Siemens | PH2511D | Instruction manual | Siemens Hair dryers Instruction manual

Siemens Hair dryers Instruction manual
PH 2511D
siemens-home.bsh-group.com/welcome
tr
en
ru
ar
Kullanım kılavuzu
Instruction manual
Инструкция по эксплуатации
‫إرشادات االستخدام‬
Register
your
product
online
tr
Türkçe
2
en
English
8
ru
Pycckий
12
ar
‫ العربية‬
20
4
5
3
1
6
2
tr
Güvenlik uyarıları
Kullanım kılavuzunu lütfen itinalı olarak okuyun, kılavuzdaki
bilgilere göre hareket edin ve kılavuzu saklayın! Cihazı
başkasına verecek olursanız iş bu kılavuzu da ekleyin.
Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında kullanılmak için
tasarlanmıştır.
W Elektrik çarpma ve yangın tehlikesi!
Cihazı sadece normal oda sıcaklığında ve deniz seviyesinin en çok
2000 m üstünde bir rakımda kullanın. Cihazı sadece tip plaketindeki
bilgilere göre bağlayın ve işletin.
8 yaşın altındaki çocukların cihazı kullanması yasaktır.
Bu cihaz 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyusal ya da zihinsel
engeli olan ya da deneyimi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından
sadece, sorumlu bir kişinin nezareti altında veya cihazın güvenli
kullanımı konusunda bilgilendirilmiş olmaları ve kullanımdan
kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir.
Çocukların cihazla oynaması yasaktır. Refekatçisi olmayan
çocukların cihazda temizlik ve kullanıcı bakımı yapması yasaktır.
Cihazı sadece elektrik kablosunda ve kendisinde hasar
yoksa kullanın.
Fişi her kullanımdan sonra veya hatalı çalışma durumunda
prizden çekiniz.
Cihazda, hasar görmüş bir elektrik kablosunun değiştirilmesi
gibi onarımlar, tehlikeleri önlemek için, sadece yetkili servisimiz
tarafından yapılmalıdır.
2
tr
Elektrik kablosu
■ sıcak parçalara temas ettirilmemelidir,
■ keskin kenarların üzerinden çekilmemelidir,
■ cihazı taşımak için kullanılmamalıdır,
■ sıkı sararak toplayınız.
Cihaz temizlenmeden önce elektrik fişi çekilmelidir.
Elektrik fişini, kablodan tutup çekerek prizden çıkarmayınız.
Cihaz asla suyun içine daldırılmamalıdır.
Buharlı temizleme aleti kullanmayın.
Cihazı ıslak saçlarda veya plastikten yapılmış saç üzerinde
uygulamayınız.
K
Banyo küvetlerinin, lavaboların veya içinde su
bulunan veya içine su dökülen başka haznelerin
yakınında kullanmayınız.
W Ölüm tehlikesi!
Cihaz asla suya temas ettirilmemelidir.
Cihaz kapalıyken de tehlike vardır. Bu nedenle kullanımdan sonra
ve kullanım esnasında saça uygulamaya ara verildiğinde mutlaka
fişi çekilmelidir.
Evinizdeki elektrik tesisatına 30 mA’e kadar olan bir hata akımı
koruma şalterinin montajı ek bir koruma sağlar. Lütfen bir elektrik
tesisatçısına başvurarak bilgi alınız.
W Boğulma riski!
Çocukların ambalaj malzemesiyle oynamasına izin vermeyin.
W Yanma tehlikesi!
Şekillendirme başlığı ısınabilir, çıkarmadan önce soğumasını
bekleyin.
EEE yönetmeliğine uygundur.
3
tr
Bu Siemens cihazını satın aldığınız
için tebrikler. Size büyük keyif verecek
yüksek kaliteli bir ürün satın aldınız.
Bu kullanım kılavuzu bir saç kurutma
c­ ihazını ve aksesuarlarını tarif etmektedir.
Kumanda elemanları ve
aksesuarlar
1 Isı değiştirme anahtarı k
– Kademe 1 = düşük
– Kademe 2 = orta
– Kademe 3 = yüksek
2 Fan değiştirme anahtarı l
– Kademe 0 = kapalı
– Kademe 1 = hafif
– Kademe 2 = güçlü
3 Sabitlenebilir Cool tuşu 3
4 Hava giriş ızgarası
5 Şekillendirme başlığı
6 Asma halkası
Kullanımı
Fan ve ısı kademelerini arzunuza göre
­karışık olarak seçebilirsiniz.
Genel bilgiler
■■ Fan veya hava emiş boşluğunu asla
kapatmayın.
■■ Hava emiş ağzında tüylerin ve saç kıllarının olmamasına dikkat edilmelidir.
■■ Bir hava ağzının kapatılması/örtülmesi
gibi nedenlerle aşırı ısınma olduğunda
sac kurutma makinesi otomatik olarak
kapanır.
Önemli: Cihazın fişi mutlaka çekilmeli ve
cihaz soğuyuncaya kadar bir kaç dakika
beklenmelidir. Cihaz sonra her zaman
olduğu gibi kullanılabilir.
■■ Islak saçı kurutmak için 2. kademeyi
seçin. Bu kademede fan ağzını, başınızdan yakl. 10 cm uzakta tutun.
4
Cool tuşu 3
Cool fonksiyonu, kurutma işleminden sonra
saç modelinin sağlamlaştırılması için idealdir. Soğuk hava akımı sayesinde ilgili saç
kısımları sabitlenir. Cool fonksiyonu, Cool
tuşuna 3 basılarak her kademede devreye
sokulabilir. Cool tuşuna 3 tekrar basılarak
Cool fonksiyonu kapatılabilir.
Şekillendirme başlığı
Şekillendirme başlığı 5 belli saç kısımlarının
isabetli bir şekilde kurutulması ve şekillendirilmesi için uygundur.
Şekillendirme başlığını 5 alete
takın. Başlık duyulabilecek
şekilde yerine geçmelidir. Başlık
gerektiğinde döndürülebilir.
Kullanımı
■■ Fanı ve ısıyı daha yüksek bir seviyeye
ayarlayın.
■■ Saç kurutma makinesinden çıkan havayı
doğrudan saçın ilgili kısmına tutun.
■■ Sabitlemek için Cool tuşunu 3 devreye
sokun ve işlemi tekrarlayın
Önemli: Şekillendirme başlığı saça
­doğrudan temas etmemelidir.
Dikkat! Şekillendirme başlığı 5 ısınabilir,
çıkarmadan önce soğumasını bekleyin.
tr
Temizlik ve bakım
Cihazı kaldırmadan veya temizlemeden
önce tam olarak soğumasını bekleyin!
VVElektrik çarpma tehlikesi!
Cihaz temizlenmeden önce elektrik fişi
çekilmelidir.
Cihaz asla suyun içine daldırılmamalıdır.
Buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.
■■ Cihazı dıştan sadece nemli bir bezle silin
ve ardından kurulayın. Keskin veya aşındırıcı temizlik ilacı kullanmayın.
■■ Hava giriş ızgarasını 4 yumuşak bir fırça
kullanarak düzenli aralıklarla temizleyin.
■■ Şekillendirme başlığını 5 çıkartın ve
temizleyin. Tamamen kuruduktan sonra
tekrar kullanabilirsiniz.
Saklanması
Cihazı saklamadan önce soğumaya bırakın
ve elektrik fişini çekin.
Teknik Veriler
Elektrik Bağlantısı
(Gerilim – Frekans)
220-240 V~
50 Hz
Çektiği güç
1800 W
Elden çıkartılması
J
AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık
Ürünün Elden Çıkarılması
Ambalaj malzemesini çevre kurallarına uygun şekilde imha ediniz.
Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından yayımlanan
“Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların
Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen
zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.
AEEE yönetmeliğine uygundur.
Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir.
Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün
sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte
atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların
geri dönüşümü için bir toplama noktasına
götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun.
Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek
çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına
yardımcı olun.
Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği
için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.
Garanti
Bu cihaz için, yurt dışındaki temsilciliklerimizin vermiş olduğu garanti şartları geçerlidir. Bu hususta daha detaylı bilgi almak için,
cihazı satın aldığınız satıcıya baş vurunuz.
Garanti süresi içerisinde bu garantiden yararlanabilmek için, cihazı satın aldığınızı gösteren fişi veya faturayı göstermeniz şarttır.
Makinenizi daha verimli
kullanabilmeniz için:
■ Bu cihazlar ev tipi kullanıma uygundur,
endüstriyel (sanayi tipi) kullanıma
uygun değildir.
■ Cihazı sadece tip levhasındaki bilgilere
uygun bir şekilde elektrik prizine bağlayıp
çalıştırınız.
■ Cihazınızı kullanmayacaksanız,
düğmesinden kapatıp kaldırınız.
Değişiklik hakları mahfuzdur.
5
en
Safety instructions
Please read and follow the operating instructions carefully and
keep them for later reference. Enclose these instructions when
you give this appliance to someone else. This appliance is
intended for domestic use only.
W Danger of electric shock and fire!
Only use the appliance indoors at room temperature and up to
2000 m above sea level. Connect and operate the appliance only
according to the type plate specifications.
Children younger than 8 years may not operate the appliance.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and by persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and if they understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance
may not be carried out by children without supervision.
Use only if power cord and appliance show no signs of damage.
Unplug after every use or if defective.
To avoid potential hazards, repairs such as replacing a damaged
cable must only be carried out by our customer service personnel.
8
en
The power cord must not
■ touch hot parts;
■ be pulled over sharp edges;
■ be used as a carrying handle;
■ be rolled up tightly.
Unplug the appliance before cleaning it.
Do not disconnect the power supply by pulling the cord.
Never immerse the appliance in water.
Do not use a steam cleaner.
Do not use if hair is very wet. Do not use on fake hair.
K
Do not use this appliance near bathtubs,
basins or other vessels containing water.
W Risk of fatal injury!
Never allow the appliance to come into contact with water.
Even an appliance that has been switched off poses a danger;
therefore unplug the appliance after every use or when
interrupted in its use.
Installing a ground fault circuit interrupter up to 30 mA in the house
offers additional protection. Please consult an electrician.
W Risk of suffocation!
Do not allow children to play with packaging material.
W Risk of burns!
The styling nozzle can become hot. Allow it to cool down before
detaching.
9
en
Congratulations on purchasing this
­Siemens appliance. You have acquired
a high-quality product that will bring
you a lot of enjoyment.
These operating instructions describe a
hairdryer with accessories.
Controls and accessories
1 Temperature toggle switch k
– Setting 1 = low
– Setting 2 = medium
– Setting 3 = high
2 Fan toggle switch l
– Setting 0 = off
– Setting 1 = gentle
– Setting 2 = strong
3 Lockable Cool button 3
4 Air inlet grill
5 Styling nozzle
6 Hanging eyelet
Use
The blow and temperature settings can be
freely combined.
General
■■ Never cover the blower or air inlet.
■■ Make sure the air inlet is free of lint and
hair.
■■ The hairdryer will switch off automatically
if it overheats due to the air inlet being
covered. It will switch back on automatically after a few minutes.
Important: Be sure to unplug the appliance
and wait a few minutes until it has cooled
down. It can then be used as before.
■■ To pre-dry wet hair, select the higher setting 2. Hold the appliance about 10 cm
away from your head.
10
Cool button 3
The Cool function is ideal for ‚setting‘ the
hair after drying. It fixes the individual hair
sections with the cool airflow.
Press the Cool button 3 to activate the
­cooling function in any setting.
Press the Cool button 3 again to switch off
the cooling function.
Styling nozzle
The styling nozzle 5 is specially designed
for drying and styling sections of hair.
Attach the styling nozzle 5 to
the appliance. Make sure it
clicks into place. The nozzle
can be turned as required.
Use
■■ Set the fan and temperature to a higher
setting.
■■ Direct the air stream right onto the section
of hair you want to style.
■■ To fix the hair, switch on the Cool
­button 3 and repeat the process.
Important: The nozzle should never actually
touch the hair.
Warning! The styling nozzle 5 can become
hot. Allow it to cool down before detaching.
en
Cleaning and
maintenance
Always allow the appliance to cool down
completely before storing or cleaning.
VVDanger of electric shock!
Unplug before cleaning.
Never place the appliance into water.
Do not use a steam cleaner.
■■ Simply wipe the appliance with a damp
cloth and then dry it off. Do not use strong
or abrasive cleaning agents.
■■ Regularly clean the air inlet grill 4 with a
soft brush.
■■ Detach and clean the styling nozzle 5.
Only use it again when it is completely
dry.
Guarantee
The guarantee conditions for this appliance
are as defined by our representative in the
country in which it is sold. Details regarding
these conditions can be obtained from
the dealer from whom the appliance was
purchased. The bill of sale or receipt must
be produced when making any claim under
the terms of this guarantee.
Changes reserved.
Technical specifications
Electrical connection
(voltage – frequency)
220-240 V~
50 Hz
Output
1800 W
Storage
Allow the appliance to cool and unplug it
before storage.
Disposal
J
Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner. This
appliance is labelled in accordance
with European Directive 2012/19/EU
concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical
and electronic equipment – WEEE).
The guideline determines the framework for the return and recycling
of used appliances as applicable
throughout the EU. Please ask your
specialist retailer about current
disposal facilities.
11
ru
Указания по безопасности
Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации,
соблюдайте ее указания и тщательно храните ее!
Передавая прибор другому человеку, дайте ему эту
инструкцию.
Этот прибор предназначен только для домашнего
использования.
W Опасность поражения током и возгорания!
Используйте прибор только внутри помещений при комнатной
температуре на высоте не выше 2000 м над уровнем моря. При
подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные,
приведенные на заводской табличке.
Детям в возрасте до 8 лет нельзя пользоваться прибором.
Этот прибор могут использовать дети старше 8 лет и лица
с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями или не имеющими достаточного опыта или
знаний, если они находятся под присмотром или прошли
соответствующий инструктаж относительно безопасного
пользования прибором и уяснили для себя, какую опасность
несет в себе прибор. Детям нельзя играть с прибором.
Техническое обслуживание или чистку прибора не разрешается
проводить детям без присмотра взрослых.
Пользоваться прибором допускается только при отсутствии
повреждений кабеля и прибора.
После каждого использования прибора или в случае его
неисправности вынимайте вилку из розетки.
Ремонт прибора (напр., замену поврежденного сетевого кабеля)
разрешается производить из соображений безопасности только
нашей сервисной службе.
12
ru
Электрический кабель не должен
■ соприкасаться с горячими предметами;
■ протягиваться через острые кромки;
■ использоваться в качестве ручки для ношения прибора;
■ быть намотан туго.
Перед чисткой выньте вилку сетевого провода из розетки.
Не вытягивайте штепсельную вилку из розетки, взявшись за
кабель. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду. Не
используйте паровые очистители.
Не сушите слишком мокрые или искусственные волосы.
K
Не пользуйтесь прибором рядом с водой,
налитой в ванну, раковину или иные емкости.
W Опасность для жизни!
Ни в коем случае не допускайте контакта прибора с водой.
Опасность сохраняется, даже если прибор выключен, поэтому
после пользования прибором и в случае перерывов при
пользовании им необходимо вынимать вилку из розетки.
Дополнительную защиту обеспечивает встраивание автомата
защитного отключения до 30 мA в электропроводку здания.
Посоветуйтесь со специалистом-электромонтажником.
W Опасность удушения!
Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом.
W Опасность ожогов!
Насадка-концентратор может нагреваться, поэтому дайте ей
остыть, перед тем как снимать ее.
13
ru
Поздравляем с приобретением
­данного прибора компании Siemens.
Вы приобрели высококачественное
изделие, которое доставит Вам массу
удовольствия.
Эта инструкция по эксплуатации описывает фен с принадлежностями.
Элементы управления и
аксессуары
1 Регулятор температуры k
– ступень 1 = низкая
– ступень 2 = средняя
– ступень 3 = высокая
2 Регулятор скорости
воздушного потока l
– ступень 0 = выключено
– ступень 1 = деликатный
– ступень 2 = мощный
3 Фиксируемая кнопка подачи
х­ олодного воздуха 3
4 Решетка воздухозаборника
5 Насадка-концентратор
6 Петля-вешалка
Применение
Ступени температуры и скорости воздушного потока можно сочетать по собственному усмотрению.
Общие указания
■■ Никогда не закрывайте выдувное или
всасывающее отверстие.
■■ Следите за тем, чтобы во всасывающее отверстие не попадали ворсинки и
волосы.
■■ В случае перегрева, например, если
закрыто воздухозаборное отверстие,
фен для волос автоматически отключается.
Важно: Обязательно выньте вилку электрошнура из розетки и подождите пару
минут, пока прибор остынет. После этого
им можно пользоваться как обычно.
■■ Для подсушки мокрых волос выберите
ступень 2 (высокая интенсивность воздушного потока и температура). Выдувное отверстие при этом должно быть
приблизительно на расстоянии 10 см
от головы.
Кнопка подачи
холодного воздуха 3
Функция подачи холодного воздуха
идеально подходит для фиксирования
прически после сушки. Таким образом
отдельные участки волос фиксируются
потоком холодного воздуха.
Функцию подачи холодного воздуха
можно подключить на любой ступени
посредством нажатия кнопки подачи
холодного воздуха 3. Путем повторного
нажатия этой кнопки функцию можно
снова выключить.
Насадка-концентратор
Насадка-концентратор 5 предназначена
для целенаправленной сушки и укладки
определенных участков волос.
Закрепите на приборе
насадку-концентратор 5.
Фиксируется она со щелчком.
При необходимости насадку
можно повернуть.
Применение
■■ Установите высокий уровень воздушного потока и температуры.
■■ Направьте выходящий воздух на
нужный участок волос.
■■ Для закрепления нажмите кнопку
подачи холодного воздуха 3 и повторите процесс.
Важно: Насадка-концентратор никогда
не должна касаться волос.
14
ru
Внимание! Насадка-концентратор 5
может нагреваться, поэтому дайте ей
остыть, перед тем как снимать ее.
Чистка и уход
Перед хранением или чисткой обязательно дайте прибору полностью остыть!
VVОпасность поражения током!
Перед чисткой выньте вилку сетевого
провода из розетки.
Ни в коем случае не погружайте прибор
в воду.
Не пользуйтесь устройствами паровой
чистки.
■■ Прибор протирать только снаружи
влажной салфеткой и после этого необходимо дать ему высохнуть. Не применять острых или абразивных чистящих
средств.
■■ Решетку воздухозаборника 4 регулярно
чистите мягкой кисточкой.
■■ Снимите и почистите насадку-концентратор 5. Используйте насадку только
тогда, когда она полностью просохнет.
Хранение
Прежде чем положить прибор на место,
дождитесь, пока он остынет и выньте
штекер из розетки.
Утилизация
J
Утилизируйте упаковку с использованием экологически безопасных
методов. Данный прибор имеет
отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых
приборов. Информацию об актуальных возможностях утилизации
Вы можете получить в магазине,
в котором Вы приобрели прибор.
Условия гарантийного
обслуживания
Получить исчерпывающую информацию
об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем
авторизованном сервисном центре, или
в сервисном центре от производителя
ООО «БСХ Бытовые Приборы», или
в сопроводительной документации.
Мы оставляем за собой право на
внесение изменений.
Технические
характеристики
Параметры
электропитания
(напряжение – частота)
220-240 В~
50 Гц
Мощность
1800 Вт
15
‫‪ar – 5‬‬
‫اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺟﮭﺎز‬
‫‪J‬‬
‫ﺗﺧﻠص ﻣن ﻋبوة الﺟﮭﺎز بﺄﺳﻠوب يدﻋم الﺣﻔﺎظ‬
‫ﻋﻠﻰ البيﺋة‪ .‬ھذا الﺟﮭﺎز ﻣطﺎبﻖ لﻠﻣواﺻﻔة‬
‫اﻷوربية ‪/19/2012‬الﻣﺟﻣوﻋة اﻻﻗﺗﺻﺎدية‬
‫اﻷوربية الﺧﺎﺻة بﺎﻷﺟﮭزة الﻛﮭربﺎﺋية‬
‫واﻹلﻛﺗروﻧية الﻘديﻣة‬
‫‪(waste electrical and electronic equipment – WEEE).‬‬
‫وھذه الﻣواﺻﻔة ﺗﺣدد اﻹطﺎر العﺎم لﻘواﻋد‬
‫ﺗﺳري ﻓﻲ ﺟﻣيﻊ دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوربﻲ‬
‫بﺧﺻوص اﺳﺗعﺎدة اﻷﺟﮭزة الﻘديﻣة وإﻋﺎدة‬
‫اﺳﺗﻐﻼلﮭﺎ‪ .‬ﻗوﻣﻲ بﺎﺳﺗﺷﺎرة ﻣوزﻋﻛم الﻣﺣﻠﻲ‬
‫لﻣعرﻓة اﺣدث اﻻﻧظﻣة الﻣﺗبعة ﺣﺎليﺎ لﻠﺗﺧﻠص‬
‫ﻣن اﻻﺟﮭزة الﻘديﻣة‪.‬‬
‫اﻟﺿﻣﺎن‬
‫يﺗم ﺗﺣديد ﺷروط الﺿﻣﺎن لﮭذا الﺟﮭﺎز ﻣن ﻗبل ﻣﻣﺛﻠﻧﺎ‬
‫ﻓﻲ الدولة الﺗﻲ يﺗم ﻓيﮭﺎ بيﻊ الﺟﮭﺎز‪.‬‬
‫يﻣﻛﻧك الﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻيل ھذه الﺷروط ﻣن ﻗبل‬
‫الﻣوزع الذي اﺷﺗريت ﻣﻧﮫ الﺟﮭﺎز‪ .‬يرﺟﻰ إﺣﺿﺎر‬
‫ﻓﺎﺗورة أو إيﺻﺎل الﺷراء ﻓﻲ ﺣﺎل أﺻﺎب ﺟﮭﺎزك أي‬
‫طﺎرئ يﻐطيﮫ الﺿﻣﺎن‪.‬‬
‫ﻧﺣﺗﻔظ بﺣﻘﻧﺎ ﻓﻲ إﺟراء أية ﺗعديﻼت‪.‬‬
‫اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ‬
‫االﺗوﺻيل بﺎلﻛﮭربﺎء‬
‫)الﺟﮭد – الﺗردد(‬
‫‪ 240-220‬ﻓولت~‬
‫‪ 50‬ھرﺗز‬
‫ةردقلا‬
‫‪ 1800‬وات‬
‫‪16‬‬
‫‪4 – ar‬‬
‫ﻓوھﺔ ﺗﺻﻔﯾف اﻟﺷﻌر‬
‫اﻟﺗﻧظﯾف واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ‬
‫ﻓوھة ﺗﺻﻔيف الﺷعر ﻣُﺻﻣﻣة لﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ‬
‫وﻗﺻﺎت الﺷعر‬
‫أﻏراض ﺗﺟﻔيف الﺷعر الﻣوﺟﮫ‬
‫ﱠ‬
‫الﻣُﺣددة‪.‬‬
‫يﻣﻛن ﺗرﻛيب ﻓوھة ﺗﺻﻔيف الﺷعر‬
‫ﻓﻲ ﻣوﺿعين ﻋﻠﻰ الﺟﮭﺎز‪ ،‬ويﺟب‬
‫أن ﺗﺛبت بﺻوت ﻣﺳﻣوع‪.‬‬
‫اﺣرص داﺋﻣﺎً ﻗبل ﺣﻔظ أو ﺗﻧظيف الﺟﮭﺎز ﻋﻠﻰ‬
‫أن ﺗﺗرﻛﮫ ليبرد ﺗﻣﺎﻣﺎً!‬
‫اﻻﺳﺗﺧدام‬
‫■ اﺿبط الﻣﻔﺗﺎح اﻻﻧزﻻﻗﻲ ﻋﻠﻰ الدرﺟة ‪2‬‬
‫)درﺟة الﺣرارة وﺷدة الﮭواء الﻣرﺗﻔعة(‪.‬‬
‫■ ﻗم بﺗوﺟيﮫ ﺗيﺎر الﮭواء الﻣﺗدﻓﻖ ﻣبﺎﺷرة ﻧﺣو‬
‫الﺟزء الﻣرﻏوب ﻣن الﺷعر‪.‬‬
‫■ لﻐرض الﺗﺛبيت ﻗم بﺗﺷﻐيل زر الﺗبريد وﻛرر‬
‫العﻣﻠية‪.‬‬
‫ھﺎم‪ :‬ﻻ يﺟوز أبداً أن ﺗﻼﻣس الﻔوھة الﺷعر‬
‫ﻣبﺎﺷرة‪.‬‬
‫ﺗﻧﺑﯾﮫ! ﻓوھة ﺗﺻﻔيف الﺷعر ‪ 5‬يﻣﻛن أن ﺗﺻبﺢ‬
‫ﺳﺎﺧﻧة‪ ،‬ولذلك يﺟب ﺗرﻛﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗبرد ﻗبل الﻘيﺎم‬
‫بﺧﻠعﮭﺎ‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪ V‬ﺧطر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ‬
‫اﺳﺣبﻲ الﻛﺎبل ﻣن الﻔيﺷة ﻗبل الﺗﻧظيف‬
‫ﻻ ﺗﻐﻣﺳﻲ الﺟﮭﺎز ابدا ﻓﻲ الﻣﺎء‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻲ الﻣﻧظف العﺎﻣل ببﺧﺎر الﻣﺎء‬
‫■ اﻣﺳﺢ الﺟﮭﺎز ﻣن الﺧﺎرج بﺎﺳﺗﺧدام ﻗطعة‬
‫ﻗﻣﺎش رطبة ﻓﻘط‪ ،‬ﺛم ﻗم بعد ذلك بﺗﺟﻔيﻔﮫ‪.‬‬
‫وﻻ يﺟوز اﺳﺗﺧدام أية ﻣواد ﺗﻧظيف ﺣﺎدة أو‬
‫ﺧﺎدﺷة‪.‬‬
‫■ ﺷبﻛة دﺧول الﮭواء ‪ 4‬يﺟب أن يﺗم ﺗﻧظيﻔﮭﺎ‬
‫بﺎﻧﺗظﺎم بﺎﺳﺗﺧدام ﻓرﺷﺎة ﻧﺎﻋﻣة‪.‬‬
‫■ ﻓوھة ﺗﺻﻔيف الﺷعر ‪ 5‬يﺗم ﺧﻠعﮭﺎ ﻣن الﺟﮭﺎز‬
‫ويﺗم ﺗﻧظيﻔﮭﺎ‪ .‬يﺟب ﻋدم اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﺛﺎﻧية إﻻ‬
‫بعد أن ﺗﻛون ﻗد ﺟﻔت ﺗﻣﺎﻣﺎ‪.‬‬
‫اﻟرﻋﺎﯾﺔ‬
‫يرﺟﻰ ﺗرك الﺟﮭﺎز ليبرد ﻗبل ﺗﺧزيﻧﮫ وﻓﺻﻠﮫ‬
‫ﻋن الﺗﻐذية الﻛﮭربﺎﺋية‪.‬‬
‫‪ar – 3‬‬
‫ﻧﺗﻘدم ﻟﻛم ﺑﺄﺻدق اﻟﺗﮭﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷراﺋﻛم ھذا‬
‫اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﺷرﻛﺔ ‪.Siemens‬‬
‫ﺑﺷراﺋﻛم ﻟﮭذا اﻟﺟﮭﺎز ﯾﺗوﻓر ﻟﻛم ﺟﮭﺎز ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺟودة ﻣﻣﺎ ﺳﯾﺑﻌث اﻟﺳرور‬
‫ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻛم ﻋﻧد اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة‪.‬‬
‫ﺗعﻠيﻣﺎت اﻻﺳﺗعﻣﺎل ھذه ﺗﺷرح طريﻘة اﺳﺗﺧدام‬
‫ﻣﺟﻔف الﺷعر ﻣﻊ ﻣﻠﺣﻘﺎﺗﮫ‪.‬‬
‫أﺟزاء اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل واﻟﻣﻠﺣﻘﺎت‬
‫اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ‬
‫‪ 1‬ﻣﻔﺗﺎح اﻧزﻻﻗﻲ لدرﺟة الﺣرارة ‪k‬‬
‫– درﺟة ‪ = 1‬درﺟة ﺣرارة ﻣﻧﺧﻔﺿة‬
‫– درﺟة ‪ = 2‬درﺟة ﺣرارة ﻣﺗوﺳطة‬
‫– درﺟة ‪ = 3‬درﺟة ﺣرارة ﻣرﺗﻔعة‬
‫‪ 2‬ﻣﻔﺗﺎح اﻧزﻻﻗﻲ لﻠﻣروﺣة ‪l‬‬
‫– درﺟة ‪ = 0‬ﻣﺗوﻗف‬
‫– درﺟة ‪ = 1‬ﺷدة ھواء ﻣعﺗدلة‬
‫– درﺟة ‪ = 2‬ﺷدة ھواء ﻣرﺗﻔعة‬
‫‪ 3‬زر ﺗبريد ﻗﺎبل لﻠﺗﺛبيت ‪3‬‬
‫‪ 4‬ﺷبﻛة دﺧول الﮭواء‬
‫‪ 5‬ﻓوھة ﺗﺻﻔيف الﺷعر‬
‫‪ 6‬ﺣﻠﻘة الﺗعﻠيﻖ‬
‫اﻻﺳﺗﺧدام‬
‫درﺟﺎت ﺷدة ھواء الﻣروﺣة ودرﺟﺎت درﺟة‬
‫الﺣرارة يﻣﻛن ﺗوليﻔﮭﺎ ﻣﻊ بعﺿﮭﺎ ﺣﺳب‬
‫الرﻏبة‪.‬‬
‫ﻧﻘﺎط ﻋﺎﻣﺔ‬
‫■ يﺟب ﻋدم الﻘيﺎم بﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال بﺗﻐطية‬
‫ﻓﺗﺣة الﻧﻔﺦ أو الﺷﻔط‪.‬‬
‫■ يﺟب الﺣرص ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة أن ﺗظل ﻓﺗﺣة‬
‫الﺷﻔط ﺧﺎلية ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣن الوبر أو الﺷعر‪.‬‬
‫■ ﻓﻲ ﺣﺎلة الﺳﺧوﻧة الﻣﻔرطة‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳبيل‬
‫الﻣﺛﺎل ﻧﺗيﺟة لﺗﻐطية إﺣدى ﻓﺗﺣﺎت الﮭواء‪،‬‬
‫ﻓﺈن ﻣﺟﻔف الﺷعر يﻘوم بﺎلﺗوﻗف ﻋن الﺗﺷﻐيل‬
‫أوﺗوﻣﺎﺗيﻛيﺎ‪.‬‬
‫ھﺎم‪ :‬يﻠزم إيﻘﺎف وﻓﺻل الﺟﮭﺎز ﻋن الﺗيﺎر‬
‫الﻛﮭربﺎﺋﻲ واﻻﻧﺗظﺎر ﻋدة دﻗﺎﺋﻖ ﺣﺗﻰ يبرد‪ ،‬ﺛم‬
‫يﻣﻛن بعد ذلك اﺳﺗعﻣﺎلﮫ ﻛﻣﺎ ھو ﻣعﺗﺎد‪.‬‬
‫■ لﻐرض الﻘيﺎم بﺎلﺗﺟﻔيف اﻷولﻲ لﻠﺷعر الﻣبﺗل‬
‫يﺗم اﺧﺗيﺎر الدرﺟة ‪ ،2‬واﻻﺣﺗﻔﺎظ بﻔوھة‬
‫الﻣروﺣة ﻋﻠﻰ بعد ﺣوالﻲ ‪ 10‬ﺳم ﻋن الرأس‪.‬‬
‫زر اﻟﺗﺑرﯾد ‪3‬‬
‫وظيﻔة الﺗبريد ﻣﺛﺎلية لﺗﺛبيت ﺗﺳريﺣة الﺷعر‬
‫بعد الﺗﺟﻔيف‪ .‬ﺣيث ﺗﻘوم ھذه الوظيﻔة بﺗﺛبيت‬
‫ﺧﺻﻼت الﺷعر الﻔردية ﻣن ﺧﻼل ﺗيﺎر الﮭواء‬
‫البﺎرد‪.‬‬
‫وظيﻔة الﺗبريد يﻣﻛن يﻣﻛن ﺗﺷﻐيﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻛل درﺟة‬
‫ﻋن طريﻖ الﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر الﺗبريد ‪.3‬‬
‫ﻣن ﺧﻼل الﺿﻐط ﻣﺟددا ﻋﻠﻰ زر الﺗبريد ‪3‬‬
‫يﻣﻛن إيﻘﺎف وظيﻔة الﺗبريد ﻣرة أﺧرى‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪2 – ar‬‬
‫ﻛبل اﻹﻣداد بﺎلﻛﮭربﺎء يﺟب ﻋدم ﺗعريﺿﮫ‬
‫■ لﻠﺗﻼﻣس ﻣﻊ أﺟزاء ﺳﺎﺧﻧة؛‬
‫■ لﻠﺳﺣب ﻓوق ﺣواف ﺣﺎدة؛‬
‫■ لﻼﺳﺗﺧدام ﻛﻣﻘبض لﺣﻣل الﺟﮭﺎز؛‬
‫■ ﻗوﻣﻲ بﻠف الﺷعر بطريﻘة ﻣﺗﻧﺎﻏﻣة‪.‬‬
‫يﺟب إﺧراج ﻗﺎبس الﺟﮭﺎز ﻣن ﻣﻘبس الﺗﻐذية بﺎلﺗيﺎر الﻛﮭربﺎﺋﻲ ﻗبل الﺗﻧظيف‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﺳﺣب ﻗﺎبس الﻛﮭربﺎء بﻣﺳﻛﮫ ﻣن الﻛبل‪.‬‬
‫يﺣظر وبﺻورة ﻣطﻠﻘة ﻏﻣر ﻓﻲ الﻣﺎء‪.‬‬
‫يﺟب ﻋدم اﺳﺗﺧدام أﺟﮭزة ﺗﻧظيف بﺎلبﺧﺎر‪.‬‬
‫يﺟب ﻋدم اﺳﺗﺧدام الﺟﮭﺎز إﻻ ﻣﻊ ﺷعر ﺟﺎف‪ ،‬ﻛﻣﺎ يﺟب ﻋدم اﺳﺗﺧدام الﺟﮭﺎز ﻣﻊ ﺷعر‬
‫ﻣﺻﻧوع ﻣن لداﺋن اﺻطﻧﺎﻋية‪.‬‬
‫‪K‬‬
‫ﯾﺟب ﻋدم اﺳﺗﺧدام اﻟﺟﮭﺎز ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﻣﺎء ﻣوﺟود ﻓﻲ أﺣواض اﺳﺗﺣﻣﺎم‬
‫)ﺑﺎﻧﯾو( أو أﺣواض ﻏﺳل أو أوﻋﯾﺔ أو ﺣﺎوﯾﺎت أﺧرى‪.‬‬
‫‪ W‬ﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة!‬
‫يﺟب ﺗﺟﻧب ﺣدوث أي ﺗﻼﻣس لﻠﺟﮭﺎز ﻣﻊ ﻣﺎء‪.‬‬
‫الﺧطر يﻛون ﻗﺎﺋﻣﺎ أيﺿﺎ ﺣﺗﻰ ولو ﻛﺎن الﺟﮭﺎز ﻓﻲ وﺿﻊ إيﻘﺎف الﺗﺷﻐيل‪ ،‬لﮭذا الﺳبب يﺟب‬
‫إﺧراج ﻗﺎبس الﺟﮭﺎز ﻣن ﻣﻘبس الﺗﻐذية بﺎلﺗيﺎر الﻛﮭربﺎﺋﻲ بعد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام وﻋﻧد‬
‫الﺗوﻗف ﻋن الﺗﺷﻐيل بﺻورة ﻣؤﻗﺗة أﺛﻧﺎء اﻻﺳﺗﺧدام‪.‬‬
‫ويﻣﻛن ﺗﺣﻘيﻖ ﺣﻣﺎية إﺿﺎﻓية ﻣن ﺧﻼل ﺗرﻛيب ﻗﺎطﻊ داﺋرة واﻗﻲ ﻣن ﺗيﺎر العطل بﻘدرة‬
‫ﺗﺻل ﺣﺗﻰ ‪ 30‬ﻣﻠﻲ أﻣبير ﻓﻲ ﻧطﺎق الﺗرﻛيبﺎت الﻛﮭربﺎﺋية الﻣﻧزلية‪ .‬ﻓيﻣﺎ يﺗعﻠﻖ بذلك يرﺟﻰ‬
‫ﻣﻧﻛم اﺳﺗﺷﺎرة ﺗﻘﻧﻲ ﺗرﻛيبﺎت ﻛﮭربﺎﺋية‪.‬‬
‫‪ W‬ﺧطر اﻻﺧﺗﻧﺎق!‬
‫يﺟب ﻋدم الﺳﻣﺎح ﻷطﻔﺎل بﺎلﻠعب بﻣواد الﺗﻐﻠيف‪.‬‬
‫‪ W‬ﺧطر ﺣدوث ﺣروق!‬
‫ﻓوھة ﺗﺻﻔيف الﺷعر يﻣﻛن أن ﺗﺻبﺢ ﺳﺎﺧﻧة‪ ،‬ولذلك يﺟب ﺗرﻛﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗبرد ﻗبل الﻘيﺎم‬
‫بﺧﻠعﮭﺎ‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ar – 1‬‬
‫ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻷﻣﺎن‬
‫ﺑرﺟﺎء ﻗراءة إرﺷﺎدات اﻻﺳﺗﺧدام ﺑﺄﻛﻣﻠﮭﺎ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎز ﺑﺎﻷﺳﻠوب اﻟﻣوﺿﺢ‬
‫ﻓﯾﮭﺎ‪ ،‬واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﻠرﺟوع إﻟﯾﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ! ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎﻣﻛم ﺑﺈﻋطﺎء اﻟﺟﮭﺎز ﻟﺷﺧص‬
‫آﺧر ﯾرﺟﻰ ﻣﻧﻛم ﺗﺳﻠﯾﻣﮫ إرﺷﺎدات اﻻﺳﺗﺧدام ھذه ﺳوﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎز‪.‬‬
‫ھذا اﻟﺟﮭﺎز ﻣﺧﺻص ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧزﻟﻲ ﻓﻘط‪.‬‬
‫‪ W‬ﺧطر ﺣدوث ﺻدﻣﺔ ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ وﺧطر ﺣدوث ﺣرﯾﻖ!‬
‫ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم الﺟﮭﺎز ﺳوى ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن الداﺧﻠية وﻓﻲ درﺟة ﺣرارة الﻐرﻓة‪ ،‬وﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع أﻗل‬
‫ﻣن ‪ 2000‬ﻣﺗر ﻓوق ﻣﺳﺗوى ﺳطﺢ البﺣر‪ .‬يﺟب ﻋدم ﺗوﺻيل وﺗﺷﻐيل الﺟﮭﺎز إﻻ وﻓﻘﺎ‬
‫لﻠبيﺎﻧﺎت الﻣﻧﺻوص ﻋﻠيﮭﺎ ﻓﻲ لوﺣة بيﺎﻧﺎت الطراز‪.‬‬
‫يﺣظر ﺗﺷﻐيل الﺟﮭﺎز ﻣن ﻗبل أطﻔﺎل يﻘل ﻋﻣرھم ﻋن ‪ 8‬ﺳﻧوات‪.‬‬
‫ھذا الﺟﮭﺎز يﻣﻛن أن يﺗم اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻣن ﻗبل أطﻔﺎل يبﻠﻎ ﻋﻣرھم ‪ 8‬ﺳﻧوات أو ﻣﺎ يزيد ﻋن‬
‫ذلك وﻣن ﻗبل أﺷﺧﺎص ذوي ﻗدرات بدﻧية أو ﺣﺳية أو ذھﻧية ﻣﺣدودة أو ﻧﻘص ﻓﻲ الﺧبرة‬
‫و‪/‬أو ﻧﻘص ﻓﻲ الﻣعﺎرف والﻣعﻠوﻣﺎت‪ ،‬وذلك ﻋﻧدﻣﺎ يﻛون ﺟﺎري اﻹﺷراف ﻋﻠيﮭم أو بعد أن‬
‫يﻛون ﻗد ﺗم إﻋطﺎﺋﮭم إرﺷﺎدات ﺗﻔﺻيﻠية بﺷﺄن ﻛيﻔية اﻻﺳﺗﺧدام اﻵﻣن لﻠﺟﮭﺎز وبعد أن يﻛوﻧوا‬
‫ﻗد ﻓﮭﻣوا ﺟيدا اﻷﺧطﺎر الﻣﺗرﺗبة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام الﺟﮭﺎز‪ .‬يﺟب ﻋدم الﺳﻣﺎح لﻸطﻔﺎل بﺄن‬
‫يﻘوﻣوا بﺎلﻠعب بﺎلﺟﮭﺎز‪ .‬ﻻ يﺳﻣﺢ بﺈﺟراء أﻋﻣﺎل ﺗﻧظيف وﺻيﺎﻧة الﺟﮭﺎز ﻣن ﻗبل الﻣﺳﺗﺧدم‬
‫ﻣن ﻗبل أطﻔﺎل بدون أن يﻛون ﺟﺎري اﻹﺷراف ﻋﻠيﮭم ﻋﻧد ﻗيﺎﻣﮭم بذلك‪.‬‬
‫ﻻ يﺳﺗﺧدم إﻻ إذا لم يﻛن ﻓﻲ الﺗوﺻيﻼت أو الﺟﮭﺎز أي أﺿرار‪.‬‬
‫يﺟب إﺧراج ﻗﺎبس الﺟﮭﺎز ﻣن ﻣﻘبس الﺗﻐذية بﺎلﺗيﺎر الﻛﮭربﺎﺋﻲ بعد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام‬
‫ﻓﻲ ﻛل ﻣرة أو ﻓﻲ ﺣﺎلة ﺣدوث ﺧﻠل‪.‬‬
‫ﻻ يﺳﻣﺢ بﺈﺟراء أية أﻋﻣﺎل إﺻﻼح‪ ،‬ﻣﺛل اﺳﺗبدال ﻛبل إﻣداد بﺎلﻛﮭربﺎء ﺗﺎلف‪ ،‬إﻻ ﻣن ﻗبل‬
‫ﺧدﻣة العﻣﻼء الﺗﺎبعة لﺷرﻛﺗﻧﺎ‪ ،‬وذلك لﺗﺟﻧب ﺗعريض أﺷﺧﺎص أو أﺷيﺎء لﻠﺧطر‪.‬‬
‫‪20‬‬
Kundendienst – Customer Service
DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, FilterbeutelKonfigurator und viele weitere
Infos unter:
www.siemens-home.bsh-group.de
Reparaturservice, Ersatzteile &
Zubehör, Produkt-Informationen:
Tel.: 0911 70 440 044
mailto:cp-servicecenter@bshg.com
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr
erreichbar.
AE
United Arab Emirates,
BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr MO-0532A
Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
mailto:service.uae@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/ae
AL Republika e Shqiperise,
Albania
ELEKTRO-SERVIS sh.p.k
Rr. Shkelqim Fusha, Selite,
Pallati “Matrix Konstruksion”,
Kati 0 dhe +1
1023 Tirane
Tel.: 4 2278 130, -131
Fax: 4 2278 130
mailto:info@elektro-servis.com
EXPERT SERVIS
Rruga e Kavajes,
Kulla B Nr 223/1 Kati I
1023 Tirane
Tel.: 4 480 6061
Tel.: 4 227 4941
Fax: 4 227 0448
Cel: +355 069 60 45555
mailto:info@expert-servis.al
AT
Österreich, Austria
BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
Werkskundendienst für Hausgeräte
Quellenstrasse 2a
1100 Wien
Online Reparaturannahme,
Ersatzteile und Zubehör und viele
weitere Infos unter:
www.siemens-home.bsh-group.at
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
Produktinformationen
Tel.: 0810 550 522
mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr für
Sie erreichbar.
01/17
AU Australia
BSH Home Appliances Pty. Ltd.
Gate 1, 1555 Centre Road
Clayton, Victoria 3168
Tel.: 1300 167 425*
Fax: 1300 306 818
mailto:aftersales.au@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/au
*Mo-Fr: 24 hours
BA
Bosnia-Herzegovina,
Bosna i Hercegovina
“HIGH” d.o.o.
Gradačačka 29b
71000 Sarajevo
Tel.: 061 10 09 05
Fax: 033 21 35 13
mailto:bosch_siemens_sarajevo@
yahoo.com
BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S.A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 070 222 142
Fax: 024 757 292
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/be
BG Bulgaria
BSH Domakinski Uredi Bulgaria EOOD
115К Tsarigradsko Chausse Blvd.
European Trade Center Building,
5th floor
1784 Sofia
Tel.: 0700 208 18
Fax: 02 878 79 72
mailto:informacia.servis-bg@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/bg
BH Bahrain,
Khalaifat Est.
P.O. Box 5111
Manama
Tel.: 01 7400 553
mailto:service@khalaifat.com
BY Belarus, Беларусь
OOO “БСХ Бытовая техника”
тел.: 495 737 2962
mailto:mok-kdhl@bshg.com
CH
Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland
BSH Hausgeräte AG
Werkskundendienst für Hausgeräte
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
mailto:ch-info.hausgeraete@bshg.com
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
mailto:ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.ch
CY Cyprus, Κύπρος
BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str.
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 77 77 8007
Fax: 022 65 81 28
mailto:bsh.service.cyprus@
cytanet.com.cy
Česká Republika,
Czech Republic
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích spotřebičů
Pekařská 10b
150 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
Fax: 0251 095 549
www.siemens-home.bsh-group.com/cz
CZ
DK Danmark, Denmark
BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
Fax: 44 89 89 86
mailto:BSH-Service-DK@BSHG.com
www.siemens-home.bsh-group.com/dk
EE Eesti, Estonia
SIMSON OÜ
Türi tn.5
11313 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
mailto:servicenet@servicenet.ee
www.simson.ee
Renerki Kaubanduse OÜ
Tammsaare tee 134B
(Euronicsi kaupluses)
12918 Tallinn
Tel.: 0651 2222
Tel.: 0516 7171
mailto klienditeenindus@renerk.ee
www.renerk.ee
Eliser OÜ
Mustamäe tee 24
10621 Tallinn
Tel.: 0665 0090
mailto:hooldus@eliser.ee
www.kodumasinate-remont.ee
ES España, Spain
BSH Electrodomésticos España S. A.
Servicio Oficial del Fabricante
Parque Empresarial PLAZA,
C/ Manfredonia, 6
50197 Zaragoza
Tel.: 902 118 821 o 976 305 714
Fax: 976 578 425
mailto:CAU-Siemens@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.es
BSH group is a Trademark Licensee of Siemens AG.
Manufacturer´s Service for Siemens Home Appliances.
FI
Suomi, Finland
BSH Kodinkoneet Oy
Itälahdenkatu 18 A
PL 123
00201 Helsinki
Tel.: 0207 510 700
Fax: 0207 510 780
mailto:Siemens-Service-FI@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/fi
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu
+ 7 snt/min (alv 24%)
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu
+ 17 snt/min (alv 24%)
FR France
BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin – CS 50037
93406 SAINT-OUEN cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 12 00
Service Consommateurs:
0,40 € / min
0 892 698 110
mailto:soa-siemens-conso@bshg.com
Service Pièces Détachées et
Accessoires:
0,40 € / min
0 892 698 009
mailto:soa-siemens-conso@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.fr
GB Great Britain
BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton
Milton Keynes MK12 5PT
To arrange an engineer visit, to order
spare parts and accessories or for
product advice please visit
www.siemens-home.bsh-group.uk
or call Tel.: 0344 892 8999*
*Calls are charged at the basic rate, please
check with your telephone service provider for
exact charges
GR Greece, Ελλάς
BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
Central Branch Service
17 km E.O. Athinon-Lamias &
Potamou 20
14564 Kifisia
Πανελλήνιο τηλέφωνο: 18 182
(Αστική χρέωση)
mailto:nkf-CustomerService@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/gr
HK Hong Kong,
BSH Home Appliances Limited
Unit 1 & 2, 3rd Floor, North Block,
Skyway House, 3 Sham Mong Road
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hong Kong
Tel.: 2565 6151
Fax: 2565 6681
mailto:siemens.hk.service@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/hk
HR Hrvatska, Croatia
BSH kućni uređaji d.o.o.
Kneza Branimira 22
10000 Zagreb
Tel.: 01 552 09 99
Fax: 01 640 36 03
mailto:informacije.servis-hr@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/hr
01/17
HU Magyarország, Hungary
BSH Háztartási Készülék
Kereskedelmi Kft.
Háztartási gépek márkaszervize
Királyhágó tér 8-9.
1126 Budapest
Hibabejelentés
Tel.: +361 489 5461
Fax: +361 201 8786
mailto:hibabejelentes@bsh.hu
Alkatrészrendelés
Tel.: +361 489 5463
Fax: +361 201 8786
mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu
www.siemens-home.bsh-group.com/hu
IE
Republic of Ireland
BSH Home Appliances Ltd.
Unit F4, Ballymount Drive
Ballymount Industrial Estate
Walkinstown
Dublin 12
Service Requests, Spares and
Accessories
Tel.: 01450 2655*
Fax: 01450 2520
www.siemens-home.bsh-group.ie
*0.03 € per minute at peak.
Off peak 0.0088 € per minute.
IL
Israel,
C/S/B/ Home Appliance Ltd.
1, Hamasger St.
North Industrial Park
Lod, 7129801
Tel.: 08 9777 222
Fax: 08 9777 245
mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il
www.siemens-home.bsh-group.com/il
IN
India, Bhārat,
BSH Household Appliances
Mfg. Pvt. Ltd.
Arena House,
Main Bldg, 2nd Floor,
Plot No. 103, Road No. 12,
MIDC, Andheri East
Mumbai 400 093
Toll Free 1800 209 1850*
www.siemens-home.bsh-group.com/in
Mo-Sa: 8.00am to 8.00pm
(exclude public holidays)
IS
Iceland
Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavik
Tel.: 0520 3000
Fax: 0520 3011
www.sminor.is
IT
Italia, Italy
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Numero verde 800 018 346
mailto:info.it@siemens-home.com
www.siemens-home.bsh-group.com/it
KZ Kazakhstan, Қазақстан
IP Turebekov Yerzhan Nurmanovich
Jangeldina str. 15
Shimkent 160018
Tel.: 0252 31 00 06
mailto:evrika_kz@mail.ru
LB Lebanon,
Tehaco s.a.r.l
Boulevard Dora 4043 Beyrouth
P.O. Box 90449
Jdeideh, 1202 2040
Tel.: 01 255211
mailto:Info@Teheni-Hana.com
LT
Lietuva, Lithuania
Senuku prekybos centras UAB
Jonavos g. 62
44192 Kaunas
Tel.: 037 212 146
Fax: 037 212 165
www.senukai.lt
UAB “AG Service”
R. Kalantos g. 32
52494 Kaunas
Tel.: 0700 556 55
Fax: 0373 313 63
mailto:servisas@agservice.lt
www.agservice.lt
Baltic Continent Ltd.
Lukšio g. 23
09132 Vilnius
Tel.: 05 274 1788
Fax: 05 274 1722
mailto:info@balticcontinent.lt
www.balticcontinent.lt
LU Luxembourg
BSH électroménagers S.A.
13-15, ZI Breedeweues
1259 Senningerberg
Tel.: 26349 300
Fax: 26349 315
Reparaturen: lux-repair@bshg.com
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/lu
LV
Latvija, Latvia
SIA “General Serviss”
Buļļu iela 70c
1067 Riga
Tel.: 06742 52 32
mailto:info@serviscentrs.lv
www.serviscentrs.lv
Elkor Serviss
Brivibas gatve 201
1039 Riga
Tel.: 067 0705 20; -36
Fax: 067 070 524
mailto:info@elkorserviss.lv
www.elkorserviss.lv
Sia Elektronika-Serviss
Tadaiķu iela 4
1004 Riga
Tel.: 067 717 060
Fax: 067 601 235
mailto:serviss@elektronika.lv
www.elektronika.lv
BSH group is a Trademark Licensee of Siemens AG.
Manufacturer´s Service for Siemens Home Appliances.
MD Moldova
S.R.L. “Rialto-Studio”
ул. Щусева, 98
2012 Кишинев
тел./ факс: 022 23 81 80
MK Macedonia, Makeдoния
GORENEC
Jane Sandanski 69 lok. 3
1000 Skopje
Tel.: 022 454 600
Mobil: 070 697 463
mailto:gorenec@yahoo.com
MT Malta
Aplan Limited
The Atrium
Mriehel by Pass
BKR3000 Birkirkara
Tel.: 025 495 122
Fax: 021 480 598
mailto:lapap@aplan.com.mt
NL Nederlande, Netherlands
BSH Huishoudapparaten B.V.
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Storingsmelding:
Tel.: 088 424 4020
Fax: 088 424 4845
mailto:siemens-contactcenter@bshg.com
Onderdelenverkoop:
Tel.: 088 424 4020
Fax: 088 424 4801
mailto:siemens-onderdelen@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.nl
NO Norge, Norway
BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 05 73
Fax: 22 66 05 55
mailto:Siemens-Service-NO@
bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/no
NZ New Zealand
BSH Home Appliances Ltd.
Unit F 2, 4 Orbit Drive
Mairangi Bay
Auckland 0632
Tel.: 0800 245 700*
Fax: 0800 256 535
mailto:repairaction.nz@bshg.com
* Mo-Fr: 8.30am to 4.00pm
(exclude public holidays)
PL
Polska, Poland
BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Centrala Serwisu
Tel.: 801 191 534
Fax: 022 572 7709
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.pl
01/17
PT
Portugal
BSHP Electrodomésticos,
Sociedade Unipessoal, Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 214 250 720
Fax: 214 250 701
mailto:siemens.electrodomesticos.pt@
bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/pt
RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti,
nr. 19-21, sect.1
13682 Bucuresti
Tel.: 021 203 9748
Fax: 021 203 9733
mailto:service.romania@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/ro
RU Russia, Россия
OOO “БСХ Бытовая техника”
Cepвис от производителя
Малая Калyжская 19/1
119071 Москва
тел.: 495 737 2962
mailto:mok-kdhl@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.ru
SE Sverige, Sweden
BSH Home Appliances AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 11 22 77 local rate
mailto:Siemens-Service-SE@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/se
SG Singapore,
BSH Home Appliances Pte. Ltd.
Block 4012, Ang Mo Kio Avenue 10
#01-01 Techplace 1
Singapore 569628
Tel.: 6751 5000*
Fax: 6751 5005
mailto:bshsgp.service@bshg.com
* Mo-Fr: 8.30am to 7.00pm, Sa: 8.30am to 5.30pm
(exclude public holidays)
SI
Slovenija, Slovenia
BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 07 01
Fax: 01 583 08 89
mailto:informacije.servis@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/si
SK Slovensko, Slovakia
BSH domáci spotřebiče s.r.o.
Organizačná zložka Bratislava
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
Tel.: 02 44 45 20 41
mailto:opravy@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/sk
TR Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Balkan Caddesi No: 51
34771 Ümraniye, Istanbul
Tel.: 0 216 444 6688*
Fax: 0 216 528 9188*
mailto:careline.turkey@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/tr
* Çağrı merkezini sabit hatlardan
aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme,
Cep telefonlarından ise kullanılan
tarifeye gore değişkenlik göstermektedir
UA Ukraine, Україна
TOB “БСХ Побутова Техніка”
тел.: 044 490 2095
mailto:bsh-service.ua@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/ua
US United States of America
BSH Home Appliances Corporation
1901 Main Street, Suite 600
Irvine, CA, 92614
Tel.: 866 447 4363 toll-free
Fax: 949 437 7000
mailto:siemens-usa-questions@
bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/us
XK Kosovo
SERVICE-GENERAL SH.P.K.
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
Tel.: 0290 321 434
Tel.: 0290 330 723
mailto:a_service@
gama-electronics.com
XS Srbija, Serbia
BSH Kućni aparati d.o.o.
Milutina Milankovića 11ª
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 353 70 09
Fax: 011 205 23 89
mailto:informacije.servis-sr@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/rs
ZA South Africa
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15th Road Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 086 617 1780
mailto:applianceserviceza@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/za
BSH group is a Trademark Licensee of Siemens AG.
Manufacturer´s Service for Siemens Home Appliances.
BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Siemens AG'nin Ticari Marka Lisansı ile üretilmiştir
Manufactured by BSH Hausgeräte GmbH under Trademark License of Siemens AG
Изготовлено ООО «БСХ Бытовые Приборы» под товарным знаком компании Сименс АГ
‫» ويحمل ترخيص العالمة‬BSH Hausgeräte GmbH ‫تم التصنيع بواسطة «االسم القانوني لمجموعة بي إس إتش‬
Siemens AG ‫التجارية سيمنز‬
BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen
DE 0911 70 440 044
AT 0810 550 522
CH 0848 840 040
Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im
beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.
www.siemens-home.bsh-group.com
*9001295039*
9001295039
(9702)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising