Braun | D4010 PlakControl battery toothbrush | User manual | Braun D4010 PlakControl battery toothbrush User Manual

Braun D4010 PlakControl battery toothbrush User Manual
Plak Control
Battery
toothbrush
Svenska
1 Sätt i batterierna enligt anvisning. Använd två 1,5 V
typ AA (LR6). För bästa resultat rekommenderar
vi Duracell® Ultra alkaliska batterier. Batterierna
kommer att räcka ca. 3 månader om man borstar
två gånger per dag i två minuter var gång.
1
3
2
2 Ta av skyddslocket, blöt borsthuvudet och sätt på
tandkrämen.
4 Borsta tänderna i minst 2 minuter (rekommenderas
av tandläkare). För borsthuvudet från tand till tand,
först utsidorna (a), sedan insidorna (b), slutligen
tuggytorna (c).
Första dagarna tandborsten används kan
tandköttet blöda något. Om blödningarna fortsätter
efter två veckor, kontakta din tandläkare.
2 x AA
LR6
4
a
Oral-B
3 Placera borsthuvudet mot tänderna och slå på
strömbrytaren.
b
c
5 Byt ut borsthuvudet när detta indikeras
(a = ny, b/c = byt ut)
6 Rengör enligt anvisning, under rinnande vatten,
torka därefter.
7 Kassera använda batterier enligt komunens
anvisningar.
Denna produkt uppfyller EMC-kraven
som stipuleras i rådets direktiv 89/336/EEC.
Tillverkaren garanterar: Vid fel på material eller
vid fabrikationsfel, ersätts varan. Förutsatt att
felet uppkommit inom två år från inköpsdatum.
Gäller ej batterier och borsthuvuden.
6
b
7
+
Med förbehåll om eventuella ändringar.
5
a
+
Vi rekommenderar att föräldrar närvarar när borsten
används av barn.
c
D4010
Type 4739
4-739-109/00/I-01
S/N-DK/FIN
Norsk/Dansk
1 Isæt batterier som vist. Der skal bruges/bruk to
1,5 V type AA (LR 6). For bedste resultat anbefaler
vi Duracell ® Ultra alkaline batterier. Batterierne
holder/vil vare ca. 3 mdr. Ved børstning/bruk to
gange/ganger om dagen i to minutter.
2 Fjern beskyttelseshætten/dekselet, fugt
børstehovedet og kom tandpasta/krem på.
3 Hold/Plasser børstehovedet mod tænderne og
start/slå på.
4 Børst/Puss i mindst 2 minutter (anbefalet af
tandlæger). Før børstehovedet fra tand til tand,
først på ydersiden/utsiden (a), dernæst på bagsiden/innsiden (b) og til slut på tyggefladerne (c).
De første par dage kan tandkødet godt bløde/blø
lidt. Hvis blødning stadig forekommer efter 2 uger,
bør du kontakte din tandlæge.
5 Udskift/Bytt børstehovedet, når farven er slidt
halvvejs ned (a = ny, b/c = bør udskiftes)
6 Skyl/Rengjør som vist under rindende/rennende
vand og tør derefter.
7 Aflever brugte batterier hos din lokale handlende
eller læg dem i de dertil opstillede beholdere./Kast
brukte batterier I henhold til nasjonale og lokale
regler.
Det anbefales, at børns tandbørstning overvåges af
en voksen/Anbefaler overvåkning/veiledning av
voksne når den brukes av barn.
Suomi
1 Aseta paristot kuvassa osoitetulla tavalla. Tarvitaan
kaksi 1,5 V AA (LR 6) paristoa. Suorituskyvyn
maksimoimiseksi suosittelemme Duracell® Ultra
alkaaniparistoja. Paristot kestävät n. kolme
kuukautta harjattaessa kahdesti päivässä kahden
minuutin ajan.
2 Poista vaihtoharjan suojus, kostuta harjaspää ja
annostele hammastahna.
3 Vie harjaspää hampaiden pinnalle ja käynnistä laite.
4 Harjaa hampaita vähintään kahden minuutin
ajan (hammaslääkärien suosittelema aika).
Kuljeta harjaspäätä hampaalta toiselle, ensin
ulkopinnat (a), sitten sisäpinnat (b) ja lopulta
purupinnat (c).
Ensimmäisten käyttöpävien aikana saattaa ilmetä
pientä verenvuotoa ikenistä. Jos verenvuoto
jatkuu kahden ensimmäisen viikon jälkeen, ota
yhteyttä hammaslääkäriisi.
5 Vaihda vaihtoharja värin haalistuessa
(a = uusi, b/c = vaihda)
6 Huuhtele kuvassa osoitetulla tavalla juoksevan
veden alla, sen jälkeen kuivaa.
7 Hävitä käytetyt paristot paikallisten säännösten
mukaisesti.
Lasten käyttäessä tuotetta aikuisen läsnäolo
suositeltavaa.
Muutosoikeus pidätetään.
Kan ændres uden varsel./Med forbehold om endringer.
Dette produkt opfylder bestemmelserne
i Council Directive 89/336/EEC.
Fabriksgaranti/Produsentens garanti: Ved
fabrikations- eller materialefejl ombyttes/erstattets
apparatet inden for 2 år efter købsdato. Batterier og
børstehoveder er ikke dækket af denne garanti.
Tämä tuote täyttää EU-direktiivin 89/336/EEC
mukaiset EMC-vaatimukset.
Valmistajan takuu: materiaali- tai valmistusvirheestä
aiheutuneissa vioissa tuote korvataan uuteen kahden
vuoden sisällä ostopäivästä. Takuun piiriin ei kuulu
paristojen ja vaihtoharjan kuluminen.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising