Braun | Z60 | User manual | Braun Z60, Cruzer4, body&face User Manual

Braun Z60,  Cruzer4,  body&face User Manual
Booklet, 85x165mm, 20pages, 2/2c = black+PMS541U
99494467/II-11
LV/LT/EE
A00044 BRAUN Shaver cruZer4 Z60.indd 1
2009-11-16 12:02:57
Pantone 7462C Black
BA00044
A00044 BRAUN Shaver cruZer4 Z60.indd 2
2009-11-16 12:02:57
Pantone 7462C Black
BA00044
A00044 BRAUN Shaver cruZer4 Z60.indd 3
2009-11-16 12:02:57
Pantone 7462C Black
BA00044
A00044 BRAUN Shaver cruZer4 Z60.indd 4
2009-11-16 12:02:58
Pantone 7462C Black
Latviski
Braun skuveklis cruZer4 body&face Z60.
Tips 5730.
Mūsu produkti ir izgatavoti atbilstoši augstākajiem
kvalitātes, funkcionalitātes un dizaina standartiem.
Ceram, ka Jums patiks jaunais „Braun” skuveklis.
Brīdinājumi!
Jūsu skuveklim ir īpašs vads, kurā ir iestrādāts ļoti
zema sprieguma strāvas bloks drošībai. Nenomainiet
un nepārveidojiet nevienu no skuvekļa detaļām, citādi
pastāv elektriskā šoka risks.
Kad izmantojat skuvekli citām ķermeņa daļām, ādai ir
jābūt nostieptai.
Higiēnisku apsvērumu dēļ nedodiet savu skuvekli
lietošanai citiem cilvēkiem.
Ierīces apraksts
1.
2.
3.
4.
4a.
4b.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Skuvekļa sietiņa aizsargvāciņš
Skuvekļa sietiņš
Griezējbloks
Rotējošs trimmeris bārdas veidošanai
Platais asmens (28 mm)
Šaurais asmens (14 mm)
Uzlādes indikators
Ieslēgšanas/izslēgšanas (on/off) poga
Uzgalis – trimmeris
Pārslēgs bārdas garuma regulēšanai
Strāvas vads
Uzgalis - trimmeris īsas bārdas skūšanai
Lādētājs
Uzlāde
Vispiemērotākā vides temperatūra uzlādēšanai ir no
+15 °C līdz +35 °C. Neuzglabājiet skuvekli ilgāku laiku
temperatūrā, kas pārsniedz +50 °C.
• Izmantojot īpašo strāvas vadu, pievienojiet skuvekli
elektrotīklam – motoram ir jābūt izslēgtam
• Kad pirmo reizi sākat uzlādi, atstājiet skuvekli ieslēgtu
nepārtraukti četras stundas. Zaļais uzlādes indikators
(5) rāda, ka skuveklis ir sācis uzlādēties. Kad skuvekļa
akumulators būs pilnībā uzlādēts, uzlādes indikators sāks
mirgot. Tas nozīmē, ka akumulators darbojas ar pilnu jaudu.
BA00044
A00044 BRAUN Shaver cruZer4 Z60.indd 5
2009-11-16 12:02:58
Pantone 7462C Black
• Kad skuveklis ir pilnībā uzlādēts, tas darbosies apmēram 30
minūtes, ja nebūs pievienots elektrotīklam. Šis darbības laiks
ir arī atkarīgs no bārdas biezuma.
• Kad skuveklis ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet to no elektrotīkla,
lai varētu to lietot. Tad atkārtoti uzlādējiet to pilnībā. Nākamās
uzlādes aizņems apmēram vienu stundu.
• Maksimālā akumulatora jauda būs sasniegta tikai pēc dažiem
uzlādes/izlādes cikliem.
• Piecu minūšu ātrā uzlādēšana ir pietiekama, lai vienreiz
noskūtos.
Skūšanās
Vispirms, noņemiet trimmera uzgali (7). Izmantojot
īkšķus, uzspiediet ar tiem uzgaļa sānos, un tad to
varēs noņemt bultiņu norādītajā virzienā (a). Ieslēdziet
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (6). Kustīgais sietiņš
automātiski pielāgosies Jūsu sejas formai, lai skuvums
būtu perfekts un gluds.
Ieteikumi perfektam skuvumam:
• vienmēr skujieties pirms sejas mazgāšanas;
• vienmēr turiet skuvekli pareizā leņķī (90°) pret seju
(b);
• nostiepiet ādu un skujiet pretēji rugāju augšanas
virzienam;
• ja neesat skuvies dažas dienas, tad pirms skūšanās
izmantojiet plato asmeni (4a), lai noskūtu garākos
rugājus. Tad, lai iegūtu pilnīgi gludu skuvumu,
pabeidziet skūšanos, izmantojot sietiņu;
• lai skuvums būtu 100% perfekts, mainiet skuvekļa
sietiņu un griezējbloku vismaz reizi 18 mēnešos vai
kad tas ir nolietojies.
Šis skuveklis ir piemērots arī lietošanai vannā un dušā.
Lietojot to dušā, iesakām izmantot skūšanās putas vai
želeju.
Skūšanās, izmantojot rotējošo trimmeri/
staileri (4)
Platais asmens (4a) ir paredzēts vienmērīgai rugāju
apgriešanai un lielāku sejas laukumu noskūšanai (c).
Tas ir ideāls vaigu bārdas, ūsu un daļēji īsās bārdas
skūšanai. Platajam asmenim ir josliņas, kuras palīdz
samazināt iespējamo iekaisumu un nodrošina labāku
slīdēšanu. Spiediet uz zilajām svītriņām, lai izbīdītu
rotējoši trimmeri/staileri (4). Skujoties nostiepiet
BA00044
A00044 BRAUN Shaver cruZer4 Z60.indd 6
2009-11-16 12:02:58
Pantone 7462C Black
ādu un virziet plato asmeni pretēji bārdas augšanas
virzienam.
Šaurais
asmens
(4b)
precīzi
noskuj
pa
nepieciešamajām līnijām un malām (d), un ir ideāls,
lai veidotu precīzas kontūras.
Lai lietotu šauro asmeni, izbīdiet rotējošo trimmeri un
pagrieziet to par 180°.
Bieža trimmera/stailera (4) lietošana samazinās
akumulatora jaudu.
Trimmera uzgaļu (7) un (10) lietošana
• Trimmera uzgalis (7) ir ideāls bārdas apgriešanai un
tās uzturēšanai vēlamajā garumā.
• Uzlieciet trimmera uzgali uz skuvekļa sietiņa (2) un
uzspiediet uz tā virzienā pret skuvekļa korpusu, līdz
tas ir vietā, noskanot klikšķim.
• Nospiediet pārslēgu bārdas garumam (8) (e) un,
virzot to uz augšu, noregulējiet vēlamo bārdas
skūšanas garumu (garuma iestatījumi no augšas uz
apakšu ir 1,2 mm, 2,8 mm, 4,4 mm, 6 mm). Izbīdiet
uz augšu bārdas trimmeri/staileri (4).
• Ieslēdziet
ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu
un
apgrieziet bārdu, vadot skuvekli pret bārdas
augšanas virzienu.
• Uzgalis īsas bārdas skūšanai (10) ir perfekti
piemērots, lai izveidotu nedaudz ataugušu rugāju
iespaidu un uzturētu to. Uzgali īsas bārdas skūšanai
pievienojiet skuveklim tāpat kā trimmera uzgali (7).
Izbīdiet uz augšu bārdas trimmeri/staileri un lietojiet
ierīci, kā redzams attēlā (f). Uzgalis īsas bārdas
skūšanai nodrošina vislabāko lietošanas leņķi.
Tīrīšana
Regulāra skuvekļa tīrīšana nodrošina labāku skūšanās
rezultātu. Skuvekļa galviņas skalošana zem ūdens ir
ātrākais un vienkāršākais veids kā to iztīrīt:
• ieslēdziet skuvekli (bez strāvas vada) un skalojiet
skuvekļa uzgali zem karsta tekoša ūdens (g).
Tīrīšanai Jūs varat izmantot arī dabīgās ziepes,
kurām nav pievienotas abrazīvas vielas vai daļiņas.
Izskalojiet skuvekli pamatīgi, lai nepaliek putas, un
atstājiet to ieslēgtu vēl uz dažām sekundēm;
• tad izslēdziet skuvekli, noņemiet skuvekļa sietiņu un
griezējbloku. Ļaujiet noņemtajām skuvekļa daļām
izžūt;
BA00044
A00044 BRAUN Shaver cruZer4 Z60.indd 7
2009-11-16 12:02:58
Pantone 7462C Black
• ja Jūs regulāri tīrāt skuvekli zem tekoša ūdens,
tad vienreiz nedēļā uzpiliniet pilīti eļļas (kuru var
lietot ierīcēm) uz trimmera garo rugāju griešanai un
skuvekļa sietiņa (i).
Jūs arī varat tīrīt skuvekli ar tam paredzēto birstīti (h):
• izslēdziet skuvekli un noņemiet skuvekļa sietiņu;
• lietojot birstīti, iztīriet griezējbloku un skuvekļa
galviņas iekšpusi. Tomēr netīriet ar birstīti skuvekļa
sietiņu, jo pastāv risks to sabojāt.
Skuvekļa optimālas darbības nodrošināšana
Skujošo daļu nomaiņa
Lai skuvums būtu 100% perfekts, mainiet skuvekļa
sietiņu un griezējbloku vismaz reizi 18 mēnešos vai
kad tas ir nolietojies. Mainiet reizē abas skuvekļa
detaļas, lai skuvums būtu gludāks un āda tiktu mazāk
kairināta.
(Skuvekļa sietiņš un griezējbloks: 20BL).
Akumulatora saudzēšana
Lai saglabātu akumulatora optimālo jaudu, skuveklis
ir pilnībā jāizlādē (skujoties) apmēram reizi sešos
mēnešos. Pēc tam tas atkal jāuzlādē līdz maksimālai
jaudai.
Šeit minētā informācija var tikt mainīta, iepriekš
nebrīdinot.
Elektrisko specifikāciju skatieties uz strāvas vada.
Apkārtējās vides aizsardzība
Produktā ir akumulators. Lai aizsargātu
apkārtējo vidi, produktu neizmest sadzīves
atkritumu konteinerā. Par iespējām bez
maksas nodot lietotās elektropreces t.sk. ar
akumulatoru, lūdzu interesējaties veikalā, kurā
Jūs nopirkāt produktu.
Produkts atbilst Eiropas direktīvai
EMC 2004/108/EC un Zema
sprieguma direktīvai 2006/95/EC.
BA00044
A00044 BRAUN Shaver cruZer4 Z60.indd 8
2009-11-16 12:02:58
Pantone 7462C Black
Servisa nodrošināšana
Šim produktam mēs nodrošinam 2 gadu bezmaksas
servisu no produkta iegādes dienas. Servisa
nodrošināšanas laikā, veicot remontu vai nomainot
bojātās produkta detaļas, mēs bez maksas novērsīsim
visus defektus, kas radušies ražošanas procesā.
Ja produktu nav iespējams salabot, to var apmainīt
pret jaunu vai analoģisku produktu. Šī servisa
nodrošināšana ir spēkā jebkurā valstī, kurā šo produktu
piedāvā Braun vai tā pilnvaroti izplatītāji.
Servisa nodrošināšana neattiecas uz 1) bojājumiem,
kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā; 2)
normālu ierīces nolietojumu (piem.skuvekļa sietiņš
vai griezējbloks); 3) defektiem, kuri būtiski neietekmē
ierīces darbību vai tās vērtību. Servisa nodrošināšana
nav spēkā, ja remontu ir veikusi persona, kura
nav pilnvarota to darīt, kā arī ja remonta laikā nav
izmantotas oriģinālās Braun detaļas.
Lai veiktu bezmaksas ierīces remontu servisa
nodrošināšanas laikā, griezieties Braun pilnvarotā
servisa centrā, līdzi ņemot ierīci un pirkuma čeku.
Patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar
normatīvajiem aktiem un šie noteikumi neietekmē
patērētāja ar likumu noteiktās tiesības.
Braun servisa centrus skatieties
www.service.braun.com
vai zvaniet pa tālruni 67425232 vai 26304860.
Ražotājs: Braun GmbH, Frankfurter Straße 145,
Kronberg, Vācija
Pārstāvniecība: Procter & Gamble,
Kr. Valdemāra 21, Rīga, LV-1010.
Ražots Ķīnā
BA00044
A00044 BRAUN Shaver cruZer4 Z60.indd 9
2009-11-16 12:02:58
Pantone 7462C Black
Lietuvių
Skustuvas „Braun cruZer4 body&face“ Z 60.
Tipas 5730.
Mes gaminame produktus, atitinkančius aukščiausius
kokybės, funkcionalumo ir dizaino standartus.
Tikimės, kad Jums patiks naudotis šiuo nauju „Braun“
skustuvu.
Dėmesio
Skustuvas turi specialų saugios labai žemos įtampos
(SELV) laidą. Nekeiskite jo dalių jokiomis kitomis ir
netaisykite, nes rizikuojate patirti elektros šoką.
Naudodami skustuvą kitose kūno vietose, patempkite
odą.
Higienos sumetimais nesidalinkite šiuo prietaisu su
kitais.
Aprašymas
1. Apsauginis tinklelio dangtelis
2. Skutamasis tinklelis
3. Kerpamasis blokas
4. Besisukanti kerpamoji mašinėlė
4a Platus formuotuvas (28 mm)
4b Siauras formuotuvas (14 mm)
5. Įkrovos signalinė lemputė
6. Jungiklis
7. Kerpamasis antgalis
8. Barzdos ilgio nustatymo jungiklis
9. Specialus maitinimo laidas
10. Antgalis trumpai barzdai
11. Įkrovimo stovas
Įkrovimas
Labiausiai tinkanti aplinkos temperatūra skustuvo
įkrovimui yra tarp 15 ° ir 35 °C. Nelaikykite skustuvo
ilgesnį laiką vietose, kur temperatūra viršija 50 °C.
• Naudodami specialų maitinimo laidą, įjunkite skustuvą
su išjungtu varikliuku į elektros lizdą.
• Kraudami skustuvą pirmą kartą, palikite jį krautis be
pertraukų 4 valandas. Žalia įkrovos signalinė lemputė
(5) rodo, kad skustuvas kraunamas. Kai akumuliatorius
pilnai įsikrauna, signalinė lemputė pradeda mirksėti.
Tai reiškia, kad skustuvas pilnai įkrautas.
BA00044
A00044 BRAUN Shaver cruZer4 Z60.indd 10
2009-11-16 12:02:58
Pantone 7462C Black
• Su pilnai įkrautu skustuvu galėsite skustis iki 30
minučių neįjungę jo į elektros tinklą. Šis laikas gali
skirtis priklausomai nuo barzdos plaukelių savybių.
• Kai skustuvas yra pilnai įkrautas, naudokite jį kol
išsikraus. Vėliau vėl pilnai įkraukite. Kiti įkrovimo ciklai
užims maždaug po 1 valandą.
• Didžiausias akumuliatriaus pajėgumas bus pasiektas
tik po kelių įkrovimo / iškrovimo ciklų.
• Greito 5 minučių įkrovimo pakanka vienam
skutimuisi.
Skutimasis
Pirmiausia nuimkite kerpamąjį antgalį (7): nykščiais
paspauskite jį į kerpamojo antgalio šoninių laikiklių
pusę, taip, kad jie išslystų kaip paveikslėlyje (a)
nurodyta rodyklėmis. Jungikliu (6) įjunkite skustuvą.
Paslankūs tinklelio rėmeliai automatiškai prisitaiko
prie Jūsų odos paviršiaus kruopščiam ir glotniam
skutimuisi.
Naudingi patarimai
• Visuomet skuskitės prieš nusiplaudami veidą.
• Visuomet laikykite skustuvą 90° kampu (b).
• Patempkite odą ir skuskite prieš plaukelių augimo
kryptį.
• Jei nesiskutote kelias dienas, pirmiausia pakirpkite
ilgus plaukelius plačiu formuotuvu (4a). Norėdami
nusiskusti kruopščiai ir glotniai, užbaikite skutamuoju
tinkleliu.
• Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, skutamąjį
tinklelį ir kerpamąjį bloką keiskite mažiausiai kas 18
mėnesių arba tuomet, kai šios dalys nusidėvi.
Šiuo prietaisu galite naudotis vonioje arba duše. Jei
naudojate skustuvą duše, rekomenduojame naudoti
skutimosi putas arba želę.
Kaip naudotis besisukančia kerpamąja
mašinėle (4)
Platus formuotuvas (4a) lygiai nukerpa ir patrumpina
didelius plotus (c). Jis idealiai tinka žandenoms, ūsams
ir trumpai barzdai formuoti. Platus formuotuvas turi
apsauginius plyšelius ir paslankią juostelę, kad oda
būtų mažiau dirginama ir skustuvas lengviau slystų
oda. Paspauskite mėlynas juosteles, kad išstumtumėte
besisukančią kerpamąją mašinėlę (4).
BA00044
A00044 BRAUN Shaver cruZer4 Z60.indd 11
2009-11-16 12:02:58
Pantone 7462C Black
Patempdami odą, braukite plačiu formuotuvu prieš
plaukelių augimo kryptį.
Siauras formuotuvas (4b) gali tiksliai suformuoti
linijas ir kraštus (d) ir idealiai tinka norint preciziškai
suformuoti kontūrus.
Norėdami naudoti siaurą formuotuvą, pakelkite
besisukančią kerpamąją mašinėlę ir pasukite 180°
kampu.
Dažnas besisukančios kerpamosios mašinėlės
naudojimas sutrumpins akumuliatoriaus veikimo laiką.
Kaip naudotis kerpamaisiais antgaliais (7) ir
(10)
• Kerpamasis antgalis (7) puikiai tinka barzdos
plaukeliams trumpinti ir vienodam jos ilgiui palaikyti.
• Uždėkite kerpamąjį antgalį ant skutamojo tinklelio
(2) ir paspauskite ant skustuvo korpuso, kol antgalis
spragtelėdamas įsistatys į vietą.
• Paspauskite barzdos ilgio nustatymo jungiklį (8) (e)
ir keldami jį į viršų nustatykite norimą barzdos ilgį
(galima nustatyti 1,2 mm, 2,8 mm, 4,4 mm, 6 mm).
Pastumkite besisukančią kerpamąją mašinėlę (4) į
viršų.
• Įjunkite skustuvą ir trumpinkite plaukelius stumdami
permatomas šukas prieš plaukelių augimo kryptį.
• Antgalis trumpai barzdai (10) puikiai tinka norint
palaikyti trumpus šerelius. Įstatykite trumpos
barzdos antgalį taip pat, kaip ir kerpamąjį antgalį (7).
Pastumkite besisukančią kerpamąją mašinėlę į viršų
ir naudokitės skustuvu kaip parodyta paveikslėlyje
(f). Trumpos barzdos antgalis užtikrina optimalų
naudojimo kampą.
Valymas
Reguliarus skustuvo valymas užtikrins geresnį jo
darbą. Skutamosios galvutės skalavimas vandeniu
po kiekvieno skutimosi yra paprastas ir greitas būdas
palaikyti ją švarią:
• Įjunkite skustuvą (be laido) ir praskalaukite skutamąją
galvutę karštu vandeniu (g). Galite naudoti skystą
muilą, neturintį abrazyvinių medžiagų. Išskalaukite
putas ir kelioms sekundėms palikite skustuvą įjungtą.
• Tuomet išjunkite skustuvą, nuimkite skutamąjį tinklelį
ir kerpamąjį bloką ir leiskite šioms dalims išdžiūti.
BA00044
A00044 BRAUN Shaver cruZer4 Z60.indd 12
2009-11-16 12:02:58
Pantone 7462C Black
• Jei reguliariai plausite skutamąją galvutę vandeniu,
kartą per savaitę patepkite ilgų plaukelių kirpiklį ir
skutamąjį tinklelį netiršta mašinine alyva (i).
Taip pat galite išvalyti skustuvą šepetėliu (h):
• Išjunkite skustuvą. Nuimkite skutamąjį tinklelį.
• Naudodami šepetėlį išvalykite kerpamąjį bloką
ir skutamosios galvutės vidinę pusę. Tačiau
nevalykite šepetėliu skutamojo tinklelio, kad jo
nesugadintumėte.
Geriausios skutimo kokybės palaikymas
Skutamųjų dalių keitimas
Tam, kad 100% palaikytumėte skutimo kokybę,
skutamąjį tinklelį ir kerpamąjį bloką keiskite mažiausiai
kas 18 mėnesių arba tuomet, kai šios dalys nusidėvi.
Kad skutimasis būtų kruopštesnis ir mažiau būtų
dirginama oda, šias dalis keiskite kartu. (Skutamasis
tinklelis ir kerpamasis blokas: 20BL)
Akumuliatoriaus pajėgumo palaikymas
Norėdami palaikyti didžiausią akumuliatoriaus
pajėgumą, leiskite skustuvui visiškai išsikrauti
(skutantis) apytikriai kas 6 mėnesius. Tuomet pilnai
įkraukite skustuvą.
Turinys gali būti keičiamas atskirai neįspėjus.
Elektros specifikacijas
maitinimo laido.
žiūrėkite
ant
specialaus
Garantija
Šiam produktui suteikiama 2 metų garantija,
skaičiuojant nuo jo įsigijimo datos. Garantiniu laikotarpiu
mes nemokamai pašalinsime bet kokius prietaiso
defektus, atsiradusius dėl gamybos ar medžiagų
broko. Priklausomai nuo gedimo mes nusprendžiame,
ar prietaisas turi būti taisomas arba keičiamos jo dalys,
ar visas prietaisas turi būti pakeistas nauju. Garantija
galioja kiekvienoje šalyje, kur šis prietaisas tiekiamas
„Braun“ ar jo paskirto platintojo.
Garantija negalioja šiais atvejais: gedimai, atsiradę dėl
netinkamo prietaiso naudojimo, sulaužymo, įprastinio
nusidėvėjimo (pvz., skutamojo tinklelio ir kerpamojo
bloko) taip pat defektai, neturintys įtakos prietaiso
BA00044
A00044 BRAUN Shaver cruZer4 Z60.indd 13
2009-11-16 12:02:58
Pantone 7462C Black
funkcionalumui. Garantija nustoja galioti, jei prietaiso
remontas vykdytas tai daryti neįgaliotų asmenų ir jei
naudotos neoriginalios „Braun“ dalys.
Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, atveškite visą
prietaisą arba atsiųskite jį su pirkimo kvitu į „Braun“
įgaliotąjį klientų aptarnavimo centrą. Garantija galioja
tik tuo atveju, jei pirkimo data patvirtinta pardavėjo
spaudu ir parašu garantinėje ir registracijos kortelėse.
Ši garantija niekaip nepaveikia Jūsų įstatymų nustatytų
teisių.
Importuotojas: Procter & Gamble
International Operations SA
LT100001716312
Šiame
produkte
yra
įkraunamas
akumuliatorius. Elektros ir elektroninės
įrangos atliekas reikia rinkti atskirai ir nešalinti
su kitomis komunalinėmis atliekomis. Jas
galite priduoti į „Braun“ aptarnavimo centrą
arba specialų surinkimo punktą.
Šis gaminys atitinka Elektromagnetinio
suderinamumo 2004/108/EB ir Žemųjų
įtampų 2006/95/EB direktyvų reikalavimus.
Garantinis aptarnavimas:
UAB „Baltic Continent“
P. Lukšio g. 23,
LT-09132 Vilnius
Tel. (8 5) 274 1788
www.service.braun.com
Pagaminta Kinijoje.
BA00044
A00044 BRAUN Shaver cruZer4 Z60.indd 14
2009-11-16 12:02:58
Pantone 7462C Black
Eesti
Pardel Braun cruZer4 body&face Z60.
Tüüp: 5730.
Meie tooted vastavad kõige kõrgematele kvaliteedi-,
funktsionaalsus- ja disaininõuetele. Loodame, et uuest
Brauni seadmest on teile palju kasu.
Hoiatus
Pardel on varustatud spetsiaalse laadimisjuhtmega
koos sisseehitatud turvalise nõrkvoolu (Safety Extra
Low Voltage) vooluallikaga. Ärge vahetage ega
muutke ühtki selle osa. Vastasel juhul võib kaasneda
elektrišoki oht.
Kasutades seda teistes kehapiirkondades, veenduge
eelnevalt, et nahk on pingul.
Hügieenilistel põhjustel pole soovitav jagada seadet
teiste isikutega.
Seadme osad
1
2
3
4
4a
4b
5
6
7
8
9
10
11
Lõiketera kate
Lõiketera
Nugade komplekt
Pöörlev lõikur
Lai piirel (28 mm)
Kitsas piirel (14 mm)
Laadimistuli
Toitelüliti
Trimmerotsik
Habeme pikkuse valija
Spetsiaalne laadimisjuhe
Lisaotsik lühikese habeme jaoks
Laadimisalus
Laadimine
Parim
keskkonnatemperatuur
laadimiseks
on
vahemikus 15 °C kuni 35 °C. Ärge hoidke pardlit
pikema perioodi vältel kõrgema temperatuuri juures
kui 50 °C.
• Ühendage väljalülitatud pardel vooluvõrku spetsiaalse
laadimisjuhtme abil.
• Esimesel laadimiskorral jätke pardel laadima vähemalt
neljaks tunniks. Kui roheline laadimistuli põleb (5),
näitab see, et pardel on ühendatud elektrivõrku. Kui
BA00044
A00044 BRAUN Shaver cruZer4 Z60.indd 15
2009-11-16 12:02:58
Pantone 7462C Black
•
•
•
•
aku on täielikult laetud, lülitub laadimistuli perioodiliselt
sisse ja välja. See näitab, et aku on valmis töötama
täisvõimsusel.
Täielikult laetud aku võimaldab ilma juhtmeteta habet
ajada kuni 30 minutit, sõltuvalt teie habeme kasvust.
Kui pardel on täielikult laetud, kasutage seda nagu
tavaliselt, kuni aku laeb end jälle tühjaks. Seejärel
laadige see taas täisvõimsusele. Järgnevad
laadimised kestavad ligikaudu tund aega.
Aku maksimaalne võimsus saavutatakse pärast
mitmekordset laadimise ja tühjenemise tsüklit.
Habemeajamiseks
piisab
ka
viieminutilisest
kiirlaadimisest.
Raseerimine
Esmalt eemaldage trimmerotsik (7): vajutage pöialdega
vastu trimmerotsiku küljel olevaid klemme,
nii et otsik tuleb nooltega näidatud suunas ära (a).
Aktiveerige toitelüliti (6). Vabalt liikuv lõiketera
kohaneb automaatselt teie naha pealispinnaga,
tagades nahalähedase ja sujuva raseerimise.
Parima tulemuse saavutamiseks:
• Ajage habet alati enne näopesu.
• Hoidke pardlit kogu aeg naha suhtes täisnurkselt
(90˚) (joonis b).
• Tõmmake nahk pingule ja raseerige habeme kasvule
vastupidises suunas.
• Kui te pole juba paar päeva habet ajanud, kasutage
eelraseerimiseks laiemat lõikurit (4a), et eemaldada
pikemad karvad. Nahalähedasemaks ja sujuvamaks
raseerimiseks viimistlege lõiketeradega.
• Habemeajamise 100% kvaliteedi tagamiseks
vahetage lõiketerasid ja nugade komplekti vähemalt
iga 18 kuu järel või siis, kui need on kulunud.
Seade on kasutatav vannis või duši all käies.
Kui kasutate seda duši all, soovitame kasutada
raseerimisvahtu või -geeli.
Pöörleva lõikuri kasutamine (4)
Lai piirel (4a) lõikab ühtlaselt ja raamistab suuremaid
piirkondi (c). See on ideaalne vahend põskhabeme,
vuntside ja osaliselt lühikese habeme kujundamiseks.
Lai piirel on varustatud ohutute jalibisevate ribadega,
et põhjustada vähem ärritusi ja tagada kergem
BA00044
A00044 BRAUN Shaver cruZer4 Z60.indd 16
2009-11-16 12:02:58
Pantone 7462C Black
libisemine. Pöörleva lõikuri (4) välja lükkamiseks
vajutage sinistele ribadele.
Tõmmake nahk pingule ja juhtige lõikurit karvakasvule
vastupidises suunas.
Kitsas piirel (4b) võimaldab joonistada täpsemaid
jooni ja nurki (d), olles ideaalne täpsete kontuuride
tegemisel.
Kitsa piirli kasutamiseks lükake lõikur üles ja keerake
seda 180°.
Lõikuri sage kasutamine vähendab aku võimsust.
Lisaotsikute (7) ja (10) kasutamine
Trimmerotsik (7) sobib ideaalselt habeme kärpimiseks
ja selle hoidmiseks püsival pikkusel.
• Asetage trimmerotsik lõiketerale (2) ja vajutage seda
vastu pardli korpust, kuni kuulete klõpsatust.
• Vajutage habeme pikkuse valijale (8) (e) ja libistage
seda ülespoole, et panna paika soovitud habeme
pikkus (pikkust on võimalik seadistada ülalt alla
vastavalt 1,2 mm, 2,8 mm, 4,4 mm ja 6 mm). Lükake
lõikur (4) üles.
• Aktiveerige
toitelüliti
ja
kärpige
habet
karvakasvule
vastupidises
suunas,
juhtides
läbipaistvat
kammi
üle
naha.
Lühikese habeme jaoks mõeldud lisaotsik (10)
on ideaalne vahend tüügashabeme lõikamiseks
ja hooldamiseks. Paigaldage lühikese habeme
lisaseade samamoodi kui trimmerotsikut (7). Lükake
lõikur üles ja kasutage seadist nii nagu näidatud
joonisel (f). Lühikese habeme lisaotsik on optimaalse
kasutusnurgaga.
Puhastamine
Regulaarne
puhastamine
tagab
parema
raseerimistulemuse.
Kiireim viis seadme korrashoidmiseks on loputada
lõikepead pärast igakordset kasutamist jooksva vee all:
• Lülitage (juhtmevaba) pardel sisse ja loputage
lõikepead kuuma jooksva vee all (g). Võite kasutada
ka looduslikku seepi, mis ei sisalda abrasiivseid
osakesi. Loputage kõik vahujäägid ära ning
laske pardlil veel mõne sekundi vältel töötada.
BA00044
A00044 BRAUN Shaver cruZer4 Z60.indd 17
2009-11-16 12:02:58
Pantone 7462C Black
• Järgmiseks lülitage pardel välja, eemaldage lõiketera
ja nugade komplekt. Seejärel jätke lahti võetud pardli
osad kuivama.
• Kui puhastate pardlit regulaarselt veega, tilgutage
kord nädalas pika habeme piirlile ja lõiketerale tilk
kerget masinaõli (i).
Pardli puhastamiseks võite kasutada ka tootega
kaasasolevat harja (h):
• Lülitage pardel välja. Eemaldage lõiketera.
• Puhastage harjaga nugade komplekt ja lõikepea
sisemus. Ärge kasutage harja lõiketerade
puhastamiseks – see võib terasid vigastada.
Pardli parimas töökorras hoidmine
Lõikeosade vahetamine
Selleks, et hoida pardel 100% töökorras, vahetage
lõiketerasid ja nugade komplekti vähemalt iga 18 kuu
järel või siis, kui need on kulunud.
Vahetage mõlemad osad korraga, et raseerimine
toimuks nahalähedasemalt ning ärritaks vähem
nahka.
(Lõiketera ja nugade komplekt: 20BL)
Aku hoidmine
Selleks, et tagada taaslaetava aku optimaalne võimsus,
tuleb pardel keskmiselt iga kuue kuu tagant korralikult
tühjaks laadida (habet ajades). Seejärel laadige pardel
taas täisvõimsusele.
Elektrispetsifikatsioon on märgitud spetsiaalsele
laadimisjuhtmele.
Toodud andmed võivad muutuda ilma
etteteatamiseta.
Valmistaja: Braun GmbH. Valmistatud Hiinas.
Esindaja: Procter & Gamble Services Eesti OÜ,
Paldiski mnt 27/29, 10612 Tallinn.
See toode vastab Euroopa Ühenduse
direktiividele 2004/108/EC (elektromagnetiline
ühilduvus) ja 2006/95/EC (madalpinge
elektriseadmed).
BA00044
A00044 BRAUN Shaver cruZer4 Z60.indd 18
2009-11-16 12:02:58
Pantone 7462C Black
Sisaldab akut. Antud toodet ei tohi visata
segaolmejäätmete hulka. Kõik kasutuselt
kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed ning
patareid ja akud tuleb koguda lahus ja viia selleks
ettenähtud lähimasse tasuta vastuvõtu punkti. Kasutuselt
kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide
ja akude lahuskogumine ning materjalide ringlussevõtt
aitavad vähendada keskkonnale ja tervisele kohalduvaid
riske. Lisainformatsiooni kasutuselt kõrvaldatud seadmete
lahuskogumise kohta saad kohalikust omavalitsusest,
jäätmekäitlusettevõtetelt
või
seadmeid
müüvatelt
kauplustelt.
Garantii
Seadmel on kaheaastane garantii, mis hakkab kehtima
seadme müügipäevast (müügitempel talongil). Garantiiaja
jooksul kõrvaldatakse tasuta kõik seadmel ilmnenud
vead, mis on tingitud ebakvaliteetsest materjalist või
valmistamisest ja koostamisest, vahetatakse välja vigased
detailid või kogu seade, kui praak on tekkinud tootja süü
tõttu.
Garantiiparandust ei tehta juhul, kui rikke on põhjustanud
seadme vale kasutamine (juhendi järgimata jätmine),
ebaõige voolupinge või kui seade on purunenud. Samuti
ei kehti garantii seadme normaalse kulumise ning vigade
korral, mis ei halvenda seadme väärtust ega kasutust.
Garantii ei kehti, kui seadet ei ole parandatud Brauni
ametlikus hooldus- ja parandustöökojas ega Brauni
varuosadega.
Garantiiparanduse alla ei käi seadme puhastamine.
Garantii ei kehti pardlite ja kosmeetiliste pardlite
võrgukasseti ja lõiketera kohta ning elektriliste
hambaharjade harjapeade kohta.
Garantii jõustub ainult siis, kui ostukuupäev garantii- ja
registreerimistalongil on kinnitatud kaupluse templi ja
müüja allkirjaga.
Garantii ei anna seadme kasutajale ja teistele isikutele
õigust nõuda väärast kasutamisest johtuvate materiaalsete
ja isiklike kahjude korvamist.
Garantii kehtib riikides, kus käesolevat seadet müüakse
kas Brauni tütarfirma või selle ametliku esindaja kaudu ja
kus ei ole kehtestatud impordipiiranguid ega muid seadusi,
mis takistavad seadmele lubatud garantiiteenindust.
Garantiiparandusse viidav seade peab olema komplektne.
Klient toimetab seadme parandustöökotta omal kulul.
Seadme garantiiaeg pikeneb garantiiparanduses oldud aja
võrra. Seadme üksikute ümbervahetatud osade või kogu
BA00044
A00044 BRAUN Shaver cruZer4 Z60.indd 19
2009-11-16 12:02:58
Pantone 7462C Black
ümbervahetatud seadme garantii lõpeb kogu seadme
garantiiaja lõppemisega (2 aastat).
Simson OÜ, Raua 55, 10152 Tallinn. Tel: 627 8730.
Faks: 627 8739.
Simson OÜ, Aleksandri 6, 51004 Tartu. Tel: 7 343 494.
Simson OÜ, Laine 4, 80016 Pärnu. Tel: 4 427 231.
www.service.braun.com
BA00044
A00044 BRAUN Shaver cruZer4 Z60.indd 20
2009-11-16 12:02:58
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising