Braun | EP100 Exact Power | User manual | Braun EP100 Exact Power User Manual

Braun EP100 Exact Power User Manual
Pantone 7462C Black
0557 BRAUN Beard trimmer Exact Power EP100final.indd 1
B0557
2009-10-13 15:53:25
Pantone 7462C Black
0557 BRAUN Beard trimmer Exact Power EP100final.indd 2
P
2009-10-13 15:53:25
Pantone 7462C Black
0557 BRAUN Beard trimmer Exact Power EP100final.indd 3
2009-10-13 15:53:25
Pantone 7462C Black
P
Latviski
•
Bārdas trimmeris BRAUN Exact Power EP 100. Tips 5601.
•
Mūsu produkti atbilst visaugstākajām kvalitātes, funkcionalitātes un
dizaina prasībām. Mēs ceram, ka Jums patiks lietot jauno BRAUN
ierīci.
•
Uzmanību!
Ierīcei vienmēr jābūt sausai!
Neaptiniet vadu ap ierīci!
Drošības nolūkā periodiski pārbaudiet ierīces vadu un nomainiet to,
ja nepieciešams!
•
B
Apraksts
Ā
1
2
1a Mazā distanciālā ķemme
(bārdas veidošanai un īsiem matiņiem)
1b Lielā distanciālā ķemme (matu griešanai)
2 Kustīgs, divdaļīgs griezējbloks
a) bārdas trimmeris
b) trimmeris kontūru veidošanai
c) atbrīvotājpogas
3 Ātruma pārslēgšanas poga
4 Ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis (“on/off”)
ar bārdas garuma regulatoru
5 Atmiņas slēdzis (6 bārdas garuma iestatījumiem)
6 Gaismas indikators
Tehniskie parametri
• Elektriskā tīkla parametri:
• Jauda: 4 W
•
A
•
•
•
•
100 - 240 V / 50 vai 60 Hz
(automātiskā adaptācija)
•
Ierīces uzlādēšana darbībai bez strāvas vada
• Pirmās 3 lādēšanas reizes: Pieslēdziet trimmeri elektriskajam
tīklam, iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā „0” un
uzlādējiet ierīci vismaz 4 stundas. Gaismas indikators norāda, ka
ierīce ir pieslēgta tīklam. Kad akumulators būs pilnībā uzlādēts,
indikatora gaisma samazināsies. Ja indikatora gaisma atkal
pastiprinās, tas nozīmē, ka ierīce atkal tiek uzlādēta, lai uzturētu
pilnu tās jaudu.
0557 BRAUN Beard trimmer Exact Power EP100final.indd 4
•
B
•
•
2009-10-13 15:53:25
Pantone 7462C Black
.
n
N
o,
• Pēc ierīces pilnīgas uzlādēšanas lietojiet to bez strāvas vada,
līdz tā pilnīgi izlādējas.
• Pēc tam atkal uzlādējiet ierīci līdz pilnai kapacitātei (nākošās
uzlādēšanas reizes aizņems apmēram 1 stundu).
• Pilnībā uzlādēta ierīce nodrošina līdz 30 minūtēm ilgu darbību bez
pieslēguma elektrotīklam, atkarībā no bārdas. Tomēr maksimālā
kapacitāte tiek sasniegta pēc vairākiem uzlādēšanas/izlādēšanas
cikliem.
• Vislabākā apkārtējā gaisa temperatūra ierīces lādēšanai ir 15 °C
līdz 35 °C robežās.
• Ja akumulators ir izlādējies, Jūs varat izmantot ierīci arī ar strāvas
vadu. (Ja ierīce uzreiz neieslēdzas, lādējiet to aptuveni 1 minūti).
Bārdas trimera izmantošana
Ātruma pārslēgšanas poga
1 Normāls ātrums bārdas un kontūru veidošanai
2 Liels ātrums stingru bārdas rugāju, grūti noskujamu vietu
(piemēram, zods) un matu griešanai.
m
n
a
,
al
u
A Bārdas veidošana
• Uzlieciet distanciālo ķemmi uz bārdas trimmera. Ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzim šajā brīdī jābūt pozīcijā “0”.
• Lai ieslēgtu trimmeri, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi
un izvēlieties vēlamo bārdas garumu. Jūs varat izvēlēties kādu
no sešiem garumiem: 1, 3, 6, 9, 12 un 16 mm.
• Iesakām sākt ar maksimālo iestātījumu, tad samazināt to līdz
brīdim, kad Jūs sasniegsiet vēlamo bārdas garumu.
• Turiet distanciālo ķemmi ar slīpo malu pret bārdu un virziet
trimmeri pretēji matu augšanas virzienam.
• Kad esat iepazinies ar bārdas garuma iestatījumiem, Jūs varat
pielāgot atmiņas slēdzi sev piemērotākajam bārdas garuma
iestatījumam, pabīdot to uz augšu. Ja būs izvēlēts garums ar
atmiņas slēdzi, tad motors neieslēgsies, kamēr ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzis sasniegs noteikto izvēlēto garumu.
• Ķemme laiku pa laikam ir jāiztīra ar birstīti. Lūdzu ievērojiet, ka
distancialo ķemmi var noņemt tikai tad, ja ierīce ir izslēgta.
B Matu apgriešana
• Matiem jābūt tīriem, labi izķēmmētiem un sausiem.
• Rīkojieties kā aprakstīts sadaļā A, bet izvēlieties lielo distanciālo
ķemmi (garuma iestatījumi, apmēram 10/12/15/18/21/25 mm).
0557 BRAUN Beard trimmer Exact Power EP100final.indd 5
2009-10-13 15:53:25
Pantone 7462C Black
P
Ja Jūs vēl neesat pieradis pie ierīces, sāciet matu griešanu
ar garāko matu garuma iestatījumu, bet pēc tam pakāpeniski
samaziniet to, lai nenogrieztu vairāk matu kā vajadzīgs. Ja vēlaties
apgriezt matus īsākus par 10 mm, tad mēs iesakām vispirms
nogriezt matus ar lielo distanciālo ķemmi līdz 10 mm, tad izmantot
mazo distanciālo ķemmi, lai sasniegtu vēlamo rezultātu.
• Izmantojiet lēnas, precīzas kustības. Nevirziet ierīci caur matiem
ātrāk, nekā tā spēj matus nogriezt.
• Starplaikos nokratiet vai nopūtiet matus no ierīces. Ja ķemmē
sakrājies pārāk daudz matu, noņemiet un iztīriet ķemmi. Lūdzu
ievērojiet, ka distanciālo ķemmi var noņemt tikai tad, ja trimmeris
ir izslēgts (pozīcija „0”)
C Kontūru veidošana
• Trimmeris kontūru veidošanai ir ideāli piemērots precīzu bārdas
kontūru veidošanai, vaigu bārdas veidošanai un atsevišķu garu
matu noskūšanai.
• Lai lietotu trimmeri kontūru veidošanai, noņemiet distanciālo
ķemmi. Paceliet griezējbloku tā, lai šaurais kontūrgriezējs
nostiprinās augšējā pozīcijā.
Trimera optimālas darbības nodrošināšana
D Tīrīšana un kopšana
• Pēc katras lietošanas reizes noņemiet ķemmi, viegli nopuriniet
vai iztīriet ar birstīti distanciālo ķemmi un bārdas trimmeri.
• Nospiediet atvienotājpogas griezējbloka noņemšanai. Izmantojot
birstīti, iztīriet griezējbloku un trimmera iekšpusi.
• Pēc tam ielieciet griezējbloku atpakaļ sākotnējā pozīcijā, pastumjot
uz priekšu.
Akumulatora saudzēšana
Lai saglabātu akumulatora optimālo jaudu, tas ir pilnībā jāizlādē,
regulāri lietojot ierīci, apmēram reizi 6 mēnešos. Pēc tam tas atkal
jāuzlādē līdz maksimālai jaudai. Ierīci nedrīkst atstāt nepārtrauktā
lādēšanas režīmā.
Apkārtējās vides aizsardzība
Ierīcē ir niķeļa metālhidrīda akumulators. Lai aizsargātu
apkārtējo vidi, ja ierīce ir nolietojusies un Jūs to vairs
neizmantosiet, neizmetiet to sadzīves atkritumu konteinerā.
Atveriet ierīces korpusu kā parādīts attēlos 1 - 7, izņemiet
0557 BRAUN Beard trimmer Exact Power EP100final.indd 6
a
s
Š
L
u
a
li
n
P
u
S
Š
p
r
n
p
a
v
S
n
(
n
n
n
s
k
L
la
u
P
u
B
p
2009-10-13 15:53:25
Pantone 7462C Black
u
ki
s
s
ot
m
ē
u
s
s
u
o
s
t
ot
ot
,
al
ā
akumulatoru un izmetiet to speciālos bateriju un akumulatoru
savākšanai paredzētos konteineros, kas pieejami lielveikalos.
Šeit minētā informācija var tikt mainīta, iepriekš nebrīdinot.
Lai aizsargātu apkārtējo vidi, ja ierīce ir nolietojusies
un Jūs to vairs neizmantosiet, neizmetiet to sadzīves
atkritumu konteinerā. Par iespējām bez maksas nodot
lietotās elektropreces, lūdzu interesējaties veikalā, kurā Jūs
nopirkāt produktu.
Produkts atbilst Eiropas direktīvai EMC 2004/108/EEC
un Zema Sprieguma direktīvai 2006/95/EEC.
Servisa nodrošināšana
Šim produktam mēs nodrošinam 2 gadu bezmaksas servisu no
produkta iegādes dienas. Servisa nodrošināšanas laikā, veicot
remontu vai nomainot bojātās produkta detaļas, mēs bez maksas
novērsīsim visus defektus, kas radušies ražošanas procesā. Ja
produktu nav iespējams salabot, to var apmainīt pret jaunu vai
analoģisku produktu. Šī servisa nodrošināšana ir spēkā jebkurā
valstī, kurā šo produktu piedāvā Braun vai tā pilnvaroti izplatītāji.
Servisa nodrošināšana neattiecas uz 1) bojājumiem, kas radušies
nepareizas lietošanas rezultātā; 2) normālu ierīces nolietojumu
(piem. skujošais sietiņš vai griezējbloks) 3) defektiem, kuri būtiski
neietekmē ierīces darbību vai tās vērtību; 4) bezmaksas servisa
nodrošināšana neattiecas uz produkta detaļām, kas ātri un dabiski
nolietojas – sietiņiem un asmeņiem. Servisa nodrošināšana nav
spēkā, ja remontu ir veikusi persona, kura nav pilnvarota to darīt,
kā arī ja remonta laikā nav izmantotas oriģinālās Braun detaļas.
Lai veiktu bezmaksas ierīces remontu servisa nodrošināšanas
laikā, griezieties Braun pilnvarotā servisa centrā, līdzi ņemot ierīci
un pirkuma čeku.
Patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem
un šie noteikumi neietekmē patērētāja ar likumu noteiktās tiesības.
Braun servisa centrus skatieties www.service.braun.com vai zvaniet
pa tālruni 67425232 vai 26304860.
0557 BRAUN Beard trimmer Exact Power EP100final.indd 7
2009-10-13 15:53:25
Pantone 7462C Black
P
Ražotājs: Braun GmbH, Frankfurter Straße 145, Kronberg, Vācija.
Pārstāvniecība: Procter & Gamble, Kr. Valdemāra 21,
Rīga, LV-1010.
Ražots Ķīnā.
K
n
•
Vairāk informācijas par Braun produktiem – www.braun.com.
Lietuvių
Kerpamoji mašinėlė „Braun Exact Power“ EP 100.
Tipas 5601.
•
Mes gaminame produktus, atitinkančius aukščiausius kokybės,
funkcionalumo ir dizaino standartus. Tikimės, kad Jums patiks
naudotis šiuo nauju „Braun“ prietaisu.
•
•
Įspėjimas
• Prietaisą laikykite sausoje vietoje.
• Nevyniokite laido aplink prietaisą.
• Saugumo sumetimais reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas laidas
ir, jei reikia, jį pakeiskite.
•
•
Aprašymas
K
1a Mažos nuotolinės šukos (barzdos ir trumpų plaukelių kirpimui)
1b Didelės nuotolinės šukos (plaukų kirpimui)
2 Besisukanti dviejų dalių kerpamoji sistema
a barzdos kirpiklis
b kontūrų kirpiklis
c nuėmimo mygtukai
3 Greičio pasirinkimo jungiklis
4 Įjungimo/išjungimo jungiklis su barzdos ilgio
pasirinkimo funkcija
5 Atminties jungiklis (šešiems barzdos ilgio nustatymams)
6 Signalinė lemputė
Techninės charakteristikos
• Maitinimas:
/ 50 arba 60 Hz
100 – 240 V
(automatinis prisitaikymas)
• Galia: 4
0557 BRAUN Beard trimmer Exact Power EP100final.indd 8
G
1
2
A
•
•
•
•
•
2009-10-13 15:53:25
Pantone 7462C Black
.
,
s
s
Kerpamosios mašinėlės įkrovimas belaidžiam
naudojimui
• Pirmiems 3 įkrovimams: Įjunkite kerpamąją mašinėlę į elektros
tinklą (įjungimo/išjungimo jungiklis turi būti „0” padėtyje) ir
kraukite bent 4 valandas. Šviesdama signalinė lemputė rodo,
jog kerpamoji mašinėlė įjungta į elektros tinklą. Kai įkraunamas
akumuliatorius pilnai įsikraus, signalinė lemputė švies daug
silpniau. Jei po kurio laiko signalinė lemputė vėl užsidegs, tai reikš,
kad kerpamoji mašinėlė vėl kraunama, kad palaikytų didžiausią
savo galingumą.
• Kai mašinėlė pilnai įkrauta, naudokite ją be laido tol, kol visiškai
išsikraus.
• Tuomet vėl pilnai įkraukite (vėlesni krovimai užtruks apie 1
valandą).
• Pilnai įkrovę mašinėlę, galėsite kirpti be laido apie 30 minučių,
priklausomai nuo barzdos. Tačiau didžiausias galingumas bus
pasiektas tik po kelių įkrovimo / iškrovimo ciklų.
• Geriausia aplinka įkrovimui yra nuo 15 °C iki 35 °C.
• Jei įkraunamas akumuliatorius išsikrovė, galite naudoti kerpamąją
mašinėlę maitinimo laidu prijungę ją prie elektros tinklo. (Jei
mašinėlė iškart neįsijungia, kraukite ją apie 1 minutę).
Kerpamosios mašinėlės naudojimas
Greičio pasirinkimo jungiklis
1 Vidutinio greičio nustatymas barzdos ir kontūrų kirpimui
2 Didelio greičio nustatymas vešliai barzdai ir sunkiai prieinamų
vietų (pvz, smakro) bei plaukų kirpimui.
A Barzdos kirpimas
• Uždėkite nuotolines šukas ant kerpamosios mašinėlės, įjungimo /
išjungimo jungikliui esant „0” padėtyje.
• Norėdami pradėti kirpti, paspauskite įjungimo / išjungimo jungiklį
ir stumtelėkite jį iki norimo barzdos ilgio nustatymo. Galite rinktis
iš 6 nustatymų: maždaug 1, 3, 6, 9, 12 ir 16 mm.
• Patartina pradėti nuo didžiausio nustatymo, tuomet jį šiek tiek
mažinti, kol pasieksite norimą barzdos ilgį.
• Laikykite nuotolinių šukų išlenktą briauną priešais barzdą ir
braukite kerpamąją mašinėlę prieš plaukų augimo kryptį.
• Susipažinę su barzdos ilgio nustatymais, galite nustatyti norimą
barzdos ilgį atminties jungikliu, pastumdami jį aukštyn. Kai
atminties jungiklis yra nustatytas, variklis neįsijungs tol, kol
0557 BRAUN Beard trimmer Exact Power EP100final.indd 9
2009-10-13 15:53:25
Pantone 7462C Black
P
įjungimo / išjungimo jungiklis nepasieks atminties jungiklio
nustatymo.
• Tam, kad nuotolinės šukos neužsikimštų plaukais, kartkartėmis
išvalykite jas šepetėliu. Atsiminkite, kad nuotolines šukas galima
nuimti tik tuomet, kai kerpamoji mašinėlė išjungta.
Į
S
ta
r
k
B Plaukų kirpimas
• Plaukai turi būti švarūs, gerai iššukuoti, nesusiraitę ir sausi.
• Kerpamąją mašinėlę naudokite taip, kaip nurodyta (A) skiltyje,
tačiau naudokite didesnes nuotolines šukas (maždaug 10 /12 /
15 / 18 / 21 / 25 mm nustatymai). Jei nesate pratę kirpti plaukų,
pradėkite nuo didesnio nustatymo, tuomet jį po truputį mažinkite,
kad nenukirptumėte daugiau plaukų, nei pageidaujate. Jei norite
nukirpti plaukus trumpiau nei 10 mm ilgio, patariame pirmiausia
pakirpti juos didesnėmis nuotolinėmis šukomis iki 10 mm ilgio,
tuomet mažesnėmis nuotolinėmis šukomis nukirpti iki norimo
ilgio.
• Judesiai turi būti lėti ir ramūs. Nebraukite prietaiso per plaukus
greičiau, nei jis gali kirpti.
• Protarpiais iškratykite ir išpūskite plaukus. Jei nuotolinėse šukose
yra per daug plaukų, pašalinkite juos ir išvalykite nuotolines
šukas. Atsiminkite, kad nuotolines šukas galima nuimti tik tuomet,
kai kerpamoji mašinėlė išjungta („0“ padėtyje).
A
Š
a
p
la
iš
s
C Kontūrų kirpimas
• Kontūrų kirpiklis idealiai tinka tiksliam barzdos kontūrų formavimui
bei pavienių ilgų plaukelių šalinimui.
• Norėdami naudoti kontūrų kirpiklį, nuimkite nuotolines šukas.
Paverskite (palenkite) dviejų dalių kerpamąją sistemą taip, kad
siauras kontūrų kirpiklis užsifiksuotų stačioje padėtyje.
Geriausios kerpamosios mašinėlės būklės palaikymas
D Valymas ir priežiūra
• Po kiekvieno naudojimo nuimkite nuotolines šukas ir švelniai
papurtykite arba šepetėliu išvalykite plaukus iš kerpamosios
mašinėlės ir nuotolinių šukų.
• Paspauskite nuėmimo mygtukus, kad pakeltumėte dviejų dalių
kerpamąją sistemą. Naudodami šepetėlį, išvalykite dviejų dalių
kerpamąją sistemą ir kerpamosios mašinėlės vidų.
• Tuomet uždėkite dviejų dalių kerpamąją sistemą atgal ant prietaiso
ir spustelėkite ją į pradinę padėtį.
0557 BRAUN Beard trimmer Exact Power EP100final.indd 10
T
G
Š
įs
b
b
t
b
p
G
p
s
įt
r
n
N
a
c
p
Š
I
L
2009-10-13 15:53:25
Pantone 7462C Black
o
s
a
,
/
ų,
,
e
a
o,
o
s
e
s
t,
ui
Įkraunamo akumuliatoriaus tausojimas
Siekiant palaikyti geriausią akumuliatoriaus pajėgumą ir prailginti jo
tarnavimo laiką, reikėtų jį visiškai iškrauti maždaug kas 6 mėnesius,
reguliariai naudojant prietaisą. Tuomet vėl pilnai įkraukite. Nekraukite
kerpamosios mašinėlės visą laiką.
Aplinkosaugos reikalavimai
Šiame produkte yra įkraunamas nikelio hidrido
akumuliatorius. Aplinkos saugojimo sumetimais, neišmeskite
prietaiso su buitinėmis atliekomis, pasibaigus jo tarnavimo
laikui. Atidarykite korpusą kaip parodyta 1-7 paveikslėliuose ir
išimkite akumuliatorių. Išeikvotos baterijos ir akumuliatoriai turi būti
surenkami atskirai nuo kitų buitinių atliekų.
Turinys gali būti keičiamas atskirai neįspėjus.
Garantija
Šiam produktui suteikiama 2 metų garantija, skaičiuojant nuo jo
įsigijimo datos. Garantiniu laikotarpiu mes nemokamai pašalinsime
bet kokius prietaiso defektus, atsiradusius dėl gamybos ar medžiagų
broko. Priklausomai nuo gedimo mes nusprendžiame, ar prietaisas
turi būti taisomas arba keičiamos jo dalys, ar visas prietaisas turi
būti pakeistas nauju. Garantija galioja kiekvienoje šalyje, kur šis
prietaisas tiekiamas „Braun“ ar jo paskirto platintojo.
.
d
Garantija negalioja šiais atvejais: gedimai, atsiradę dėl netinkamo
prietaiso naudojimo, sulaužymo, įprastinio nusidėvėjimo (pvz.,
skutamojo tinklelio ir kerpamojo bloko) taip pat defektai, neturintys
įtakos prietaiso funkcionalumui. Garantija nustoja galioti, jei prietaiso
remontas vykdytas tai daryti neįgaliotų asmenų ir jei naudotos
neoriginalios „Braun“ dalys.
ai
s
Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, atveškite visą prietaisą arba
atsiųskite jį su pirkimo kvitu į „Braun“ įgaliotąjį klientų aptarnavimo
centrą. Garantija galioja tik tuo atveju, jei pirkimo data patvirtinta
pardavėjo spaudu ir parašu garantinėje ir registracijos kortelėse.
ų
ų
Ši garantija niekaip nepaveikia Jūsų įstatymų nustatytų teisių.
o
Importuotojas: Procter & Gamble International Operations SA
LT100001716312
0557 BRAUN Beard trimmer Exact Power EP100final.indd 11
2009-10-13 15:53:25
Pantone 7462C Black
P
Elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia rinkti atskirai
ir nešalinti su kitomis komunalinėmis atliekomis. Jas galite
priduoti į specialų surinkimo punktą.
4
5
6
T
•
•
Šis gaminys atitinka Elektromagnetinio suderinamumo
2004/108/EB ir Žemųjų įtampų 2006/95/EB direktyvų
reikalavimus.
S
Garantinis aptarnavimas:
UAB „Baltic Continent“
P. Lukšio g. 23,
LT-09132 Vilnius
Tel. (8 5) 274 1788
www.service.braun.com
•
•
Pagaminta Kinijoje.
•
Eesti
KASUTUSJUHEND
Habemepiirel Braun Exact Power EP 100. Tüüp 5601.
Meie tooted vastavad kõige kõrgematele kvaliteedi-, funktsionaalsusja disaininõuetele. Loodame, et Brauni uuest habemepiirlist on teile
palju abi.
Tähelepanu
• Seade ei tohi märjaks saada.
• Ärge kerige toitejuhet ümber seadme.
• Ohutuse huvides kontrollige aeg-ajalt toitejuhtme korrasolekut ja
vahetage see vajaduse korral uue vastu välja.
Seadme osad
1a Väike reguleerkamm (habeme ja lühikeste juuste piiramiseks)
1b Suur reguleerkamm (juuste lõikamiseks)
2 Pööratav kaksiktera
a habemepiirel
b kontuurpiirel
c vabastusnupp
3 Kiiruseselektor
0557 BRAUN Beard trimmer Exact Power EP100final.indd 12
•
•
•
S
K
1
2
A
•
•
2009-10-13 15:53:25
Pantone 7462C Black
4
5
6
Toitenupp (habemepikkuse selektoriga)
Mälunupp (6 habemepikkuse seadmiseks)
Märgutuli
Tehnilised andmed
• Pinge: 100–240 V
• Võimsus: 4 W
/ 50 või 60 Hz (automaatne kohanemine)
SEADME LAADIMINE JUHTMEVABAKS KASUTUSEKS
e
a
• Kolm esimest laadimiskorda: ühendage piirel vooluvõrku
(toitenupp peab olema asendis “0”) ning laadige seadet vähemalt
4 tundi. Märgutuli näitab, et seade on ühendatud vooluvõrku.
Kui seadme aku saab täis, siis märgutuli tuhmub märgatavalt.
Kui märgutuli hiljem uuesti süttib, siis näitab see seda, et
täismahtuvuse saavutamiseks algas uuesti laadimine.
• Kui seadme aku on täis, siis kasutage seda kuni laadimise lõpuni
ilma toitejuhtmeta.
• Seejärel laadige seadet uuesti kuni täismahtuvuse saavutamiseni
(hiljem piisab 1-tunnisest laadimisest).
• Aku täislaengust piisab 30-minutiliseks habemeajamiseks.
Habemeajamisaeg sõltub ka habeme tihedusest. Aku saavutab
maksimaalmahtuvuse alles pärast korduvat tühjenemist ja
täislaadimist.
• Seadme laadimiseks sobivaim temperatuur on vahemikus
+15...35 °C.
• Kui seadme akud on tühjad, võite habet ajada ka võrgutoitel. (Kui
pardel ei hakka vooluvõrku ühendatuna kohe tööle, siis laadige
akusid umbes üks minut.)
SEADME KASUTAMINE
Kiiruse valimine
1 Normaalkiirus habeme ja kontuuri piiramiseks.
2 Suur kiirus tugevale habemele ja keerulistele piirkondadele
(nt lõug) ning juuste lõikamiseks.
A Habeme piiramine
• Kinnitage reguleerkamm seadme külge, toitelüliti peab olema
asendis 0.
• Piiramise alustamiseks lükake toitenupp soovitud habemepikkuse
asendisse. Võite valida kuue pikkuse vahel: 1, 3, 6, 9, 12 ja
16 mm.
0557 BRAUN Beard trimmer Exact Power EP100final.indd 13
2009-10-13 15:53:25
Pantone 7462C Black
P
• Soovitatav on alustada suurima pikkusega ning seejärel järkjärgult seadistust vähendada kuni soovitud habemepikkuseni.
• Hoidke reguleerkammi kaldus poolt vastu habet ja liigutage
habemepiirlit vastukarva.
• Kui olete leidnud sobiva lõikepikkuse, siis võite kasutada
mälunuppu, mis jätab valitud lõikepikkuse meelde. Sel juhul ei
käivitu mootor enne, kui toitelüliti on lükatud mälunupuga eelnevalt
valitud asendisse.
• Puhastage reguleerkammi aeg-ajalt puhastusharjaga, et vältida
selle kinnikiilumist. Ärge unustage, et reguleerkammi tohib
eemaldada ainult väljalülitatud seadmelt.
B Juuste lõikamine
• Juuksed peavad olema puhtad, kuivad ning läbi kammitud.
• Toimige osas A kirjeldatud viisil, kuid kasutage suuremat
reguleerkammi (asendid umbes 10 / 12 / 15 / 18 / 21 / 25 mm).
Soovitatav on alustada suurima pikkusega ja siis järk-järgult
lõikepikkust vähendada. Nii võite kindel olla, et ei lõika liiga
palju. Kui soovite juuksed lõigata alla 10 mm pikkuseks, siis on
soovitatav lõigata esmalt suure reguleerkammiga lõikepikkusel
10 mm ning seejärel kasutada väikest reguleerkammi sobival
lõikepikkusel.
• Töötage seadmega rahulikult ja ühtlaselt. Ärge liigutage seadet
läbi juuste kiiremini, kui see jõuab juukseid lõigata.
• Aeg-ajalt eemaldage lõigatud juuksed seadmest puhudes või
raputades. Kui liiga palju juukseid on reguleerkammi külge
kinni jäänud, eemaldage see seadme küljest ja puhastage.
Reguleerkammi saab eemaldada ainult väljalülitatud seadmelt
(asend “0”).
C Kontuurpiirel
• Kontuurpiirel võimaldab väga täpselt tasandada ja piirata habet
või eemaldada üksikuid karvu.
• Habeme piiramise ajal eemaldage reguleerkamm ja keerake
kaksiktera nii, et kitsas lõiketera lukustub ülaasendisse.
SEADME HOOLDAMINE
D Puhastamine ja hooldus
• Pärast igat kasutuskorda eemaldage reguleerkamm ja raputage
seda ettevaatlikult või harjake harjaga piirel ja reguleerkamm
karvadest puhtaks.
0557 BRAUN Beard trimmer Exact Power EP100final.indd 14
•
•
A
A
k
S
a
S
s
v
e
ja
K
p
a
L
k
s
T
V
E
P
S
2
2
A
k
p
lä
e
n
te
s
jä
2009-10-13 15:53:25
Pantone 7462C Black
e
a
ei
t
a
b
t
).
t
a
n
el
al
t
õi
e
.
t
t
e
e
m
• Kaksiktera eemaldamiseks vajutage vabastusnuppudele.
Puhastage puhastusharjaga nii tera kui ka seadme sisemust.
• Seejärel lükake kaksiktera klõpsatusega tagasi algasendisse
(lükake ettepoole).
Aku hooldus
Aku vastupidavuse ja eluea optimeerimiseks tuleks akud regulaarse
kasutamisega täielikult tühjaks laadida umbes iga 6 kuu järel.
Seejärel laadige akud uuesti täielikult täis. Ärge hoidke piirlit kogu
aeg laadimas.
Sisaldab nikkel-hüdriidakut. Antud toodet ei tohi visata
segaolmejäätmete hulka. Avage korpus leheküljel 1-7 näidatud
viisil ning eemaldage aku. Kõik kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja
elektroonikaseadmed ning patareid ja akud tuleb koguda lahus
ja viia selleks ettenähtud lähimasse tasuta vastuvõtu punkti.
Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmete ning
patareide ja akude lahuskogumine ning materjalide ringlussevõtt
aitavad vähendada keskkonnale ja tervisele kohalduvaid riske.
Lisainformatsiooni kasutuselt kõrvaldatud seadmete lahuskogumise
kohta saad kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõtetelt või
seadmeid müüvatelt kauplustelt.
Toodud andmed võivad muutuda ilma etteteatamiseta.
Valmistaja: Braun GmbH. Valmistatud Hiinas.
Esindaja: Procter & Gamble Services Eesti OÜ,
Paldiski mnt 27/29, 10612 Tallinn.
See toode vastab Euroopa Ühenduse direktiividele
2004/108/EMÜ (elektromagnetiline ühilduvus) ja
2006/95/EMÜ (madalpinge elektriseadmed).
Antud toodet ei tohi visata segaolmejäätmete hulka. Kõik
kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed ning
patareid ja akud tuleb koguda lahus ja viia selleks ettenähtud
lähimasse tasuta vastuvõtu punkti. Kasutuselt kõrvaldatud
elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide ja akude lahuskogumine
ning materjalide ringlussevõtt aitavad vähendada keskkonnale ja
tervisele kohalduvaid riske. Lisainformatsiooni kasutuselt kõrvaldatud
seadmete lahuskogumise kohta saad kohalikust omavalitsusest,
jäätmekäitlusettevõtetelt või seadmeid müüvatelt kauplustelt.
0557 BRAUN Beard trimmer Exact Power EP100final.indd 15
2009-10-13 15:53:26
Pantone 7462C Black
P
Garantii
Seadmel on kaheaastane garantii, mis hakkab kehtima seadme
müügipäevast (müügitempel talongil). Garantiiaja jooksul
kõrvaldatakse tasuta kõik seadmel ilmnenud vead, mis on tingitud
ebakvaliteetsest materjalist või valmistamisest ja koostamisest,
vahetatakse välja vigased detailid või kogu seade, kui praak on
tekkinud tootja süü tõttu.
Garantiiparandust ei tehta juhul, kui rikke on põhjustanud seadme
vale kasutamine (juhendi järgimata jätmine), ebaõige voolupinge või
kui seade on purunenud. Samuti ei kehti garantii seadme normaalse
kulumise ning vigade korral, mis ei halvenda seadme väärtust ega
kasutust. Garantii ei kehti, kui seadet ei ole parandatud Brauni
ametlikus hooldus- ja parandustöökojas ega Brauni varuosadega.
Garantiiparanduse alla ei käi seadme puhastamine.
Garantii ei kehti pardlite ja kosmeetiliste pardlite võrgukasseti ja
lõiketera kohta ning elektriliste hambaharjade harjapeade kohta.
Garantii jõustub ainult siis, kui ostukuupäev garantii- ja
registreerimistalongil on kinnitatud kaupluse templi ja müüja
allkirjaga.
Garantii ei anna seadme kasutajale ja teistele isikutele õigust nõuda
väärast kasutamisest johtuvate materiaalsete ja isiklike kahjude
korvamist.
Garantii kehtib riikides, kus käesolevat seadet müüakse kas Brauni
tütarfirma või selle ametliku esindaja kaudu ja kus ei ole kehtestatud
impordipiiranguid ega muid seadusi, mis takistavad seadmele
lubatud garantiiteenindust.
Garantiiparandusse viidav seade peab olema komplektne. Klient
toimetab seadme parandustöökotta omal kulul.
Seadme garantiiaeg pikeneb garantiiparanduses oldud aja võrra.
Seadme üksikute ümbervahetatud osade või kogu ümbervahetatud
seadme garantii lõpeb kogu seadme garantiiaja lõppemisega
(2 aastat).
Simson OÜ, Raua 55, 10152 Tallinn.
Tel: 627 8730. Faks: 627 8739.
Simson OÜ, Aleksandri 6, 51004 Tartu. Tel: 7 343 494.
Simson OÜ, Laine 4, 80016 Pärnu. Tel: 4 427 231.
www.service.braun.com
0557 BRAUN Beard trimmer Exact Power EP100final.indd 16
2009-10-13 15:53:26
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising