Braun | D10 Advance Power Kids | User manual | Braun D10 Advance Power Kids User Manual

Braun D10 Advance Power Kids User Manual
4733268_D10 Seite 17 Freitag, 18. Juli 2003 8:37 08
AdvancePower
D 10
powered
by
Type 4733
Braun Infoline
Dansk
3, 12, 14
Norsk
4, 12, 14
Svenska
5, 12, 14
Suomi
6, 12, 14
Polski
7, 12, 14
âesk˘
8, 13, 14
Magyar
11, 13, 14
DK
Har du spørgsmål om produktet? Så ring
70 15 00 13
N
Spørsmål om dette produktet? Ring
88 02 55 03
S
Frågor om apparaten? Ring Kundservice
020 - 21 33 21
FIN Onko Sinulla kysyttävää tuotteesta? Soita
Internet:
www.oralb.com
www.braun.com
4-733-268/00/VII-03/G2
DK/N/S/FIN/PL/CZ/H
Printed in Germany
0203 77877
4733268_D10 Seite 2 Freitag, 18. Juli 2003 8:37 08
1
A
16 h
B
C
D
G
F
E
2
3
4
a
b
c
outsides
insides
tops
2
4733268_D10 Seite 3 Freitag, 18. Juli 2003 8:37 08
Dansk
Kære forældre.
Oral-B AdvancePower Kids er udviklet
i samarbejde med førende eksperter
inden for tandpleje for at sikre effektiv
plakfjernelse hos børn. Den vil gøre det
nemmere for dit barn at børste
tænderne rigtigt og grundigt. Vi håber,
dit barn vil blive glad for sin nye Braun
Oral-B tandbørste.
Denne tandbørste er velegnet til børn
fra 3 år og opefter. Læs venligst hele
brugsanvisningen igennem, før du
viser dit barn, hvordan han/hun skal
bruge tandbørsten. Vi anbefaler,
at forældrene overvåger deres børn,
når de begynder at bruge apparatet,
så de kan hjælpe dem med at blive
fortrolig med apparatet.
Vigtigt
Kontrollér ledningen regelmæssigt.
Er den beskadiget, bør du straks
indlevere ladedelen (E) til nærmeste
Braun Service Center. En beskadiget
eller defekt ladedel bør ikke længere
anvendes.
Beskrivelse
A
B
C
D
E
F
G
Børstehoved
Tænd/sluk knap
Squish Grip motordel
Ladeindikator
Ladedel
Vægholder
Opbevaringsrum til børster
Tekniske data
Strømforsyning: se bunden af ladedelen
Motordelen: 1.2 V
Tilslutning og opladning
Tandbørsten er elmæssigt sikker i brug
og kan derfor uden betænkelighed
anvendes i badeværelset.
• Tilslut opladedelen til en stikkontakt. Stil motordelen på ladedelen. Ladeindikatoren tænder
(1).
• En fuld opladning tager 16 timer
og giver en driftstid på ca. 1 time.
• Ved normal daglig brug kan motordelen opbevares på den til lysnettet
tilsluttede opladedel. På denne
måde er tandbørsten altid på fuld
kapacitet. Overopladning er umulig.
Vedligeholdelse af batteriet
For at maksimere kapaciteten af det
genopladelige batteri bør du mindst
hver 6. måned slukke for strømmen
og anvende motordelen dagligt, indtil
den kører helt død.
• Start med de nederste tænder:
Før langsomt børstehovedet fra
tand til tand;
– først på ydersiden,
– derefter på indersiden
– og til sidst på tyggefladerne.
«Skrub» eller tryk ikke for hårdt.
Oral-B AdvancePower Kids udøver
automatisk det korrekte tryk.
• Efter 1 minut afbrydes børstebevægelserne af en lille melodi.
Dette fortæller dit barn, at det nu er
overmundens tur. Børst tænderne –
én for én – til næste melodi lyder
(efter endnu 1 minuts tandbørstning). På denne måde sikrer
du, at dit barn børster sine tænder
i mindst 2 minutter, som det
anbefales af tandlæger.
• Sluk for apparatet, mens børstehovedet stadig er i munden.
Vi anbefaler at udskifte børstehovedet hver 3. måned. Børstehovedet
er forsynet med en række blå
INDICATOR® børstehår (2a).
Ved korrekt tandbørstning i 2 minutter
2 gange om dagen vil den blå farve
blive slidt halvvejs ned i løbet af
3 måneder (2b), forudsat at der
bruges tandpasta. Hvis børstehårene
begynder at flosse, inden farven
begynder at forsvinde, indikerer det,
at dit barn udøver for stort tryk på
tænder og tandkød (2c).
Løse børstehoveder EB10
Løse børster kan købes hos din Braun
forhandler.
Rengøring
Efter brug skylles børstehovedet
i nogle sekunder under rindende
vand med motordelen tændt (3).
Sluk derefter for apparatet og fjern
børstehovedet. Skyl begge dele
under rindende vand (4) og tør dem,
for motordelen sættes tilbage på
ladedelen.
Miljøoplysninger
Dette produkt er forsynet
med nikkel-hydrid batterier,
som ikke indeholder skadelige
tungmetaller. Af hensyn til miljøet skal
vi imidlertid anmode dig om ikke at
smide produktet – efter endt levetid –
i skraldespanden. Apparatet kan
i stedet indsendes til et Braun Service
Center.
Hvis du selv ønsker at bortskaffe
batteriet, henvises til kapitlet
«Udtagelse af batteriet» på side 9.
Der tages forbehold for ændringer
uden forudgående varsel.
Plakfjernelse med en
musik timer
Følg nedenstående punkter til at vise
og forklare dit barn, hvordan apparatet
bruges korrekt:
• Når motordelen fjernes fra den
tilsluttede ladedel, høres en lille
melodi.
• Kom en lille smule tandpasta på
børstehovedet. (Vi anbefaler en
fluortandpasta.)
• Før børstehovedet ind i munden
før der trykkes på knappen (B).
3
Dette produkt er i overensstemmelse med EMC-regulativerne som stipuleret i Council
Directive 89/336/EEC og Low
Voltage Regulation (73/23/EEC).
4733268_D10 Seite 4 Freitag, 18. Juli 2003 8:37 08
Norsk
Kjære foreldre
Oral-B AdvancePower Kids er utviklet i
samarbeide med ledende ekspertise
innen tannpleie, for effektivt å kunne
fjerne plakk fra barns tenner. Den vil
gjøre det enklere for ditt barn å pusse
nøye og grundig. Vi håper ditt barn vil
glede seg over hans/hennes nye Oral-B
produkt.
Dette produktet er beregnet for barn
fra 3 år eller eldre. Vennligst les alle
instruksjoner helt og fullt før du viser
ditt barn hvordan produktet skal
brukes. Vi anbefaler at foreldre overvåker og rettleder barn når de begynner
å bruke produktet inntil de blir vant
med det.
Viktig
Sjekk ledningen av og til for eventuell
skade. Skulle den være skadet, leveres
ladeenheten (E) til et autorisert Braun
serviceverksted. Et apparat som er
skadet eller ikke fungerer lenger skal
ikke lenger brukes.
Beskrivelse
A
B
C
D
E
F
G
Børstehode
Av/på bryter
Motordel (gummiert grep)
Ladeindikator
Ladeenhet
Veggholder
Børstehode holder
Spesifikasjoner
Spenningskilde: Se markering i bunnen
på ladeenheten
Spenning i motordelen: 1,2 V
• Start med nedre tenner: Beveg
børstehodet sakte fra tann til tann;
– først utsiden,
– deretter innsiden,
– og til slutt tyggeflaten.
Ikke skrubb eller press for hardt.
Oral-B AdvancePower Kids sørger
automatisk for korrekte pussebevegelser.
• Etter et minutts bruk vil børstebevegelsen bli avbrutt med en kort
melodi. Dette forteller ditt barn at
børsten skal flyttes til de øvre
tenner. Puss dem – igjen tann for
tann – inntil neste melodi spilles
(etter nok et minutts bruk).
På denne måten kan du forsikre
deg at barnet pusser hans/hennes
tenner i minimum 2 minutter som
anbefalt av tannleger/pleiere.
• Slå av motordelen med bryter
(B) mens børstehodet ennå er
i munnen.
Vi anbefaler at børstene byttes
hver tredje måned. Børstehodet er
utstyrt med en rad blå INDICATOR®
børstestrå (2a). Med korrekt pussing
i to minutter to ganger daglig vil fargen
på disse børstestråene forsvinne
halvveis ned i løpet av en 3-månedersperiode (2b), forutsatt at det brukes
tannkrem. Skulle børstestråene
begynne å sprike før fargen begynner
å bli borte, indikerer dette at barnet
ditt trykker for hardt mot tenner og
tannkjøtt (2c).
Ekstra børstehoder EB10
Disse er tilgjengelig hos din forhandler
eller hos et autorisert Braun serviceverksted.
Tilkobling og lading
Tannbørsten er elektrisk sikker og kan
trygt brukes på badet.
• Koble ladeenheten til et strømuttak.
Plasser den oppladbare motordelen på ladebasen, ladeindikatoren vil lyse opp (1).
• En full oppladning tar 16 timer og
Rengjøring
Skyll børstehodet under rennende
vann i flere sekunder med motordelen
slått på (3). Deretter slå av apparatet
og ta av børstehodet. Rengjør begge
deler hver for seg under rennende vann
(4) og tørk dem godt før motordelen
settes på plass i ladeenheten.
vil gi en driftstid på ca. en time.
• Motordelen kan stå plassert på
den tilkoblede ladeenheten for
daglig bruk, for å opprettholde
tannbørstens fulle kapasitet.
Overlading er ikke mulig.
Vedlikehold av batteri
For å sikre det oppladbare batteriets
maksimale kapasitet, bør ladeenheten
kobles fra og motordelen lades ut
ved regelmessig bruk minst hver
6. måned.
Fjerning av plakk med en
musikktimer
Bruk de følgende punkter for å vise
barnet hvordan produktet brukes riktig:
• Når motordelen taes fra den tilkoplede ladeenheten, spilles en
kort melodi.
• Ta litt tannkrem på børstehodet.
(Vi anbefaler fluor tannkrem.)
• Før børstehodet til tennene,
først da startes motordelen med
bryteren (B).
4
Miljø
Dette produktet leveres med
en nikkel-hydrid batterienhet
som ikke inneholder skadelige
tungmetaller. Av miljømessige
hensyn, skal produktet likevel ikke
kastes i husholdningsavfallet etter endt
levetid. Produktet kan leveres inn ved
et autorisert Braun serviceverksted
som vil ta hånd om dette.
Foretrekker du å kaste batteriet selv
henviser vi til kapittelet «Fjerning av
batteriet» på side 9.
Forbehold om endringer.
4733268_D10 Seite 5 Freitag, 18. Juli 2003 8:37 08
Svenska
Bästa föräldrar,
Oral-B AdvancePower Kids har
utvecklats tillsammans med ledande
dentalexperter för att effektivt avlägsna
plack från barns tänder. Med Oral-B
tandborste blir det lättare för barn att
borsta tänderna rätt och noggrant.
Det är vår förhoppning att även ditt
barn skall tycka om sin nya Oral-B
tandborste.
Tandborsten lämpar sig för barn över
3 år. Läs noga igenom bruksanvisningen innan du visar barnet hur tandborsten skall användas. Vi rekommenderar att föräldrarna är med när barnet
börjar använda apparaten så att de lär
sig hur den skall användas.
Viktigt
Inspektera sladden från tid till annan
för skador. Skulle den vara skadad
skall laddningsenheten (E) lämnas in till
ett Braun Service Centre. En skadad
eller inte fullt fungerande apparat skall
inte användas.
Beskrivning
A
B
C
D
E
F
G
Rengöringshuvud
On/off strömbrytare
Squish Grip handtag
Laddningsindikator
Laddningsenhet
Vägghållare
Hållare för rengöringshuvud
Specifikationer
Nätspänning: se laddningsenhetens
undersida
Handtagets spänning: 1,2 V
• Börja med de nedre tänderna:
Flytta sakta rengöringshuvudet
från tand till tand;
– först utsidorna,
– sedan insidorna,
– sist tuggytorna.
Gnugga eller tryck inte. Oral-B
AdvancePower Kids rengör
automatiskt på rätt sätt.
• När borsten har använts i en minut,
spelas en kort melodi. Melodin talar
om för barnet att det är dags att
övergå till de övre tänderna. Rengör
dem – tand för tand – tills nästa
melodi spelas (efter ytterligare en
minuts användning). Med hjälp
av melodin kan du vara säker på
att barnet borstar tänderna minst
2 minuter så som tandläkarna
rekommenderar.
• Stäng av handtaget med strömbrytaren (B) medan rengöringshuvudet fortfarande är inne
i munnen.
Vi rekommenderar att rengöringshuvudet byts var tredje månad.
Rengöringshuvudet har försetts med
en rad blåa INDICATOR® strån (2a).
Med rätt utförd borstning två gånger
om dagen i två minuter, kommer färgen
att ha försvunnit till hälften från stråna
på 3 månader (2b), förutsatt att
tandkräm används. Om stråna börjar
vika sig innan färgen börjar försvinna
visar det att barnet trycker för hårt på
tänder och tandkött (2c).
Rengöringshuvuden för utbyte EB10
Finns hos din handlare eller hos Braun
Service Centres.
Anslutning och laddning
Plackborttagaren är elektriskt säker
och kan användas i badrum utan risk.
• Sätt in laddningsenhetens kontakt
i vägguttaget. Placera handtaget
på laddningsenheten. Laddningsindikatorn tänds (1).
• En full laddning tar ca. 16 timmar
och ger en användningstid av en
timme.
• Vid daglig användning kan handtaget sitta kvar i den inkopplade
laddningsenheten för att bibehålla
full laddning av apparaten.
Överladdning är omöjlig.
Batteriunderhåll
För att bibehålla maximal kapacitet
i det laddningsbara batteriet skall
batteriet i handtaget laddas ur var
6:e månad. Detta görs genom att
laddningsenheten kopplas ur och
apparaten används på vanligt sätt.
En musik timer indikerar när
tandborstningen är klar
Följ nedanstående punkter för att visa
och förklara för barnet hur apparaten
skall användas:
• När handtaget tas från den
inkopplade laddningsenheten
spelas en kort melodi.
• Sätt en liten klick tandkräm på
rengöringshuvudet. (Vi rekommenderar tandkräm med fluor.)
• För rengöringshuvudet mot
tänderna innan apparaten startas
med strömbrytaren (B).
5
Rengöring
Efter användning skall rengöringshuvudet sköljas under rinnande vatten
i flera sekunder med handtaget tillslaget (3). Stäng sedan av handtaget
och ta av rengöringshuvudet. Skölj
båda delarna var för sig under rinnande
vatten (4) och torka dem sedan torra
innan handtaget sätts tillbaka på
laddningsenheten.
Miljöskydd
Denna produkt är försedd med
ett laddningsbart nickelhydridbatteri och innehåller inga
skadliga tungmetaller. För att skydda
miljön skall inte apparaten kastas
i hushållssoporna när den tjänat ut.
Braun Service Centre tar emot uttjänta
apparater.
Om du själv vill göra dig av med
batteriet, se sektionen «Borttagning
av batteri» på sidan 9.
Kan ändras utan föregående
meddelande.
Denna produkt uppfyller EMCkraven som stipuleras i rådets
direktiv 89/336/EEC och
svagströmsbestämmelserna
(73/23/EEC).
4733268_D10 Seite 6 Freitag, 18. Juli 2003 8:37 08
Suomi
Hyvät vanhemmat,
Oral-B AdvancePower Kids on
kehitetty yhteistyössä johtavien
hammaslääketieteen asiantuntijoiden
kanssa poistamaan plakki tehokkaasti
lasten hampaiden pinnoilta.
Se tekee lastesi hampaiden harjauksen
tehokkaammaksi ja helpommaksi.
Toivomme, että lapsesi hampaiden
harjaamisesta uudella Oral-B
-sähköhammasharjalla tulee hauska
hetki.
Tämä sähköhammasharja sopii yli
3-vuotiaille lapsille. Lue käyttöohjeet
huolellisesti ennen kuin opetat lapsesi
käyttämään harjaa. Suosittelemme
että vanhemmat alkuun valvovat lasten
hampaiden harjaamista, jotta lapset
oppivat oikean harjaustekniikan.
Tärkeää
Tarkista säännöllisesti verkkojohdon
kunto. Jos johto on vahingoittunut
vie latauslaite (E) valtuutettuun Braunhuoltoliikkeeseen. Vaurioitunutta tai
viallista latauslaitetta ei saa enää
käyttää.
• Välttääksesi roiskumisen,
vie ensin harjaspää hampaiden
pinnalle ja käynnistä laite vasta
sitten kytkimestä (B).
• Aloita alahampaista: kuljeta
harjaspäätä hitaasti hampaalta
toiselle;
– ensin ulkopinnat,
– sitten sisäpinnat,
– lopuksi purupinnat.
Älä paina liian voimakkaasti äläkä
tee harjausliikettä. Oral-B
AdvanePower Kids puhdistaa
automaattisesti oikeaoppisesti.
• Minuutin harjaamisen jälkeen
harjausliike pysähtyy ja sävelajastin
soittaa lyhyen sävelmän. Tämä
on merkki lapselle siirtyä ylähampaisiin. Puhdista ne jälleen hammas
hampaalta – kunnes seuraava
sävelmä soi (eli toinen minuutti on
kulunut). Näin varmistat, että lapsi
harjaa hampaitaan vähintään
2 minuuttia, kuten hammaslääkärit
suosittelevat.
• Sammuta sähköhammasharja
Laitteen osat
A
B
C
D
E
F
Vaihtoharja
«Päälle/Pois päältä»-kytkin
Pehmeä Squish Grip runko-osa
Latauksen merkkivalo
Latauslaite
Seinäteline
Tekniset tiedot
Jännite: katso latauslaitteen pohjasta
Runko-osan jännite: 1.2 V
kytkimestä (B) harjaspään ollessa
vielä suussa.
Suosittelemme harjaspään vaihtamista kolmen kuukauden välein. Harjaspäässä on rivi sinisiä INDICATOR®
harjaksia (2a). Harjattaessa hampaat
oikealla tavalla kahdesti päivässä
kaksi minuuttia kerrallaan kuluu
INDICATOR® harjasten sininen väri
puoleen väliin asti 3. kuukaudessa
(2b), mikäli käytetään hammastahnaa.
Mikäli harjakset alkavat harottaa
ennen sinisen värin haalistumista
lapsi painaa harjaa hampaisiin ja
ikeniin liian voimakkaasti (2c).
Liitäntä ja lataaminen
Sähköhammasharja on sähköteknisesti turvallinen ja sitä voi huoletta
käyttää kylpyhuoneessa.
Vaihtoharjat
Vaihtoharjoja löytyy hyvinvarustetuista
myymälöistä. Tähän malliin sopivat
EB10 vaihtoharjat.
• Kytke latauslaite verkkovirtaan.
Aseta runko-osa latauslaitteeseen.
Latauksen merkkivalo syttyy (1).
• Täyteen lataaminen kestää
16 tuntia ja sillä saa noin tunnin
harjausaikaa.
• Runko-osan voi pitää jatkuvasti
verkkovirtaan kytketyssä
latauslaitteessa, mikäli haluaa
sähköhammasharjan olevan aina
käyttövalmiina. Ylilatauksen vaaraa
ei ole.
Puhdistus
Huuhtele käytön jälkeen harjaspää
huolellisesti juoksevan veden alla
useiden sekuntien ajan siten, että
runko-osa on käynnissä (3). Sammuta
laite ja irrota vaihtoharja runko-osasta.
Huuhtele molemmat osat juoksevan
veden alla (4). Pyyhi kuivaksi ja aseta
takaisin latauslaitteeseen.
Ympäristön suojelemiseksi
Akun toimintakyvyn säilyttäminen
Jotta ladattava akku säilyisi mahdollisimman tehokkaana, on latauslaite
irrotettava verkkovirrasta ja lataus
käytettävä loppuun normaalikäytön
yhteydessä vähintään 6 kuukauden
välein. Tämän jälkeen laite ladataan
jälleen täyteen (16 tuntia).
Tässä tuotteessa on nikkelihydridiakku, joka ei sisällä
haitallisia raskasmetalleja.
Ympäristön suojelemiseksi älä
kuitenkaan heitä loppuun käytettyä
laitetta normaalin talousjätteen
mukana vaan toimita se hävitettäväksi
valtuutettuun Braun-huoltoliikkeeseen.
Sävelajastin auttaa plakin
poistossa
Mikäli haluat itse irrottaa akun ja
toimittaa sen ongelmajätteisen
keräykseen katso ohjeet kohdasta
«Akun irrottaminen» sivulla 10.
Opasta lasta käyttämään sähköhammasharjaa seuraavasti:
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
• Sähköhammasharja soittaa lyhyen
sävelmän kun se otetaan verkkovirtaan kytketystä latauslaitteesta.
• Laita pikkusormen kynnen
kokoinen määrä hammastahnaa
harjaspinnalle (suosittelemme
fluorihammastahnaa).
6
Tämä tuote täyttää EU-direktiivin 89/336/EEC mukaiset
EMC-vaatimukset sekä
matalajännitettä koskevat
säännökset (73/23 EEC).
4733268_D10 Seite 7 Freitag, 18. Juli 2003 8:37 08
Polski
Drodzy Rodzice,
Szczoteczka elektryczna Oral-B
AdvancePower Kids zosta∏a
zaprojektowana przez wiodàcych
specjalistów w stomatologii, aby
efektywnie usuwaç p∏ytk´ naz´bnà u
dzieci. U∏atwi ona Twojemu dziecku
dok∏adniejszà higien´ jamy ustnej.
Mamy równie˝ nadziej´, ˝e
szczoteczka spodoba si´ Waszym
dzieciom.
Szczotka zalecana dla dzieci powy˝ej
3 lat. Prosz´ dok∏adnie przeczytaç
instrukcj´, zanim dziecko zostanie
zapoznane ze sposobem u˝ycia.
Zalecamy nadzorowanie dzieci
w pierwszym okresie u˝ytkowania
szczoteczki, aby w pe∏ni zaznajomi∏y
si´ z jej obs∏ugà.
Uwaga
Przewód zasilajàcy wymaga
okresowego kontrolowania. W razie
uszkodzeƒ nale˝y dostarczyç blok
∏adowarki (E) do serwisu Braun.
Uszkodzony lub nieprawid∏owo
dzia∏ajàcy blok ∏adowarki nie nadaje
sie do u˝ytku.
Opis urzàdzenia
A Wymienna koƒcówka szczoteczki
do z´bów
B Wy∏àcznik
C Blok nap´dowy (uchwyt)
D Kontrolka ∏adowania akumulatora
E Blok ∏adowarki
F Uchwyt monta˝owy
G Uchwyt do koƒcówki
Dane techniczne
Zasilanie: Patrz informacje na
spodzie urzàdzenia
Blok nap´dowy: 1,2 V
Pod∏àczenie oraz ∏adowanie
Urzàdzenie mo˝e byç u˝ywane w
∏azience bez stosowania dodatkowych
Êrodków ostro˝noÊci.
• Pod∏àczyç blok ∏adowarki do sieci.
UmieÊciç blok nap´dowy na
gnieêdzie ∏adowarki. Rozpocz´cie
∏adowania jest sygnalizowane
Êwieceniem kontrolki (1).
• Po up∏ywie 16 godzin akumulator
zostanie w pe∏ni na∏adowany.
W pe∏ni na∏adowany akumulator
wystarcza na oko∏o jednà godzin´
ciàg∏ej pracy.
• W celu wykorzystania pe∏nej
pojemnoÊci akumulatora, blok
nap´dowy nale˝y zawsze
odstawiaç na pod∏àczony do sieci
blok ∏adowarki. Akumulator
jest zabezpieczony przed
prze∏adowaniem.
Konserwacja akumulatora
W celu unikni´cia efektu zmniejszania
pojemnoÊci akumulatora, nale˝y
okresowo od∏àczaç blok ∏adowarki
od sieci i ca∏kowicie roz∏adowywaç
akumulator poprzez normalnà prac´,
a nast´pnie ponownie go ∏adowaç.
CzynnoÊci te nale˝y wykonywaç
przynajmniej raz na 6 miesi´cy.
Mycie z´bów z melodyjka
wskazujàcà czas szczotkowania
WyjaÊniajàc dziecku zasady
w∏aÊciwego stosowania urzàdzenia
nale˝y stosowaç si´ do poni˝szych
wskazówek:
• Po zdj´ciu szczoteczki z bloku
∏adowarki w∏àczy si´ krótka
melodia.
• Na w∏osie szczoteczki nale˝y
na∏o˝yç niewielkà iloÊç pasty do
z´bów (zalecamy pasty z fluorem).
7
• Nap´d szczoteczki w∏àczyç po
przy∏o˝eniu szczoteczki do z´bów
(przycisk B).
• Czyszczenie zaczynamy od
dolnych z´bów, wolno
przesuwajàc szczoteczk´ od
jednego do drugiego z´ba.
Szczotkowaç nale˝y kolejno:
– powierzchnie zewn´trzne,
– powierzchnie wewn´trzne,
– powierzchnie górne.
Z´by oraz dziàs∏a nale˝y czyÊciç
unikajàc nadmiernego nacisku
lub tarcia. Prawid∏owe ruchy
szczoteczki Oral-B AdvancePower
Kids uzyskuje si´ automatycznie
dzi´ki uk∏adowi nap´dowemu.
• Po minucie czyszczenia w∏àczy
si´ melodia. To przypomni dziecku,
˝e czas teraz szczotkowaç górne
z´by. Podobnie jak wczeÊniej
szczoteczk´ nale˝y przesuwaç od
jednego z´ba do drugiego, a˝ do
momentu, gdy znów zagra melodia
(po minucie szczotkowania).
Dzi´ki temu mo˝na z ∏atwoÊcià
kontrolowaç, czy Twoje dziecko
szczotkowa∏o z´by minimum
2 minuty – zgodnie z zaleceniami
dentystów.
• Szczotk´ przy∏o˝onà do z´bów
wy∏àcz wy∏àcznikiem (B).
Zalecamy, aby koƒcówk´ szczoteczki
do z´bów wymieniaç co 3 miesiàce.
Szczoteczka jest wyposa˝ona w
rzàd w∏ókien INDICATOR® (2a).
Myjàc z´by systematycznie (przy
u˝yciu pasty), jak jest zalecane 2 razy
dziennie po 2 minuty, kolor wyblaknie
do po∏owy w∏ókien w ciàgu 3 miesi´cy
(2b). JeÊli w∏ókna przed utratà koloru
ulegajà rozwarstwieniu, oznacza to,
˝e Twoje dziecko zbyt mocno
przyciska szczoteczk´ do z´bów
podczas mycia (2c).
Wymiana koƒcówek szczoteczki EB10
Koƒcówki dost´pne w sklepach z
artyku∏ami AGD i du˝ych sklepach
samoobs∏ugowych lub w serwisie
Braun.
Mycie
Po ka˝dym u˝yciu dok∏adnie op∏ukaç
pod bie˝àcà wodà koƒcówk´
szczoteczki (przy w∏àczonym bloku
nap´dowym) (3).
Wy∏àczyç blok nap´dowy, zdjàç
koƒcówk´ szczoteczki. Obie cz´Êci
urzàdzenia umyç osobno pod bie˝àca
wodà (4), a nast´pnie osuszyç przed
w∏o˝eniem do bloku nap´dowego.
Ochrona Êrodowiska
naturalnego
Urzàdzenie jest wyposa˝one w
akumulator niklowo-wodorowy
(NiMh), który nie zawiera
zwiàzków metali ci´˝kich.
Ze wzgl´du na ochron´ Êrodowiska
naturalnego, zu˝ytych akumulatorów
nie nale˝y jednak wyrzucaç ze
Êmieciami z gospodarsatwa
domowego. Ze zu˝ytymi
akumulatorami nale˝y post´powaç
zgodnie z przepisami ochrony
Êrodowiska.
Zu˝yty akumulator mo˝e zostaç
wyj´ty przez autoryzowany serwis.
W przypadku samodzielnego
wyjmowania akumulatora nale˝y
post´powaç zgodnie ze wskazówkami
zamieszczonymi w instrukcji obs∏ugi.
Zastrzega sie prawo dokonywania
zmian.
4733268_D10 Seite 8 Freitag, 18. Juli 2003 8:37 08
âesk˘
VáÏení rodiãe,
pfiístroj Oral-B AdvancePower Kids
byl vyvinut ve spolupráci s pfiedními
zubními specialisty pro efektivní
odstraÀování plaku z dûtsk˘ch zubÛ.
Va‰im dûtem usnadÀuje správné a
úãinné ãi‰tûní zubÛ. Doufáme, Ïe se
bude va‰im dûtem tento nov˘ v˘robek
Oral-B líbit a Ïe jej budou rádi
pouÏívat.
Tento v˘robek je vhodn˘ pro dûti od
tfií let. Pfieãtûte si prosím dÛkladnû cel˘
tento návod, neÏ budete sv˘m dûtem
ukazovat, jak pfiístroj pouÏívat.
Doporuãujeme, aby rodiãe pfii prvních
nûkolika pouÏitích pfiístroje na dûti
dohlíÏeli a ujistili se, Ïe jsou s ním dûti
dobfie seznámeny.
DÛleÏité
Pravidelnû kontrolujte, zda není
po‰kozen síÈov˘ pfiívod. Pokud ano,
pfiedejte nabíjecí jednotku (E) do
servisního stfiediska Braun.
Po‰kozen˘ nebo nefunkãní pfiístroj
se nesmí dále pouÏívat.
Popis
A
B
C
D
E
G
Kartáãková hlava
Spínaã zapnutí/vypnutí
DrÏadlo s mûkk˘m povrchem
Indikátor nabíjení
Nabíjecí jednotka
DrÏák kartáãkové hlavy
Technické údaje
Napájení: viz typov˘ ‰títek na spodku
nabíjecí jednotky
Napûtí drÏadlové ãásti: 1,2 V
Pfiipojení a nabíjení
Tento pfiístroj je elektricky bezpeãn˘
a mÛÏe b˘t bez obav pouÏíván v
koupelnû.
• Pfiipojte nabíjecí jednotku do
zásuvky elektrické sítû. Na nabíjecí
jednotku nasaìte drÏadlo.
Rozsvítí se indikátor nabíjení (1).
• Po 16 hodinách je pfiístroj plnû
nabit a poskytne dobu provozu
cca jednu hodinu.
• Pfii kaÏdodenním pouÏívání
pfiístroje ponechejte drÏadlo
nasazeno na pfiipojené nabíjecí
jednotce. Tak bude vÏdy pfiístroj
plnû nabit˘. Pfiebíjení není moÏné.
Péãe o akumulátorovou baterii
Aby se udrÏela plná nabíjecí kapacita
akumulátorové baterie, kaÏd˘ch ‰est
mûsícÛ odpojte nabíjecí jednotku od
sítû a pravideln˘m pouÏíváním drÏadlo
vybijte.
OdstraÀování plaku s hudebním
ãasovaãem
Podle následujících bodÛ vysvûtlete
dûtem, jak pfiístroj správnû pouÏívat.
• KdyÏ sejmete drÏadlo z pfiipojené
nabíjecí jednotky, ozve se krátká
melodie.
• Naneste malé mnoÏství zubní
pasty na kartáãkovou hlavu.
(Doporuãujeme zubní pastu
s fluórem.)
• Nasaìte nejprve kartáãkovou
hlavu na zuby, pak teprve zapnûte
drÏadlo spínaãem (B).
• Zaãnûte na spodních zubech:
pomalu veìte kartáãek ze zubu
na zub;
– nejprve po vnûj‰ích plochách
zubÛ,
8
– potom na vnitfiní stranû,
– a nakonec po Ïv˘kacích
plo‰kách.
Zuby nedfiete a na kartáãek
pfiíli‰ netlaãte. Kartáãek Oral-B
AdvancePower Kids sám automaticky zuby správnû vyãistí.
• Po jedné minutû provozu je pohyb
kartáãku pfieru‰en krátkou melodií.
To signalizuje dítûti, aby pfiesunulo
kartáãek na horní zuby. âistûte
je – opût zub po zubu – dokud
nezahraje dal‰í melodie
(po uplynutí dal‰í minuty provozu).
Díky tomu si mÛÏete b˘t jisti, Ïe
si va‰e dítû ãistí zuby nejménû
2 minuty, jak doporuãují zubní
lékafii.
• Vypnûte drÏadlo spínaãem (B),
pfiiãemÏ kartáãková hlava je stále
v ústech.
Kartáãkovou hlavu doporuãujeme
vymûÀovat kaÏdé tfii mûsíce.
Kartáãková hlava je vybavena fiadou
modr˘ch indikaãních vláken
INDICATOR ® (2a). Pfii správném
ãi‰tûní zubÛ dvakrát dennû po dvou
minutách zmizí z poloviny barva
indikaãních vláken po 3 mûsících (2b),
v závislosti na pouÏívané zubní pastû.
Pokud vlákna kartáãkové hlavy ztratí
tvar a zaãnou se tfiepit je‰tû pfied
mizením barvy, znamená to, Ïe dítû
na zuby a dásnû pfiíli‰ tlaãí (2c).
V˘mûna kartáãkové hlavy EB10
Hlavu mÛÏete zakoupit u
autorizovan˘ch prodejcÛ nebo
v servisních stfiediscích Braun.
âi‰tûní
Po pouÏití oplachujte kartáãkovou
hlavu nûkolik sekund pod tekoucí
vodou, pfiiãemÏ nechejte drÏadlo
zapnuté (3). DrÏadlo pak vypnûte
a sejmûte kartáãkovou hlavu.
Opláchnûte oba díly oddûlenû pod
tekoucí vodou (4) a dosucha je otfiete
pfied tím, neÏ opût nasadíte drÏadlo
na nabíjecí jednotku.
Poznámka k Ïivotnímu
prostfiedí
V tomto pfiístroji je pouÏita
nikl-hydridová akumulátorová
baterie, která neobsahuje
Ïádné ‰kodlivé tûÏké kovy. Nicménû
v zájmu ochrany Ïivotního prostfiedí
nevyhazujte v˘robek po skonãení
jeho Ïivotnosti do bûÏného domovního
odpadu. Odevzdejte jej do servisního
stfiediska Braun.
Pokud v‰ak chcete odstranit baterii
sami, podívejte se na kapitolu
«Vyjmutí baterie» na stranû 10.
Deklarovaná hodnota emise hluku
tohoto spotfiebiãe je 64,2 dB(A), coÏ
pfiedstavuje hladinu A akustického
v˘konu vzhledem na referenãní
akustick˘ v˘kon 1 pW.
Zmûny jsou vyhrazeny.
4733268_D10 Seite 9 Freitag, 18. Juli 2003 8:37 08
1
b
2
Dansk
Udtagelse af batteriet efter endt
levetid
Forsog på at åbne håndtaget vil
odelægge hele eltandborsten.
3
4
6
5
7
Et nyt batteri kan derfor ikke isættes
håndtaget. Være endvidere opmærksom på, at såsnart batteriet fjernes
eller forsoges taget ud, bortfalder
garantien.
Norsk
Fjerning av batteriet ved slutten av
apparatets levetid
Åpne motordelen som vist på bildet,
ta ut batteriet og kast det i henhold til
lokale miljøbestemmelser.
Advarsel: Åpning av motordelen vil
ødelegge apparatet, og gjøre garantien
ugyldig.
Svenska
Borttagning av batteri när produkten
inte längre skall användas
Öppna handtaget enligt bilden,
ta ut batteriet och gör dig av med det
enligt lokala miljöbestämmelser.
Varning: Om handtaget öppnas
förstörs apparaten och garantin
upphör att gälla.
Oral-B
AdvancePower Kids
Oral-B
AdvancePower Kids
Garantibevis
Köpbevis
Takuukortti
Karta gwarancyjna
Záruãní list
Jótállási jegy
Registreringskort
Karta rejestracyjna
Registraãní list
Regisztrációs kártya
Service notes
Kjøperens navn og adresse
Köparens namn och fullständiga adress
Imi´ i nazwisko oraz adres kupujàcego
Méno a plná adresa kupujícího
VevŒ neve, pontos címe
4733268_D10 Seite 10 Freitag, 18. Juli 2003 8:37 08
1
b
2
Uwaga! W wyniku otwarcia
urzàdzenie ulega zniszczeniu.
Uszkodzenia spowodowane
otwarciem urzàdzenia nie sà obj´te
gwarancjà.
3
âesk˘
4
5
6
7
Vyjmutí baterie na konci Ïivotnosti
v˘robku
Podle obrázku otevfiete drÏadlo,
vyjmûte baterii a odevzdejte ji do
sbûrny dle místních pfiedpisÛ.
Upozornûní: Otevfiením drÏadla se
pfiístroj zniãí a zru‰í se tím nárok na
záruku.
Suomi
Magyar
Akun irrottaminen laitteen käyttöiän
loputtua
Akkumulátor eltávolítása
éllettartalma végén
Avaa runko-osa kuvan ohjeiden
mukaan, poista akku ja hävitä se
kotikuntasi antamien ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti.
Nyissa ki a nyelet a mellékelt ábra
szerint, és helyezze el az akkumulátort
a környezetvédelmi elŒírásoknak
megfelelŒ hulladéktárolóban.
Varoitus: runko-osan avaaminen tekee
laitteesta käyttökelvottoman. Takuu ei
koske avattua laitetta.
Figyelem: A markolat felnyitása
használhatatlanná teszi a készüléket
és érvényteleníti a jótállást.
Polski
Wyjmowanie zu˝ytego akumulatora
Otworzyç dolnà cz´Êç bloku
nap´dowego, tak jak to przedstawiono
na rysunku, a nast´pnie wyjàç
akumulator. Ze zu˝ytymi akumulatorami nale˝y post´powaç zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami ochrony
Êrodowiska.
Kjøpsdato
Inköpsdatum
Data zakupu
Datum nákupu
Vásárlás dátuma
Købsdato
Kjøpsdato
Inköpsdatum
Ostopäivä
Data zakupu
Datum nákupu
Vásárlás dátuma
Stempel og underskrift av forhandleren
Återförsäljares stämpel och underskrift
Pieczàtka punktu sprzeda˝y i podpis
sprzedawcy
Razítko a podpis prodeje
Eladó aláírása, bolt pecsétje
Forhandlerens stempel og underskrift
Stempel og underskrift av forhandleren
Återförsäljares stämpel och underskrift
Myyjän leima ja allekirjoitus
Pieczàtka punktu sprzeda˝y i podpis
sprzedawcy
Razítko a podpis prodeje
Eladó aláírása, bolt pecsétje
4733268_D10 Seite 11 Freitag, 18. Juli 2003 8:37 08
Magyar
Kedves SzülŒk!
A Oral-B AdvancePower Kids elektromos fogkefét a szakma legjobb
fogászaival együttmıködve
fejlesztettük ki, hogy a legeredményesebben távolíthassa el a
lepedéket gyermeke fogairól.
Megkönnyíti gyermeke számára az
alapos fogmosást. Reméljük,
gyermeke örömmel használja majd
új Braun Oral-B fogkeféjét.
• ElŒször tegyük a fogakhoz a kefét,
A készüléket három éves kornál
idŒsebb gyermekek számára ajánljuk.
Kérjük, hogy a készülék használata
elŒtt a használati utasítást gondosan
olvassa el mielŒtt megmutatná
gyermekének hogyan kell azt
használnia. Ajánljuk, hogy kezdetben
legyen gyermeke mellett, ezzel
segítheti hozzászokni az új
fogkeféhez.
Ne nyomja, ne dörzsölje túl erŒsen
a kefét a fogakhoz. A Oral-B
AdvancePower Kids fogkefe
önmıködŒen, hatékonyan tisztít.
Fontos
Rendszeresen ellenŒrizze a
vezetéket, nem sérült-e meg. Ha igen,
vigye a töltŒegységet (E) az Önhöz
legközelebbi hivatalos Braun
márkaszervizbe.
Termékleírás
A
B
C
D
E
F
G
Kefefej
Kapcsoló gomb
Markolat
TöltésjelzŒ
TöltŒegység
Falitartó
Fogkefe tartó
Technikai jellemzŒk
Bemeneti feszültség, felvett
teljesítmény: lásd az töltŒegység alján.
A markolatban 1,2 voltos feszültség
van.
csak ekkor kapcsoljuk be (B) a
készüléket.
• Az alsó fogsorral kezdjük:
gyöngéden vezessük a kefét
fogról-fogra haladva;
– elŒször a külsŒ oldalon,
– utána a belsŒ oldalon,
– végül a rágófelületen.
• Egyperces tisztítás után ismét
rövid dallam szólal meg, ez jelzi
gyermekének, hogy áttérhet a felsŒ
fogsorra. Ugyanúgy tisztítsa fogait
mint alul, fogról-fogra haladva.
Újabb egy perc múlva ismét
megszólal a melódia, ez jelenti a
fogorvosok által javasolt, minimum
kétperces tisztítási idŒ.
• Kapcsolja ki a kefét a (B) jelı
kapcsolóval, amikor azt még nem
vette ki a szájából.
Javasoljuk, hogy háromhavonta
cserélje ki a fogkefefejet. A fogkefén
található egy sor kék INDICATOR ®
sörte (2a). Ha naponta kétszer két
percig a fentiek szerint mosunk fogat,
akkor a színes jelzŒsörték fele
három hónap alatt szinét veszti (2b).
Ha a kefe sörtéi a színvesztés elŒtt
meggyengülnek, ez azt jelenti, hogy
gyermeke túl erŒsen nyomja fogához
és ínyéhez a kefét (2c).
A készülékhez tartozó pótkefe jele
EB10
Kaphatók a Braun forgalmazóknál,
illetve a márkaszervizekben.
Csatlakoztatás és feltöltés
A Braun Oral-B Kids’ PowerBrush
elektronikája teljesen biztonságos,
így nyugodtan használhatja a
fürdŒszobában.
• Dugja be a töltŒegységet a
konnektorba. Helyezze a
markolatot a töltŒegységre.
Ekkor az újratöltést jelzŒ lámpa
kigyullad (1).
• A teljes feltöltés 16 órát vesz
igénybe, és kb. egy órányi
mıködésre elegendŒ.
• Mindennapi használat során a
markolatot tartsuk az elektromos
hálózathoz csatlakoztatott
töltŒegységen, hogy a készülék
mindig feltöltött állapotban legyen.
A készülék túltöltése nem
lehetséges.
Akkumulátor gondozása
Ahhoz, hogy legjobb hatásfokkal
használjuk az akkumulátort, tanácsos
legalább félévente mindennapos
használattal lemeríteni, majd
újratölteni.
Tisztítás
Fogmosás után folyó vízzel
bekapcsolt állapotban öblítsük el
a kefefejet (3). Ezután kapcsoljuk ki a
készüléket és vegyük le a kefefejet
a markolatról. Külön-külön öblítsük
el mindkettŒt folyó vízzel (4), majd
töröljük szárazra, és tegyük vissza
a markolatot a töltŒegységre.
Környezetvédelmi
figyelmeztetés
A termék nikkel-hidrid
akkumulátort tartalmaz, mely
nem tartalmaz semmilyen, a
természetet károsító nehézfémet.
A környezet védelme érdekében
mégis arra kérjük, a már tönkrement
markolatot ne dobja a háztartási
szemétbe. Leadhatja bármelyik
Braun szervízben, vagy az erre kijelölt
telepeken.
Amennyiben saját maga szeretné az
akkumulátort eltávolítani, a használati
útmutatóban megtalálja az ezt
bemutató ábrasort.
A változatás jogát fenntartjuk.
Lepedék eltávolítás zenére
Az alábbiak szerint mutassa meg
gyemekének, hogyan kell a
készüléket rendeltetésszerıen
használni:
• Amikor a töltŒegységrŒl leemeljük
a markolatot, rövid zeneszó
hallatszik.
• Tegyen egy kis fogkrémet
a fogkfére (ha javasolthatjuk,
fluortartalmút).
11
4733268_D10 Seite 12 Freitag, 18. Juli 2003 8:37 08
Dansk
Garanti
Braun yder 2 års garanti på dette
produkt gældende fra købsdatoen.
Inden for garantiperioden vil Braun for
egen regning afhjælpe fabrikations- og
materialefejl efter vort skøn gennem
reparation eller ombytning af apparatet. Denne garanti gælder i alle
lande, hvor Braun er repræsenteret.
Denne garanti dækker ikke skader
opstået ved fejlbetjening, normalt slid
eller fejl som har ringe effekt på værdien eller funktionsdygtigheden af
apparatet. Garantien bortfalder ved
reparationer udført af andre end de af
Braun anviste reparatører og hvor
originale Braun reservedele ikke er
anvendt.
Ved service inden for garantiperioden
afleveres eller indsendes hele apparatet sammen med købsbevis til et
autoriseret Braun Service Center.
aiheutuvat materiaaliviasta tai
valmistusvirheestä. Korvaus tapahtuu
harkintamme mukaan korjaamalla,
vaihtamalla viallinen osa tai
vaihtamalla koko laite uuteen. Takuu
on voimassa kaikkialla maailmassa
sillä edellytyksellä, että laitetta
myydään ko. maassa Braunin tai
virallisen maahantuojan toimesta.
Takuun piiriin eivät kuulu seuraavat
viat: viat, jotka johtuvat virheellisestä
käytöstä, normaalista kulumisesta tai
viat, jolla on vähäinen merkitys laitteen
arvoon tai toimintaan. Takuun
voimassaolo lakkaa, jos laitetta
korjataan muualla kuin valtuutetussa
Braun-huoltoliikkeessä tai jos
laitteessa käytetään muita kuin
alkuperäisiä varaosia.
Yksilöity ostokuitti riittää takuun
voimassaolon osoittamiseksi.
Lisätietoa takuuseen liittyvistä asioista
saa asiakaspalvelukeskuksestamme
numerosta 020-377 877.
Ring 7015 0013 for oplysning om
nærmeste Braun Service Center.
Polski
Norsk
Garanti
Vi gir 2 års garanti på produktet
gjeldende fra kjøpsdato.
I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle fabrikasjons- eller materialfeil,
enten ved reparasjon eller om vi finner
det hensiktsmessig å bytte hele produktet.
Denne garanti er gyldig i alle land der
Braun eller Brauns distributør selger
produktet.
Denne garanti dekker ikke: skader på
grunn av feil bruk, normal slitasje eller
skader
som har ubetydelig effekt på produktets verdi og virkemåte. Garantien
bortfaller dersom reparasjoner utføres
av ikke autorisert person eller hvis
andre enn originale Braun reservedeler
benyttes.
For service i garantitiden skal hele
produktet leveres eller sendes sammen med kopi av kjøpskvittering til
nærmeste autoriserte Braun Serviceverksted.
Ring 88 02 55 03 for å bli henvist til
nærmeste autoriserte Braun
serviceverksted.
NB
For varer kjøpt i Norge har kunden
garanti i henhold til NEL’s
Leveringsbetingelser.
Svenska
Garanti
Vi garanterar denna produkt för två år
från och med inköpsdatum. Under
garantitiden kommer vi utan kostnad,
att avhjälpa alla brister i apparaten
som är hänförbara till fel i material eller
utförande, genom att antingen
reparera eller byta ut hela apparaten
efter eget gottfinnande.
Denna garanti gäller i alla länder där
denna apparat levereras av Braun eller
deras auktoriserade återförsäljare.
Garantin gäller ej: skada på grund av
felaktig användning eller normalt
slitage, liksom brister som har en
försumbar inverkan på apparatens
värde eller funktion. Garantin upphör
att gälla om reparationer utförs av icke
behörig person eller om Brauns
originaldelar inte används.
För att erhålla service under
garantitiden skall den kompletta
apparaten lämnas in tillsammans med
inköpskvittot, till ett auktoriserat Braun
verkstad.
Ring 020-21 33 21 för information om
närmaste Braun verkstad.
Suomi
Takuu
Tälle tuotteelle myönnämme 2 vuoden
takuun ostopäivästä lukien Suomessa
voimassa olevien alan takuuehtojen
TE90 mukaan. Takuuaikana korvataan
veloituksetta kaikki viat, jotka
12
Warunki gwarancji
1. Gillette Poland S.A. gwarantuje
sprawne dzia∏anie sprz´tu w
okresie 24 miesi´cy od daty jego
wydania Kupujàcemu. Ujawnione
w tym okresie wady b´dà usuwane
bezp∏atnie, przez wymieniony
przez firm´ Gillette Poland S.A.
autoryzowany punkt serwisowy, w
terminie 14 dni od daty
dostarczenia sprz´tu do
autoryzowanego punktu
serwisowego.
2. Kupujàcy mo˝e wys∏aç sprz´t do
naprawy do najbli˝ej znajdujàcego
si´ autoryzowanego punktu
serwisowego wymienionego przez
firm´ Gillette Poland S.A. lub
skorzystaç z poÊrednictwa sklepu,
w którym dokona∏ zakupu sprz´tu.
W takim wypadku termin naprawy
ulegnie wyd∏u˝eniu o czas
niezb´dny do dostarczenia i
odbioru sprz´tu.
3. Kupujàcy powinien dostarczyç
sprz´t w oryginalnym opakowaniu
fabrycznym dodatkowo
zabezpieczonym przed
uszkodzeniem. Uszkodzenia
spowodowane niedostatecznym
zabezpieczeniem sprz´tu nie
podlegajà naprawom
gwarancyjnym.
4. Niniejsza gwarancja obowiàzuje na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
5. Okres gwarancji przed∏u˝a si´ o
czas od zg∏oszenia wady lub
uszkodzenia do naprawy sprz´tu.
6. Naprawa gwarancyjna nie
obejmuje czynnoÊci
przewidzianych w instrukcji, do
wykonania których Kupujàcy
zobowiàzany jest we w∏asnym
zakresie i na w∏asny koszt.
7. Ewentualne oczyszczenie sprz´tu
dokonywane jest na koszt
Kupujàcego wed∏ug cennika
danego autoryzowanego punktu
serwisowego i nie b´dzie
traktowane jako naprawa
gwarancyjna.
8. Gwarancjà nie sà obj´te:
a) mechaniczne uszkodzenia sprz´tu
spowodowane w czasie jego
u˝ytkowania lub w czasie
dostarczania sprz´tu do naprawy;
b) uszkodzenia i wady wynik∏e na
skutek:
- u˝ywania sprz´tu do celów innych
ni˝ osobisty u˝ytek;
- niew∏aÊciwego lub niezgodnego z
instrukcjà u˝ytkowania,
konserwacji, przechowywania lub
instalacji;
- u˝ywania niew∏aÊciwych
materia∏ów eksploatacyjnych;
- napraw dokonywanych przez
nieuprawnione osoby;
stwierdzenie faktu takiej naprawy
lub samowolnego otwarcia
sprz´tu powoduje utrat´
gwarancji;
- przeróbek, zmian
konstrukcyjnych lub u˝ywania do
napraw nieoryginalnych cz´Êci
zamiennych firmy Braun;
c) cz´Êci szklane, ˝arówki
oÊwietlenia;
d) ostrza i folie do golarek oraz
materia∏y eksploatacyjne.
4733268_D10 Seite 13 Freitag, 18. Juli 2003 8:37 08
9. Bez nazwy i modelu sprz´tu, daty
jego zakupu potwierdzonej
pieczàtkà i podpisem sprzedawcy
karta gwarancyjna jest niewa˝na.
10. Niniejsza gwarancja na sprzedany
towar konsumpcyjny nie wy∏àcza,
nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnieƒ Kupujàcego
wynikajàcych z niezgodnoÊci
towaru z umowà.
âesk˘
Záruka
Na tento v˘robek poskytujeme záruku
po dobu 2 let od data prodeje
spotfiebiteli. Bûhem této záruãní doby
bezplatnû odstraníme závady na
v˘robku, zpÛsobené vadami
materiálu nebo chybou v˘roby.
Oprava bude provedena podle
na‰eho rozhodnutí buì opravou nebo
v˘mûnou celého v˘robku.Tato záruka
platí pro v‰echny zemû,
kam je tento v˘robek dodáván firmou
Braun nebo jejím autorizovan˘m
distributorem.
Tato záruka se nevztahuje: na
po‰kození, vzniklá nesprávn˘m
pouÏíváním a údrÏbou, na bûÏné
opotfiebení, jakoÏ i na defekty, mající
zanedbateln˘ vliv na hodnotu a
pouÏitelnost pfiístroje. Záruka
pozb˘vá platnosti, pokud byl v˘robek
mechanicky po‰kozen nebo pokud
jsou opravy provedeny
neautorizovan˘mi osobami nebo
pokud nejsou pouÏity originální díly
Braun. Pfiístroj je urãen v˘hradnû pro
domácí pouÏití. Pfii pouÏití jin˘m
zpÛsobem nelze uplatnit záruku.
Poskytnutím záruky nejsou dotãena
práva spotfiebitele, která se ke koupi
vûci váÏí podle zvlá‰tních právních
pfiedpisÛ.
Záruka platí jen tehdy, je-li záruãní list
fiádnû vyplnûn (datum prodeje, razítko
prodejny a podpis prodavaãe) a je-li
souãasnû s ním pfiedloÏen prodejní
doklad (dále jen doklady o koupi).
Chcete-li vyuÏít servisních sluÏeb v
záruãní dobû,pfiedejte nebo po‰lete
kompletní pfiístroj spolu s doklady o
koupi do autorizovaného servisního
stfiediska Braun. Aktualizovan˘
seznam servisních stfiedisek je k
dispozici v prodejnách v˘robkÛ Braun.
Volejte bezplatnou infolinku 0800 11
33 22 pro informaci o nejbliωím
servisním stfiedisku Braun.
O pfiípadné v˘mûnû pfiístroje nebo
zru‰ení kupní smlouvy platí pfiíslu‰ná
zákonná ustanovení. Záruãní doba se
prodluÏuje o dobu, po kterou byl
v˘robek podle záznamu z opravny v
záruãní opravû.
Magyar
Garancia
A garancia hatálya alól kivételt
képeznek azok a meghibásodások,
amelyek a készülék szakszerıtlen,
vagy nem rendeltetésszerı
használatára vezethetŒk vissza
valamint azok
az apróbb hibák, amelyek a készülék
értékét, vagy használhatóságát
jelentŒsen nem befolyásolják.
A garancia érvényét veszti, ha a
készülék a Braun által kijelölt
szervizeken kívül kerül javításra.
Részletes tájékoztató és a Braun által
kijelölt szervizek címjegyzéke a
készülékhez melléket garancialevélben található.
Gillette Group Hungary Kereskedelmi
Kft
Frankel Leó u. 30-34,
1023 Budapest,
1-345-3800
13
4733268_D10 Seite 14 Freitag, 18. Juli 2003 8:37 08
Garantikontorer og centrale
serviceafdelinger
Garanti og servicecenter
Servicekontor och centrala
kundtjänstplatser
Asiakaspalvelu ja tekninen
neuvonta
Punkty serwisowe
Pozáruãní a servisní centra
Szervíz
Croatia
Iskra elektronika d.o.o.,
Bozidara Magovca 63,
10020 Zagreb,
“ 1 - 6 60 17 77
Cyprus
Kyriakos Papavasiliou Trading
70, Kennedy Ave.,
1663 Nicosia,
“ 3572 314111
Danmark
Gillette Group Danmark A /S,
Teglholm Allè 15,
2450 Kobenhavn SV,
“ 70 15 00 13
Djibouti (Republique de)
Ets. Nouraddine,
Magasin de la Seine,
12 Place du 27 Juin, B.P. 2500,
Djibouti, “ 35 19 91
Deutschland
Braun GmbH, Kundendienst,
Westerbachstr. 23 H,
61476 Kronberg,
“ 00 800 / 27 28 64 63
Argentina
Central Reparadora de Afeitadoras S. A.,
Av. Santa Fe 5270,
1425 Capital Federal,
“ 0800 44 44 553
Australia
Gillette Australia Pty. Ltd.,
Private Bag 10, Scoresby,
Melbourne, Victoria 3179,
“ 1 800 641 820
Austria
Gillette Gruppe Österreich,
IZ-NÖ Süd, Straße 2, Objekt M21,
2355 Wiener Neudorf,
“ 00800-27 28 64 63
Bahrain
Yaquby Stores,
18 Bab ALBahrain,
P. O. Box 158,
Manama,
“ 02-28 88 7
Barbados
Dacosta Mannings Inc.,
P. O. Box 176, Pier Head, Bridgetown,
“ 431-8700
Belarus
Electro Service & Co LLC,
Chernyshevskogo str. 10 A,
220015 Minsk,
“ 2 85 69 23
Egypt
United Sons
International Trading,
25 Makram Ebied Street,
P.O. Box 7607,
Cairo,
“ 02-2740652
España
Braun Espanola S.A.,
Braun Service,
Enrique Granados, 46,
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona), “ 901 11 61 84
Estonia
Servest Ltd.,
Raua 55, 10152 Tallinn,
“ 627 87 32
France
Groupe Gillette France - Division Braun,
9, Place Marie Jeanne Bassot,
92693 Levallois Perret Cédex,
“ (1) 4748 70 00,
Minitel 3615 code Braun.
Great Britain
Gillette Group UK Ltd.,
Braun Consumer Service,
Aylesbury Road,
Thame OX9 3AX
Oxfordshire
“ 0800 783 70 10
Greece
Berson S.A.,
47, Agamemnonos,
17675 Kallithea Athens,
“ 1-9 47 87 00
Belgium
Gillette Group Belgium NV,
J. E. Mommaertslaan 18 A,
1831 Diegem,
“ 02-71 19 104
Guadeloupe
Ets. André Haan S.A.,
Zone Industrielle
B.P. 335,
97161 Pointe-à-Pitre,
“ 26 68 48
Bermuda
Gibbons Company
21 Reid Street
P.O. Box HM 11
Hamilton
“ 295 00 22
Hong Kong
Audio Supplies Company,
Room 506,
St. George’s Building,
2 ICE House Street,
Hong Kong, “ 25 24 - 93 77
Brasil
Picolli Service,
Rua Túlio Teodoro de Campos, 209,
São Paulo – SP,
“ 0800 16 26 27
Hungary
Kisgep KFT,
Szépvölgyi út 35-37
H-1037 Budapest,
“ 13 494 955
Bulgaria
Stambouli Ltd.,
16/A Srebarna Atreet,
Sofia, Bulgaria
“ + 359 2 528 988
Iceland
Verzlunin Pfaff h f.,
Grensasvegur 13,
Box 714, 121 Reykjavik,
“ 5 33 22 22
Canada
Gillette Canada Company,
4 Robert Speck Parkway,
Mississauga L4Z 4C5, Ontario,
“ (905) 566-5000
India
Braun Division,
c/o Gillette Div. Op. Pvt. Ltd.,
34, Okhla Industrial Estate,
New Delhi 110 020,
“ 11 68 30 218
âeská Republika
PH SERVIS sro.,
V Mezihori 2,
18000 Praha 8,
“ 266 310 574
Chile
Viseelec,
Braun Service Center Chile,
Av. Concha y Toro #4399,
Puente Alto,
Santiago,
“ 02 288 25 18
China
Gillette (Shanghai) Sales Co. Ltd.
550 Sanlin Road, Pudong,
Shanghai 200124,
“ 800 820 13 57
Colombia
Gillette de Colombia S.A.,
Calle 100 No. 9A - 45 Piso 3.
Bogotá, D.C.,
“ 01 8000 52 72 85
14
Iran
Tehran Bouran Company
Irtuc Building,
No 874 Enghelab Ave.,
P. O. Box 15815-1391,
Tehran 11318,
“ 02 16 70 23 50
Ireland (Republic of)
Gavin‘s Electronics,
83/84, Lower Camden Street,
Dublin 2,
“ 1800 509 448
Israel
S. Schestowitz Ltd.,
8 Shacham Str.,
Tel-Aviv, 49517,
“ 1 800 335 959
Italia
Servizio Consumatori Braun
Gillette Group Italy S.p.A.,
Via G. B. Pirelli, 18,
20124 Milano,
“ 02 / 6678623
4733268_D10 Seite 15 Freitag, 18. Juli 2003 8:37 08
Jordan
INTERBRANDS
AL Soyfiah district, opp. Paradaise bakery
AL yousef Building
P.O. Box 9404, Amman 11191,
“ 962-6-5827567
Norge
Gillette Group Norge AS,
Nils Hansensvei 4,
P.O. Box 79 Bryn,
0667 Oslo,
“ 022-72 88 10
Kenya
Radbone -Clark Kenya Ltd.,
P. O. Box 40833,
Nairobi-Mombasa Road,
Nairobi, “ 2 82 12 76
Oman ( Sultanate of )
Naranjee Hirjee & Co.,
10 Ruwi High,
P.O. Box 9, Muscat 113,
“ 703 660
Korea
Gillette Korea Ltd.
144-27 Samsung-dong,
Kangnam-ku, Seoul, Korea,
“ 080-920-6000
Pakistan
Gillette Pakistan Ltd.,
Dr. Ziauddin Ahmend Road,
Karachi 74200,
“ 21 56 88 930
Kuwait
Union Trading Co.,
Braun Service Center,
P. O. Box 28 Safat,
Safat Code 13001, Kuwait,
“ 04 83 32 74
Paraguay
Paraguay Trading S. A.,
Avda. Artigas y Cacique Cara Cara,
Asunción,
“ 21203350/48/46
Latvia
Latintertehserviss Co.,
72 Bullu Street, House 2,
Riga 1067,
“ 2 40 39 11
Philippines
Gillette Philippines Inc.,
Corporate Corner Commerce Avenues
20/F Tower 1, IL Corporate Centre
1770 Muntinlupa city
“ 027 71 07 02-06/-16
Lebanon
Magnet SAL - Fattal HLDG,
P. O. Box 110 -773,
Beirut, “ 1 51 20 02
Libya
Al-Muddy Joint-Stock Co.,
Istanbul Street 6,
P.O. Box 4996, Tripoli,
“ 21 333 3421
Lithuania
Elektronas AB,
Kareiviu 6,
2600 Vilnius,
“ 276 09 26
Luxembourg
Sogel S. A.,
Rue de l’industrie 7,
2543 Windhot,
“ 4 00 50 51
Malaysia
Gillette Malaysia Sdn. Bhd.,
Braun Customer Service,
11 A Persiaran Selangor,
40200 Shah Alam,
“ 3 55 19 21 16
Malta
Kind’s,
287, Republic Street,
Valletta VLT04,
“ 24 71 18
Maroc
FMG
Route Principle #7 Z.I Perchid
Casablanca, 20 000,
“ 212 22-533033
Martinique
Decius Absalon,
23 Rue du Vieux-Chemin,
97201 Fort-de-France,
“ 73 43 15
Mauritius
J. Kalachand & Co. Ltd.,
Bld DBM Industrial Estate, Stage 11,
Plaine Lauzun,
“ 2 12 84 10
Mexico
Gillette Manufactura, S.A. de C.V./
Gillette Distribuidora, S.A. de C.V.
Atomo No. 3
Parque Industrial Naucalpan
Naucalpan de Juarez
Estado de México, C.P. 53370
“ 01-800-508-58-00
Nederland
Gillette Groep Nederland BV,
Visseringlaan 22,
2288 ER Rijswijk,
“ 070 - 4 13 16 11
Netherlands Antilles
Rupchand Sons n.v. (ram‘s),
Front Street 67, P.O. Box 79
St. Maarten, Philipsburg
“ 052 29 31
New Zealand
Key Service Ltd.,
c/o SellAgence Ltd.,
59-63 Druces Rd.,
Manakau City,
Auckland,
“ 09 - 262 58 35
Nippon
Gillette Japan Inc.,
Queens Tower, 13F
3-1, Minato Mirai 2-Chome
Nishi-Ku, Yokohama 220-6013
Japan
“ 045-680 37 00
15
Poland
Gillette Poland S.A.,
Budynek Orion,
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa,
“ 22 548 88 88
Portugal
Grupo Gillette Portuguesa, Lda.,
Braun Service,
Rua Tomás da Fonseca,
Torre G - 9 º B,
1600-209 Lisboa,
“ 808 2 000 33
Réunion
Dindar Confort,
Rte du Gymnase,
P. O. Box 278,
97940 St. Clotilde,
“ 026 92 32 03
Romania
Gillette Romania srl.
Calea Floreasca nr. 133-137
et 1, sect 1,
71401 Bucuresti
“ 01-2319656
Russia
RTC Sovinservice,
Rusakovskaya 7,
107140 Moscow,
“ (095) 264 96 02
Saudi Arabia
AL Naghi Company
Madinah road, Al Baghdadia
Jeddah
Kingdom of Saudi Arabia
“ +9662 651 8670
Schweiz /Suisse/Svizzera
Telion AG, Rütistrasse 26,
8952 Schlieren,
“ 0844-88 40 10
Singapore (Republic of)
Beste (S) Pte. Ltd.,
6 Tagore Drive,
# 03- 04 Tagore Industrial Building,
Singapore 787623,
“ 4 552 24 22
Slovakia
Techno Servis Bratislava spol. s.r.o.,
Bajzova 11/A,
82108 Bratislava,
“ (02) 55 56 37 49
Slovenia
Iskra Prins d.d.
Rozna dolina c. IX/6
1000 Ljubljana,
“ 386 01 476 98 00
South Africa (Republic of)
Fixnet After Sales Service,
17B Allandale Park,
P.O. Box 5716,
Cnr Le Roux and Morkels Close,
Johannesburg 1685,
Midrand, Gauteng,
“ 11 315 9260
St. Maarten
Ashoka,
P. O. Box 79,
Philipsburg,
Netherlands Antilles,
“ 52 29 31
St. Thomas
Boolchand’s Ltd.,
31 Main Street,
P. O. Box 5667,
00803 St. Thomas,
US Virgin Islands,
“ 340 776 0302
4733268_D10 Seite 16 Freitag, 18. Juli 2003 8:37 08
Suomi
Gillette Group Finland Oy/Braun,
P.O. Box 9,
Niittykatu 8, PL 9, 02200 Espoo,
“ 09-45 28 71
Sverige
Gillette Group Sverige AB,
Dept. Sweden, Stockholm Gillette
Räsundavägen 12,
Box 702,
16927 Solna,
“ 020-21 33 21
Syria
Ahmed Hadaya Company
Hadaya building
Ain Keresh
Unisyria, P. O. Box 35002,
Damascus,
“ 963 011-231433
Taiwan
Audio & Electr. Supplies Ltd.,
Brothers Bldg., 10th Floor,
85 Chung Shan N Rd., Sec. 1,
Taipei (104),
“ 0 80 221 630
Thailand
Gillette Thailand Ltd.,
175 South Sathorn Road, Tungmahamek,
Sathorn,
11/1 Floor, Sathorn City Tower
Bangkok 10520
“ 02-344 91 91
Tunesie
Generale d’Equipement Industr.,
34 rue du Golfe Arabe,
Tunis, 2000,
“ 00216 171 68 80
Turkey
Gillette Sanayi ve Ticaret A.S.,
Polaris Is Merkezi, Ahi Evran Cad., No:1,
80670 Maslak, Istanbul,
“ 0212-473 75 85
United Arab Emirates
The New Store,
P. O. Box 3029,
Al Suog Street No-10,
Dubai,
“ 43 53 45 06
Uruguay
Driva S. A.,
Marcelilno Sosa 2064,
11800 Montevideo,
“ 2 924 95 76
USA
The Gillette Company
Braun Consumer Service,
1, Gillette Park 4k-16,
Boston, MA 02127-1096,
“ 1- 800 -272 - 8611
Venezuela
Gillette de Venezuela S.A.,
Av. Blandin, Centro San Ignacio
Torre Copérnico, Piso 5
La Castellana, Caracas
“ 0800-4455388
Yemen ( Republic of )
Saba Stores for Trading,
26th September Street,
P. O. Box 5278,
Taiz,
“ 967 4-25 23 80
Yugoslavia
BG Elektronik,
Bulevar kralja Aleksandra 34,
11000 Beograd,
“ 11 3240 030
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising