Braun | Smart | User manual | Braun Smart, Teen, Junior User Manual

Braun Smart,  Teen,  Junior User Manual
Oral-B Oral-B
Oral
/
Charger Type 3757
Handle Type 3767
91932820
PL
801 127 286
801 1 BRAUN
HU
(06-1) 451-1256
HR
01/66 90 330
LV
67798667
EE
667 5047
Internet:
www.oralb.com
www.braun.com
www.oralb-blendamed.de
www.service.braun.com
Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany
Charger type 3757
Handle type 3767
91932820/XII-18
PL/HU/HR/LV/EE
UTHORIZED
POA-00093881 Rev 001 Effective Date 2018-12-20
Printed 201
91932820_D601_CE_IL_02.indd 25
17.12.18 15:05
Leporello, 80 x 330 mm, 24 pages, 2/2c = black + PMS300u
i
a
Oral-B
Oral-B
h
b
c
j
d
k
Oral-B
e
f
Ora
l-B
g
l
2
Oral-B
Oral-B
1
4
30
30
0s
s
s
30
3
s
3
5
6
7
Polski
Witamy w Oral-B!
Przed użyciem szczoteczki zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją na
przyszłość.
WAŻNE
• Należy regularnie sprawdzać, czy produkt/
przewód nie jest uszkodzony. Nie powinno
się używać uszkodzonego lub nieprawidłowo działającego urządzenia. W przypadku
uszkodzenia produktu/przewodu należy
przekazać urządzenie do punktu serwisowego Oral-B. Nie wolno samodzielnie modyfikować ani naprawiać urządzenia. Może
to spowodować pożar, porażenie prądem
lub obrażenia ciała.
• Korzystanie z urządzenia przez dzieci w
wieku poniżej 3 lat nie jest zalecane. Dzieci
i osoby o ograniczonych możliwościach
fizycznych, zdolnościach sensorycznych
albo umysłowych i bez doświadczenia bądź
wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po przebyciu
szkolenia pod kątem bezpiecznego i prawi2
AUTHORIZED
POA-00093881 Rev 001 Effective Date 2018-12-20
Printed 201
91932820_D601_CE_IL_02.indd 2
17.12.18 15:05
dłowego użytkowania oraz pod warunkiem,
że znają związane z nim zagrożenia.
• Czyszczenie i konserwacja nie powinny być
wykonywane przez dzieci.
• Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem.
• Należy używać tego produktu wyłącznie
zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób
opisany w instrukcji obsługi. Nie należy
używać akcesoriów lub ładowarek, które
nie są zalecane przez producenta. Używaj
tylko ładowarki dostarczonej z urządzeniem.
OSTRZEŻENIE
• Nie należy umieszczać stacji ładującej w wodzie lub innej cieczy a
także umieszczać lub przechowywać w miejscu, z którego może
spaść lub zostać strącona do wanny lub umywalki. Nie sięgaj po
stację ładującą, która wpadła do wody. Natychmiast odłącz ją od
zasilania.
• Urządzenie zawiera niewymienne baterie. Nie wolno otwierać i
demontować urządzenia. W przypadku utylizacji akumulatora
należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami w zakresie
ochrony środowiska. Otwieranie rączki może spowodować
zniszczenie urządzenia i unieważnienie gwarancji.
• Podczas odłączania należy zawsze trzymać za wtyczkę, nie za
przewód. Nie należy dotykać wtyczki mokrymi rękoma. Może to
spowodować porażenie prądem.
• Osoby, które są w trakcie leczenia stomatologicznego powinny
przed korzystaniem z urządzenia skonsultować się ze swoim
stomatologiem.
• Ten produkt jest urządzeniem osobistym i nie jest przeznaczony
do stosowania przez więcej niż jednego pacjenta w gabinecie
stomatologicznym lub innej instytucji.
• Używać wyłącznie do szczotkowania zębów. Nie żuć ani nie gryźć
szczoteczki. Nie używać jako zabawki ani bez nadzoru osoby
dorosłej.
Aby uniknąć uszkodzenia końcówki szczoteczki, które może
spowodować zagrożenie zadławienia małymi elementami lub
uszkodzenia zębów:
• Przed użyciem należy upewnić się, że końcówka szczoteczki jest
prawidłowo zamontowana i dopasowana. Należy zaprzestać
korzystania ze szczoteczki, jeśli końcówka poluzuje się lub
przestanie dobrze pasować. Nie używać bez końcówki.
• Jeśli upuszczono rączkę szczoteczki, przed kolejnym użyciem
należy założyć nową końcówkę szczoteczki, nawet jeżeli nie widać
żadnych uszkodzeń
• Końcówkę szczoteczki należy wymieniać co 3 miesiące lub
częściej, jeśli końcówka ulegnie zużyciu.
• Należy odpowiednio oczyścić końcówkę szczoteczki po jej użyciu
(więcej informacji w paragrafie «Zalecenia dotyczące czyszczenia»). Odpowiednie czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo
korzystania i przedłuża okres funkcjonalności szczoteczki do
zębów.
Ważne informacje
• Możesz używać swojej szczoteczki do zębów Oral-B razem ze
swoim smartfonem (szczegółowe informacje znajdziesz w
rozdziale «Łączenie szczoteczki ze smartfonem»).
• Aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych i/lub konfliktów
kompatybilności, wyłącz transmisję sygnału radiowego zanim
będziesz korzystać z niej w miejscach, w których obowiązują
ograniczenia używania pewnych urządzeń – np. w samolocie
lub w specjalnie oznakowanych obszarach szpitalnych.
Wyłącz transmisję sygnału radiowego kiedy szczoteczka jest
wyłączona, poprzez naciskanie przycisku «włączyć/wyłączyć»
(c) przez 3 sekundy. Wszystkie lampki wskaźników (b, e oraz f)
i zaczną jednocześnie migać. Wykonaj te same czynności, aby
reaktywować transmisję. Uwaga: Za każdym razem przy
wyłączaniu szczoteczki, kiedy nie jest wcześniej aktywowana
transmisja sygnału radiowego, lampki wskaźników będą
jednocześnie migać.
• Osoby, które mają wszczepiony rozrusznik serca powinny
zawsze trzymać włączoną szczoteczkę w odległości ponad
15 cm od rozrusznika. Zawsze gdy podejrzewasz zakłócenia
w działaniu urządzenia, wyłącz transmisję sygnału radiowego
w swojej szczoteczce.
Opis
a
b
c
d
e
f
g
Końcówka szczoteczki
Lampka czujnika nacisku
Przycisk włączyć/wyłączyć (wybór trybu)
Rączka (z bezprzewodową technologią Bluetooth®)
Lampka wskaźnika naładowania
Lampka wskaźnika rozładowania
Stacja akumulatorowa (ładowarka)
Akcesoria (w zależności od modelu)
h Pojemnik na końcówki szczoteczki z pokrywą ochronną
i Uchwyt na końcówki szczoteczki
j Uchwyt na smartfon
k Etui podróżne (wygląd różni się w zależności od zestawu)
l Pokrowiec na ładowarkę
Uwaga: Zawartość zestawu może różnić się w zależności od
zakupionego modelu szczoteczki.
Dane techniczne
Dane dotyczące napięcia są podane na spodzie ładowarki.
Poziom hałasu: 68 dB (A)
Ładowanie i używanie szczoteczki
Twoja szczoteczka jest wyposażona w wodoodporną rączkę, jest
bezpieczna pod względem elektrycznym i przeznaczona do użycia
w łazience.
• Możesz od razu korzystać ze swojej szczoteczki lub krótko ją
podładować, umieszczając we włączonej do kontaktu ładowarce (g).
Uwaga: Jeżeli akumulator jest rozładowany (podczas ładowania
szczoteczki na wyświetlaczu poziomu naładowania nie zapalają
się diody (e) lub wciśnięcie przycisku włączyć/wyłączyć (c) nie
powoduje żadnej reakcji urządzenia), należy ładować szczoteczkę
co najmniej przez 30 minut.
• Zielona lampka wskaźnika naładowania (e) zapala się podczas
ładowania rączki szczoteczki. Po pełnym naładowaniu rączki
lampka wyłącza się. Pełne naładowanie zwykle zajmuje 12 godzin
i umożliwia co najmniej 2 tygodnie regularnego szczotkowania
zębów (dwa razy dziennie, przez 2 minuty) (rys. 1).
3
AUTHORIZED
POA-00093881 Rev 001 Effective Date 2018-12-20
Printed 201
91932820_D601_CE_IL_02.indd 3
17.12.18 15:05
Uwaga: Po niemal całkowitym rozładowaniu szczoteczki lampka
wskaźnika naładowania może nie zapalić się od razu – może to
potrwać nawet do 30 minut.
• Przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora czerwona
lampka wskaźnika rozładowania (f) miga przez kilka sekund przy
włączaniu/wyłączaniu szczoteczki, a silniczek zmniejsza
prędkość. Kiedy akumulator jest całkowicie rozładowany,
silniczek zatrzymuje się. Wówczas korzystanie ze szczoteczki
wymaga jej ładowania przez co najmniej 30 minut.
• Można zawsze przechowywać rączkę w podłączonej do sieci
stacji akumulatorowej, aby utrzymać pełną moc akumulatora.
Nie ma ryzyka przeładowania akumulatora.
Uwaga: Należy przechowywać rączkę szczoteczki w temperaturze
pokojowej, aby zapewnić optymalne warunki dla akumulatora.
Uwaga: Nie wolno wystawiać szczoteczki na działanie
temperatur wyższych niż 50 °C.
Używanie szczoteczki
Technika szczotkowania
Zmocz główkę szczoteczki i nanieś pastę do zębów. Aby uniknąć
zachlapania, włóż szczoteczkę do ust, zanim włączysz rączkę
(rysunek 2). Jeśli szczotkujesz zęby jedną z oscylacyjno-rotacyjnych końcówek Oral-B, przesuwaj ją powoli od zęba do zęba
szczotkując każdą powierzchnię po kilka sekund (rysunek 5).
Niezależnie od rodzaju końcówki, szczotkowanie należy rozpocząć
od strony zewnętrznej zębów, w kierunku strony wewnętrznej, a na
koniec wyczyścić powierzchnie żujące. Wszystkie cztery ćwiartki
jamy ustnej należy szczotkować w ten sam sposób. Nie należy zbyt
mocno naciskać w trakcie szczotkowania. Można także skonsultować się z dentystą lub higienistą stomatologicznym, aby dowiedzieć
się więcej na temat właściwej techniki.
W pierwszych dniach korzystania z elektrycznej szczoteczki do
zębów, dziąsła mogą nieznacznie krwawić. Krwawienie powinno
ustąpić po kilku dniach. Jeśli jednak utrzymuje się po dwóch
tygodniach, należy skonsultować się z dentystą lub higienistą
stomatologicznym. W przypadku wrażliwych zębów i dziąseł, Oral-B
zaleca stosowanie trybu «Delikatne czyszczenie» (opcjonalnie w
połączeniu z końcówką Oral-B «Sensitive»).
Tryby szczotkowania ( w zależności od modelu)
1
Tryb
2
Tryby
3
Tryby
4
Tryby
5
Tryby szczotkowania
Trybów (dla rączki typu 3767)
Daily Clean –
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓
Tryb czyszczenia codziennego – standardowy tryb
do codziennego czyszczenia jamy ustnej
Pro Clean – Tryb dla nadzwyczajnego uczucia czystości (działa ze zwiększoną częstotliwością)
Sensitive – Tryb delikatnego czyszczenia – delikatne, ale dokładne czyszczenie wrażliwych obszarów
Whitening – Tryb wybielania – polerowanie, do
użytku okazjonalnego lub
codziennego
Gum Care – Tryb pielęgnacji dziąseł – delikatny
masaż dziąseł
Twoja szczoteczka automatycznie startuje w trybie «Daily Clean».
Aby przejść do innych trybów sukcesywnie naciskaj przycisk
włączyć/wyłączyć (rysunek 6). Jeśli chcesz wyłączyć szczoteczkę
naciśnij i przytrzymaj przycisk włączyć/wyłączyć aż silniczek
przestanie działać.
Uwaga: Możesz również ustawić/zmienić funkcję trybu, korzystając
z aplikacji Oral-BTM.
Profesjonalny Czasomierz
Krótka zmiana ruchu główki w odstępach 30-sekundowych
pozwala jednakowo intensywnie szczotkować każdą ćwiartkę jamy
ustnej (rysunek 4). Dłuższa zmiana ruchu główki, sygnalizuje
koniec rekomendowanego przez specjalistów czasu 2 minut
szczotkowania. Czas rzeczywistego szczotkowania zostaje
zapisany w pamięci, nawet jeśli rączka zostanie na chwilę
wyłączona w czasie szczotkowania. Jeśli przerwa przekroczy
30 sekund, czasomierz się zresetuje.
Uwaga: Możesz również ustawić/zmienić funkcję czasomierza,
korzystając z aplikacji Oral-BTM.
Czujnik siły nacisku
W przypadku zbyt mocnego szczotkowania czerwona dioda
czujnika siły nacisku (b) zapali się, przypominając o konieczności
zmniejszenia siły nacisku. Ponadto ruchy pulsacyjne końcówki
szczoteczki zostaną zatrzymane, a ruchy oscylacyjne zredukowane
(w trybie czyszczenia codziennego, w trybie Pro Clean oraz w
trybie delikatnego czyszczenia) (rys. 3).
Regularnie sprawdzaj działanie czujnika siły nacisku, lekko
dociskając końcówkę szczoteczki podczas szczotkowania.
Końcówki szczoteczki
Większość końcówek Oral-B jest wyposażona w niebieskie włókna
INDICATOR®, które pomagają monitorować stan zużycia końcówki
szczoteczki i pokazują, kiedy należy ją wymienić. Przy dokładnym
szczotkowaniu zębów, dwa razy dziennie przez 2 minuty, niebieski
kolor wyblaknie do połowy długości po około 3 miesiącach. Wtedy
też należy wymienić końcówkę szczoteczki. Jeśli zauważysz, że
włókna zaczynają się odkształcać, zanim ich kolor wyblaknie, może
to oznaczać, że zbyt mocno dociskasz szczoteczkę do zębów.
Nie zaleca się korzystania z końcówki Oral-B «Floss Action» oraz
«3D White» w przypadku noszenia aparatu ortodontycznego. Możesz
wówczas używać końcówki Oral-B «Ortho», przeznaczonej specjalnie
do czyszczenia przestrzeni wokół zamków i łuków.
Łączenie szczoteczki ze smartfonem
Aplikacja Oral-B™ jest dostępna dla urządzeń mobilnych z
systemami operacyjnymi iOS lub Android. Może być pobrana
bezpłatnie z App Store(SM) lub Google Play™.
Aplikacja Oral-B™ umożliwia śledzenie postępów szczotkowania
oraz personalizację ustawień szczoteczki.
• Uruchom aplikację Oral-B™. Przeprowadzi Cię ona przez całą
procedurę parowania Bluetooth.
Uwaga: Funkcjonalność aplikacji Oral-B™ jest ograniczona, jeśli
połączenie Bluetooth jest wyłączone w smartfonie (odpowiednie
wskazówki można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona).
• Kiedy aplikacja Cię o to poprosi, aktywuj Bluetooth, wyjmując
szczoteczkę z podłączonej stacji akumulatorowej (g) lub na krótko
włączając szczoteczkę i ponownie ją wyłączając (c). Wówczas
automatycznie połączy się z aplikacją Oral-B™.
• Wszelkie zalecenia z aplikacji będą wyświetlane na Twoim
smartfonie.
4
AUTHORIZED
POA-00093881 Rev 001 Effective Date 2018-12-20
Printed 201
91932820_D601_CE_IL_02.indd 4
17.12.18 15:05
• Kiedy korzystasz ze swojego smartfona przy szczotkowaniu
zębów, trzymaj go blisko szczoteczki (w odległości 5 m). Upewnij
się, że jest bezpiecznie położony w suchym miejscu.
• W uchwycie na smartfon (j) (w zależności od modelu) możesz
umieścić swój telefon podczas szczotkowania zębów. Przed
korzystaniem z niego upewnij się, że Twój telefon pasuje do
podstawki i jest w niej stabilnie umieszczony.
Uwaga: W celu zapewnienia synchronizacji z rączką szczoteczki
na Twoim smartfonie musi działać system Bluetooth 4.0 (lub jego
późniejsza wersja)/Bluetooth Smart.
Uwaga: Sprawdź instrukcję obsługi swojego smartfona, aby
upewnić się, że Twój telefon/ładowarka mogą być używane w
łazience.
Wejdź na www.oralbappavailability.co.uk, aby zobaczyć, czy
aplikacja Oral-BTM jest dostępna w danym kraju.
Zalecenia dotyczące czyszczenia
Po szczotkowaniu zębów należy dokładnie opłukać końcówkę pod
bieżącą wodą przez kilka sekund, z włączoną rączką szczoteczki.
Następnie należy wyłączyć szczoteczkę i zdjąć jej końcówkę,
wyczyścić obie części osobno pod bieżącą wodą i wytrzeć do
sucha przed ponownym złożeniem szczoteczki. Wyłącz z sieci
stację akumulatorową przed czyszczeniem. Przegródka na
końcówki szczoteczki/ pokrywa ochronna (h), uchwyt na końcówki
szczoteczki (i) oraz uchwyt na smartfona (j) mogą być myte w
zmywarce do naczyń. Ładowarkę (g), etui podróżne (k) i pokrowiec
na ładowarkę (l) należy czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką (rys.
7). W etui podróżnym (k) przechowuj tylko wyczyszczone i
osuszone końcówki do szczoteczek/rączkę szczoteczki.
Treść może ulec zmianie bez uprzedzenia.
Uwagi dotyczące ochrony środowiska
Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu nie można
wyrzucać łącznie z odpadami socjalnymi. Produkt
zawiera akumulatory i/ lub recyklowalne odpady
elektryczne. W celu ochrony środowiska, zużyty
produkt należy zostawić w jednym z punktów zbiórki
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Warunki limitowanej gwarancji
1. Procter & Gamble International Operations SA, z siedzibą w
Route de St-Georges 47, 1213 Petit Lancy w Szwajcarii,
gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 2 lat od daty
jego wydania Kupującemu. Ujawnione w tym okresie wady będą
usuwane bezpłatnie przez autoryzowany punkt serwisowy.
2. Kupujący może wysłać sprzęt (wraz z dowodem zakupu) do
najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego Braun Oral-B
lub skorzystać z pośrednictwa sklepu, w którym dokonał zakupu
sprzętu. W takim wypadku termin naprawy ulegnie wydłużeniu o
czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
3. Kupujący powinien dostarczyć sprzęt w opakowaniu należycie
zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem sprzętu nie podlegają
naprawom gwarancyjnym. Naprawom gwarancyjnym nie
podlegają także inne uszkodzenia powstałe w następstwie
okoliczności, za które Gwarant nie ponosi odpowiedzialności,
w szczególności zawinione przez Pocztę Polską lub firmy kurierskie.
4. Niniejsza gwarancja jest ważna jedynie z dokumentem zakupu
i obowiązuje w każdym kraju, w którym, to urządzenie jest
rozprowadzane przez firmę Procter & Gamble lub upoważnionego przez nią dystrybutora. Dokument zakupu (paragon lub –
faktura) musi być opatrzony datą i numerem oraz określać nazwę
i model sprzętu.
5. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia wady lub
uszkodzenia do naprawy sprzętu i przekazania go do dyspozycji
Kupującego.
6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych
w instrukcji, do wykonania których, Kupujący zobowiązany jest
we własnym zakresie i na własny koszt.
7. Ewentualne oczyszczenie sprzętu dokonywane jest na koszt
Kupującego według cennika danego autoryzowanego punktu
serwisowego i nie będzie traktowane jako naprawa gwarancyjna,
chyba, że oczyszczenie jest niezbędne do usunięcia wady w
ramach świadczeń objętych niniejszą gwarancją i nie stanowi
czynności, o których mowa w punkcie 6.
8. Gwarancją nie są objęte
a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane w czasie
jego użytkowania lub w czasie dostarczania sprzętu do
naprawy;
b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
– niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, przechowywania lub instalacji;
– używania niewłaściwych materiałow eksploatacyjnych;
– napraw dokonywanych przez nieuprawnione osoby;
– przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub używania do
napraw nieoryginalnych części zamiennych firmy Braun
c) zużywające się materiały eksploatacyjne (np. końcówki).
9. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z
umową.
10.Zależnie od dostępności, wymiana elementu może wiązać się z
różnicą w kolorze lub otrzymaniem modelu równorzędnego.
Urządzenie wyposażone jest w zatwierdzony moduł radiowy
Bluetooth Smart. Nieudane próby nawiązania połączenia przez
Bluetooth Smart z określonymi smartfonami nie są objęte
gwarancją na urządzenie, chyba że znajdujący się w nim moduł
radiowy Bluetooth jest uszkodzony.
Urządzenia wyposażone w Bluetooth są objęte gwarancją
wystawianą przez ich producentów, a nie przez Oral-B. Oral-B
nie wywiera wpływu na decyzje producentów sprzętu ani nie
przedstawia im żadnych zaleceń, a zatem nie przejmuje żadnej
odpowiedzialności za liczbę urządzeń kompatybilnych z naszymi
systemami Bluetooth.
Oral-B zastrzega sobie prawo do dokonywania – bez wcześniejszego powiadomienia – wszelkich modyfikacji lub zmian
technicznych dotyczących wdrażania w systemie funkcji
urządzenia, interfejsu oraz struktury menu, jakie zostaną uznane
za konieczne w celu zapewnienia niezawodnego funkcjonowania
systemów Oral-B.
Informacje
Moduł radiowy Bluetooth®
Chociaż wszystkie wskazane funkcje w urządzeniu Bluetooth są
obsługiwane, Oral-B nie gwarantuje 100% niezawodności
połączenia oraz spójności obsługi poszczególnych elementów.
Bezproblemowe działanie i niezawodność połączenia zależą
bezpośrednio od indywidualnego urządzenia Bluetooth, wersji
oprogramowania, a także systemu operacyjnego w urządzeniu
Bluetooth i zainstalowanych zabezpieczeń.
Oral-B stosuje i dokładnie wdraża standard Bluetooth, dzięki
któremu urządzenia Bluetooth mogą komunikować się i działać
w szczoteczkach Oral-B.
5
AUTHORIZED
POA-00093881 Rev 001 Effective Date 2018-12-20
Printed 201
91932820_D601_CE_IL_02.indd 5
17.12.18 15:05
Jeżeli jednak producenci urządzeń nie wdrażają tego standardu,
może to negatywnie wpłynąć na kompatybilność i funkcjonalność
Bluetooth, zaś użytkownik może doświadczać problemów
związanych z funkcjami i cechami produktu. Należy pamiętać, że
oprogramowanie w urządzeniu Bluetooth może znacząco wpłynąć
na jego kompatybilność i działanie.
1) Gwarancja – wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie nowych
produktów wytwarzanych przez lub dla firmy Procter & Gamble,
jej spółek zależnych lub podmiotów powiązanych («P&G»), które
mogą być opatrzone znakiem handlowym, nazwą handlową lub
logo Braun / Oral-B. Niniejsza ograniczona gwarancja nie dotyczy
żadnych produktów, które nie zostały wytworzone przez P&G, w
tym sprzętu i oprogramowania. Firma P&G nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę programów, danych lub
innych informacji przechowywanych na jakichkolwiek nośnikach
zawartych w produkcie lub jakimkolwiek produkcie lub części,
które nie zostały wytworzone przez P&G i nie są objęte niniejszą
ograniczoną gwarancją. Odzyskiwanie lub ponowna instalacja
programów, danych lub innych informacji nie są objęte niniejszą
ograniczoną gwarancją.
Niniejsza ograniczona gwarancja nie dotyczy (i) szkód powstałych
na skutek wypadku, nadużycia, niewłaściwego użycia, zaniedbania, nieprawidłowego stosowania lub użycia produktów, które
nie zostały wytworzone przez P&G; (ii) szkód spowodowanych
ingerencją serwisową przeprowadzoną przez serwis inny niż serwis
firmy Braun lub serwis upoważniony przez firmę Braun; (iii)
produktu lub części, która została zmodyfikowana bez pisemnej
zgody P&G, a także (iv) szkód wynikających z użycia lub braku
możliwości użycia stojaka Oral-B na smartfona, uchwytu na
smartfona montowanego na lustrze lub etui podróżnego z funkcją
ładowania szczoteczki („akcesoria”).
2) Korzystanie z uchwytu na smartfona
Akcesoria Oral-B zawarte w opakowaniu zostały zaprojektowane
po to, by zapewnić Ci wygodne ustawienie Twojego smartfona,
kiedy korzystasz z aplikacji Oral-B. Wypróbuj różne opcje położenia
swojego smartfona w uchwycie Oral-B przed korzystaniem z niego,
aby sprawdzić, jaka będzie jego najlepsza pozycja w uchwycie.
Zachowaj ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia smartfona, gdyby
wypadł z uchwytu. Nie używaj uchwytu w samochodach.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FIRMA P&G, JEJ
DYSTRYBUTORZY LUB DOSTAWCY NIE BĘDĄ W ŻADNYM
WYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH ZA WSZELKIE
SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE,
WTÓRNE, SPECJALNE, ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ CZY
STRATY MORALNE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYNIKAJĄCE
Z UŻYTKOWANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z
AKCESORIÓW ORAL-B, W TYM M.IN. Z TYTUŁU WYPADKÓW,
USZKODZENIA MIENIA, UTRATY WARTOŚCI PRODUKTÓW OSÓB
TRZECICH, KTÓRE SĄ UŻYWANE RAZEM Z AKCESORIAMI
ORAL-B, UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z AKCESORIÓW
ORAL-B LUB JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH,
KTÓRE SĄ UŻYWANE RAZEM Z AKCESORIAMI ORAL-B, NAWET
JEŻELI FIRMĘ P&G INFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZYCH
POSTANOWIEŃ, UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ NA TO, ŻE
FIRMA P&G NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB
ZNISZCZENIE ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ KONSUMPCYJNYCH LUB INNYCH PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH, KTÓRE SĄ
UMIESZCZONE NA AKCESORIACH ORAL-B LUB OBOK NICH, ANI
ZA UTRATĘ DANYCH ZAWARTYCH W OBCYCH URZĄDZENIACH.
ZWROT PIENIĘDZY OD ORAL-B NIE BĘDZIE W ŻADNYM WYPADKU
PRZEKRACZAŁ FAKTYCZNEJ CENY ZAPŁACONEJ ZA ZAKUP
PRODUKTU.
Wymienne końcówki
Gwarancja Oral-B będzie nieważna, jeśli uszkodzenie elektrycznej
szczoteczki będzie wynikać z korzystania z wymiennych końcówek
innej firmy niż Oral-B.
Oral-B nie poleca korzystania z wymiennych końcówek innej firmy
niż Oral-B.
• Oral-B nie ma kontroli nad jakością końcówek innych
producentów. Z tego względu, nie gwarantujemy takiej samej
jakości czyszczenia końcówkami innych firm, jaka deklarowana
jest przy zakupie rączki.
• Oral-B nie zapewnia dobrego dopasowania wymiennych
końcówek innych firm niż Oral-B.
• Oral-B nie może przewidzieć długoterminowego efektu
stosowania wymiennych końcówek innych niż Oral-B.
Wymienne końcówki Oral-B posiadają logo Oral-B i spełniają
wysokie standardy jakości Oral-B. Oral-B nie sprzedaje
wymiennych końcówek lub części do rączki pod żadną inną nazwą.
Testuj przez 100 dni bez ryzyka
Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy!
Szczegółowe informacje możesz znaleźć na www.instytut.pl lub
zadzwonić pod numer: 801 127 286
Rozwiązywanie problemów
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
APLIKACJA
1. 1. Aplikacja
Rączka nie
Oral-BTM jest wyłądziała
czona.
(prawidłowo) z
2. Funkcja Bluetooth
aplikacją
nie jest włączona w
Oral-BTM.
smartfonie.
3. Funkcja Bluetooth
jest wyłączona w
rączce.
4. Połączenie Bluetooth ze smartfonem
zostało utracone.
5. Smartfon nie obsługuje technologii
Bluetooth 4.0 (lub
nowszej)/Bluetooth
Smart.
6. Rączka na podłączonej do prądu ładowarce.
7. Niezaktualizowana
aplikacja Oral-BTM.
1. Włącz aplikację Oral-BTM.
2. Włącz Bluetooth w smartfonie
(zgodnie z opisem w instrukcji
obsługi).
3. Włącz Bluetooth, naciskając
przycisk wł./wył. (c) przez 3
sekundy.
4. Na krótko włącz szczoteczkę
do zębów, a następnie wyłącz
(c), aby ponownie połączyć lub
sparować rączkę i smartfon w
ustawieniach aplikacji. Trzymaj
smartfon w bliskiej odległości
podczas używania go w
połączeniu z rączką.
5. Smartfon musi obsługiwać
technologię Bluetooth 4.0 (lub
nowszą)/ Bluetooth Smart, aby
możliwe było sparowanie z nim
rączki.
6. Bluetooth wyłącza się, gdy
rączka zostanie umieszczona
na podłączonej do prądu
ładowarce.
7. Pobierz najnowszą wersję
aplikacji Oral-BTM.
6
AUTHORIZED
POA-00093881 Rev 001 Effective Date 2018-12-20
Printed 201
91932820_D601_CE_IL_02.indd 6
17.12.18 15:05
Resetowanie
do ustawień
fabrycznych.
Potrzeba przywrócenia Naciśnij i przytrzymaj przycisk wł./
oryginalnych ustawień wył. (c) przez 10 sekund, aż
funkcji aplikacji.
wszystkie lampki (b, e oraz f)
jednocześnie zamigają dwukrotnie.
Uwaga: Bluetooth może w(y)łączyć
się podczas resetowania. Po zresetowaniu Bluetooth jest ponownie
aktywowany.
SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW
Rączka nie
działa (podczas pierwszego użycia).
Bardzo niski poziom
Ładuj przez co najmniej 30 minut.
naładowania akumulatora – nie świecą się
żadne diody.
Rączka nie
obsługuje
żadnego
czasomierza.
Czasomierz został
zmodyfikowany/
dezaktywowany przez
aplikację.
Użyj aplikacji, by zmienić
ustawienia czasomierza lub
przywróć ustawienia fabryczne
(patrz Rozwiązywanie problemów
z aplikacją).
Rączka
szczoteczki
nie ładuje się,
ale lampki
wskaźnika
naładowania
zapalają się na
przemian.
Temperatura w
pomieszczeniu
wykracza poza
dopuszczalny zakres
(≤ 0 °C i ≥ 60 °C).
Zalecana temperatura przy
ładowaniu szczoteczki to 5-35 °C.
Elektryczna szczoteczka do zębów jest wyposażona w nadajnik
radiowy, który działa w zakresie od 2,4 do 2,48 GHz z maksymalną
mocą 1 mW.
Niniejszym firma Braun GmbH oświadcza, że urządzenia radiowe
typu 3771, 3765, 3754, 3764, 3762 oraz 3767 są zgodne z dyrektywą
2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod
następującym adresem internetowym: www.oralb.com/ce
Magyar
Üdvözli Önt az Oral-B!
A fogkefe használatának megkezdése előtt kérjük, olvassa el a
használati útmutatót és őrizze meg azt.
FONTOS
• Időközönként ellenőrizze a készülék, valamint a vezeték épségét! Ha a készülék
megsérült vagy meghibásodott, függessze
fel a termék használatát! Amennyiben a
termék/vezeték sérült, vigye el egy Oral-B
szakszervizbe! Ne alakítsa át és ne próbálja
megjavítani a készüléket, mivel az tűzesethez, áramütéshez vagy személyi sérüléshez
vezethet!
• Használata 3 év alatti gyermekek számára
nem ajánlott! A fogkefét gyermekek és
csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális
képességekkel rendelkező, valamint tapasztalattal és tudással nem rendelkező
személyek kizárólag felügyelet mellett, illetve abban az esetben használhatják, ha
megfelelő tájékoztatásban részesültek a
biztonságos használatról, és megértették a
lehetséges veszélyeket!
• A készülék tisztítását és karbantartását
gyermekek nem végezhetik!
• Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani!
• A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen,
a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja! Csak a gyártó által javasolt kiegészítőkkel használható! Csak a
készülékhez kapott töltőt használja!
FIGYELMEZTETÉS
• Ne helyezze a töltőt vízbe vagy folyadékba, illetve ne tárolja olyan
helyen, ahol a fürdőkádba vagy a mosdókagylóba eshet!
Amennyiben mégis vízbe esik, ne nyúljon utána, helyette azonnal
húzza ki a konnektorból!
• A készülék nem cserélhető akkumulátort tartalmaz. Ne nyissa ki
és szedje szét a készüléket! Az akkumulátor újrafelhasználása
érdekében kérjük, a teljes készüléket a lakóhelyén működő
hulladékkezelési szabályokat követve dobja ki! A markolat
szétszedése kárt okoz a készülékben és érvényteleníti a
garanciát!
• A konnektorból történő kihúzáskor mindig a villásdugót, és ne a
vezetéket húzza! Ne érjen nedves kézzel a villásdugóhoz, mert az
áramütést okozhat!
• Amennyiben Ön bármilyen fogászati kezelés alatt áll, a készülék
használatának megkezdése előtt konzultáljon fogorvosával!
• A fogkefe egy higiéniai eszköz, ezért fogorvosi rendelőben vagy
intézményben ugyanazt a fogkefét több páciens nem használhatja!
• Kizárólag fogmosásra használható! A sörtéket nem szabad
rágcsálni vagy harapdálni! A fogkefét a gyermekek játék céljából,
illetve felnőtt felügyelet nélkül ne használják!
A fogkefefej eltörésének elkerülése érdekében, illetve hogy az apró
részek ne idézzenek elő fulladásveszélyt és ne sértsék fel a fogakat:
• Minden használat előtt gondoskodjon arról, hogy a fogkefefej
megfelelően illeszkedik! Ne használja tovább a fogkefét, ha a
fogkefefej már nem illeszkedik megfelelően! Soha ne használja a
készüléket fogkefefej nélkül!
• Amennyiben a készüléket leejtették, a fogkefefejet akkor is
cserélje le a következő használat előtt, ha a fogkefén nincsenek
látható sérülésnyomok!
7
AUTHORIZED
POA-00093881 Rev 001 Effective Date 2018-12-20
Printed 201
91932820_D601_CE_IL_02.indd 7
17.12.18 15:05
• A fogkefefejet 3 havonta cserélje, vagy hamarabb, amennyiben
elhasználódik!
• A fogkefefejet minden egyes használat után tisztítsa meg
megfelelően! (lásd az «Ajánlott tisztítás» c. fejezetet) Megfelelő
tisztítással gondoskodhat a fogkefe biztonságos használatáról és
élettartamáról!
Fontos tudnivalók
• Az Ön Oral-B fogkeféje okostelefonnal használható (az ezzel
kapcsolatos információk «A fogkefe csatlakoztatása okostelefonhoz» fejezetben olvashatók).
• Az elektromágneses interferenciák és/vagy kompatibilitásból
adódó problémák kiküszöbölése érdekében a rádióátvitelt
kapcsolja ki a tiltott zónákban, pl. repülőgépek fedélzetén vagy
a kórházak kijelölt részein. A rádióátviteli egység deaktiválását
a fogkefe kikapcsolt állapotában a be-/kikapcsoló gomb (c)
megnyomásával érheti el, melyet 3 másodpercig tartson
nyomva. Ekkor minden jelző fény (b, e, f) egyidejűleg villogni
kezd. A rádióátvitel újraaktiválásához ugyanezt a műveletet
ismételje meg. Fontos: a fogkefe kikapcsolásakor, amennyiben
azt rádióátvitel nélkül használja, a jelzőfények egyszerre
villognak.
• Pacemakert használó személyek mindig tartsák a bekapcsolt
állapotban lévő fogkefét legalább 15 cm távolságra a
pacemakertől. Amennyiben interferenciára gyanakszik,
kapcsolja ki a rádióátviteli egységet.
Leírás
a
b
c
d
e
f
g
Fogkefefej
Nyomásérzékelő fény
Be-/kikapcsoló gomb (üzemmódválasztás)
Fogkefemarkolat (Bluetooth® vezetéknélküli technológiával)
Töltésszint-kijelző
Alacsony töltöttségi szint jelzőfény
Töltőállvány
Kiegészítők (modelltől függően):
h Fogkefefejtároló rekesz védőfedéllel
i Fogkefefej-tároló
j Okostelefon-tartó
k Utazótok (a design eltérő lehet)
l Töltőtasak
Figyelem: A csomag tartalma a megvásárolt modelltől függően
változhat.
Műszaki adatok:
A feszültségre vonatkozó adatok a töltőegység alján kerültek
feltüntetésre.
Zajszint: 68 dB (A)
Töltés és működtetés
A fogkefe markolata vízálló, és érintésvédelmi szempontból
biztonságos, mivel fürdőszobai használatra tervezték.
• A fogkefe azonnal használható, de rövid ideig érdemes tölteni az
áram alá helyezett töltőállomáson (g).
Figyelem: amennyiben az akkumulátor nincs feltöltve (a töltés
alatt nem ég a töltéskijelző (e) vagy a készülék nem reagál a ki-/
bekapcsoló gomb (c) megnyomására), legalább 30 percig töltse
a készüléket!
• A fogkefemarkolat töltése alatt a töltéskijelző fény (e) zölden
villog. A teljes feltöltöttségi szint elérésekor, a fény kialszik. Egy
teljes töltés általában 12 órát vesz igénybe, és legalább két heti
rendszeres használatot tesz lehetővé (napi kétszer 2-perces
fogmosás esetén) (1. ábra).
Figyelem: a teljes lemerülés bekövetkeztekor előfordulhat, hogy
a töltéskijelző fény nem azonnal kezd el villogni; ez akár 30 percet
is igénybe vehet.
• Lemerülésközeli állapot esetén a fogkefe be-/kikapcsolásakor a
piros jelzőfény (f) pár másodpercig villog és a motor működése
lelassul. A teljes lemerüléskor a motor leáll; ebben az esetben
egy használathoz is legalább 30 perces töltés szükséges.
• A fogkefemarkolatot tarthatja a csatlakoztatott töltőállomáson;
a készüléket túltölteni nem lehet.
Figyelem: az akkumulátor optimális működése érdekében a
fogkefemarkolatot mindig szobahőmérsékleten tárolja!
Fontos: A töltéshez ajánlott levegőhőmérséklet 5 °C és 35 °C
között van.
Vigyázat: Ne tegye ki a fogkefemarkolatot 50 °C fölötti
hőmérsékletnek!
A fogkefe használata
Fogmosási technikák
Nedvesítse be a fogkefefejet és nyomjon rá bármilyen típusú
fogkrémet! A szétfröccsenés elkerülése érdekében helyezze a
fogkefét a fogaira, mielőtt elindítaná a készüléket (2. ábra)!
Amikor az Oral-B rezgő-forgó fejek valamelyikével mos fogat,
gyengéden, fogról-fogra haladva vezesse a fogkefét és hagyja
minden fogfelületen tisztítani egy pár másodpercig (5. ábra)!
A fogmosást mindig a fogak külső felületén kezdje, majd térjen át a
belső és végül a rágófelületekre! A száj minden körnegyedére
egyenlő időt szánjon! Az Önnek megfelelő fogmosási technikával
kapcsolatban kérdezze fogorvosát!
A fogkefe használatának első napjaiban enyhe fogínyvérzés tünete
jelentkezhet, ez azonban általában néhány nap elteltével
megszűnik. Amennyiben a probléma 2 hét elteltével még mindig
fennáll, forduljon fogorvosához, vagy fogászati szakemberhez!
Amennyiben fogai/fogínye érzékeny, az Oral-B a «Sensitive»
(érzékeny) üzemmódot javasolja (opcionálisan Oral-B «Sensitive»
fogkefefej használatával kombinálva).
Fogmosási üzemmódok (modelltől függően)
5
4
3
2
1
Üzemmódok
üzem- üzem- üzem- üzem- üzem- (a 3767 típusú markolathoz)
móddal móddal móddal móddal móddal
Daily Clean – (Mindennapos tisztító) – Standard
üzemmód a mindennapi
tisztításhoz
Pro Clean – A kiemelkedő
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓
tisztaségérzetért (magasabb rezgésszámon működik)
Sensitive (Érzékeny) –
Gyengéd és mégis alapos
tisztítás az érzékeny területek
Whitening (Fogfehérítő)
– Kiváló polírozás alkalmi
vagy napi használatra
Gum Care (Fogínyápoló) –
Gyengéd masszázs a fogíny
számára
8
AUTHORIZED
POA-00093881 Rev 001 Effective Date 2018-12-20
Printed 201
91932820_D601_CE_IL_02.indd 8
17.12.18 15:05
Fogkeféje automatikusan a «Daily Clean» üzemmódban indul.
Amennyiben üzemmódot szeretne váltani, használat közben
nyomja meg többször egymás után a ki-/bekapcsoló gombot!
(6. ábra) Amennyiben fogkeféjét ki szeretné kapcsolni, nyomja be
és tartsa lenyomva a ki-/bekapcsoló gombot addig, ameddig a
motor le nem áll!
Figyelem: Az üzemmódokat beállíthatja/módosíthatja az Oral-BTM
alkalmazással.
Professzionális időmérő óra
Egy rövid, 30 másodpercenként észlelhető, csipogó hangjelzés
emlékezteti Önt arra, hogy szájának minden körnegyedét
egyforma alapossággal tisztítsa (4. ábra). A fogorvosok által
javasolt 2-perces fogmosási idő elteltét egy hosszú szaggatott
hang jelzi. Amennyiben a fogkefét fogmosás közben kikapcsolja, a
készülék az eltelt fogmosási időt 30 másodpercig a memóriájában
tárolja. Amennyiben 30 másodpercnél hosszabb a szünet, a
számlálás újraindul.
Figyelem: Az időmérőt beállíthatja/módosíthatja az Oral-BTM
alkalmazással.
Nyomásérzékelő
Ha túl erősen nyomja a fogkefét, a piros nyomásérzékelő jelzőfény
(b) kigyullad, emlékeztetve Önt, hogy kevesebb nyomást fejtsen ki.
Ezalatt a fogkefefej pulzálása megáll és oszcilláló mozgása lelassul
(a «Daily Clean» és «Sensitive»üzemmódok esetén (3. ábra).
A nyomásérzékelő megfelelő működését időnként ellenőrizze úgy,
hogy használat közben enyhe nyomást fejt ki a fogkefefejre.
Fogkefefejek
A legtöbb Oral-B fogkefefej világoskék INDICATOR® sörtékkel
rendelkezik, amelyek segítenek nyomon követni a fogkefefej
cseréjének esedékességét. Alapos, napi kétszer kétperces
fogmosás mellett a kék szín körülbelül 3 hónap alatt elhalványul,
ezzel jelezve, hogy ideje fogkefefejet cserélni. Amennyiben a sörték
még a színmegfakulás előtt szétnyílnak, valószínű, hogy a fogmosást
túl erős nyomással végzi.
Az Oral-B «FlossAction» és az Oral-B «3D White» fogkefefejeket nem
ajánljuk fogszabályozót viselőknek a fogmosáshoz! Számukra az
«Ortho» fogkefefej használata javasolt, melyet kifejezetten a
fogszabályozók és drótok körüli tisztításhoz fejlesztettek ki.
A fogkefe kapcsolódása az okostelefonhoz
Az Oral-BTM alkalmazás IOS és Android operációs rendszerű
okostelefonokon futtatható. Az alkalmazás ingyen letölthető az
App Store(SM) ról vagy Google Play™-ről.
Az Oral-B™ alkalmazás lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse a
fogmosással elért eredményeit és személyre szabhassa a fogkefe
beállításait.
• Indítsa el az Oral-B™ alkalmazást! Végigvezeti Önt a Bluetoothpárosítás teljes folyamatán.
Megjegyzés: Az Oral-B™ alkalmazás funkciói korlátozottan
használhatók, ha a Bluetooth ki van kapcsolva az okostelefonján
(útmutatást az okostelefon használati útmutatójában talál).
• Miután az alkalmazás erre felszólítást ad, kérjük aktiválja
készülékén a Bluetooth-t úgy, hogy a fogkefét leveszi a
csatlakoztatott töltőállomásról (g), vagy rövid ideig bekapcsolja
majd kikapcsolja (c) a fogkefét. Ekkor automatikusan
kapcsolódik az Oral-B™ alkalmazáshoz.
• Az alkalmazással kapcsolatos útmutatások az okostelefon
kijelzőjén jelennek meg.
• A fogkefe használata során tartsa okostelefonját a közelben
(körülbelül 5 méteres távolságon belül). Gondoskodjon arról,
hogy az okostelefont biztonságos és száraz felületre helyezi!
• Okostelefonját a fogmosás során tarthatja az
okostelefontartóban (j) (modelltől függően). Használat előtt
győződjön meg arról, hogy okostelefonja illik a tartóba és abba
stabilan rögzíthető.
Figyelem: Ahhoz, hogy a fogkefemarkolat szinkronba hozható
legyen az okostelefonnal, okostelefonjának támogatnia kell a
Bluetooth 4.0 (vagy ennél újabb)/Bluetooth Smart programokat!
Figyelmeztetés: Kövesse az okostelefon használati útmutatóját,
amelyből kiderül, hogy a telefon alkalmas-e fürdőszobai
használatra!
Az Oral-BTM alkalmazás országonkénti elérhetősége itt
tekinthető meg: www.oralbappavailability.co.uk
Tisztítási javaslatok
A fogmosást követően a fogkefefejet a markolat bekapcsolt
állapotában folyóvíz alatt öblítse le, majd kapcsolja ki a készüléket
és távolítsa el a fogkefefejet! A markolatot és a fogkefefejet külön
tisztítsa meg, majd összeszerelés előtt törölje szárazra!
A töltőállványt tisztítás előtt mindig húzza ki a konnektorból!
A fogkefefej-tároló rekesz/védőborítás (h), a fogkefefej-tartó (i) és
az okostelefon-tartó (j) mosogatógépben is tisztítható.
A töltő (g), az utazótok (k) és a töltőtasak (l) kizárólag nedves
ruhával tisztítható! (7. ábra) A markolatot/fogkefefejeket kizárólag
tisztán és szárazon tárolja az utazótokban (k)!
A változtatás joga előzetes értesítés nélkül fenntartva!
Környezetvédelmi felhívás
Kérjük, hogy a terméket az elektromos hulladék
visszagyűjtésére kijelölt gyűjtőedénybe – ne a
háztartási hulladék közé – helyezze el. A hálózati
csatlakozón feltüntetett jelzés ezt jelenti.
Garancia
Jótállási Jegy
Vállalkozás neve és címe:
Termék megnevezése:
Termék típusa:
Termék gyártási száma (amennyiben van):
Gyártó neve és címe (amennyiben nem azonos a vállalkozással):
Vásárlás időpontja:
A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt
a vállalkozás, illetve annak megbízottja végzi) az üzembe helyezés*
időpontja:
(*a megfelelő aláhúzandó)
KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!
A jótállási igény bejelentésének időpontja:
Kijavításra átvétel
időpontja:
Gépjármű esetében a kilométeróra állása átvételekor:
Hiba oka:
Kijavítás módja:
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:
Gépjármű esetében a kilométeróra állása visszaadáskor:
KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!
A jótállási igény bejelentésének időpontja:
Kijavításra átvétel
időpontja:
Gépjármű esetében a kilométeróra állása átvételekor:
Hiba oka:
Kijavítás módja:
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:
9
AUTHORIZED
POA-00093881 Rev 001 Effective Date 2018-12-20
Printed 201
91932820_D601_CE_IL_02.indd 9
17.12.18 15:05
Gépjármű esetében a kilométeróra állása visszaadáskor:
KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!
A jótállási igény bejelentésének időpontja:
Kijavításra átvétel
időpontja:
Hiba oka:
Kijavítás módja:
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:
KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!
Kicserélés történt, amelynek időpontja:
KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!
Kicserélés történt, amelynek időpontja:
Figyelem: Ez a készülék csak háztartási célra használható!
Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával és
termékünket választotta. Reméljük, hogy a készülék az Ön
megelégedésére fog működni. Amennyiben mégis meghibásodna,
az alábbi fontos tudnivalókra hívjuk fel figyelmét:
A Vásárló kötelező jótállással kapcsolatos jogainak szabályozását
a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet, a nem kötelező jótállással
kapcsolatos szabályozást a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.
A Braun gyártója – ismerve termékei megbízhatóságát, jelen
nyilatkozattal KÉT ÉV JÓTÁLLÁST vállal, azzal a megkötéssel,
hogy a jótállási igényt elsősorban a jelen Jótállási Jegyben
feltüntetett Braun márkaszervizekben lehet érvényesíteni.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére
történő átadása napjával kezdődik.
A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti,
amennyiben fogyasztónak minősül.
Az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (számla) a fogyasztási
szerződés megkötését igazolja. Ezért kérjük Vásárlónkat, hogy
őrizze meg a fizetési bizonylatot /számlát.
A jótállási igény érvényesítése:
A vásárló a jótállási igényét az eredeti bizonylattal/ számlával
érvényesítheti.
Kérjük, ellenőrizze, hogy a számlán a Braun termék típusa pontosan
van-e megnevezve.
Javítást kizárólag az eredeti számla bemutatása után végezhetnek
a feltüntetett márkaszervizek.
A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.
Ha a készülék a vásárlástól számított három munkanapon belül
meghibásodott, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára a számla
bemutatását követően köteles azt kicserélni. A rendelkezésre álló
készülékek függvényében a cserekészülék eltérő színű, illetve más,
azonos kategóriájú modell is lehet.
Három munkanapon túli meghibásodás esetén javasoljuk, hogy a
gyorsabb ügyintézés érdekében a javítás iránti igényét közvetlenül
a Jótállási Jegyen feltüntetett valamelyik márkaszerviznél
érvényesítse.
A készülék postán, gondosan csomagolva, portósan is feladható a
bizonylat /számla csatolásával.
A forgalmazónak ill. a szerviznek törekednie kell arra, hogy a javítás
ill. csere 15 napon belül megtörténjen.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó
– elsősorban – választása szerint – javítást vagy cserét kérhet,
kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy
ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével
összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne,
figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt
értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény
teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet; ha
a vállalkozás a javítást vagy a cserét nem vállalta, e
kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget
tenni, vagy ha a fogyasztónak a javításhoz vagy a cseréhez
fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a
vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát kijavíttathatja,
vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak
nincs helye.
A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel
okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az
áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként
indokolt volt.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része,
amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen
használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre
(termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező
hiba tekintetében újból kezdődik.
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen
kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak
érvényesítését.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület
eljárását is kezdeményezheti.
A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy
fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a
szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték
megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról
szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a
fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az
ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és
vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó
szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM
rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal
– jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és
igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A
vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való
átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására
köteles.
Jótállási igény nem érvényesíthető:
1. Nem rendeltetésszerű használat, a használati-kezelési
útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása esetén;
2. Helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás esetén;
3. Elemi kár, természeti csapás, külső erőhatásból (pl. leejtésből)
származó sérülés, törés, vagy egyéb, nem gyártási eredetű
meghibásodás esetén;
4. Amennyiben a készüléket megbontották, vagy nem a Jótállási
jegyben listázottt szerviz végezte el a javítást;
5. A gyorsan kopó, rendszeresen cserélendő tartozékokra (pl.
borotvaszita, kés stb.).
A szervizek listája a következő elérhetőségek bármelyikén
megtalálható:
telefon: +36-1-451-1256,
postacím: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 38.
Ez a készülék rendelkezik Bluetooth Smart rádiómodullal. A
Bluetooth Smart kapcsolat létrehozásának hibája bizonyos
10
AUTHORIZED
POA-00093881 Rev 001 Effective Date 2018-12-20
Printed 201
91932820_D601_CE_IL_02.indd 10
17.12.18 15:05
okostelefonokkal nem tartozik az eszköz garanciája alá, hacsak a
készülék Bluetooth rádiómodulja nem sérült.
A Bluetooth-eszközöket saját gyártóik garantálják, és nem az
Oral-B. Az Oral-B nem befolyásolja az eszközgyártókat vagy tesz
nekik javaslatot, ezért az Oral-B nem vállal semmilyen felelősséget
a Bluetooth rendszerekkel kompatibilis készülékek számával
kapcsolatban.
Az Oral-B fenntartja magának a jogot arra, hogy - bármilyen
előzetes értesítés nélkül - technikai módosításokat vagy
változtatásokat hajtson végre az eszközfunkciókat, a felületet és a
menüstruktúrát tekintve, melyek szükségesek ahhoz, hogy az
Oral-B rendszerek megbízhatóan működjenek.
A Bluetooth® rádiómodullal kapcsolatos
fontos információk
Bár a Bluetooth eszközön feltüntetett minden funkció támogatott,
az Oral-B nem garantálja a 100%-osan megbízható kapcsolatot és
a funkciók tökéletes működését.
A működési teljesítmény és a kapcsolat megbízhatósága közvetlenül
függ minden egyes Bluetooth eszköztől, szoftver verziótól, az adott
Bluetooth eszköz operációs rendszerétől, valamint a vállalati
biztonsági előírások eszközön való megvalósulásától.
Az Oral-B betartja és maradéktalanul megvalósítja a Bluetooth
szabvány követelményét, amely elengedhetetlen a Bluetooth
eszközöknek az Oral-B elektromos fogkefékkel való kommunikációjához és funkcionalitásához.
Ennek ellenére, amennyiben a Bluetooth eszközök gyártói nem
tatják be a fenti követelményt, a Bluetooth kompatibilitás és a
funkciók minősége sérülhet, ezért a felhasználók a működésben és
a funkciókban problémát észlelhetnek. Kérjük, vegye figyelembe,
hogy a Bluetooth eszközén található szoftver jelentősen kihat a
kompatibilitásra és a működésre.
1) Szavatosság – Felelősség kizárás és korlátozások
A korlátolt szavatosság a Procter & Gamble vállalat vagy annak
leány- és társvállalatai («P&G») által gyártott új termékekre
vonatkozik, amely Braun / Oral-B védjeggyel, márka elnevezéssel
vagy márkajelzéssel azonosítható. Nem vonatkozik a szavatosság
nem P&G termékekre, beleértve azok hardver vagy szoftver
alkatrészeit. A P&G nem vállal felelősséget a terméken belül
található médiaeszközökön tárolt információkban, programokban
és adatokban bekövetkezett károkért, illetve a korlátolt szavatosság nem terjed ki bármely más, nem P&G termékekre.
A korlátolt szavatosság nem vonatkozik: (i) balesetekből, visszaélésekből, helytelen használatból vagy elővigyázatlanságból
keletkezett, vagy nem P&G termékből adódó károkra; (ii) olyan
javításból eredő károkra, amelyeket nem Braun szakszervízben
végeztek; (iii) abban az esetben, ha a terméket, vagy annak bármely
alkatrészét a P&G írásos engedélye nélkül módosítottak; (iv) olyan
károkra, amelyek az Oral-B Smartphone állvány / rögzítő, a tükörre
rögzíthető okostelefon-tartó, vagy az utazótok töltő (együttesen:
Kiegészítők) helyes vagy helytelen használatából erednek.
2) Az okostelefon tartó használata
A csomagban található Oral-B kiegészítőket arra tervezték, hogy
Ön az Oral-B alkalmazás használata közben kényelmesen
elhelyezhesse okostelefonját. Használat előtt próbálja meg
többféleképpen is pozícionálni az Oral-B okostelefon tartót, hogy
a legjobb szögből láthassa azt! Feltétlenül ügyeljen arra, hogy az
okostelefon ne sérülhessen meg akkor sem, ha a próbálgatás
közben kicsusszan a tartóból! Az okostelefon tartót gépjárműben
ne használja!
FELELŐSSÉG KIZÁRÁS
A HATÁLYBAN LÉVŐ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT
MÉRTÉKBEN SEM ÖN, SEM HARMADIK FÉL SEMMILYEN
ESETBEN NEM TEHETI FELELŐSSÉ A P&G VÁLLALATOT, ANNAK
DISZTRIBÚTORAIT VAGY BESZÁLLÍTÓIT BÁRMELY TERMÉSZETBŐL EREDŐ, OLYAN KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYI VAGY BÜNTETŐ-, MULASZTÁSBÓL EREDŐ KÁROKÉRT, AMELYEK AZ ORAL-B KIEGÉSZÍTŐK
HASZNÁLATÁBÓL VAGY HELYTELEN HASZNÁLATÁBÓL ADÓDNAK,
IDEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKET,
TULAJDONBAN OKOZOTT KÁROKAT, VAGY AZ ORAL-B KIEGÉSZíTŐKBEN VAGY AZOKKAL EGYÜTT HASZNÁLT, BÁRMELY HARMADIK FÉL TERMÉKEIBEN KELETKEZETT KÁROKAT, MÉG ABBAN AZ
ESETBEN SEM, HA A P&G TUDHATOTT AZ ILYEN JELLEGŰ KÁROK
ELŐFORDULÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRŐL. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A P&G NEM VÁLLAL
FELELŐSSÉGET A FOGYASZTÓ ELEKTRONIKAI ESZKÖZEIBEN
VAGY MÁS EGYÉB SZEMÉLYES TULAJDONÁBAN KELETKEZETT
SEMMILYEN KÁRÉRT VAGY ADATVESZTESÉGÉRT, AMELY AZ
ORAL-B KIEGÉSZÍTŐK HASZNÁLATÁVAL HOZHATÓ ÖSSZEFÜGGÉSBE. AZ ORAL-B FELÉ TÁMASZTOTT SEMMILYEN JAVÍTÁSI
IGÉNY NEM HALADHATJA MEG A TERMÉKÉRT A VÁSÁRLÁSKOR
FIZETETT ÉRTÉKET.
A pót fogkefefejekre érvényes garancia
Az Oral-B garancia érvényességét veszti, amennyiben a fogkefe
meghibásodása a nem Oral-B fogkefefejjel történő használat
következménye.
Az Oral-B nem ajánlja fogkeféinek használatát olyan pótfejekkel,
amelyek nem saját márkájúak.
• Az Oral-B nincs befolyással a nem Oral-B gyártmányú pótfejek
minőségére. Épp ezért a fogkefe vásárlásakor felajánlott
garanciát az egyéb márkájú pótfejek teljesítményére vonatkozóan
nem áll módunkban érvényesíteni.
• Az Oral-B nem garantálja a nem Oral-B márkájú pótfejek
illeszkedését saját fogkeféire.
• Az Oral-B nem ismeri a nem Oral-B márkájú pótfejek használatából eredő, a markolat kopására vonatkozó hosszú távú következményeket. Az Oral-B pótfejek Oral-B emblémával vannak ellátva,
és megfelelnek az Oral-B magas minőségi követelményeinek.
Az Oral-B nem értékesít más névvel ellátott pótfejeket, vagy más
fogkefe alkatrészt.
Jelen garancia semmilyen módon nem akadályozza Önt törvényes
jogainak gyakorlásában.
100-napos kockázat nélküli kipróbálás
Garantált megelégedettség, vagy visszakapja pénzét!
További részletekért látogasson el a www.kutatasi-kozpont.hu
honlapra vagy hívja a (06-1) 451-1256-os telefonszámot.
11
UTHORIZED
POA-00093881 Rev 001 Effective Date 2018-12-20
Printed 201
91932820_D601_CE_IL_02.indd 11
17.12.18 15:05
Problémák kiküszöbölése
A felmerülő
probléma
Annak lehetséges
okai
Megoldás
A fogkefe
markolata nem
üzemel
megfelelően
az Oral-BTM
alkalmazással.
1. Az Oral-BTM alkalmazás ki van
kapcsolva.
2. A Bluetooth
nincs bekapcsolva az okostelefonon.
3. A Bluetooth ki
van kapcsolva a
markolaton.
4. A Bluetoothkapcsolat az
okostelefonnal
megszakadt.
5. Az okostelefonja
nem támogatja a
Bluetooth 4.0
(vagy újabb)/
Bluetooth Smart
technológiát.
6. A markolat a bedugott töltőállványon van.
7. Az Oral-BTM alkalmazás elavult.
1. Kapcsolja be az Oral-BTM
alkalmazást!
2. Kapcsolja be a
Bluetooth-funkciót az
okostelefonján (a használati
útmutatóban leírtak alapján)!
3. Kapcsolja be a
Bluetooth-funkciót, tartsa
lenyomva a be-/kikapcsoló
gombot (c) 3 másodpercig!
4. A fogkefét egy rövid időre
kapcsolja be, majd ki (c) az
újbóli kapcsolódáshoz, vagy
párosítsa a markolatot és az
okostelefont újra az
alkalmazás beállításaiban!
Fogmosáskor tartsa
okostelefonját a markolat
közvetlen közelében!
5. A fogkefével párosított
okostelefonnak támogatnia
kell a Bluetooth 4.0 (vagy
újabb)/Bluetooth Smart
technológiát.
6. A Bluetooth kikapcsol, amikor
a markolatot a bedugott
töltőállványra helyezi.
7. Töltse le a legfrissebb
Oral-BTM alkalmazást!
Gyári
beállítások
visszaállítása.
Az alkalmazás
eredeti működése
szükséges.
Tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló
gombot (c) 10 másodpercig, amíg
az összes fény (b, e és f)
együttesen kétszer felvillan!
Megjegyzés: A Bluetooth be- vagy
kikapcsolhat az újraindítás során.
Az újraindítást követően a
Bluetooth újra bekapcsol.
APP
ELEKTROMOS FOGKEFE
Nem működik
a markolat (az
első használatkor).
Az akkumulátor
lemerülőben van;
nem gyullad ki a
jelzőfény.
Töltse a fogkefét legalább fél
órán keresztül!
A markolat nem
működteti az
időmérőt.
Az időmérőt módosították vagy kiiktatták az alkalmazáson
keresztül.
Az alkalmazás segítségével változtassa meg az időmérő beállításokat, vagy állítsa vissza a gyári
beállítást! (lásd: az alkalmazás
«problémák kiküszöbölése» részen belül.)
A markolat nem
tölt, pedig a töltést jelző fények villognak.
A töltési hőmérséklet nem megfelelő
(≤ 0 °C és ≥ 60 °C).
Az ajánlott hőmérséklet a
töltéshez 5°C és 35°C között van.
A tölthető fogkefe egy olyan rádiómodult tartalmaz, amely 2,4 és
2,48 GHz-es frekvenciasávban, maximum 1 mW-on működik.
A Braun GmbH nyilatkozata alapján a 3771, 3765, 3754, 3764, 3762
és 3767 típusú rádióberendezés eleget tesz a 2014/53/EU
irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a
következő internetcímen érhető el: www.oralb.com/ce.
Hrvatski
Dobro došli u Oral-B!
Molimo pažljivo pročitajte ove upute prije prve uporabe četkice i
sačuvajte ih za buduće potrebe.
VAŽNO
• Povremeno provjeravajte cijeli proizvod /
kabel zbog oštećenja. Oštećena ili nefunkcionalna jedinica više se ne smije koristiti.
Ako je proizvod / kabel oštećen, odnesite
ga u centar za servis Oral-B. Nemojte mijenjati ili popravljati proizvod. To može prouzročiti požar, strujni udar ili ozljedu.
• Uporaba djece mlađe od 3 godine nije preporučljiva. Četkice mogu koristiti djeca i
osobe sa smanjenim tjelesnim, senzornim
ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako koriste uređaj
pod nadzorom ili su upućeni u uporabu
uređaja na siguran način te razumiju opasnosti koje su uključene.
• Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati
djeca.
• Djeca se ne mogu igrati s aparatom.
• Koristite ovaj proizvod samo za namjeravanu uporabu kako je opisano u ovom priručniku. Nemojte koristiti dodatke koje proizvođač ne preporučuje. Koristite samo
punjač isporučen s vašim aparatom.
UPOZORENJE
• Nikada nemojte stavljati punjač u vodu ili tekućinu ili pohraniti
gdje može pasti ili biti uvučen u kadu ili umivaonik. Ako bilo koji
od dijelova pade u vodu nemojte posezati za njim prije nego ga
isključite iz struje. Odspojite odmah.
12
UTHORIZED
POA-00093881 Rev 001 Effective Date 2018-12-20
Printed 201
91932820_D601_CE_IL_02.indd 12
17.12.18 15:05
• Uređaj sadrži baterije koje se ne mogu zamijeniti. Nemojte
otvarati i rastavljati uređaj. Za recikliranje baterija molim zbrinite
cijeli uređaj sukladno lokalnim propisima o zaštiti okoliša.
Otvaranje drške će uništiti uređaj i poništiti jamstvo.
• pri isključivanju iz struje uvijek povucite utikač a ne kabel.
napajanja umjesto kabela. Nemojte dirati utikač mokrim rukama.
To može prouzročiti strujni udar.
• Ako ste podvrgnuti ili provodite stomatološki tretman, molimo
vas da se prije uporabe obavezno posavjetujete sa svojim
stomatologom.
• Ova četkica za zube je uređaj namijenjen za osobnu higijenu i nije
namijenjen za upotrebu na više različitih pacijenata u zubnoj
ordinaciji ili zdravstvenoj ustanovi.
• Samo za pranje zubi. Četkica se ne smije gristi ili žvakati. Ne
upotrebljavati kao igračku ili bez nadzora odrasle osobe.
Kako biste izbjegli lomljenje glave četkice koja može stvoriti male
dijelove koji mogu prouzrokovati gušenje ili oštetiti zube:
• Prije svake uporabe pazite da glava četkice dobro prianja.
Prekinite upotrebu četkice za zube ako glava četkice više ne
odgovara ispravno. Nikada ne koristite bez glave četkice.
• Ako se ručica zubne četkice ispusti, glavu četkice treba zamijeniti
prije sljedeće uporabe, čak i ako nema vidljivih oštećenja.
• Zamijenite glavu četkice svaka 3 mjeseca ili prije ako se glava
četkice istroši.
• Čišćenje glave četkice nakon svakog korištenja (vidi odlomak
«Preporuke za čišćenje»). Pravilno čišćenje osigurava sigurnu
uporabu i funkcionalnu ispravnost zubne četkice.
Važne informacije
• Vaša zubna četkica Oral-B može se koristiti u kombinaciji s
vašim pametnim telefonom (više informacija potražite u
odlomku «Povezivanje zubne četkice s pametnim telefonom»).
• Kako biste izbjegli elektromagnetske smetnje i/ili probleme
s kompatibilnošću, deaktivirajte radijsku frekvenciju ručkice
svoje četkice prije korištenja u prostorima u kojima nije
dopuštena uporaba radijske frekvencije, npr. u avionu ili u
posebno označenim dijelovima bolnica. Kako biste to napravili,
isključite četkicu pa pritisnite prekidač za uključivanje/
isključivanje (c) i držite ga pritisnutim 3 sekunde. Pritom će
sve lampice (b, e i f) ne istodobno zatreperiti. Kada budete
htjeli ponovno aktivirati radijsku frekvenciju, samo ponovite isti
postupak.
Napomena: svaki put kada isključite zubnu četkicu, kada je
koristite bez radijske frekvencije, navedene lampice će
istodobno zabljeskati.
• Ako imate pejsmejker, obratite pažnju na to da zubnu četkicu,
kada je uključena, držite barem 15 cm dalje od njega. Ako u
bilo kojem trenutku pomislite da je došlo do elektromagnetskih
smetnji, deaktivirajte radijsku frekvenciju zubne četkice.
Opis
a
b
c
d
e
f
g
Glava zubne četkice
Lampica senzora pritiska
Prekidač za uključivanje/isključivanje (odabir načina rada)
Drška (s bežičnom Bluetooth® tehnologijom)
Lampica indikatora punjenja baterije
Lampica indikatora prazne baterije
Punjač
Dodaci (ovisno o modelu):
h Spremnik za glave četkice sa zaštitnim poklopcem
i Nosač za glave četkice
j Postolje za pametni telefon
k Putni etui (dizajn može varirati ovisno o modelu)
l Torbica za punjač
Napomena: Sadržaj može varirati ovisno o kupljenom modelu.
Specifikacije:
Specifikacije u vezi napona otisnute su na dnu jedinice za punjenje.
Razina buke: 68 dB (A)
Punjenje i uporaba
Vaša zubna četkica ima vodootpornu dršku, sigurna je i namijenjena za uporabu u kupaonici.
• Svoju zubnu četkicu možete odmah koristiti ili je nakratko
napunite tako što ćete je postaviti na ukopčani punjač (g).
Napomena: Ako je baterija prazna (tijekom punjenja ne svijetli
nikakvo svjetlo indikatora punjenja baterije (e) ili četkica uopće ne
reagira kada pritisnete prekidač za uključivanje/isključivanje (c)),
ostavite je da se puni barem 30 minuta.
• Zeleno svjetlo indikatora punjenja (e) bljeska dok se drška puni.
Kad je baterija puna, svjetlo će se ugasiti. Kompletno punjenje
može potrajati do 12 sati, a potpuno napunjena baterija
omogućuje otprilike 2 tjedna redovne uporabe (dvaput dnevno po
2 minute) (slika 1).
Napomena: Ako se baterija prethodno jako ispraznila, indikator
punjenja možda neće odmah početi bljeskati; već tek nakon nekih
30 minuta.
• Kad je punjiva baterija pri kraju, indikator prazne baterije bljeskat
će crveno (f) pri uključivanju i isključivanju četkice, a rad motora
će se usporiti. Kada je baterija u potpunosti prazna, motor će
prestati raditi; za jedno pranje zubi trebat ćete je ostaviti da se
puni 30 minuta.
• Za svakodnevnu upotrebu drška može stajati na uključenoj jedinici
za punjenje kako bi zubna četkica uvijek bila puna. Nije moguće
prepuniti bateriju.
Napomena: Kako bi baterija imala optimalne performanse
preporučujemo da dršku spremate na sobnoj temperaturi.
Pozor: Nemojte izlagati dršku temperaturama višima od 50 °C.
Korištenje zubne četkice
Tehnike četkanja
Smočite glavu četkice i nanesite bilo koju vrstu zubne paste. Kako
biste izbjegli prskanje, postavite glavu četkice na zube prije nego
uključite uređaj (slika 2). Kada perete zube koristeći neku od glava
četkice Oral-B s oscilirajuće-rotacijskom tehnologijom,
polako pomičite glavu četkice od zuba do zuba i zadržite se na
pojedinoj zubnoj površini nekoliko sekundi (pogledajte sliku 5).
Bez obzira koji tip glave četkice koristite, zube prvo četkajte izvana,
onda iznutra i na kraju zagrizne plohe. Svakom kvadrantu posvetite
jednaku količinu vremena. Trebate li savjet o pravilnoj tehnici pranja
zubi, slobodno se obratite svojem stomatologu.
Tijekom prvih dana uporabe električne zubne četkice desni vam
mogu malo krvariti. U načelu krvarenje bi trebalo prestati nakon
nekoliko dana. Ako potraje duže od 2 tjedna, molimo posavjetujte
se sa svojim stomatologom. Ako imate osjetljive zube i desni,
Oral-B preporučuje korištenje nježnog načina četkanja «Sensitive»
(najbolje u kombinaciji s glavom četkice Oral-B «Sensitive»).
13
UTHORIZED
POA-00093881 Rev 001 Effective Date 2018-12-20
Printed 201
91932820_D601_CE_IL_02.indd 13
17.12.18 15:05
Načini rada (ovisno o modelu)
Četkice
s 1 načinom
rada
Četkice
s2
načina
rada
Četkice
s3
načina
rada
Četkice
s4
načina
rada
Četkice Načini rada
s5
(za dršku 3767)
načina
rada
Daily Clean – (Čisto svaki
dan) – standardni način
pranja zubi za svakodnevnu
oralnu higijenu
Pro Clean – za osjećaj
izvanredne čistoće (rad s većom frekvencijom pokreta).
Sensitive (Nježno) – njež-
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓
no, ali temeljito čišćenje
osjetljivih područja.
Whitening (Izbjeljivanje) –
poliranje za povremenu ili
svakodnevnu uporabu.
Gum Care (Njega desni) –
nježna masaža desni.
Kada uključite četkicu, automatski se aktivira način rada «Daily
Clean». Kako biste se prebacili na drukčiji način rada, samo
pritišćite prekidač za uključivanje/isključivanje (on/off) (slika 6).
Kako biste isključili četkicu, samo pritisnite i držite prekidač za
uključivanje/isključivanje (on/off) sve dok se motor ne isključi.
Napomena: Napomena: Željeni način rada možete odabrati i preko
Oral-BTM aplikacije.
Profesionalni mjerač vremena
Kratki isprekidani zvuk koji označava kraj intervala od 30 sekundi
podsjeća vas da ujednačeno očetkate svaki kvadrant usta
(pogledajte sliku 4). Dugi isprekidani zvuk označava da su prošle
2 minute, koliko stomatolozi preporučuju da traje četkanje. Ako se
četkica nakratko isključi tijekom pranja zubi, mjerač vremena pamti
koliko je vremena prošlo na 30 sekundi. Kad je stanka duža od
30 sekundi mjerač vremena se resetira na nulu.
Napomena: Mjeračem vremena možete upravljati i preko Oral-BTM
aplikacije.
Senzor pritiska
Ako je pritisak prejak, lampica senzora pritiska (b) svijetlit će
crveno, podsjećajući vas da smanjite pritisak. Osim toga, zaustavit
će se pulsiranje četkice, a oscilirajući pokreti će se usporiti
(ako četkate zube u načinu rada «Daily Clean» (čisto svaki dan),
«Pro Clean» (profesionalno čisto) ili «Sensitive» (nježno) (slika 3).
Povremeno provjeravajte rad senzora pritiska tako da lagano
pritisnete glavu četkice tijekom uporabe.
Glave zubnih četkica
Većina glava zubnih četkica Oral-B ima plava vlakna INDICATOR®
koja vam pomažu pratiti kad trebate zamijeniti glavu zubne četkice.
Temeljitim četkanjem, dvaput dnevno po dvije minute, plava boja će
izblijedjeti na pola nakon otprilike 3 mjeseca i tako označiti da je
vrijeme za zamjenu glave zubne četkice. Ako se vlakna saviju prije
nego što boja počne blijedjeti, to znači da zubnom četkicom prejako
pritišćete zube i desni.
Ako nosite zubni aparatić, nemojte koristiti glavu zubne četice Oral-B
«FlossAction» ili Oral-B «3D White». Preporučujemo da u tom slučaju
koristite glavu zubne četkice Oral-B «Ortho», koja je posebno
oblikovana za čišćenje oko aparatića i žica.
Povezivanje zubne četkice s pametnim
telefonom
Aplikacija Oral-B™ dostupna je za mobilne uređaje s operativnim
sustavima iOS i Android. Možete je besplatno preuzeti iz trgovina
App Store(SM) ili Google Play™.
Aplikacija Oral-B™ App omogućuje vam da pratite kako perete
zube i prilagodite postavke svoje zubne četkice.
• Pokrenite aplikaciju Oral-B™ App. Ona će vas voditi kroz postupak
uparivanja putem Bluetootha.
Napomena: Funkcionalnost aplikacije Oral-B™ App bit će
ograničena ako je na vašem pametnom telefonu isključen
Bluetooth (više informacija potražite u uputama za upotrebu
pametnog telefona).
• Kada vas aplikacija to zatraži, aktivirajte Bluetooth tako što ćete
podići četkicu s punjača koji je ukopčan u struju (g) ili tako što
ćete je nakratko uključiti i isključiti (c). Ona će se sama,
automatski povezati s Oral-B™ aplikacijom.
• Svaka uputa ove aplikacije prikazat će se na vašem pametnom
telefonu.
• Pri korištenju četkice uvijek držite svoj pametni telefon u blizini
(unutar 5 metara udaljenosti) te pripazite da pametni telefon
uvijek bude sigurno smješten na suhom mjestu.
• Postolje za pametni telefon (j) (ovisno o modelu) može poslužiti za
držanje vašeg telefona tijekom pranja zubi. Prije uporabe pobrinite
se da telefon dobro i stabilno sjedi u postolju.
Napomena: Vaš pametni telefon treba podržavati Bluetooth 4.0 (ili
viši)/ Bluetooth Smart kako bi se mogao povezati s drškom vaše
četkice.
Pozor: Provjerite upute za korištenje svog pametnog telefona
kako biste bili sigurni da je vaš telefon/punjač osmišljen za
sigurnu uporabu u kupaonici.
Za provjeru dostupnosti aplikacije Oral-B u pojedinoj zemlji,
molimo posjetite www.oralbappavailability.co.uk.
Preporuke za čišćenje
Nakon četkanja temeljito par sekundi ispirite glavu zubne četkice
pod tekućom vodom dok je drška uključena. Isključite dršku i
skinite glavu zubne četkice. Očistite ih odvojeno pod tekućom
vodom i dobro ih obrišite prije nego ponovno sastavite četkicu.
Jedinicu za punjenje prije čišćenja iskopčajte iz struje. Spremnik za
glave četkica i njegov zaštitni poklopac (h), nosač za glave četkica
(i) i postolje za pametni telefon (j) mogu se prati u perilici suđa.
Punjač (g), putni etui (k) i torbica za punjač (l) smiju se čistiti samo
vlažnom krpom (slika 7). Vodite računa o tome da u putni etui (k)
spremate samo čistu i suhu dršku/glave četkice.
Podložno promjenama bez prethodne najave.
Napomena o zaštiti okoliša
Ovaj proizvod sadrži punjive baterije i/ili reciklabilni
električni otpad. U interesu zaštite okoliša, nemojte
ga na kraju njegovog radnog vijeka odlagati zajedno s
kućnim otpadom, već na mjestima predviđenima za
prikupljanje takvog otpada u vašoj zemlji.
14
UTHORIZED
POA-00093881 Rev 001 Effective Date 2018-12-20
Printed 201
91932820_D601_CE_IL_02.indd 14
17.12.18 15:05
Jamstvo
Procter & Gamble International Operations SA 47, Route de
Saint-Georges 1213 Petit-Lancy, Geneva, Švicarska daje
dvogodišnje ograničeno jamstvo na uređaj počevši s danom kupnje.
Unutar jamstvenog roka besplatno ćemo ukloniti sve kvarove koji su
nastali zbog greške na materijalu ili u proizvodnji, bilo popravkom ili
zamjenom za novi uređaj, a tu odluku donosimo mi. Ovisno o
dostupnosti, zamjenski proizvod može biti druge boje ili će to biti
proizvod najsličnijih specifikacija.
Ovo se jamstvo primjenjuje u svakoj zemlji u kojoj ovaj uređaj
distribuira Braun ili njegov ovlašteni distributer. Ovo jamstvo ne
pokriva: oštećenja nastala nepravilnom upotrebom, normalnom
istrošenošću ili upotrebom, posebno što se tiče glava četkice, kao
ni nedostatke koji samo neznatno utječu na vrijednost ili valjanost
uporabe uređaja.
Jamstvo je nevažeće ako popravke izvrši neovlaštena osoba i ako
se ne koriste originalni dijelovi Braun.
Ovaj je uređaj opremljen pametnim radio modulom za Bluetooth
povezivanje. Nemogućnost uspostave pametne Bluetooth veze s
pojedinim pametnim telefonima nije pokrivena jamstvom za ovaj
uređaj, osim ako radio modul za Bluetooth unutar samog uređaja
nije oštećen.
Uređaji s Bluetoothom pokriveni su jamstvom svog proizvođača,
a ne jamstvom koje pruža Oral-B. Oral-B nema utjecaja i ne daje
nikakve preporuke proizvođačima uređaja, te stoga Oral-B ne
prihvaća nikakvu odgovornost za broj uređaja koji su kompatibilni
s našim Bluetooth sustavima.
Oral-B zadržava pravo da, bez prethodne najave, napravi bilo kakve
tehničke izmjene ili promjene implementacije sustava za značajke
proizvoda, sučelje kao i promjene strukture izbornika za koje smatra
da su potrebne kako bi sustavi Oral-B pouzdano funkcionirali.
Kako biste ostvarili svoja prava u okviru razdoblja koje pokriva
jamstvo, donesite ili pošaljite cijeli uređaj zajedno s računom na
adresu ovlaštenog servisnog centra Oral-B Braun.
Jamstvo za zamjenske glave četkice
Jamstvo koje daje Oral-B neće važiti u slučaju kada je oštećenje
drške električne punjive četkice Oral-B uzrokovano korištenjem
glava četkice drugih marki.
Oral-B ne preporučuje uporabu glava zubnih četkica drugih marki.
• Oral-B nema kontrolu nad kvalitetom zamjenskih glava četkica
drugih marki. Stoga, ne možemo jamčiti njihov učinak prilikom
pranja zubi na isti način na koji je to komunicirano pri kupni drške
punjive električne četkice Oral-B.
• Oral-B ne može jamčiti da će zamjenske glave zubne četkice
drugih marki dobro pristajati na dršku četkice Oral-B.
• Oral-B ne može predvidjeti dugotrajan učinak zamjenskih glava
četkica drugih marki na trošenje drške punjive električne zubne
četkice Oral-B.
Sve zamjenske glave zubnih četkica marke Oral-B imaju naznačen
logo Oral-B i udovoljavaju najvišim standardima koje postavlja
Oral-B. Oral-B ne prodaje zamjenske glave četkica ili dijelove drške
pod niti jednim drugim imenom.
Ovo jamstvo ni na koji način ne utječe na vaša ustavna prava.
Adresu najbližeg servisa možete pronaći na www.service.braun.
com ili pozivom na broj 01/6690-330.
Distributer: Procter & Gamble d.o.o., Bani 110, 10010 Zagreb
Proizvod:
Tip:
Tvornički broj:
Datum prodaje:
Broj računa:
Potpis prodavača i pečat:
Informacije o radijskom Bluetooth®
modulu
Iako su sve navedene funkcije podržane na Bluetooth uređaju,
Oral-B ne može jamčiti 100% pouzdanost u povezivanju i
konzistentnom radu značajki.
Performanse rada i pouzdanost veze izravno ovise o svakom
pojedinačnom Bluetooth uređaju, verziji programa, kao i
operativnom sustavu tih Bluetooth uređaja te sigurnosnim
postavkama koje pojedine tvrtke aktiviraju na tim uređajima.
Oral-B se pri izradi svojih četkica striktno pridržava Bluetooth
standarda prema kojima Bluetooth uređaji mogu komunicirati
i funkcionirati.
Međutim, ako proizvođači uređaja ne primjenuju te iste standarde,
Bluetooth kompatibilnost i značajke možda neće biti na očekivanoj
razini pa korisnik može doživljavati probleme s funkcionalnošću
i povezivanjem. Molimo imajte na umu da program na Bluetooth
uređaju može u značajnoj mjeri utjecati na njegovu kompatibilnost
i rad.
1) Jamstvo – izuzeća i ograničenja
Ovo ograničeno jamstvo odnosi se isključivo na nove proizvode
proizvedene od strane ili za tvrtku Procter & Gamble, njezine
podružnice ili zastupstva (u nastavku: «P&G») koji se mogu
identificirati preko robnog žiga Braun / Oral-B, imena marke ili
pripadajućeg logotipa. Ovo ograničeno jamstvo ne odnosi se na
bilo koji proizvod iza kojega ne stoji P&G, uključujući hardver i
softver. P&G nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili oštećenje
programa, podataka ili drugih informacija pohranjenih na nekom
mediju unutar proizvoda ili bilo kojeg proizvoda ili dijela iza kojeg ne
stoji P&G koji nisu pokriveni ovim ograničenim jamstvom.
Obnavljanje ili ponovna instalacija programa, podataka ili drugih
informacija nije obuhvaćena ovim ograničenim jamstvom.
Ovo ograničeno jamstvo ne obuhvaća (i) štetu uzrokovanu
nezgodom, zlouporabom, nepravilnom uporabom, zanemarivanjem, pogrešnom primjenom ili proizvodom iza kojeg ne stoji P&G;
(ii) oštećenja uzrokovana servisom koji nije proveo Braun ili njegov
autorizirani serviser; (iii) proizvod ili dio koji je izmijenjen bez
pismenog dopuštenja P&G-a, te (iv) oštećenja koja su proistekla
uslijed korištenja ili nemogućnosti korištenja dodatne opreme
Oral-B: držača za pametni telefon, postolja za pametni telefon koje
se montira na ogledalo ili putnog etuija koji funkcionira i kao punjač
(u nastavku: «Dodatna oprema»).
15
UTHORIZED
POA-00093881 Rev 001 Effective Date 2018-12-20
Printed 201
91932820_D601_CE_IL_02.indd 15
17.12.18 15:05
2) Uporaba držača/postolja za pametni telefon
Dodatna oprema Oral-B koja dolazi s ovim proizvodom osmišljena
je za pružanje praktičnog načina smještanja pametnog telefona
tijekom korištenja Oral-B aplikacije. Prije nego što odaberete
željenu poziciju telefona isprobajte više mogućnosti kako biste
pronašli onu koja je najbolja u vašem slučaju. Pripazite da to
radite na način koji neće oštetiti vaš telefon ako ispadne iz
postolja ili s nosača. Nemojte koristiti ovu dodatnu opremu u
automobilu.
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
U RAZMJERIMA DOPUŠTENIMA PRIMJENJIVIM ZAKONOM P&G I
NJEGOVI DISTRIBUTERI ILI DOBAVLJAČI NI U KOJEM SLUČAJU
NEĆE BITI ODGOVORNI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI ZA BIO
KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSLJEDIČNE,
POSEBNE, PRIMJERNE ILI KAŽNJIVE ŠTETE BILO KAKVE
PRIRODE KOJE PROIZLAZE IZ NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA
DODATNE OPREME ORAL-B, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA,
OSOBNE OZLJEDE, OŠTEĆENJA IMOVINE, GUBITAK VRIJEDNOSTI BILO KAKVOG PROIZVODA TREĆE STRANE KOJI SE KORISTI
U ILI S DODATNOM OPREMOM ORAL-B ILI GUBITAK UPORABE
DODATNE OPREME ORAL-B ILI BILO KAKVIH PROIZVODA TREĆIH
STRANA KOJI SE KORISTE U ILI S DODATNOM OPREMOM
ORAL-B, ČAK I AKO JE P&G BIO UPOZOREN NA MOGUĆNOST
TAKVE ŠTETE. BEZ OGRANIČAVANJA GORE NAVEDENOG, VI
PRIMATE NA ZNANJE I SLAŽETE SE DA P&G NIJE ODGOVORAN
ZA BILO KAKVA OŠTEĆENJA ILI UNIŠTENJE POTROŠAČKIH
ELEKTRONIČKIH UREĐAJA ILI NJIHOVE OSOBNE IMOVINE KOJI
SU SMJEŠTENI U ILI NA DODATNOJ OPREMI ORAL-B, KAO NI ZA
BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA IZ SPOMENUTIH UREĐAJA.
BILO KAKVO POTRAŽIVANJE OD MARKE ORAL-B NI U KOJEM
SLUČAJU NE SMIJE PRELAZITI CIJENU PLAĆENU PRILIKOM
KUPNJE NJEZINOG PROIZVODA.
Rješavanje problema
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Drška četkice
ne radi (kako
bi trebala) s
aplikacijom
Oral-BTM.
1. Aplikacija
Oral-BTM App je
isključena.
2. Bluetooth nije
aktiviran na
pametnom
telefonu.
3. Bluetooth je isključen na drški.
4. Bluetooth veza s
pametnim telefonom je izgubljena.
5. Vaš pametni telefon ne podržava Bluetooth 4.0
(ili viši)/Bluetooth Smart.
6. Drška na ukopčanom punjaču.
7. Neažurirana
aplikacija
Oral-BTM App.
1. Uključite aplikaciju Oral-BTM App.
2. Aktivirajte Bluetooth na
pametnom telefonu (opisano u
korisničkom priručniku).
3. Aktivirajte Bluetooth pritiskom
prekidača on/off (uključeno/
isključeno) (c) na 3 sekunde.
4. Nakratko uključitei isključite (c)
zubnu četkicu za ponovno
povezivanje ili uparivanje drške
i pametnog telefona putem
postavki aplikacije. Neka vaš
pametni telefon bude u
neposrednoj blizinikada ga
koristite s drškom.
5. Vaš pametni telefon mora
podržavati Bluetooth 4.0 (ili
viši)/ Bluetooth Smart kako bi
se uparila drška.
6. Bluetooth je isključen kada je
drška postavljena na uključeni
punjač.
7. Preuzmite najnoviju aplikaciju
Oral-BTM App.
Povratak na
tvorničke
postavke.
Želja za povratkom
na originalne
postavke aplikacije.
Pritisnite i držite prekidač (c) 10
sekundi dok sva svjetla (b, e i f)
istovremeno ne bljesnu dvaput.
Napomena: Bluetooth može biti
(de)aktiviran tijekom resetiranja.
Nakon resetiranja Bluetooth je
ponovno aktiviran.
APLIKACIJA
ZUBNA ČETKICA
Drška četkice
ne radi
(tijekom prve
uporabe).
Baterija je gotovo u
potpunosti prazna;
ne svijetli ni jedna
lampica.
Punite dršku najmanje 30 minuta.
Drška ne
aktivira niti
jedan mjerač
vremena.
Mjerač vremena je
izmijenjen/deaktiviran preko aplikacije.
Uz pomoć aplikacije promijenite
postavke mjerača vremena ili
napravite povratak na tvorničke
postavke (vidjeti kako se rješavaju
problemi vezani za aplikaciju).
Drška se ne
puni a lampice
naizmjenično
bljeskaju.
Temperatura okoliša je izvan raspona
koji je adekvatan za
punjenje (≤ 0 °C i
≥ 60 °C).
Preporučena temperatura okoliša
za punjenje je između 5°C i 35°C.
Ova punjiva zubna četkica opremljena je radijskim modulom koji
koristi frekvencijski pojas od 2,4 do 2,48 GHz s maksimalnom
snagom 1 mW.
Ovime Braun GmbH izjavljuje da je radijska oprema tipa 3771, 3765,
3754, 3764, 3762 i 3767 sukladna Direktivi 2014/53/EU. Cijeli tekst
EU izjave o sukladnosti dostupan je na ovoj internetskoj stranici:
www.oralb.com/ce.
Latviski
Sveicam jūs Oral-B!
Pirms zobu birstes lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet lietošanas
instrukciju un saglabājiet to.
SVARĪGI
• Periodiski pārbaudiet, vai produkts/vads
nav bojāts. Bojātu vai nefunkcionējošu
ierīci vairs nedrīkst izmantot. Ja produkts/
vads ir bojāts, nogādājiet to Oral-B
servisa centrā. Nepārveidojiet un
neremontējiet ierīci. Tas var izraisīt
aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienu
vai traumu.
• Nav ieteicams lietošanai bērniem, kas
jaunāki par 3 gadiem. Personas ar
16
UTHORIZED
POA-00093881 Rev 001 Effective Date 2018-12-20
Printed 201
91932820_D601_CE_IL_02.indd 16
17.12.18 15:05
fiziskiem, sensoriem vai garīgiem
traucējumiem vai arī bez atbilstošas
pieredzes un zināšanām drīkst lietot šo
produktu, ja tās tiek uzraudzītas vai ir
saņēmušas norādījumus par drošu
ierīces lietošanu un ja šīs personas
apzinās ar ierīces lietošanu saistītos
riskus.
• Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un
apkopi.
• Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci.
• Lietojiet šo ierīci tikai tam paredzētajā
nolūkā, kā aprakstīts šajā instrukcijā.
Neizmantojiet tādus papildrīkus, kas nav
ražotāja ieteikti. Lietojiet tikai komplektācijā
iekļauto lādētāju.
BRĪDINĀJUMS
• Lādētāju nedrīkst ievietot ūdenī vai šķidrumā vai glabāt vietā,
no kuras tas var iekrist vai tikt ievilkts vannā vai izlietnē. Ja
iekritis ūdenī, nesniedzieties pēc tā. Nekavējoties atvienojiet
no strāvas.
• Šī ierīce satur baterijas, kuras nav maināmas. Neatveriet un
neizjauciet ierīci. Akumulatora otrreizējai pārstrādei nogādājiet
visu ierīci elektroierīču pārstrādes punktos. Korpusa atvēršana
sabojās ierīci un šajā gadījumā servisa nodrošināšana nebūs
spēkā.
• Izraujot no kontaktligzdas, vienmēr satveriet kontaktdakšu nevis
vadu. Kontaktdakšai nedrīkst pieskarties ar mitrām rokām. Tas
var radīt elektriskās strāvas triecienu.
• Ja jūs ārstējat kādu mutes dobuma slimību, pirms lietošanas
konsultējieties ar savu zobārstu.
• Šī zobu birste ir personīgās higiēnas ierīce un tā nav paredzēta
lietošanai daudziem pacientiem zobārstniecības prakses vietās
vai iestādēs.
• Tikai zobu tīrīšanai. Nekošļāt birsti un neiekosties tajā.
Neizmantot kā rotaļlietu vai bez pieaugušo uzraudzības.
Lai nesabojātu zobu birstes uzgali un tādējādi neradītu risku aizrīties
ar sīkām detaļām vai bojāt zobus:
• Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai zobu birstes
uzgalis nav nolietojies. Pārtrauciet lietot zobu birsti, ja tās
uzgalis ir nolietojies. Nekad nelietojiet ierīci bez zobu birstes
uzgaļa.
• Ja zobu birstes rokturis nokrīt zemē, birstes uzgalis ir jānomaina
pirms nākamās lietošanas reizes, pat ja tam nav redzamu
bojājumu.
• Zobu birstes uzgalis jānomaina reizi 3 mēnešos vai agrāk, ja zobu
birstes uzgalis ir nolietojies.
• Rūpīgi notīriet zobu birstes uzgali pēc katras lietošanas reizes
(skat. nodaļu «Ieteikumi tīrīšanai»). Pareiza tīrīšana garantē zobu
birstes lietošanas drošumu un funkcionalitāti.
Svarīga informācija
• Jūsu Oral-B zobu birsti var lietot ar jūsu viedtālruni (sīkāk
sadaļā «Zobu birstes pievienošana jūsu viedtālrunim»).
• Lai novērstu elektromagnētisko ietekmi un/vai neatbilstību,
deaktivizējiet radio viļņu pārraidi pirms zobu birstes lietošanas
ierobežotās zonās, piemēram, lidmašīnās vai īpaši atzīmētās
vietās slimnīcās. Deaktivizējiet radio viļņu pārraidi, kad zobu
birste ir izslēgta, spiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (c)
3 sekundes. Visi indikatora gaismas signāli (b, e un f)
iedegsies vienlaicīgi. Šāda pati procedūra ir radio viļņu
pārraides ieslēgšanai.
Ievērojiet: ikreiz, kad izslēdzat zobu birsti, lietojot to bez radio
viļnu pārraides funkcijas, indikatora gaismas signāli iedegsies
vienlaicīgi.
• Personām ar elektroniskajiem sirds stimulatoriem ieslēgta
zobu birste vienmēr jātur vismaz 15 cm attālumā no
elektroniskā sirds stimulatora. Tikko ir jūtama ietekme,
deaktivizējiet zobu birstes radio viļņu pārraidi.
Apraksts
a
b
c
d
e
f
g
Zobu birstes uzgalis
Spiediena sensora gaismas signāls
Poga on/off (ieslēgt/izslēgt) (tīrīšanas režīmu izvēle)
Korpuss (ar Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju)
Uzlādes gaismas signāls
Zema uzlādes līmeņa gaismas signāls
Lādētājs
Papildpiederumi (atkarībā no modeļa)
h Nodalījums uzgaļu glabāšanai ar aizsargvāciņu
i Uzgaļu turētājs
j Viedtālruņa turētājs
k Futrālis ceļojumiem (dizains var atšķirties)
I Lādētāja maciņš
Ievērojiet: saturs var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.
Specifikācijas
Sprieguma specifikācijas, lūdzu, skatīt lādētāja apakšā.
Trokšņu līmenis: 68 dB (A)
Lādēšana un darbināšana
Zobu birstei ir ūdens drošs korpuss, tā ir elektrodroša un veidota
lietošanai vannas istabā.
• Varat lietot zobu birsti jau tūlīt vai nedaudz to uzlādēt, ievietojot
elektrotīklam pieslēgtā lādētājā (g).
Ievērojiet: ja akumulators ir izlādējies (lādēšanas laikā nav
uzlādes gaismas signāla (e) vai nav reakcijas, nospiežot pogu
on/off (c)), lādējiet to vismaz 30 minūtes.
• Zaļais uzlādes gaismas signāls (e) migo, kamēr korpuss tiek
uzlādēts. Kad tas ir pilnībā uzlādēts, gaismas signāli nodziest.
Pilna uzlāde parasti ilgst 12 stundas un nodrošina zobu birstes
darbību vismaz 2 nedēļas, to izmantojot regulārai zobu tīrīšanai
(2 minūtes divreiz dienā) (1. attēls).
Ievērojiet: ja zobu birste ir pilnībā izlādējusies, uzlādes gaismas
signāli uzreiz nesāks mirgot; tie parādīsies pēc 30 minūtēm.
• Ja akumulatora jauda ir zema, tad ieslēdzot vai izslēdzot zobu
birsti dažas sekundes mirgo sarkanais uzlādes gaismas signāls
(f) un motora ātrums samazinās. Tiklīdz akumulators būs
izlādējies, motors apstāsies; lai tas atkal darbotos, akumulators
būs jālādē vismaz 30 minūtes.
17
UTHORIZED
POA-00093881 Rev 001 Effective Date 2018-12-20
Printed 201
91932820_D601_CE_IL_02.indd 17
17.12.18 15:05
• Korpusu vienmēr var turēt lādētājā, kas pievienots elektrotīklam;
ierīce novērš pārmērīgu uzlādēšanu.
Ievērojiet: optimālai akumulatora ekspluatācijai turiet korpusu
istabas temperatūrā.
Uzmanību: nepakļaujiet korpusu temperatūrai, kas augstāka
par 50 °C.
Zobu birstes lietošana
Tīrīšanas tehnika
Samitriniet zobu birstes uzgali un uzspiediet jebkādu zobu pastu.
Lai izvairītos no šļakstīšanās, pirms zobu birstes ieslēgšanas virziet
tās uzgali uz zobiem (2. attēls). Tīrot zobus ar kādu no Oral-B
oscilējoši-rotējošiem uzgaļiem, lēnām virziet zobu birstes
uzgali no zoba uz zobu, veltot dažas sekundes katra zoba virsmai
(5. attēls).
Ar jebkuru zobu birstes uzgali sāciet tīrīt zobu ārējās virsmas, pēc
tam iekšējās virsmas, un visbeidzot kožamvirsmas. Vienādi notīriet
visus četrus mutes dobuma kvadrantus. Varat arī konsultēties ar
savu zobārstu vai zobu higiēnistu par jums piemērotāko tīrīšanas
metodi.
Pirmajās elektriskās zobu birstes lietošanas dienās, iespējams,
jūsu smaganas nedaudz asiņos. Parasti pēc dažām dienām
asiņošana pāriet. Ja smaganu asiņošana saglabājas pēc
2 nedēļām, lūdzu, konsultējieties ar savu zobārstu vai zobu
higiēnistu. Ja jums ir jutīgi zobi un/vai smaganas, Oral-B iesaka
lietot režīmu «Sensitive» (pēc izvēles kopā ar Oral-B «Sensitive»
zobu birstes uzgali).
Tīrīšanas režīmi (atkarībā no modeļa)
12režīms režīmi
3režīmi
4režīmi
5režīmi
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓
Tīrīšanas režīmi
(korpusa tipam 3767)
Daily Clean (Ikdienas
tīrīšana) – standarta režīms
mutes dobuma tīrīšanai
ikdienā.
Pro Clean – īpašai tīrības
sajūtai (darbojas ar augstāk
u frekvenci)
Sensitive (Jutīgiem zo-
biem) – saudzīga, bet rūpīga tīrīšana jutīgās mutes
dobuma vietās
Whitening (Baltināšana) –
īpaša pulēšana ikdienā vai
atsevišķos gadījumos
Gum Care (Smaganu kopšana) – Maiga smaganu
masāža
Jūsu zobu birste automātiski sāk darbību režīmā «Daily Clean».
La pārslēgtu uz citiem režīmiem, secīgi nospiediet pogu on/off
(6. attēls). Izslēdziet zobu birsti, nospiežot un turot pogu on/off,
līdz motors apstājas.
Ievērojiet: jūs varat iestatīt vai uzlabot režīmu funkcionalitāti,
izmantojot Oral-BTM aplikāciju.
Profesionālais taimeris
Īsa, aprauta skaņa ik pēc 30 sekundēm jums atgādina par to, ka
visi četri mutes dobuma kvadranti jātīra vienādi (4. attēls). Gara,
aprauta skaņa liecina par to, ka profesionāļu ieteiktais 2 minūšu
zobu tīrīšanas laiks ir pagājis. Ja tīrīšanas laikā zobu birste tiek
izslēgta, informācija par pagājušo tīrīšanas laiku tiek saglabāta 30
sekundes. Ja pauze ir ilgāka par 30 sekundēm, tad taimeris tiek
atiestatīts.
Ievērojiet: jūs varat iestatīt vai uzlabot taimera funkcionalitāti,
izmantojot Oral-BTM aplikāciju.
Spiediena sensors
Ja zobu tīrīšanas laikā tiek pielietots pārāk liels spiediens,
iedegsies spiediena sensora sarkanais gaismas signāls (b), ziņojot
par to, ka jāsamazina spiediens. Bez tam, uzgaļa pulsācija tiks
pārtraukta un oscilējošās kustības tiks samazinātas (režīmos «Daily
Clean», «Pro Clean» un «Sensitive») (3. attēls). Periodiski
pārbaudiet spiediena sensora darbību, lietošanas laikā viegli
piespiežot zobu birstes uzgali.
Zobu birstes uzgaļi
Vairumam Oral-B zobu birstu uzgaļu ir gaiši zili INDICATOR® sariņi,
lai palīdzētu jums noteikt, kad ir jāmaina zobu birstes uzgalis.
Rūpīgi tīrot zobus divas reizes dienā, divas minūtes, zilā sariņu
krāsa daļēji izbalēs aptuveni 3 mēnešu laikā, tādējādi norādot, ka ir
laiks nomainīt uzgali. Ja sariņi zaudē formu pirms krāsa izbalē, jūs
pārāk stipri spiežat zobu birstes uzgali pie zobiem un smaganām.
Mēs neiesakām lietot Oral-B «FlossAction» vai Oral-B «3D White»
zobu birstes uzgaļus, ja lietojat ortodontiskās skavas. Varat
izmantot Oral-B «Ortho» zobu birstes uzgali, kas īpaši veidots, lai
tīrītu ap ortodontiskajām skavām.
Zobu birstes pievienošana jūsu
viedtālrunim
Oral-B™ aplikācija ir pieejama mobilajām ierīcēm, kas darbojas ar
iOs vai Android operētājsistēmām. To var lejupielādēt bez maksas
no App Store(SM) vai Google Play™.
Lietotne Oral-B™ sniedz iespēju sekot līdzi zobu tīrīšanai un
pielāgot zobu birstes iestatījumus.
• Atveriet lietotni Oral-B™. Tajā tiks izskaidrots, kā izveidot
Bluetooth pāra savienojumu.
Piezīme. Lietotnes Oral-B™ funkcionalitāte ir ierobežota, ja jūsu
viedtālrunī ir deaktivizēta Bluetooth funkcija (kā to aktivizēt,
skatiet sava viedtālruņa lietošanas instrukcijā).
• Tiklīdz aplikācija uz to norāda, aktivizējiet Bluetooth, izņemot
zobu birsti no elektrotīklam pievienota lādētāja (g) vai uz īsu brīdi
ieslēdzot vai izslēdzot zobu birsti (c). Tā automātiski savienosies
ar Oral-B™ aplikāciju.
• Jebkuri aplikācijas norādījumi tiks uzrādīti jūsu viedtālrunī.
• Turiet viedtālruni savā tuvumā (5 m attāluma ietvaros), kad
lietojat to kopā ar zobu birstes korpusu. Pārliecinieties, ka
viedtālrunis ir droši novietots sausā vietā.
• Viedtālruņa turētājs (j) (atkarībā no modeļa) lietošanas laikā var
turēt jūsu viedtālruni. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka jūsu
tālrunis ir piemērots turētājam un turas stabili.
Ievērojiet: Jūsu viedtālrunim ir jāatpazīst Bluetooth 4.0 (vai
jaunāks)/ Bluetooth Smart, lai to varētu savienot pārī ar zobu
birstes korpusu.
Uzmanību: ievērojiet jūsu viedtālruņa lietošanas instrukcijā norādīto,
lai pārliecinātos, ka jūsu viedtālrunis ir piemērots lietošanai vannas
istabā.
Pārbaudiet www.oralbappavailability.co.uk kurās valstīs
Oral-B aplikācija ir pieejama.
18
UTHORIZED
POA-00093881 Rev 001 Effective Date 2018-12-20
Printed 201
91932820_D601_CE_IL_02.indd 18
17.12.18 15:05
Ieteikumi tīrīšanai
Pēc lietošanas noskalojiet zobu birstes uzgali zem tekoša ūdens,
kamēr ierīce ir ieslēgta. Tad izslēdziet ierīci un noņemiet uzgali.
Notīriet uzgali un korpusu atsevišķi un nosusiniet pirms ierīces
salikšanas. Pirms lādēšanas ierīces tīrīšanas atslēdziet to no
elektrotīkla. Nodalījums uzgaļu glabāšanai / aizsargvāciņš (h),
uzgaļu turētājs (i) un viedtālruņa turētājs (j) ir piemēroti mazgāšanai
trauku mazgāšanas mašīnā.
Lādētāju (g), ceļošanas futrāli (k) un lādētāja maciņu (I) var tīrīt tikai
ar mitru drānu (7. attēls). Ceļošanas futrālī (k) ievietojiet tikai tīru un
sausu zobu birstes korpusu/zobu birstes uzgaļus.
Informācija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.
Paziņojums par vides aizsardzību
Produkts satur baterijas un/vai pārstrādājamus
elektriskos atkritumus. Lai aizsargātu apkārtējo vidi,
neizmetiet produktu sadzīves atkritumos, bet
pārstrādāšanas nolūkā nogādājiet to elektrisko
atkritumu savākšanas punktos.
Servisa nodrošināšana
Šim produktam mēs nodrošinām 2 gadu bezmaksas servisu no
produkta iegādes dienas. Servisa nodrošināšanas laikā, veicot
remontu vai nomainot bojātās produkta detaļas, mēs bez maksas
novērsīsim visus defektus, kas radušies ražošanas procesā. Ja
produktu nav iespējams salabot, to var apmainīt pret jaunu vai
analoģisku produktu. Atkarībā no pieejamības ierīce var tikt
nomainīta ar ierīci citā krāsā vai ekvivalentu modeli.
Šī servisa nodrošināšana ir spēkā jebkurā valstī, kurā šo produktu
piedāvā Braun vai tā pilnvaroti izplatītāji. Servisa nodrošināšana
neattiecas uz
1) bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā;
2) normālu ierīces nolietojumu, īpaši attiecībā uz zobu birstes
uzgaļiem;
3) defektiem, kuri būtiski neietekmē ierīces darbību vai tās vērtību.
Servisa nodrošināšana nav spēkā, ja remontu ir veikusi persona,
kura nav pilnvarota to darīt, kā arī ja remonta laikā nav
izmantotas oriģinālās Braun detaļas.
Šī ierīce ir aprīkota ar Bluetooth Smart apstiprinātu radio moduli.
Ja neizdodas savienot Bluetooth Smart ar konkrēto viedtālruni, tas
neietilpst ierīces servisa nodrošināšanā, ja vien šīs ierīces
Buetooth radio modulis nav bojāts.
Bluetooth ierīču servisa nodrošināšanu veic šo ierīču ražotāji un
nevis Oral-B. Oral-B neietekmē ierīces ražotājus un neveic tiem
nekādas rekomendācijas, tāpēc Oral-B neuzņemas atbildību par
ierīču daudzumu, kuras ir savietojamas ar mūsu Bluetooth
sistēmām.
Oral-B patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt tehniskus
pārveidojumus vai izmaiņas sistēmas īstenošanā attiecībā un
ierīces funkcijām, interfeisu un izmaiņām izvēlnes struktūrā, kas
tiek uzskatītas par nepieciešamām Oral-B sistēmas uzticamas
darbības nodrošināšanai.
Lai veiktu bezmaksas ierīces remontu servisa nodrošināšanas
laikā, griezieties Braun pilnvarotā servisa centrā, līdzi ņemot ierīci
un pirkuma čeku. Patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar
normatīvajiem aktiem un šie noteikumi neietekmē patērētāja ar
likumu noteiktās tiesības.
Informācija
Bluetooth® radio modulis
Kaut arī visas norādītās funkcijas Bluetooth ierīcē tiek uzturētas,
Oral-B nenodrošina 100% drošumu savienojumos, un funkciju
darbību konsekvenci.
Darbība un savienojuma drošums ir katras konkrētas Bluetooth
ierīces, programmatūras versijas, kā arī šo Bluetooth ierīču
operējošās sistēmas un kompānijas drošības noteikumu attiecībā
uz ierīci ieviešanas tiešs rezultāts.
Oral-B stingri ievēro un īsteno Bluetooth standartu, ar kura
palīdzību Bluetooth ierīces var tikt savienotas un darboties Oral-B
zobu birstēs.
Tomēr, ja ierīces ražotāji šo standartu neīsteno, Bluetooth
savietojamība un funkcijas turpmāk būs apdraudētas un lietotājam
var rasties problēmas saistībā ar darbību un funkcijām. Lūdzu,
ņemiet vērā, ka programmatūra Bluetooth ierīcē var būtiski
ietekmēt savietojamību un darbību.
1) Servisa nodrošināšana – izņēmumi un ierobežojumi
Šī servisa nodrošināšana attiecas tikai uz jaunajiem produktiem,
kurus ražo uzņēmums Procter & Gamble, tā filiāles vai
meitasuzņēmumi vai uzņēmumi tā uzdevumā («P&G»), ko var
atpazīt pēc Braun / Oral-B zīmola, nosaukuma vai logotipa, kas
redzams uz produktiem. Šī servisa nodrošināšana neattiecas uz
jebkuru produktu, tai skaitā aparatūru un programmatūru, kas nav
P&G produkts. P&G nav atbildīgs par bojājumiem vai zudumu
jebkurai programmai, datiem vai citai informācijai, kas iekļauta
jebkādos komplektācijā iekļautajos dokumentos, vai jebkuram
produktam vai detaļai, kas nav P&G produkts vai detaļa, un uz ko
neattiecas šī servisa nodrošināšana.
Šajā servisa nodrošināšanā neietilpst programmu, datu un citas
informācijas atjaunošana vai atkārtota instalēšana.
Šī servisa nodrošināšana neattiecas uz (i) bojājumiem negadījuma,
ļaunprātīgas, nepareizas, neuzmanīgas lietošanas rezultātā, uz
produktiem, kas nav P&G produkti; (ii) bojājumiem, kas radušies
tāda servisa rezultātā, kuru nav veicis Braun vai tā pilnvarots
pārstāvis; (iii) produktu vai tā daļu, kas ir pārveidoti bez rakstiskas
P&G atļaujas, un (iv) bojājumiem, kas radušies Oral-B viedtālruņa
statīva, viedtālruņa turētāja pie spoguļa vai lādējošā ceļojuma
futlāra lietošanas vai nelietošanas rezultātā («Papildpiederumi»).
2) Viedtālruņa turētāja lietošana
Komplektācijā iekļautie Oral-B papildpiederumi ir paredzēti ērtai
viedtālruņa novietošanai Oral-B aplikācijas izmantošanas laikā.
Pirms lietošanas izmēģiniet novietot viedtālruni turētājā dažādos
virzienos, lai varētu noteikt labāko viedtālruņa vietu turētājā.
Pārliecinieties, ka to darāt tādā veidā, kas nekaitē viedtālrunim
gadījumā, ja tas izkrīt no statīva. Nelietojiet automašīnās.
ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS
P&G, TĀ IZPLATĪTĀJI VAI PIEGĀDĀTĀJI TĀDĀ MĒRĀ, KĀ TO PAREDZ
ATTIECĪGĀ LIKUMDOŠANA, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI
JUMS VAI JEBKURAI TREŠAJAI PERSONAI PAR JEBKĀDIEM
TIEŠIEM, NETIEŠIEM, GADĪJUMA RAKSTURA, IZRIETOŠIEM,
ĪPAŠIEM, TIPVEIDA VAI SODA REZULTĀTĀ RADĪTIEM
ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES ORAL-B PAPILDPIEDERUMU
LIETOŠANAS VAI NELIETOŠANAS REZULTĀTĀ, TO SKAITĀ, BET
NEIEROBEŽOJOT, PERSONU TRAUMAS, ĪPAŠUMA BOJĀJUMS,
JEBKURU TREŠO PERSONU PRODUKTU, KAS LIETOTI AR
19
UTHORIZED
POA-00093881 Rev 001 Effective Date 2018-12-20
Printed 201
91932820_D601_CE_IL_02.indd 19
17.12.18 15:05
ORAL-B PAPILDPIEDERUMIEM, VĒRTĪBAS ZUDUMS VAI NESPĒJA
LIETOT ORAL-B PAPILDPIEDERUMUS VAI JEBKURUS TREŠĀS
PERSONAS PRODUKTUS, KAS TIEK LIETOTI AR ORAL-B
PAPILDPIEDERUMIEM, PAT JA P&G IR ZIŅOTS PAR ŠĀDU
ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU. NEIEROBEŽOJOT IEPRIEKŠMINĒTO,
JŪS SAPROTAT UN PIEKRĪTAT TAM, KA P&G NAV ATBILDĪGS PAR
JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM ATTIECĪBĀ UZ
PATĒRĒTĀJA ELEKTRONISKĀM IERĪCĒM VAI CITU PERSONĪGO
ĪPAŠUMU, KAS IEVIETOTI ORAL-B PAPILDPIEDERUMOS VAI
ATRODAS ĀRPUS TIEM, VAI JEBKĀDU DATU ZUDUMU
IEPRIEKŠMINĒTAJĀS IERĪCĒS. JEBKĀDA ZAUDĒJUMU
ATLĪDZINĀŠANAS PRASĪBA PRET ORAL-B NEKĀDĀ GADĪJUMĀ
NEPĀRSNIEDZ FAKTISKO CENU, KAS SAMAKSĀTA PAR
PRODUKTA PIRKUMU.
Zobu birstes maināmo uzgaļu
bezmaksas servisa nodrošināšana
Oral-B bezmaksas servisa nodrošināšana tiks anulēta, ja tiks
konstatēts, ka elektriskā, atkārtoti uzlādējamā roktura bojājums ir
saistīts ar citu zīmolu zobu birstes maināmo uzgaļu izmantošanu.
Oral-B neiesaka izmantot citu zīmolu maināmos zobu birstes
uzgaļus.
• Oral-B neatbild par citu zīmolu maināmo zobu birstes uzgaļu
kvalitāti. Tādēļ, izmantojot citu zīmolu maināmos zobu birstes
uzgaļus kopā ar elektrisko, atkārtoti uzlādējamo rokturi, mēs
nevaram nodrošināt tādus tīrīšanas rezultātus, kādi tika piedēvēti
sākotnējā pirkuma laikā.
• Oral-B nevar nodrošināt to, ka citu zīmolu maināmie zobu birstes
uzgaļi, labi derēs rokturim.
• Oral-B nevar paredzēt citu zīmolu maināmo zobu birstes uzgaļu
ietekmi uz roktura nolietojumu ilgtermiņā.
Uz visiem Oral-B maināmajiem zobu birstes uzgaļiem ir Oral-B
logotips un tie atbilst Oral-B augstajiem kvalitātes standartiem.
Oral-B nepārdod maināmos zobu birstes uzgaļus un roktura daļas
ar citu zīmolu.
Bojājumu novēršana
Problēma
Iespējamais
iemesls
Risinājums
Korpuss
nedarbojas
(pareizi) ar
Oral-BTM
aplikāciju.
1. Lietotne OralBTM ir izslēgta.
2. Viedtālrunī nav
aktivizēta Bluetooth funkcija.
3. Zobu birstes
korpusā ir deaktivizēta Bluetooth funkcija.
4. Pārtraukts Bluetooth savienojums ar viedtālruni.
5. Jūsu viedtālrunis
neatbalsta Bluetooth 4.0 (vai
jaunāku versiju)/
Bluetooth
Smart.
6. Zobu birstes
korpuss ir novietots ieslēgtā lādētājā.
7. Novecojusi lietotnes Oral-BTM
versija.
1. Ieslēdziet lietotni Oral-BTM.
2. Viedtālrunī aktivizējiet
Bluetooth (viedtālruņa
lietošanas instrukcijā
aprakstīts, kā to izdarīt).
3. Aktivizējiet Bluetooth,
nospiežot ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu (c) un
paturot to nospiestu 3
sekundes.
4. Uz īsu brīdi ieslēdziet zobu
birsti un izslēdziet to (c), lai
vēlreiz izveidotu savienojumu
starp zobu birstes korpusu un
viedtālruni vai savienotu tos
pārī, izmantojot lietotnes
iestatījumus. Turiet viedtālruni
tuvu, ja izmantojat to kopā ar
zobu birstes korpusu.
5. Viedtālrunim ir jāatbalsta
Bluetooth 4.0 (vai jaunāka
versija)/Bluetooth Smart, lai
to varētu savienot pārī ar zobu
birstes korpusu.
6. Bluetooth funkcija tiek
deaktivizēta, kamēr zobu
birstes korpuss ir novietots
ieslēgtā lādētājā.
7. Lejupielādējiet jaunāko lietotni
Oral-BTM.
Ierīce ir
atiestatīta uz
rūpnīcas
iestatījumiem.
Ir vēlama oriģinālā
aplikācijas darbība.
Nospiediet un 10 sekundes turiet
nospiestu ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu (c), kamēr visas
gaismas (b, e un f) vienlaikus
divreiz nomirgo.
Piezīme. Bluetooth var aktivizēt/
deaktivizēt, veicot atiestatīšanu.
Pēc atiestatīšanas Bluetooth
funkcija tiek atkal aktivizēta.
Korpuss nedarbojas (pirmās
lietošanas laikā)
Akumulatora uzlādes līmenis ir ļoti
zems; nedarbojas
neviens gaismas
signāls.
Lādējiet vismaz 30 minūtes.
Korpusā
nedarbojas
taimeris.
Taimeris ir mainīts/
deaktivizēts, izmantojot aplikāciju.
Izmantojiet aplikāciju, lai mainītu
taimera iestatījumus vai atiestatītuatpakaļ uz rūpnīcas iestatījumiem(sk. Aplikācijas problēmu
risināšana).
Korpuss nelādējas, bet lādēšanas indikatora gaismas
signāli mirgo
viens aiz otra.
Apkārtējā temperatūra lādēšanai ir ārpus pieļaujamās rozbežas (≤ 0 °C un
≥ 60 °C).
Ieteicamā apkārtējā temperatūra
lādēšanai ir 5 °C to 35 °C.
APLIKĀCIJA
ZOBU BIRSTE
Šajā uzlādējamā zobu birstē ir iestrādāts radio modulis, kas
darbojas 2,4–2,48 GHz frekvenču diapazonā ar maksimālo jaudu
1 mW.
Ar šo Braun GmbH paziņo, ka radioiekārtu tipi 3771, 3765, 3754,
3764, 3762 un 3767 atbilst Direktīvas 2014/53/EK prasībām. Pilns
EK atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā tīmekļa vietnē:
www.oralb.com/ce
Eesti
Täname, et valisite Oral-B!
Enne hambaharja kasutuselevõttu palun lugege käesolevaid
juhiseid ning hoidke alles kasutusjuhend.
TÄHTIS
• Kontrollige toodet/juhet regulaarselt kahjustuste suhtes. Kahjustunud või mittetöötavat
20
UTHORIZED
POA-00093881 Rev 001 Effective Date 2018-12-20
Printed 201
91932820_D601_CE_IL_02.indd 20
17.12.18 15:05
•
•
•
•
seadet ei tohi kasutada. Kui toode/juhe on
kahjustunud, tooge see Oral-B teeninduskeskusesse. Ärge muutke ega remontige
toodet. See võib põhjustada tulekahju,
elektrilöögi või vigastuse.
Alla 3-aastastel lastel pole soovitatav toodet
kasutada. Neid hambaharju tohivad kasutada lapsed, ja piiratud füüsiliste, sensoorsete
või vaimsete võimete või väheste kogemuste
ja teadmistega isikud, kui nad tegutsevad
nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve või juhendamise all, kasutades seadet
turvalisel viisil ning mõistes kaasnevaid ohte.
Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada.
Lapsed ei tohi seadmega m<ngida.
Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt
vastavalt k<esolevale juhendile. =rge kasutage lisaosi, mis ei ole tootja poolt soovitatud. Kasutage ainult seadme juurde kuuluvat
laadijat.
HOIATUS
• Ärge pange laadijat vette ega teistesse vedelikesse ega hoidke
seda kohas, kust see võiks vanni või kraanikaussi kukkuda. Ärge
võtke vettekukkunud seadet veest välja. Eemaldage see kohe
vooluvõrgust.
• See seade sisaldab patareisid, mida ei saa välja vahetada. Ärge
võtke toodet osadeks lahti. Aku ära viskamisel visake ära kogu
seade vastavalt kohalikele keskkonnaregulatsioonidele.
Käepideme avamine lõhub seadme ning muudab garantii
kehtetuks.
• Vooluvõrgust eemaldamisel hoidke alati kinni pistikust, mitte
juhtmest. Ärge katsuge pistikut märgade kätega. See võib anda
elektrilöögi.
• Kui saate ravi mistahes suuõõne haiguse vastu, pidage enne
toote kasutamist nõu hambaarstiga.
• See hambahari on mõeldud isiklikuks kasutamiseks ja ei ole
ette nähtud kasutamiseks mitmetel patsientidel
hambaraviasutustes.
• Ette nähtud ainult hammaste harjamiseks. Ärge närige ega
hammustage harja. Mitte kasutada mänguasjana ega ilma
täiskasvanu järelevalveta.
Harjapea purunemise vältimiseks, mis võib tekitada väikestest
osadest tingitud lämbumisohtu või kahjustada hambaid, tehke
järgmist:
• Veenduge enne igat kasutuskorda, et harjapea on õiges asendis.
Lõpetage hambaharja kasutamine, kui harjapea ei ole enam
õiges asendis. Ärge kunagi kasutage hambaharja ilma
harjapeata.
• Kui hambaharja käepide kukub maha, tuleb harjapea enne
järgmist kasutuskorda välja vahetada, isegi kui nähtavaid
kahjustusi pole.
• Vahetage harjapead iga 3 kuu järel või sagedamini, kui harjapea
on kulunud.
• Puhastage harjapead korralikult pärast igat kasutuskorda
(vt peatükki «Soovitused puhastamiseks»). Korralik puhastamine
tagab hambaharja ohutu kasutamise ja tööea.
Oluline teave
• Seda Oral-B hambaharja saab kasutada koos nutitelefoniga
(lisainformatsioon peatüki «Hambaharja ühendamine
nutitelefoniga» all).
• Elektromagnetiliste häirete ja/või ühildumiskonfliktide
ärahoidmiseks deaktiveerige hambaharja raadioedastus enne,
kui kasutate seda kohtades, kus selliste seadmete kasutamine
on keelatud, nt lennukites või spetsiaalselt märgistatud aladel
haiglates. Raadioedastuse deaktiveerimiseks vajutage sisse/
väljalülitusnupule 3 sekundit siis, kui hambahari on välja
lülitatud. Kõik indikaatortuled (b,e ja f) vilguvad üheaegselt. Kui
soovite raadioedastust reaktiveerida järgige sama protseduuri.
Märkus: Iga kord, kui kasutate hambaharja nii, et raadioedastus
on välja lülitatud vilguvad indikaatortuled hambaharja välja
lülitamisel.
• Südamestimulaatoriga isikud peaksid alati hoidma hambaharja 15 cm kaugusel südamestimulaatorist, kui hambahari
on sisse lülitatud. Kui teil on kahtlus, et raadioedastus segab
südamestimulaatori tööd lülitage hambaharja raadioedastus
välja.
Kirjeldus
a
b
c
d
e
f
g
Harjapea
Surveanduri märgutuli
Sisse-/väljalülitusnupp (režiimivalik)
Käepide (Bluetooth® juhtmevaba tehnoloogiaga)
Laadimistaseme märgutuli
Madala laadimistaseme märgutuli
Laadija
Lisatarvikud (sõltuvalt mudelist):
h Kaitsekaanega vahetusharjapeade hoiukarp
i Vahetusharjapeade hoidik
j Nutitelefoni hoidik
k Reisikarp (disain võib varieeruda)
I Laadija kott
Märkus: Sisu võib erineda sõltuvalt ostetud mudelist.
Spetsifikatsioonid
Pingenäitajaid vt laadimisseadme põhjalt.
Müratase: 68 dB (A)
Laadimine ja kasutamine
Sellel hambaharjal on veekindel käepide, mis on elektriliselt
turvaline ja loodud kasutamiseks vannitoas.
• Hambaharja võib kasutada kohe või peale vooluvõrku ühendatud
laadimisseadmega (g) lühiajaliselt laadimist.
Märkus: Kui aku on täiesti tühi (laadimistaseme märgutuli ei põle
(e) laadimise ajal ega sisse-/väljalülitusnupu (c) vajutamisel),
laadige seda vähemalt 30 minutit.
21
UTHORIZED
POA-00093881 Rev 001 Effective Date 2018-12-20
Printed 201
91932820_D601_CE_IL_02.indd 21
17.12.18 15:05
• Laadimistaseme roheline märgutuli (e) vilgub, kui akut laetakse.
Tuli kustub, kui aku on täis laetud. Täislaadimine võtab aega
umbes 12 tundi ja võimaldab tavapäraselt hambaid harjata
(2 korda päevas, 2 minutit) vähemalt 2 nädalat (pilt 1).
Märkus: Kui aku on täiesti tühi, siis laadimistaseme märgutuled ei
hakka kohe vilkuma; see võib aega võtta kuni 30 minutit.
• Kui aku on tühjaks saamas, siis vilgub hambaharja sisse- või
välja lülitades laadimistaseme näidikul mõneks sekundiks
punane tuli (f) ja mootor vähendab kiirust. Mootor peatub, kui
aku on tühi. Hambaharja tuleb üheks kasutuskorraks laadida
vähemalt 30 minutit.
• Käepidet võib laetuse tagamiseks hoiustada vooluvõrku
ühendatud laadimisseadmeI; seade ennetab aku üle laadimist.
Märkus: Aku optimaalseks säilitamiseks hoiustada käepidet
toatemperatuuril.
Hoiatus: Mitte hoida käepidet temperatuuril üle 50 °C.
Hambaharja kasutamine
Harjamistehnikad
Tehke harjapea märjaks ja kandke sellele ükskõik milline
hambapasta. Pritsmete vältimiseks asetage harjapea (pilt 2)
hammastele enne, kui seadme sisse lülitate (j).
Oral-B võnkuva-pöörleva harjapeaga hambaid harjates
liigutage seda aeglaselt ühe hamba juurest teise juurde, peatudes
mõneks sekundiks kõikidel hambapindadel (pilt 5).
Nagu iga harjapea puhul, alustage harjamist väliskülgedest,
seejärel liikuge sisekülgedele ja lõpuks mälumispindadele. Harjake
kõiki nelja suu osa võrdselt.
Sobiva tehnika osas võite nõu pidada hambaarsti või suuhügienistiga.
Elektrilise hambaharja kasutamise esimestel päevadel võivad
igemed pisut veritseda. Mõne päeva jooksul peaks veritsus
lakkama. Kui see kestab kauem kui 2 nädalat, pidage nõu
hambaarsti või suuhügienistiga. Kui Teil on tundlikud hambad ja
igemed soovitab Oral-B kasutada «Sensitive» režiimi (soovi korral
koos Oral-B «Sensitive» harjapeaga).
Harjamisrežiimid (sõltuvalt mudelist)
1
režiim
2
3
4
5
Harjamis režiimid
režiimi režiimi režiimi režiimi (käepideme tüübile 3767)
Daily Clean (Igapäevane
puhastus) – standardrežiim igapäevaseks suupuhastuseks
Pro Clean – annab erakordselt puhta tunde (töötab
kõrgemal sagedusel)
Sensitive (Tundlik) – õrn,
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓
kuid põhjalik puhastusrežiim tundlikele piirkondadele
Whitening (Valgendav) –
erakordne poleerimine vahetevahel või igapäevaselt
Gum Care (igemehooldus) – õrn massaaž igemetele
Teie hambahari hakkab automaatselt tööle «Daily Clean» režiimil.
Teistele režiimidele ümberlülitamiseks vajutage järjest sisse-/
väljalülitusnuppu (pilt 6).
Märkus: Saate muuta režiimi funktsioone Oral-B™ rakenduse abil.
Professionaalne taimer
Lühike katkendlik 30-sekundiliste intervallidega heli tuletab
meelde, et kõiki suu osasid tuleb harjata võrdselt (pilt 4). Pikk
katkendlik heli annab märku spetsialistide poolt soovitatud
2-minutilise harjamisaja täitumisest. Harjamisele kulutatud aeg
jääb 30 sekundiks seadme mälusse isegi siis, kui käepide
pesemise käigus lühiajaliselt välja lülitatakse. Kui paus kestab
kauem kui 30 sekundit, taimer lähtestub.
Märkus: Saate muuta režiimi funktsioone Oral-B™ rakenduse abil.
Surveandur
Kui surute hammastele liiga tugevasti, süttib punane surveanduri
märgutuli (b), mis tuletab meelde, et survet tuleb vähendada.
Lisaks sellele lõpeb harjapea pulseerimine ning harjapea
pöörlemine aeglustub («Daily Clean», «Pro Clean» ja «Sensitive»
režiimidel) (pilt 3). Kontrollige regulaarselt surveanduri tööd,
vajutades mõõdukalt harjapeale selle kasutamise ajal.
Harjapead
Enamikel Oral-B harjapeadel on helesinised INDICATOR® harjased,
mis aitavad kindlaks määrata harjapea vahetamise vajadust.
Kaks korda päevas ning kahe minuti jooksul aset leidva põhjaliku
harjamise tulemusena kulub sinine värv poole peale umbes
3 kuuga, andes märku harjapea vahetamise vajadusest. Kui
harjased lähevad viltu enne, kui värv tuhmub, siis tähendab see
seda, et tõenaoliselt vajutate hammastele ja igemetele liiga suure
survega.
Me ei soovita kasutada Oral-B «FlossAction» ega Oral-B
«3D White» harjapäid breketite puhul. Nende puhul soovitame
kasutada Oral-B «Ortho» harjapead, mis on spetsiaalselt mõeldud
breketite ja traatide ümbruse puhastamiseks.
Hambaharja ühendamine nutitelefoniga
Oral-B™ rakendus on saadaval mobiilsetele seadmetele, mis
töötavad iOS või Androidi operatsioonisüsteemidel. Rakendus
saab tasuta alla laadida App Store(SM) või Google Play™ keskkonnast.
Oral-B™ rakendus annab teile võimaluse jälgida, kuidas te
hambaid harjate, ja muuta soovi kohaselt oma hambaharja sätteid.
• Käivitage Oral-B™ rakendus. See annab teile juhiseid Bluetoothseadmega sidumise protseduuriks.
Märkus. Oral-B™ rakenduse kasutamine on piiratud, kui teie
nutitelefoni Bluetooth on välja lülitatud (juhiste saamiseks lugege
oma nutitelefoni kasutusjuhendit).
• Kui rakendus teilt seda palub, lülitage sisse Bluetooth,
eemaldades hambaharja vooluvõrku ühendatud laadijalt (g) või
lülitades hambaharja korraks sisse ja välja (c). See ühendub
automaatselt Oral-B™ rakendusega.
• Kõik rakenduse juhendid kuvatakse nutitelefonis.
• Hoidke oma nutitelefon lähedal (5 m raadiuses), kui kasutate
seda koos käepidemega. Tehke kindlaks, et nutitelefon on
asetatud turvaliselt kuiva kohta.
• Nutitelefoni hoidik (j) (sõltuvalt mudelist) sobib teie nutitelefoni
hoidmiseks hammaste harjamise ajal. Enne selle kasutamist
veenduge, et teie nutitelefon mahub hoidikusse ja püsib seal
stabiilselt.
22
UTHORIZED
POA-00093881 Rev 001 Effective Date 2018-12-20
Printed 201
91932820_D601_CE_IL_02.indd 22
17.12.18 15:05
Märkus: Teie nutitelefon peab toetama Bluetooth 4.0 (või
uuemat) versiooni/Bluetooth Smarti selleks, et see ühenduks
teie hambaharja käepidemega.
Hoiatus: Järgige oma nutitelefoni kasutusjuhendit, et olla kindel,
et teie telefon/laadija on sobilik vannitoas kasutamiseks.
Oral-BTM rakenduse saadavust riigiti saate kontrollida
veebiaadressilt www.oralbappavailability.co.uk.
Soovitused puhastamiseks
Pärast kasutamist loputage harjapead voolava vee all mõne
sekundi jooksul käepidet välja lülitamata. Lülitage käepide välja ja
eemaldage harjapea. Puhastage mõlemat osa eraldi voolava vee
all; seejärel pühkige need enne hambaharja kokkupanekut kuivaks.
Eemaldage laadimisseade enne puhastamist vooluvõrgust.
Varuharjapeade hoiukarpi/kaitsekaant (h), varuharjapeade hoidikut
(i) ja nutitelefoni hoidikut (j) võib pesta nõudepesumasinas.
Laadijat (g), reisivutlarit (k) ja laadija kotti (l) tohib puhastada ainult
niiske lapiga (joonis 7). Hoidke reisivutlaris (k) ainult puhast ja kuiva
käepidet / puhtaid ja kuivi harjapäid.
Teavet võidakse muuta etteteatamata.
Keskkonnahoiu teave
Toode sisaldab akut/patareisid ja/või taaskasutatavaid
elektrijäätmeid. Keskkonna kaitseks mitte visata
patareisid, akut ja/või taaskasutatavaid elektrijäätmeid olmejäätmete hulka, vaid viia need taaskasutuseks selleks ettenähtud vastuvõtupunkti.
Pretensiooni esitamise õigus
Tootele kehtib kaheaastane pretensiooni esitamise õigus, mis
hakkab kehtima seadme ostukuupäevast. Pretensioonide esitamise
aja jooksul kõrvaldatakse tasuta kõik seadme puudused, mis
tulenevad materjali- või ehitusvigadest, seda kas toote vigaste
osade parandamisega või seadme täieliku väljavahetamisega.
Asendusseadme kättesaadavusest sõltuvalt võib uus seade olla kas
teist värvi või samaväärne mudel.
Pretensiooni esitamise õigus kehtib kõikides riikides, kuhu Braun
või tema ametlik edasimüüja toodet tarnivad. Pretensiooni alla ei
kuulu: valest kasutamisest põhjustatud kahjustused, eelkõige
harjapeade loomulik kulumine, samuti hooletust kasutamisest
tingitud puudused, mis seadme väärtust või toimimist oluliselt ei
mõjuta.
Pretensiooni esitamise õigus kaotab kehtivuse, kui seadet
parandavad volitamata isikud ja kui selleks ei kasutata Brauni
originaalvaruosasid.
Antud seade on varustatud Bluetooth Smart heakskiidetud
raadiomooduliga. Kui Bluetooth Smart ei saa ühendust nutitelefoniga, siis see ei kuulu seadme pretensiooni esitamise õiguse alla,
välja arvatud juhul, kui Bluetooth raadiomoodul on kahjustatud.
Bluetooth seadmetele kehtivad nende tootjate garantiid, mitte
Oral-B oma. Oral-B ei mõjuta ega tee soovitusi seadmete tootjatele
ja seega ei võta Oral-B enda peale vastutust seoses sellega, kui
paljud seadmed ühilduvad meie Bluetooth süsteemidega.
Oral-B’l on õigus teha etteteatamata ükskõik milliseid tehnilisi
täiustusi või muudatusi süsteemi rakendustes ja seadme
omadustes, kasutajaliidestes ja menüü struktuuris, mis on
hinnatud vajalikuks, et tagada Oral-B süsteemide usaldusväärset
funktsioneerimist.
Pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks selle kehtimise
perioodil toimetage ise või saatke kogu seade koos ostutšekiga
volitatud Oral-B Brauni klienditeeninduskeskusesse ja/või oma
jaemüüjale.
Tarbijal on seadusest tulenevad õigused ja antud reeglid ei välista
tarbija muid seadusest tulenevaid õigusi.
Informatsioon
Bluetooth® raadiomoodul
1) Pretensiooni esitamise õigus – erandid ja piirangud
See piiratud pretensiooni esitamise õigus kehtib ainult
Procter&Gamble, tema sidus-või tütarettevõtete («P&G») poolt
või jaoks toodetud uutele toodetele, mida saab identifitseerida
Braun / Oral-B kaubamärgi, ärinime või logo järgi. Piiratud
pretensiooni esitamise õigus ei rakendu toodetele, mis ei ole P&G
tooted, sh riistvarale ja tarkvarale. P&G ei ole vastutav programmide, andmete või muu tootesse salvestatud informatsiooni
kaotuse või kahjustada saamise eest või mitte P&G toodete või
osade eest, mida ei ole antud tingimustes välja toodud. Programmide, andmete ning muu informatsiooni taastamine või uuesti
paigaldamine ei kuulu piiratud pretensiooni esitamise õiguse alla.
See piiratud pretensiooni esitamise õigus (i) ei kehti kahjustustele,
mis on tekkinud õnnetuse läbi, toote kuritarvitamisest, valesti
kasutamisest, hooletusest, väärkasutamisest või mitte P&G
toodetele; (ii) kahjustustele, mis on tekitatud teeninduskeskuste
poolt, mis ei ole Brauni teeninduskeskused või Brauni poolt
autoriseeritud teeninduskeskused; (iii) tootele või toote osadele,
mida on muudetud ilma P&G kirjaliku nõusolekuta ja (iv) kahjustustele, mis on põhjustatud Oral-B nutitelefoni aluse, peeglile
kinnitatava nutitelefoni hoidiku või laetava reisikarbi (lisaseadmete)
kasutamisest või oskamatusest kasutada.
2) Nutitelefoni hoidiku kasutamine
Oral-B lisaseadmed, mis on komplekti lisatud on loodud selleks,
et saaksite oma nutitelefoni mugavalt hoida Oral-B rakenduse
kasutamise ajal. Oral-B nutitelefoni hoidikut kasutades proovige
mitmeid asendeid, et teha kindlaks, millises asendis teie
nutitelefon sobitub kõige paremini hoidikusse. Tehke seda sellisel
viisil, et ei kahjustaks oma nutitelefoni, kui see peaks hoidikust välja
kukkuma. Mitte kasutada autos.
VASTUTUSE PIIRANGUD
P&G, SELLE EDASIMÜÜJAD JA VARUSTAJAD POLE RAKENDATAVA
SEADUSE ULATUSES MINGIL JUHUL VASTUTAVAD TEIE VÕI
KOLMANDA OSAPOOLE EES OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE
VÕI NENDEST TULENEVATE, ERILISTE, NÄITLIKUSTATAVATE EGA
KARISTATAVATE KAHJUSTUSTE EEST, MIS ON TEKKINUD
ORAL-B LISASEADMETE KASUTAMISE VÕI NENDE KASUTAMISE
OSKAMATUSE TÕTTU, SH PIIRANGUTETA KA JUHUL KUI ON
TEKKINUD VIGASTUSI ISIKULE, KAHJU VARALE VÕI KOLMANDA
OSAPOOLE TOODETELE, MIDA ON KASUTATUD KOOS ORAL-B
LISASEADMETEGA, SEDA ISEGI JUHUL, KUI P&G’D ON
TEAVITATUD ANTUD SÄÄRASTE KAHJUSTUTE VÕIMALIKKUSEST.
EELNEVAT PIIRAMATA SAATE ARU JA NÕUSTUTE, ET P&G EI OLE
VASTUTAV TARBIJA ELEKTROONIKASEADMETELE VÕI MUULE
ISIKLIKULE VARALE TEKITATUD KAHJU VÕI HÄVIMISE EEST, MIDA
ON HOIUSTATUD LISASEADMETES VÕI NENDE PEAL EGA KA
ANDMETE EEST, MIDA ANTUD SEADMED SISALDASID. MITTE
MINGIL JUHUL EI ÜLETA ÜKSKI TAASTAMINE TOOTE HINDA,
MIDA TASUTI TOOTE OSTUHETKEL.
23
UTHORIZED
POA-00093881 Rev 001 Effective Date 2018-12-20
Printed 201
91932820_D601_CE_IL_02.indd 23
17.12.18 15:05
Vahetatavate harjapeade kasutamine
seoses pretensiooni esitamise õigusega
Pretensiooni esitamise õigus kaotab kehtivuse kui elektrilise laetava
käepideme kahjustus on tekitatud vahetusharjapeade
kasutamisest, mis ei ole Oral-B vahetusharjapead.
Oral-B ei soovita kasutada vahetusharjapeasid, mis ei ole Oral-B
vahetusharjapead.
• Oral-B firmal puudub kontroll teiste firmade vahetusharjapeade
kvaliteedi üle. Seega me ei saa tagada teiste firmade
vahetusharjapeade puhastustõhusust, nagu on kirjeldatud ka
elektrilise laetava käepideme algse ostu hetkel.
• Oral-B ei saa tagada muude vahetusharjapeade sobivust
käepidemega.
• Oral-B ei saa ette näha muude vahetusharjapeade pikaajalist
toimet käepideme kulumisele.
Kõigil Oral-B vahetusharjapeadel on Oral-B logo ja nad vastavad
Oral-B kõrgetele kvaliteedistandarditele. Oral-B ei müü vahetatavaid harjapeasid ega käepideme osi ühegi teise brändinime all.
Veaotsing
Probleem
Tõenäoline
põhjus
Abinõu
Käepide ei
tööta
(korralikult)
Oral-BTM
rakendusega.
1. Oral-BTM rakendus on välja lülitatud.
2. Bluetooth ei ole
nutitelefonis sisse lülitatud.
3. Bluetooth on
käepidemest
välja lülitatud.
4. Bluetoothühendus nutitelefoniga on katkenud.
5. Teie nutitelefon
ei toeta Bluetooth 4.0 (või
uuemat)/Bluetooth Smarti.
6. Käepide on vooluvõrku ühendatud laadijal.
7. Aegunud OralBTM rakendus.
1. Lülitage Oral-BTM rakendus
sisse.
2. Lülitage nutitelefonis sisse
Bluetooth (õpetuse leiate
telefoni kasutusjuhendist).
3. Lülitage Bluetooth sisse,
vajutades 3 sekundit
toitenupule (c).
4. Lülitage hambahari ühenduse
taasloomiseks korraks tööle
ja uuesti välja (c) või siduge
käepide ja nutitelefon uuesti
rakenduse sätete kaudu.
Hoidke nutitelefon
läheduses, kui soovite seda
koos käepidemega kasutada.
5. Teie nutitelefon peab
käepideme ühendamiseks
toetama Bluetooth 4.0 (või
uuemat) / Bluetooth Smarti.
6. Kui käepide pannakse
vooluvõrku ühendatud
laadijale, lülitatakse
Bluetooth välja.
7. Laadige alla uusim Oral-BTM
rakendus.
Tehaseseadete
taastamine.
Vajalik on taastada
rakenduse originaalseadistused.
Vajutage 10 sekundiks alla
toitenupp (c), kuni kõik tuled (b,
e ja f) korraga kaks korda
vilguvad.
Märkus. Bluetooth võib
lähtestamise käigus
välja või sisse lülituda. Pärast
lähtestamist lülitatakse
Bluetooth uuesti sisse.
Käepide ei tööta (esmakordse
kasutamise
ajal).
Aku laetuse tase on
väga madal; märgutuli ei sütti.
Laadige vähemalt 30 min.
Käepide ei
tööta ühegi
taimeriga.
Taimerit on rakenduse vahendusel
muudetud/deaktiveeritud.
Kasutage rakendust, et muuta
taimeri seadeid või taastage
tehaseseaded (vaadake rakenduse veaotsingust).
Käepide ei lae,
aga laadimise
märgutuled vilguvad vaheldumisi.
Laadimiseks sobilik
õhutemperatuur on
väljaspool lubatud
vahemikku (≤ 0 °C
and ≥ 60 °C).
Soovitatav laadimiseks sobilik
õhutemperatuur on 5 °C kuni
35 °C.
Oral-B
RAKENDUS
HAMBAHARI
Laetav hambahari sisaldab raadiomoodulit, mis töötab 2,4 kuni 2,48
GHz sagedusribas maksimumvõimsusega 1 mW.
Käesolevaga kinnitab Braun GmbH, et raadioseadmete tüübid 3771,
3765, 3754, 3764, 3762 ja 3767 on kooskõlas direktiiviga 2014/53/
EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel
internetiaadressil: www.oralb.com/ce.
24
UTHORIZED
POA-00093881 Rev 001 Effective Date 2018-12-20
Printed 201
91932820_D601_CE_IL_02.indd 24
17.12.18 15:05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising