Braun | AS530, Satin Hair 5 | User manual | Braun AS530, Satin Hair 5 User Manual

Braun AS530,  Satin Hair 5 User Manual
95454112_AS530 13
14.02.11 13:57
g
h
i
a
b
c
1
1 2 3
2
3
max
1 2 3
4
5
d
e
e
f
1 2 3
wait
2 min
2
95454112_AS530 2
14.02.11 13:57
7
6
8
click!
c li c k !
1
1
2
1 2 3
3
1
9
1 2 3
1 2 3
2
3
1 2 3
10
1
2
2 3
11
3
1 2 3
1 2 3
3
95454112_AS530 3
14.02.11 13:57
Latviski
Braun Satin Hair 5 AS 530 matu veidotājs
Tips 3536.
Mūsu produkti tiek ražoti atbilstoši visaugstākajiem
kvalitātes, funkcionalitātes un dizaina standartiem.
Mēs ceram, ka Jums patiks jaunais Braun
matu veidotājs. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet
lietošanas instrukciju.
Braun steam & style pro matu veidotāju ar tvaika
padeves funkciju var lietot mitru matu žāvēšanai
un dvielī nosusinātu matu ieveidošanai, kā arī
sausu matu ieveidošanai un matu sakārtojuma
uzlabošanai.
Uzmanību!
• Pieslēdziet ierīci tikai maiņstrāvas tīklam. Pirms
pieslēgšanas pārliecinieties, ka spriegums tīklā
atbilst uz ierīces norādītajam.
•
Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā (piem.
piepildītas izlietnes, vannas vai dušas
tuvumā).
• Nepieļaujiet, ka ierīce kļūst mitra.
• Neiepildiet ūdeni karsēšanas caurulītē.
• Papildu drošībai ieteicams vannas istabas
elektrotīkla elektriskajā slēgumā uzstādīt uz
diferenciālo strāvu reaģējošu automātslēdzi
(RCD), kura diferenciālais strāvas stiprums
nepārsniedz 30 mA. Pēc padoma vērsieties pie
sertificēta elektriķa.
• Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem
vai personām ar garīga vai fiziska rakstura
traucējumiem, izņemot gadījumus, kad tos
uzrauga personas, kas atbild par viņu drošību.
Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
• Netiniet elektrības vadu ap ierīces korpusu.
Regulāri pārbaudiet, vai vads nav bojāts vai
nolietojies. Ierīces vadu drīkst nomainīt tikai
autorizētā BRAUN servisa centrā. Nekvalitatīvs
remonts var radīt apdraudējumu lietotājam.
• Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no
elektrotīkla. No elektrotīkla neatvienota ierīce
turpina sakarst, pat ja regulators iestatīts stāvoklī
. Izslēgta, bet elektrotīklam pievienota ierīce,
kas atrodas ūdens tuvumā, var būt bīstama.
• Maksimālā apkārtējās vides temperatūra ierīces
darbināšanai ir 30°C.
Apraksts
a Ūdens tilpne
b Poga uzgaļu noņemšanai
c Gredzenveida slēdzis (atkarībā no iestatījuma
darbojas ar siltu vai vēsu gaisu):
= uzkarsēšanas sistēma tvaika padeves
nodrošināšanai ir aktivizēta un būs
izmantojama pēc apmēram 2 minūtēm.
“1” = silta gaisa plūsma plānu un vidēji biezu matu
ieveidošanai, kā arī matu pacelšanai pie
saknēm.
“2” = biezu matu žāvēšana/ieveidošana.
“3” = ātra matu apžāvēšana, īpaši efektīva, lietojot
uzgali matu kuplumam
= Matu atdzesēšana ar vēsu
gaisu ilgākai matu sakārtojuma
noturībai. Funkcija aktivizējama
visos darba režīmos (“1”, “2”, “3”),
1 2 3
pavelkot un paturot gredzenveida
slēdzi.
d Noņemams filtrs
e Ieslēgšanas/izslēgšanas indikators
f Āķītis ierīces pakāršanai
g Uzgalis ar liela diametra suku
h Uzgalis ar maza diametra suku
i Uzgalis matu kuplumam
Pirms lietošanas
Katru reizi pirms ūdens ieliešanas tilpnē atvienojiet
ierīci no elektrotīkla.
1. Noņemiet ūdens tilpni.
2. Pagrieziet un atveriet ūdens tilpni.
3. Piepildiet tilpni ar ūdeni līdz melnā gumijas
gredzena augšējai malai un cieši aizveriet to.
4. Ievietojiet tilpni ierīcē, piespiediet to, līdz
atskan klikšķis.
5. Pieslēdziet ierīci elektrotīklam, iedegsies
ieslēgšanas/izslēgšanas indikators. Iestatiet
pārslēdzēju stāvoklī ierīces uzkarsēšanai.
Apmēram pēc 2 minūtēm varat ieveidot matus
ar tvaiku.
Pēc lietošanas.
Vienmēr izlejiet ūdeni no tilpnes.
Ieveidošana
• Uzgalis ar liela izmēra suku loku veidošanai.
• Uzgalis ar maza izmēra suku sprogu veidošanai.
• Uzgalis matu kuplumam (tikai steam & style pro
ierīcei)
Tvaika padeves funkcija
Tvaika padeves funkciju iespējams izmantot,
lietojot jebkuru uzgali.
Lai ieslēgtu tvaika plūsmu, piespiediet ūdens
tilpnes augšpusi (Jūs dzirdēsiet klikšķi).
4
95454112_AS530 4
14.02.11 13:57
Caur īpašām atverēm izplūdīs tvaiks, nodrošinot
matiem papildu siltumu un tikai nepieciešamo
mitruma daudzumu ilgākai matu sakārtojuma
noturībai.
Ierīces lietošana sausu matu ieveidošanai ar
tvaika plūsmu.
6. Uzlieciet vajadzīgo uzgali.
7. Uztiniet matu šķipsnu uz sukas. Ieslēdziet
tvaika padevi – pabīdiet un turiet ūdens tilpnes
augšpusi apmēram 5 sekundes. Sajā laikā
jābūt iestatītam režīmam . Pārslēdziet slēdzi
režīmā “1” vai “2” un 15 sekundes ieveidojiet
šķipsnu.
8. Lai matu sakārtojums būtu noturīgāks un mati
elastīgāki, izmantojiet vēsā gaisa plūsmu.
Pavelciet gredzenveida slēdzi un turiet
apmēram 5 sekundes. Uzmanīgi atbrīvojiet
matu šķipsnu no sukas.
Ierīces lietošana mitru matu žāvēšanai/
veidošanai
9. Iestatiet darba režīmu “3” un apžāvējiet matus,
izmantojot uzgali matu kuplumam. Turpiniet
izmantojot režīmu “1”, “2” vai nomainiet uzgali
pret kādu no sukām.
10. Lai apmainītu uzgaļus, nospiediet pogu
uzgaļa izņemšanai (b). (Skat. 8 soli: Lai
matu sakārtojums būtu noturīgāks un mati
elastīgāki, izmantojiet vēsā gaisa plūsmu.
Pavelciet gredzenveida slēdzi un turiet
apmēram 5 sekundes. Lēnām atbrīvojiet matu
šķipsnu no sukas.)
Tīrīšana
11. Pēc lietošanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Ar mitru audumu notīriet uzgaļus, bet motora
daļu – ar sausu audumu. Putekļus no filtra
iztīriet ar pirkstiem. Ļoti netīru filtru noņemiet
un izskalojiet ar ūdeni.
Šeit minētā informācija var tikt mainīta, iepriekš
nebrīdinot.
Apkārtējās vides aizsardzība
Lai aizsargātu apkārtējo vidi - ja ierīce ir
nolietojusies un Jūs to vairs nelietosiet,
lūdzu, neizmetiet to sadzīves atkritumos.
Par iespējām bez maksas nodot lietotās
elektropreces, lūdzu, interesējieties
veikalā, kurā Jūs nopirkāt produktu.
5
95454112_AS530 5
14.02.11 13:57
Lietuvių
Aprašymas
Plaukų džiovintuvas - formuotuvas
„Braun Satin Hair 5“ AS 530
Tipas 3536
a Vandens rezervuaras
b Antgalių nuėmimo mygtukas
c Jungiklis (priklausomai nuo nustatymo įjungia
šiltą ar šaltą orą):
= kaitinimo sistema garų funkcijai yra
suaktyvinama ir pradeda veikti po maždaug
2 minučių.
“1” = šilto oro nustatymas trumpiems ir vidutinio
ilgio plaukams formuoti ir juos pakelti prie
šaknų.
“2” = džiovinimo/formavimo nustatymas ilgiems
plaukams formuoti.
“3” =skirtas greitam drėgnų plaukų džiovinimui.
Ypač veiksmingas su „Volumizer“ antgaliu,
didinančiu plaukų apimtį.
= Šalto oro gūsis skirtas ilgiau
išsaugoti šukuoseną (šalto oro
gūsio funkciją galima suaktyvinti
visuose nustatymuose („1“, „2“,
1 2 3
„3“) patraukus ir palaikius jungiklį).
Mes gaminame produktus, atitinkančius
aukščiausius kokybės, funkcionalumo ir dizaino
standartus. Tikimės, kad Jums patiks naudotis šiuo
nauju „Braun“ prietaisu. Prieš naudodami prietaisą
perskaitykite jo naudojimo instrukciją.
„Braun Satin Hair 5“ su įrengta garų funkcija tinka
drėgnų ir nusausintų plaukų džiovinimui ir sausų
plaukų formavimui ir atgaivinimui.
Dėmesio!
• Junkite prietaisą tik prie kintamosios srovės
šaltinio, prieš tai įsitikinę, kad Jūsų namuose
esančio elektros maitinimo šaltinio parametrai
atitinka parametrus, nurodytus ant prietaiso.
•
Šio prietaiso niekuomet nenaudokite
šalia vandens (pvz., vandens pripildytos
vonios, kriauklės ar dušo kabinos).
Neleiskite prietaisui sušlapti.
• Niekuomet nepilkite vandens tiesiai į kaitinamąjį
vamzdį.
• Papildomai apsaugai rekomenduojama
sumontuoti apsauginį liekamosios srovės įrenginį
(RCD), kurio nominali liekamoji srovė ne didesnė
nei 30 mA Jūsų vonios kambario elektros
grandinėje. Pasikonsultuokite su elektros
instaliacijos meistru.
• Šiuo prietaisu negali naudotis vaikai ir asmenys
su ribotais fiziniais, protiniais ar jutiminiais
gebėjimais, jei jie nėra prižiūrimi už jų saugumą
atsakingo asmens. Rekomenduojame laikyti
prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Vaikai turi būti prižiūrimi norint užtikrinti, kad jie
nežaidžia su prietaisu.
• Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą.
Reguliariai tikrinkite maitinimo laidą, ar jis
nėra pažeistas ar nusidėvėjęs. Jei Jums
kyla abejonių dėl prietaiso būklės, nuneškite
prietaisą į įgaliotąjį „Braun“ aptarnavimo centrą.
Nekvalifikuotas remontas gali sukelti didelį
pavojų prietaisą naudojančiam asmeniui.
• Po naudojimo visuomet išjunkite prietaisą iš
elektros tinklo. Įjungtas į elektros tiklą prietaisas
kaista net nustatytas garų
režime . Net neįjungtas, tačiau prijungtas prie
elektros šaltinio, prietaisas kelia pavojų, jei yra
šalia vandens.
• Didžiausia aplinkos temperatūra prietaiso
naudojimui yra 30°C.
d
e
f
g
h
i
Nuimamas filtras
Įjungimo/išjungimo signalinė lemputė
Kabliukas pakabinimui
Didelis šepetys
Mažas šepetys
„Volumizer“ antgalis plaukų apimčiai padidinti
Prieš pradedant naudoti
Kaskart prieš pildami vandenį į rezervuarą išjunkite
prietaisą iš elektros tinklo.
1. Iš prietaiso ištraukite vandens rezervuarą.
2. Pasukite vandens rezervuarą, kad jį
atidarytumėte.
3. Pripilkite į rezervuarą vandens iš čiaupo iki
juodo guminio žiedelio viršaus ir sandariai
uždarykite.
4. Įstatykite rezervuarą į prietaisą taip, kad
įsitvirtintų savo vietoje.
5. Įjunkite prietaisą į elektros tinklą. Įsijungs
įjungimo/išjungimo signalinė lemputė. Leiskite
nustatymo.
prietaisui įkaisti iki garų simbolio
Po dviejų minučių galite pradėti naudoti
prietaisą.
Po naudojimo
Visuomet išpilkite vandenį iš rezervuaro.
Plaukų formavimas
• didelis šepetys stambioms garbanoms
• mažas šepetys vidutinio dydžio ir smulkioms
garbanoms
• „Volumizer“ antgalis plaukų apimčiai padidinti
6
95454112_AS530 6
14.02.11 13:57
Garų funkcija
Garų funkciją galite naudoti su visais antgaliais.
Norėdami sudrėkinti plaukų sruogą, paspauskite
vandens rezervuaro galiuką (išgirsite
spragtelėjimą). Iš angelių sklis garai, suteikdami
plaukams papildomo karščio ir reikiamą natūralios
drėgmės kiekį, kad ilgiau laikytųsi šukuosena.
Garų funkcijos naudojimas sausiems plaukams
6. Uždėkite norimą antgalį (6 pav.).
7. Šepečiu susukite plaukų sruogą. Įjunkite
garų funkciją paspaudę vandens rezervuaro
galiuką maždaug 5 sekundėms garų simbolio
padėtyje ir formuokite sruogą „1“ arba „2“
padėtyje apie 15 minučių.
8. Kad šukuosena ilgiau laikytųsi ir plaukai
būtų elastingesni, įjunkite šalto oro gūsio
funkciją pakeldami ir palaikydami jungiklį
apie 5 sekundes. Atsargiai ištraukite šepetį iš
sruogos.
Prietaiso naudojimas drėgniems plaukams
9. Džiovinkite drėgnus plaukus 3 režimu su
„Volumizer“ antgaliu. Tęskite su tuo pačiu
antgaliu įjungę „1“ arba „2“ nustatymą arba
pakeiskite „Volumizer“ antgalį vienu iš šepečių.
10. Norėdami pakeisti antgalį paspauskite
antgalių nuėmimo mygtuką (b). (kaip nurodyta
8 punkte: kad šukuosena ilgiau laikytųsi ir
plaukai būtų elastingesni, įjunkite šalto oro
gūsio funkciją pakeldami ir palaikydami jungiklį
apie 5 sekundes. Atsargiai ištraukite šepetį iš
sruogos.)
Valymas
11. Po naudojimo ištraukite laidą iš elektros tinklo.
Antgalius valykite drėgna šluoste, o variklio
dalį – sausa šluoste. Pirštu nuvalykite dulkes
nuo filtro. Jei susikaupė daug dulkių, išimkite
filtrą ir nuplaukite vandeniu.
Turinys gali būti keičiamas atskirai neįspėjus.
Elektros ir elektroninės įrangos atliekas
reikia rinkti atskirai ir nešalinti su kitomis
komunalinėmis atliekomis. Jas galite
priduoti į „Braun“ aptarnavimo centrą
arba specialų surinkimo punktą.
7
95454112_AS530 7
14.02.11 13:57
Eesti
Seadme osad
KASUTUSJUHEND
Föön-kooluti.
Tüüp: 3536.
a Veepaak
b Lisaosa vabastusnupp
c Rõngaslüliti (töötab sooja või külma õhuvooluga,
olenevalt seadistusest):
= aurufunktsiooni kuumutusseade on
aktiveeritud ning hakkab tööle 2 minuti pärast.
“1” = soe õhuvool keskmiste ja väikeste lokkide
tegemiseks ning juuste kohevdamiseks
juuksejuurte juurest
“2” = kuivatamine/suurte lokkide tegemine
“3” = tugev õhuvool märgade juuste kiireks
eelkuivatuseks kohevdusotsikuga
= jahe õhuvool soengu
kinnitamiseks (võimalik kõigi
seadistustega (“1”, “2”, “3”),
sisselülitamiseks tõmmake
1 2 3
rõngaslülitit allapoole ja hoidke
selles asendis)
d Eemaldatav filter
e Märgutuli
f Riputusaas
g Suur hari
h Väike hari
i Kohevdusotsik
Meie tooted vastavad kõige kõrgematele
kvaliteedi-, funktsionaalsus- ja disaininõuetele.
Loodame, et uuest Brauni seadmest on teile palju
kasu. Lugege hoolega enne seadme kasutamist
kasutusjuhiseid.
Aurufunktsiooniga föön-kooluti sobib märgade
juuste eelkuivatamiseks ning käterätikuga
kuivatatud ja niiskete juuste soengusse
seadmiseks, samuti kuivade juuste soengusse
seadmiseks ja värskendamiseks.
TÄHTIS
• Ühendage föön vaid vahelduvvooluallikaga
(~) ning veenduge, et teie majapidamises
kasutatav elektripinge vastaks föönile märgitud
nimipingele.
•
Seadet ei tohi kunagi kasutada vee
läheduses (nt veega täidetud kausi,
vanni või duši läheduses). Ärge laske
seadmel märjaks saada.
• Ärge mitte kunagi valage vett otse
kuumatorusse.
• Lisakaitseks on soovitatav paigaldada vannitoa
elektriringesse jääkvooluseade (RCD), mille
nominaalne töövool ei oleks suurem kui 30 mA.
Küsige nõu seadme paigaldajalt.
• Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele
ega füüsilise või vaimse puudega inimestele,
kui puudub nende ohutuse eest vastutava isiku
järelevalve. Üldiselt soovitame hoida seadet
lastele kättesaamatus kohas.
Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.
• Ärge mähkige toitejuhet ümber seadme.
Kontrollige regulaarselt toitejuhet, et see poleks
kulunud ega kahjustunud. Seadme toitejuhet
võib välja vahetada üksnes selleks volitatud
Brauni teeninduskeskuses. Kvalifitseerimata
parandustööd võivad seada seadme kasutaja
äärmiselt ohtlikesse olukordadesse.
• Eemaldage toitejuhtme pistik pärast kasutamist
alati pistikupesast. Vooluvõrku ühendatud seade
jätkab soojenemist isegi asendis . Ka välja
lülitatud seade on vee läheduses ohtlik.
• Maksimaalne keskkonnatemperatuur seadme
kasutamiseks on 30°C.
Enne kasutamist
Iga kord, kui täidate seadet veega, tõmmake
toitejuhe eelnevalt vooluvõrgust välja.
1. Eemaldage veepaak seadme küljest.
2. Keerake veepaak lahti.
3. Täitke veepaak kuni musta kummirõnga ääreni
kraaniveega. Seejärel sulgege veepaak.
4. Pange veepaak tagasi oma kohale, paagi
kinnitumisest annab märku klõpsatus.
5. Ühendage toitejuhtme pistik pistikupessa.
Märgutuli süttib. Laske seadmel soojeneda
seadistusel . Aurufunktsioon on
kasutusvalmis 2 minuti pärast.
Pärast kasutamist
Tühjendage alati veepaak.
Soenguseadmine
• Suur hari suurte lokkide tegemiseks.
• Väike hari keskmiste ja väikeste lokkide
tegemiseks.
• Kohevdusotsik.
Aurufunktsioon
Aurufunktsiooni saab kasutada kõigi lisaotsikutega.
Kui soovite juuksesalku auruga töödelda, vajutage
veepaagi otsale (kuulete klõpsatust). Aur eraldub
koolutitoru avadest ning annab teie juustele
vajalikul määral loomulikku niiskust, tagades nii
8
95454112_AS530 8
14.02.11 13:57
soengu pikemaajalise püsimise.
Seadme kasutamine kuivade juuste auruga
töötlemiseks
6. Kinnitage seadmele soovitud lisaotsik.
7. Võtke juuksesalk ja keerake see ümber harja.
Aurufunktsiooni sisselülitamiseks vajutage
umbes 5 sekundi jooksul veepaagi otsale
( seadistusel), töödelge juuksesalku umbes
15 sekundit (seadistusel “1” või “2”).
8. Püsivama tulemuse ja soengu parema
elastsuse saamiseks lülitage jahe õhuvool
sisse, selleks tõmmake rõngaslülitit allapoole
ja hoidke selles asendis umbes 5 sekundit.
Eemaldage juuksesalk aeglaselt harja küljest.
kõrvaldatud seadmete lahuskogumise kohta saad
kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõtetelt
või seadmeid müüvatelt kauplustelt.
Seadme kasutamine niiskete juuste
töötlemiseks
9. Esmalt kuivatage juukseid kohevdusotsikuga
seadistusel “3”. Jätkake juuste töötlemist kas
kohevdusotsikuga seadistusel “1” või “2” või
asendades kohevdusotsiku ühega harjadest.
10. Lisaosa vahetamiseks vajutage
vabastusnupule (b). (Nagu punktis 8:
püsivama tulemuse ja soengu parema
elastsuse saamiseks lülitage jahe õhuvool
sisse, selleks tõmmake rõngaslülitit allapoole
ja hoidke selles asendis umbes 5 sekundit.
Eemaldage juuksesalk aeglaselt harja küljest.)
Puhastamine
11. Eemaldage toitejuhtme pistik pärast seadme
kasutamist pistikupesast. Puhastage
lisaotsikuid niiske ning mootoriosa kuiva
lapiga. Eemaldage sõrmega filtris olev mustus.
Kui filter on väga määrdunud, eemaldage see
ja peske jooksva vee all puhtaks.
Toodud andmed võivad muutuda ilma
etteteatamiseta.
Valmistaja: Braun GmbH. Valmistatud Hiinas.
Esindaja: Procter & Gamble Services Eesti OÜ,
Paldiski mnt 27/29, 10612 Tallinn.
Antud toodet ei tohi visata
segaolmejäätmete hulka. Kõik
kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja
elektroonikaseadmed ning patareid
ja akud tuleb koguda lahus ja viia
selleks ettenähtud lähimasse tasuta
vastuvõtu punkti. Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja
elektroonikaseadmete ning patareide ja akude
lahuskogumine ning materjalide ringlussevõtt
aitavad vähendada keskkonnale ja tervisele
kohalduvaid riske. Lisainformatsiooni kasutuselt
9
95454112_AS530 9
14.02.11 13:57
Latviski
Servisa nodrošināšana
Šim produktam mēs nodrošinam 2 gadu bezmaksas servisu
no produkta iegādes dienas. Servisa nodrošināšanas laikā,
veicot remontu vai nomainot bojātās produkta detaļas,
mēs bez maksas novērsīsim visus defektus, kas radušies
ražošanas procesā. Ja produktu nav iespējams salabot, to
var apmainīt pret jaunu vai analoģisku produktu. Šī servisa
nodrošināšana ir spēkā jebkurā valstī, kurā šo produktu
piedāvā Braun vai tā pilnvaroti izplatītāji.
Servisa nodrošināšana neattiecas uz 1) bojājumiem, kas
radušies nepareizas lietošanas rezultātā; 2) normālu ierīces
nolietojumu; 3) defektiem, kuri būtiski neietekmē ierīces
darbību vai tās vērtību. Servisa nodrošināšana nav spēkā,
ja remontu ir veikusi persona, kura nav pilnvarota to darīt,
kā arī ja remonta laikā nav izmantotas oriģinālās Braun
detaļas.
Lai veiktu bezmaksas ierīces remontu servisa
nodrošināšanas laikā, griezieties Braun pilnvarotā servisa
centrā, līdzi ņemot ierīci un pirkuma čeku.
Patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem
aktiem un šie noteikumi neietekmē patērētāja ar likumu
noteiktās tiesības.
Braun servisa centrus skatieties
www.service.braun.com
vai zvaniet pa tālruni 67425232 vai 26304860.
Ražotājs: Braun GmbH, Frankfurter Straße 145, Kronberg,
Vācija.
Izplatītājs: Procter & Gamble,
Kr. Valdemāra 21, Rīga, LV-1010.
Ražots Ķīnā.
Lietuvių
Garantija
Šiam prietaisui suteikiama 2 metų garantija, skaičiuojant
nuo jo įsigijimo datos. Garantiniu laikotarpiu mes
nemokamai pašalinsime bet kokius prietaiso defektus,
atsiradusius dėl gamybos ir medžiagų broko. Priklausomai
nuo gedimo mes nusprendžiame, ar prietaisas turi būti
taisomas arba keičiamos jo dalys, ar visas prietaisas turi
būti pakeistas nauju. Garantija galioja kiekvienoje šalyje,
kur šis prietaisas tiekiamas „Braun“ ar jo paskirto platintojo.
Garantija negalioja šiais atvejais: gedimai, atsiradę dėl
netinkamo prietaiso naudojimo, įprastinis nusidėvėjimas,
taip pat defektai, neturintys įtakos prietaiso funkcionalumui.
Garantija nustoja galioti, jei prietaiso remontas vykdytas
tai daryti neįgaliotų asmenų ir jei naudotos neoriginalios
„Braun“ dalys.
Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, atveškite visą
prietaisą arba atsiųskite jį su pirkimo kvitu į „Braun“ įgaliotąjį
klientų aptarnavimo centrą. Garantija galioja tik tuo atveju,
jei pirkimo data patvirtinta pardavėjo spaudu ir parašu
garantinėje ir registracijos kortelėse.
Ši garantija niekaip nepaveikia Jūsų įstatymų nustatytų
teisių.
Importuotojas: Procter & Gamble International Operations
SA
LT100001716312
Garantinis aptarnavimas:
UAB „Baltic Continent“
P. Lukšio g. 23,
LT-09132 Vilnius
Tel. (8 5) 274 1788
www.service.braun.com
Pagaminta Kinijoje.
Eesti
Garantii
Seadmel on kaheaastane garantii, mis hakkab kehtima
seadme müügipäevast (müügitempel talongil). Garantiiaja
jooksul kõrvaldatakse tasuta kõik seadmel ilmnenud
vead, mis on tingitud ebakvaliteetsest materjalist või
valmistamisest ja koostamisest, vahetatakse välja vigased
detailid või kogu seade, kui praak on tekkinud tootja süü
tõttu.
Garantiiparandust ei tehta juhul, kui rikke on põhjustanud
seadme vale kasutamine (juhendi järgimata jätmine),
ebaõige voolupinge või kui seade on purunenud. Samuti
ei kehti garantii seadme normaalse kulumise ning vigade
korral, mis ei halvenda seadme väärtust ega kasutust.
Garantii ei kehti, kui seadet ei ole parandatud Brauni
ametlikus hooldus- ja parandustöökojas ega Brauni
varuosadega.
Garantiiparanduse alla ei käi seadme puhastamine.
Garantii ei kehti pardlite ja kosmeetiliste pardlite
võrgukasseti ja lõiketera kohta ning elektriliste
hambaharjade harjapeade kohta.
Garantii jõustub ainult siis, kui ostukuupäev garantii- ja
registreerimistalongil on kinnitatud kaupluse templi ja müüja
allkirjaga.
Garantii ei anna seadme kasutajale ja teistele isikutele
õigust nõuda väärast kasutamisest johtuvate materiaalsete
ja isiklike kahjude korvamist.
Garantii kehtib riikides, kus käesolevat seadet müüakse kas
Brauni tütarfirma või selle ametliku esindaja kaudu ja kus
ei ole kehtestatud impordipiiranguid ega muid seadusi, mis
takistavad seadmele lubatud garantiiteenindust.
Garantiiparandusse viidav seade peab olema komplektne.
Klient toimetab seadme parandustöökotta omal kulul.
Seadme garantiiaeg pikeneb garantiiparanduses oldud
aja võrra. Seadme üksikute ümbervahetatud osade või
kogu ümbervahetatud seadme garantii lõpeb kogu seadme
garantiiaja lõppemisega (2 aastat).
Simson OÜ, Raua 55, 10152 Tallinn.
Tel: 627 8730. Faks: 627 8739.
Simson OÜ, Aleksandri 6, 51004 Tartu.
Tel: 7 343 494.
Simson OÜ, Laine 4, 80016 Pärnu.
Tel: 4 427 231.
www.service.braun.com
10
95454112_AS530 10
14.02.11 13:57
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising