Siemens | MQ66020 | Instruction manual | Siemens Blender rod Instruction manual

Siemens Blender rod Instruction manual
MQ6....
siemens-home.com/welcome
de
en
fr
it
nl
da
no
Gebrauchsanleitung
Instruction manual
Mode d’emploi
Istruzioni per l’uso
Gebruiksaanwijzing
Brugsanvisning
Bruksanvisning
22_MQ6xxxx_ACC2_00_FRONT.indd 1
sv
fi
el
tr
kk
ru
ar
Bruksanvisning
Käyttöohje
Οδηγίες χρήσης
Kullanma talimatı
Пайдалану туралы нұсқаулығы
Инструкция по эксплуатации
Register
your
product
online
‫إرﺷﺎدات اﻻﺳﺘﺨﺪام‬
29.09.2015 15:07:33
MQ-Zubehör_alle.book Seite 2 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
de
Deutsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
en
English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
fr
Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
it
Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
nl
Nederlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
da
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
no
Norsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
sv
Svenska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
fi
Suomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
el
Ελληνικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
tr
Türkçe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
kk
Қазақша . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
ru
Русский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
ar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
....................................................
MQ-Zubehör_alle.book Seite 3 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
de
Zu Ihrer Sicherheit
Dieses Zubehör ist für den Stabmixer MQ6.... bestimmt.
Gebrauchsanleitung des Stabmixers beachten.
, Sicherheitshinweise für dieses Gerät
Verletzungsgefahr durch scharfe Messer/rotierenden Antrieb!
Nie in das Messer im Universalzerkleinerer greifen.
Messer des Universalzerkleinerers nur am Kunststoffgriff anfassen.
Messer nie mit bloßen Händen reinigen. Bürste benutzen.
Wichtig!
Zubehör nur bei Stillstand des Gerätes aufsetzen und abnehmen.
Der Universalzerkleinerer ist nur für die in dieser Anleitung beschriebene
Verwendung geeignet. Niemals mit dem Stabmixer/Mixfuß im
Universalzerkleinerer arbeiten. Der Universalzerkleinerer ist nicht
mikrowellengeeignet.
Den Aufsatz des Universalzerkleinerers nie in Flüssigkeiten tauchen und
nicht unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen.
Den Schneebesen niemals ohne den Getriebevorsatz in das Grundgerät
einsetzen.
Getriebevorsatz nie in Flüssigkeiten tauchen und nicht unter fließendem
Wasser oder in der Spülmaschine reinigen.
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor dem
Gebrauch, um wichtige Sicherheits- und
Bedienhinweise für dieses Gerät zu erhalten.
Gebrauchsanleitung bitte aufbewahren.
Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte
Gebrauchsanleitung mitgeben.
Universalzerkleinerer
Bitte Bildseiten ausklappen.
Bild 
1 Universalzerkleinerer
2 Messer
3 Aufsatz
Je nach Modell:
4 Ice-Crush-Messer
Ein Universalzerkleinerer kann über den
Kundendienst bestellt werden
(Bestell-Nr. 657248).
Bedienen
Der Universalzerkleinerer ist geeignet zum
Zerkleinern von Fleisch, Hartkäse, Zwiebeln,
Kräutern, Knoblauch, Obst, Gemüse, Nüssen,
Mandeln.
Mit dem Ice-Crush-Messer (bei einigen
Modellen) können Sie Eis zerkleinern.
Optimale Verarbeitungsmenge: 4–6 Eiswürfeln.
Mit dem Universalzerkleinerer nutzen Sie die
volle Leistung des Gerätes bei der Zubereitung
von Honig-Brotaufstrich (bei Einhaltung der
Rezeptvorgaben, siehe Bild ).
Die Maximalmengen und Verarbeitungszeiten
in der Tabelle (Bild ) unbedingt beachten.
^ÅÜíìåÖ>
råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉê=åìê=áã=âçãéäÉíí=
òìë~ããÉåÖÉëÉíòíÉå=wìëí~åÇ=îÉêïÉåÇÉå>
sçêëáÅÜí>
sçê=ÇÉã=wÉêâäÉáåÉêå=îçå=cäÉáëÅÜ=håçêéÉäI=
håçÅÜÉå=ìåÇ=pÉÜåÉå=ÉåíÑÉêåÉåK
aÉê=råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉê=áëí=åáÅÜí=ÖÉÉáÖåÉí=
òìã=wÉêâäÉáåÉêå=îçå=ëÉÜê=Ü~êíÉã=dìí=
Eh~ÑÑÉÄçÜåÉåI=oÉííáÅÜI=jìëâ~íåΩëëÉF=ìåÇ=
ÖÉÑêçêÉåÉã=dìí=ElÄëí=çK=ûFK
Bild 
 Universalzerkleinerer auf glatte und saubere
Arbeitsfläche stellen und andrücken.
 Messer einsetzen.
 Lebensmittel einfüllen.
^ÅÜíìåÖ>
jÉëëÉê=ãìëë=ÖÉê~ÇÉ=áã=råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉê=
ëáíòÉåI=Ç~ãáí=ÇÉê=^ìÑë~íò=êáÅÜíáÖ=ëáíòí=E_áäÇ=JPFK
3
MQ-Zubehör_alle.book Seite 4 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
de





Aufsatz auf den Universalzerkleinerer setzen
und im Uhrzeigersinn drehen, bis er hörbar
einrastet.
Grundgerät auf den Aufsatz setzen und
einrasten lassen.
Netzstecker einstecken.
Grundgerät und Universalzerkleinerer fest
halten und Gerät einschalten (TurboGeschwindigkeit).
Nach der Verarbeitung die Einschalttaste
loslassen.
Nach der Arbeit


Netzstecker ziehen.
Entriegelungstasten drücken und
Grundgerät vom Aufsatz abnehmen.
 Aufsatz gegen den Uhrzeigersinn drehen und
vom Universalzerkleinerer nehmen.
 Messer am Kunststoffgriff anfassen und
herausnehmen.
Reinigen
^ÅÜíìåÖ>
aÉå=^ìÑë~íò=ÇÉë=råáîÉêë~äòÉêâäÉáåÉêÉêë=åáÉ=áå=
cäΩëëáÖâÉáíÉå=í~ìÅÜÉå=ìåÇ=åáÅÜí=ìåíÉê=
ÑäáÉ≈ÉåÇÉã=t~ëëÉê=çÇÉê=áå=ÇÉê=péΩäã~ëÅÜáåÉ=
êÉáåáÖÉåK
 Universalzerkleinerer und Messer sind
spülmaschinenfest.
 Aufsatz nur feucht abwischen.
Schneebesen
Bitte Bildseiten ausklappen.
Bild 
5 Getriebevorsatz
6 Schneebesen
Ein Schneebesen kann über den Kundendienst
bestellt werden (Bestell-Nr. 657428).
Bild 
 Lebensmittel in den Mixbecher einfüllen.
 Getriebevorsatz auf das Grundgerät setzen
und einrasten lassen.
 Schneebesen in den Getriebevorsatz
stecken und einrasten lassen.
^ÅÜíìåÖ>
aÉå=pÅÜåÉÉÄÉëÉå=åáÉã~äë=çÜåÉ=ÇÉå=
dÉíêáÉÄÉîçêë~íò=áå=Ç~ë=dêìåÇÖÉê®í=ÉáåëÉíòÉå=
(Bild=JPFK
 Gewünschte Drehzahl mit der Drehzahlregelung einstellen (Empfehlung: hohe
Drehzahl).
 Grundgerät und Mixbecher fest halten und
gewünschte Einschalttaste drücken.
 Nach der Verarbeitung die Einschalttaste
loslassen.
Nach der Arbeit


Netzstecker ziehen.
Entriegelungstasten drücken und
Grundgerät vom Getriebevorsatz abnehmen.
 Schneebesen vom Getriebevorsatz
abnehmen.
Reinigen
^ÅÜíìåÖ>
dÉíêáÉÄÉîçêë~íò=åáÉ=áå=cäΩëëáÖâÉáíÉå=í~ìÅÜÉå=
ìåÇ=åáÅÜí=ìåíÉê=ÑäáÉ≈ÉåÇÉã=t~ëëÉê=çÇÉê=áå=ÇÉê=
péΩäã~ëÅÜáåÉ=êÉáåáÖÉåK
 Der Schneebesen kann in der
Spülmaschine gereinigt werden.
 Getriebevorsatz nur feucht abwischen.
Bedienen
Der Schneebesen ist geeignet zum Schlagen
von Schlagsahne, Eischnee und Milchschaum
(aus heißer (max. 70 °C) und kalter Milch
(max. 8 °C)) sowie zur Zubereitung von Saucen
und Desserts.
sÉêÄêΩÜìåÖëÖÉÑ~Üê>
_Éáã=sÉê~êÄÉáíÉå=îçå=ÜÉá≈Éê=jáäÅÜ=Éáå=ÜçÜÉëI=
ëÅÜã~äÉë=jáñÖÉÑ®≈=ÄÉåìíòÉåK=eÉá≈É=jáäÅÜ=
â~åå=ëéêáíòÉå=ìåÇ=òì=sÉêÄêΩÜìåÖÉå=ÑΩÜêÉåK
Änderungen vorbehalten.
4
MQ-Zubehör_alle.book Seite 5 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
en
For your safety
This accessory is designed for the hand blender MQ6.... .
Follow the operating instructions for the hand blender.
, Safety instructions for this appliance
Risk of injury from sharp blades/rotating drive!
Never grip the blade in the universal cutter.
Take hold of the universal cutter blade by the plastic handle only.
Never clean the blades with bare hands. Use a brush.
Important!
Do not attach or remove accessories until the appliance is at a standstill.
Never insert the whisk into the base unit without the gear attachment.
Never immerse the attachment of the universal cutter in liquids and do not
clean under flowing water or in the dishwasher.
Never immerse the gear attachment in liquids and do not clean under
flowing water or in the dishwasher.
Before use, read these instructions carefully
in order to become familiar with important
safety and operating instructions for this
appliance.
Please keep the Operating instructions in a safe
place.
If passing on the appliance to a third party,
always include the Operating instructions.
Universal cutter
Please fold out the illustrated pages.
Fig. 
1 Universal cutter
2 Blade
3 Attachment
cçê=ëçãÉ=ãçÇÉäëW
4 Ice crusher blade
A universal cutter can be ordered from customer
service (order no. 657248).
Operating the appliance
The universal cutter is suitable for cutting meat,
hard cheese, onions, herbs, garlic, fruit,
vegetables, nuts, almonds.
You can crush ice with the ice crusher blade
(some models). Optimum processing quantity:
4–6 ice cubes.
With the universal cutter use the appliance at full
power to prepare honey spread (according to
the recipe see Fig. ).
Always observe the maximum quantities and
processing times in the table (Fig. ).
^ííÉåíáçå>
qÜÉ=ìåáîÉêë~ä=ÅìííÉê=ãìëí=ÄÉ=ÅçãéäÉíÉäó=
~ëëÉãÄäÉÇ=ÄÉÑçêÉ=ìëÉK
`~ìíáçå>
_ÉÑçêÉ=ÅìííáåÖ=ãÉ~íI=êÉãçîÉ=ÖêáëíäÉI=ÄçåÉë=
~åÇ=ëáåÉïëK
qÜÉ=ìåáîÉêë~ä=ÅìííÉê=áë=åçí=ëìáí~ÄäÉ=Ñçê=ÅìííáåÖ=
îÉêó=Ü~êÇ=áíÉãë=EÅçÑÑÉÉ=ÄÉ~åëI=ê~ÇáëÜÉëI=
åìíãÉÖF=~åÇ=ÑêçòÉå=ÑççÇ=EÑêìáíI=ÉíÅKFK
Fig. 
 Place the universal cutter on a smooth,
clean work surface and press.
 Insert the blade.
 Add food.
^ííÉåíáçå>
_ä~ÇÉ=ãìëí=ëáí=ëíê~áÖÜí=áå=íÜÉ=ìåáîÉêë~ä=
ÅìííÉê ëç=íÜ~í=íÜÉ=~íí~ÅÜãÉåí=ëáíë=
ÅçêêÉÅíäó EcáÖK=JPFK
 Place the attachment on the universal cutter
and rotate in a clockwise direction until it
“clicks” into position.
 Place the base unit on the attachment and
lock into position.
 Insert the mains plug.
 Hold the base unit and universal cutter firmly
and switch on the appliance (Turbo speed).
 Release the On button after processing.
5
MQ-Zubehör_alle.book Seite 6 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
en
After using the appliance


Remove mains plug.
Press the release buttons and remove
the base unit from the attachment.
 Rotate the attachment in an anti-clockwise
direction and remove from the universal
cutter.
 Take hold of the blade by the plastic handle
and take out.
Cleaning
^ííÉåíáçå>
kÉîÉê=áããÉêëÉ=íÜÉ=~íí~ÅÜãÉåí=çÑ=íÜÉ=ìåáîÉêë~ä=
ÅìííÉê=áå=äáèìáÇë=~åÇ=Çç=åçí=ÅäÉ~å=ìåÇÉê=ÑäçïáåÖ=
ï~íÉê=çê=áå=íÜÉ=ÇáëÜï~ëÜÉêK
 Universal cutter and blade are
dishwasher-proof.
 Wipe the attachment with a damp cloth only.
Whisk
Please fold out the illustrated pages.
Fig. 
5 Gear attachment
6 Whisk
A whisk can be ordered from customer service
(order no. 657428).
^ííÉåíáçå>
kÉîÉê=áåëÉêí=íÜÉ=ïÜáëâ=áåíç=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=
ïáíÜçìí=íÜÉ=ÖÉ~ê=~íí~ÅÜãÉåí EcáÖK=JPFK
 Set required speed using the speed control
(recommendation: high speed).
 Grip base unit and blender jug and press
required On button.
 Release the On button after processing.
After using the appliance


Remove mains plug.
Press the release buttons and remove the
base unit from the gear attachment.
 Remove the whisk from the gear
attachment.
Cleaning
^ííÉåíáçå>
kÉîÉê=áããÉêëÉ=íÜÉ=ÖÉ~ê=~íí~ÅÜãÉåí=áå=äáèìáÇë=
~åÇ=Çç=åçí=ÅäÉ~å=ìåÇÉê=ÑäçïáåÖ=ï~íÉê=çê=áå=íÜÉ=
ÇáëÜï~ëÜÉêK
 The whisk can be cleaned in the
dishwasher.
 Wipe the gear attachment with a damp
cloth only.
Operating the appliance
The whisk is suitable for whipping cream,
beating egg whites and milk froth (from hot
(max. 70 °C) and cold milk (max. 8 °C)) as well
as for preparing sauces and desserts.
oáëâ=çÑ=ëÅ~äÇáåÖ>
tÜÉå=éêçÅÉëëáåÖ=Üçí=ãáäâI=ìëÉ=~=í~ääI=å~êêçï=
ÄäÉåÇáåÖ=êÉÅÉéí~ÅäÉK=eçí=ãáäâ=ã~ó=ëéä~ëÜ=~åÇ=
ëÅ~äÇ=óçìK
Fig. 
 Put ingredients into the blender jug.
 Place the gear attachment on the base unit
and lock into position.
 Insert the whisk into the gear attachment
and lock into position.
Subject to alterations.
6
MQ-Zubehör_alle.book Seite 7 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
fr
Pour votre sécurité
Cet accessoire est destiné au mixeur plongeant MQ6.....
Respectez la notice d’utilisation du mixeur plongeant.
, Consignes de sécurité pour cet appareil
Risque de blessures avec les lames tranchantes / l’entraînement
en rotation !
N’approchez jamais les doigts du couteau présent dans le broyeur
universel.
Ne saisissez les lames du broyeur universel que par la poignée
en plastique. Ne nettoyez jamais les lames avec les mains nues.
Utilisez une brosse.
Important !
Ne montez et démontez l’accessoire qu’une fois l’appareil immobile.
Le broyeur universel ne convient qu’à l’utilisation décrite dans la présente
notice.
Ne travaillez jamais avec le mixeur plongeant / le pied mixeur dans
le broyeur universel. Le broyeur universel ne va pas au four micro-ondes.
Ne plongez jamais l’élément superposé du broyeur universel dans
des liquides, ne le nettoyez pas sous l’eau ou au lave-vaisselle.
N’introduisez jamais le fouet dans l’appareil de base sans vous servir
de l’embout démultiplicateur.
Ne plongez jamais l’embout démultiplicateur dans des liquides,
ne le nettoyez pas sous l’eau du robinet ou au lave-vaisselle.
Veuillez lire la présente notice attentivement
avant utilisation pour connaître les
consignes de sécurité et d’utilisation
importantes visant cet appareil.
Rangez soigneusement la notice d’instructions.
Si vous remettez l’appareil à un tiers, joignez sa
notice d’utilisation.
Broyeur universel
Veuillez déplier les volets illustrés.
Figure 
1 Broyeur universel
2 Lame
3 Couvercle
Selon le modèle :
4 Lame à broyer la glace
Vous pouvez vous procurer un broyeur universel par le biais du service après-vente
(n° de réf. 657248).
Utilisation
Le broyeur universel convient pour broyer les
ingrédients suivants : viande, fromage dur,
oignons, herbes culinaires, ail, fruits, légumes,
noix, amandes.
La lame à glace (selon le modèle) permet
de broyer de la glace. Quantité de traitement
optimale : 4 à 6 glaçons.
Avec le broyeur universel, vous profitez
de toute la puissance de l’appareil lors de
la préparation d’une pâte à tartiner au miel
(à condition de respecter les instructions
de la recette (voir la Figure ).
Respectez impérativement les quantités
maximales et durées de traitement énoncées
dans le tableau (Figure ).
^ííÉåíáçå=>
kÛìíáäáëÉò=äÉ=ÄêçóÉìê=ìåáîÉêëÉä=èìÛ¶=äÛ¨í~í=
Éåíá≠êÉãÉåí=~ëëÉãÄä¨=>
mêìÇÉåÅÉ=>
^î~åí=ÇÉ=ÄêçóÉê=ÇÉ=ä~=îá~åÇÉI=êÉíáêÉòJÉå=äÉë=
Å~êíáä~ÖÉëI=çë=Éí=íÉåÇçåëK
7
MQ-Zubehör_alle.book Seite 8 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
fr
`É=ÄêçóÉìê=ìåáîÉêëÉä=åÉ=ÅçåîáÉåí=é~ë=éçìê=
ÄêçóÉê=äÉë=éêçÇìáíë=íê≠ë=Çìêë=EÖê~áåë=ÇÉ=Å~ѨI=
ê~áÑçêíI=åçáñ=ãìëÅ~ÇÉF=Éí=ÅçåÖÉä¨ë=EÑêìáíë=
çì ~ëëáãáä¨ëFK
Figure 
 Posez le broyeur universel sur une surface
de travail lisse et propre, puis appuyez
dessus.
 Mettez la lame en place.
 Versez les produits à broyer dans
le récipient.
^ííÉåíáçå=>
fä=Ñ~ìí=èìÉ=ä~=ä~ãÉ=ëçáí=Ñáñ¨É=ÇêçáíÉ=Ç~åë=
äÉ ÄêçóÉìê=ìåáîÉêëÉä=~Ñáå=èìÉ=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=
ëçáí ÅçêêÉÅíÉãÉåí=Éå=~ëëáëÉ EcáÖìêÉ=JPFK
 Posez le chapeau sur le broyeur universel
et tournez jusqu’à ce qu’elle se clipse
de façon bien audible.
 Posez l’appareil de base sur l’accessoire
puis faites-le encocher.
 Introduire la fiche dans la prise de courant.
 Tenez fermement l’appareil de base
et le broyeur universel.
Allumez l’appareil (haute vitesse).
 Une fois les aliments traités, relâchez
la touche d’allumage.
Après le travail

Débranchez la fiche mâle de la prise
de courant.
 Appuyez sur les touches de déverrouillage
et détachez l’appareil de base de l’élément
superposé.
 Tournez le chapeau en sens inverse des
aiguilles d’une montre puis détachez-la
du broyeur universel.
 Saisissez le couteau par sa poignée
en plastique puis retirez-le.
Nettoyer
^ííÉåíáçå=>
kÉ=éäçåÖÉò=à~ã~áë=äÛ¨ä¨ãÉåí=ëìéÉêéçë¨=Çì=
ÄêçóÉìê=ìåáîÉêëÉä=Ç~åë=ÇÉë=äáèìáÇÉëI=åÉ=äÉ=
åÉííçóÉò=é~ë=ëçìë=äÛÉ~ì=çì=~ì=ä~îÉJî~áëëÉääÉK
 Le broyeur universel et le couteau peuvent
se laver au lave-vaisselle.
 Contentez-vous de nettoyer le couvercle
avec un essuie-tout humide.
Fouet
Veuillez déplier les volets illustrés.
Figure 
5 Embout démultiplicateur
6 Fouet
Il est possible de commander un fouet via
le service après-vente (n° de réf. 657428).
Utilisation
Le fouet convient pour monter la crème
chantilly, battre les blancs en neige et faire
mousser le lait (lait chaud (70 °C max.) et froid
(8 °C max.)), ainsi que pour préparer des
sauces et desserts.
oáëèìÉ=ÇÉ=ÄêºäìêÉ=>
mçìê=íê~áíÉê=Çì=ä~áí=íê≠ë=ÅÜ~ìÇI=ìíáäáëÉò=ìå=
ê¨ÅáéáÉåí=ãáñÉìê=ÇÉ=éÉíáí=Çá~ã≠íêÉ=¶=ÄçêÇë=
Ü~ìíëK=iÉ=ä~áí=íê≠ë=ÅÜ~ìÇ=éÉìí=¨Åä~ÄçìëëÉê=
Éí éêçîçèìÉê=ÇÉë=ÄêºäìêÉëK
Figure 
 Versez les aliments dans le bol mixeur.
 Posez l’embout démultiplicateur sur
l’appareil de base puis clipsez-le.
 Insérez le fouet dans l’embout
démultiplicateur puis clipsez-le.
^ííÉåíáçå=>
kÛáåíêçÇìáëÉò=à~ã~áë=äÉ=ÑçìÉí=Ç~åë=äÛ~éé~êÉáä=
ÇÉ Ä~ëÉ=ë~åë=îçìë=ëÉêîáê=ÇÉ=äÛÉãÄçìí=ǨãìäíáJ
éäáÅ~íÉìê EcáÖìêÉ=JPFK
 Réglez la vitesse souhaitée au moyen
du régulateur de vitesse (recommandation : vitesse élevée).
 Tenez fermement l’appareil de base
et le bol mixeur, et appuyez sur la touche
d’enclenchement souhaitée.
 Une fois les aliments traités, relâchez
la touche d’allumage.
Après le travail

Débranchez la fiche mâle de la prise
de courant.
 Appuyez sur les touches de déverrouillage
et détachez l’appareil de base de l’embout
multiplicateur.
 Détachez le fouet de l’embout démultiplicateur.
Nettoyer
^ííÉåíáçå=>
kÉ=éäçåÖÉò=à~ã~áë=äÛÉãÄçìí=ǨãìäíáéäáÅ~íÉìê=
Ç~åë=ÇÉë=äáèìáÇÉëI=åÉ=äÉ=åÉííçóÉò=é~ë=ëçìë=
äÛÉ~ì=Çì=êçÄáåÉí=çì=~ì=ä~îÉJî~áëëÉääÉK
 Il est possible de nettoyer le fouet au lavevaisselle.
 N’essuyez l’embout démultiplicateur
qu’avec un essuie-tout humide.
Sous réserve de modifications.
8
MQ-Zubehör_alle.book Seite 9 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
it
Per la vostra sicurezza
Questo accessorio è previsto per il frullatore ad immersione MQ6.....
Osservare le istruzioni per l’uso del frullatore ad immersione.
, Avvertenze di sicurezza per questo apparecchio
Pericolo di ferite a causa di lame taglienti/ingranaggio in rotazione!
Non toccare mai la lama nel mini tritatutto.
Afferrare la lama del mini tritatutto solo sull’impugnatura in plastica.
Non lavare mai le lame a mani nude. Usare una spazzola.
Importante!
Applicare e rimuovere gli accessori solo ad apparecchio fermo.
Il mini tritatutto è idoneo solo per l’impiego descritto in questa guida.
Non lavorare mai con il frullatore ad immersione/piede frullatore nel mini
tritatutto.
Il mini tritatutto non è idoneo per forni a microonde.
Non immergere mai l’adattatore del mini tritatutto in liquidi e non lavarlo
sotto acqua corrente o nella lavastoviglie.
Non inserire mai nell’apparecchio base la frusta per montare priva
dell’adattatore ingranaggio. Non immergere mai l’adattatore ingranaggio
in liquidi e non lavarlo sotto acqua corrente o nella lavastoviglie.
Leggere attentamente questa guida prima
dell’uso, per conoscere importanti istruzioni
di sicurezza e per l’uso di questo
apparecchio.
Si prega di conservare le istruzioni per l’uso.
In caso di cessione dell’apparecchio a terzi,
consegnare unitamente questo libretto
d’istruzioni.
Mini tritatutto
Aprire le pagine con le figure.
Figura 
1 Mini tritatutto
2 Lama
3 Adattatore
A seconda del modello:
4 Lama tritaghiaccio
Un mini tritatutto può essere ordinato
attraverso il servizio assistenza clienti
(codice di ord. N° 657248).
Uso
Il mini tritatutto è idoneo per tritare carne,
formaggio duro, cipolle, erbe aromatiche,
aglio, frutta, verdura, noci, mandorle.
Con la lama tritaghiaccio (in alcuni modelli)
si può frantumare il ghiaccio. Quantità di lavorazione ottimale: 4–6 cubetti di ghiaccio.
Con il mini tritatutto sfruttate tutta la potenza
dell‘apparecchio nella preparazione di crema
al miele spalmabile sul pane (rispettando
le indicazioni della ricetta vedi figura ).
Rispettare assolutamente le quantità massime
ed i tempi di lavorazione indicati nella tabella
(Figura ).
^ííÉåòáçåÉ>
rë~êÉ=áä=ãáåá=íêáí~íìííç=ëçäç=ëÉ=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=
ãçåí~íçK
^ííÉåòáçåÉW
mêáã~=Çá=ëãáåìòò~êÉ=ä~=Å~êåÉI=~ëéçêí~êÉ=
Å~êíáä~ÖáåáI=çëëá=É=íÉåÇáåáK
fä=ãáåá=íêáí~íìííç=åçå=≠=áÇçåÉç=éÉê=ëãáåìòò~êÉ=
~äáãÉåíá=ãçäíç=Çìêá=EÖê~åá=Çá=Å~ÑÑ≠I=ê~Ñ~åçI=åçÅá=
ãçëÅ~íÉF=É=éêçÇçííá=ÅçåÖÉä~íá=EÑêìíí~=É=ëáãáäáFK
Figura 
 Mettere il mini tritatutto su una superficie
di lavoro liscia e pulita e premerlo.
 Inserire la lama.
 Introdurre l’alimento.
9
MQ-Zubehör_alle.book Seite 10 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
it
^ííÉåòáçåÉ>
mÉê=ä~=ÅçêêÉíí~=éçëáòáçåÉ=ÇÉääÛ~Ç~íí~íçêÉI=
ä~ ä~ã~=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=ÅçääçÅ~í~=Çêáíí~=áå=ëÉÇÉ=
åÉä ãáåá=íêáí~íìííç EcáÖìê~=JPFK
 Applicare sul mini tritatutto l’adattatore
e ruotarlo in senso orario finché non
si sente lo scatto d’arresto.
 Disporre l’apparecchio base
sull’adattatore ed arrestarlo.
 Inserire la spina.
 Mantenere ben fermi apparecchio base
e mini tritatutto ed accendere l’apparecchio (Velocità turbo).
 Terminata la lavorazione, rilasciare
il pulsante di accensione.
Dopo il lavoro


Staccare la spina.
Premere i pulsanti di sblocco e staccare
l’unità base dall’adattatore.
 Ruotare l’adattatore in senso antiorario
e toglierlo dal mini tritatutto.
 Afferrare la lama sull’impugnatura
di plastica ed estrarla.
Pulizia
^ííÉåòáçåÉ>
kçå=áããÉêÖÉêÉ=ã~á=äÛ~Ç~íí~íçêÉ=ÇÉä=ãáåá=
íêáí~íìííç=áå=äáèìáÇá=É=åçå=ä~î~êäç=ëçííç=~Åèì~=
ÅçêêÉåíÉ=ç=åÉää~=ä~î~ëíçîáÖäáÉK
 Mini tritatutto e lama sono lavabili
in lavastoviglie.
 Pulire l’adattatore solo con un panno
umido.
Frusta per montare
Aprire le pagine con le figure.
Figura 
5 Adattatore ingranaggio
6 Frusta per montare
Una frusta per montare può essere ordinata
tramite il servizio assistenza clienti (codice
di ord. N° 657428).
mÉêáÅçäç=Çá=ëÅçíí~íìêÉ>
mÉê=ä~=ä~îçê~òáçåÉ=Çá=ä~ííÉ=ÄçääÉåíÉ=ìë~êÉ=
ìå ÄáÅÅÜáÉêÉ=éÉê=Ñêìää~êÉ=~äíç=É=ëçííáäÉK=
a~ä=ä~ííÉ=ÄçääÉåíÉ=éçëëçåç=ìëÅáêÉ=ëéêìòòá=
É éêçîçÅ~êÉ=ëÅçíí~íìêÉK
Figura 
 Introdurre l’alimento nel bicchiere
frullatore.
 Inserire l’adattatore nel blocco motore
ed arrestarlo.
 Inserire la frusta per montare
nell’adattatore ed arrestarla.
^ííÉåòáçåÉ>
kçå=áåëÉêáêÉ=ã~á=åÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉ=
ä~ Ñêìëí~=éÉê=ãçåí~êÉ=éêáî~=ÇÉääÛ~Ç~íí~íçêÉ=
áåÖê~å~ÖÖáç EcáÖìê~=JPFK
 Regolare la velocità desiderata con
il regolatore di velocità (consigliato:
alto numero di giri).
 Afferrare saldamente l’apparecchio base
ed il bicchiere frullatore e premere
il pulsante di accensione desiderato.
 Terminata la lavorazione, rilasciare
il pulsante di accensione.
Dopo il lavoro


Staccare la spina.
Premere i pulsanti di sblocco e staccare
l’unità base dall’adattatore ingranaggio.
 Staccare la frusta per montare
dall’adattatore.
Pulizia
^ííÉåòáçåÉ>
kçå=áããÉêÖÉêÉ=ã~á=äÛ~Ç~íí~íçêÉ=áåÖê~å~ÖÖáç=
áå äáèìáÇá=É=åçå=ä~î~êäç=ëçííç=~Åèì~=ÅçêêÉåíÉ=
ç åÉää~=ä~î~ëíçîáÖäáÉK
 La frusta per montare è lavabile
in lavastoviglie.
 Pulire l’adattatore ingranaggio solo con
un panno umido.
Uso
La frusta per montate è idonea per montare
panna, albume d’uovo e schiuma di latte
(da latte molto caldo (max. 70 °C) e latte
freddo (max. 8 °C)) ed inoltre per la preparazione di sughi e dolci.
Con riserva di modifiche.
10
MQ-Zubehör_alle.book Seite 11 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
nl
Voor uw veiligheid
Dit toebehoren is bedoeld voor de staafmixer MQ6.....
Neem de gebruiksaanwijzing van de staafmixer in acht.
, Veiligheidsvoorschriften voor dit apparaat
Verwondingsgevaar door scherpe messen/roterende aandrijving!
Niet in het mes van de universele fijnsnijder grijpen.
Het mes van de universele fijnsnijder uitsluitend vast-pakken aan
de kunststof handgreep. Messen nooit met blote handen reinigen.
Een borstel gebruiken.
Belangrijk!
Toebehoren alleen aanbrengen en verwijderen wanneer het apparaat
stilstaat.
De universele fijnsnijder is alleen geschikt voor de in deze
gebruiksaanwijzing beschreven toepassing. Nooit met de staafmixer/
mixervoet in de universele fijnsnijder werken. De universele fijnsnijder
is niet geschikt voor de magnetron.
Het opzetstuk van de universele fijnsnijder niet in vloeistof dompelen
en niet onder stromend water of in de afwasautomaat reinigen.
De eiwitklopper nooit zonder aandrijfhulpstuk in het basisapparaat
aanbrengen. Het aandrijfhulpstuk niet in vloeistof dompelen en niet
onder stromend water of in de afwasautomaat reinigen.
Lees voor de ingebruikneming zorgvuldig
deze gebruiksaanwijzing, die belangrijke
veiligheids- en bedieningsaanwijzingen over
het apparaat bevat.
De gebruiksaanwijzing bewaren a.u.b.
Overhandig ook de gebruiksaanwijzing als u het
apparaat door-geeft aan derden.
Universele fijnsnijder
De pagina's met afbeeldingen uitklappen
a.u.b.
Afb. 
1 Universele fijnsnijder
2 Mes
3 Hulpstuk
Afhankelijk van het model:
4 Ijscrushermes
Een universele fijnsnijder kunt u bij
de Servicedienst tegen meerprijs bestellen
(bestelnr. 657248).
Bedienen
De universele fijnsnijder is geschikt voor het
fijnmaken van vlees, harde kaas, uien, kruiden,
knoflook, fruit, groente, noten, amandelen.
Met het ijscrushermes (bij sommige modellen)
kunt u ijs klein maken. Optimale hoeveelheid:
4–6 ijsblokjes.
Met de universele fijnsnijder benut u het
volledige vermogen van het apparaat bij het
bereiden van honingboter (onder naleving van
de receptgegevens zie afb. ).
Neem de in de tabel (afb. ) vermelde maximum hoeveelheden en verwerkingstijden
beslist in acht.
^ííÉåíáÉ>
aÉ=ìåáîÉêëÉäÉ=ÑáàåëåáàÇÉê=~ääÉÉå=áå=ÅçãéäÉÉí=
ë~ãÉåÖÉÄçìïÇÉ=íçÉëí~åÇ=ÖÉÄêìáâÉåK
sççêòáÅÜíáÖ>
hê~~âÄÉÉåI=ÄÉÉåÇÉêÉå=Éå=òÉÉå=îÉêïáàÇÉêÉå=
îççêÇ~í=ì=îäÉÉë=ÑáàåëåáàÇíK
aÉ=ìåáîÉêëÉäÉ=ÑáàåëåáàÇÉê=áë=åáÉí=ÖÉëÅÜáâí=îççê=
ÜÉí=ÑáàåëåáàÇÉå=î~å=òÉÉê=Ü~êÇÉ=äÉîÉåëãáÇÇÉäÉå=
EâçÑÑáÉÄçåÉåI=ê~ããÉå~ëI=ãìëâ~~íåçíÉåF=
Éå ÇáÉéîêáÉëéêçÇìÅíÉå=EÑêìáí=ÉKÇKFK
Afb. 
 Universele fijnsnijder op een gladde en
schone ondergrond zetten en aandrukken.
 Mes aanbrengen.
 Levensmiddelen toevoegen.
11
MQ-Zubehör_alle.book Seite 12 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
nl
^ííÉåíáÉ>
sççê=ÉÉå=àìáëíÉ=ÄÉîÉëíáÖáåÖ=î~å=ÜÉí=çéòÉíëíìâ=
ãçÉí=ÜÉí=ãÉë=êÉÅÜí=áå=ÇÉ=ìåáîÉêëÉäÉ=ÑáàåëåáàÇÉê=
òáííÉå E~ÑÄK=JPFK
 Opzetstuk op de universele fijnsnijder
plaatsen en met de klok mee draaien
tot het hoorbaar vastklikt.
 Basisapparaat op het opzetstuk plaatsen
en laten vastklikken.
 Stekker in wandcontactdoos doen.
 Het basisapparaat en de universele
fijnsnijder vasthouden en het apparaat
inschakelen (Turbosnelheid).
 Na het mixen de inschakelknop loslaten.
Na gebruik


Stekker uit wandcontactdoos nemen.
De ontgrendelknoppen indrukken en het
basisapparaat van het opzetstuk nemen.
 Opzetstuk tegen de klok in draaien en van
de universele fijnsnijder nemen.
 Het mes aan de kunststof handgreep
vastpakken en eruit nemen.
Reinigen
Bedienen
De eiwitklopper is geschikt voor het kloppen
van slagroom, eiwit en melkschuim (van hete
(max. 70 °C) en koude melk (max. 8 °C)), en
voor het bereiden van sauzen en desserts.
oáëáÅç=î~å=Äê~åÇïçåÇÉå>
_áà=ÇÉ=îÉêïÉêâáåÖ=î~å=ÜÉíÉ=ãÉäâ=ÉÉå=ÜçÖÉI=
ëã~ääÉ=ãáñâçã=ÖÉÄêìáâÉåK=eÉíÉ=ãÉäâ=â~å=
ëé~ííÉå=Éå=Äê~åÇïçåÇÉå=îÉêççêò~âÉåK
Afb. 
 Levensmiddel in de mixkom doen.
 Aandrijfhulpstuk op het basisapparaat
plaatsen en vastklikken.
 Eiwitklopper in het aandrijfhulpstuk steken
en vastklikken.
^ííÉåíáÉ>
aÉ=ÉáïáíâäçééÉê=åççáí=òçåÇÉê=~~åÇêáàÑÜìäéëíìâ=
áå=ÜÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=~~åÄêÉåÖÉå E~ÑÄK=JPFK
 Het gewenste toerental instellen met de
toerentalregelaar (advies: hoog toerental).
 Basisapparaat en mixkom vasthouden en
op de gewenste inschakelknop drukken.
 Na het mixen de inschakelknop loslaten.
^ííÉåíáÉ>
eÉí=çéòÉíëíìâ=î~å=ÇÉ=ìåáîÉêëÉäÉ=ÑáàåëåáàÇÉê=åáÉí=
áå=îäçÉáëíçÑ=ÇçãéÉäÉå=Éå=åáÉí=çåÇÉê=ëíêçãÉåÇ=
ï~íÉê=çÑ=áå=ÇÉ=~Ñï~ë~ìíçã~~í=êÉáåáÖÉåK
 De universele fijnsnijder en het mes kunnen
in de afwasautomaat worden gereinigd.
 Het hulpstuk uitsluitend schoonvegen met
een vochtige doek.
Na gebruik
Eiwitklopper
^ííÉåíáÉ>
eÉí=~~åÇêáàÑÜìäéëíìâ=åáÉí=áå=îäçÉáëíçÑ=ÇçãéÉäÉå=
Éå=åáÉí=çåÇÉê=ëíêçãÉåÇ=ï~íÉê=çÑ=áå=ÇÉ=
~Ñï~ë~ìíçã~~í=êÉáåáÖÉåK
 De eiwitklopper kan in de afwasautomaat
worden gereinigd.
 Het aandrijfhulpstuk uitsluitend schoonvegen met een vochtige doek.
De pagina's met afbeeldingen uitklappen
a.u.b.
Afb. 
5 Aandrijfhulpstuk
6 Eiwitklopper
Een eiwitklopper kan worden besteld bij
de klantenservice (bestelnr. 657428).


Stekker uit wandcontactdoos nemen.
De ontgrendelknoppen indrukken en het
basisapparaat van het aandrijfhulpstuk
nemen.
 Eiwitklopper van het aandrijfhulpstuk
nemen.
Reinigen
Wijzigingen voorbehouden.
12
MQ-Zubehör_alle.book Seite 13 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
da
For din egen sikkerheds skyld
Dette tilbehør er beregnet til stavblenderen MQ6.....
Læs og overhold brugsanvisningen til stavblenderen.
, Sikkerhedstips til dette apparat
Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive/roterende drev!
Stik aldrig hånden ind i kniven i minihakkeren.
Tag altid kun fat i kunststofgrebet på minihakkeren. Rengør aldrig knivene
med de bare fingre. Benyt altid en børste, når de skal rengøres.
Vigtigt!
Tilbehør må kun sættes på og tages af, når apparatet står stille.
Minihakkeren er kun egnet til de formål, der er beskrevet i nærværende
vejledning. Arbejd aldrig med stavblenderen/blenderfoden i minihakkeren.
Minihakkeren er ikke egnet til mikrobølgeovnen.
Dyp aldrig påsatsen på minihakkeren i væske; rengør den ikke under
rindende vand og sæt den ikke i opvaskemaskinen.
Sæt aldrig piskeriset i grundmodellen uden motorenheden.
Dyp aldrig motorenheden i væske; rengør den ikke under rindende vand
og sæt den ikke i opvaskemaskinen.
Læs denne vejledning nøje igennem før brug
for at få vigtige sikkerheds- og
betjeningshenvisninger til dette apparat.
Opbevar venligst brugsanvisningen.
Giv brugsanvisningen videre til en senere ejer.
Minihakker
Fold billedsiderne ud.
Billede 
1 Minihakker
2 Kniv
3 Påsats
Ikke alle modeller:
4 Ice-crush-kniv
En universalhakker fås hos vor kundeservice
(best. nr. 657248).
Betjening
Minihakkeren er egnet til at småhakke kød,
hård ost, løg, krydderurter, hvidløg, frugt,
grønt, nødder og mandler.
Ice-crush-kniven (ikke alle modeller) benyttes
til at småhakke is. Optimal mængde:
4–6 isterninger.
Med minihakkeren bruger du apparatets
fulde ydelse, når smørepålæg med honning
tilberedes (ved overholdelse af opskriften
se billede ).
De maks. mængder og tilberedelsestiderne
i tabellen (Billede ) skal ubetinget overholdes.
m~ë=é™>
jáåáÜ~ââÉêÉå=ã™=âìå=ÄêìÖÉëI=å™ê=ÇÉå=
Éê ë~ãäÉí=êáÖíáÖí>
m~ë=é™>
c›ê=â›Ç=Ü~ââÉëW=càÉêå=âåçÖäÉêI=ÄêìëâI=ÜìÇ=
çÖ ëÉåÉêK
jáåáÜ~ââÉêÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=íáä=~í=ëã™Ü~ââÉ=
ãÉÖÉí=Ü™êÇÉ=Ñ›ÇÉî~êÉê=Eâ~ÑÑÉÄ›ååÉêI=ê‹ÇÇáâÉI=
ãìëâ~íå›ÇF=çÖ=Ñêçëíî~êÉê=EÑêìÖí=çKäáÖåKFK
Billede 
 Stil minihakkeren på en glat og ren
arbejdsflade og tryk den ned.
 Sæt kniven i.
 Fyld ingredienserne i.
m~ë=é™>
håáîÉå=ëâ~ä=ëáÇÇÉ=äáÖÉ=á=ãáåáÜ~ââÉêÉåI=
ë™ é™ë~íëÉå=ëáÇÇÉê=êáÖíáÖí E_áääÉÇÉ=JPFK
 Sæt motorenheden på påsatsen og hold
fast på den under hakkearbejdet.
 Sæt grundmodellen på påsatsen og drej
den på plads.
 Netstikket sættes i stikkontakten.
 Hold fast i motorenhed og minihakker
og tænd for apparatet (Turbo-hastighed).
 Slip tændetasten, når blendningen
er færdig.
13
MQ-Zubehör_alle.book Seite 14 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
da
Efter arbejdet


Træk netstikket ud.
Tryk på sikkerhedstasterne og tag
grundmodellen af påsatsen.
 Drej påsatsen mod venstre og tag den
af minihakkeren.
 Tag fat i kunststofgrebet på kniven
til minihakkeren og tag den ud.
Rengøring
m~ë=é™>
p‹í=~äÇêáÖ=éáëâÉêáëÉí=á=ÖêìåÇãçÇÉääÉå=ìÇÉå=
ãçíçêÉåÜÉÇÉå E_áääÉÇÉ=JPFK
 Indstil den ønskede hastighed med
hastighedsreguleringen (anbefaling: høj
hastighed).
 Hold fast i motorenhed og blenderbæger
og tryk på start-tasten.
 Slip tændetasten, når blendningen
er færdig.
m~ë=é™>
aóé=~äÇêáÖ=é™ë~íëÉå=é™=ãáåáÜ~ââÉêÉå=á=î‹ëâÉX=
êÉåÖ›ê=ÇÉå=áââÉ=ìåÇÉê=êáåÇÉåÇÉ=î~åÇ=çÖ=ë‹í=
ÇÉå=áââÉ=á=çéî~ëâÉã~ëâáåÉåK
 Skålen minihakker og kniven til minihakkeren kan tåle opvaskemaskine.
 Påsatsen tørres af med en fugtig klud.
Efter arbejdet
Piskeris
m~ë=é™>
aóé=~äÇêáÖ=ãçíçêÉåÜÉÇÉå=á=î‹ëâÉX=êÉåÖ›ê=
ÇÉå áââÉ=ìåÇÉê=êáåÇÉåÇÉ=î~åÇ=çÖ=ë‹í=ÇÉå=
áââÉ á=çéî~ëâÉã~ëâáåÉåK
 Piskeriset kan tåle opvaskemaskine.
 Motorenheden må kun tørres af med
en fugtig klud.
Fold billedsiderne ud.
Billede 
5 Motorenhed
6 Piskeris
Et piskeris kan bestilles hos serviceforhandleren (best. nr. 657428).


Træk netstikket ud.
Tryk på sikkerhedstasterne og tag
grundmodellen af motorenheden.
 Tag piskeriset af drevet.
Rengøring
Betjening
Piskeriset er egnet til at lave flødeskum, piske
æggehvider og lave milkshakes (af varm
(maks. 70 °C) og kold mælk (maks. 8 °C))
samt til at tilberede saucer og desserter.
oáëáâç=Ñçê=ëâçäÇåáåÖ>
s~êã=ã‹äâ=ëâ~ä=íáäÄÉêÉÇÉë=á=Éå=Ü›àI=ëã~ä=
ÄäÉåÇÉêÄÉÜçäÇÉêK=s~êã=ã‹äâ=â~å=ëéê›àíÉ=
çÖ Ñ›êÉ=íáä=ÑçêÄê‹åÇáåÖÉêK
Billede 
 Kom de ønskede fødevarer i bægeret.
 Sæt motorenheden fast på drevet og tryk
dem rigtigt sammen.
 Stik piskeriset ind i drevet og tryk det fast.
Ret til ændringer forbeholdes.
14
MQ-Zubehör_alle.book Seite 15 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
no
For din egen sikkerhet
Dette tilbehøret er beregnet for stavmikseren MQ6.....
Ta hensyn til bruksveiledningen for stavmikseren.
, Sikkerhetsveiledninger for dette apparatet
Fare for skade på grunn av skarpe kniver/roterende drev!
Grip aldri inn i kniven på universalkutteren.
Kniven på universalkutteren må kun holdes i plasthåndtaket.
Knivene må aldri holdes med hånden under vaskingen. Bruk børste.
Viktig!
Tilbehøret må kun settes på og tas av når apparatet står stille.
Universalkutteren er kun beregnet for de bruksområdene som er beskrevet
i denne anvisningen. Det må aldri arbeides med stavmikseren/miksefoten
i universalkutteren. Universalkutteren er ikke egnet for mikrobølge.
Påsatsen til universalkutteren må aldri dyppes ned i væske og aldri holdes
under rennende vann eller rengjøres i oppvaskmaskin.
Vispen må aldri settes inn i basismaskinen uten drevforsatsen.
Forsatsen på drevet må aldri dyppes ned i væske og aldri holdes
under rennende vann eller rengjøres i oppvaskmaskin.
Les nøye igjennom denne anvisningen før
bruk, her får du viktige sikkerhets- og
betjeningshenvisninger for dette apparatet.
_êìâë~åîáëåáåÖÉå=ã™=çééÄÉî~êÉëK=
aÉêëçã=Çì=Öáê=ã~ëâáåÉå=îáÇÉêÉ=íáä=~åÇêÉI=Ä›ê=
Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=äÉîÉêÉë=ãÉÇK
Universalkutter
Klaff ut siden med billedtekster.
Bilde 
1 Universalkutter
2 Kniv
3 Påsats
Alt etter modell:
4 Ice-Crush-kniv
En universalkutter kan bestilles over
kundeservice (Best. nr. 657248).
Betjening
Universalkutteren er egnet for kutting av kjøtt,
hard ost, løk, urter, hvitløk, frukt, grønnsaker,
nøtter og mandler.
Med Ice-Crush-kniven (ved noen modeller) kan
du knuse is. Optimal arbeidsmengde er:
4–6 isbiter.
Med universalkutteren nytter du den fulle
ytelsen på apparatet ved tilberedning
av honning pålegg på brødet (når anvisningene i oppskriften blir overholdt se
bilde ).
Ta absolutt hensyn til den maksimale
mengden og bearbeidelsestidene i tabellen
(Bilde ).
lÄë>
råáîÉêë~äâìííÉêÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=å™ê=ÇÉå=
Éê âçãéäÉíí=ë~íí=ë~ããÉå>
s‹ê=ÑçêëáâíáÖW
c›ê=âìííáåÖ=ã™=ÄêìëâI=ÄÉå=çÖ=ëÉåÉê=ÑàÉêåÉë=
Ñê~ âà›ííÉíK
råáîÉêë~äâìííÉêÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=Ñçê=âåìëáåÖ=~î=
ãÉÖÉí=Ü~êÇÉ=Eâ~ÑÑÉÄ›ååÉêI=åÉéÉI=ãìëâ~íå›ííF=
çÖ=ÑêçëåÉ=íáåÖ=EÑêìâí=çKäKFK
Bilde 
 Sett universalkutteren ned på et glatt
og rent underlag og trykk den fast.
 Sett inn kniven.
 Fyll på ingredienser.
15
MQ-Zubehör_alle.book Seite 16 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
no
lÄë>
håáîÉå=ã™=éä~ëëÉêÉë=êÉíí=á=ìåáîÉêë~äâìííÉêÉåI=
ëäáâ=~í=é™ë~íëÉå=ëáííÉê=êáâíáÖ E_áäÇÉ=JPFK
 Sett påsatsen på universalkutteren og drei
den i klokkens retning inntil den smekker
på.
 Basismaskinen settes oppå påsatsen
og smekkes på.
 Stikk inn støpselet.
 Hold basismaskinen og universalkutteren
fast og trykk på innkoplingstasten
(Turbohastighet).
 Etter arbeidet må innkoplingstasten
slippes igjen.
Etter arbeidet


Trekk ut støpselet.
Trykk på utløsningstasten og ta basismaskinen av påsatsen.
 Drei påsatsen imot klokkens retning
og ta den av universalkutteren.
 Ta i kunststoffhåndtaket på kniven
og ta den ut.
Rengjøring
lÄë>
m™ë~íëÉå=íáä=ìåáîÉêë~äâìííÉêÉå=ã™=~äÇêá=ÇóééÉë=
åÉÇ=á=î‹ëâÉ=çÖ=~äÇêá=ÜçäÇÉë=ìåÇÉê=êÉååÉåÇÉ=
î~åå=ÉääÉê=êÉåÖà›êÉë=á=çééî~ëâã~ëâáåK
 Universalkutteren og kniven kan vaskes
i oppvaskmaskin.
 Påsatsen må kun tørkes av med
en fuktig klut.
Bilde 
 Fyll på ingredienser i miksebegeret.
 Sett drivforsatsen på basismaskinen
og la den smekke på.
 Sett vispen inn i drivforsatsen og la den
smekke på.
lÄë>
sáëéÉå=ã™=~äÇêá=ëÉííÉë=áåå=á=Ä~ëáëã~ëâáåÉå=
ìíÉå=ÇêÉîÑçêë~íëÉå E_áäÇÉ=JPFK
 Ønsket turtall innstilles med turtalls
reguleringen (det anbefales et høyt turtall).
 Basismaskin og miksebeger holdes fast
og ønsket koplingstast trykkes.
 Etter arbeidet må innkoplingstasten
slippes igjen.
Etter arbeidet


Trekk ut støpselet.
Trykk på utløsningstasten og ta basismaskinen av forsatsen for drevet.
 Ta vispen av drivforsatsen.
Rengjøring
lÄë>
cçêë~íëÉå=é™=ÇêÉîÉí=ã™=~äÇêá=ÇóééÉë=åÉÇ=
á î‹ëâÉ=çÖ=~äÇêá=ÜçäÇÉë=ìåÇÉê=êÉååÉåÇÉ=
î~åå ÉääÉê=êÉåÖà›êÉë=á=çééî~ëâã~ëâáåK
 Vispen kan rengjøres i oppvaskmaskinen.
 Forsatsen på drevet må kun tørkes av med
en fuktig klut.
Visp
Klaff ut siden med billedtekster.
Bilde 
5 Forsatsen for drevet
6 Visp
En visp kan bestilles via kundeservice
(Best. nr. 657428).
Betjening
Vispen er egnet for visping av kremfløte,
eggehvite eller melkeskum (av varm
(max. 70 °C) og kald melk (max. 8 °C))
såsom tilberedning av sauser og dessert.
c~êÉ=Ñçê=ëâçäÇáåÖ>
sÉÇ=~êÄÉáÇÉê=ãÉÇ=î~êã=ãÉäâ=ã™=ÇÉí=ÄêìâÉë=Éí=
Ü›óíI=ëã~äí=ãáâëÉÄÉÖÉêK=s~êã=ãÉäâ=â~å=ëéêìíÉ=
çÖ=Ñçê™êë~âÉ=íáä=ÑçêÄêÉååáåÖÉêK
Endringer forbeholdes.
16
MQ-Zubehör_alle.book Seite 17 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
sv
För din säkerhet
Detta tillbehör används ihop med stavmixer MQ6.....
Följ anvisningarna i bruksanvisningen till stavmixern.
, Säkerhetsanvisningar just för denna produkt
Var försiktig så att du inte skadar dig på de vassa knivarna som
dessutom roterar!
Stoppa aldrig ned handen i minihackaren.
Ta minihackarens kniv endast i plasthandtaget. Ta aldrig i kniven med
händerna. Använd en borste.
Viktigt!
Tillbehör får endast sättas fast resp. lossas när produkten är helt avstängd.
Minihackaren får endast användas på sätt som beskrivs i denna
bruksanvisning. Använd aldrig stavmixern/mixerfoten i minihackaren.
Minihackaren är inte lämplig att använda i mikrovågsugn.
Doppa aldrig minihackarens överdel i vätskor och rengör den inte under
rinnande vatten eller i diskmaskin.
Drivaxel måste alltid först sättas på motordelen när vispen ska användas.
Doppa aldrig drivaxeln i vätskor och rengör den inte under rinnande vatten
eller i diskmaskin.
Läs noga denna bruksanvisning före
användning för att få viktiga anvisningar om
säkerhet och om hur denna produkt
används.
Spara bruksanvisningen.
Låt bruksanvisningen följa med produkten vid
ett eventuellt ägarbyte.
Minihackare
Vik först ut uppslaget med bilder.
Bild 
1 Minihackare
2 Klinga
3 Överdel
Beroende på modell:
4 Ice Crush-kniv
Minihackaren kan beställas via kundtjänst
(Best.nr. 657248).
Montering och start
Minihackaren är lämplig för att finfördela kött,
hård ost, lök, kryddväxter, vitlök, frukt,
grönsaker, nötter, mandel.
Med ice crush-kniven (finns på vissa varianter)
kan is krossas. Maximal mängd som samtidigt
kan bearbetas: 4–6 normalstora isbitar.
Minihackarens fulla prestanda visas när
honungspålägg finfördelas (under förutsättning att i receptet angiven mängd och tid inte
överskrids (se Bild ).
Det är viktigt att noga följa de maxmängder
och bearbetningstider som anges i tabellen
(Bild ).
lÄë>
jáåáÜ~Åâ~êÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=~åî®åÇ~ë=å®ê=ÇÉå=
®ê ÜÉäí=áÜçéãçåíÉê~Ç>
sáâíáÖí>
q~=Ñ∏êëí=Äçêí=ÄêçëâI=ÄÉå=çÅÜ=ëÉåçê=Ñê™å=â∏ííK
jáåáÜ~Åâ~êÉå=®ê=áåíÉ=ä®ãéäáÖ=~íí=ÑáåÑ∏êÇÉä~=
ãóÅâÉí=Ü™êÇ~=éêçÇìâíÉê=ãÉÇ=Eâ~ÑÑÉÄ∏åçêI=
ê®ííáâ~I=ãìëâçíå∏ííÉêF=çÅÜ=áåíÉ=ÜÉääÉê=Ñêóëí~=
éêçÇìâíÉê=EÑêìâí=çÅÜ=äáâå~åÇÉFK
Bild 
 Ställ minihackaren på plan, ren yta och
tryck fast den.
 Sätt försiktigt i kniven.
 Lägg i livsmedlet.
lÄë>
håáîÉå=ã™ëíÉ=ëáíí~=ê~âí=á=ãáåáÜ~Åâ~êÉå=Ñ∏ê=
~íí ∏îÉêÇÉäÉå=ëâ~=âìåå~=ëáíí~=Ñ~ëí=é™=ê®íí=
ë®íí E_áäÇ=JPFK
17
MQ-Zubehör_alle.book Seite 18 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
sv





Sätt på överdelen på bägaren och vrid
medurs tills du hör att den fastnar.
Sätt elvispens motordel på minihackarens
överdel. Tryck fast den ordentligt.
Sätt stickkontakten i ett vägguttag.
Håll ordentligt i motordelen och i minihackaren och starta motorn (Turboläge).
Släpp strömbrytaren när du bearbetat
färdigt livsmedlet.
Efter arbetet


Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
Tryck på låsknappen och lossa
motordelen från överdelen.
 Vrid överdelen moturs och lossa den från
minihackarens bägare.
 Lyft upp kniven i plasthandtaget.
Rengöring
lÄë>
açéé~=~äÇêáÖ=ãáåáÜ~Åâ~êÉåë=∏îÉêÇÉä=á=î®íëâçê=
çÅÜ=êÉåÖ∏ê=ÇÉå=áåíÉ=ìåÇÉê=êáåå~åÇÉ=î~ííÉå=ÉääÉê=
á=Çáëâã~ëâáåK
 Minihackaren och kniven kan rengöras
i diskmaskin.
 Överdelen torkas endast av med
fuktig duk.
Visp
Vik först ut uppslaget med bilder.
Bild 
5 Drivaxel
6 Visp
En visp kan beställas via service
(Best.nr. 657428).
oáëâ=Ñ∏ê=ëâ™ääëâ~Ççê>
^åî®åÇ=Éíí=Ü∏ÖíI=ëã~äí=â®êä=Ñ∏ê=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ÜÉí=
ãà∏äâK=eÉí=ãà∏äâ=â~å=ëí®åâ~=çÅÜ=Ñ∏êçêë~â~=
ëâ™ääëâ~ÇçêK
Bild 
 Lägg det förberedda livsmedlet i mixerbägaren.
 Sätt drivaxeln på motordelen och tryck tills
den fastnar.
 Stick in vispen i drivaxeln och tryck tills den
fastnar.
lÄë>
aêáî~ñÉä=ã™ëíÉ=~ääíáÇ=Ñ∏êëí=ë®íí~ë=é™=ãçíçêÇÉäÉå=
å®ê=îáëéÉå=ëâ~=~åî®åÇ~ë E_áäÇ=JPFK
 Ställ in önskad hastighet med varvtalsreglaget (vi rekommenderar högt varvtal).
 Håll stadigt i motordel och mixerbägare
och tryck på önskad strömbrytare.
 Släpp strömbrytaren när du bearbetat
färdigt livsmedlet.
Efter arbetet


Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
Tryck på låsknappen och lossa
motordelen från drivaxeln.
 Lossa vispen från drivaxeln.
Rengöring
lÄë>
açéé~=~äÇêáÖ=Çêáî~ñÉäå=á=î®íëâçê=çÅÜ=êÉåÖ∏ê=
ÇÉå=áåíÉ=ìåÇÉê=êáåå~åÇÉ=î~ííÉå=ÉääÉê=á=ÇáëâJ
ã~ëâáåK
 Vispen kan rengöras i diskmaskinen.
 Torka endast av drivaxeln med fuktig trasa.
Montering och start
Vispen är lämplig för att vispa grädde, äggvita
och mjölkskum (av het (max. 70 °C) och kall
mjölk (max. 8 °C)) samt för att bereda såser
och desserter.
Rätten till ändringar förbehålles.
18
MQ-Zubehör_alle.book Seite 19 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
fi
Turvallisuusasiaa
Tämä varuste on tarkoitettu sauvasekoittimelle MQ6….
Noudata sauvasekoittimen ohjeita.
, Laitetta koskevat turvallisuusohjeet
Varo terävää terää/pyörivää käyttöakselia – loukkaantumisvaara!
Älä tartu minileikkurin terään.
Pidä kiinni vain minileikkurin terän muovikahvasta. Älä pese teriä käsin,
vaan käytä harjaa.
Tärkeää!
Irrota ja kiinnitä varuste vain laitteen ollessa pysähdyksissä.
Minileikkuri soveltuu vain tässä käyttöohjeessa kuvattuun
käyttötarkoitukseen. Älä käytä sauvasekoitinta tai sekoitusjalkaa
minileikkurissa. Minileikkuri ei sovellu mikroaaltouunikäyttöön.
Älä koskaan upota minileikkurin yläosaa veteen tai muihin nesteisiin
äläkä pese sitä juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa.
Älä aseta koskaan pallovispilää ilman adapteria peruslaitteeseen.
Älä koskaan upota adapteria veteen tai muihin nesteisiin äläkä pese
sitä juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttöä. Siinä on tärkeitä laitetta koskevia
turvallisuus- ja käyttöohjeita.
Säilytä käyttöohje huolellisesti.
Muista antaa käyttöohje laitteen mahdolliselle
uudelle omistajalle.
Minileikkuri
Käännä esiin kuvasivut
Kuva 
1 Minileikkuri
2 Terä
3 Yläosa
Mallista riippuen:
4 Jäänmurskainterä
Minileikkurin voi tilata lisävarusteena
huoltopalvelusta (til.-nro 657248).
Käyttö
Minileikkuri soveltuu lihan, kovan juuston,
sipulien, yrttien, valkosipulin, hedelmien,
vihannesten, pähkinöiden ja mantelien
hienontamiseen.
Jäänmurskainterällä (vain joissakin malleissa)
voit murskata jääpaloja.
Optimaalinen käsittelymäärä 4–6 jääpalaa.
Minileikkurilla voit käyttää hyödyksi laitteen
koko tehon, kun valmistat hunajalevitettä
(muista noudattaa ohjeissa annettuja määriä
katso kuva ).
Noudata tarkasti taulukossa annettuja
maksimimääriä ja käsittelyaikoja (kuva ).
eìçãK>
h®óí®=ãáåáäÉáââìêá~=î~áåI=âìå=ëÉå=â~áââá=çë~í=
çî~í=é~áâçáääÉÉå=âááååáíÉííóáå®>
s~êçáíìë>
mçáëí~=äáÜ~ëí~=ÉååÉå=ÜáÉåçåí~ãáëí~=êìëíçíI=
äììí à~=à®åíÉÉíK
jáåáäÉáââìêá=Éá=ëçîÉääì=Éêáíí®áå=âçîáÉå=~áåÉëíÉå=
Eâ~Üîáåé~éìàÉåI=êÉíáâ~åI=ãìëâçííáé®Üâáå∏áÇÉåF=
í~á=à®áëíÉå=~áåÉëíÉå=Eã~êàçàÉåLÜÉÇÉäãáÉå=íãëKF=
ÜáÉåçåí~ãáëÉÉåK
Kuva 
 Aseta minileikkuri sileälle ja puhtaalle
työtasolle ja paina kiinni pintaan.
 Kiinnitä terä.
 Täytä elintarvikkeet leikkuriin.
eìçãK>
jáåáäÉáââìêáå=íÉê®å=íìäÉÉ=çää~=ëìçê~ëë~I=àçíí~=
óä®çë~=ãÉåÉÉ=çáâÉáå=é~áâçáääÉÉå Eâìî~=JPFK
 Kiinnitä yläosa minileikkurin päälle
ja käännä myötäpäivään, kunnes
se napsahtaa kuuluvasti paikoilleen.
19
MQ-Zubehör_alle.book Seite 20 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
fi

Aseta peruslaite leikkurin yläosaan
ja napsauta kiinni.
 Laita pistotulppa pistorasiaan.
 Pidä kiinni sekä peruslaitteesta että
minileikkurista ja käynnistä laite
(Turbo-nopeus).
 Vapauta käynnistyskytkin käsittelyn jälkeen.
Käytön jälkeen


Irrota pistotulppa pistorasiasta.
Paina avaamispainikkeita ja irrota
peruslaite yläosasta.
 Käännä yläosaa vastapäivään ja irrota
minileikkurista.
 Tartu terään sen muovikahvasta ja poista
terä.
Puhdistus
eìçãK>
ûä®=âçëâ~~å=ìéçí~=ãáåáäÉáââìêáå=óä®çë~~=îÉíÉÉå=
í~á=ãìáÜáå=åÉëíÉáëááå=®ä®â®=éÉëÉ=ëáí®=àìçâëÉî~å=
îÉÇÉå=~ää~=í~á=~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~K
 Minileikkurin ja terän voit pestä astianpesukoneessa.
 Puhdista yläosa vain kostealla liinalla
pyyhkien.
Pallovispilä
Käännä esiin kuvasivut
Kuva 
5 Adapteri
6 Pallovispilä
Pallovispilän voit tilata asiakaspalvelusta
til.-nro 657428.
Käyttö
m~äçî~ãã~å=î~~ê~>
hìå=â®ëáííÉäÉí=âììã~~=ã~áíç~I=â®óí®=â~éÉ~~=
ëÉâçáíìë~ëíá~~K=hììã~=ã~áíç=îçá=êçáëâì~=
à~ ~áÜÉìíí~~=é~äçî~ããçà~K
Kuva 
 Täytä elintarvikkeet kulhoon.
 Aseta adapteri peruslaitteeseen ja lukitse
paikoilleen.
 Työnnä pallovispilä adapteriin ja lukitse
paikoilleen.
eìçãK>
ûä®=~ëÉí~=âçëâ~~å=é~ääçîáëéáä®®=áäã~å=~Ç~éíÉêá~=
éÉêìëä~áííÉÉëÉÉå Eâìî~=JPFK
 Säädä kierrosnopeuden valitsimella
haluamasi teho (suositus: suuri nopeus).
 Pidä kiinni peruslaitteesta ja kulhosta
ja paina haluamaasi käynnistyskytkintä.
 Vapauta käynnistyskytkin käsittelyn
jälkeen.
Käytön jälkeen


Irrota pistotulppa pistorasiasta.
Paina avaamispainikkeita ja irrota
peruslaite adapterista.
 Irrota pallovispilä adapterista.
Puhdistus
eìçãK>
ûä®=âçëâ~~å=ìéçí~=~Ç~éíÉêá~=îÉíÉÉå=í~á=ãìáÜáå=
åÉëíÉáëááå=®ä®â®=éÉëÉ=ëáí®=àìçâëÉî~å=îÉÇÉå=~ää~=
í~á=~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~K
 Pallovispilän voit pestä astianpesukoneessa.
 Pyyhi adapteri puhtaaksi vain kostealla
pyyhkeellä.
Pallovispilä soveltuu kerma-, valkuais- ja
maitovaahdon vatkaamiseen (kuumasta
(max. 70 °C) ja kylmästä maidosta (max. 8 °C))
sekä kastikkeiden ja jälkiruokien valmistamiseen.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
20
MQ-Zubehör_alle.book Seite 21 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
el
Ãéá ôçí áóöÜëåéÜ óáò
Ôï åîÜñôçìá áõôü ðñïïñßæåôáé ãéá ôï ìðëÝíôåñ ÷åéñüò MQ6.....
ÐñïóÝîôå ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò ôïõ ìðëÝíôåñ ÷åéñüò.
, Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò ãéá ôçí ðáñïýóá óõóêåõÞ
Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü ôï êïöôåñü ìá÷áßñé ôïõ ìßîåñ/
ôçí ðåñéóôñåöüìåíç êßíçóç!
Ìç âÜæåôå ðïôÝ ôá ÷Ýñéá óáò ìÝóá óôïí êüöôç ãåíéêÞò ÷ñÞóçò êáé
ìçí ðéÜíåôå ôï ìá÷áßñé.
ÐéÜíåôå ôï ìá÷áßñé ôïõ êüöôç ãåíéêÞò ÷ñÞóçò ìüíï óôçí ðëáóôéêÞ
ëáâÞ. Ìçí êáèáñßæåôå ôï ìá÷áßñé ðïôÝ ìå ãõìíÜ ÷Ýñéá.
×ñçóéìïðïéåßôå âïýñôóá.
Óçìáíôéêü!
Ôïðïèåôåßôå êáé áöáéñåßôå ôá åîáñôÞìáôá ìüíï ìå áêéíçôïðïéçìÝíç
ôç óõóêåõÞ.
Ï êüöôçò ãåíéêÞò ÷ñÞóçò åßíáé êáôÜëëçëïò ìüíï ãéá ôç ÷ñÞóç ðïõ
ðåñéãñÜöåôáé óôéò ðáñïýóåò ïäçãßåò. Ìç äïõëåýåôå ðïôÝ ìå ôç
ñÜâäï ìðëÝ-íôåñ/ôç âÜóç ìßîåñ ìÝóá óôïí êüöôç ãåíéêÞò ÷ñÞóçò.
Ï êüöôçò ãåíéêÞò ÷ñÞóçò äåí åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôïí öïýñíï
ìéêñïêõìÜôùí.
Ìç âõèßóåôå ðïôÝ ôï ðñïóÜñôçìá ôçò ìåôÜäïóçò êßíçóçò ìÝóá óå
õãñÜ ïýôå íá ôï êáèáñßóåôå êÜôù áðü ôñå÷ïýìåíï íåñü Þ ìÝóá óôï
ðëõíôÞñéï ðéÜôùí.
Ìçí ôïðïèåôÞóåôå ôï åñãáëåßï ÷ôõðÞìáôïò ðïôÝ ÷ùñßò ôï
ðñïóÜñôçìá ìåôÜäïóçò êßíçóçò óôç âáóéêÞ óõóêåõÞ.
Ìç âõèßóåôå ðïôÝ ôï ðñïóÜñôçìá ôçò ìåôÜäïóçò êßíçóçò ìÝóá óå
õãñÜ ïýôå íá ôï êáèáñßóåôå êÜôù áðü ôñå÷ïýìåíï íåñü Þ ìÝóá óôï
ðëõíôÞñéï ðéÜôùí.
21
MQ-Zubehör_alle.book Seite 22 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
el
Ðñéí ôç ÷ñÞóç äéáâÜóôå ðñïóåêôéêÜ ôéò
ðáñïýóåò ïäçãßåò, þóôå íá ãíùñßæåôå
óçìáíôéêÝò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò êáé
÷åéñéóìïý ãéá ôçí ðáñïýóá óõóêåõÞ.
Ðáñáêáëåßóèå íá öõëÜîåôå ôéò ïäçãßåò
÷ñÞóçò.
ÊáôÜ ôçí ðáñá÷þñçóç ôçò óõóêåõÞò óå
ôñßôïõò äþóôå ìáæß ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò.
Êüöôçò ãåíéêÞò ÷ñÞóçò
Ðáñáêáëåßóèå í' áíïßîåôå ôéò óåëßäåò
ìå ôéò åéêüíåò.
Åéêüíá
1 Êüöôçò ãåíéêÞò ÷ñÞóçò
2 Ìá÷áßñé
3 Åðßèåìá
ÁíÜëïãá ìå ôï ìïíôÝëï:
4 Ìá÷áßñé èñõììáôéóìïý ðÜãïõ
Êüöôç ãåíéêÞò ÷ñÞóçò ìðïñåßôå íá ðñïìçèåõôåßôå áðü ôçí õðçñåóßá ôå÷íéêÞò
åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí (êùä. ðáñáããåëßáò
657248).
×åéñéóìüò
Ï êüöôçò ãåíéêÞò ÷ñÞóçò åßíáé êáôÜëëçëïò
ãéá ôï êüøéìï êñÝáôïò, óêëçñïý ôõñéïý,
êñåììõäéþí, áñùìáôéêþí ÷üñôùí,
óêüñäùí, öñïýôùí, ëá÷áíéêþí, êáñõäéþí,
öïõíôïõêéþí, áìõãäÜëùí.
Ìå ôï ìá÷áßñé èñõììáôéóìïý ðÜãïõ
(óå ìåñéêÜ ìïíôÝëá) ìðïñåßôå íá
èñõììáôßóåôå ðÜãï. ÉäáíéêÞ ðïóüôçôá
åðåîåñãáóßáò 4–6 ðáãÜêéá.
Ìå ôïí êüöôç ãåíéêÞò ÷ñÞóçò åêìåôáëëåýåóôå ôçí ðëÞñç áðüäïóç ôçò óõóêåõÞò
óáò êáôÜ ôçí ðáñáóêåõÞ áëåßììáôïò ãéá
ôï øùìß áðü âïýôõñï êáé ìÝëé (ôçñþíôáò
ôéò ïäçãßåò ôçò óõíôáãÞò âë. Åéêüíá ).
ÐñïóÝ÷åôå ïðùóäÞðïôå ôéò ìÝãéóôåò
ðïóüôçôåò êáé ôïõò ÷ñüíïõò åðåîåñãáóßáò ôïõ ðßíáêá (Åéêüíá ).
Ðñïóï÷Þ!
×ñçóéìïðïéåßôå ôïí êüöôç ãåíéêÞò ÷ñÞóçò
ìüíï óå ðëÞñùò óõíáñìïëïãçìÝíç
êáôÜóôáóç!
Ðñïóï÷Þ:
Ðñéí ôï êüøéìï êñÝáôïò áöáéñåßôå ôïõò
÷üíäñïõò, ôá êüêáëá êáé ôïõò ôÝíïíôåò.
Ï êüöôçò ãåíéêÞò ÷ñÞóçò äåí åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí Üëåóç êáé ôï êüøéìï ðïëý
óêëçñþí ôñïößìùí (êüêêïé êáöÝ, ãïõëéÜ,
ìïó÷ïêÜñõäï) êáé êáôåøõãìÝíùí
ôñïößìùí (öñïýôá Þ ðáñüìïéá).
22
Åéêüíá 
 ÔïðïèåôÞóôå ôïí êüöôç ãåíéêÞò
÷ñÞóçò óå ëåßá êáé êáèáñÞ åðéöÜíåéá
åñãáóßáò êáé ðéÝóôå ôïí.
 ÔïðïèåôÞóôå ôï ìá÷áßñé.
 ÂÜëôå ìÝóá ôá ôñüöéìá.
Ðñïóï÷Þ!
Ôï ìá÷áßñé ðñÝðåé íá âñßóêåôáé óå åõèåßá
èÝóç ìÝóá óôïí êüöôç ãåíéêÞò ÷ñÞóçò,
ãéá íá åöáñìüæåé óùóôÜ ôï ðñïóÜñôçìá
(Åéêüíá -3).
 ÔïðïèåôÞóôå ôï åðßèåìá óôïí êüöôç
ãåíéêÞò ÷ñÞóçò êáé ãõñßóôå ôï óôç
öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý,
ìÝ÷ñé íá êïõìðþóåé áéóèçôÜ.
 ÔïðïèåôÞóôå ôç âáóéêÞ óõóêåõÞ
ðÜíù óôï åðßèåìá êáé áöÞóôå ôç
íá êïõìðþóåé.
 ÂÜæåôå ôï öéò óôçí ðñßæá.
 ÊñáôÞóôå ãåñÜ ôç âáóéêÞ óõóêåõÞ
êáé ôïí êüöôç ãåíéêÞò ÷ñÞóçò êáé
èÝôåôå ôç óõóêåõÞ óå ëåéôïõñãßá
(Ôá÷ýôçôá Turbo).
 ÌåôÜ ôçí åðåîåñãáóßá áöÞíåôå
åëåýèåñï ôï ðëÞêôñï èÝóçò óå
ëåéôïõñãßá.
ÌåôÜ ôçí åñãáóßá


ÔñáâÜôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.
ÐáôÞóôå ôá ðëÞêôñá áðáóöÜëéóçò
êáé áöáéñÝóôå ôç âáóéêÞ óõóêåõÞ
áðü ôï åðßèåìá.
 Ãõñßóôå ôï åðßèåìá áíôßèåôá ðñïò
ôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý
êáé ðÜñôå ôï áðü ôïí êüöôç ãåíéêÞò
÷ñÞóçò.
 ÐéÜóôå ôï ìá÷áßñé óôçí ðëáóôéêÞ ëáâÞ
êáé áöáéñÝóôå ôï.
Êáèáñéóìüò
Ðñïóï÷Þ!
Ìç âõèßóåôå ðïôÝ ôï ðñïóÜñôçìá ôçò
ìåôÜäïóçò êßíçóçò ìÝóá óå õãñÜ ïýôå
íá ôï êáèáñßóåôå êÜôù áðü ôñå÷ïýìåíï
íåñü Þ ìÝóá óôï ðëõíôÞñéï ðéÜôùí.
 Ï êüöôçò ãåíéêÞò ÷ñÞóçò êáé ôï
ìá÷áßñé ðëÝíïíôáé óôï ðëõíôÞñéï
ðéÜôùí.
 Óêïõðßóôå ôï åðßèåìá ìüíï ìå
âñåãìÝíï ðáíß.
MQ-Zubehör_alle.book Seite 23 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
el
Åñãáëåßï ÷ôõðÞìáôïò
Ðáñáêáëåßóèå í' áíïßîåôå ôéò óåëßäåò
ìå ôéò åéêüíåò.
Åéêüíá
5 ÐñïóÜñôçìá ìåôÜäïóçò êßíçóçò
6 Åñãáëåßï ÷ôõðÞìáôïò
Åñãáëåßï áíÜäåõóçò ìðïñåßôå íá
ðáñáããåßëåôå áðü ôçí õðçñåóßá ôå÷íéêÞò
åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí (êùä. ðáñáããåëßáò
657428).
×åéñéóìüò
Ôï åñãáëåßï áíÜäåõóçò åßíáé êáôÜëëçëï
ãéá ôï ÷ôýðçìá êñÝìáò ãÜëáêôïò óå
óáíôéãß, ìáñÝãêáò êáé áöñüãáëïõ
(áðü êáõôü (70 °C ôï ðïëý) êáé êñýï
ãÜëá (8 °C ôï ðïëý)) êáèþò êáé ãéá ôçí
ðáñáóêåõÞ óáëôóþí êáé åðéäïñðßùí.
Êßíäõíïò æåìáôßóìáôïò!
ÊáôÜ ôçí åðåîåñãáóßá êáõôïý ãÜëáêôïò
÷ñçóéìïðïéåßôå Ýíá øçëü, óôåíü äï÷åßï
áíÜìéîçò. Ôá ôõ÷üí ðéôóéëßóìáôá áðü ôï
êáõôü ãÜëá ìðïñïýí íá ïäçãÞóïõí óå
åãêáýìáôá.
Åéêüíá 
 ÂÜëôå ôá ôñüöéìá ìÝóá óôï ðïôÞñé
ìßîåñ.
 ÔïðïèåôÞóôå ôï ðñïóÜñôçìá ìåôÜäïóçò êßíçóçò óôç âáóéêÞ óõóêåõÞ êáé
áöÞóôå ôï íá êïõìðþóåé.
 ÔïðïèåôÞóôå ôï åñãáëåßï ÷ôõðÞìáôïò
óôï ðñïóÜñôçìá ìåôÜäïóçò êßíçóçò
êáé áöÞóôå ôï íá êïõìðþóåé.
Ðñïóï÷Þ!
Ìçí ôïðïèåôÞóåôå ôï åñãáëåßï
÷ôõðÞìáôïò ðïôÝ ÷ùñßò ôï ðñïóÜñôçìá
ìåôÜäïóçò êßíçóçò óôç âáóéêÞ óõóêåõÞ
(Åéêüíá -3).
 Ñõèìßóôå ôïí åðéèõìçôü áñéèìü óôñïöþí ìå ôç ñýèìéóç áñéèìïý óôñïöþí
(óýóôáóç: ìåãÜëïò áñéèìüò óôñïöþí).
 ÊñáôÜôå ôç âáóéêÞ óõóêåõÞ êáé ôï
ðïôÞñé ìßîåñ ãåñÜ êáé ðáôÞóôå ôï
åðéèõìçôü ðëÞêôñï åíåñãïðïßçóçò.
 ÌåôÜ ôçí åðåîåñãáóßá áöÞíåôå
åëåýèåñï ôï ðëÞêôñï èÝóçò óå
ëåéôïõñãßá.
ÌåôÜ ôçí åñãáóßá


ÔñáâÜôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.
ÐáôÞóôå ôá ðëÞêôñá áðáóöÜëéóçò êáé
áöáéñÝóôå ôç âáóéêÞ óõóêåõÞ áðü
ôï ðñïóÜñôçìá ìåôÜäïóçò êßíçóçò.
 ÂãÜëôå ôï åñãáëåßï ÷ôõðÞìáôïò áðü
ôï ðñïóÜñôçìá ìåôÜäïóçò êßíçóçò.
Êáèáñéóìüò
Ðñïóï÷Þ!
Ìç âõèßóåôå ðïôÝ ôï ðñïóÜñôçìá ôçò
ìåôÜäïóçò êßíçóçò ìÝóá óå õãñÜ ïýôå
íá ôï êáèáñßóåôå êÜôù áðü ôñå÷ïýìåíï
íåñü Þ ìÝóá óôï ðëõíôÞñéï ðéÜôùí.
 Ôï åñãáëåßï áíÜäåõóçò ìðïñåß
íá ðëÝíåôáé óôï ðëõíôÞñéï ðéÜôùí.
 Ôï ðñïóÜñôçìá ìåôÜäïóçò êßíçóçò
åðéôñÝðåôáé íá ôï óêïõðßæåôå ìüíï
ìå âñåãìÝíï ðáíß.
Ôçñïýìå ôï äéêáßùìá áëëáãþí.
23
MQ-Zubehör_alle.book Seite 24 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
tr
EEE yönetmeliðine uygundur
Kendi güvenliðiniz için
Bu aksesuar, MQ6.... el blenderi için tasarlanmýþtýr.
El blenderinin kullanma kýlavuzuna dikkat ediniz.
, Bu cihaz için güvenlik bilgi ve uyarýlarý
Keskin býçaklarýndan/dönen tahrik sisteminden (motordan)
dolayý yaralanma tehlikesi söz konusudur!
Genel doðrayýcýnýn içindeki býçaðý kesinlikle tutmayýnýz.
Genel doðrayýcýnýn býçaðý sadece plastik kulpundan tutulmalýdýr.
Býçaklarý kesinlikle çýplak el ile temizlemeyiniz. Temizleme iþlemi için
fýrça kullanýnýz.
Önemli!
Aksesuarlarý cihaza sadece cihaz duruyorken takýnýz ve çýkarýnýz.
Genel doðrayýcý sadece bu kýlavuzda tarif edilen kullaným için
uygundur. Kesinlikle genel doðrayýcý içinde bilender/karýþtýrma ucu ile
çalýþmayýnýz. Genel doðrayýcý mikrodalga fýrýn için uygun deðildir.
Genel doðrayýcýnýn üst parçasýný kesinlikle sývý içine sokmayýnýz ve
musluktan akan su altýnda veya bulaþýk makinesinde temizlemeyiniz.
Çýrpma telini ana cihaza kesinlikle diþli ara parçasýz takýp
yerleþtirmeyiniz. Diþli düzeneði ön parçasýný kesinlikle sývýlarýn içine
sokmayýnýz ve musluktan akan su altýnda veya bulaþýk makinesinde
temizlemeyiniz.
Bu cihaz için güvenlik ve kullaným
bilgileri elde etmek için, cihazý
kullanmaya baþlamadan önce iþbu
kýlavuzu itinayla okuyunuz.
Kullanma kýlavuzunu itinalý bir þekilde
okuyunuz ve ileride lazým olma
ihtimalinden dolayý saklayýnýz.
Cihazý baþka birine satacak olursanýz,
kullanma kýlavuzunu da veriniz.
Genel doðrayýcý
Lütfen resimli sayfalarý açýnýz.
Resim 
1 Genel doðrayýcý
2 Býçak
3 Üst parça
Modele baðlý olarak:
4 Buz doðrama býçaðý Ice-Crush
(buz kýrma) býçaðý
Yetkili servis üzerinden bir üniversal doðrayýcý sipariþi verilebilir (sipariþ no. 657248).
Kullanýlmasý
Genel doðrayýcý, et, sert peynir, soðan,
otsu baharatlar, sarmýsak, meyve, sebze,
24
fýndýk türleri ve badem doðramak için
uygundur.
Ice-Crush (buz kýrma) býçaðý ile (bazý
modellerde vardýr) buz kýrýp parçalayabilirsiniz. En uygun iþlenecek miktar:
4—6 küp þeklinde buz parçasý.
Genel doðrayýcý ile, ekmek üstüne sürmek
için ballý tereyaðý hazýrlanmasýnda cihazýn
tam gücünü ve performansýný kullanmýþ
olursunuz (ilgili tarifte bildirilen koþullara
uyulmasý halinde bakýnýz Resim ).
Tabloda (Resim ) bildirilen azami miktarlara ve iþleme sürelerine kesinlikle dikkat
ediniz.
Dikkat!
Genel doðrayýcýyý sadece komple monte
edilmiþ þekilde kullanýnýz!
Dikkat:
Et doðramadan önce kýkýrdak, kemik
ve sinirler etten ayrýlmalýdýr.
Genel doðrayýcý, çok sert (kahve çekirdeði,
turp, küçük Hindistan cevizi) ve dondurulmuþ (meyve v.b.) besinleri doðramak için
uygun deðildir.
MQ-Zubehör_alle.book Seite 25 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
tr
Resim 
 Üniversal doðrayýcýyý düz ve temiz
bir çalýþma alaný üzerine yerleþtiriniz
ve oturmasý için bastýrýnýz.
 Býçaðý takýnýz.
 Doðranacak besinleri doldurunuz.
Dikkat!
Üst parçanýn doðru oturmasý için, býçak
genel doðrayýcý içine düzgün oturmalýdýr
(Resim -3).
 Üst ara parçayý üniversal doðrayýcýný
üzerine takýnýz ve duyulur þekilde
kilitleninceye kadar, saatin çalýþma
yönünde çeviriniz.
 Ana cihazý üst ünite üzerine oturtunuz
ve yerine tam oturmasýný saðlayýnýz.
 Elektrik fiþini prize takýnýz.
 Ana cihazý ve genel doðrayýcýyý sabit
tutunuz ve cihazý devreye sokunuz
(Turbo hýz).
 Besinleri iþleme süresinden sonra,
devreye sokma tuþunu serbest
býrakýnýz.
Ýþiniz sona erdikten sonra


Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
Kilitlemeyi çözme tuþlarýna basýnýz
ve ana cihazý üst parçadan çýkarýnýz.
 Üst ara parçayý saatin çalýþma yönünün
tersine doðru çeviriniz ve üniversal
doðrayýcýdan ayýrýp çýkarýnýz.
 Býçaðý plastik sapýndan tutunuz ve
genel doðrayýcýdan dýþarý çýkarýnýz.
Cihazýn temizlenmesi
Dikkat!
Genel doðrayýcýnýn üst parçasýný kesinlikle
sývý içine sokmayýnýz ve musluktan akan
su altýnda veya bulaþýk makinesinde
temizlemeyiniz.
 Genel doðrayýcý ve býçak bulaþýk
makinesinde yýkanmaya uygundur.
 Üst parçayý sadece nemli bir bez
ile siliniz.
Çýrpma teli
Lütfen resimli sayfalarý açýnýz.
Resim 
5 Diþli düzeneði ön parçasý
6 Çýrpma teli
Bir çýrpma teli yetkili servis üzerinden
ýsmarlanabilir (sipariþ no. 657428).
Kullanýlmasý
Çýrpma teli, kremþanti, çýrpma yumurta aký
ve süt köpüðü (sýcak (azm. 70 °C) ve soðuk
süt (azm. 8 °C) ile) çýrpmak için olduðu
gibi, sos ve tatlý türleri iþlenmesinde
kullanýlmaya elveriþlidir.
Haþlanma tehlikesi!
Sýcak süt iþlerken yüksek ve dar bir karýþtýrma kabý kullanýnýz. Sýcak süt etrafa
sýçrayabilir ve haþlanmalara neden olabilir.
Resim 
 Besinleri karýþtýrma kabýna doldurunuz.
 Diþli ara parçayý ana cihaza takýnýz
ve yerine oturmasýný saðlayýnýz.
 Çýrpma telini diþli ara parçaya takýnýz
ve yerine oturmasýný saðlayýnýz.
Dikkat!
Çýrpma telini ana cihaza kesinlikle diþli
ara parçasýz takýp yerleþtirmeyiniz
(Resim -3).
 Ýstediðiniz devir sayýsýný, devir sayýsý
ayar düzeni ile ayarlayýnýz (öneri:
yüksek devir sayýsý).
 Ana cihazý ve karýþtýrma kabýný sýký
tutunuz ve istediðiniz devreye sokma
tuþuna basýnýz.
 Besinleri iþleme süresinden sonra,
devreye sokma tuþunu serbest
býrakýnýz.
Ýþiniz sona erdikten sonra


Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
Kilitlemeyi çözme tuþlarýna basýnýz
ve ana cihazý diþli düzeneði ön
parçasýndan çýkarýnýz.
 Çýrpma telini diþli ara parçadan
çýkarýnýz.
Cihazýn temizlenmesi
Dikkat!
Diþli düzeneði ön parçasýný kesinlikle
sývýlarýn içine sokmayýnýz ve musluktan
akan su altýnda veya bulaþýk makinesinde
temizlemeyiniz.
 Çýrpma teli bulaþýk makinesinde
yýkanabilir.
 Diþli düzeneði ön parçasýný sadece
nemli bir bez ile siliniz.
Deðiþiklikler olabilir.
25
MQ-Zubehör_alle.book Seite 26 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
kk
Өз қауіпсіздігіңіз үшін
Осы қосалқы бөлшек MQ6... батырмалы блендері үшін мақсатталған. Батырмалы блендердің қолдану нұсқаулығына назар аудара
отырып әрекет етіңіз.
, Бұл бұйым үшін қауіпсіздік нұсқаулары
Өткір пышақ/айналып тұратын жетегі арқылы жаралану қауібі!
Әмбебап ұсатқыштағы пышақты ешқашан ұстамаңыз.
Әмбебап ұсатқыштың пышағын тек қана оның пластмассадан
жасалған тұтқасынан ұстауға болады.
Пышақты ешқашан жалаңаш қолмен тазаламаңыз.
Ол үшін тазалау қылшағын қолданыңыз.
Маңызды мәлімет!
Толымдауыштарды құрал тоқтатылып қойылғанда ғана енгізуге
немесе шығарып алуға болады.
Әмбебап ұсатқыш тек қана осы нұсқаулықта жазылып көрсетілген қолдану түрлері үшін жарамды. Әмбебап ұсатқышта ешқашан
батырмалы блендермен/араластыру аяғымен жұмыс істемеңіз.
Әмбебап ұсатқыш шағын толқынды пеште қолдану үшін жарамды
емес. Әмбебап ұсатқыштың қондырғысын ешқашан сұйықтықтарға малуға болмайды және ағып тұрған су астында немесе
ыдыс жуу машинасында тазалауға болмайды. Бұлғауышты негізгі
құралға ешқашан редукторсыз енгізбеңіз. Редукторды ешқашан
сұйықтықтарға малуға болмайды және ағып тұрған су астында
немесе ыдыс жуу машинасында тазалауға болмайды.
Бұл бұйым үшін маңызды қауіпсіздік және
қолдану нұсқауларын алу үшін осы
қолдану туралы нұсқаулығын толығымен
мұқиятпен оқып шығыңыз.
Қолдану туралы нұсқаулығын сақтап
жүріңіз. Бұйымды басқа адамдарға
бергеніңізде онымен бірге Қолдану
туралы нұсқаулығын да бірге беріңіз.
Әмбебап ұсатқыш
Екі жағынан жайып ашыңыз.
 cурет
1 Әмбебап ұсатқыш
2 Пышақ
3 Қондырғы
Кейбір үлгілерде:
4 Мұзды ұсату пышағы
Әмбебап ұсатқышты тұтынушыларға
қызмет көрсету орталығынан тапсырыс
беру арқылы сатып алуыңызға болады
(тапсырыс беру нөмірі: 657248).
26
Қолдану
Әмбебап ұсатқыш ет, қатты ірімшік, пияз,
татымдылар, сарымсақ, жеміс, көкөніс,
жаңғақтар, бадамдарды ұсату үшін
жарамды.
Мұзды ұсату пышағымен (кейбір үлгілерде)
мұзды ұсата алуыңызға болады. Оңтайлы
өңдеу көлемі: 4–6 мұз текшелері.
Әмбебап ұсатқыш арқылы нанға жағылатын бал қосылған пастасын дайындау
барысында электр бұйымның қабілеттерін
толығымен қолдана алуыңызға болады
(берілген рецепт реттерін ұстанғаныңызда,
 суретін қараңыз).
MQ-Zubehör_alle.book Seite 27 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
kk
Кестеде ( суреті) берілген ең жоғары
көлемі мен өндеу уақыттарына міндетті
түрде назар аударып әрекет етіңіз.
Сақтандыру!
Әмбебап ұсатқышын тек қана толығымен
жиналып орнатылған қалпында қолданыңыз!
Сақтандыру!
Етті ұсақтап тұрау алдында алдымен
шеміршектер, сүйектер мен сіңірлерін
алып тастаңыз.
Әмбебап ұсатқыш өте қатты өнімдерді
(кофе дәндері, шомыр, мускат
жаңғақтары) және мұздатылған өнімдерді
(мысалы жеміс немесе осыған ұқсастар)
ұсату үшін жарамды емес.
 cурет
Әмбебап ұсатқышты тегіс және таза
жұмыс үстіне қойып, басып қосыңыз.
 Пышақты ішіне енгізіңіз.
 Азық-түлік өнімдерін салыңыз.

Сақтандыру!
Қондырығысының дұрыс орнатылуын
қамтамасыз ету үшін пышақ әмбебап
ұсатқышында тік тұруы қажет (-3 суреті).





Қондырғыны әмбебап ұсатқыштың
үстіне қойып, толығымен
қондырылғаны естілгенше дейін сағат
тілі бағытымен бұрыңыз.
Негізгі құралды қондырғы үстіне
енгізіп, толығымен қондырыңыз.
Бұйым айырын электр қуат жүйесіне
қосыңыз.
Негізгі құралды және әмбебап
ұсатқышты берік ұстап тұрып,
электрбұйымды іске қосыңыз
(Turbo-жылдамдығы).
Өндеуді аяқтағаннан кейін қосу
түймешігін босатыңыз.
Жұмыстан кейін
Бұйым айырын электр жүйесінен
ажыратыңыз.
 Оқшаулаудан босату түймешіктерін
басып, негізгі құралды қондырғыдан
шығарып алыңыз.
 Қондырғыны сағат тілі бағытына қарсы
бұрып, әмбебап ұсатқыштан шығарып
алыңыз.
 Пышағын пластмассадан жасалған
тұтқасынан ұстай отырып шығарыңыз.

Тазалау
Сақтандыру!
Әмбебап ұсатқыштың қондырғысын
ешқашан сұйықтықтарға малуға
болмайды және ағып тұрған су астында
немесе ыдыс жуу машинасында
тазалауға болмайды.
Әмбебап ұсатқыш пен пышағы ыдыс
жуу машинасында жуу үшін жарамды.
 Қондырғыны тек қана ылғалды
шүберекпен сүртіп алыңыз.

Бұлғауыш
Екі жағынан жайып ашыңыз.
 cурет
5 Бұлғауыш үшін редуктор
6 Бұлғауыш
Бұлғауышты тұтынушыларға қызмет
көрсету орталығынан тапсырыс беру
арқылы сатып алуыңызға болады
(тапсырыс беру нөмірі: 657428).
Қолдану
Бұлғауыш бұлғауланған кілегей,
бұлғауланған жұмыртқа ағын және сүт
көбігін (ыстық (макс. 70 °C) және суық
(макс. 8 °C) сүттен) бұлғаулау үшін,
сонымен қатар соустар мен десерттерді
даярлау үшін мақсатталған.
Ыстық су арқылы күйік қауібі!
Ыстық сүтті өңдегенде жоғары, енсіз
араластыру ыдысын қолданыңыз.
Ыстық сүт шашырап кетіп, ыстық
сұйықтық арқылы күюге апара алады.
 cурет
Азық-түлік өнімдерін араластыру
тостағанына салыңыз не құйыңыз.
 Редукторды негізгі құрал үстінен
қойып, толығымен қондырып алыңыз.
 Бұлғауышты редукторға енгізіп,
толығымен қондырып алыңыз.

Сақтандыру!
Бұлғауышты негізгі құралға ешқашан
редукторсыз енгізбеңіз (-3 суреті).
Өзіңіз қалаған айналым санын
айналым сандар реттеуіші арқылы
таңдаңыз (Кеңес: жоғары айналым
саны).
 Негізгі құралды және араластыру
тостағанын берік ұстап тұрып, өзіңіз
қалаған қосу түймешігін басыңыз.

27
MQ-Zubehör_alle.book Seite 28 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
kk

Өндеуді аяқтағаннан кейін қосу
түймешігін босатыңыз.
Жұмыстан кейін
Бұйым айырын электр жүйесінен
ажыратыңыз.
 Оқшаулаудан босату түймешіктерін
басып, негізгі құралды редуктордан
шығарып алыңыз.
 Бұлғауышты редуктордан шығарып
алыңыз.

Тазалау
Сақтандыру!
Редукторды ешқашан сұйықтықтарға
малуға болмайды және ағып тұрған
су астында немесе ыдыс жуу машинасында тазалауға болмайды.
Бұлғауышты ыдыс жуу машинасында
жууға болады.
 Редукторды тек қана ылғалды
шүберекпен сүртіп алыңыз.

Өзгертулердің бар болуы мүмкін.
28
MQ-Zubehör_alle.book Seite 29 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
ru
©æø aòe¼ ¢eμoÿac¸oc¹å
Õ¹a ÿpå¸aªæe²¸oc¹¿ ÿpeª¸aμ¸añe¸a ªæø ÿo¨pº²¸o¨o ¢æe¸ªepa
MQ6.....
Pº®o­oªc¹­º¼¹ec¿ º®aμa¸åø¯å, ÿpå­eªe¸¸¾¯å ­ å¸c¹pº®ýåå
ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ÿo¨pº²¸o¨o ¢æe¸ªepa.
, š®aμa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eμoÿac¸oc¹å ªæø ªa¸¸o¨o ÿpå¢opa
Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø o æeμ­åø ¸o²a/­paóa÷óå¼cø
ÿpå­oª!
Hå®o¨ªa ¸e ¢epå¹ec¿ μa ¸o², pacÿoæo²e¸¸¾¼ ­¸º¹på
º¸å­epca濸o¨o åμ¯eæ¿ñå¹eæø.
¡epå¹ec¿ ¹oæ¿®o μa ÿæac¹¯acco­¾¼ ªep²a¹eæ¿ ¸o²a
º¸å­epca濸o¨o åμ¯eæ¿ñå¹eæø. Hå ­ ®oe¯ cæºñae ¸eæ¿μø ñåc¹å¹¿
¸o² ¨oæo¼ pº®o¼. Åcÿoæ¿μº¼¹e ªæø õ¹o¨o óe¹®º.
Õ¹o ­a²¸o!
¥på¸aªæe²¸oc¹å ¯o²¸o ÿpåcoeªå¸ø¹¿ åæå c¸å¯a¹¿ c ÿo¨pº²¸o¨o
¢æe¸ªepa æåò¿ ÿocæe ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å e¨o ª­å¨a¹eæø.
Hå ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ­c¹a­æø¼¹e ­ oc¸o­¸o¼ ¢æo® ÿpå¢opa ­e¸ñå®
ªæø ­μ¢å­a¸åø ¢eμ peªº®¹op¸o¼ ÿpåc¹a­®å.
Hacaª®º º¸å­epca濸o¨o åμ¯eæ¿ñå¹eæø ¸å®o¨ªa ¸eæ¿μø
ÿo¨pº²a¹¿ ­ ®a®º÷-æå¢o ²åª®oc¹¿, a ¹a®²e ¯¾¹¿ ­ ÿpo¹oñ¸o¼
­oªe åæå ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
Peªº®¹op¸º÷ ÿpåc¹a­®º ¸å®o¨ªa ¸eæ¿μø ÿo¨pº²a¹¿ ­ ®a®º÷-æå¢o
²åª®oc¹¿, a ¹a®²e ¯¾¹¿ ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe åæå ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼
¯aòå¸e.
29
MQ-Zubehör_alle.book Seite 30 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
ru
¥epeª ÿep­¾¯ åcÿoæ¿μo­a¸åe¯
õæe®¹poÿpå¢opa ­¸å¯a¹e濸o ÿpoñ¹å¹e
ÿpa­åæa ÿoæ¿μo­a¸åø ñ¹o¢¾ ÿoæyñ广
­a²¸º÷ å¸íop¯aýå÷ ªæø aòe¼
¢eμoÿac¸oc¹å å ºÿpa­æe¸åå
õæe®¹poÿpå¢opo¯.
Coxpa¸å¹e, ÿo²a溼c¹a, å¸c¹pº®ýå÷ ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå ­ ¸aªe²¸o¯ ¯ec¹e.
¥på ÿepeªañe õ¹o¨o ¢¾¹o­o¨o
õæe®¹poÿpå¢opa ªpº¨o¯º ­æaªeæ¿ýº ¸e
μa¢ºª¿¹e o¹ªa¹¿ e¯º å õ¹º å¸c¹pº®ýå÷.
š¸å­epca濸¾¼ åμ¯eæ¿ñå¹eæ¿
O¹®po¼¹e, ÿo²a溼c¹a, c¹pa¸åý¾
c påcº¸®a¯å.
Påcº¸o® 
1 š¸å­epca濸¾¼ åμ¯eæ¿ñå¹eæ¿
2 Ho²
3 Hacaª®a
 μa­åcå¯oc¹å o¹ ¯oªeæå:
4 Ho² ªæø åμ¯eæ¿ñe¸åø 濪a
Ice-Crush
š¸å­epca濸¾¼ åμ¯eæ¿ñå¹eæ¿ ¯o²¸o
μa®aμa¹¿ ñepeμ C溲¢º cep­åca
(No ªæø μa®aμa: 657248).
Õ®cÿæºa¹aýåø
š¸å­epca濸¾¼ åμ¯eæ¿ñå¹eæ¿ ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø åμ¯eæ¿ñe¸åø ¯øca, ¹­epªo¨o c¾pa,
peÿña¹o¨o 溮a, ÿpø¸¾x ¹pa­, ñec¸o®a,
ípº®¹o­, o­oóe¼, opexo­, ¯å¸ªaæø.
C ÿo¯oó¿÷ ¸o²a Ice-Crush (å¯ee¹cø
­ ¸e®o¹op¾x ¯oªeæøx) ¯o²¸o åμ¯eæ¿ña¹¿ æeª. Oÿ¹å¯a濸oe ®oæåñec¹­o 濪a:
4—6 ®º¢å®o­.
š¸å­epca濸¾¼ åμ¯eæ¿ñå¹eæ¿ o¢ecÿeñå­ae¹ a¯ åcÿoæ¿μo­a¸åe ¯a®cå¯a濸o¼
¯oó¸oc¹å ÿpå¢opa ÿpå ÿpå¨o¹o­æe¸åå
¯eªo­o¼ ¢º¹ep¢poª¸o¼ ¯acc¾ (ÿpå co¢æ÷ªe¸åå º®aμa¸å¼, ÿpå­eªe¸¸¾x ­ peýeÿ¹e
(c¯. påcº¸o® ).
¥på­eªe¸¸oe ­ ¹a¢æåýe (c¯. påcº¸o® )
¯a®cå¯a濸o ªoÿºc¹å¯oe ®oæåñec¹­o
ÿepepa¢a¹¾­ae¯¾x μa oªå¸ paμ ÿpoªº®¹o­
¸å®o¨ªa ¸e cæeªºe¹ ÿpe­¾òa¹¿.
¸å¯a¸åe!
š¸å­epca濸¾¼ åμ¯eæ¿ñå¹eæ¿ åcÿoæ¿μo­a¹¿ ¹oæ¿®o ­ ÿoæ¸oc¹¿÷ co¢pa¸¸o¯ ­åªe.
Oc¹opo²¸o!
¥epeª åμ¯eæ¿ñe¸åe¯ ¯øca åμ ¸e¨o cæeªºe¹ ºªaæ广 xpøóå, ®oc¹å å cºxo²åæåø.
30
š¸å­epca濸¾¼ åμ¯eæ¿ñå¹eæ¿ ¸e ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø åμ¯eæ¿ñe¸åø oñe¸¿ ¹­epª¾x ÿpoªº®¹o­ (®a®ao-¢o¢o­, peª¿®å,
¯ºc®a¹¸o¨o opexa) å μa¯opo²e¸¸¾x
ÿpoªº®¹o­ (ípº®¹o­ åæå ñe¨o-æå¢o
ÿoªo¢¸o¨o).
Påcº¸o® 
 ¥oc¹a­¿¹e º¸å­epca濸¾¼ åμ¯eæ¿ñå¹eæ¿ ¸a ¨æaª®º÷ å ñåc¹º÷ pa¢oñº÷
ÿo­epx¸oc¹¿ å ÿpåªa­å¹e e¨o.
 c¹a­¿¹e ¸o².
 ³a¨pºμå¹e ÿpoªº®¹¾.
¸å¯a¸åe!
Ho² ªoæ²e¸ ¸axoªå¹¿cø ÿpø¯o, ñ¹o¢¾
¸acaª®a ¢¾æa ­ ÿpa­å濸o¯ ÿoæo²e¸åå
(c¯. påcº¸o® -3).
 ¥oc¹a­¿¹e ¸a º¸å­epca濸¾¼ åμ¯eæ¿ñå¹eæ¿ ¸acaª®º å ­paóa¼¹e ee ÿo ñaco­o¼ c¹peæ®e, ÿo®a o¸a ¸e
μaíå®cåpºe¹cø co óeæñ®o¯.
 ¥oc¹a­¿¹e oc¸o­¸o¼ ÿpå¢op ¸a ÿpåc¹a­®º å μaíå®cåpº¼¹e e¨o.
 c¹a­¿¹e ­å殺 ­ poμe¹®º.
 Kpeÿ®o ªep²a ­ pº®ax oc¸o­¸o¼ ¢æo®
ÿo¨pº²¸o¨o ¢æe¸ªepa å º¸å­epca濸¾¼ åμ¯eæ¿ñå¹eæ¿, ­®æ÷ñå¹e õæe®¹poÿpå¢op (®¸oÿ®a ­®æ÷ñe¸åø ¹ºp¢oc®opoc¹å).
 ¥o o®o¸ña¸åå ÿepepa¢o¹®å ÿpoªº®¹o­
o¹ÿºc¹å¹e ®¸oÿ®º ­®æ÷ñe¸åø.
¥o o®o¸ña¸åå pa¢o¹¾


Åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å.
Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®å paμ¢æo®åpo­®å
å c¸å¯å¹e oc¸o­¸o¼ ¢æo® ¢æe¸ªepa
c ¸acaª®å.
 paóaø ¸acaª®º ÿpo¹å­ ñaco­o¼
c¹peæ®å, c¸å¯å¹e ee c º¸å­epca濸o¨o åμ¯eæ¿ñå¹eæø.
 oμ¿¯å¹ec¿ μa ÿæac¹¯acco­º÷ pºñ®º
¸o²a å åμ­æe®å¹e e¨o.
Ñåc¹®a
¸å¯a¸åe!
Hacaª®º º¸å­epca濸o¨o åμ¯eæ¿ñå¹eæø
¸å®o¨ªa ¸eæ¿μø ÿo¨pº²a¹¿ ­ ®a®º÷-æå¢o
²åª®oc¹¿, a ¹a®²e ¯¾¹¿ ­ ÿpo¹oñ¸o¼
­oªe åæå ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
 š¸å­epca濸¾¼ åμ¯eæ¿ñå¹eæ¿ å ¸o²
¯o²¸o ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
 Hacaª®º cæeªºe¹ æåò¿ ÿpo¹epe¹¿
­æa²¸o¼ ¹pøÿ®o¼.
MQ-Zubehör_alle.book Seite 31 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
ru
e¸ñå® ªæø ­μ¢å­a¸åø
O¹®po¼¹e, ÿo²a溼c¹a, c¹pa¸åý¾
c påcº¸®a¯å.
Påcº¸o® 
5 Peªº®¹op¸aø ÿpåc¹a­®a
6 e¸ñå® ªæø ­μ¢å­a¸åø
e¸ñå® ªæø ­μ¢å­a¸åø ¯o²¸o μa®aμa¹¿
ñepeμ C溲¢º cep­åca (No ªæø μa®aμa:
657428).
Õ®cÿæºa¹aýåø
e¸ñå® ªæø ­μ¢å­a¸åø ÿpå¨oªe¸ ªæø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ­μ¢å¹¾x cæå­o®, ­μ¢å¹¾x
­ ÿe¸º ¢eæ®o­ å ¯oæoñ¸o¼ ÿe¸¾ (åμ ¨opøñe¨o (¯a®c. 70 °C) å xoæoª¸o¨o ¯oæo®a
(¯a®c. 8 °C)), a ¹a®²e coºco­ å ªecep¹o­.
Oÿac¸oc¹¿ oòÿapå­a¸åø!
o ­pe¯ø ÿepepa¢o¹®å ¨opøñe¨o ¯oæo®a
åcÿoæ¿μº¼¹e ­¾co®º÷, ºμ®º÷ e¯®oc¹¿ ªæø
c¯eòå­a¸åø. Paμæe¹a÷óåecø ¢p¾μ¨å
¨opøñe¨o ¯oæo®a ¯o¨º¹ oòÿap广 ®o²º.
Påcº¸o® 
 ³a¨pºμå¹e ÿpoªº®¹¾ ­ c¹a®a¸ ªæø
c¯eòå­a¸åø.
 c¹a­¿¹e ­ oc¸o­¸o¼ ¢æo® ÿo¨pº²¸o¨o
¢æe¸ªepa peªº®¹op¸º÷ ÿpåc¹a­®º
å μaíå®cåpº¼¹e ee.
 c¹a­¿¹e ­e¸ñå® ªæø ­μ¢å­a¸åø
­ peªº®¹op¸º÷ ÿpåc¹a­®º
å μaíå®cåpº¼¹e e¨o.
¸å¯a¸åe!
Hå ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ­c¹a­æø¼¹e
­ oc¸o­¸o¼ ¢æo® ÿpå¢opa ­e¸ñå® ªæø
­μ¢å­a¸åø ¢eμ peªº®¹op¸o¼ ÿpåc¹a­®å
(c¯. påcº¸o® -3).
 C ÿo¯oó¿÷ pe¨ºæø¹opa c®opoc¹å
­paóe¸åø ºc¹a¸o­å¹e ¸eo¢xoªå¯º÷
a¯ c®opoc¹¿ ­paóe¸åø ¸o²a (¸aòa
pe®o¯e¸ªaýåø: ­¾co®oe ñåcæo
o¢opo¹o­).
 Kpeÿ®o ªep²a ­ pº®ax oc¸o­¸o¼ ¢æo®
¢æe¸ªepa å e¨o c¹a®a¸, ¸a²a­ ¸a
¸eo¢xoªå¯º÷ a¯ ®¸oÿ®º ­®æ÷ñe¸åø.
 ¥o o®o¸ña¸åå ÿepepa¢o¹®å ÿpoªº®¹o­
o¹ÿºc¹å¹e ®¸oÿ®º ­®æ÷ñe¸åø.
¥o o®o¸ña¸åå pa¢o¹¾


Åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å.
Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®å paμ¢æo®åpo­®å
å c¸å¯å¹e oc¸o­¸o¼ ¢æo® ¢æe¸ªepa
c peªº®¹op¸o¼ ÿpåc¹a­®å.
 Åμ­æe®å¹e ­e¸ñå® ªæø ­μ¢å­a¸åø
åμ peªº®¹op¸o¼ ÿpåc¹a­®å.
Ñåc¹®a
¸å¯a¸åe!
Peªº®¹op¸º÷ ÿpåc¹a­®º ¸å®o¨ªa ¸eæ¿μø
ÿo¨pº²a¹¿ ­ ®a®º÷-æå¢o ²åª®oc¹¿,
a ¹a®²e ¯¾¹¿ ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe åæå
­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
 e¸ñå® ªæø ­μ¢å­a¸åø ¯o²¸o ¯¾¹¿
­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
 Peªº®¹op¸º÷ ÿpåc¹a­®º ÿpo¹åpa¼¹e
¹oæ¿®o ­æa²¸o¼ ¹®a¸¿÷.
¥pa­o ¸a ­¸ece¸åe åμ¯e¸e¸å¼
oc¹a­æøe¯ μa co¢o¼.
31
MQ-Zubehör_alle.book Seite 32 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
ar-3
32
MQ-Zubehör_alle.book Seite 33 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
ar-2
33
MQ-Zubehör_alle.book Seite 34 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
ar-1
34
Hergestellt von BSH Hausgeräte GmbH unter Markenlizenz der Siemens AG
Manufactured by BSH Hausgeräte GmbH under Trademark License of Siemens AG
Fabriqué par BSH Hausgeräte GmbH titulaire des droits d’utilisation de la marque Siemens AG
Prodotto da BSH Hausgeräte GmbH in quanto licenziatario del marchio di Siemens AG
Gefabriceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder handelsmerklicentie van Siemens AG
Produceret af BSH Hausgeräte GmbH med varemærkelicens fra Siemens AG
Produsert av BSH Hausgeräte GmbH under Siemens AGs varemerkelisens
Tillverkas av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG
Valmistanut BSH Hausgeräte GmbH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla
Κατασκευάζεται από την BSH Hausgeräte GmbH με άδεια εμπορικού σήματος της Siemens AG
BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Siemens AG'nin Ticari Marka Lisansı ile üretilmiştir
Шығарушы: ЖШҚ «БСХ Бытовые Приборы» Сименс АГ тауар белгісімен
Изготовлено ООО «БСХ Бытовые Приборы» под товарным знаком компании Сименс АГ
‫» ويحمل ترخيص العالمة‬BSH Hausgeräte GmbH ‫تم التصنيع بواسطة «االسم القانوني لمجموعة بي إس إتش‬
Siemens AG ‫التجارية سيمنز‬
BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen
D
0911 70 440 044
A
0810 550 522
CH 0848 840 040
Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im
beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.
www.siemens-home.com
*8001024953*
8001024953
(9509)
SE_LICENSE_SLO_POS1-36_ohneZH-1.indd 47
29.09.2015 16:28:31
MQ-Zubehör_alle.book Seite 36 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
MSM-Zubehör_alle.book Seite 47 Dienstag, 30. September 2014 9:52 09
MQ-Zubehör_alle.book Seite 38 Donnerstag, 8. Januar 2015 5:31 17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising