Braun | Satin Hair 3 | User manual | Braun AS330, Satin Hair 3 User Manual

Braun AS330,  Satin Hair 3 User Manual
99493681_AS330 9
15.02.11 09:13
Leporello, 130x180mm, 8 pages, 1c = black
2
99493681_AS330 2
15.02.11 09:13
BRAUN AS 330 Satin Hair 3
Tips 4485.
leju: suka brīvi rotēs un atbrīvos matus (zīmējums
3). Lai atkal nofiksētu suku, vienkārši nospiediet
balto uzgali (zīmējums 4).
Mūsu produkti tiek ražoti atbilstoši visaugstākajiem
kvalitātes, funkcionalitātes un dizaina standartiem.
Mēs ceram, ka Jums patiks jaunais Braun matu
veidotājs.
Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas
instrukciju.
Tīrīšana
Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet to no elektrotīkla.
Uz īsu brīdi ievietojiet veidošanas suku un uzgali
matu kuplumam siltā ziepjūdenī un tad notīriet ar
drīkst tīrīt tikai ar sausu
drāniņu. Motora daļu
drānu.
SVARĪGI
• Pieslēdziet ierīci tikai maiņstrāvas tīklam. Pirms
ierīces pieslēgšanas tīklam pārliecinieties, ka
spriegums tīklā atbilst uz ierīces norādītajam.
Ieteikumi matu ieveidošanai
Nelielā ieveidošanas suka ir ideāli piemērota, lai
veidotu smalkas cirtas vai lokas. Ar lielo apaļo suku
var veidot lielas lokas, kā arī iztaisnot matus.
Ar abām sukām var pacelt matus pie saknēm un
dažādi ieveidot matus galus (piem. uz iekšu, uz
āru, pielabot to formu). Bez tam, ar “pirkstiņu”
palīdzību AS 330 matu veidotājs piešķirs frizūrai
kuplumu un elastību.
Latviski
•
Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā (piem.
piepildītas izlietnes, vannas vai dušas
tuvumā).
Neļaujiet ierīcei kļūt mitrai.
• Pēc ierīces lietošanas vienmēr atvienojiet to
no elektrotīkla. Izslēgta, bet no elektrotīkla
neatvienota ierīce var būt bīstama ūdens
tuvumā.
Šeit minētā informācija var tikt mainīta, iepriekš
nebrīdinot.
• Papildu drošībai ieteicams vannas istabas
elektrotīkla elektriskajā slēgumā uzstādīt uz
diferenciālo strāvu reaģējošu automātslēdzi
(RCD), kura diferenciālais strāvas stiprums
nepārsniedz 30 mA. Pēc padoma vērsieties pie
sertificēta elektriķa.
Apkārtējās vides aizsardzība
Lai aizsargātu apkārtējo vidi - ja ierīce ir
nolietojusies un Jūs to vairs nelietosiet,
lūdzu, neizmetiet to sadzīves atkritumos.
Par iespējām bez maksas nodot lietotās
elektropreces, lūdzu, interesējieties
veikalā, kurā Jūs nopirkāt produktu.
• Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem
vai personām ar garīga vai fiziska rakstura
traucējumiem, izņemot gadījumus, kad tos
uzrauga personas, kas atbild par viņu drošību.
Mēs iesakām glabāt ierīci bērniem nepieejamā
vietā.
• Netiniet tīkla vadu ap korpusu. Regulāri
pārbaudiet tīkla vadu vai tas nav nolietojies vai
bojāts. Ierīces tīkla vadu drīkst nomainīt tikai
Braun autorizētajā servisa centrā. Nekvalitatīvi
veikts remonts var radīt apdraudējumu
lietotājam.
Braun AS 330 matu veidotājs paredzēts ar
dvieli nosusinātu vai mitru matu ieveidošanai.
Slēdzis
0 = Izslēgts
I = viegla gaisa plūsma (200W)
II = stipra gaisa plūsma (400W)
Cirtu atbrīvošana
(Tikai veidošanas sukai )
Lai automātiski atritinātu uz sukas uztīto matu
šķipsnu (zīmējums 1), pagrieziet balto uzgali sukas
galā (zīmējums 2). Lēnām virziet matu veidotāju uz
3
99493681_AS330 3
15.02.11 09:13
Lietuvių
II – turbo režimas (400 W)
Plaukų džiovintuvas – formuotuvas
„Braun Satin Hair 3“ AS 330
Tipas 4485
Garbanų išleidimas
(tik su modeliavimo šepečiu
Naudojimo instrukcija
Mes gaminame produktus, atitinkančius
aukščiausius kokybės, funkcionalumo ir dizaino
standartus. Tikimės, kad Jums patiks naudotis šiuo
nauju „Braun“ prietaisu.
Norėdami automatiškai išleisti plaukų sruogą
(1), pasukite baltą šepečio galiuką (2). Lėtai
veskite formuotuvą žemyn: šepetys laisvai juda
išleisdamas sruogas (3). Norėdami vėl užfiksuoti
šepetį, paspauskite baltą galiuką (4).
Prieš naudodami prietaisą perskaitykite jo
naudojimo instrukciją.
Valymas:
Po naudojimo, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
Modeliavimo šepetį ir purumo suteikiantį antgalį
įdėkite į muiliną vandenį ir nuvalykite šluoste.
Variklio dalis
gali būti valoma tik sausa šluoste.
Dėmesio!
• Junkite prietaisą tik prie kintamosios srovės (~)
šaltinio, prieš tai įsitikinę, kad Jūsų namuose
esančio elektros maitinimo šaltinio parametrai
atitinka parametrus, nurodytus ant prietaiso.
•
Šio prietaiso niekuomet nenaudokite
šalia vandens (pvz., vandens pripildytos
vonios, kriauklės ar dušo kabinos).
Neleiskite prietaisui sušlapti.
• Pasinaudoję prietaisu vonios kambaryje,
visuomet išjunkite prietaisą iš elektros maitinimo
šaltinio. Net neįjungtas, tačiau prijungtas prie
elektros šaltinio, prietaisas kelia pavojų.
• Papildomai apsaugai rekomenduojama
sumontuoti apsauginį liekamosios srovės įrenginį
(RCD), kurio nominali liekamoji srovė ne didesnė
nei 30 mA Jūsų vonios kambario elektros
grandinėje. Pasikonsultuokite su elektros
instaliacijos meistru.
• Šiuo prietaisu negali naudotis vaikai ir asmenys
su ribotais fiziniais, protiniais ar jutiminiais
gebėjimais, jei jie nėra prižiūrimi už jų saugumą
atsakingo asmens. Rekomenduojame laikyti
prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Vaikai turi būti prižiūrimi norint užtikrinti, kad jie
nežaidžia su prietaisu.
)
Plaukų formavimo patarimai:
Mažas modeliavimo šepetys leidžia puikiai
suformuoti mažas garbanas ir bangeles, o didelis
apvalus šepetys
nepriekaištingai formuoja
didesnes garbanas ir bangeles bei tiesina plaukus.
Abiejų šepečių pagalba galėsite pakelti plaukus
prie šaknų ir įvairiai formuoti plaukų galiukus (pvz.,
užsukti į vidų ar į išorę, pašiaušti ir pan.) Be to,
AS 330 su purumo suteikiančiu antgaliu puikiai
pagyvina plaukus ir suteikia jiems purumo.
Turinys gali būti keičiamas atskirai neįspėjus.
Elektros ir elektroninės įrangos atliekas
reikia rinkti atskirai ir nešalinti su kitomis
komunalinėmis atliekomis. Jas galite
priduoti į „Braun“ aptarnavimo centrą
arba specialų surinkimo punktą.
• Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą.
Reguliariai tikrinkite maitinimo laidą, ar jis
nėra pažeistas ar nusidėvėjęs. Jei Jums
kyla abejonių dėl prietaiso būklės, nuneškite
prietaisą į įgaliotąjį „Braun“ aptarnavimo centrą.
Nekvalifikuotas remontas gali sukelti didelį
pavojų prietaisą naudojančiam asmeniui.
„Braun“ AS 330 tinka drėgniems ar
nusausintiems plaukams formuoti.
Jungiklis
0 – išjungta
I – švelnus režimas (200 W)
4
99493681_AS330 4
15.02.11 09:13
Eesti
KASUTUSJUHEND
Kooluti.
Tüüp: 4485.
Meie tooted vastavad kõige kõrgematele
kvaliteedi-, funktsionaalsus- ja disaininõuetele.
Loodame, et uuest Brauni seadmest on teile palju
kasu.
Lugege hoolega enne seadme kasutamist
kasutusjuhiseid.
TÄHTIS
• Ühendage kooluti vaid vahelduvvooluallikaga
(~) ning veenduge, et teie majapidamises
kasutatav elektripinge vastaks koolutiile märgitud
nimipingele.
•
Seadet ei tohi kunagi kasutada vee
läheduses (nt veega täidetud kausi, vanni
või duši läheduses). Ärge laske seadmel
märjaks saada.
• Ühendage seade alati pärast kasutamist
vooluvõrgust lahti. Isegi väljalülitatud seade
kujutab endast vee läheduses paiknedes ohtu.
• Lisakaitseks on soovitatav paigaldada vannitoa
elektriringesse jääkvooluseade (RCD), mille
nominaalne töövool ei oleks suurem kui 30 mA.
Küsige nõu seadme paigaldajalt.
• Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele
ega füüsilise või vaimse puudega inimestele,
kui puudub nende ohutuse eest vastutava isiku
järelevalve. Üldiselt soovitame hoida seadet
lastele kättesaamatus kohas. Jälgige, et lapsed
seadmega ei mängiks.
• Ärge mähkige toitejuhet ümber seadme.
Kontrollige regulaarselt toitejuhet, et see poleks
kulunud ega kahjustunud. Seadme toitejuhet
võib välja vahetada üksnes selleks volitatud
Brauni teeninduskeskuses. Kvalifitseerimata
parandustööd võivad seada seadme kasutaja
äärmiselt ohtlikesse olukordadesse.
(1) keerake harja valget otsa üle luku (2).
Liigutage aeglaselt kooluti allapoole: hari pöörleb
vabalt ringi ja vabastab juuksesalgu (3). Harja
taaslukustamiseks vajutage valgele otsale (4).
Puhastamine
Alati enne puhastamist eemaldage pistik
pistikupesast. Asetage soenguhari ja
kohevdusotsik
hetkeks seebivette ja puhastage
tuleks puhastada
seejärel lapiga. Mootoriosa
vaid kuiva lapiga.
Soengunipid
Väike soenguhari sobib ideaalselt väikeste lokkide
sobib
ja lainete tegemiseks. Suur, ümar hari
suurte lokkide ja lainete tegemiseks ning juuste
sirgendamiseks. Mõlemad harjad aitavad tõsta
juuksejuuri ning sättida juukseotsi (sissepoole,
väljapoole, keerdu jne). Kohevdusotsikuga saab
lisada juustele kohevust ja vetruvust.
Toodud andmed võivad muutuda ilma
etteteatamiseta.
Valmistaja: Braun GmbH. Valmistatud Hiinas.
Esindaja: Procter & Gamble Services Eesti OÜ,
Paldiski mnt 27/29, 10612 Tallinn.
Antud toodet ei tohi visata segaolmejäätmete
hulka. Kõik kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja
elektroonikaseadmed ning patareid ja akud
tuleb koguda lahus ja viia selleks ettenähtud
lähimasse tasuta vastuvõtu punkti. Kasutuselt
kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmete ning
patareide ja akude lahuskogumine ning materjalide
ringlussevõtt aitavad vähendada keskkonnale ja
tervisele kohalduvaid riske. Lisainformatsiooni
kasutuselt kõrvaldatud seadmete
lahuskogumise kohta saad kohalikust
omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõtetelt
või seadmeid müüvatelt kauplustelt.
Seade sobib käterätiku-kuivade või niiskete
juuste soengusse seadmiseks.
Rõngaslüliti
0 = välja lülitatud
I = õrn seadistus (200 W)
II = turbo seadistus (400 W)
Automaatne lokkide vabastamine (ainult
soenguharjal )
Automaatseks juuksesalgu lahtikerimiseks
5
99493681_AS330 5
15.02.11 09:13
Latviski
Servisa nodrošināšana
Šim produktam mēs nodrošinam 2 gadu bezmaksas servisu
no produkta iegādes dienas. Servisa nodrošināšanas laikā,
veicot remontu vai nomainot bojātās produkta detaļas,
mēs bez maksas novērsīsim visus defektus, kas radušies
ražošanas procesā. Ja produktu nav iespējams salabot, to
var apmainīt pret jaunu vai analoģisku produktu. Šī servisa
nodrošināšana ir spēkā jebkurā valstī, kurā šo produktu
piedāvā Braun vai tā pilnvaroti izplatītāji.
Servisa nodrošināšana neattiecas uz 1) bojājumiem, kas
radušies nepareizas lietošanas rezultātā; 2) normālu ierīces
nolietojumu; 3) defektiem, kuri būtiski neietekmē ierīces
darbību vai tās vērtību. Servisa nodrošināšana nav spēkā,
ja remontu ir veikusi persona, kura nav pilnvarota to darīt,
kā arī ja remonta laikā nav izmantotas oriģinālās Braun
detaļas.
Lai veiktu bezmaksas ierīces remontu servisa
nodrošināšanas laikā, griezieties Braun pilnvarotā servisa
centrā, līdzi ņemot ierīci un pirkuma čeku.
Patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem
aktiem un šie noteikumi neietekmē patērētāja ar likumu
noteiktās tiesības.
Braun servisa centrus skatieties
www.service.braun.com
vai zvaniet pa tālruni 67425232 vai 26304860.
Ražotājs: Braun GmbH, Frankfurter Straße 145, Kronberg,
Vācija.
Izplatītājs: Procter & Gamble, Kr. Valdemāra 21, Rīga,
LV-1010.
Ražots Ķīnā.
Lietuvių
Garantija
Šiam prietaisui suteikiama 2 metų garantija, skaičiuojant
nuo jo įsigijimo datos. Garantiniu laikotarpiu mes
nemokamai pašalinsime bet kokius prietaiso defektus,
atsiradusius dėl gamybos ir medžiagų broko. Priklausomai
nuo gedimo mes nusprendžiame, ar prietaisas turi būti
taisomas arba keičiamos jo dalys, ar visas prietaisas turi
būti pakeistas nauju. Garantija galioja kiekvienoje šalyje,
kur šis prietaisas tiekiamas „Braun“ ar jo paskirto platintojo.
Garantija negalioja šiais atvejais: gedimai, atsiradę dėl
netinkamo prietaiso naudojimo, įprastinis nusidėvėjimas,
taip pat defektai, neturintys įtakos prietaiso funkcionalumui.
Garantija nustoja galioti, jei prietaiso remontas vykdytas
tai daryti neįgaliotų asmenų ir jei naudotos neoriginalios
„Braun“ dalys.
Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, atveškite visą
prietaisą arba atsiųskite jį su pirkimo kvitu į „Braun“ įgaliotąjį
klientų aptarnavimo centrą. Garantija galioja tik tuo atveju,
jei pirkimo data patvirtinta pardavėjo spaudu ir parašu
garantinėje ir registracijos kortelėse.
Ši garantija niekaip nepaveikia Jūsų įstatymų nustatytų
teisių.
Importuotojas: Procter & Gamble
International Operations SA
LT100001716312
Garantinis aptarnavimas:
UAB „Baltic Continent“
P. Lukšio g. 23,
LT-09132 Vilnius
Tel. (8 5) 274 1788
www.service.braun.com
Pagaminta Kinijoje.
Eesti
Garantii
Seadmel on kaheaastane garantii, mis hakkab kehtima
seadme müügipäevast (müügitempel talongil). Garantiiaja
jooksul kõrvaldatakse tasuta kõik seadmel ilmnenud
vead, mis on tingitud ebakvaliteetsest materjalist või
valmistamisest ja koostamisest, vahetatakse välja vigased
detailid või kogu seade, kui praak on tekkinud tootja süü
tõttu.
Garantiiparandust ei tehta juhul, kui rikke on põhjustanud
seadme vale kasutamine (juhendi järgimata jätmine),
ebaõige voolupinge või kui seade on purunenud. Samuti
ei kehti garantii seadme normaalse kulumise ning vigade
korral, mis ei halvenda seadme väärtust ega kasutust.
Garantii ei kehti, kui seadet ei ole parandatud Brauni
ametlikus hooldus- ja parandustöökojas ega Brauni
varuosadega.
Garantiiparanduse alla ei käi seadme puhastamine.
Garantii ei kehti pardlite ja kosmeetiliste pardlite
võrgukasseti ja lõiketera kohta ning elektriliste
hambaharjade harjapeade kohta.
Garantii jõustub ainult siis, kui ostukuupäev garantii- ja
registreerimistalongil on kinnitatud kaupluse templi ja müüja
allkirjaga.
Garantii ei anna seadme kasutajale ja teistele isikutele
õigust nõuda väärast kasutamisest johtuvate materiaalsete
ja isiklike kahjude korvamist.
Garantii kehtib riikides, kus käesolevat seadet müüakse kas
Brauni tütarfirma või selle ametliku esindaja kaudu ja kus
ei ole kehtestatud impordipiiranguid ega muid seadusi, mis
takistavad seadmele lubatud garantiiteenindust.
Garantiiparandusse viidav seade peab olema komplektne.
Klient toimetab seadme parandustöökotta omal kulul.
Seadme garantiiaeg pikeneb garantiiparanduses oldud
aja võrra. Seadme üksikute ümbervahetatud osade või
kogu ümbervahetatud seadme garantii lõpeb kogu seadme
garantiiaja lõppemisega (2 aastat).
Simson OÜ, Raua 55, 10152 Tallinn.
Tel: 627 8730. Faks: 627 8739.
Simson OÜ, Aleksandri 6, 51004 Tartu.
Tel: 7 343 494.
Simson OÜ, Laine 4, 80016 Pärnu.
Tel: 4 427 231.
www.service.braun.com
6
99493681_AS330 6
15.02.11 09:13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising