgi ve uyarýlarý
Elektrik çarpma tehlikesi
Bu cihaz, 8 yaþýndan küçük çocuklar tarafýndan kullanýlmamalýdýr,
fakat daha yaþlý çocuklar tarafýndan, yetiþkin bir kiþinin denetimi
altýnda kullanýlabilir.
Cihaz ve baðlantý hattý çocuklardan uzak tutulmalýdýr.
Cihazlar, fiziksel, algýsal veya zihinsel yetenekleri düþük kiþiler veya
yeterli tecrübesi ya da bilgisi olmayan kiþiler tarafýndan ancak denetim
altýnda veya güvenli kullaným ve buna ba″ lý tehlikeler hususunda
e″ itilmiþ ve anlamýþ olmalarý þartýyla kullanýlabilir.
Çocuklarýn cihaz ile oynamasýna izin vermeyiniz.
Cihazý sadece tipe etiketi üzerinde bildirilen bilgilere göre elektrik
gerilimine baðlayýnýz ve çalýþtýrýnýz.
Cihazý sadece baðlantý kablosunda veya kendisinde herhangi bir arýza
yoksa kullanmayýnýz.
60
tr
Cihaz, baþýnda kimse yokken, monte edilmeden önce, sökülüp
parçalarýna ayrýlmadan önce veya temizlenmeden önce daima elektrik
þebekesinden ayrýlmalýdýr.
Elektrik kablosunu keskin kenarlar ve sýcak yüzeyler üzerinden
geçecek þekilde çekmeyiniz. Herhangi bir tehlikeli duruma yer
vermemek için, cihazýn baðlantý kablosunda herhagi bir hasar olduðu
zaman, sadece üretici tarafýndan, üreticinin yetkili servisi tarafýndan
veya benzeri yetki ve eðitime sahip baþka bir uzman eleman
tarafýndan deðiþtirilmelidir.
Cihazda yapýlacak onarýmlar, herhangi bir tehlike oluþmasýný önlemek
için, sadece yetkili servisimiz tarafýndan yapýlmalýdýr.
, Bu cihaz için güvenlik bilgi ve uyarýlarý
Yaralanma tehlikesi
Elektrik çarpma tehlikesi
Cihazýn kabý sýcak bir yüzey üzerine konulmamalýdýr.
Artýk kullanýlmayacak olan eski cihazlarý tamamen kullanýlamaz hale
getiriniz. Cihazý sadece orijinal aksesuarlar ile kullanýnýz.
Sýcak sývý iþlenmesinde dikkatli olunmalýdýr.
Sývýlar iþlenirken etrafa sýçrayabilir.
Cihaz ýslak elle tutulmamalý, akan su altýna tutulmamalý veya suya
sokulmamalýdýr. Motor ünitesi sadece durur konumda kabdan
çýkarýlmalýdýr.
Cihaz kesinlikle boþ çalýþtýrýlmamalýdýr.
Keskin býçakdan dolayý yaralanma tehlikesi söz konusudur!
Býçaklar sadece plastik sapýndan tutulmalýdýr. Cihaz kapatýldýktan
sonra, motor belli bir süre dönmeye devam eder.
Haþlanma tehlikesi!
Köpüren veya sýcak sývýlar iþleneceði zaman, plastik kabýn içine azami
0,5 litre, cam kabýn içine ise azami 1,0 litre doldurulmalý ve
iþlenmelidir.
Bu kullanma kýlavuzunda farklý cihaz
modelleri tarif edilmektedir.
Genel bakýþ
Lütfen resimli sayfayý açýnýz.
Resim 1
a Motor ünitesi
Cihazý açýp kapatmak ve iþletme þeklini
deðiþtirmek için kullanýlýr.
Sürekli kullaným
= Motor ünitesi aþaðýya bastýrýlmalýdýr
b
Aralýklý kullaným (I)
= Motor ünitesi aþaðýya bastýrýlmalý,
basýlý tutulmalý — serbest býrakýlmalý —
aþaðýya bastýrýlmalý, basýlý tutulmalý —
serbest býrakýlmalý
Koruyucu kapak
Kabýn kapatýlmasý ve takýlan aletin
kilitlenmesi için kullanýlýr; yerine doðru
oturmasýna dikkat edilmelidir! Eðik
yerleþtirilmemesine dikkat edilmelidir!
Cihaz ancak koruyucu kapak yerine
doðru takýldýðý zaman çalýþtýrýlabilir.
61
tr
Aletler (modele baðlý olarak)
c Býçak örn. otsu baharat, soðan,
meyve, sebze, peynir ve et doðramak
için kullanýlýr
d Çýrpma diski krema, kremþanti,
mayonez ve süt köpüðü (soðuk süt,
azm. 8 °C) çýrpmak için kullanýlýr
e Buz doðrama býçaðý küp buzlarýn
doðranmasý için kullanýlýr
Kap (mikrodalga fýrýnda kullanýlmaya
elveriþlidir)
f Plastikten (Dolum hacmi: azm.
800 ml)
g Camdan (Dolum hacmi: azm. 1500 ml)
Kullanýlmasý
Resim 2—6
Dikkat!
Doðrayýcý býçak, çekirdek halinde kuru
kahve, turp ve þeker öðütmek için uygun
deðildir. Cihazý çalýþtýrmadan önce,
iþlenecek malzemenin içindeki tüm sert
parçalar (örneðin et içindeki lifler, sinirler,
kýtýrdaklar veya kemikler) çýkarýlmalýdýr.
Derin dondurulmuþ besinler sadece buz
doðrama býçaðý ile doðranmalýdýr.
Ýlk kez kullanmadan önce, cihazý ve aletleri
temizleyiniz.
 Elektrik kablosu tamamen açýlmalýdýr.
 Malzeme kabý, çalýþýlacak olan düz
ve temiz bir alana yerleþtirilmelidir.
 Doðrayýcý býçak kabýn içine
yerleþtirilmelidir.
 Ýþlenecek malzeme kaba doldurulmalýdýr.
Doldurulacak miktar için, ölçü cetveline
(A) dikkat edilmelidir.
 Koruyucu kapak kapatýlmalýdýr; eðik
takýlmamasýna dikkat edilmelidir!
 Motor ünitesi takýlmalý ve yerine oturmasý
saðlanmalýdýr.
Motor ünitesi yerine tam oturmazsa,
cihaz çalýþmaya baþlamaz.
 Elektrik fiþini prize takýnýz.
 Kap bir elle sabit tutulmalý ve diðer
elle motor ünitesine basýlmalýdýr:
Kremþanti veya krema çýrpmak ve
malzemeyi ince öðütmek için sürekli
kullaným fonksiyonu, örn. soðan veya
meyve parçalamak ya da küp buz
doðramak için aralýklý kullaným
fonksiyonunun kullanýlmasý önerilir.
62
Dikkat!
Resim 8
Cihazý kaldýrmadan veya kapaðý
çýkarmadan önce, elektrik fiþini çekip
prizden çýkarýnýz! Cihazý kesinlikle ters
konumda, yani baþ aþaðý kullanmayýnýz
veya ters konumdayken demonte
etmeyiniz!
Ýþiniz sona erdikten sonra


Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
Motor ünitesi ve koruyucu kapak
çýkarýlmalý,
 Doðrayýcý býçak kabýn içinden çýkarýlýp,
ardýndan iþlenmiþ besin kabdan
boþaltýlmalýdýr.
Cihazýn temizlenmesi
Elektrik çarpma tehlikesi
Motor ünitesini kesinlikle suya sokmayýnýz
ve bulaþýk makinesinde temizlemeyiniz.
 Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
 Motor ünitesi nemli bir bez ile silinmeli ve
ardýndan kurulanmalýdýr.
 Aksesuarlar, kap ve koruyucu kapak,
bulaþýk makinesinde veya bir fýrça ile,
musluktan akan su altýnda
temizlenmelidir.
Dikkat!
Býçaklarý kesinlikle çýplak el ile
temizlemeyiniz. Temizleme iþlemi için fýrça
kullanýnýz. Býçaklarý sadece plastik
sapýndan tutunuz.
Bilgi: Örneðin kýrmýzý lahana iþlendiði
zaman cihazda renkli lekeler kalabilir ve bu
lekeler birkaç damla sývý yemeklik yað ile
temizlenebilir.
Cihaz ile soðan veya sarmýsak doðrandýktan
sonra, malzeme kabý hemen
temizlenmelidir.
Cihazýn muhafaza edilmesi
Resim 7
 Elektrik kablosu motor ünitesinin etrafýna
sarýlmalýdýr.
tr
Pratik bilgiler ve tarifler
Cihaz ile daha rahat çalýþabilmeniz ve elde
edeceðiniz sonuçlarýn daha iyi olmasý için,
aþaðýdaki bilgiler yararlý olacaktýr.
Cihazý kullanmaya baþlamadan önce:
— Et, peynir, çið meyve veya sebze
iþlenmeden önce, 1 cm büyüklükte küp
þeklinde parçalar halinde
doðranmalýdýr.
— Otsu baharatlar yýkanmalý, saplarý
kesilip alýnmalý ve kýsaca kurutulmalýdýr.
— Peynir, soðumasý için buzdolabýna
konmalýdýr.
— Kuru ekmek parça parça
doðranmalýdýr.
Besin
Aksesuar
— Etin kýkýrdaðý, kemikleri ve lifleri (sinir)
alýnmalýdýr.
— Malzeme kabýnda yumurta aký çýrpýlmadan önce, kabýn temiz, yaðsýz ve kuru
olmasý gerekir.
Bilgi:
Tabloda bildirilen süreler kýlavuz deðerdir
ve bu süreler, doldurulan miktara ve iþleme
derecesine göre deðiþebilir.
Cihazýn kýsa Az malzeme ve/veya
süre
doðrama derecesi düþük
çalýþtýrýlmasý:
Cihazýn uzun Çok malzeme ve/veya
doðrama derecesi yüksek
süre
çalýþtýrýlmasý:
Azami miktar
Cam kap
Maydanoz
Sarmýsak, soðan
Meyve/Sebze
Badem, ceviz
Peynir
Et
Bebek mamasý
Kaygana (krep)
hamuru
Kokteyl
Doðranmýþ buz
Çýrpýlmýþ yumurta
aký
Çýrpýlmýþ krema
Býçak
Býçak
Býçak
Býçak
Býçak
Býçak
Býçak
Býçak
Býçak
Buz doðrama
býçaðý
Çýrpma diski
Çýrpma diski
40 g
200 g
200 g
250 g
200 g
200 g
200 g
1,0 l
1,5 l
200 g veya
yakl. 8 küp
þeklinde buz
4 yumurta
aký
400 ml
Sebze çorbasý
Malzemeler
1 havuç ve birer küçük kereviz, pýrasa,
kabak, karnabahar veya baþka bir sebze
türü, 1 orta büyüklükte piþmiþ patates,
¾ litre et suyu, maydonoz, fesleðen
(arzu edilirse), tuz, karabiber, 100 g krema,
1 yumurta sarýsý
Aksesuar: Býçak
Kahve hazýrlanmasý
 Sebze ayýklanmalý, yýkanýp temizlenmeli
ve kabaca doðranmalýdýr.
Plastik kap
30 g
150 g
200 g
200 g
150 g
200 g
200 g
0,7 l
Aralýk
adedi (I)
Süre
[saniye]
5—15 (I)
5—10 (I)
10—15 (I)
20—30
20—30
15—25
10—20
30—45
0,8 l
s
s
s
s
s
—30 s
4—6 (I)
60—90 s
15—20 s


Et suyu ve sebze birlikte kaynatýlmalýdýr.
Kaynatýlmýþ çorba, sebze ile birlikte
malzeme kabýna doldurulup
pürelenmelidir.
 Pürelenmiþ çorba tekrar tencereye
doldurulmalý ve ardýndan otsu
baharatlar, tuz ve karabiber ile
baharatlanmalýdýr.
 Yumurta aký ve taze krema karýþtýrýlmalý
ve çorbaya katýlýp tekrar karýþtýrýlmalýdýr.
Çorba artýk kaynatýlmamalýdýr. Çorbayý
artýk kaynatmayýnýz.
63
tr
Sütlü içecek
Malzemeler
300 ml soðuk süt, 100 g çilek veya baþka bir
meyve, 1 paket þekerli vanilin,
2—3 yemek kaþýðý vanilyalý dondurma
Aksesuar: Býçak
Kahve hazýrlanmasý
 Tüm malzemeler, malzeme kabýna
doldurulmalý ve cihaz yaklaþýk 30 saniye
çalýþtýrýlmalýdýr. Hemen servis
yapýlmalýdýr.
Salata sosu
Malzemeler
200 ml ekþi krema, 200 g yoðurt,
3 diþ sarmýsak, 2—3 yemek kaþýðý ketçap, bir
tutam tuz, þeker, 3—6 yemek kaþýðý sirke
Aksesuar: Býçak
Kahve hazýrlanmasý
 Tüm malzemeler, malzeme kabýna
doldurulmalý ve cihaz ile yaklaþýk
20 saniye karýþtýrýlmalýdýr.
Mayonez
Malzemeler
1 yumurta, 1 yemek kaþýðý hardal, 1 yemek
kaþýðý sirke, tuz, karabiber (veya beyaz toz
biber), 100 ml sývý yað ve ayrýca 150 ml sývý
yað
Aksesuar: Çýrpma diski
Kahve hazýrlanmasý
Ýþlenecek tüm malzemeler ayný sýcaklýkta
olmalýdýr.
 Malzemeler 100 ml sývý yað ile malzeme
kabýna doldurulmalý ve cihaz ile yaklaþýk
20 saniye karýþtýrýlmalýdýr.
 Diðer 150 ml sývý yað ilave edilmeli
ve 30—45 saniye daha karýþtýrýlmalýdýr.
Mayonez, küçük kab içinde hazýrlanýrsa,
çýrpma diski yerine býçak kullanýlabilir.
Kahve hazýrlanmasý
 Tereyaðýný küçük parçalar þeklinde
doðrayýnýz ve miksere doldurunuz.
 Balý da ilave ediniz ve 10 saniye
karýþtýrýnýz.
Giderilmesi
Bu cihaz, elektro ve elektronik eski
cihazlar (waste electrical and
electronic equipment — WEEE)
ile ilgili, 2002/96/EG numaralý
Avrupa direktifine uygun olarak
iþaretlenmiþtir.
Bu direktif, eski cihazlarýn geri alýnmasý
ve deðerlendirilmesi için, AB dahilinde
geçerli olan bir uygulama kapsamýný
belirlemektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda
bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý
olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.
Garanti
Bu cihaz için, yurt dýþýndaki temsilciliklerimizin vermiþ olduðu garanti þartlarý
geçerlidir. Bu hususda daha detaylý bilgi
almak için, cihazý satýn aldýðýnýz satýcýya
baþ vurunuz. Garanti süresi içerisinde
bu garantiden yararlanabilmek için, cihazý
satýn aldýðýnýzý gösteren fiþi veya faturayý
göstermeniz þarttýr.
Ballý tereyaðý
Küçük kap için gerekli malzemeler
(MR008..)
30 g tereyaðý (buzdolabýndan)
100 g bal (buzdolabýndan)
Büyük kap için gerekli malzemeler
(MR015..)
50 g tereyaðý (buzdolabýndan)
150 g bal (buzdolabýndan)
Aksesuar: Býçak
Deðiþiklikler olabilir.
64
pl
Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu
nowego urz¹dzenia firmy SIEMENS.
Tym samym wybór Pañstwa padł
na nowoczesne, wysokowartoœciowe
urz¹dzenie gospodarstwa domowego.
Dalsze informacje dotycz¹ce naszych
produktów znajd¹ Pañstwo na naszej
stronie internetowej.
Spis treœci
Zapewnienie bezpieczeñstwa pracy . . . . .
Opis urz¹dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Po pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wskazówki praktyczne i przepisy . . . . . . .
Wskazówki dotycz¹ce usuwania
zu¿ytego urz¹dzenia . . . . . . . . . . . . . . . .
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
68
69
69
69
69
71
71
Zapewnienie bezpieczeñstwa pracy
Przed u¿yciem urz¹dzenia nale¿y starannie przeczytać niniejsz¹
instrukcjê obsługi, aby zapoznać siê ze wskazówkami bezpieczeñstwa
i obsługi.
Niniejsze urz¹dzenie nie jest przeznaczone do u¿ytku komercyjnego lecz
skonstruowane z przeznaczeniem do przetwarzania iloœci typowych dla
gospodarstwa domowego itp. U¿ytkowanie o charakterze podobnym
do domowego obejmuje np. u¿ywanie urz¹dzenia w pomieszczeniach
kuchennych w sklepach, biurach, gospodarstwach rolnych lub innych
(małych) przedsiêbiorstwach oraz w pensjonatach, małych hotelach itp.
Urz¹dzenie u¿ywać do przetwarzania œrednich iloœci produktów na potrzeby
gospodarstwa domowego.
Urz¹dzenie nadaje siê wył¹cznie do rozdrabniania lub mieszania produktów
spo¿ywczych. Nie wolno u¿ywać urz¹dzenia do przetwarzania innych
przedmiotów lub substancji.
Instrukcjê obsługi proszê starannie przechowywać. Proszê przekazać
instrukcjê wraz z urz¹dzeniem ewentualnemu kolejnemu właœcicielowi.
, Ogólne wskazówki bezpieczeñstwa
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym
Dzieciom poni¿ej 8 roku ¿ycia nie wolno u¿ywać urz¹dzenia; urz¹dzenie
mo¿e być jednak obsługiwane przez dzieci powy¿ej lat oœmiu pod
warunkiem, ¿e bêd¹ pod stałym nadzorem.
Urz¹dzenie wraz z elektrycznym przewodem zasilaj¹cym nale¿y
przechowywać z dala od dzieci.
Urz¹dzenia mog¹ być obsługiwane przez osoby o ograniczonych
zdolnoœciach fizycznych, czuciowych lub umysłowych albo nie
posiadaj¹cych odpowiedniego doœwiadczenia/wiedzy tylko pod kontrol¹
osoby odpowiadaj¹cej za bezpieczeñstwo osoby obsługuj¹cej urz¹dzenie
lub po dokładnym pouczeniu w obsłudze urz¹dzenia oraz po zrozumieniu
zagro¿eñ wynikaj¹cych z obsługi urz¹dzenia.
Nie pozwalać dzieciom na zabawê urz¹dzeniem.
Urz¹dzenie nale¿y podł¹czyć i u¿ytkować zgodnie z parametrami podanymi
na tabliczce znamionowej.
67
pl
Urz¹dzenie mo¿na u¿ywać tylko wtedy, gdy elektryczny przewód zasilaj¹cy
i samo urz¹dzenie nie s¹ uszkodzone.
Zawsze wył¹czać urz¹dzenie gdy jest bez nadzoru, przez monta¿em
i demonta¿em oraz przed czyszczeniem.
Nie wolno ocierać elektrycznego przewodu zasilaj¹cego o ostre krawêdzie
ani gor¹ce powierzchnie.
Aby unikn¹ć zagro¿eñ w przypadku uszkodzenia przewodu zasilaj¹cego,
nale¿y zlecić jego wymianê wył¹cznie producentowi albo jego
autoryzowanemu serwisowi lub osobie o podobnych kwalifikacjach
i odpowiednich uprawnieniach.
Naprawy urz¹dzenia mo¿na przeprowadzić tylko w naszym autoryzowanym
punkcie serwisowym.
, Wskazówki bezpieczeñstwa dla pracy z niniejszym urz¹dzeniem
Niebezpieczeñstwo skeleczenia
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym
Urz¹dzenie u¿ywać tylko z oryginalnym wyposa¿eniem.
Pojemnika nie stawiać na gor¹cej powierzchni.
Zachować ostro¿noœć w czasie miksowania gor¹cych płynów.
Płyny mog¹ siê rozpryskiwać w czasie miksowania. Urz¹dzenia nie wolno
chwytać mokrymi rêkoma, wkładać pod strumieñ wody, ani zanurzać w
cieczach.
Jednostkê napêdu zdejmować z pojemnika tylko wtedy, je¿eli urz¹dzenie
jest wył¹czone a napêd nieruchomy. Nie wolno nigdy wł¹czać urz¹dzenia na
biegu jałowym.
Niebezpieczeñstwo zranienia ostrymi no¿ami!
No¿e rozdrabniacza chwytać tylko za uchwyt z tworzywa sztucznego.
Po wył¹czeniu urz¹dzenie pracuje jeszcze krótk¹ chwilê.
Niebezpieczeñstwo poparzenia!
W pojemniku z tworzywa sztucznego mo¿na miksować maksymalnie
0,5 litra, a w pojemniku szklanym maksymalnie 1,0 litr gor¹cych lub
pieni¹cych płynów.
Niniejsza instrukcja obsługi opisuje ró¿ne
modele.
Opis urz¹dzenia
Proszê rozło¿yć składan¹ kartkê z rysunkami.
Rysunek 1
a Jednostka napêdowa
Do wł¹czania i wył¹czania urz¹dzenia oraz
zmiany trybu pracy.
Praca ci¹gła
= jednostkê napêdow¹ nacisn¹ć w dół
68
b
Praca przerywana
= jednostkê napêdow¹ nacisn¹ć w dół,
przytrzymać – zwolnić – nacisn¹ć w dół,
przytrzymać – zwolnić
Pokrywa ochronna
Do zamykania pojemnika i mocowania
koñcówek – zwracać uwagê na prawidłowe
osadzenie pokrywy! Urz¹dzenie mo¿na
wł¹czać tylko wtedy, je¿eli pokrywa ochronna
jest prawidłowo zało¿ona.
pl
Koñcówki (zale¿nie od modelu)
c Nó¿ do rozdrabniania np. ziół i zieleniny,
cebuli, owoców, warzyw, sera i miêsa.
d Tarcza do ubijania œmietany, piany z białek,
majonezu, pianki z mleka (zimne mleko,
maks. 8 °C)
e Nó¿ Ice-Crush do rozdrabniania kostek lodu
Pojemnik (nadaje siê do kuchenki mikrofalowej)
f z tworzywa sztucznego (o pojemnoœci
maks. 800 ml) albo
g ze szkła (o pojemnoœci maks. 1500 ml)
Obsługa
Rysunki 2–6
Uwaga!
Rozdrabniacz nie nadaje siê do rozdrabniania
kawy ziarnistej, chrzanu i rzepy ani cukru.
Przed rozdrabnianiem usun¹ć twarde czêœci
(z miêsa usun¹ć œciêgna, chrz¹stki i koœci.
Mro¿onki rozdrabniać tylko no¿em Ice-Crush.
Przed pierwszym u¿yciem wyczyœcić urz¹dzenie
i koñcówki.
 Całkowicie rozwin¹ć elektryczny przewód
zasilaj¹cy.
 Pojemnik postawić na gładkim, czystym
podło¿u.
 Do pojemnika wło¿yć odpowiedni¹ koñcówkê.
 Wło¿yć składniki, zwracać uwagê na oznaczenie (A).
 Nało¿yć pokrywê ochronn¹.
 Nało¿yć jednostkê napêdow¹ a¿ do zatrzasku.
Urz¹dzenie nie wł¹cza siê, je¿eli jednostka
napêdowa nie zatrzaœnie siê prawidłowo.
 Wtyczkê wło¿yć do gniazdka sieciowego.
 Pojemnik trzymać mocno jedn¹ rêk¹, a drug¹
naciskać jednostkê napêdow¹:
Praca ci¹gła – do mocnego rozdrobnienia
lub ubijania œmietany i piany z białek.
Praca przerywana – do siekania np. cebuli,
owoców i kruszenia lodu.
Uwaga!
Rysunek 8
Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego przed
podniesieniem urz¹dzenia lub zdejmowania
pokrywy urz¹dzenia! Urz¹dzenia nie wolno
wł¹czac w pozycji dnem do gory, ani
demontować w tym poło¿eniu!
Po pracy


Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.
Zdj¹ć jednostkê napêdow¹ i pokrywê
ochronn¹.

Wyj¹ć koñcówkê, a nastêpnie rozdrobnione
produkty spo¿ywcze.
Czyszczenie
Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem
elektrycznym
Jednostki napêdowej nie wolno nigdy zanurzać
w wodzie ani myć w zmywarce do naczyñ.
 Wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.
 Jednostkê napêdow¹ wytrzeć wilgotn¹ œcierk¹
a nastêpnie wytrzeć do sucha.
 Koñcówki, pojemnik i pokrywê ochronn¹
wymyć w zmywarce do naczyñ albo szczotk¹
pod bie¿¹c¹ wod¹.
Uwaga!
No¿a nie myć gołymi rêkoma. Do czyszczenia
u¿yć szczotki. Nó¿ chwytać za uchwyt
z tworzywa sztucznego.
Wskazówka: Przebarwienia powstałe na
elementach z tworzywa sztucznego po
rozdrabnianiu np. czerwonej kapusty mo¿na
usun¹ć za pomoc¹ kilku kropel oleju jadalnego.
Po rozdrabnianiu cebuli lub czosnku pojemnik
natychmiast wymyć.
Przechowywanie
Rysunek 7
 Elektryczny przewód zasilaj¹cy zawin¹ć wokół
jednostki napêdowej.
Wskazówki praktyczne i przepisy
Zastosowanie ni¿ej wymienionych wskazówek
ułatwi pracê z zastosowaniem rozdrabniacza
i pomo¿e uzyskać lepsze wyniki.
Przed u¿yciem urz¹dzenia:
– Miêso, ser, surowe owoce i warzywa
przeznaczone do rozdrobnienia pokroić
w kostkê wielkoœci ok. 1 cm.
– Zioła i zieleninê wymyć, usun¹ć łodygi
i osuszyć.
– Ser ochłodzić w chłodziarce.
– Suchy chleb pokroić na kawałki.
– Z miêsa usun¹ć chrz¹stki, koœci i œciêgna.
– Pianê z białek mo¿na ubić tylko w suchym
pojemniku, który nie zawiera ¿adnych
pozostałoœci tłuszczu.
Wskazówka:
Długoœci czasu podane w poni¿szej tabeli to
wartoœci zalecane, które zale¿ne s¹ od iloœci
produktów spo¿ywczych i stopnia rozdrobnienia.
krótszy czas
wł¹czenia
mniejsze iloœci i/lub mniejszy
stopieñ rozdrobnienia
dłu¿szy czas
wł¹czenia
wiêksze iloœci i/lub wiêkszy
stopieñ rozdrobnienia
69
pl
Produkty spo¿ywcze
Koñcówka
Maksymalna iloœć
Pojemnik
ze szkła
Pietruszka zielona
Czosnek, cebula
Owoce/warzywa
Migdały, orzechy włoskie
Ser ¿ółty
Miêso
Potrawy dla niemowl¹t
Ciasto naleœnikowe
Cocktail
Nó¿
Nó¿
Nó¿
Nó¿
Nó¿
Nó¿
Nó¿
Nó¿
Nó¿
Kruszony lód
Nó¿ Ice-Crush
Piana z białek jaj
Bita œmietana
Tarcza do ubijania
Tarcza do ubijania
40 g
200 g
200 g
250 g
200 g
200 g
200 g
1,0 l
1,5 l
200 g lub ok.
8 kostek lodu
4 białka
400 ml
Pojemnik
z tworzywa
sztucznego
30 g
150 g
200 g
200 g
150 g
200 g
200 g
0,7 l
0,8 l
Iloœć
wł¹czeñ (l)
Czas/
sekundy
5–15 (I)
5–10 (I)
10–15 (I)
20–30 s
20–30 s
15–25 s
10–20 s
30–45 s
–30 s
4–6 (I)
60–90 s
15–20 s
Zupa z warzyw
Sos do sałaty
Składniki
1 marchewka i po jednym małym kawałku selera,
pora, kabaczka, kalafiora lub warzywa innego
rodzaju, 1 gotowany ziemniak œredniej wielkoœci,
¾ litra wywaru z miêsa, zielona pietruszka, bazylia
(według smaku), sól, czarny pieprz, 100 g słodkiej
œmietany, 1 ¿ółtko
Koñcówka: nó¿
Przygotowanie
 Warzywa oczyœcić, wymyć i pokroić na du¿e
kawałki.
 Wywar z miêsa zagotować z warzywami.
 Ugotowan¹ zupê z warzywami przeło¿yć
do pojemnika rozdrabniacza i rozetrzeć.
 Zupê z roztartymi warzywami przeło¿yć
z powrotem do garnka i przyprawić ziołami,
sol¹ i pieprzem.
 ¯ółtko wymieszać ze słodk¹ œmietan¹ i wlać
do zupy. Nie gotować dalej.
Składniki
200 g kwaœnej œmietany, 200 g jogurtu, 3 z¹bki
czosnku, 2–3 ły¿ki ketchupu, szczypta soli,
cukier, 3–6 ły¿ek octu.
Koñcówka: nó¿
Przygotowanie
 Wszystkie składniki wło¿yć do pojemnika
i miksować ok. 20 sekund.
Milk (napój mleczny) shake
Składniki
300 ml zimnego mleka, 100 g truskawek lub
innych owoców, 1 paczka cukru waniliowego,
2–3 ły¿ki lodów waniliowych
Koñcówka: nó¿
Przygotowanie
 Wszystkie składniki wło¿yć do pojemnika
i miksować ok. 30 sekund; natychmiast
podać na stół.
70
Majonez
Składniki
1 jajko, 1 ły¿ka musztardy, 1 ły¿ka octu, sól,
pieprz, 100 ml oleju i dodatkowo 150 ml oleju.
Koñcówka: tarcza do ubijania
Przygotowanie
Wszystkie składniki musz¹ mieć tê sam¹
temperaturê.
 Składniki i 100 ml oleju wło¿yć do pojemnika
rozdrabniacza i miksować ok. 20 sekund.
 Dodać do tego 150 ml oleju i miksować dalej
ok. 30–45 sekund. W małym pojemniku
mo¿na przygotować majonez za pomoc¹ no¿a.
pl
Masło miodowe
Składniki na mały pojemnik (MR008..)
30 g masła (z lodówki)
100 g miodu (z lodówki)
Składniki na du¿y pojemnik (MR015..)
50 g masła (z lodówki)
150 g miodu (z lodówki)
Koñcówka: nó¿
Przygotowanie
 Masło podzielić na małe kawałki.
 Masło i miód wło¿yć do pojemnika i miksować
ok. 10 sekund.
Wskazówki dotycz¹ce usuwania
zu¿ytego urz¹dzenia
To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2002/96/WE
oraz polsk¹ Ustaw¹ z dnia 29 lipca
2005 r. „O zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym“
(Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495)
symbolem przekreœlonego kontenera
na odpady.
Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten,
po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e być
umieszczany ł¹cznie z innymi odpadami
pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego.
U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania
go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego.
Prowadz¹cy zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworz¹
odpowiedni system umo¿liwiaj¹cy oddanie
tego sprzêtu.
Właœciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê
do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi
i œrodowiska naturalnego konsekwencji,
wynikaj¹cych z obecnoœci składników
niebezpiecznych oraz niewłaœciwego
składowania i przetwarzania takiego sprzêtu.
Gwarancja
Dla urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki gwarancji
wydanej przez nasze przedstawicielstwo
handlowe w kraju zakupu.
Dokładne informacje otrzymacie Pañstwo
w ka¿dej chwili w punkcie handlowym,
w którym dokonano zakupu urz¹dzenia.
W celu skorzystania z usług gwarancyjnych
konieczne jest przedło¿enie dowodu kupna
urz¹dzenia. Warunki gwarancji regulowane s¹
odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego
oraz Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych
warunków zawierania i wykonywania umów
rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów“.
Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian.
71
hu
Szívbõl gratulálunk új SIEMENS készüléke
megvásárlásához.
Ön egy kiváló minõségû, modern háztartási készülék mellett döntött.
A termékeinkkel kapcsolatos további
információkat az internetes oldalunkon
talál.
Tartalom
Az Ön biztonsága érdekében . . . . . . . . . .
A készülék részei . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . .
A munka befejezése után . . . . . . . . . . . . .
Tisztítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Praktikus tanácsok és receptek . . . . . . . . .
Ártalmatlanítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garanciális feltételek . . . . . . . . . . . . . . . .
72
73
73
74
74
74
76
76
Az Ön biztonsága érdekében
Használat elõtt gondosan olvassa el az útmutatót a készülékre
vonatkozó, fontos biztonsági és kezelési utasítások betartása
érdekében.
Ezt a készüléket nem ipari felhasználásra tervezték, a készülék háztartási
vagy háztartásszerû mennyiségek feldolgozására készült. A háztartásokhoz
hasonló felhasználásnak minõsül például az üzletekben, irodákban,
mezõgazdasági és más ipari létesítményekben található munkahelyi
konyhákban történõ használat, illetve a panziókban, kisebb hotelekben
és hasonló lakóépületekben a vendégek általi használat.
A készüléket csak a háztartásban szokásos mennyiségek feldolgozására
és csak a háztartásban szokásos ideig használja. A készülék kizárólag
élelmiszerek aprítására és összekeverésére szolgál. Tilos más tárgyak vagy
anyagok feldolgozására használni.
Kérjük, õrizze meg a használati útmutatót.
Amennyiben a készüléket továbbadja harmadik személynek, kérjük,
hogy a használati utasítást is adja oda.
, Általános biztonsági elõírások
Áramütésveszély
Ezt a készüléket 8 év alatti gyerekek nem használhatják, idõsebb gyerekek
azonban használhatják felügyelet mellett.
A készüléket és annak csatlakozóvezetékét tartsa távol a gyermekektõl.
A készüléket csökkent szellemi, érzékszervi vagy mentális fogyatékkal élõ
vagy tapasztalatlan személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha
megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az abból
eredõ veszélyeket.
A készülék nem játékszer! Gyerekektõl tartsa távol!
A készüléket csakis a típustáblán szereplõ adatok szerint csatlakoztassa és
üzemeltesse.
Csak akkor használja a készüléket, ha a csatlakozóvezeték és a készülék
teljesen hibátlan.
Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha felügyelet nélkül
hagyja, továbbá összeszerelés, szétszedés, illetve tisztítás elõtt.
72
hu
A csatlakozóvezetéket ne húzza végig éles széleken vagy forró felületen.
Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a gyártóval vagy
annak ügyfélszolgálatával vagy hasonlóan képzett szakemberrel ki kell
cseréltetni, a veszélyek elkerülése érdekében.
A készülék javíttatását csak a vevõszolgálatunkkal végeztesse.
, Biztonsági elõírások a készülékhez
Sérülésveszély
Áramütés veszélye
A készüléket csak eredeti tartozékokkal használja. Az aprítótégelyt ne állítsa
forró felületre.
Vigyázzon a forró folyadékok feldolgozásakor. A folyadék kifröccsenhet.
A készüléket soha ne fogja nedves kézzel, ne tartsa folyó víz alá, és ne
merítse folyadékba. A motoregységet kizárólag kikapcsolt állapotban vegye
le az aprítótégelyrõl. A készüléket soha ne járassa üresen.
Sérülésveszély az éles kés!
A kést mindig a mûanyag fogantyúnál fogja meg. A készülék a kikapcsolás
után még egy kis ideig tovább forog.
Leforrázási veszély!
Mûanyagturmix esetén maximum 0,5 liter, üvegturmix esetén maximum
1,0 liter habzó, vagy forró folyadékot töltsön be és dolgozzon fel.
Jelen használati utasításban különbözõ modelleket írtunk le.
A készülék részei
Kérjük, nyissa ki az ábrás oldalt.
1. ábra
a Motor-egység
a készülék be- és kikapcsolásához és az
üzemmód megváltoztatásához
folyamatos üzemmód
= a motor-egységet nyomja le
megszakított üzemmód (I)
= a motor-egységet nyomja le, tartsa így –
engedje el – nyomja le, tartsa így – engedje el
b Védõfedél
az aprítótégely lezárásához és a szerszám
rögzítéséhez – ügyeljen a pontos
illeszkedésre! Ne legyen ferdén rátéve!
A készülék csak jól felhelyezett védõfedéllel
használható.
Szerszámok (modelltõl függõen)
c Kés pl. fûszerek, hagyma, gyümölcsök,
zöldségek, sajt és hús aprításához
d
Habverõ-tárcsa tejszín, tojáshab, majonéz
és tejhab (hideg tej, max. 8 °C)
készítéséhez
e Jégaprító kés jégkocka aprításához
Aprítótégely (mikrohullámú sütõben való
használatra alkalmas)
f mûanyagból (befogadó-képesség:
max. 800 ml) vagy
g üvegbõl (befogadó-képesség: max. 1500 ml)
A készülék kezelése
2–6. ábra
Figyelem!
Az aprítót ne használja kávé, retek és cukor
aprításához. A feldolgozás elõtt minden
keményebb részt távolítson el (a húsból pl. az
ínt, a porcot vagy a csontot). Mélyhûtött árut
kizárólag a jégaprító késsel aprítson.
Az elsõ használat elõtt tisztítsa meg a készüléket és
a szerszámokat.
 A elektromos csatlakozókábelt teljesen
csavarja le.
 Az aprítótégelyt sima és tiszta munkafelületre
állítsa.
73
hu
Tegye bele a szerszámot az aprítótégelybe.
Töltse be az élelmiszert az aprítótégelybe.
Vegye figyelembe a mérõskálát (A).
 Helyezze fel a védõfedelet – ne legyen ferdén
rátéve!
 Helyezze fel a motor-egységet úgy, hogy
bekattanjon.
A készülék addig nem kezd mûködni,
míg nincs jól bekattanva.
 Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
 Tartsa az aprítótégelyt az egyik kezével
szilárdan, a másikkal pedig nyomja le
a motor-egységet:
Folyamatos üzemmód finom aprításhoz
és tojáshab vagy tejszín felveréséhez vagy
egszakított üzemmód pl. hagyma vagy
gyümölcs apróra vágásához, továbbá
jégkockák darabolásához.
Figyelem!
8. ábra
Mielõtt felemelné a gépet, vagy levenné
a burkolatát, húzza ki a hálózati
csatlakozódugót! Soha ne használja vagy
szedje szét a gépet fordított helyzetben!


A munka befejezése után



Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
Vegye le a motor-egységet és a védõfedelet.
Vegye ki a szerszámot, ezután vegye ki az
élelmiszert.
Tisztítás
Áramütés veszélye
A motor-egységet soha ne mártsa vízbe és ne
tisztítsa mosogatógépben.
 Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
 A motor-egységet törölje meg nedves ruhával,
utána dörgölje szárazra.
 A szerszámokat, az aprítótégelyt és a
védõfedelet mosogatógépben vagy egy
kefével folyó víz alatt tisztítsa.
Figyelem!
A kést soha ne csupasz kézzel tisztítsa.
Használjon kefét. A kést csak a mûanyag
fogantyúnál fogja meg.
Megjegyzés: A mûanyag alkatrészeken
elszínezõdések jöhetnek létre pl.vöröskáposzta
feldolgozása során, amelyek néhány csepp
étolajjal eltávolíthatók.
74
Hagyma vagy fokhagyma apróra vágása után
az aprítótégelyt azonnal tisztítsa meg.
Tárolás
7. ábra
 A hálózati kábelt csavarja fel a motor-egység
köré.
Praktikus tanácsok és receptek
A következõ tanácsok segíthetnek Önnek abban,
hogy a készüléket könnyebben és
eredményesebben használhassa.
Mielõtt használná a készüléket:
– A húst, a sajtot, a nyers gyümölcsöt vagy
zöldséget a feldolgozás elõtt vágja kb.
1 cm-es kockákra.
– A zöldfûszereket mossa meg, távolítsa
el a szárakat és itassa le a nedvességet.
– A sajtot hûtse le hûtõszekrényben.
– A száraz kenyeret szeletelje fel.
– Távolítsa el a porcot, csontot és az inakat
a húsról.
– Az aprítótégely zsírmentes és száraz legyen,
mielõtt tojásfehérjét ver fel benne.
Megjegyzés:
A következõ táblázatban megadott idõtartamok
irányértékeknek tekintendõk, töltési mennyiség
és finomsági fok szerint.
rövidebb
bekapcsolási
idõtartam
kisebb mennyiség és/vagy
finomabbra aprított állag
hosszabb
bekapcsolási
idõtartam
nagyobb mennyiség és/vagy
durvábbra aprított állag
hu
Élelmiszer
Szerszámok
Maximális mennyiség
Üveg
aprítótégely
Petrezselyem
Fokhagyma, hagyma
Gyümölcs/zöldség
Mandula, dió
Sajt
Hús
Bébiétel
Palacsintatészta
Koktél
Kés
Kés
Kés
Kés
Kés
Kés
Kés
Kés
Kés
Jégkása
Jégaprító kés
Tojásfehérje habbá
verése
Tejszínhab készítése
Habverõtárcsa
Mûanyag
aprítótégely
40 g
200 g
200 g
250 g
200 g
200 g
200 g
1,0 l
1,5 l
200 g vagy kb.
8 jégkocka
4 tojásfehérje
Habverõtárcsa
30 g
150 g
200 g
200 g
150 g
200 g
200 g
0,7 l
0,8 l
400 ml
Idõközök
száma (I)
Idõ/
másodperc
5–15 (I)
5–10 (I)
10–15 (I)
20–30 s
20–30 s
15–25 s
10–20 s
30–45 s
–30 s
4–6 (I)
60–90 s
15–20 s
Zöldségleves
Salátaöntet
Hozzávalók
1 karotta és egy kis darab zeller, hagyma, cukkini,
karfiol vagy valamilyen más zöldségféle, 1 közepes
nagyságú fõtt burgonya, ¾ l húslé, petrezselyem,
bazsalikom (ízlés szerint), só, fekete bors,
100 g tejszín, 1 tojássárgája
Szerszámok: Kés
Elkészítés
 Tisztítsa és mossa meg a zöldségeket, majd
vágja fel nagyobb darabokra.
 Fõzze fel a zöldségeket a húslében.
 Az elkészült levest és a zöldségeket töltse
az aprítótégelybe és pépesítse.
 A pépesített levest öntse vissza a lábasba,
és ízesítse zöldfûszerekkel, sóval és borssal.
 A tojássárgáját keverje el a tejszínnel, és
habarja be a levesbe. Ne fõzze tovább.
Hozzávalók
200 g tejföl, 200 g joghurt, 3 gerezd fokhagyma,
2–3 evõkanál ketchup, egy csipet só, cukor,
3–6 evõkanál ecet
Szerszámok: Kés
Elkészítés
 Öntse az összes összetevõt az aprítótégelybe,
és kb. 20 másodpercig turmixolja.
Tejturmix
Hozzávalók
300 ml hideg tej, 100 g eper vagy más gyümölcs,
1 csomag vaníliás cukor, 2–3 evõkanál
vaníliafagylalt
Szerszámok: Kés
Elkészítés
 Öntse az összes összetevõt az aprítótégelybe,
és kb. 30 másodpercig turmixolja. Azonnal
tálalja fel.
Majonéz
Hozzávalók
1 tojás, 1 evõkanál mustár, 1 evõkanál ecet, só,
bors, 100 ml és késõbb még 150 ml olaj
Szerszámok: Habverõ-tárcsa
Elkészítés
Minden hozzávaló azonos hõmérsékletû legyen!
 Az összetevõket 100 ml olajjal tegye az
aprítótégelybe, és kb. 20 másodpercig
turmixolja.
 Adjon hozzá még 150 ml olajat és turmixolja
további 30–45 másodpercig. Kis aprítótégelyben a majonéz a késsel elkészíthetõ.
75
hu
Vajas méz
Hozzávalók, ha a kis aprítótégelyben készíti
(MR008..)
30 g vaj (hûtõszekrénybõl)
100 g méz (hûtõszekrénybõl)
Hozzávalók, ha a nagy aprítótégelyben készíti
(MR015..)
50 g vaj (hûtõszekrénybõl)
150 g méz (hûtõszekrénybõl)
Szerszámok: Kés
Elkészítés
 Vágja a vajat kis darabokra.
 A vajat és mézet tegye az aprítótégelybe, és
kb. 10 másodpercig turmixolja.
Ártalmatlanítás
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 117/1991 (IX. 10)
számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán
belüli meghibásodás esetén a készüléket
a kereskedelem kicseréli.
Ezután vevõszolgálatunk gondoskodik az elõírt
15 napon belüli, kölcsönkészülék biztosítása
esetén 30 napon belüli javításról.
A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott,
szabályosan kitöltött garanciajeggyel lehet
igénybevenni, amely minden egyéb garanciális
feltételt is részletesen ismertet.
Minõségtanúsítás: A 2/1984. (111.10.)
BkM-IpM számú rendelete alapján, mint
forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási
tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
A készülék a 2002/96/EG, az elektromos és elektronikus használt készülékekrõl szóló (waste electrical and
electronic equipment – WEEE) európai
irányelveknek megfelelõen van jelölve.
Ez az irányelv megszabja a használt készülékek
visszavételének és értékesítésének kereteit
az egész EU-ban érvényes módon.
Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük,
tájékozódjon szakkereskedõjénél vagy a helyi
önkormányzatnál.
A módosítás jogát fenntartjuk.
76
uk
Óåpo ­i¹aƒ¯o ac μ ÿo®ºÿ®o÷ ¸o­o¨o
ÿpåæaªº íip¯å SIEMENS.
å ÿp媢aæå cºñac¸å¼, ­åco®oø®ic¸å¼
ÿo¢º¹o­å¼ ÿpåæaª.
©oªa¹®o­º i¸íop¯aýi÷ ÿpo ¸aòº
ÿpoªº®ýi÷ å μ¸a¼ªe¹e ¸a ¸aòi¼
c¹opi¸ýi ­ I¸¹ep¸e¹i.
³¯ic¹
©æø aòoï ¢eμÿe®å . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopo¹®å¼ o¨æøª . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
å®opåc¹a¸¸ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¥icæø po¢o¹å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ñåc¹®a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¥pa®¹åñ¸i ÿopaªå i peýeÿ¹å . . . . . . . .
Pe®o¯e¸ªaýiï μ º¹åæiμaýiï . . . . . . . . . .
¦apa¸¹iø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
79
79
79
79
80
81
81
©æø aòoï ¢eμÿe®å
¥poñå¹a¼¹e º­a²¸o ý÷ i¸c¹pº®ýi÷ ÿepeª ­å®opåc¹a¸¸ø¯,
óo¢ oμ¸a¼o¯å¹åcø iμ ­a²æå­å¯å ­®aμi­®a¯å μ ¹ex¸i®å
¢eμÿe®å i ºÿpa­æi¸¸ø ªæø ý¿o¨o ÿpåæaªº.
Ýe¼ ÿpåæaª ÿpåμ¸añe¸å¼ ªæø ÿepepo¢®å ÿpoªº®¹i­ º μ­åña¼¸i¼
ªæø ªo¯aò¸¿o¨o ¨ocÿoªapc¹­a ®iæ¿®oc¹i ­ ªo¯aò¸ix a¢o ÿo¢º¹o­åx º¯o­ax i ¸e poμpaxo­a¸å¼ ªæø ­å®opåc¹a¸¸ø ­ ÿpo¯åcæo­åx
ýiæøx. ³ac¹ocº­a¸¸ø ­ ÿo¢º¹o­åx º¯o­ax ­®æ÷ñaƒ, ¸aÿp.,
­å®opåc¹a¸¸ø ­ ®ºx¸øx ªæø cÿi­po¢i¹¸å®i­ ¯a¨aμå¸i­, oíici­,
ciæ¿c¿®o¨ocÿoªapc¿®åx i i¸òåx ÿpo¯åcæo­åx ÿiªÿp僯c¹­,
a ¹a®o² ®opåc¹º­a¸¸ø ¨oc¹ø¯å ÿa¸cio¸i­, ¸e­eæå®åx ¨o¹eæi­
i ÿoªi¢¸åx μa®æaªi­.
å®opåc¹o­º¼¹e ÿpåæaª æåòe ªæø ÿepepo¢®å ÿpoªº®¹i­
º ®iæ¿®oc¹i ¹a ÿpo¹ø¨o¯ ñacº, ø®i ­iªÿo­iªa÷¹¿ μ­åña¼¸å¯
ªæø ªo¯aò¸¿o¨o ¨ocÿoªapc¹­a º¯o­a¯.
¥påæaª ÿpåªa¹¸å¼ ­å®æ÷ñ¸o ªæø ÿoªpi¢¸e¸¸ø a¢o μ¯iòº­a¸¸ø
xapño­åx ÿpoªº®¹i­. ¥påæaª μa¢opo¸e¸o ­å®opåc¹o­º­a¹å
ªæø ÿepepo¢®å i¸òåx ÿpeª¯e¹i­ ñå peño­å¸.
³¢epi¨a¼¹e, ¢ºª¿ æac®a, i¸c¹pº®ýi÷ μ ­å®opåc¹a¸¸ø.
¥epeªa­a¼¹e i¸c¹pº®ýi÷ μ ­å®opåc¹a¸¸ø ¸ac¹ºÿ¸å¯ ®opåc¹º­aña¯ paμo¯ iμ ÿpåæaªo¯.
, ³a¨a濸i ­®aμi­®å μ ¹ex¸i®å ¢eμÿe®å
He¢eμÿe®a ­pa²e¸¸ø eæe®¹påñ¸å¯ ¹o®o¯
å®opåc¹a¸¸ø ý¿o¨o ÿpåæaªº ªi¹¿¯å ­i®o¯ ¯oæoªòe 8 po®i­
μa¢opo¸e¸e, ÿpo¹e, ÿpåæaªo¯ ¯o²º¹¿ ®opåc¹º­a¹åcø ªi¹å
c¹apòo¨o ­i®º ÿiª ¸a¨æøªo¯ ­iªÿo­iªa濸åx μa ïx ¢eμÿe®º oci¢.
¥påæaª ¹a ¼o¨o ò¸ºp ²å­æe¸¸ø ¹på¯a¹å oc¹opo¸¿ ­iª ªi¹e¼.
Oco¢å iμ o¢¯e²e¸å¯å íiμåñ¸å¯å, ce¸cop¸å¯å a¢o poμº¯o­å¯å
μªi¢¸oc¹ø¯å ñå iμ ¸eªoc¹a¹¸i¯ pi­¸e¯ ªoc­iªº i μ¸a¸¿ ¯o²º¹¿
®opåc¹º­a¹åcø ÿo¢º¹o­å¯å ÿpåæaªa¯å ¹iæ¿®å ÿiª ¸a¨æøªo¯ a¢o
ÿicæø o¹på¯a¸¸ø ­®aμi­o® μ ¹ex¸i®å ¢eμÿe®å ªæø ­å®opåc¹a¸¸ø
ÿpåæaªº ¹a ÿicæø ¹o¨o, ø® ­o¸å ºc­iªo¯åæå ÿo­'øμa¸i iμ ýå¯
påμå®å.
77
uk
©i¹ø¯ μa¢opo¸e¸o ¨pa¹åcø iμ ÿpåæaªo¯.
¥påæaª cæiª ÿiª®æ÷ña¹å ªo eæe®¹po¯epe²i ¹a e®cÿæºa¹º­a¹å
æåòe º ­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ªa¸å¯å ¸a ¹a¢æåñýi μ ¹ex¸iñ¸å¯å
xapa®¹epåc¹å®a¯å. He ®opåc¹º¼¹ecø ÿpåæaªo¯, ø®óo ò¸ºp
²å­æe¸¸ø i ÿpåæaª ¯a÷¹¿ ¢ºª¿-ø®i ÿoò®oª²e¸¸ø.
³aæåòa÷ñå ÿpåæaª ¢eμ ªo¨æøªº, a ¹a®o² ÿepeª ¼o¨o c®æaªa¸¸ø¯, poμ¢åpa¸¸ø¯ a¢o ¯å¹¹ø¯, ÿpåæaª cæiª μa­²ªå ­iª’ƒª¸º­a¹å
­iª eæe®¹po¯epe²i.
He ¹ø¨¸i¹¿ ò¸ºp ²å­æe¸¸ø ñepeμ ¨oc¹pi ®paï ¹a ¨apøñi ÿo­epx¸i.
Ø®óo ò¸ºp ²å­æe¸¸ø ý¿o¨o ÿpåæaªº ÿoò®oª²e¸å¼, ¹o ¼o¨o
μa¯i¸a ÿo­å¸¸a ­å®o¸º­a¹åcø ­åpo¢¸å®o¯, ¼o¨o c溲¢o÷
cep­icº a¢o ­iªÿo­iª¸o ®­aæiíi®o­a¸å¯ íaxi­ýe¯ μ ¯e¹o÷
º¸å®¸e¸¸ø påμå®i­.
Pe¯o¸¹ ÿpåæaªº ÿpo­oªå¹¿cø æåòe ¸aòo÷ c溲¢o÷ cep­icº.
, ®aμi­®å μ ¹ex¸i®å ¢eμÿe®å ªæø ý¿o¨o ÿpåæaªº
He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø
He¢eμÿe®a ­pa²e¸¸ø eæe®¹påñ¸å¯ ¹o®o¯
Kopåc¹º­a¹åcø ÿpåæaªo¯ ¯o²¸a ¹iæ¿®å ­ ®o¯ÿæe®¹i μ opå¨i¸aæ¿¸å¯ ÿpåæaªªø¯.
He c¹a­¹e ®eæåx ¸a ¨apøñº ÿo­epx¸÷.
¡ºª¿¹e o¢epe²¸i ÿpå ÿepepo¢ýi ¨apøñoï piªå¸å. Piªå¸a ÿiª ñac
ÿepepo¢®å ¯o²e poμ¢påμ®º­a¹åcø. He ºÿpa­æø¼¹e ÿpåæaªo¯,
ø®óo º ac ­oæo¨i pº®å, ¸e ¹på¯a¼¹e ¼o¨o ÿiª ÿpo¹oñ¸o÷ ­oªo÷
¹a ¸e μa¸ºp÷¼¹e º piªå¸å.
³¸i¯a¼¹e ¢æo® ª­å¨º¸a μ ®eæåxº æåòe ÿicæø ÿo­¸oï μºÿ帮å.
Hi ­ ø®o¯º paμi ¸e ÿpaý÷¼¹e μ ÿopo²¸i¯ ÿpåæaªo¯.
å¼¯i¹¿ ­å殺 iμ poμe¹®å, ø®óo å μ¢åpaƒ¹ecø ÿiª¸ø¹å ÿpåæaª
a¢o μ¸ø¹å ®påò®º. Hi ­ ø®o¯º paμi ¸e μac¹oco­º¼¹e ÿpåæaª,
poμ¹aòº­a­òå ¼o¨o ¸åμo¯ ªo­epxº, a ¹a®o² ¸e poμ¢åpa¼¹e
¼o¨o ­ ¹a®o¯º ÿoæo²e¸¸i.
He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø ¨oc¹på¯å ¸o²a¯å.
Ho²i cæiª ¢pa¹å μa­²ªå μa ÿæac¹¯aco­º pºñ®º.
¥icæø ­å¯®¸e¸¸ø ÿpåæaª óe ªeø®å¼ ñac ÿpoªo­²ºƒ pºxa¹åcø.
He¢eμÿe®a oòÿap÷­a¸¸ø
©o ®eæåxº iμ ÿæac¹¯acå cæiª μaæå­a¹å ªæø ÿepepo¢®å ¸e ¢iæ¿òe
0,5 æi¹pa ÿi¸åc¹oï a¢o ¨apøñoï piªå¸å, a ªo ®eæåxº iμ c®æa — ¸e
¢iæ¿òe 1,0 æi¹pa.
78
uk
 ýi¼ i¸c¹pº®ýiï μ ­å®opåc¹a¸¸ø
oÿåcº÷¹¿cø piμ¸i ¯oªeæi.
Kopo¹®å¼ o¨æøª
¡ºª¿ æac®a, poμ¨op¸i¹¿ c¹opi¸®º
μ ¯aæ÷¸®a¯å.
Maæ÷¸o® 1
a ¡æo® ª­å¨º¸a
ªæø ­­i¯®¸e¸¸ø i ­å¯®¸e¸¸ø ÿpåæaªº
i μ¯i¸å pe²å¯º po¢o¹å
¡eμÿepep­¸å¼ pe²å¯
= ¢æo® ª­å¨º¸a ¸a¹åc¸º¹å ªo¸åμº
I¸¹ep­aæ¿¸å¼ pe²å¯ (I)
= ¢æo® ª­å¨º¸a ¸a¹åc¸º¹å ªo¸åμº,
º¹p寺­a¹å — ­iªÿºc¹å¹å — ¸a¹åc¸º¹å
ªo¸åμº, º¹p寺­a¹å — ­iªÿºc¹å¹å
b ³axåc¸a ®påò®a
ªæø μa®på­a¸¸ø ®eæåxº i íi®caýiï
¸acaª®å — cæiª®º¼¹e μa ÿpa­å濸å¯
poμ¹aòº­a¸¸ø¯! He ÿepe®oòº¼¹e
piμ¿¢å!
¥påæaª ¯o²¸a e®cÿæºa¹º­a¹å æåòe
μ ÿpa­å濸o μa®på¹o÷ μaxåc¸o÷
®påò®o÷.
Hacaª®å (­ μaæe²¸oc¹i ­iª ¯oªeæi)
c Hi² ªæø ÿoªpi¢¸e¸¸ø, ¸aÿp., μeæe¸i,
ý墺æi, ípº®¹i­, o­oñi­, cåpº i ¯’øca
d ©åc® ªæø μ¢å­a¸¸ø ­epò®i­, ¢iæ®o­oï
ÿi¸å, ¯a¼o¸eμº i ¯oæoñ¸oï ÿi¸å
(xoæoª¸e ¯oæo®o, ¯a®c. 8 °C)
e Hi² ªæø ®påòe¸¸ø æ¿oªº ªæø
ÿoªpi¢¸e¸¸ø ®º¢å®i­ æ¿oªº
Keæåx (ÿpåªa¹¸å¼ ªæø ­å®opåc¹a¸¸ø
­ ¯i®pox­åæ¿o­i¼ ÿeñi)
f iμ ÿæac¹¯acå (¯ic¹®ic¹¿: ¯a®c.
800 ¯æ) a¢o
g iμ c®æa (¯ic¹®ic¹¿: ¯a®c. 1500 ¯æ)
å®opåc¹a¸¸ø
Maæ÷¸®å 2—6
š­a¨a!
¥oªpi¢¸÷­añ ¸e ÿpåªa¹¸å¼ ªæø ÿoªpi¢¸e¸¸ø ®a­o­åx ¢o¢i­, peªåcº ñå ýº®pº.
¥epeª ÿepepo¢®o÷ ­åªaæi¹¿ ­ci ¹­epªi
ñac¹å¸å (iμ ¯’øca, ¸aÿp., cºxo²åææø,
xpøói ñå ®ic¹®å). ³a¯opo²e¸i ÿpoªº®¹å
ÿoªpi¢¸÷¼¹e æåòe μa ªoÿo¯o¨o÷ ¸o²a
ªæø ®påòe¸¸ø æ¿oªº.
¥oñåc¹i¹¿ ÿpåæaª i ¸acaª®å ÿepeª ÿepòå¯
­å®opåc¹a¸¸ø¯.
 Poμ¯o¹a¼¹e ÿo­¸ic¹÷ eæe®¹po®a¢eæ¿.
 šc¹a¸o­i¹¿ ®eæåx ¸a pi­¸i¼ i ñåc¹i¼
po¢oñi¼ ÿo­epx¸i.
 c¹a­¹e ¸acaª®º ªo ®eæåxº.
 ³a­a¸¹a²¹e ÿpoªº®¹å ªo ®eæåxº.
³­ep¸i¹¿ º­a¨º ¸a ¯ip¸º ò®aæº (A).
 ³a®på¼¹e μaxåc¸º ®påò®º — ¸e
ÿepe®oòº¼¹e piμ¿¢º!
 c¹a­¹e ¢æo® ª­å¨º¸a i μaíi®cº¼¹e
¼o¨o.
¥påæaª ¸e μaÿºc®aƒ¹¿cø ­ paμi
¸eÿpa­å濸oï íi®caýiï.
 ­i¯®¸i¹¿ ­å殺 ªo poμe¹®å.
 ™på¯a¼¹e ®eæåx oª¸iƒ÷ pº®o÷,
a i¸òo÷ pº®o÷ ¸a¹åc¸i¹¿ ¸a ¢æo®
ª­å¨º¸a:
¢eμÿepep­¸å¼ pe²å¯ ªæø ¯iæ®o¨o
ÿoªpi¢¸e¸¸ø a¢o μ¢å­a¸¸ø ¢iæ®i­,
­epò®i­ ñå i¸¹ep­aæ¿¸å¼ pe²å¯ ªæø
¸apiμa¸¸ø ¸a ò¯a¹oñ®å, ¸aÿp., ý墺æi
a¢o ípº®¹i­, a ¹a®o² ÿoªpi¢¸e¸¸ø
®º¢å®i­ æ¿oªº.
š­a¨a!
Maæ÷¸o® 8
å¼¯i¹¿ ­å殺 iμ poμe¹®å, ø®óo å
μ¢åpaƒ¹ecø ÿiª¸ø¹å ÿpåæaª a¢o μ¸ø¹å
®påò®º. Hi ­ ø®o¯º paμi ¸e μac¹oco­º¼¹e
ÿpåæaª, poμ¹aòº­a­òå ¼o¨o ¸åμo¯
ªo­epxº, a ¹a®o² ¸e poμ¢åpa¼¹e ¼o¨o
­ ¹a®o¯º ÿoæo²e¸¸i.
¥icæø po¢o¹å


å¼¯i¹¿ ­å殺 iμ poμe¹®å.
³¸i¯i¹¿ ¢æo® ª­å¨º¸a i μaxåc¸º
®påò®º.
 å¼¯i¹¿ ¸acaª®º, a ÿicæø ý¿o¨o
­å¼¯i¹¿ ÿpoªº®¹å.
Ñåc¹®a
He¢eμÿe®a ­pa²e¸¸ø
eæe®¹påñ¸å¯ ¹o®o¯
Hi ­ ø®o¯º paμi ¸e μa¸ºp÷¼¹e ¢æo®
ª­å¨º¸a ­ ­oªº i ¸e ¯å¼¹e ­ ÿocºªo¯å¼¸i¼
¯aòå¸i.
 å¼¯i¹¿ ­å殺 iμ poμe¹®å.
 ¥po¹pi¹¿ ¢æo® ª­å¨º¸a ­oæo¨o÷
¹®a¸å¸o÷, a ÿo¹i¯ ­å¹pi¹¿ ¸acºxo.
 Hacaª®å, ®eæåx i μaxåc¸º ®påò®º
ÿo¯å¼¹e ­ ÿocºªo¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i a¢o
μa ªoÿo¯o¨o÷ ói¹®å ÿiª ÿpo¹oñ¸o÷
­oªo÷.
79
uk
š­a¨a!
Hi®oæå ¸e ñåc¹i¹¿ ¸o²a ¨oæå¯å pº®a¯å.
Kopåc¹º¼¹ecø ªæø ý¿o¨o ói¹®o÷.
™på¯a¼¹e ¸i² æåòe μa ÿæac¹¯aco­º pºñ®º.
®aμi­®a: ¥iª ñac ÿepepo¢®å ªeø®åx ÿpoªº®¹i­, ¸aÿp., ñep­o¸a ®aÿºc¹a, ¸a ÿæac¹¯aco­åx ªe¹aæøx ¯o²º¹¿ º¹­opå¹åcø
μa¢ap­æe¸¸ø, ø®i ¯o²¸a ºcº¸º¹å μa ªoÿo¯o¨o÷ ªe®iæ¿®ox ®paÿeæ¿ c¹oæo­oï oæiï.
¥icæø ÿoªpi¢¸e¸¸ø ý墺æi ñå ñac¸å®º
®eæåx cæiª oªpaμº ² ÿo¯å¹å.
©æø μ¢epi¨a¸¸ø
Maæ÷¸o® 7
 ³¯o¹a¼¹e eæe®¹po®a¢eæ¿ ¸a­®oæo
¢æo®º ª­å¨º¸a.
—
¥o¯å¼¹e μeæe¸¿, ­åªaæi¹¿ c¹e¢æi
i ®opo¹®o ÿpocºòi¹¿.
— Cåp oxoæo¸¿¹e ­ xoæoªå濸宺.
— ¥opi²¹e cºxå¼ xæi¢ ò¯a¹oñ®a¯å
— åªaæi¹¿ iμ ¯’øca xpøói, ®ic¹®å
i cºxo²åææø.
— Keæåx ÿo­å¸e¸ ¢º¹å o¢eμ²åpe¸å¯
i cºxå¯ ÿepeª μ¢å­a¸¸ø¯ ¢iæ®i­.
®aμi­®a:
™på­aæic¹¿ ÿepepo¢®å ÿpoªº®¹i­ ¸a­eªe¸a
­ ¸ac¹ºÿ¸i¼ ¹a¢æåýi ÿpå¢æåμ¸o i μaæe²å¹¿
­iª μa­a¸¹a²e¸oï ®iæ¿®oc¹i ÿpoªº®¹i­
i c¹ºÿe¸ø ÿoªpi¢¸e¸¸ø.
¥pa®¹åñ¸i ÿopaªå i peýeÿ¹å
Hac¹ºÿ¸i ÿopaªå ªoÿo¯o²º¹¿ a¯
ÿoæe¨òå¹å po¢o¹º μ ÿpåæaªo¯ i o¹på¯a¹å
®paói peμºæ¿¹a¹å.
¥epeª ­å®opåc¹a¸¸ø¯ ÿpåæaªº:
— ¥opi²¹e ¯’øco, cåp, cåpi ípº®¹å a¢o
o­oñi ÿepeª ÿepepo¢®o÷ ®º¢å®a¯å
­eæåñå¸o÷ ÿpå¢æåμ¸o 1 c¯.
®opo¹òå¼
ñac ­­i¯®¸e¸¸ø
¯e¸òa ®iæ¿®ic¹¿
¹a/a¢o ¯e¸òå¼ c¹ºÿi¸¿
ÿoªpi¢¸e¸¸ø
ªo­òå¼ ñac
­­i¯®¸e¸¸ø
¢iæ¿òa ®iæ¿®ic¹¿
¹a/a¢o ­åói¼ c¹ºÿi¸¿
ÿoªpi¢¸e¸¸ø
ÿpoªº®¹å
¸acaª®å
¯a®cå¯a濸a ®iæ¿®ic¹¿ ñåcæo i¸¹epñac/ce®º¸ª
­aæi­ (I)
®eæåx iμ
®eæåx iμ
c®æa
ÿæac¹¯acå
ÿe¹pºò®a
ñac¸å®, ý墺æø
ípº®¹å/o­oñi
¯å¨ªaæ¿, ¨peý¿®i
¨opixå
cåp
¯’øco
ÿ÷pe ªæø
¸e¯o­æø¹
™ic¹o ªæø
¯æå¸ýi­
®o®¹e¼æ¿
ÿo®påòe¸å¼ æiª
Hi²
Hi²
Hi²
Hi²
40 ¨
200 ¨
200 ¨
250 ¨
30 ¨
150 ¨
200 ¨
200 ¨
Hi²
Hi²
Hi²
200 ¨
200 ¨
200 ¨
150 ¨
200 ¨
200 ¨
Hi²
1,0 æ
0,7 æ
Hi²
Hi² ªæø
®påòe¸¸ø
æ¿oªº
1,5 æ
200 ¨ a¢o
ÿpå¢æ.
8 ®º¢å®i­
æ¿oªº
4 øƒñ¸åx
¢iæ®a
400 ¯æ
0,8 æ
μ¢å­a¸¸ø øƒñ¸åx
¢iæ®i­
μ¢å­a¸¸ø ­epò®i­
80
©åc® ªæø
μ¢å­a¸¸ø
©åc® ªæø
μ¢å­a¸¸ø
5—15 (I)
5—10 (I)
10—15 (I)
20—30 ce®.
20—30 ce®.
15—25 ce®.
10—20 ce®.
30—45 ce®.
—30 ce®.
4—6 (I)
60—90 ce®.
15—20 ce®.
uk
O­oñe­å¼ cºÿ
I¸¨peªiƒ¸¹å
1 ¯op®­a ¹a ÿo oª¸o¯º ò¯a¹oñ®º ceæepå,
ÿope÷, ®a¢añ®a, ý­i¹¸oï ®aÿºc¹å ñå i¸òo¨o
cop¹º o­oñi­, 1 ­ape¸a ®ap¹oÿæø cepeª¸¿oï
­eæåñå¸å, ¾ æ ¯’øc¸o¨o ¢ºæ¿¼o¸º,
ÿe¹pºò®a, ¢aμåæi® (μa ¢a²a¸¸ø¯), ciæ¿,
ñop¸å¼ ÿepeý¿, 100 ¨ coæoª®åx ­epò®i­,
1 øƒñ¸å¼ ²o­¹o®
Hacaª®a: Hi²
¥på¨o¹º­a¸¸ø
 ¥oñåóe¸i i ÿo¯å¹i o­oñi ¸apiμa¹å
­eæå®å¯å ò¯a¹®a¯å.
 ³­apå¹å o­oñi ­ ¯’øc¸o¯º ¢ºæ¿¼o¸i.
 ³­ape¸å¼ cºÿ i o­oñi ÿo®æac¹å
ªo ®eæåxº i ÿpå¨o¹o­å¹å ÿ÷pe.
 Cºÿ-ÿ÷pe ­åæå¹å ¸aμaª ªo ®ac¹pºæi
i μaÿpa­å¹å μeæe¸¸÷, ciææ÷ i ÿepýe¯.
 ؃ñ¸å¼ ²o­¹o® i coæoª®i ­epò®å
μ¯iòa¹å i ­æå¹å ªo cºÿº, ÿo¯iòº÷ñå.
¥icæø ý¿o¨o μ¸i¯i¹¿ cºÿ μ ÿæå¹å.
Moæoñ¸å¼ òe¼®
I¸¨peªiƒ¸¹å
300 ¯æ xoæoª¸o¨o ¯oæo®a, 100 ¨ cº¸åý¿
ñå i¸òåx ípº®¹i­, 1 ÿ. ­a¸i濸o¨o ýº®pº,
2—3 c¹. æ. ­a¸i濸o¨o ¯opoμå­a
Hacaª®a: Hi²
¥på¨o¹º­a¸¸ø
 ci i¸¨peªiƒ¸¹å ÿo®æac¹å ªo ®eæåxº
i ÿepe¯iòº­a¹å ÿpå¢æåμ¸o 30 ce®.
³paμº ² ÿoªa­a¹å ¸a c¹iæ.
Coºc ªæø caæa¹º
I¸¨peªiƒ¸¹å
200 ¨ c¯e¹a¸å, 200 ¨ ¼o¨ºp¹º, 3 μº¢ñå®a
ñac¸å®º, 2—3 c¹. æ. ®e¹ñºÿº, ÿºò®a coæi,
ýº®pº, 3—6 c¹. æ. oý¹º
Hacaª®a: Hi²
¥på¨o¹º­a¸¸ø
 ci i¸¨peªiƒ¸¹å ÿo®æac¹å ªo ®eæåxº
i ÿepe¯iòº­a¹å ÿpå¢æåμ¸o 20 ce®.
Ma¼o¸eμ
I¸¨peªiƒ¸¹å
1 ø¼ýe, 1 c¹. æ. ¨ipñåýi, 1 c¹. æ. oý¹º,
ciæ¿, ÿepeý¿, 100 ¯æ oæiï i ªoªa¹®o­o
óe 150 ¯æ oæiï
Hacaª®a: ©åc® ªæø μ¢å­a¸¸ø
¥på¨o¹º­a¸¸ø
ci i¸¨peªiƒ¸¹å ÿo­å¸¸i ¢º¹å oª¸a®o­oï
¹e¯ÿepa¹ºpå.

I¸¨peªiƒ¸¹å i 100 ¯æ oæiï ÿo®æac¹å
ªo ®eæåxº i ÿepe¯iòº­a¹å ÿpå¢æåμ¸o
20 ce®.
 ©oªa¹å 150 ¯æ oæiï i ÿepe¯iòº­a¹å
óe 30—45 ce®. Ma¼o¸eμ ¯o²¸a ÿpå¨o¹º­a¹å ­ ¯aæo¯º ®eæåxº μa ªoÿo¯o¨o÷ ¸o²a.
epò®o­e ¯acæo μ ¯eªo¯
I¸¨peªiƒ¸¹å ªæø ¯aæo¨o ®eæåxa
(MR008..)
30 ¨ ­epò®o­o¨o ¯acæa (iμ xoæoªå濸å®a)
100 ¨ ¯eªº (iμ xoæoªå濸å®a)
I¸¨peªiƒ¸¹å ªæø ­eæå®o¨o ®eæåxa
(MR015..)
50 ¨ ­epò®o­o¨o ¯acæa (iμ xoæoªå濸å®a)
150 ¨ ¯eªº (iμ xoæoªå濸å®a)
Hacaª®a: Hi²
¥på¨o¹º­a¸¸ø
 epò®o­e ¯acæo ÿopiμa¹å ¸a
ò¯a¹oñ®å.
 epò®o­e ¯acæo ¹a ¯eª ÿo®æac¹å
ªo ®eæåxº i ÿepe¯iòº­a¹å ÿpå¢æåμ¸o
10 ce®.
Pe®o¯e¸ªaýiï μ º¹åæiμaýiï
©a¸å¼ ÿpåæaª ÿoμ¸añe¸å¼ º
­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ©åpe®¹å­o÷
‚­poÿe¼c¿®o¨o Co÷μº 2002/96/EG
ÿpo º¹åæiμaýi÷ eæe®¹påñ¸o¨o
¹a eæe®¹po¸¸o¨o ºc¹a¹®º­a¸¸ø
(waste electrical and electronic
equipment — WEEE).
©åpe®¹å­a ­åμ¸añaƒ ÿopøªo® μ¢opº ¹a
º¹åæiμaýiï c¹apåx ÿpåæaªi­ ¸a ¹epå¹opiï
ºcix ®paï¸ ‚C.
³a i¸íop¯aýiƒ÷ ÿpo a®¹ºa濸i òæøxå
º¹åæiμaýiï μ­ep¸i¹¿cø ¢ºª¿ æac®a ªo c­o¨o
cÿeýiaæiμo­a¸o¨o ¹op¨o­ýø a¢o ªo
aª¯i¸ic¹paýiï c­oƒï ¨po¯aªå.
¦apa¸¹iø
š¯o­å ¨apa¸¹iï ªæø ý¿o¨o ÿpåæaªº ­åμ¸aña÷¹¿cø ¸aòå¯ ÿpeªc¹a­¸å®o¯ º ®paï¸i, ªe
ÿpåæaª ¢º­ ÿpoªa¸å¼. ¥oªpo¢åýi ýåx º¯o­
¯o²¸a o¹på¯a¹å ­iª ¹op¨o­ýø, º ø®o¨o
ÿpåæaª ¢º­ ®ºÿæe¸å¼.
åcº­a÷ñå ¢ºª¿-ø®º ­å¯o¨º º ­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ªa¸o÷ ¨apa¸¹iƒ÷, cæiª ÿoªa­a¹å
ñe® ¸a ÿpoªa¸å¼ ¹o­ap a¢o ®­å¹a¸ýi÷.
¸ece¸¸ø μ¯i¸ ¸e ­å®æ÷ñaƒ¹¿cø.
81
ru
O¹ ­ce¨o cepªýa ÿoμªpa­æøe¯ ac
c ÿo®ºÿ®o¼ ¸o­o¨o ÿpå¢opa íåp¯¾
SIEMENS.
¾ ÿpåo¢peæå co­pe¯e¸¸¾¼,
­¾co®o®añec¹­e¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op.
©oÿoæ¸å¹e濸º÷ å¸íop¯aýå÷ o
¸aòe¼ ÿpoªº®ýåå ¾ ¸a¼ªe¹e ¸a
¸aòe¼ c¹pa¸åýe ­ Ÿ¹ep¸e¹e.
Coªep²a¸åe
©æø aòe¼ ¢eμoÿac¸oc¹å . . . . . . . . . . .
Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢μop . . . . . . . . . . . . . . . .
Õ®cÿæºa¹aýåø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¥o o®o¸ña¸åå pa¢o¹¾ . . . . . . . . . . . . . .
Ñåc¹®a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¥pa®¹åñec®åe co­e¹¾ å peýeÿ¹¾ . . . . .
š®aμa¸åø ÿo º¹åæåμaýåå . . . . . . . . . . . .
¦apa¸¹å¼¸¾e ºcæo­åø . . . . . . . . . . . . . .
82
84
84
85
85
85
87
87
©æø aòe¼ ¢eμoÿac¸oc¹å
¥epeª ÿep­¾¯ åcÿoæ¿μo­a¸åe¯ õæe®¹poÿpå¢opa ­¸å¯a¹e濸o ÿpoñ¹å¹e ÿpa­åæa ÿoæ¿μo­a¸åø, ñ¹o¢¾ ÿoæyñ广 ­a²¸º÷
å¸íop¯aýå÷ ªæø aòe¼ ¢eμoÿac¸oc¹å å ºÿpa­æe¸åå
õæe®¹poÿpå¢opo¯.
Õ¹o¹ ÿpå¢op ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø ÿepepa¢o¹®å ÿpoªº®¹o­ ­ o¢¾ñ¸o¯
ªæø ªo¯aò¸e¨o xoμø¼c¹­a ®oæåñec¹­e ­ ªo¯aò¸åx åæå ¢¾¹o­¾x
ºcæo­åøx å ¸e paccñå¹a¸ ªæø åcÿoæ¿μo­a¸åø ­ ÿpo¯¾òæe¸¸¾x
ýeæøx.
¥på¯e¸e¸åe ­ ¢¾¹o­¾x ºcæo­åøx ­®æ÷ñae¹, ¸aÿp., åcÿoæ¿μo­a¸åe
­ ®ºx¸øx ªæø co¹pºª¸å®o­ ¯a¨aμå¸o­, oíåco­,
ceæ¿c®oxoμø¼c¹­e¸¸¾x å ªpº¨åx ÿpo¯¾òæe¸¸¾x ÿpeªÿpåø¹å¼,
a ¹a®²e ÿoæ¿μo­a¸åe ¨oc¹ø¯å ÿa¸cåo¸o­, ¸e¢oæ¿òåx o¹eæe¼
å ÿoªo¢¸¾x μa­eªe¸å¼.
C ÿo¯oó¿÷ õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²¸o ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ ¹oæ¿®o ¹a®oe
®oæåñec¹­o ÿpoªº®¹o­ å ­ ¹eñe¸åe ¹a®o¨o ­pe¯e¸å, ®o¹op¾e
xapa®¹ep¸¾ ªæø ªo¯aò¸e¨o xoμø¼c¹­a.
Õæe®¹poÿpå¢op ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø åμ¯eæ¿ñe¸åø åæå
ÿepe¯eòå­a¸åø ÿpoªº®¹o­.
Õæe®¹poÿpå¢op ¸e ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø ÿepepa¢o¹®å ®a®åx-æå¢o
ªpº¨åx ÿpeª¯e¹o­ åæå ­eóec¹­.
Coxpa¸å¹e, ÿo²a溼c¹a, å¸c¹pº®ýå÷ ÿo õ®cÿæºa¹aýåå
­ ¸aªe²¸o¯ ¯ec¹e.
¥på ÿepeªañe õ¹o¨o ¢¾¹o­o¨o õæe®¹poÿpå¢opa ªpº¨o¯º ­æaªeæ¿ýº
¸e μa¢ºª¿¹e o¹ªa¹¿ e¯º å õ¹º å¸c¹pº®ýå÷.
, O¢óåe º®aμa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eμoÿac¸oc¹å
Oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯
Åcÿoæ¿μo­a¸åe õ¹o¨o ¢¾¹o­o¨o ÿpå¢opa ªe¹¿¯å ­ ­oμpac¹e
¯æaªòe 8 æe¹ μaÿpeóe¸o, oª¸a®o, ¢¾¹o­¾¯ ÿpå¢opo¯ ¯o¨y¹
ÿoæ¿μo­a¹cø ªe¹å c¹apòe¨o ­oμpac¹a ÿoª ÿpåc¯o¹po¯
o¹­e¹c¹­e¸¸¾x μa åx ¢eμoÿac¸oc¹¿ æåý. He ÿoªÿºc®a¼¹e ªe¹e¼
¢æåμ®o ® ¢¾¹o­o¯º ÿpå¢opº åæå ce¹e­o¯º ò¸ºpº.
82
ru
Æåýa c o¨pa¸åñe¸¸¾¯å íåμåñec®å¯å, ce¸cop¸¾¯å åæå
º¯c¹­e¸¸¾¯å cÿoco¢¸oc¹ø¯å åæå c ¸eªoc¹a¹®o¯ oÿ¾¹a å μ¸a¸å¼
¯o¨º¹ ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¢¾¹o­¾¯å ÿpå¢opa¯å ¹oæ¿®o ÿoª ÿpåc¯o¹po¯
o¹­e¹c¹­e¸¸¾x μa åx ¢eμoÿac¸oc¹¿ æåý åæå ÿocæe ÿoæºñe¸åø o¹ ¸åx
º®aμa¸å¼ ÿo ¹ex¸å®e ¢eμoÿac¸oc¹å ªæø åcÿoæ¿μo­a¸åø ¢¾¹o­o¨o
ÿpå¢opa ÿocæe ¹o¨o, ®a® o¸å ocoμ¸aæå c­øμa¸¸¾e c õ¹å¯
oÿac¸oc¹å. ©e¹ø¯ μaÿpeóe¸o å¨pa¹¿cø ¢¾¹o­¾¯ ÿpå¢opo¯.
¥oª®æ÷ña¼¹e å åcÿoæ¿μº¼¹e ÿpå¢op ¹oæ¿®o ­ coo¹­e¹c¹­åå
c ¹ex¸åñec®å¯å ªa¸¸¾¯å ¸a íåp¯e¸¸o¼ ¹a¢æåñ®e.
Õæe®¹poÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¹oæ¿®o ­ cæºñae, ecæå
º ca¯o¨o ÿpå¢opa å e¨o ce¹e­o¨o ò¸ºpa ¸e¹ ¸å®a®åx ÿo­pe²ªe¸å¼.
å殺 åμ poμe¹®å cæeªºe¹ åμ­æe®a¹¿ ecæå õæe®¹poÿpå¢op ¢eμ
ÿpåc¯o¹pa, ÿepeª e¨o ñåc¹®o¼, c¢op®o¼ å paμ¢op®o¼.
Cæeªå¹e μa ¹e¯, ñ¹o¢¾ ¸e ÿo­peªå¹¿ ce¹e­o¼ ò¸ºp
õæe®¹poÿpå¢opa o¢ oc¹p¾e ®paø å ¨opøñåe ÿo­epx¸oc¹å.
Ecæå ce¹e­o¼ ò¸ºp õ¹o¨o õæe®¹poÿpå¢opa ÿo­pe²ªe¸, ¹o, ­o
åμ¢e²a¸åe oÿac¸o¼ c幺aýåå, μa¯e¸ø¹¿ e¨o ªo沸¾ cÿeýåaæåc¹¾
íåp¯¾-åμ¨o¹o­å¹eæø åæå e¨o cep­åc¸o¼ c溲¢¾, åæå æåýo,
å¯e÷óee ¹a®º÷ ²e ®­aæåíå®aýå÷.
o åμ¢e²a¸åe oÿac¸¾x ªæø ÿoæ¿μo­a¹eæø c幺aýå¼, pe¯o¸¹
ÿpå¢opa ªoæ²e¸ ­¾ÿoæ¸ø¹¿cø ¹oæ¿®o cÿeýåaæåc¹a¯å ¸aòe¼
cep­åc¸o¼ c溲¢¾.
, š®aμa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eμoÿac¸oc¹å ªæø ªa¸¸o¨o ÿpå¢opa
He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø.
Cºóec¹­ºe¹ oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯.
¥oæ¿μo­a¹¿cø ÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ¹oæ¿®o ­ ®o¯ÿæe®¹e
c íåp¯e¸¸¾¯å ÿpå¸aªæe²¸oc¹ø¯å.
Heæ¿μø c¹a­å¹¿ pa¢oñº÷ e¯®oc¹¿ ¸a ¨opøñº÷ ÿo­epx¸oc¹¿.
¡ºª¿¹e oc¹opo²¸¾ ÿpå ÿepe¯eòå­a¸åå ¨opøñåx ²åª®oc¹e¼. ™a®
®a® ²åª®oc¹å ¯o¨º¹ ÿpå õ¹o¯ paμ¢p¾μ¨a¹¿cø. ³a åμ¯eæ¿ñå¹eæ¿
¸eæ¿μø ¢pa¹¿cø ¯o®p¾¯å pº®a¯å, ¯¾¹¿ e¨o ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe åæå
ÿo¨pº²a¹¿ ­ ²åª®oc¹¿. ¡æo® ª­å¨a¹eæø ¯o²¸o c¸å¯a¹¿ c pa¢oñe¼
e¯®oc¹å ¹oæ¿®o ÿocæe ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å ª­å¨a¹eæø. Cæeªå¹e μa
¹e¯, ñ¹o¢¾ åμ¯eæ¿ñå¹eæ¿ ¸å®o¨ªa ¸e pa¢o¹aæ ­xoæoc¹º÷.
Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø o æeμ­åø ¸o²a!
¡epå¹ec¿ ¹oæ¿®o μa ÿæac¹¯acco­¾e ªep²a¹eæå ¸o²e¼. ¥ocæe
­¾®æ÷ñe¸åø åμ¯eæ¿ñå¹eæ¿ eóe ¸e®o¹opoe ­pe¯ø pa¢o¹ae¹ ÿo
å¸epýåå.
He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿ oòÿapå­a¸åø!
 ýeæøx ¢eμoÿac¸oc¹å ­ ÿæac¹¯acco­º÷ pa¢oñº÷ e¯®oc¹¿
åμ¯eæ¿ñå¹eæø ¯o²¸o μaæå­a¹¿ ¯a®c寺¯ 0,5 æ, ­ c¹e®æø¸¸º÷ —
1,0 æ cå濸oÿe¸øóe¼cø åæå ¨opøñe¼ ²åª®oc¹å.
83
ru
 ªa¸¸o¼ å¸c¹pº®ýåå ÿo õ®cÿæºa¹aýåå
oÿåc¾­a÷¹cø paμæåñ¸¾e ¯oªeæå ¢æe¸ªepo­.
Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢μop
O¹®po¼¹e, ÿo²a溼c¹a, c¹pa¸åýº
c påcº¸®a¯å.
Påcº¸o® 1
a ¡æo® ª­å¨a¹eæø
ªæø ­®æ÷ñe¸åø å ­¾®æ÷ñe¸åø åμ¯eæ¿ñå¹eæø å åμ¯e¸e¸åø pe²å¯a pa¢o¹¾
¸eÿpep¾­¸aø õ®cÿæºa¹aýåø
= ¸aªa­å¹e ¸a ¢æo® ª­å¨a¹eæø
ÿo ¸aÿpa­æe¸å÷ ­¸åμ
ÿepåoªåñec®aø
õ®cÿæºa¹aýåø (I)
= ¸aªa­å¹e ¸a ¢æo® ª­å¨a¹eæø
ÿo ¸aÿpa­æe¸å÷ ­¸åμ, μaíå®cåpº¼¹e
e¨o — o¹ÿºc¹å¹e — oÿø¹¿ ­¸åμ,
íå®caýåø — o¹ÿºc®a¸åe
b ³aó幸aø ®p¾ò®a
ªæø μa®p¾­a¸åø pa¢oñe¼ e¯®oc¹å
å íå®caýåå ¸acaª®å: cæeªå¹e μa ¹e¯,
ñ¹o¢¾ ®p¾ò®a ¢¾æa ÿpa­å濸o ºc¹a¸o­æe¸a! He ÿepe®aòå­a¼¹e ee!
Åμ¯eæ¿ñå¹eæe¯ ¯o²¸o ¸añå¸a¹¿
ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¹oæ¿®o ÿocæe ¹o¨o, ®a®
®p¾ò®a ¢ºªe¹ ÿpa­å濸o ºc¹a¸o­æe¸a.
Hacaª®å (­ μa­åcå¯oc¹å o¹ ¯oªeæå)
c Ho² ªæø åμ¯eæ¿ñe¸åø, ¸aÿpå¯ep,
ÿpø¸¾x ¹pa­, peÿña¹o¨o 溮a,
ípº®¹o­, o­oóe¼, c¾pa å ¯øca
d ©åc®-­μ¢å­aæ®a ªæø ÿoæºñe¸åø
­μ¢å¹¾x cæå­o® å øåñ¸¾x ¢eæ®o­,
¯a¼o¸eμa å ¯oæoñ¸o¼ ÿe¸¾
(¹e¯ÿepa¹ºpa xoæoª¸o¨o ¯oæo®a
ªo沸a ¢¾¹¿ ¯a®c. 8 °C)
e Ho² «Ice-Crush» ªæø åμ¯eæ¿ñe¸åø
®º¢å®o­ ÿåóe­o¨o 濪a
Pa¢oñaø e¯®oc¹¿ (ÿpå¨oª¸a ªæø
åcÿoæ¿μo­a¸åø ­ ¯å®po­oæ¸o­o¼ ÿeñå)
f ÿæac¹¯acco­aø (­¯ec¹å¯oc¹¿:
¯a®c. 800 ¯æ) åæå
g c¹e®æø¸¸aø (­¯ec¹å¯oc¹¿:
¯a®c. 1500 ¯æ)
84
Õ®cÿæºa¹aýåø
Påcº¸®å 2—6
¸å¯a¸åe!
©a¸¸¾¼ ®ºxo¸¸¾¼ ÿpå¢op ¸e ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø åμ¯eæ¿ñe¸åø ®oíe¼¸¾x μepe¸,
peª¿®å åæå caxapa. ¥epeª ÿepepa¢o¹®o¼
ÿpoªº®¹o­ åμ ¸åx cæeªºe¹ ºªaæ广 ­ce
¹­epª¾e ñac¹å (¸aÿpå¯ep, åμ ¯øca
ªo沸¾ ¢¾¹¿ ºªaæe¸¾ cºxo²åæåø, xpøóå
å ®oc¹å). ³a¯opo²e¸¸¾e ÿpoªº®¹¾
¯o²¸o åμ¯eæ¿ña¹¿ ¹oæ¿®o c ÿo¯oó¿÷
¸o²a «Ice-Crush».
¥epeª ÿep­¾¯ åcÿoæ¿μo­a¸åe¯
ÿpo­eªå¹e ñåc¹®º ÿpå¢opa å ¸acaªo®.
 ¥oæ¸oc¹¿÷ paμ¯o¹a¼¹e ce¹e­o¼ ò¸ºp.
 ¥oc¹a­¿¹e pa¢oñº÷ e¯®oc¹¿ ¸a ñåc¹º÷
å ¨æaª®º÷ ÿo­epx¸oc¹¿.
 c¹a­¿¹e ¸acaª®å ­ pa¢oñº÷ e¯®oc¹¿.
 ³a¨pºμå¹e ­ pa¢oñº÷ e¯®oc¹¿
ÿpoªº®¹¾. ©æø ®o¸¹poæø ÿoæ¿μº¼¹ec¿
ò®aæo¼ (A).
 Ha®po¼¹e pa¢oñº÷ e¯®oc¹¿ ®p¾ò®o¼,
¸e ªoÿºc®aø ÿepe®oco­!
 šc¹a¸o­å¹e ¸a ®p¾ò®º ¢æo® ª­å¨a¹eæø
å μaíå®cåpº¼¹e e¨o.
Åμ¯eæ¿ñå¹eæ¿ ¸e ¸añ¸e¹ pa¢o¹a¹¿,
ÿo®a ¢æo® ª­å¨a¹eæø ¸e ¢ºªe¹
ÿpa­å濸o μaíå®cåpo­a¸.
 c¹a­¿¹e ­å殺 ­ poμe¹®º.
 ©ep²a pa¢oñº÷ e¯®oc¹¿ oª¸o¼ pº®o¼,
ªpº¨o¼ pº®o¼ ¸a²å¯a¼¹e ¸a ¢æo®
ª­å¨a¹eæø, ­¾¢pa­:
¸eÿpep¾­¸¾¼ pe²å¯ pa¢o¹¾,
ÿpeª¸aμ¸añe¸¸¾¼ ªæø ¹o¸®o¨o
åμ¯eæ¿ñe¸åø ÿpoªº®¹o­ å ­μ¢å­a¸åø
øåñ¸¾x ¢eæ®o­ å cæå­o®, åæå
ÿepåoªåñec®å¼ pe²å¯ pa¢o¹¾,
ÿpeª¸aμ¸añe¸¸¾¼ ªæø paμpeμa¸åø ¸a
®ºc®å, ¸aÿpå¯ep, peÿña¹o¨o 溮a åæå
ípº®¹o­, a ¹a®²e ªæø åμ¯eæ¿ñe¸åø
®º¢å®o­ ÿåóe­o¨o 濪a.
¸å¯a¸åe!
Påcº¸o® 8
¥pe²ªe ñe¯ ÿpåÿoª¸ø¹¿ ÿpå¢op åæå
c¸ø¹¿ c ¸e¨o ®p¾ò®º, åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ
poμe¹®å! Hå®o¨ªa ¸e åμÿoæ¿μº¼¹e ÿpå¢op,
ÿoc¹a­å­ e¨o ¸a ¨oæo­º, å ¸e paμ¢åpa¼¹e
e¨o ­ õ¹o¯ ÿoæo²e¸åå!
ru
¥o o®o¸ña¸åå pa¢o¹¾


Åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å.
C¸å¯å¹e ¢æo® ª­å¨a¹eæø å μaó幸º÷
®p¾ò®º.
 C¸añaæa åμ­æe®å¹e ¸acaª®º, μa¹e¯
ÿepepa¢o¹a¸¸¾e ÿpoªº®¹¾ ÿå¹a¸åø.
Ñåc¹®a
Cºóec¹­ºe¹ oÿac¸oc¹¿
ÿopa²e¸åø õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯
¡æo® ª­å¨a¹eæø ¸eæ¿μø ÿo¨pº²a¹¿ ­ ­oªº
åæå ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
 Åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å.
 ¥po¹på¹e ¢æo® ª­å¨a¹eæø c¸añaæa
­æa²¸o¼ caæíe¹®o¼, a μa¹e¯ cºxo¼.
 Hacaª®å, pa¢oñº÷ e¯®oc¹¿ å μaó幸º÷
®p¾ò®º ¯o²¸o ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼
¯aòå¸e åæå ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe
c ÿo¯oó¿÷ óe¹®å.
¸å¯a¸åe!
Hå ­ ®oe¯ cæºñae ¸eæ¿μø ñåc¹å¹¿ ¸o²
¨oæo¼ pº®o¼. Åcÿoæ¿μº¼¹e ªæø õ¹o¨o
óe¹®º.
¡epå¹ec¿ ¹oæ¿®o μa ÿæac¹¯acco­¾¼
ªep²a¹eæ¿ ¸o²a.
K aòe¯º c­eªe¸å÷: ÿpå ÿepepa¢o¹®e
¹a®åx ÿpoªº®¹o­, ®a®, ¸aÿpå¯ep,
®pac¸o®aña¸¸aø ®aÿºc¹a, ¸a
ÿæac¹¯acco­¾x ªe¹aæøx ÿo¨pº²¸o¨o
¢æe¸ªepa o¢paμºe¹cø ý­e¹¸o¼ ¸aæe¹,
®o¹op¾¼ ¯o²¸o ºªaæ广 c ÿo¯oó¿÷
¸ec®oæ¿®åx ®aÿeæ¿ pac¹å¹e濸o¨o ¯acæa.
¥ocæe åμ¯eæ¿ñe¸åø peÿña¹o¨o 溮a åæå
ñec¸o®a pa¢oñº÷ e¯®oc¹¿ cæeªºe¹ cpaμº
²e ­¾¯¾¹¿.
Xpa¸e¸åe
Påcº¸o® 7
 O¢¯o¹a¼¹e ce¹e­o¼ ò¸ºp ­o®pº¨ ¢æo®a
ª­å¨a¹eæø.
¥poªº®¹¾
ÿå¹a¸åø
Hacaª®å
¥pa®¹åñec®åe co­e¹¾
å peýeÿ¹¾
ѹo¢¾ o¢æe¨ñ广 a¯ pa¢o¹º å ºæºñò广
ee peμºæ¿¹a¹¾, ¯¾ ¯o²e¯ ÿoco­e¹o­a¹¿
cæeªº÷óee:
¥epeª ¸añaæo¯ pa¢o¹¾:
— Møco, c¾p, c¾p¾e ípº®¹¾ åæå o­oóå
ÿepeª ÿepepa¢o¹®o¼ cæeªºe¹
¸apeμa¹¿ ®ºcoñ®a¯å paμ¯epo¯ 1 c¯.
— ¥pø¸¾e ¹pa­¾ cæeªºe¹ ÿo¯¾¹¿,
o¹peμa¹¿ c¹e¢æå å cæe¨®a ÿpocºò广.
— C¾p cæeªºe¹ oxæaªå¹¿ ­ xoæoªå濸å®e.
— Cºxo¼ xæe¢ æºñòe ¸apeμa¹¿ ®ºc®a¯å.
— Møco cæeªºe¹ oñåc¹å¹¿ o¹ xpøóe¼,
®oc¹e¼ å cºxo²åæå¼.
— Ecæå ¾ co¢åpae¹ec¿ ­μ¢å­a¹¿
øåñ¸¾e ¢eæ®å, ¹o pa¢oñaø e¯®oc¹¿
ªo沸a ¢¾¹¿ a¢coæ÷¹¸o ñåc¹o¼
å cºxo¼.
š®aμa¸åe:
¥på­eªe¸¸¾e ­ ¹a¢æåýe μ¸añe¸åø
ÿpoªoæ²å¹e濸oc¹å ÿepepa¢o¹®å
ÿpoªº®¹o­ ÿpeªc¹a­æø÷¹ co¢o¼
opåe¸¹åpo­oñ¸¾e μ¸añe¸åø, ®o¹op¾e
¯o¨º¹ åμ¯e¸ø¹¿cø ­ μa­åcå¯oc¹å
o¹ ®oæåñec¹­a ÿpoªº®¹o­ å c¹eÿe¸å
åx åμ¯eæ¿ñe¸åø.
š®opoñe¸¸oe
­pe¯ø ÿepepa¢o¹®å
¥poªoæ²å¹e濸o
e ­pe¯ø ÿepepa¢o¹®å
Ma®cå¯a濸oe ®oæåñec¹­o Koæ­o 帹ep- pe¯ø ­
­aæo­ (I)
ce®º¸ªax
C¹e®æø¸-¸aø
¥æac¹e¯®oc¹¿
¥e¹pºò®a
Ñec¸o®, peÿña¹¾¼
溮
Ípº®¹¾/o­oóå
M帪aæ¿, ¨peý®åe
opexå
C¾p
¯e¸¿òee ®oæåñec¹­o
ÿpoªº®¹o­ å/åæå
¨pº¢oe åμ¯eæ¿ñe¸åe
¢oæ¿òee ®oæåñec¹­o
ÿpoªº®¹o­ å/åæå ¢oæee
¹o¸®oe åμ¯eæ¿ñe¸åe
¯acco­aø
e¯®oc¹¿
30 ¨
150 ¨
Ho²
Ho²
40 ¨
200 ¨
Ho²
Ho²
200 ¨
250 ¨
200 ¨
200 ¨
Ho²
200 ¨
150 ¨
5—15 (I)
5—10 (I)
10—15 (I)
20—30 ce®
20—30 ce®
85
ru
¥poªº®¹¾
ÿå¹a¸åø
Hacaª®å
Ma®cå¯a濸oe ®oæåñec¹­o Koæ­o 帹ep- pe¯ø ­
­aæo­ (I)
ce®º¸ªax
C¹e®æø¸-¸aø
¥æac¹e¯®oc¹¿
Møco
©e¹c®oe ÿå¹a¸åe
™ec¹o ªæø ¢æå¸o­
Ko®¹e¼æ¿
Åμ¯eæ¿ñe¸åe
濪a
μ¢å­a¸åe
øåñ¸¾x ¢eæ®o­
μ¢å­a¸åe cæå­o®
Ho²
Ho²
Ho²
Ho²
Ho²
«Ice-Crush»
©åc®c¢å­aæ®a
©åc®c¢å­aæ®a
200 ¨
200 ¨
1,0 æ
1,5 æ
200 ¨ åæå o®.
8 ®º¢å®o­ 濪a
4 øåñ¸¾x ¢eæ®a
400 ¯æ
O­oó¸o¼ cºÿ
¥poªº®¹¾
1 ¯op®o­¿ å ÿo oª¸o¯º ¯aæe¸¿®o¯º
®ºcoñ®º ce濪epeø, 溮a-ÿopeø, ®a¢añ®a,
ý­e¹¸o¼ ®aÿºc¹¾ åæå o­oóe¼ ªpº¨o¨o
cop¹a, 1 ­ape¸aø ®ap¹oò®a cpeª¸åx
paμ¯epo­, ¾ æ ¯øc¸o¨o ¢ºæ¿o¸a,
ÿe¹pºò®a, ¢aμåæå® (ÿo ²eæa¸å÷), coæ¿,
ñep¸¾¼ ÿepeý, 100 ¨ cæaª®åx cæå­o®,
1 ²eæ¹o®.
Hacaª®a: ¸o²
¥på¨o¹o­æe¸åe
 O­oóå cæeªºe¹ ÿoñåc¹å¹¿, ÿo¯¾¹¿
å ®pºÿ¸o ¸apeμa¹¿.
 c®åÿø¹å¹e ¯øc¸o¼ ¢ºæ¿o¸ ­¯ec¹e
c o­oóa¯å.
 ¦o¹o­¾¼ cºÿ ÿepeæe¼¹e ­¯ec¹e
c o­oóa¯å ­ pa¢oñº÷ e¯®oc¹¿
åμ¯eæ¿ñå¹eæø å ÿpå¨o¹o­¿¹e åμ ¸e¨o
ÿ÷pe.
 ¥epeæe¼¹e cºÿ-ÿ÷pe o¢pa¹¸o
­ ®ac¹p÷æ÷, ªo¢a­¿¹e ÿpø¸oc¹å,
coæ¿ å ÿepeý.
 ±eæ¹o® å cæå­®å c¯eòa¼¹e å ªo¢a­¿¹e
­ cºÿ. ¥ocæe õ¹o¨o cºÿ ¸eæ¿μø ¢oæ¿òe
®åÿø¹å¹¿. ¥ocæe õ¹o¨o cºÿ ¢oæ¿òe
­ap广 ¸eæ¿μø.
Moæoñ¸¾¼ ®o®¹e¼æ¿
¥poªº®¹¾
300 ¯æ xoæoª¸o¨o ¯oæo®a, 100 ¨ ®æº¢¸å®å
åæå ªpº¨åx ípº®¹o­, 1 ÿa®e¹å®
­a¸å濸o¨o caxapa, 2—3 c¹. æo²®å
­a¸å濸o¨o ¯opo²e¸o¨o
Hacaª®a: ¸o²
86
¯acco­aø
e¯®oc¹¿
200 ¨
200 ¨
0,7 æ
0,8 æ
15—25 ce®
10—20 ce®
30—45 ce®
—30 ce®
4—6 (I)
60—90 ce®
15—20 ce®
¥på¨o¹o­æe¸åe
 ce ÿpoªº®¹¾ μa¨pºμå¹e ­ pa¢oñº÷
e¯®oc¹¿ å ­μ¢å­a¼¹e åx ­ ¹eñe¸åe
ÿpå¢æåμå¹e濸o 30 ce®º¸ª. Ko®¹e¼æ¿
cpaμº ²e ÿoªae¹cø ¸a c¹oæ.
Coºc ªæø caæa¹a
¥poªº®¹¾
200 ¨ ®åcæ¾x cæå­o®, 200 ¨ ¼o¨ºp¹a,
3 μº¢ñå®a ñec¸o®a, 2—3 c¹. æo²®å ®e¹ñºÿa,
óeÿo¹®a coæå, caxap, 3—6 c¹. æo²e® º®cºca
Hacaª®a: ¸o²
¥på¨o¹o­æe¸åe
 ce ÿpoªº®¹¾ μa¨pºμå¹e ­ pa¢oñº÷
e¯®oc¹¿ å ­μ¢å­a¼¹e ­ ¹eñe¸åe
ÿpå¢æåμå¹e濸o 20 ce®º¸ª.
Ma¼o¸eμ
¥poªº®¹¾
1 ø¼ýo, 1 c¹. æo²®a ¨opñåý¾, 1 c¹. æo²®a
º®cºca, coæ¿, ÿepeý, c¸añaæa 100 ¯æ,
μa¹e¯ eóe 150 ¯æ pac¹å¹e濸o¨o ¯acæa
Hacaª®a: ªåc®-­μ¢å­aæ®a
¥på¨o¹o­æe¸åe
ce coc¹a­æø÷óåe ªo沸¾ å¯e¹¿
oªå¸a®o­º÷ ¹e¯ÿepa¹ºpº.
 ³a¨pºμå¹e ­ pa¢oñº÷ e¯®oc¹¿ ­ce
ÿpoªº®¹¾, ­æe¼¹e 100 ¯æ pac¹å¹e濸o¨o ¯acæa å ­μ¢å­a¼¹e ­ce ­ ¹eñe¸åe
ÿpå¢æåμå¹e濸o 20 ce®º¸ª.
 ©o¢a­¿¹e eóe 150 ¯æ ¯acæa å ÿpoªoæ²a¼¹e ­μ¢å­a¹¿ c¯ec¿ ­ ¹eñe¸åe eóe
30—45 ce®º¸ª.  ¯aæe¸¿®o¼ pa¢oñe¼
e¯®oc¹å ¯a¼o¸eμ ¯o²¸o ÿpå¨o¹o­å¹¿
c ÿo¯oó¿÷ ¸o²a.
ru
Meªo­oe ¯acæo
¦apa¸¹å¼¸¾e ºcæo­åø
¥poªº®¹¾ ªæø ¯aæe¸¿®o¼ pa¢oñe¼
e¯®oc¹å (MR008..)
30 ¨ cæå­oñ¸o¨o ¯acæa (åμ xoæoªå濸å®a)
100 ¨ ¯eªa (åμ xoæoªå濸å®a)
¥poªº®¹¾ ªæø ¢oæ¿òo¼ pa¢oñe¼
e¯®oc¹å (MR015..)
50 ¨ cæå­oñ¸o¨o ¯acæa (åμ xoæoªå濸å®a)
150 ¨ ¯eªa (åμ xoæoªå濸å®a)
Hacaª®a: ¸o²
¥på¨o¹o­æe¸åe
 Paμpe²¿¹e cæå­oñ¸oe ¯acæo ¸a ¯eæ®åe
®ºcoñ®å.
 ³a¨pºμå¹e ­ pa¢oñº÷ e¯®oc¹¿ ¯acæo
å ¯eª å ­μ¢å­a¼¹e åx ­ ¹eñe¸åe
ÿpå¢æåμå¹e濸o 10 ce®º¸ª.
©æø ªa¸¸o¨o ¢¾¹o­o¨o ÿpå¢opa ªe¼c¹­º÷¹
¨apa¸¹å¼¸¾e ºcæo­åø, oÿpeªeæe¸¸¾e
¸aòå¯ ÿpeªc¹a­å¹eæ¿c¹­o¯ ­ c¹pa¸e,
­ ®o¹opo¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op ¢¾æ ®ºÿæe¸.
Ÿíop¯aýå÷ o ¨apa¸¹å¼¸¾x ºcæo­åøx ¾
¯o²e¹e ÿoæºñ广 ­ æ÷¢oe ­pe¯ø ­ c­oe¯
cÿeýåaæåμåpo­a¸¸o¯ ¯a¨aμå¸e, ¨ªe ¾
ÿpåo¢peæå c­o¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op, åæå
o¢pa¹å­òåc¿ ¸eÿocpeªc¹­e¸¸o ­ ¸aòe
ÿpeªc¹a­å¹eæ¿c¹­o ­ coo¹­e¹c¹­º÷óe¼
c¹pa¸e. ¦apa¸¹å¼¸¾e ºcæo­åø ªæø
¦ep¯a¸åå å aªpeca ¾ ¸a¼ªe¹e ¸a
ÿocæeª¸e¼ c¹pa¸åýe pº®o­oªc¹­a.
Kpo¯e ¹o¨o, ¨apa¸¹å¼¸¾e ºcæo­åø
åμæo²e¸¾ ¹a®²e ­ Ÿ¹ep¸e¹e ÿo
º®aμa¸¸o¯º ­e¢-aªpecº.
©æø ÿoæºñe¸åø ¨apa¸¹å¼¸o¨o o¢c溲å­a¸åø ­ æ÷¢o¯ cæºñae ¸eo¢xoªå¯o ÿpeª½ø­å¹¿ ªo®º¯e¸¹, ÿoª¹­ep²ªa÷óå¼ ía®¹
ÿo®ºÿ®å.
š®aμa¸åø ÿo º¹åæåμaýåå
Õ¹o¹ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op å¯ee¹
o¢oμ¸añe¸åe co¨æac¸o ¹pe¢o­a¸åø¯ ©åpe®¹å­¾ EC 2002/96/EG
o¢ o¹c溲å­òåx c­o¼ cpo® õæe®¹påñec®åx å õæe®¹po¸¸¾x ÿpå¢opax
(waste electrical and electronic
equipment — WEEE).
 õ¹o¼ ©åpe®¹å­e ÿpå­eªe¸¾ ÿpa­åæa,
ªe¼c¹­º÷óåe ¸a ­ce¼ ¹eppå¹opåå EC,
ÿo ÿpåe¯º å º¹åæåμaýåå o¹c溲å­òåx
c­o¼ cpo® ÿpå¢opo­.
Ÿíop¯aýå÷ o¢ a®¹ºa濸¾x ¯e¹oªax
º¹åæåμaýåå ¾ c¯o²e¹e ÿoæºñ广
º aòe¨o ¹op¨o­o¨o a¨e¸¹a åæå ­ op¨a¸ax
®o¯¯º¸a濸o¨o ºÿpa­æe¸åø ÿo ¯ec¹º
aòe¨o ²å¹eæ¿c¹­a.
¥pa­o ¸a ­¸ece¸åe åμ¯e¸e¸å¼
oc¹a­æøe¯ μa co¢o¼.
87
ar-5
88
ar-4
89
ar-3
90
ar-2
91
ar-1
92
Garantiebedingungen
DEUTSCHLAND (DE)
Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen
und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen
die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus
dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.
Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden
Bedingungen:
Siemens Info Line
(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)
Für Produktinformationen sowie Anwendungsund Bedienungsfragen zu Kleinen Hausgeräten:
DE-Tel.: 01805 54 74 36* oder unter
siemens-info-line@bshg.com
*) 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.
Nur für Deutschland gültig!
1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät,
die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich
nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet
werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um
einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw.
Glühlampen.
Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit,
die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen
und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen
oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung
gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf
Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage,
Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von
Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.
Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden,
die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder
Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.
3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich
instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.
Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf
diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle
oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort
können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.
Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser
Eigentum über.
4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten
Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue
Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze
Gerät.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.
Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht,
die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land
aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte
Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen.
Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer
Landesvertretung anfordern.
Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:
Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner
zur Verfügung.
Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany
03/10
9000811931/08.2012
de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi,
es, pt, el, tr, pl, hu, uk, ru, ar
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising