Braun | HD770 | User manual | Braun HD770, HD750, Satin Hair 7 User Manual

Braun HD770,  HD750,  Satin  Hair 7 User Manual
Leporello, 85x240 mm, 10 pages, 1/1c = black
Satin •Hair 7
Colour
Satin Hair 7
II
I
Hair Dryer
HD 770
HD 750
colour saver
Type 3549
www.braun.com
99493506/III-11
LV/LT/EE
99493506_HD770-750.indd 11
02.03.11 11:56
4
5
Satin Hair 7
3
II
I
6
1
2
7
II
III
I
II
I
a
b
1
colour saver
Sati
2
Latviski
Tips 3549
Mūsu izstrādājumi ir izgatavoti tā, lai atbilstu augstākajiem
kvalitātes, funkcionalitātes un dizaina standartiem. Ceram,
ka Jums patiks Jūsu jaunā Braun ierīce. Pirms lietošanas
rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
Uzmanību!
• Pieslēdziet fēnu tikai maiņstrāvas (~) kontaktligzdai un
pārliecinieties, ka tīkla spriegums atbilst uz fēna
norādītajam spriegumam.
•
Šo ierīci nedrīkst izmantot ūdens tuvumā
(piemēram, piepildītas izlietnes, vannas vai
dušas tuvumā). Uzmanieties, lai fēns nebūtu
slapjš. Ja fēnu lietojat vannas istabā, pēc izmantošanas
to vienmēr atvienojiet no elektrotīkla. Pat izslēgts fēns ir
bīstams, ja tas nav atvienots no elektrotīkla.
• Papildu drošībai ieteicams vannas istabas elektrotīkla
elektriskajā slēgumā uzstādīt uz diferenciālo strāvu
reaģējošu automātslēdzi (RCD), kura diferenciālais
strāvas stiprums nepārsniedz 30 mA. Pēc padoma
vērsieties pie sertificēta elektriķa.
• Esiet uzmanīgi, lai, fēnam esot ieslēgtam, netiktu
bloķētas gaisa ieplūdes un izplūdes atveres. Ja kāda no
tām tiek bloķēta, fēns automātiski izslēgsies. Kad fēns
dažas minūtes būs atdzisis, tas automātiski atkal
ieslēgsies.
• Netiniet strāvas vadu ap fēnu. Regulāri pārbaudiet, vai
strāvas vads nav nolietots vai bojāts, īpaši vietās, kur tas
ir savienots ar kontaktligzdu un ierīci. Ja Jums rodas
šaubas, vai ierīce ir lietošanai derīga, nogādājiet ierīci
tuvākajā servisa centrā, lai tur to pārbauda/salabo.
Ierīces strāvas vadu nomainīt drīkst tikai pilnvarotā
Braun servisa centrā. Nekvalificētas personas veikti
labojumi var radīt apdraudējumu lietotājam.
2
99493506_HD770-750.indd 2
02.03.11 11:56
• Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām
ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, izņemot
gadījumus, kad tos uzrauga personas, kas atbild par
viņu drošību. Mēs iesakām glabāt ierīci bērniem
nepieejamā vietā.
Apraksts
1
2
3
4
5
6
7
Slēdzis
Krāsu aizsardzības „Colour Saver” poga
Aukstās žāvēšanas funkcijas poga
Aizsargfiltrs
Krāsu aizsardzības „Colour Saver” slēdzis
Uzgalis gaisa plūsmas koncentrēšanai
Difuzors (tikai modelim HD 770)
Slēdzis (1)
Divi gaisa plūsmas un trīs temperatūras iestatījumi ļauj
Jums pielāgot fēnu ne tikai ātrai un efektīvai, bet arī
saudzīgai matu žāvēšanai.
Gaisa plūsma
Temperatūra
II stipra
III augsta
I vāja
II vidēja
O izslēgts
I zema
Krāsu aizsardzības „Colour Saver” tehnoloģija
Krāsu aizsardzības „Colour Saver” tehnoloģija ar satīna
joniem saglabā krāsotu matu veselīgu izskatu, jo aizsargā
matus no izžūšanas un bojājumiem un novērš mitruma
līmeņa samazināšanos matos žāvēšanas laikā. Skaistiem,
krāsotiem matiem, kas ilgāk izskatās veselīgāki.
Krāsu aizsardzības „Colour Saver” poga
Pavirzot uz augšu krāsu aizsardzības „Colour Saver” pogu
(2) Jūs varat kontrolēt maksimālā karstuma limitu matu
fēnam, neskatoties uz gaisa plūsmas uzstādījumiem. Tā
rezultātā Satin Hair Colour fēns pasargā krāsotus matus
no pārkaršanas, pārmērīgas izžūšanas un bojāšanas matu
žāvēšanas laikā.
Krāsu aizsardzības „Colour Saver” slēdzis
Krāsu aizsardzības „Colour Saver” slēdzis (5) apvieno
vēsāko apkārtējo gaisu ar sausāko gaisa plūsmu. Šī jaunā
palielinātā gaisa plūsma pūš saudzīgu vēja plūsmu lielākā
zonā. Ātrai, taču saudzīgai matu žāvēšanai.
Aukstā žāvēšanas funkcija (3)
Lai nostiprinātu ieveidoto matu formu, nospiediet aukstās
žāvēšanas funkcijas pogu.
Aizsargfiltrs (4)
Regulāri noslaukiet filtru, lai tas būtu tīrs. Lai filtru kārtīgi
iztīrītu, noņemiet to un nomazgājiet tekošā ūdenī.
Uzgalis gaisa plūsmas koncentrēšanai (6)
Lai veiktu precīzu matu ieveidošanu, izmantojiet uzgali
gaisa plūsmas koncentrēšanai.
Difuzors matu apjomam (7)
(tikai modelim HD 770)
Difuzora uzlikšana (b)
• Novietojiet uz difuzora malas esošos izvirzījumus
iepretim fēna korpusā esošajiem robiņiem.
• Spiediet difuzoru uz fēna un pagrieziet pulksteņrādītāja
virzienā, līdz tas ar klikšķi tiek nostiprināts savā vietā.
• Lai difuzoru noņemtu, pagrieziet to pretējā virzienā un
noņemiet.
Kupluma efekta radīšana matiem
Īsi līdz vidēji gari mati:
lai piešķirtu matiem papildu kuplumu un paceltu tos pie
saknēm, veiciet nelielas apļveida kustības un viegli virziet
difuzora „pirkstiņus” pa galvas ādu.
3
99493506_HD770-750.indd 3
02.03.11 11:56
Gari mati:
vispirms izžāvējiet matu galus, novietojot tos uz difuzora
„pirkstiņu” pamatnes. Tad ar difuzoru uzmanīgi paceliet
matus pie saknēm un turiet. Matu žāvēšana pie saknēm –
viegli virziet difuzora „pirkstiņus” ar apļveida kustībām pa
galvas ādu.
Šeit minētā informācija var tikt mainīta, iepriekš nebrīdinot.
Apkārtējās vides aizsardzība
Lai aizsargātu apkārtējo vidi - ja ierīce ir nolietojusies
un Jūs to vairs nelietosiet, lūdzu neizmetiet ierīci
sadzīves atkritumos. Par iespējām bez maksas
nodot lietotās elektropreces, lūdzu, interesējieties
veikalā, kurā Jūs nopirkāt ierīci.
Servisa nodrošināšana
Šim produktam mēs nodrošinām 2 gadu bezmaksas
servisu no produkta iegādes dienas. Servisa
nodrošināšanas laikā, veicot remontu vai nomainot bojātās
produkta detaļas, mēs bez maksas novērsīsim visus
defektus, kas radušies ražošanas procesā. Ja produktu
nav iespējams salabot, to var apmainīt pret jaunu vai
analoģisku produktu. Šī servisa nodrošināšana ir spēkā
jebkurā valstī, kurā šo produktu piedāvā Braun vai tā
pilnvaroti izplatītāji. Servisa nodrošināšana neattiecas uz
1) bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas
rezultātā; 2) normālu ierīces nolietojumu; 3) defektiem,
kuri būtiski neietekmē ierīces darbību vai tās vērtību.
Servisa nodrošināšana nav spēkā, ja remontu ir veikusi
persona, kura nav pilnvarota to darīt, kā arī ja remonta
laikā nav izmantotas oriģinālās Braun detaļas. Lai veiktu
bezmaksas ierīces remontu servisa nodrošināšanas laikā,
griezieties pilnvarotā servisa centrā, līdzi ņemot ierīci un
pirkuma čeku. Patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar
normatīvajiem aktiem un šie noteikumi neietekmē
patērētāja ar likumu noteiktās tiesības.
Ražotājs: Braun GmbH, Frankfurter Straße 145,
Kronberg, Vācija.
Izplatītājs: Procter & Gamble, Kr. Valdemāra 21, Rīga,
LV-1010.
Izgatavots Ķīnā.
Braun servisa centrus skatieties www.service.braun.com
vai zvaniet pa tālruni 67425232 vai 26304860. Vairāk
informācijas par Braun produktiem – www.braun.com
Lietuvių
Plaukų džiovintuvas „Braun Satin Hair 7 Colour“
Tipas 3549
Mūsų produktai atitinka aukščiausius kokybės,
funkcionalumo ir dizaino standartus. Tikimės, kad Jums
patiks naudotis šiuo nauju „Braun“ prietaisu. Atidžiai
perskaitykite šią instrukciją prieš naudodami prietaisą.
Svarbu!
• Junkite plaukų džiovintuvą tik prie kintamosios (~)
srovės šaltinio, prieš tai įsitikinę, kad Jūsų namuose
esančio elektros maitinimo šaltinio parametrai atitinka
parametrus, nurodytus ant plaukų džiovintuvo.
•
Šio prietaiso niekuomet nenaudokite šalia
vandens (pvz., vandens pripildytos vonios,
kriauklės ar dušo kabinos). Neleiskite prietaisui
sušlapti. Pasinaudoję prietaisu vonios kambaryje,
visuomet išjunkite prietaisą iš elektros maitinimo
šaltinio. Net neįjungtas, tačiau prijungtas prie elektros
šaltinio, prietaisas kelia pavojų.
4
99493506_HD770-750.indd 4
02.03.11 11:56
• Papildomai apsaugai rekomenduojama sumontuoti
apsauginį liekamosios srovės įrenginį (RCD), kurio
nominali liekamoji srovė ne didesnė nei 30 mA Jūsų
vonios kambario elektros grandinėje. Pasikonsultuokite
su elektros instaliacijos meistru.
• Kai plaukų džiovintuvas įjungtas, neuždenkite oro
įtraukimo ir išpūtimo vietų. Jei bet kurią iš angų
užblokuosite, plaukų džiovintuvas automatiškai
išsijungs. Po kelių minučių, atvėsęs, plaukų džiovintuvas
vėl įsijungs.
• Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą. Reguliariai
tikrinkite maitinimo laidą, ar jis nėra pažeistas,
nusidėvėjęs, ypač abiejuose laido galuose. Jei Jums
kyla abejonių dėl prietaiso būklės, nuneškite prietaisą į
artimiausią „Braun“ klientų aptarnavimo centrą. Laidas
gali būti taisomas tik įgaliotame „Braun“ aptarnavimo
centre. Nekvalifikuotas remontas gali sukelti didelį
pavojų prietaisą naudojančiam asmeniui.
• Šio prietaiso negali naudoti vaikai ir asmenys su ribotais
fiziniais, sensoriniais ar protiniais gebėjimais, jei jie nėra
prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens.
Rekomenduojame laikyti prietaisą vaikams
nepasiekiamoje vietoje. Vaikai turi būti prižiūrimi, norint
užtikrinti, kad jie nežaidžia su prietaisu.
Description
1
2
3
4
5
6
7
Jungiklis
Spalvos išsaugojimo mygtukas
Šalto gūsio mygtukas
Apsauginis filtras
Spalvos išsaugojimo antgalis
Oro srautą koncentruojantis antgalis
Difuzinis antgalis (tik HD 770 modelyje)
Jungiklis (1)
Du oro srauto ir trys temperatūros režimai leidžia Jums
nustatyti greitą ir veiksmingą, o taip pat ir švelnų
džiovinimą.
Oro srautas
II greitas
I lėtas
O išjungta
Temperatūra
III aukšta
II vidutinė
I žema
Spalvos išsaugojimo technologija
Spalvos išsaugojimo technologija su satino jonais saugo
dažytus plaukus nuo išsausėjimo, pažeidimų ir drėgmės
praradimo plaukuose džiovinimo metu. Gražiems
dažytiems plaukams, kurie ilgiau atrodo sveikesni ir
gyvybingesni.
Spalvos išsaugojimo mygtukas
Paslinkdami į viršų spalvos išsaugojimo mygtuką (2)
nustatysite savo plaukų džiovintuvo temperatūros viršutinę
ribą, nepaisant to, koks oro srauto nustatymas. Dėl to
„Satin Hair Colour“ džiovintuvu džiovinami dažyti plaukai
neperkaista, neperdžiūsta ir nėra pažeidžiami. Tuo pat
metu plūsta galingas oro srautas.
Spalvos išsaugojimo antgalis
Spalvos išsaugojimo antgalis (5) sumaišo aplinkos orą su
džiovintuvo oro srautu. Šis naujas padidėjęs oro srautas
per visą džiovinimo plotą pučia lengvą vėjelį. Tada plaukai
greitai, tačiau labai švelniai džiovinami.
Šaltas oro gūsis (3)
Norėdami sutvirtinti šukuoseną šalto oro gūsiu,
nuspauskite šalto gūsio mygtuką.
Apsauginis filtras (4)
Reguliariai valykite filtrą. Norėdami kruopščiai išvalyti filtrą,
išimkite jį ir išplaukite tekančiu vandeniu.
5
99493506_HD770-750.indd 5
02.03.11 11:56
Oro srautą koncentruojantis antgalis (6)
Tiksliam modeliavimui naudokite oro srautą
koncentruojantį antgalį.
Difuzinis antgalis (7)
(tik HD 770 modelyje)
Kaip uždėti difuzinį antgalį (b)
• Įstatykite difuzinio antgalio iškilimus į džiovintuvo
griovelius.
• Uždėkite antgalį ant džiovintuvo, tuomet pasukite
laikrodžio rodyklės kryptimi, kol išgirsite spragtelėjimą.
• Norėdami nuimti difuzinį antgalį, pasukite jį į kitą pusę ir
nuimkite.
Plaukų modeliavimas
Trumpi ir vidutinio ilgio plaukai:
Norėdami padidinti plaukų apimtį ir pakelti plaukus ties
šaknimis, švelniai vedžiokite plaukų džiovintuvą su difuziniu
antgaliu nedideliais apskritimais po plaukus. Pereikite nuo
vienos vietos prie kitos.
Ilgi plaukai:
Pirmiausia išdžiovinkite plaukų galus, suėmę juos difuzinio
antgalio piršteliais. Tuomet atsargiai pakelkite plaukus
difuziniu antgaliu prie galvos, laikykite ir švelniai vedžiokite
plaukų džiovintuvą su difuziniu antgaliu nedideliais
apskritimais po plaukus. Taip plaukai šiek tiek pasikels.
Turinys gali būti keičiamas atskirai neįspėjus
Garantija
Šiam prietaisui suteikiama 2 metų garantija, skaičiuojant
nuo jo įsigijimo datos. Garantiniu laikotarpiu mes
nemokamai pašalinsime bet kokius prietaiso defektus,
atsiradusius dėl gamybos ir medžiagų broko. Priklausomai
nuo gedimo mes nusprendžiame, ar prietaisas turi būti
taisomas arba keičiamos jo dalys, ar visas prietaisas turi
būti pakeistas nauju. Garantija galioja kiekvienoje šalyje,
kur šis prietaisas tiekiamas „Braun“ ar jo paskirto
platintojo.
Garantija negalioja šiais atvejais: gedimai, atsiradę dėl
netinkamo prietaiso naudojimo, įprastinis nusidėvėjimas,
taip pat defektai, neturintys įtakos prietaiso
funkcionalumui. Garantija nustoja galioti, jei prietaiso
remontas vykdytas tai daryti neįgaliotų asmenų ir jei
naudotos neoriginalios „Braun“ dalys.
Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, atveškite visą
prietaisą arba atsiųskite jį su pirkimo kvitu į „Braun“
įgaliotąjį klientų aptarnavimo centrą.
Garantija galioja tik tuo atveju, jei pirkimo data patvirtinta
pardavėjo spaudu ir parašu garantinėje ir registracijos
kortelėse.
Ši garantija niekaip nepaveikia Jūsų įstatymų nustatytų
teisių.
Importuotojas: Procter & Gamble International Operations
SA
LT100001716312
Elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia rinkti
atskirai ir nešalinti su kitomis komunalinėmis
atliekomis. Jas galite priduoti į „Braun“ aptarnavimo
centrą arba specialų surinkimo punktą.
Gamintojas „Braun GmbH“, Frankfurter Str. 145, Kronberg,
Vokietija.
Garantinis aptarnavimas:
UAB „Baltic Continent“
P. Lukšio g. 23
LT-09132 Vilnius
Tel. (8 5) 274 1788
www.service.braun.com
Pagaminta Kinijoje.
6
99493506_HD770-750.indd 6
02.03.11 11:56
Eesti
KASUTUSJUHEND
Föön
Tüüp: 3549
Meie tooted vastavad kõrgeimatele kvaliteedi-,
funktsionaalsus- ja disainistandarditele. Loodame, et
tunnete oma uue Brauni seadme kasutamisest täit rõõmu.
Lugege hoolega enne seadme kasutamist kasutusjuhiseid.
NB!
• Ühendage föön vaid vahelduvvooluallikaga (~) ning
veenduge, et teie majapidamises kasutatav elektripinge
vastaks föönile märgitud nimipingele.
Seadet ei tohi kunagi kasutada vee läheduses
•
(nt veega täidetud kausi, vanni või duši
läheduses). Ärge laske seadmel märjaks saada.
Kui kasutate fööni vannitoas, ühendage see alati pärast
kasutamist vooluvõrgust välja. Isegi väljalülitatud
juukseföön kujutab endast ohtu, kui pole vooluvõrgust
lahtiühendatud.
• Lisakaitseks on soovitatav paigaldada vannitoa
elektriringesse jääkvooluseade (RCD), mille nominaalne
töövool ei oleks suurem kui 30 mA. Küsige nõu seadme
paigaldajalt.
• Kui juukseföön on sisselülitatud, tuleb hoolitseda, et
õhuvoo sisse- ja väljapääs poleks takistatud. Kui fööni
võre blokeerub, lülitub föön automaatselt välja. Föön
jahtub mõne minuti vältel ning lülitub seejärel
automaatselt uuesti sisse.
• Ärge mähkige toitejuhet ümber seadme. Kontrollige
regulaarselt toitejuhtme olukorda. See ei tohi olla
kulunud ega kahjustatud, eriti tootesse sisenemise
punktis ning kontakti juurest. Kui teil esineb kahtlusi
toitekaabli seisukorra suhtes, tooge seade lähimasse
Brauni teeninduskeskusesse ülevaatamisele. Seadme
toitejuhet võib välja vahetada üksnes selleks volitatud
Brauni teeninduskeskuses. Kvalifitseerimata
parandustööd võivad seada seadme kasutaja äärmiselt
ohtlikesse olukordadesse.
• Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ega
isikutele, kelle füüsilised või vaimsed võimed on piiratud,
kui neid ei juhenda nende ohutuse eest vastutav isik.
Üldiselt soovitame seadet hoida lastele kättesaamatus
kohas. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.
Seadme osad
1
2
3
4
5
6
7
Lüliti
Colour Saver nupp
Jaheda õhuvoo nupp
Kaitsefilter
Colour Saver otsik
Täppisotsik
Difuusorotsik (ainult modelil HD 770)
Lüliti asendid (1)
Kaks õhuvoo ja kolm temperatuuri reguleerimise
seadistust võimaldavad teil kuivatada juukseid vastavalt
vajadusele kiirelt, efektiivselt ja ka õrnalt.
Õhuvoog
II kõrge
I madal
O väljalülitatud
Temperatuur
III kõrge
II keskmine
I madal
Colour Saver tehnoloogia
Colour Saver tehnoloogia satiini-ioonidega kaitseb
värvitud juukseid, vältides juuste liigset kuivamist ja
kahjustamist ning vähendades niiskusekadu värvitud
juustest föönitamise ajal. Kaunilt siledad ja läikivad
juuksed, mis näivad tervemad ja säravad kauem.
Colour Saver nupp
Colour Saver nupu (2) ülespoole libistamisel saate
7
99493506_HD770-750.indd 7
02.03.11 11:56
seadistada fööni maksimaalse temperatuuri piirväärtuse
olenemata õhuvoolu seadistusest. Nii takistab Satin Hair
Colour föön värvitud juuste ülekuumenemist, liigset
kuivatamist ja kahjustamist, tagades siiski võimsa
õhuvoolu.
Colour Saver otsik
Colour Saver otsikus (5) seguneb jahedam välisõhk fööni
õhuvooluga. See uus ja suurem õhuvool puhub õrna
tuulena üle laiema pinna. Kiireks, kuid juukseid säästvaks
kuivatamiseks.
Jahe õhuvoog (3)
Soengu fikseerimiseks jaheda õhuvooga vajutage jaheda
õhuvoo nuppu.
Kaitsefilter (4)
Pühkige filtrit regulaarselt puhtaks. Põhjalikuks
puhastamiseks eemaldage filter ja puhastage seda
voolava vee all.
Täppisotsik (6)
Täpse soenguseadmise korral kasutage täppisotsikut.
Difuusorotsik (7)
(ainult modelil HD 770)
Difuusori kinnitamine (b)
• Difuusorotsiku äärel olevatele nagadele vastavad föönil
pilud.
• Lükake difuusor föönile, keerake seda kellaosuti
suunas, kuni bajonettlukk klõpsatades omale kohale
kinnitub.
• Difuusori eemaldamiseks pöörake seda vastupäeva ja
tõmmake.
Kohevuse lisamine
Lühikesed ja keskmise pikkusega juuksed:
kohevuse lisamiseks ning juuksejuurte tõstmiseks juhtige
difuusorisõrmi õrnalt väikeste ringikujuliste liigutusega üle
pea. Liikuge edasi osahaaval.
Pikad juuksed:
Kuivatage kõigepealt juukseotsad, asetades need
sõrmplaadile. Seejärel tõstke difuusoriga õrnalt juuksed
üles pea peale ja hoidke seal. Andke soengule
lisakohevust, lõpetades viimistlemise difuusorit õrnalt
ringjate liigutustega peanahal liigutades.
Toodud andmed võivad muutuda ilma etteteatamiseta.
Valmistaja: Braun GmbH. Valmistatud Hiinas. Esindaja:
Procter & Gamble Services Eesti OÜ, Paldiski mnt 27/29,
10612 Tallinn.
Antud toodet ei tohi visata segaolmejäätmete
hulka. Kõik kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja
elektroonikaseadmed tuleb koguda lahus ja viia
selleks ettenähtud lähimasse tasuta vastuvõtu
punkti. Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja
elektroonikaseadmete lahuskogumine ja materjalide
ringlussevõtt aitavad vähendada keskkonnale ja tervisele
kohalduvaid riske. Lisainformatsiooni kasutuselt
kõrvaldatud seadmete lahuskogumise kohta saad
kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõtetelt või
seadmeid müüvatelt kauplustelt.
Garantii
Seadmel on kaheaastane garantii, mis hakkab kehtima
seadme müügipäevast (müügitempel talongil). Garantiiaja
jooksul kõrvaldatakse tasuta kõik seadmel ilmnenud
vead, mis on tingitud ebakvaliteetsest materjalist või
valmistamisest ja koostamisest, vahetatakse välja vigased
detailid või kogu seade, kui praak on tekkinud tootja süü
tõttu.
8
99493506_HD770-750.indd 8
02.03.11 11:56
Garantiiparandust ei tehta juhul, kui rikke on põhjustanud
seadme vale kasutamine (juhendi järgimata jätmine),
ebaõige voolupinge või kui seade on purunenud. Samuti ei
kehti garantii seadme normaalse kulumise ning vigade
korral, mis ei halvenda seadme väärtust ega kasutust.
Garantii ei kehti, kui seadet ei ole parandatud Brauni
ametlikus hooldus- ja parandustöökojas ega Brauni
varuosadega.
Garantiiparanduse alla ei käi seadme puhastamine.
Pardlite ja kosmeetiliste pardlite võrgukasseti ja lõiketera
kohta garantii ei kehti.
Garantii jõustub ainult siis, kui ostukuupäev garantii- ja
registreerimistalongil on kinnitatud kaupluse templi ja
müüja allkirjaga.
Garantii ei anna seadme kasutajale ja teistele isikutele
õigust nõuda väärast kasutamisest johtuvate materiaalsete
ja isiklike kahjude korvamist.
Garantii kehtib riikides, kus käesolevat seadet müüakse
kas Brauni tütarfirma või selle ametliku esindaja kaudu ja
kus ei ole kehtestatud impordipiiranguid ega muid
seadusi, mis takistavad seadmele lubatud
garantiiteenindust.
Garantiiparandusse viidav seade peab olema komplektne.
Klient toimetab seadme parandustöökotta omal kulul.
Seadme garantiiaeg pikeneb garantiiparanduses oldud aja
võrra. Seadme üksikute ümbervahetatud osade või kogu
ümbervahetatud seadme garantii lõpeb kogu seadme
garantiiaja lõppemisega (2 aastat).
Simson OÜ, Raua 55, 10152 Tallinn. Tel: 627 8730. Faks:
627 8739.
Simson OÜ, Aleksandri 6, 51004 Tartu. Tel: 7 343 494.
Simson OÜ, Laine 4, 80016 Pärnu. Tel: 4 427 231.
www.service.braun.com
9
99493506_HD770-750.indd 9
02.03.11 11:56
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising