Braun | AS 720 | User manual | Braun AS 720, Satin Hair 7 User Manual

Braun AS 720,  Satin Hair 7 User Manual
Leporello, 95x260 mm, 8 pages, 1/1c = black
Satin Hair 7
•
Airstyler
AS 720
Satin Hair 7
Type 3551
www.braun.com
99493680_AS720.indd 9
99493680/III-11
LV/LT/EE
01.03.11 09:39
4
3
click
5
2
1
Satin Hair 7
2
99493680_AS720.indd 2
01.03.11 09:39
Latviski
BRAUN Satin Hair 7 IONTEC matu veidotājs AS 720
Tips 3551
Lietošanas instrukcija
Mūsu produkti tiek ražoti atbilstoši visaugstākajiem kvalitātes,
funkcionalitātes un dizaina standartiem. Mēs ceram, ka Jums
patiks jaunais Braun matu veidotājs.
Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
Svarīgi
• Pieslēdziet ierīci tikai maiņstrāvas (~) tīklam. Pirms ierīces
pieslēgšanas tīklam pārliecinieties, ka spriegums tīklā atbilst uz
ierīces norādītajam.
•
Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā (piem. piepildītas
izlietnes, vannas vai dušas tuvumā). Neļaujiet ierīcei kļūt
mitrai.
• Pēc ierīces lietošanas vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla.
Izslēgta, bet no elektrotīkla neatvienota ierīce var būt bīstama
ūdens tuvumā.
• Papildu drošībai ieteicams vannas istabas elektrotīkla
elektriskajā slēgumā uzstādīt uz diferenciālo strāvu reaģējošu
automātslēdzi (RCD), kura diferenciālais strāvas stiprums
nepārsniedz 30 mA. Pēc padoma vērsieties pie sertificēta
elektriķa.
• Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar
garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, izņemot gadījumus,
kad tos uzrauga personas, kas atbild par viņu drošību. Mēs
iesakām glabāt ierīci bērniem nepieejamā vietā.
• Netiniet tīkla vadu ap korpusu. Regulāri pārbaudiet tīkla vadu vai
tas nav nolietojies vai bojāts. Ierīces tīkla vadu drīkst nomainīt
tikai autorizētā servisa centrā. Nekvalitatīvi veikts remonts var
radīt apdraudējumu lietotājam.
Ierīce paredzēta ar dvieli nosusinātu vai nedaudz mitru matu
ieveidošanai. Lai žāvētu matus, ierīci var lietot bez papildus uzgaļa.
IONTEC
IONTEC ir tehnoloģija, kas īpaši veidota, lai aizsargātu matu
veselīgo izskatu. Zaļš jonu indikators (3) efektīvi atbrīvo miljoniem
satīna jonu matos. Tie piesaista mitrumu no gaisa matu ieveidošanas laikā un ātri atjauno matu mitruma balansu, kas parasti tiek
zaudēts, veidojot matus ar karstuma matu veidošanas līdzekļiem.
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis (1)
0 = izslēgts
I = viegla gaisa plūsma
II = stipra gaisa plūsma
Papildus daļu noņemšana/pievienošana
• Lai noņemtu papildus daļas, pagrieziet to, lai norādes
bultas uz papildus daļas un uz motora daļas sakristu.
• Lai pievienotu papildus daļu, novietojiet ierīces korpusu
un papildus daļu pret iezīmēto atzīmi un grieziet, kamēr
norādes bultas saskaras un papildus ierīce ir nofiksēta.
Matu veidošanas papildus daļu izmantošana
• Apaļā ķemme (4) var tikt izmantota, lai veidotu lokas un cirtas,
kā arī matu taisnošanai, apjoma veidošanai un matu pacelšanai
pie saknēm.
• Ķemme (5) ir ideāli piemērota ķemmēšanai un matu taisnošanai. To var izmantot arī matu pacelšanai pie saknēm vai matu
galu ieveidošanai.
Auksts - karsts
Lai nostiprinātu matu sakārtojumu ar aukstu gaisu, turiet
nospiestu aukstā gaisa plūsmas regulējošo pogu (2).
Tīrīšana
Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet to no elektrotīkla. Uz īsu brīdi
ievietojiet veidošanas suku un uzgali matu kuplumam siltā
ziepjūdenī un tad notīriet ar drāniņu. Pirms pievienošanas detaļas
nožāvējiet. Motora daļu drīkst tīrīt tikai ar sausu drānu.
Šeit minētā informācija var tikt mainīta, iepriekš nebrīdinot.
3
99493680_AS720.indd 3
01.03.11 09:39
Apkārtējās vides aizsardzība
Lai aizsargātu apkārtējo vidi - ja ierīce ir nolietojusies un
Jūs to vairs nelietosiet, lūdzu neizmetiet ierīci sadzīves
atkritumos. Par iespējām bez maksas nodot lietotās
elektropreces, lūdzu, interesējieties veikalā, kurā Jūs
nopirkāt ierīci.
Servisa nodrošināšana
Šim produktam mēs nodrošinām 2 gadu bezmaksas servisu no
produkta iegādes dienas. Servisa nodrošināšanas laikā, veicot
remontu vai nomainot bojātās produkta detaļas, mēs bez maksas
novērsīsim visus defektus, kas radušies ražošanas procesā. Ja
produktu nav iespējams salabot, to var apmainīt pret jaunu vai
analoģisku produktu. Šī servisa nodrošināšana ir spēkā jebkurā
valstī, kurā šo produktu piedāvā Braun vai tā pilnvaroti izplatītāji.
Servisa nodrošināšana neattiecas uz 1) bojājumiem, kas radušies
nepareizas lietošanas rezultātā; 2) normālu ierīces nolietojumu;
3) defektiem, kuri būtiski neietekmē ierīces darbību vai tās vērtību.
Servisa nodrošināšana nav spēkā, ja remontu ir veikusi persona,
kura nav pilnvarota to darīt, kā arī ja remonta laikā nav izmantotas
oriģinālās Braun detaļas. Lai veiktu bezmaksas ierīces remontu
servisa nodrošināšanas laikā, griezieties Braun pilnvarotā servisa
centrā, līdzi ņemot ierīci un pirkuma čeku. Patērētājam ir noteiktas
tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šie noteikumi
neietekmē patērētāja ar likumu noteiktās tiesības.
Ražotājs: Braun GmbH, Frankfurter Straße 145, Kronberg, Vācija.
Izplatītājs: Procter & Gamble, Kr. Valdemāra 21, Rīga, LV-1010.
Izgatavots Ķīnā.
Braun servisa centrus skatieties www.service.braun.com
vai zvaniet pa tālruni 67425232 vai 26304860. Vairāk informācijas
par Braun produktiem – www.braun.com
Lietuvių
Plaukų formuotuvas „Satin Hair 7“ AS 720
Tipas 3551
Naudojimo instrukcija
Mes gaminame produktus, atitinkančius aukščiausius kokybės,
funkcionalumo ir dizaino standartus. Tikimės, kad Jums patiks
naudotis šiuo nauju „Braun“ prietaisu.
Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite jo naudojimo
instrukciją.
Dėmesio!
• Junkite prietaisą tik prie kintamosios (~) srovės šaltinio, prieš tai
įsitikinę, kad Jūsų namuose esančio elektros maitinimo šaltinio
parametrai atitinka parametrus, nurodytus ant prietaiso.
•
Šio prietaiso niekuomet nenaudokite šalia vandens (pvz,
vandens pripildytos vonios, kriauklės ar dušo kabinos).
Neleiskite prietaisui sušlapti.
• Pasinaudoję prietaisu, visuomet išjunkite prietaisą iš elektros
maitinimo šaltinio. Net neįjungtas, tačiau prijungtas prie elektros
šaltinio, prietaisas kelia pavojų.
• Papildomai apsaugai rekomenduojama sumontuoti apsauginį
liekamosios srovės įrenginį (RCD), kurio nominali liekamoji
srovė ne didesnė nei 30 mA Jūsų vonios kambario elektros
grandinėje. Pasikonsultuokite su elektros instaliacijos meistru.
• Šiuo prietaisu negali naudotis vaikai ir fiziškai ar protiškai
neįgalūs asmenys, jei jie nėra prižiūrimi už jų saugumą atsakingo
asmens. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje,
norėdami užtikrinti, kad jie su juo nežaistų.
• Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą. Reguliariai tikrinkite
maitinimo laidą, ar jis nėra pažeistas ar nusidėvėjęs. Maitinimo
laidą gali pakeisti tik įgaliotasis „Braun“ aptarnavimo centras.
Nekvalifikuotas remontas gali sukelti didelį pavojų prietaisą
naudojančiam asmeniui.
Prietaisas puikiai tinka rankšluosčiu nusausintiems ar drėgniems
plaukams formuoti. Norėdami nusausinti plaukus, galite naudoti
prietaisą be antgalių.
4
99493680_AS720.indd 4
01.03.11 09:39
„IONTEC“ technologija
„IONTEC“ technologija specialiai sukurta apsaugoti Jūsų plaukus.
Žalias jonų purkštuvas (3) veiksmingai išleidžia milijonus satino
jonų į Jūsų plaukus. Satino jonai formuojant plaukus pritraukia
drėgmės daleles iš aplinkos, greitai atkurdami plaukų drėgmės
pusiausvyrą, kuri dažniausiai prarandama formuojant plaukus
karščiu.
Jungiklis (1)
0 = išjungta
I = švelnus režimas
II = turbo režimas
Antgalių nuėmimas/uždėjimas
• Norėdami nuimti antgalį, pasukite jį taip, kad ant jo
esantis rodyklės žymuo sutaptų su linijos žymeniu ant
korpuso.
• Norėdami uždėti antgalį, suderinkite rodyklę, esančią
ant antgalio, su linija, esančia ant korpuso ir pasukite,
kol rodyklės sutaps ir antgalis prisitvirtins.
Formavimo antgalių naudojimas
• Apvalus šepetys (4) gali būti naudojamas garbanoms ir
bangoms formuoti arba plaukams tiesinti, purumui suteikti ir
plaukams nuo šaknų pakelti.
• Šukų antgalis (5) puikiai tinka plaukams šukuoti ar tiesinti.
Jį taip pat galite naudoti norėdami pakelti plaukus nuo šaknų ar
suformuoti kirpčiukus.
Šaltas oro gūsis
Norėdami užfiksuoti šukuoseną šaltu oro gūsiu, palaikykite
nuspaudę šalto gūsio mygtuką (2).
Valymas
Pasinaudoję prietaisu, išjunkite jį iš elektros maitinimo šaltinio.
Galite išplauti apvalų šepetį ir šukų antgalį šiltame muiliname
vandenyje. Išdžiovinkite antgalius prieš vėl juos uždėdami.
Korpusą galima valyti tik sausa šluoste.
Turinys gali būti keičiamas atskirai neįspėjus.
Garantija
Šiam prietaisui suteikiama 2 metų garantija, skaičiuojant nuo jo
įsigijimo datos. Garantiniu laikotarpiu mes nemokamai pašalinsime
bet kokius prietaiso defektus, atsiradusius dėl gamybos ir
medžiagų broko. Priklausomai nuo gedimo mes nusprendžiame,
ar prietaisas turi būti taisomas arba keičiamos jo dalys, ar visas
prietaisas turi būti pakeistas nauju. Garantija galioja kiekvienoje
šalyje, kur šis prietaisas tiekiamas „Braun“ ar jo paskirto platintojo.
Garantija negalioja šiais atvejais: gedimai, atsiradę dėl netinkamo
prietaiso naudojimo, įprastinis nusidėvėjimas, taip pat defektai,
neturintys įtakos prietaiso funkcionalumui. Garantija nustoja
galioti, jei prietaiso remontas vykdytas tai daryti neįgaliotų asmenų
ir jei naudotos neoriginalios „Braun“ dalys.
Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, atveškite visą prietaisą arba
atsiųskite jį su pirkimo kvitu į „Braun“ įgaliotąjį klientų aptarnavimo
centrą.
Garantija galioja tik tuo atveju, jei pirkimo data patvirtinta
pardavėjo spaudu ir parašu garantinėje ir registracijos kortelėse.
Ši garantija niekaip nepaveikia Jūsų įstatymų nustatytų teisių.
Importuotojas: Procter & Gamble International Operations SA
LT100001716312
Elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia rinkti atskirai
ir nešalinti su kitomis komunalinėmis atliekomis. Jas galite
priduoti į „Braun“ aptarnavimo centrą arba specialų
surinkimo punktą.
Gamintojas „Braun GmbH“, Frankfurter Str. 145, Kronberg,
Vokietija.
Garantinis aptarnavimas:
UAB „Baltic Continent“
P. Lukšio g. 23
LT-09132 Vilnius
Tel. (8 5) 274 1788
www.service.braun.com
Pagaminta Kinijoje.
5
99493680_AS720.indd 5
01.03.11 09:39
Eesti
KASUTUSJUHEND
Föön-kooluti
Tüüp: 3551
Meie tooted vastavad kõige kõrgematele kvaliteedi-, funktsionaalsus- ja disaininõuetele. Loodame, et uuest Brauni seadmest on
teile palju kasu.
Lugege hoolega enne seadme kasutamist kasutusjuhiseid.
NB!
• Ühendage föön-kooluti vaid vahelduvvooluallikaga (~) ning
veenduge, et teie majapidamises kasutatav elektripinge vastaks
föön-koolutil märgitud nimipingele.
•
Seadet ei tohi kunagi kasutada vee läheduses (nt veega
täidetud kausi, vanni või duši läheduses). Ärge laske
seadmel märjaks saada.
• Ühendage seade alati pärast kasutamist vooluvõrgust lahti.
Isegi väljalülitatud seade kujutab endast vee läheduses ohtu.
• Lisakaitseks on soovitatav paigaldada vannitoa elektriringesse
jääkvooluseade (RCD), mille nominaalne töövool ei oleks
suurem kui 30 mA. Küsige nõu jääkvooluseadme paigaldajalt.
• Brauni seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ega füüsilise
või vaimse puudega inimestele, kui puudub nende ohutuse eest
vastutava isiku järelevalve. Hoidke seadet lastele kättesaamatus
kohas, et olla kindel, et lapsed seadmega ei mängi.
• Ärge mähkige toitejuhet ümber seadme. Kontrollige regulaarselt
toitejuhet, et see poleks kulunud ega kahjustunud. Seadme
toitejuhet võib välja vahetada üksnes selleks volitatud Brauni
teeninduskeskuses. Kvalifitseerimata parandustööd võivad
seada seadme kasutaja äärmiselt ohtlikesse olukordadesse.
Föön-kooluti sobib käterätiku-kuivade või niiskete juuste
soengusse seadmiseks. Juuste eelkuivatamiseks võite seadet
kasutada ilma otsikuteta.
IONTEC
IONTEC tehnoloogia on spetsiaalselt välja töötatud juuste tervise
kaitsmiseks. Roheline ioonivoog (3) vallandab miljoneid ioone
teie juustele. Satiini-ioonid tõmbavad koolutamise ajal õhust ligi
niiskuse osakesi, taastades kiirelt juuste niiskustasakaalu.
Lüliti (1)
0 = välja lülitatud
I = õrn seadistus
II = turbo seadistus
Otsikute eemaldamine/paigaldamine
• Otsiku eemaldamiseks keerake seda nii, et selle nool
oleks kohakuti joonemärgiga mootoriga osal.
• Otsiku paigaldamiseks seadke otsikul olev nool kohakuti
joonemärgiga mootorosal ning keerake, kuni nooled
sobivad kokku ja otsik on paigale lukustanud.
Otsikute kasutamine
• Ümara harjaga (4) saab teha lokke ja laineid, sirgestada
juukseid, anda juustele kohevust ning tõsta juuksejuuri.
• Kamm-otsik (5) sobib ideaalselt pusade lahtiharutamiseks,
kammimiseks, juuste sirgestamiseks. Seda otsikut võite
kasutada ka juuksejuurte tõstmiseks või tuka seadmiseks.
Külm õhk
Soengu fikseerimiseks külma õhuga hoidke külma õhu lülitit (2)
all.
Puhastamine
Pärast kasutamist võtke pistik vooluvõrgust välja. Võite puhastada
harja ja kammi soojas seebivees. Kuivatage otsikud enne uuesti
föön-koolutile paigaldamist. Mootoriga osa tuleks puhastada vaid
kuiva lapiga.
Toodud andmed võivad muutuda ilma etteteatamiseta.
6
99493680_AS720.indd 6
01.03.11 09:39
Valmistaja: Braun GmbH. Valmistatud Hiinas.
Esindaja: Procter & Gamble Services Eesti OÜ,
Paldiski mnt 27/29, 10612 Tallinn.
Antud toodet ei tohi visata segaolmejäätmete hulka.
Kõik kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed
tuleb koguda lahus ja viia selleks ettenähtud lähimasse
tasuta vastuvõtu punkti. Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja
elektroonikaseadmete lahuskogumine ja materjalide ringlussevõtt
aitavad vähendada keskkonnale ja tervisele kohalduvaid riske.
Lisainformatsiooni kasutuselt kõrvaldatud seadmete
lahuskogumise kohta saad kohalikust omavalitsusest,
jäätmekäitlusettevõtetelt või seadmeid müüvatelt kauplustelt.
Garantii
Seadmel on kaheaastane garantii, mis hakkab kehtima seadme
müügipäevast (müügitempel talongil). Garantiiaja jooksul
kõrvaldatakse tasuta kõik seadmel ilmnenud vead, mis on tingitud
ebakvaliteetsest materjalist või valmistamisest ja koostamisest,
vahetatakse välja vigased detailid või kogu seade, kui praak on
tekkinud tootja süü tõttu.
Garantiiparandust ei tehta juhul, kui rikke on põhjustanud seadme
vale kasutamine (juhendi järgimata jätmine), ebaõige voolupinge
või kui seade on purunenud. Samuti ei kehti garantii seadme
normaalse kulumise ning vigade korral, mis ei halvenda seadme
väärtust ega kasutust. Garantii ei kehti, kui seadet ei ole
parandatud Brauni ametlikus hooldus- ja parandustöökojas ega
Brauni varuosadega.
Garantiiparanduse alla ei käi seadme puhastamine.
Pardlite ja kosmeetiliste pardlite võrgukasseti ja lõiketera kohta
garantii ei kehti.
Garantii jõustub ainult siis, kui ostukuupäev garantii- ja
registreerimistalongil on kinnitatud kaupluse templi ja müüja
allkirjaga.
Garantii ei anna seadme kasutajale ja teistele isikutele õigust
nõuda väärast kasutamisest johtuvate materiaalsete ja isiklike
kahjude korvamist.
Garantii kehtib riikides, kus käesolevat seadet müüakse kas
Brauni tütarfirma või selle ametliku esindaja kaudu ja kus ei ole
kehtestatud impordipiiranguid ega muid seadusi, mis takistavad
seadmele lubatud garantiiteenindust.
Garantiiparandusse viidav seade peab olema komplektne.
Klient toimetab seadme parandustöökotta omal kulul.
Seadme garantiiaeg pikeneb garantiiparanduses oldud aja võrra.
Seadme üksikute ümbervahetatud osade või kogu
ümbervahetatud seadme garantii lõpeb kogu seadme garantiiaja
lõppemisega (2 aastat).
Simson OÜ, Raua 55, 10152 Tallinn. Tel: 627 8730. Faks: 627 8739.
Simson OÜ, Aleksandri 6, 51004 Tartu. Tel: 7 343 494.
Simson OÜ, Laine 4, 80016 Pärnu. Tel: 4 427 231.
www.service.braun.com
7
99493680_AS720.indd 7
01.03.11 09:39
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising