Braun | Smart 4(x) | User manual | Braun Smart 4(x), 5(x), Teen User Manual

Braun Smart 4(x),  5(x),  Teen User Manual
Oral-B Oral-B
Oral
Charger Type 3757
Handle Type 3767
90881066
PL
801 127 286
801 1 BRAUN
CZ
800 11 33 22
SK
800 333 233
HU
(06-1) 451-1256
Internet:
www.oralb-blendamed.de
www.oralb.com
www.braun.com
www.service.braun.com
Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany
Charger type 3757
Handle type 3767
90881066/XI-16
PL/CZ/SK/HU/RS/RO
90881066_D601_CEEMEA_AP01.indd 25
18.01.17 10:22
Effective
Date 27Jan2017 GMT - Printed
03May
Leporello, 80 x 330 mm, 24 pages, 2/2c = black + PMS300u
i
a
Oral-B
Oral-B
h
b
c
j
d
MIN
SEK
II Pause
e
f
Done
k
g
Oral-B
Ora
2
Oral-B
Oral-B
1
l-B
4
30
30
s
sec
ec
sec
30
s
3
ec
30
5
6
7
Polski
Witamy w Oral-B!
Przed użyciem szczoteczki zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją na
przyszłość.
WAŻNE
• Należy regularnie sprawdzać cały produkt/
przewody pod kątem uszkodzeń. Jeżeli
urządzenie jest uszkodzone lub nie działa,
nie wolno z niego korzystać. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia produktu/przewodów należy zabrać je do punktu serwisowego Oral-B. Nie wolno modyfikować ani
samodzielnie naprawiać produktu, ponieważ może to spowodować pożar, porażenie
prądem lub inne uszkodzenie ciała.
• Szczoteczka do zębów nie jest przeznaczona do użytkowania przez dzieci poniżej
3 roku życia. Dzieci oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające stosownego doświadczenia i
wiedzy mogą używać szczoteczki tylko pod
nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich
2
90881066_D601_CEEMEA_AP01.indd 2
18.01.17 10:22
Effective
Date 27Jan2017 GMT - Printed
03May
bezpieczeństwo lub jeśli otrzymały instrukcje dotyczące jej bezpiecznego używania
i rozumieją związane z tym zagrożenia.
• Czyszczenie i konserwacja nie powinny być
wykonywane przez dzieci.
• Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem.
• Należy używać tego produktu wyłącznie
zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób
opisany w instrukcji obsługi. Nie należy
używać dodatków, które nie są rekomendowane przez producenta.
OSTRZEŻENIE
• Jeśli produkt zostanie upuszczony, końcówka szczoteczki
powinna zostać wymieniona przed ponownym użyciem nawet,
jeśli nie ma widocznych uszkodzeń.
• Nie wolno umieszczać stacji akumulatorowej w wodzie lub w
innym płynie, a także umieszczać lub przechowywać ją w
miejscu, z którego może spaść lub zostać strącona do wanny lub
umywalki. Nie sięgaj po stację akumulatorową, która wpadła do
wody, ale natychmiast odłącz ją od źródła zasilania.
• Nie wolno otwierać i demontować urządzenia. W przypadku
utylizacji akumulatora należy postępować zgodnie z lokalnymi
przepisami w zakresie ochrony środowiska. Otwieranie rączki
może spowodować zniszczenie urządzenia i unieważnienie
gwarancji.
• Podczas odłączania należy zawsze trzymać za wtyczkę, nie za
przewód. Nie należy dotykać wtyczki mokrymi rękoma – może to
spowodować porażenie prądem.
• Jeśli jesteś w trakcie leczenia stomatologicznego skonsultuj się
ze swoim lekarzem stomatologiem przed użyciem.
• Szczoteczka elektryczna jest przeznaczona do indywidualnej
pielęgnacji jamy ustnej. Nie powinna być używana przez wielu
pacjentów lecznic i gabinetów stomatologicznych.
• Wymieniaj szczotki (główki), co 3 miesiące lub wcześniej, jeśli
główka szczoteczki ulegnie zużyciu.
Ważne informacje
• Możesz używać swojej szczoteczki do zębów Oral-B razem ze
swoim smartfonem (szczegółowe informacje znajdziesz w
rozdziale «Łączenie szczoteczki ze smartfonem»).
• Aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych i/lub konfliktów
kompatybilności, wyłącz transmisję sygnału radiowego zanim
będziesz korzystać z niej w miejscach, w których obowiązują
ograniczenia używania pewnych urządzeń – np. w samolocie
lub w specjalnie oznakowanych obszarach szpitalnych.
Wyłącz transmisję sygnału radiowego kiedy szczoteczka jest
wyłączona, poprzez naciskanie przycisku włączyć/wyłączyć
(c) przez 3 sekundy. Wszystkie lampki wskaźników (b, e oraz
f) i zaczną jednocześnie migać. Wykonaj te same czynności,
aby reaktywować transmisję. Uwaga: Za każdym razem przy
wyłączaniu szczoteczki, kiedy nie jest wcześniej aktywowana
transmisja sygnału radiowego, lampki wskaźników będą
jednocześnie migać.
• Osoby, które mają wszczepiony rozrusznik serca powinny
zawsze trzymać włączoną szczoteczkę w odległości ponad
15 cm od rozrusznika. Zawsze gdy podejrzewasz zakłócenia
w działaniu urządzenia, wyłącz transmisję sygnału radiowego
w swojej szczoteczce.
Opis
a
b
c
d
e
f
g
Końcówka szczoteczki
Lampka czujnika nacisku
Przycisk włączyć/wyłączyć (wybór trybu)
Rączka (z bezprzewodową technologią Bluetooth®)
Lampka wskaźnika naładowania
Lampka wskaźnika rozładowania
Stacja akumulatorowa
Akcesoria (w zależności od modelu)
h Pojemnik na końcówki szczoteczki z pokrywą ochronną
i Uchwyt na końcówki szczoteczki
j Uchwyt na smartfon
k Etui podróżne
Uwaga: Zawartość zestawu może różnić się w zależności od
zakupionego modelu szczoteczki.
Dane techniczne
Dane dotyczące napięcia są podane na spodzie ładowarki.
Poziom hałasu: 68 dB (A)
Ładowanie i używanie szczoteczki
Twoja szczoteczka jest wyposażona w wodoodporną rączkę, jest
bezpieczna pod względem elektrycznym i przeznaczona do użycia
w łazience.
• Możesz od razu korzystać ze swojej szczoteczki lub krótko ją
podładować, umieszczając we włączonej do kontaktu ładowarce
(g).
Uwaga: Jeżeli akumulator jest rozładowany (podczas ładowania
szczoteczki na wyświetlaczu poziomu naładowania nie zapalają
się diody (e) lub wciśnięcie przycisku włączyć/wyłączyć (c) nie
powoduje żadnej reakcji urządzenia), należy ładować
szczoteczkę co najmniej przez 30 minut.
• Zielona lampka wskaźnika naładowania (e) zapala się podczas
ładowania rączki szczoteczki. Po pełnym naładowaniu rączki
lampka wyłącza się. Pełne naładowanie zwykle zajmuje 15
godzin i umożliwia co najmniej 2 tygodnie regularnego
szczotkowania zębów (dwa razy dziennie, przez 2 minuty) (rys.
1).
Uwaga: Po niemal całkowitym rozładowaniu szczoteczki lampka
wskaźnika naładowania może nie zapalić się od razu – może to
potrwać nawet do 30 minut.
• Przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora czerwona
lampka wskaźnika rozładowania (f) miga przez kilka sekund przy
włączaniu/wyłączaniu szczoteczki, a silniczek zmniejsza
prędkość. Kiedy akumulator jest całkowicie rozładowany,
silniczek zatrzymuje się. Wówczas korzystanie ze szczoteczki
wymaga jej ładowania przez co najmniej 30 minut.
• Można zawsze przechowywać rączkę w podłączonej do sieci
stacji akumulatorowej, aby utrzymać pełną moc akumulatora.
Nie ma ryzyka przeładowania akumulatora.
Uwaga: Należy przechowywać rączkę szczoteczki w
temperaturze pokojowej, aby zapewnić optymalne warunki dla
akumulatora.
Uwaga: Nie wolno wystawiać szczoteczki na działanie
temperatur wyższych niż 50 °C.
3
90881066_D601_CEEMEA_AP01.indd 3
18.01.17 10:22
Effective
Date 27Jan2017 GMT - Printed
03May
Używanie szczoteczki
Technika szczotkowania
Zmocz główkę szczoteczki i nanieś pastę do zębów. Aby uniknąć
zachlapania, włóż szczoteczkę do ust, zanim włączysz rączkę
(rysunek 2). Jeśli szczotkujesz zęby jedną z oscylacyjno-rotacyjnych końcówek Oral-B, przesuwaj ją powoli od zęba do zęba
szczotkując każdą powierzchnię po kilka sekund (rysunek 5).
Niezależnie od rodzaju końcówki, szczotkowanie należy rozpocząć
od strony zewnętrznej zębów, w kierunku strony wewnętrznej, a na
koniec wyczyścić powierzchnie żujące. Wszystkie cztery ćwiartki
jamy ustnej należy szczotkować w ten sam sposób. Nie należy zbyt
mocno naciskać w trakcie szczotkowania. Można także skonsultować się z dentystą lub higienistą stomatologicznym, aby dowiedzieć
się więcej na temat właściwej techniki.
W pierwszych dniach korzystania z elektrycznej szczoteczki do
zębów, dziąsła mogą nieznacznie krwawić. Krwawienie powinno
ustąpić po kilku dniach. Jeśli jednak utrzymuje się po dwóch
tygodniach, należy skonsultować się z dentystą lub higienistą
stomatologicznym. W przypadku wrażliwych zębów i dziąseł, Oral-B
zaleca stosowanie trybu «Sensitive» (opcjonalnie w połączeniu z
końcówką Oral-B «Sensitive»).
Tryby szczotkowania ( w zależności od modelu)
1 Tryb 2
Tryby
3
Tryby
4
Tryby
5
Tryby szczotkowania
Trybów (dla rączki typu 3767)
Daily Clean –
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓
Tryb czyszczenia codziennego – standardowy tryb
do codziennego czyszczenia jamy ustnej
Pro Clean – Tryb dla nadzwyczajnego uczucia czystości (działa ze zwiększoną częstotliwością)
Sensitive – Tryb delikatnego czyszczenia – delikatne, ale dokładne czyszczenie wrażliwych obszarów
Whitening – Tryb wybielania – polerowanie, do
użytku okazjonalnego lub
codziennego
Gum Care – Tryb pielęgnacji dziąseł – delikatny
masaż dziąseł
Twoja szczoteczka automatycznie startuje w trybie «Daily Clean».
Aby przejść do innych trybów sukcesywnie naciskaj przycisk
włączyć/wyłączyć (rysunek 6). Jeśli chcesz wyłączyć szczoteczkę
naciśnij i przytrzymaj przycisk włączyć/wyłączyć aż silniczek
przestanie działać.
Uwaga: Możesz również ustawić/zmienić funkcję trybu, korzystając
z aplikacji Oral-BTM.
Profesjonalny Czasomierz
Krótka zmiana ruchu główki w odstępach 30-sekundowych
pozwala jednakowo intensywnie szczotkować każdą ćwiartkę jamy
ustnej (rysunek 4). Dłuższa zmiana ruchu główki, sygnalizuje
koniec rekomendowanego przez specjalistów czasu 2 minut
szczotkowania. Czas rzeczywistego szczotkowania zostaje
zapisany w pamięci, nawet jeśli rączka zostanie na chwilę
wyłączona w czasie szczotkowania. Jeśli przerwa przekroczy
30 sekund, czasomierz się zresetuje.
Uwaga: Możesz również ustawić/zmienić funkcję czasomierza,
korzystając z aplikacji Oral-BTM.
Czujnik siły nacisku
W przypadku zbyt mocnego szczotkowania czerwona dioda
czujnika siły nacisku (b) zapali się, przypominając o konieczności
zmniejszenia siły nacisku. Ponadto ruchy pulsacyjne końcówki
szczoteczki zostaną zatrzymane, a ruchy oscylacyjne zredukowane
(w trybie czyszczenia codziennego, w trybie Pro Clean oraz w
trybie delikatnego czyszczenia) (rys. 3).
Regularnie sprawdzaj działanie czujnika siły nacisku, lekko
dociskając końcówkę szczoteczki podczas szczotkowania.
Końcówki szczoteczki
Większość końcówek Oral-B jest wyposażona w niebieskie włókna
INDICATOR®, które pomagają monitorować stan zużycia końcówki
szczoteczki i pokazują, kiedy należy ją wymienić. Przy dokładnym
szczotkowaniu zębów, dwa razy dziennie przez 2 minuty, niebieski
kolor wyblaknie do połowy długości po około 3 miesiącach. Wtedy
też należy wymienić końcówkę szczoteczki. Jeśli zauważysz, że
włókna zaczynają się odkształcać, zanim ich kolor wyblaknie, może
to oznaczać, że zbyt mocno dociskasz szczoteczkę do zębów.
Nie zaleca się korzystania z końcówki Oral-B Floss Action oraz 3D
White w przypadku noszenia aparatu ortodontycznego. Możesz
wówczas używać końcówki Oral-B Ortho, przeznaczonej specjalnie
do czyszczenia przestrzeni wokół zamków i łuków.
Łączenie szczoteczki ze smartfonem
Aplikacja Oral-B™ jest dostępna dla urządzeń mobilnych z
systemami operacyjnymi iOS lub Android. Może być pobrana
bezpłatnie z App Store(SM) lub Google Play™.
Aplikacja Oral-B™ zapewnia Ci możliwość śledzenia Twoich
postępów w szczotkowaniu zębów i indywidualnego dostosowania
ustawień szczoteczki (informacje o wielu innych korzyściach
znajdziesz w instrukcji do aplikacji Oral-B™).
• Uruchom aplikację Oral-B™. Przeprowadzi Cię ona przez całą
procedurę synchronizacji systemu Bluetooth.
Uwaga: Funkcjonalność aplikacji Oral-B™ będzie ograniczona,
jeżeli bezprzewodowa technologia Bluetooth jest wyłączona na
Twoim smartfonie (odpowiednie wskazówki znajdziesz w
instrukcji obsługi swojego smartfona).
• Kiedy aplikacja Cię o to poprosi, aktywuj Bluetooth, wyjmując
szczoteczkę z podłączonej stacji akumulatorowej (g) lub na
krótko włączając szczoteczkę i ponownie ją wyłączając (c).
Wówczas automatycznie połączy się z aplikacją Oral-B™.
• Wszelkie zalecenia z aplikacji będą wyświetlane na Twoim
smartfonie.
• Kiedy korzystasz ze swojego smartfona przy szczotkowaniu
zębów, trzymaj go blisko szczoteczki (w odległości 5 m). Upewnij
się, że jest bezpiecznie położony w suchym miejscu.
• W uchwycie na smartfon (j) (w zależności od modelu) możesz
umieścić swój telefon podczas szczotkowania zębów. Przed
korzystaniem z niego upewnij się, że Twój telefon pasuje do
podstawki i jest w niej stabilnie umieszczony.
Uwaga: W celu zapewnienia synchronizacji z rączką szczoteczki
na Twoim smartfonie musi działać system Bluetooth 4.0 (lub jego
późniejsza wersja)/Bluetooth Smart.
4
90881066_D601_CEEMEA_AP01.indd 4
18.01.17 10:22
Effective
Date 27Jan2017 GMT - Printed
03May
Uwaga: Sprawdź instrukcję obsługi swojego smartfona, aby
upewnić się, że Twój telefon/ładowarka mogą być używane w
łazience.
Wejdź na www.oralbappavailability.co.uk, aby zobaczyć, czy
aplikacja Oral-BTM jest dostępna w danym kraju.
Zalecenia dotyczące czyszczenia
Po szczotkowaniu zębów należy dokładnie opłukać końcówkę pod
bieżącą wodą przez kilka sekund, z włączoną rączką szczoteczki.
Następnie należy wyłączyć szczoteczkę i zdjąć jej końcówkę,
wyczyścić obie części osobno pod bieżącą wodą i wytrzeć do
sucha przed ponownym złożeniem szczoteczki. Wyłącz z sieci
stację akumulatorową przed czyszczeniem. Przegródka na
końcówki szczoteczki/ pokrywa ochronna (h), uchwyt na końcówki
szczoteczki (i) oraz uchwyt na smartfona (j) mogą być myte w
zmywarce do naczyń. Ładowarkę (g) oraz etui podróżne (k) należy
czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką (rysunek 7).
Uwagi dotyczące ochrony
środowiska
Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu nie można
wyrzucać łącznie z odpadami socjalnymi. Produkt
zawiera akumulatory i/ lub recyklowalne odpady
elektryczne. W celu ochrony środowiska, zużyty
produkt należy zostawić w jednym z punktów zbiórki
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Warunki limitowanej gwarancji
1. Procter & Gamble International Operations SA, z siedzibą w
Route de St-Georges 47, 1213 Petit Lancy w Szwajcarii,
gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 2 lat od daty
jego wydania Kupującemu. Ujawnione w tym okresie wady będą
usuwane bezpłatnie przez autoryzowany punkt serwisowy.
2. Kupujący może wysłać sprzęt (wraz z dowodem zakupu) do
najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego Braun Oral-B
lub skorzystać z pośrednictwa sklepu, w którym dokonał zakupu
sprzętu. W takim wypadku termin naprawy ulegnie wydłużeniu o
czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
3. Kupujący powinien dostarczyć sprzęt w opakowaniu należycie
zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem sprzętu nie podlegają
naprawom gwarancyjnym. Naprawom gwarancyjnym nie
podlegają także inne uszkodzenia powstałe w następstwie
okoliczności, za które Gwarant nie ponosi odpowiedzialności,
w szczególności zawinione przez Pocztę Polską lub firmy
kurierskie.
4. Niniejsza gwarancja jest ważna jedynie z dokumentem zakupu
i obowiązuje w każdym kraju, w którym, to urządzenie jest
rozprowadzane przez firmę Procter & Gamble lub upoważnionego przez nią dystrybutora. Dokument zakupu (paragon lub –
faktura) musi być opatrzony datą i numerem oraz określać nazwę
i model sprzętu.
5. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia wady lub
uszkodzenia do naprawy sprzętu i przekazania go do dyspozycji
Kupującego.
6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych
w instrukcji, do wykonania których, Kupujący zobowiązany jest
we własnym zakresie i na własny koszt.
7. Ewentualne oczyszczenie sprzętu dokonywane jest na koszt
Kupującego według cennika danego autoryzowanego punktu
serwisowego i nie będzie traktowane jako naprawa gwarancyjna,
chyba, że oczyszczenie jest niezbędne do usunięcia wady w
ramach świadczeń objętych niniejszą gwarancją i nie stanowi
czynności, o których mowa w punkcie 6.
8. Gwarancją nie są objęte
a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane w czasie
jego użytkowania lub w czasie dostarczania sprzętu do
naprawy;
b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
– niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, przechowywania lub instalacji;
– używania niewłaściwych materiałow eksploatacyjnych;
– napraw dokonywanych przez nieuprawnione osoby;
– przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub używania do
napraw nieoryginalnych części zamiennych firmy Braun
c) zużywające się materiały eksploatacyjne (np. końcówki).
9. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z
umową.
Informacje
Moduł radiowy Bluetooth®
Chociaż wszystkie wskazane funkcje w urządzeniu Bluetooth są
obsługiwane, Oral-B nie gwarantuje 100% niezawodności
połączenia oraz spójności obsługi poszczególnych elementów.
Bezproblemowe działanie i niezawodność połączenia zależą
bezpośrednio od indywidualnego urządzenia Bluetooth, wersji
oprogramowania, a także systemu operacyjnego w urządzeniu
Bluetooth i zainstalowanych zabezpieczeń.
Oral-B stosuje i dokładnie wdraża standard Bluetooth, dzięki
któremu urządzenia Bluetooth mogą komunikować się i działać
w szczoteczkach Oral-B.
Jeżeli jednak producenci urządzeń nie wdrażają tego standardu,
może to negatywnie wpłynąć na kompatybilność i funkcjonalność
Bluetooth, zaś użytkownik może doświadczać problemów
związanych z funkcjami i cechami produktu. Należy pamiętać, że
oprogramowanie w urządzeniu Bluetooth może znacząco wpłynąć
na jego kompatybilność i działanie.
1) Gwarancja – wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie nowych
produktów wytwarzanych przez lub dla firmy Procter & Gamble,
jej spółek zależnych lub podmiotów powiązanych („P&G”), które
mogą być opatrzone znakiem handlowym, nazwą handlową lub
logo Braun / Oral-B. Niniejsza ograniczona gwarancja nie dotyczy
żadnych produktów, które nie zostały wytworzone przez P&G, w
tym sprzętu i oprogramowania. Firma P&G nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę programów, danych lub
innych informacji przechowywanych na jakichkolwiek nośnikach
zawartych w produkcie lub jakimkolwiek produkcie lub części,
które nie zostały wytworzone przez P&G i nie są objęte niniejszą
ograniczoną gwarancją. Odzyskiwanie lub ponowna instalacja
programów, danych lub innych informacji nie są objęte niniejszą
ograniczoną gwarancją.
Niniejsza ograniczona gwarancja nie dotyczy (i) szkód powstałych
na skutek wypadku, nadużycia, niewłaściwego użycia, zaniedbania, nieprawidłowego stosowania lub użycia produktów, które
nie zostały wytworzone przez P&G; (ii) szkód spowodowanych
ingerencją serwisową przeprowadzoną przez serwis inny niż serwis
firmy Braun lub serwis upoważniony przez firmę Braun; (iii)
produktu lub części, która została zmodyfikowana bez pisemnej
zgody P&G, a także (iv) szkód wynikających z użycia lub braku
możliwości użycia stojaka Oral-B na smartfona, uchwytu na
smartfona montowanego na lustrze lub etui podróżnego z funkcją
ładowania szczoteczki („akcesoria”).
5
90881066_D601_CEEMEA_AP01.indd 5
18.01.17 10:22
Effective
Date 27Jan2017 GMT - Printed
03May
2) Korzystanie z uchwytu na smartfona
Akcesoria Oral-B zawarte w opakowaniu zostały zaprojektowane
po to, by zapewnić Ci wygodne ustawienie Twojego smartfona,
kiedy korzystasz z aplikacji Oral-B. Wypróbuj różne opcje położenia
swojego smartfona w uchwycie Oral-B przed korzystaniem z niego,
aby sprawdzić, jaka będzie jego najlepsza pozycja w uchwycie.
Zachowaj ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia smartfona, gdyby
wypadł z uchwytu. Nie używaj uchwytu w samochodach.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FIRMA P&G, JEJ
DYSTRYBUTORZY LUB DOSTAWCY NIE BĘDĄ W ŻADNYM
WYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH ZA WSZELKIE
SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE,
WTÓRNE, SPECJALNE, ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ CZY
STRATY MORALNE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYNIKAJĄCE
Z UŻYTKOWANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z
AKCESORIÓW ORAL-B, W TYM M.IN. Z TYTUŁU WYPADKÓW,
USZKODZENIA MIENIA, UTRATY WARTOŚCI PRODUKTÓW OSÓB
TRZECICH, KTÓRE SĄ UŻYWANE RAZEM Z AKCESORIAMI
ORAL-B, UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z AKCESORIÓW
ORAL-B LUB JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH,
KTÓRE SĄ UŻYWANE RAZEM Z AKCESORIAMI ORAL-B, NAWET
JEŻELI FIRMĘ P&G INFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZYCH
POSTANOWIEŃ, UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ NA TO, ŻE
FIRMA P&G NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB
ZNISZCZENIE ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ KONSUMPCYJNYCH LUB INNYCH PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH, KTÓRE SĄ
UMIESZCZONE NA AKCESORIACH ORAL-B LUB OBOK NICH, ANI
ZA UTRATĘ DANYCH ZAWARTYCH W OBCYCH URZĄDZENIACH.
ZWROT PIENIĘDZY OD ORAL-B NIE BĘDZIE W ŻADNYM WYPADKU
PRZEKRACZAŁ FAKTYCZNEJ CENY ZAPŁACONEJ ZA ZAKUP
PRODUKTU.
Ta szczoteczka elektryczna zawiera radiowy nadajnik Bluetooth
który działa w zakresie 2,4 do 2,48 GHz z maksymalną mocą 1mW.
Niniejszym, Braun GmbH oświadcza, że sprzęt radiowy typu 3765,
3754, 3764, 3762 oraz 3767 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU.
Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:
www.oralb.com/ce
Česk
Vítejte ve světě Oral-B!
Před prvním použitím zubního kartáčku si přečtěte tento návod na
použití a pečlivě si ho uschovejte.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• Pravidelně kontrolujte, zda není poškozený
celý výrobek/ síťový kabel. Poškozenou
nebo nefunkční jednotku dále nepoužívejte.
Pokud k poškození celého výrobku/ síťového kabelu dojde, odneste je do autorizovaného servisního střediska Oral-B Braun.
Výrobek neupravujte ani neopravujte.
Mohlo by to způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
• Tento výrobek se nedoporučuje pro používání dětmi do 3 let. Děti a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi či s nedostatkem
zkušeností a znalostí mohou přístroj používat pod dohledem, nebo pokud byly poučeny o jeho bezpečném používání a
rozumějí riziku souvisejícímu s jeho používáním.
• Děti nesmí provádět čištění ani údržbu
přístroje.
• Dbejte na to, aby děti nepoužívaly přístroj
na hraní.
• Tento výrobek používejte pouze v souladu s
jeho určením tak, jak popisuje tento návod
na použití. Nepoužívejte příslušenství, které
výrobce nedoporučuje.
UPOZORNĚNÍ
• Pokud výrobek spadne, kartáčkovou hlavu před dalším použitím
vyměňte, i když není viditelně poškozena.
• Nabíjecí jednotku neponořujte do vody nebo jiné kapaliny,
neuchovávejte ji na místě, z kterého může spadnout nebo být
stažena do vany či umyvadla. Nedotýkejte se nabíjecí jednotky,
která spadla do vody. Nabíjecí jednotku okamžitě odpojte z
elektrické sítě.
• Přístroj neotevírejte ani nerozebírejte. Pro účely recyklace baterie
odevzdejte celý přístroj na schválených sběrných místech
elektronického odpadu zřízených podle místních předpisů a
norem. Otevřením rukojeti přístroj zničíte a záruka na něj pozbývá
platnost.
• Při odpojování přístroje z elektrické sítě vždy uchopte vidlici,
nikdy netahejte za síťový kabel. Nedotýkejte se elektrické
zástrčky mokrýma rukama. Může to způsobit úraz elektrickým
proudem.
• Pokud podstupujete léčbu jakéhokoliv onemocnění ústní dutiny,
poraďte se před použitím tohoto výrobku se zubním lékařem.
• Tento zubní kartáček slouží k individuální, osobní péči o ústní
dutinu a není určen k použití vícerými pacienty v ambulancích
zubních lékařů nebo v jiných zdravotnických zařízeních.
• Kartáčkovou hlavu vyměňujte za novou každé 3 měsíce nebo
dříve, pokud se opotřebuje.
Důležité informace
• Tento zubní kartáček Oral-B lze používat s chytrým telefonem
(podrobnosti naleznete v sekci „Připojení zubního kartáčku k
chytrému telefonu”).
6
90881066_D601_CEEMEA_AP01.indd 6
18.01.17 10:22
Effective
Date 27Jan2017 GMT - Printed
03May
• Aby se zabránilo elektromagnetické interferenci a/nebo
narušení kompatibility, rádiové vysílání zubního kartáčku
vypněte, než jej použijete ve vyhrazeném prostoru, jako
například v letadle nebo ve speciálně označených prostorech
nemocnice. Rádiové vysílání zrušíte tak, že u vypnutého
zubního kartáčku na 3 sekundy stisknete tlačítko zapnutí/
vypnutí (c). Všechny kontrolky (b, e a f) zablikají najednou.
Pro obnovení rádiového vysílání celý postup zopakujte.
Poznámka: Pokaždé, když zubní kartáček vypnete a budete
ho používat bez rádiového vysílání, budou kontrolky blikat.
• Osoby s kardiostimulátorem by měly držet zapnutý zubní
kartáček vždy více než 15 centimetrů od kardiostimulátoru.
Pokud budete mít podezření, že dochází k interferenci,
rádiové vysílání zubního kartáčku zrušte.
Popis
a
b
c
d
e
f
g
Kartáčková hlava
Kontrolka senzoru tlaku
Tlačítko zapnutí/ vypnutí (volba režimů čištění)
Rukojeť (s bezdrátovou technologií Bluetooth®)
Kontrolka nabíjení
Kontrolka nízké úrovně nabití
Nabíječka
Příslušenství (v závislosti na modelu) (depending on model):
h Úložný prostor pro kartáčkové hlavy s ochranným krytem
i Držák kartáčkové hlavy
j Držák na chytrý telefon
k Cestovní pouzdro
Poznámka: Obsah balení se může lišit podle zakoupeného
modelu.
Technické údaje
Technické údaje se nacházejí na spodní straně nabíjecí jednotky.
Hladina hluku: 68 dB (A)
Nabíjení a používání
Zubní kartáček má vodotěsnou rukojeť, je elektricky bezpečný a
lze ho používat v koupelně.
• Zubní kartáček můžete začít rovnou používat nebo jej krátce
nabijte vložením do nabíječky (g) zapojené do elektrické sítě.
Poznámka: Pokud je baterie vybitá (při nabíjení nesvítí kontrolka
nabíjení (e) nebo zubní kartáček po stisknutí tlačítka zapnutí/
vypnutí (c) nereaguje), nabíjejte alespoň 30 minut.
• Zelená kontrolka nabíjení (e) během nabíjení rukojeti bliká. Když
je baterie plně nabitá, kontrolka zhasne. Nabití baterie na plnou
kapacitu trvá většinou 15 hodin a umožňuje až 2 týdny
pravidelného čištění zubů (dvakrát denně po dobu 2 minut) (obr.
1).
Poznámka: Po úplném vybití baterie se kontrolka nemusí rozsvítit
okamžitě, může to trvat až 30 minut.
• Když je kapacita akumulátorové baterie nízká, červená kontrolka
nízkého nabití (f) bude po zapnutí/ vypnutí zubního kartáčku
několik sekund blikat a rychlost kartáčku se zpomalí. Jakmile se
baterie vybije, motor se zastaví. Pro jedno použití bude nutné
zubní kartáček alespoň 30 minut nabíjet.
• Rukojeť zubního kartáčku je možné uchovávat na nabíjecí
jednotce zapojené do elektrické sítě. Přebití baterie není možné.
Poznámka: Pro účely optimální údržby baterie uchovávejte
rukojeť zubního kartáčku při pokojové teplotě.
Upozornění: Nevystavujte rukojeť zubního kartáčku teplotě
přesahující 50°C.
Používání zubního kartáčku
Technika čištění zubů
Kartáčkovou hlavu namočte a naneste na ni jakýkoliv druh zubní
pasty. Před zapnutím zubního kartáčku přiložte kartáčkovou hlavu
k zubům, abyste zabránili rozstřikování zubní pasty (obr. 2).
Při čištění zubů jednou z oscilačně-rotačních kartáčkových hlav
Oral-B posunujte kartáčkovou hlavu pomalu od jednoho zubu
k druhému a každý z nich čistěte několik sekund (obr. 5).
S kteroukoliv kartáčkovou hlavou si nejdříve vyčistěte vnější strany
zubů, potom vnitřní a nakonec žvýkací plochy. Vyčistěte si
rovnoměrně všechny čtyři kvadranty ústní dutiny. O správné
technice čištění zubů se můžete poradit i se svým zubním lékařem
nebo dentálním hygienistou.
V prvních několika dnech používání jakéhokoliv elektrického
zubního kartáčku mohou vaše dásně mírně krvácet. Tento příznak
by měl po několika dnech ustoupit. Pokud však krvácení přetrvává
i po 2 týdnech, poraďte se se zubním lékařem nebo dentálním
hygienistou. Máte-li citlivé zuby a dásně, Oral-B vám doporučuje
používat jemný režim čištění Sensitive (v závislosti na modelu)
(lze kombinovat s kartáčkovou hlavou Oral-B Sensitive).
Režimy čištění (v závislosti na modelu)
1režim
2345Režimy čištění
režimy režimy režimy režimů (u rukojeti typu 3767)
Daily Clean –(čisticí) –
standardní režim pro
každodenní čištění
Pro Clean – (důkladný) –
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓
pro pocit výjimečné
čistoty (funguje ve vyšší
frekvenci)
Sensitive – (jemný) –
jemné, ale přesto důkladné
čištění citlivých oblastí
Whitening – (bělicí) –
výjimečné leštění zubů pro
přiležitostné nebo
každodenní použití
Gum Care (peče o dasně)
– jemna masaž dasni
Zubní kartáček se automaticky zapne v režimu «Daily Clean»
(čisticí). Pokud chcete přepnout na jiný režim, tiskněte postupně
tlačítko zapnutí/ vypnutí (obr. 6). Zubní kartáček vypnete tak, že
přidržíte stisknuté tlačítko zapnutí/ vypnutí, dokud se motor
nezastaví.
Poznámka: Režim čištění můžete nastavovat pomocí aplikace
Oral-BTM.
Profesionální časovač
Krátký přerušovaný zvuk v 30sekundových intervalech vám
připomene, abyste si vyčistili rovnoměrně všechny kvadranty ústní
dutiny (obr. 4). Dlouhý přerušovaný zvuk upozorní, že uplynuly
zubními lékaři doporučené 2 minuty čištění. I když rukojeť během
čištění zubů vypnete, zubní kartáček si uplynulou dobu čištění na
30 sekund zapamatuje. Pokud čištění přerušíte na více než 30
sekund, časovač se nastaví opět na začátek.
Poznámka: Časovač můžete nastavovat pomocí aplikace
Oral-BTM.
7
90881066_D601_CEEMEA_AP01.indd 7
18.01.17 10:22
Effective
Date 27Jan2017 GMT - Printed
03May
Senzor tlaku
Pokud na kartáček příliš zatlačíte, rozsvítí se červená kontrolka
senzoru tlaku (b), která vás upozorní, abyste tlak snížili. Kromě toho
kartáčková hlava přestane pulzovat a její oscilační pohyby se
zpomalí (při čisticím režimu Daily Clean, důkladném režimu Pro
Clean a jemném režimu Sensitive) (obr. 3).
Funkci senzoru tlaku pravidelně kontrolujte tak, že na kartáčkovou
hlavu během používání mírně zatlačíte.
Kartáčkové hlavy
Většina kartáčkových hlav Oral-B obsahuje bleděmodrá vlákna
INDICATOR®, která pomáhají kontrolovat potřebu výměny
kartáčkové hlavy. Při důkladném čištění zubů dvakrát denně po
dobu dvou minut modrá vlákna přibližně po 3 měsících používání do
poloviny vyblednou, čímž vás upozorní na nutnost výměny
kartáčkové hlavy. Pokud se vlákna roztáhnou ještě předtím, než
barva vybledne, znamená to, že na zuby a dásně pravděpodobně
vyvíjíte příliš velký tlak.
Nedoporučujeme používat kartáčkové hlavy Oral-B FlossAction
nebo Oral-B 3DWhite, pokud nosíte rovnátka. Můžete používat
kartáčkovou hlavu Oral-B Ortho navrženou speciálně pro čištění
zubů okolo rovnátek a drátků.
Připojení zubního kartáčku k
chytrému telefonu
Aplikace Oral-B™ je dostupná pro mobilní zařízení s operačním
systémem iOS nebo Android. Lze ji stáhnout zdarma z App Store(SM)
nebo Google Play™. Aplikace Oral-B™ vám dává možnost mapovat
pokrok v čištění zubů a nastavovat zubní kartáček dle svých potřeb
(řadu dalších výhod naleznete v pokynech aplikace Oral-B™).
• Spusťte aplikaci Oral-B™. Aplikace vás provede celým procesem
párování s rozhraním Bluetooth.
Poznámka: Funkčnost aplikace Oral-B™ je omezená, pokud
máte na svém telefonu vypnutý Bluetooth (návod naleznete v
uživatelské příručce ke svému telefonu).
• Jakmile vás o to aplikace požádá, aktivujte si Bluetooth tak, že
sejmete zubní kartáček z nabíječky (g) zapojené do elektrické
sítě, nebo že zubní kartáček krátce zapnete a vypnete (c). Zubní
kartáček se automaticky spojí s aplikací Oral-B™.
• Veškeré pokyny aplikace se zobrazí na vašem chytrém telefonu.
• Chytrý telefon mějte při používání rukojeti zubního kartáčku
nablízku (ve vzdálenosti do 5 metrů). Ujistěte se, že jej máte
uložený bezpečně na suchém místě.
• Svůj chytrý telefon můžete při používání mít v držáku na chytrý
telefon (j) (v závislosti na modelu). Než držák použijete,
přesvědčte se, že se telefon do držáku vejde a je v něm stabilní.
Poznámka: Aby se váš chytrý telefon dokázal s rukojetí zubního
kartáčku spojit, musí podporovat verzi Bluetooth 4.0 (nebo
vyšší)/ Bluetooth Smart.
Upozornění: Řiďte se pokyny uživatelské příručky k vašemu
chytrému telefonu a přesvědčte se, že váš telefon/nabíječku je
možné používat v koupelně.
Dostupnost aplikace Oral-BTM v jednotlivých zemích si můžete
ověřit na www.oralbappavailability.co.uk.
Čištění
Po vyčištění zubů kartáčkovou hlavu několik sekund důkladně
oplachujte pod tekoucí vodou. Rukojeť nechte zapnutou. Potom zubní
kartáček vypněte a kartáčkovou hlavu sejměte z rukojeti. Obě části
opláchněte pod tekoucí vodou zvlášť a utřete je do sucha předtím,
než zubní kartáček opět sestavíte. Nabíjecí jednotku před čištěním
nejdříve odpojte od elektrické sítě. Úložný prostor na kartáčkové
hlavy/ ochranný kryt (h), držák kartáčkové hlavy (i) a držák na chytrý
telefon (j) lze mýt v myčce nádobí. Nabíječka (g) a cestovní pouzdro
(k) by se měly čistit pouze vlhkým hadříkem (obr. 7).
Změny vyhrazeny.
v
Poznámka k ochraně životního
prostředí
Tento výrobek obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný
elektronický odpad. V zájmu ochrany životního
prostředí nevyhazujte výrobek jako součást běžného
domovního odpadu. Pro účely recyklace ho
odevzdejte na schválených sběrných místech elektronického odpadu zřízených podle místních předpisů a norem.
Záruka
Na tento výrobek poskytujeme záruku 2 roky ode dne prodeje
spotřebiteli. V záruční době bezplatně odstraníme závady na
přístroji způsobené vadami materiálu nebo chybou výroby, a to tak,
že zařízení dle našeho uvážení buď opravíme nebo vyměníme.
Tato záruka se vztahuje na všechny země, kam tento výrobek firma
Braun nebo její autorizovaný distributor dodávají.
Tato záruka se nevztahuje na poškození vzniklá nesprávným
používáním a údržbou, ani na běžné opotřebení vzniklé při
používání, zejména v případě kartáčkových hlav, jakož ani na
závady, které mají zanedbatelný vliv na hodnotu a použitelnost
přístroje.
Záruka pozbývá platnost, pokud opravy provedly neautorizované
osoby nebo pokud na opravu nebyly použity originalní náhradní díly
Oral-B Braun.
Tento přístroj obsahuje schválený rádiový modul Bluetooth Smart.
Nenavázání spojení s chytrým telefonem prostřednictvím Bluetooth
Smart záruka na tento přístroj nepokrývá, pokud není poškozen
rádiový modul Bluetooth na tomto přístroji.
Záruku na přístroje s Bluetooth poskytuje jejich vlastní výrobce,
nikoli Oral-B. Oral-B nemá na výrobce přístrojů žádný vliv, ani jim
nedává žádná doporučení, a proto nemůže přijmout odpovědnost
za přístroje, které jsou s našimi systémy Bluetooth kompatibilní.
Oral-B si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění provádět
technické úpravy nebo změny v systémové implementaci funkcí
přístroje, rozhraní a změny ve struktuře menu, které bude považovat
za nezbytné pro zajištění spolehlivého fungování systémů Oral-B.
Chcete-li využít servisních služeb v záruční době, předejte nebo
zašlete celý přístroj spolu s doklady o koupi do autorizovaného
servisního střediska Oral-B Braun. Tato záruka nemá žádný vliv na
vaše zákonná práva.
Informace
k rádiovému modulu Bluetooth®
Ačkoli jsou na zařízení s modulem Bluetooth podporovány všechny
označené funkce, Oral-B nezaručuje 100% spolehlivé spojení a
konzistentní fungování funkcí.
Provozní výkon a spolehlivost spojení závisí přímo na každém
jednotlivém zařízení s modulem Bluetooth, verzi softwaru a
operačním systému takového zařízení i na firemních
bezpečnostních regulacích, které jsou v zařízení implementovány.
Oral-B se řídí standardem modulu Bluetooth a implementuje
8
90881066_D601_CEEMEA_AP01.indd 8
18.01.17 10:22
Effective
Date 27Jan2017 GMT - Printed
03May
striktně pouze tento standard, prostřednictvím něhož mohou
zařízení s modulem Bluetooth komunikovat a fungovat se zubními
kartáčky Oral-B.
Pokud však výrobci zařízení tento standard neimplementují, budou
kompatibilita a funkce modulu Bluetooth oslabeny a uživatel se
může setkat s funkčními a s funkcemi souvisejícími problémy.
Upozorňujeme, že software na zařízení s modulem Bluetooth může
mít na kompatibilitu a provoz výrazný vliv.
1) Záruka – Výjimky a omezení
Tato záruka se vztahuje pouze na nové výrobky, které vyrobila
společnost Procter & Gamble, její přidružené společnosti nebo
pobočky (dále «P&G») a které mohou být označeny ochrannou
známkou, obchodním názvem nebo logem Braun/Oral-B. Tato
záruka se nevztahuje na jiný výrobek než P&G, včetně hardwaru a
softwaru. P&G neodpovídá za žádné poškození či ztrátu programů,
dat či jiných informací uložených na jakýchkoliv médiích
obsažených v rámci výrobku či na jiných než P&G výrobcích nebo
součástech, na které se tato záruka nevztahuje. Záruka se
nevztahuje na obnovení nebo opětovnou instalaci programů,
dat či jiných informací.
Tato záruka se nevztahuje na (i) škody způsobené nehodou,
špatným zacházením, chybným používáním, nedbalostí či jiným
než P&G výrobkem, (ii) škody způsobené servisem, který
neprovede Braun nebo jeho autorizovaná servisní organizace, (iii)
škody způsobené výrobkem nebo dílem, které budou upraveny bez
písemného povolení P&G, a na (iv) škody vzniklé používáním nebo
neschopností používat Oral-B stojan na chytrý telefon, držák na
chytrý telefon nebo nabíjecí cestovní pouzdro («doplňky»).
2) Používání držáku na chytrý telefon
Doplňky Oral-B, které jsou součástí balení, byly navrženy pro
pohodlné umístění chytrého telefonu při používání aplikace Oral-B.
Před použitím vyzkoušejte nejdříve více pozic chytrého telefonu
v držáku Oral-B, abyste si pro sebe našli tu správnou. Zkoušejte
to způsobem, který nepoškodí váš chytrý telefon, pokud z držáku
vypadne. Nepoužívejte v automobilu.
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
V ROZSAHU PLATNÉHO ZÁKONA SPOLEČNOST P&G, JEJÍ
DISTRIBUTOŘI ANI DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
NEODPOVÍDAJÍ VÁM ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLIV
PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ,
EXEMPLÁRNÍ ČI TRESTAJÍCÍ ŠKODY JAKÉKOLIV POVAHY, KE
KTERÝM DOJDE NA ZÁKLADĚ POUŽÍVÁNÍ ČI NESCHOPNOSTI
POUŽÍVAT DOPLŇKY ORAL-B, A TO VČETNĚ ZRANĚNÍ OSOB,
ŠKOD NA MAJETKU, ZTRÁTY HODNOTY U VÝROBKŮ TŘETÍCH
STRAN, KTERÉ SE U DOPLŇKŮ ORAL-B POUŽÍVAJÍ NEBO SE
POUŽÍVAJÍ SPOLEČNĚ S NIMI, A ZTRÁTY MOŽNOSTI POUŽÍVAT
DOPLŇKY ORAL-B ČI VÝROBKY TŘETÍCH STRAN, KTERÉ SE U
DOPLŇKŮ ORAL-B POUŽÍVAJÍ NEBO SE POUŽÍVAJÍ SPOLEČNĚ S
NIMI, A TO I KDYBY BYLA SPOLEČNOST P&G NA MOŽNOST
TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA.
ANIŽ BY BYLA DOTČENA PLATNOST PŘEDCHOZÍHO ODSTAVCE,
SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE P&G NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY ČI
ZNIČENÍ ELEKTRONICKÝCH PŘÍSTROJŮ SPOTŘEBITELE ANI
JINÉHO OSOBNÍHO MAJETKU, KTERÉ DOPLŇKY ORAL-B
OBSAHUJÍ NEBO KTERÉ SE S NIMI POUŽÍVAJÍ, A NEODPOVÍDÁ
ANI ZA ŽÁDNOU ZTRÁTU DAT V TĚCHTO PŘÍSTROJÍCH
OBSAŽENÝCH.
NÁHRADA ŠKOD ZE STRANY ORAL-B NEPŘESÁHNE V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ VLASTNÍ CENU ZAPLACENOU ZA NÁKUP VÝROBKU.
Tento akumulátorový zubní kartáček obsahuje rádiový modul
Bluetooth, který funguje v pásmu 2,4 až 2,48 GHz při maximálním
výkonu 1mW.
Braun GmbH tímto prohlašuje, že vysílací vybavení typu 3765, 3754,
3764, 3762 a 3767 splňuje Směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU
prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese www.oralb.
com/ce.
Slovensk
Vitajte v Oral-B!
Pred použitím zubnej kefky si prečítajte tento návod na použitie a
starostlivo si ho uschovajte.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
• Pravidelne kontrolujte, či celý výrobok/
sieťový kábel nie je poškodený. Poškodené
alebo nefunkčné zariadenie ďalej
nepoužívajte. Ak sa výrobok/sieťový kábel
poškodí, vezmite ho do autorizovaného
servisného strediska Oral-B. Výrobok
neupravujte ani neopravujte. Mohlo by to
spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom
alebo zranenie.
• Tento výrobok sa neodporúča deťom do
3 rokov. Deti a osoby so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami alebo osoby s nedostatkom
skúseností a vedomostí, môžu používať
zubnú kefku pod dohľadom alebo ak boli
poučené o bezpečnom používaní prístroja
a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.
• Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu
prístroja.
• Deti nesmú používať prístroj na hranie.
• Tento výrobok používajte iba na určené
použitie, ako sa opisuje v tomto návode.
Nepoužívajte nadstavce, ktoré neodporúča
výrobca.
UPOZORNENIE
• Ak vám výrobok spadne, čistiacu hlavicu pred ďalším použitím
vymeňte, aj keď nie je viditeľne poškodená.
9
90881066_D601_CEEMEA_AP01.indd 9
18.01.17 10:22
Effective
Date 27Jan2017 GMT - Printed
03May
• Nabíjačku neponárajte do vody ani inej tekutiny, ani neskladujte
na mieste, odkiaľ môže spadnúť alebo byť stiahnutá do vane
alebo umývadla. Nedotýkajte sa nabíjačky, ktorá spadla do vody.
Nabíjačku okamžite odpojte z elektrickej siete.
• Výrobok neotvárajte ani nerozoberajte. Na účely recyklácie
batérie odstráňte celý výrobok v súlade s miestnymi environmentálnymi predpismi a normami. Otvorením rukoväti sa zariadenie
poškodí a záruka stratí platnosť.
• Pri vyberaní prístroja z elektrickej zásuvky vždy ťahajte za
zástrčku, nie za sieťový kábel. Nedotýkajte sa elektrickej zástrčky
mokrými rukami. Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
• Ak podstupujete akúkoľvek liečbu ústnej dutiny, pred použitím
tohto výrobku sa poraďte so zubným lekárom.
• Táto zubná kefka slúži na individuálnu, osobnú starostlivosť
o ústnu hygienu a nie je určená na použitie viacerými pacientmi
v ambulanciách zubných lekárov alebo v iných zdravotníckych
zariadeniach.
• Čistiacu hlavicu vymeňte za novú každé 3 mesiace alebo aj skôr,
ak sa opotrebuje.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
• Túto zubnú kefku Oral-B môžete používať s vaším
smartfónom (podrobnosti nájdete v časti «Pripojenie zubnej
kefky k smartfónu»).
• S cieľom zabrániť elektromagnetickej interferencii a/alebo
narušeniu kompatibility zrušte rádiové vysielanie rukoväti
zubnej kefky skôr, ako ju použijete vo vyhradenom priestore,
ako napríklad v lietadle alebo v osobitne označených
priestoroch nemocnice. Zrušte rádiové vysielanie, keď je
zubná kefka vypnutá, a to tak, že na 3 sekundy stlačíte
tlačidlo zapnutia/vypnutia (c). Všetky svetelné indikátory (b,
e, f) simultánne zablikajú. Na obnovenie rádiového vysielania
celý postup zopakujte.
Poznámka: Po každom vypnutí zubnej kefky, keď sa používa
bez rádiového vysielania, sa svetelné indikátory simultánne
rozblikajú.
• Osoby s kardiostimulátorom by vždy mali držať zubnú kefku
viac ako 15 cm od kardiostimulátora, keď je zapnutá. Vždy,
keď si budete myslieť, že dochádza k interferencii, zrušte
rádiové vysielanie zubnej kefky.
Popis
a
b
c
d
e
f
g
Čistiaca hlavica
Indikátor senzora tlaku
Tlačidlo zapnutia/vypnutia (voľba režimu čistenia)
Rukoväť (s bezdrôtovou technológiou Bluetooth®)
Indikátor nabíjania
Indikátor slabého nabitia
Nabíjačka
Príslušenstvo (v závislosti od modelu):
h Odkladací priestor na čistiace hlavice s ochranným krytom
i Držiak na čistiacu hlavicu
j Držiak na smartfón
k Cestovné puzdro
Poznámka: Obsah balenia sa môže líšiť v závislosti od zakúpeného
modelu.
Technické údaje
Údaje o napätí sa nachádzajú na spodnej strane nabíjacej jednotky.
Hladina hluku: 68 dB (A)
Nabíjanie a používanie
Vaša zubná kefka má vodotesnú rukoväť, je elektricky bezpečná a
môžete ju používať v kúpeľni.
• Zubnú kefku môžete používať okamžite alebo ju krátko nabite
tak, že ju položíte na nabíjačku (g) zapojenú do elektrickej siete.
Poznámka: Ak je batéria vybitá (počas nabíjania sa nerozsvieti
indikátor nabíjania (e) alebo pri stlačení tlačidla zapnutia/
vypnutia (c) zubná kefka nijako nereaguje), nechajte nabíjať
zubnú kefku aspoň 30 minút.
• Zelený indikátor nabíjania (e) počas nabíjania rukoväti bliká. Keď
je batéria plne nabitá, indikátor sa vypne. Nabiť batériu na plnú
kapacitu trvá zvyčajne 15 hodín a tá potom umožňuje aspoň 2
týždne pravidelného čistenia zubov (dvakrát denne po dve
minúty) (obrázok 1).
Poznámka: Keď je úroveň nabitia veľmi nízka, indikátor nabíjania
sa nemusí rozsvietiť okamžite, môže to trvať až 30 minút.
• Keď je kapacita batérie nízka, červený indikátor slabého nabitia
(f) bude po zapnutí/vypnutí zubnej kefky niekoľko sekúnd blikať
a motorček zubnej kefky sa bude spomaľovať. Keď sa batéria
úplne vybije, motorček sa vypne. Rukoväť musíte nechať nabíjať
aspoň 30 minút, aby ste ju mohli použiť na jedno vyčistenie
zubov.
• Rukoväť zubnej kefky môžete nechávať umiestnenú na nabíjačke
zapojenej do elektrickej siete. Prebitiu batérie bráni samotná
zubná kefka.
Poznámka: Na zachovanie optimálneho výkonu batérie skladujte
rukoväť pri izbovej teplote.
Upozornenie: Rukoväť nevystavujte teplotám nad 50 °C.
Používanie zubnej kefky
Technika čistenia zubov
Čistiacu hlavicu navlhčite a naneste na ňu akýkoľvek druh zubnej
pasty. Pred zapnutím zubnej kefky si čistiacu hlavicu najskôr
priložte k zubom, aby ste zabránili vystrekovaniu (obrázok 2).
Pri čistení zubov jednou z oscilačno-rotačných čistiacich hlavíc
Oral-B veďte čistiacu hlavicu pomaly z jedného zuba na druhý
a každý z nich čistite niekoľko sekúnd (obrázok 5).
S akoukoľvek čistiacou hlavicou si najskôr vyčistite vonkajšie
plochy zubov, potom vnútorné a napokon žuvacie plochy. Všetky
kvadranty úst si čistite rovnako. O správnej technike pre vás sa
môžete poradiť aj so svojím zubným lekárom alebo s dentálnym
hygienikom.
V prvých dňoch používania akejkoľvek elektrickej zubnej kefky
môžu vaše ďasná mierne krvácať. Tento príznak by mal po
niekoľkých dňoch ustúpiť. Ak však ďasná neprestanú do dvoch
týždňov krvácať, kontaktujte svojho zubného lekára alebo
dentálneho hygienika. Ak máte citlivé zuby a/alebo ďasná, Oral-B
vám odporúča používať jemný režim čistenia «Sensitive» (je možné
ho používať spolu s čistiacou hlavicou Oral-B «Sensitive»).
Režimy čistenia (v závislosti od modelu)
Zubné
kefky s
1 režimom
Zubné
kefky s
2 režimami
Zubné
kefky s
3 režimami
Zubné
kefky s
4 režimami
Zubné Režimy čistenia
kefky s (pre rukoväť typu 3767)
5 režimami
Daily Clean (čistiaci) –
štandardný režim na
každodenné čistenie
Pro Clean – pre pocit
výnimočnej čistoty (čistí pri
vyššej frekvencii)
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓
10
90881066_D601_CEEMEA_AP01.indd 10
18.01.17 10:22
Effective
Date 27Jan2017 GMT - Printed
03May
✓ ✓ ✓ ✓
Sensitive (jemný) –
šetrné, ale dôkladné
čistenie citlivých oblastí
✓ ✓ ✓
Whitening (bieliaci) –
výnimočné leštenie zubov
na príležitostné alebo
každodenné použitie
Gum Care (starostlivosť
✓ ✓
o ďasná) – na jemné
masírovanie ďasien
Vaša zubná kefka sa automaticky zapne v čistiacom režime «Daily
Clean». Na prechod do iného režimu postupne stláčajte tlačidlo
zapnutia/vypnutia (obrázok 6). Ak chcete zubnú kefku vypnúť,
stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a podržte ho, kým sa motor
nevypne.
Poznámka: Funkciu režimov čistenia môžete nastavovať/upravovať
aj pomocou aplikácie Oral-BTM.
Profesionálny časovač
Krátke zaseknutie zvuku v 30-sekundových intervaloch vám
pripomenie, aby ste rovnomerne vyčistili všetky štyri kvadranty
vašich úst (obrázok 4). Dlhé zaseknutie zvuku znamená, že uplynuli
profesionálmi odporúčané dve minúty čistenia. Ak vypnete zubnú
kefku počas čistenia, tá si zapamätá uplynutú dĺžku čistenia na 30
sekúnd. Ak čistenie prerušíte na viac ako 30 sekúnd, časovač sa
nastaví opäť na začiatok.
Poznámka: Funkciu časovača môžete nastavovať/upravovať aj
pomocou aplikácie Oral-BTM.
Senzor tlaku
Ak kefkou príliš zatlačíte, rozsvieti sa červený indikátor senzora
tlaku (b), ktorý vás upozorní, aby ste zmiernili tlak. Okrem toho sa
zastaví pulzový pohyb a spomalí sa oscilačný pohyb čistiacej hlavice
(v režimoch čistenia «Daily Clean», «Pro Clean» a «Sensitive»)
(obrázok 3). Pravidelne kontrolujte fungovanie senzora tlaku tak, že
počas používania na čistiacu hlavicu mierne zatlačíte.
Čistiace hlavice
Väčšina čistiacich hlavíc Oral-B obsahuje bledomodré štetinky
INDICATOR®, ktoré vám pomáhajú monitorovať potrebu výmeny
čistiacej hlavice. Pri dôkladnom čistení zubov dvakrát denne po dve
minúty modrá farba štetiniek do polovice vybledne približne po troch
mesiacoch používania, čo signalizuje potrebu výmeny čistiacej
hlavice. Ak sa štetinky roztiahnu skôr, ako farba vybledne, zrejme na
zuby a ďasná vyvíjate príliš veľký tlak.
Neodporúčame používať čistiace hlavice Oral-B FlossAction a Oral-B
3D White, ak nosíte zubný aparát (strojček). Môžete používať čistiacu
hlavicu Oral-B Ortho, špeciálne navrhnutú na čistenie okolo zubných
aparátov.
Pripojenie zubnej kefky k smartfónu
Aplikácia Oral-B™ je dostupná pre mobilné zariadenia s operačným
systémom iOS alebo Android. Prevziať si ju môžete zadarmo z App
Store(SM) alebo Google Play™.
Aplikácia Oral-B™ vám dáva možnosť sledovať váš pokrok v čistení
zubov a nastavovať zubnú kefku podľa vašich potrieb (oveľa viac
výhod nájdete v pokynoch aplikácie Oral-B™).
• Zapnite aplikáciu Oral-B™, ktorá vás prevedie celým procesom
prepojenia s rozhraním Bluetooth.
Poznámka: Funkčnosť aplikácie Oral-B™ je obmedzená, ak máte
na telefóne vypnutú bezdrôtovú technológiu Bluetooth (návod na
jej zapnutie nájdete v návode na použitie vášho smartfónu).
• Keď vás aplikácia vyzve, aktivujte technológiu Bluetooth tak, že
zložíte zubnú kefku z nabíjačky (g) zapojenej do elektrickej siete,
alebo tak, že zubnú kefku na krátko zapnete a vypnete (c). Tak sa
automaticky pripojí k aplikácii Oral-B™.
• Všetky pokyny aplikácie sa zobrazia na vašom smartfóne.
• Keď používate rukoväť zubnej kefky, majte svoj smartfón
nablízku (vo vzdialenosti do 5 metrov). Uistite sa, že smartfón je
bezpečne položený na suchom mieste.
• Držiak na smartfón (j) (v závislosti od modelu) udrží váš smartfón
počas používania. Pred použitím sa uistite, že váš smartfón sa do
držiaka zmestí a je stabilný.
Poznámka: Váš smartfón musí podporovať verziu Bluetooth 4.0
(alebo vyššiu)/Bluetooth Smart, aby sa dokázal prepojiť s
rukoväťou zubnej kefky.
Upozornenie: Prečítajte si návod na použitie vášho smartfónu,
aby ste sa uistili, že môžete telefón/nabíjačku používať v kúpeľni.
Dostupnosť aplikácie Oral-B v jednotlivých krajinách si
môžete overiť na stránke: www.oralbappavailability.co.uk
Čistenie
Po použití opláchnite čistiacu hlavicu pod tečúcou vodou, kým je
rukoväť zubnej kefky zapnutá. Potom ju vypnite a zložte čistiacu
hlavicu. Rukoväť aj čistiacu hlavicu poumývajte zvlášť a pred
opätovným zložením ich utrite do sucha. Nabíjačku pred čistením
najskôr odpojte z elektrickej siete. Odkladací priestor na čistiace
hlavice/ochranný kryt (h), držiak na čistiacu hlavicu (i) a držiak sa
smartfón (j) môžete umývať v umývačke riadu. Nabíjačku (g) a
cestovné puzdro (k) čistite iba vlhkou handričkou (obrázok 7).
Právo na zmeny vyhradené.
Informácie týkajúce sa životného
prostredia
Tento výrobok obsahuje batérie a/alebo
recyklovateľný elektroodpad. V záujme ochrany
životného prostredia nevyhadzujte výrobok ako
súčasť bežného odpadu domácnosti. Na účely
recyklácie ho odovzdajte na recyklačných alebo
zberných miestach zriadených podľa miestnych predpisov
a noriem.
Záruka
Na tento výrobok poskytujeme záruku 2 roky odo dňa jeho predaja
spotrebiteľovi. Počas záručnej lehoty bezplatne odstránime
akékoľvek poruchy na výrobku spôsobené chybou materiálu alebo
výroby, a to na základe nášho rozhodnutia buď opravou, alebo
výmenou celého výrobku. Záruka sa vzťahuje na všetky krajiny,
do ktorých tento výrobok dodáva firma Braun alebo jej autorizovaný
distributér.
Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté nesprávnym
používaním a údržbou, ani na bežné opotrebovanie vzniknuté pri
používaní, najmä pokiaľ ide o čistiace hlavice, ani na poruchy, ktoré
majú zanedbateľný vplyv na hodnotu a použiteľnosť prístroja.
Záruka stráca platnosť, ak bol výrobok mechanicky poškodený,
ak opravy vykonali neautorizované osoby, alebo ak sa na opravu
nepoužili originálne náhradné diely Braun Oral-B. Prístroj je určený
výhradne na domáce použitie. Pri použití iným spôsobom nie je
možné záruku uplatniť.
Tento prístroj obsahuje schválený rádiový modul Bluetooth Smart.
Záruka na tento prístroj sa nevzťahuje na zlyhanie pri nadviazaní
11
90881066_D601_CEEMEA_AP01.indd 11
18.01.17 10:22
Effective
Date 27Jan2017 GMT - Printed
03May
spojenia so smartfónom prostredníctvom Bluetooth Smart, ak nie
je poškodený rádiový modul Bluetooth zubnej kefky.
Záruku na zariadenia s Bluetooth poskytujú ich vlastní výrobcovia,
a nie Oral-B. Oral-B nemá žiadny vplyv na výrobcov zariadení ani im
neposkytuje žiadne odporúčania, a preto neprijíma žiadnu
zodpovednosť za zariadenia, ktoré sú kompatibilné s našimi
systémami Bluetooth.
Oral-B si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia
vykonávať akékoľvek technické úpravy alebo zmeny v systémovej
implementácii funkcií prístroja, rozhrania a zmeny v štruktúre
ponuky, ktoré bude považovať za nevyhnutné na zabezpečenie
spoľahlivého fungovania systémov Oral-B.
Ak chcete využiť servisné služby v rámci záručnej lehoty, celý
prístroj spolu s dokladom o kúpe odovzdajte alebo zašlite do
autorizovaného servisného strediska Braun Oral-B.
Aktualizovaný zoznam servisných stredísk je k dispozícii v
predajniach výrobkov Braun Oral-B alebo na internetovej stránke
www.braun.com/sk. Pre informácie o výrobkoch a najbližšom
servisnom stredisku Braun Oral-B volajte infolinku 800 333 233.
Na prípadnú výmenu prístroja alebo na zrušenie kúpnej zmluvy sa
vzťahujú príslušné zákonné ustanovenia. Záručná lehota sa
predlžuje o čas, počas ktorého bol výrobok podľa záznamu zo
servisu v záručnej oprave.
Táto záruka nemá žiadny vplyv na vaše práva vyplývajúce zo zákona.
Distributér: Procter & Gamble, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01
Bratislava.
Tel.: 800 333 233
Výrobok:
Dátum nákupu:
Pečiatka a podpis predávajúceho:
Informácie
o rádiovom module Bluetooth®
Hoci na zariadení s Bluetooth sú podporované všetky označené
funkcie, Oral-B nezaručuje 100% spoľahlivosť spojenia
a konzistentnosť fungovania funkcií.
Prevádzkový výkon a spoľahlivosť spojenia závisia priamo od
každého jedného zariadenia s Bluetooth, od verzie softvéru, ako
aj od operačného systému zariadení s Bluetooth a výrobných
bezpečnostných nastavení, ktoré zariadenie obsahuje.
Oral-B dodržiava a prísne implementuje štandard Bluetooth,
prostredníctvom ktorého môžu zariadenia s Bluetooth komunikovať
a fungovať so zubnými kefkami Oral-B.
Ak však výrobca zariadenia tento štandard nedodrží a neimplementuje, kompatibilita a funkcie Bluetooth budú oslabené
a používateľ môže mať funkčné a s funkciami súvisiace problémy.
Upozorňujeme, že softvér zariadenia s Bluetooth môže mať veľký
vplyv na kompatibilitu a prevádzku/funkčnosť.
1) Záruka – vylúčenia a obmedzenia
Táto záruka sa vzťahuje len na nové výrobky vyrobené
spoločnosťou Procter & Gamble, jej pridruženými alebo dcérskymi
spoločnosťami (ďalej len «P&G») alebo pre ne, ktoré môžu byť
identifikované ochrannou známkou Braun/Oral-B, obchodným
názvom alebo k nim pripojeným logom. Táto záruka sa nevzťahuje
na žiadny výrobok, ktorý nie je od spoločnosti P&G, vrátane
hardvéru a softvéru. P&G nenesie zodpovednosť za poškodenie
alebo stratu programov, dát alebo iných informácií uložených na
médiách obsiahnutých vo výrobku, ani za žiadny výrobok alebo
diel, ktorý nie je od spoločnosti P&G, na ktorý sa nevzťahuje táto
záruka. Na obnovenie alebo preinštalovanie programov, dát alebo
iných informácií sa táto záruka nevzťahuje.
Táto záruka sa nevzťahuje na (i) poškodenie spôsobené nehodou,
zneužitím, nesprávnym použitím, nedbanlivosťou, nesprávnou
aplikáciou alebo výrobkom, ktorý nie je od spoločnosti P&G; (ii)
poškodenie zapríčinené servisom, ktorý vykonal niekto iný než
servisné miesto Braun alebo servisné miesto autorizované značkou
Braun; (iii) výrobok alebo diel, ktorý bol upravený bez písomného
povolenia od spoločnosti P&G a (iv) poškodenie vyplývajúce z
použitia alebo neschopnosti použiť stojan/držiak na smartfón od
Oral-B, zrkadlový držiak na smartfón alebo nabíjacie cestovné
puzdro (ďalej len «príslušenstvo»).
2) Používanie držiaka na smartfón
Príslušenstvo Oral-B, ktoré je súčasťou balenia, bolo navrhnuté
tak, aby vám zabezpečilo pohodlné umiestnenie smartfónu počas
používania aplikácie Oral-B. Pred použitím vyskúšajte rôzne polohy
vášho smartfónu v držiaku na smartfón od Oral-B, aby ste zistili
najlepšiu polohu pre váš smartfón v držiaku. Skúšajte to tak, aby sa
váš smartfón nepoškodil, ak vypadne z držiaka. Držiak nepoužívajte v automobiloch.
OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
V ROZSAHU PRÍPUSTNOM PLATNÝMI PREDPISMI SPOLOČNOSŤ
P&G, JEJ DISTRIBÚTORI ALEBO DODÁVATELIA NIE SÚ V
ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ VOČI VÁM ALEBO TRETÍM
OSOBÁM ZA ŽIADNU PRIAMU, NEPRIAMU, NÁHODNÚ,
NÁSLEDNÚ, OSOBITNÚ, PRÍKLADNÚ ALEBO TRESTNÚ ŠKODU
ŽIADNEHO CHARAKTERU, VYPLÝVAJÚCU Z POUŽÍVANIA ALEBO
NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ PRÍSLUŠENSTVO ORAL-B, OKREM
INÉHO VRÁTANE ZRANENIA OSÔB, ŠKODY NA MAJETKU, STRATY
HODNOTY AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV TRETÍCH OSÔB, KTORÉ
SA POUŽÍVAJÚ V PRÍSLUŠENSTVE ORAL-B ALEBO S NÍM, ALEBO
STRATY MOŽNOSTI POUŽÍVAŤ PRÍSLUŠENSTVO ORAL-B ALEBO
AKÝCHKOĽVEK VÝROBKOV TRETÍCH STRÁN, KTORÉ SA
POUŽÍVAJÚ V PRÍSLUŠENSTVE ORAL-B ALEBO S NÍM, ANI AK
BOLA SPOLOČNOSŤ P&G UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ VZNIKU
TÝCHTO ŠKÔD. BEZ OBMEDZENIA UVEDENÉHO ROZUMIETE A
SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE P&G NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA
ŽIADNU ŠKODU ALEBO ZNIČENIE ZARIADENÍ SPOTREBNEJ
ELEKTRONIKY ALEBO INÉHO OSOBNÉHO MAJETKU, KTORÉ
OBSAHUJÚ PRÍSLUŠENSTVO ORAL-B ALEBO KTORÉ SA S NÍM
POUŽÍVAJÚ, A NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ANI ZA STRATU
ÚDAJOV OBSIAHNUTÝCH V UVEDENÝCH ZARIADENIACH. V
ŽIADNOM PRÍPADE NESMIE ŽIADOSŤ O NÁHRADU VOČI ORAL-B
PRESIAHNUŤ SKUTOČNE UHRADENÚ CENU ZA KÚPU VÝROBKU.
Táto akumulátorová zubná kefka obsahuje rádiový modul Bluetooth,
ktorý funguje v pásme 2,4 až 2,48 GHz pri maximálnom výkone 1 mW.
Braun GmbH týmto prehlasuje, že vysielacie zariadenia typov 3765,
3754, 3764, 3762 a 3767 sú v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie prehlásenia o zhode s normami EÚ je dostupné na
internetovej stránke www.oralb.com/ce.
12
90881066_D601_CEEMEA_AP01.indd 12
18.01.17 10:22
Effective
Date 27Jan2017 GMT - Printed
03May
Magyar
Üdvözli Önt az Oral-B!
A fogkefe használatának megkezdése előtt kérjük, olvassa el a
használati útmutatót és őrizze meg azt.
FONTOS
• Időközönként ellenőrizze a készülék / vezeték épségét! Amennyiben a készüléken
sérülést észlel, juttassa el a töltőegységet
egy Oral-B szakszervizbe! A sérült vagy
meghibásodott készülék használatát függessze fel! A terméket ne próbálja meg
átalakítani vagy javítani, mivel az tüzet,
áramütést vagy sérülést okozhat!
• A terméket 3 év alatti gyermekek ne használják! A készüléket gyermekek, mozgássérültek, szellemi vagy értelmi fogyatékkal
élők, az elektromos fogkefe használatát
illetően tudással vagy tapasztalattal nem
rendelkezők kizárólag akkor használják, ha
a készülék használatára vonatkozó utasításokat biztonsággal elsajátították, a használatban rejlő veszélyekkel tisztában vannak,
vagy, ha a fogmosást felügyelet mellett
végzik!
• A készülék tisztítását és karbantartását ne
bízza gyermekekre!
• Gyermekek a készüléket játék céljára ne
használják!
• A terméket kizárólag rendeltetésszerűen,
a használati utasításban leírtaknak megfelelően használja! A készülékhez ne alkalmazzon kiegészítőket a gyártó ajánlása
nélkül!
FIGYELMEZTETÉS
• Amennyiben a készüléket leejtette, a kefefejet célszerű
kicserélni a következő használat előtt, még akkor is, ha
sérülésnek látható jelei nincsenek a fogkefén!
• Ne helyezze és ne tárolja a töltőt olyan helyen, ahol a fürdőkádba vagy mosdókagylóba eshet! Amennyiben a töltő vízbe
esik, ne nyúljon utána, hanem azonnal húzza ki a konnektorból!
• A készüléket ne bontsa meg vagy szedje szét! Az akkumulátor
újrahasznosítása céljából az egész készüléket a helyi környezetvédelmi előírások szerint dobja ki! A fogkefe nyelének
megbontása a garancia érvényességének megszűnését vonja
maga után.
• A készülék hálózatból történő kihúzásakor mindig a villásdugót,
ne pedig a vezetéket húzza! Ne érjen a hálózati dugaszolóhoz
nedves kézzel, mert ez áramütést okozhat!
• Amennyiben bármilyen fogászati kezelés alatt áll, a készülék
használatának megkezdése előtt konzultáljon fogorvosával!
• Ez egy személyi higiéniás termék, ezért a fogászati rendelőben
vagy más intézményben ugyanazt a fogkefét csak egy páciens
használhatja!
• A fogkefefejet 3 havonta, illetve az elhasználódástól függően
gyakrabban cserélje ki!
Fontos tudnivalók
• Az Ön Oral-B fogkeféje okostelefonnal használható (az ezzel
kapcsolatos információk «A fogkefe csatlakoztatása
okostelefonhoz» fejezetben olvashatók).
• Az elektromágneses interferenciák és/vagy kompatibilitásból
adódó problémák kiküszöbölése érdekében a rádióátvitelt
kapcsolja ki a tiltott zónákban, pl. repülőgépek fedélzetén
vagy a kórházak kijelölt részein. A rádióátviteli egység
deaktiválását a fogkefe kikapcsolt állapotában a be-/
kikapcsoló gomb (c) megnyomásával érheti el, melyet 3
másodpercig tartson nyomva. Ekkor minden jelző fény (b, e,
f) egyidejűleg villogni kezd. A rádióátvitel újraaktiválásához
ugyanezt a műveletet ismételje meg! Fontos: a fogkefe
kikapcsolásakor, amennyiben azt rádióátvitel nélkül használja,
a jelzőfények egyszerre villognak.
• Pacemakert használó személyek mindig tartsák a bekapcsolt
állapotban lévő fogkefét legalább 15 cm távolságra a
pacemakertől! Amennyiben interferenciára gyanakszik,
kapcsolja ki a rádióátviteli egységet!
Leírás
a Fogkefefej
b Nyomásérzékelő fény
c Be-/kikapcsoló gomb (üzemmódválasztás)
d Fogkefemarkolat (Bluetooth® vezetéknélküli technológiával)
e Töltésszint-kijelző
f Alacsony töltöttségi szint jelzőfény
g Töltőállvány
Kiegészítők (modelltől függően):
h Fogkefefejtároló rekesz védőfedéllel
i Fogkefefej-tároló
j Okostelefon-tartó
k Utazótok
Figyelem: A csomag tartalma a megvásárolt modelltől függően
változhat.
Műszaki adatok:
A feszültségre vonatkozó adatok a töltőegység alján kerültek
feltüntetésre.
Zajszint: 68 dB (A)
Töltés és működtetés
A fogkefe markolata vízálló, és érintésvédelmi szempontból
biztonságos, mivel fürdőszobai használatra tervezték.
• A fogkefe azonnal használható, de rövid ideig érdemes tölteni az
áram alá helyezett töltőállomáson (g).
13
90881066_D601_CEEMEA_AP01.indd 13
18.01.17 10:22
Effective
Date 27Jan2017 GMT - Printed
03May
Figyelem: amennyiben az akkumulátor nincs feltöltve (a töltés
alatt nem ég a töltéskijelző (e) vagy a készülék nem reagál a ki-/
bekapcsoló gomb (c) megnyomására), legalább 30 percig töltse
a készüléket!
• A fogkefemarkolat töltése alatt a töltéskijelző fény (e) zölden
villog. A teljes feltöltöttségi szint elérésekor, a fény kialszik. Egy
teljes töltés általában 15 órát vesz igénybe, és legalább két heti
rendszeres használatot tesz lehetővé (napi kétszer 2-perces
fogmosás esetén) (1. ábra).
Figyelem: a teljes lemerülés bekövetkeztekor előfordulhat, hogy
a töltéskijelző fény nem azonnal kezd el villogni; ez akár 30
percet is igénybe vehet.
• Lemerülésközeli állapot esetén a fogkefe be-/kikapcsolásakor
a piros jelzőfény (f) pár másodpercig villog és a motor
működése lelassul. A teljes lemerüléskor a motor leáll; ebben az
esetben egy használathoz is legalább 30 perces töltés
szükséges.
• A fogkefemarkolatot tarthatja a csatlakoztatott töltőállomáson;
a készüléket túltölteni nem lehet.
Figyelem: az akkumulátor optimális működése érdekében a
fogkefemarkolatot mindig szobahőmérsékleten tárolja!
Fontos: A töltéshez ajánlott levegőhőmérséklet 5°C és 35°C
között van.
Vigyázat: Ne tegye ki a fogkefemarkolatot 50 °C fölötti
hőmérsékletnek!
A fogkefe használata
Fogmosási technikák
Nedvesítse be a fogkefefejet és nyomjon rá bármilyen típusú fogkrémet! A szétfröccsenés elkerülése érdekében helyezze a fogkefét
a fogaira, mielőtt elindítaná a készüléket (2. ábra)!
Amikor az Oral-B rezgő-forgó fejek valamelyikével mos fogat,
gyengéden, fogról-fogra haladva vezesse a fogkefét és hagyja
minden fogfelületen tisztítani egy pár másodpercig (5. ábra)!
A fogmosást mindig a fogak külső felületén kezdje, majd térjen át
a belső és végül a rágófelületekre! A száj minden körnegyedére
egyenlő időt szánjon! Az Önnek megfelelő fogmosási technikával
kapcsolatban kérdezze fogorvosát!
A fogkefe használatának első napjaiban enyhe fogínyvérzés tünete
jelentkezhet, ez azonban általában néhány nap elteltével
megszűnik. Amennyiben a probléma 2 hét elteltével még mindig
fennáll, forduljon fogorvosához, vagy fogászati szakemberhez!
Amennyiben fogai/fogínye érzékeny, az Oral-B a «Sensitive»
(érzékeny) üzemmódot javasolja (opcionálisan Oral-B «Sensitive»
fogkefefej használatával kombinálva).
Fogmosási üzemmódok (modelltől függően)
1
2
3
4
5
Üzemmódok
üzem- üzem- üzem- üzem- üzem- (a 3767 típusú markolathoz)
móddal móddal móddal móddal móddal
Daily Clean (Mindennapos
tisztító) – Standard üzemmód a mindennapi tisztításhoz
Pro Clean – A kiemelkedő
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓
tisztaségérzetért (magasabb rezgésszámon működik)
Sensitive (Érzékeny) –
Gyengéd és mégis alapos
tisztítás az érzékeny területek
Whitening (Fogfehérítő)
– Kiváló polírozás alkalmi
vagy napi használatra
Gum Care (Fogínyápoló) –
Gyengéd masszázs a fogíny
számára
Fogkeféje automatikusan a «Daily Clean» üzemmódban indul.
Amennyiben üzemmódot szeretne váltani, használat közben
nyomja meg többször egymás után a ki-/bekapcsoló gombot!
(6. ábra) Amennyiben fogkeféjét ki szeretné kapcsolni, nyomja be
és tartsa lenyomva a ki-/bekapcsoló gombot addig, ameddig a
motor le nem áll!
Figyelem: Az üzemmódokat beállíthatja/módosíthatja az Oral-BTM
alkalmazással.
Professzionális időmérő óra
Egy rövid, 30-másodpercenként észlelhető, csipogó hangjelzés
emlékezteti Önt arra, hogy szájának minden körnegyedét
egyforma alapossággal tisztítsa (4. ábra). A fogorvosok által
javasolt 2-perces fogmosási idő elteltét egy hosszú szaggatott
hang jelzi. Amennyiben a fogkefét fogmosás közben kikapcsolja, a
készülék az eltelt fogmosási időt 30 másodpercig a memóriájában
tárolja. Amennyiben 30 másodpercnél hosszabb a szünet, a
számlálás újraindul.
Figyelem: Az időmérőt beállíthatja/módosíthatja az Oral-BTM
alkalmazással.
Nyomásérzékelő
Ha túl erősen nyomja a fogkefét, a piros nyomásérzékelő jelzőfény
(b) kigyullad, emlékeztetve Önt, hogy kevesebb nyomást fejtsen ki.
Ezalatt a fogkefefej pulzálása megáll és oszcilláló mozgása lelassul
(a «Daily Clean» és «Sensitive»üzemmódok esetén (3. ábra).
A nyomásérzékelő megfelelő működését időnként ellenőrizze úgy,
hogy használat közben enyhe nyomást fejt ki a fogkefefejre.
Fogkefefejek
A legtöbb Oral-B fogkefefej világoskék INDICATOR® sörtékkel
rendelkezik, amelyek segítenek nyomon követni a fogkefefej
cseréjének esedékességét. Alapos, napi kétszer kétperces
fogmosás mellett a kék szín körülbelül 3 hónap alatt elhalványul,
ezzel jelezve, hogy ideje fogkefefejet cserélni. Amennyiben a sörték
még a színmegfakulás előtt szétnyílnak, valószínű, hogy a fogmosást
túl erős nyomással végzi.
Az Oral-B «FlossAction» és az Oral-B «3D White» fogkefefejeket nem
ajánljuk fogszabályozót viselőknek a fogmosáshoz! Számukra az
«Ortho» fogkefefej használata javasolt, melyet kifejezetten a
fogszabályozók és drótok körüli tisztításhoz fejlesztettek ki.
A fogkefe kapcsolódása az okostelefonhoz
Az Oral-BTM alkalmazás IOS és Android operációs rendszerű
okostelefonokon futtatható. Az alkalmazás ingyen letölthető az App
Store(SM) -ról vagy a Google Play™-ről.
A fogkefe markolatában beépített szenzor található, amely a
«pozícióészlelővel» közösen segít megtalálni a még nem tisztított
területeket, így nem marad ki egyetlen zóna sem. Használja az
okostelefon tartóval! (További részletek a «Kiegészítők – Okostelefon tartó» címszó alatt.
Az Oral-B™ alkalmazás lehetőséget kínál arra, hogy Ön nyomon
követhesse a helyes fogmosási szokások elsajátítása terén tett
fejlődését, valamint, hogy személyre szabott beállításokat
14
90881066_D601_CEEMEA_AP01.indd 14
18.01.17 10:22
Effective
Date 27Jan2017 GMT - Printed
03May
végezzen fogkeféjén (további funkciókról az Oral-B™ alkalmazás
használati útmutatójában olvashat).
• Indítsa el az Oral-B™ alkalmazást! Az alkalmazás végigvezeti Önt
a teljes Bluetooth szinkronizáció folyamatán.
Figyelem: Az Oral-B™ alkalmazás korlátozottan futtatható abban
az esetben, ha okostelefonján a Bluetooth ki van kapcsolva
(beüzemelésének módja az okostelefon használati
útmutatójában található).
• Miután az alkalmazás erre felszólítást ad, kérjük aktiválja
készülékén a Bluetooth-t úgy, hogy a fogkefét leveszi a
csatlakoztatott töltőállomásról (g), vagy rövid ideig bekapcsolja
majd kikapcsolja (c) a fogkefét. Ekkor automatikusan
kapcsolódik az Oral-B™ alkalmazáshoz.
• Az alkalmazással kapcsolatos útmutatások az okostelefon
kijelzőjén jelennek meg.
• A fogkefe használata során tartsa okostelefonját a közelben
(körülbelül 5 méteres távolságon belül). Gondoskodjon arról,
hogy az okostelefont biztonságos és száraz felületre helyezi!
• Okostelefonját a fogmosás során tarthatja az okostelefontartóban (j) (modelltől függően). Használat előtt győződjön meg
arról, hogy okostelefonja illik a tartóba és abba stabilan
rögzíthető.
Figyelem: Ahhoz, hogy a fogkefemarkolat szinkronba hozható
legyen az okostelefonnal, okostelefonjának támogatnia kell a
Bluetooth 4.0 (vagy ennél újabb)/Bluetooth Smart programokat!
Figyelmeztetés: Kövesse az okostelefon használati útmutatóját,
amelyből kiderül, hogy a telefon alkalmas-e fürdőszobai
használatra!
Az Oral-BTM alkalmazás országonkénti elérhetősége itt
tekinthető meg: www.oralbappavailability.co.uk
Tisztítási javaslatok
A fogmosást követően a fogkefefejet a markolat bekapcsolt
állapotában folyóvíz alatt öblítse le, majd kapcsolja ki a készüléket
és távolítsa el a fogkefefejet! A markolatot és a fogkefefejet külön
tisztítsa meg, majd összeszerelés előtt törölje szárazra! A
töltőállványt tisztítás előtt mindig húzza ki a konnektorból! A
fogkefefej-tároló rekesz/védőborítás (h), a fogkefefej-tartó (i) és
az okostelefon-tartó (j) mosogatógépben is tisztítható. A töltőt (g)
és az utazótokot (k) kizárólag nedves ruhával tisztítsa (7. ábra)!
A változtatás joga előzetes értesítés nélkül fenntartva!
Környezetvédelmi felhívás
Kérjük, hogy a terméket az elektromos hulladék
visszagyűjtésére kijelölt gyűjtőedénybe – ne a
háztartási hulladék közé – helyezze el. A hálózati
csatlakozón feltüntetett jelzés ezt jelenti.
Garancia
Jótállási Jegy
Vállalkozás neve és címe:
Termék megnevezése:
Termék típusa:
Termék gyártási száma (amennyiben van):
Gyártó neve és címe (amennyiben nem azonos a vállalkozással):
Vásárlás időpontja:
A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt
a vállalkozás, illetve annak megbízottja végzi) az üzembe helyezés*
időpontja:
(*a megfelelő aláhúzandó)
KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!
A jótállási igény bejelentésének időpontja:
Kijavításra átvétel
időpontja:
Gépjármű esetében a kilométeróra állása átvételekor:
Hiba oka:
Kijavítás módja:
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:
Gépjármű esetében a kilométeróra állása visszaadáskor:
KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!
A jótállási igény bejelentésének időpontja:
Kijavításra átvétel
időpontja:
Gépjármű esetében a kilométeróra állása átvételekor:
Hiba oka:
Kijavítás módja:
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:
Gépjármű esetében a kilométeróra állása visszaadáskor:
KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!
A jótállási igény bejelentésének időpontja:
Kijavításra átvétel
időpontja:
Hiba oka:
Kijavítás módja:
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:
KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!
Kicserélés történt, amelynek időpontja:
KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!
Kicserélés történt, amelynek időpontja:
Figyelem: Ez a készülék csak háztartási célra használható!
Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával és
termékünket választotta. Reméljük, hogy a készülék az Ön
megelégedésére fog működni. Amennyiben mégis meghibásodna,
az alábbi fontos tudnivalókra hívjuk fel figyelmét:
A Vásárló kötelező jótállással kapcsolatos jogainak szabályozását
a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet, a nem kötelező jótállással
kapcsolatos szabályozást a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.
A Braun gyártója – ismerve termékei megbízhatóságát, jelen
nyilatkozattal KÉT ÉV JÓTÁLLÁST vállal, azzal a megkötéssel,
hogy a jótállási igényt elsősorban a jelen Jótállási Jegyben
feltüntetett Braun márkaszervizekben lehet érvényesíteni.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére
történő átadása napjával kezdődik.
A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti,
amennyiben fogyasztónak minősül.
Az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (számla) a fogyasztási
szerződés megkötését igazolja. Ezért kérjük Vásárlónkat, hogy
őrizze meg a fizetési bizonylatot /számlát.
A jótállási igény érvényesítése:
A vásárló a jótállási igényét az eredeti bizonylattal/ számlával
érvényesítheti.
Kérjük, ellenőrizze, hogy a számlán a Braun termék típusa pontosan
van-e megnevezve.
Javítást kizárólag az eredeti számla bemutatása után végezhetnek
a feltüntetett márkaszervizek.
A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.
Ha a készülék a vásárlástól számított három munkanapon belül
meghibásodott, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára a számla
bemutatását követően köteles azt kicserélni.
Három munkanapon túli meghibásodás esetén javasoljuk, hogy a
gyorsabb ügyintézés érdekében a javítás iránti igényét közvetlenül
a Jótállási Jegyen feltüntetett valamelyik márkaszerviznél
érvényesítse.
15
90881066_D601_CEEMEA_AP01.indd 15
18.01.17 10:22
Effective
Date 27Jan2017 GMT - Printed
03May
A készülék postán, gondosan csomagolva, portósan is feladható a
bizonylat /számla csatolásával.
A forgalmazónak ill. a szerviznek törekednie kell arra, hogy a javítás
ill. csere 15 napon belül megtörténjen.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó
– elsősorban – választása szerint – javítást vagy cserét kérhet,
kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy
ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével
összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne,
figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt
értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény
teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet; ha
a vállalkozás a javítást vagy a cserét nem vállalta, e
kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget
tenni, vagy ha a fogyasztónak a javításhoz vagy a cseréhez
fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a
vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát kijavíttathatja,
vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak
nincs helye.
A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel
okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az
áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként
indokolt volt.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része,
amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen
használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre
(termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező
hiba tekintetében újból kezdődik.
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen
kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak
érvényesítését.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület
eljárását is kezdeményezheti.
A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy
fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a
szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték
megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról
szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a
fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az
ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és
vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó
szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM
rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal
– jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és
igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A
vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való
átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására
köteles.
Jótállási igény nem érvényesíthető:
1. Nem rendeltetésszerű használat, a használati-kezelési
útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása esetén;
2. Helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás esetén;
3. Elemi kár, természeti csapás, külső erőhatásból (pl. leejtésből)
származó sérülés, törés, vagy egyéb, nem gyártási eredetű
meghibásodás esetén;
4. Amennyiben a készüléket megbontották, vagy nem a Jótállási
jegyben listázottt szerviz végezte el a javítást;
5. A gyorsan kopó, rendszeresen cserélendő tartozékokra (pl.
borotvaszita, kés stb.).
A szervizek listája a következő elérhetőségek bármelyikén
megtalálható:
telefon: +36-1-451-1256,
postacím: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 38.
A Bluetooth® rádiómodullal kapcsolatos fontos információk
Bár a Bluetooth eszközön feltüntetett minden funkció támogatott,
az Oral-B nem garantálja a 100%-osan megbízható kapcsolatot és
a funkciók tökéletes működését.
A működési teljesítmény és a kapcsolat megbízhatósága közvetlenül
függ minden egyes Bluetooth eszköztől, szoftver verziótól, az adott
Bluetooth eszköz operációs rendszerétől, valamint a vállalati
biztonsági előírások eszközön való megvalósulásától.
Az Oral-B betartja és maradéktalanul megvalósítja a Bluetooth
szabvány követelményét, amely elengedhetetlen a Bluetooth
eszközöknek az Oral-B elektromos fogkefékkel való kommunikációjához és funkcionalitásához.
Ennek ellenére, amennyiben a Bluetooth eszközök gyártói nem
tatják be a fenti követelményt, a Bluetooth kompatibilitás és a
funkciók minősége sérülhet, ezért a felhasználók a működésben és
a funkciókban problémát észlelhetnek. Kérjük, vegye figyelembe,
hogy a Bluetooth eszközén található szoftver jelentősen kihat a
kompatibilitásra és a működésre.
1) Szavatosság – Felelősség kizárás és korlátozások
A korlátolt szavatosság a Procter & Gamble vállalat vagy annak
leány- és társvállalatai («P&G») által gyártott új termékekre
vonatkozik, amely Braun / Oral-B védjeggyel, márka elnevezéssel
vagy márkajelzéssel azonosítható. Nem vonatkozik a szavatosság
nem P&G termékekre, beleértve azok hardver vagy szoftver
alkatrészeit. A P&G nem vállal felelősséget a terméken belül
található médiaeszközökön tárolt információkban, programokban
és adatokban bekövetkezett károkért, illetve a korlátolt szavatosság nem terjed ki bármely más, nem P&G termékekre.
A korlátolt szavatosság nem vonatkozik: (i) balesetekből, visszaélésekből, helytelen használatból vagy elővigyázatlanságból
keletkezett, vagy nem P&G termékből adódó károkra; (ii) olyan
javításból eredő károkra, amelyeket nem Braun szakszervízben
végeztek; (iii) abban az esetben, ha a terméket, vagy annak bármely
alkatrészét a P&G írásos engedélye nélkül módosítottak; (iv) olyan
károkra, amelyek az Oral-B Smartphone állvány / rögzítő, a tükörre
rögzíthető okostelefon-tartó, vagy az utazótok töltő (együttesen:
Kiegészítők) helyes vagy helytelen használatából erednek.
2) Az okostelefon tartó használata
A csomagban található Oral-B kiegészítőket arra tervezték, hogy
Ön az Oral-B alkalmazás használata közben kényelmesen
elhelyezhesse okostelefonját. Használat előtt próbálja meg
többféleképpen is pozícionálni az Oral-B okostelefon tartót, hogy
a legjobb szögből láthassa azt! Feltétlenül ügyeljen arra, hogy az
okostelefon ne sérülhessen meg akkor sem, ha a próbálgatás
közben kicsusszan a tartóból! Az okostelefon tartót gépjárműben
ne használja!
16
90881066_D601_CEEMEA_AP01.indd 16
18.01.17 10:22
Effective
Date 27Jan2017 GMT - Printed
03May
FELELŐSSÉG KIZÁRÁS
A HATÁLYBAN LÉVŐ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT
MÉRTÉKBEN SEM ÖN, SEM HARMADIK FÉL SEMMILYEN
ESETBEN NEM TEHETI FELELŐSSÉ A P&G VÁLLALATOT, ANNAK
DISZTRIBÚTORAIT VAGY BESZÁLLÍTÓIT BÁRMELY TERMÉSZETBŐL EREDŐ, OLYAN KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYI VAGY BÜNTETŐ-, MULASZTÁSBÓL EREDŐ KÁROKÉRT, AMELYEK AZ ORAL-B KIEGÉSZÍTŐK
HASZNÁLATÁBÓL VAGY HELYTELEN HASZNÁLATÁBÓL ADÓDNAK,
IDEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKET,
TULAJDONBAN OKOZOTT KÁROKAT, VAGY AZ ORAL-B KIEGÉSZíTŐKBEN VAGY AZOKKAL EGYÜTT HASZNÁLT, BÁRMELY HARMADIK FÉL TERMÉKEIBEN KELETKEZETT KÁROKAT, MÉG ABBAN AZ
ESETBEN SEM, HA A P&G TUDHATOTT AZ ILYEN JELLEGŰ KÁROK
ELŐFORDULÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRŐL. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A P&G NEM VÁLLAL
FELELŐSSÉGET A FOGYASZTÓ ELEKTRONIKAI ESZKÖZEIBEN
VAGY MÁS EGYÉB SZEMÉLYES TULAJDONÁBAN KELETKEZETT
SEMMILYEN KÁRÉRT VAGY ADATVESZTESÉGÉRT, AMELY AZ
ORAL-B KIEGÉSZÍTŐK HASZNÁLATÁVAL HOZHATÓ ÖSSZEFÜGGÉSBE. AZ ORAL-B FELÉ TÁMASZTOTT SEMMILYEN JAVÍTÁSI
IGÉNY NEM HALADHATJA MEG A TERMÉKÉRT A VÁSÁRLÁSKOR
FIZETETT ÉRTÉKET.
Ez az elektromos fogkefe Bluetooth jelvevőt tartalmaz, amely 2,4 és
2,48 GHz közötti tartományban működik, maximum 1mW
teljesítménnyel.
A Braun GmbH kijelenti, hogy a jelvevő alábbi típusai: 3765, 3754,
3764, 3762, és 3767 megfelelnek a 2014/53/EU szabványnak. Az
EU-komformitás teljes megfelelőségi nyilatkozata az alábbi
internetes oldalon tekinthető meg: www.oralb.com/ce
Srbija
Dobro došli u Oral-B
Pre upotrebe ove četkice, molimo vas da pročitate ovo uputstvo u
sačuvate ga u slučaju da vam zatreba u budućnosti.
VAŽNO
• Periodično proveravati strujni kabl radi provere eventualnih oštećenja. Oštećenu jedinicu za punjenje ili onu koja ne radi pravilno
ne treba dalje upotrebljavati. Ako je kabl
oštećen odnesite jedinicu za punjenje u
ovlašćeni servis. Nemojte modifikovati ili
popravljati proizvod. Te radnje mogu da
izazovu požar, električni udar ili povrede.
• Ova četkica nije namenjena za decu mlađu
od tri godine. Deca u dobi iznad 3 godine i
osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim i
mentalnim sposobnostima, kao iosobe koje
nemaju prethodno iskustvo i znanje, mogu
koristiti ovu četkicu isključivo uz nadzor
osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili
pod uslovom da im je prethodno objaš jeno
kako se uređaj koristi na siguran način tako
da oni u potpunosti razumeju moguće rizike
prilikom korištenja.
• Čišćenje i održavanje ovog uređaja ne smeju obavljati deca.
• Deca ne bi trebalo da se igraju sa aparatom.
• Koristite aparat isključivo za namene
opisane u ovom uputstvu. Ne koristite dodatke koji nisu preporučeni od strane proizvodjača.
UPOZORENJE
• Ako ispustite aparat zamenite glavu četkice pre sledeće upotrebe
čak i ako nema vidljivog oštećenja.
• Ne stavljajte punjač u vodu, tečnost ili na mesto sa koga bi
punjač mogao da upadne u kadu ili labavo. Ako punjač upadne u
vodu ne smete ga dirati. Odmah ga isključite sa električnog
napajanja.
• Ne otvarajte i ne restavljajte uređaj. Za reciklažu baterije, molim
vas da ceo uređaj odložite prema pravilima o zaštiti okoline.
Otvaranje ručice će uništiti i poništiti garanciju.
• Kada isključujete uređaj sa električnog napajanja uvek držite
utičnicu, a ne kabl. Ne dirajte punjač mokrim rukama. Ovo može
da izazove električni udar.
• Ukoliko ste pod nekim tretmanom u vezi lečenja zuba ili desni,
konsultujte se sa svojim stomatologom pre upotrebe.
• Četkica za zube je aparat za ličnu negu i nije namenjen za
korišćenje na više pacijenata u zubarskim ordinacijama ili
institutima.
• Zamenite glavu četkice svaka 3 meseca ili ranije ukoliko glava
četkice postane istrošena.
Važne informacije
• Vaš Oral-B se može koristiti sa pametnim telefonom (naći detalje
pod “povezivanje četkice sa pametnim telefonom”).
• Da biste izbegli elektromagnetne smetnje i/ili nekompatibilnost
deaktivirajte radio prenos radio prenos pre upotrebe u ograničenom okruženju kao što su avion ili specijalno označene oblasti u
bolnici.
• Deaktivirajte radio prenos kada je četkica isključena tako što ćete
držati on/off dugme (c) 3 sekunde. Svi indikatori-lampice (b, e &
f) će svetleti istovremeno. Sledite istu proceduru da ponovo
aktivirate radio prenos.
NAPOMENA: Svaki put kada isključite vašu četkicu, a da niste
koristili radio prenos, indikatori-lampice će svetleti istovremeno.
• Osobe sa pejsmejkerima bi trebalo da drže četkicu udaljenu bar
15cm od pejsmejkera dok četkica radi. Svaki put kada posumnjate da postoje smetnje isključite transmisiju vaše četkice.
17
90881066_D601_CEEMEA_AP01.indd 17
18.01.17 10:22
Effective
Date 27Jan2017 GMT - Printed
03May
Opis
a
b
c
d
e
f
g
Glava zubne četkice
Senzor pritiska
On/off prekidač (uključi/isključi)
Drška (sa Bluetooth wireless tehnologijom)
Lampica punjača
Lampica indicator prazna lampica
Punjač
Dodatna oprema (u zavisnosti od modela):
h Pregrada za glavu četkice sa zaštitnim poklopcem
i Držač glave četice
j Držač za pametni telefon
k Putna torbica
Pažnja: Sadržaj može da se razlikuje u zavisnosti od kupljenog
modela.
Specifikacija
Specifikacije u vezi napona otisnute su na dnu jedinice za punjenje.
Nivo buke: 68 dB (A)
Punjenje i Korišćenje
Vaša četkica za zube ima vodootpornu dršku, električno je
bezbedna i dizajnirana je za upotrebu u kupatilu.
• Vašu četkicu za zube možete da koristite odmah ili je kratko
napunite tako što ćete je postaviti na punjač (g).
Pažnja: U slučaju da je baterija prazna (prilikom punjenja ne pali
se svetlo na ekranu napunjenosti baterije (e), ili nema reakcije
prilikom pritiska on/off dugmeta (c)), punite je barem 30 minuta
• Zelena lampica-indikator punjenja (e) svetli dok se drška puni.
Kada se napuni, lampica se gasi. Za kompletnu napunjenost je
potrebno obično oko 15h i omogućava najmanje 2 nedelje
normalnog pranja zuba (2 puta na dan po 2 minuta) (slika 1).
Napomena: Kada se kompletno isprazni baterija, lampicaindikator punjenja neće zasvetleti odmah već za oko 30 minuta.
• Kada je baterija pri kraju, crvena lampica-indikator punjenja (f)
svetli nekoliko sekundi nakon što uključite četkicu i motor
usporava brzinu rada. Kada se baterija isprazni, motor staje sa
radom. Potrebno je najmanje 30 minuta punjenja za jednu
upotrebu.
• Uvek možete da držite dršku na uključenoj jedinici za punjenje
kako bi baterija uvek bila puna, baterija ne moše da se prepuni.
Napomena: Držite četkicu na sobnoj temperaturi za najbolje
održavanje baterije
Oprez: Ne izlažite dršku temperaturama višim od 50°C.
Korištenje četkice za zube
Tehnike čišćenja
Nakvasite glavu četkice i nanesite bilo koju vrstu paste za zube.
Kako biste izbegli prskanje, postavite glavu četkice na zube pre
nego što uključite uređaj (slika 2).
Kada perete zube oscilirajuće-rotirajućim Oral-B glavama
četkice, pomerajte glavu četkice polako od zuba do zuba,
zadržavajući se nekoliko sekundi na svakoj površini zuba (slika 5).
Laganim pritiskom počnite četkati pokretima napred-nazad, baš
kao što biste radili i s običnom četkicom za zube.
S bilo kojom glavom četkice zube prvo četkajte izvana, onda
iznutra i na kraju zagrizne površine. Četkajte sve četiri četvrtine usta
jednako. Ne pritiskajte prejako, dozvolite četkici da radi sav posao.
Možete konsultovati stomatologa o ispravnoj tehnici pranja zuba za
vas. U prvim danima korištenja bilo koje električne četkice za zube
vaše desni mogu lagano krvariti. Krvarenje bi trebalo prestati nakon
nekoliko dana. Ako se nastavi i poslije 2 sedmice, molimo
konsultujte svog stomatologa. Ako imate osetljive zube i/ili desni,
Oral-B preporučuje upotrebu «Sensitive» načina rada (u zavisnosti
od modela) (možete koristiti i Oral-B Sensitive glavu četkice).
Opcije pranja zuba (u zavisnosti od modela)
1-Mod 2-Mod 3-Mod 4-Mod 5-Mod Mod pranja
pranja pranja pranja pranja pranja (za tip 3767)
Daily Clean – Standardni
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓
za dnevno čišćenje
Pro Clean –
za izuzetan osećaj čistoće
(rad na višoj frekvenciji)
Sensitive –
Nežno za osetljivo čišćenje
Whitening –
Izuzetan, ya dnevno ili
povremeno poliranje zuba
Gum Care –
Nežno masira vase desni
Vaša četkica automatski kreće sa načinom rada «Daily Clean. Da
prebacite na drugi način rada pritiskajte prekidač on/off (slika 6).
Isključite četkicu tako što ćete da držite pritisnutim on/off prekidač
dok motor ne prestane sa radom.
Napomena: Možete da podesite/unapredite funkcionalnost načina
korišćenja uz pomoć Oral- BTM aplikacije.
Profesionalni tajmer
Kratak isprekidani zvuk na svakih 30 sekundi vas podseća da
operete ravnomerno sva četiri kvadranta vaših usta (slika 4).
Dugački isprekidan zvuk podseća da je prošlo preofesionalnopreporučeno vreme od 2 minuta pranja. Ako se četkica isključi
tokom rada, proteklo vreme pranja zuba će se memorisati na 30
sekundi. Kada pauza potraje duže od 30 sekundi tajmer se resetuje.
Napomena: Možete da podesite/unapredite funkcionalnost načina
korišćenja uz pomoć Oral-BTM aplikacije.
Senzor pritiska
Ukoliko je primenjen prevelik pritisak, senzor pritiska (b) će
zasvetleti crveno kako bi Vas podsetio da smanjite pritisak.
Dodatno, glava četkice će prestati da pulsira i smanjiće se kružno
kretanje glave četkice (u “Daily Clean”, “Pro Clean” i “Sensitive”
načinu rada) (slika 3).
Povremeno proverite rad senzora pritiska umerenim pritiskom na
glavu cetkice tokom upotrebe.
Glave četkice
Većina Oral-B glava četkice poseduje svetlo plavi INDICATOR®
indikator na vlaknima koji vam pomaže da uočite kada je neophodna
zamena glave četkice.Pranjem zuba dva puta dbenvno po 2 minuta
glava četkice će izbledeti što ukazuje da je potrebno da je zamenite
to će biti posle otprilike 3 meseca.
Ne preporučujemo korišćenje Oral-B FlossAction ili Oral-B 3D White
glave četkice za proteze. Možete koristiti Oral-B Ortho glava četkice
specijalno dizajnirana da čisti proteze i žice
18
90881066_D601_CEEMEA_AP01.indd 18
18.01.17 10:22
Effective
Date 27Jan2017 GMT - Printed
03May
Povezivanje četkice na Smart Phone
uredjaj
Oral-B™ aplikacija je dostupna za mobilne aparate sa iphone i
android operativim sistemom. Može se skinuti besplatno sa App
Store-a(SM) ili Google Play-a™.
Oral-B™ vam daje mogućnost praćenja napredovanja u pranju zuba
i prilagodjavanja vaših podešavanja (za više informacija videti
Oral-B™ App instrukcije)
• Pokrenite Oral-B™ aplikaciju. Aplikacija će vas voditi kroz
Bluetooth procedure uparivanja.
Napomena: Oral-B™ aplikacija je ograničena ukoliko je
Bluetooth na vašem telefonu isključen ( za smernice potražite
uputstva vašeg telefona).
• Kada aplikacija zatraži, molimo vas da aktivirate Bluetooth
podizanjem četkice sa punjača koji je uključen (g) ili kratkim
uključivanjem/isključivanjem (c). Automatski se povezuje na
Oral-B™ App.
• Svaka instrukcija aplikacije će se prikazati na displeju vašeg
telefona.
• Držite vaš telefon blizu (ne dalje od 5 m) kada ga koristite sa
vašom četkicom. Vodite računa da je telefon bezbedno
postavljen na suvom mestu.
• Držač za telefon (j) može držati vaš telefon dok ga korisite. Pre
upotrebe proveriti da li vaš telefon odgovara stalku i stoji čvrsto.
Napomena: vaš Smart Phone mora da podržava Bluetooth 4.0 ili
više//Bluetooth Smart kako bi mogao da se poveže sa četkicom.
Oprez: Pratite uputstvo vašeg telefona kako biste bili sigurni da
vaš telefon/punjač može da se koristi u kupatilu
Proverite na www.oralbappavailability.co.uk za dostupnost
Oral-BTM aplikacije u vašoj zemlji.
Preporuka za čiščenje
Nakon upotrebe isperite temeljno nekoliko sekundi glavu četkice
pod tekućom vodom dok je ručka uključena. Isključite ručku i skinite
glavu četkice. Očistite je odvojeno pod tekućom vodom i dobro je
obrišite pre nego što ponovo sastavite četkicu.Isključite punjač pre
čišćenja. Zaštitni poklopac glave četkice (h), nosač glave četkice (I) i
držač za pametni telefon (j) se mogu prati u mašini za sudove.Punjač
bi trebalo da se čisti samo vlažnom krpom (slika 7).
Podložno promenama bez prethodne najave.
Obaveštenje o zaštiti životne
sredine
Proizvod sadrži baterije i/ili električni otpad
koji može da se reciklira. Da biste zaštitili životnu
sredinu nemojte odlagati ovaj proizvod u kućni otpad,
nego ga odložite na mesta predvidjena za to u vašoj
zemlji (možete se obratiti svom prodavcu).
Važne informacije
Bluetooth radio modulu
Iako su podržane sve funkcije preko Bluetooth-a, Oral-B ne
obezbeđuje 100% pouzdanosti u ovoj vezi. Performans I konekcija
zavise od svakog pojedinačnog Bluetooth uređaja, verzije softvera
I operativnih sistema tih Bluetooth uređaja. Oral-B se pridržava
I strogo sprovodi Bluetooth standarde po kojima Bluetooth I Oral-B
funkcionišu. Ukoliko proizvođač ne implementira ovaj standard
kompatibilnost I ostale osobine će biti ugrožene. Obratite pažnju da
Bluetooth naprava može značajno uticati na rad I kompatibilnost.
1) Garancija – izuzeci i ograničenja
Ova ograničena garancija važi samo za nove proizvode koje je proizvela ili koji su proizvedeni za kompaniju Procter & Gamble Company,
njena povezana društva ili podružnice («P&G») koje se mogu prepoznati po zaštitnom znaku Braun / Oral-B, trgovačkom nazivu ili sa
njima povezanom logotipu. Ova ograničena garancija ne važi za
proizvode koji ne pripadaju kompaniji P&G, uključujući hardver i softver. Kompanija P&G nije odgovorna za štetu ili gubitak bilo kog programa, podataka ili drugih informacija pohranjenih na bilo kom medijumu proizvoda ili za proizvode i delove koji ne pripadaju kompaniji
P&G i koje ova ograničena garancija ne pokriva. Oporavak ili nova
instalacija programa, podataka ili drugih informacija nisu pokriveni
ovom ograničenom garancijom.
Ova ograničena garancija se ne primenjuje na (i) štetu koja nastane
zbog nezgode, zloupotrebe, pogrešne upotrebe, nemara, pogrešne
primene i upotrebe proizvoda koje nije proizvela kompanija P&G; (ii)
štetu koja nastane zbog servisiranja koje je izvela bilo koja osoba
koja ne pripada servisnom osoblju kompanije Braun ili ovlašćenom
servisu kompanije Braun; (iii) proizvode i delove koji su modifikovani
bez pismene dozvole kompanije P&G i (iv) štetu nastalu zbog upotrebe ili nemogućnosti upotrebe Oral-B stalka/nosača za pametni
telefon, držača pametnog telefona za ogledalo ili putne torbice za
punjenje («Dodatna oprema»).
2) Upotreba držača za pametni telefon
Oral-B dodatna oprema uključena u paket, napravljena je da bi vam
omogućila prikladno pozicioniranje pametnog telefona tokom
korišćenja Oral-B aplikacije. Isprobajte različite položaje pametnog
telefona u Oral-B držaču za pametne telefone pre upotrebe kako
biste odredili najbolji položaj pametnog telefona u njemu. Vodite
računa da položaje isprobate na način koji neće oštetiti pametni
telefon u slučaju ispadanja iz stalka. Nemojte ga koristiti u automobilu.
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
U MERI U KOJOJ TO DOZVOLJAVA VAŽEĆI ZAKON, KOMPANIJA
P&G, NJENI DISTRIBUTERI I DOBAVLJAČI NI U KOM SLUČAJU
NEĆE BITI ODGOVORNI VAMA ILI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI ZA
DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU, POSEBNU
ŠTETU ILI KAZNENU ODŠTETU BILO KOJE PRIRODE NASTALU
ZBOG UPOTREBE ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE ORAL-B
DODATNE OPREME, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG POVREDE
OSOBA, OŠTEĆENJE IMOVINE, GUBITAK VREDNOSTI BILO KOJIH
PROIZVODA TREĆE STRANE KOJI SE KORISTE U ILI UZ ORAL-B
DODATNU OPREMU ILI GUBITAK UPOTREBE ORAL-B DODATNE
OPREME ILI BILO KOJIH PROIZVODA TREĆE STRANE KOJI SE
KORISTE U ILI UZ ORAL-B DODATNU OPREMU, ČAK I AKO JE
KOMPANIJA P&G OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.
BEZ OGRANIČENJA PRETHODNOG, RAZUMETE I SLAŽETE SE SA
TIM DA KOMPANIJA P&G NE ODGOVARA ZA BILO KOJU ŠTETU ILI
UNIŠTENJE ELEKTRONSKIH UREĐAJA POTROŠAČA ILI DRUGE
LIČNE IMOVINE SADRŽANE U ILI IZVAN ORAL-B DODATNE
OPREME ILI BILO KOJI GUBITAK PODATAKA SADRŽANIH U
SPOMENUTIM UREĐAJIMA. ORAL-B NEĆE NI U KOM SLUČAJU
NADOKNADITI ŠTETU VEĆU OD KONKRETNE CENE PO KOJOJ JE
PROIZVOD KUPLJEN.
Ova punjiva četkica za zube sadrži Bluetooth radio koji radi u
opsegu frekvencije od 2.4 do 2.48 GHz, sa maksimalnom snagom
od 1mW.
Ovim, Braun GmbH izjavljuje da je radio oprema tipa 3765, 3754,
3764, 3762 i 3767 usaglašena sa EU direktivom 2014/53/EU. Pun
tekst evropske Deklaracije o konformnosti je dostupan na sledećoj
internet adresi: www.oralb.com/ce
19
90881066_D601_CEEMEA_AP01.indd 19
18.01.17 10:22
Effective
Date 27Jan2017 GMT - Printed
03May
România Moldova
Bun venit în universul Oral-B!
Înainte de a folosi această periuţă, vă rugăm, citiţi instrucţiunile și
păstraţi acest manual de utilizare.
IMPORTANT
• Verificaţi periodic starea produsului în ansamblul său /cablurile /accesoriile. Dacă
produsul /cablurile /accesoriile sunt deteriorate, duceţi-l la un service Oral-B. Nu modificaţi și nu reparaţi produsul. Puteţi produce un
incendiu, șoc electric sau vă puteţi răni.
• Acest produs nu e destinat copiiilor cu vârsta
mai mică de 3 ani. Copiii și persoanele cu
dizabilităţi fizice, senzoriale sau mentale și
persoanele care nu sunt familiarizate cu produsul pot folosi periuţa de dinţi, dar supravegheaţi sau instruiţi cum să o folosească în
siguranţă și să prevină posibilele pericole.
• Curăţarea și întreţinerea nu trebuie făcute
de copii
• Copiii nu trebuie să se joace cu produsul
• Folosiţi produsul doar în scopul descris în
manualul de folosire. Nu folosiţi accesorii
care nu sunt recomandate de producător.
ATENŢIE
• Dacă produsul este scăpat pe jos, capătul periuţei trebuie
schimbat înainte de folosire chiar dacă nu există urme vizibile de
deteriorare.
• Nu puneţi încărcătorul în apă sau în alte lichide şi nu îl ţineţi în
locuri de unde ar putea cădea în chiuvetă sau în cadă. Nu
încercaţi să-l scoateţi din apă dacă a căzut. Deconectaţi-l de la
priză imediat.
• Nu dezasamblaţi produsul. Pentru reciclarea bateriei vă rugăm
să acţionaţi conform prevederilor legale din ţara dvs.
Dezasamblarea mânerului va distruge produsul şi va duce la
pierderea garanţiei acestuia.
• Când scoateţi din priză, trageţi de ștecăr, nu de cablu. Nu
atingeţi ștecărul cu mâinile ude, fiindcă vă puteţi electrocuta.
• Dacă sunteţi sub tratament pentru o problemă dentară,
consultaţi stomatologul înainte de a folosi această periuţă.
• Această periuţă de dinţi este un articol de îngrijire personală şi nu
este destinată utilizării pentru mai mulţi pacienţi, în cazul unui
cabinet stomatologic.
• Vă recomandăm înlocuirea capului de periaj odată la trei luni sau
mai devreme dacă perii acestuia se uzează.
Informaţii importante
• Periuţa Oral-B poate fi folosită cu smartphone-ul dvs (veţi găsi
mai multe detalii la capitolul «Cum să vă conectaţi periuţa la
smartphone»).
• Pentru a evita interferenţele și/sau conflictele de compatibilitate,
dezactivaţi transmisia înainte de a-l folosi într-un mediu
restricţionat, cum ar fi avioanele sau zonele marcate special din
spitale.
• Dezactivaţi transmisia radio apăsând simultan pe butonul
pornire/oprire (3) și pe cel de schimbare moduri timp de 2
secunde până când ecranul wireless (7) se stinge. Urmaţi
aceeași pași pentru a reactiva.
• Persoanele cu stimulator cardiac trebuie să ţină periuţa la cel
puţin 15 cm de stimulator când aceasta este pornită. Oricând
suspectaţi interferenţe dezactivaţi transmisia radio a periuţei.
Descriere
a Capăt de periaj
b Senzor luminos de presiune
c Buton pornire/oprire (selectare a modului de periaj)
d Mâner (cu tehnologie Bluetooth® wireless)
e Indicator luminos de încărcare
f Indicator luminos baterie descărcată
g Încărcător
Accesorii (în funcţie de model):
h Suport cu compartimente pentru capete periaj cu capac de
protecţie
i Suport pentru capete de periaj
j Suport pentru Smartphone
k Trusa de călătorie
Notă: Conţinutul poate varia, în funcţie de modelul achiziţionat
Date tehnice:
Pentru specificaţii referitoare la tensiune, consultaţi informaţiile de
pe spatele încărcătorului.
Nivel de zgomot: 68 dB (A)
Conectarea şi utilizarea
Periuţa dvs. de dinţi are un mâner rezistent la apă, este sigură din
punct de vedere electric şi este special concepută pentru a fi
utilizată in baie.
• Puteţi folosi periuţa de dinţi încă de când o scoateţi din cutie, sau
o puteţi încărca pentru o perioadă scurtă de timp cuplând-o la
încărcătorul conectat la priză(g).
Notă: În cazul în care bateria nu este încărcată (niciun semnal
luminos aprins pe afişajul nivelului de încărcare(e) în timpul
încărcării sau nu exista nicio reacţie atunci când butonul on/off
este apăsat(c)), încărcaţi pentru cel puţin 30 de minute.
• Indicatorul de culoare verde (e) se aprinde intermitent în timp ce
periuţa se încarcă; odata ce periuţa este încărcată complet,
indicatorul se stinge. O încărcare completă poate dura, de
regulă, până la 15 ore şi asigură utilizarea normală timp de cel
puţin 2 săptămâni (de două ori pe zi, timp de 2 minute) (figura 1).
Notă: după o descărcare completă, luminile intermitente pot să
nu apară imediat; acest fapt poate dura până la 30 minute.
• Dacă bateria reîncărcabilă este descărcată va apare pe
indicatorul încărcare o lumină intermitentă roşie (f) timp de
cateva secunde atunci când butonul on/off este apăsat şi
motorașul își va reduce viteza. Odată ce bateria este descărcată,
motorașul se va opri; va fi necesară o perioadă de încărcare de
cel puţin 30 de minute pentru o utilizare.
• Pentru utilizarea zilnică, periuţa se poate amplasa în încărcător
pentru a fi păstrată la capacitate maximă de încărcare;
supraîncărcarea bateriei este imposibilă.
20
90881066_D601_CEEMEA_AP01.indd 20
18.01.17 10:22
Effective
Date 27Jan2017 GMT - Printed
03May
Notă: Pentru a menţine bateria reîncărcabilă la capacitate
optimă, pastrati mânerul la temperatura camerei.
Atenţie: Nu expuneţi mânerul periuţei electrice la temperaturi
mai mari de 50 °C
Utilizarea periuţei de dinţi
Tehnici de periaj
Umeziţi capătul periuţei și aplicaţi orice tip de pastă de dinţi. Pentru
a nu stropi împrejur îndreptaţi capul periuţei spre dinţi înainte de a o
porni (imaginea 2). Când folosiţi unul dintre capetele de periaj
Oral-B cu mişcare oscilaţie-rotaţie, ghidaţi capul de la dinte la
dinte încet, pentru a peria fiecare dinte câteva secunde (imaginea
5). Indiferent de capul de periaj folosit, periaţi exteriorul, apoi
interiorul, terminând cu suprafeţele folosite la mestecat. Periaţi
întreaga gură în mod egal. Puteţi cere sfatul dentistului în privinţa
tehnicii potrivite dvs.
În primele zile de utilizare a oricărei periuţe electrice, gingiile dvs.
pot sângera ușor. În general, sângerarea ar trebui să se oprească în
câteva zile. Dacă durează mai mult de 2 săptămâni, consultaţi
medicul dentist. Dacă aveţi dinţi şi gingii sensibile, Oral-B
recomandă folosirea modului «Sensitive» (disponibil în funcţie de
model) (opţional în combinatiţie cu orice capăt de periaj Oral-B
«Sensitive»).
Moduri de periaj (disponibil in funcţie de model)
1-Mod 2-Mo- 3-Mo- 4-Mo- 5-Mo- Moduri de periaj
de
duri de duri de duri de duri de (pentru mâner tip 3767)
periaj periaj periaj periaj periaj
Curăţare zilnică (Daily
Clean) – curăţare
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓
standard/obişnuită, a
cavităţii bucale
Curăţare profundă (Pro
Clean) – pentru o senza-
ţie extraordinară de curăţare (acţionat cu o frecvenţă mai mare).
Sensibil (Sensitive) –
curăţare blândă, dar riguroasă a zonelor sensibile.
Albire (Whitening) –
luciu excepţional şi albire
pentru uz ocazional sau
zilnic.
Îngrijirea gingiei (Gum
Care) – masaj delicat al
gingiilor
Periuţa porneşte în mod automat în modul «Daily Clean». Pentru
selectarea celorlalte moduri de periaj apăsaţi succesiv butonul
pornit / oprit (imaginea 6). Pentru a opri periuţa de dinţi ţineţi
apăsat butonul pornit/oprit până când motorul periuţei se opreşte.
Notă: Puteţi seta modul de funcţionare din aplicaţia Oral- BTM .
Cronometru profesional
Un sunet scurt care apare la intervale de 30 de secunde vă
reaminteşte să spălaţi în mod egal toate cele patru cadrane ale gurii
(imaginea 4). Un sunet lung indică sfarşitul intervalului de periaj de
2 minute recomandat de profesionişti.
Dacă periuţa este oprită pentru scurt timp în timpul periajului,
timpul de periaj este memorat pentru 30 secunde. Atunci cand se
face o pauză mai mare de 30 secunde, cronometrul se va reseta.
Notă: Puteţi seta modul de funcţionare din aplicaţia Oral- BTM .
Senzor de presiune
Dacă se aplică prea multă presiune, lumina roşie a senzorului de
presiune (b) se va aprinde pentru a vă aminti să reduceţi presiunea.
În plus, mişcarea de pulsaţie a capului de periaj se va opri şi
mişcarea de oscilaţie a capului de periaj se va reduce ca intensitate
(in timpul modurilor „Daily Clean”, „Pro Clean” si „Sensitive”)
(imaginea 3). Verificaţi periodic funcţionarea senzorului de presiune
apăsând uşor pe capul de periaj în timpul utilizării.
Capete pentru periuţă
Majoritatea capetelor de periaj Oral-B au peri albaștri INDICATOR®,
ce permit monitorizarea momentului în care capătul trebuie înlocuit.
Printr-un periaj complet, de 2 ori pe zi timp de 2 minute, culoarea
albastră a perilor se va decolora aproximativ până la jumătate, într-o
perioadă de 3 luni, indicând necesitatea înlocuirii capătului de
periaj. Dacă perii se deteriorează înainte ca albastru să se
decoloreze e posibil ca dvs. să aplicaţi prea multă presiune pe dinţi
și gingii.
Nu recomandăm utilizarea capetelor de periaj Oral-B «FlossAction»
sau Oral-B «3D White» persoanelor cu aparate ortodontice. În acest
caz se poate folosi capătul de periaj Oral-B «Ortho», conceput
special pentru curăţarea în jurul aparatelor dentare.
Conectarea periuţei la telefonul
Smart (Smartphone)
Aplicaţia Oral-B™App este disponibilă pentru dispozitive
electronice mobile care au sisteme de operare iOS sau Android.
Poate fi descărcată gratis de pe App Store(SM) sau Google Play™.
Aplicaţia Oral-B™ vă oferă posibilitatea de a urmări progresul
periajului dvs şi de a personaliza setările periuţei (pentru a afla mai
multe despre beneficii urmăriţi instrucţiunile aplicaţiei Oral-B™).
Porniţi aplicaţia Oral-B™. Aceasta vă va ghida prin întreaga
procedură de cuplare prin Bluetooth.
Notă: Aplicaţia Oral-B™ este limitată dacă funcţia Bluetooth este
dezactivată pe telefonul dvs. (pentru instrucţiuni vă rugăm să
consultaţi manualul de utilizare a telefonului dvs.).
• Odată ce aplicaţia vă cere acest lucru, activaţi funcţia Bluetooth
ridicând periuţa de pe încărcătorul (g) conectat la priza de curent
sau apăsând orice butonul de pornire/oprire (c). Aceasta se va
conecta automat la aplicaţia Oral-B™.
• Orice alte instrucţiuni vor apărea pe ecranul smartphone-ului.
• Păstraţi-vă smartphone-ul în imediata apropiere (până în 5m
distanţă) când îl folosiţi împreună cu periuţa de dinţi electrică.
Asiguraţi-vă că smartphone-ul este poziţionat în siguranţă,
într-un loc uscat.
• Smartphone-ul dvs. poate fi susţinut în timpul periajului de
suportul pentru Smartphone (J) (în funcţie de modelul
achiziţionat). Înainte de utilizare asiguraţi-vă că smartphone-ul
dvs. este stabil şi bine fixat în suport.
Notă: smartphone-ul trebuie să permită versiunea Bluetooth 4.0
(sau mai avansată)/ Bluetooth Smart pentru a se conecta la
periuţa electrică.
Atenţie:Verificaţi instrucţiunile de utilizare ale Smartphonului
dvs. pentru a vă asigura că telefonul/ încărcătorul sunt proiectate
pentru a fi utilizate in baie.
Verificaţi pe www.oralbappavailability.co.uk pentru a vă
asigura ca aplicaţia Oral-B este disponibilă pentru ţara dvs.
21
90881066_D601_CEEMEA_AP01.indd 21
18.01.17 10:22
Effective
Date 27Jan2017 GMT - Printed
03May
Recomandări privind curăţarea
După periaj, clătiţi capul de periaj sub jet de apă, cu periuţa pornită.
Apoi opriţi periuţa şi scoateţi capul de periaj. Curăţaţi mânerul
periuţei şi capul de periaj separat, sub jet de apă, şi ştergeţi-le
înainte de a le reasambla. Deconectaţi încărcătorul de la priza
electrică înainte de a-l curăţa.
Suportul cu compartimentele pentru capete periaj, inclusiv capacul
său de protecţie (h), suportul pentru capete de periaj (i) şi suportul
pentru Smartphone (j) pot fi introduse în maşina de spălat de vase.
Curăţaţi încărcătorul (g) şi trusa de călătorie (k) numai cu o cârpă
umedă (imaginea 7).
Aceste informaţii pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
Informaţii ecologice
Acest produs conţine baterii reîncărcabile
şi/sau părţi electrice reciclabile. Pentru protecţia
mediului, vă rugăm să nu aruncaţi produsul la gunoi
la sfârşitul duratei de viaţă utilă a acestuia. Duceţi
produsul la punctele de colectare din ţara dvs.
Garanţie
Oferim o garanţie de 2 ani, începand cu data achiziţionării
produsului. În perioada de garanţie, vom remedia gratuit orice
defecţiuni ale aparatului, cauzate de defecte ale materialelor
utilizate sau de greşeli de manoperă, fie prin repararea, fie prin
înlocuirea întregului aparat, după cum vom considera de cuviinţă.
Această garanţie este extinsă in orice ţară unde acest produs este
furnizat de Braun sau de un distribuitor autorizat al Braun.
Această garanţie nu acoperă: daunele cauzate de utilizarea
incorectă, uzajul obişnuit, cu referire specială la capetele de periaj
şi nici defectele care au un efect neglijabil asupra valorii sau
funcţionării aparatului.
Garanţia expiră dacă aparatul suferă reparaţii efectuate de
persoane neautorizate şi dacă nu sunt folosite piese originale
Braun.
Acest produs este echipat cu un modul radio acceptat Bluetooth
Smart. Eşecul stabilirii conexiunii Bluetooth Smart cu un anumit
telefon SmartPhone nu este acoperit de garanţia produsului,
exceptând situaţia în care modulul radio Bluetooth a acestui produs
este defect. Articolele Bluetooth sunt garantate de producătorii lor
şi nu de Oral-B. Oral-B nu va influenţa sau nu va recomanda nici un
producător pentru aceste articole, şi de aceea Oral-B nu îşi va
asuma nici o răspundere pentru numărul de articole compatibile cu
sistemele sale Bluetooth.
Oral-B îşi rezervă dreptul de a face, fără o notificare prealabilă,
orice modificări tehnice sau schimbări ale sistemului de
implementare a caracteristicilor produsului, ale interfeţei şi stucturii
meniului, schimbări care sunt necesare pentru a asigura buna
funcţionare a sistemelor Oral-B.
Pentru a beneficia de service in timpul perioadei de garanţie,
aduceţi sau trimiteţi întreg dispozitivul, însoţit de chitanţă, la un
Centru Service Braun Oral-B autorizat.
Informaţii importante
Modulul radio Bluetooth®
Chiar dacă toate funcţiile indicate pe dispozitivul Bluetooth sunt
susţinute tehnic, Oral-B nu asigură o fiabilitate de 100% a
conexiunii sau a unei funcţionări constante.
Performanţa operaţiunii şi fiabilitatea conexiunii sunt o consecinţă
directă a fiecărui dispozitiv Bluetooth , a versiunii de software, cât şi
a sistemului de operare al tehnologiei Bluetooth şi al regulilor de
securitate implementate acestui dispozitiv de firma producătoare.
Oral-B aderă şi implementeaza cu stricteţe standardele Bluetooth
pe baza cărora aplicaţiile Bluetooth pot comunica şi funcţiona
împreună cu periuţiele Oral-B.
Cu toate acestea, dacă producătorul nu reuşeşte implementarea
acestui standard, compatibilitatea şi funcţiile vor fi compromise, iar
utilizatorul poate să aibă probleme cu funcţionarea produsului. Vă
rugăm să luaţi in considerare faptul că soft-ul tehnologiei Bluetooth
poate afecta semnificativ compatibilitatea şi funcţionalitatea.
1) Garanţie – excluderi şi limitări
Această garanţie limitată se aplică numai noilor produse fabricate
de/pentru compania Procter & Gamble, de entităţile afiliate sau
filialele acesteia («P&G»), care pot fi identificate prin marca,
denumirea comercială sau sigla Braun/Oral-B. Această garanţie
limitată nu se aplică niciunui produs non-P&G, inclusiv celor din
categoria hardware şi software. P&G nu poartă răspunderea pentru
nicio daună sau pierdere a oricărui program, a oricăror date sau a
altor informaţii stocate pe orice suport conţinut în produs sau orice
produs sau piesă componentă non-P&G care nu sunt acoperite de
această garanţie limitată. Recuperarea sau reinstalarea programelor,
a datelor sau a altor informaţii nu este acoperită de această garanţie
limitată.
Această garanţie limitată nu se aplică (i) daunelor cauzate prin
accident, abuz, utilizare neadecvată, neglijenţă, aplicare
defectuoasă sau prin utilizarea unui produs non-P&G; (ii) daunelor
cauzate prin servicii prestate de către orice altă entitate decât Braun
sau într-o unitate de service neautorizată de Braun; (iii) unui produs
sau unei piese componente care a fost modificată fără permisiunea
scrisă a P&G şi (iv) daunelor care decurg din utilizarea sau
imposibilitatea de a utiliza cadrul/dispozitivul de susţinere pentru
smartphone, suportul de smartphone pentru oglindă sau carcasa
Oral-B de încărcare pentru voiaj («Accesorii»).
2) Utilizarea suportului de smartphone
Accesoriile Oral-B incluse în cutie au fost concepute pentru a vă
oferi un mod convenabil de a poziţiona smartphone-ul în timp ce
utilizaţi aplicaţia Oral-B. Încercaţi orientări multiple ale smartphone-ului în suportul de smartphone Oral-B, înainte de utilizare,
pentru a determina cea mai bună poziţionare a acestuia în suport.
Asiguraţi-vă că încercaţi acest lucru într-un mod care nu produce
deteriorări ale smartphone-ului, în cazul în care acesta cade din
cadru. A nu se utiliza în automobile.
LIMITAREA RĂSPUNDERII
ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ, P&G, DISTRIBUITORII SAU FURNIZORII ACESTEIA NU VOR PURTA ÎN NICIUN
CAZ RĂSPUNDEREA FAŢĂ DE DVS. SAU DE ORICE TERŢ PENTRU
ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, PE CALE DE
CONSECINŢĂ, SPECIALE, EXEMPLARE SAU PUNITIVE, DE ORICE
NATURĂ, CARE DECURG DIN UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA
UTILIZĂRII ACCESORIILOR ORAL-B, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE,
VĂTĂMAREA UNOR PERSOANE, DAUNE ADUSE PROPRIETĂŢII,
PIERDERI DE VALOARE ALE ORICĂROR PRODUSE DE PROVENIENŢĂ TERŢĂ CARE SUNT UTILIZATE ÎN CADRUL ACCESORIILOR
ORAL-B SAU ÎMPREUNĂ CU ACESTEA, SAU PIERDEREA POSIBILI22
90881066_D601_CEEMEA_AP01.indd 22
18.01.17 10:22
Effective
Date 27Jan2017 GMT - Printed
03May
TĂŢII DE UTILIZARE A ACCESORIILOR ORAL-B SAU A ORICĂROR
PRODUSE DE PROVENIENŢĂ TERŢĂ CARE SUNT UTILIZATE ÎN
CADRUL ACCESORIILOR ORAL-B SAU ÎMPREUNĂ CU ACESTEA,
CHIAR DACĂ P&G A FOST ÎNȘTIINŢATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR ASTFEL DE DAUNE. FĂRĂ LIMITAREA
PREVEDERILOR DE MAI SUS, ÎNŢELEGEŢI ŞI SUNTEŢI DE ACORD
CĂ P&G NU POARTĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU NICIUN FEL DE
DAUNĂ SAU DISTRUGERE A DISPOZITIVELOR ELECTRONICE ALE
CONSUMATORULUI SAU A ALTUI TIP DE PROPRIETATE PERSONALĂ, CARE SUNT INCLUSE ÎN ACCESORIILE ORAL-B SAU SE
SITUEAZĂ ÎN AFARA ACESTORA, SAU PENTRU ORICE PIERDERE A
DATELOR INCLUSE ÎN DISPOZITIVELE MENŢIONATE. ORICE
MĂSURĂ DE REMEDIERE ÎNTREPRINSĂ ÎMPOTRIVA ORAL-B NU
VA DEPĂŞI ÎN NICIUN CAZ PREŢUL EFECTIV PLĂTIT PENTRU ACHIZIŢIONAREA PRODUSULUI.
Această periuţă electrică reîncărcabilă deţine conexiune Bluetooth
ce operează în banda 2.4-2.48GHz, cu o putere maximă de 1mW.
Astfel, Braun GmbH declară că tipurile de echipamente radio 3765,
3754, 3764, 3762 şi 3767 sunt în conformitate cu Directiva
2014/53/EU. Textul integral al declaraţiei de conformitate UE este
disponibil la următoarea adresă de internet: www.oralb.com/ce
23
90881066_D601_CEEMEA_AP01.indd 23
18.01.17 10:22
Effective
Date 27Jan2017 GMT - Printed
03May
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising