Braun | Straightener ES 3, Satin Hair Colour | User manual | Braun Straightener ES 3, Satin Hair Colour User Manual

Braun Straightener ES 3,  Satin Hair Colour User Manual
Booklet, 85x260 mm, 16 pages, 1/1c = black
99493677/II-11
LV/LT/EE
ES3_NEW.indd 1
Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black
2009.10.06. 14:14:28
ES3_NEW.indd 2
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:14:28
ES3_NEW.indd 3
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:14:29
Latviski
BRAUN ES 3 SatinHair Colour matu taisnotājs.
Tips 3553.
Lūdzu, pirms ierīces lietošanas, uzmanīgi izlasiet lietošanas
instrukciju un saglabājiet to.
UZMANĪBU!
• Pieslēdziet ierīci tikai maiņstrāvas (~) tīklam un
pārliecinieties, ka spriegums tīklā atbilst uz ierīces
norādītajam.
•
Šo ierīci nedrīkst lietot ūdens tuvumā (piemēram,
piepildītas izlietnes, vannas vai dušas tuvumā).
Uzmanieties, lai ierīce nesamirkst.
• Papildu drošībai ieteicams vannas istabas elektrotīkla
elektriskajā slēgumā uzstādīt uz diferenciālo strāvu
reaģējošu automātslēdzi (RCD), kura diferenciālais
strāvas stiprums nepārsniedz 30 mA. Pēc padoma
vērsieties pie sertificēta elektriķa.
• Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām
ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, izņemot
gadījumus, kad tos uzrauga personas, kas atbild par viņu
drošību. Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
• Nepieskarieties ierīces karstajām detaļām.
• Nenovietojiet sakarsušu ierīci uz virsmas, kas nav
karstumizturīga.
• Netiniet strāvas vadu ap ierīci. Regulāri pārbaudiet, vai
strāvas vads nav nolietojies vai bojāts. Ja vads ir bojāts,
pārtrauciet ierīces lietošanu un nogādājiet to pilnvarotā
Braun servisa centrā. Nekvalificētas personas veikti
remontdarbi var radīt apdraudējumu lietotājam.
• Ierīci jālieto tikai uz sausiem matiem.
• Uzmanieties, lietojot ierīci maksimālajā temperatūrā.
Apraksts
1 Nesakarstošs uzgalis.
2 Displejs
3 Matu tipa selektors («–/+»)
4 Temperatūras paaugstināšanas poga
5 Ieslēgšanas/izslēgšanas (On/Off) poga.
6 Vads ( garums 2m)
7 Atvere jonu plūsmai
8 NanoGlide keramiskās plāksnes
Color Saver - Matu krāsas saglabāšanas tehnoloģija
Matu krāsas saglabāšanas tehnoloģija ar satīna joniem
palīdz nodrošināt krāsotajiem matiem veselīgu izskatu.
Šī tehnoloģija matu ieveidošanas laikā pasargā matus
no sausināšanas un bojājumiem, kā arī līdz 50% novērš
mitruma zudumu krāsotiem matiem*. Kad satīna joni
saskaras ar matiem, ir dzirdama klusa sprakšķoša skaņa.
Skaistiem, gludiem matiem, kas ilgāk izskatās veselīgi un
mirdzoši dzīvīgi.
* salīdzinājumā ar ierīci bez matu krāsas saglabāšanas
tehnoloģijas.
Uzsākšana
• Pieslēdziet ierīci elektrotīklam un uz 1 sekundi nospiediet
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (5), lai to ieslēgtu.
• Ierīces uzsilšanas laikā displejs iedegas oranži-sarkanā
krāsā. Ierīces rūpnīcas iestatījums ir piemērots normāliem
matiem, t. i., vidējs. Termometra simbols displejā mirgo
[A] līdz laikam, kad ierīce ir uzkarsusi līdz iestatītajai
temperatūrai.
• Apmēram pēc 30 sekundēm displejā iedegas zaļā krāsa,
norādot ka Jūs varat sākt ierīces lietošanu. Jūs varat
uzsākt matu taisnošanu. Tiklīdz ir sasniegta iestatītā
temperatūra, termometra simbols pārstās mirgot.
4
ES3_NEW.indd 4
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:14:29
• Temperatūras iestatījumi atbilstoši matu tipam: izmantojot
matu tipa selektorus (3), jūs varat noregulēt atbilstošu
temperatūru plāniem, normāliem vai bieziem matiem.
Katram matu tipam varat izvēlēties zemas, vidējas vai
augstas temperatūras iestatījumu.
• Mainot matu tipa iestatījumu, displejs iedegas oranžisarkanā krāsā un termometra simbols atkal mirgo.
Kad displejs iedegas zaļā krāsā, Jūs varat sākt matu
taisnošanu.
• Temperatūras paaugstināšanas funkcija: taisnojot
grūti iztaisnojamas matu šķipsnas, Jūs variet acumirklī
palielināt temperatūru, nospiežot temperatūras
paaugstināšanas pogu (4). Ierīce uz 20 sekundēm
paaugstinās temperatūru par 20°C, gaismas indikators
sāks mirgot. Pēc tam ierīce pārslēgsies uz iepriekš
iestatīto temperatūru.
• Droša automātiskā izslēgšanās: drošības apsvērumu
dēļ ierīce izslēdzas pēc 30min. Piecas minūtes pirms
izslēgšanās displejā parādās uzraksts “auto off” [E], un
displejs sāk mirgot sarkanā krāsā. Ja vēlaties turpināt
lietot ierīci, vēlreiz īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu (5).
• Atmiņas funkcija: lai padarītu matu taisnošanas procesu
maksimāli ērtu, ierīce saglabā pēdējos Jūsu iestatītos
uzstādījumus.
Matu taisnošana
Sagatavošanās
• Pirms ierīces izmantošanas, pārliecinieties, ka mati ir
pilnīgi sausi.
• Vispirms izķemmējiet matus ar ķemmi, kurai ir lieli sari
[G].
• Sadaliet matus šķipsnās. Paņemiet nelielu matu šķipsnu
(ne vairāk kā 3 - 4 cm platu) tuvu pie saknēm, ievietojiet
to starp plāksnēm un stingri saspiedietiet tās [H].
Kā taisnot matus
• Saudzīgi slidiniet matu taisnotāju visā matu garumā.
Lēnām un stingri slidiniet to no saknēm līdz matu galiem
[I], neapstājoties vienuviet ilgāk par 2 sekundēm. Tas
nodrošinās lielisku rezultātu, nebojājot matus. Tā kā
NanoGlide keramiskās plāksnes ir 3 reizes gludākas,
nekā parastās keramiskās plāksnes, tās pasargā matus
no bojājumiem, nodrošinot gludu slīdējumu bez matu
berzēšanas.
• Rūpīgakai slīdēšanas kontrolei, Jūs varat turēt ierīci ar
otras rokas diviem pirkstiem pie nesakarstošā uzgaļa (1).
• Jūs varat ieveidot matu galus, lēni pagriežot ierīci uz
iekšu vai uz āru pirms matu šķipsnas atbrīvošanas.
Kā veidot cirtas
Ar Braun matu taisnotāju Jūs varat arī veidot cirtas un lokas
[J].
– Saspiediet matu šķipsnu pie saknēm.
– Nedaudz pagrieziet ierīci.
– Pēc tam lēni virziet ierīci horizontāli uz matu galiem, lai
panāktu šķipsnas vijīgumu.
Pēc lietošanas
Pēc katras lietošanas izslēdziet ierīci, nospiežot
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (5) uz 1 sekundi.
Atdzišanas indikators
Kamēr ierīce nav atvienota no elektrotīkla, atdzišanas laikā
displejs degs sarkanā krāsā un būs redzams atzišanas
simbols (F). Tikai tad, kad temperatūra būs nokritusi zemāk
par 60 grādiem, displejs izdzisīs un Jūs varēsiet pieskarties
ierīcei bez apdedzināšanās riska.
5
ES3_NEW.indd 5
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:14:29
Tīrīšana
Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla.
Nekad neievietojiet ierīci ūdenī.
Tīriet ierīci ar mitru drānu, pēc tam noslaukiet to ar mīkstu
drānu, lai nosusinātu.
Šeit minētā informācija var tikt mainīta, iepriekš nebrīdinot.
Produkts atbilst Eiropas direktīvai EMC
2004/108/EC un Zema Sprieguma direktīvai
2006/95/EC .
Apkārtējās vides aizsardzība
Lai aizsargātu apkārtējo vidi - ja ierīce ir
nolietojusies un Jūs to vairs nelietosiet, lūdzu,
neizmetiet to sadzīves atkritumos. Par iespējām
bez maksas nodot lietotās elektropreces, lūdzu,
interesējieties veikalā, kurā Jūs nopirkāt produktu.
Servisa nodrošināšana
Šim produktam mēs nodrošinam 2 gadu bezmaksas servisu
no produkta iegādes dienas. Servisa nodrošināšanas laikā,
veicot remontu vai nomainot bojātās produkta detaļas,
mēs bez maksas novērsīsim visus defektus, kas radušies
ražošanas procesā. Ja produktu nav iespējams salabot, to
var apmainīt pret jaunu vai analoģisku produktu. Šī servisa
nodrošināšana ir spēkā jebkurā valstī, kurā šo produktu
piedāvā Braun vai tā pilnvaroti izplatītāji.
Servisa nodrošināšana neattiecas uz 1) bojājumiem, kas
radušies nepareizas lietošanas rezultātā; 2) normālu ierīces
nolietojumu; 3) defektiem, kuri būtiski neietekmē ierīces
darbību vai tās vērtību. Servisa nodrošināšana nav spēkā,
ja remontu ir veikusi persona, kura nav pilnvarota to darīt,
kā arī ja remonta laikā nav izmantotas oriģinālās Braun
detaļas.
Lai veiktu bezmaksas ierīces remontu servisa
nodrošināšanas laikā, griezieties Braun pilnvarotā servisa
centrā, līdzi ņemot ierīci un pirkuma čeku.
Patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem
aktiem un šie noteikumi neietekmē patērētāja ar likumu
noteiktās tiesības
Braun servisa centrus skatieties www.service.braun.com
vai zvaniet pa tālruni 67425232 vai 26304860.
Ražotājs: Braun GmbH, Frankfurter Straße 145, Kronberg,
Vācija.
Pārstāvniecība: Procter & Gamble, Kr. Valdemāra 21,
Rīga, LV-1010.
Ražots Ķīnā.
6
ES3_NEW.indd 6
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:14:29
Lietuvių
Plaukų tiesintuvas „Braun Satin Hair Colour ES 3“
Tipas 3553
Prašome atidžiai perskaityti ir išsaugoti naudojimo
instrukciją.
Dėmesio!
• Junkite prietaisą tik prie kintamosios srovės šaltinio, prieš
tai įsitikinę, kad Jūsų namuose esančio elektros maitinimo
šaltinio parametrai atitinka parametrus, nurodytus ant
prietaiso.
•
Šio prietaiso niekuomet nenaudokite šalia
vandens (pvz., vandens pripildytos vonios,
kriauklės ar dušo kabinos). Neleiskite prietaisui
sušlapti.
• Papildomai apsaugai rekomenduojama sumontuoti
apsauginį liekamosios srovės įrenginį (RCD), kurio
nominali liekamoji srovė ne didesnė nei 30 mA Jūsų
vonios kambario elektros grandinėje. Pasikonsultuokite su
elektros instaliacijos meistru.
• Šio prietaiso negali naudoti vaikai ir asmenys su ribotais
fiziniais ar protiniais gebėjimais, jei jie nėra prižiūrimi už
jų saugumą atsakingo asmens. Rekomenduojame laikyti
prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Venkite paliesti karštas prietaiso dalis.
• Kai prietaisas karštas, nedėkite jo ant karščiui neatsparių
paviršių.
• Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą. Reguliariai
tikrinkite maitinimo laidą, ar jis nėra pažeistas ar
nusidėvėjęs. Jei laidas pažeistas, liaukitės naudoję
prietaisą ir nuneškite jį į įgaliotąjį „Braun“ aptarnavimo
centrą. Nekvalifikuotas remontas gali sukelti didelį pavojų
prietaisą naudojančiam asmeniui.
• Naudokite prietaisą tik sausiems plaukams.
• Būkite atsargūs naudodami prietaisą, kai nustatyta
aukščiausia temperatūra.
Aprašymas
1. Vėsus laikiklis
2. Ekranas
3. plaukų tipo parinkiklis („-/+“)
4. „pagreitinimo“ mygtukas
5. Įjungimo/išjungimo mygtukas
6. Susukamas laidas (2 m ilgio)
7. Jonų srautas
8. „NanoGlide“ keraminės plokštelės
Spalvos išsaugojimo technologija
Spalvos išsaugojimo technologija su satino jonais saugo
dažytus plaukus nuo išsausėjimo, pažeidimų ir iki 50 %*
sulaiko drėgmę plaukuose modeliavimo metu. Kai ant Jūsų
plaukų patenka satino jonų, gali pasigirsti tylus traškėjimas.
Gražiems lygiems ir glotniems plaukams, kurie ilgiau atrodo
sveikesni ir gyvybingesni.
* Lyginant su prietaisu be spalvos išsaugojimo technologijos
Prieš pradedant naudoti
• Įjunkite prietaisą į elektros tinklą ir sekundę palaikykite
nuspaudę įjungimo/išjungimo mygtuką (5) – taip įjungsite
prietaisą.
• Kaistant prietaisui, ekranas taps oranžinis/raudonas.
Prietaisas tiekiamas su numatytu temperatūros nustatymu
normaliems, vidutinio ilgio plaukams. Termometro
simbolis ekrane mirksės tol, kol nebus pasiekta nustatyta
temperatūra. [A]
• Maždaug po 30 sekundžių, ekranas pradeda šviesti žaliai
taip informuodamas, kad galite pradėti naudoti prietaisą.
7
ES3_NEW.indd 7
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:14:29
Kai tik bus pasiekta nustatyta temperatūra, termometro
simbolis nustos mirksėti.
• Asmeniniai nustatymai: Plaukų tipo parinkikliu (3) galite
pasirinkti temperatūrą ploniems, normaliems ar storiems
plaukams. Kiekvienam plaukų tipui galite rinktis iš žemos,
vidutinės ar aukštos temperatūros.
• Keičiant plaukų tipo nustatymą, ekranas bus oranžinės/
raudonos spalvos ir termometro simbolis vėl ims mirksėti.
Kai ekrane užsidegs žalia spalva, galite pradėti modeliuoti
plaukus.
• „pagreitinimo“ funkcija: norėdami susitvarkyti su
nepaklusniomis plaukų sruogomis, galite nedelsdami
padidinti temperatūrą – paspauskite „pagreitinimo“
mygtuką (4). Po 20 sekundžių prietaiso temperatūra
bus didesnė 20 ºC ir mirksės lemputė. Po to prietaisas
persijungia į prieš tai buvusį temperatūros nustatymą.
• Apsauginis automatinis išsijungimas: saugumo
sumetimais prietaisas automatiškai išsijungia po 30
minučių naudojimo. Likus penkioms minutėms iki
išsijungimo, ekranėlyje matysite „Auto off“ (automatinis
išsijungimas) [E], o taip pat ir raudonai mirksinčią
lemputę. Jei norite tęsti naudojimą, tiesiog paspauskite
įjungimo/išjungimo mygtuką (5).
• Atminties funkcija: siekdamas padaryti Jūsų plaukų
tiesinimo sesiją trumpesnę ir patogesnę, prietaisas
atmintyje išsaugo Jūsų asmeninius nustatymus kitam
kartui.
Modeliavimas
Pasiruošimas naudoti
• Prieš naudodami prietaisą įsitikinkite, kad Jūsų plaukai
visiškai sausi.
• Retomis šukomis iššukuokite plaukus, kad išpainiotumėte
susivėlusias sruogeles [G].
• Paskirstykite plaukus dalimis. Pradėdami nuo plaukų
šaknų, plokštelėmis suspauskite plaukų sruogelę
(ne storesnę nei 3–4 cm) [H].
Kaip ištiesinti plaukus
• Švelniai traukite tiesintuvą per visą plaukų ilgį, darykite tai
lėtai ir lygiai, nuo šaknų iki plaukų galiukų [I] nesustodami
ilgiau kaip 2 sekundėms. Taip nepažeisite plaukų ir
puikiai juos ištiesinsite. Kadangi „NanoGlide“ keraminės
plokštelės yra 3 kartus lygesnės už įprastas, jos slysta
plaukais be trinties, todėl apsaugo Jūsų plaukus nuo
pažeidimų.
• Norėdami geriau valdyti prietaisą tiesindami plaukus, kita
ranka laikykite jį už vėsaus laikiklio (1).
• Plaukų galuose galite suformuoti bangeles – prieš
paleisdami sruogą lėtai sukite prietaisą į vidų ar išorę.
Kaip suformuoti garbanas
Naudodamiesi „Braun“ tiesintuvu Jūs taip pat galite
suformuoti garbanas ar bangeles (J):
– plokštelėmis suspauskite plaukų sruogelę prie šaknų,
– pasukite prietaisą pusę apsisukimo,
– tuomet lėtai traukite prietaisą horizontaliai link plaukų
galiukų – taip sugarbanosite sruogelę.
Po naudojimo
Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite palaikydami
nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką (5) vieną sekundę.
Liekamojo karščio indikatorius
Kol prietaisas neišjungtas iš elektros tinklo, ekranas ima
šviesti raudonai ir, vėstant plokštelėms, rodo vėsimo simbolį
[F]. Tik tuomet, kai temperatūra nukris žemiau 60 °C
ekranas išsijungs ir galėsite saugiai paliesti prietaisą.
8
ES3_NEW.indd 8
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:14:29
Valymas
Prieš valymą visuomet išjunkite prietaisą. Niekuomet
nepamerkite prietaiso į vandenį.
Valykite prietaisą drėgna audinio skiautele, o sausą audinio
skiautelę naudokite nusausinimui.
Turinys gali būti keičiamas atskirai neįspėjus.
Garantija
Šiam prietaisui suteikiama 2 metų garantija, skaičiuojant
nuo jo įsigijimo datos. Garantiniu laikotarpiu mes
nemokamai pašalinsime bet kokius prietaiso defektus,
atsiradusius dėl gamybos ir medžiagų broko. Priklausomai
nuo gedimo mes nusprendžiame, ar prietaisas turi būti
taisomas arba keičiamos jo dalys, ar visas prietaisas turi
būti pakeistas nauju. Garantija galioja kiekvienoje šalyje,
kur šis prietaisas tiekiamas „Braun“ ar jo paskirto platintojo.
Garantija negalioja šiais atvejais: gedimai, atsiradę dėl
netinkamo prietaiso naudojimo, įprastinis nusidėvėjimas,
taip pat defektai, neturintys įtakos prietaiso funkcionalumui.
Garantija nustoja galioti, jei prietaiso remontas vykdytas
tai daryti neįgaliotų asmenų ir jei naudotos neoriginalios
„Braun“ dalys.
Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, atveškite visą
prietaisą arba atsiųskite jį su pirkimo kvitu į „Braun“ įgaliotąjį
klientų aptarnavimo centrą. Garantija galioja tik tuo atveju,
jei pirkimo data patvirtinta pardavėjo spaudu ir parašu
garantinėje ir registracijos kortelėse.
Ši garantija niekaip nepaveikia Jūsų įstatymų nustatytų
teisių.
Importuotojas: Procter & Gamble
International Operations SA
LT100001716312
Elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia
rinkti atskirai ir nešalinti su kitomis komunalinėmis
atliekomis. Jas galite priduoti į „Braun“
aptarnavimo centrą arba specialų surinkimo
punktą.
Šis gaminys atitinka Elektromagnetinio
suderinamumo 2004/108/EB ir Žemųjų įtampų
2006/95/EB direktyvų reikalavimus.
Garantinis aptarnavimas:
UAB „Baltic Continent“
P. Lukšio g. 23,
LT-09132 Vilnius
Tel. (8 5) 274 1788
www.service.braun.com
Pagaminta Kinijoje.
9
ES3_NEW.indd 9
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:14:29
Eesti
KASUTUSJUHEND
Juuksesirgesti Braun Satin•HairTM Colour ES 3.
Tüüp 3553.
Meie tooted vastavad kõige kõrgematele kvaliteedi-,
funktsionaalsus- ja disaininõuetele. Loodame, et Brauni
uuest tootest on Teile palju abi.
Enne seadme kasutamist lugege palun kasutusjuhend
hoolikalt läbi ja hoidke see alles.
Pange tähele
• Ühendage seade ainult vahelduvvooluvõrku ja veenduge,
et kasutatav pinge vastab seadme andmesildil märgitule.
•
Seadet ei tohi kasutada vee läheduses (nt veega
täidetud kraanikausi kohal, vannis ega duši all).
Seade ei tohi märjaks saada.
• Lisakaitseks on soovitatav paigaldada vannitoa
vooluahelasse rikkevoolukaitselüliti, mis ei võimalda
lekkevoolul tõusta üle 30mA. Küsige nõu elektrikult.
• Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ega isikutele,
kelle füüsilised või vaimsed võimed on piiratud, kui neid
ei juhenda nende ohutuse eest vastutav isik. Üldiselt
soovitame seadet hoida lastele kättesaamatus kohas.
• Ärge puudutage seadme kuumi osi.
• Ärge asetage kuuma seadet kuumust mittetaluvatele
pindadele.
• Ärge kerige toitejuhet ümber seadme. Kontrollige
regulaarselt toitejuhtme korrasolekut. Ärge kasutage
vigastatud toitejuhtmega seadet, toimetage see
hooldustöökotta. Valesti või ebapädevalt tehtud parandus
võib olla ohtlik seadme kasutajale.
• Seadet tohib kasutada ainult kuivade juuste töötlemiseks.
• Olge ettevaatlik, kui kasutate seadme maksimaalset
temperatuuri.
Seadme osad
1 Kuumenematud otsad
2 Näidik
3 Juuksetüübi valikunupp (–/+)
4 Boost-nupp
5 Toitenupp
6 Pöördkinnitusega toitejuhe (2 m pikkune)
7 Ioonpihustid
8 NanoGlide keraamilised plaadid
Colour Saver tehnoloogia
Colour Saver tehnoloogia (juuksevärvi säästev tehnoloogia)
ja satiini-ioonidega tehnoloogia (antistaatilise toimega
negatiivsete ioonide voog) kaitsevad värvitud juukseid,
vältides juuste liigset kuivamist ja kahjustamist ning
vähendades soengu tegemise ajal niiskuskadu värvitud
juustest kuni 50%*. Ioonide vabanemisega juustesse
kaasneb pragisev heli.
Kaunilt siledad ja läikivad juuksed, mis näivad tervemad ja
säravad kauem.
* võrreldes seadmega, kus ei kasutata Colour Saver
tehnoloogiat.
Kasutuselevõtt
• Ühendage seadme toitejuhtme pistik pistikupessa ja
vajutage seadme sisselülitamiseks ühe sekundi jooksul
toitenupule (5).
10
ES3_NEW.indd 10
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:14:29
• Kuumenemise ajal põleb näidikus oranž/punane
tuli. Sirgendaja on tehases vaikimisi seadistatud
normaalsetele juustele ja keskmisele temperatuurile.
Termomeetrisümbol vilgub, kuni kuvatud temperatuuri ei
ole saavutatud [A].
• Umbes 30 sekundi pärast muutub näidik roheliseks,
andes märku, et võite hakata seadet kasutama. Kohe kui
temperatuur on muutunud valitud sätte jaoks sobivaks,
lakkab termomeetri sümbol vilkumast.
• Personaalsed seadistused: juuksetüübi valikunupp
(3) võimaldab seadistada temperatuuri õhukestele,
normaalsetele ja paksudele juustele. Iga juuksetüübi
jaoks saab valida madala, keskmise ja kõrge
temperatuuri.
• Juuksetüübi seadistuse muutmisel hakkab näidikus
põlema
oranž/punane tuli ja termomeetri sümbol hakkab uuesti
vilkuma. Soengu tegemisega võib alustada niipea, kui
näidik muutub roheliseks.
• Boost-funktsioon: jonnakate juuksesalkude
sirgestamiseks võite hetkeks tõsta temperatuuri vajutades
boost-nupule (4). 20 sekundiks tõstab seade temperatuuri
20°C võrra, samal ajal vilgub tagumine märgutuli. Seejärel
lülitub seade tagasi viimati valitud temperatuurile.
• Ohutu toitekatkestus: ohutuse tagamiseks lülitub seade
30 minuti pärast automaatselt välja. Viis minutit enne
väljalülitumist ilmub näidikule „Auto off” [E], samal ajal
vilgub ka punane märgutuli seadme tagaosas. Kui soovite
sirgestamist jätkata, vajutage korraks uuesti toitenupule
(5).
• Mälufunktsioon: et teha soengutegemine võimalikult
mugavaks ja kiireks, salvestab seade teie viimased
valitud seadistused järgmiseks kasutuskorraks.
Soengu tegemine
Ettevalmistus
• Enne kasutamist veenduge, et juuksed on täiesti kuivad.
• Esmalt kammige juuksed pusade eemaldamiseks suurte
piivahedega kammiga läbi [G].
• Jagage juuksed salkudesse. Võtke õhuke juuksesalk
(max 3–4 cm paksused salgud) ning vajutage see
juuksejuurte lähedalt tugevalt sirgestusplaatide vahele
[H].
Juuste sirgestamine
• Tõmmake sirgestit ettevaatlikult üle kogu juuksepikkuse,
aeglaselt ja pidevalt, juurtest otsteni [I], peatumata
kauemaks kui 2 sekundiks. Nii tagate parima
sirgestustulemuse ilma juukseid kahjustamata. Kuna
keraamilised plaadid NanoGlide on 3 korda siledamad
kui tavalised keraamilised plaadid, kaitsevad need
hõõrdevabalt libisedes teie juukseid kahjustuste eest.
• Piki salku libistamise paremaks kontrollimiseks võtke
teise käe sõrmedega kinni kuumenematutest otstest (1).
• Juukseotste koolutamiseks keerake seadet enne salgu
vabastamist kas sissepoole või väljapoole.
Lokkide tegemine
Brauni sirgestiga saate teha ka kergeid lokke ja laineid (J):
– Vajutage juuksesalk juurte kohalt plaatide vahele,
– keerake seadet pool pööret,
– seejärel liigutage seadet horisontaalselt juukseotste
suunas ja salk läheb lokki.
Pärast kasutamist
Pärast igat kasutust lülitage seade välja, vajutades 1
sekundi jooksul toitenupule (5).
11
ES3_NEW.indd 11
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:14:29
Jääksoojuse märgutuli
Kuni seadme toitejuhtme pistik ei ole pistikupesast
eemaldatud, muutub näidik punaseks ja sellele ilmub
jahtumise ajaks jahtumissümbol [F]. Kui temperatuur on
langenud alla 60°C, lülitub näidik välja ning võite seadet
ohutult puudutada.
Puhastamine
Enne puhastamist eemaldage alati toitejuhtme pistik
pistikupesast. Ärge kastke seadet vette ega mõnda teise
vedelikku.
Puhastage seadet niiske lapiga ja kuivatage pehme kuiva
lapiga.
Toodud andmed võivad muutuda ilma etteteatamiseta.
Valmistaja: Braun GmbH. Valmistatud Hiinas.
Esindaja: Procter & Gamble Services Eesti OÜ, Paldiski
mnt 27/29, 10612 Tallinn.
See toode vastab Euroopa Ühenduse
direktiividele 2004/108/EC (elektromagnetiline
ühilduvus) ja 2006/95/EC (madalpinge
elektriseadmed).
Antud toodet ei tohi visata segaolmejäätmete
hulka. Kõik kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja
elektroonikaseadmed ning patareid ja akud
tuleb koguda lahus ja viia selleks ettenähtud
lähimasse tasuta vastuvõtu punkti. Kasutuselt
kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmete ning
patareide ja akude lahuskogumine ning materjalide
ringlussevõtt aitavad vähendada keskkonnale ja tervisele
kohalduvaid riske. Lisainformatsiooni kasutuselt kõrvaldatud
seadmete lahuskogumise kohta saad kohalikust
omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõtetelt või seadmeid
müüvatelt kauplustelt.
Garantii
Seadmel on kaheaastane garantii, mis hakkab kehtima
seadme müügipäevast (müügitempel talongil). Garantiiaja
jooksul kõrvaldatakse tasuta kõik seadmel ilmnenud
vead, mis on tingitud ebakvaliteetsest materjalist või
valmistamisest ja koostamisest, vahetatakse välja vigased
detailid või kogu seade, kui praak on tekkinud tootja süü
tõttu.
Garantiiparandust ei tehta juhul, kui rikke on põhjustanud
seadme vale kasutamine (juhendi järgimata jätmine),
ebaõige voolupinge või kui seade on purunenud. Samuti
ei kehti garantii seadme normaalse kulumise ning vigade
korral, mis ei halvenda seadme väärtust ega kasutust.
Garantii ei kehti, kui seadet ei ole parandatud Brauni
ametlikus hooldus- ja parandustöökojas ega Brauni
varuosadega.
Garantiiparanduse alla ei käi seadme puhastamine.
Garantii ei kehti pardlite ja kosmeetiliste pardlite
võrgukasseti ja lõiketera kohta ning elektriliste
hambaharjade harjapeade kohta.
Garantii jõustub ainult siis, kui ostukuupäev garantii- ja
registreerimistalongil on kinnitatud kaupluse templi ja müüja
allkirjaga.
Garantii ei anna seadme kasutajale ja teistele isikutele
õigust nõuda väärast kasutamisest johtuvate materiaalsete
ja isiklike kahjude korvamist.
Garantii kehtib riikides, kus käesolevat seadet müüakse kas
Brauni tütarfirma või selle ametliku esindaja kaudu ja kus
ei ole kehtestatud impordipiiranguid ega muid seadusi, mis
takistavad seadmele lubatud garantiiteenindust.
12
ES3_NEW.indd 12
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:14:29
Garantiiparandusse viidav seade peab olema komplektne.
Klient toimetab seadme parandustöökotta omal kulul.
Seadme garantiiaeg pikeneb garantiiparanduses oldud
aja võrra. Seadme üksikute ümbervahetatud osade või
kogu ümbervahetatud seadme garantii lõpeb kogu seadme
garantiiaja lõppemisega (2 aastat).
Simson OÜ, Raua 55, 10152 Tallinn.
Tel: 627 8730. Faks: 627 8739.
Simson OÜ, Aleksandri 6, 51004 Tartu.
Tel: 7 343 494.
Simson OÜ, Laine 4, 80016 Pärnu.
Tel: 4 427 231.
www.service.braun.com
13
ES3_NEW.indd 13
Process CyanProcess
CyanProcess MagentaProcess
MagentaProcess YellowProcess
YellowProcess Black
2009.10.06. 14:14:29
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising